Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids. Zorg en Welzijn"

Transcriptie

1 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn

2 Samen werken aan ontwikkeling

3 Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd onderwijs op mbo en hbo niveau aan te bieden binnen bedrijven en instellingen, wordt loopbaanverbreding en verdieping op een transparante wijze vormgegeven. Opleidingsgids zorg en welzijn De wereld van zorg en welzijn zit midden in een proces van verandering en vernieuwing met directe gevolgen voor de medewerkers. Bijvoorbeeld de transitie in de zorg vraagt andere aanvullende competenties van medewerkers. Om hierbij aan te kunnen sluiten, dienen zij zich continu te ontwikkelen. Deze opleidingsgids geeft een overzicht van de trainingen / opleidingen die WerkendLeren in samenwerking met uitvoeringsorganisaties (zie hoofdstuk 5) aanbiedt. Deze gids is dynamisch en wordt continu aangevuld. Naast de hierin genoemde opleidingen is het mogelijk op vraag een training / opleiding te ontwikkelen. Toelichting overzicht trainingen / opleidingen Bij elke training die incompany wordt aangeboden is er sprake van maatwerk. In overleg met de organisatie worden inhouden aangepast / toegevoegd. Een incompany training vindt altijd plaats bij de klantorganisatie. Bij open inschrijving wordt gestart als de groep vol is. Voor wat betreft de tarieven: o de incompany prijzen zijn voor het totale traject, tenzij anders vermeld; o de open inschrijving prijzen zijn per deelnemer voor het totale traject; o alle prijzen zijn indicatief en exclusief btw en eventuele reiskosten. Mocht u interesse hebben in het aanbod uit deze gids of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. WerkendLeren B.V. Adres: Postbus AV Almelo Tel: Website: 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen en Trainingen 1.1 Trainingen en cursussen gericht op Zorg Trainingen en cursussen gericht op Welzijn Zelfstudie in combinatie met uitvoering in eigen beheer Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie 14 Omgaan met gedragsproblemen van mensen met dementie 14 Tillen en transfers 14 Omgaan met ongewenst gedrag 15 Dierbare herinneringen Erkende opleidingen Medewerker Maatschappelijke zorg 16 MBO verpleegkunde (VVT) 16 Verzorgende IG 17 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 17 Verkorte opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker incl VVE 17 Zorghulp 18 Helpende Zorg en Welzijn 18 Praktijkopleider 18 Sociaal Cultureel Werker Subsidieregeling Praktijkleren Samenwerkingspartners 21 4

5 6. Index Cursussen en Trainingen Zorg Doelgroep Zorgteams 22 Doelgroep Leidinggevende 22 Doelgroep Verzorgende 22 Doelgroep Pedagogisch Medewerker 23 Doelgroep Verzorgende IG 23 Doelgroep Verpleegkundige niveau 4 23 Doelgroep Verpleegkundige niveau 5 24 Doelgroep Helpende 24 Doelgroep SPW-ers 24 Doelgroep SPH 24 Doelgroep Activiteitenbegeleiders 24 Doelgroep Thuiszorgmedewerkers 24 Doelgroep Zorgteams in transitie 24 Doelgroep Huishoudelijke medewerkers 25 Doelgroep Medewerker Maatschappelijke Zorg 25 Doelgroep Mantelzorgers en direct betrokkenen bij dementie 25 Doelgroep Vrijwilligers en vakantiekrachten binnen de zorg 25 Doelgroep Zorghulp 25 Doelgroep Fysiotherapeuten 25 Doelgroep Medewerkers ziekenhuis en/of zorgcentra 25 Doelgroep Docenten 25 Doelgroep Rijks- en gemeenteambtenaren / Beveiligers / Toezichthouders/ Opsporingsambtenaren 25 Doelgroep Alle Professionals 25 5

6 1. Opleidingen en Trainingen 1.1 Trainingen en cursussen voor de Zorg Op weg naar zelforganiserende / sturende teams Na het volgen van deze training hebben medewerkers duidelijk wat hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden zijn binnen een zelfsturend team. Zij hebben zicht op de gewenste competenties en de mate waarin zij deze beheersen. Doelgroep: zorgteams Duur: 4 dagdelen in een looptijd van ca. 6 weken - Prijs Vormgeving van zelfsturende teams Deze training is gericht op het praktisch vormgeven van zelfsturing binnen teams. Het resulteert in het gezamenlijk ontwikkelen van de praktische vormgeving hiervan en de benodigde competenties hierbij adequaat uitvoeren. Doelgroep: zorgteams en leidinggevende Duur: 7 dagdelen in een looptijd van ca. 9 weken Groepsgrootte: max. 12 deelnemers - Prijs Coachende vaardigheden voor leidinggevende in de thuiszorg en buurtzorg Zelfsturende teams vragen om een coachende leidinggevende. Na deze training zijn deelnemers in staat de rol als coachend leidinggevende effectief toe te passen, waarin o.a. omgaan met weerstanden en het voeren van coachingsgesprekken aan de orde komen. Doelgroep: leidinggevende thuiszorg Duur: 3 dagen in een looptijd van ca. 6 weken Groepsgrootte: max. 12 deelnemers Prijs

7 Training coördinatie van zorg De transitie in de zorg verandert de organisatie en de functie van de verzorgende. Deze training is gericht op het versterken van de positionering en taakuitoefening van de verzorgende. Doelgroep: verzorgende niv.3 Duur: 3 dagen in een looptijd van ca. 4 weken Prijs Vraaggericht werken in de extramurale setting Deze training richt zich op de vormgeving vraaggericht werken in de extramurale zorgverlening. Vanuit de visie naar het praktisch vormgeven, de benodigde randvoorwaarden en de samenwerking binnen team en andere partijen zijn onderdeel. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 7 dagdelen in een looptijd van ca. 6 weken Prijs Medicijnen verstrekken O.a. door de verandering van intra- naar extramuraal zorgverlenen, kan er een beroep worden gedaan op de vaardigheden omtrent het verstrekken van medicijnen door medewerkers die hiervoor niet opgeleid zijn. Deze training richt zich op het op een verantwoorde en professionele wijze uitvoeren van de zorg rondom het toedienen van medicijnen. Doelgroep: helpende / SPW / SPH (zonder scholing geneesmiddelen) Duur: 3 dagdelen in een looptijd van ca. 4 weken Prijs

8 Omgaan met de gerontopsychiatrische cliënt Kennis en vaardigheden in het teken van bewustwording van eigen houding en wijze van communicatie met gerontopsychiatrische en psychogeriatrische cliënten en diens mantelzorgers. Plus kennis omtrent de ziektebeelden van deze specifieke cliëntengroep. Doelgroep: helpende niv. 2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / activiteitenbegeleiders/ thuiszorgmedewerkers / huishoudelijke medewerkers Duur: 4 dagdelen in een looptijd van ca. 6 weken Prijs Training Psychiatrische aandoeningen bij ouderen Actuele kennis en omgang op het gebied van ouderenpsychiatrie en randvoorwaardelijke aspecten, zoals het onderling afstemmen en samenwerken. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv. 4 / SPW en MMZ opgeleiden / helpende niv.2 direct betrokken bij primaire zorg Duur: 4 dagdelen in een looptijd van ca. 6 weken Prijs Training Verpleegtechnische vaardigheden Aan de hand van het BIG beleid van de instelling, het aanleren en toetsen van risicovolle- en voorbehouden handelingen. Door verschuiving van intra- naar extramuraal werken kan het betekenen dat medewerkers bekwaam en bevoegd dienen te zijn voor nieuwe handelingen. Hierop wordt de training op maat ingericht. Doelgroep: verzorgende IG niv.3 / verpleegkundige niv.4 en niv. 5 Duur: in overleg Groepsgrootte: max. 12 deelnemers - Prijs n.t.b 8

9 Train de trainer Verpleegtechnische risicovolle handelingen Middels didactische, communicatieve en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden invulling geven aan de rol en taak van trainer en of toetser verpleegtechnische handelingen zoals dit binnen het instellingsbeleid is vastgesteld. Doelgroep: verzorgende IG niv.3 / verpleegkundige niv.4 en niv. 5 Duur: 4 dagen Groepsgrootte: max. 12 deelnemers - Prijs Revalidatie opleiding Gericht op de revalidatie van de ouder wordende mens, waarin aan de hand van casuïstiek ingegaan wordt op verschillende cliëntencategoriën en hun specifieke revalidatie, behandeling en begeleiding. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 12 dagen Groepsgrootte: max. 12 deelnemers - Prijs Post MBO opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) Praktisch post MBO-opleiding gericht op het aansturen van zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers t.b.v. kwalitatieve zorgverlening. Gericht op zorgverlening in alle settingen. Door A+OVVT landelijk erkende opleiding. Doelgroep: verzorgende niv.3 met coördinerende taken Duur: 13 dagen in een looptijd van ca. 9 maanden Groepsgrootte: max. 18 deelnemers Prijs

10 Post MBO opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Een praktische Post-MBO opleiding; biedt verdieping in ouderenzorg, gericht op de cliënt met psychiatrisch en/of psychogeriatrische problematiek en biedt vaardigheden in de rol van ondersteunen, adviseren en begeleiden van de cliënt en diens mantelzorgers. Door A+OVVT landelijk erkende opleiding. Doelgroep: verzorgende niv.3 met minimaal 1 jaar werkervaring Duur: 13 dagen in een looptijd van ca. 9 maanden Groepsgrootte: max. 18 deelnemers Prijs Omgaan met agressief gedrag en sub-agressief gedrag Kennis en inzicht in het omgaan met agressief en sub agressief gedrag en hiervan op een adequate manier gebruik te maken in de beroepspraktijk. Doelgroep: helpende niv.2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 4 dagdelen in een looptijd van 6 weken Groepsgrootte: max. 12 deelnemers Prijs Optimaliseren samenwerking Optimaliseren van de samenwerking tussen de medewerkers onderling en met hun leidinggevende, waardoor men een éénduidig beeld heeft van wat men onder goede samenwerking verstaat en hoe men daarbinnen met elkaar omgaat. Doelgroep: zorgteams en leidinggevende Duur: 2 dagdelen - Prijs

11 Training Zorgleefplan Achterliggende visie behorende bij het zorgleefplan en de wettelijke kaders; de levensgeschiedenis en de typering van de cliënt; de 4 domeinen van kwaliteit van leven; gespreksvoering gericht op het verzamelen van de benodigde informatie en de vertaling hiervan in een zorgleefplan in samenspraak met de cliënt,familie en vrijwilligers. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv. 4 Duur: 4 dagdelen Prijs Het coachingstraject Gericht op het adequaat vormgeven van de eigen taakstellling als leidinggevende. Het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden en deze optimaal inzetten binnen de samenwerking met derden. Dit mede in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. Doelgroep: leidinggevenden Duur: in overleg Groepsgrootte: n.v.t. - Prijs n.t.b. Intervisie; leren met en van elkaar Intervisie op basis van ervaringen uit de werksituatie en reflecteren op eigen handelen. Ontwikkelen passende gedragsalternatieven en versterken van individuele en gezamenlijk handelen in de samenwerking. Doelgroep: medewerkers binnen de zorg Duur: 4 dagdelen Groepsgrootte: max. 12 deelnemers Prijs

12 Vervolgcursus geneesmiddelen toedienen Gericht op het vergroten van de kennis over ziektebeelden en de bijbehorende geneesmiddelen met hun werking en bijwerkingen. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / MMZ, SPW en SPH opgeleiden Duur: 4 dagdelen Groepsgrootte: max. 12 deelnemers Prijs Het verzetten van bakens: een andere koers Waar staan we, wat komt er op ons af aan beleid en regelgeving en waar willen we naar toe. Bepalen welke factoren hier op van invloed zijn en koers bepalen met een stappenplan om dit te realiseren. Doelgroep: (zorg)teams in transitie Duur: 4 dagdelen - Prijs Somatische ziektebeelden bij cliënten in de ouderenzorg Op een professionele manier ondersteunen bij ziekten, stoornissen en beperkingen om zodoende het welzijn, kwaliteit van leven te verhogen en de eigen regie behouden. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 4 dagdelen Prijs Omgaan met verandering en weerstand Handvatten om met veranderingen en weerstanden om te gaan. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / leidinggevende Duur: 4 dagdelen - Prijs

13 Metaprofielanalyse; meer resultaat door anders denken MPA brengt iemands persoonlijke denkstijl of die van een team of organisatie in kaart en biedt perspectief om mensen aan te sporen tot verandering. Doelgroep: medewerkers team en leidinggevende Duur: 2 dagdelen - Prijs Communicatie in een team Gericht op de communicatieve vaardigheden: grenzen stellen, nee zeggen, onderhandelen en afspraken maken. Doelgroep: verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 Duur: 4 dagdelen Sa- - Prijs Mantelzorg bij dementerende Vanuit kennis over dementie, zorginstellingen en belevingsgerichte zorg, leert de deelnemer zo optimaal mogelijk om te gaan met een dementerende thuis of in een zorginstelling. Verder worden tips en handvatten gegeven waarmee de mantelzorger ook het eigen welzijn kan bewaken en vergroten. Doelgroep: mantelzorgers en andere direct betrokkenen bij mensen met dementie Duur: 6 bijeenkomsten van 2 uur Zelfstudie: geen Prijs bij groepsgrootte van 12 deelnemers: cursusboek en cursusbijeenkomst 212 per deeln. 1.2 Trainingen en cursussen voor Kinderopvang TINK training Verbeteren en toepassen van goede interactievaardigheden van Pedagogisch medewerkers. Aan bod komen zes interactievaardigheden en wordt er ingezoomd op interactief voorlezen. Doelgroep: Pedagogisch Medewerkers Duur: 8 bijeenkomsten (doorlooptijd ca. 24 weken) Groepsgrootte: max. 20 deelnemers Mogelijk vanaf 12 medewerkers - Prijs 650 p.p.dln. *Voor deze training kan subsidie aangevraagd worden bij het ministerie van SZW voor 100% van de kosten van de training. Vraag de flyer aan via voor meer informatie. 13

14 2. Zelfstudie i.c.m. uitvoering in eigen beheer Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie Vanuit kennis over dementie en de ziekte van Alzheimer, leren de deelnemers de belevingsgerichte zorg op een methodische wijze toe te passen. Doelgroep: helpende niv.2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / activiteitenbegeleiders / thuiszorgmedewerkers / huishoudelijk medewerkers. Cursusbijeenkomsten 3 dagdelen. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 9 uur) Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 9 uur) Prijs informatie map en e-learning 79 per deelnemer Omgaan met gedragsproblemen van mensen met dementie Vanuit de kennis over gedragsproblemen en de welzijnsbeleving van dementerenden, leren de deelnemers gedragsproblemen in de leefgebieden ter herkennen, de juiste reacties benoemen en deze op een methodische wijze toe te passen. Doelgroep: helpende niv.2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / activiteitenbegeleiders / thuiszorgmedewerkers / huishoudelijk medewerkers. Cursusbijeenkomsten 3 dagdelen. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 9 uur) Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 9 uur) Prijs informatie map en e-learning 79 per deelnemer Tillen en transfers Vanuit de kennis over autonomie, ergonomie en biomechanica, leren de deelnemers om cliënten veilig en verantwoord te tillen en transfers uit te voeren zonder daarbij eigen fysieke problemen te veroorzaken. Doelgroep: vrijwilligers / vakantiekrachten / zorghulp niv.1 / helpende niv.2 / verzorgende niv.3 / verpleegkundige niv.4 / stagiaires fysiotherapie / transfercoaches / fysiotherapeuten. Cursusbijeenkomsten: 1 dagdeel. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 4 uur) Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 6 uur) Prijs informatie map en e-learning 74 per deelnemer 14

15 Omgaan met ongewenst gedrag Vanuit kennis over communiceren, conflicten en ongewenst gedrag, leren de deelnemers vormen van ongewenst gedrag te herkennen en wat wel en niet te doen om een positieve gedragsverandering mogelijk maken. Doelgroep: ziekenhuismedewerkers / medewerkers zorgcentra / docenten / rijks- en gemeenteambtenaren / beveiligers / toezichthouders / opsporingsambtenaren. Cursusbijeenkomsten: 2 dagdelen. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 6 uur). Format kan in overleg beroepsspecifiek worden gemaakt. Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 3 uur) Prijs informatie map en e-learning 67 per deelnemer Dierbare Herinneringen Vanuit kennis over het geheugen, een gedeprimeerde stemming en gespreksvaardigheden, leert de deelnemer om een gedeprimeerde stemming bij ouderen positief te beinvloeden door het voeren van gestructureerde gesprekken. In de gesprekken worden positieve herinneringen uit alle fasen van het leven opgehaald. Een aansprekende methode om het welbevinden te verbeteren. Het unieke is dat deze interventie ook door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Doelgroep: professionals in de zorg / vrijwilligers Cursusbijeenkomsten: 2 dagdelen. Uitvoering in eigen beheer a.d.h.v. een format (ca. 6 uur) Zelfstudie middels informatiemap en e-learning (tijdsinvestering ca. 4 uur) Prijs informatie map en e-learning 79 per deelnemer 15

16 3. Erkende Opleidingen WerkendLeren biedt in samenwerking met erkende onderwijsinstellingen maatwerktrajecten aan voor erkende BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) opleidingen. Deze opleidingen zijn zowel in haar geheel als in delen te volgen. De opleidingen worden ingericht op maat waarbij o.a. de wensen van de organisatie, de vooropleidingingen en de werkervaring van de medewerkers worden meegenomen als uitgangspunt. De duur en de kosten van de opleidingen zijn afhankelijk van het maatwerk te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WerkendLeren. Bij het volgen van erkende beroepsopleidingen zijn er externe financieringsmogelijkheden beschikbaar. Eén van deze financieringsmiddelen is de Subsidie Praktijkleren. Hierover meer in hoofdstuk 4 Subdiside Regeling Praktijkleren. BBL opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg De medewerker maatschappelijke zorg is werkzaam in instellingen die ondersteuning en zorg bieden op het gebied van wonen, scholing, werk en/of vrije tijd aan cliënten die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse bezigheden en bij het kunnen functioneren in de samenleving. U ondersteunt cliënten bij de persoonlijke verzorging en/of op het gebied van wonen, dagbesteding en vrije tijd. U helpt cliënten zo zelfstandig mogelijk te functioneren tijdens de dagelijkse bezigheden en in maatschappij. U werkt als begeleider of groepsleider in bijvoorbeeld een activiteitencentrum of woonvoorziening en begeleidt dan een individuele cliënt of een groep. Doelgroep: Helpende Zorg en Welzijn / Verzorgende IG / Pedagogisch Medewerker Niveau opleiding: 3 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk BBL opleiding MBO Verpleegkunde (VVT) De mbo-verpleegkundige ondersteunt of neemt de zorg over van patiënten/cliënten wanneer zij onvoldoende zelfredzaam zijn op het gebied van persoonlijke basiszorg, door ziekte of functiebeperkingen. Hiermee ondersteunt u de patiënt/cliënt bij het realiseren van een optimaal basisniveau van het dagelijks functioneren. De mbo-verpleegkundige werkt zelfstandig in gemiddeld tot hoog complexe situaties en schakelt bij risico s de leidinggevende of een relevante deskundige in. Doelgroep: Verzorgende IG Nivea opleiding: 4 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk 16

17 BBL opleiding Verzorgende IG De verzorgende IG in de VVT ondersteunt of neemt de zorg over van cliënten bij niet toereikende zelfredzaamheid op huishoudelijk, lichamelijk en psychosociaal terrein. Als verzorgende begeleidt u mensen bij de persoonlijke verzorging en verricht u verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden. Doelgroep: Helpende Zorg en Welzijn / Ziekenverzorgende / Pedagogisch Medewerker / Medewerker Maatschappelijke zorg Niveau opleiding: 3 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk BBL opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang U werkt zowel met kinderen zonder specifieke begeleidingsvraag als met kinderen met zeer specifieke begeleidingsvragen. U werkt in een team en samen zorgt u voor een goede en veilige omgeving. U heeft niet alleen de verantwoording over een groep maar ook dagelijks contact met ouders en/of met vervangende opvoeders. Ook heeft u leidinggevende taken zoals het coördineren van de opvang en het uitvoeren van beleidsmatige taken. Taalniveau 3F is onderdeel van de opleiding Doelgroep: Pedagogisch Werker Niveau opleiding: 4 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk Verkorte BBL opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang De verkorte opleiding gespecialiseerd pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang is een maatwerktraject waarbij een erkend VVE programma wordt geïntegreerd. Het programma is zo ontwikkeld dat wensen en behoeften vanuit de kinderopvang organisatie geintegreerd kunnen worden. Na het volgen van deze opleiding hebben de medewerkers een diploma GPM 4 Kinderopvang en een erkend VVE certificaat. Taalniveau 3F is onderdeel van de opleiding. Doelgroep: Pedagogisch Werker Niveau opleiding: 4 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk * Vraag onze flyer voor de verkorte GPM 4 Kinderopvang opleiding aan via of kijk op onze website: 17

18 BBL opleiding Zorghulp Als zorghulp werkt u in de sector verpleging en verzorging. U helpt cliënten bij allerlei dagelijkse taken. Zo kunt u helpen bij het huishouden, het bereiden van maaltijden, de boodschappen doen of bij het uitvoeren van activiteiten. U werkt voor allerlei soorten mensen, van alle leeftijden en met verschillende achtergronden: oudere cliënten/ zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende, mensen met een handicap, patiënten die net uit het ziekenhuis zijn, mensen met psychiatrische problemen en kinderen en jongeren met gezondheids- of bestaansproblemen en werkt hierbinnen vaak samen met mantelzorgers. Doelgroep: Alpha-hulp / Thuishulp A Niveau opleiding: 1 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk BBL opleiding Helpende Zorg en Welzijn De helpende ondersteunt of neemt de zorg over van patiënten/cliënten bij niet-toereikende zelfredzaamheid op huishoudelijk en lichamelijk terrein. U helpt en verzorgt mensen. Bijvoorbeeld kleine kinderen, mensen met een handicap en ouderen. Als helpende Zorg en Welzijn heeft u veel contact met cliënten en collega s. U heeft verzorgende, begeleidende, huishoudelijke en organisatietaken. Doelgroep: Thuishulp A / Zorghulop / Vrijwillgers Niveau opleiding: 2 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk BBL opleiding Praktijkopleider De praktijkopleider werkt in een (erkend) leerbedrijf en heeft verantwoordelijkheid voor het gehele leerproces van medewerkers die een opleiding volgen. Werkt mee aan de afstemming tussen het onderwijs en de praktijk. U inventariseert gegevens, benodigde randvoorwaarden, bestaande richtlijnen en afspraken en levert op basis hiervan een bijdrage aan het BPV beleidsplan. Behalve deskundigheid vraagt een dergelijke begeleidingsfunctie ook om betrokkenheid, motivatie en plezier in het overdragen van kennis over het vak. Doelgroep: Verzorgende IG / MBO Verpleegkundige Niveau opleiding: 4 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk 18

19 BBL opleiding Sociaal Cultureel Werker De Sociaal Cultureel Werker richt zich op de uitvoering van projecten en activiteiten voor allerlei groepen mensen met verschillende culturele achtergronden; jongeren, volwassenen, tieners, gehandicapten en asielzoekers. De projecten en activiteiten organiseert u op het gebied van kunst en cultuur, recreatie en sport en spel. U richt zich vooral op mensen in achterstandssituatie met als doel hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Doelgroep: Verzorgende IG Niveau opleiding: 3 Duur en kosten nader te bepalen a.d.h.v. maatwerk 19

20 4. Subsidieregeling Praktijkleren Subsidie voor onderwijsbegeleiding Werkgevers die hun medewerkers (laten) opleiden, kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling praktijkleren (SPL). De subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die hij maakt voor de begeleiding en bedraagt maximaal per leerling, deelnemer of student per jaar. Hoogte van de vergoeding Ondernemers ontvangen subsidie naar verhouding van het aantal weken waarin begeleiding heeft plaatsgevonden. De vergoeding is maximaal 2.700,- per student, per studiejaar. De subsidieaanvraag wordt per studiejaar achteraf ingediend. In alle gevallen wordt de vergoeding uitgekeerd aan het bedrijf dat de begeleiding verzorgt. Voordelen Zekerheid over de te voeren administratie; Verlichting administratieve plichten; Oplossing voor eigen tijdsdruk, gebrek aan capaciteit en kennis van wet&regelgeving; Tijdigheid en volledigheid indienen van de subdidieaanvraag. Wat kan WerkendLeren voor u doen WerkendLeren heeft ruime ervaring met het aanvragen en administreren van (overheids) subsidies voor haar klanten. Dit doen wij voor u: Wij toetsen voor u of u voldoet aan alle voorwaardelijkheden. Indien noodzakelijk helpen wij u aan alle voorwaarden te voldoen; Wij richten de administratie voor u in en voeren deze voor u, zodat u zeker weet dat u aan alle administratieve eisen voldoet; Wij verzorgen voor u de aanvraag bij het ministerie van OC&W (via het digitale loket U bent met een eigen toegang tot de administratie altijd en overal op de hoogte van de voortgang; Slechts 250,- per student (excl. BTW); Geen langlopende contracten. U betaalt slechts per student die u bij ons aanmeld. Indien u gebruik wil maken van onze dienstverlening of vrijblijvend informatie wilt, neemt u dan telefonisch contact met ons op via of mail naar Wanneer komt u in aanmerking Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij aan een leerling, student of deelnemer uit een van de volgende groepen begeleiding bieden (een arbeidscontract is geen vereiste): VMBO - Leerlingen die een leer- werktraject specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie volgen; MBO Leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen; HBO Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen gericht op techniek of landbouw en natuurlijke omgeving; Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi). Daarnaast zijn nog een aantal voorwaardelijkheden van toepassing. Indien u hierover informatie wenst kunt u contact met ons opnemen. Tevens vindt u deze informatie op de website van de subsidieverstrekker ( 20

21 5. Samenwerkingspartners Voor de uitvoering van onze producten werken wij nauw samen met verschillende organisaties. Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners. Landstede Groep is een ondernemende organisatie die kinderen, jongeren, volwassenen en bedrijven helpt met het ontwikkelen van hun talenten. Binnen Landstede vormen wij een team dat zich bezig houdt met scholen, trainen en adviseren van een brede groep van bedrijven en organisaties. Wij werken aan doelgerichte oplossingen en bieden gerichte meerwaarde om kennis en vaardigheden van uw medewerkers te verhogen. Zowel algemeen als arbeidspecifiek. De veranderde inrichting van de huidige zorg vraagt om andere competenties en vakkennis van de zorgverleners. Hoe houdt u de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector bij? Om als organisatie goed te blijven presteren, is het wenselijk regelmatig te investeren in uw medewerkers. Hun vakkennis, manier van werken, persoonlijke effectiviteit en betrokkenheid bepalen uiteindelijk het succes van uw organisatie. Onze (maatwerk)trainingen, -opleidingen en -adviezen helpen uw medewerkers mee te groeien met de veranderingen. Training, Opleiding & Advies Timpaan onderwijs is een organisatie die zich richt op trainingen, advies en consultancy, waarbij de voorschoolse voorziening, het onderwijs (PO, VO, MBO) en de daaraan gelieerde organisatie centraal staan. Er is een team van vaste adviseurs met expertise op het terrein van zorg, onderwijsontwikkeling en/of management en organisatieontwikkeling. Timpaan onderwijs werkt tevens met freelancers en gaat duurzame strategische allianties aan met organisaties, die een toegevoegde waarde bieden aan haar positie en het profiel. De Schrijverij is gespecialiseerd in het ontwikkelen, samenstellen en uitgeven van cursussen en onderwijsmethodes. De cursussen worden bij voorkeur aangeboden via blended learning; een combinatie van leermogelijkheden die bij de Schrijverij bestaat uit drie componenten: Informatievoorziening (met een studieboek/ map). Verwerking van de informatie (met behulp van e-learning) Verwerkte informatie naar de werkpraktijk brengen met cursusbijeenkomsten. JMU trainingen verzorgt trainingen en workshops voor iedereen die met kinderen werkt! Kinderen zijn van nature kleine ontdekkers, zij willen veel van ons leren en wij kunnen ook zoveel van hen leren. In alle trainingen is het uitgangspunt: Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Om kinderen te begeleiden is het nodig, om naast heel veel liefde en aandacht, kennis te hebben van de ontwikkeling, goed te kunnen observeren en kinderen passende activiteiten te bieden. JMU Trainingen biedt training en coaching om zowel als groep beter te gaan functioneren en om als individu in je kracht te staan. Persoonlijke leerdoelen zijn daarom een uitgangspunt bij de training zodat ieder zijn eigen talent ontdekt en versterkt. Eigenlijk precies wat we ook willen voor de kinderen! De trainingen zijn afwisselend en sluiten aan bij de dagelijks praktijk waardoor je er morgen al mee aan de slag kunt! JMU Trainingen volgt de ontwikkelingen in de kinderopvang en het onderwijs op de voet zodat het trainingsaanbod altijd actueel is. 21

22 6. Scholingsindex Doelgroep Trainingen & Opleidingen Pagina Zorgteams Op weg naar zelforganiserende/ sturende teams 6 Vormgeving van zelfsturende teams 6 Optimaliseren samenwerking 10 Het verzetten van bakens: een andere koers 12 Metaprofielanalyse; meer resultaat door anders denken 13 Leidinggevende Vormgeving van zelfsturende teams 6 Coachende vaardigheden voor leidinggevende in de thuiszorg en buurtzorg optimaliseren samenwerking 10 Het coachingstraject 11 Metaprofielanalyse; meer resultaat door anders denken 13 Omgaan met verandering en weerstand 12 6 Verzorgende Training coördinatie van zorg 7 Vraaggericht werken in de extramurale setting 7 Revalidatie opleiding 9 Omgaan met agressief gedrag en sub-agressief 10 Omgaan met de gerontopsychiatrische cliënt 8 Training psychiatrische aandoeningen bij ouderen Post MBO opleiding EVV (coördinerende taken vereist) 8 Post MBO opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psycho geriatrie Training Zorgleefplan 11 Vervolgcursus geneesmiddelen toedienen 12 Somatische ziektebeelden bij cliënten in de ouderenzorg 12 Omgaan met verandering en weerstand 12 Communicatie in een team 13 Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie 14 Omgaan met gedragsproblemen van mensen met dementie Tillen en Transfer 14 Opleiding Verzorgende IG

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 in deze folder vind je informatie over de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

werkgevers, loopbaancoaches en Nova

werkgevers, loopbaancoaches en Nova Voorlichtingsbijeenomst 20 November 2018 Programma Gaan werken in de zorg, maatwerk Loopbaancoaching Uwv Opleidingen in de zorg Kennismaking en afspraken maken werkgevers, loopbaancoaches en Nova Gaan

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn > HELPENDE ZORG & WELZIJN > PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn Terug naar Overzicht Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn www.microwebedu.nl/bestellen/svz Artikelnummer Titel Type Status Verwachte daprijs Bijzonderheden Serie 2012 Zorghulp CZW20120286

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte!

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte! Leerplaatsprofiel Noorderbreedte Welkom bij Noorderbreedte! Beste stagiair, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een stage bij Noorderbreedte! We hebben vele locaties en vele stagemogelijkheden. In dit document,

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk. En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD Crebo Duur Niveau Leerweg 25479 3 jaar Niveau 4 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Opleidingen in de sector Welzijn Pagina 5 Medewerker

Nadere informatie

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleiding GVT Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door Benadering vanuit praktijksituaties naar uitwisseling aangevuld met theorie. Door deze drie stappen

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

ZORG EN WELZIJN 2018/2019

ZORG EN WELZIJN 2018/2019 novacollege.nl Assistenten gezondheidszorg Dienstverlening Maatschappelijke zorg Pedagogisch werk Sociaal werk Verzorging Verpleegkunde ZORG EN WELZIJN 2018/2019 Mijn kwaliteit is empathie. Ik stem af

Nadere informatie

Begeleider specifieke doelgroepen BBL

Begeleider specifieke doelgroepen BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25476 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011

Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011 Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011 Wij zijn Zuidwester Stichting Zuidwester biedt ondersteuning aan ruim 1000 mensen met een handicap, in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant.

Nadere informatie

Opleiding. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Opleiding. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Branche erkende opleiding GVP De GVP ontwikkelt zich tot een expert en adviseur in de organisatie met betrekking tot psychogeriatrische cliënten en

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

% Percentage gediplomeerd of in opleiding

% Percentage gediplomeerd of in opleiding Personeelssamenstelling Stichting Woonzorgcentrum Raffy Stand van zaken Juni 2017 Functies Functieniveau Aantal medewerkers % Percentage of in opleiding Toelichting (Para) Medisch 6 (VS) 3(2,28 fte) 33%

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Pedagogisch Werk Kwalificatie: Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Crebonummer: 92620 Niveau: 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

titel ISBNnummer prijs

titel ISBNnummer prijs Traject V&V Nieuw Traject V&V Persoonl Basiszorg 1 niveau 3 978 90 06 92493 0 p.b.v.* Traject V&V Persoonl BasisZorg 2,niveau 3 978 90 06 92494 7 p.b.v.* Traject V&V Verpleegtechn handelingen, niv 3 978

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Opleiding tot helpende zorg en welzijn

Opleiding tot helpende zorg en welzijn Opleiding tot helpende zorg en welzijn V1.0_2012 Inleiding Zorgwaard vindt het belangrijk lichamelijk zieke cliënten en dementerende cliënten een optimale zorgverlening te bieden. Daartoe is het nodig

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BBL

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25477 3 jaar Niveau 4 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Persoonlijke Energie op Peil

Persoonlijke Energie op Peil Persoonlijke Energie op Peil Stress? Volg PEP! een programma voor jonge ambitieuze medewerkers die een hoge werkdruk ervaren. Veel jonge medewerkers voelen zich gestrest door hun werk, met uitputtingsverschijnselen,

Nadere informatie

Bij de samenstelling van het personeel gelden de volgende uitgangspunten:

Bij de samenstelling van het personeel gelden de volgende uitgangspunten: Personele samenstelling Missiehuis Vrijland in Oosterbeek Algemeen De stichting Missiehuis Vrijland is een kloosterverzorgingshuis. In het klooster wonen 45 kloosterlingen. 21 kloosterlingen ontvangen

Nadere informatie

TRAININGSAANBOD STEM. Bewustwordingsbijeenkomst Verdiepingsbijeenkomsten Inspiratiecyclus

TRAININGSAANBOD STEM. Bewustwordingsbijeenkomst Verdiepingsbijeenkomsten Inspiratiecyclus TRAININGSAANBOD STEM Bewustwordingsbijeenkomst Verdiepingsbijeenkomsten Inspiratiecyclus STEM Leren praten over de dood Stichting STEM organiseert trainingen rond het thema praten over de dood voor iedereen

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 3 Basiszorg Tieners richt zich op het bekwamen van professionals tot het aangaan van kortdurende ondersteuningscontacten

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Begeleider gehandicaptenzorg BBL

Begeleider gehandicaptenzorg BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je werkt met cliënten die door hun beperking

Nadere informatie

Agogisch medewerker GGZ BOL

Agogisch medewerker GGZ BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25474 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je biedt ondersteuning aan cliënten van

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Bestelgegevens mbo Zorg & Welzijn

Bestelgegevens mbo Zorg & Welzijn Traject V& V Generieke boeken niveau 3 Het zorgplan 978 90 06 92491 6 39,80 Persoonlijke Basiszorg 1 978 90 06 92493 0 39,80 Persoonlijke Basiszorg 2 978 90 06 92494 7 55,10 Begeleiden 978 90 06 92495

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Inleiding Definitie Doel 1. Wat is ervaringsdeskundigheid?

Inleiding Definitie Doel 1. Wat is ervaringsdeskundigheid? Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking. Inleiding

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie