-*ffi. I dsnt. it ;urf {elí fir'* Fly. Hvpentatus. PnoroNoetLlsstMo DE OPRECHTE. knr r,rr - bunr I. In dit nummer o.a. JaarganglT april2aa4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-*ffi. I dsnt. it ;urf {elí fir'* Fly. Hvpentatus. PnoroNoetLlsstMo DE OPRECHTE. knr r,rr - bunr I. In dit nummer o.a. JaarganglT april2aa4"

Transcriptie

1 DE OPRECHTE PnoroNoetLlsstMo Hvpentatus JaarganglT april2aa4 si -*ffi WM, ít I dsnt knr r,rr - it ;urf {elí fir'* Fly bunr I In dit nummer o.a. - Uitnodi ging voorj aars-alv - Verslag Noorderspel - De nieuwe statuten

2 Kolofon De Oprechte Protonobilissimo Hypertatus is een uitgave van Rabenhaupt, de vereniging tot bevordering van confl ictsimulatiespelen te Groningen. De contributie van Rabenhaupt bedraagt 20,- per jaar, te voldoen op Girorekening-nummer l t.n.v. VCG. Rabenhaupt te Groningen. Inhoud Bestuursgeblaat 3 Aankondigingvoorjaars-Alv 3 Maracash DBA-Avond Korsar 8 VerslagNoorderspel'04 9 Formule-Dé - Canada Nieuwe jas voor webstek 12 Statuten 13 voorpagina: Wat was er eerder? De kip of het ei? Redactie OPé Surinamestraat l2l 9715PS Groningen 4 7 1l Bestuur voorzitter: Edwin Lubbes Komeweg l5AS Groningen I haupt. org secretaris: Jaap de Graaf Pioenstraat l3XS Groningen penningmeester; Auke Stegink T.J. Wagenaarslraat SR Drachten assessor: Elderik Peeman Surinamestraat l2l 97l5PS Groningen I 602

3 Bestuursgeblaat Het is weer zover. Het is ondertussen al weer een tijdje geleden dat de vorige OPé uitgekomen is. In de tussentijd is er ook veel gebeurd. Zo zijn de nieuwe statuten aangenomen en zullen deze met het komende verenigingsjaar van kracht worden. Ook binnen het bestuur zijn de nodige veranderingen geweest. Onze voorzitter Martijn is gestopt met het zwaaien van de verenigingshamer. om dit gat te lullen heb ik (Edwin) deze hamer opgepakt en is Jaap doorgeschoven van assessor naar secretaris. Tevens is Noorderspel weer een groot succes geworden. Hiervoor dank aan alle leden die hard hebben meegewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En per vandaag ( ) is de nieuwe website online gekomen. Dus je kunt wel zeggen dat de leden van onze vereniging goed bezig zijn met de verschillende activiteiten. Echter op een punt zou het nog iets beter kunnen. De redactie van de OPé zou het zee( op prijs stellen dat er meer stukjes geschreven worden om deze OPé ook te wllen met leuke dingen. Heb je een leuk spel gespeeld, weet je een leuk stukje te schrijven over een activiteit, stuur deze dan op naar de redactie van de Opé. Natuurlijk wil ik iedereen oproepen om naar de voorjaars-alv (door sommigen ook wel de Noorderspel-AlV genoemd) te komen op zondag 16 mei (+) Edwin <- man met hamer P.S. Nog een oproep voor de paar leden die nog niet betaald hebben. Willen jullie je melden bij de penning om dit recht te zetlen? 'rya 1/"\\ ". K1 ru * Aankondiging * Aankondiging * Aankondiging * Aktiviteit: Voorj aa rs-/noorderspel ALV Datum: Zondag 16 mei 2004 Plaats: Cafe de Walrus, Pelsterstraat 25, Groningen Aanvang: 20:30u (wees op tijd!) * Aankondiging * Aankondiging * Aankondiging?t

4 MarraCash (door: Marian v/d Wal) Een wat ouder spel uit 1996, dat ik laast voor het eerst gespeeld heb. Het is een biedspel voor 3 tot 4 personen, dat ongeveer een uur duutl. Je mag bij dit spel in de huid kruipen van een winkelier in het Midden-Oosten, die zijn kapitaal probeerl te vergroten door het aanschaffen van winkels en het trekken van klanten voor die winkels. De winkelier die aan het einde van het spel het meeste geld in handen heeft, wint het spel. Het klinkt weinig spectaculair, maar juist de rnanier waarop de winkels hun klanten trekken, het inschatten welke klanten wannneer en waar terecht gaan komen en aankopen van je winkels op grond van die inschatting, maken het spel leuk. Het spel bestaat uit een speelbord, 4x6 uithangborden om de eigenaar van een winkel aan te duiden (i.e. Ali, Anfa, Ornar, Leila), 4 speloverzichtskaarten, 54 pionnen in 5 kleuren die de klanten voorstellen, een veilingssteen en een stapel speelgeld in 4 waardes (500, 200, 100 en 25 Dirlram). Daarnaast ztlten er ook 25 "souveniers" kaafien in de doos om een variant op het spel te kunnen spelen en natuurlijk de spelregels. Het speelbord is opgedeeld in een gebied buiten de stadmuur en een gebied binnen de stadsmuur. [n het gebiecl binnen de stadsmuren op de drie donkerblauwe velden bij de ingangspooften worden 3 klanten van verschillende kleur geplaatst. In het gebied buiten de stadsmuur worden aan het begin van het spel de klanten op gesteld. Deze opstelling geschiedt willekeurig, waarbij alleen de regel geldt dat niet meer clan 2 klanten van dezelfde kleur naast elkaar mogen te staan. Je kunt dus van te voren een inschatting gaan maken van de samenstelling van de groepen klanter.r die door de stad heen gaan lopen' Het gebied binnen de stadsmuren bestaat uit winkels, straten en blauwe velden. De winkels hebben dezelfde kleuren als cle klanten; geel, rood, blauw, groen en paars' waarbij er op gemerkt moet worden dat er 14 gele pionnen zijn terwijl er van de rest van de kleuren maar to,i;n. Deze overeenkomst tussen de kleuren van de winkels en de kleuren van de klanten is natuurlijk niet voor niets. Wil een klant een winkel iiberhaupt enigzins interessant genoeg vinden om er binnen te gaan dan moet de kleur van de winkel overeenkomen met zijn eigen kleur. Daarnaast moet een winkel ook een uitbater hebben anders vindt de klant gesloten deuren en loopt dan maar door. Door dit samenspel van kleur klant en kleur winkel wordt een tactisch element in het spel gebracht, want hoe meer klanten een winkel trekt, hoe groter de opbrengsten per klant zijn en daar draait het spel uiteindelijk om, de meeste pecunia aan het einde van het spel. Het verkrijgen van de winkels en de trekbewegingen van de klanten is het makkelijst uit te leggen aan de hald van het spelverloop. In den beginne krijgen alle spelers 1200 Dirham als stàrtkapitaal. Hiermee kunnen ze hun eerste winkel(s) aanschaffen, welke hopelijk zullen gaan floreren, zodat ze met die inkomsten verder kunnen investeren in hun winkel imperium

5 ofzelfs gewoon het geld kunnen oppotten met die aankopen en daarmee het spel winnen. De eerste ronde van het spel wijkt af van de overige rondes. ln de eerste ronde worden er namelijk alleen maar winkels geveild en lopen de klanten nog niet door de stad. De speler die aan de beurt is is veilingmeester in deze ronde en kiest een winkel uit op het bord, plaatst de veilingsteen op deze winkel en begint met het uitbrengen van een openingsbod (niet lager dan 100 Dirham). Hierna mogen de spelers met de klok mee dit bod verhogen met tentninste een bedrag van 25 Dirham. Wanneer een speler past, mag hij later niet weer in dezelfde veiling inspringen met een bod. Degene die het hoogste bod uitbrengt, betaald het bedrag aan de bank. Wanneer deze persoon niet dezelfde is als de veilingmeester, dan ontvangt de veilingmeester een provisie. Bij een koopprijs tot en met 500 Dirham is dit 100 Dirham en bij een hogere koopprijs 200 Dirham. Dit kan tactiek zijn om als speler wat meer geld op handen te kriigen voorje droomwinkel, maar het kan even goed een lapje voor het bloeden zijn als dit al jouw droomlocatie is, die in de loop van het spel inderdaad die inkomsten genereerd die jij had ingeschat dat het zou gaan genereren' Wanneer iedere speler I winkel op de veiling heeft aangeboden en verkocht eindigt de eerste ronde. In de volgende rondes moet een speler 2 acties na elkaar uitvoeren in zijn beurt. Hij heeft hierbij dan de volgende 3 keuzemogelijkeden: 1. verplaatsen van een groep klanten naar een volgend blauw veld * verplaatsen van een groep klanten naar een volgend blauw veld. 2. verplaatsen van een groep klanten naar een volgend blauw veld + veilen en verkopen van een winkel (alleen in deze volgorde!). 3. veilen en verkopen van een winkel + veilen en verkopen van een winkel. Wat betreft het veilen en verkopen van een winkel gelden dezelfde regels als genoemd bij het veilen en verkopen van een winkel in de eerste ronde. Er is echter wel één signant detail. Wanneer er op een blauw veld voor de deur van een winkel klanten staan van dezelfde kleur als de winkel en deze winkel wordt geveild en verkocht dan gaan die klanten direct naar binnen zodra de koop gesloten is en ontvangt de eigenaar van de winkel meteen de bijbehorende opbrengsten. Wat betreft het verplaatsen van een groep klanten, gelden de volgende regels. De speler mag een willekeurige groep die binnen de stadsmuren staat verplaatsen naar een volgend, aangrenzend blauw vlak. Hierbij geldt dat de pionnen I voor I worden verplaatst volgens dezelfde route (dit heeft te maken met de regels t.a.v. de provisie die een eigenaar moet betalen aan een andere speler die klanten bij hem aflevert). Door dit verplaatsen kunnen er groepen klanten worden samengevoegd.deze groepen kunnen echter niet meer worden gescheiden. Wanneer een klant op de route een geopende winkel van zijn eigen kleur tegenkomt, dan zal hij de winkel binnengaan (en daar blijven). De eigenaar ontvangt hiervoor een bedrag van de

6 bank, waarbij geldt dat hoe meer klanten er in de winkel staan, hoe hoger dit bedrag. (De l"klant levert 100 Dirham op, de 2" 200, de 3" 300, de 4" 400. Alle volgende klanten leveren 500 Dirharn op). Vooral hier wordt het grote geld mee verdiend tijdens het spel' Een speler die klanten aflevert bil een winkel waar hij niet de eigenaar van is, kriigt van de eigenaar provisie daarvoor. (50 Dirham als een dergelijke klant minder dan 300 Dirham oplevert voor de eigenaar en 100 Dirharn als de eigenaar meer verdient aan die klant). #*-',., ï Wanneer aan het einde van de beurt van een speler geen klanten meer staan op de donkerblauwe velden bij de ingangspoorten, dan mag die spefer hierop nieuwe klante' plaatsen. Dit doet hij door 2, 3 of 4 opeenvolgende pioinen weg te pakken aan 1 van de uiteinden van de rij wachtende klanten die opgesteld staat buiten de stadsmuur (alleen wanneer er nog maar I pion staat mag deze als zodanig worden geplaatst). Ook hieibi.l moet je natuurlijk goed opletten wat je doet en probeer je de pionn.nlá te plaatsen clat ze óf jou zo snel mogelijk en zoveel mogelijk geld zullen gaan opleveren ófdat ze zo ongunstig mogelijk staan voorje tegenstanders. Als er geen klanten meer buiten de stadsmuren staan, gaat het spel zijn laatste ronde in' Elke speler frijgt dan nog I beurl (dus degene die de laatste bezoeker in de stad heeft geplaatst, mag de làitste zetdóen). Degene die na deze roude de meeste Dirhams bezit, is de winnaar van het spel. Persoonlijk heb ik mij zeer vemraakt met het spelen van dit spel' Je bent voortdurend bezig met het maken van een kosten- en batenafweging, waarbij niet alleen jouw acties een rol spelen, maar ook het inschatten van de mogelijke acties van je tegenstanders een grote rol,p.l.n. Wuu. gaan de klanten heen, welke kleur klanten komen er mogelijk in het spel en welke winkels worden geveild. Allemaal dingen waar je rekening mee moet houden om die opbrengst te genereren, waarmee je het spel kunt winnen. Voor mij was dit zeker een spel om vaker te spelett. Een variant op het spel, kun je spelen met de "souvenier"-kaartjes, welke ook weer 5 kleuren hebben. De kaartjes worden dan aun het begin van het spel goed geschud en op een gedekte stapel naast het speelbord gelegd. De bovenste twee kaartje worden opengelegd naast de stapel. Telkens wanneer ""n ttant nu een winkel binnenkomt kan de eigenaar extra geld verdienen. De voorwaarde hiervoor is dat er een "souvenier"-kaartje met clezelfde kleur als de winkel (en de klant) openligt. Is dit het geval dan krijgt de eigenaar het bedrag dat op het kaartje staat bovenop het bedrag dat de klant"oplevert bij binnengaan van zijn zaak. Dit laatste is niet alleen leuk voor dë eigenaur, uraar het is ook van belang wanneer er sprake is van een provisie ujo. ".n andere speler. Wanneer er 2 kaartjes van dezelfde kleur openliggen, dan r.nag de eigenaar van de winkel bepalen' welke kaart gebruikt wordt. Het kaartje van de verkochte souvenier wordt daarna afgelegd

7 en uit het spel gehaald. Na het beëindigen van de spelbeurt van een speler worden de "souvenier"-kaartjes weer aangevuld tot 2. Met deze variant wordt een extra geluksfactor in het spel gebracht en ook het aantal Dirhams in omloop zal aardig stijgen. Of dit goed of slecht is durf ik niet te zeggen, daarvoor zou ik het dan eerst een keer op deze manier moeten spelen. Naam: MaraCash (Deutscher Spiele Preis 1996) Ontwerper: Stefan Dorra Uitgever: Kosmos DBA-Avond (Door: Elderik Peeman) Op 29 februari hebben Jaap en Auke een DBA avond georganiseerd. Zij hadden hiervoor legers en borden meegenomen. Eerst werden de spelregels uitgelegd door Auke. Daarna zijn er onder toezicht een aantal potjes gespeeld. Onder andere tussen Edwin en mij. We hebben ieder een dobbelsteen gegooid om te kijken wie mocht beginnen. Edwin gooide hoger dus ik moest als eerste opstellen. Ik heb een rechte linie gemaakt met mijn ridders in het midden. De cavelerie links van rnijn ridders en aanbeide flanken de lichte ruiterij (Light Horse). Bij mijn kamp had ik mijn Warband en 2 Psiloi voor de verdediging achtergelaten. Daarna heeft Edwin zijn troepen opgesteld. Met zijn infanterie aan zijn linker flank en de ruiterij op zijn rechterflank en bij zijn kamp ook een aantal extra bewakers. Daarna was het tijd voor de eerste beurt van Edwin. ln een beurl gooi je een dobbel om te bepalen hoeveel acties je mag doen. Hij gooide hoog genoeg om alles rustig met alles naar voren te laten lopen. Daarna mocht ik van hem en heb het zelfde gedaan zij het iets sneller omdat ik niet werd opgehouden voettroepen. Met de uitzondering van de lichte ruiterij aan mijn rechterflank die hebben een nieuw groepje gevormd en zijn iets verder gaan lopen. Daarna was Edwin weer en gooide zeer laag. Waar hij zijn ruiterij mee naar voren heeft laten lopen en dat was het alweer. Daarna mocht ik weer en heb het zelfde gepresteerd alleen net genoeg om alles naar voren te laten lopen. Als volgende mocht Edwin weer wat van zijn troepen verplaatsen. Hij bedacht dat de lichte ruiterij van mij wel gevaarlijk was en stuurde daar ook wat lichte ruiterij op af. En deed voor de rest niets. Hierop volgende mocht ik weer en heb die aggressieve zet neergeslagen door met mijn ruiterij die van hem om het leven te brengen. En heb de rest van ruiterij binnen aanvals afstand neergezet. Edwin deed niks. Hij vond dat ik maar moest kornen aanvallen. Natuurlijk heb ik dit gedaan. Met een een beetje geluk heb ik zijn generaal vermoord en toen was het over voor Edwin. Ik had gewonnen.

8 Korsar (door: Willem Barsati) Èril 5$ '{t Het was een tijd van rijkdom. Handelsschepen voeren naar kusten vol met specerijen en edelmetalen. Alleen, of in konvooi, om de piraten het hoofd te kunnen bieden. De kapers waren echter goed georganiseerd. Hele vloten konden een volgeladen handelsschip aanvallen, zelfs als dat betekende dat ze strijd moesten leveren met andere piraten. $8ffi ln Korsar, een spel van Reiner Knizia en uitgebracht door Niirnberger sro êc Spielkarten & Heidelberger Spieleverlag, kun je beurtelings een kaper danwel een handelaar spelen. Elke speler heeft de keuze om een kaart te trekken, ofeen kaart uit zijn hand te spelen. Dat kan een handelsschip, een piratenschip, een Admiraal of een piratenkapitein zijn. Speelt hij een handelsschip, dan stuurt hij deze op een handelsmissie. De missie wordt volbracht, als het schip een ronde lang onbedreigd gezeild heeft. Dan is de lading veilig in de thuishaven aangekomen. De kapers liggen echter al op de loer... Andere spelers kunnen op het handelsschip een piratenschip afsturen. Indien hij dat wenst kiest de volgende speler een piratenschip met een van de 4 beschikbare kleuren: groen, blauw, zwar1, of rood. E,en volgende mag ook besluiten het handelsschip aan te vallen, maar daaloor rloet hij een piratenschip van een andere kleur spelen met een gelijke, of grotere waarde als het al gespeelde schip. De slag is gewonnen als het hoogste piratenschip een ronde lang onbedreigd is. De winnaar pakt het handelsschip en alle piratenschepen die in de zeeslag betrokken zijn op, en legt deze dicht op een stapel bij hem. :}d k: De speler die het handelsschip heeft gespeeld, kan steun vragen van een huurling: een piratenschip van een andere kleur dan al in het conflict betrokken is. Dit heeft echter alleen effect als er een schip met een even grote of grotere sterkte wordt gespeeld, als dat niet het geval is, dan wint het sterkste piratenschip, en dat is van iemand anders. xx xv 00 8$ Om een piratenvloot te versterken, kan er een piratenkapitein ingezet worden. De speler die hem wil spelen, moet hem op een eigen schip leggen. De kapitein moet van dezelfde kleur zijn als het schip. Er zijn 4 kapiteins in het spel, één per kleur. Het maakt niet uit hoe sterk de schepen van andere spelers zijn, de vloot waarin een kapitein zit is altijd sterker. Speelt een andere speler ook een kapitein, dan geldt deze als hoogste: alleen de laatst uitgespeelde kapitein in een conflict telt. Als laatste bescherrning kan de speler van het handelsschip een Admiraal op het handelsschip uitspelen. Hiermee wordt het handelsschip beschermd tegen alle reeds uitgespeelde piratenkapiteins. Let wel, een piratenkapitein die daarna nog op een piratenschip wordt uitgespeeld, wint van de Adrniraal.

9 Mochten de deelnemende piratenschepen in een zeeslag in l evenwichtzijn,blijvendekaar1ennetzo1angliggen,totdat de patstelling opgelost is. I Als de stapel kaarten op is, kan er niet meer getrokken i worden in de beurt. Elke speler heeft de keuze om een kaart te spelen of weg te gooien. De weggegooide kaart wordt uit het spel verwijderd en kan dus niet door een andere speler getrokken worden. Handelsschepen kunnen niet weggegooid worden. Het spel eindigt bij de eerste speler die geen kaarten meer in hand heeft. Op dat moment *ordi de stand opgemaakt. Iedere speler telt het aantal goudstukjes wat op de door hem veroverde handelsschepen staat bij elkaar op, en trekt daar het aantal goudstukjes vanafdie op de handelsschepen staan die hij nog in zijn hand heeft' De persoon die de meeste goudstukjes overhoudt, wint. Er is trouwens ook de mogelijkheid om in een team te spelen, dat is bij 6 of 8 spelers, of indien men dat wil, ook bij 4 spelers. Spelinfo: 2-6 en 8 spelers (dus niet met 7 spelers), vanaf l0 jaar speelduur: + 20 minuten prijs: 6(opSpiel) uitgever: Niirnberger Spielkarten & Heidelberger Spieleverlag 6Verslag Noorderspel' 04 Noorderspel'04 was een groot succes' Dankzij het Noorderpoortcollege, die vrijwel kosteloos een van hun schoolgebouwen ter beschikking hebben gesteld hadden we dit jaar een erg goede locatie, en meer dan voldoende ruimte om het hele programma kwijt te kunnen. Ondanks de tegenslagen in de organisatie en voorbereiding was er namelijk een erg goed en uitgebreid programma. Hoewel er geen bezoekerstellingen zijn uitgevoerd, kunnen we met een gerust hart zeggen dat er meer dan 500 bezoekers hebben meegespeeld en rond gekeken' Na een wat langzame start fia, het was natuurlijk wel zondag, en dat de klok verzet was die nacht zal ook wel meegespeeld hebben) begon het gebouw rond het rniddaguur behoorlijk vol te lopen. De sfeer was prima, en de meeste mensen keken op hun gemak rond voordat ze ergens gingen zitten voor een spelletje. Het streven van de organisatie was ook dit jaar weer zoveel mogelijk bezoekers aan het spelen te krijgen. Met vele demonstraties en l1 toernooien van allerhande spellen werden

10 mensen bezig gehouden. Naast de bekende toernooien Kolonisten van Catan, Go en DBM, waren er ook een aantal vrij nieuwe onderdelen. Na het succes van vorig jaar kon een Quickpaint wedstrijd niet uitblijven. Voor deze wedstrijd waar je je ter plekke voor kon inschrijven was zoveel belangstelling, dat we helaas mensen teleurgesteld hebben moeten wegsturen. In dezelfde lijn lag de WirWar Demon, een schilderwedstrijd waaruoor je je eigen miniaturen mee mocht brengen. Ook hiervoor was, na de aanzet van vorig j aar, de belangstelling explosief gestegen. Dat er voor wargaming belangstelling is blijkt ook uit de nieuwe toernooien Warhammer 40K en Mechwarrior, die Warhammer Fantasy en DBM aanvulden dit jaar. Ook aan de lieíhebbers van bordspellen was voldoende gedacht. Hiervan getuigen de vele demonstraties, zoals Ticket to Ride van Hodin en Warcraft van Fantasy Flight Games. Naast het onverrnijdelijke Catan was er als test dit jaar ook een toernooi van het bordspel Clans. : 'I Met toernooien Magic the Gathering en Munchkin, en demonstraties van Star Trek werd het geheel compleet gemaakt. Ditiaar was extra aandacht besteed aan het assortiment dat verkrijgbaar was bij de handelaren. Hierdoor waren een aantal nieuwe gezichten te zien op Noorderspel'04. Naast de al bekende spellen van WirWar, was The Realm of Fantasy aanwezig met spellen van overwegend Amerikaanse oorsprong. Voor de Warhammer spelers was er een trader met games workshop miniaturen en toebehoren. Ook nieuw waren Ukko's workshop, met LARP assessoires en Drakenbol met fantasy artikelen. Toen uiteindelijk iedereen was uitgespeeld konden de winnaars van de toernooien bekend gemaakt worden. Voor bijna alle toernooien waren mooie prijzen beschikbaar gesteld door verschillende fabrikanten en winkels. Ook voor de grote spellenverloting waren veel donaties ontvangen. Daardoor hebben we veel mensen die Noorderspel steunden door loten te kopen blij kunnen maken met een spelletje. Na een lange dag was iedereen moe gespeeld en gelopen. Niet te moe echter om nog even met zijn allen de schouders er onder te zetten en het Noorderpoortcollege mee aan kant te maken. Het was voor ons een genot, en voor de mensen van het Noorderpoortcollege een aangename verrassing om te zien hoe snel alles leeg en schoon was. Graag willen wij hier nog alle vrijwilligers bedanken die, op wat voor manier dan ook (toernooileiding, demonstraties, kassa, Bring&Buy, opbouwen, uitladen, opruimen, enz.) hebben geholpen Noorderspel'04 tot een succes te maken. I i l De Noorderspel comrnissie

11 Formule Dé - Canada 14 maart 2004 (Door: Auke Stegink) r I! l opnieuw staan een aantal (7) voertuigen klaar om op een afgesproken teken gelijktijdig in de zelfde richting te vertrekken. Het siarlschot valt en... 2 wagens blijken NIET te veftrekken. wat is hier aan de hand? opnieuw sabotage of gewoon domn,e pech? Hoe dan ook zowel de bolide van de kopman van de oem als die van Team Twilight blijven gebroederlij k naast elkaar' HJ weet zich tussen tussen beide auto's te persen. Tot zijn ongenoegen kost hem dat een stukje spoiler. Hij neemt vervolgens wraak door de 1" bocht enigszins dicht te zetlen zodal de U.ide actteroolgenden de bocht uitschieten en tegen elkaar aan tikken, ten koste van de spoiler van Auke. Even later vindt Danny het nodig om zijn plaatstaal tegen Lauri te testen, en er lijkt toch een matige kwaliteit staal gebruikt íe zijn, zowel Danny als Lauri missen een stukje auto' Het circuit blijkt toch een stukje lastiger als eerst gedacht, en Danny heeft voor bocht 4 een push nodig. Hioverigens ook en een beurt later heeft Olafook net even te korl. Intussen is er aan de kop het wat anders gegaan, Auke weet per ongeluk exact de plek te vinden in bocht 6 die de focht voor Danny 2 korter maakt. Als je dan een 1 8 gooit, kom je er dus 2 te kort. Harri vond het dan nodig even tegen Olafaan te beuken, team orders was het excuus. In bocht 6 heeft Harri ook even lucht te korl en pusht ook' 1" Starl finish 1 Auke, 2 Danny, 3 HJ 4 Lauri (pitsstop), 5 René 6 olaf en Harri als 7" (pitsstop). Olaf is hierbij wel de grote pechvogel, hij kan in zijn 6 en heeft minirnaal 22 hokjes nodig' dus gooit hij een I en moet zijn 2" pish gebruiken om de bocht in te komen. Zowel Danny als René vinden het daarna nodigte slippen over een brokje carrosserie van I,auri. Auke ligí op dat moment nog steeds op kop en weet bocht 3 te missen, even later mist hii ook bocht 4*op 1, dus toch *uurë,r"n purh uoá. het halen van de bocht. ln bocht 5 komt Auke als eerste en banny er iets achter. Auke weet weer op exact de zelfde plek te komen in bocht 6 en Danny weet WEER een 18 te gooien, en weer er uit geschoven. uiteindelijk blijkt dit fataal, want met nog 1 bocht te gaan áp kop moet hij GEEN l g of 20 gooie', want dan kost het net een bandje tjveel. Uiteralara gooit óunny ".n 19 en game over op l0 vakjes voor de finish' I I! I Uitslag: 1 Auke. 2 René 3 HJ 4 Harri 5 Lauri 6 Olaf en 7" Danny' Hi heeft zoveel punten bijelkaar gesprokkeld dat hij inrniddels zich kampioen mag noemen' De laatste race zaldus guan om d1s keirers baard, als de Japanse keizer die ook te beschikking stelt.

12 Nieuwe jas voor webstek De afgelopen tijd heeft de webcommissie hard gewerkt aan het bouwen van een nieuw Rabenhaupt webstek. Vele uiterlijken en technieken zljn overwogen, geprobeerd en heroverwogen. Er is overleg geweest rnet het bestuur over de inhoud, er is overleg geweest met grafisch ontwerpers over het uiterlijk. Inmiddels is het moment daar dat het nieuwe uiterlijk gepresenteerd kan worden. Tegen de tijd dat je dit stuk leest is de Rabenhaupt webstek al in zijn nieuwe jasje gestoken en kan je hem dus snel gaan bekijken. Naast de nieuwe jas die we aan hebben getrokken zijn we bovendien verhuisd naar de servers van Warpnet, het bedrijfvan Arnoud waar ook al enige tijd de Noorderspel webstek is (en vele Rabenhaupt leden hebben hun webstek ook daar). De inhoud van onze verenigingswebstek is ook al iets gewijzigd, maar op de achtergrond werken wij nog hard verder aan uitbreiding van hetgeen aangeboden wordt. Zo ligt in de toekomst een afgesloten ledengedeelte in de planning, waar elk lid een eigen wachtwoord voor krijgt. In zo'n afgeschermd ledengedeelte zouden dan bijvoorbeeld een ledenlijst en Notulen van ALVs komen te staan. Ook willen we als houders van het domein rabenhaupt.org graag informatie over Carl von Rabenhaupt, "Bommen Berend" en het Gronings Ontzet(1672) online zetten. Voor het schrijven van teksten over de man die onze vereniging naam gaf, en vooral het vooronderzoek om de geschiedenis correct te beschrijven kunnen we nog hulp gebruiken. Als je wilt helpen om de geschiedenis van Carl von Rabenhaupt en Groningenin 1672 te beschrijven, meld je dan bij Marian van der Wal. Andere onderdelen waar we altijd hulp kunnen gebruiken zijn de onderdelen waar het juist aankomt op contributies van onze leden. Het goed vullen van een links-pagina hangt bijvoorbeeld vooral afvan de aanlevering van leuke links. Ook hebben we de ruimte voor spelrecensies, allerlei verslagen en natuurlijk downloads van spelhulprniddelen. Dus als je nog een recensie hebt liggen of een handig documende hebt gemaakt dat een spel makkelijker speelbaar rnaakt, geef het alsteblieft door aan Edwin of Danny, dan regelen we dat ze toegevoegd worden. Het success van onze webstek hangt afvan de inhoud, en we vragen nu dus alle leden om ons te helpen de inhoud van onze webstek interessant te maken. Help ons helpen! De Webcomissie, Edwin, Marian, Peter, Willem en Danny http : //www. rabenh aupt. org

13 statuten der vereniging voor conflictsimulatiespelen 'Rabenhaupt' te Groningen arl I - Naant I r De verenrging draagl de naam "Verentging voor Conflictsirn,lattespelen Groningen Rabenhaupt"'.2 De vereniging rs een vereniging rnet bàpàte rechtsbevoegdheid als bedoeld in titel 2 boek 2 BW. art 2 - Zetel 2.1 De verenigtrrg heeft haar zetel in Groningen art 3 - Doelstelling j f De vereni"ging heeft als doelstelling middels conflrctsimulatrespelen: a.; het verschaffón van gezelligheid en spelpleziemoor de leden' b) het vergroten van het diploïatieke. economische. culturele en polernologiscle inzicht van de leden;.j h"t b"àrd...n van de maatschappelljke acceptatie en integratie van het beoefenen van confl ictsimulatiespelen. 3'2Dezedoelstelling*o.dtg"r"uli,"".ddoormiddelvanhetorgatriserenvanspelavondenvoordeleden' Daarnaast kan deze doelstelling ortder meer worden gerealiseerd door: a) hel geven van roorlichttng. b) het ter beschikking stellen van spelfaciliteiten: c) het lacrliteren van toenlooien: tl) het Íàciliteren van spel gerelateerde evenementen' art 1 - l'erenigingsjaar 4 1 een ie.ànigings.laar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende iaar. art 5 - Vereniging 5. I De verenlging kent leden, ereleden en donateurs 5'2DeverenigingkenteenAlgerrreneLedenvergaderirrg(ALV),eenbestuureneenkascommtssle. 5.3 De ALV kan voor specifieëe 1uken commissès aanstellen Dergelijke commissies dienen een eenduidige opdracht te krtjgàn. Een lid van een commissie dient handelingsbekwaam te zi'in' art 6 - Leden 6.1 Een lid is een toi de vereniging toegelaten persoon 6.2 Een lid dient minimaal de leeftijd van l6 jaren hebben bereikt 6.3 Een persoon die d" t."-qa uun i O of 1 7 táren heeft, kan toegelaten worden als hd, mits hiertoe schrifteh jke toàstemming ls verleend door diens ouders en/ofvoogd 6.4 Het bestuur beslist omtrent de toelatingvan nieuwe ledelr' Indten het bestuur niet tot toelatlng overgaat, kan de ALV alsnog tot toelating overgaan' drt 7 - Rechten tan leclen 1 1 Leden hebben het recht tot buwonen van veíenlglngsirctiviterten. 1.2 Leden hebbentoegangtotde ALV 1.3 Leden hebben rec6t o! inrug. in de statuten. het h'ishoudelljk regletnent (I-IR)' de notulen van de ALV en en de inventarisatielijst. Tevens kan een lid schriftelilk de notr:len van het bestuur aanvragen. art 8 - VerPlichtitlsen Yart leden g. I Een lid diónt zich volgens algemene fatsoens- en gedíagsnonnen te gedragen tljdens \ erenigl ngsacti\ lleilen 8.2 Een lid is veiplicht tot het tijdig betalen van de contributie g.3 Een lid is verplicht om contactlegevens, en wijzigrngen daarop, tijdig door te geven aan het bestuur' 8.4 Een lid client zich te houden aan sancties die door de vereniging zijn opgelegd' 8 5 Een lid dient zichin te zetten om de doelstelling van de vereniging te realiseren

14 art 9 - Beëindigen lidmaatschap I I Het lidmaatschap eindigt: a) bij overlijden van het lid. b) door schriftelijke opzegging door het lid; indien het lid opzegt biimen I 4 áágà na het verschljnen van de notulen van de eerste ALV van het verenigingsjaar, is voor het betreffende verenigingsjaar geen contributie verschuldigd' c) door opzegging namens de vereniging, Het bestuur kan hiertoe overgaan indren het lid niet voldoet aan art 8 lid 2 ofart 8 líd 3. n r o) ï^ïil:j:ilïïloru"*"nuo in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor datiaar in zln geheel verschuldigd, behoudens het bepaalde in art 9 lid I sub b' 9.3 Erwordtgeenrestitutievancontributieverleend. a I art I0 - Ereleden 10. I Een erelid wordt. op voordracht van het bestuur, benoemd door de ALV, mits het beoogde persoon dit accepteert Een erelid kan lid zijn van de vereniging. art ll - Rechten ereleden I L 1 Een erelid heeft het recht om bijzondere verenígingsactiviteiten bii te wonen. art l2 - Beëindígen erelidmaatschap 12.1 De ALV heeft te allen tijde het recht otn een erelidmaatscl-tap te herroepen' l2.z Een erelid heeft te allen ti.jde het recht om zijn erelidmaatschap te beëindigen. arl l3 - Donateurs 1 3. I Een donateur is een (rechts-)persoon die de vereniging Íinancieel, in diensten ofin goederen ondersteunt 13.Z Het bestuur beslist over toelating van een donateur. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan de glft als schenking aanvaard worden Een persoon die als lid geroyeerd is, kan niet in aanmerking voor donateurschap komen art l4 - Rechten donatetrs 14. I Op het mornent dat de waarde van een donatie de contributie evenaard ofoverstrygt, heeft de donateur het reclrt om zich door maximaal I persoon te laten veíegenwoordigen' 14.Z Een donateur kan uitgenodigd worden orn bijzondere verenigingsactiviteiten bij te wonen 14.3 Een persoon dre als lid geroyeerd is, kan een donateur niet vertegenwoordigen. ort l5 - Beëittdigen donateursclnp I 5. 1 FIet donateurschap vervalt met het eindigen van het lopende veretrlgingsiaar. art I6 - Algemene Ledenvergadering (ALV) 16. I Aan de ALV komen alle bevoegdl.reden in de vereniging toe 16.Z Aan het begin van de ALV wij st het bestuur, uit de aanwezigen, eett vergadervoorzitter aan voor deze ALV indien een ALV is bi jeengeroepen door miniíraal 10 leden, w4st de ALV uit de aanwezigen. een vergadervoorzitter aan voor deze ALV l6.3 Het bestuur draagt zorg vooí een notulist. De ALV kan uit l.raar rnidden een 2" notulist aanstellen. Het bestuur blijft verantwoordelijk orn zorg te dragen voor verspreiding van de beschrkbare notulen

15 ort l7 - BiieenroePen ALIl De ALV wordt minrmaal 1 keer perjaar bijeen geloepen. Deze ALV drent binnen een periode van I 4 dagen voor ofna het begin van het verenigilrgsjaar gehouden te worden 17.Z Een ALV wordt bijeen geroepen doorhet bestuur a) Als dat statutair verplicht is b) Als het bestuur dat nodig acht c) Bii schriftelijke opdracht van tenminste I 0 leden Deze opdracht moet tevens de agenia van de ALV een voorstel voor de vergadervoorzitter en eventueel een lijst tnet genodigden te bevatt'en. De uitnodiging van deze personen dient gedaan te worden door door de leden die de ALV biieenroepen Een ALV dient minr,nuài 1 + dug.n van te voren schrillelijk aan de leden aangekond-igd te worden. De agenda en releva'te str-rkkeniiener.r rninimaal 7 dagen vall te voren aan de leden kenbaar getnaakt te worden De ALV wordt gehouden in de plaats waar de verenigingszetel is' l7.5 De lokatie van de ALV wordt gàregeld door het bestuur, ofdoor de leden die een ALV bijeenroepen cït l8 - Toegang, sprcelo'echt en stemrecht op eert ÁLli' i s r G"àurádá ""n alv kan een aanwezig persoon. die zich nret volgens algemene fatsoens- en gedragsnormen gedraagt, de toegatf slechts ontzegcl worden door eerr gewone meerdeilreid binnen deze AIV 18.2 Op een ALV rnogen aanweztg zi.in: a) leden aan wie de toegang niet ontzegd is' b) genodigden; c) geschorste leden; dj iersonen die beroep aantekenen tegen het in art 6 lid 4 genoemde bestuursbesluit. Na behandeling van tie schorsingen resp. toelatinger],r-og.n slechts de onder categorie a) en b) genoernde personen aanwezig ziln I 8.3 Spreekrecht op een ALV hebben: a) leden aan wie de toegang niet ontzegd is. b) genodigden; c) geschorste leden; dj f,"rron"n die beroep aantekenen tegen het in art 6 lid 4 genoemde bestuursbesluit personen vallende in de catego.e l) en a) n"ebben alleen spreekëcht tijdens de behandeli'g va' hun schorsing danwel toelating. I 8.4 Stemrecht tijdens een ALV hebben niet geschorste leden art l9 - Volmachten ls r Eenlidkanzijnsternbijvolmachtdoenuitbrengendooreenanderlid.tenziihijgeschorstis volnacht moet vooraioftiidens de ALV schriftelijk aan het bestuur overhandigd wordeu 19.2 Een volmacht dient in ieder geval te bevatten: - de naarn van de volmachtgever - de naam van de gevolmachtigde - de datum van de desbetreffende ALV - de handteker.ring van de volmachtgever - de datum van ondertekening I9.3 Elektronisch verstuurde volmachten kunnen door de ALV geaccepteerd worden ln het I-lR wordt vastgelegdonderwelkevoorwaardeneenelektrol-tischernachtiginggeaccepteerdwordl' 19.4 Volmachten zijn niet overdraagbaar' I 9.5 Een lid kan niet meer dan 3 volmachten hebben Stemmen dre wegens vertrek van een lid uit de ALV niet meer uitgebracht worclen' worden in elke verdere stemmrngtijdensdealvalsrreutralestemgeteld.tetrzijandersisaangegevenopeenvoltnaclrt' Deze

16 7 arl 20 - Besluiterl op ALrr 20.1 Een besluit op de ALV ts slechts geldend rndien tenminste 25olo van de leden vertegenwoordigd is 20.Z Alle bes -riten op de ALV uitgezonderd de in art 2 I genoemde besluiten, geschieden met een gewone rneerderheid Sternmingen op de ALV geschieden doorrniddel vanhandopsteking Stemmingen over personen geschieden te allen tude schriftelijk lndien een sterngerechtigd aanwezig lld hiertoe verzoekt wordt een stemming schriftelijk r"ritgevoerd 20.6 De bel.randeling van schorsingen eu toelatingen dient aan het begin van de ALV te geschieden arí 2l - Bijzondere besluiten op ALI: 21.1 Een voorstel met betreliking tot statutenwijzigingen, wljzigrngen in het H.R. of ontbinding vatr de vereniging dient, in een ÀLV waarin rninirnaal 2/3" van het aantal vau de leden vertegenwoordigd is, met eeu meerderheid van tenminste 2/3" van de uitgebrachte stemmen aangenomen te worden 2l.Z Wordt het in art 2 I lid I genoernde quorum niet gehaald, dan kan de ALV met een gewone meerderheid het betrefíènde voorstel tekstueel vaststellen. Dit voorstel dient btnnen 28 dagen opnieuw in ongewr.lzigde vornr i1 stemming te worden gebracht in een nieuwe ALV In deze nieuwe ALV geldt de in art 20 lid 1 genoemde vertegenwoordiging. FIet voorstel kan worden aangenomen met een meerderheid van 2/3" van de uitgebracl.rte stemmen. Zl.3 Een voorstel met betrekking tot royement dient met 2/3" meerderl.reid van de uitgebrachte stemrnen aangenomen te worden. be ALV kan, tra een periode van tenrninste 5 jaar na het opleggen van het royernent, dit royernent opheffen. De ALV kan een hd alleen royeren indien dit lid handelt in stiljd met de statuten. reglernenter] ofbesluiten van de vereniging ofde vereniging opzettelijk ofverwijtbaar berradeelt. drí 22 - Sluiten ofschorsen ÁLL' 22.1 Een vergaderir.rg kan pas gesloten worden als alle vastgestelde ager.rdapunten afgehandeld ztln De u"rgáderuoo.zjttei kan besluiten tot een schorsir.rg van de vergadering voor maxirnaal 1 5 rninuten. 223 De ALV kan besluíte1 de vergadering voor rnaximaal 14 dagen te schorsen. Bii hervatting van de vergaderitrg kan de ALV een andere vergadervoorzitter aanstellen' 22.4 Als het aantal, door art 1 9 lid 6, neutraal geworden stemmen groter is dan de helft van de vastgestelde stemmen, wordt de vergadering geschorst voor maximaal 14 dagen 22.5 Bij voortzettilg van een gescl.rorste vergadering genoemd in art 22 lid 3 ofart 22 lrd 4 moet opnieuw het aantal stemmen vastgesteld wordelr. art 23 - Bestuur 23.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging binnen en buiten rechte 23.2 Het bestuur bestaat uit mir.rirnaal 3 leder.r' 23.3 llet bestuur wordt benoernd tot de ALV zoals genoernd in art 17 lid I 23.4 tndienhetaantalbestuursledenbenedende3isgedaald,bliifthetbestuurbevoegd Hetbestuurisdan verplicl.rt orn bilnen 2 8 dagen een ALV uit te roepen waarin een nieuw bestuur aangesteld wordt. De vervallel functie wordt waárger.romen door de overgebleven bestuursleden tot er een nieuw bestuur is aangesteld op de ALV 23.5 Een bestuurslid moet lid van de veíeniging ziiu De tiu]cties van voorzitter, pennrr]gmeester ofsecretaris kunnen niet in dezell'de persoon verenigd zljn' 23.7 Een besttturslid moet handelingsbekwaam zijn.

17 art 21 - Aanstellen bestuur 24.1 Het bestur-tr wordt benoenrd door de ALV 24.2 Voordracht voor een bestuur geschiedt door het zittende bestuur ofdoor tenminste tien leden. Een voordracl.tt bevat de namen en de beoogde functies Een voordracl.rt door het zittende bestuur moet minirnaal 1 4 dagen van te voren aatt de leden kenbaar gemaakt worden. Een voordracht door tenminste 1 0 leden moet minirnaal 7 dagen van te voren aall de leden kenbaar gernaakt worden Een voordracht voor een bestuur dient op de ALV toegelicht te worden met een beleldsplan en een begrottng Over een voordraclrt voor een bestuur wordt gestemd ofdeze gesteund wordt door een gewone meerderheid van de uitgebracl.rte stemmen Indien er meerdere voordrachten voor een bestuur zijn, wordt over ieder voorstel apart gestemd of deze gedragen wordt door een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. wanneer er na deze stemmingen nog meerdere voorstellen voor een bestuur over zijn, wordt uit deze voorstellen een nieuw bestuur gekozen Indien alle voorstellen verworpen zqll, dan treed art 28 in werking' art 25 - Rechten bestuur 25.l Het bestuur heetl reclrt otn: a) Nieuwe leden toe te laten, (art 6 lid 4) b) Donaties, scl.tenkingen en legaten te accepteren of af te wi.lzen c) Donateurs toe te laten" (art 1 3 lid 2) d) Commissies aan te stellen, e) Het lidrnaatschap van een lid op te zeggen namens de vereniging, conform art 9 lid 1 sub c, Í) Een ALV bijeen te roepen, (art I 7 lid 2 sub b) g; Orr] uoo, "an individueel nieuw lid de contributie te verlagen naar rato van het aantal verstrekeu maanden van het verenigingsjaar, h) Buitenstaanders uit te nodigen voor een ALV. i) Donateurs enlofbuitenstaanders uit te nodigen voor biizondere verenigingsactiviteiten, j ) Uitgaven te doen, contbrm de goedgekeurde begroting, L;. Uitgavelteaoen,buitendebegrotirrgorn.diedeirrhetHRvastgelegdebedragnretoverschrlden.Van deze overscl.rrijding moet het bestuur de leden voorai danwel achterafonverwlld op de hoogte stellen. l) Sancties opte leggen. Deze sancties kunnèn zijn: ontzegging van toegar.rg. schorsing, voorwaardel4ke schorsing ofeen finallcièle boete rn) De royementsprocedure op te starten tegen een lid' n) Alle haar in het HR toegewezen rechten uit te oefènen art 26 - Plichíen besttntr 26.1 Het bestuur is verplicht orn. a) Spelavonden te organiseren, (art 3 lid 2) bj Eèn eenduidige opdracl.rt te geven aan een comlnissie zoals bedoeld in art 25 lid I sub c, c) Te besluiten over toelating van r.rieuwe leden' (art 6 lid 4) d) Een frnanciële- en een ledenadtninistratie te voeren, e) De notulen van bestttursvergaderingen bl te houden, f) op verzoek van een lid inzage te verschaffen in de stukken genoemd in art T lid 3, g) Op de eerstvolgende ALV rnelding te maken van besluiten over leden. donatertrs. eigendomlnen van de vereniging en wijzigingen van het beleid' h) Aan het ;ind van de bestuursperiode verantwoording afte leggen aan de ALV over het gevoerde sociale- en financiële beleid" i) DebesluitenvandeALVuittevoeren.metinachtnemitrgvanredeliikheidenbillrykheid, j) Een archiefbii te houden, k) Een inventaris aan te houden, l) Alle haar in lret HR toegewezen plichten uit te oefenen. m) Een lijst van besluiten die uitwerkirrg hebber.r over ureer dan een bestuursperiode bijhouden, n) Zorg te dragen voor deugdelilke overdracht van bestuurstaken

18 art 26 - Plichten bestttto' (t,ertolg) o) * Een lryst van ereleden bij te hor"rden, als bljlage b1i het HR. p)* Een hjst met de door de vereniging geroyeerde personen bq te houden, als bijlage bij het HR * art 26 hd 1 sub o en art 26 lid I sub p zijn onder voorwaarde, dat deze r.riet tn strrjd z4n met de wet bescherrnir.rg persoonsgegevens. opgenomeu in de statuten. art 27 - Beëindigen bestutu'slidnnatschap 2'1.l Het bestuurslidmaatschap eindigt: a) Bij eindigen van het lidrnaatschap van het bestuurshd, b) Bii het ernde vart het verenigingsiaar. c) Bij bedanken door het bestlturslid, d) Bij eenbesluitvande ALV, e ) Bi j verl iezer.r van de behandelingsbekwaamheid van het bestr-rurslld Indien sub a ofsub c zich voordoen, moet hiervan binnen I 4 dagen melding worden gedaan aan de leden. 2j.2 lndien het gehele bestr-rur voor haar functie wil bedatrken, rnoet zq een ALV b4eenroepen. Tot deze ALV blijft het bestuur verantwoordelijk voor haar taken. De ALV heeft de pliclrt om een nieuw bestuur aall te stellen. Bllkt dit niet rnogehjk, dan treedt art 28 in werking De ALV kan aan een bestuur ofbestuurslid decharge verlenen voor het gevoerde sociale enloffinanciele beletd. Hiermee r.reernt de ALV de verar.rtwoordel4kheid over van het bestuur ofbestuurslid, voor zover de decharge strekt. aït 28 - InterimbesÍulr 28.1 lnhetgevaldatzrchdeinart24 lid 5ofan2':, lid2genoendesituatiezichvoordoetu'ordtereen intertmbestttur gevonnd Dit interimbestr-rur wordt benoemd door de ALV 28.3 EeninterimbestuurkrijgtuitslurtenddernartI7lid2suba,aÍï23IicI1,art23hd'7,ar1 25 lidisubg'art 26 lid I sub d genoemde rechten en plicl.rten 28.4 Eetr interimbestuur krijgt de opdracht om. a) de vereniging op te heffen, danwel b) het doen vap een voordracht genoemd tnarï24lid2 aan de ALV. Deze ALV moet 28 dager.r na aanstelling van het iuterimbestuur plaatsvinden. art 29 - Ontbinding tan de t'erenigínt{ 29.l Eeu interimbestuur is belast rnet de vereftènitrg. Bij deze vereffening drenen goederen behorende tot de vereniging eerst aan (oud-)leden aangeboden te worden 29.2 Een eventueel positiefsaldo wordt besteedt aan door de ALV aangewezen doelen. orí 30 - Huislloudelijk Reglement (HR) 30. I De ALV stelt een huishoutlelijk reglemer]t vast, voor zover niet in strljd tnet de statuten ofde wet In het H. R. wordeír de betalingstermiin en de eventuele sancties bij het overschrilden hiervan vastgelegd In het HR wordett de regels aangaande sancties eu royemeff opgenomen In het LIR wordt het in aft 25 subj genoemde bedrag vastgelegd 30.5 * Bii het HR wordt een hjst rnet ereleden en een lijst geroyeerde leden toegevoegd. (art 26 hd 1 sub o en art 26 lid 1 sub p) j0.6 In het HR worden de voorwaarden van elektronische machtigingen vastgelegd. (art l9 lid 3) * art 30 lid 5 is onder voorwaarde. dat deze niet in strijd zrln n-ret de wet beschenning persoons-gegevens" opgenomen in de statuten.

19 1- (advertentie) wfl vll t I T ru puzzels spellen O' K1jk in 'tjatstraat EL Groningen Telefoon

20 tl B Ë 7f ;l (Dt o-l 0Jl ol.il u. I ïdl { O n7f I 9' (n Ê HP. H H ori H FJ È rt H N) l- \o -l H LN E (n f) H o p ts. 5 ta (D 5

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend STATUTEN VV GESTEL gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid De vereniging is genaamd vv GESTEL en heeft haar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008.

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HANDELSINFORMATIE-

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

SPELREGELS SPELMATERIAAL BIG BROTHER VOORBEREIDING roddeltabel confrontatiekaarten camerakaarten de 20 stemkaartjes SPELVERLOOP 4 spelers

SPELREGELS SPELMATERIAAL BIG BROTHER VOORBEREIDING roddeltabel confrontatiekaarten camerakaarten de 20 stemkaartjes SPELVERLOOP 4 spelers SPELREGELS Voor je ligt misschien wel het meest confronterende spel dat je ooit gespeeld hebt. Maar let wel: het is en blijft een spelletje. Dus neem de confrontaties met een flinke korrel zout! SPELMATERIAAL

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1.

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1. Wiki Piratenpartij Concept Statuten 12-05-2016 Statuten der Piratenpartij Nederland De Piratenpartij is een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. Een principeprogramma voor de partij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

Statuten van de vereniging UVV-voetbal

Statuten van de vereniging UVV-voetbal Statuten van de vereniging UVV-voetbal Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam UVV - Voetbal. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op tien september

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden Statuten Ecolonie Artikel 1 Met de huidige statuten is door de betrokkenen een vereniging opgericht volgens de wet van 1 juli 1901 en het dekreet van 16 augustus 1901 onder de titel: ECOLONIE, CENTRE ECOLOGIQUE

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105 Pagina 1 V E R E N I G I N G: Kampeervereniging "De Golfbreker", te Koog aan de Zaan. Naam, plaats van vestiging en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Kampeervereniging,,De Golfbreker", en is

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003 STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG Versie 2003 STATUTEN van de "TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG" v.a. januari 2004. Artikel 1: NAAM EN ZETEL. 1. De vereniging is genaamd: "Tilburgse Wielerclub

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

De Vereniging draagt de naam EAIR - The European Higher Education Society. De Vereniging is gevestigd te Amsterdam.

De Vereniging draagt de naam EAIR - The European Higher Education Society. De Vereniging is gevestigd te Amsterdam. L I N K I N G R E S E A R C H, P O L I C Y A N D P R A C T I C E STATUTEN Naam en Vestiging Artikel 1 De Vereniging draagt de naam EAIR - The European Higher Education Society. De Vereniging is gevestigd

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

STATUTEN British Society Deventer

STATUTEN British Society Deventer NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:, hierna te noemen: de vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Deventer.* *Ten huize van haar secretaris. 3. De vereniging is opgericht in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil ~ ql m nt der Piershilse BranJweervereniging Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil REGLEMENT Brandweervereniging.. P Iersh'I" I ÛPlleric1t 11 Septem1er 1946 te Piers1tI Artikel 1. 1 De vereniging 'stelt

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden.

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. STATUTEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING L.E.O.S. Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. Duur. Artikel 2 Doel. Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd 1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd Reünistenvereniging Zwin College. Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd

Nadere informatie