Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids. Zorg en Welzijn"

Transcriptie

1 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn

2 Samen werken aan ontwikkeling

3 Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd onderwijs op mbo en hbo niveau aan te bieden binnen bedrijven en instellingen, wordt loopbaanverbreding en verdieping op een transparante wijze vormgegeven. Opleidingsgids zorg en welzijn De wereld van zorg en welzijn zit midden in een proces van verandering en vernieuwing met directe gevolgen voor de medewerkers. Bijvoorbeeld de transitie in de zorg vraagt andere aanvullende competenties van medewerkers. Om hierbij aan te kunnen sluiten, dienen zij zich continu te ontwikkelen. Deze opleidingsgids geeft een overzicht van de trainingen / opleidingen die WerkendLeren in samenwerking met uitvoeringsorganisaties (zie hoofdstuk 5) aanbiedt. Deze gids is dynamisch en wordt continu aangevuld. Naast de hierin genoemde opleidingen is het mogelijk op vraag een training / opleiding te ontwikkelen. Toelichting overzicht trainingen / opleidingen Bij elke training die incompany wordt aangeboden is er sprake van maatwerk. In overleg met de organisatie worden inhouden aangepast / toegevoegd. Een incompany training vindt altijd plaats bij de klantorganisatie. Bij open inschrijving wordt gestart als de groep vol is. Voor wat betreft de tarieven: o de incompany prijzen zijn voor het totale traject, tenzij anders vermeld; o de open inschrijving prijzen zijn per deelnemer voor het totale traject; o alle prijzen zijn indicatief en exclusief btw en eventuele reiskosten. Mocht u interesse hebben in het aanbod uit deze gids of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. WerkendLeren B.V. Adres: Postbus AV Almelo Tel: Website: 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen en Trainingen 1.1 Trainingen en cursussen gericht op Zorg Trainingen en cursussen gericht op Welzijn Zelfstudie in combinatie met uitvoering in eigen beheer Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie 14 Omgaan met gedragsproblemen van mensen met dementie 14 Tillen en transfers 14 Omgaan met ongewenst gedrag 15 Dierbare herinneringen Erkende opleidingen Medewerker Maatschappelijke zorg 16 MBO verpleegkunde (VVT) 16 Verzorgende IG 17 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 17 Verkorte opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker incl VVE 17 Zorghulp 18 Helpende Zorg en Welzijn 18 Praktijkopleider 18 Sociaal Cultureel Werker Subsidieregeling Praktijkleren Samenwerkingspartners 21 4

5 6. Index Cursussen en Trainingen Zorg Doelgroep Zorgteams 22 Doelgroep Leidinggevende 22 Doelgroep Verzorgende 22 Doelgroep Pedagogisch Medewerker 23 Doelgroep Verzorgende IG 23 Doelgroep Verpleegkundige niveau 4 23 Doelgroep Verpleegkundige niveau 5 24 Doelgroep Helpende 24 Doelgroep SPW-ers 24 Doelgroep SPH 24 Doelgroep Activiteitenbegeleiders 24 Doelgroep Thuiszorgmedewerkers 24 Doelgroep Zorgteams in transitie 24 Doelgroep Huishoudelijke medewerkers 25 Doelgroep Medewerker Maatschappelijke Zorg 25 Doelgroep Mantelzorgers en direct betrokkenen bij dementie 25 Doelgroep Vrijwilligers en vakantiekrachten binnen de zorg 25 Doelgroep Zorghulp 25 Doelgroep Fysiotherapeuten 25 Doelgroep Medewerkers ziekenhuis en/of zorgcentra 25 Doelgroep Docenten 25 Doelgroep Rijks- en gemeenteambtenaren / Beveiligers / Toezichthouders/ Opsporingsambtenaren 25 Doelgroep Alle Professionals 25 5

6 1. Opleidingen en Trainingen 1.1 Trainingen en cursussen voor de Zorg Op weg naar zelforganiserende / sturende teams Na het volgen van deze training hebben medewerkers duidelijk wat hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden zijn binnen een zelfsturend team. Zij hebben zicht op de gewenste competenties en de mate waarin zij deze beheersen. Doelgroep: zorgteams Duur: 4 dagdelen in een looptijd van ca. 6 weken - Prijs Vormgeving van zelfsturende teams Deze training is gericht op het praktisch vormgeven van zelfsturing binnen teams. Het resulteert in het gezamenlijk ontwikkelen van de praktische vormgeving hiervan en de benodigde competenties hierbij adequaat uitvoeren. Doelgroep: zorgteams en leidinggevende Duur: 7 dagdelen in een looptijd van ca. 9 weken Groepsgrootte: max. 12 deelnemers - Prijs Coachende vaardigheden voor leidinggevende in de thuiszorg en buurtzorg Zelfsturende teams vragen om een coachende leidinggevende. Na deze training zijn deelnemers in staat de rol als coachend leidinggevende effectief toe te passen, waarin o.a. omgaan met weerstanden en het voeren van coachingsgesprekken aan de orde komen. Doelgroep: leidinggevende thuiszorg Duur: 3 dagen in een looptijd van ca. 6 weken Groepsgrootte: max. 12 deelnemers Prijs

7 Training coördinatie van zorg De transitie in de zorg verandert de organisatie en de functie van de verzorgende. Deze training is gericht op het versterken van de positionering en taakuitoefening van de verzorgende. Doelgroep: verzorgende niv.3 Duur: 3 dagen in een looptijd van ca. 4 weken Prijs Vraaggericht werken in de extramurale setting Deze training richt zich op de vormgeving vraaggericht werken in de extramurale zorgverlening. Vanuit de visie naar het praktisch vormgeven, de benodigde randvoorwaarden en de samenwerking binnen team en andere partijen zijn onderdeel. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 7 dagdelen in een looptijd van ca. 6 weken Prijs Medicijnen verstrekken O.a. door de verandering van intra- naar extramuraal zorgverlenen, kan er een beroep worden gedaan op de vaardigheden omtrent het verstrekken van medicijnen door medewerkers die hiervoor niet opgeleid zijn. Deze training richt zich op het op een verantwoorde en professionele wijze uitvoeren van de zorg rondom het toedienen van medicijnen. Doelgroep: helpende / SPW / SPH (zonder scholing geneesmiddelen) Duur: 3 dagdelen in een looptijd van ca. 4 weken Prijs

8 Omgaan met de gerontopsychiatrische cliënt Kennis en vaardigheden in het teken van bewustwording van eigen houding en wijze van communicatie met gerontopsychiatrische en psychogeriatrische cliënten en diens mantelzorgers. Plus kennis omtrent de ziektebeelden van deze specifieke cliëntengroep. Doelgroep: helpende niv. 2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / activiteitenbegeleiders/ thuiszorgmedewerkers / huishoudelijke medewerkers Duur: 4 dagdelen in een looptijd van ca. 6 weken Prijs Training Psychiatrische aandoeningen bij ouderen Actuele kennis en omgang op het gebied van ouderenpsychiatrie en randvoorwaardelijke aspecten, zoals het onderling afstemmen en samenwerken. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv. 4 / SPW en MMZ opgeleiden / helpende niv.2 direct betrokken bij primaire zorg Duur: 4 dagdelen in een looptijd van ca. 6 weken Prijs Training Verpleegtechnische vaardigheden Aan de hand van het BIG beleid van de instelling, het aanleren en toetsen van risicovolle- en voorbehouden handelingen. Door verschuiving van intra- naar extramuraal werken kan het betekenen dat medewerkers bekwaam en bevoegd dienen te zijn voor nieuwe handelingen. Hierop wordt de training op maat ingericht. Doelgroep: verzorgende IG niv.3 / verpleegkundige niv.4 en niv. 5 Duur: in overleg Groepsgrootte: max. 12 deelnemers - Prijs n.t.b 8

9 Train de trainer Verpleegtechnische risicovolle handelingen Middels didactische, communicatieve en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden invulling geven aan de rol en taak van trainer en of toetser verpleegtechnische handelingen zoals dit binnen het instellingsbeleid is vastgesteld. Doelgroep: verzorgende IG niv.3 / verpleegkundige niv.4 en niv. 5 Duur: 4 dagen Groepsgrootte: max. 12 deelnemers - Prijs Revalidatie opleiding Gericht op de revalidatie van de ouder wordende mens, waarin aan de hand van casuïstiek ingegaan wordt op verschillende cliëntencategoriën en hun specifieke revalidatie, behandeling en begeleiding. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 12 dagen Groepsgrootte: max. 12 deelnemers - Prijs Post MBO opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) Praktisch post MBO-opleiding gericht op het aansturen van zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers t.b.v. kwalitatieve zorgverlening. Gericht op zorgverlening in alle settingen. Door A+OVVT landelijk erkende opleiding. Doelgroep: verzorgende niv.3 met coördinerende taken Duur: 13 dagen in een looptijd van ca. 9 maanden Groepsgrootte: max. 18 deelnemers Prijs

10 Post MBO opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Een praktische Post-MBO opleiding; biedt verdieping in ouderenzorg, gericht op de cliënt met psychiatrisch en/of psychogeriatrische problematiek en biedt vaardigheden in de rol van ondersteunen, adviseren en begeleiden van de cliënt en diens mantelzorgers. Door A+OVVT landelijk erkende opleiding. Doelgroep: verzorgende niv.3 met minimaal 1 jaar werkervaring Duur: 13 dagen in een looptijd van ca. 9 maanden Groepsgrootte: max. 18 deelnemers Prijs Omgaan met agressief gedrag en sub-agressief gedrag Kennis en inzicht in het omgaan met agressief en sub agressief gedrag en hiervan op een adequate manier gebruik te maken in de beroepspraktijk. Doelgroep: helpende niv.2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 4 dagdelen in een looptijd van 6 weken Groepsgrootte: max. 12 deelnemers Prijs Optimaliseren samenwerking Optimaliseren van de samenwerking tussen de medewerkers onderling en met hun leidinggevende, waardoor men een éénduidig beeld heeft van wat men onder goede samenwerking verstaat en hoe men daarbinnen met elkaar omgaat. Doelgroep: zorgteams en leidinggevende Duur: 2 dagdelen - Prijs

11 Training Zorgleefplan Achterliggende visie behorende bij het zorgleefplan en de wettelijke kaders; de levensgeschiedenis en de typering van de cliënt; de 4 domeinen van kwaliteit van leven; gespreksvoering gericht op het verzamelen van de benodigde informatie en de vertaling hiervan in een zorgleefplan in samenspraak met de cliënt,familie en vrijwilligers. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv. 4 Duur: 4 dagdelen Prijs Het coachingstraject Gericht op het adequaat vormgeven van de eigen taakstellling als leidinggevende. Het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden en deze optimaal inzetten binnen de samenwerking met derden. Dit mede in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. Doelgroep: leidinggevenden Duur: in overleg Groepsgrootte: n.v.t. - Prijs n.t.b. Intervisie; leren met en van elkaar Intervisie op basis van ervaringen uit de werksituatie en reflecteren op eigen handelen. Ontwikkelen passende gedragsalternatieven en versterken van individuele en gezamenlijk handelen in de samenwerking. Doelgroep: medewerkers binnen de zorg Duur: 4 dagdelen Groepsgrootte: max. 12 deelnemers Prijs

12 Vervolgcursus geneesmiddelen toedienen Gericht op het vergroten van de kennis over ziektebeelden en de bijbehorende geneesmiddelen met hun werking en bijwerkingen. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / MMZ, SPW en SPH opgeleiden Duur: 4 dagdelen Groepsgrootte: max. 12 deelnemers Prijs Het verzetten van bakens: een andere koers Waar staan we, wat komt er op ons af aan beleid en regelgeving en waar willen we naar toe. Bepalen welke factoren hier op van invloed zijn en koers bepalen met een stappenplan om dit te realiseren. Doelgroep: (zorg)teams in transitie Duur: 4 dagdelen - Prijs Somatische ziektebeelden bij cliënten in de ouderenzorg Op een professionele manier ondersteunen bij ziekten, stoornissen en beperkingen om zodoende het welzijn, kwaliteit van leven te verhogen en de eigen regie behouden. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 4 dagdelen Prijs Omgaan met verandering en weerstand Handvatten om met veranderingen en weerstanden om te gaan. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / leidinggevende Duur: 4 dagdelen - Prijs

13 Metaprofielanalyse; meer resultaat door anders denken MPA brengt iemands persoonlijke denkstijl of die van een team of organisatie in kaart en biedt perspectief om mensen aan te sporen tot verandering. Doelgroep: medewerkers team en leidinggevende Duur: 2 dagdelen - Prijs Communicatie in een team Gericht op de communicatieve vaardigheden: grenzen stellen, nee zeggen, onderhandelen en afspraken maken. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 4 dagdelen Sa- - Prijs Mantelzorg bij dementerende Vanuit kennis over dementie, zorginstellingen en belevingsgerichte zorg, leert de deelnemer zo optimaal mogelijk om te gaan met een dementerende thuis of in een zorginstelling. Verder worden tips en handvatten gegeven waarmee de mantelzorger ook het eigen welzijn kan bewaken en vergroten. Doelgroep: mantelzorgers en andere direct betrokkenen bij mensen met dementie Duur: 6 bijeenkomsten van 2 uur Zelfstudie: geen Prijs bij groepsgrootte van 12 deelnemers: cursusboek en cursusbijeenkomst 212 per deeln. 1.2 Trainingen en cursussen voor Kinderopvang TINK training Verbeteren en toepassen van goede interactievaardigheden van Pedagogisch medewerkers. Aan bod komen zes interactievaardigheden en wordt er ingezoomd op interactief voorlezen. Doelgroep: Pedagogisch Medewerkers Duur: 8 bijeenkomsten (doorlooptijd ca. 24 weken) Groepsgrootte: max. 20 deelnemers Mogelijk vanaf 12 medewerkers - Prijs 650 p.p.dln. *Voor deze training kan subsidie aangevraagd worden bij het ministerie van SZW voor 100% van de kosten van de training. Vraag de flyer aan via voor meer informatie. 13

14 2. Zelfstudie i.c.m. uitvoering in eigen beheer Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie Vanuit kennis over dementie en de ziekte van Alzheimer, leren de deelnemers de belevingsgerichte zorg op een methodische wijze toe te passen. Doelgroep: helpende niv.2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / activiteitenbegeleiders / thuiszorgmedewerkers / huishoudelijk medewerkers. Cursusbijeenkomsten 3 dagdelen. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 9 uur) Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 9 uur) Prijs informatie map en e-learning 79 per deelnemer Omgaan met gedragsproblemen van mensen met dementie Vanuit de kennis over gedragsproblemen en de welzijnsbeleving van dementerenden, leren de deelnemers gedragsproblemen in de leefgebieden ter herkennen, de juiste reacties benoemen en deze op een methodische wijze toe te passen. Doelgroep: helpende niv.2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / activiteitenbegeleiders / thuiszorgmedewerkers / huishoudelijk medewerkers. Cursusbijeenkomsten 3 dagdelen. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 9 uur) Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 9 uur) Prijs informatie map en e-learning 79 per deelnemer Tillen en transfers Vanuit de kennis over autonomie, ergonomie en biomechanica, leren de deelnemers om cliënten veilig en verantwoord te tillen en transfers uit te voeren zonder daarbij eigen fysieke problemen te veroorzaken. Doelgroep: vrijwilligers / vakantiekrachten / zorghulp niv.1 / helpende niv.2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / stagiaires fysiotherapie / transfercoaches / fysiotherapeuten. Cursusbijeenkomsten: 1 dagdeel. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 4 uur) Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 6 uur) Prijs informatie map en e-learning 74 per deelnemer 14

15 Omgaan met ongewenst gedrag Vanuit kennis over communiceren, conflicten en ongewenst gedrag, leren de deelnemers vormen van ongewenst gedrag te herkennen en wat wel en niet te doen om een positieve gedragsverandering mogelijk maken. Doelgroep: ziekenhuismedewerkers / medewerkers zorgcentra / docenten / rijks- en gemeenteambtenaren / beveiligers / toezichthouders / opsporingsambtenaren. Cursusbijeenkomsten: 2 dagdelen. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 6 uur). Format kan in overleg beroepsspecifiek worden gemaakt. Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 3 uur) Prijs informatie map en e-learning 67 per deelnemer Dierbare Herinneringen Vanuit kennis over het geheugen, een gedeprimeerde stemming en gespreksvaardigheden, leert de deelnemer om een gedeprimeerde stemming bij ouderen positief te beinvloeden door het voeren van gestructureerde gesprekken. In de gesprekken worden positieve herinneringen uit alle fasen van het leven opgehaald. Een aansprekende methode om het welbevinden te verbeteren. Het unieke is dat deze interventie ook door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Doelgroep: professionals in de zorg / vrijwilligers Cursusbijeenkomsten: 2 dagdelen. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 6 uur) Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 4 uur) Prijs informatie map en e-learning 79 per deelnemer 15

16 3. Erkende Opleidingen WerkendLeren biedt in samenwerking met erkende onderwijsinstellingen maatwerktrajecten aan voor erkende BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) opleidingen. Deze opleidingen zijn zowel in haar geheel als in delen te volgen. De opleidingen worden ingericht op maat waarbij o.a. de wensen van de organisatie, de vooropleidingingen en de werkervaring van de medewerkers worden meegenomen als uitgangspunt. De duur en de kosten van de opleidingen zijn afhankelijk van het maatwerk te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WerkendLeren. Bij het volgen van erkende beroepsopleidingen zijn er externe financieringsmogelijkheden beschikbaar. Eén van deze financieringsmiddelen is de Subsidie Praktijkleren. Hierover meer in hoofdstuk 4 Subdiside Regeling Praktijkleren. BBL opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg De medewerker maatschappelijke zorg is werkzaam in instellingen die ondersteuning en zorg bieden op het gebied van wonen, scholing, werk en/of vrije tijd aan cliënten die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse bezigheden en bij het kunnen functioneren in de samenleving. U ondersteunt cliënten bij de persoonlijke verzorging en/of op het gebied van wonen, dagbesteding en vrije tijd. U helpt cliënten zo zelfstandig mogelijk te functioneren tijdens de dagelijkse bezigheden en in maatschappij. U werkt als begeleider of groepsleider in bijvoorbeeld een activiteitencentrum of woonvoorziening en begeleidt dan een individuele cliënt of een groep. Doelgroep: Helpende Zorg en Welzijn / Verzorgende IG / Pedagogisch Medewerker Niveau opleiding: 3 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk BBL opleiding MBO Verpleegkunde (VVT) De mbo-verpleegkundige ondersteunt of neemt de zorg over van patiënten/cliënten wanneer zij onvoldoende zelfredzaam zijn op het gebied van persoonlijke basiszorg, door ziekte of functiebeperkingen. Hiermee ondersteunt u de patiënt/cliënt bij het realiseren van een optimaal basisniveau van het dagelijks functioneren. De mbo-verpleegkundige werkt zelfstandig in gemiddeld tot hoog complexe situaties en schakelt bij risico s de leidinggevende of een relevante deskundige in. Doelgroep: Verzorgende IG Nivea opleiding: 4 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk 16

17 BBL opleiding Verzorgende IG De verzorgende IG in de VVT ondersteunt of neemt de zorg over van cliënten bij niet toereikende zelfredzaamheid op huishoudelijk, lichamelijk en psychosociaal terrein. Als verzorgende begeleidt u mensen bij de persoonlijke verzorging en verricht u verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden. Doelgroep: Helpende Zorg en Welzijn / Ziekenverzorgende / Pedagogisch Medewerker / Medewerker Maatschappelijke zorg Niveau opleiding: 3 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk BBL opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang U werkt zowel met kinderen zonder specifieke begeleidingsvraag als met kinderen met zeer specifieke begeleidingsvragen. U werkt in een team en samen zorgt u voor een goede en veilige omgeving. U heeft niet alleen de verantwoording over een groep maar ook dagelijks contact met ouders en/of met vervangende opvoeders. Ook heeft u leidinggevende taken zoals het coördineren van de opvang en het uitvoeren van beleidsmatige taken. Taalniveau 3F is onderdeel van de opleiding Doelgroep: Pedagogisch Werker Niveau opleiding: 4 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk Verkorte BBL opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang De verkorte opleiding gespecialiseerd pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang is een maatwerktraject waarbij een erkend VVE programma wordt geïntegreerd. Het programma is zo ontwikkeld dat wensen en behoeften vanuit de kinderopvang organisatie geintegreerd kunnen worden. Na het volgen van deze opleiding hebben de medewerkers een diploma GPM 4 Kinderopvang en een erkend VVE certificaat. Taalniveau 3F is onderdeel van de opleiding. Doelgroep: Pedagogisch Werker Niveau opleiding: 4 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk * Vraag onze flyer voor de verkorte GPM 4 Kinderopvang opleiding aan via of kijk op onze website: 17

18 BBL opleiding Zorghulp Als zorghulp werkt u in de sector verpleging en verzorging. U helpt cliënten bij allerlei dagelijkse taken. Zo kunt u helpen bij het huishouden, het bereiden van maaltijden, de boodschappen doen of bij het uitvoeren van activiteiten. U werkt voor allerlei soorten mensen, van alle leeftijden en met verschillende achtergronden: oudere cliënten/ zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende, mensen met een handicap, patiënten die net uit het ziekenhuis zijn, mensen met psychiatrische problemen en kinderen en jongeren met gezondheids- of bestaansproblemen en werkt hierbinnen vaak samen met mantelzorgers. Doelgroep: Alpha-hulp / Thuishulp A Niveau opleiding: 1 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk BBL opleiding Helpende Zorg en Welzijn De helpende ondersteunt of neemt de zorg over van patiënten/cliënten bij niet-toereikende zelfredzaamheid op huishoudelijk en lichamelijk terrein. U helpt en verzorgt mensen. Bijvoorbeeld kleine kinderen, mensen met een handicap en ouderen. Als helpende Zorg en Welzijn heeft u veel contact met cliënten en collega s. U heeft verzorgende, begeleidende, huishoudelijke en organisatietaken. Doelgroep: Thuishulp A / Zorghulop / Vrijwillgers Niveau opleiding: 2 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk BBL opleiding Praktijkopleider De praktijkopleider werkt in een (erkend) leerbedrijf en heeft verantwoordelijkheid voor het gehele leerproces van medewerkers die een opleiding volgen. Werkt mee aan de afstemming tussen het onderwijs en de praktijk. U inventariseert gegevens, benodigde randvoorwaarden, bestaande richtlijnen en afspraken en levert op basis hiervan een bijdrage aan het BPV beleidsplan. Behalve deskundigheid vraagt een dergelijke begeleidingsfunctie ook om betrokkenheid, motivatie en plezier in het overdragen van kennis over het vak. Doelgroep: Verzorgende IG / MBO Verpleegkundige Niveau opleiding: 4 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk 18

19 BBL opleiding Sociaal Cultureel Werker De Sociaal Cultureel Werker richt zich op de uitvoering van projecten en activiteiten voor allerlei groepen mensen met verschillende culturele achtergronden; jongeren, volwassenen, tieners, gehandicapten en asielzoekers. De projecten en activiteiten organiseert u op het gebied van kunst en cultuur, recreatie en sport en spel. U richt zich vooral op mensen in achterstandssituatie met als doel hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Doelgroep: Verzorgende IG Niveau opleiding: 3 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk 19

20 4. Subsidieregeling Praktijkleren Subsidie voor onderwijsbegeleiding Werkgevers die hun medewerkers (laten) opleiden, kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling praktijkleren (SPL). De subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die hij maakt voor de begeleiding en bedraagt maximaal per leerling, deelnemer of student per jaar. Hoogte van de vergoeding Ondernemers ontvangen subsidie naar verhouding van het aantal weken waarin begeleiding heeft plaatsgevonden. De vergoeding is maximaal 2.700,- per student, per studiejaar. De subsidieaanvraag wordt per studiejaar achteraf ingediend. In alle gevallen wordt de vergoeding uitgekeerd aan het bedrijf dat de begeleiding verzorgt. Voordelen Zekerheid over de te voeren administratie; Verlichting administratieve plichten; Oplossing voor eigen tijdsdruk, gebrek aan capaciteit en kennis van wet&regelgeving; Tijdigheid en volledigheid indienen van de subdidieaanvraag. Wat kan WerkendLeren voor u doen WerkendLeren heeft ruime ervaring met het aanvragen en administreren van (overheids) subsidies voor haar klanten. Dit doen wij voor u: Wij toetsen voor u of u voldoet aan alle voorwaardelijkheden. Indien noodzakelijk helpen wij u aan alle voorwaarden te voldoen; Wij richten de administratie voor u in en voeren deze voor u, zodat u zeker weet dat u aan alle administratieve eisen voldoet; Wij verzorgen voor u de aanvraag bij het ministerie van OC&W (via het digitale loket U bent met een eigen toegang tot de administratie altijd en overal op de hoogte van de voortgang; Slechts 250,- per student (excl. BTW); Geen langlopende contracten. U betaalt slechts per student die u bij ons aanmeld. Indien u gebruik wil maken van onze dienstverlening of vrijblijvend informatie wilt, neemt u dan telefonisch contact met ons op via of mail naar Wanneer komt u in aanmerking Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij aan een leerling, student of deelnemer uit een van de volgende groepen begeleiding bieden (een arbeidscontract is geen vereiste): VMBO - Leerlingen die een leer- werktraject specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie volgen; MBO Leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen; HBO Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen gericht op techniek of landbouw en natuurlijke omgeving; Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi). Daarnaast zijn nog een aantal voorwaardelijkheden van toepassing. Indien u hierover informatie wenst kunt u contact met ons opnemen. Tevens vindt u deze informatie op de website van de subsidieverstrekker (www.rvo.nl). 20

21 5. Samenwerkingspartners Voor de uitvoering van onze producten werken wij nauw samen met verschillende organisaties. Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners. Landstede Groep is een ondernemende organisatie die kinderen, jongeren, volwassenen en bedrijven helpt met het ontwikkelen van hun talenten. Binnen Landstede vormen wij een team dat zich bezig houdt met scholen, trainen en adviseren van een brede groep van bedrijven en organisaties. Wij werken aan doelgerichte oplossingen en bieden gerichte meerwaarde om kennis en vaardigheden van uw medewerkers te verhogen. Zowel algemeen als arbeidspecifiek. De veranderde inrichting van de huidige zorg vraagt om andere competenties en vakkennis van de zorgverleners. Hoe houdt u de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector bij? Om als organisatie goed te blijven presteren, is het wenselijk regelmatig te investeren in uw medewerkers. Hun vakkennis, manier van werken, persoonlijke effectiviteit en betrokkenheid bepalen uiteindelijk het succes van uw organisatie. Onze (maatwerk)trainingen, -opleidingen en -adviezen helpen uw medewerkers mee te groeien met de veranderingen. Training, Opleiding & Advies Timpaan onderwijs is een organisatie die zich richt op trainingen, advies en consultancy, waarbij de voorschoolse voorziening, het onderwijs (PO, VO, MBO) en de daaraan gelieerde organisatie centraal staan. Er is een team van vaste adviseurs met expertise op het terrein van zorg, onderwijsontwikkeling en/of management en organisatieontwikkeling. Timpaan onderwijs werkt tevens met freelancers en gaat duurzame strategische allianties aan met organisaties, die een toegevoegde waarde bieden aan haar positie en het profiel. De Schrijverij is gespecialiseerd in het ontwikkelen, samenstellen en uitgeven van cursussen en onderwijsmethodes. De cursussen worden bij voorkeur aangeboden via blended learning; een combinatie van leermogelijkheden die bij de Schrijverij bestaat uit drie componenten: Informatievoorziening (met een studieboek/ map). Verwerking van de informatie (met behulp van e-learning) Verwerkte informatie naar de werkpraktijk brengen met cursusbijeenkomsten. JMU trainingen verzorgt trainingen en workshops voor iedereen die met kinderen werkt! Kinderen zijn van nature kleine ontdekkers, zij willen veel van ons leren en wij kunnen ook zoveel van hen leren. In alle trainingen is het uitgangspunt: Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Om kinderen te begeleiden is het nodig, om naast heel veel liefde en aandacht, kennis te hebben van de ontwikkeling, goed te kunnen observeren en kinderen passende activiteiten te bieden. JMU Trainingen biedt training en coaching om zowel als groep beter te gaan functioneren en om als individu in je kracht te staan. Persoonlijke leerdoelen zijn daarom een uitgangspunt bij de training zodat ieder zijn eigen talent ontdekt en versterkt. Eigenlijk precies wat we ook willen voor de kinderen! De trainingen zijn afwisselend en sluiten aan bij de dagelijks praktijk waardoor je er morgen al mee aan de slag kunt! JMU Trainingen volgt de ontwikkelingen in de kinderopvang en het onderwijs op de voet zodat het trainingsaanbod altijd actueel is. 21

22 6. Scholingsindex Doelgroep Trainingen & Opleidingen Pagina Zorgteams Op weg naar zelforganiserende/ sturende teams 6 Vormgeving van zelfsturende teams 6 Optimaliseren samenwerking 10 Het verzetten van bakens: een andere koers 12 Metaprofielanalyse; meer resultaat door anders denken 13 Leidinggevende Vormgeving van zelfsturende teams 6 Coachende vaardigheden voor leidinggevende in de thuiszorg en buurtzorg optimaliseren samenwerking 10 Het coachingstraject 11 Metaprofielanalyse; meer resultaat door anders denken 13 Omgaan met verandering en weerstand 12 6 Verzorgende Training coördinatie van zorg 7 Vraaggericht werken in de extramurale setting 7 Revalidatie opleiding 9 Omgaan met agressief gedrag en sub-agressief 10 Omgaan met de gerontopsychiatrische cliënt 8 Training psychiatrische aandoeningen bij ouderen Post MBO opleiding EVV (coördinerende taken vereist) 8 Post MBO opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psycho geriatrie Training Zorgleefplan 11 Vervolgcursus geneesmiddelen toedienen 12 Somatische ziektebeelden bij cliënten in de ouderenzorg 12 Omgaan met verandering en weerstand 12 Communicatie in een team 13 Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie 14 Omgaan met gedragsproblemen van mensen met dementie Tillen en Transfer 14 Opleiding Verzorgende IG

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met:

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met: ARBO EN TRAININGEN Cursusaanbod 2013-2014 Voorwoord Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V. heeft een uitgebreid aanbod van trainingen, cursussen en arbodiensten.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen Randvoorwaarden voor het werken met LVG+ -leerlingen Adviesnota april 2007 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie