Zelfverklaring Code. Verantwoordelijk Marktgedrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfverklaring Code. Verantwoordelijk Marktgedrag"

Transcriptie

1 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

2 2

3 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Een verzameling van zelfverklaringen van elf Vebego-bedrijven Fortron Hago Hago Airport Services Hago Food & Industry Hago Next Hago Rail Services Hago Zorg IBN Facilitair Licom Schoon Stoffels Bleijenberg Westerveld 3

4 4 Uitgave: 5 oktober 2012, Schiphol Airport

5 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Fortron 9 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago 13 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Airport Services 17 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Food & Industry 21 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Next 25 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Rail Services 31 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hago Zorg 35 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag IBN Facilitair 41 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Licom Schoon 45 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Stoffels Bleijenberg 49 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Westerveld 53 5

6 6

7 Voorwoord Na 1 jaar Code verantwoordelijk Marktgedrag is er veel veranderd in de Nederlandse schoonmaak- en glazenwasserijbranche. In het aanbesteden van schoonmaakwerk en in het offertegebeuren is de Code niet meer weg te denken. Voor inkopers en verkopers is het realiteit. Nu is het tijd om volgende stappen te zetten in het goed werkgeverschap en daarvoor is de zelfverklaring een prima methode. Het geeft de mogelijkheid om in te stappen op het niveau waarop je je nu bevindt, en het dwingt je je ambitie concreet te formuleren. Ik ben erg blij met de voortvarende manier waarop de Vebego groep werk maakt van de Code, en niet alleen met het formuleren van normen waaraan de branche moet voldoen. Het gaat erom dat ieder op zijn eigen plaats en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid stappen zet en daarmee laat zien dat de verandering niet alleen moet, maar dat het ook kan als je het wil. Veel bedrijven hangen de gedachte van duurzaam ondernemen en fair trade aan. In de schoonmaakbranche geven we daar concreet invulling aan met de Code en met de zelfverklaring geven we het goede voorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat veel opdrachtgevers te winnen zijn voor het gedachtegoed dat we in de branche over duurzaamheid met de Code hebben ontwikkeld. En dat het ook commercieel interessant is om dit potentieel aan goodwill aan te boren. De zelfverklaringen zijn daarbij een belangrijke en niet vrijblijvende stap. Ik wens alle ondertekenaars veel succes bij het in de praktijk brengen van hun ambities. Kees Blokland Voorzitter Codecommissie 7

8 8

9 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag 9

10 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door P.M.L. Boonstra MBA, directeur Fortron B.V., van toepassing vanaf 1 juli 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen. Fortron past de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche toe. Fortron hecht bijzonder veel waarde aan een verantwoorde wijze van omgaan met mensen als het kapitaal van de organisatie, als ook het leveren van hoogwaardige dienstverlening, zoals de opdrachtgever is beloofd. Daarin kiest Fortron voor een open en transparante werkwijze in haar invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap, die concreet te toetsen is op te realiseren inspanningen. Daarbij stelt Fortron zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn van de realisatie van de code voor een kentering van de schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen. Dat betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant invulling geven aan de code en laten toetsen op de naleving ervan. En daarnaast ook verantwoordelijkheid nemen naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen én waar relevant op aan te spreken. Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Fortron concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 1. Communicatie bij aanbesteding en contractering Fortron maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte). a. Bij elke contractovername informeert Fortron de medewerkers samen met de opdrachtgever over de contractswissel en de veranderingen voor de medewerker voorafgaand aan de opstart. Communicatie b. Fortron informeert medewerkers over de online publiekelijk toegankelijke portaal vraaghetaanvincent.nl, waar medewerkers vragen kunnen stellen over overname en CAO-bepalingen in het algemeen, en vragen of de contractsovername in het bijzonder. Fortron laat Vincent binnen 24 uur vragen van medewerkers over arbeidsomstandigheden, veranderingen door contractswissel, cao-bepalingen en andere relevante zaken beantwoorden. c. Fortron schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van uitsluitend de laagste prijs en informeert de opdrachtgever desgevraagd per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code. d. Fortron informeert medewerkers over een centrale, onafhankelijke klachten- en ideeënlijn, waar medewerkers zowel telefonisch, per als ook via een website hun klachten en zorgen kunnen uiten of hun ideeën kunnen opperen. Het aantal klachten en ideeën worden op de website gepubliceerd. e. Fortron informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen. f. Fortron hanteert voor werkzaamheden in loongroep 1 een minimum uurtarief van 21,50 in elke offerte. g. Fortron organiseert jaarlijks een panel voor klanten over de code verantwoordelijk marktgedrag, waarin Fortron klanten vraagt mee te denken over verbeteringen ten aanzien van concrete invulling van de code ten behoeve van verbeterde marktomstandigheden. 2. Sociaal beleid Fortron hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) t.a.v. werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van 10

11 werknemers. Met extra aandacht voor vakinhoudelijke kwaliteit, karakter, een hanteerbare span of control en respectvolle bejegening. a. Fortron biedt elke medewerker de gelegenheid een online werkdrukbelevingsmeter in te vullen op basis van een 10-punten schaal, met opgave van de naam van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De resultaten van de werkdrukbelevingsmeter zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Namen van de medewerkers zijn anoniem. Werkwijze van de werkdrukbelevingsmeter ter controle van de toegepaste methodiek staan op de website van de werkdrukbelevingsmeter gepubliceerd. b. Fortron voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit onder medewerkers en maakt op basis van de uitkomsten een actieplan ter verbetering. c. Fortron stimuleert het imago van de glazenwasser door een bijdrage te leveren aan het partnerschap van Vebego met Skills, een organisatie die het belang van vakmanschap en het beroepsonderwijs nationaal en internationaal promoot middels vakwedstrijden. 3. Opleidingen Fortron stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan een training in veiligheid en de basisopleiding voor het vak. a. Fortron verplicht haar medewerkers binnen de eerste 3 maanden van het dienstverband minimaal de opleiding basis-vca te volgen. b. Fortron combineert klassikale en praktijkopleidingen met doorlopende training-on-thejob. c. Fortron garandeert dat een medewerker nieuw in de branche altijd binnen 2 jaar is opgeleid tot vakgeschoold medewerker. d. Fortron voert met haar medewerkers periodiek een gesprek over functioneren en ambitie. e. Fortron biedt alle leidinggevenden de verplicht gestelde bedrijfsopleidingen in het kader van Binden, Boeien, Belonen. Hierin leren leidinggevenden medewerkers aan te sturen door aanmoedigen, bijsturen, talent aanboren en prikkelen het beste uit zichzelf te halen. In tien maandelijkse sessies leert de leidinggevende door middel van gesprekstechnieken, feedback geven en andere communicatietechnieken hoe gesprekken te voeren met de klant en en de juiste vragen stellen. Ook leert hij de medewerker uit te dagen tot het leveren van vakmanschap. Dit door een gerenomeerd opleidingsinstituut in samenwerking met klanten en medewerkers van Fortron zelf. f. Fortron rapporteert met vaste regelmaat het aantal opgeleide medewerkers in een rapportage die in het managementteam van Fortron wordt besproken en indien gewenst met de opdrachtgever wordt overlegd. Naast genoemde inspanningen houdt Fortron zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het OSBkeurmerk. Onderdeel van die bepalingen zijn naleving van de geldende wet- en regelgeving, aansluiting bij erkende werkgeversverenigingen en duidelijke schriftelijke vastlegging van afspraken met opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden. En ook toepassing van een gezondheids- en veiligheidsbeleid, transparantie in de offerte en het bevorderen van een goede medezeggenschap binnen de organisatie. De genoemde inspanningen hebben tot op heden bijgedragen aan een medewerkerstevredenheid van 7,2, een opleidingsgraad van 98% onder alle medewerkers en een klanttevredenheid 7,6. Petra Boonstra Directeur Fortron 1 juli

12 12

13 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag 13

14 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door Hago, van toepassing vanaf 1 juli 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen. Hago is opgetogen dat de dialoog tussen betrokken partijen heeft geleid tot een code die niet alleen door de branche, maar ook door overheid en opdrachtgevers wordt gedragen. Wij zijn verheugd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om een kentering in de schoonmaakbranche te bewerkstelligen die nodig is om vakmanschap terug te brengen op de werkvloer. Nu komt het erop aan dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en transparant durven zijn over het naleven ervan. Daarbij stelt Hago zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn van de realisatie van de code voor een kentering van de schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen. Omdat we van mening zijn dat we de kentering met goede wil alleen niet halen, leggen we de lat voor onszelf hoger. Als één van de medeopstellers vanuit Vebego past Hago de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche niet alleen toe, maar nodigen wij iedereen uit onze ambities op de invulling daarvan te toetsen. Daarvoor voeren wij een open en transparante werkwijze in de invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap. Dat betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant maken hoe wij invulling geven aan de code verantwoordelijk marktgedrag, zoals benoemd in deze zelfverklaring. En daarnaast ook verantwoordelijkheid nemen naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen én waar relevant op aan te spreken. Hago laat zich graag vrijwillig toetsen en is bereid ook het jaarlijkse auditrapport op aanvraag beschikbaar te stellen. Verspelen we daarmee onze kansen als blijkt dat we in bepaalde projecten er nog niet zijn? Dat is dan de consequentie. We strijden voor een duurzame schoonmaakbranche waarin vakmanschap hoogtij viert. Ook de centrale publicatie van de zelfverklaringen juichen wij toe, omdat dit de zelfregulering van de markt vergroot. Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Hago concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 1. Communicatie bij aanbesteding en contractering Hago maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte). a. Bij elke contractovername informeert Hago de schoonmaakmedewerkers samen met de opdrachtgever over de contractswissel en de veranderingen voor de medewerker voorafgaand aan de opstart. b. Hago schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van de laagste prijs, en informeert de opdrachtgever per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code. c. Hago informeert medewerkers over een centrale, onafhankelijke klachten- en ideëenlijn, waar zowel klanten als medewerkers zowel telefonisch, per als ook via een website hun klachten en zorgen kunnen uiten of hun ideëen kunnen opperen. Het aantal klachten, inclusief een samenvatting en de verbetermaatregelen, worden samen met de ideëen op de website gepubliceerd. d. Hago organiseert jaarlijks een sessie met de opdrachtgever en de schoonmaakmedewerkers over de invulling van de dienstverlening en bespreekt daarin specifiek de arbeidsomstandigheden, werkdruk, kwaliteit van de dienstverlening en zichtbaarheid en waardering van het werk en de werknemer. e. Hago informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen. f. Hago organiseert jaarlijks een panel voor klanten over de code verantwoordelijk marktgedrag, waarin Hago klanten vraagt mee te denken over verbeteringen 14

15 ten aanzien van concrete invulling van de code ten behoeve van verbeterde marktomstandigheden. 2. Sociaal beleid Hago hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) t.a.v. werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers. Met extra aandacht voor vakinhoudelijke kwaliteit, karakter en een hanteerbare span of control, en respectvolle bejegening. a. Hago biedt vanaf oktober 2012 in een pilotfase schoonmakers de gelegenheid een online werkdrukbelevingsmeter in te vullen op basis van een 10-punten schaal, met opgave van de naam de opdrachtnemer (het schoonmaakbedrijf) en de opdrachtgever. Bij een succesvolle pilotfase, zal de werkdrukbelevingsmeter in 2013 publiekelijk toegankelijk gemaakt worden. Namen van de medewerkers zijn anoniem. Werkwijze van de werkdrukbelevingsmeter ter controle van de toegepaste methodiek staan op de website van de werkdrukbelevingsmeter gepubliceerd. Dit initiatief is onder pilotfase in Q4 van Gekoppeld aan de resultaten van de werkdrukbelevingsmeter, biedt Hago ook op maat gemaakte rapportages voor de specifieke locaties, om op basis van de uitkomsten op objecten daadwerkelijke verbeteringen te realiseren. Herhaaldelijke, werkdrukbelevingsmetingen op dezelfde locatie (minimaal jaarlijks) tonen de vorderingen op dit gebied. b. Hago voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit onder schoonmakers en maakt op basis van de uitkomsten een actieplan ter verbetering. Hago maakt daarbij gebruik van een reeds getoetste en bewezen aanpak: medewerkerstevredenheidsonderzoek van Blauw Research. Om zo een benchmark en trendanalyse van de uitkomsten met vergelijkbare branches mogelijk te maken. c. Hago stimuleert het imago van de schoonmaker door een partnerschap met Skills, een organisatie die het belang van vakmanschap en het beroepsonderwijs nationaal en internationaal promoot middels vakwedstrijden. Jaarlijks draagt Hago medewerkers aan voor deelname aan nationale en internationale vakwedstrijden in schoonmaak ter promotie van het schoonmaak vakmanschap. 3. Opleidingen Hago stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan de basisopleiding voor het vak, opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining. a. Hago biedt alle medewerkers direct binnen de eerste drie weken vanaf de opstart na contractsovername een eerste deel van de basisopleiding aan in de zogenaamde basisinstructie. Hiermee geeft Hago voortijdig concrete invulling aan een deelopleiding van de verplichte basisopleiding schoonmaak die cao-bepaald geldt voor elke schoonmaker binnen 1 jaar na in diensttreding. b. Hago combineert klassikale opleidingen met doorlopende training-on-the-job. c. Hago rapporteert met vaste regelmaat, eens per kwartaal, het aantal opgeleide medewerkers in een rapportage die in het management team van Hago wordt besproken. En met publiekelijke rapportage op de website van Hago, d. Hago biedt een aantal medewerkers langer dan 1 jaar in dienst de mogelijkheid voor het invullen van de OSB talentenscan, die inzicht geeft in de ambitie en talenten van de schoonmaker. Op basis van deze scan bespreekt Hago in een vervolggesprek de mogelijkheden met de schoonmaakmedewerker voor een passend ontwikkeltraject. e. Hago verzorgt de opleidingen zelf met behulp van eigen opgeleide object- en rayonmanagers die de opleiding tot docent basisopleiding schoonmaak met succes hebben afgerond. Zo zet Hago volleerde vakmensen binnen de eigen organisatie in op het vakmanschap over te dragen aan nieuwe medewerkers. f. Hago biedt alle leidinggevenden van schoonmakers de door Hago verplicht gestelde opleiding coachend leidinggeven. Hierin leren leidinggevenden medewerkers aan te 15

16 sturen door aanmoedigen, bijsturen, talent aanboren en prikkelen het beste uit zichzelf te halen. In twee dagen leert de leidinggevende door middel van gesprekstechnieken, feedback geven en juiste vragen stellen de medewerker uit te dagen tot het leveren van vakmanschap. Overige Naast genoemde inspanningen houdt Hago zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het OSBkeurmerk. Waaronder naleving geldende wet- en regelgeving, aansluiting bij erkende werkgeversverenigingen, waaronder de OSB, duidelijke schriftelijke vastlegging van afspraken met opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden en toepassing van een gezondheids- en veiligheidsbeleid. En ook transparantie in de offerte en het bevorderen van een goede medezeggenschap binnen de organisatie middels een actieve ondernemingsraad. Resultaten De genoemde inspanningen hebben tot op heden bijgedragen aan een medewerkersbetrokkenheid en een jaarlijks dalend verloop onder schoonmaakmedewerkers en onder kantoorpersoneel. Met het opleidingenbeleid heeft Hago intussen 26 eigen docenten basisopleiding schoonmaak. Ook is 88% van de objectleiders opgeleid met een MBO-kaderopleiding in samenwerking met opleidingsinstituut Fairfield. Dit alles draagt in 2012 bij aan een stijgend aandeel behouden klanten van naar verwachting - 95%, waarmee Hago concreet invulling geeft aan haar ambitie voor duurzame relaties met opdrachtgevers én medewerkers. Duurzaamheid door vakmanschap We zijn al onze mensen en al onze opdrachtgevers bijzonder erkentelijk dat zij met ons mee optrekken in het verduurzamen van de schoonmaakbranche. De code vraagt in de allereerste plaats het lef om zelf als schoonmaakbedrijf standvastig te zijn in de concrete invulling van wat wij in deze zelfverklaring hebben opgetekend. Maar alleen samen brengen we uiteindelijk de branche op een niveau van vakmanschap waar we weer allemaal trots op kunnen zijn. Daar teken ik voor! Ruud Danklof Algemeen Directeur Hago 1 juli

17 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag 17

18 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door Dick Elsinga, van toepassing vanaf 1 juli 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen. Hago Airport Services B.V. past de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaaken glazenwassersbranche toe. Hago Airport Services hecht bijzonder veel waarde aan een verantwoorde wijze van omgaan met mensen als het kapitaal van de organisatie, als ook het leveren van hoogwaardige dienstverlening, zoals met de opdrachtgever is overeengekomen. Daarin kiest Hago Airport Services voor een open en transparante werkwijze ten aanzien van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap. Wij kiezen ervoor dit concreet te toetsen op te realiseren inspanningen. Daarbij stelt Hago Airport Services zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn om invulling te geven aan de code. Wij willen een bijdrage leveren aan een kentering van de schoonmaakbranche en zorgen voor gezonde marktverhoudingen. Dit betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant de code toepassen en de organisatie laten toetsen op de naleving ervan. Daarnaast nemen wij de verantwoordelijkheid naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen, door hen hierin te onderwijzen én waar relevant op aan te spreken. Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Hago Airport Services concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 1. Communicatie (bij aanbesteding en contractering) Hago Airport Services maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte). a. Hago Airport Services heeft een zeer platte organisatiestructuur en een bedrijfscultuur met een hoge mate van openheid en toegankelijkheid. Dit geldt voor de operatie en het management. Bij elke contractovername, voorafgaand aan de opstart, informeert Hago Airport Services de schoonmaakmedewerkers samen met de opdrachtgever over de contractwissel, de veranderingen voor de medewerker, de zachte waarden van onze bedrijfscultuur en de bedrijfsstrategie Close to You. b. Hago Airport Services informeert medewerkers over de online publiekelijk toegankelijke portal vraaghetaanvincent.nl, waar schoonmakers vragen kunnen stellen over de overname en CAO-bepalingen in het algemeen, en vragen of de contractovername in het bijzonder. Hago Airport Services laat Vincent binnen 24 uur vragen van schoonmakers over arbeidsomstandigheden, veranderingen door contractwissel, cao-bepalingen en andere relevante zaken, beantwoorden. c. Hago Airport Services schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van de laagste prijs en informeert de opdrachtgever desgevraagd per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code. d. De medewerkers van Hago Airport Services kunnen via de diverse ideeënbussen ideeën opperen, maar tevens klachten en zorgen uiten. e. Met de opdrachtgever organiseert Hago Airport Services jaarlijks een sessie voor de schoonmaakmedewerkers om hun mening te toetsen over de invulling van de dienstverlening. Daarin bespreken we specifiek de arbeidsomstandigheden, werkdruk, kwaliteit van de dienstverlening en zichtbaarheid en waardering van het werk en de werknemer. f. Hago Airport Services informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen. 18

19 g. Hago Airport Services hanteert realistische uurtarieven die locatie specifiek zijn berekend. Een uurtarief valt te allen tijde hoger uit dan 21,50 (prijspeil 2012). Tevens wordt gerekend met realistische en haalbare prestatienormen. 2. Sociaal beleid Hago Airport Services hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) t.a.v. werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers. In het bijzonder aandacht aan vakinhoudelijke kwaliteit, karakter en een hanteerbare span of control, en respectvolle bejegening. a. Aandacht, waardering en respect zijn kernwaarden die Hago Airport Services hoog in het vaandel heeft staan. Tijdens operationele rondes, tijdens toolboxmeetings of op niet geplande momenten staat het management of de operationele leiding klaar voor de medewerker. Dit kan een dagelijks gesprek zijn, maar tevens een gesprek ter ondersteuning voor zowel werkgerelateerde of privézaken. b. Hago Airport Services acteert in een 24-uurs omgeving 365 dagen per jaar. Ook tijdens weekend- en feestdagen is het management vertegenwoordigd op locatie. Contact met de werknemers is op deze dagen de kerntaak. c. Medewerkers met financiële problemen worden door Hago Airport Services ondersteund, door een externe adviseur. Middels een plan van aanpak wordt getracht de problemen op te lossen. d. Hago Airport Services participeert in de ontwikkeling van een werkdrukbelevingsonderzoek, dat tevens wetenschappelijk getoetst wordt. Hago Airport Services zal na implementatie dit jaarlijks en tevens bij een contractovername onder de medewerkers uitvoeren. Op basis van de uitkomsten wordt een actieplan opgesteld ter verbetering. e. Hago Airport Services levert diensten op een kwalitatief hoog niveau. Dit betekent dat processen goed georganiseerd dienen te zijn. Uit sociaal en kwalitatief oogpunt worden bewust realistische taken gecreëerd. Hago Airport Services is ISO gecertificeerd (9001 en 14001). Het kwaliteit- en milieubeleid is gestructureerd en geborgd. f. Sociaal beleid betekent voor Hago Airport Services ook dat de medewerkers worden uitgerust met goede en voldoende middelen, materialen, machines en kleding. g. Middels de medewerker van de maand- en -jaarverkiezing worden de medewerkers extra gemotiveerd. Naast Hago Airport Services participeert ook haar klant hierin. h. De stem van de medewerker komt tevens tot zijn recht in de Ondernemingsraad. Hiermee voldoet Hago Airport Services ook aan de WOR. i. Jaarlijks wordt de bedrijfsvoering van Hago Airport Services getoetst door haar klanten. Dit noemen wij de vendorrating. Kwaliteit, financiën, communicatie, contractmanagement, veiligheid, gezondheid welzijn en milieu zijn variabelen die worden getoetst. Structureel wordt boven target gescoord. j. De graadmeter van Hago Airport Services voor haar sociale beleid is het (natuurlijk) verloop dat vrijwel nihil is. 3. Opleidingen Hago Airport Services stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan de basisopleiding voor het vak, opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining. a. Hago Airport Services geeft alle medewerkers direct na de start de basisinstructie. Hiermee geeft Hago Airport Services voortijdig concrete invulling aan een deelopleiding van de verplichte basisopleiding schoonmaak voor elke schoonmaker binnen 1 jaar na in diensttreding. b. Hago Airport Services leidt haar totale personeelsbestand middels de SVS-vakopleiding op. 19

20 c. Hago Airport Services rapporteert en bespreekt met vaste regelmaat eens per 3 maanden het aantal opgeleide medewerkers. d. Hago Airport Services combineert klassikale opleidingen cq. de Toolboxmeeting met doorlopende training-on-the-job. Diverse onderwerpen komen aan de orde: technisch schoonmaken, arbo & ergonomie, veiligheid, hospitality etc. e. Hago Airport Services biedt alle leidinggevenden van de schoonmakers de door Hago Airport Services verplicht gestelde opleiding coachend leidinggeven. Hierin leren leidinggevenden medewerkers aan te sturen door aanmoedigen, bijsturen, talent aanboren en prikkelen het beste uit zichzelf te halen. In drie dagen leert de leidinggevende door middel van gesprekstechnieken, feedback geven en juiste vragen stellen de medewerker uit te dagen tot het leveren van vakmanschap. Naast genoemde inspanningen houdt Hago Airport Services zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het OSB-keurmerk. Hago Airport Services leeft de geldende wet- en regelgeving na en is aangesloten bij erkende werkgeversverenigingen. Hago Airport Services zorgt voor duidelijke schriftelijke vastlegging van afspraken met opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden en past een goed gezondheids- en veiligheidsbeleid toe. Hago Airport Services zorgt voor transparantie in de offerte en bevordert een goede medezeggenschap binnen de organisatie. Dick Elsinga Directeur Hago Airport Services 1 juli

21 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag 21

22 Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Deze verklaring is opgesteld door H.C.M. Klomp. Deze verklaring is van toepassing vanaf 1 juli 2012 en zal jaarlijks worden bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen. Hago Food & Industry past de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche toe. Hago Food & Industry hecht bijzonder veel waarde aan een verantwoorde wijze van omgaan met mensen als het kapitaal van de organisatie, als ook het leveren van hoogwaardige dienstverlening zoals de opdrachtgever is beloofd. Daarin kiest Hago Food & Industry voor een open en transparante werkwijze in haar invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap, concreet te toetsen op te realiseren inspanningen. Daarbij stelt Hago Food & Industry zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn van de realisatie van de code voor een kentering van de schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen. Dat betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant invulling geven aan de code en laten toetsen op de naleving ervan. En daarnaast ook verantwoordelijkheid nemen naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen én waar relevant op aan te spreken. Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Hago Food & Industry concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 1. Communicatie bij aanbesteding en contractering Hago Food & Industry maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van wederzijdse verwachtingen en handelt zorgvuldig bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever. a. Bij elke contractovername informeert Hago Food & Industry de schoonmaakmedewerkers in samenwerking met de opdrachtgever over de contractswissel en de veranderingen voor de medewerker voorafgaand aan de opstart. b. Hago Food & Industry schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van de laagste prijs, en informeert de opdrachtgever desgevraagd per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code. c. Hago Food & Industry informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen. d. Hago Food & Industry organiseert jaarlijks een panel voor klanten over de code verantwoordelijk marktgedrag, waarin Hago Food & Industry klanten vraagt mee te denken over verbeteringen ten aanzien van concrete invulling van de code ten behoeve van verbeterde marktomstandigheden. 2. Sociaal beleid Hago Food & Industry hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) ten aanzien van werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en inschaling van werknemers. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan vakinhoudelijke kwaliteit, karakter en een hanteerbare span of control en respectvolle bejegening. a. Hago Food & Industry voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit onder schoonmakers en maakt op basis van de uitkomsten een actieplan ter verbetering. Hago Food & Industry maakt daarbij gebruik van een reeds getoetste en bewezen aanpak: het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Blauw Research. Om zo een benchmark en trendanalyse van de uitkomsten met vergelijkbare branches mogelijk te maken. b. Hago Food & Industry voert met iedere medewerker waarvan de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, voor bepaalde of onbepaalde tijd, een evaluatiegesprek. In dit gesprek 22

Zelfverklaring Code Verantwoord Marktgedrag

Zelfverklaring Code Verantwoord Marktgedrag Zelfverklaring Code Verantwoord Marktgedrag Verklaring opgesteld door B.M.F. Blezer, van toepassing vanaf 1 mei 2013, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen.

Nadere informatie

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door B.M.F.J. Theeuwen, van toepassing vanaf 1 december 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen.

Nadere informatie

Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch

Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door Hago Zorg, van toepassing vanaf 1 september 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt

Nadere informatie

Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch

Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door Hago Zorg, van toepassing vanaf 5 oktober 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt

Nadere informatie

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Oké bv Sniep 31 1112 AC Diemen T 020-600 7307 E info@okebv.nl W www.okebv.nl KVK 57929394 BTW NL852796663B01 ING 88.43.856 ING NL67INGB0008843856 G 990149773

Nadere informatie

Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch

Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door Hago Zorg, van toepassing vanaf 5 oktober 2012, jaarlijks op peildatum 1 oktober, bijgewerkt

Nadere informatie

opdrachtnemer WAAROM PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE? / WAAROM HEEFT U ORGANISATIE DE CODE ONDERTEKEND? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

opdrachtnemer WAAROM PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE? / WAAROM HEEFT U ORGANISATIE DE CODE ONDERTEKEND? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) Steeds meer bedrijven en organisaties ondertekenen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee geven ze invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Invulling aan eerlijk en fatsoenlijk zaken

Nadere informatie

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Oké Schoonmaak bv Sniep 31 1112 AC Diemen T 020-600 7307 E info@okebv.nl W www.okebv.nl KVK 57929394 BTW NL852796663B01 ING 88.43.856 ING NL67INGB0008843856

Nadere informatie

WAAROM PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE?/ WAAROM HEEFT UW ORGANISATIE DE CODE ONDERTEKEND? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

WAAROM PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE?/ WAAROM HEEFT UW ORGANISATIE DE CODE ONDERTEKEND? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) Steeds meer bedrijven en organisaties ondertekenen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee geven ze invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Invulling aan eerlijk en fatsoenlijk zaken

Nadere informatie

JURYRAPPORT. Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING

JURYRAPPORT. Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING JURYRAPPORT Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag reikt de Best Practice Award 2013 voor

Nadere informatie

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag NIVO NOORD 11 BE Versiedatum 20-05-2015 Beleidsverantwoordelijke: algemeen directeur

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag NIVO NOORD 11 BE Versiedatum 20-05-2015 Beleidsverantwoordelijke: algemeen directeur Zelfverklaring 2015 Code verantwoordelijk marktgedrag NIVO NOORD Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag NIVO NOORD 11 BE Versiedatum 20-05-2015 Inhoudsopgave 1. Communicatie... 3 1.1. Gesprek

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Schakelt u mee? Kees Blokland Hanze Inkoopseminar On Moral Sentiment 31 januari -2013

Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Schakelt u mee? Kees Blokland Hanze Inkoopseminar On Moral Sentiment 31 januari -2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schakelt u mee? Kees Blokland Hanze Inkoopseminar On Moral Sentiment 31 januari -2013 Aanleiding Code: staking in 2010 grote maatschappelijke impact van disfunctionerende

Nadere informatie

TU Delft. TU Delft Delft ZELFVERKLARING. Code Verantwoordelijk Marktgedrag ^ ^ ^ ^ ^ Delft University of Technology. Technische Universiteit Delft

TU Delft. TU Delft Delft ZELFVERKLARING. Code Verantwoordelijk Marktgedrag ^ ^ ^ ^ ^ Delft University of Technology. Technische Universiteit Delft TU Delft Delft University of Technology Technische Universiteit Delft ZELFVERKLARING TU Delft Delft University of Technology ^ ^ ^ ^ ^ Code Verantwoordelijk Marktgedrag Pag./van 1/5 De TU Delft verklaart

Nadere informatie

Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch

Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch Postbus 2459, 5202 CL s-hertogenbosch Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door Hago Zorg, van toepassing vanaf 5 oktober 2012, jaarlijks op peildatum 1 oktober, bijgewerkt

Nadere informatie

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag NIVO NOORD 11 BE Versiedatum Beleidsverantwoordelijke: algemeen directeur

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag NIVO NOORD 11 BE Versiedatum Beleidsverantwoordelijke: algemeen directeur Zelfverklaring 2016 Code verantwoordelijk marktgedrag NIVO NOORD Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag NIVO NOORD 11 BE Versiedatum 03-11-2016 Inhoudsopgave 1. Communicatie... 3 1.1. Gesprek

Nadere informatie

Als jouw organisatie een land zou zijn.. Zou je er dan willen wonen?

Als jouw organisatie een land zou zijn.. Zou je er dan willen wonen? Als jouw organisatie een land zou zijn.. Zou je er dan willen wonen? Kees Blokland EMCAS 12 september 2017 1 Programma Korte introductie Code Verantwoordelijk Marktgedrag Actuele ontwikkelingen omtrent

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 Workshop Schoonmaak Regionale bijeenkomst PIANOo Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 1 Programma Eerste ronde Nico Koch, beleidssecretaris OSB Schets van de schoonmaakbranche Trends

Nadere informatie

Toepassen van de Code. Handelen bij aanbesteding en contractering. Aanvullende initiatieven o.a.:

Toepassen van de Code. Handelen bij aanbesteding en contractering. Aanvullende initiatieven o.a.: Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag CSU versie juni 2014 CSU verklaart hierbij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag toe te passen en actief uit te dragen naar onze opdrachtgevers, medewerkers,

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag In de schoonmaak- en glazenwasserbranche

Code Verantwoordelijk Marktgedrag In de schoonmaak- en glazenwasserbranche Acht er zi j de Voor zi j de CodeVer ant woor del i j kmar kt gedr ag I ndeschoonmaak-engl azenwasser br anche www. codever ant woor del i j kmar kt gedr ag. nl 21j uni201 1 Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag In de schoonmaak- en glazenwasserbranche Definitieve versie 16 mei 2011

Code Verantwoordelijk Marktgedrag In de schoonmaak- en glazenwasserbranche Definitieve versie 16 mei 2011 Code Verantwoordelijk Marktgedrag In de schoonmaak- en glazenwasserbranche Definitieve versie 16 mei 2011 Preambule De ondertekenaars van de Code nodigen andere partijen uit om mede te tekenen. Deze uitnodiging

Nadere informatie

Welkom Ledenbijeenkomst AWOG

Welkom Ledenbijeenkomst AWOG Welkom Ledenbijeenkomst OSB-segment AWOG Opening Koos Stuyvers PROGRAMMA 16:30 Opening 16:35 Mag ik bij u binnenkomen? Dan kan ik straks beter naar buiten kijken. Presentatie met commerciële adviezen door

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

Best Practice Award 2013

Best Practice Award 2013 JURYRAPPORT Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche Gemeente Leeuwarden Caparis GOM Schoonhouden CNV Vakmensen Atir De commissie Code Verantwoordelijk

Nadere informatie

Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers in toenemende mate wensen. Zeker als er sprake is van dagschoonmaak of als schoonmakers actief

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

Best Practice Award 2013

Best Practice Award 2013 JURYRAPPORT Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche Erasmus Medisch Centrum Asito Medical Hago Zorg De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag BEDRIJF/ORGANISATIE PROJECT DATUM 1 mei 2014 Veneca Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Inleiding 3 2. Algemene principes 5 3. Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Beleidsverklaring Hago Zorg

Beleidsverklaring Hago Zorg Beleidsverklaring Hago Zorg Versie 2.0 juli 2017 Beleidsverklaring Hago Zorg Hago Zorg is een landelijk opererend schoonmaakbedrijf met vijftig jaar ervaring in schoonmaak en dienstverlening in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Eis Toelichting Interpretatie Check/vragen Beoordelingscriteria Opmerkingen Inleiding versie Toetsingskader, 2408 2012 major/ minor/ verbeterpunt

Eis Toelichting Interpretatie Check/vragen Beoordelingscriteria Opmerkingen Inleiding versie Toetsingskader, 2408 2012 major/ minor/ verbeterpunt Eis Toelichting Interpretatie Check/vragen Beoordelingscriteria Opmerkingen Inleiding versie Toetsingskader, 2408 2012 major/ minor/ verbeterpunt De NEN 4400-1 heeft het karakter van een 'checklist'. De

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche NB: In dit document staan alle eindtermen beschreven voor de basisopleidingen voor meewerkend voorman-/vrouw en

Nadere informatie

amen vooruit kijken a Vebego company

amen vooruit kijken a Vebego company amen vooruit kijken a Vebego company art voor de regio Ondernemend, deskundig en altijd dichtbij Stoffels Bleijenberg is hét schoonmaakbedrijf voor Zeeland en Noord-Brabant. Een familiebedrijf, dat door

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Bedrijfsdoelstellingen WIJNGAARD GROEP met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en milieuzorg.

Bedrijfsdoelstellingen WIJNGAARD GROEP met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en milieuzorg. Bedrijfsdoelstellingen WIJNGAARD GROEP met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en milieuzorg. WIJNGAARD GROEP is gevestigd in Almere en is een regionaal werkend schoonmaakbedrijf

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag Algemene principes Opdrachtgeverschap Opdrachtnemer- en werkgeverschap Werknemerschap Goed makelaar- en adviseurschap Medewerking van andere betrokkenen Branchespecifiek:Facilitaire

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Beter duurzaam inkopen

Beter duurzaam inkopen Beter duurzaam inkopen De markt aan het woord Henk Voormolen PIANOo-congres 7 juni 2012 Inhoud Korte introductie Albron en inkopen Duurzaam inkopen overheid en advies Atsma Code Verantwoord Marktgedrag

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met schoonmaakbedrijven Overzicht van alle checkpunten Borgen & keurmerken Voldoet het schoonmaakbedrijf aan de NEN 4400-1 norm? Heeft het schoonmaakbedrijf een branchekeurmerk? Heeft

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Nico Koch Beleidsadviseur KAM en Economie Congres Verantwoord Gebouwonderhoud Nieuwegein 16 mei 2013 1 Waar gaat het over? Verantwoord Goed doordacht Zich verantwoorden

Nadere informatie

constateren we ook dat het succes van de Code afhankelijk is van de bereidheid en

constateren we ook dat het succes van de Code afhankelijk is van de bereidheid en Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag CSU versiejuni 2016 CSU verklaart hierbij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag toe te passen en actief uit te dragen naar onze opdrachtgevers, medewerkers,

Nadere informatie

Werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche

Werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche Werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche Een arbeidsmarktonderzoek naar knelpunten en oplossingen Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Raad van Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN HDS Schoonmaakdiensten 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemene informatie HDS Schoonmaakdiensten 3 1.1 referenties 4 2. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 5 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Om de doelstellingen van de code te realiseren zijn de volgende inspanningen geleverd op het gebied van:

Om de doelstellingen van de code te realiseren zijn de volgende inspanningen geleverd op het gebied van: Hierbij verklaart Berko Schoonmaakdiensten bv, de code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche in de organisatie toe te passen. Om de doelstellingen van de code te realiseren

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Verantwoord Gebouw Onderhoud

Verantwoord Gebouw Onderhoud Verantwoord Gebouw Onderhoud Hoe kiest u een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf dat bij u past en betrouwbaar is? Nico Koch Beleidsadviseur KAM en Economie Voorlichtingsbijeenkomsten VvE Belang 2014 1

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Handreiking EMVI. Aanbesteden op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

Handreiking EMVI. Aanbesteden op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Handreiking EMVI Aanbesteden op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche helpt u graag op weg Schakelt u mee? Handreiking

Nadere informatie

Opleidingsinformatie Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel

Opleidingsinformatie Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel Opleidingsinformatie Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel Hieronder zetten we de belangrijkste informatie over de opleiding voor u op een rijtje. Wist u overigens dat SVS het hoogste slagingspercentage

Nadere informatie

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag Dhr. G. Zalm Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 17 juli 2017 Nummer: OSB.BRI.9082 Bijlage: geen Onderwerp: input OSB formatie Contact: Evelyne Simons 06-51149187 Geachte mijnheer Zalm, Samen met VVD,

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Onderzoek toont aan dat maar liefst 85% van alle trainingen na drie maanden geen effect meer heeft. Onze trainingsaanpak brengt daar verandering in!

Onderzoek toont aan dat maar liefst 85% van alle trainingen na drie maanden geen effect meer heeft. Onze trainingsaanpak brengt daar verandering in! Onderzoek toont aan dat maar liefst 85% van alle trainingen na drie maanden geen effect meer heeft. Onze trainingsaanpak brengt daar verandering in! Prestatiegerichte Leercirkel (PLC) De praktische en

Nadere informatie

Social Return On Investment (SROl)

Social Return On Investment (SROl) Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag CSU versie juni 2015 CSU verklaart hierbij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag toe te passen en actief uit te dragen naar onze opdrachtgevers, medewerkers,

Nadere informatie

DUURZAAM DOLMANS. Veel leesplezier! Beste lezers,

DUURZAAM DOLMANS. Veel leesplezier! Beste lezers, DUURZAAM DOLMANS Beste lezers, Om een voorwoord te kunnen schrijven voor deze nieuwe update van ons katern Duurzaam Dolmans, blik ik terug op 2013. Wat is er gebeurd op MVO-gebied, welke ontwikkelingen

Nadere informatie

D Du uu urrzza aa am mh he eiid dssv ve errsslla ag g 2014-2016 \

D Du uu urrzza aa am mh he eiid dssv ve errsslla ag g 2014-2016 \ Duurzaamheidsverslag 2014-2016 \ 2 Inhoud Hoofdstuk pagina 1. Inleiding 3 1.1. Wie zijn wij. Wij zijn VIP! 3 2. Wat is MVO? Bij ons heet dit Duurzaam Ondernemen. 4 3. Duurzaamheidsmodel 5 4. Wat betekend

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Snel schakelen in een dynamisch wereld Adecco Hospitality, Events & Promotions houdt zich bezig met het mobiliseren, begeleiden en binden van zowel

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger!

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger! Coachend Leidinggeven Zo werk je prettiger! Wensen voor een gezonde onderneming Directies grotere betrokkenheid medewerkers bij het bedrijf kwaliteiten van de mensen aan bod laten komen beter met klanten

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling

EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling Het EVC (Elders Verworven Competenties) beoordelings- en ontwikkeltraject AF is bedoeld om bedrijven die in eerste instantie niet voldoen aan

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Tijd voor goed vertrouwen

Tijd voor goed vertrouwen Tijd voor goed vertrouwen Tijd voor goed vertrouwen Het Keurmerk uitvaartzorg Het Keurmerk zie ik als het BOVAG-keurmerk in de autobranche. Door op juiste wijze te werken, ben je helder, transparant en

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qombo

Algemene voorwaarden Qombo Algemene voorwaarden Qombo 1. Definities Opdrachtnemer: Qombo. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24419301. Btw- nummer NL0292.38.663.B01. Opdrachtgever: Degene die zich schriftelijk

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG ICS GROEP 2014

MVO JAARVERSLAG ICS GROEP 2014 MVO JAARVERSLAG ICS GROEP 2014 ICS GROEP LE HAVRE 53, 5627 ST EINDHOVEN www.icsgroep.nl Inhoudsopgave 1. Visie 3 2. Beleid 4 2.1 Opleiding en ontwikkeling 4 2.2 Duurzame inzetbaarheid 4 2.3 Materiaalgebruik

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg werkt! Opleidingsmodule Coachend Leidinggeven Tweedaagse cursus voor alle leidinggevenden: voorlieden, objectleiders en rayonleiders. De cursus wordt op

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd.

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd. Beheerst Beloningsbeleid Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste

Nadere informatie