CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER"

Transcriptie

1 GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie tussen de oude, bekende Amsterdamse voetbalverenigingen CSV De Geuzen en ASV Middenmeer. Nog langer geleden is Middenmeer ooit voortgekomen uit het samengaan van Wilskracht SNL en Meerboys. De historie gaat terug tot Wist je dat Dennis Bergkamp ooit speelde bij de jeugd van Wilskracht? En Ruud Gullit leerde voetballen bij Meerboys? Onze thuisbasis ligt op sportpark Voorland, in de Watergraafsmeer. GeuzenMiddenmeer is goed bereikbaar per fiets, auto of openbaar vervoer. Bij GeuzenMiddenmeer kan iedereen voetballen: we zijn trots op onze zaterdag- en zondagelftallen, veteranen, vrouwenelftallen, zaalvoetbal en de bloeiende jeugdafdeling met 28 jongens- én meisjesteams. Dit seizoen bestaat onze club uit zo n 46 elftallen/teams en hebben wij 600 leden. Clubhuis: Sportpark Voorland Voorlandpad TZ Amsterdam telefoon: Postadres: Dovenetelweg CJ Zaandam tel: Afgelastingen thuiswedstrijden? Bel: of Alle clubinfo is elke dag te lezen op onze GM WEBKRANT: Elke 14 dagen komt uit via je . Abonneren? Zie de webkrant. 1 2

2 MANAGEMENTTEAM GEUZENMIDDENMEER / lief en leed Cora vd Pol Koorn / 1. FINANCIEN Rene Wijnhoven / financiële acties; betalingen leveranciers, medewerkers, KNVB, stadsdeel 3. ZATERDAG Herman Boeker, voorzitter a.i. Controle op: / bestuursdienst zaterdag vanaf (met assistentie) 1.1 kantinebeheerder Joop Waterman contact met stadsdeel, sportpark, andere clubs (samen met Allan) 1.2 administrateur kantine contact leiders; lid Technische Commissie; wedstrijdprogramma 1.3 administrateur algemene clubzaken toernooien 1.4 facilitaire zaken Norbert Pel controle op/coördinatie van Dick Heddema GM webkrantgroep Susanne Wiepjes, Hans van Dijk 2. SECRETARIEEL Jan Hendrik Bouw,Ane Wiersma 3.2 redactie GM webkrant Ane Wiersma Jan van der Pol / 3.3 evenementen/ Rikus van de Boog contactpersoon KNVB (wedstrijden e.d.); centraal contactpersoon GM (mail/post/telefoon); notuleren van vergaderingen; bijhouden actielijst; wedstrijduitslagen; zaalvoetbal controle op/gegevens aanvoeren aan: 2.1 ledenadministratie Jeannette Pajonk wedstrijdsecretarissen Chris Kranstauber (za + Sixen/LDHT clubgids Anita van der Stel 3.5 Raad van Advies Jaap van den Akker 4. ZONDAG Allan Blom, waarnemend voorzitter a.i / futsal) contact met stadsdeel, sportpark, andere clubs (samen met Herman) (zo) bestuursdienst op zondag; contact leiders; lid Technische Commissie; ondersteuning jeugdbestuur; velden Loes van Gelder (jeugd) 5. JEUGD 3 4

3 Peter Flantua / voorzitter jeugdbestuur; lid Technische Commissie; controle op/coördinatie van: 5.1 secretariaat Jeugd Marion Timmers / 5.2 wedstrijdsecretariaat Loes van Gelder / 5.3 ledenadministratie Marlies van den Hende trainersstaf Jeugd Kees Zijp / 5.5 bestuursdienst za-ochtend 5.6 jeugdtoernooien Norbert Pel (zie 1.4) 6. ACCOMMODATIE, PR en SPONSORING Gerard Engelsma / controle op/coördinatie van 6.1 clubhuis, lichtinstallatie 6.2 sponsoractiviteiten / adverteerders 6.3 pr-activiteiten 6.4 ledenwerfacties Martijn Uijlenhoed LEDENMUTATIES 2005/2006 De verwerking van de ledenmutaties voor het seizoen 2005/2006 gaat als volgt: Lid worden: 1. Vaststellen in welk team je kan komen te voetballen. Neem daarvoor contact op met de betreffende wedstrijdsecretaris. 2. Als bekend is in welk team je kunt spelen, vul dan het inschrijvingsformulier in. Het formulier is te downloaden van de webkrant maar is ook beschikbaar in de bestuurskamer. Het formulier moet juist en volledig ingevuld worden. Het ingevulde formulier moet in de bestuurskamer bij een bestuurslid of bij een wedstrijdsecretaris worden ingeleverd. 3. Bij inschrijving word je verplicht om GeuzenMiddenmeer te machtigen om de jaarlijkse contributie in maximaal 4 termijnen automatisch van jouw giro- of bankrekening af te laten schrijven. Dat doe je door een machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen. 4. Voor de aanmelding van een jeugdlid is het volgende nog van belang. Inschrijvingen en informatie over de wachtlijst op de 1e woensdag van elke maand tussen en uur in ons clubgebouw. 5. Bij inlevering van het inschrijvingsformulier moet tegelijkertijd eenmalig een bedrag van Euro 12,50 aan inschrijfgeld worden betaald. Zonder betaling kan de inschrijving niet plaatsvinden. 6. Personen van 16 jaar en ouder moeten bij het inleveren van een inschrijvingsformulier ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs inleveren. Als geldig legitimatiebewijs wordt gezien: een paspoort, een identiteitkaart of een rijbewijs. Studenten moeten daarnaast een kopie collegekaart inleveren om 5 6

4 in aanmerking te komen voor een korting op de seniorencontributie. 7. Daarna zal het bestuurslid of de wedstrijdsecretaris het inschrijvingsformulier (als van toepassing incl. kopie legitimatiebewijs / collegekaart) inleveren bij de ledenadministrateur. De inschrijving kan pas aan de KNVB worden doorgegeven als aan het bovenstaande is voldaan. 8. Na ongeveer 3 à 4 werkdagen wordt de inschrijving door KNVB bevestigd. De wedstrijdsecretaris zal uiteindelijk doorgeven dat bij GeuzenMiddenmeer kan worden gevoetbald! Adreswijziging & overige wijzigingen doorgeven 1. Adreswijziging doorgeven via de webkrant persoonlijk doorgeven aan ledenadministrateur. 2. Graag ook leider / trainer / aanvoerder over de wijziging op de hoogte te stellen. Overschrijvingsformulier bij secretariaat nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken laten invullen. Ingevulde formulier plus een aan u zelf geadresseerde & gefrankeerde envelop vóór 15 mei 2006 versturen naar ledenadministrateur. Ledenadministrateur vult de benodigde rubrieken in namens GeuzenMiddenmeer, voegt de LedenMutatieKaart (LMK) toe en zendt beide formulieren zo spoedig mogelijk retour. Lid dient beide formulieren zo spoedig mogelijk te overhandigen aan het secretariaat van de nieuwe vereniging, welke daarna met de KNVB contact zal opnemen. Voor pupillen (D, E en F) moet in plaats van het overschrijvingformulier een verklaring speelgerechtigheid ingevuld worden. 5. Graag willen wij, dat je ook de leider / trainer / aanvoerder over de afmelding op de hoogte stelt. Lidmaatschap opzeggen / overschrijving naar andere vereniging 1. Liever niet! 2. Contributie voldaan? Afmelden kan pas als contributie is betaald. Neem contact op met de penningmeester. 3. Opzeggen van het lidmaatschap (bijv. door overschrijving) moet vóór 15 mei 2006 gebeuren bij de ledenadministrateur. Zoniet dan is een deel van het contributiebedrag voor het volgende seizoen verschuldigd én kan overschrijving niet plaatsvinden. 4. Hoe overschrijving naar een andere vereniging regelen? Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen ten aanzien van de ledenmutaties over het seizoen 2005/2006 kunt u mij bereiken op telefoonnummer of per Ik wens u veel voetbalplezier toe voor dit nieuwe seizoen en dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 7 8

5 CONTRIBUTIES 2005/2006 De inning van de contributies voor het seizoen 2005/2006 gaat als volgt: Alle leden ontvangen aan het begin van het nieuwe seizoen een schrijven met het verzoek de contributie uiterlijk eind oktober 2005 te betalen. Bijgevoegd treft u een acceptgiro om de contributie voor het seizoen 2005/2006 te kunnen betalen. Tevens ontvangt u een machtigingskaart, waarmee u GeuzenMiddenmeer kunt machtigen de contributie automatisch in 1, 2, 3 of 4 termijnen van uw giro -of bankrekening af te laten schrijven. Voor bestaande leden gaat automatische incasso in met ingang van het seizoen 2006/2007. Nieuwe leden worden bij inschrijving verplicht om de contributie middels automatisch incasso te betalen. Eveneens kan de betaling in maximaal 4 termijnen plaatsvinden. Dit geldt reeds voor het seizoen 2005/2006. Voor leden die de contributie op 1 november 2005 niet hebben betaald wordt de contributie verhoogd met een administratieve boete van Euro 12,50. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met individuele betalingsregelingen. In november 2005 ontvangen de leden die de contributie nog niet hebben betaald een laatste herinnering om uiterlijk 15 december 2005 te betalen. Na 15 december worden de leden die de contributie nog steeds niet hebben betaald formeel in gebreke gesteld. In januari 2006 worden voor de leden die nog niet tot betaling zijn overgegaan de openstaande bedragen overgedragen aan een incassobureau. De contributietarieven voor 2005/2006 kunt u uit onderstaande tabel aflezen. ALGEMEEN FUTSAL Inschrijfgeld (*) 12,50 Futsal & Veldvoetbal 290,00 Administratieve boete (**) 12,50 Futsal 155,00 Niet-spelende leden (***) 50,00 JEUGD (****) VELD Veldvoetbal Jeugd A 145,00 Veldvoetbal Veteranen 190,00 Veldvoetbal Jeugd B 135,00 Veldvoetbal Heren 190,00 Veldvoetbal Jeugd C 125,00 Veldvoetbal Dames 190,00 Veldvoetbal Jeugd D 120,00 Veldvoetbal Studenten 145,00 Veldvoetbal Jeugd E 110,00 Veldvoetbal Jeugd F 100,00 (*) Inschrijvingskosten voor lidmaatschap wordt eenmalig in rekening gebracht. (**) Administratieve boete wordt in rekening gebracht als de contributie te laat wordt betaald. (***) Niet-spelend lid tarief is niet van toepassing op de medewerkers van de vereniging. (****) Contributietarieven voor junioren betreffen zowel jongens als meisjes. Enkele bijzonderheden In overleg met de penningmeester is spreiding van betaling mogelijk in de vorm van een betalingsregeling. Studententarief is alleen van toepassing op vertoon van kopie collegekaart bij penningmeester. Trainingsleden betalen de ½ van het contributiebedrag. GeuzenMiddenmeer doet mee aan contributiekortingregeling via de Stadspas van de gemeente Amsterdam. Zie hierna voor meer info over deze regeling. Hoe kunt u betalen? De bankrekeningen waarop contributie kan worden overgemaakt zijn: Postbank of ABN Amro Bank Wenselijke omschrijving bij overmaken contributie: 9 10

6 Naam lid Betreft contributie seizoen 2005/2006 Team waarin lid speelt Stadspas & korting op de contributie! Dit jaar is de contributiekortingsregeling voor jeugdleden verlengd. Alle sportverenigingen in Amsterdam, Diemen, Landsmeer en Oostzaan die aangesloten zijn bij een sportbond die lid is van NOC*NSF kunnen meedoen aan deze regeling. Ook GeuzenMiddenmeer doet mee! Je komt misschien wel in aanmerking voor een korting op de contributie van maar liefst 75% op de jaarcontributie, tot maximaal Euro 100,00. Voor wie geldt de regeling? De korting geldt voor kinderen tot 18 jaar (geboren in 1987 of later) waarvan de ouders in het bezit zijn van een Stadspas. Wat houdt het in? Aan het eind van de zomervakantie krijgen alle kinderen die recht hebben één speciale sportkortingscheque thuisgestuurd. Met deze persoonlijke cheque krijg je 75% korting (tot een maximum van Euro 100,00) op de jaarcontributie van onze sportclub. Deze cheque is geldig t/m 31 december Wat moet je doen? Ben je lid of wil je lid worden: betaal dan 25% van het contributiebedrag én lever je kortingscheque in bij het (jeugd)bestuur van GeuzenMiddenmeer. Op de kortingscheque staat je naam, geboortedatum en pasnummer met barcode. Het bestuurslid controleert of het nummer van de kortingscheque klopt met het nummer op je Stadspas. Vergeet dus niet je Stadspas mee te nemen! Alleen originele en onbeschadigde cheques zijn geldig. De penningmeester verstuurt de ingevorderde cheques naar de gemeente om de resterende 75% van het contributiebedrag te incasseren. Vragen? Ouders die vragen hebben over de Stadspas (of verlies van de Stadspas) kunnen contact opnemen met Team Stadspas. Team Stadspas is bereikbaar op werkdagen van 10 tot 12 uur op tel Of via Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen ten aanzien van de contributie over het seizoen 2005/2006 kunt u mij bereiken op telefoonnummer of per Ik wens u veel voetbalplezier toe voor dit nieuwe seizoen en dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, René Wijnhoven Manager Financiën DE CLUB VAN 75 euro De Club van 75 is een groep mensen die GeuzenMiddenmeer een warm hart toedragen en dit ook financieel tot uitdrukking brengen. Leden of niet-leden kunnen lid worden door 75 per jaar te betalen; ook een half lidmaatschap is mogelijk, dan draagt u 37,50 euro per jaar bij. Met de opbrengst uit de Club willen wij bepaalde faciliteiten voor onze club eerder mogelijk maken. De eerste actie zal zijn: het vernieuwen van de warmwaterapparatuur. Ieder lid is er bij gebaat als de douches altijd lekker warm water gaan sproeien. Het vervangen van de huidige installatie wordt een vrij dure operatie. Wij rekenen erop dat wij minstens 75 leden voor de Club van 75 vinden. In leest u hier binnenkort meer over

7 Nu al lid worden van deze exclusieve Club van 75 en zo GeuzenMiddenmeer steunen? Maak 75 of 37,50 over op onze rekening onder vermelding van: Club van 75: Postbank ABN/AMRO VAN DE SECRETARIS Jan van der Pol is vanaf 1955 lid van de vereniging en sinds januari 1975 secretaris. Zijn adres en het postadres van GeuzenMiddenmeer: Dovenetelweg 110, 1508 CJ Zaandam telefoon De secretaris is verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande correspondentie. Ook is hij het aanspreekpunt richting KNVB, district West 1, voor alle wedstrijdaangelegenheden. Onder het secretariaat vallen voorts de ledenadministratie en het Lief en Leed. De secretaris werkt nauw samen met de wedstrijdsecretarissen. Over wedstrijdaangelegenheden en de samenstelling van de teams vindt vóór en tijdens het seizoen overleg plaats. Alle uitslagen moeten op zaterdag en zondag rond uur bij Jan van der Pol bekend zijn. Dit in verband met de media en andere verenigingen die informeren naar de uitslagen. Ook is het erg belangrijk aan hem te melden als er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden vóór, tijdens en/of na de wedstrijd. Jan van der Pol is vanaf 2001 lid van de Tuchtcommissie van de KNVB. DE DAMES VAN GEUZENMIDDENMEER Twee damesteams voetballen op zaterdag in de 4 e en 5 e klasse KNVB. De dames trainen elke woensdagavond van tot uur onder leiding van Bruce Muzerie. Ze kunnen geregeld nieuwe aanwas gebruiken. We zijn sportief en toch gezellig. Kijk voor meer informatie op De damescommissie coördineert alle zaken binnen de damesafdeling en bestaat dit jaar uit Petra Bethlem ( / ), Christiane Kasdorp, Hella Pomarius en Martine de Vries ( / ). De damescommissie is ook te bereiken via Bij de jeugd zijn er dit seizoen 3 jonge meidenteams actief: 1 B elftal, 1 D elftal en 1 E team. FUTSAL OF ZAALVOETBAL Ook in de zaal kom je GeuzenMiddenmeer tegen. Vier heren- en een damesteam spelen mee in de Amsterdamse competitie. Contactpersoon is Chris Kranstauber, DE TECHNISCHE COMMISSIE (TC) De TC houdt zich vooral bezig met voetbaltechnische zaken. Hieronder moet verstaan worden: de trainers, selectieteams en verzorgers. De TC bestaat uit de managers zaterdag, zondag en jeugd

8 ZATERDAG, ZONDAG EN VETERANEN Op zaterdag spelen vijf senioren- en drie veteranenelftallen en op zondag vier senioren teams. De technische staf wordt gevormd door Ko Ophof. De leiders van de elftallen zijn: GeuzenMiddenmeer zaterdag GM1 Norbert Pel GM2 Jaap Kranstauber GM3 Lamber Dohmen GM4 Peter vd Assem GM5 Sjaak de Ridder GeuzenMiddenmeer zondag GM1 Kor Meter GM2 Allan Blom GM3 Valik Solorzano-Barboza GM4 Mario Poels GeuzenMiddenmeer veteranen Ve1 Jan van Stralen Ve2 Jan de Haan Ve3 Brian Hulsen HOU DE NAAM VAN GEUZENMIDDENMEER HOOG Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig handelen tegenover scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters. Wij veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport en benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden. Wij zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht moet zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip. We streven naar algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport en verwachten van de leden dat ze zich houden aan eerder vastgestelde gedragscodes. Houdt de goede naam van de vereniging samen hoog. Alle KNVB-boetes worden verhaald op de spelers. Bij de KNVB staan wij te boek als een club met weinig boetes. Toch vinden wij elke boete er 1 te veel!! ROOKBELEID IN DE KANTINE Dat roken niet gezond is weten we allemaal. Toch zijn er veel voetballers em supporters die graag een sigaret opsteken. Door het managementteam is besloten dat er op zaterdagmorgen tot uur en op woensdagmiddag tot uur, als er jeugdwedstrijden en trainingen zijn, niet gerookt mag worden in de kantine. DE GM WEBKRANT Een groep zeer enthousiaste GM-leden bouwt al vanaf juni 2004 aan de GM-webkrant. Zij willen de beste clubsite van Amsterdam maken, met veel informatie en links. Je kunt er alle clubzaken snel opzoeken: informatie over programma s, standen, wedstrijdverslagen, toernooien, evenementen. Klik op:

9 Vanaf 1 augustus 2005 wordt alle clubinfo via de webkrant verspreid. De papieren Aftrap is verleden tijd. Maar niet iedereen leest op tijd onze webkrant, toch? Voor deze leden hebben wij de digitale Aftrap, Deze wordt eens per 14 dagen verstuurd naar de abonnees, via de . In staan de belangrijkste mededelingen met meteen een link naar onze webkrant. RAAD VAN ADVIES De Raad van Advies is het vorig seizoen ingesteld. De raad bestaat uit zes leden, die het bestuur advies zullen geven over het reilen en zeilen van GeuzenMiddenmeer. De raad komt drie keer per jaar bijeen. Jaap van den Akker is contactpersoon. DE JEUGD Een tip: zorg ervoor, dat je openingspagina van het internet de GM WEBKRANT-pagina is. Het jeugdbestuur is ook dit jaar weer druk bezig om alle 28 Elk lid kan gratis abonnee worden van kijk op en meld je aan. Voor leden zonder internet bieden wij een heel sober papieren clubnieuws aan, met alleen het wedstrijdprogramma en wat mededelingen. Dit zal ook eens in de 14 dagen verschijnen. Je kan je daarop abonneren via onze secretaris Jan vd Pol. Al heb je thuis geen internet: op je school, op je werk, in je café en ook op de club is het aanwezig. Ons adres vergeet je niet zo gauw: jeugdteams van GeuzenMiddenmeer in goede banen te leiden. De jeugdafdeling krijgt veel complimenten over de goede sfeer en grote inzet van vrijwilligers en ouders. Het jeugdbestuur is iedereen daarvoor ook heel erg dankbaar. Wie doet wat in het jeugdbestuur? Allan Blom Alg. ondersteuning Jeugdbestuur, Manager Zondag in het Bestuur, Technische Commissie Heb je ideeën voor onze webkrant, of een verslag van je wedstrijd: stuur het per naar Ane Wiersma, de redacteur: EVENEMENTEN Elk jaar organiseren we in principe drie grote toernooien: het GM Jeugdtoernooi, het GM Lagere Dames en Herentoernooi en het GM Sixentoernooi als afsluiting van het seizoen. Aan het Sixentoernooi nemen leden + vrienden deel. Op 4 juni 2005 kwamen 60 teams op de groene matten. Een record!! Heb je ideeën voor andere evenementen? Neem contact op met Rikus van de Boog, Kees Zijp Hoofdtrainer Jeugd, teamsamenstellingen, KNVB cursussen, Tip van de Jeugdtrainer Loes van Gelder Wedstrijdsecretariaat Jeugd Marion Timmers Secretaris Jeugdbestuur Marlies van den Hende Inschrijvingen en wijzigingen (1e woensdag vd maand), Wachtlijst

10 Norbert Pel Materialen, Jeugdtoernooien, Vriendschappelijke wedstrijden, Activiteiten Peter Flantua Voorzitter Jeugdbestuur, Manager Jeugd in het Bestuur, Bestuursdiensten Jeugd / Inschrijvingen/mutaties jeugd Marlies van de Hende verzorgt ook dit jaar de inschrijvingen. Marlies is iedere eerste woensdag van de maand van uur tot uur aanwezig, in de Bestuurskamer. De kosten voor inschrijving zijn 12,50 en moeten meteen bij inschrijving worden betaald. Wedstrijden De ouders moeten er voor zorgen dat alle kinderen (op tijd!) aanwezig zijn voor de wedstrijd. Dit betekent ook dat ouders soms andere kinderen mee moeten nemen naar uitwedstrijden. Als je niet op een wedstrijd aanwezig kunt zijn, geef dit dan woensdag door aan je coach. Als je niet op tijd op de wedstrijd verschijnt, of zonder afmelding niet aanwezig bent, kun je voor een of meer wedstrijden geschorst worden. Als het moet kunnen we heel streng te zijn, omdat we moeten opkomen voor alle teamgenoten. Zij moeten op je kunnen rekenen. De doeltjes en de kantinedienst De kleine doeltjes voor 7-tallen die op een half veld spelen, moeten op zaterdag vóór de eerste wedstrijd op hun plaats gezet worden en ook na de laatste wedstrijd weer teruggezet worden door de ouders van het team. Hiervoor is de teamleider verantwoordelijk. Als iedereen op zaterdag meehelpt, bevordert dat de sfeer bijzonder. Let ook goed op de aankondiging op de website en in de daarin staat iedere week heel duidelijk vermeld welk team kantinedienst heeft. Als een wedstrijd afgelast is, doordat de grasvelden afgekeurd zijn, zullen we toch proberen op zaterdagmorgen tussen 9 en 12 te voetballen, bijv. met partijtjes tegen elkaar. We hebben immers een aantal bijzonder mooie kunstgrasvelden, waar we bijna altijd op kunnen spelen. Als de plannen hiervoor uitgewerkt zijn, zullen we deze in de bekend maken. Jeugdtrainingen Het schema met de trainingstijden wordt op gepubliceerd. De trainer is altijd heel erg benieuwd hoe de wedstrijd van jouw team verlopen is. Schrijf op wat goed en minder goed ging en geef dit de volgende training door aan de trainer. De trainer kan dan eventueel de training aanpassen! We trainen het hele jaar door, ook in de kleine schoolvakanties, met uitzondering van de periode tijdens de kerstvakantie in winterstop en natuurlijk in de zomer. Kun je niet aanwezig zijn op een training (bijvoorbeeld omdat je op vakantie gaat), meld dat dan bij de trainer, of bel naar de kantine om het door te geven. Selectieteams Vorig jaar is een experiment gestart met selectieteams, het eerste en tweede team per leeftijdscategorie. Deze teams trainen vaker. Er is uitwisseling mogelijk tussen de teams op basis van kwaliteit, mentaliteit (sportiviteit en teamgeest) en inzet. Het jeugdbestuur waakt erover dat ook de andere teams voldoende aandacht krijgen. Iedereen heeft recht op een leuk en sportief seizoen. Als je geen deel wilt uitmaken van een selectieteam, moet je dat duidelijk aangeven bij Kees. Douchen? Wel zo gezond! Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen direct na iedere training en wedstrijd douchen en zich omkleden. Het is niet gezond lang met douchen te wachten of dit pas thuis te doen. Kom in je gewone kleding naar de club, kleed je om, speel je wedstrijd of doe mee aan de training. Ga daarna douchen voordat je je weer omkleedt, dan voel je je sportief, fris en blijf je gezond! Zuinig met materiaal 19 20

11 De materiaalkosten van de jeugdafdeling stijgen te veel. We moeten daarom met zijn allen proberen zuiniger met bijvoorbeeld de doeltjes en de inhoud van de teamtassen om te gaan! Kinderen mogen absoluut niet aan de netten hangen. Spreek uw eigen en ook andere kinderen en tegenstanders erop aan als u ziet dat ze dit even vergeten zijn! Wees ook zuinig op de ballen van het team en op de trainingsballen. Misschien krijgt ieder team volgend jaar dan opnieuw een mooie voetbaltas met nieuwe wedstrijdballen. Sportiviteit voorop Het gedragsconvenant beschrijft in lange zinnen het volgende: gedraag je. Wees fatsoenlijk en sportief naar de tegenpartij, scheidsrechters en je eigen teamgenoten. Haal het niet in je hoofd om te schelden, vloeken of erger nog te duwen, slaan of schoppen. Dit geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor ouders en supporters. Problemen kun je aankaarten bij het jeugdbestuur. Houd de eer en goede naam van GeuzenMiddenmeer hoog. Bij wangedrag nodigen we de speler in kwestie en zijn ouders uit voor een gesprek. Totdat het jeugdbestuur bevestiging van de ouders voor deze afspraak heeft, wordt de speler geschorst van wedstrijden, trainingen en toernooien. KNVB-boetes worden verhaald op de spelers. Nogmaals, wij zijn zo streng, omdat we moeten opkomen voor al je teamgenoten die gewoon lekker willen voetballen. ROOKBELEID IN DE KANTINE Zoals al eerder is vermeld: door het managementteam is besloten dat er op zaterdagmorgen tot uur en op woensdagmiddag tot uur, als er jeugdwedstrijden en trainingen zijn, niet gerookt mag worden in de kantine.! VACATURE! De papieren Aftrap, zoals wij hem kenden, wordt niet meer verstuurd. Het is dus belangrijk dat iedereen zich abonneert op de Digitale Aftrap, Op de website hebben we een apart gedeelte toegewezen gekregen. Ga maar eens kijken op Op dit moment ligt het beheer daarvan bij de webcoördinatoren van de club. Er is een vacature voor een redacteur, voor het beheer van het jeugdgedeelte van de website. Wie zou ons willen helpen met het plaatsen van nieuwsberichten en wedstrijdverslagen?? GROEIEN? NAAR DE ZONDAG! Als we als vereniging nog verder willen groeien en de jeugd nog verder willen uitbreiden, is er een tekort aan kleedkamers en velden. Naast een uitbreiding hiervan is het ook mogelijk om een deel van de jeugd, bijvoorbeeld sommige A, B, C en D-junioren, op zondagochtend te laten spelen. Hiervoor zal dit jaar een uitgebreid onderzoek plaatsvinden onder de spelers en ouders van de junioren. Is het wenselijk/acceptabel om op zondag te spelen? Welke vrijwilligers nemen het op zich om op zondagmorgen de kantine open te stellen? Wordt er een apart Juniorenbestuur in het leven geroepen, met een eigen Junioren Wedstrijdsecretaris? Tot nu toe is gebleken dat hiervoor niet voldoende animo bestaat. Dit zullen we komend seizoen nog een keer grondig moeten bekijken. Daarnaast kijkt het Hoofdbestuur ook naar de mogelijkheden om de capaciteiten op zaterdag uit te breiden, met extra velden en kleedkamers. Tot die tijd zullen we niet meer onbeperkt leden kunnen aannemen. We zullen dus vaker "nee" moeten verkopen, totdat een doorstroom plaatsvindt van jeugdspelers naar de zaterdag- en zondagsenioren. Het maximum aantal jeugdleden dat we naar redelijkheid aan de competitie kunnen laten deelnemen, lijkt op dit moment rond de 320 te liggen. Een vereniging kan alleen groeien als de huidige leden tevreden zijn en de uitstraling van de vereniging positief is. Daarom moet het Jeugdbestuur er dus voor zorgen dat alles goed geregeld is. Vooral de communicatie naar 300 jeugdleden en ouders is soms gecompliceerd en het uitdragen van een beleid dat voor iedereen acceptabel is, lijkt af en toe onmogelijk. We hebben altijd behoefte aan helpende handen, om zo het vrijwilligerswerk over meerdere schouders te verdelen. Natuurlijk is het belangrijk dat we het van jullie horen, als je ziet dat iets beter kan. Maar als je denkt dat je iets kan bijdragen, is het nog véél belangrijker dat je je daar dan ook voor aanmeldt

12 We hopen op jullie steun en zijn iedereen van harte dankbaar voor de positieve bijdrage aan het afgelopen jaar en kijken vol hoop en verwachting uit naar het kersverse seizoen. Ideeën, meningen, beslissingen Het jeugdbestuur is geen geheime club van oude, grijze mannen en vrouwen, die in een klein en duister achterkamertje besluiten neemt. Benader ons als je het ergens niet mee eens bent. Onze namen, onze adressen en telefoonnummers staan in deze clubgids. We hebben nog een aantal vacatures in het jeugdbestuur. Wil je ook wat doen voor de jeugd? Meld het ons! Veel nieuwe acties die we uitvoeren komen van de kinderen en de ouders. Voorbeelden hiervan zijn het rookbeleid en het invoeren van de selectieteams. Blijf ons vertellen wat jullie mening is. We zijn er voor jullie allemaal. Een heel sportief, leuk en succesvol GeuzenMiddenmeer-seizoen gewenst! 23

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar,

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Subscribe Share Past Issues Translate Het laatste nieuw s rond om v.v. Capelle! View this email in your brow ser Facebook Tw itter Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Onderwerpen van deze maand Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s.

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s. Jaargang 3 september 2009 Nummer 3 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail: sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus 286 2690 AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje INHOUD Welkom!... 1 Website... 1 Nieuwsbrief... 1 De St!p... 1 Kleding... 1 Vervoer... 2 Gedragscodes... 2 Algemene gedragsregels... 2 Clubhuis en veld... 3 Spelers

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie