CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER"

Transcriptie

1 GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie tussen de oude, bekende Amsterdamse voetbalverenigingen CSV De Geuzen en ASV Middenmeer. Nog langer geleden is Middenmeer ooit voortgekomen uit het samengaan van Wilskracht SNL en Meerboys. De historie gaat terug tot Wist je dat Dennis Bergkamp ooit speelde bij de jeugd van Wilskracht? En Ruud Gullit leerde voetballen bij Meerboys? Onze thuisbasis ligt op sportpark Voorland, in de Watergraafsmeer. GeuzenMiddenmeer is goed bereikbaar per fiets, auto of openbaar vervoer. Bij GeuzenMiddenmeer kan iedereen voetballen: we zijn trots op onze zaterdag- en zondagelftallen, veteranen, vrouwenelftallen, zaalvoetbal en de bloeiende jeugdafdeling met 28 jongens- én meisjesteams. Dit seizoen bestaat onze club uit zo n 46 elftallen/teams en hebben wij 600 leden. Clubhuis: Sportpark Voorland Voorlandpad TZ Amsterdam telefoon: Postadres: Dovenetelweg CJ Zaandam tel: Afgelastingen thuiswedstrijden? Bel: of Alle clubinfo is elke dag te lezen op onze GM WEBKRANT: Elke 14 dagen komt uit via je . Abonneren? Zie de webkrant. 1 2

2 MANAGEMENTTEAM GEUZENMIDDENMEER / lief en leed Cora vd Pol Koorn / 1. FINANCIEN Rene Wijnhoven / financiële acties; betalingen leveranciers, medewerkers, KNVB, stadsdeel 3. ZATERDAG Herman Boeker, voorzitter a.i. Controle op: / bestuursdienst zaterdag vanaf (met assistentie) 1.1 kantinebeheerder Joop Waterman contact met stadsdeel, sportpark, andere clubs (samen met Allan) 1.2 administrateur kantine contact leiders; lid Technische Commissie; wedstrijdprogramma 1.3 administrateur algemene clubzaken toernooien 1.4 facilitaire zaken Norbert Pel controle op/coördinatie van Dick Heddema GM webkrantgroep Susanne Wiepjes, Hans van Dijk 2. SECRETARIEEL Jan Hendrik Bouw,Ane Wiersma 3.2 redactie GM webkrant Ane Wiersma Jan van der Pol / 3.3 evenementen/ Rikus van de Boog contactpersoon KNVB (wedstrijden e.d.); centraal contactpersoon GM (mail/post/telefoon); notuleren van vergaderingen; bijhouden actielijst; wedstrijduitslagen; zaalvoetbal controle op/gegevens aanvoeren aan: 2.1 ledenadministratie Jeannette Pajonk wedstrijdsecretarissen Chris Kranstauber (za + Sixen/LDHT clubgids Anita van der Stel 3.5 Raad van Advies Jaap van den Akker 4. ZONDAG Allan Blom, waarnemend voorzitter a.i / futsal) contact met stadsdeel, sportpark, andere clubs (samen met Herman) (zo) bestuursdienst op zondag; contact leiders; lid Technische Commissie; ondersteuning jeugdbestuur; velden Loes van Gelder (jeugd) 5. JEUGD 3 4

3 Peter Flantua / voorzitter jeugdbestuur; lid Technische Commissie; controle op/coördinatie van: 5.1 secretariaat Jeugd Marion Timmers / 5.2 wedstrijdsecretariaat Loes van Gelder / 5.3 ledenadministratie Marlies van den Hende trainersstaf Jeugd Kees Zijp / 5.5 bestuursdienst za-ochtend 5.6 jeugdtoernooien Norbert Pel (zie 1.4) 6. ACCOMMODATIE, PR en SPONSORING Gerard Engelsma / controle op/coördinatie van 6.1 clubhuis, lichtinstallatie 6.2 sponsoractiviteiten / adverteerders 6.3 pr-activiteiten 6.4 ledenwerfacties Martijn Uijlenhoed LEDENMUTATIES 2005/2006 De verwerking van de ledenmutaties voor het seizoen 2005/2006 gaat als volgt: Lid worden: 1. Vaststellen in welk team je kan komen te voetballen. Neem daarvoor contact op met de betreffende wedstrijdsecretaris. 2. Als bekend is in welk team je kunt spelen, vul dan het inschrijvingsformulier in. Het formulier is te downloaden van de webkrant maar is ook beschikbaar in de bestuurskamer. Het formulier moet juist en volledig ingevuld worden. Het ingevulde formulier moet in de bestuurskamer bij een bestuurslid of bij een wedstrijdsecretaris worden ingeleverd. 3. Bij inschrijving word je verplicht om GeuzenMiddenmeer te machtigen om de jaarlijkse contributie in maximaal 4 termijnen automatisch van jouw giro- of bankrekening af te laten schrijven. Dat doe je door een machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen. 4. Voor de aanmelding van een jeugdlid is het volgende nog van belang. Inschrijvingen en informatie over de wachtlijst op de 1e woensdag van elke maand tussen en uur in ons clubgebouw. 5. Bij inlevering van het inschrijvingsformulier moet tegelijkertijd eenmalig een bedrag van Euro 12,50 aan inschrijfgeld worden betaald. Zonder betaling kan de inschrijving niet plaatsvinden. 6. Personen van 16 jaar en ouder moeten bij het inleveren van een inschrijvingsformulier ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs inleveren. Als geldig legitimatiebewijs wordt gezien: een paspoort, een identiteitkaart of een rijbewijs. Studenten moeten daarnaast een kopie collegekaart inleveren om 5 6

4 in aanmerking te komen voor een korting op de seniorencontributie. 7. Daarna zal het bestuurslid of de wedstrijdsecretaris het inschrijvingsformulier (als van toepassing incl. kopie legitimatiebewijs / collegekaart) inleveren bij de ledenadministrateur. De inschrijving kan pas aan de KNVB worden doorgegeven als aan het bovenstaande is voldaan. 8. Na ongeveer 3 à 4 werkdagen wordt de inschrijving door KNVB bevestigd. De wedstrijdsecretaris zal uiteindelijk doorgeven dat bij GeuzenMiddenmeer kan worden gevoetbald! Adreswijziging & overige wijzigingen doorgeven 1. Adreswijziging doorgeven via de webkrant persoonlijk doorgeven aan ledenadministrateur. 2. Graag ook leider / trainer / aanvoerder over de wijziging op de hoogte te stellen. Overschrijvingsformulier bij secretariaat nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken laten invullen. Ingevulde formulier plus een aan u zelf geadresseerde & gefrankeerde envelop vóór 15 mei 2006 versturen naar ledenadministrateur. Ledenadministrateur vult de benodigde rubrieken in namens GeuzenMiddenmeer, voegt de LedenMutatieKaart (LMK) toe en zendt beide formulieren zo spoedig mogelijk retour. Lid dient beide formulieren zo spoedig mogelijk te overhandigen aan het secretariaat van de nieuwe vereniging, welke daarna met de KNVB contact zal opnemen. Voor pupillen (D, E en F) moet in plaats van het overschrijvingformulier een verklaring speelgerechtigheid ingevuld worden. 5. Graag willen wij, dat je ook de leider / trainer / aanvoerder over de afmelding op de hoogte stelt. Lidmaatschap opzeggen / overschrijving naar andere vereniging 1. Liever niet! 2. Contributie voldaan? Afmelden kan pas als contributie is betaald. Neem contact op met de penningmeester. 3. Opzeggen van het lidmaatschap (bijv. door overschrijving) moet vóór 15 mei 2006 gebeuren bij de ledenadministrateur. Zoniet dan is een deel van het contributiebedrag voor het volgende seizoen verschuldigd én kan overschrijving niet plaatsvinden. 4. Hoe overschrijving naar een andere vereniging regelen? Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen ten aanzien van de ledenmutaties over het seizoen 2005/2006 kunt u mij bereiken op telefoonnummer of per Ik wens u veel voetbalplezier toe voor dit nieuwe seizoen en dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 7 8

5 CONTRIBUTIES 2005/2006 De inning van de contributies voor het seizoen 2005/2006 gaat als volgt: Alle leden ontvangen aan het begin van het nieuwe seizoen een schrijven met het verzoek de contributie uiterlijk eind oktober 2005 te betalen. Bijgevoegd treft u een acceptgiro om de contributie voor het seizoen 2005/2006 te kunnen betalen. Tevens ontvangt u een machtigingskaart, waarmee u GeuzenMiddenmeer kunt machtigen de contributie automatisch in 1, 2, 3 of 4 termijnen van uw giro -of bankrekening af te laten schrijven. Voor bestaande leden gaat automatische incasso in met ingang van het seizoen 2006/2007. Nieuwe leden worden bij inschrijving verplicht om de contributie middels automatisch incasso te betalen. Eveneens kan de betaling in maximaal 4 termijnen plaatsvinden. Dit geldt reeds voor het seizoen 2005/2006. Voor leden die de contributie op 1 november 2005 niet hebben betaald wordt de contributie verhoogd met een administratieve boete van Euro 12,50. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met individuele betalingsregelingen. In november 2005 ontvangen de leden die de contributie nog niet hebben betaald een laatste herinnering om uiterlijk 15 december 2005 te betalen. Na 15 december worden de leden die de contributie nog steeds niet hebben betaald formeel in gebreke gesteld. In januari 2006 worden voor de leden die nog niet tot betaling zijn overgegaan de openstaande bedragen overgedragen aan een incassobureau. De contributietarieven voor 2005/2006 kunt u uit onderstaande tabel aflezen. ALGEMEEN FUTSAL Inschrijfgeld (*) 12,50 Futsal & Veldvoetbal 290,00 Administratieve boete (**) 12,50 Futsal 155,00 Niet-spelende leden (***) 50,00 JEUGD (****) VELD Veldvoetbal Jeugd A 145,00 Veldvoetbal Veteranen 190,00 Veldvoetbal Jeugd B 135,00 Veldvoetbal Heren 190,00 Veldvoetbal Jeugd C 125,00 Veldvoetbal Dames 190,00 Veldvoetbal Jeugd D 120,00 Veldvoetbal Studenten 145,00 Veldvoetbal Jeugd E 110,00 Veldvoetbal Jeugd F 100,00 (*) Inschrijvingskosten voor lidmaatschap wordt eenmalig in rekening gebracht. (**) Administratieve boete wordt in rekening gebracht als de contributie te laat wordt betaald. (***) Niet-spelend lid tarief is niet van toepassing op de medewerkers van de vereniging. (****) Contributietarieven voor junioren betreffen zowel jongens als meisjes. Enkele bijzonderheden In overleg met de penningmeester is spreiding van betaling mogelijk in de vorm van een betalingsregeling. Studententarief is alleen van toepassing op vertoon van kopie collegekaart bij penningmeester. Trainingsleden betalen de ½ van het contributiebedrag. GeuzenMiddenmeer doet mee aan contributiekortingregeling via de Stadspas van de gemeente Amsterdam. Zie hierna voor meer info over deze regeling. Hoe kunt u betalen? De bankrekeningen waarop contributie kan worden overgemaakt zijn: Postbank of ABN Amro Bank Wenselijke omschrijving bij overmaken contributie: 9 10

6 Naam lid Betreft contributie seizoen 2005/2006 Team waarin lid speelt Stadspas & korting op de contributie! Dit jaar is de contributiekortingsregeling voor jeugdleden verlengd. Alle sportverenigingen in Amsterdam, Diemen, Landsmeer en Oostzaan die aangesloten zijn bij een sportbond die lid is van NOC*NSF kunnen meedoen aan deze regeling. Ook GeuzenMiddenmeer doet mee! Je komt misschien wel in aanmerking voor een korting op de contributie van maar liefst 75% op de jaarcontributie, tot maximaal Euro 100,00. Voor wie geldt de regeling? De korting geldt voor kinderen tot 18 jaar (geboren in 1987 of later) waarvan de ouders in het bezit zijn van een Stadspas. Wat houdt het in? Aan het eind van de zomervakantie krijgen alle kinderen die recht hebben één speciale sportkortingscheque thuisgestuurd. Met deze persoonlijke cheque krijg je 75% korting (tot een maximum van Euro 100,00) op de jaarcontributie van onze sportclub. Deze cheque is geldig t/m 31 december Wat moet je doen? Ben je lid of wil je lid worden: betaal dan 25% van het contributiebedrag én lever je kortingscheque in bij het (jeugd)bestuur van GeuzenMiddenmeer. Op de kortingscheque staat je naam, geboortedatum en pasnummer met barcode. Het bestuurslid controleert of het nummer van de kortingscheque klopt met het nummer op je Stadspas. Vergeet dus niet je Stadspas mee te nemen! Alleen originele en onbeschadigde cheques zijn geldig. De penningmeester verstuurt de ingevorderde cheques naar de gemeente om de resterende 75% van het contributiebedrag te incasseren. Vragen? Ouders die vragen hebben over de Stadspas (of verlies van de Stadspas) kunnen contact opnemen met Team Stadspas. Team Stadspas is bereikbaar op werkdagen van 10 tot 12 uur op tel Of via Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen ten aanzien van de contributie over het seizoen 2005/2006 kunt u mij bereiken op telefoonnummer of per Ik wens u veel voetbalplezier toe voor dit nieuwe seizoen en dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, René Wijnhoven Manager Financiën DE CLUB VAN 75 euro De Club van 75 is een groep mensen die GeuzenMiddenmeer een warm hart toedragen en dit ook financieel tot uitdrukking brengen. Leden of niet-leden kunnen lid worden door 75 per jaar te betalen; ook een half lidmaatschap is mogelijk, dan draagt u 37,50 euro per jaar bij. Met de opbrengst uit de Club willen wij bepaalde faciliteiten voor onze club eerder mogelijk maken. De eerste actie zal zijn: het vernieuwen van de warmwaterapparatuur. Ieder lid is er bij gebaat als de douches altijd lekker warm water gaan sproeien. Het vervangen van de huidige installatie wordt een vrij dure operatie. Wij rekenen erop dat wij minstens 75 leden voor de Club van 75 vinden. In leest u hier binnenkort meer over

7 Nu al lid worden van deze exclusieve Club van 75 en zo GeuzenMiddenmeer steunen? Maak 75 of 37,50 over op onze rekening onder vermelding van: Club van 75: Postbank ABN/AMRO VAN DE SECRETARIS Jan van der Pol is vanaf 1955 lid van de vereniging en sinds januari 1975 secretaris. Zijn adres en het postadres van GeuzenMiddenmeer: Dovenetelweg 110, 1508 CJ Zaandam telefoon De secretaris is verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande correspondentie. Ook is hij het aanspreekpunt richting KNVB, district West 1, voor alle wedstrijdaangelegenheden. Onder het secretariaat vallen voorts de ledenadministratie en het Lief en Leed. De secretaris werkt nauw samen met de wedstrijdsecretarissen. Over wedstrijdaangelegenheden en de samenstelling van de teams vindt vóór en tijdens het seizoen overleg plaats. Alle uitslagen moeten op zaterdag en zondag rond uur bij Jan van der Pol bekend zijn. Dit in verband met de media en andere verenigingen die informeren naar de uitslagen. Ook is het erg belangrijk aan hem te melden als er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden vóór, tijdens en/of na de wedstrijd. Jan van der Pol is vanaf 2001 lid van de Tuchtcommissie van de KNVB. DE DAMES VAN GEUZENMIDDENMEER Twee damesteams voetballen op zaterdag in de 4 e en 5 e klasse KNVB. De dames trainen elke woensdagavond van tot uur onder leiding van Bruce Muzerie. Ze kunnen geregeld nieuwe aanwas gebruiken. We zijn sportief en toch gezellig. Kijk voor meer informatie op De damescommissie coördineert alle zaken binnen de damesafdeling en bestaat dit jaar uit Petra Bethlem ( / ), Christiane Kasdorp, Hella Pomarius en Martine de Vries ( / ). De damescommissie is ook te bereiken via Bij de jeugd zijn er dit seizoen 3 jonge meidenteams actief: 1 B elftal, 1 D elftal en 1 E team. FUTSAL OF ZAALVOETBAL Ook in de zaal kom je GeuzenMiddenmeer tegen. Vier heren- en een damesteam spelen mee in de Amsterdamse competitie. Contactpersoon is Chris Kranstauber, DE TECHNISCHE COMMISSIE (TC) De TC houdt zich vooral bezig met voetbaltechnische zaken. Hieronder moet verstaan worden: de trainers, selectieteams en verzorgers. De TC bestaat uit de managers zaterdag, zondag en jeugd

8 ZATERDAG, ZONDAG EN VETERANEN Op zaterdag spelen vijf senioren- en drie veteranenelftallen en op zondag vier senioren teams. De technische staf wordt gevormd door Ko Ophof. De leiders van de elftallen zijn: GeuzenMiddenmeer zaterdag GM1 Norbert Pel GM2 Jaap Kranstauber GM3 Lamber Dohmen GM4 Peter vd Assem GM5 Sjaak de Ridder GeuzenMiddenmeer zondag GM1 Kor Meter GM2 Allan Blom GM3 Valik Solorzano-Barboza GM4 Mario Poels GeuzenMiddenmeer veteranen Ve1 Jan van Stralen Ve2 Jan de Haan Ve3 Brian Hulsen HOU DE NAAM VAN GEUZENMIDDENMEER HOOG Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig handelen tegenover scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters. Wij veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport en benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden. Wij zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht moet zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip. We streven naar algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport en verwachten van de leden dat ze zich houden aan eerder vastgestelde gedragscodes. Houdt de goede naam van de vereniging samen hoog. Alle KNVB-boetes worden verhaald op de spelers. Bij de KNVB staan wij te boek als een club met weinig boetes. Toch vinden wij elke boete er 1 te veel!! ROOKBELEID IN DE KANTINE Dat roken niet gezond is weten we allemaal. Toch zijn er veel voetballers em supporters die graag een sigaret opsteken. Door het managementteam is besloten dat er op zaterdagmorgen tot uur en op woensdagmiddag tot uur, als er jeugdwedstrijden en trainingen zijn, niet gerookt mag worden in de kantine. DE GM WEBKRANT Een groep zeer enthousiaste GM-leden bouwt al vanaf juni 2004 aan de GM-webkrant. Zij willen de beste clubsite van Amsterdam maken, met veel informatie en links. Je kunt er alle clubzaken snel opzoeken: informatie over programma s, standen, wedstrijdverslagen, toernooien, evenementen. Klik op:

9 Vanaf 1 augustus 2005 wordt alle clubinfo via de webkrant verspreid. De papieren Aftrap is verleden tijd. Maar niet iedereen leest op tijd onze webkrant, toch? Voor deze leden hebben wij de digitale Aftrap, Deze wordt eens per 14 dagen verstuurd naar de abonnees, via de . In staan de belangrijkste mededelingen met meteen een link naar onze webkrant. RAAD VAN ADVIES De Raad van Advies is het vorig seizoen ingesteld. De raad bestaat uit zes leden, die het bestuur advies zullen geven over het reilen en zeilen van GeuzenMiddenmeer. De raad komt drie keer per jaar bijeen. Jaap van den Akker is contactpersoon. DE JEUGD Een tip: zorg ervoor, dat je openingspagina van het internet de GM WEBKRANT-pagina is. Het jeugdbestuur is ook dit jaar weer druk bezig om alle 28 Elk lid kan gratis abonnee worden van kijk op en meld je aan. Voor leden zonder internet bieden wij een heel sober papieren clubnieuws aan, met alleen het wedstrijdprogramma en wat mededelingen. Dit zal ook eens in de 14 dagen verschijnen. Je kan je daarop abonneren via onze secretaris Jan vd Pol. Al heb je thuis geen internet: op je school, op je werk, in je café en ook op de club is het aanwezig. Ons adres vergeet je niet zo gauw: jeugdteams van GeuzenMiddenmeer in goede banen te leiden. De jeugdafdeling krijgt veel complimenten over de goede sfeer en grote inzet van vrijwilligers en ouders. Het jeugdbestuur is iedereen daarvoor ook heel erg dankbaar. Wie doet wat in het jeugdbestuur? Allan Blom Alg. ondersteuning Jeugdbestuur, Manager Zondag in het Bestuur, Technische Commissie Heb je ideeën voor onze webkrant, of een verslag van je wedstrijd: stuur het per naar Ane Wiersma, de redacteur: EVENEMENTEN Elk jaar organiseren we in principe drie grote toernooien: het GM Jeugdtoernooi, het GM Lagere Dames en Herentoernooi en het GM Sixentoernooi als afsluiting van het seizoen. Aan het Sixentoernooi nemen leden + vrienden deel. Op 4 juni 2005 kwamen 60 teams op de groene matten. Een record!! Heb je ideeën voor andere evenementen? Neem contact op met Rikus van de Boog, Kees Zijp Hoofdtrainer Jeugd, teamsamenstellingen, KNVB cursussen, Tip van de Jeugdtrainer Loes van Gelder Wedstrijdsecretariaat Jeugd Marion Timmers Secretaris Jeugdbestuur Marlies van den Hende Inschrijvingen en wijzigingen (1e woensdag vd maand), Wachtlijst

10 Norbert Pel Materialen, Jeugdtoernooien, Vriendschappelijke wedstrijden, Activiteiten Peter Flantua Voorzitter Jeugdbestuur, Manager Jeugd in het Bestuur, Bestuursdiensten Jeugd / Inschrijvingen/mutaties jeugd Marlies van de Hende verzorgt ook dit jaar de inschrijvingen. Marlies is iedere eerste woensdag van de maand van uur tot uur aanwezig, in de Bestuurskamer. De kosten voor inschrijving zijn 12,50 en moeten meteen bij inschrijving worden betaald. Wedstrijden De ouders moeten er voor zorgen dat alle kinderen (op tijd!) aanwezig zijn voor de wedstrijd. Dit betekent ook dat ouders soms andere kinderen mee moeten nemen naar uitwedstrijden. Als je niet op een wedstrijd aanwezig kunt zijn, geef dit dan woensdag door aan je coach. Als je niet op tijd op de wedstrijd verschijnt, of zonder afmelding niet aanwezig bent, kun je voor een of meer wedstrijden geschorst worden. Als het moet kunnen we heel streng te zijn, omdat we moeten opkomen voor alle teamgenoten. Zij moeten op je kunnen rekenen. De doeltjes en de kantinedienst De kleine doeltjes voor 7-tallen die op een half veld spelen, moeten op zaterdag vóór de eerste wedstrijd op hun plaats gezet worden en ook na de laatste wedstrijd weer teruggezet worden door de ouders van het team. Hiervoor is de teamleider verantwoordelijk. Als iedereen op zaterdag meehelpt, bevordert dat de sfeer bijzonder. Let ook goed op de aankondiging op de website en in de daarin staat iedere week heel duidelijk vermeld welk team kantinedienst heeft. Als een wedstrijd afgelast is, doordat de grasvelden afgekeurd zijn, zullen we toch proberen op zaterdagmorgen tussen 9 en 12 te voetballen, bijv. met partijtjes tegen elkaar. We hebben immers een aantal bijzonder mooie kunstgrasvelden, waar we bijna altijd op kunnen spelen. Als de plannen hiervoor uitgewerkt zijn, zullen we deze in de bekend maken. Jeugdtrainingen Het schema met de trainingstijden wordt op gepubliceerd. De trainer is altijd heel erg benieuwd hoe de wedstrijd van jouw team verlopen is. Schrijf op wat goed en minder goed ging en geef dit de volgende training door aan de trainer. De trainer kan dan eventueel de training aanpassen! We trainen het hele jaar door, ook in de kleine schoolvakanties, met uitzondering van de periode tijdens de kerstvakantie in winterstop en natuurlijk in de zomer. Kun je niet aanwezig zijn op een training (bijvoorbeeld omdat je op vakantie gaat), meld dat dan bij de trainer, of bel naar de kantine om het door te geven. Selectieteams Vorig jaar is een experiment gestart met selectieteams, het eerste en tweede team per leeftijdscategorie. Deze teams trainen vaker. Er is uitwisseling mogelijk tussen de teams op basis van kwaliteit, mentaliteit (sportiviteit en teamgeest) en inzet. Het jeugdbestuur waakt erover dat ook de andere teams voldoende aandacht krijgen. Iedereen heeft recht op een leuk en sportief seizoen. Als je geen deel wilt uitmaken van een selectieteam, moet je dat duidelijk aangeven bij Kees. Douchen? Wel zo gezond! Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen direct na iedere training en wedstrijd douchen en zich omkleden. Het is niet gezond lang met douchen te wachten of dit pas thuis te doen. Kom in je gewone kleding naar de club, kleed je om, speel je wedstrijd of doe mee aan de training. Ga daarna douchen voordat je je weer omkleedt, dan voel je je sportief, fris en blijf je gezond! Zuinig met materiaal 19 20

11 De materiaalkosten van de jeugdafdeling stijgen te veel. We moeten daarom met zijn allen proberen zuiniger met bijvoorbeeld de doeltjes en de inhoud van de teamtassen om te gaan! Kinderen mogen absoluut niet aan de netten hangen. Spreek uw eigen en ook andere kinderen en tegenstanders erop aan als u ziet dat ze dit even vergeten zijn! Wees ook zuinig op de ballen van het team en op de trainingsballen. Misschien krijgt ieder team volgend jaar dan opnieuw een mooie voetbaltas met nieuwe wedstrijdballen. Sportiviteit voorop Het gedragsconvenant beschrijft in lange zinnen het volgende: gedraag je. Wees fatsoenlijk en sportief naar de tegenpartij, scheidsrechters en je eigen teamgenoten. Haal het niet in je hoofd om te schelden, vloeken of erger nog te duwen, slaan of schoppen. Dit geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor ouders en supporters. Problemen kun je aankaarten bij het jeugdbestuur. Houd de eer en goede naam van GeuzenMiddenmeer hoog. Bij wangedrag nodigen we de speler in kwestie en zijn ouders uit voor een gesprek. Totdat het jeugdbestuur bevestiging van de ouders voor deze afspraak heeft, wordt de speler geschorst van wedstrijden, trainingen en toernooien. KNVB-boetes worden verhaald op de spelers. Nogmaals, wij zijn zo streng, omdat we moeten opkomen voor al je teamgenoten die gewoon lekker willen voetballen. ROOKBELEID IN DE KANTINE Zoals al eerder is vermeld: door het managementteam is besloten dat er op zaterdagmorgen tot uur en op woensdagmiddag tot uur, als er jeugdwedstrijden en trainingen zijn, niet gerookt mag worden in de kantine.! VACATURE! De papieren Aftrap, zoals wij hem kenden, wordt niet meer verstuurd. Het is dus belangrijk dat iedereen zich abonneert op de Digitale Aftrap, Op de website hebben we een apart gedeelte toegewezen gekregen. Ga maar eens kijken op Op dit moment ligt het beheer daarvan bij de webcoördinatoren van de club. Er is een vacature voor een redacteur, voor het beheer van het jeugdgedeelte van de website. Wie zou ons willen helpen met het plaatsen van nieuwsberichten en wedstrijdverslagen?? GROEIEN? NAAR DE ZONDAG! Als we als vereniging nog verder willen groeien en de jeugd nog verder willen uitbreiden, is er een tekort aan kleedkamers en velden. Naast een uitbreiding hiervan is het ook mogelijk om een deel van de jeugd, bijvoorbeeld sommige A, B, C en D-junioren, op zondagochtend te laten spelen. Hiervoor zal dit jaar een uitgebreid onderzoek plaatsvinden onder de spelers en ouders van de junioren. Is het wenselijk/acceptabel om op zondag te spelen? Welke vrijwilligers nemen het op zich om op zondagmorgen de kantine open te stellen? Wordt er een apart Juniorenbestuur in het leven geroepen, met een eigen Junioren Wedstrijdsecretaris? Tot nu toe is gebleken dat hiervoor niet voldoende animo bestaat. Dit zullen we komend seizoen nog een keer grondig moeten bekijken. Daarnaast kijkt het Hoofdbestuur ook naar de mogelijkheden om de capaciteiten op zaterdag uit te breiden, met extra velden en kleedkamers. Tot die tijd zullen we niet meer onbeperkt leden kunnen aannemen. We zullen dus vaker "nee" moeten verkopen, totdat een doorstroom plaatsvindt van jeugdspelers naar de zaterdag- en zondagsenioren. Het maximum aantal jeugdleden dat we naar redelijkheid aan de competitie kunnen laten deelnemen, lijkt op dit moment rond de 320 te liggen. Een vereniging kan alleen groeien als de huidige leden tevreden zijn en de uitstraling van de vereniging positief is. Daarom moet het Jeugdbestuur er dus voor zorgen dat alles goed geregeld is. Vooral de communicatie naar 300 jeugdleden en ouders is soms gecompliceerd en het uitdragen van een beleid dat voor iedereen acceptabel is, lijkt af en toe onmogelijk. We hebben altijd behoefte aan helpende handen, om zo het vrijwilligerswerk over meerdere schouders te verdelen. Natuurlijk is het belangrijk dat we het van jullie horen, als je ziet dat iets beter kan. Maar als je denkt dat je iets kan bijdragen, is het nog véél belangrijker dat je je daar dan ook voor aanmeldt

12 We hopen op jullie steun en zijn iedereen van harte dankbaar voor de positieve bijdrage aan het afgelopen jaar en kijken vol hoop en verwachting uit naar het kersverse seizoen. Ideeën, meningen, beslissingen Het jeugdbestuur is geen geheime club van oude, grijze mannen en vrouwen, die in een klein en duister achterkamertje besluiten neemt. Benader ons als je het ergens niet mee eens bent. Onze namen, onze adressen en telefoonnummers staan in deze clubgids. We hebben nog een aantal vacatures in het jeugdbestuur. Wil je ook wat doen voor de jeugd? Meld het ons! Veel nieuwe acties die we uitvoeren komen van de kinderen en de ouders. Voorbeelden hiervan zijn het rookbeleid en het invoeren van de selectieteams. Blijf ons vertellen wat jullie mening is. We zijn er voor jullie allemaal. Een heel sportief, leuk en succesvol GeuzenMiddenmeer-seizoen gewenst! 23

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig TAKEN TEAMLEIDER(S) Wat moet een team zonder een teamleider? Zeker bij de jeugd is een teamleider onontbeerlijk. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders deze taak op

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA VOLGNR JULIANA... DATUM. ALLE GEGEVENS NAUWKEURIG INVULLEN S.V.P. 1 Vanaf 11 jaar is het verplicht een PASFOTO in te leveren voor de SPELERSPAS van de KNVB ACHTERNAAM:.

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld.

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld. AANMELDINGSFORMULIER 2011 / 2012 Ondergetekende geeft te kennen toe te willen treden als lid van CVC Reeuwijk en verklaart kennis genomen te hebben van en zich te onderwerpen aan de bepalingen van haar

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER ! PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

1. Organisatie futsalcommissie

1. Organisatie futsalcommissie 1. Organisatie futsalcommissie Futsalcommissie De futsalcommissie vormt binnen Excelsior 31 het bestuur van het futsal, en bepaalt het beleid binnen het futsal van Excelsior 31. Hiervoor wordt maandelijks

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave:

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1 Informatie voor aspirant leden van R.k.s.v. BSC Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1. Verenigingsdoelstelling 2. Aanmelden en opzeggen bij BSC 3. Contributie 4. Verenigingsinformatie

Nadere informatie

Leden enquête Flevo Boys

Leden enquête Flevo Boys Leden enquête Flevo Boys Op 1 mei 2017 bestaat Flevo Boys 60 jaar! Een respectabele leeftijd waar we natuurlijk trots op mogen zijn. In die 60 jaar is veel bereikt. Er staat een prachtige vereniging met

Nadere informatie

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS Taken jeugd- en seniorenleiders Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM WELKOM Beste sportvriend, Jij hebt interesse getoond in de sportvereniging S.D.Z.Z. in Zevenaar. Vandaar dat wij je deze informatiemap aanbieden. Wat is het doel van deze informatiemap meer te weten te

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Er is bericht ontvangen van de kascommissie gedateerd 22 december 2007. Bij agendapunt 7 wordt hierop teruggekomen.

Er is bericht ontvangen van de kascommissie gedateerd 22 december 2007. Bij agendapunt 7 wordt hierop teruggekomen. Notulen van de 12 e Algemene Vergadering d.d. 14 januari 2008. 1. Opening Om 20.03 uur opent Jaap van den Akker bij afwezigheid van Allan Blom de vergadering met een hartelijk welkom. Aan de hand van een

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Wat u moet weten over basketbalvereniging. De Hoppers

Wat u moet weten over basketbalvereniging. De Hoppers Wat u moet weten over basketbalvereniging De Hoppers Versie: 28 augustus 2008 Inhoudsopgave blz Leeftijdsgroepen.. 3 Trainingen 3 sporthal trainingstijden aantal trainingen looptijd van een seizoen teambegeleiding

Nadere informatie

Lidmaatschap Inleiding

Lidmaatschap Inleiding Lidmaatschap Inleiding Als voetbalvereniging Rood Groen LVC 01 vinden wij het belangrijk dat onze spelers jong en oud met plezier en beleving hun sport beoefenen. In een teamsport als voetbal spelen sociale

Nadere informatie

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers 1 RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers We hopen dat deze lijst helpt om alle leiders en trainers veel plezier te laten beleven aan hun belangrijke taak bij onze club. Mocht je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR COACHES

INFORMATIE VOOR COACHES INFORMATIE VOOR COACHES JONGSTE JEUGD SEIZOEN 2012-2013 Inhoud 1. Speeldagenrooster Jongste Jeugd 2012-2013 pag. 2 2. Het wedstrijdprogramma pag. 2 3. Rijrooster pag. 3 4. Barrooster pag. 3 5. Digitaal

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Seizoenstart jeugdteams Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Nemelaer seizoen 2013-2014 1 INTRODUCTIE Jaarlijks starten de jeugdteams op in augustus. Maar zijn alle ongeschreven regels

Nadere informatie

DOOR VOETBAL VERENIGD

DOOR VOETBAL VERENIGD DOOR VOETBAL VERENIGD De Aanvoerders hebben 4 Gouden Regels opgesteld die iedereen bij zijn club in de praktijk kan brengen om het voetbal leuk, sportief en sociaal te houden. Niet iedere regel is direct

Nadere informatie

c.v.v. Oranje Nassau Almelo

c.v.v. Oranje Nassau Almelo CVV Oranje Nassau, sinds 1932 Informatieboekje voor jeugdleden van c.v.v. Oranje Nassau Almelo Seizoen 2012-2013 Inhoud 1 C.V.V. Oranje Nassau Almelo... 3 1.1 Onze club... 3 1.2 Onze website... 3 1.3 Sportcomplex

Nadere informatie

INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN Hoofdsponsor

INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN Hoofdsponsor INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN 2017 2018 Hoofdsponsor INFORMATIE V.V. THE GUNNERS seizoen 2017 2018 Hoe meld ik me aan als lid van v.v. The Gunners? Als je graag bij The Gunners wilt komen

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6. Inhoudsopgave pag. Voorwoord 2 Het jaar opstarten 2 Afgelastingen 4 Voor de wedstrijd 5 Tijdens de wedstrijd 6 Rust 6 Na de wedstrijd 6 Speeltijden 7 Overige belangrijke informatie 8 Invullen officiële

Nadere informatie

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Augustus 2014 Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert

Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert 1. Aanmelding - Iedere speler van het team dient aangemeld te worden middels een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland Infoboekje voor de jeugd van v.v. Nieuw-Lekkerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Clubkleuren... 4 Lid worden... 4 Contributie... 4 Ledenadministratie... 4 Opzeggen lidmaatschap...

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren.

Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren. Contributiereglement seizoen 2010/2011 De werkzaamheden die gepaard gaan bij het innen van de contributie vergt voor de vereniging (ondanks afgifte van machtigingen automatische incasso) veel tijd en energie.

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 AANMELDING / WIJZIGING FORMULIER Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid of wijzigt zijn lidmaatschap bij SVV'04 te Schoonebeek. Datum:... Nieuw wijziging Naam:...

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Alles wat u wilt weten over de Teamindeling 2014 2015 en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Inleiding Het nu volgende document bevat een en ander over de teamindeling bij Geuzenmiddenmeer

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer.

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer. Voorwoord: YES! Het volleybalseizoen gaat weer van start! Na een lange zomerstop gaat het dan eindelijk weer van start. Heb je ook aan beach toernooien meegedaan? Of misschien heb je wel lekker niks gedaan

Nadere informatie

Hallo nieuwe badminton(st/n)er,

Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Graag heten we je van harte welkom bij de Papendrechtse Badminton Club. Bij deze brief vind je naast een inschrijfformulier en een machtiging tot incasso, ook aanvullende

Nadere informatie

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!!

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!! Juli 2014 Beste Gooiers, Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s). Natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij

Nadere informatie

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering Sleen, november 2016 Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen 2015-2016 t.b.v. de Algemene ledenvergadering Kerngetallen In het seizoen 2015-2016 waren 170 jeugdleden actief verdeeld over 14 jeugdteams.

Nadere informatie

Programmaboekje. Jeugd-paastoernooi 2014 Vrijdag 18 april. MA en MB toernooi Vrijdagavond 18 april

Programmaboekje. Jeugd-paastoernooi 2014 Vrijdag 18 april. MA en MB toernooi Vrijdagavond 18 april Programmaboekje Jeugd-paastoernooi 2014 Vrijdag 18 april MA en MB toernooi Vrijdagavond 18 april Adres: Clubhuis T.O.S.- Actief Sportpark Middenmeer Radioweg 63 1098 NG 020-6928314 Het Paastoernooi wordt

Nadere informatie

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM Geacht (nieuw) lid, Jij hebt te kennen gegeven je als lid bij onze voetbalvereniging te willen aansluiten. De vereniging is op 1 augustus 1907 opgericht, is sinds

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 17-08-2016 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen"

Convenant Samen gezellig en sportief voetballen , Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen" De besturen van de hieronder vermelde voetbalverenigingen willen graag dat hun spelers met plezier blijven voetballen en verwachten dat zij elkaar met

Nadere informatie

WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016. Informatie voor leden

WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016. Informatie voor leden Informatie voor leden WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016 In dit boekje tref je, als nieuw lid van de voetbalvereniging Rhelico, de eerste algemene informatie aan om je een beetje wegwijs te maken. Het is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 08-10-2014 - Wijzigingen en typfouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de procedures met betrekking tot spelerspasjes beschreven,

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de procedures met betrekking tot spelerspasjes beschreven, SPELERSPASJES Alle spelers vanaf D-pupillen leeftijd en ouder moeten in het bezit zijn van een geldige spelerspas. De spelerspas heeft een credit card formaat en bevat een gescande pasfoto, de verenigingsnaam,

Nadere informatie

Clubreglement Rapid Wheels V2015.2

Clubreglement Rapid Wheels V2015.2 Clubreglement Rapid Wheels V2015.2 Art. 1 Contributie Leden Contributie Rapid Wheels bedraagt per 1 januari 2015 126, - per jaar inclusief NFF licentie en KNWU basislidmaatschap. (leden die vóór 1 januari

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl Informatie over Sportclub Silvolde Met plezier naar resultaat Uw wegwijzer binnen de club www.sportclubsilvolde.nl INTRODUCTIE In dit informatieboekje, dat is bedoeld voor alle (nieuwe) leden, ouders/verzorgers

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM Revisiedata: Datum reden 16-10-2014 Aanpassing contributie algemene ledenvergadering 2 CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM 1. Hoogte contributie De hoogte van de contributie

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER VOETBALVERENIGING BARNEVELD

AANMELDINGSFORMULIER VOETBALVERENIGING BARNEVELD AANMELDINGSFORMULIER VOETBALVERENIGING BARNEVELD Welkom bij voetbalvereniging Barneveld en hartelijk dank dat je wilt voetballen bij onze vereniging. Om je inschrijving snel te kunnen verwerken is het

Nadere informatie