Zelfverklaring Code. Verantwoordelijk Marktgedrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfverklaring Code. Verantwoordelijk Marktgedrag"

Transcriptie

1 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

2 2

3 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Een verzameling van zelfverklaringen van elf Vebego-bedrijven Fortron Hago Hago Airport Services Hago Food & Industry Hago Next Hago Rail Services Hago Zorg IBN Facilitair Licom Schoon Stoffels Bleijenberg Westerveld 3

4 4 Uitgave: 5 oktober 2012, Schiphol Airport

5 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Fortron 9 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago 13 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Airport Services 17 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Food & Industry 21 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Next 25 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Rail Services 31 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Zorg 35 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag IBN Facilitair 41 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Licom Schoon 45 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Stoffels Bleijenberg 49 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Westerveld 53 5

6 6

7 Voorwoord Na 1 jaar Code verantwoordelijk Marktgedrag is er veel veranderd in de Nederlandse schoonmaak- en glazenwasserijbranche. In het aanbesteden van schoonmaakwerk en in het offertegebeuren is de Code niet meer weg te denken. Voor inkopers en verkopers is het realiteit. Nu is het tijd om volgende stappen te zetten in het goed werkgeverschap en daarvoor is de zelfverklaring een prima methode. Het geeft de mogelijkheid om in te stappen op het niveau waarop je je nu bevindt, en het dwingt je je ambitie concreet te formuleren. Ik ben erg blij met de voortvarende manier waarop de Vebego groep werk maakt van de Code, en niet alleen met het formuleren van normen waaraan de branche moet voldoen. Het gaat erom dat ieder op zijn eigen plaats en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid stappen zet en daarmee laat zien dat de verandering niet alleen moet, maar dat het ook kan als je het wil. Veel bedrijven hangen de gedachte van duurzaam ondernemen en fair trade aan. In de schoonmaakbranche geven we daar concreet invulling aan met de Code en met de zelfverklaring geven we het goede voorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat veel opdrachtgevers te winnen zijn voor het gedachtegoed dat we in de branche over duurzaamheid met de Code hebben ontwikkeld. En dat het ook commercieel interessant is om dit potentieel aan goodwill aan te boren. De zelfverklaringen zijn daarbij een belangrijke en niet vrijblijvende stap. Ik wens alle ondertekenaars veel succes bij het in de praktijk brengen van hun ambities. Kees Blokland Voorzitter Codecommissie 7

8 8

9 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag 9

10 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door P.M.L. Boonstra MBA, directeur Fortron B.V., van toepassing vanaf 1 juli 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen. Fortron past de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche toe. Fortron hecht bijzonder veel waarde aan een verantwoorde wijze van omgaan met mensen als het kapitaal van de organisatie, als ook het leveren van hoogwaardige dienstverlening, zoals de opdrachtgever is beloofd. Daarin kiest Fortron voor een open en transparante werkwijze in haar invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap, die concreet te toetsen is op te realiseren inspanningen. Daarbij stelt Fortron zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn van de realisatie van de code voor een kentering van de schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen. Dat betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant invulling geven aan de code en laten toetsen op de naleving ervan. En daarnaast ook verantwoordelijkheid nemen naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen én waar relevant op aan te spreken. Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Fortron concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 1. Communicatie bij aanbesteding en contractering Fortron maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte). a. Bij elke contractovername informeert Fortron de medewerkers samen met de opdrachtgever over de contractswissel en de veranderingen voor de medewerker voorafgaand aan de opstart. Communicatie b. Fortron informeert medewerkers over de online publiekelijk toegankelijke portaal vraaghetaanvincent.nl, waar medewerkers vragen kunnen stellen over overname en CAO-bepalingen in het algemeen, en vragen of de contractsovername in het bijzonder. Fortron laat Vincent binnen 24 uur vragen van medewerkers over arbeidsomstandigheden, veranderingen door contractswissel, cao-bepalingen en andere relevante zaken beantwoorden. c. Fortron schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van uitsluitend de laagste prijs en informeert de opdrachtgever desgevraagd per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code. d. Fortron informeert medewerkers over een centrale, onafhankelijke klachten- en ideeënlijn, waar medewerkers zowel telefonisch, per als ook via een website hun klachten en zorgen kunnen uiten of hun ideeën kunnen opperen. Het aantal klachten en ideeën worden op de website gepubliceerd. e. Fortron informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen. f. Fortron hanteert voor werkzaamheden in loongroep 1 een minimum uurtarief van 21,50 in elke offerte. g. Fortron organiseert jaarlijks een panel voor klanten over de code verantwoordelijk marktgedrag, waarin Fortron klanten vraagt mee te denken over verbeteringen ten aanzien van concrete invulling van de code ten behoeve van verbeterde marktomstandigheden. 2. Sociaal beleid Fortron hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) t.a.v. werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van 10

11 werknemers. Met extra aandacht voor vakinhoudelijke kwaliteit, karakter, een hanteerbare span of control en respectvolle bejegening. a. Fortron biedt elke medewerker de gelegenheid een online werkdrukbelevingsmeter in te vullen op basis van een 10-punten schaal, met opgave van de naam van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De resultaten van de werkdrukbelevingsmeter zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Namen van de medewerkers zijn anoniem. Werkwijze van de werkdrukbelevingsmeter ter controle van de toegepaste methodiek staan op de website van de werkdrukbelevingsmeter gepubliceerd. b. Fortron voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit onder medewerkers en maakt op basis van de uitkomsten een actieplan ter verbetering. c. Fortron stimuleert het imago van de glazenwasser door een bijdrage te leveren aan het partnerschap van Vebego met Skills, een organisatie die het belang van vakmanschap en het beroepsonderwijs nationaal en internationaal promoot middels vakwedstrijden. 3. Opleidingen Fortron stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan een training in veiligheid en de basisopleiding voor het vak. a. Fortron verplicht haar medewerkers binnen de eerste 3 maanden van het dienstverband minimaal de opleiding basis-vca te volgen. b. Fortron combineert klassikale en praktijkopleidingen met doorlopende training-on-thejob. c. Fortron garandeert dat een medewerker nieuw in de branche altijd binnen 2 jaar is opgeleid tot vakgeschoold medewerker. d. Fortron voert met haar medewerkers periodiek een gesprek over functioneren en ambitie. e. Fortron biedt alle leidinggevenden de verplicht gestelde bedrijfsopleidingen in het kader van Binden, Boeien, Belonen. Hierin leren leidinggevenden medewerkers aan te sturen door aanmoedigen, bijsturen, talent aanboren en prikkelen het beste uit zichzelf te halen. In tien maandelijkse sessies leert de leidinggevende door middel van gesprekstechnieken, feedback geven en andere communicatietechnieken hoe gesprekken te voeren met de klant en en de juiste vragen stellen. Ook leert hij de medewerker uit te dagen tot het leveren van vakmanschap. Dit door een gerenomeerd opleidingsinstituut in samenwerking met klanten en medewerkers van Fortron zelf. f. Fortron rapporteert met vaste regelmaat het aantal opgeleide medewerkers in een rapportage die in het managementteam van Fortron wordt besproken en indien gewenst met de opdrachtgever wordt overlegd. Naast genoemde inspanningen houdt Fortron zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het OSBkeurmerk. Onderdeel van die bepalingen zijn naleving van de geldende wet- en regelgeving, aansluiting bij erkende werkgeversverenigingen en duidelijke schriftelijke vastlegging van afspraken met opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden. En ook toepassing van een gezondheids- en veiligheidsbeleid, transparantie in de offerte en het bevorderen van een goede medezeggenschap binnen de organisatie. De genoemde inspanningen hebben tot op heden bijgedragen aan een medewerkerstevredenheid van 7,2, een opleidingsgraad van 98% onder alle medewerkers en een klanttevredenheid 7,6. Petra Boonstra Directeur Fortron 1 juli

12 12

13 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag 13

14 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door Hago, van toepassing vanaf 1 juli 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen. Hago is opgetogen dat de dialoog tussen betrokken partijen heeft geleid tot een code die niet alleen door de branche, maar ook door overheid en opdrachtgevers wordt gedragen. Wij zijn verheugd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om een kentering in de schoonmaakbranche te bewerkstelligen die nodig is om vakmanschap terug te brengen op de werkvloer. Nu komt het erop aan dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en transparant durven zijn over het naleven ervan. Daarbij stelt Hago zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn van de realisatie van de code voor een kentering van de schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen. Omdat we van mening zijn dat we de kentering met goede wil alleen niet halen, leggen we de lat voor onszelf hoger. Als één van de medeopstellers vanuit Vebego past Hago de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche niet alleen toe, maar nodigen wij iedereen uit onze ambities op de invulling daarvan te toetsen. Daarvoor voeren wij een open en transparante werkwijze in de invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap. Dat betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant maken hoe wij invulling geven aan de code verantwoordelijk marktgedrag, zoals benoemd in deze zelfverklaring. En daarnaast ook verantwoordelijkheid nemen naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen én waar relevant op aan te spreken. Hago laat zich graag vrijwillig toetsen en is bereid ook het jaarlijkse auditrapport op aanvraag beschikbaar te stellen. Verspelen we daarmee onze kansen als blijkt dat we in bepaalde projecten er nog niet zijn? Dat is dan de consequentie. We strijden voor een duurzame schoonmaakbranche waarin vakmanschap hoogtij viert. Ook de centrale publicatie van de zelfverklaringen juichen wij toe, omdat dit de zelfregulering van de markt vergroot. Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Hago concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 1. Communicatie bij aanbesteding en contractering Hago maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte). a. Bij elke contractovername informeert Hago de schoonmaakmedewerkers samen met de opdrachtgever over de contractswissel en de veranderingen voor de medewerker voorafgaand aan de opstart. b. Hago schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van de laagste prijs, en informeert de opdrachtgever per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code. c. Hago informeert medewerkers over een centrale, onafhankelijke klachten- en ideëenlijn, waar zowel klanten als medewerkers zowel telefonisch, per als ook via een website hun klachten en zorgen kunnen uiten of hun ideëen kunnen opperen. Het aantal klachten, inclusief een samenvatting en de verbetermaatregelen, worden samen met de ideëen op de website gepubliceerd. d. Hago organiseert jaarlijks een sessie met de opdrachtgever en de schoonmaakmedewerkers over de invulling van de dienstverlening en bespreekt daarin specifiek de arbeidsomstandigheden, werkdruk, kwaliteit van de dienstverlening en zichtbaarheid en waardering van het werk en de werknemer. e. Hago informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen. f. Hago organiseert jaarlijks een panel voor klanten over de code verantwoordelijk marktgedrag, waarin Hago klanten vraagt mee te denken over verbeteringen 14

15 ten aanzien van concrete invulling van de code ten behoeve van verbeterde marktomstandigheden. 2. Sociaal beleid Hago hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) t.a.v. werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers. Met extra aandacht voor vakinhoudelijke kwaliteit, karakter en een hanteerbare span of control, en respectvolle bejegening. a. Hago biedt vanaf oktober 2012 in een pilotfase schoonmakers de gelegenheid een online werkdrukbelevingsmeter in te vullen op basis van een 10-punten schaal, met opgave van de naam de opdrachtnemer (het schoonmaakbedrijf) en de opdrachtgever. Bij een succesvolle pilotfase, zal de werkdrukbelevingsmeter in 2013 publiekelijk toegankelijk gemaakt worden. Namen van de medewerkers zijn anoniem. Werkwijze van de werkdrukbelevingsmeter ter controle van de toegepaste methodiek staan op de website van de werkdrukbelevingsmeter gepubliceerd. Dit initiatief is onder pilotfase in Q4 van Gekoppeld aan de resultaten van de werkdrukbelevingsmeter, biedt Hago ook op maat gemaakte rapportages voor de specifieke locaties, om op basis van de uitkomsten op objecten daadwerkelijke verbeteringen te realiseren. Herhaaldelijke, werkdrukbelevingsmetingen op dezelfde locatie (minimaal jaarlijks) tonen de vorderingen op dit gebied. b. Hago voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit onder schoonmakers en maakt op basis van de uitkomsten een actieplan ter verbetering. Hago maakt daarbij gebruik van een reeds getoetste en bewezen aanpak: medewerkerstevredenheidsonderzoek van Blauw Research. Om zo een benchmark en trendanalyse van de uitkomsten met vergelijkbare branches mogelijk te maken. c. Hago stimuleert het imago van de schoonmaker door een partnerschap met Skills, een organisatie die het belang van vakmanschap en het beroepsonderwijs nationaal en internationaal promoot middels vakwedstrijden. Jaarlijks draagt Hago medewerkers aan voor deelname aan nationale en internationale vakwedstrijden in schoonmaak ter promotie van het schoonmaak vakmanschap. 3. Opleidingen Hago stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan de basisopleiding voor het vak, opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining. a. Hago biedt alle medewerkers direct binnen de eerste drie weken vanaf de opstart na contractsovername een eerste deel van de basisopleiding aan in de zogenaamde basisinstructie. Hiermee geeft Hago voortijdig concrete invulling aan een deelopleiding van de verplichte basisopleiding schoonmaak die cao-bepaald geldt voor elke schoonmaker binnen 1 jaar na in diensttreding. b. Hago combineert klassikale opleidingen met doorlopende training-on-the-job. c. Hago rapporteert met vaste regelmaat, eens per kwartaal, het aantal opgeleide medewerkers in een rapportage die in het management team van Hago wordt besproken. En met publiekelijke rapportage op de website van Hago, d. Hago biedt een aantal medewerkers langer dan 1 jaar in dienst de mogelijkheid voor het invullen van de OSB talentenscan, die inzicht geeft in de ambitie en talenten van de schoonmaker. Op basis van deze scan bespreekt Hago in een vervolggesprek de mogelijkheden met de schoonmaakmedewerker voor een passend ontwikkeltraject. e. Hago verzorgt de opleidingen zelf met behulp van eigen opgeleide object- en rayonmanagers die de opleiding tot docent basisopleiding schoonmaak met succes hebben afgerond. Zo zet Hago volleerde vakmensen binnen de eigen organisatie in op het vakmanschap over te dragen aan nieuwe medewerkers. f. Hago biedt alle leidinggevenden van schoonmakers de door Hago verplicht gestelde opleiding coachend leidinggeven. Hierin leren leidinggevenden medewerkers aan te 15

16 sturen door aanmoedigen, bijsturen, talent aanboren en prikkelen het beste uit zichzelf te halen. In twee dagen leert de leidinggevende door middel van gesprekstechnieken, feedback geven en juiste vragen stellen de medewerker uit te dagen tot het leveren van vakmanschap. Overige Naast genoemde inspanningen houdt Hago zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het OSBkeurmerk. Waaronder naleving geldende wet- en regelgeving, aansluiting bij erkende werkgeversverenigingen, waaronder de OSB, duidelijke schriftelijke vastlegging van afspraken met opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden en toepassing van een gezondheids- en veiligheidsbeleid. En ook transparantie in de offerte en het bevorderen van een goede medezeggenschap binnen de organisatie middels een actieve ondernemingsraad. Resultaten De genoemde inspanningen hebben tot op heden bijgedragen aan een medewerkersbetrokkenheid en een jaarlijks dalend verloop onder schoonmaakmedewerkers en onder kantoorpersoneel. Met het opleidingenbeleid heeft Hago intussen 26 eigen docenten basisopleiding schoonmaak. Ook is 88% van de objectleiders opgeleid met een MBO-kaderopleiding in samenwerking met opleidingsinstituut Fairfield. Dit alles draagt in 2012 bij aan een stijgend aandeel behouden klanten van naar verwachting - 95%, waarmee Hago concreet invulling geeft aan haar ambitie voor duurzame relaties met opdrachtgevers én medewerkers. Duurzaamheid door vakmanschap We zijn al onze mensen en al onze opdrachtgevers bijzonder erkentelijk dat zij met ons mee optrekken in het verduurzamen van de schoonmaakbranche. De code vraagt in de allereerste plaats het lef om zelf als schoonmaakbedrijf standvastig te zijn in de concrete invulling van wat wij in deze zelfverklaring hebben opgetekend. Maar alleen samen brengen we uiteindelijk de branche op een niveau van vakmanschap waar we weer allemaal trots op kunnen zijn. Daar teken ik voor! Ruud Danklof Algemeen Directeur Hago 1 juli

17 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag 17

18 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door Dick Elsinga, van toepassing vanaf 1 juli 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen. Hago Airport Services B.V. past de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaaken glazenwassersbranche toe. Hago Airport Services hecht bijzonder veel waarde aan een verantwoorde wijze van omgaan met mensen als het kapitaal van de organisatie, als ook het leveren van hoogwaardige dienstverlening, zoals met de opdrachtgever is overeengekomen. Daarin kiest Hago Airport Services voor een open en transparante werkwijze ten aanzien van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap. Wij kiezen ervoor dit concreet te toetsen op te realiseren inspanningen. Daarbij stelt Hago Airport Services zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn om invulling te geven aan de code. Wij willen een bijdrage leveren aan een kentering van de schoonmaakbranche en zorgen voor gezonde marktverhoudingen. Dit betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant de code toepassen en de organisatie laten toetsen op de naleving ervan. Daarnaast nemen wij de verantwoordelijkheid naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen, door hen hierin te onderwijzen én waar relevant op aan te spreken. Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Hago Airport Services concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 1. Communicatie (bij aanbesteding en contractering) Hago Airport Services maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte). a. Hago Airport Services heeft een zeer platte organisatiestructuur en een bedrijfscultuur met een hoge mate van openheid en toegankelijkheid. Dit geldt voor de operatie en het management. Bij elke contractovername, voorafgaand aan de opstart, informeert Hago Airport Services de schoonmaakmedewerkers samen met de opdrachtgever over de contractwissel, de veranderingen voor de medewerker, de zachte waarden van onze bedrijfscultuur en de bedrijfsstrategie Close to You. b. Hago Airport Services informeert medewerkers over de online publiekelijk toegankelijke portal vraaghetaanvincent.nl, waar schoonmakers vragen kunnen stellen over de overname en CAO-bepalingen in het algemeen, en vragen of de contractovername in het bijzonder. Hago Airport Services laat Vincent binnen 24 uur vragen van schoonmakers over arbeidsomstandigheden, veranderingen door contractwissel, cao-bepalingen en andere relevante zaken, beantwoorden. c. Hago Airport Services schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van de laagste prijs en informeert de opdrachtgever desgevraagd per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code. d. De medewerkers van Hago Airport Services kunnen via de diverse ideeënbussen ideeën opperen, maar tevens klachten en zorgen uiten. e. Met de opdrachtgever organiseert Hago Airport Services jaarlijks een sessie voor de schoonmaakmedewerkers om hun mening te toetsen over de invulling van de dienstverlening. Daarin bespreken we specifiek de arbeidsomstandigheden, werkdruk, kwaliteit van de dienstverlening en zichtbaarheid en waardering van het werk en de werknemer. f. Hago Airport Services informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen. 18

19 g. Hago Airport Services hanteert realistische uurtarieven die locatie specifiek zijn berekend. Een uurtarief valt te allen tijde hoger uit dan 21,50 (prijspeil 2012). Tevens wordt gerekend met realistische en haalbare prestatienormen. 2. Sociaal beleid Hago Airport Services hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) t.a.v. werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers. In het bijzonder aandacht aan vakinhoudelijke kwaliteit, karakter en een hanteerbare span of control, en respectvolle bejegening. a. Aandacht, waardering en respect zijn kernwaarden die Hago Airport Services hoog in het vaandel heeft staan. Tijdens operationele rondes, tijdens toolboxmeetings of op niet geplande momenten staat het management of de operationele leiding klaar voor de medewerker. Dit kan een dagelijks gesprek zijn, maar tevens een gesprek ter ondersteuning voor zowel werkgerelateerde of privézaken. b. Hago Airport Services acteert in een 24-uurs omgeving 365 dagen per jaar. Ook tijdens weekend- en feestdagen is het management vertegenwoordigd op locatie. Contact met de werknemers is op deze dagen de kerntaak. c. Medewerkers met financiële problemen worden door Hago Airport Services ondersteund, door een externe adviseur. Middels een plan van aanpak wordt getracht de problemen op te lossen. d. Hago Airport Services participeert in de ontwikkeling van een werkdrukbelevingsonderzoek, dat tevens wetenschappelijk getoetst wordt. Hago Airport Services zal na implementatie dit jaarlijks en tevens bij een contractovername onder de medewerkers uitvoeren. Op basis van de uitkomsten wordt een actieplan opgesteld ter verbetering. e. Hago Airport Services levert diensten op een kwalitatief hoog niveau. Dit betekent dat processen goed georganiseerd dienen te zijn. Uit sociaal en kwalitatief oogpunt worden bewust realistische taken gecreëerd. Hago Airport Services is ISO gecertificeerd (9001 en 14001). Het kwaliteit- en milieubeleid is gestructureerd en geborgd. f. Sociaal beleid betekent voor Hago Airport Services ook dat de medewerkers worden uitgerust met goede en voldoende middelen, materialen, machines en kleding. g. Middels de medewerker van de maand- en -jaarverkiezing worden de medewerkers extra gemotiveerd. Naast Hago Airport Services participeert ook haar klant hierin. h. De stem van de medewerker komt tevens tot zijn recht in de Ondernemingsraad. Hiermee voldoet Hago Airport Services ook aan de WOR. i. Jaarlijks wordt de bedrijfsvoering van Hago Airport Services getoetst door haar klanten. Dit noemen wij de vendorrating. Kwaliteit, financiën, communicatie, contractmanagement, veiligheid, gezondheid welzijn en milieu zijn variabelen die worden getoetst. Structureel wordt boven target gescoord. j. De graadmeter van Hago Airport Services voor haar sociale beleid is het (natuurlijk) verloop dat vrijwel nihil is. 3. Opleidingen Hago Airport Services stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan de basisopleiding voor het vak, opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining. a. Hago Airport Services geeft alle medewerkers direct na de start de basisinstructie. Hiermee geeft Hago Airport Services voortijdig concrete invulling aan een deelopleiding van de verplichte basisopleiding schoonmaak voor elke schoonmaker binnen 1 jaar na in diensttreding. b. Hago Airport Services leidt haar totale personeelsbestand middels de SVS-vakopleiding op. 19

20 c. Hago Airport Services rapporteert en bespreekt met vaste regelmaat eens per 3 maanden het aantal opgeleide medewerkers. d. Hago Airport Services combineert klassikale opleidingen cq. de Toolboxmeeting met doorlopende training-on-the-job. Diverse onderwerpen komen aan de orde: technisch schoonmaken, arbo & ergonomie, veiligheid, hospitality etc. e. Hago Airport Services biedt alle leidinggevenden van de schoonmakers de door Hago Airport Services verplicht gestelde opleiding coachend leidinggeven. Hierin leren leidinggevenden medewerkers aan te sturen door aanmoedigen, bijsturen, talent aanboren en prikkelen het beste uit zichzelf te halen. In drie dagen leert de leidinggevende door middel van gesprekstechnieken, feedback geven en juiste vragen stellen de medewerker uit te dagen tot het leveren van vakmanschap. Naast genoemde inspanningen houdt Hago Airport Services zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het OSB-keurmerk. Hago Airport Services leeft de geldende wet- en regelgeving na en is aangesloten bij erkende werkgeversverenigingen. Hago Airport Services zorgt voor duidelijke schriftelijke vastlegging van afspraken met opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden en past een goed gezondheids- en veiligheidsbeleid toe. Hago Airport Services zorgt voor transparantie in de offerte en bevordert een goede medezeggenschap binnen de organisatie. Dick Elsinga Directeur Hago Airport Services 1 juli

21 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag 21

22 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Deze verklaring is opgesteld door H.C.M. Klomp. Deze verklaring is van toepassing vanaf 1 juli 2012 en zal jaarlijks worden bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen. Hago Food & Industry past de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche toe. Hago Food & Industry hecht bijzonder veel waarde aan een verantwoorde wijze van omgaan met mensen als het kapitaal van de organisatie, als ook het leveren van hoogwaardige dienstverlening zoals de opdrachtgever is beloofd. Daarin kiest Hago Food & Industry voor een open en transparante werkwijze in haar invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap, concreet te toetsen op te realiseren inspanningen. Daarbij stelt Hago Food & Industry zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn van de realisatie van de code voor een kentering van de schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen. Dat betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant invulling geven aan de code en laten toetsen op de naleving ervan. En daarnaast ook verantwoordelijkheid nemen naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen én waar relevant op aan te spreken. Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Hago Food & Industry concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 1. Communicatie bij aanbesteding en contractering Hago Food & Industry maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van wederzijdse verwachtingen en handelt zorgvuldig bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever. a. Bij elke contractovername informeert Hago Food & Industry de schoonmaakmedewerkers in samenwerking met de opdrachtgever over de contractswissel en de veranderingen voor de medewerker voorafgaand aan de opstart. b. Hago Food & Industry schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van de laagste prijs, en informeert de opdrachtgever desgevraagd per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code. c. Hago Food & Industry informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen. d. Hago Food & Industry organiseert jaarlijks een panel voor klanten over de code verantwoordelijk marktgedrag, waarin Hago Food & Industry klanten vraagt mee te denken over verbeteringen ten aanzien van concrete invulling van de code ten behoeve van verbeterde marktomstandigheden. 2. Sociaal beleid Hago Food & Industry hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) ten aanzien van werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en inschaling van werknemers. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan vakinhoudelijke kwaliteit, karakter en een hanteerbare span of control en respectvolle bejegening. a. Hago Food & Industry voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit onder schoonmakers en maakt op basis van de uitkomsten een actieplan ter verbetering. Hago Food & Industry maakt daarbij gebruik van een reeds getoetste en bewezen aanpak: het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Blauw Research. Om zo een benchmark en trendanalyse van de uitkomsten met vergelijkbare branches mogelijk te maken. b. Hago Food & Industry voert met iedere medewerker waarvan de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, voor bepaalde of onbepaalde tijd, een evaluatiegesprek. In dit gesprek 22

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag BEDRIJF/ORGANISATIE PROJECT DATUM 1 mei 2014 Veneca Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Inleiding 3 2. Algemene principes 5 3. Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Goed inkopen: een schone zaak

Goed inkopen: een schone zaak PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo Goed inkopen: een schone zaak Een handreiking voor (overheids) inkopers bij de inkoop van schoonmaakdienstverlening PIANOo PIANOo

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

VIP'er. Glansrijk nieuws. van onze medewerkers. De Ondernemingsraad is er voor jou. De nieuwe CAO Wat betekent dit voor jou?

VIP'er. Glansrijk nieuws. van onze medewerkers. De Ondernemingsraad is er voor jou. De nieuwe CAO Wat betekent dit voor jou? VIP'er JULI VAKMANSCHAP - INTERACTIE - PLEZIER Magazine voor Hago Zorg medewerkers 012012 De Ondernemingsraad is er voor jou Een tipje van de sluier Dit is de Zorg@lly De nieuwe CAO Wat betekent dit voor

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2011 Coverfoto: Kristalprijs 2011. Foto: TIME Voorwoord Alblasserdam, april 2012 Lezer, Natuurlijk hoop ik dat dit sociaal- en financieel

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie