Terugblik op Veerle Van den Bosch 2 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugblik op 2014. Veerle Van den Bosch 2 juni 2015"

Transcriptie

1

2 Terugblik op 2014 In 2014 trokken we als organisatie vol overtuiging de kaart van werk. Een job hebben, maakt, zeker in maatschappelijk sterk veranderende tijden, een essentieel verschil voor mensen. Het geeft de mogelijkheid tot zelfvoorziening via een inkomen, het geeft een identiteit op arbeidsvlak en het geeft toegang tot nieuwe sociale contacten. Het verwerven van een job of het vergroten van kansen op een job voor mensen met een arbeidsbeperking, jongeren met een maatschappelijke kwetsbaarheid of mensen met een functionele beperking is dan ook de drijfveer van de medewerkers van De Ploeg. Via verschillende projecten zoals Doorstroom Arbeidszorg (DAZ), Talentboost, Vast->Werk en Talent Telt werd stevig geïnvesteerd om de kansen op werk, op maat van het individu, te vergroten. Het belang van duurzame partnerschappen neemt toe, dit in kader van organisatie overstijgende uitdagingen. Enkel met de juiste partners kunnen we een verschil maken. Op Vlaams niveau kreeg onze federatie FeGOB meer vorm en op provinciaal vlak bundelden we blijvend de krachten met organisaties uit andere domeinen (Talentboost en DAZ). Meer dan ooit leggen we onze focus ook op de kwaliteit van arbeid, de juiste (re)match tussen werknemer en jobinhoud en het investeren in duurzame loopbanen. Het begeleiden van werknemers met een arbeidshandicap of functionele beperking is al langer een gegeven in onze organisatie maar wint aan belang en vraagt om een meer prioritaire benadering. De uitbreiding van de dienstverlening aan werknemers werd naar 2015 toe dan ook ten gronde voorbereid gaat dan ook de geschiedenis in als het jaar waarin we onze organisatie duchtig hertekenden. We willen als organisatie op een kwalitatieve en performante manier onze opdracht binnen onze missie en visie blijven vervullen. We willen hierbij maximaal kunnen inzetten op een begeleiding op maat van de clie nt. Met een ambitieuze ploeg van meer dan 90 personeelsleden, diverse inhoudelijke kernprocessen, een provinciale werking op zes locaties en de strategische keuze om innovatie hoog in het vaandel te dragen, was de huidige structuur ontoereikend om dit op een goede wijze te kunnen blijven doen. Deze sterke interne focus in 2014 zorgde voor een nieuw model dat vanaf januari 2015 wordt uitgerold zodat we op proactieve wijze kunnen omgaan met toekomstige veranderingen en uitdagingen. Veerle Van den Bosch 2 juni 2015 Pagina 1

3 Cijfergegevens In 2014 werden binnen de GOB werking 364 clie nten begeleid. 60% werd bemiddeld naar betaalde tewerkstelling. LEEFTIJD Onderstande cirkeldiagrammen geven meer informatie over de clie nten. AANTAL MANNEN EN VROUWEN AANTAL CLIËNTEN VOLGENS HANDICAP NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel ASS = Autismespectrumstoornis Pagina 2

4 Hieronder volgt een overzicht van het aantal begeleidingen binnen de jongerenwerking of specifieke projecten ( ): Voortraject Mechelen 44 Voortraject Boom 38 Brugproject Boom 24 Brugproject Brasschaat 21 Brugproject Mechelen 23 DAZ (Doorstroom 33 Arbeidszorg) Binnen het project Talentboost werden 174 jongeren begeleid. 152 mensen volgden afgelopen jaar loopbaanbegeleiding bij De Ploeg. 70 mensen hiervan zijn personen met een arbeidshandicap. Het team van Rematch stond in voor 34 begeleidingen. Het ging zowel om individuele begeleidingen als het geven training, vorming of opleiding. Eind 2014 was ze het dan zo ver. Op de personeelsvergadering werd het nieuwe model voorgesteld e n een stappenplan naar implementatie. We kiezen resoluut voor een transparante en doelgerichte organisatie die onze missie en visie ondersteunt en het realiseren van het strategisch beleidsplan mogelijk maakt. Met het nieuwe organisatiemodel willen we instaan voor een betere dienstverlening voor onze clie nten. Zij blijven onze belangrijkste focus. Dit vraagt om heldere teamstructuren met duidelijke doelen & verantwoordelijkheden, heldere communicatie en efficie nte systemen. Een team is nu een groep van mensen met complementaire expertise. Samen staan ze in voor het regionale aanbod van basisdienstverlening bestaande uit vijf pijlers: werkgevers, werknemers, werkzoekenden, werkervaring en beeldvorming en orie ntering. Evoluties & ontwikkelingen EEN NIEUW ORGANISATIEMODEL De ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel werd gespreid over 2 jaar. In 2014 lag de focus op het (her)ontwerp, de realisatie ervan is voorzien voor Een representative groep van medewerkers kreeg de opdracht het model te tekenen. Deze heligroep bestond uit: Veerle Van den Bosch (directie), Mike Doms (HR-medewerker), Annemie Smits (teamcoach), Annelies Van Brussel (jobcoach) en An Buelens (jobcoach). Uiteraard was er een maximale afstemming en communicatie met directie & raad van bestuur, de verschillende overlegorganen, ad-hoc werkgroepen en co-piloten voor het uitwisselen van expertise. Ook de bestaande overlegstructuren werden grondig onder de loep genomen en hertekend. Pagina 3

5 INSPIREREND COACHEND LEIDINGGEVEN Directie, teamcoachen en stafmedewerkers volgende het afgelopen jaar bij de medewerkers van Jef Clement een vijfdaagse opleiding inspirerend coachend leidinggeven. Deze interactieve training bood heel wat ruimte voor voorbeelden uit de praktijk en het toepassen van de aangereikte theorie. Het was een boeiende & inspirerende opleiding. WERKNEMERSBEVRAGING In het kader van de realisatie van een nieuw organisatiemodel werd een werknemersbevraging georganiseerd. 76% van de medewerkers nam hier aan deel. Aan de hand van achttien thema s werd gepeild naar arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. Uit de bevraging blijkt dat we algemeen tevreden zijn over ons werk. Na de implementatie van het nieuwe organisatiemodel volgt opnieuw een bevraging. Dit is voorzien voor WERKBEZOEK NAAR ZWEDEN In maart trok een groep van 5 medewerkers naar Go theburg in Zweden. Deze uitwisseling kwam tot stand nadat we 2012 en 2013 zelf een Zweedse delegatie als gast hadden. Het was een goedgevuld programma. Er werden verschillende sociale economie organisaties bezocht die hun werking voorstelden. Ze vertelden hoe zij naar het aspect werk kijken en de begeleiding naar werk organiseren voor mensen met psychische problemen, een autismespectrumstoornis en gedetineerden. MODULE ASS IN EEN LEVENSLOOPPERSPECTIEF In 2013 deden wij een beroep op de expertise van AP Hogeschool voor een opleiding autismebewust handelen. Dit jaar waren de rollen omgekeerd. Kristien Smet, stafmedewerker, verzorgde voor de BANABA Autisme, de module ASS in levensloopperspectief. Het boek Levensloopbegeleiding: werken met autisme (AVANTI-project 2009) vormt hiervoor de basis. ARBEIDSCOACH In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg (artikel 107) zijn in de provincie Antwerpen drie GGZ-netwerken gevormd: arrondissement Turnhout en zorgregio s Antwerpen en Mortsel. De Ploeg participeert in het netwerk Turnhout en Antwerpen (SARA) waar we deelnemen aan de werkgroep functie 3 arbeid. Elk GGZ-netwerk beschikt over een ambulant revalidatiecentrum en een arbeidscoach. In de zorgregio Antwerpen waren we actief betrokken bij het ontwikkelen van het functieprofiel van de arbeidscoach. De arbeidscoach vervult de brugfunctie tussen zorg en werk. Verder zijn we vertegenwoordigd in het ZOWEZO-team, een maandelijks structureel overleg van zorg- en werkpartners voor clie ntopvolging en intervisie. Pagina 4

6 OPLEIDING ICF Naar aanleiding van de hervorming binnen de sociale economie waarbij VDAB instaat voor de doelgroepbepaling ontwikkelde VDAB een indiceringsinstrument, gebaseerd op ICF. Het ICF brengt het volledig functioneren van de persoon met arbeidsbeperking in beeld en wordt ook in andere sectoren gebruikt. VDAB kiest daarom ook voor het ICF als gemeenschappelijke taal. In de tweede helft van 2014 werden de interne evaluatiedocumenten vertaalt naar ICF en kregen alle jobcoaches hierover een opleiding. TALENT TELT In samenwerking met SPK, Indigo vzw, En Passent, Sen vzw en Autisme Vlaanderen willen we de tewerkstellingskansen van mensen met autisme verhogen. Met het project Talent Telt willen we trajectbegeleiders en jobcoachen vaardigheden bijbrengen zodat de begeleiding van personen met autisme beter kan gebeuren dan vandaag. Zo zal er een opleidingspakket ontwikkeld worden en de methodiek van Supported Employment aangepast worden aan de doelgroep. Verder zal er een bevraging van werkgevers gebeuren en wordt er ingezet op het sensibiliseren van werkgevers. LOOPBAANBEGELEIDING DE PLOEG Het aanbod van loopbaanbegeleiding maakte deel uit van Loopbaanclick, een samenwerking tussen FcB, Fegob en GTB. Deze samenwerking is in het najaar van 2014 stopgezet. De Ploeg maakte de keuze om in de toekomst onder eigen naam loopbaanbegeleiding aanbieden voor werknemers en zelfstandigen, al dan niet met een arbeidsbeperking. DE PLOEG OP DE BRUG VAN TOMORROWLAND Voor het tienjarig bestaan van Tomorrowland bouwde Arne Quinze een brug op het provinciaal domein de Schorre in Boom. Vanuit het Voortraject en het Brugproject in Boom is er al een lange samenwerking met de Schorre. Als blijk van dank kreeg De Ploeg een plaatsje op deze kunstbrug. Als quote werd gekozen voor een zin van Leonard Cohen: There is a crack in everything, that s how the light gets in. Pagina 5

7 DE WARMSTE WEEK De oproep om tijdens Music for life geld in te zamelen e n de belofte om het ingezamelde geld te verdubbelen kon op heel wat bijval rekenen. 9 acties werden geregistreerd voor 5 goede doelen: Lunchroom Steffie, Sociaal Winkelpunt, Ergasia, vzw De Tuimel en vzw De Keeting. Er werden croque monsieurs gebakken, talentencheques verkocht, wenskaarten en koekjes verkocht, er was een websiteverkoop, een ontbijt en als afsluiter een kerstdrink. Ons enthousiasme en inzet was ook StuBru niet ontgaan. Een paar collega s trokken samen met een aantal deelnemers van het Voortraject naar de Schorre in Boom voor een kort radio interview. De verschillende acties waren samen goed voor 5352,04 euro. Pagina 6

8 Nieuwe medewerkers Jobcoach Annelien Van Pelt Gard Bayens Lene Beelen Liselore Nuyts Janneke Boonman Marc Moerman Annemie Verbeelen Caroline Nuyens Pieterjan Colson Caroline Van Peer - Hylke Soomers Tine Decoster - Inneke Verbakel Liesbeth Theys Jongerenbegeleider Lars Deraedt Sofie van Thiel Klusploeg Maarten Vanderschoot (vrijwilliger) Teamcoach Ilse Wouters Serge Nijskens CC & O Marlina Segers Kate Voet Administratie Ines Van Reusel Focus op zal wellicht de geschiedenis ingaan als het jaar van de verandering. Er worden nieuwe teams gevormd, vakgroepen-, ontwikkelingsgroepen en resultaatsgroepen worden samengesteld, doelen opgemaakt, overleg zal op een andere manier gebeuren. Ook extern zijn er heel wat uitdagingen die we in diverse partnerschappen met veel plezier aangaan. De Ploeg gaat ervoor! Pagina 7

9 Contactgegevens Brasschaat Verhoevenlei Brasschaat Tel Turnhout Peter Benoitstraat Turnhout Tel Boom Antwerpsestraat Boom Tel Antwerpen Duinstraat Antwerpen Tel Mechelen Tervuursesteenweg Mechelen Tel Geel Heidebloemstraat Geel Tel Pagina 8

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2014 www.jobcentrum.be "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Tim Vandewalle - coördinator consult Kristof Spruyt coördinator coach Piet Lareu algemeen coördinator Jaarverslag 2013 Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 2 3

JAARVERSLAG 2009 2 3 JAARVERSLAG 2009 1 JAARVERSLAG 2009 2 3 INHOUDSOPGAVE voorwoord organogram vorming leerplichtonderwijs opleidingen werkervaring sociale economie trajectbegeleiding financieel verslag algemene vergadering

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG?

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK BIJ ARBEIDSZORGMEDEWERKERS Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2014 2015

Voortgangsrapport 2014 2015 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport 2014 2015 Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/2030800 - www.citizenne.be - info@citizenne.be INLEIDING 2014 was een indrukwekkend

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Een kwalitatieve beschrijving van arbeidszorg in de provincie Limburg Filip De Meyst Wetenschappelijk Medewerker Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw MEI 2006 Inhoudstafel

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie