-*ffi. I dsnt. it ;urf {elí fir'* Fly. Hvpentatus. PnoroNoetLlsstMo DE OPRECHTE. knr r,rr - bunr I. In dit nummer o.a. JaarganglT april2aa4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-*ffi. I dsnt. it ;urf {elí fir'* Fly. Hvpentatus. PnoroNoetLlsstMo DE OPRECHTE. knr r,rr - bunr I. In dit nummer o.a. JaarganglT april2aa4"

Transcriptie

1 DE OPRECHTE PnoroNoetLlsstMo Hvpentatus JaarganglT april2aa4 si -*ffi WM, ít I dsnt knr r,rr - it ;urf {elí fir'* Fly bunr I In dit nummer o.a. - Uitnodi ging voorj aars-alv - Verslag Noorderspel - De nieuwe statuten

2 Kolofon De Oprechte Protonobilissimo Hypertatus is een uitgave van Rabenhaupt, de vereniging tot bevordering van confl ictsimulatiespelen te Groningen. De contributie van Rabenhaupt bedraagt 20,- per jaar, te voldoen op Girorekening-nummer l t.n.v. VCG. Rabenhaupt te Groningen. Inhoud Bestuursgeblaat 3 Aankondigingvoorjaars-Alv 3 Maracash DBA-Avond Korsar 8 VerslagNoorderspel'04 9 Formule-Dé - Canada Nieuwe jas voor webstek 12 Statuten 13 voorpagina: Wat was er eerder? De kip of het ei? Redactie OPé Surinamestraat l2l 9715PS Groningen 4 7 1l Bestuur voorzitter: Edwin Lubbes Komeweg l5AS Groningen I haupt. org secretaris: Jaap de Graaf Pioenstraat l3XS Groningen penningmeester; Auke Stegink T.J. Wagenaarslraat SR Drachten assessor: Elderik Peeman Surinamestraat l2l 97l5PS Groningen I 602

3 Bestuursgeblaat Het is weer zover. Het is ondertussen al weer een tijdje geleden dat de vorige OPé uitgekomen is. In de tussentijd is er ook veel gebeurd. Zo zijn de nieuwe statuten aangenomen en zullen deze met het komende verenigingsjaar van kracht worden. Ook binnen het bestuur zijn de nodige veranderingen geweest. Onze voorzitter Martijn is gestopt met het zwaaien van de verenigingshamer. om dit gat te lullen heb ik (Edwin) deze hamer opgepakt en is Jaap doorgeschoven van assessor naar secretaris. Tevens is Noorderspel weer een groot succes geworden. Hiervoor dank aan alle leden die hard hebben meegewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En per vandaag ( ) is de nieuwe website online gekomen. Dus je kunt wel zeggen dat de leden van onze vereniging goed bezig zijn met de verschillende activiteiten. Echter op een punt zou het nog iets beter kunnen. De redactie van de OPé zou het zee( op prijs stellen dat er meer stukjes geschreven worden om deze OPé ook te wllen met leuke dingen. Heb je een leuk spel gespeeld, weet je een leuk stukje te schrijven over een activiteit, stuur deze dan op naar de redactie van de Opé. Natuurlijk wil ik iedereen oproepen om naar de voorjaars-alv (door sommigen ook wel de Noorderspel-AlV genoemd) te komen op zondag 16 mei (+) Edwin <- man met hamer P.S. Nog een oproep voor de paar leden die nog niet betaald hebben. Willen jullie je melden bij de penning om dit recht te zetlen? 'rya 1/"\\ ". K1 ru * Aankondiging * Aankondiging * Aankondiging * Aktiviteit: Voorj aa rs-/noorderspel ALV Datum: Zondag 16 mei 2004 Plaats: Cafe de Walrus, Pelsterstraat 25, Groningen Aanvang: 20:30u (wees op tijd!) * Aankondiging * Aankondiging * Aankondiging?t

4 MarraCash (door: Marian v/d Wal) Een wat ouder spel uit 1996, dat ik laast voor het eerst gespeeld heb. Het is een biedspel voor 3 tot 4 personen, dat ongeveer een uur duutl. Je mag bij dit spel in de huid kruipen van een winkelier in het Midden-Oosten, die zijn kapitaal probeerl te vergroten door het aanschaffen van winkels en het trekken van klanten voor die winkels. De winkelier die aan het einde van het spel het meeste geld in handen heeft, wint het spel. Het klinkt weinig spectaculair, maar juist de rnanier waarop de winkels hun klanten trekken, het inschatten welke klanten wannneer en waar terecht gaan komen en aankopen van je winkels op grond van die inschatting, maken het spel leuk. Het spel bestaat uit een speelbord, 4x6 uithangborden om de eigenaar van een winkel aan te duiden (i.e. Ali, Anfa, Ornar, Leila), 4 speloverzichtskaarten, 54 pionnen in 5 kleuren die de klanten voorstellen, een veilingssteen en een stapel speelgeld in 4 waardes (500, 200, 100 en 25 Dirlram). Daarnaast ztlten er ook 25 "souveniers" kaafien in de doos om een variant op het spel te kunnen spelen en natuurlijk de spelregels. Het speelbord is opgedeeld in een gebied buiten de stadmuur en een gebied binnen de stadsmuur. [n het gebiecl binnen de stadsmuren op de drie donkerblauwe velden bij de ingangspooften worden 3 klanten van verschillende kleur geplaatst. In het gebied buiten de stadsmuur worden aan het begin van het spel de klanten op gesteld. Deze opstelling geschiedt willekeurig, waarbij alleen de regel geldt dat niet meer clan 2 klanten van dezelfde kleur naast elkaar mogen te staan. Je kunt dus van te voren een inschatting gaan maken van de samenstelling van de groepen klanter.r die door de stad heen gaan lopen' Het gebied binnen de stadsmuren bestaat uit winkels, straten en blauwe velden. De winkels hebben dezelfde kleuren als cle klanten; geel, rood, blauw, groen en paars' waarbij er op gemerkt moet worden dat er 14 gele pionnen zijn terwijl er van de rest van de kleuren maar to,i;n. Deze overeenkomst tussen de kleuren van de winkels en de kleuren van de klanten is natuurlijk niet voor niets. Wil een klant een winkel iiberhaupt enigzins interessant genoeg vinden om er binnen te gaan dan moet de kleur van de winkel overeenkomen met zijn eigen kleur. Daarnaast moet een winkel ook een uitbater hebben anders vindt de klant gesloten deuren en loopt dan maar door. Door dit samenspel van kleur klant en kleur winkel wordt een tactisch element in het spel gebracht, want hoe meer klanten een winkel trekt, hoe groter de opbrengsten per klant zijn en daar draait het spel uiteindelijk om, de meeste pecunia aan het einde van het spel. Het verkrijgen van de winkels en de trekbewegingen van de klanten is het makkelijst uit te leggen aan de hald van het spelverloop. In den beginne krijgen alle spelers 1200 Dirham als stàrtkapitaal. Hiermee kunnen ze hun eerste winkel(s) aanschaffen, welke hopelijk zullen gaan floreren, zodat ze met die inkomsten verder kunnen investeren in hun winkel imperium

5 ofzelfs gewoon het geld kunnen oppotten met die aankopen en daarmee het spel winnen. De eerste ronde van het spel wijkt af van de overige rondes. ln de eerste ronde worden er namelijk alleen maar winkels geveild en lopen de klanten nog niet door de stad. De speler die aan de beurt is is veilingmeester in deze ronde en kiest een winkel uit op het bord, plaatst de veilingsteen op deze winkel en begint met het uitbrengen van een openingsbod (niet lager dan 100 Dirham). Hierna mogen de spelers met de klok mee dit bod verhogen met tentninste een bedrag van 25 Dirham. Wanneer een speler past, mag hij later niet weer in dezelfde veiling inspringen met een bod. Degene die het hoogste bod uitbrengt, betaald het bedrag aan de bank. Wanneer deze persoon niet dezelfde is als de veilingmeester, dan ontvangt de veilingmeester een provisie. Bij een koopprijs tot en met 500 Dirham is dit 100 Dirham en bij een hogere koopprijs 200 Dirham. Dit kan tactiek zijn om als speler wat meer geld op handen te kriigen voorje droomwinkel, maar het kan even goed een lapje voor het bloeden zijn als dit al jouw droomlocatie is, die in de loop van het spel inderdaad die inkomsten genereerd die jij had ingeschat dat het zou gaan genereren' Wanneer iedere speler I winkel op de veiling heeft aangeboden en verkocht eindigt de eerste ronde. In de volgende rondes moet een speler 2 acties na elkaar uitvoeren in zijn beurt. Hij heeft hierbij dan de volgende 3 keuzemogelijkeden: 1. verplaatsen van een groep klanten naar een volgend blauw veld * verplaatsen van een groep klanten naar een volgend blauw veld. 2. verplaatsen van een groep klanten naar een volgend blauw veld + veilen en verkopen van een winkel (alleen in deze volgorde!). 3. veilen en verkopen van een winkel + veilen en verkopen van een winkel. Wat betreft het veilen en verkopen van een winkel gelden dezelfde regels als genoemd bij het veilen en verkopen van een winkel in de eerste ronde. Er is echter wel één signant detail. Wanneer er op een blauw veld voor de deur van een winkel klanten staan van dezelfde kleur als de winkel en deze winkel wordt geveild en verkocht dan gaan die klanten direct naar binnen zodra de koop gesloten is en ontvangt de eigenaar van de winkel meteen de bijbehorende opbrengsten. Wat betreft het verplaatsen van een groep klanten, gelden de volgende regels. De speler mag een willekeurige groep die binnen de stadsmuren staat verplaatsen naar een volgend, aangrenzend blauw vlak. Hierbij geldt dat de pionnen I voor I worden verplaatst volgens dezelfde route (dit heeft te maken met de regels t.a.v. de provisie die een eigenaar moet betalen aan een andere speler die klanten bij hem aflevert). Door dit verplaatsen kunnen er groepen klanten worden samengevoegd.deze groepen kunnen echter niet meer worden gescheiden. Wanneer een klant op de route een geopende winkel van zijn eigen kleur tegenkomt, dan zal hij de winkel binnengaan (en daar blijven). De eigenaar ontvangt hiervoor een bedrag van de

6 bank, waarbij geldt dat hoe meer klanten er in de winkel staan, hoe hoger dit bedrag. (De l"klant levert 100 Dirham op, de 2" 200, de 3" 300, de 4" 400. Alle volgende klanten leveren 500 Dirharn op). Vooral hier wordt het grote geld mee verdiend tijdens het spel' Een speler die klanten aflevert bil een winkel waar hij niet de eigenaar van is, kriigt van de eigenaar provisie daarvoor. (50 Dirham als een dergelijke klant minder dan 300 Dirham oplevert voor de eigenaar en 100 Dirharn als de eigenaar meer verdient aan die klant). #*-',., ï Wanneer aan het einde van de beurt van een speler geen klanten meer staan op de donkerblauwe velden bij de ingangspoorten, dan mag die spefer hierop nieuwe klante' plaatsen. Dit doet hij door 2, 3 of 4 opeenvolgende pioinen weg te pakken aan 1 van de uiteinden van de rij wachtende klanten die opgesteld staat buiten de stadsmuur (alleen wanneer er nog maar I pion staat mag deze als zodanig worden geplaatst). Ook hieibi.l moet je natuurlijk goed opletten wat je doet en probeer je de pionn.nlá te plaatsen clat ze óf jou zo snel mogelijk en zoveel mogelijk geld zullen gaan opleveren ófdat ze zo ongunstig mogelijk staan voorje tegenstanders. Als er geen klanten meer buiten de stadsmuren staan, gaat het spel zijn laatste ronde in' Elke speler frijgt dan nog I beurl (dus degene die de laatste bezoeker in de stad heeft geplaatst, mag de làitste zetdóen). Degene die na deze roude de meeste Dirhams bezit, is de winnaar van het spel. Persoonlijk heb ik mij zeer vemraakt met het spelen van dit spel' Je bent voortdurend bezig met het maken van een kosten- en batenafweging, waarbij niet alleen jouw acties een rol spelen, maar ook het inschatten van de mogelijke acties van je tegenstanders een grote rol,p.l.n. Wuu. gaan de klanten heen, welke kleur klanten komen er mogelijk in het spel en welke winkels worden geveild. Allemaal dingen waar je rekening mee moet houden om die opbrengst te genereren, waarmee je het spel kunt winnen. Voor mij was dit zeker een spel om vaker te spelett. Een variant op het spel, kun je spelen met de "souvenier"-kaartjes, welke ook weer 5 kleuren hebben. De kaartjes worden dan aun het begin van het spel goed geschud en op een gedekte stapel naast het speelbord gelegd. De bovenste twee kaartje worden opengelegd naast de stapel. Telkens wanneer ""n ttant nu een winkel binnenkomt kan de eigenaar extra geld verdienen. De voorwaarde hiervoor is dat er een "souvenier"-kaartje met clezelfde kleur als de winkel (en de klant) openligt. Is dit het geval dan krijgt de eigenaar het bedrag dat op het kaartje staat bovenop het bedrag dat de klant"oplevert bij binnengaan van zijn zaak. Dit laatste is niet alleen leuk voor dë eigenaur, uraar het is ook van belang wanneer er sprake is van een provisie ujo. ".n andere speler. Wanneer er 2 kaartjes van dezelfde kleur openliggen, dan r.nag de eigenaar van de winkel bepalen' welke kaart gebruikt wordt. Het kaartje van de verkochte souvenier wordt daarna afgelegd

7 en uit het spel gehaald. Na het beëindigen van de spelbeurt van een speler worden de "souvenier"-kaartjes weer aangevuld tot 2. Met deze variant wordt een extra geluksfactor in het spel gebracht en ook het aantal Dirhams in omloop zal aardig stijgen. Of dit goed of slecht is durf ik niet te zeggen, daarvoor zou ik het dan eerst een keer op deze manier moeten spelen. Naam: MaraCash (Deutscher Spiele Preis 1996) Ontwerper: Stefan Dorra Uitgever: Kosmos DBA-Avond (Door: Elderik Peeman) Op 29 februari hebben Jaap en Auke een DBA avond georganiseerd. Zij hadden hiervoor legers en borden meegenomen. Eerst werden de spelregels uitgelegd door Auke. Daarna zijn er onder toezicht een aantal potjes gespeeld. Onder andere tussen Edwin en mij. We hebben ieder een dobbelsteen gegooid om te kijken wie mocht beginnen. Edwin gooide hoger dus ik moest als eerste opstellen. Ik heb een rechte linie gemaakt met mijn ridders in het midden. De cavelerie links van rnijn ridders en aanbeide flanken de lichte ruiterij (Light Horse). Bij mijn kamp had ik mijn Warband en 2 Psiloi voor de verdediging achtergelaten. Daarna heeft Edwin zijn troepen opgesteld. Met zijn infanterie aan zijn linker flank en de ruiterij op zijn rechterflank en bij zijn kamp ook een aantal extra bewakers. Daarna was het tijd voor de eerste beurt van Edwin. ln een beurl gooi je een dobbel om te bepalen hoeveel acties je mag doen. Hij gooide hoog genoeg om alles rustig met alles naar voren te laten lopen. Daarna mocht ik van hem en heb het zelfde gedaan zij het iets sneller omdat ik niet werd opgehouden voettroepen. Met de uitzondering van de lichte ruiterij aan mijn rechterflank die hebben een nieuw groepje gevormd en zijn iets verder gaan lopen. Daarna was Edwin weer en gooide zeer laag. Waar hij zijn ruiterij mee naar voren heeft laten lopen en dat was het alweer. Daarna mocht ik weer en heb het zelfde gepresteerd alleen net genoeg om alles naar voren te laten lopen. Als volgende mocht Edwin weer wat van zijn troepen verplaatsen. Hij bedacht dat de lichte ruiterij van mij wel gevaarlijk was en stuurde daar ook wat lichte ruiterij op af. En deed voor de rest niets. Hierop volgende mocht ik weer en heb die aggressieve zet neergeslagen door met mijn ruiterij die van hem om het leven te brengen. En heb de rest van ruiterij binnen aanvals afstand neergezet. Edwin deed niks. Hij vond dat ik maar moest kornen aanvallen. Natuurlijk heb ik dit gedaan. Met een een beetje geluk heb ik zijn generaal vermoord en toen was het over voor Edwin. Ik had gewonnen.

8 Korsar (door: Willem Barsati) Èril 5$ '{t Het was een tijd van rijkdom. Handelsschepen voeren naar kusten vol met specerijen en edelmetalen. Alleen, of in konvooi, om de piraten het hoofd te kunnen bieden. De kapers waren echter goed georganiseerd. Hele vloten konden een volgeladen handelsschip aanvallen, zelfs als dat betekende dat ze strijd moesten leveren met andere piraten. $8ffi ln Korsar, een spel van Reiner Knizia en uitgebracht door Niirnberger sro êc Spielkarten & Heidelberger Spieleverlag, kun je beurtelings een kaper danwel een handelaar spelen. Elke speler heeft de keuze om een kaart te trekken, ofeen kaart uit zijn hand te spelen. Dat kan een handelsschip, een piratenschip, een Admiraal of een piratenkapitein zijn. Speelt hij een handelsschip, dan stuurt hij deze op een handelsmissie. De missie wordt volbracht, als het schip een ronde lang onbedreigd gezeild heeft. Dan is de lading veilig in de thuishaven aangekomen. De kapers liggen echter al op de loer... Andere spelers kunnen op het handelsschip een piratenschip afsturen. Indien hij dat wenst kiest de volgende speler een piratenschip met een van de 4 beschikbare kleuren: groen, blauw, zwar1, of rood. E,en volgende mag ook besluiten het handelsschip aan te vallen, maar daaloor rloet hij een piratenschip van een andere kleur spelen met een gelijke, of grotere waarde als het al gespeelde schip. De slag is gewonnen als het hoogste piratenschip een ronde lang onbedreigd is. De winnaar pakt het handelsschip en alle piratenschepen die in de zeeslag betrokken zijn op, en legt deze dicht op een stapel bij hem. :}d k: De speler die het handelsschip heeft gespeeld, kan steun vragen van een huurling: een piratenschip van een andere kleur dan al in het conflict betrokken is. Dit heeft echter alleen effect als er een schip met een even grote of grotere sterkte wordt gespeeld, als dat niet het geval is, dan wint het sterkste piratenschip, en dat is van iemand anders. xx xv 00 8$ Om een piratenvloot te versterken, kan er een piratenkapitein ingezet worden. De speler die hem wil spelen, moet hem op een eigen schip leggen. De kapitein moet van dezelfde kleur zijn als het schip. Er zijn 4 kapiteins in het spel, één per kleur. Het maakt niet uit hoe sterk de schepen van andere spelers zijn, de vloot waarin een kapitein zit is altijd sterker. Speelt een andere speler ook een kapitein, dan geldt deze als hoogste: alleen de laatst uitgespeelde kapitein in een conflict telt. Als laatste bescherrning kan de speler van het handelsschip een Admiraal op het handelsschip uitspelen. Hiermee wordt het handelsschip beschermd tegen alle reeds uitgespeelde piratenkapiteins. Let wel, een piratenkapitein die daarna nog op een piratenschip wordt uitgespeeld, wint van de Adrniraal.

9 Mochten de deelnemende piratenschepen in een zeeslag in l evenwichtzijn,blijvendekaar1ennetzo1angliggen,totdat de patstelling opgelost is. I Als de stapel kaarten op is, kan er niet meer getrokken i worden in de beurt. Elke speler heeft de keuze om een kaart te spelen of weg te gooien. De weggegooide kaart wordt uit het spel verwijderd en kan dus niet door een andere speler getrokken worden. Handelsschepen kunnen niet weggegooid worden. Het spel eindigt bij de eerste speler die geen kaarten meer in hand heeft. Op dat moment *ordi de stand opgemaakt. Iedere speler telt het aantal goudstukjes wat op de door hem veroverde handelsschepen staat bij elkaar op, en trekt daar het aantal goudstukjes vanafdie op de handelsschepen staan die hij nog in zijn hand heeft' De persoon die de meeste goudstukjes overhoudt, wint. Er is trouwens ook de mogelijkheid om in een team te spelen, dat is bij 6 of 8 spelers, of indien men dat wil, ook bij 4 spelers. Spelinfo: 2-6 en 8 spelers (dus niet met 7 spelers), vanaf l0 jaar speelduur: + 20 minuten prijs: 6(opSpiel) uitgever: Niirnberger Spielkarten & Heidelberger Spieleverlag 6Verslag Noorderspel' 04 Noorderspel'04 was een groot succes' Dankzij het Noorderpoortcollege, die vrijwel kosteloos een van hun schoolgebouwen ter beschikking hebben gesteld hadden we dit jaar een erg goede locatie, en meer dan voldoende ruimte om het hele programma kwijt te kunnen. Ondanks de tegenslagen in de organisatie en voorbereiding was er namelijk een erg goed en uitgebreid programma. Hoewel er geen bezoekerstellingen zijn uitgevoerd, kunnen we met een gerust hart zeggen dat er meer dan 500 bezoekers hebben meegespeeld en rond gekeken' Na een wat langzame start fia, het was natuurlijk wel zondag, en dat de klok verzet was die nacht zal ook wel meegespeeld hebben) begon het gebouw rond het rniddaguur behoorlijk vol te lopen. De sfeer was prima, en de meeste mensen keken op hun gemak rond voordat ze ergens gingen zitten voor een spelletje. Het streven van de organisatie was ook dit jaar weer zoveel mogelijk bezoekers aan het spelen te krijgen. Met vele demonstraties en l1 toernooien van allerhande spellen werden

10 mensen bezig gehouden. Naast de bekende toernooien Kolonisten van Catan, Go en DBM, waren er ook een aantal vrij nieuwe onderdelen. Na het succes van vorig jaar kon een Quickpaint wedstrijd niet uitblijven. Voor deze wedstrijd waar je je ter plekke voor kon inschrijven was zoveel belangstelling, dat we helaas mensen teleurgesteld hebben moeten wegsturen. In dezelfde lijn lag de WirWar Demon, een schilderwedstrijd waaruoor je je eigen miniaturen mee mocht brengen. Ook hiervoor was, na de aanzet van vorig j aar, de belangstelling explosief gestegen. Dat er voor wargaming belangstelling is blijkt ook uit de nieuwe toernooien Warhammer 40K en Mechwarrior, die Warhammer Fantasy en DBM aanvulden dit jaar. Ook aan de lieíhebbers van bordspellen was voldoende gedacht. Hiervan getuigen de vele demonstraties, zoals Ticket to Ride van Hodin en Warcraft van Fantasy Flight Games. Naast het onverrnijdelijke Catan was er als test dit jaar ook een toernooi van het bordspel Clans. : 'I Met toernooien Magic the Gathering en Munchkin, en demonstraties van Star Trek werd het geheel compleet gemaakt. Ditiaar was extra aandacht besteed aan het assortiment dat verkrijgbaar was bij de handelaren. Hierdoor waren een aantal nieuwe gezichten te zien op Noorderspel'04. Naast de al bekende spellen van WirWar, was The Realm of Fantasy aanwezig met spellen van overwegend Amerikaanse oorsprong. Voor de Warhammer spelers was er een trader met games workshop miniaturen en toebehoren. Ook nieuw waren Ukko's workshop, met LARP assessoires en Drakenbol met fantasy artikelen. Toen uiteindelijk iedereen was uitgespeeld konden de winnaars van de toernooien bekend gemaakt worden. Voor bijna alle toernooien waren mooie prijzen beschikbaar gesteld door verschillende fabrikanten en winkels. Ook voor de grote spellenverloting waren veel donaties ontvangen. Daardoor hebben we veel mensen die Noorderspel steunden door loten te kopen blij kunnen maken met een spelletje. Na een lange dag was iedereen moe gespeeld en gelopen. Niet te moe echter om nog even met zijn allen de schouders er onder te zetten en het Noorderpoortcollege mee aan kant te maken. Het was voor ons een genot, en voor de mensen van het Noorderpoortcollege een aangename verrassing om te zien hoe snel alles leeg en schoon was. Graag willen wij hier nog alle vrijwilligers bedanken die, op wat voor manier dan ook (toernooileiding, demonstraties, kassa, Bring&Buy, opbouwen, uitladen, opruimen, enz.) hebben geholpen Noorderspel'04 tot een succes te maken. I i l De Noorderspel comrnissie

11 Formule Dé - Canada 14 maart 2004 (Door: Auke Stegink) r I! l opnieuw staan een aantal (7) voertuigen klaar om op een afgesproken teken gelijktijdig in de zelfde richting te vertrekken. Het siarlschot valt en... 2 wagens blijken NIET te veftrekken. wat is hier aan de hand? opnieuw sabotage of gewoon domn,e pech? Hoe dan ook zowel de bolide van de kopman van de oem als die van Team Twilight blijven gebroederlij k naast elkaar' HJ weet zich tussen tussen beide auto's te persen. Tot zijn ongenoegen kost hem dat een stukje spoiler. Hij neemt vervolgens wraak door de 1" bocht enigszins dicht te zetlen zodal de U.ide actteroolgenden de bocht uitschieten en tegen elkaar aan tikken, ten koste van de spoiler van Auke. Even later vindt Danny het nodig om zijn plaatstaal tegen Lauri te testen, en er lijkt toch een matige kwaliteit staal gebruikt íe zijn, zowel Danny als Lauri missen een stukje auto' Het circuit blijkt toch een stukje lastiger als eerst gedacht, en Danny heeft voor bocht 4 een push nodig. Hioverigens ook en een beurt later heeft Olafook net even te korl. Intussen is er aan de kop het wat anders gegaan, Auke weet per ongeluk exact de plek te vinden in bocht 6 die de focht voor Danny 2 korter maakt. Als je dan een 1 8 gooit, kom je er dus 2 te kort. Harri vond het dan nodig even tegen Olafaan te beuken, team orders was het excuus. In bocht 6 heeft Harri ook even lucht te korl en pusht ook' 1" Starl finish 1 Auke, 2 Danny, 3 HJ 4 Lauri (pitsstop), 5 René 6 olaf en Harri als 7" (pitsstop). Olaf is hierbij wel de grote pechvogel, hij kan in zijn 6 en heeft minirnaal 22 hokjes nodig' dus gooit hij een I en moet zijn 2" pish gebruiken om de bocht in te komen. Zowel Danny als René vinden het daarna nodigte slippen over een brokje carrosserie van I,auri. Auke ligí op dat moment nog steeds op kop en weet bocht 3 te missen, even later mist hii ook bocht 4*op 1, dus toch *uurë,r"n purh uoá. het halen van de bocht. ln bocht 5 komt Auke als eerste en banny er iets achter. Auke weet weer op exact de zelfde plek te komen in bocht 6 en Danny weet WEER een 18 te gooien, en weer er uit geschoven. uiteindelijk blijkt dit fataal, want met nog 1 bocht te gaan áp kop moet hij GEEN l g of 20 gooie', want dan kost het net een bandje tjveel. Uiteralara gooit óunny ".n 19 en game over op l0 vakjes voor de finish' I I! I Uitslag: 1 Auke. 2 René 3 HJ 4 Harri 5 Lauri 6 Olaf en 7" Danny' Hi heeft zoveel punten bijelkaar gesprokkeld dat hij inrniddels zich kampioen mag noemen' De laatste race zaldus guan om d1s keirers baard, als de Japanse keizer die ook te beschikking stelt.

12 Nieuwe jas voor webstek De afgelopen tijd heeft de webcommissie hard gewerkt aan het bouwen van een nieuw Rabenhaupt webstek. Vele uiterlijken en technieken zljn overwogen, geprobeerd en heroverwogen. Er is overleg geweest rnet het bestuur over de inhoud, er is overleg geweest met grafisch ontwerpers over het uiterlijk. Inmiddels is het moment daar dat het nieuwe uiterlijk gepresenteerd kan worden. Tegen de tijd dat je dit stuk leest is de Rabenhaupt webstek al in zijn nieuwe jasje gestoken en kan je hem dus snel gaan bekijken. Naast de nieuwe jas die we aan hebben getrokken zijn we bovendien verhuisd naar de servers van Warpnet, het bedrijfvan Arnoud waar ook al enige tijd de Noorderspel webstek is (en vele Rabenhaupt leden hebben hun webstek ook daar). De inhoud van onze verenigingswebstek is ook al iets gewijzigd, maar op de achtergrond werken wij nog hard verder aan uitbreiding van hetgeen aangeboden wordt. Zo ligt in de toekomst een afgesloten ledengedeelte in de planning, waar elk lid een eigen wachtwoord voor krijgt. In zo'n afgeschermd ledengedeelte zouden dan bijvoorbeeld een ledenlijst en Notulen van ALVs komen te staan. Ook willen we als houders van het domein rabenhaupt.org graag informatie over Carl von Rabenhaupt, "Bommen Berend" en het Gronings Ontzet(1672) online zetten. Voor het schrijven van teksten over de man die onze vereniging naam gaf, en vooral het vooronderzoek om de geschiedenis correct te beschrijven kunnen we nog hulp gebruiken. Als je wilt helpen om de geschiedenis van Carl von Rabenhaupt en Groningenin 1672 te beschrijven, meld je dan bij Marian van der Wal. Andere onderdelen waar we altijd hulp kunnen gebruiken zijn de onderdelen waar het juist aankomt op contributies van onze leden. Het goed vullen van een links-pagina hangt bijvoorbeeld vooral afvan de aanlevering van leuke links. Ook hebben we de ruimte voor spelrecensies, allerlei verslagen en natuurlijk downloads van spelhulprniddelen. Dus als je nog een recensie hebt liggen of een handig documende hebt gemaakt dat een spel makkelijker speelbaar rnaakt, geef het alsteblieft door aan Edwin of Danny, dan regelen we dat ze toegevoegd worden. Het success van onze webstek hangt afvan de inhoud, en we vragen nu dus alle leden om ons te helpen de inhoud van onze webstek interessant te maken. Help ons helpen! De Webcomissie, Edwin, Marian, Peter, Willem en Danny http : //www. rabenh aupt. org

13 statuten der vereniging voor conflictsimulatiespelen 'Rabenhaupt' te Groningen arl I - Naant I r De verenrging draagl de naam "Verentging voor Conflictsirn,lattespelen Groningen Rabenhaupt"'.2 De vereniging rs een vereniging rnet bàpàte rechtsbevoegdheid als bedoeld in titel 2 boek 2 BW. art 2 - Zetel 2.1 De verenigtrrg heeft haar zetel in Groningen art 3 - Doelstelling j f De vereni"ging heeft als doelstelling middels conflrctsimulatrespelen: a.; het verschaffón van gezelligheid en spelpleziemoor de leden' b) het vergroten van het diploïatieke. economische. culturele en polernologiscle inzicht van de leden;.j h"t b"àrd...n van de maatschappelljke acceptatie en integratie van het beoefenen van confl ictsimulatiespelen. 3'2Dezedoelstelling*o.dtg"r"uli,"".ddoormiddelvanhetorgatriserenvanspelavondenvoordeleden' Daarnaast kan deze doelstelling ortder meer worden gerealiseerd door: a) hel geven van roorlichttng. b) het ter beschikking stellen van spelfaciliteiten: c) het lacrliteren van toenlooien: tl) het Íàciliteren van spel gerelateerde evenementen' art 1 - l'erenigingsjaar 4 1 een ie.ànigings.laar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende iaar. art 5 - Vereniging 5. I De verenlging kent leden, ereleden en donateurs 5'2DeverenigingkenteenAlgerrreneLedenvergaderirrg(ALV),eenbestuureneenkascommtssle. 5.3 De ALV kan voor specifieëe 1uken commissès aanstellen Dergelijke commissies dienen een eenduidige opdracht te krtjgàn. Een lid van een commissie dient handelingsbekwaam te zi'in' art 6 - Leden 6.1 Een lid is een toi de vereniging toegelaten persoon 6.2 Een lid dient minimaal de leeftijd van l6 jaren hebben bereikt 6.3 Een persoon die d" t."-qa uun i O of 1 7 táren heeft, kan toegelaten worden als hd, mits hiertoe schrifteh jke toàstemming ls verleend door diens ouders en/ofvoogd 6.4 Het bestuur beslist omtrent de toelatingvan nieuwe ledelr' Indten het bestuur niet tot toelatlng overgaat, kan de ALV alsnog tot toelating overgaan' drt 7 - Rechten tan leclen 1 1 Leden hebben het recht tot buwonen van veíenlglngsirctiviterten. 1.2 Leden hebbentoegangtotde ALV 1.3 Leden hebben rec6t o! inrug. in de statuten. het h'ishoudelljk regletnent (I-IR)' de notulen van de ALV en en de inventarisatielijst. Tevens kan een lid schriftelilk de notr:len van het bestuur aanvragen. art 8 - VerPlichtitlsen Yart leden g. I Een lid diónt zich volgens algemene fatsoens- en gedíagsnonnen te gedragen tljdens \ erenigl ngsacti\ lleilen 8.2 Een lid is veiplicht tot het tijdig betalen van de contributie g.3 Een lid is verplicht om contactlegevens, en wijzigrngen daarop, tijdig door te geven aan het bestuur' 8.4 Een lid client zich te houden aan sancties die door de vereniging zijn opgelegd' 8 5 Een lid dient zichin te zetten om de doelstelling van de vereniging te realiseren

14 art 9 - Beëindigen lidmaatschap I I Het lidmaatschap eindigt: a) bij overlijden van het lid. b) door schriftelijke opzegging door het lid; indien het lid opzegt biimen I 4 áágà na het verschljnen van de notulen van de eerste ALV van het verenigingsjaar, is voor het betreffende verenigingsjaar geen contributie verschuldigd' c) door opzegging namens de vereniging, Het bestuur kan hiertoe overgaan indren het lid niet voldoet aan art 8 lid 2 ofart 8 líd 3. n r o) ï^ïil:j:ilïïloru"*"nuo in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor datiaar in zln geheel verschuldigd, behoudens het bepaalde in art 9 lid I sub b' 9.3 Erwordtgeenrestitutievancontributieverleend. a I art I0 - Ereleden 10. I Een erelid wordt. op voordracht van het bestuur, benoemd door de ALV, mits het beoogde persoon dit accepteert Een erelid kan lid zijn van de vereniging. art ll - Rechten ereleden I L 1 Een erelid heeft het recht om bijzondere verenígingsactiviteiten bii te wonen. art l2 - Beëindígen erelidmaatschap 12.1 De ALV heeft te allen tijde het recht otn een erelidmaatscl-tap te herroepen' l2.z Een erelid heeft te allen ti.jde het recht om zijn erelidmaatschap te beëindigen. arl l3 - Donateurs 1 3. I Een donateur is een (rechts-)persoon die de vereniging Íinancieel, in diensten ofin goederen ondersteunt 13.Z Het bestuur beslist over toelating van een donateur. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan de glft als schenking aanvaard worden Een persoon die als lid geroyeerd is, kan niet in aanmerking voor donateurschap komen art l4 - Rechten donatetrs 14. I Op het mornent dat de waarde van een donatie de contributie evenaard ofoverstrygt, heeft de donateur het reclrt om zich door maximaal I persoon te laten veíegenwoordigen' 14.Z Een donateur kan uitgenodigd worden orn bijzondere verenigingsactiviteiten bij te wonen 14.3 Een persoon dre als lid geroyeerd is, kan een donateur niet vertegenwoordigen. ort l5 - Beëittdigen donateursclnp I 5. 1 FIet donateurschap vervalt met het eindigen van het lopende veretrlgingsiaar. art I6 - Algemene Ledenvergadering (ALV) 16. I Aan de ALV komen alle bevoegdl.reden in de vereniging toe 16.Z Aan het begin van de ALV wij st het bestuur, uit de aanwezigen, eett vergadervoorzitter aan voor deze ALV indien een ALV is bi jeengeroepen door miniíraal 10 leden, w4st de ALV uit de aanwezigen. een vergadervoorzitter aan voor deze ALV l6.3 Het bestuur draagt zorg vooí een notulist. De ALV kan uit l.raar rnidden een 2" notulist aanstellen. Het bestuur blijft verantwoordelijk orn zorg te dragen voor verspreiding van de beschrkbare notulen

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie