SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS

2 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College Maartvlinder DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur van NUOVO, stichting openbaar voorgezet onderwijs Utrecht Postbus BK UTRECHT Foto s: Andre van Vondelen 2

3 SCHOOLGIDS Voorwoord Deze schoolgids is geschreven om u als ouder(s) en verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen een indruk te geven hoe het onderwijs op het Via Nova College is georganiseerd en vormgegeven. Ook de leerkrachten en directeuren van de basisscholen wil ik op deze manier informeren. Heeft u na lezing van deze gids nog vragen, aarzel dan niet en neem contact met mij op. In deze schoolgids maakt u kennis met het vernieuwde Via Nova College, een brede sportieve en creatieve VMBO school in Utrecht met uitstekende examenresultaten in alle leerwegen: basis-, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en onze MAVO (theoretische leerweg). In juni 2014 heeft de onderwijsinspectie het Via Nova College positief beoordeeld. Alle leerwegen hebben een basisarrangement. Er zijn geen zwakke afdelingen. Onze school onderscheidt zich door het mentoraat. Elke dag starten alle leerlingen de dag bij hun mentor. Zo wordt de overstap van basisschool naar onze school veel gemakkelijker. Om de rust in school te waarborgen werken wij zoveel mogelijk met vaste lestijden voor de onderbouw en bovenbouw. Hierdoor zijn er weinig tussenuren en is er nauwelijks sprake van lesuitval. Onze school is een Topsport TalentSchool (TTS). Door de sport bonden geïndiceerde topsporttalenten krijgen bij ons de kans om hun topsportcarrière te combineren met school zonder dat hun school resultaten daaronder lijden. Voor leerlingen die ook van veel sporten houden en geen topsportstatus hebben heeft het Via Nova College meerdere sportklassen. Ook is er een uitgebreid na-schools programma Move-on!. Het programma bestaat uit verschillende workshops. Ook huiswerkbegeleiding hoort hier bij. Voor basisschoolverlaters met een advies voor het VMBO en eventueel LWOO zijn er leerwegen uitgestippeld, die uitgaan van ieders persoonlijke mogelijkheden. LWOO leerlingen krijgen les van een kleine groep docenten op een aparte vloer. Dit biedt veel rust en structuur aan deze leerlingen. Ook zijn leerlingen die hun VMBO-opleiding bij ons willen voort zetten van harte welkom. Instroom in alle vier leerjaren is mogelijk. Aanmelden voor 15 april 2015 geeft de grootste zekerheid op een plek in leerjaar 2, 3 of 4. In deze gids kunt u lezen wat de visie van het Via Nova College is. Verder vindt u onder andere informatie over de onderwijsresultaten, de wijze waarop wij de leerlingen begeleiden, de sectoren en beroepsrichtingen en de vrijwillige ouderbijdrage. Het Via Nova College gaat zeer waarschijnlijk per 1 januari 2018 naar een nieuw schoolgebouw in Vleuterweide, tegenover station Vleuten. In dit nieuwe gebouw kunnen wij uw zoon of dochter nog beter voorbereiden op de toekomst. Wij hopen dat u na het lezen van onze schoolgids een goed beeld van het Via Nova College heeft gekregen. Aanvullende informatie kunt u ook op onze website vinden. Natuurlijk bent u van harte welkom op één van onze open dagen. Tot ziens op het Via Nova College! Wim de Boom, directeur Via Nova College. 3

4 VIA NOVA c o l l e g e Het Via Nova College Het Via Nova College is een openbare vmboschool voor eigentijds en sportief onderwijs. De school is opgericht in De school onderscheidt zich onder andere door onze focus op de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerlingen, veel persoonlijke aandacht en inzet op een brede en sportieve ontwikkeling. Het zelfstandig leren wordt zoveel mogelijk gestimuleerd in een gestructureerde leeromgeving. Leerlingen kunnen tijdens keuzewerktijd werken aan vakoverstijgende projecten of extra uitleg krijgen voor taal en rekenen. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door middel van loopbaanleren. Onderwijsvisie Wij dagen leerlingen uit tot het leveren van optimale prestaties. Daarbij gaan we uit van de unieke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van elk kind. Met leerlingen en hun ouder(s) gaan wij een relatie aan die wij opbouwen en onderhouden. In deze relatie is altijd aandacht voor de groei en de ontwikkeling die een leerling doormaakt. Wij stimuleren leerlingen tot het maken van zelfstandige keuzes in en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen schoolloopbaan. Het Via Nova onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven. Schoolleiding De schoolleiding bestaat uit de directeur Wim de Boom en de teamleiders: Jon van Mourik, voor leerjaar 1 en Chris de Jager voor leerjaar 2. Hildegard Leliveld voor leerjaar 3 en Monique aan den Boom voor leerjaar 4. 4

5 SCHOOLGIDS Het onderwijs Onderwijssoort Wij bieden onderwijs aan voor leerlingen met een vmbo-advies basis tot en met theoretische leerweg met of zonder lwoo. Onderwijs is te volgen binnen de sectoren: Economie en Zorg en welzijn Het Via Nova College is een sportactieve school. Dat houdt in dat wij voor iedereen, door de hele school extra aandacht hebben voor Bewegen en Sport. Daarnaast is het Via Nova College een TopsportTalentSchool. De school biedt extra faciliteiten voor topsporttalenten. Daarnaast kent elk leerjaar één of meerdere Sportklassen die zijn bedoeld voor leerlingen die van bewegen en sporten houden en willen excelleren in en om het sportveld. Vmbo bbl Basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op mbo-niveau 2. Vmbo kbl Kaderberoepsgerichte leerweg bereidt voor op mbo-niveau 3 en 4. Vmbo gl Gemengde leerweg bereidt voor op mboniveau 4. De leerling volgt 5 avo-vakken en een beroepsgerichte vak. MAVO+ of Vmbo tl Theoretische leerweg (tl) bereidt voor op het havo, hiervoor moeten de leerlingen een 6,8 gemiddeld op hun eindlijst behalen. Tevens bereidt de theoretische leerweg voor op mboniveau 4. De leerling volgt 6 avo-vakken en een beroepsgerichte vak. Mavo met een plus. LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bieden wij extra begeleiding op het gebied van taal, rekenen, schoolse vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. De mentoren maken een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP), waarin staat beschreven welke onder steuning nodig is en hoe dit wordt aangeboden. Dit bespreken en evalueren de mentoren met ouder(s) en leerling. Aanname en intake Aannameprocedure leerjaar 1: Uw kind wordt bij onze school aangemeld via het zogenaamde digitale RAAD-formulier. Dit RAAD-formulier bestaat uit twee delen; het RAAD-onderwijskundig rapport en het aanmeldformulier. Dit formulier wordt digitaal door de basisschool aangeleverd via Onderwijs Transparant (OT). De leerkracht vult in het RAADonderwijskundig rapport het advies, de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en aanvullende informatie over de leerling in. Ouder(s) ondertekenen dit en krijgen hiervan altijd een kopie. Als ouder(s) het niet eens zijn met de informatie die de basisschool heeft opgeschreven dan kunnen ze dit ook op het RAAD-onderwijskundig rapport vermelden. Door het invullen van het aanmeld-formulier wordt de leerling digitaal aangemeld bij de school van voorkeur. Ook hiervoor tekenen ouder(s). Aannameprocedure leerjaar 2, 3 en 4: Wilt u uw kind aanmelden, neemt u dan contact op met onze schooladministratie. Wel voor 15 april Toelatingsbeslissing Zodra het digitale aanmeldformulier bij ons binnen is, worden de ouder(s) / verzorger(s) en het kind uitgenodigd voor een intakegesprek op school. Het Via Nova College volgt, zoals afgesproken met alle middelbare scholen in Utrecht, de POVO-procedure. De Ouderbrochure POVO, met alle informatie over aanmelden en toelating, kunt u terug-vinden op de website van Samenwerkingsverband Utrecht: Onderwijsinhoud Vakken in de onderbouw In de onderbouw bieden wij de volgende vakken aan: Nederlands, Engels Duits (alleen voor de theoretische leerweg) wiskunde natuur- en scheikunde biologie, verzorging en omgangskunde mens en maatschappij (bestaat uit: maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis en economie) kunst en cultuur (tekenen, handvaardigheid, drama en techniek) Bewegen en Sport (lichamelijke opvoeding) taal en rekenen Wij bieden géén Frans aan. 5

6 VIA NOVA c o l l e g e Vakken in de bovenbouw In leerjaar 3 worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels Duits (alleen voor de theoretische leerweg) wiskunde biologie economie natuur- en scheikunde maatschappijleer 1 en 2, CKV en sport & bewegen. taal en rekenen Wij bieden géén Frans aan. De beroepsgerichte vakken voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: Handel & Administratie, Sport, Dienstverlening & Veiligheid en Dienstverlening & Commercie en voor de theoretische leerweg het programmavak intersectoraal. In leerjaar 2 wordt duidelijk welke sector en beroepsgericht vak de leerling heeft gekozen en welk vakkenpakket daarbij hoort. Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en maatschappijleer1 zijn verplichte examenvakken en worden al in leerjaar 3 afgerond. Lessentabel bovenbouw leerjaar 3 en 4 VAKKEN BBL/KBL GL-TL NEDERLANDS 3 3 TAAL 1 1 ENGELS 3 3 DUITS 0 3 WISKUNDE* 4 4 REKENEN 1 2 BIOLOGIE* 4 3 NASK* 0 3 ECONOMIE* 4 3 MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJLEER-2* 4 3 CKV 1 BEROEPSGERICHTE VAK 8 4 LICH. OEFENING 4 4 Mentor 2,5 klokuur Vakken met een * zijn keuzevakken. 2,5 klokuur Lessentabel onderbouw leerjaar 1 leerjaar 2 VAKKEN BBL/KBL GL-TL BBL/KBL GL-TL KWT(/project vakoverstijgend/lob) NEDERLANDS TAAL ENGELS DUITS WISKUNDE REKENEN BIOLOGIE VERZORGING OMGANGSKUNDE NASK MENS&MAATSCHAPPIJ ECONOMIE 2 2 KUNSTVAKKEN LICH. OEFENING Mentor 2,5 klokuur 2,5 klokuur 2,5 klokuur 2,5 klokuur * 1 lesuur duurt 45 minuten 6

7 SCHOOLGIDS Sectoren schooljaar Halverwege leerjaar 2 gaan alle tweedejaars leerlingen zich oriënteren op de verschillende sectoren en beroepsgerichte vakken die onze school biedt. Hiervoor wordt een informatieavond georganiseerd waarin uitleg en informatie over de sectoren en de vakken gegeven wordt. Tevens vindt er overleg plaats met de ouders en leerling om samen tot een passende keuze te komen. Het Via Nova College biedt in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg de volgende beroepsgerichte vakken aan. Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Dit beroepsgerichte vak valt onder de sector Zorg & Welzijn. Contact maken met mensen staat hierin centraal. SDV-leerlingen leren een sportactiviteit leiden, zich dienstverlenend opstellen en zorg te dragen voor de veiligheid van mensen en gebouwen. De SDV-leerling onderscheidt zich door discipline, doorzettingsvermogen, actieve communicatie en sportiviteit. Het vakkenpakket: naast Nederlands en Engels kiest de leerling 1 vak uit economie of wiskunde en kiest 1 vak uit biologie of maatschappijleer-2. Handel & Administratie Handel & Administratie hoort bij de sector economie. Voor leerlingen die het leuk vinden om zorgvuldig te werken, om te gaan met klanten of de droom hebben een eigen bedrijf te starten is dit een goede keuze. Lesonderdelen bij handel en administratie zijn bijvoorbeeld boekhouden, verkoopgesprek houden, kassavaardigheden en bedrijfsrekenen. In het vakkenpakket zijn naast de vakken Nederlands en Engels de vakken wiskunde en economie verplicht. Intersectoraal dienstverlening & commercie Leerlingen die van alle markten thuis zijn, zich willen verdiepen in allerlei beroepen en graag praktisch bezig zijn, kiezen voor het brede Dienstverlening en Commercie. Dit is opgebouwd uit twee sectoren. Vanuit Zorg & Welzijn het dienstverlenende karakter waaronder het koken en werken in een keuken en vanuit de sector economie meer de organisatorische en bedrijseconomische aspecten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld recreatie, ict, horeca, toerisme en zorg. Het vakkenpakket: naast Nederlands en Engels kiest de leerling 1 vak uit economie of wiskunde en 1 vak uit wiskunde, biologie of maatschappijleer-2. Theoretische leerweg, onze MAVO-PLUS De leerlingen die de theoretische leerweg volgen, doen dat met een breed programma. Zij kiezen uit twee varianten: Natuur, Techniek, Gezondheid (NTG) of Economie, Cultuur en Maatschappij (ECM). Naast de zes theorievakken volgen zij het beroepsgerichte vak Intersectoraal. Voor het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding is het van belang dat de leerlingen loopbaancompetenties en een beroepsidentiteit kunnen ontwikkelen. En dat zij zich een beeld kunnen vormen van de belangrijkste aspecten voor hun toekomstige loopbaan en beroep. In de drie uitstroomvarianten staat dit centraal. Op deze manier behalen leerlingen een mavo (TL) diploma of als dat net niet lukt een diploma gemengde leerweg (GL). Dus twee mogelijkheden op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot het MBO niveau-4. Nieuwe profielen in het VMBO per 1 augustus 2015 in leerjaar-3. Per 1 augustus 2015 verandert het VMBO. De overheid voert dan in het derde leerjaar van het VMBO nieuwe profielen in. Deze profielen komen in de plaats van onze huidige afdelingen: Handel & Administratie Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Intersectoraal Dienstverlening en Commercie (ISDC). De overheid beoogt hiermee te komen tot een reductie van het aantal verschillende afdelingen en examenprogramma s naast een inhoudelijke vernieuwing van de beroepsgerichte vakken. Hiermee worden de leerlingen nog beter voorbereid op het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Het Via Nova College biedt per 1 augustus 2015 in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in leerjaar-3 de volgende profielen aan: Profiel ZORG & WELZIJN: HUMAN HEALTH & SPORTS: Dit profiel bestaat uit de volgende vier profieldelen Mens en gezondheid ondersteunen bij activiteiten op het gebied van gezondheid. 7

8 VIA NOVA c o l l e g e Mens en omgeving representatief optreden en helpen een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving creëren. Mens en activiteit activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de ander te activeren. Mens en zorg ondersteunen bij het zorg verlenen aan de ander. Profiel ECONOMIE & ONDERNEMEN: MAKING MONEY: Dit profiel bestaat uit de volgende vier profieldelen Commercieel de winkelformule en marketinginstrumenten herkennen en toepassen t.a.v. de doelgroep, het assortiment en de marktpositie verkopen en afrekenen Secretarieel secretariële werkzaamheden uitvoeren backoffice werkzaamheden frontoffice werkzaamheden Logistiek magazijnwerkzaamheden uitvoeren t.a.v. het magazijnbeheer het goederenbeheer het administratieve voorraadbeheer Administratie kennis van (handels)ondernemingen herkennen of benoemen financieel- en administratief beheer van (handels)ondernemingen ondersteunen Onze school onderzoekt op dit moment of wij de profieldelen van het profiel Dienstverlening en Producten gaan aanbieden als keuzedelen bij de profielen Human Health & Sports en bij Making Money. Hierover is nog geen besluit genomen. De profieldelen van het profiel Dienstverlening en Producten zijn: Organiseren van een activiteit: een plan van aanpak maken en toelichten/ presenteren een overzicht/draaiboek maken medewerkers inroosteren een begroting opstellen preventieve maatregelen beschrijven om de negatieve gevolgen van de uit te voeren activiteit voor het milieu te beperken kosten-baten analyse uitvoeren Presenteren, promoten en verkopen (namens een opdrachtgever) naar derden verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen (her)kennen, benoemen en professioneel toepassen promotieactiviteiten beoordelen, verbeteren en uitvoeren informatie verstrekken en instructie geven gericht op een doelgroep Een product maken en verbeteren (delen van) een product of halffabricaat maken (een deel van) een product ontwerpen of verbeteren met behulp van een eenvoudig technisch tekenprogramma in zowel 2D als 3D Multimediaal product maken en (namens een opdrachtgever) het product naar derden communiceren een digitaal ontwerp maken een instructie-of voorlichtingsfilm maken een website ontwerpen en samenstellen aan een applicatie ontwerpen, maken of samenstellen Bevorderingsnormen Het Via Nova hanteert bevorderingsnormen voor elk leerjaar. De bevorderingsnormen worden besproken en uitgedeeld op de eerste ouderavond van het schooljaar en zijn te vinden op onze website. Als een kind niet voldoet aan de gestelde eisen om bevorderd te worden, dan is er geen automatisch recht om het leerjaar over te doen. De school beslist over wel/niet doubleren en over op- en afstroom van een leerling naar een andere leerweg. Een leerling die gezakt is (heet formeel afgewezen) voor zijn eindexamen heeft geen automatisch recht op het overdoen van het examenjaar. Hij kan daartoe een verzoek indienen bij de directeur. Sport en LOOT De grote magneetborden van sportidolen in de school staan synoniem voor de belangrijke plaats die het sporten inneemt in het onderwijsprogramma. Naast de lessen lichamelijke opvoeding doet Via Nova mee met diverse nationale en internationale sporttoernooien en organiseren wij die ook regelmatig zelf. In onze mooie sporthal bieden wij na schooltijd extra sportactiviteiten aan. 8

9 SCHOOLGIDS Sportklas Voor leerlingen die graag bewegen en het leuk vinden om ook in een andere rol bezig te zijn met sport (bijv. les- en leiding geven) bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan de Via Nova Sportklas. Tijdens het schooljaar bieden we een breed scala aan sportactiviteiten aan die we inzetten om discipline, doorzettingsvermogen, fair play, leiderschap en motorische kwaliteiten bij leerlingen te vergroten. Deze leerlingen zullen naast sporten en deelnemen aan toernooien ook ingezet worden bij het ondersteunen van bijvoorbeeld pupillenteams. De kosten voor deelname hieraan, inclusief een volledige sportoutfit, zijn 125,-. Het doel van de sportklas is het opleiden van de leerlingen tot goede bewegers en lesgevers, zodat ze na vier jaar sportklas op het Via Nova College tenminste op mbo-niveau 2 functioneren van een mbo-opleiding Sport & Bewegen. Wat gebeurt er in welk leerjaar? In leerjaar 1 zijn de leerlingen vooral actief met verschillende sporten en de spelregels van deze sporten. In leerjaar 2 zullen de leerlingen ook bezig zijn met verschillende sporten maar dan is alles meer gericht op het zelf lesgeven en zijn er verschillende workshops. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan klimmen, mountainbiken, golfen, schermen en duiken. In leerjaar 3 en 4 zijn de leerlingen bezig met het organiseren van evenementen. Leerlingen organiseren bijvoorbeeld een sportdag voor een basisschool. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het zelf lesgeven. Tenslotte zal er ook aandacht worden besteed aan EHBO en anatomie. 9

10 VIA NOVA c o l l e g e Topsport Talentschool (TTS) Het Via Nova College is een topsport talentschool (toegekend door de stichting Landelijk Overleg Onderwijs Topsport en erkend door NOC*NSF). Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om topsport te combineren met school zonder dat de resultaten daar onder lijden. Geïndiceerde topsportleerlingen kunnen faciliteiten krijgen waardoor ze sport en school beter kunnen combineren. Een overzicht van de faciliteiten: flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden; uitstel of vermindering van huiswerk; voorzieningen om achterstanden weg te werken; individualisering van de diverse toetsen en schoolexamens; gespreid examen over twee jaar (voor de absolute topsporter); begeleiding door een studie- en sport coördinator; bemiddeling bij gebruik van sportaccommodaties; begrip, belangstelling en respect voor het leven van de jonge topsporter. Topsporters Onze topsporters laten hun talenten zien in de volgende disciplines: basketbal bij UBALL, voetbal bij FC Utrecht en Ajax, tennis bij BTA, judo, skiën en dressuur. Leren is doen Loopbaanleren Al vanaf het eerste schooljaar bieden wij onze leerlingen mogelijkheden aan om zich te oriënteren op de maatschappij en de vervolgstap na het Via Nova College. Dit doen we onder andere door maatschappelijke stages, bedrijfsbezoeken en praktische workshops. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat past bij mij? Deze vragen staan centraal bij het ervaringsgerichte loopbaanleren in de onderbouw. In het lesrooster zijn een aantal momenten gecreëerd waarop de leerling de mogelijkheid krijgt om op een praktische en actieve manier bezig te zijn met loopbaanleren. Daarnaast is er aandacht voor de groei in de ontwikkellijnen: samenwerken communiceren kiezen plannen & organiseren Binnen het loopbaanleren verwerkt de leerling zijn ervaringen en ontwikkeling door middel van bewijzen in een portfolio. Het portfolio staat centraal in een individueel gesprek met de mentor en gaat mee naar de volgende leerjaren. Het loopbaanleren in leerjaar 3 staat vooral in het teken van het verkennen van de verschillende beroepscompetenties en wat je daar als leerling voor nodig hebt. In leerjaar 4 staat het kiezen van een vervolgopleiding centraal. De leerlingen leggen hun bevindingen vast in een persoonlijk portfolio. Aan het einde van leerjaar 3 presenteren de leerlingen hun portfolio voor hun mentor en voor hun mentorklas. Aan het einde van leerjaar 4 presenteren de leerlingen het portfolio aan medeleerlingen, ouder(s), mentor, en genodigden uit het mbo, dit vormt het sluitstuk van loopbaanleren op het Via Nova College. Maatschappelijke stage* Leerlingen maken tijdens de maatschappelijke stage kennis met verschillende kanten van de samenleving. Iets voor een ander doen staat centraal in de maatschappelijke stage. Bijvoorbeeld door een wijkfeest of sportactiviteit te organiseren of een website te maken voor een vrijwilligersorganisatie. Maatschappelijke stage duurt minimaal 30 uur en is (nog) verplicht. *De maatschappelijke stage is door de overheid afgeschaft. Onze school onderzoekt de mogelijkheden om dit toch aan te bieden aan onze leerlingen. Bedrijfsbezoeken en stages in leerjaar 3 Om leerlingen in de gelegenheid te stellen een beeld van bestaande beroepen te vormen worden in leerjaar 3 bedrijfsbezoeken georganiseerd en doen alle derdejaars een stage van 2 weken. 10

11 SCHOOLGIDS Stage in leerjaar 4 In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de sectoren is ook voor de bbl en kbl leerlingen de leerjaar 4 stage opgenomen. Deze stage duurt 3 weken. Voor de mavo-tl leer lingen is geen stage opgenomen. Leerlingen en ouder(s) zoeken i.s.m. de mentor en de stagecoördinator, de heer Sjef Coenen, van het Via Nova College een stageplek. Onderwijsresultaten Ouderavonden en rapporten Vier of vijf keer per jaar komt er een rapport uit. Afhankelijk van de feitelijke lengte van het schooljaar. Dit geeft een overzicht van de leerprestaties en de werkhouding van de leerling. De eerste drie rapporten worden gevolgd door een ouderavond. De mentor bespreekt dan het rapport, het gedrag, de werkhouding, de absentie en andere schoolzaken met de ouder(s). Zowel u als ouder en de leerling kan op elk moment zijn resultaten zien in Magister. Elke ouder en leerling krijgt een inlogcode. Tevens nemen we deel aan het CITO-programma van entree, advies en volgtoetsen. Ook deze worden tijdens een ouderavond besproken. Portfolio Het Via Nova College heeft een schooleigen loopbaanportfolio ontwikkeld. De leerling geeft in dit portfolio een beeld van zijn groei op de Via Nova ontwikkellijnen en het keuzeproces naar vervolgopleiding. Ook doet een leerling een eigen showcase en zijn rapporten van de school in het portfolio. In de bovenbouw wordt het portfolio en het keuzetraject naar een vervolgopleiding tijdens de rapportgesprekken besproken. Aan het eind van leerjaar 4 geeft de leerling een eindpresentatie van zijn portfolio aan docenten, medeleerlingen, ouder(s), docenten en studenten van verschillende mbo s. Onze leerlingen kunnen gedurende hun loopbaan ondersteuning krijgen bij het maken van een sectorkeuze of schoolkeuze na het behalen van hun diploma van onze decaan Michel Zijffers. Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) Voor 1 oktober is het programma van toetsing en afsluiting (PTA) op de website van het Via Nova College te vinden en in te zien. Het gehele schoolexamen is gespreid over leerjaar 3 en 4. Het examenreglement staat ook op de website. In de bovenbouw worden ouder(s) en leerlingen in de eerste periode uitgenodigd voor een informatieavond over het schoolexamen. Later in het jaar worden ouder(s) en leerlingen van leerjaar 4 uitgenodigd voor een bijeenkomst over het centraal examen. Het schoolexamenreglement en het examenreglement van NUOVO zijn te vinden op de website van de school. Onderwijs in cijfers Leerlingaantal In schooljaar telt de onderbouw in totaal ongeveer 300 leerlingen. De bovenbouw telt ongeveer 270 leerlingen. De onderbouw- en bovenbouwleerlingen zitten in twee verschillende vleugels van het gebouw en hebben verschillende pauzes. Heeft u belangstelling voor meer resultaten van onze school kijkt u dan op : nl/?p_schoolcode= tr-005# Aantal leerlingen laatste 3 schooljaren

12 VIA NOVA c o l l e g e Vervolgopleiding leerlingen vmbo-(g)1 vmbo-k vmbo-b Slagingspercentage 100% 80% 60% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% VO MBO UIT Kwaliteit Het Via Nova College vindt het belangrijk om te onderzoeken of de doelen die we ten aanzien van onze onderwijsactiviteiten gesteld hebben, behaald worden. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Wij beantwoorden deze vragen bijvoorbeeld door de resultaten van leerlingen op leerstof afhankelijke en onafhankelijke toetsen en op school en landelijke examens te analyseren en te bespreken met teamleiders, vakgroepen en mentoren. Ook doen we onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouder(s) en medewerkers. Uiteraard doen wij mee aan Vensters voor Verantwoording waar gegevens en opbrengsten van het Via Nova College gepresenteerd worden. 20% 0% vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)1 De onderwijsinspectie heeft in juni 2014 het Via Nova College positief beoordeeld. Alle leerwegen hebben een basisarrangement. Er zijn geen zwakke afdelingen. Slagingscijfers 2014 Het schooljaar hebben 128 leerlingen eindexamen gedaan. Eén leerling is teruggetrokken voor het centraal examen. Van de 62 basis leerlingen zijn er 58 geslaagd. Dat is 95 %. Van de 40 kader leerlingen zijn er 36 geslaagd. Dat is 90 %. Van de 25 theoretische leerlingen zijn er 19 geslaagd. Dat is 76 %. Het totale percentage geslaagden in 2014 is 90%. We zijn als school trots op deze goede resultaten. In het kader van de professionalisering van onze medewerkers kunnen er voor scholingsdoeleinden filmopnamen in de klas gemaakt worden. Ook kunnen er foto s van leerlingen gemaakt worden voor PR-doeleinden van onze school, nooit voor derden. Mocht u hier bezwaar tegen maken, dan dient u dit bij aanvang van het schooljaar en wel voor 15 oktober schriftelijk kenbaar te maken bij de teamleider. Begeleiding en Zorg Mentoren Aan alle klassen is één mentor en zo mogelijk één co-mentor toegewezen. Zij waken over het welzijn en de onderwijsresultaten van de leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor ziet de klas dagelijks en bespreekt dan de belangrijkste dagelijkse zaken met de klas. Mentoren zijn bereikbaar via of telefonisch na lestijd. Docenten zijn tot uur op school aanwezig. Het team De docenten en begeleiders werken in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) in één team. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) ook. Ieder leerjaar staat onder leiding van een teamleider. Elk team beschikt over bevoegde docenten en begeleiders (onderwijsassistenten en collega s in opleiding). Deze collega s in opleiding werken op onze school maar zijn studenten van de lerarenopleiding. Zij combineren hun werk als begeleider met hun opleiding tot docent. Het Via Nova College stelt de ontwikkeling van de leerling in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling centraal. Het gaat ons er om dat we aandacht besteden aan dat wat de leerling kan in plaats van focussen op wat de leerling niet kan. 12

13 SCHOOLGIDS De leerling doet er dus toe. Een positieve benadering van het leer- en opvoedingsproces. Immers iedere leerling bij ons op school krijgt de kans zich te ontwikkelen op de wijze die bij hem/ haar past. Dit kan slechts als er sprake is van een vertrouwensrelatie. De volwassene stelt de kaders en bepaalt de structuur, zodat de leerlingen vertrouwen en veiligheid kunnen ervaren. De volwassene is ook degene die de leerling durft te confronteren met zijn/haar gedrag. Correcties zijn met andere woorden gericht op gedragswijziging van de leerling en nooit op de leerling als persoon. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Het Via Nova College zet zich in om passend onderwijs te bieden aan elke leerling. Dat betekent dat de school oog heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen worden op maat ondersteund. Extra begeleiding Sommige leerlingen hebben achterstanden op verschillende gebieden, bijvoorbeeld bij rekenen of taal. Deze leerlingen hebben daar gerichte hulp bij nodig. Op basis van test-gegevens wordt ondersteuning op maat aangeboden. Hiervoor wordt een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) opgesteld door de mentor. Leerlingen kunnen op school met toestemming van de ouder(s) / verzorger(s) onderzocht worden door onze orthopedagogen Hanneke Schoof en Iris van Rosmalen. Dit wordt besproken en geëvalueerd met ouders en kind. Leerlingen met dyslexie hebben recht op ondersteunende faciliteiten. Zij kunnen begeleid worden door onze dyslexiecoach Coby Broekhuizen. Onze school biedt per 1 augustus 2015 de mogelijkheid aan dyslectische leerlingen om een laptop te huren (huurkoop-constructie). Op deze laptop wordt dan speciale software geïnstalleerd zodat tekstboeken voorgelezen kunnen worden. In de bovenbouw wordt een examenvreestraining aangeboden. Taal en rekenen In de onderbouw krijgen alle leerlingen in het weekrooster één uur rekenen en twee uur taal. In de bovenbouw één uur rekenen en één uur taal. Het doel van deze lessen is het onderhouden en ondersteunen van de taal- en rekenvaardigheden van onze leer lingen. Zo bereiden 13

14 VIA NOVA c o l l e g e wij onze leerlingen voor op de verplichte rekentoets. Leerlingen met specifieke moeilijkheden op dit gebied kunnen begeleid worden door onze remedial teacher Coby Broekhuizen. Er wordt ook een project schoolbreed lezen uitgevoerd. Dit betekent dat een aantal klassen op een vast moment in de week leest met als doel de leesvaardigheid en woordenschat te vergroten. Het succes van leerlingen op het behalen van een diploma wordt vergroot als zij een uitgebreide woordenschat hebben en teksten goed begrijpen. Het is belangrijk dat u als ouder / verzorger uw kind zoveel mogelijk stimuleert tot het lezen van boeken en tijdschriften. Uw zoon of dochter is ook gratis lid van de bibliotheek. Leerlingbegeleiding In onze school zijn twee leerlingbegeleiders werkzaam: Marjan Wieberdink (onderbouw), Vione Perizonius (bovenbouw). Zij helpen leerlingen bij sociaal-emotionele problemen. Soms kunnen deze problemen zo groot zijn dat dit het leren in de weg staat. De leerlingbegeleider zoekt samen met de leerling, zijn mentor en de teamleider naar een goede aanpak van het probleem. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling. De zorgcoördinator, Vione Perizonius, zorgt voor de afstemming in school en eventueel met externen. Er wordt nauw samengewerkt met het samenwerkingsverband Sterk-VO. De begeleider passend onderwijs is wekelijks in school. Schoolmaatschappelijk werk en schoolverpleegkundige Omdat sommige problemen te groot zijn om door mentoren of leerlingbegeleiders opgelost of begeleid te worden, hebben wij de mogelijkheid om de hulp in te roepen van onze schoolmaatschappelijk werkster of schoolverpleegkundige. ZAT (Zorgadvies team) Ter ondersteuning van de school is er een zorgadvies team. Dit is een team van interneen externe zorgexperts. Zij bespreken door de mentor of zorgcoördinator aangemelde leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan tegen leer- en/of ontwikkelingsproblemen aanlopen. Wij gaan er als school vanuit dat alle leer lingen hier besproken mogen worden, indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar voor 15 oktober schriftelijk melden aan de teamleider. Ook de wijkagent kan deel uit maken van dit team. Ambulante begeleiding. Voor leerlingen met een cluster 1 of 2 beschikking werken we samen met een ambulant begeleider, die begeleidt de leerlingen individueel en schoolt zonodig daarnaast de docenten. LWOO indicatie Leerlingen met een LWOO indicatie krijgen altijd een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP). Dit plan wordt met ouders en leerlingen besproken en geëvalueerd. Invulling onderwijstijd Lestijden Er is bijna nooit sprake van lesuitval behalve aangekondigd i.v.m. bijvoorbeeld een studiedag. Leerlingen kunnen hun lesrooster online in Magister zien. Hier staan altijd de meest recente lesroosters. Pauze Alle leerlingen hebben op een volledige schooldag tweemaal pauze. Beide momenten worden op school doorgebracht. Een leerling mag het schoolplein niet verlaten onder schooltijd. Alleen de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 mogen bij twee of meer tussenuren het schoolplein ver laten. Tijdens de grote pauze worden er gezonde producten in de kantine verkocht. Weekplanning Onze lestijden OB BB Pauze Pauze Pauze Pauze Een schoolweek is opgebouwd uit mentortijd, lessen voor alle vakken, keuzewerktijd(kwt), loopbaanleren, taal en rekenen. 14

15 SCHOOLGIDS Hieronder een voorbeeldrooster voor leerjaar 1 en 2. lesuur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1 mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd 2 kw verzorging Engels omgangskunde Engels pauze 3 biologie verzorging rekenen omgangskunde Engels 4 biologie gym wiskunde k&c Nederlands 5 Nederlands gym wiskunde k&c Nederlands Pauze 6 Nederlands wiskunde taal m&m m&m 7 k&c roostervrij m&m gym Duits 8 k&c roostervrij m&m gym taal 9 roostervrij Hieronder een voorbeeldrooster voor leerjaar 3 en 4. lesuur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1 mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd 2 wiskunde biologie Nederlands Engels beroepsgericht vak 3 economie rekenen taal rekenen beroepsgericht vak pauze 4 natuurkunde rekenen sport& bewegen Taal beroepsgericht vak 5 Engels economie sport & Bewegen beroepsgericht vak economie pauze 6 sport & Bewegen biologie beroepsgericht vak Beroepsgericht vak Duits 7 pauze roostervrij pauze pauze pauze 8 sport&bewegen roostervrij beroepsgericht vak beroepsgericht vak CKV 9 Ssport&Bewegen roostervrij beroepsgericht vak wiskunde rekenen Mentortijd Elke ochtend starten de leerlingen van 08.30uur tot 09.00uur de dag met mentortijd. Op deze manier is er zeer frequent contact tussen mentor en leerling waardoor de mentor de leerling goed kan leren kennen, volgen en begeleiden. De mentoren bereiden de dag voor. Aan alle klassen is één mentor en indien mogelijk een comentor toegewezen. Zij bewaken de resultaten en het welzijn van de leerlingen en vormen het eerste aanspreekpunt voor ouder(s). Keuzewerktijd Tijdens keuzewerktijd werkt de leerling aan vakoverstijgende projecten of houdt zich bezig met loopbaanleren. Het kan ook dat de leerling tijdens KWT rekenen of taal aan extra opdrachten werkt. De keuze kan zitten in aan welk project of vak gewerkt wordt en met wie er bijvoorbeeld wordt samengewerkt. Studiewijzers De leerlingen kunnen tijdens keuzewerktijd werken aan de opdrachten van de vak- en leergebieden volgens een studiewijzer. De studiewijzers zijn ook in de elektronische leeromgeving (ELO) van magister geplaatst. Op de studiewijzer staat wat er die periode gedaan moet worden voor de verschillende vakken / leergebieden. Een leerling mag zelf een planning maken, eventueel met behulp van de mentor. Loopbaanleren Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat past bij mij? Deze vragen staan centraal bij het loopbaanleren. In het weekrooster zijn een aantal momenten dat de leerling praktisch en actief bezig is en proeft aan de vaardigheden die nodig zijn om in de verschillende sectoren in de bovenbouw succesvol te zijn. Daarnaast is er aandacht voor de groei in de ontwikkellijnen: samenwerken, communiceren, kiezen en plannen & organiseren. In leerjaar-1 bezoeken onze leerlingen soms bedrijven of instellingen, zodat zij een beeld krijgen van het beroepenveld. In leerjaar 3 en 4 gaan de leerlingen een aantal weken op stage. 15

16 VIA NOVA c o l l e g e Lessen Elke dag volgen de leerlingen lessen van de vak- of leergebieden. De lessen worden aangeboden op de verschillende niveaus en zijn gebaseerd op de uitgangspunten van taalgericht vakonderwijs. Als de lessen aan een mentorgroep gegeven worden dan wordt er uiteraard gedifferentieerd naar de verschillende niveaus van de leerlingen. Bewegen en Sport De leerlingen van Via Nova hebben veel bewegingslessen. Alle leerlingen in de onderbouw hebben twee keer in de week sport in de sportcampus. Daarnaast krijgen de sportklas en de leerlingen die in de bovenbouw kiezen voor het beroepsgerichte vak SDV extra Bewegen en Sport en aanverwante theorie. Projectweken In een projectweek worden de leerlingen een week lang ondergedompeld in bijvoorbeeld de Engelse en de Duitse taal. De maatschappelijke stage, de portfolio week, de kunst- en cultuurweek, de GEO-week noemen we ook projectweken. En niet te vergeten organiseert het team van Sport & Bewegen onze eigen Olympische Spelen: Olympia Nova. Buitenschoolse activiteiten Vanuit de leergebieden worden regelmatig excursies georganiseerd. Veel van deze excursies vinden onder schooltijd plaats en zijn dan ook verplicht voor alle leerlingen. In leerjaar-1 worden er soms ook flitsstages georganiseerd. Leerlingen maken dan op één dag kennis met een aantal bedrijven of instellingen. Voor de buitenschoolse activiteiten die in Utrecht en omgeving plaatsvinden, dient de leerling zelf voor vervoer te zorgen. Meestal gaan wij op de fiets naar deze activiteiten toe. Daarnaast zijn er ook andere naschoolse activiteiten zoals schoolfeesten en sporttoernooien. Deze zijn facultatief. In het tweede leerjaar gaan alle leerlingen op schoolkamp. Dit kamp maakt deel uit van het onderwijsproces en is dan ook voor alle leerlingen verplicht. In het derde leerjaar zijn er schoolkampen op inschrijving. Voor leerlingen in leerjaar 2 en 3 is het mogelijk om zich aan te melden voor een skireis. Het examenjaar wordt afgesloten met een stedenreis. Deze reis is facultatief. Huiswerk Op het Via Nova College krijgen de leerlingen huiswerk. Huiswerk maken en leren hoort bij de dagelijkse schoolpraktijk. Het huiswerk wordt door de docent in Magister geplaatst. De leerlingen in de theoretische leerweg hebben meer huiswerk. In de bovenbouw is het van belang dat de schoolexamens en centrale examens ook thuis goed worden voorbereid. De leerstof hiervoor wordt minimaal één week van te voren bekend gemaakt. Elektronische leeromgeving We gebruiken de elektronische leeromgeving van Magister (nuovo.swp.nl). U kunt als ouder(s)/ verzorger(s) de resultaten en absentie van de leerling volgen in Magister. U ontvangt hiervoor een inlogcode aan het begin van het schooljaar. Vakanties Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen Koningsdag en Meivakantie t/m Hemelvaartsdag t/m Pinksteren Zomervakantie t/m Maandag 5 januari 2015 is een studiedag voor het personeel, de leerlingen zijn dan vrij. 16

17 SCHOOLGIDS Regels en afspraken Regels op school Op het Via Nova College hebben wij regels en afspraken. Deze worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen doorgenomen. De volgende regels gelden: Kauwgom en energy-drank zijn niet toegestaan op school. Ook niet tijdens de pauze. Tassen, jassen, mp3-spelers, telefoons, etc. liggen in de kluis van de leerling. School is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van leerlingen en kan hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden. Een hoofddeksel mag gedragen worden zolang de leerling nog herkenbaar blijft. Een petje is oké, maar een capuchon gaat af. Tijdens schooltijden verlaat niemand zonder toestemming de lesruimte of het schoolplein (toestemming kan gegeven worden d.m.v. een gangpas). Alleen leerlingen van leerjaar-3 en 4 mogen bij twee of meer tussenuren het schoolplein verlaten. Pauze houden leerlingen in de aula of op het schoolplein. Drugs, alcohol, vuurwerk en wapens zijn verboden op onze school. Het in bezit hebben, kan leiden tot verwijdering van school. Onze school is een rookvrije school, dit betekent dat leerlingen niet mogen roken op het schoolplein en medewerkers alleen op een daarvoor toegewezen plaats. Het gebruik van een mobiele telefoon in school is aan strikte regels gebonden. Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon in de klas te gebruiken, tenzij de docent hier toestemming voor heeft gegeven. Alleen in de kantine is het gebruik van een mobiele telefoon toegestaan. Is het nodig dat uw zoon / dochter contact met thuis opneemt, dan kan dat altijd met onze schooltelefoon. Op het gebruik van een mobiele telefoon in de klas, staat de volgende sanctie: Een leerling die in de klas zichtbaar met een mobiele telefoon bezig is, daarvan wordt de mobiele telefoon ingenomen. Aan het einde van de schooldag kan de mobiele telefoon bij de teamleider worden opgehaald. Bij herhaling volgt wederom inname en teruggave aan het einde van de volgende schooldag. De ouder(s) worden dan ook telefonisch ingelicht. Bij de 3e keer wordt een leerling geschorst voor 1 dag en na gesprek op school met ouder(s) en leerling eventueel weer toegelaten. It s up to you Natuurlijk willen we heel graag dat alle leerlingen zich verantwoordelijk en betrokken voelen en daarom heel goed zorgen voor ons gebouw en spullen die daarin staan. Dit hebben we vastgelegd in de Via Nova Code. Deze code geeft weer hoe wij met de leerlingen, de ouder(s) en elkaar om willen gaan. Omdat we dit heel belangrijk vinden vragen we alle 1e en 2e jaars en hun ouder(s) om zich aan deze code te binden door hem officieel te tekenen in het begin van het schooljaar. Deze code past in ons pest-beleid. Onze belangrijkste afspraak Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Van iedere leerling, personeelslid en ouder van het Via Nova College wordt verwacht dat hij/zij de code in praktijk brengt. De volledige code wordt aan elke nieuwe leerling verstrekt en is terug te vinden op de website. Leerlingen tonen respect voor iedereen in de school blijven van elkaar en elkaars spullen af zijn verantwoordelijk voor elkaar, helpen elkaar waarderen de inzet van de school houden het gebouw schoon maken niets bewust stuk lossen ruzies op met praten, niet met vechten Medewerkers tonen respect voor de leerling en zijn/haar ouder(s) corrigeren gedrag, nooit de persoon durven fouten te erkennen bewaken de belangen van de leerlingen waarderen de inzet van leerlingen, collega s en ouder(s) voelen zich verantwoordelijk voor de leerlingen en het gebouw Ouder(s) tonen respect voor het personeel en de leerlingen waarderen de inzet van de school nemen verantwoording voor hun rol in de school voelen zich verantwoordelijk voor het gebouw (Vals) Alarm Wanneer een leerling opzettelijk en zonder directe aanleiding het alarm in werking stelt (hand- of rookmelder) kan hem/haar een boete opgelegd worden van minimaal 65. Het hele gebouw moet namelijk ontruimd worden en ook de hulpdiensten rukken uit. 17

18 VIA NOVA c o l l e g e Ouder(s) De mentor is de eerste contactpersoon voor de ouder(s). Dit gebeurt door middel van ouderavonden, mentormomenten en rapporten. Ook kunnen de ouder(s) zelf initiatief nemen voor een gesprek met de mentor of indien gewenst met de teamleider. Op ouderavonden worden bepaalde thema s besproken als: huiswerk maken, omgaan met de agenda, leren plannen, determinatie, studie- en beroepskeuze en hoe ga ik als ouder om met Magister. Deze ouderavonden kennen vaak een algemeen deel en een mentordeel. Wij verwachten van ouder(s) dat zij zoveel mogelijk aanwezig zijn op deze avonden in het belang van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Er zijn ook ouderavonden waar activiteiten plaats vinden die de gehele klas betreffen. Hieronder vallen ook ouderavonden waar leerlingen hun werk presenteren bijvoorbeeld na een stage of themaweek. Verder informeren we ouder(s) via Magister, ons leerling administratiesysteem, via de website of per brief. Oudernieuwsbulletin Vijf maal per jaar geven wij een oudernieuwsbulletin uit. U ontvangt dit bulletin via magister in uw mailbox. Heeft u geen mailbox dan kunt u ons vragen om het bulletin per post toe te zenden. Ouderparticipatie Wij stellen betrokkenheid en actieve deelname van ouder(s) zeer op prijs. Naast het contact met de mentor wat in eerste instantie gericht is op de leerling zijn er ook mogelijkheden om op een andere manier actief deel te nemen, onder andere door begeleiden van leerling activiteiten, bijvoorbeeld sporttoernooien participeren in de medezeggenschapsraad participeren in de ouderraad Medezeggenschapsraad De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouder(s) en personeel. De MR overlegt regel- 18

19 SCHOOLGIDS matig met de schoolleiding. De schoolleiding is verplicht over een groot aantal zaken advies te vragen aan de MR. De schoolleiding moet de MR bijvoorbeeld raadplegen over: vaststelling of verandering leerplan, taakverdeling binnen de schoolleiding, het gebruik van financiële middelen van de school, nieuwbouw / verbouwing of fusie. Instemming is vereist voor bijvoorbeeld: verandering doelstelling van de school, uitbreiding of krimpen van de school. De medezeggenschapsraad van het Via Nova College bestaat uit vier personeelsleden en drie ouder(s). Personeelsgeleding: Wessel Pitti (secretaris), Sjef Coenen (lid), Fatiha Lakbiach (lid) en Wil van Elk (lid). Oudergeleding bestaat uit: Marc Verheyen (voorzitter), Stephan Oost (lid) en Arnoud de Koning (lid). Arnoud de Koning is namens de ouder(s) ook lid van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) evenals Wessel Pitti namens de docenten. De directeur woont de MR vergaderingen bij. De MR is te bereiken via het volgende adres: Ouderraad De ouderraad vertegenwoordigt alle ouder(s) van leerlingen van de school. Het Via Nova College kent een actieve ouderraad. De ouderraad van het Via Nova College bestaat momenteel uit drie ouder(s). Een teamleider adviseert de ouderraad en woont de vergaderingen bij. De ouderraad komt ongeveer een keer per zes weken bij elkaar voor overleg. De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouder(s) binnen de school vergroten. Voorzitter ouderraad is Hardley Mijnals. Voor vragen, suggesties of aanmeldingen mailen naar: onder vermelding van ouderraad. Open dagen Zaterdag 22 november 2014 VMBO-markt Utrecht, locatie X u Donderdag 11 december 2014 Mini open huis van Zaterdag 24 januari 2015 Open huis van Donderdag 19 maart 2015 Informatieavond (alle leerjaren) van Veiligheid Leerlingen op het Via Nova College voelen zich veilig op school, zowel fysiek als sociaal. Medewerkers van het Via Nova zijn alert op conflicten, pesten en schelden. Natuurlijk gebeurt er op onze school wel eens wat. Leerlingen worden dan op hun gedrag aangesproken en maatregelen worden getroffen. Ouder(s) worden in zo n situatie op de hoogte gebracht. Daarnaast verbinden alle leerlingen, ouder(s) en medewerkers zich aan de Via Nova Code zoals beschreven bij het hoofdstuk regels en afspraken. Het Via Nova College heeft een veiligheidsbeleid opgesteld. Jaarlijks evalueren wij dit veiligheidsbeleid en de veiligheid binnen de school om zo onze leerlingen, medewerkers en anderen een veilige omgeving te kunnen bieden. Ook neemt het Via Nova College deel aan het veiligheidsoverleg in de wijk. Verzuim Verzuimmelding Als een leerling een dag of een deel van de dag niet naar school kan gaan vanwege ziekte of om andere redenen, dan dienen de ouder(s) dit vooraf te melden. Wij verwachten dat alleen ouder(s) de afmelding doen. Dit kan door een dag van te voren een briefje mee te geven, of door dit telefonisch door te geven op de dag zelf voor uur. U dient uw kind elke dag ziek te melden. Voor het aanvragen van officieel verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk) zijn verlofaanvraagformulieren op school verkrijgbaar bij de teamleider. Dit verlof dient minimaal een week van te voren te worden aangevraagd. Mocht een leerling zonder reden niet op school zijn dan wordt er contact opgenomen met ouder(s). 19

20 VIA NOVA c o l l e g e Ziek naar huis Een leerling die gedurende de dag ziek naar huis wil, meldt zich bij de mentor. Deze belt met de ouder(s). Zij halen het kind op van school of geven toestemming om de leerling zelfstandig naar huis te laten gaan. Na thuiskomst moet u de school bellen om te melden dat uw kind veilig is aangekomen. Lestijden Elke schooldag start om 8.30 uur en eindigt, behalve op dinsdag, om uur. Op dinsdag eindigt de schooldag uiterlijk om uur. Te-laat-komen Melden Als leerlingen s ochtends te laat komen, melden zij zich bij de receptie. Daar krijgen zij een briefje waarmee zij de les in mogen. Leerlingen die bij leswisselingen te laat in de les komen, moeten ook een briefje halen bij de receptie. Leerplicht In samenwerking met leerplicht Utrecht hebben wij een verzuimprotocol opgesteld. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website. Vanaf de 2e keer te laat, blijft de leerling aan het eind van diezelfde dag een half uur na bij de conciërge voor het uitvoeren van een corvee taak. 6x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt een standaard brief naar ouder(s)/ verzorgers. Mentor voert gesprek met leerling over te laat komen en/of ongeoorloofd afwezig zijn. 9x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt nogmaals een standaard brief naar ouder(s)/verzorgers met de mededeling dat te laat komen en/of ongeoorloofd afwezig zijn, kan leiden tot een melding bij leerplicht. 12x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt brief naar ouder(s)/verzorgers met de mededeling dat het gemeld is bij leerplicht. Een kopie van deze brief wordt naar leerplicht gestuurd. Daarbij meldt school het verzuim via DUO. Leerplicht stuurt een waarschuwingsbrief naar de leerling en ouder(s)/verzorgers en een kopie naar school. 18x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School meldt verzuim bij leerplicht. Leerplicht heeft gesprek met leerling en ouder(s)/verzorgers en kan indien van toepassing een HALT afdoening opleggen of Proces Verbaal opmaken voor leerling en/of ouder(s). Schorsing en verwijdering Een teamleider of directeur kan een leerling een officiële maatregel opleggen. Dit is een pedagogische maatregel voor de duur van maximaal één schooldag. Een leerling wordt dan voor een kortere of langere periode buiten de les/onderwijssituatie geplaatst om de rust te herstellen of om na te gaan wat precies is voorgevallen. Indien er aanleiding is om ná oplegging van de pedagogische maatregel over te gaan tot een formele schorsing of (voorgenomen) verwijdering, neemt de school direct contact op met de ouders/verzorgers. Dit gebeurt eveneens in de gevallen waarbij een leerling niet in de school wordt opgevangen, maar naar huis wordt gezonden. Als een leerling zich niet houdt aan de regels van de school dan kan hij/zij geschorst worden voor één of meerdere dagen. Een leerling die geschorst wordt, krijgt altijd schoolwerk mee om thuis te maken. Bij een schorsing vindt er een gesprek plaats met de leerling en de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling. De directeur wordt in dit gesprek vertegenwoordigd door de teamleider. Indien nodig zal de directeur hierbij aanwezig zijn. Een schorsing van een leerling langer dan 1 dag wordt altijd gemeld bij de onderwijsinspectie en leerplicht. Mocht de school overgaan tot een aanzegging tot verwijdering van een leerling, dan vindt er altijd een gesprek plaats met de leerling en de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling, teamleider en de directeur. Een leerling kan pas definitief verwijderd worden als de leerling op een andere school is aangenomen. Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen beroep aan tekenen bij het College van Bestuur van NUOVO als zij het niet eens zijn met een schorsing of verwijdering. Onze school heeft ook een sanctiebeleid ontwikkeld dat op onze website is te vinden. 15x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School meldt opnieuw verzuim bij leerplicht. Leerplicht heeft gesprek met leerling en ouder(s)/verzorgers en kan indien van toepassing een officiële waarschuwing geven. 20

Leren doe je Via Nova, eigentijds en sportief vmbo. Informatieboekje

Leren doe je Via Nova, eigentijds en sportief vmbo. Informatieboekje Leren doe je Via Nova, eigentijds en sportief vmbo Informatieboekje Gelukkige leerlingen leren moeilijke dingen makkelijk Het Via Nova College is ervan overtuigd dat gelukkige kinderen sneller en beter

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Deze schoolgids is geschreven om u als ouder(s)* en verzorger(s) van onze huidige en toekomstige leerlingen een indruk te geven hoe het onderwijs op het Via Nova College

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

VIA NOVA. Onderbouw; leerjaar 1 & 2. De eerste schooldag na de zomervakantie:

VIA NOVA. Onderbouw; leerjaar 1 & 2. De eerste schooldag na de zomervakantie: Onderbouw; leerjaar 1 & 2 De eerste schooldag na de zomervakantie: Dinsdag 28 augustus begint het nieuwe schooljaar. We verwachten de 1 ste jaars om 08.30 uur en de 2 de jaars om 9.30 uur op school. Wij

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren.

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren. Voor ouders en verzorgers MEDEDELINGEN STERREN COLLEGE 2016 2017: Nummer 3: 08 11 2016 De eerste periode van het schooljaar is achter ons. De cijfers zijn ingeleverd en de afgelopen week is de afsluitende

Nadere informatie

VIA NOVA. Bovenbouw: leerjaar 3 & 4. Eerste schooldag na de zomervakantie:

VIA NOVA. Bovenbouw: leerjaar 3 & 4. Eerste schooldag na de zomervakantie: Bovenbouw: leerjaar 3 & 4 Eerste schooldag na de zomervakantie: Dinsdag 28 augustus begint het nieuwe schooljaar. We verwachten de 3 de jaars om 10.00 uur en de 4 de jaars om 10.30 uur op school. Wij bespreken

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO 2.1 Opbouw van de bovenbouwafdeling VMBO Dienstverlening en Producten Derde klas en Vierdeklas B/K: Binnen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) bieden we

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Colofon. Voorwoord. Adres Via Nova College Maartvlinder DA Utrecht

Colofon. Voorwoord. Adres Via Nova College Maartvlinder DA Utrecht Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur van NUOVO, stichting openbaar

Nadere informatie

Informatieavond 11 november 2013

Informatieavond 11 november 2013 Informatieavond 11 november 2013 Dhr. Boon Teamleider 2/3/4 GL/TL Dhr. Van Dijk Mentor TL + examensecretaris 1 Advies basisschool VMBO Wat houdt dat in? Vier leerwegen: Basis beroeps Kader beroeps Gemengd

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 19 januari 2017 19.30 21.00 uur Programma: Opening (dhr. Den Hartogh) LOB in leerjaar 2 BBL, KBL en GL/TL (MAVO) (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 SCHOOLGIDS 2016-2017 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Programma Eerste deel van de avond» Algemeen: leerjaar 3 Vmbo-TL» Regelementen en PTA» Onderweg naar kiezen : schooldecaan Vmbo-TL Laatste deel van de avond»

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL. Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO. 6 december 2016

VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL. Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO. 6 december 2016 VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO 6 december 2016 Wie is wie Teamleider VMBO 1-2 Brigitte Doornhein Teamleider VMBO 3-4 BK Andrea Vroemen Decaan VMBO Afdelingen:

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

VOORLICHTING LEERJAAR 3

VOORLICHTING LEERJAAR 3 VOORLICHTING LEERJAAR 3 Programma: Algemene informatie Kennismaking met de mentor Programma Dhr. Erens: teamleider bovenbouw Welkom Verschillen onderbouw en bovenbouw Examens Mevr. Rompen; decaan Keuzes

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom

Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL / mavo + Dhr. Derks Mentor 2T1 (002) Dhr. Hofman Mentor 2T2 (007) Dhr. Oplaat Mentor 2T3

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

VOORLICHTING MAVO februari 2017

VOORLICHTING MAVO februari 2017 VOORLICHTING MAVO 3 16 februari 2017 17-2-2017 PROGRAMMA - Vakkenpakket maken - Mogelijkheden in de prielen - Vervolg keuzeproces,vervolgopleiding www.zsc.nl VAKKENPAKKETTEN 3 prielen Vakkenpakketten passen

Nadere informatie

Kennismakingsavond MAVO 3

Kennismakingsavond MAVO 3 Kennismakingsavond MAVO 3 Deel 1: Welkom Te bespreken in het eerste deel: Website: www.graafengelbrecht.nl Magister Ziekmelding Absentieregeling Te laat regeling Elke belangrijke schoolregels Website www.graafengelbrecht.nl

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Keuzes Programma Wat doet de decaan? Voorlichting en informatie geven Activiteiten organiseren (bedrijfsbezoeken, scholenmarkt e.d.) Adviesgesprekken met leerlingen

Nadere informatie