SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS

2 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College Maartvlinder DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur van NUOVO, stichting openbaar voorgezet onderwijs Utrecht Postbus BK UTRECHT Foto s: Andre van Vondelen 2

3 SCHOOLGIDS Voorwoord Deze schoolgids is geschreven om u als ouder(s) en verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen een indruk te geven hoe het onderwijs op het Via Nova College is georganiseerd en vormgegeven. Ook de leerkrachten en directeuren van de basisscholen wil ik op deze manier informeren. Heeft u na lezing van deze gids nog vragen, aarzel dan niet en neem contact met mij op. In deze schoolgids maakt u kennis met het vernieuwde Via Nova College, een brede sportieve en creatieve VMBO school in Utrecht met uitstekende examenresultaten in alle leerwegen: basis-, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en onze MAVO (theoretische leerweg). In juni 2014 heeft de onderwijsinspectie het Via Nova College positief beoordeeld. Alle leerwegen hebben een basisarrangement. Er zijn geen zwakke afdelingen. Onze school onderscheidt zich door het mentoraat. Elke dag starten alle leerlingen de dag bij hun mentor. Zo wordt de overstap van basisschool naar onze school veel gemakkelijker. Om de rust in school te waarborgen werken wij zoveel mogelijk met vaste lestijden voor de onderbouw en bovenbouw. Hierdoor zijn er weinig tussenuren en is er nauwelijks sprake van lesuitval. Onze school is een Topsport TalentSchool (TTS). Door de sport bonden geïndiceerde topsporttalenten krijgen bij ons de kans om hun topsportcarrière te combineren met school zonder dat hun school resultaten daaronder lijden. Voor leerlingen die ook van veel sporten houden en geen topsportstatus hebben heeft het Via Nova College meerdere sportklassen. Ook is er een uitgebreid na-schools programma Move-on!. Het programma bestaat uit verschillende workshops. Ook huiswerkbegeleiding hoort hier bij. Voor basisschoolverlaters met een advies voor het VMBO en eventueel LWOO zijn er leerwegen uitgestippeld, die uitgaan van ieders persoonlijke mogelijkheden. LWOO leerlingen krijgen les van een kleine groep docenten op een aparte vloer. Dit biedt veel rust en structuur aan deze leerlingen. Ook zijn leerlingen die hun VMBO-opleiding bij ons willen voort zetten van harte welkom. Instroom in alle vier leerjaren is mogelijk. Aanmelden voor 15 april 2015 geeft de grootste zekerheid op een plek in leerjaar 2, 3 of 4. In deze gids kunt u lezen wat de visie van het Via Nova College is. Verder vindt u onder andere informatie over de onderwijsresultaten, de wijze waarop wij de leerlingen begeleiden, de sectoren en beroepsrichtingen en de vrijwillige ouderbijdrage. Het Via Nova College gaat zeer waarschijnlijk per 1 januari 2018 naar een nieuw schoolgebouw in Vleuterweide, tegenover station Vleuten. In dit nieuwe gebouw kunnen wij uw zoon of dochter nog beter voorbereiden op de toekomst. Wij hopen dat u na het lezen van onze schoolgids een goed beeld van het Via Nova College heeft gekregen. Aanvullende informatie kunt u ook op onze website vinden. Natuurlijk bent u van harte welkom op één van onze open dagen. Tot ziens op het Via Nova College! Wim de Boom, directeur Via Nova College. 3

4 VIA NOVA c o l l e g e Het Via Nova College Het Via Nova College is een openbare vmboschool voor eigentijds en sportief onderwijs. De school is opgericht in De school onderscheidt zich onder andere door onze focus op de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerlingen, veel persoonlijke aandacht en inzet op een brede en sportieve ontwikkeling. Het zelfstandig leren wordt zoveel mogelijk gestimuleerd in een gestructureerde leeromgeving. Leerlingen kunnen tijdens keuzewerktijd werken aan vakoverstijgende projecten of extra uitleg krijgen voor taal en rekenen. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door middel van loopbaanleren. Onderwijsvisie Wij dagen leerlingen uit tot het leveren van optimale prestaties. Daarbij gaan we uit van de unieke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van elk kind. Met leerlingen en hun ouder(s) gaan wij een relatie aan die wij opbouwen en onderhouden. In deze relatie is altijd aandacht voor de groei en de ontwikkeling die een leerling doormaakt. Wij stimuleren leerlingen tot het maken van zelfstandige keuzes in en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen schoolloopbaan. Het Via Nova onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven. Schoolleiding De schoolleiding bestaat uit de directeur Wim de Boom en de teamleiders: Jon van Mourik, voor leerjaar 1 en Chris de Jager voor leerjaar 2. Hildegard Leliveld voor leerjaar 3 en Monique aan den Boom voor leerjaar 4. 4

5 SCHOOLGIDS Het onderwijs Onderwijssoort Wij bieden onderwijs aan voor leerlingen met een vmbo-advies basis tot en met theoretische leerweg met of zonder lwoo. Onderwijs is te volgen binnen de sectoren: Economie en Zorg en welzijn Het Via Nova College is een sportactieve school. Dat houdt in dat wij voor iedereen, door de hele school extra aandacht hebben voor Bewegen en Sport. Daarnaast is het Via Nova College een TopsportTalentSchool. De school biedt extra faciliteiten voor topsporttalenten. Daarnaast kent elk leerjaar één of meerdere Sportklassen die zijn bedoeld voor leerlingen die van bewegen en sporten houden en willen excelleren in en om het sportveld. Vmbo bbl Basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op mbo-niveau 2. Vmbo kbl Kaderberoepsgerichte leerweg bereidt voor op mbo-niveau 3 en 4. Vmbo gl Gemengde leerweg bereidt voor op mboniveau 4. De leerling volgt 5 avo-vakken en een beroepsgerichte vak. MAVO+ of Vmbo tl Theoretische leerweg (tl) bereidt voor op het havo, hiervoor moeten de leerlingen een 6,8 gemiddeld op hun eindlijst behalen. Tevens bereidt de theoretische leerweg voor op mboniveau 4. De leerling volgt 6 avo-vakken en een beroepsgerichte vak. Mavo met een plus. LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bieden wij extra begeleiding op het gebied van taal, rekenen, schoolse vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. De mentoren maken een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP), waarin staat beschreven welke onder steuning nodig is en hoe dit wordt aangeboden. Dit bespreken en evalueren de mentoren met ouder(s) en leerling. Aanname en intake Aannameprocedure leerjaar 1: Uw kind wordt bij onze school aangemeld via het zogenaamde digitale RAAD-formulier. Dit RAAD-formulier bestaat uit twee delen; het RAAD-onderwijskundig rapport en het aanmeldformulier. Dit formulier wordt digitaal door de basisschool aangeleverd via Onderwijs Transparant (OT). De leerkracht vult in het RAADonderwijskundig rapport het advies, de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en aanvullende informatie over de leerling in. Ouder(s) ondertekenen dit en krijgen hiervan altijd een kopie. Als ouder(s) het niet eens zijn met de informatie die de basisschool heeft opgeschreven dan kunnen ze dit ook op het RAAD-onderwijskundig rapport vermelden. Door het invullen van het aanmeld-formulier wordt de leerling digitaal aangemeld bij de school van voorkeur. Ook hiervoor tekenen ouder(s). Aannameprocedure leerjaar 2, 3 en 4: Wilt u uw kind aanmelden, neemt u dan contact op met onze schooladministratie. Wel voor 15 april Toelatingsbeslissing Zodra het digitale aanmeldformulier bij ons binnen is, worden de ouder(s) / verzorger(s) en het kind uitgenodigd voor een intakegesprek op school. Het Via Nova College volgt, zoals afgesproken met alle middelbare scholen in Utrecht, de POVO-procedure. De Ouderbrochure POVO, met alle informatie over aanmelden en toelating, kunt u terug-vinden op de website van Samenwerkingsverband Utrecht: Onderwijsinhoud Vakken in de onderbouw In de onderbouw bieden wij de volgende vakken aan: Nederlands, Engels Duits (alleen voor de theoretische leerweg) wiskunde natuur- en scheikunde biologie, verzorging en omgangskunde mens en maatschappij (bestaat uit: maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis en economie) kunst en cultuur (tekenen, handvaardigheid, drama en techniek) Bewegen en Sport (lichamelijke opvoeding) taal en rekenen Wij bieden géén Frans aan. 5

6 VIA NOVA c o l l e g e Vakken in de bovenbouw In leerjaar 3 worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels Duits (alleen voor de theoretische leerweg) wiskunde biologie economie natuur- en scheikunde maatschappijleer 1 en 2, CKV en sport & bewegen. taal en rekenen Wij bieden géén Frans aan. De beroepsgerichte vakken voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: Handel & Administratie, Sport, Dienstverlening & Veiligheid en Dienstverlening & Commercie en voor de theoretische leerweg het programmavak intersectoraal. In leerjaar 2 wordt duidelijk welke sector en beroepsgericht vak de leerling heeft gekozen en welk vakkenpakket daarbij hoort. Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en maatschappijleer1 zijn verplichte examenvakken en worden al in leerjaar 3 afgerond. Lessentabel bovenbouw leerjaar 3 en 4 VAKKEN BBL/KBL GL-TL NEDERLANDS 3 3 TAAL 1 1 ENGELS 3 3 DUITS 0 3 WISKUNDE* 4 4 REKENEN 1 2 BIOLOGIE* 4 3 NASK* 0 3 ECONOMIE* 4 3 MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJLEER-2* 4 3 CKV 1 BEROEPSGERICHTE VAK 8 4 LICH. OEFENING 4 4 Mentor 2,5 klokuur Vakken met een * zijn keuzevakken. 2,5 klokuur Lessentabel onderbouw leerjaar 1 leerjaar 2 VAKKEN BBL/KBL GL-TL BBL/KBL GL-TL KWT(/project vakoverstijgend/lob) NEDERLANDS TAAL ENGELS DUITS WISKUNDE REKENEN BIOLOGIE VERZORGING OMGANGSKUNDE NASK MENS&MAATSCHAPPIJ ECONOMIE 2 2 KUNSTVAKKEN LICH. OEFENING Mentor 2,5 klokuur 2,5 klokuur 2,5 klokuur 2,5 klokuur * 1 lesuur duurt 45 minuten 6

7 SCHOOLGIDS Sectoren schooljaar Halverwege leerjaar 2 gaan alle tweedejaars leerlingen zich oriënteren op de verschillende sectoren en beroepsgerichte vakken die onze school biedt. Hiervoor wordt een informatieavond georganiseerd waarin uitleg en informatie over de sectoren en de vakken gegeven wordt. Tevens vindt er overleg plaats met de ouders en leerling om samen tot een passende keuze te komen. Het Via Nova College biedt in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg de volgende beroepsgerichte vakken aan. Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Dit beroepsgerichte vak valt onder de sector Zorg & Welzijn. Contact maken met mensen staat hierin centraal. SDV-leerlingen leren een sportactiviteit leiden, zich dienstverlenend opstellen en zorg te dragen voor de veiligheid van mensen en gebouwen. De SDV-leerling onderscheidt zich door discipline, doorzettingsvermogen, actieve communicatie en sportiviteit. Het vakkenpakket: naast Nederlands en Engels kiest de leerling 1 vak uit economie of wiskunde en kiest 1 vak uit biologie of maatschappijleer-2. Handel & Administratie Handel & Administratie hoort bij de sector economie. Voor leerlingen die het leuk vinden om zorgvuldig te werken, om te gaan met klanten of de droom hebben een eigen bedrijf te starten is dit een goede keuze. Lesonderdelen bij handel en administratie zijn bijvoorbeeld boekhouden, verkoopgesprek houden, kassavaardigheden en bedrijfsrekenen. In het vakkenpakket zijn naast de vakken Nederlands en Engels de vakken wiskunde en economie verplicht. Intersectoraal dienstverlening & commercie Leerlingen die van alle markten thuis zijn, zich willen verdiepen in allerlei beroepen en graag praktisch bezig zijn, kiezen voor het brede Dienstverlening en Commercie. Dit is opgebouwd uit twee sectoren. Vanuit Zorg & Welzijn het dienstverlenende karakter waaronder het koken en werken in een keuken en vanuit de sector economie meer de organisatorische en bedrijseconomische aspecten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld recreatie, ict, horeca, toerisme en zorg. Het vakkenpakket: naast Nederlands en Engels kiest de leerling 1 vak uit economie of wiskunde en 1 vak uit wiskunde, biologie of maatschappijleer-2. Theoretische leerweg, onze MAVO-PLUS De leerlingen die de theoretische leerweg volgen, doen dat met een breed programma. Zij kiezen uit twee varianten: Natuur, Techniek, Gezondheid (NTG) of Economie, Cultuur en Maatschappij (ECM). Naast de zes theorievakken volgen zij het beroepsgerichte vak Intersectoraal. Voor het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding is het van belang dat de leerlingen loopbaancompetenties en een beroepsidentiteit kunnen ontwikkelen. En dat zij zich een beeld kunnen vormen van de belangrijkste aspecten voor hun toekomstige loopbaan en beroep. In de drie uitstroomvarianten staat dit centraal. Op deze manier behalen leerlingen een mavo (TL) diploma of als dat net niet lukt een diploma gemengde leerweg (GL). Dus twee mogelijkheden op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot het MBO niveau-4. Nieuwe profielen in het VMBO per 1 augustus 2015 in leerjaar-3. Per 1 augustus 2015 verandert het VMBO. De overheid voert dan in het derde leerjaar van het VMBO nieuwe profielen in. Deze profielen komen in de plaats van onze huidige afdelingen: Handel & Administratie Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Intersectoraal Dienstverlening en Commercie (ISDC). De overheid beoogt hiermee te komen tot een reductie van het aantal verschillende afdelingen en examenprogramma s naast een inhoudelijke vernieuwing van de beroepsgerichte vakken. Hiermee worden de leerlingen nog beter voorbereid op het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Het Via Nova College biedt per 1 augustus 2015 in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in leerjaar-3 de volgende profielen aan: Profiel ZORG & WELZIJN: HUMAN HEALTH & SPORTS: Dit profiel bestaat uit de volgende vier profieldelen Mens en gezondheid ondersteunen bij activiteiten op het gebied van gezondheid. 7

8 VIA NOVA c o l l e g e Mens en omgeving representatief optreden en helpen een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving creëren. Mens en activiteit activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de ander te activeren. Mens en zorg ondersteunen bij het zorg verlenen aan de ander. Profiel ECONOMIE & ONDERNEMEN: MAKING MONEY: Dit profiel bestaat uit de volgende vier profieldelen Commercieel de winkelformule en marketinginstrumenten herkennen en toepassen t.a.v. de doelgroep, het assortiment en de marktpositie verkopen en afrekenen Secretarieel secretariële werkzaamheden uitvoeren backoffice werkzaamheden frontoffice werkzaamheden Logistiek magazijnwerkzaamheden uitvoeren t.a.v. het magazijnbeheer het goederenbeheer het administratieve voorraadbeheer Administratie kennis van (handels)ondernemingen herkennen of benoemen financieel- en administratief beheer van (handels)ondernemingen ondersteunen Onze school onderzoekt op dit moment of wij de profieldelen van het profiel Dienstverlening en Producten gaan aanbieden als keuzedelen bij de profielen Human Health & Sports en bij Making Money. Hierover is nog geen besluit genomen. De profieldelen van het profiel Dienstverlening en Producten zijn: Organiseren van een activiteit: een plan van aanpak maken en toelichten/ presenteren een overzicht/draaiboek maken medewerkers inroosteren een begroting opstellen preventieve maatregelen beschrijven om de negatieve gevolgen van de uit te voeren activiteit voor het milieu te beperken kosten-baten analyse uitvoeren Presenteren, promoten en verkopen (namens een opdrachtgever) naar derden verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen (her)kennen, benoemen en professioneel toepassen promotieactiviteiten beoordelen, verbeteren en uitvoeren informatie verstrekken en instructie geven gericht op een doelgroep Een product maken en verbeteren (delen van) een product of halffabricaat maken (een deel van) een product ontwerpen of verbeteren met behulp van een eenvoudig technisch tekenprogramma in zowel 2D als 3D Multimediaal product maken en (namens een opdrachtgever) het product naar derden communiceren een digitaal ontwerp maken een instructie-of voorlichtingsfilm maken een website ontwerpen en samenstellen aan een applicatie ontwerpen, maken of samenstellen Bevorderingsnormen Het Via Nova hanteert bevorderingsnormen voor elk leerjaar. De bevorderingsnormen worden besproken en uitgedeeld op de eerste ouderavond van het schooljaar en zijn te vinden op onze website. Als een kind niet voldoet aan de gestelde eisen om bevorderd te worden, dan is er geen automatisch recht om het leerjaar over te doen. De school beslist over wel/niet doubleren en over op- en afstroom van een leerling naar een andere leerweg. Een leerling die gezakt is (heet formeel afgewezen) voor zijn eindexamen heeft geen automatisch recht op het overdoen van het examenjaar. Hij kan daartoe een verzoek indienen bij de directeur. Sport en LOOT De grote magneetborden van sportidolen in de school staan synoniem voor de belangrijke plaats die het sporten inneemt in het onderwijsprogramma. Naast de lessen lichamelijke opvoeding doet Via Nova mee met diverse nationale en internationale sporttoernooien en organiseren wij die ook regelmatig zelf. In onze mooie sporthal bieden wij na schooltijd extra sportactiviteiten aan. 8

9 SCHOOLGIDS Sportklas Voor leerlingen die graag bewegen en het leuk vinden om ook in een andere rol bezig te zijn met sport (bijv. les- en leiding geven) bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan de Via Nova Sportklas. Tijdens het schooljaar bieden we een breed scala aan sportactiviteiten aan die we inzetten om discipline, doorzettingsvermogen, fair play, leiderschap en motorische kwaliteiten bij leerlingen te vergroten. Deze leerlingen zullen naast sporten en deelnemen aan toernooien ook ingezet worden bij het ondersteunen van bijvoorbeeld pupillenteams. De kosten voor deelname hieraan, inclusief een volledige sportoutfit, zijn 125,-. Het doel van de sportklas is het opleiden van de leerlingen tot goede bewegers en lesgevers, zodat ze na vier jaar sportklas op het Via Nova College tenminste op mbo-niveau 2 functioneren van een mbo-opleiding Sport & Bewegen. Wat gebeurt er in welk leerjaar? In leerjaar 1 zijn de leerlingen vooral actief met verschillende sporten en de spelregels van deze sporten. In leerjaar 2 zullen de leerlingen ook bezig zijn met verschillende sporten maar dan is alles meer gericht op het zelf lesgeven en zijn er verschillende workshops. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan klimmen, mountainbiken, golfen, schermen en duiken. In leerjaar 3 en 4 zijn de leerlingen bezig met het organiseren van evenementen. Leerlingen organiseren bijvoorbeeld een sportdag voor een basisschool. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het zelf lesgeven. Tenslotte zal er ook aandacht worden besteed aan EHBO en anatomie. 9

10 VIA NOVA c o l l e g e Topsport Talentschool (TTS) Het Via Nova College is een topsport talentschool (toegekend door de stichting Landelijk Overleg Onderwijs Topsport en erkend door NOC*NSF). Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om topsport te combineren met school zonder dat de resultaten daar onder lijden. Geïndiceerde topsportleerlingen kunnen faciliteiten krijgen waardoor ze sport en school beter kunnen combineren. Een overzicht van de faciliteiten: flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden; uitstel of vermindering van huiswerk; voorzieningen om achterstanden weg te werken; individualisering van de diverse toetsen en schoolexamens; gespreid examen over twee jaar (voor de absolute topsporter); begeleiding door een studie- en sport coördinator; bemiddeling bij gebruik van sportaccommodaties; begrip, belangstelling en respect voor het leven van de jonge topsporter. Topsporters Onze topsporters laten hun talenten zien in de volgende disciplines: basketbal bij UBALL, voetbal bij FC Utrecht en Ajax, tennis bij BTA, judo, skiën en dressuur. Leren is doen Loopbaanleren Al vanaf het eerste schooljaar bieden wij onze leerlingen mogelijkheden aan om zich te oriënteren op de maatschappij en de vervolgstap na het Via Nova College. Dit doen we onder andere door maatschappelijke stages, bedrijfsbezoeken en praktische workshops. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat past bij mij? Deze vragen staan centraal bij het ervaringsgerichte loopbaanleren in de onderbouw. In het lesrooster zijn een aantal momenten gecreëerd waarop de leerling de mogelijkheid krijgt om op een praktische en actieve manier bezig te zijn met loopbaanleren. Daarnaast is er aandacht voor de groei in de ontwikkellijnen: samenwerken communiceren kiezen plannen & organiseren Binnen het loopbaanleren verwerkt de leerling zijn ervaringen en ontwikkeling door middel van bewijzen in een portfolio. Het portfolio staat centraal in een individueel gesprek met de mentor en gaat mee naar de volgende leerjaren. Het loopbaanleren in leerjaar 3 staat vooral in het teken van het verkennen van de verschillende beroepscompetenties en wat je daar als leerling voor nodig hebt. In leerjaar 4 staat het kiezen van een vervolgopleiding centraal. De leerlingen leggen hun bevindingen vast in een persoonlijk portfolio. Aan het einde van leerjaar 3 presenteren de leerlingen hun portfolio voor hun mentor en voor hun mentorklas. Aan het einde van leerjaar 4 presenteren de leerlingen het portfolio aan medeleerlingen, ouder(s), mentor, en genodigden uit het mbo, dit vormt het sluitstuk van loopbaanleren op het Via Nova College. Maatschappelijke stage* Leerlingen maken tijdens de maatschappelijke stage kennis met verschillende kanten van de samenleving. Iets voor een ander doen staat centraal in de maatschappelijke stage. Bijvoorbeeld door een wijkfeest of sportactiviteit te organiseren of een website te maken voor een vrijwilligersorganisatie. Maatschappelijke stage duurt minimaal 30 uur en is (nog) verplicht. *De maatschappelijke stage is door de overheid afgeschaft. Onze school onderzoekt de mogelijkheden om dit toch aan te bieden aan onze leerlingen. Bedrijfsbezoeken en stages in leerjaar 3 Om leerlingen in de gelegenheid te stellen een beeld van bestaande beroepen te vormen worden in leerjaar 3 bedrijfsbezoeken georganiseerd en doen alle derdejaars een stage van 2 weken. 10

11 SCHOOLGIDS Stage in leerjaar 4 In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de sectoren is ook voor de bbl en kbl leerlingen de leerjaar 4 stage opgenomen. Deze stage duurt 3 weken. Voor de mavo-tl leer lingen is geen stage opgenomen. Leerlingen en ouder(s) zoeken i.s.m. de mentor en de stagecoördinator, de heer Sjef Coenen, van het Via Nova College een stageplek. Onderwijsresultaten Ouderavonden en rapporten Vier of vijf keer per jaar komt er een rapport uit. Afhankelijk van de feitelijke lengte van het schooljaar. Dit geeft een overzicht van de leerprestaties en de werkhouding van de leerling. De eerste drie rapporten worden gevolgd door een ouderavond. De mentor bespreekt dan het rapport, het gedrag, de werkhouding, de absentie en andere schoolzaken met de ouder(s). Zowel u als ouder en de leerling kan op elk moment zijn resultaten zien in Magister. Elke ouder en leerling krijgt een inlogcode. Tevens nemen we deel aan het CITO-programma van entree, advies en volgtoetsen. Ook deze worden tijdens een ouderavond besproken. Portfolio Het Via Nova College heeft een schooleigen loopbaanportfolio ontwikkeld. De leerling geeft in dit portfolio een beeld van zijn groei op de Via Nova ontwikkellijnen en het keuzeproces naar vervolgopleiding. Ook doet een leerling een eigen showcase en zijn rapporten van de school in het portfolio. In de bovenbouw wordt het portfolio en het keuzetraject naar een vervolgopleiding tijdens de rapportgesprekken besproken. Aan het eind van leerjaar 4 geeft de leerling een eindpresentatie van zijn portfolio aan docenten, medeleerlingen, ouder(s), docenten en studenten van verschillende mbo s. Onze leerlingen kunnen gedurende hun loopbaan ondersteuning krijgen bij het maken van een sectorkeuze of schoolkeuze na het behalen van hun diploma van onze decaan Michel Zijffers. Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) Voor 1 oktober is het programma van toetsing en afsluiting (PTA) op de website van het Via Nova College te vinden en in te zien. Het gehele schoolexamen is gespreid over leerjaar 3 en 4. Het examenreglement staat ook op de website. In de bovenbouw worden ouder(s) en leerlingen in de eerste periode uitgenodigd voor een informatieavond over het schoolexamen. Later in het jaar worden ouder(s) en leerlingen van leerjaar 4 uitgenodigd voor een bijeenkomst over het centraal examen. Het schoolexamenreglement en het examenreglement van NUOVO zijn te vinden op de website van de school. Onderwijs in cijfers Leerlingaantal In schooljaar telt de onderbouw in totaal ongeveer 300 leerlingen. De bovenbouw telt ongeveer 270 leerlingen. De onderbouw- en bovenbouwleerlingen zitten in twee verschillende vleugels van het gebouw en hebben verschillende pauzes. Heeft u belangstelling voor meer resultaten van onze school kijkt u dan op : nl/?p_schoolcode= tr-005# Aantal leerlingen laatste 3 schooljaren

12 VIA NOVA c o l l e g e Vervolgopleiding leerlingen vmbo-(g)1 vmbo-k vmbo-b Slagingspercentage 100% 80% 60% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% VO MBO UIT Kwaliteit Het Via Nova College vindt het belangrijk om te onderzoeken of de doelen die we ten aanzien van onze onderwijsactiviteiten gesteld hebben, behaald worden. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Wij beantwoorden deze vragen bijvoorbeeld door de resultaten van leerlingen op leerstof afhankelijke en onafhankelijke toetsen en op school en landelijke examens te analyseren en te bespreken met teamleiders, vakgroepen en mentoren. Ook doen we onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouder(s) en medewerkers. Uiteraard doen wij mee aan Vensters voor Verantwoording waar gegevens en opbrengsten van het Via Nova College gepresenteerd worden. 20% 0% vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)1 De onderwijsinspectie heeft in juni 2014 het Via Nova College positief beoordeeld. Alle leerwegen hebben een basisarrangement. Er zijn geen zwakke afdelingen. Slagingscijfers 2014 Het schooljaar hebben 128 leerlingen eindexamen gedaan. Eén leerling is teruggetrokken voor het centraal examen. Van de 62 basis leerlingen zijn er 58 geslaagd. Dat is 95 %. Van de 40 kader leerlingen zijn er 36 geslaagd. Dat is 90 %. Van de 25 theoretische leerlingen zijn er 19 geslaagd. Dat is 76 %. Het totale percentage geslaagden in 2014 is 90%. We zijn als school trots op deze goede resultaten. In het kader van de professionalisering van onze medewerkers kunnen er voor scholingsdoeleinden filmopnamen in de klas gemaakt worden. Ook kunnen er foto s van leerlingen gemaakt worden voor PR-doeleinden van onze school, nooit voor derden. Mocht u hier bezwaar tegen maken, dan dient u dit bij aanvang van het schooljaar en wel voor 15 oktober schriftelijk kenbaar te maken bij de teamleider. Begeleiding en Zorg Mentoren Aan alle klassen is één mentor en zo mogelijk één co-mentor toegewezen. Zij waken over het welzijn en de onderwijsresultaten van de leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor ziet de klas dagelijks en bespreekt dan de belangrijkste dagelijkse zaken met de klas. Mentoren zijn bereikbaar via of telefonisch na lestijd. Docenten zijn tot uur op school aanwezig. Het team De docenten en begeleiders werken in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) in één team. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) ook. Ieder leerjaar staat onder leiding van een teamleider. Elk team beschikt over bevoegde docenten en begeleiders (onderwijsassistenten en collega s in opleiding). Deze collega s in opleiding werken op onze school maar zijn studenten van de lerarenopleiding. Zij combineren hun werk als begeleider met hun opleiding tot docent. Het Via Nova College stelt de ontwikkeling van de leerling in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling centraal. Het gaat ons er om dat we aandacht besteden aan dat wat de leerling kan in plaats van focussen op wat de leerling niet kan. 12

13 SCHOOLGIDS De leerling doet er dus toe. Een positieve benadering van het leer- en opvoedingsproces. Immers iedere leerling bij ons op school krijgt de kans zich te ontwikkelen op de wijze die bij hem/ haar past. Dit kan slechts als er sprake is van een vertrouwensrelatie. De volwassene stelt de kaders en bepaalt de structuur, zodat de leerlingen vertrouwen en veiligheid kunnen ervaren. De volwassene is ook degene die de leerling durft te confronteren met zijn/haar gedrag. Correcties zijn met andere woorden gericht op gedragswijziging van de leerling en nooit op de leerling als persoon. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Het Via Nova College zet zich in om passend onderwijs te bieden aan elke leerling. Dat betekent dat de school oog heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen worden op maat ondersteund. Extra begeleiding Sommige leerlingen hebben achterstanden op verschillende gebieden, bijvoorbeeld bij rekenen of taal. Deze leerlingen hebben daar gerichte hulp bij nodig. Op basis van test-gegevens wordt ondersteuning op maat aangeboden. Hiervoor wordt een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) opgesteld door de mentor. Leerlingen kunnen op school met toestemming van de ouder(s) / verzorger(s) onderzocht worden door onze orthopedagogen Hanneke Schoof en Iris van Rosmalen. Dit wordt besproken en geëvalueerd met ouders en kind. Leerlingen met dyslexie hebben recht op ondersteunende faciliteiten. Zij kunnen begeleid worden door onze dyslexiecoach Coby Broekhuizen. Onze school biedt per 1 augustus 2015 de mogelijkheid aan dyslectische leerlingen om een laptop te huren (huurkoop-constructie). Op deze laptop wordt dan speciale software geïnstalleerd zodat tekstboeken voorgelezen kunnen worden. In de bovenbouw wordt een examenvreestraining aangeboden. Taal en rekenen In de onderbouw krijgen alle leerlingen in het weekrooster één uur rekenen en twee uur taal. In de bovenbouw één uur rekenen en één uur taal. Het doel van deze lessen is het onderhouden en ondersteunen van de taal- en rekenvaardigheden van onze leer lingen. Zo bereiden 13

14 VIA NOVA c o l l e g e wij onze leerlingen voor op de verplichte rekentoets. Leerlingen met specifieke moeilijkheden op dit gebied kunnen begeleid worden door onze remedial teacher Coby Broekhuizen. Er wordt ook een project schoolbreed lezen uitgevoerd. Dit betekent dat een aantal klassen op een vast moment in de week leest met als doel de leesvaardigheid en woordenschat te vergroten. Het succes van leerlingen op het behalen van een diploma wordt vergroot als zij een uitgebreide woordenschat hebben en teksten goed begrijpen. Het is belangrijk dat u als ouder / verzorger uw kind zoveel mogelijk stimuleert tot het lezen van boeken en tijdschriften. Uw zoon of dochter is ook gratis lid van de bibliotheek. Leerlingbegeleiding In onze school zijn twee leerlingbegeleiders werkzaam: Marjan Wieberdink (onderbouw), Vione Perizonius (bovenbouw). Zij helpen leerlingen bij sociaal-emotionele problemen. Soms kunnen deze problemen zo groot zijn dat dit het leren in de weg staat. De leerlingbegeleider zoekt samen met de leerling, zijn mentor en de teamleider naar een goede aanpak van het probleem. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling. De zorgcoördinator, Vione Perizonius, zorgt voor de afstemming in school en eventueel met externen. Er wordt nauw samengewerkt met het samenwerkingsverband Sterk-VO. De begeleider passend onderwijs is wekelijks in school. Schoolmaatschappelijk werk en schoolverpleegkundige Omdat sommige problemen te groot zijn om door mentoren of leerlingbegeleiders opgelost of begeleid te worden, hebben wij de mogelijkheid om de hulp in te roepen van onze schoolmaatschappelijk werkster of schoolverpleegkundige. ZAT (Zorgadvies team) Ter ondersteuning van de school is er een zorgadvies team. Dit is een team van interneen externe zorgexperts. Zij bespreken door de mentor of zorgcoördinator aangemelde leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan tegen leer- en/of ontwikkelingsproblemen aanlopen. Wij gaan er als school vanuit dat alle leer lingen hier besproken mogen worden, indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar voor 15 oktober schriftelijk melden aan de teamleider. Ook de wijkagent kan deel uit maken van dit team. Ambulante begeleiding. Voor leerlingen met een cluster 1 of 2 beschikking werken we samen met een ambulant begeleider, die begeleidt de leerlingen individueel en schoolt zonodig daarnaast de docenten. LWOO indicatie Leerlingen met een LWOO indicatie krijgen altijd een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP). Dit plan wordt met ouders en leerlingen besproken en geëvalueerd. Invulling onderwijstijd Lestijden Er is bijna nooit sprake van lesuitval behalve aangekondigd i.v.m. bijvoorbeeld een studiedag. Leerlingen kunnen hun lesrooster online in Magister zien. Hier staan altijd de meest recente lesroosters. Pauze Alle leerlingen hebben op een volledige schooldag tweemaal pauze. Beide momenten worden op school doorgebracht. Een leerling mag het schoolplein niet verlaten onder schooltijd. Alleen de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 mogen bij twee of meer tussenuren het schoolplein ver laten. Tijdens de grote pauze worden er gezonde producten in de kantine verkocht. Weekplanning Onze lestijden OB BB Pauze Pauze Pauze Pauze Een schoolweek is opgebouwd uit mentortijd, lessen voor alle vakken, keuzewerktijd(kwt), loopbaanleren, taal en rekenen. 14

15 SCHOOLGIDS Hieronder een voorbeeldrooster voor leerjaar 1 en 2. lesuur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1 mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd 2 kw verzorging Engels omgangskunde Engels pauze 3 biologie verzorging rekenen omgangskunde Engels 4 biologie gym wiskunde k&c Nederlands 5 Nederlands gym wiskunde k&c Nederlands Pauze 6 Nederlands wiskunde taal m&m m&m 7 k&c roostervrij m&m gym Duits 8 k&c roostervrij m&m gym taal 9 roostervrij Hieronder een voorbeeldrooster voor leerjaar 3 en 4. lesuur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1 mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd mentortijd 2 wiskunde biologie Nederlands Engels beroepsgericht vak 3 economie rekenen taal rekenen beroepsgericht vak pauze 4 natuurkunde rekenen sport& bewegen Taal beroepsgericht vak 5 Engels economie sport & Bewegen beroepsgericht vak economie pauze 6 sport & Bewegen biologie beroepsgericht vak Beroepsgericht vak Duits 7 pauze roostervrij pauze pauze pauze 8 sport&bewegen roostervrij beroepsgericht vak beroepsgericht vak CKV 9 Ssport&Bewegen roostervrij beroepsgericht vak wiskunde rekenen Mentortijd Elke ochtend starten de leerlingen van 08.30uur tot 09.00uur de dag met mentortijd. Op deze manier is er zeer frequent contact tussen mentor en leerling waardoor de mentor de leerling goed kan leren kennen, volgen en begeleiden. De mentoren bereiden de dag voor. Aan alle klassen is één mentor en indien mogelijk een comentor toegewezen. Zij bewaken de resultaten en het welzijn van de leerlingen en vormen het eerste aanspreekpunt voor ouder(s). Keuzewerktijd Tijdens keuzewerktijd werkt de leerling aan vakoverstijgende projecten of houdt zich bezig met loopbaanleren. Het kan ook dat de leerling tijdens KWT rekenen of taal aan extra opdrachten werkt. De keuze kan zitten in aan welk project of vak gewerkt wordt en met wie er bijvoorbeeld wordt samengewerkt. Studiewijzers De leerlingen kunnen tijdens keuzewerktijd werken aan de opdrachten van de vak- en leergebieden volgens een studiewijzer. De studiewijzers zijn ook in de elektronische leeromgeving (ELO) van magister geplaatst. Op de studiewijzer staat wat er die periode gedaan moet worden voor de verschillende vakken / leergebieden. Een leerling mag zelf een planning maken, eventueel met behulp van de mentor. Loopbaanleren Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat past bij mij? Deze vragen staan centraal bij het loopbaanleren. In het weekrooster zijn een aantal momenten dat de leerling praktisch en actief bezig is en proeft aan de vaardigheden die nodig zijn om in de verschillende sectoren in de bovenbouw succesvol te zijn. Daarnaast is er aandacht voor de groei in de ontwikkellijnen: samenwerken, communiceren, kiezen en plannen & organiseren. In leerjaar-1 bezoeken onze leerlingen soms bedrijven of instellingen, zodat zij een beeld krijgen van het beroepenveld. In leerjaar 3 en 4 gaan de leerlingen een aantal weken op stage. 15

16 VIA NOVA c o l l e g e Lessen Elke dag volgen de leerlingen lessen van de vak- of leergebieden. De lessen worden aangeboden op de verschillende niveaus en zijn gebaseerd op de uitgangspunten van taalgericht vakonderwijs. Als de lessen aan een mentorgroep gegeven worden dan wordt er uiteraard gedifferentieerd naar de verschillende niveaus van de leerlingen. Bewegen en Sport De leerlingen van Via Nova hebben veel bewegingslessen. Alle leerlingen in de onderbouw hebben twee keer in de week sport in de sportcampus. Daarnaast krijgen de sportklas en de leerlingen die in de bovenbouw kiezen voor het beroepsgerichte vak SDV extra Bewegen en Sport en aanverwante theorie. Projectweken In een projectweek worden de leerlingen een week lang ondergedompeld in bijvoorbeeld de Engelse en de Duitse taal. De maatschappelijke stage, de portfolio week, de kunst- en cultuurweek, de GEO-week noemen we ook projectweken. En niet te vergeten organiseert het team van Sport & Bewegen onze eigen Olympische Spelen: Olympia Nova. Buitenschoolse activiteiten Vanuit de leergebieden worden regelmatig excursies georganiseerd. Veel van deze excursies vinden onder schooltijd plaats en zijn dan ook verplicht voor alle leerlingen. In leerjaar-1 worden er soms ook flitsstages georganiseerd. Leerlingen maken dan op één dag kennis met een aantal bedrijven of instellingen. Voor de buitenschoolse activiteiten die in Utrecht en omgeving plaatsvinden, dient de leerling zelf voor vervoer te zorgen. Meestal gaan wij op de fiets naar deze activiteiten toe. Daarnaast zijn er ook andere naschoolse activiteiten zoals schoolfeesten en sporttoernooien. Deze zijn facultatief. In het tweede leerjaar gaan alle leerlingen op schoolkamp. Dit kamp maakt deel uit van het onderwijsproces en is dan ook voor alle leerlingen verplicht. In het derde leerjaar zijn er schoolkampen op inschrijving. Voor leerlingen in leerjaar 2 en 3 is het mogelijk om zich aan te melden voor een skireis. Het examenjaar wordt afgesloten met een stedenreis. Deze reis is facultatief. Huiswerk Op het Via Nova College krijgen de leerlingen huiswerk. Huiswerk maken en leren hoort bij de dagelijkse schoolpraktijk. Het huiswerk wordt door de docent in Magister geplaatst. De leerlingen in de theoretische leerweg hebben meer huiswerk. In de bovenbouw is het van belang dat de schoolexamens en centrale examens ook thuis goed worden voorbereid. De leerstof hiervoor wordt minimaal één week van te voren bekend gemaakt. Elektronische leeromgeving We gebruiken de elektronische leeromgeving van Magister (nuovo.swp.nl). U kunt als ouder(s)/ verzorger(s) de resultaten en absentie van de leerling volgen in Magister. U ontvangt hiervoor een inlogcode aan het begin van het schooljaar. Vakanties Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen Koningsdag en Meivakantie t/m Hemelvaartsdag t/m Pinksteren Zomervakantie t/m Maandag 5 januari 2015 is een studiedag voor het personeel, de leerlingen zijn dan vrij. 16

17 SCHOOLGIDS Regels en afspraken Regels op school Op het Via Nova College hebben wij regels en afspraken. Deze worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen doorgenomen. De volgende regels gelden: Kauwgom en energy-drank zijn niet toegestaan op school. Ook niet tijdens de pauze. Tassen, jassen, mp3-spelers, telefoons, etc. liggen in de kluis van de leerling. School is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van leerlingen en kan hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden. Een hoofddeksel mag gedragen worden zolang de leerling nog herkenbaar blijft. Een petje is oké, maar een capuchon gaat af. Tijdens schooltijden verlaat niemand zonder toestemming de lesruimte of het schoolplein (toestemming kan gegeven worden d.m.v. een gangpas). Alleen leerlingen van leerjaar-3 en 4 mogen bij twee of meer tussenuren het schoolplein verlaten. Pauze houden leerlingen in de aula of op het schoolplein. Drugs, alcohol, vuurwerk en wapens zijn verboden op onze school. Het in bezit hebben, kan leiden tot verwijdering van school. Onze school is een rookvrije school, dit betekent dat leerlingen niet mogen roken op het schoolplein en medewerkers alleen op een daarvoor toegewezen plaats. Het gebruik van een mobiele telefoon in school is aan strikte regels gebonden. Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon in de klas te gebruiken, tenzij de docent hier toestemming voor heeft gegeven. Alleen in de kantine is het gebruik van een mobiele telefoon toegestaan. Is het nodig dat uw zoon / dochter contact met thuis opneemt, dan kan dat altijd met onze schooltelefoon. Op het gebruik van een mobiele telefoon in de klas, staat de volgende sanctie: Een leerling die in de klas zichtbaar met een mobiele telefoon bezig is, daarvan wordt de mobiele telefoon ingenomen. Aan het einde van de schooldag kan de mobiele telefoon bij de teamleider worden opgehaald. Bij herhaling volgt wederom inname en teruggave aan het einde van de volgende schooldag. De ouder(s) worden dan ook telefonisch ingelicht. Bij de 3e keer wordt een leerling geschorst voor 1 dag en na gesprek op school met ouder(s) en leerling eventueel weer toegelaten. It s up to you Natuurlijk willen we heel graag dat alle leerlingen zich verantwoordelijk en betrokken voelen en daarom heel goed zorgen voor ons gebouw en spullen die daarin staan. Dit hebben we vastgelegd in de Via Nova Code. Deze code geeft weer hoe wij met de leerlingen, de ouder(s) en elkaar om willen gaan. Omdat we dit heel belangrijk vinden vragen we alle 1e en 2e jaars en hun ouder(s) om zich aan deze code te binden door hem officieel te tekenen in het begin van het schooljaar. Deze code past in ons pest-beleid. Onze belangrijkste afspraak Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Van iedere leerling, personeelslid en ouder van het Via Nova College wordt verwacht dat hij/zij de code in praktijk brengt. De volledige code wordt aan elke nieuwe leerling verstrekt en is terug te vinden op de website. Leerlingen tonen respect voor iedereen in de school blijven van elkaar en elkaars spullen af zijn verantwoordelijk voor elkaar, helpen elkaar waarderen de inzet van de school houden het gebouw schoon maken niets bewust stuk lossen ruzies op met praten, niet met vechten Medewerkers tonen respect voor de leerling en zijn/haar ouder(s) corrigeren gedrag, nooit de persoon durven fouten te erkennen bewaken de belangen van de leerlingen waarderen de inzet van leerlingen, collega s en ouder(s) voelen zich verantwoordelijk voor de leerlingen en het gebouw Ouder(s) tonen respect voor het personeel en de leerlingen waarderen de inzet van de school nemen verantwoording voor hun rol in de school voelen zich verantwoordelijk voor het gebouw (Vals) Alarm Wanneer een leerling opzettelijk en zonder directe aanleiding het alarm in werking stelt (hand- of rookmelder) kan hem/haar een boete opgelegd worden van minimaal 65. Het hele gebouw moet namelijk ontruimd worden en ook de hulpdiensten rukken uit. 17

18 VIA NOVA c o l l e g e Ouder(s) De mentor is de eerste contactpersoon voor de ouder(s). Dit gebeurt door middel van ouderavonden, mentormomenten en rapporten. Ook kunnen de ouder(s) zelf initiatief nemen voor een gesprek met de mentor of indien gewenst met de teamleider. Op ouderavonden worden bepaalde thema s besproken als: huiswerk maken, omgaan met de agenda, leren plannen, determinatie, studie- en beroepskeuze en hoe ga ik als ouder om met Magister. Deze ouderavonden kennen vaak een algemeen deel en een mentordeel. Wij verwachten van ouder(s) dat zij zoveel mogelijk aanwezig zijn op deze avonden in het belang van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Er zijn ook ouderavonden waar activiteiten plaats vinden die de gehele klas betreffen. Hieronder vallen ook ouderavonden waar leerlingen hun werk presenteren bijvoorbeeld na een stage of themaweek. Verder informeren we ouder(s) via Magister, ons leerling administratiesysteem, via de website of per brief. Oudernieuwsbulletin Vijf maal per jaar geven wij een oudernieuwsbulletin uit. U ontvangt dit bulletin via magister in uw mailbox. Heeft u geen mailbox dan kunt u ons vragen om het bulletin per post toe te zenden. Ouderparticipatie Wij stellen betrokkenheid en actieve deelname van ouder(s) zeer op prijs. Naast het contact met de mentor wat in eerste instantie gericht is op de leerling zijn er ook mogelijkheden om op een andere manier actief deel te nemen, onder andere door begeleiden van leerling activiteiten, bijvoorbeeld sporttoernooien participeren in de medezeggenschapsraad participeren in de ouderraad Medezeggenschapsraad De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouder(s) en personeel. De MR overlegt regel- 18

19 SCHOOLGIDS matig met de schoolleiding. De schoolleiding is verplicht over een groot aantal zaken advies te vragen aan de MR. De schoolleiding moet de MR bijvoorbeeld raadplegen over: vaststelling of verandering leerplan, taakverdeling binnen de schoolleiding, het gebruik van financiële middelen van de school, nieuwbouw / verbouwing of fusie. Instemming is vereist voor bijvoorbeeld: verandering doelstelling van de school, uitbreiding of krimpen van de school. De medezeggenschapsraad van het Via Nova College bestaat uit vier personeelsleden en drie ouder(s). Personeelsgeleding: Wessel Pitti (secretaris), Sjef Coenen (lid), Fatiha Lakbiach (lid) en Wil van Elk (lid). Oudergeleding bestaat uit: Marc Verheyen (voorzitter), Stephan Oost (lid) en Arnoud de Koning (lid). Arnoud de Koning is namens de ouder(s) ook lid van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) evenals Wessel Pitti namens de docenten. De directeur woont de MR vergaderingen bij. De MR is te bereiken via het volgende adres: Ouderraad De ouderraad vertegenwoordigt alle ouder(s) van leerlingen van de school. Het Via Nova College kent een actieve ouderraad. De ouderraad van het Via Nova College bestaat momenteel uit drie ouder(s). Een teamleider adviseert de ouderraad en woont de vergaderingen bij. De ouderraad komt ongeveer een keer per zes weken bij elkaar voor overleg. De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouder(s) binnen de school vergroten. Voorzitter ouderraad is Hardley Mijnals. Voor vragen, suggesties of aanmeldingen mailen naar: onder vermelding van ouderraad. Open dagen Zaterdag 22 november 2014 VMBO-markt Utrecht, locatie X u Donderdag 11 december 2014 Mini open huis van Zaterdag 24 januari 2015 Open huis van Donderdag 19 maart 2015 Informatieavond (alle leerjaren) van Veiligheid Leerlingen op het Via Nova College voelen zich veilig op school, zowel fysiek als sociaal. Medewerkers van het Via Nova zijn alert op conflicten, pesten en schelden. Natuurlijk gebeurt er op onze school wel eens wat. Leerlingen worden dan op hun gedrag aangesproken en maatregelen worden getroffen. Ouder(s) worden in zo n situatie op de hoogte gebracht. Daarnaast verbinden alle leerlingen, ouder(s) en medewerkers zich aan de Via Nova Code zoals beschreven bij het hoofdstuk regels en afspraken. Het Via Nova College heeft een veiligheidsbeleid opgesteld. Jaarlijks evalueren wij dit veiligheidsbeleid en de veiligheid binnen de school om zo onze leerlingen, medewerkers en anderen een veilige omgeving te kunnen bieden. Ook neemt het Via Nova College deel aan het veiligheidsoverleg in de wijk. Verzuim Verzuimmelding Als een leerling een dag of een deel van de dag niet naar school kan gaan vanwege ziekte of om andere redenen, dan dienen de ouder(s) dit vooraf te melden. Wij verwachten dat alleen ouder(s) de afmelding doen. Dit kan door een dag van te voren een briefje mee te geven, of door dit telefonisch door te geven op de dag zelf voor uur. U dient uw kind elke dag ziek te melden. Voor het aanvragen van officieel verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk) zijn verlofaanvraagformulieren op school verkrijgbaar bij de teamleider. Dit verlof dient minimaal een week van te voren te worden aangevraagd. Mocht een leerling zonder reden niet op school zijn dan wordt er contact opgenomen met ouder(s). 19

20 VIA NOVA c o l l e g e Ziek naar huis Een leerling die gedurende de dag ziek naar huis wil, meldt zich bij de mentor. Deze belt met de ouder(s). Zij halen het kind op van school of geven toestemming om de leerling zelfstandig naar huis te laten gaan. Na thuiskomst moet u de school bellen om te melden dat uw kind veilig is aangekomen. Lestijden Elke schooldag start om 8.30 uur en eindigt, behalve op dinsdag, om uur. Op dinsdag eindigt de schooldag uiterlijk om uur. Te-laat-komen Melden Als leerlingen s ochtends te laat komen, melden zij zich bij de receptie. Daar krijgen zij een briefje waarmee zij de les in mogen. Leerlingen die bij leswisselingen te laat in de les komen, moeten ook een briefje halen bij de receptie. Leerplicht In samenwerking met leerplicht Utrecht hebben wij een verzuimprotocol opgesteld. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website. Vanaf de 2e keer te laat, blijft de leerling aan het eind van diezelfde dag een half uur na bij de conciërge voor het uitvoeren van een corvee taak. 6x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt een standaard brief naar ouder(s)/ verzorgers. Mentor voert gesprek met leerling over te laat komen en/of ongeoorloofd afwezig zijn. 9x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt nogmaals een standaard brief naar ouder(s)/verzorgers met de mededeling dat te laat komen en/of ongeoorloofd afwezig zijn, kan leiden tot een melding bij leerplicht. 12x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School stuurt brief naar ouder(s)/verzorgers met de mededeling dat het gemeld is bij leerplicht. Een kopie van deze brief wordt naar leerplicht gestuurd. Daarbij meldt school het verzuim via DUO. Leerplicht stuurt een waarschuwingsbrief naar de leerling en ouder(s)/verzorgers en een kopie naar school. 18x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School meldt verzuim bij leerplicht. Leerplicht heeft gesprek met leerling en ouder(s)/verzorgers en kan indien van toepassing een HALT afdoening opleggen of Proces Verbaal opmaken voor leerling en/of ouder(s). Schorsing en verwijdering Een teamleider of directeur kan een leerling een officiële maatregel opleggen. Dit is een pedagogische maatregel voor de duur van maximaal één schooldag. Een leerling wordt dan voor een kortere of langere periode buiten de les/onderwijssituatie geplaatst om de rust te herstellen of om na te gaan wat precies is voorgevallen. Indien er aanleiding is om ná oplegging van de pedagogische maatregel over te gaan tot een formele schorsing of (voorgenomen) verwijdering, neemt de school direct contact op met de ouders/verzorgers. Dit gebeurt eveneens in de gevallen waarbij een leerling niet in de school wordt opgevangen, maar naar huis wordt gezonden. Als een leerling zich niet houdt aan de regels van de school dan kan hij/zij geschorst worden voor één of meerdere dagen. Een leerling die geschorst wordt, krijgt altijd schoolwerk mee om thuis te maken. Bij een schorsing vindt er een gesprek plaats met de leerling en de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling. De directeur wordt in dit gesprek vertegenwoordigd door de teamleider. Indien nodig zal de directeur hierbij aanwezig zijn. Een schorsing van een leerling langer dan 1 dag wordt altijd gemeld bij de onderwijsinspectie en leerplicht. Mocht de school overgaan tot een aanzegging tot verwijdering van een leerling, dan vindt er altijd een gesprek plaats met de leerling en de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling, teamleider en de directeur. Een leerling kan pas definitief verwijderd worden als de leerling op een andere school is aangenomen. Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen beroep aan tekenen bij het College van Bestuur van NUOVO als zij het niet eens zijn met een schorsing of verwijdering. Onze school heeft ook een sanctiebeleid ontwikkeld dat op onze website is te vinden. 15x te laat en/of ongeoorloofd afwezig School meldt opnieuw verzuim bij leerplicht. Leerplicht heeft gesprek met leerling en ouder(s)/verzorgers en kan indien van toepassing een officiële waarschuwing geven. 20

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie