de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: de Paerdsbloom Adres: Branterweg 3 Postcode: 6361DA Woonplaats: Nuth Provincie: Limburg Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: M.G. limpens Adres: Horenweg 34 Postcode: 6361GE Woonplaats: Nuth Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: M.G. limpens Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: :01 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar 2014 was een jaar waarin er bij ons en waarschijnlijk alle zorgaanbieders en zorgboeren veel is veranderd. Voor de paerdsbloom was het een jaar vol ontwikkelingen. Maar ook een jaar van veel werkdruk extra administartie en deadlines. Er is veel bereikt, maar er zijn ook zaken blijven liggen of niet volledig afgerond. Positieve ontwikkelingen voor de paerdsbloom in 2014 zijn: Ons gehuurde lokaal op de Voorsterstraat 90 (in de voormalige basisschool in het verlengde van de staart waar de boerderij gelegen is), waardoor wij toch een veilige, vergunde, gezellige gezamelijke ruimte hebben kunnen realiseren voor onze jeugdige cliënten. Dit lokaal bied ons een goede (tijdelijke) oplossing in het moeizame vergunningtraject en overname proces van de boerderij op de Branterweg. Daarnaast heeft de intrek in het lokaal ons nog enkele nieuwe positieve ontwikkelingen gebracht: - verbreding van ons activiteitenaanbod binnen en buitenactiviteiten ( activiteite in het kader van dezelf redzaamheid, bakken, koken, kunst activiteiten vanuit ons zelf of via samenwerking met kunstenares die atelier heeft in het gebouw, meer contact met de woonwijk, zwerfafval in de buurt opruimen, pony's (een uurtje) vanuit boerderij meenemen naar weide naast lokaal etc - het gebouw heeft een profecionele uitstraling en is voorzien van alle faciliteiten die we nodig hebben. Alles is netjes, maar niet nieuw. En daardoor juist geschikt voor kinderen. -Bij het lokaal was de mogelijkheid ook wat dieren te verzorgen. - Deze locatie is gelegen in de woonwijk waar Myra Limpens zelf tot sept 2014 woonde. De voormalige school was ooit haar basisschool. - het lokaal bied de mogelijkheid om ouderavonden te organiseren op onze eigen plek. Op de boerderij kon dit niet. In 2013 huurde wij reeds een lokaal op deze locatie voor een aantal avonden om onze ouderavonden te organiseren. _ het lokal bied de mogelijkheid om gekaderde binnen activiteiten en beperkt buitenactiviteiten te doen. -het reizen tussen het lokaal en de boerderij en terug met skelter en pony's, wordt als leuke activiteit ingezet. - gedrag van kinderen is beter bij te sturen, wanneer zij graag naar de boerderij willen gaan. het naar de boerderij gaan kan ingezet worden als een beloning, waardoor wij merken dat ze vaker gemotiveerd zijn om mee te werken en positiever gedrag te uiten. minder goede aspecten aan deze lokatie zijn: 3

4 - Het is geen boerderij, al is de ligging landelijk. Het gebouw voelt soms toch als een school. Ook voor kinderen. Op bepaalde momenten merken we dat kinderen hier sneller overprikkeld zijn dan voorheen in onze kleinere unit op de boerderij -Ook al ligt het lokaal op loopafstand van de boerderij en het nieuwe woonhuis van Myra Limpens, het reizen kost meer tijd en is soms ook best inspannend en tijdrovend. Om alle activiteiten ook uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om ook met de auto naar de boerderij te gaan. zeker wanneer het kinderen betreft die moeilijker lopen. - het spontane contact met de dieren en de sfeer van een boerderij, voelen we toch echt alleen op de Branterweg of wanneer we wandelingen of speurtochten met en zonder dieren door de velden maken. - Mn de kinderen die al enige jaren naar de zorgboerij kwamen, en vooral ook voor de paarden kwamen, hebben veel moeite gehad met de omschakeling naar de Voorsterstraat. Ze zouden liefst gewoon net als vroeger de hele dag op de boerderij willen zijn. Toch geven ze nu na een jaar aan, dat het lokaal wel een hele fijne plek is geworden en er niet meer zonder willen. Mn in de wintermaanden. In juli 2014 hebben we ons oude te kleine woonhuis op de Horenweg 34 Nuth, kunnen verkopen aan de eerste mensen die het eerst ons huis kwamen bezichtingen. daarnaast stond het huis van oude buren nabij de boerderij te koop. In eerste instantie was er twijfel om dit huis te kopen, daar wij eigenlijk graag een boerderij met erf zouden willen betrekken waar we wonen, zorg en de huisvesting van onze paarden en dieren onder zouden kunnen brengen. In het voorgaande jaar bleek echter na gesprekken met financierders dat de aankoop van een dergelijk pand voor ons niet haalbaar was zonder extra investeerder. Om die reden besloten we om toch het huis van onze oude buren te kopen waardoor we nu schuin tegen over de boerderij zouden komen te wonen. Ons nieuwe woonhuis is voorzien van een kantoorruimte, en een 2600m3 meter grote tuin die opgedeeld is in 4 gedeelten: gazon, bosje, en weide met verouderde varkensstal, kleine weide met 4 fruitbomen en moestuin met kas. positieve aspecten nieuwe woning zijn: - meer woongenot- meer ruimte voor ons gezin - kantoorruimte / werkplek - de landelijke ligging op wandelroute - mogelijkheid om kleinvee te houden - moestuin met kas - bosje waar kinderen graag in spelen en oa hutten bouwen - zorgpaarden tegenover ons op de boerderij. Waardoor meer contact en mogelijkheden om onze dieren te verzorgen- de tuin is volledig afgebakend dmv hagen, hekwerk en poort, zodat het mogelijk is toezicht te houden op eigen kinderen en cliénten wanneer deze er zijn. 4

5 nadeel; - nog steeds paarden en gezamelijke ruimte niet aan huis, waardoor ook meer werk op verschillende plekken. Dit is eigenlijk niet werkbaar op de lange termijn. _ de stal is verouderd en dient gerenoveerd te worden - paden en verharding in de tuin dienen opnieuw gedaan te worden - de weide is erg drassig door de ligging in moerassig gebied. er is behoefte aan drainage. toename van werkdruk in was ondanks de ook vele positieve ontwikkelingen, geen gemakkelijk jaar. De werkdruk en belasting na fors toe. mn voor Myra Limpens zelf. oorzaken: - partner Michèl Smits viel op zijn eigen werk uit wegens een burn out. De oorzaak hiervan waren de toenemende verantwoordelijkheden en taken op zijn werk. maar ook de enorme inspanningen, stress en belasting die wij in de afgelopen jaren hebben ervaren. met daarnaast de opvoedingstaken van onze jonge tweeling. Door de uitval van Michèl nam de belasting van Myra toe. - weinig hulp vanuit familie netwerk - de verkoop, bezichtigingen, aankoop nieuwe woonhuis en verhuizing - de snelle ontwikkeling, vele veranderingen, toenemende administratie, vele deadlines ivm de transitie naar de WMO. _onduidelijkheden tav vergunningtraject en samenwerking of overnamen Branterweg 3 leveren veel spanningen op. - uitval van administratieve kracht in september 2014 betekende nog meer belasting, waardoor ook veele zaken zijn blijven liggen. mogelijkheid nieuwe instroom via SZZ Ook in 2014 heeft de aansluiting met SSZ ertoe geleid tot de instroom van een aantal nieuwe jeugdige cliënten met een ZIN indicatie. Vooral iets jongere kinderen (nieuwe aanwas). deze instroom was noodzakelijk om ervoor te zorgen voor een een nieuwe generatie jongere cliënten. In de regel blijven kinderen gedurende enkele jaren bij ons maken een hele ontwikkeling door. Zonder aansluiting met SZZ, was het niet mogelijk geweest om deze kinderen te plaatsen. Al deze kinderen hebben het erg naar hun zin bij ons en hebben aansluiting gevonden bij hun groep of genieten van de activiteiten. Op 31 december 2014 zijn al deze overeenkomsten met SZZ beëndigd, doordat als deze kinderen vanaf 1 jan 2015 onder de paraplu van de gemeente Jeugdwet vallen. CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren) heeft deze jongeren in zorg genomen, waardoor zij vanaf nu via CLZ hun begeleiding voort kunnen zetten bij de Paerdsbloom. ontwikkeling CLZ en gemeente 5

6 In 2014 heeft CLZ afspraken met de Limburgse gemeentes kunnen maken. De kosten zijn fors toegenomen. Daarnaast zijn de budgetten krapper geworden of zullen in de loop van 2014 krapper worden. Ook wij zullen onze werkwijze en onze kosten en uitgaven kritisch onder de loep moeten gaan nemen in de eerste helf van 2014 en oplossingen moeten bedenken om met minder geld, een goede en persoonlijke begeleiding te bieden aan cliënten. En leuke en leerzame e activiteiten met en zonder dieren te behouden. Onze gedrevenheid en motivatie is niet meer zo fris als enkele jaren geleden. De begeleiding van onze cliënten is anders geworden. Minder spontaan, maar wel proffecioneler en met meer oog voor veiligheid en kwaliteit. In moeilijke tijden denken we terug aan onze begintijd waarin alles eenvoudiger verliep, we nog vol energie zaten en onze kleine groepjes cliënten altijd blij waren. Wanneer we vooraf hadden geweten dat onze droom : zorgboerderij ( in het begin echt vanuit de buik op het bedrijf van de ouders van Myra)zoveel stress, hindernissen en inspanningen en opofferingen zouden betekenen, waren we er nooit aan begonnen. Nu echter na al heel wat hindernissen te hebben genomen en veel werk en inspanningen te hebben verricht. Het steeds opnieuw zoeken en bedenken van oplossingen om door te kunnen gaan en dit werk voort te kunnen zetten om kinderen met een hulpvraag en mensen met een beperking te begeleiden. Laat ons inzien dat we toch enorm flexibel en creatief zijn en meer doorzettingsvermogen hebben dan we dachten. Nog steeds halen wij de voldoening uit de blijde gezichten wanneer we weer een leuke dag afronden met onze cliënten. Die waardering en blijde gezichten van kinderen en hun ouders wanneer ze tevreden zijn over de geboden zorg, is nog steeds de drijfveer om door te gaan. En nieuwe wegen in te slaan. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Het betreft jeugd met indicatie: 2014 gestart met: 23 kinderen 2014 uitgestroomd: 6 kinderen 2014 instroom PGB: 2 kinderen 6

7 2014 instroom ZIN: 5 kinderen op aantal kinderen in zorg: 24 kinderen aantal PGB: 15 (waarvan 1 in jan 2015 uitstroomd en er weer 1 start) aantal ZIN: 9 (waarvan 1 uitgestroomd op ) rede uitstroom: 1 mist aansluiting doordat zijn vriendjes in 2013 allemaal zijn uitgestroomd. 1 verhuisd met zijn moeder naar Drente waar de vriend van moeder woont 1 vind moeilijk zijn draai nu we starten van uit het lokaal. verminderd intresse in de paarden. Wil wat anders. invloed van zijn leeftijdsfase bubertijd. Neemt afschied na 5 jaar begeleiding bij ons. Veranderd behoefte en interesse patroon door 1 stond op de wachtlijst voor behandeling. Wij waren een tussenoplossing. Stopt als hij in behandeling kan en naar een SMOK school wordt overgeplaats. PGB stopt op dat moment. 2 vanwege niet meer aanvaardbaar agressief gedrag. gedrag draagt bij tot onveilig andere kinderen. Er is behoefte aan intensievere begeleiding en behandeling. In 2013 en 2014 kon er dmv SZZ nieuwe instroom plaatsvinden. Dit was noodzakelijk vooral om nieuwe, jongere kinderen in te laten stromen. Doordat we naar het lokaal op de Voorsterstraat zijn verhuisd als uitvalbasis, was het mogelijk om meer kinderen per groep te begeleiden. Gemiddeld 8 en op de zaterdag 10. Er kon geschoven worden met tijdstippen van aanvang en eindigen van activiteiten en we zijn met subgroepjes gaan werken van 3-4 cliënten per activiteitengroepje. Gebleken is dat het totaal aantal kinderen te hoog is om hen hun volledige indicatie te kunnen laten besteden. De oorzaak is dat meerdere kinderen met een PGB indicatie bij verschillende zorgaanbieders begeleiding hebben ingekocht, waardoor ze bijvoorbeeld alleen om de andere week naar de boerderij kwamen. De gemiddelde indicatie bedraagd 2 dagdelen Begeleiding groep. Om deze volledig te besteden, zou een totaal van kinderen beter bij ons passen. Met een minder groot 7

8 aantal cliënten hopen we ook dat de werkdruk qua dossier en verslagvorming beter gaat verlopen en verdeeld kan worden. In de actielijst is dan ook de doelstelling opgenomen om gedurende 2015 het totaal aantal jeugdige cliënten af te bouwen. In het hoofdstuk voortgang formuleren we onze doelstelling met acties hierover. Scholing en ontwikkeling welke bijscholingsactiviteiten hebben plaatsgevonden: - deelname intervisiegroep zorgboeren zuid Limburg via Top event 6x (Myra) - herhalingscursus BHV (Myra en Michel) - bijscholings Smart formuleren via (myra) - bijwonen informatiebijeenkomsten CLZ (myra ) Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? ja, Deelname intervisie heeft bijgedragen tot; meer zelfkennis, verbeterd contact en samenwerking, andere zorgboerinnen, uitwisselen van kennis en adviezen, en samen zoeken naar oplossingen voor spcifieke problemen op persoonlijk en organisatieniveau. Herhaling BHV is gedaan op ( Michel en Myra) EHBO, reanimatie, EAD, brandpreventie en ontruiming zijn geoefend Bijscholing SMart Formuleren heeft ertoe bijgedragen dat we zijn gaan werken met het sjabloon zorgleefplan van SZZ. Het was even omschakelen, maar leverd tot op heden duidelijke en overzichtelijk zorgplannen met Smart geformuleerde doelen op. Myra heeft enkele begeleiders en stagiares bekend gemaakt met het werken met deze zorgleefplannen. Informatiebijeenkomsten van CLZ waren noodzakelijk om de juiste en belangrijke informatie aangaande het decentralisatie proces van AWBZ naar de gemeente tijdig op te pikken. 8

9 Tijdens deze bijeenkomsten konden vragen beantwoord worden en er om meer verduidelijking gevraagd worden. Geplande opleiding HACCP: Het is vanwege de enorme drukte niet gelukt om de cursus HACCP te volgen. Om deze rede staat deze cursus dit jaar opnieuw op de planning. Aangezien dit een korte cursus is die ook via e-learning gevolgd kan worden. Is mijn (Myra) streven dit jaar deze opleiding te doen. Ik vind dit van belang omdat we sinds december 2013 steeds meer bakactiviteiten organiseren en de lunch met de kinderen voorbereiden. (zie actielijst) Vanwege de verspreide ligging van het lokaal, de boerderij en ons woonhuis, met tuin en kantoor, en het daardoor steeds vaker voorkomt dat begleiders met een groepje bijvoorbeeld in en bij het lokaal achter blijven om daar een activiteit te doen.vinden Michèl en ik (Myra) het van belang dat we meer BHVers in huis hebben. doelstelling voor 2015 tav scholing van personeel is: In 2015 bieden wij 2 begeleiders die het vaakst zelfstanig werken, een BHV of BHV herhalingscursus aan via Stichting Horecaopleidingen aan, zodat we de veiligeheid van onze cliënten beter kunnen waarborgen wanneer we met subgroepjes werken. De begeleiders: Marjolijn van Amstel en Rachelle de Vree, plannen samen een cursusdatum en plaats (Maastricht of Heerlen) (zie actielijst) Het is verleiddelijk om nog meer opleidingswensen op te schrijven. Echter gezien de noodzaak om eerst ons bedrijf nog beter en anders te organiseren, is er komend jaar nog geen tijd om opleidingen te volgen. Personele veranderingen: Uitstroom personeel 2014 (allemaal 0-uren contracten of ZZPer) : aantal : 4 1 op: reden: einde overeenkomst 6 mnd 1 op: reden: einde overeenkomst 6 mnd 1 op: reden: verhuisd naar Drente ( ZZPer vertrouwenspers. en administr) 1 op: reden: om persoonlijke redenen overeenkomst 6 mnd eerder 9

10 beëindigd. uitstroom stagiaires/ leerlingen: 1 op: reden: nieuwe BPV (leerlingplek) binnen andere organisatie. voor- tijdig beëindigd, zodat ze kon instromen binnen woongroep 1 einde stage BOL MMZ 3e jrs op (blijft wel werken als oproepkracht) Instroom personeel 2014: aantal : 5 1 op: (stagiaire blijft na haar stage als oproepkracht werkzaam) 12mnd 1 op: (opnieuw ingestroomd na 9 maanden) 12 mnd 1 op: mnd 1 op: mnd 1 op: ( ZZPer functie vertrouwenspersoon ) instroom stagiaires/ leerlingen 2014 : 1 op: ( 1e jr leerling MMZ BBL MBO stroomt in) 12 mnd (uitgestroomd ) 1 op: ( 2e jrs pedagogiek HBO) 1 op: ( 1e jrs social work HBO) 1 op: (MMZ BOL MBO 1e jrs) Functionerengsgesprekken begeleiders; In totaal 2 officiële functioneringsgesprekken met begeleiders gevoerd En 2 eindgesprekken. De rede waarom niet met alle begleiders een gesprek is gevoerd zijn: -plannen gesprek bleek lastig ivm begleiders die elders werkten of nog student zijn. 10

11 - op de zaterdagochtend of einde dag zaterdag blijkt er vaak te weinig tijd te zijn om een gesprek te plannen wegens het begeleiden van de kinderen, overdracht aan ouders en naar huis brengen van kinderen. _ Op woensdag voor aanvang van de dagbesteding lukt het soms wat beter om een gesprekje te plannen. _ Op begleidingsdagen is het dikwijls toch lastig om gesprekken te plannen vanwege de voorbereiding van de dagbesteding, evaluatiegesprekjes met stagiaires, of met cliënten. _ Er word ook met begleiders gewerkt die maar voor 6 maanden in dienst zijn en daarnaast maar heel af en toe werken. Bijvoorbeeld 1 keer in de 2 weken. Het is lastig om met hen een gesprek te plannen was een zeer zwaar jaar met enorm veel ontwikkelingen, administartie, veranderingen in de wetgeving (oa Transitie WMO) en deadlines. Er was gewoon te weinig tijd om alle taken goed uit te voeren. waardoor ook officiëlle functioneringsgesprekken met begeleiders zijn blijven liggen. evaluatiegesprekken leerlingen en stagiaires: In 2014 hebben we bij alle stagiaires een begin gesprek, tussenevaluatie en eindevaluatiegesprek gevoerd met de stagiaire, praktijkdocent en de praktijkbegeleider. Tussen tijds hebben we bij alle ongeveer wekelijk of 2 wekelijks een mondelingen evaluatie gehad om oa opdrachen en de voortgang te bespreken. Bijzondere onderwerpen: BBL leerling stroomde in januari 2014 in bij ons als 1e jaars. Ze ontwikkelde zich goed. In juli 2014 werd ze uitgenodigd voor een solicitatiegesprek bij een andere organisatie waar ze in 2013 had gesoliciteerd naar een BPV plek. Hier werd ze aangenomen. Ze vond het lastig om bij ons weg te gaan. Voor haar eigen toekomst was het echter beter om te kiezen voor de nieuwe werkgever. (dit was ook de oude werkgeven van Myra Limpens geweest voordat zij als zelfstandige ging werken). Deze leerling had veel kwaliteiten die ze binnen de woonbegeleiding nog meer tot ontwikkeling kon brengen. Tijdens een functioneringsgesprek kwam naar voren dat zij reeds een BHV scholing had, maar dat deze verlopen was. Ze vroeg naar de mogelijkheden om als nog bij ons haar BHV opnieuw te kunnen oppakken. In 2015 zal zij een BHV cursus aangeboden krijgen. Dit om de veiligheid te garenaderen wanneer zij met een subgroepje alleen activiteiten onderneemt. hetgeen zij regelmatig doet, omdat zij dan achter blijft bij en in het lokaal op de Voorsterstraat. 11

12 1 begeleidster heeft voortijdig haar arbeidsovereenkomst (0-uren) opgezegd. Tijdens het eindgesprek was zij heel duidelijk in haar besluit. Om priveredenen wilde ze stoppen. Ze had veel moeite in het werken en bijhouden van onze doelgroep jeugdigen. En ervoer dit als stress. Ze had een andere voorstelling van deze doelgroep toen zij solliciteerde. 12

13 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? mei 2015: jongen valt van paard tijdens rijden in rijbak door gedrag jongen en reactie paard hierop. Jongen was boos omdat hij niet mocht doen wat hij wilde: galoperen. na val en bekomen van schrik, rende jongen naar de stal om het andere gezadelde paard dat we even in de box hadden gezet te pakken. Hij wilde op dit paard verder gaan rijden. (gedrag vanuit autisme) hij moest afgeremd worden en kreeg een time out. 1. EHBO toegepast. Controle functies 2.betere regels met consequënties pos / neg voor deze jongen maken en afspreken 3. ouders ingelicht. s'nachts diverse keren gewekt ivm mogelijke hersenschudding. dag erna langs huisarts gegaan. geen sprake van hersenschudding. pony op teen meisje gaan staan tijdens borstelen. pony op teen meisje gaan staan tijdens borstelen. meisje J. struikelt tijdens rennen op het erf. Dit kwam gedeeltelijk door het verkeerde schoeisel dat ze droeg. EHBO toegepast. voet nagekeken. en 15 minuten gekoeld. Er was geen sprake van letsel. Het meisje heeft haar activiteit weer hervat. Ouders zijn mondeling aan einde van de dag en via de rapportage in gelicht hierover. EHBO toegepast. voet nagekeken. en 15 minuten gekoeld. Er was geen sprake van letsel. Het meisje heeft haar activiteit weer hervat. Ouders zijn mondeling aan einde van de dag en via de rapportage in gelicht hierover. EHBO toegepast. voet nagekeken. en 15 minuten gekoeld.ouders zijn mondeling aan einde van de dag en via de rapportage in gelicht hierover. Daar het meisje last bleef houden van haar voet, zijn ze de dag erna naar de huisarts geweest. Ze had haar voet/ enkel verstuikt. verder met de ouders afgesproken dat J echt beter schoeisel moet aantrekken. Eerder deed ze dit wel, maar omdat enkele andere pubermeiden dit ook al een tijdje weigeren, gaat zij in dit gedrag mee en neemt bewust geen paardrijlaarzen mee. J heeft namelijk ook vaak koude, natte voeten hierdoor en klaagt dan over koude. paardrijden is alleen veilig met laars 13

14 Invullen Fobo formulieren met hakje zoals in onze huisregels staan. De paerdsbloom heeft naar aanleiding van oa dit incident een mail naar alle kinderen gestuurd met de kledingvoorschriften nogmaals vermeld en de noodzaak om tijdens het paardrijden een laars of schoen met hakje te dragen. Voor alle bovenstaande bijna ongevallen werd een FOBO formulier ingevuld door de betrokken begeleider. nazorg werd altijd verleend door telefonsch contact te houden na afsluiten van de dag en de dag erna. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? jongen D. slaat zwangere begeleider in buik (vanuit toenemend agressief gedrag) Jongen D slaat bij binnenkomst meisje met speelgoed. Zij was niet het mikpunt. Hij was boos op de begeleider en stond bij de deur. Toen het meisje binnen kwam werd zij geraakt ipv de begeleidster. Jongen D en jongen B krijgen ruzie en raken in gevecht. beiden slaan door. Maar B. sloeg D op zijn kaak met zijn vuist. Jongen B wil niet meewerken loopt de straat op scheld voorbijgangers uit, daagt de begeleiding en groepsgenoten verbaal uit. probeert ruzie uit te lokken en gooit met kiezelstenen naar groepsgenoten en begeleiders. D krijgt een time out, om rustiger te worden en hierna toegesproken. wanneer hij weer rustig is betoont hij spijt naar de begleider en hervat zijn activiteiten. D krijgt een gele kaart. en wordt geschorst volgens ons Protocol. beide jongens dienden uit elkaar gehaald te worden en zijn daarna appart toegesproken. B kreeg een gele kaart en wordt geschorst volgens ons protocol. Naar aanleiding van dit incident en al een gele kaart, werd besloten dat B bij ons niet goed op zijn plek zat. eerder hadden zowel wij als ook andere zorgverleners en docenten van school het advies afgegeven voor behandeling binnen een ggz instelling en overplaatsing naar een SMOK school die met deze GGZ instelling samen werkte. het gedrag van B werd steeds extremer zowel thuis als buitenshuis. B is in december

15 Jongen N. (was maar heel kort bij ons periode dec 2013-april 2014 voordat hij opgenomen werd voor behandeling GGZ en smokschool.). N wilde niet meegaan en deelnemen aan activiteiten. Hij hield de groep op. En werd zo boos dat hij begon te schelden en met stoelen door het lokaal begon te gooien. Jongen A en M. duwen bewust jongen B (minder begaafd), van een muurtje. op een onbewaakt moment net even buiten het lokaal. B wilde met de jongens ridder spelen en stoeien. De jongens A en M vonden hem verveldend en spanden samen tegen B. (pestgedrag) jongen D. slaat nogmaals begeleider in buik (vanuit toenemend agressief gedrag) opgenomen binnen een GGZ instelling. Jongen N kalmeerde alleen toen een begeleider hem stevig vasthield. (hier was telefonisch toestemming voor gegeven op dat moment door de vader van N. Ook thuis en op school was dit de meest effectieve manier. N werd rustiger en heeft daarna in een 1-1 situatie zijn activiteiten hervat. N is een maand later uitgestroomd. met de rede dat hij in behandeling kon bij een GGZ instelling. Zijn PGB stopte. Een begeleider haalde de jongens uit elkaar en riep M en A bij zich voor een gesprek.b werd getroost door een andere begeleider en nagekeken op letsel. M en A dede eerst hun verhaal. de begleider liet hen dmv vragen vertellen wat er was gebeurd en waarom ze dit hadden gedaan. Ze ontkenden beiden en hielden elkaar de hand boven het hoofd. Hen werd verteld dat dit gedrag niet geaccepteerd werd en dat van hen werd verwacht om een kind als B. met respect te behandelen. ook werden ze eraan herinnerd dat ze alleen met toestemming van de begleiding naar buiten mochten. Ouders werden via de rapportage ingelicht over hun gedrag. nav een aantal toenemende incidenten met D (hij is bij ons sinds 2011) waarbij zijn verbale en fysieke agressie opnieuw is toegenomen sinds het begin van zijn begleiding op de boerderij. Gaven andere kinderen en begeleiders aan zich niet meer veilig te voelen en stresse te ervaren als D aanwezig was. Corrigeren bleek steeds moeizamer te gaan met als meestal het resultaat dat D voortdurend 1 op 1 begleiding nodig had en andere kinderen minder aandacht kregen. Het resultaat van corigeren was meestal van korte duur waarna zich de incidenten weer herhaalden mn wanneer D ergens geen zin in had, of alles naar zijn hand probeerde te zetten. In overleg 15

16 Jongen A melding van incidenten en overdracht via rapportages in Qurentis met de moeder van D is besloten dat het moment voor D was aangebroken waarbij hij bij ons moest stoppen en een meer intensievere vorm van begeleiding noodzakelijk was. Dit werd gezocht binnen het Robertshuis, waar D ook al in dagbehandeling was gedurende 2 jaar. Jongen A is na 2 maanden proeftijd op de woensdagmiddag en een evaluatiegesprek met de gezinsvoogd, ouders en gezins begeleider GGZ bij ons gestopt (in febr 2015), nadat we merkten dat het extreem grensoverschrijdende gedrag met een agressieve benadering naar andere kinderen, er toe leide dat de anderen zich niet meer veilig voelden als A er was. Voor A was het te vroeg voor groepsbegeleiding. Er was een grotere behoefte aan begeleieding en bijsturing van het gedrag van A in het gezin en ook tijdens speelmomenten etc. Alle incidenten zijn altijd met ouders en vertegewoordigers van de betrokken kinderen besproken en ook schriftelijk via de rapportages in Qurentis overgedragen aan hen (via de ). Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? ouderavond 1 op waarbij 7 ouders aanwezig en 2 begeleiders -de toegenomen agressie binnen bepaalde groepjes en meer onveilige sfeer door gedrag van bepaalde kinderen actie : meer letten op gedrag andere kinderen uit de groep. scorelijstjes met belonigssysteem toe gaan passen bij meerdere kinderen om de sfeer te verbeteren -eetgedrag kinderen. ongeremd dooreten. De vraag hierop te letten. Regel gemaakt voor een aantal 16

17 kinderen oa 1-3 porties/ broodjes. en dan afremmen. len kinderen laten kiezen tussen het enen nu of het andere later. Bijv nu 2 broodjes knakworst. later geen koekje. ouderavond 2 op waarbij 5 ouders aanwezig en 2 begeleiders -duidelijkheid geven betreffende decentralisatie. Ik kon nog geen duidelijkheid geven op dat moment. -duidelijkheid geven betreffende decentralisatie. Ik kon nog geen duidelijkheid geven op dat moment. -ideeën/ vraag van ouders ivm activiteiten op de Voorsterstraat. koken, bakken, weer meer activiteiten waarbij kinderen geprikkeld worden om te bewegen (nu ze niet meer altijd meegaan of willen naar de boerderij om met de paarden te wandelen. acties: oa gestart met milieuactiviteit(zwerfafval prikken), skelteren naar bepaalden plek in park of naar de boerderij. voetballen en hut bouwen op de weide naast het schoolgebouw, verzamelen dingen uit de natuur (bijv voor bijenhotel). met alle (16) kinderen en vertegenwoordigers heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden. In de regel is dit 1 gesprek geweest (telefonisch, in ons lokaal of bij ouders thuis). voor enkele kinderen heeft er vaker een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Mn wanneer het om het functioneren en de invloed van het gedrag van dat kind ging. Bij 2 cliënten werd het zorgnetwerk ook betrokken bij het gesprek. Dit om zo de zorg beter af te stemmen. Ook hier betrof het 2 cliënten / jeugd GGZ met een grote hulpvraag. Ongeveer 40 % van de ouders vind de evaluaties over hun kind te belastend. Ze kaarten aan dat ze al om de inspraak van de kinderen/ jongeren zelf te vergroten hebben we in januari 2015 het kringgesprek op zaterdagochtend geintroduceerd. Dmv het kringgesprek kunnen we de informatie over brengen, duidelijkheid bieden over dagprogramma, inspraak van kinderen mogelijk maken, behoeften pijlen, spelletjes doen om kinderen bij de groep te betrekken, belangrijke onderwerpen bespreken of oefenen bijv ontruimingsplan, regeltjes etc. 17

18 zoveel ouderavonden en evaluaties moeten bijwonen op de school van het kind. Ouders worden tijdens de ouderavond en via de , persoonlijk tijdens haal brengmoment of telefonisch uitgenodigd voor deelnamen aan een ouderavond of persoonlijk evaluatiegesprek. de ouders die aangeven geen behoefte te hebben aan een gesprek, communiceren meestal wel met ons via de . Ze lezen dan de evaluatoeverslagen van hun kind door en geven hier commentaar op of stellen soms vragen. Ook gebeurd het dat ouders verslagen gewoon voor akkoord tekenen. En in enkele gevallen moeten wij achter de ouders aanbellen en mailen om de verslagen ondertekend retour te ontvangen. In de regel kennen wij 4 ouders/ vertegenwoordigers die zelf het innitiatief op zich nemen en een gesprek aanvragen of vragen om het zorgplan te evalueren ivm de herindicatie van hun kind. Vanwege onze kleinschaligheid gebeurd het wel met regelmaat dat er bij het halen en brengen kort geevalueerd wordn met ouders, of dat zij de tolk zijn van hun kind (ouders vertellen de begeleiders dan de behoeften, problemen van hun kind, omdat het kind het zelf lastig vind om dit zelf te doen. (ook ouders die minder deelnemen aan ouderavonden) Tijdens de ouderavond en via de worden ouders uitgenodigd voor deelnamen aan een ouderavond. Voor een persoonlijke evaluatie 18

19 Onze oude vertrouwenspersoon is wegevallen. Om deze rede zijn we in oktober in gesprek gegaan met een pedagoog. In december is hij aangesteld als onze nieuwe vertrouwenspersoon. Er zijn met hem afspraken gemaakt over zijn taken. deze zijn vastgelegd in een ZZP overeenkomst. tevredenheidsonderzoek is afgelopen jaar toch weer schriftelijk afgenomen via enqêtte formulieren. Het doel was om de tevredenheid met RMS te gaan meten. Door de drukte zijn we er nog niet aan toe gekomen om alles te implementeren. Onze nieuwe vertrouwenspersoon is reeds via de voorgesteld aan clienten. Tijdens een van de ouderavonden in februari 2015 zal hij zich voorstellen aan ouders en vragen beantwoorden. doelstelling is om in 2015 wel met RMS aan de slag te gaan. (Zie actielijst) Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) het aantal bijna ongelukken is gelukkig beperkt gebleven tot kleine incidentjes. De val van het paard was echter wel een incident waar het achteraf noodzakelijk was om nog eens goed na te gaan wat en waarom dit kon gebeuren. We zijn tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is om vooraf nog duidelijkere regels en afspraken over paardrijden te maken met zowel kinderen als ouders. En zodra een kind zich niet aan die afspraak houd er ook een concequentie te laten volgen zowel positief voor naleven van regels als een duidelijke straf of wegnemen van priville of vrijheid bij niet naleven van de regels. We merken dat het soms lastig is om op 1 lijn te komen met ouders. en dat het soms onduidelijk voor kinderen is, wanneer ze bijvoorbeeld ook nog op een manege paarrijden waar ze wel meer mogen, ze het lastig vinden als iets bij ons niet kan of mag. In de afgelopen 1,5 jaar hebben we gemerkt dat we meer te maken hebben gekregen met agressie, pesten en conflicten tussen kinderen. Zie overzicht hierboven. De oorzaak was dat we kinderen hebben geplaatst (meestal 1 of 2 binnen een groep) met een zwaardere hulpvraag. Bij alle hierboven beschreven incidenten werd één van deze kinderen agressief, uit boosheid naar een ander of de situatie (het niet willen meewerken/ het niet vrijwillig naar ons toe komen). We hebben gemerkt dat er in de afgelopen 2 jaar steeds vaker de vraag kwam om deze kinderen te plaatsen. Tijdens en kennismaking en intake wordt dikwijls niet alles verteld. Mogelijk uit angst voor een afwijzing en hopen op een beter nieuwe start bij ons. Om de sfeer binnen de groep goed en veilig te houden, de groepsactiviteiten goed te laten verlopen zonder op onthoud, is het van belang dat wij bij een intake en plaatsing nog 19

20 duidelijker eisen en regels opstellen. En de cliënt met vertegenwoordiger erop wijzen dat we een proefperiode hanteren. Kinderen onze regels leren dmv score lijsten/ beloningssysteem biedt soms een oplossing. We hebben geen klachten gehad. Nog steeds worden vragen en problemen (als daar sprake van mocht zijn) meestal via mij uitgepraat en opgelost. Ouders van cliënten die al heel lang in zorg zijn geven wel aan dat ze aan mij merken dat de werkdruk en administratie is toegenomen en ik iets zakelijker ben geworden. Algemene conclusie is dat er door nog duidelijker regels, afspraken en kaders vooraf en tijdens de begeleiding, incidenten voorkomen of beperkt kunnen worden. Het is zaak om ook goed naar de signalen van groepsgenoten(andere kinderen) te kijken en hen serieus te nemen, wanneer ze aangeven zich onveilig of onrustig te voelen bij bepaalde groepsgenoten. Bij een aanmelding zullen we soms "nee"moeten verkopen. IPV altijd ja of we gaan het proberen. 20

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Jaegershoes Boerderijnummer: 1140 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 EKKERZICHT. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 EKKERZICHT. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen he Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 EKKERZICHT Boerderijnummer: 1171 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jemalupe Boerderijnummer: 648

Jemalupe Boerderijnummer: 648 arverslag nuari 2013 - december 2013 Jemalupe Boerderijnummer: 648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

St. Zorgboerderij Hoog-Broek Boerderijnummer: 919

St. Zorgboerderij Hoog-Broek Boerderijnummer: 919 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 St. Zorgboerderij Hoog-Broek Boerderijnummer: 919 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 arverslag nuari 2015 - december 2015 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Horsewise Boerderijnummer: 1857 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele. Jaarverslag Januari 2013 december 2013. Chicken Fun. Boerderijnummer: 1759

Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele. Jaarverslag Januari 2013 december 2013. Chicken Fun. Boerderijnummer: 1759 Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele Jaarverslag Januari 2013 december 2013 Chicken Fun Boerderijnummer: 1759 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jarverslag januari 2013-december2013 Raaykeshoaf Boerderijnr.428 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen -02-10-JV-428-Raaykeshaof Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012- december 2012 BuitenEnZo Boerderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Doe-boerderij An t Hoag

Doe-boerderij An t Hoag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Doe-boerderij An t Hoag Boerderijnummer: 839 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vredesbest Boerderijnummer: 1577

Vredesbest Boerderijnummer: 1577 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vredesbest Boerderijnummer: 1577 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Floradorp Boerderijnummer: 1624

Floradorp Boerderijnummer: 1624 arverslag nuari 2015 - december 2015 Floradorp Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Christelijke Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116

Christelijke Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 arverslag nuari 2014 - december 2014 Christelijke Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgkwekerij Mil Maasdijk

Zorgkwekerij Mil Maasdijk Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgkwekerij Mil Maasdijk Boerderijnummer: 1230 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Westrik Boerderijnummer: 1713

De Westrik Boerderijnummer: 1713 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Westrik Boerderijnummer: 1713 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie