Jaarverslag Januari december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: De Golden Raand Adres: Wolddijk 65 Postcode: 9784TD Woonplaats Noordwolde Gn. Provincie: Groningen Land: NL Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Greet Cazemier Adres: Wolddijk 65 Postcode: 9784TD Woonplaats Noordwolde Gn. Land: NL Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Greet Cazemier Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Bas Hofman :35 jaarverslag 2012 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Het jaar waarin onze zorgboerderij 10 jaar bestond! En dat moest natuurlijk gevierd worden!! In januari hebben we een feestcommissie ingesteld waarin 6 clienten en Greet zitting hadden. Met enorm veel enthousiasme begonnen de voorbereidingen en de meest geweldige ideeen kwamen op tafel. Uiteindelijk werd het een 3-daags programma welke we half mei gedaan hebben. Op donderdag 10 mei is er onder leiding van een professionele kok door de deelnemers een 4- gangen menu bereid en dit is s avonds onder begeleiding van 2 kelners door de deelnemers geserveerd aan hun ouders en familieleden. Het werd gegeten onder het mom van boergondineren; mooie lange gedekte tafels op de voergang tussen de koeien. Op deze avond brachten ook een 7- tal deelnemers hun zang en muziek ten gehore wat ze 8 weken lang hadden voorbereid en ingestudeerd. Vrijdag 11 mei werd er met alle deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en begeleiders gebarbecued. En voor degenen die wilden, en dat waren 20 personen, werd er gekampeerd op de boerderij. 12 mei hadden we onze traditionele voorjaarsmarkt welke we voor de gelegenheid van ons 10-jarig bestaan extra hadden aangekleed met muzikale omlijstingen, theater en een 20-tal kraampjes. Een geweldig feest waar we nog altijd met veel plezier en voldoening op terug kijken! Ook kwam in mei het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum op bezoek. Ook toen werd er gelunched tussen de koeien en dat alles was bereid en opgediend door de deelnemers die vervolgens ook nogmaals hun muzikale talenten ten gehore brachten. In februari ontvingen we 2 medewerkers van de Gemeente Groningen betreffende de WMO. Ook Bernd van Dijken en Ton van der Biezen waren hierbij aanwezig. Begin 2012 hebben we met alle deelnemers die wilden geschaatst op natuurijs en in de zomer brachten we op een warme dag weer een bezoek aan Lauwersoog. 1 van onze deelnemers werd in juni erg ziek. Ze bleek borstkanker te hebben en dit had een grote impact op de rest van de groep. Begeleidster Bianca werd zwanger en ging in september op zwangerschapsverlof tot het einde van het jaar. Zij werd vervangen door Marije. Marije was al enige tijd als vrijwilligster verbonden aan de boerderij. Het jaar 2012 heeft verder in het teken gestaan van de toekomststrategie van de zorgboerderij. Waar staan wij voor en waar willen we naar toe. Hiertoe hebben we een brainstormavond belegd waarbij de boer en boerin voor alle begeleiders gekookt hebben en vervolgens in gesprek zijn gegaan. Een van de ideeen was uitbreiden met een derde locatie. Hier is naar gezocht en ook gevonden. Veranderende wetgeving heeft er toe geleid dat er vanaf gezien is en gezocht is naar mogelijkheden op de bestaande locaties. Op De Golden Raand zal in 2013 gebouwd worden. Een andere richting waar we steeds opnieuw op uit komen is scholing en ontwikkeling van onze deelnemers alsook voor mensen van buitenaf. Martin zal in 2013 zich hiervoor als trainer kwalificeren. Een 6-tal deelnemers is in september gestart met de AKA/MBO-1 opleiding. Een enorme stimulans voor hun zelfvertrouwen! En natuurlijk waren er de gesprekken met clienten en de jaarlijkse evaluaties met ouders. Onze zorgboerderij wordt als positief ervaren en de communicatie met alle betrokkenen is goed. In december was weer onze jaarlijkse kerstmarkt. Het werd weer een gezellige avondmarkt waar deelnemers en begeleiders enthousiast aan meewerkten. Het jaar werd weer afgesloten met het kerstdiner welke belangeloos door 2 begeleiders is georganiseerd. In november is Greet toegetreden tot het bestuur van de vereniging Bezinn (Boer en zorg in Noord Nederland). Kortom; het was weer een mooi en inspirerend jaar waarin we met elkaar fijn hebben gewerkt en geprobeerd hebben stappen te maken richting een toekomst vol van ontwikkeling en zelfontplooiing!! jaarverslag 2012 Pagina 2

4 De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Bij aanvang van 2012 had de boerderij 33 deelnemers. Op 31 december waren dit er 39. Per 1 april stopte een deelnemer die stage liep vanuit het speciaal onderwijs. Per 1 april stopte een deelnemer vanwege een hardnekkige virus met extreme vermoeidheidsklachten als gevolg. In april zijn er 2 stagiaires vanuit het speciaal onderwijs gestart. In april zijn er 2 nieuwe deelnemers gestart. In september zijn er 2 nieuwe deelnemers gestart. In september zijn er 2 nieuwe stagiaires vanuit het speciaal onderwijs gestart. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee. Scholing en ontwikkeling Greet heeft de cursus Coachend leidinggeven gedaan. 7 deelnemers hebben 8 weken lang wekelijks een middag muziek, dans en zang gedaan. Martin en Laurens hebben een cursus gespreksvoering gedaan bij de Verslavingszorg Noord Nederland. Marije is gestart met de opleiding tot persoonlijk begeleiderschap (SAW) 6 Deelnemers zijn in september gestart met de AKA-MBO-1-opleiding. 3 Deelnemers zijn gestart met de tractorpraktijk en theorie. Er zijn diverse workshops op de boerderij geweest op het gebied van taarten maken en creativiteit. In oktober is er een workshop door de dierenarts voor deelnemers en begeleiders op de boerderij geweest over jongvee en kalveropfok. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Nee, De BHV-cursussen zijn doorgeschoven naar begin jaarverslag 2012 Pagina 3

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Nee Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Nee Zijn er meldingen van klachten? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Nee Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zie toelichting. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan en veiligheid blijft een groot doel van onze boerderij. Natuurlijk werd er wel eens een pleister geplakt maar grote incidenten zijn er gelukkig niet geweest. Er zijn evaluaties met clienten en indien van toepassing, ouders geweest maar gezien de hoeveelheid meen ik te kunnen volstaan met deze vermelding. Wij werken binnen de boerderij met Persoonlijk begeleiderschappen. Iedere 2 maanden hebben wij een vast evaluatiemoment waarvan de bevindingen en verslaglegging geschiedt in het digitale dossier in het programma Zilliz. Met ouders hebben wij jaarlijkse evaluaties welke ook vastgelegd worden in Zilliz. jaarverslag 2012 Pagina 4

6 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E ja Electrische apparaten gecontroleerd, brandblussers gecontroleerd en zie verder acties nav RI&E Oefening calamiteitenplan ja Slechts 1 keer Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers ja Iedere 2 maanden (en tussendoor op aanvraag) wordt door de persoonlijk begeleider van deelnemers een evaluatiegesprek gehouden ja Uitgedeeld in december Functioneringsgesprekken ja Ongestructureerd Actualisatie BHV Nee De herhalingen van 7 personen voor de BHV zijn verschoven naar maart De BHV-dag voor deelnemers is verschoven naar maart 2013 Actie n.a.v. de RI&E Ja Hek rond hooizolder Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit ja Wekelijks onderhoud van de vloer bij de kloofmachine Controle verbanddozen Waarschuwingssignaal tractor bij achteruitrijden Actualisatie van dossiers in Zilliz VOG medewerkers en stagiaires Controle van electrische apparaten en ladders Overige acties van vorig jaar ja Zie algemeen beeld van het afgelopen jaar. Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Het oefenen van het calamiteitenplan verdient meer aandacht. Ivm wisselende samenstelling van de groep per dag is het lastig om met iedereen dit te oefenen. Wij werken binnen de boerderij met Persoonlijk begeleiderschappen. Iedere 2 maanden hebben wij een vast evaluatiemoment waarvan de bevindingen en verslaglegging geschiedt in het digitale dossier in het programma Zilliz. Met ouders hebben wij jaarlijkse evaluaties welke ook vastgelegd worden in Zilliz. De functioneringsgesprekken zouden gestructureerder moeten plaatsvinden. Het gebeurt nu meer informeel en tussendoor. jaarverslag 2012 Pagina 5

7 Doelstellingen voor het komende jaar Komend jaar willen we onze leer-werkstroom meer vorm gaan geven. Martin zal zich kwalificeren om motorkettingzaag en bosmaai cursussen op de boerderij te gaan geven. Het leren tractor rijden wordt al gedaan. Marije zal een cursus dierverzorging gaan ontwikkelen. Tevens zal er door toename van opdrachten van derden een groenafdeling gestart worden. Een nieuwe activiteit start in januari; het onderhoud en verzorging van het Hertenkamp in de gemeente Bedum. Er komt een nieuwe loods met daarin paardenstalling en een multifunctionele ruimte welke gebruikt kan worden als kantine maar ook als cursusruimte. Tevens zal hierin een keuken gerealiseerd worden voor uitbreiding cateringwerkzaamheden. Eventueel zal er een medewerker bij komen die zich met de continuïteit van kwaliteitszorg gaat bezig houden. Ontwikkelen van een cliëntenraad. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar. jaarverslag 2012 Pagina 6

8 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : De Golden Raand Datum (mm-jjjj) : type hier uw antwoord Boerderijnummer: 529 Jaar: tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Bas januari december Oefening calamiteitenplan Laurens en Martin halfjaarlijks april oktober Evaluatie gesprekken met deelnemers Persoonlijk begeleiders Iedere 2 maanden Tevredenheidonderzoek Martin Resultaten in maart 2013 bekend Functioneringsgesprekken Greet Maart en oktober. Actualisatie BHV Greet Maart 2013 Maart 2013 Opstellen jaarverslag Greet Febr Acties n.a.v. de RI&E Controle persoonlijke bescherming Aanschaf verbanddozen Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Bas Bas Greet VOG Greet Bij nieuwe medewerkers Overige acties Opleidingen Martin Februari 2013 Opleidingen Martin, Laurens, Kees, Marije Opleiding Laurens Maart en later jaarverslag 2012 Pagina 7

9 Snoeien en moestuin Opleiding Kees Febr Opleiding Marije (SAW) Marije Start dec Bouw loods Bas / Greet Vanaf heden Eind 2013 Realisatie groengroep Greet, Martin, Laurens April Medewerker kwaliteitszorg wel/niet Greet Vanaf heden Cursus dierverzorging Marije Vanaf heden mei Ontwikkelen clientenraad Marije Vanaf heden juni jaarverslag 2012 Pagina 8

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie