Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling"

Transcriptie

1 Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Oriëntatie op Leiderschap Opleiding Schoolleider Master Integraal Leiderschap Diverse masterclasses Maatwerk en advies voor schoolbesturen

2 Leiderschapsacademie Bent u schoolleider of leidinggevende in het onderwijs, of wilt u dat worden? Dan stellen wij graag onze schoolleidersopleidingen aan u voor. De Leiderschapsacademie van het Centrum voor Nascholing biedt inspirerende opleidingstrajecten voor iedereen in het po, vo, mbo of hbo met een leidinggevende functie of ambities in die richting. Van een korte oriëntatiecursus tot de Master Integraal Leiderschap. Velen zijn u voorgegaan om hun persoonlijke kwaliteiten te verbeteren en vorm te geven aan integrale en duurzame onderwijsontwikkeling. Het opleidingsteam van de Leiderschapsacademie bestaat uit ervaren schoolleiders, docenten en onderzoekers, die landelijke en internationale ontwikkelingen in het onderwijs op de voet volgen. De opleiders zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de bekwaamheidsprofielen voor schoolleiders po en vo en zijn gewaardeerde gesprekspartners voor onderwijsbesturen als het om professionalisering gaat. Namens alle opleiders wens ik u veel succes met het kiezen van een leerzaam traject! Fred Kulik, programmaleider Oriëntatie op Leiderschap Korte leergang Fred Kulik Robert Mentink Marijke Nederkoorn Catrien Mesman Leerkrachten/docenten met leiderschapsambitie kunnen in vijf bijeenkomsten van een dagdeel en een tweedaagse ontdekken wat leiderschap in het onderwijs inhoudt en of ze zich in die richting verder willen ontwikkelen. Wat is leidinggeven? Kan ik het? Wil ik het? Door onderzoek op de eigen school, literatuurstudie en inspirerende opdrachten en werkvormen krijgt u een nieuwe kijk op de schoolorganisatie en uw eigen ambities en mogelijkheden. Een mogelijk vervolg van dit professionaliseringstraject is de Opleiding Schoolleider. Wanneer: 5 bijeenkomsten op woensdagmiddag Waar: Centrum voor Nascholing Amsterdam (of in company) Contactpersoon: Fred Kulik, Aanmelden: Henk Westerveld Chris Eelman Reinoud Buijs Johan Spitteler Ben van der Hilst Els Markink Henny Molenaar Barbara Ruijgrok, programma-assistent

3 Opleiding Schoolleider De Opleiding Schoolleider biedt een stevige basis om leiding te geven in het onderwijs, en bestaat uit twee leerjaren die ieder afzonderlijk of na elkaar te volgen zijn. Jaar 1 leidt op tot startbekwaam schoolleider, jaar 2 leidt op tot vakbekwaam schoolleider. Opleiding Schoolleider, jaar 1 Eénjarig traject voor startende leidinggevenden en managers PO-VO-MBO Beginnende en aspirant directeuren, adjuncten, bouwcoördinatoren, teamleiders en docenten die projecten leiden kunnen in dit eenjarige traject werken aan leiderschapsontwikkeling in relatie tot ontwikkeling van de onderwijsinstelling. In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (reflectie, communicatieve vaardigheden) en er wordt veel aandacht besteed aan het ambachtelijke deel van leiderschap in een onderwijsinstelling: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. Jaar 1 van de Opleiding Schoolleider wordt afgesloten met het certificaat Startbekwaam Schoolleider. Het eerste jaar van de opleiding omvat 18 bijeenkomsten van één dag en een tweedaagse. Deelnemers kunnen doorstromen naar de Opleiding Schoolleider jaar 2. Opleiding Schoolleider, jaar 2 Eénjarig vervolgtraject voor ervaren leidinggevenden, managers en schoolleiders PO-VO-MBO Dit traject sluit aan op de Opleiding Schoolleider jaar 1 en is geschikt voor leidinggevenden in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De nadruk ligt op het sturen in complexe processen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. De deelnemers hebben een leidinggevende rol met passende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ze verbreden en verdiepen hun persoonlijk en onderwijskundig leiderschap door leiding te geven aan een verandertraject in de onderwijsinstelling. De opleiding wordt afgerond met het NSA erkende diploma Vakbekwaam Schoolleider PO of het certificaat Vakbekwaam Schoolleider VO/MBO. De opleiding omvat 18 bijeenkomsten van één dag en een tweedaagse. Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor ervaren leidinggevenden/schoolleiders PO- VO-MBO-HBO Het beleid van de overheid is er op gericht dat leidinggevenden in het onderwijs een masteropleiding hebben gevolgd. De schoolleider op masterniveau maakt optimaal gebruik van kennis en inzichten, ontwikkelt eigen praktijktheorie en werkt aan duurzame ontwikkeling van de onderwijsinstelling. Deze eerste door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding voor leidinggevenden in het onderwijs is bedoeld voor leiders die in staat zijn vanuit helikopterview naar het onderwijs en hun rol daarin te krijgen. Hierbij komen alle relevante competenties aan de orde: Visiegerichtheid Omgevingsbewustzijn Inzetten van leiderschapsstrategieën Organisatiebewustzijn Hogere orde denken Maar bovenal onderscheidt de master Integraal Leiderschap zich door de sterke nadruk op de competenties Onderzoeksmatig Leidinggeven en Leidinggeven aan een Lerende Organisatie. De afgestudeerde Master in Educational Leadership (NVAO-erkend) kan leiding geven aan verbetering van leerprocessen op alle niveaus van de organisatie. Wanneer: tweejarige opleiding, start september 2013 Waar: Amsterdam (of incompany) 1680 uur (60 ects) Contactpersoon: Fred Kulik, Aanmelden: Wanneer: start september 2013 Waar: Amsterdam, Heemskerk, Delft (of incompany) 560 uur (20 ects) per jaar Contactpersoon: Fred Kulik, Aanmelden:

4 Nieuw: Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor leidinggevenden en docenten. Kwaliteitsverbetering van het onderwijs ontstaat als op alle niveaus in de onderwijsinstelling wordt geleerd, mits dat leren van docenten en hun leidinggevenden met elkaar wordt verbonden. Daarom heeft het Centrum voor Nascholing in 2012 een uniek masterprogramma ontwikkeld, bestaande uit de NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen Integraal Leiderschap voor leidinggevenden en Professioneel Meesterschap voor docenten in het PO, VO en MBO. Leidinggevenden en docenten van dezelfde onderwijsinstelling volgen deels dezelfde colleges, maar benaderen de thematiek ieder vanuit hun eigen rol in de onderwijsinstelling. Door samen te werken aan onderwijskundige thema s ontstaat een lerende cultuur in de onderwijsorganisatie en kan op verschillende niveaus de kwaliteitsdiscussie op gang worden gebracht. Zo ontstaat een krachtige impuls voor duurzame kwaliteitsverbetering op alle niveaus. Dit masterprogramma is als incompany-master mogelijk voor onderwijsinstellingen in het PO, VO en MBO. Het wordt aanbevolen om ten minste tien leidinggevenden en tien docenten van een onderwijsinstelling tegelijkertijd op te leiden, om tot een krachtige professionaliseringsslag te komen. Meer informatie: André Koffeman, Opleiding Schoolleider (OSL) Oriëntatie op leiderschap Jaar 1 Opleiding voor beginnende en aspirant directeuren, adjuncten, coördinatoren en leraren PO, VO en MBO. Voldoende ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen school. 20 ECTS/560 uur in 1 jaar Leergang voor docenten, coördinatoren & decanen PO, VO, MBO of HBO. Certificaat: Startbekwaam Schoolleider Jaar 2 Opleiding voor functioneel leidinggevenden in het onderwijs (PO, VO, MBO) die zich willen ontwikkelen op gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. OSL jaar 1 of functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van OSL jaar 1. Indien geen leidinggevende functie: tripartite overeenkomst tussen deelnemer, CNA & leidinggevende. geen 20 ECTS/560 uur in 1 jaar 5 bijeenkomsten + een 2-daagse. Certificaat: Voor PO: Diploma Vakbekwaam Schoolleider Voor VO/MBO: Certificaat Vakbekwaam Schoolleider. Master Integraal Leiderschap 2-jarige masteropleiding voor leidinggevenden in het onderwijs (PO, VO, MBO, HBO) die onderzoek willen inzetten ter verbetering van de onderwijspraktijk. Functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van de Opleiding Schoolleider jaar 1. U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een substantieel integraal verbetertraject in de eigen school 60 ects waarvan 30 ects/840 uur per jaar Getuigschrift: NVAO-erkende titel Master in Educational Leadership Het werken met schooleigen data wordt uitdrukkelijk genoemd in het juryrapport: de masteropleiding Integraal Leiderschap heeft mij daarvoor een flinke boost gegeven! Yolanda Ulenaers, rector van het excellent bevonden Kandinsky College in Nijmegen

5 Leiderschapsacademie Masterclasses Speciaal voor ervaren schoolleiders heeft CNA een serie Masterclasses ontwikkeld, waarin inhoudelijke inspiratie, verdieping van uw eigen beroepspraktijk en professionele uitwisseling met collega-schoolleiders hand in hand gaan. Elke bijeenkomst sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. Duurzame organisatieontwikkeling Kwaliteit Gesprekken in beeld Kijk voor actuele data en prijzen op Nieuw: Masterclass Bouwen aan een Professionele Leergemeenschap Veel scholen hebben de ambitie zich te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap waarin leidinggevenden en leraren samen werken aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. In deze vijfdaagse Masterclass verbindt u de eigen beroepspraktijk aan de rol(len) van de leidinggevende in het creëren van een Professionele Leergemeenschap: de cultuurbouwer, de educator en de (leer)architect. U krijgt conceptuele verdieping aangereikt op basis waarvan u samen met anderen passende praktijkinterventies ontwerpt om op uw onderwijsinstelling uit te voeren. Nieuw: Masterclass Leidinggeven aan professionalisering Als leidinggevende heeft u een verantwoordelijkheid in het professionaliseren van uw medewerkers. Een van de instrumenten hiervoor is de driejaarlijkse gesprekkencyclus, om samen met uw medewerker zijn professionalisering te plannen, volgen en beoordelen. Deze vijfdaagse Masterclass biedt u handvatten voor het leiding geven aan professionalisering en het leren van professionals. U gaat aan de slag met de thema s: samen ontwerpen en vormgeven van professionalisering het leren van professionals coachend leidinggeven en professionele ruimte beoordelen van professionele ontwikkeling (binnen het functiewaarderingssysteem/salarismix) het vormgeven van teamleren en teamontwikkelingsplannen Leergang voor Ervaren Schoolleiders Eenjarig traject voor (senior) schoolleiders die al diverse (management)opleidingen hebben gevolgd en veel ervaring meebrengen. Meer informatie: Maatwerk en advies Naast opleidingen biedt het Centrum voor Nascholing ook maatwerkondersteuning. Dat kan op talrijke manieren. Bijvoorbeeld met een advies of het uitvoeren van een onderzoek, maar ook door het begeleiden van schooldirecties en besturen bij het (her)bepalen van de koers, of bezinning op de aanpak van grootschalige veranderingstrajecten. Het Centrum voor Nascholing gaat graag met u in gesprek om te kijken naar een passend aanbod voor uw vraag. Voorbeelden van maatwerk: Masterclass over bijvoorbeeld good governance, kwaliteitszorg of onderzoeksmatig leidinggeven Advies en begeleiding bij het vormgeven van professionaliseringsbeleid in het kader van de functiemix Opbrengstgericht leiderschap en schoolontwikkeling Omgaan met financiën Levensfasegericht personeelsbeleid Gesprekkencyclus Projectmanagement bij veranderingstrajecten

6 Cursisten aan het woord Annette van Valkengoed, directeur Laterna Magica, Amsterdam Wat mij aanspreekt in de masteropleiding van CNA is de driedeling die in de opleiding zit: werken aan een onderzoeksmatige cultuur op school, zelf praktijkonderzoek doen en reflectie op processen en op het eigen leren. Juist die combinatie maakt het leren voor mij krachtig en betekenisvol. Wat zijn hefbomen voor de lerende organisatiestructuur, op welke knoppen kan ik het beste drukken en wat zijn de knopen in de slang die het systeem verstoren? Het is niet zo dat ik dat nu ineens allemaal weet, maar de opleiding van CNA heeft mij wel geholpen om mijn rol effectiever te vervullen. Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat ik mijn sturingsacties kan uitstellen, door preciezer te kijken. Door mezelf vragen te stellen, gebruik te maken van beschikbare kennis, en door onderzoek te doen als dat nodig is. Peter Smit, locatieleider De Peppel, Middenmeer Lesgeven vind ik heel leuk, maar daar haal ik niet meer genoeg voldoening uit. Ik wil meer, telkens opnieuw uitgedaagd worden en ontdekken wat ik nog meer in huis heb. Ik vind het een uitdaging om mensen aan te sturen, een visie te volgen met een team. Daarom ben ik de schoolleidersopleiding van het Centrum voor Nascholing gaan doen. Inmiddels heb ik het eerste studiejaar afgerond en momenteel volg ik het tweede jaar. In dat eerste jaar heb ik enorm veel geleerd over mezelf. Over hoe ik aankijk tegen onderwijs bijvoorbeeld, en over wat ik voor een school echt belangrijk vind. Het tweede jaar is meer vakinhoudelijk van aard. We leren bijvoorbeeld hoe we moeilijke gesprekken met teamleden kunnen aanpakken, maar ook doen we praktijkonderzoek in school. De opleiding heeft mijn carrière in een stroomversnelling gebracht. Ik sluit niet uit dat ik over een jaar of drie de stap zet naar schoolleider. (foto s toevoegen van Peter en Annette) Het Centrum voor Nascholing (CNA) verzorgt professionaliseringsactiviteiten in alle sectoren van het onderwijs. U kunt bij ons terecht voor opleidingen (posthbo en master), cursussen, trainingen en maatwerk voor docenten, management en onderwijsondersteunend personeel. Onze expertisegebieden zijn didactiek, begeleiding & coaching en leiderschap. Bezoekadres: Hogeschool van Amsterdam / Theo Thijssenhuis - Wibautstraat 2-4, Amsterdam Postbus CA Amsterdam Tel Secretariaat Leiderschapsacademie: Barbara Ruijgrok, Tel

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs

Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs Inventarisatie nascholing Praktijkonderwijs Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 20 april 2012 Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave bevat hyperlinks. Door op onderstaande titels

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs. Professionalisering in het montessori basisonderwijs Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie