Reizen op de MerwedeLingelijn 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reizen op de MerwedeLingelijn 2014"

Transcriptie

1 Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Ervaren veiligheid en overlast en klanttevredenheid In het voorjaar van 2014 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van het Platform Sociale Veiligheid onderzocht hoe tevreden de reizigers zijn over de Merwedelingelijn en hoe veilig zij zich voelen op de treinverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen. In deze factsheet leest u de uitkomsten en de ontwikkelingen ten opzichte van de laatste twee jaar. Op deze eerste pagina ziet u de belangrijkste conclusies in één oogopslag. Inhoud: 1. Conclusies 2. Rapportcijfers 3. Schoon, heel en veilig 4. Veiligheidsbeleving 5. Overlast 6. Klanttevredenheid 7. Reizigersinformatie 8. Per treinhalte 9. Omwonenden treinhaltes 1

2 In dit onderzoek kijken we vooral naar de ervaren veiligheid. Wij besteden daarnaast ook aandacht aan klanttevredenheid. Ook komt achtergrondinformatie over de reizigers, zoals reisfrequentie en reisdoel, aan bod. Tenslotte geven we in het laatste deel van de factsheet aan hoe de reizigers de afzonderlijke haltes van de lijn ervaren en hoe de omwonenden de haltes en omgeving zien. Het moment van onderzoeken is op het verzoek van het platform Sociale Veiligheid verplaatst van het najaar naar het voorjaar. Hierdoor ligt er nu éénmalig slechts een halfjaar tussen deze meting (voorjaar 2014) en de vorige (najaar 2013). In hoeverre het moment van meten effect heeft op de resultaten is niet met zekerheid te zeggen. U dient er bij het lezen van de conclusies rekening mee te houden dat ontwikkelingen mogelijk (mede) veroorzaakt kunnen zijn door de verschuiving van het meetmoment. Wanneer het volgende onderzoek weer in het voorjaar gehouden wordt, zijn de ontwikkelingen in de tijd weer duidelijker te interpreteren. 1 Conclusies Net als in 2013 scoort de veiligheid in de trein een rapportcijfer 7,7. En dus is wederom hoger dan het door het platform het gewenste rapportcijfer van een 7,5. Het rapportcijfer voor de MerwedeLingelijn in het algemeen (7,3) en dat van de veiligheid op de halte e.o. (7,1) blijven nog steeds achter op het gewenste rapportcijfer van een 7,5. De drie rapportcijfers zijn niet veranderd sinds Reizigers voelen zich in het voorjaar van 2014 iets veiliger dan in het najaar van Het gevoel van veiligheid ligt zowel overdag (+4 procentpunt) als s avonds (+6 procentpunt) iets hoger. Ook ervaren de reizigers over de gehele linie iets minder overlast dan in Dankzij deze daling ligt het niveau van ervaren overlast weer op hetzelfde niveau als in 2012 en lijkt 2013 een tijdelijke piek geweest te zijn. Dit geldt voor vrijwel alle bevraagde overlastvormen. Reizigers ervaren overigens het vaakst overlast van zwerfvuil en dit is juist niet afgenomen sinds 2013 (maar stabiel gebleven). Camera s leveren een positieve bijdrage aan het gevoel van veiligheid op de halte en dan met name s avonds. Vier op de tien reizigers hebben de camera s gezien op de halte. In de trein heeft de helft van de reizigers de camera s gezien. Hiermee zijn iets meer reizigers zich bewust van de camera s dan in de voorgaande jaren. Nog belangrijker voor het gevoel van veiligheid dan camera s zijn goede verlichting en de aanwezigheid van conducteurs en toezichthoudend personeel. De tevredenheid over het toezicht in de trein is toegenomen sinds Momenteel is drie kwart van de reizigers hier (erg) tevreden over. Reizigers die zich wel eens onveilig voelen door gebrek aan toezichthoudend personeel, hebben vooral behoefte aan extra toezicht in de avonduren (zowel in het weekend als door de week). Controle van het vervoersbewijs is ook een manier om toezichthoudend personeel in de trein te tonen. Duidelijk meer reizigers (73%) geven nu aan vaak gecontroleerd te worden dan in 2013 (52%). Dit is dus een gunstige ontwikkeling. 2 Rapportcijfers In totaal ruim reizigers vulden de vragenlijst in. Zie achterin deze factsheet voor de aantallen per instaphalte van de MerwedeLingelijn Figuur 1 toont drie gemiddelde rapportcijfers die reizigers geven voor de Merwede- Lingelijn. De reizigers geven een 7,3 voor de MerwedeLingelijn in het algemeen. Het gevoel van veiligheid in de trein waarderen ze duidelijk hoger, namelijk met een 7,7. Het rapportcijfer voor gevoel van veiligheid ligt lager en krijgt een 7,1. Net als in de vorige jaren geeft één op de tien reizigers een onvoldoende voor de veiligheid op de instaphalte (tabel 1). 2

3 Figuur 1 Gemiddelde rapportcijfers totaaloordeel gevoel van veiligheid in de trein 7,7 MerwedeLingelijn in het algemeen gevoel van veiligheid instapstation e.o. 7,3 7, Jongeren geven een lager cijfer voor de veiligheid op de instaphalte dan 55 plussers. Geen ontwikkeling sinds 2012 De gemiddelde rapportcijfers die de reiziger in het voorjaar 2014 gaven, wijken niet noemenswaardig af van die van 2012 en Dat wil zeggen, ze wijken niet significant af. Het gemiddelde is tot stand gekomen door een deel van de reizigers naar hun mening te vragen. Doordat we niet de mening van alle reizigers weten, bevindt zich rond het gemiddelde een onzekerheidsmarge. Tabel 1 Rapportcijfer totaaloordeel in categorieën (%) onderwerp 1 t/m 5 6, 7 8 t/m 10 gevoel van veiligheid in de trein MerwedeLingelijn in het algemeen gevoel van veiligheid instaphalte e.o Achtergrondvariabelen en reisomstandigheden Bekijken we de rapportcijfers naar achtergrondvariabele van de reiziger dan valt het volgende op (tabel 2): Vrouwen geven een lager rapportcijfer voor de veiligheid op en om de instaphalte dan mannen, maar hun algemeen oordeel over de MerwedeLingelijn is wel wat hoger dan dat van mannen. Alle leeftijdscategorieën waarderen de veiligheid in trein gelijk. maar de jongeren onder de 25 jaar waarderen de veiligheid op de haltes iets minder dan de reizigers van 55 jaar en ouder. De gebruikers van MerwedeLingelijn gedurende de uitgangsuren geven het laagste rapportcijfer voor ervaren veiligheid op de instaphalte (6,8). Dit cijfer is overigens wel iets hoger dan in 2013 (toen was het een 6,6). Reizigers die alleen reizen een hogere score geven voor veiligheid in de trein. Zij reizen dan ook minder vaak tijdens uitgangsuren. Reizigers tijdens uitgaansuren, dat wil zeggen vrijdag- en zaterdagavond, geven een lager rapportcijfer voor de veiligheid op de instaphalte en in de trein. Tabel 2 Rapportcijfers naar achtergrondvariabelen en reisomstandigheden (%) veiligheid in de trein veiligheid instaphalte algemeen oordeel geslacht man 7,8 7,3 7,2 vrouw 7,7 7,0 7,4 leeftijd jonger dan 25 7,8 7,0 7, jaar 7,8 7,2 7, jaar 7,8 7,1 7,6 55 en ouder 7,8 7,4 7,8 spits ja 7,7 7,2 7,3 nee 7,8 7,1 7,1 uitgaansuren ja 7,0 6,8 7,0 nee 7,3 7,1 7,3 alleen reizen ja 7,8 7,1 7,3 nee 7,6 7,1 7,1 Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde 3

4 3 Schoon, heel en veilig Vinden de reizigers de kernwaarden schoon, heel en veilig van op de Merwedelingelijn? De reiziger vindt deze waarden meer van op de situatie in de treinen dan op de haltes (figuur 2 en figuur 3). Zo zijn volgens acht op de tien de etiketten veilig en heel helemaal van op de trein, voor de halte is dat beperkt tot vijf op de tien. En vindt een derde van de reizigers de halte schoon, terwijl de helft de treinen schoon vindt. Ook voor klantvriendelijk en comfortabel geldt dat de reiziger dit meer van vindt op de situatie in de trein als op de situatie op en rond de halte. De opstaphalte vindt slechts een kwart comfortabel en slechts een derde schoon. Figuur 2 Algemeen beeld MerwedeLingelijn, in de trein veilig 80% 15% 5% heel 7 20% klantvriendelijk 69% 29% comfortabel 64% 32% 4% schoon 54% 43% helemaal van beetje van niet van Figuur 3 Algemeen beeld MerwedeLingelijn, opstaphalte en omgeving heel 4 47% 5% veilig 46% 44% 10% klantvriendelijk 41% 44% 15% schoon 34% 5 comfortabel 25% 47% 2 helemaal van beetje van niet van Tevredenheid over schoon, heel en veilig blijft gelijk. We zien hier vrijwel overal de dezelfde uitkomsten als vorig jaar. 4 Veiligheidsbeleving Figuur 4 toont de onveiligheidsbeleving in de trein en op de instaphalte en omgeving. Een op tien reizigers voelt zich overdag wel eens onveilig in de trein, tegenover een kwart in de avonduren. Voor beide dagdelen geldt dat 3% van de reizigers zich vaak onveilig voelt in de trein. De reiziger voelt zich op de instaphalte onveiliger dan in de trein. Op de halte voelt een op vier mensen zich overdag onveilig. s Avonds loopt dat op tot bijna de helft van de reizigers (46%): één op de tien () vaak en vier op de tien (3) soms. 4

5 Figuur 4 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de trein instapstation en omgeving 100% 100% 80% 80% 60% 40% 60% 40% soms vaak s Avonds voelt bijna de helft van de reizigers zich wel eens onveilig op en rond de halte, Overdag ligt dat op een kwart. 20% 0% 20% 6% 3% 3% overdag 's avonds 20% 0% 20% 3% overdag 3 's avonds Lichte daling van ervaren onveiligheid We zien in vergelijking met 2013 een lichte verbetering in de ervaren veiligheid in de trein overdag (van 12% in 2013 naar 9% in 2014). Ook zien we een lichte afname van het aantal mensen dat zich s avonds onveilig voelt op de opstaphalte en omgeving (van 49% in 2013 naar 46% in 2014). Onveiligheidsgevoelens in perspectief Op basis van de resultaten uit de integrale Veiligheidsmonitor die in 2012 in de Drechtsteden is gehouden kunnen we de veiligheidsgevoelens op de MerwedeLingelijn in perspectief plaatsen. In totaal voelt 17% van de mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit is dus redelijk vergelijkbaar met de gevoelens overdag op de instaphalte. Treinreizigers voelen zich s avonds echter vaker onveilig op de MerwedeLingelijn dan in de minst veilig ervaren wijk van Dordrecht. In Crabbehof/Zuidhoven voelt 36% van de bewoners zich wel eens onveilig (zowel overdag als s avonds). Redenen van onveiligheidsgevoelens In figuur 5 zien we de redenen waarom reizigers zich wel eens onveilig voelen. Ze voelen zich vooral onveilig door rondhangende personen/ jongeren. Een andere belangrijke reden voor onveiligheidsgevoelens is het gebrek aan toezichthoudend personeel op de opstaphaltes. Daarnaast voelen reizigers zich onveilig wanneer het te rustig is op de opstaphalte of omgeving. Tenslotte geven meerdere reizigers aan dat een slechte verlichting op de halte er voor zorgt dat zij zich onveilig voelen. 5

6 Figuur 5 Redenen van onveiligheidsgevoel rondhangende personen/jongeren 56% gebrek aan toezichthoudend personeel te rustig 41% 3 slechte verlichting agressie 15% 24% gebrek aan cameratoezicht te druk 11% 7% te veel struikgewas rond station anders 7% 4% Toelichting: gepercenteerd op degenen die zich wel eens onveilig voelen Meer toezicht ervaren in 2014 De vier belangrijkste redenen waarom reizigers zich onveilig voelen wijken niet af van de redenen die in 2013 werden gegeven. Echter het aandeel reizigers dat zich onveilig voelt wegens gebrek aan toezichthoudend personeel is wel iets afgenomen ten opzichte van Reizigers die aangeven zich wel eens onveilig te voelen door een gebrek aan toezichthoudend personeel, hebben vooral behoefte aan meer toezicht in de avonduren: zowel door de week (71%) als in het weekend (63%). De spitsuren worden ook genoemd, zij het wat minder vaak (avondspits 21%, ochtendspits 10%). Overdag (door de week en weekend) is er vrijwel geen behoefte aan extra toezicht. Bijdrage aan het gevoel van veiligheid Vrijwel alle reizigers (negen op de tien) vinden voor een veilig gevoel in de trein en op de halte en omgeving (figuur 6) goede verlichting en aanwezigheid van conducteurs en ander toezichthoudend personeel het belangrijkst. Ook cameratoezicht en overzichtelijkheid (weinig struikgewas) worden belangrijk gevonden door de reizigers, echter door wat minder reizigers, namelijk door zeven op de tien. Figuur 6 Belang van aspecten voor het gevoel van veiligheid verlichting 95% aanwezigheid conducteurs en toezichthoudend personeel 92% 6% cameratoezicht 72% 19% 9% overzichtelijkheid 70% 21% 9% (erg) belangrijk niet belangrijk/niet onbelangrijk (erg) onbelangrijk 6

7 Geen ontwikkeling door de tijd De aspecten die bijdragen aan het gevoel van veiligheid zijn niet veranderd sinds Cameratoezicht Camera s dragen alleen bij aan het van het gevoel van veiligheid als reizigers zich bewust zijn van de aanwezigheid ervan. De vraag is dan ook of de reizigers zich bewust zijn van de camera s die in de trein en op/rond de meeste haltes hangen? De helft van de reizigers is zich bewust van de camera s in de trein tegenover vier op de tien van de reizigers op en rond de instaphalte (figuur 7). Reizigers die de camera s op de halte hebben gezien, vinden cameratoezicht net zo belangrijk voor hun gevoel van veiligheid dan reizigers die deze niet gezien hebben. Iets meer reizigers dan in 2013 zijn zich bewust van de camera s. Zowel in de trein als op de instaphaltes. Figuur 7 Camera s opgevallen in de trein instaphalte en omgeving 1 39% ja nee 47% 53% 61% 1 gepercenteerd op alle reizigers exclusief de reizigers van instaphalte Sliedrecht en Arkel (waar geen camera s op de halte hangen) Iets meer bewustzijn van cameratoezicht We zien een lichte stijging in de mate waarin de camera s worden waargenomen. In 2013 had 33% van de reizigers de camera s gezien op het instaphalte, nu 39%. Ook in de trein wordt de camera iets meer opgemerkt (49% versus 53%). Dit is mogelijk mede te danken aan een neveneffect van de eerder gehouden metingen. De reizigers die in 2012 en 2013 ook een vragenlijst invulden kan zich daardoor bewust geworden zijn van de camera s. En zoals u verderop in deze factsheet kunt lezen, bestaat het reizigerspubliek van de MerwedeLingelijn voor een groot deel uit eenzelfde groep trouwe reizigers die meerdere keren per week met de trein reizen. Hierdoor is het optreden van dit neveneffect goed mogelijk. De camera draagt vooral s avonds bij aan het wegnemen van het gevoel van onveiligheid. Reizigers die de camera s op of rond de halte hebben zien hangen voelen zich daar vaker (bijna) nooit onveilig in de avonduren (57%) dan degenen die de camera s niet hebben gezien (42%). 5 Overlast In hoeverre ervaren reizigers overlast tijdens hun reis met de Merwedelingelijn? Hoe vaak komen bepaalde vormen van overlast volgens hen voor? Zwerfvuil, rondhangende jongeren, geluidsoverlast en graffiti komen het vaakst voor (figuur 8). Zeven op de tien reizigers geven aan vaak of soms last te hebben van zwerfvuil, de helft van rondhangende jongeren, 45% van geluidoverlast en 3 van graffiti. Andere vormen van overlast komen aanzienlijk minder vaak voor, maar zijn veelal wel ingrijpender voor de reiziger. Zo ervaart één op de tien reizigers (soms) overlast van diefstal, geweld, geweld, bedreiging en/of ongewenste intimiteiten. 7

8 Figuur 8 Ervaren overlast zwerfvuil 13% 53% rondhangende jongeren 42% geluid, herrie 7% 3 graffiti dronken mensen, drugsdealers, junks, zwervers, bedelaars vernielingen 6% 24% 23% 32% diefstal 9% geweld 7% bedreiging 5% ongewenste intimiteiten vaak soms Ontwikkeling in de tijd Het soort overlast waarvan de meeste overlast wordt ervaren komt overeen met Ook toen stonden zwerfvuil, rondhangende jongeren, geluid en graffiti bovenaan. We zien over de gehele linie wel dat iets minder reizigers wel eens overlast ervaren dan in 2013 en dat de ervaren overlast hiermee weer meer terug is op het niveau van Alleen overlast van zwerfvuil ligt nu nog even hoog als in 2013 en ook overlast van ongewenste intimiteiten is stabiel gebleven sinds Klanttevredenheid Figuur 9 toont de klanttevredenheid van de Merwedelingelijn. De reiziger is over het algemeen tevreden over het gemak waarmee een zitplaats te vinden is in de trein (83%) en de klantvriendelijkheid van het personeel (79%). De tevredenheid over informatie over vertragingen in de trein en op de haltes en stallingsmogelijkheden van de fiets en parkeermogelijkheden voor de auto is minder groot. Hierover is één op de vijf (erg) ontevreden. 8

9 Figuur 9 Klanttevredenheid gemak vinden zitplaats 83% 12% klantvriendelijkheid personeel 79% 15% toezicht in de trein 75% 20% fietsenstallingen op instapstation 70% 1 12% wachtruimte instapstation 63% 24% 13% op tijd rijden 63% 22% 15% De klantvriendelijkheid van het personeel scoort hoog. Meer dan drie kwart van de reizigers is er (erg) tevreden over. Ook is men erg tevreden over het gemak waarmee een zitplaats kan worden geworden. parkeergelegenheid auto's instapstation 57% 24% 19% informatie over vertragingen in trein 55% 2 17% informatie over vertragingen op instapstation 54% 26% 20% stallingsruimte voor fietsen in de trein 53% 30% 17% (erg) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (erg) ontevreden Tevredenheid over schoon, heel en veilig blijft gelijk. De klanttevredenheid is redelijk stabiel gebleven sinds Alleen de tevredenheid over het toezicht in de trein is iets toegenomen (van 70% in 2013, naar 75% in 2014). Tevredenheid binnen en buiten de spits Reizigers die in de spits zijn geënquêteerd, zijn in het algemeen minder tevreden over de informatie over vertragingen in de trein en op de instaphalte, over de stallingsruimte voor fietsen in de trein en het op tijd rijden. Dit was in 2013 ook het geval. Tabel 3 Tevredenheid op verschillende tijdstippen (% (erg) tevreden) onderwerp in de spits buiten de spits op tijd rijden informatie over vertragingen in de trein informatie over vertragingen op halte stallingsruimte voor fietsen in de trein Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant onder het gemiddelde 7 Reizigersinformatie Het reizigerspubliek van de MerwedeLingelijn bestaat grotendeels uit eenzelfde groep trouwe reizigers; meer van 60% reist meer dan twee keer per week met de Merwedelingelijn. Hoe vaak maakt het reizigerspubliek van de MerwedeLingelijn gebruik van deze trein? Met welk doel? En hoe komen zij naar de halte toe? Reisfrequentie Het zijn voor een groot deel steeds dezelfde reizigers die gebruik maken de Merwedelingelijn. Tweederde reist 2 keer per week of vaker met de lijn (figuur 10). Figuur 10 Reisfrequentie % 24% 6% 13% % 19% 9% 5% 15% % 20% 10% 4% 11% 4x of vaker per week 2-4 keer per week 1 keer per week 2-3 keer per maand 1 keer per maand minder 9

10 Reisdoel Woon-werkverkeer en woon-onderwijsverkeer zijn de belangrijkste reisdoelen (figuur 11). Het belang van het woon werkverkeer is ten opzichte van 2013 toegenomen, terwijl het gebruik voor onderwijs is afgenomen (ongeveer gelijk van 2012). Winkelen (gelijk aan 2012) en stappen zijn als reisdoel wat afgenomen. Figuur 11 Reisdoelen woon-werk 33% woon-onderwijs 29% bezoek 17% Reizigers geven aan dat ze niet altijd worden gecontroleerd op de MerwedeLingelijn. overig recreatie stappen 6% 2% winkelen 4% Toelichting: in % van het aantal reizigers, niet van het aantal reizen Vervoer naar het treinhalte De helft van de reizigers komt met de fiets naar de halte; 16% neemt de fiets mee in de trein en 37% parkeert zijn fiets op de halte. Figuur 12 Manier van naar halte reizen fiets, bij station geparkeerd 37% fiets, meegenomen in de trein auto, bij station geparkeerd 6% 16% anders 44% Reizigers geven aan dat ze niet altijd worden gecontroleerd op de MerwedeLingelijn. Wel zien we een toename in het aandeel reizigers dat vaak gecontroleerd zegt te worden. Toelichting: in % van het aantal reizigers, niet van het aantal reizen Controle vervoersbewijs Reizigers vinden aanwezigheid van toezichthoudend personeel in de trein belangrijk voor hun gevoel van veiligheid. Controle van het vervoersbewijs is een manier om aanwezigheid van toezichthoudend personeel in de trein te tonen. In 2014 geven meer reizigers dan in 2013 aan vaak gecontroleerd te worden. 10

11 Figuur 13 Gecontroleerd op geldig vervoersbewijs in de trein % 1 3% 6% % 33% 10% 5% vaak soms (bijna) nooit weet niet Toelichting: in % van het aantal reizigers, niet van het aantal reizen. Deze vraag stelden we in 2013 voor het eerst. 8 Per treinhalte We gaan hier in op het rapportcijfer dat is gegeven voor de veiligheid op de instaphalte, in hoeverre de haltes worden ervaren als schoon, heel en veilig, of reizigers zich er wel eens onveilig voelen en of ze de camera s hebben gezien. Veiligheid instaphalte De halte Hardinxveld-Giessendam krijgt van de reizigers het hoogste gemiddelde rapportcijfer voor het gevoel van veiligheid, een 7,7. De overige haltes scoren allemaal rond het gemiddelde van een 7,1. Figuur 14 Gevoel van veiligheid instaphalte e.o. (gemiddeld rapportcijfer) Dordrecht Centraal Dordrecht Stadspolders Sliedrecht Baanhoek Sliedrecht Centraal Hardinxveld Blauwe Zoom 7,1 7 7,2 7,1 7,1 Hardinxveld- Giessendam Boven-Hardinxveld Gorinchem Arkel Leerdam Beesd Geldermalsen 7,7 7,1 7,3 6,9 6,9 7 6, totaal 7,

12 Ontwikkelingen in de tijd. Op de halte Hardinxveld-Giessendam is het gevoel van veiligheid verbeterd sinds Op Sliedrecht Baanhoek en Hardinxveld Blauwe Zoom zien we juist een geleidelijke verslechtering sinds Op de overige haltes is het gevoel van veiligheid redelijk stabiel te noemen. Vanwege het beperkte aantal respondenten zijn kleine veranderingen in de rapportcijfers niet betekenisvol. Een verschil van 0,5 punt beschouwen we als een noemenswaardig verschil. Toelichting tabel 4 t/m 8: Gekleurde waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde. Vanwege het verschil in het aantal respondenten per halte, kan het zo zijn dat eenzelfde percentage bij het ene halte wel significant is en bij een ander niet. Schoon, heel en veilig In hoeverre vinden reizigers de haltes (en omgeving) schoon, heel, veilig, comfortabel en klantvriendelijk (tabel 4 tot en met 8)? Bij de voorgaande metingen scoorden de haltes Leerdam, Geldermalsen en Beesd op meerdere aspecten ongunstiger dan gemiddeld. Dit zien we nu nog steeds voor Leerdam (niet zo comfortabel en klantvriendelijk) en Geldermalsen (niet zo heel en comfortabel). In positieve zin vallen de stations Sliedrecht Baanhoek (schoon en heel) en Dordrecht Centraal (veilig en klantvriendelijk) op. Tabel 4 Van op instaphalte e.o.: schoon (%) helemaal van beetje van niet van Dordrecht Centraal Dordrecht Stadspolders Sliedrecht Baanhoek Sliedrecht Centraal Hardinxveld Blauwe Zoom Hardinxveld-Giessendam Boven-Hardinxveld Gorinchem Arkel Leerdam Beesd Geldermalsen totaal Tabel 5 Van op instaphalte e.o.: heel (%) helemaal van beetje van niet van Dordrecht Centraal Dordrecht Stadspolders Sliedrecht Baanhoek Sliedrecht Centraal Hardinxveld Blauwe Zoom Hardinxveld-Giessendam Boven-Hardinxveld Gorinchem Arkel Leerdam Beesd Geldermalsen totaal

13 Tabel 6 Van op instaphalte e.o.: veilig (%) helemaal van beetje van niet van Dordrecht Centraal Dordrecht Stadspolders Sliedrecht Baanhoek Sliedrecht Centraal Hardinxveld Blauwe Zoom Hardinxveld-Giessendam Boven-Hardinxveld Gorinchem Arkel Leerdam Beesd Geldermalsen totaal Tabel 7 Van op instaphalte e.o.: comfortabel (%) helemaal van beetje van niet van Dordrecht Centraal Dordrecht Stadspolders Sliedrecht Baanhoek Sliedrecht Centraal Hardinxveld Blauwe Zoom Hardinxveld-Giessendam Boven-Hardinxveld Gorinchem Arkel Leerdam Beesd Geldermalsen Totaal Tabel 8 Van op instaphalte e.o.: klantvriendelijk (%) helemaal van beetje van niet van Dordrecht Centraal Dordrecht Stadspolders Sliedrecht Baanhoek Sliedrecht Centraal Hardinxveld Blauwe Zoom Hardinxveld-Giessendam Boven-Hardinxveld Gorinchem Arkel Leerdam Beesd Geldermalsen Totaal Ontwikkelingen door de tijd Op Dordrecht Centraal, Gorinchem, Leerdam, Beesd en Geldermalsen zien we op elk twee van de vijf kenmerken een gunstige ontwikkeling. Dordrecht Centraal en Geldermalsen worden meer schoon en veilig gevonden dan voorheen, Gorinchem meer heel en comfortabel, Leerdam meer schoon en heel en Beesd meer veilig en comfortabel. Op vijf (deels) andere instaphaltes zien we een ongunstige ontwikkeling. Dordrecht Stadspolders en Leerdam worden minder vaak gekenmerkt als veilig dan in 2013, Sliedrecht Baanhoek en Hardinxveld Blauwe Zoom minder vaak als heel en Arkel minder vaak als comfortabel. Verder doen zich geen significante ontwikkelingen in de tijd voor op de kenmerken per halte. 13

14 Wel eens onveilig voelen De mate waarin reizigers zich overdag wel eens onveilig voelen op of rond de instaphalte komt voor ae stations van de MerwedeLingelijn redelijk met elkaar overeen. De verschillen die in figuur 15 en 16 te zien zijn, zijn niet groot genoeg om statistisch significant te zijn. Figuur 15 Onveilig voelen op instaphalte en omgeving: overdag Dordrecht Centraal Dordrecht Stadspolders 14% 17% Sliedrecht Baanhoek 14% Sliedrecht Centraal 17% Hardinxveld Blauwe Zoom Hardinxveld-Giessendam 14% Boven-Hardinxveld 15% Gorinchem 1 Arkel 5% 19% Leerdam 19% Beesd 17% Geldermalsen 21% totaal 20% vaak soms De mate waarin reizigers zich wel eens onveilig voelen op of rond de instaphalte verschilt overdag niet significant tussen de haltes. 14

15 Figuur 16 Onveilig voelen op instaphalte en omgeving: s avonds Dordrecht Centraal 36% Dordrecht Stadspolders 5% 60% Sliedrecht Baanhoek 6% 30% Sliedrecht Centraal Hardinxveld Blauwe Zoom Hardinxveld- Giessendam Boven-Hardinxveld 4% 4% 47% 29% 47% 32% Gorinchem 9% 36% Arkel 11% 37% Leerdam 11% 37% Beesd 7% 36% Geldermalsen 14% totaal 3 vaak soms Ontwikkelingen door de tijd Het aandeel reizigers dat zich wel eens onveilig voelt verschilt in 2014 op de meeste instaphaltes niet significant met Wel zien we een verbetering op Dordrecht Stadspolders (aandeel wel eens onveillig overdag gedaald van 35% in 2013 naar 16% in 2014) en Geldermalsen (aandeel wel eens onveilig s avonds gedaald van 53% in 2013 naar 22% in 2014). In Arkel zien we juist een toename van het aandeel reizigers dat zich er (overdag) wel eens onveilig voelt (van 10% in 2013 naar 24% in 2014). 9 Omwonenden treinhaltes Omwonenden oordelen in grote lijnen hetzelfde over veiligheid op het treinstation als andere treinreizigers Treinreizigers van de MerwedeLingelijn vormen de belangrijkste groep gebruikers van de aanliggende treinhaltes. Zij kunnen ervaringen opdoen over hun treinhalte op het moment als reiziger, maar ook op andere momenten wanneer zij in de buurt van de treinhalte zijn. Daarom hebben we ook gekeken naar de reizigers die in de buurt van een treinhalte van de MerwedeLingelijn wonen. Kijken deze omwonenden anders aan tegen de veiligheid op en rond de halte dan de overige treinreizigers? Omwonenden geven hetzelfde rapportcijfer voor de veiligheid op de halte en omgeving als overige reizigers (tabel 9). s Avonds geven echter iets meer omwonenden dan overige reizigers aan zich onveiliger te voelen, maar het verschil blijft beperkt. Tabel 9 Omwonenden en overige reizigers omwonenden overige reizigers rapportcijfer veiligheid treinhalte en omgeving 7,1 7,1 wel eens onveilig overdag 24% 23% wel eens onveilig s avonds 50% 45% 15

16 Schoon, heel en veilig De omwonenden vinden de treinhalte vaker helemaal heel (62% versus 45%) dan de reizigers die niet nabij een treinhalte wonen. Onderzoeksmethode en respons In maart 2014 reisden onze enquêteurs gedurende twee weken op verschillende dagen en tijden mee met de MerwedeLingelijn en hebben treinreizigers verzocht om aan het onderzoek mee te werken door ter plekke een vragenlijst in te vullen. In totaal deden reizigers van 12 jaar en ouder mee. Het aantal ingevulde vragenlijsten verschilt per instaphalte. Tijdens het veldwerk gedurende de metingen in 2012 en 2013 bleek dat er op sommige kleinere haltes weinig (verschillende) reizigers in de trein stapten die onze enquêteurs konden benaderen met een vragenlijst. Daarom hebben we dit jaar extra mensen een vragenlijst over de kleinere haltes laten invullen (niet alleen de mensen die op een kleine halte instapten, maar ook degenen die daar uitstapten). Dit heeft voor 2014 geleid tot een betere spreiding van het aantal ingevulde vragenlijsten per halte. Om de totaalcijfers voor de MerwedeLingelijn als geheel representatief te houden, hebben we de resultaten net als in 2012 en 2013 gewogen op basis van het werkelijke aantal reizigers per instaphalte. Respons per instaphalte instaphalte aantal ingevulde vragenlijsten Dordrecht Centraal 145 Dordrecht Stadspolders 74 Sliedrecht Baanhoek 68 Sliedrecht Centraal 126 Hardinxveld Blauwe Zoom 31 Hardinxveld-Giessendam 124 Boven-Hardinxveld 57 Gorinchem 237 Arkel 84 Leerdam 198 Beesd 87 Geldermalsen 155 onbekend 180 totaal Ervaren veiligheid personeel MerwedeLingelijn In 2013 heeft Arriva een medewerkerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hieruit valt informatie te halen over het gevoel van veiligheid van het personeel (machinisten en stewards). Negen op de tien personeelsleden voelen zich veilig tijdens hun werk. Acht op de tien vinden dat Arriva haar best doet voor een veilige werkomgeving. De stewards denken hier hetzelfde over als de machinisten. Deze cijfers komen overeen met die van het jaar daarvoor. drs. I.A.C. Soffers drs. W.V.E. Verboom juni 2014 Oordeel van het personeel over veiligheidsaspecten (% (zeer) mee eens) Postbus AP Dordrecht (078) Ik voel me veilig tijdens mijn werk 92% 8 Arriva doet haar best voor een veilige werkomgeving 84% 80% Bron: Rapportage medewerkertevredenheidsonderzoek Treindav (Dordrecht) direct personeel

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Voor alle reisinformatie: arriva.nl. Dienstregeling ( 0,70 p/m, max 14,-) 9292.nl. Gorinchem ARRIVA.NL

Voor alle reisinformatie: arriva.nl. Dienstregeling ( 0,70 p/m, max 14,-) 9292.nl. Gorinchem ARRIVA.NL Druk- en zetfouten voorbehouden Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Dienstregeling 2015 DORDRECHT - GELDERMALSEN GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014 Voor alle reisinformatie: 0900

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Om invulling te geven aan de participatiemaatschappij is de gemeente Zwijndrecht op zoek naar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies Website Zwijndrecht ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De nieuwe website van de gemeente Zwijndrecht is sinds juli dit jaar (2015) online. De website

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

20 april 2015. Onderzoek: agressie in het OV

20 april 2015. Onderzoek: agressie in het OV 20 april 2015 Onderzoek: agressie in het OV Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Aanvullende tabellen Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een

Nadere informatie

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Reizigersmonitor 2007 2 Colofon Uitgave Kennisplatform Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam KpVV Het Kennisplatform Verkeer

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Tevreden over Weerdestein

Tevreden over Weerdestein Tevreden over Weerdestein Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Achtervang Publicatienummer: 1537 Datum: Maart 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch maatschappelijk

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam Factsheet september 2016 Van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport in opdracht van Provincie Noord-Brabant 10 januari 2012 rapportnummer: 4397-R-E02 auteurs: M.T. Te Wierik en H.J. Zoer Tanthofdreef

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie