2 Coachend leiding geven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Coachend leiding geven"

Transcriptie

1 2 Coachend leiding geven Na de verhuizing naar het nieuwe gebouw leek het wel alsof facilitair manager Henk van zijn bodem was losgeslagen. Als leidinggevende had hij alle overzicht verloren. Zijn ondergeschikten negeerden hem op vriendelijke wijze, maar trokken hun eigen plan. Er kwam niets uit zijn handen, hij raakte in een mineurstemming en meldde zich ziek. De organisatie liet het er niet bij zitten: Henk had altijd met plezier en naar tevredenheid gewerkt. Er werd een coach ingeschakeld om hem weer op de been te krijgen, liefst in zijn eigen functie. De coach ging met Henk op zoek naar zijn eigen diepe wensen en doelen. Wat wilde hij nog? Vervolgens werden met hem de doelen van de organisatie doorgenomen: waar zat de aansluiting? Stap voor stap liet Henk zijn verdedigingsmechanismen los en kwam hij er weer in: leiding geven op afstand, zonder angst voor de moderne techniek, maar met de wetenschap dat hij daarvoor voldoende mensen in het team had die de technische problemen konden oplossen. Hij hoefde niet de kennis zelf te hebben, als hij maar wist wie hij kon inschakelen. Ook voor de medewerkers was het een opluchting. Ze accepteerden Henks leiding weer en waren blij dat hij hen nu de ruimte gaf zonder bars te bevelen of op hun vingers te kijken. We leven in een tijd waarin mensen gezien en gehoord willen worden in hun eigen individualiteit. Ieder mens wil zichzelf ontplooien, tot zijn of haar recht komen en uiteindelijk gelukkig zijn, óók in het werk. Om die ruimte en vrijheid te bieden aan medewerkers en tegelijkertijd de doelen van je organisatie te realiseren, zul je alles uit de kast moeten trekken als manager. De managementstijl die in onze tijdgeest past is het coachend leiderschap. Bij het coachen van mijn cliënten die vrijwel altijd een leidinggevende functie hebben, is dit coachend leiderschap altijd mijn uitgangspunt. Het individueel coachen van mijn cliënt is weliswaar het vertrekpunt, maar het is niet los te zien van de context waarin mensen tot bloei kunnen komen. Het zou wel vreemd zijn als mijn cliënt door het coachingstraject tot volledige bloei zou komen, maar zijn omgeving niet. Centraal staat bij coachend leiderschap dat mensen zich in hun positie in het bedrijf vanuit zichzelf kunnen ontwikkelen. Een coachende manager biedt daarvoor alle voorwaarden, zodat hij of zij mensen motiveert om eruit te halen wat erin zit. In het belang van het welzijn van de mensen in de organisatie laat je als manager mensen zich ontwikkelen in plaats van hun opdrachten te geven. Tijdens ieder coachingstraject neem ik dit mee. Mensen in hun kracht zetten Wat houdt coachend leiderschap in? Uitgangspunt is dat mensen de beste prestatie leveren op hun werk als ze zich gestimuleerd weten, als ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en daar ook zoveel mogelijk zelf invulling aan kunnen geven. Het werk moet ook uitdagend zijn: je moet er wat nieuws van opsteken. Centraal staat dat het behalen van duidelijke organisatiedoelen moet samengaan met persoonlijke groei. Eigenlijk begint het bij de persoon van de manager. Die moet goed voor zichzelf zorgen, zodat hij of zij lekker in zijn of haar vel zit en zich niet afsluit voor anderen, maar open staat voor communicatie. Het is belangrijk dat je als persoon stevig genoeg in je schoenen staat om die coachende functie als leidinggevende te kunnen vervullen. Vrijwel niemand wordt geboren als manager. Het is iets dat je kunt leren en waar je in moet groeien. Tijdens een opleiding neem je de kennis tot je, maar in de praktijk van alledag moet je het verinnerlijken. Wie zich wil ontwikkelen tot coachende manager moet afscheid nemen van alle traditionele ideeën over verworven autoriteit. Voor ze moeten naar me luisteren komt in de plaats: ik luister naar mijn mensen, naar wat in hen leeft. Een coachende manager schept de voorwaarden voor zijn of haar medewerkers om de doelen van het team of de organisatie te realiseren. Dat doet de manager door voortdurend contact te houden met de teamleden en zich

2 ontvankelijk op te stellen: Draai je lekker of heb je nog extra support of andere zaken nodig om je taken te vervullen? De coachende manager creëert een open, plezierige werksfeer en waakt erover dat die op peil blijft. Je helpt medewerkers om in hun kracht te staan en zelf te ontdekken wat hun sterke en zwakke kanten zijn en daarop hun werk in te richten. Je onderzoekt welke dromen en ambities er leven en je probeert als leidinggevende deze te matchen met de doelstellingen van de organisatie, zodat de medewerker zich kan verbeteren door een betere prestatie te leveren voor de organisatie. Een goede coach stimuleert iemands bestaande vaardigheden en moedigt teamleden aan om nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. Opbouwende functioneringsgesprekken voeren is dan ook van essentieel belang voor de manager, zijn medewerker en de organisatie. Dat zijn de intieme momenten waarop die match tot stand kan komen: Wat vraagt de organisatie van jou als medewerker? En wat zijn je eigen verlangens en toekomstdromen? Hoe kan de manager hierop inspelen, binnen de context van het team en de bedrijfsdoelen? Dit functioneringsgesprek is ook het moment van feed-back, want gegeven al deze toekomstgerichte wensen: hoe presteert iemand tot nu toe? Klopt het verhaal? Het misverstand heerst dat coachend leiderschap soft is en staat voor een vriendelijke, uitsluitend voorwaardenscheppende houding. Maar wegcijferen is er niet bij, want de manager is eindverantwoordelijk, er moeten wel resultaten uit komen. Als iedereen alleen maar z n eigen talent achterna gaat, leidt dit tot wildgroei en chaos in een organisatie. Het is de taak van de manager om structuur te bieden: niet af te wachten wat eruit rolt, maar doelgericht ontwikkelen. De manager gaat daarbij de confrontatie met wildgroei niet uit de weg. Als manager is hij of zij wel eindverantwoordelijk voor het geheel, maar niet voor de deeltaken in het team. Als een echte sportcoach moet de manager teamleden keihard kunnen afrekenen op niet geleverde prestaties en aan een zwakke speler teruggeven dat hij kan kiezen: harder trainen en echt scoren of op de bank zitten. Belonen werkt effectiever dan straffen, maar dan gaat het uitblijven van de beloning (bonus, promotie, nieuwe auto) de vorm aannemen van een straf. In coachend leiderschap past overigens ook het zoeken naar andere vormen van belonen, die meer te maken hebben met aandacht geven en mensen écht zien. Iemand een kostbare opleiding laten volgen kan zo n beloning zijn. Leider zonder voetstuk De positie die mensen innemen in een organisatie, wordt met coachend management minder interessant. Het draait erom: wat zet jou in beweging, welke beweging volg je? Het belangrijkste kenmerk van coachend leiderschap is een zekere gelijkwaardigheid in de relatie met de medewerkers in het team. Natuurlijk blijf je de manager of de chef, maar een open en bij tijden zelfs kwetsbare opstelling zijn nuttig als je de creativiteit van alle teamleden ten volle wilt benutten. Als coachend manager leg je de eisen van de organisatie binnen het team op tafel: Dit zijn de targets. Hoe kunnen we die gaan halen? Wie heeft er ideeën, wat is onze gezamenlijke strategie? Door iedereen op deze manier erbij te betrekken, ontstaat de match tussen eigen doelen en die van het bedrijf op een natuurlijke manier. De aanpak biedt ook weinig gelegenheid tot duik - gedrag: iedere medewerker moet formuleren wat zijn of haar bijdrage aan het geheel is en zal daarop worden afgerekend gedurende het proces. Naar mijn overtuiging begint coachend leiderschap bij de top van de organisatie. De top geeft het voorbeeld en bepaalt de cultuur van de organisatie. De houding aan de top straalt uit naar de hele organisatie. Dus eigenlijk moet je daar beginnen. Interessant genoeg is de top tot nu toe geneigd

3 om dit uit te besteden: een externe coach of interim manager wordt ingehuurd om het coachend leiderschap vorm te geven. Naar mijn idee zou een directie met zichzelf moeten beginnen als coachend leiderschap de gekozen managementstijl wordt. Dat kan weliswaar met de hulp van een coach, maar het verondersteld een ingrijpende attitudeverandering aan de top. De chemie in de centrale directie moet er dan ook naar zijn. Coachend leiderschap moet als intentie worden vastgelegd in het beleid van de organisatie: zo gaan we het doen. Van daaruit krijgt het vorm, van OR tot functioneringsgesprekken, van assesments bij vacatures tot afrekening op prestaties. De houding van de directie is daarbij steeds: wat hebben jullie nodig om dit vorm te geven in de hele organisatie? Door er speels mee te oefenen, kan het coachend leidinggeven vlot en geruisloos worden ingevoerd. Coachend leiderschap veronderstelt een klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Een leider neemt anderen mee op de golf van zijn of haar eigen ontwikkeling, daarbij aan iedereen ruimte latend voor eigen keuzes en een eigen ontwikkeling. Mensen in een organisatie gaan dan investeren in elkaar, hebben meer en intensiever contact. Je slijpen aan anderen leidt tot groei. Zo leidt coachend leiderschap tot een klimaat van constante ontwikkeling die je deelt met elkaar, leidinggevenden en ondergeschikten. Praktische tips voor de coachende manager: Stel vragen. En wel op zo n manier dat medewerkers via die vraagstelling zelf de oplossing kunnen vinden. Geef een hint, help ze op weg, maar geef mensen het gevoel dat ze het zelf hebben opgelost. Dit geeft ook zelfvertrouwen voor de volgende keer dat ze zich voor een soortgelijk vraagstuk geplaatst zien. Dikke kans dat ze dan niet meer langskomen, maar het direct zelf oppakken. Vraag wat voor support je kunt geven om hun werk goed te kunnen doen? Liefst zo concreet mogelijk. Ook dit stimuleert het nadenken over vraagstuk en oplossing. Een concrete wens is ook makkelijk te vervullen en altijd beter dan vage ongenoegens. En als een wens echt niet te vervullen is, leg dan helder uit waarom niet. Vraag een medewerker hoe het met hem of haar gaat op het werk: wat vind je van je baan, van de koers die we varen als team, hoe zie je je persoonlijke ontwikkeling daarin? Toon oprechte belangstelling, luister en sla deze informatie goed op. Je krijgt van de werkvloer op deze manier altijd de beste ideeën. Je laat zien dat je iemand waardeert. Geef op vaste tijden feed-back over een project of een belangrijke taak: wat ging er goed, wat niet, waar heb je nog extra ondersteuning nodig en wat kun je hiervan leren? Iemand krijgt zelfvertrouwen door terug te kijken op de groei, ziet in waar nog lacunes zijn (en waar dus geleerd kan worden). Er ontstaat een wij -gevoel door te benadrukken dat het gaat om gezamenlijke doelen. Vier behaalde doelen in teamverband met een buitenactiviteit. Benoem bij de aankondiging daarvan in het werkoverleg wat er behaald is en waarom iedereen daar trots op kan zijn. Laat het team de activiteit zelf kiezen en organiseren. Stel hiervoor jaarlijks een budget vast en zorg dat je daar zo nodig een bonus op kunt zetten, als verrassing. Toon voorbeeldgedrag. Vraag je medewerkers om kritiek en bedank ze daarvoor. Geef vaker een compliment en ook al is het een cliché: begin altijd met de positieve zaken te benoemen voordat je de negatieve feed-back geeft.

4 Prima voor de harde sector Wie denkt dat deze vormen van coaching en management horen bij de softe sector, onderschat de aantoonbare winstgevendheid van coachend leiderschap. Want het wérkt, juist in technische omgevingen waar een keiharde internationale markt mensen dwingt om innoverend te werken. Hier moeten de dure westerse techneuten voortdurend bewijzen waarom ze die hoge arbeidsprijs waard zijn. Dat kan alleen als zij de vrijheid en de ruimte krijgen om zichzelf volledig te ontwikkelen en zelfstandig te denken en te beslissen op het eigen niveau. Hier heeft de coachende leider een voortrekkersrol en werkt hij of zij als een inspiratiebron voor de anderen. Zelf heb ik coachend leiderschap zeer succesvol zien renderen in een traditioneel bouwbedrijf dat duurzamer moest gaan werken. De medewerkers moesten zelf het inzicht krijgen dat het in deze tijd nuttig is om duurzaam te bouwen. Dankzij de inzet van coachend leiderschap kon het bedrijf tijdig de noodzakelijke omslag maken. Een ander voorbeeld is het beter laten samenwerken van verkoop- en serviceteams in een internationaal concern dat hightech productiemachines levert en onderhoudt. De verkopers moesten meer begrip krijgen voor de mogelijkheden van de back-office om de beloofde service ook echt te kunnen waarmaken. De nerds van de serviceafdeling moesten assertiever worden in het aangeven van hun grenzen aan de verkopers en de klanten. Coachende begeleiding door het management gaf ruimte voor meer begrip en een vruchtbaarder samenwerking. Terwijl er meer rust in de teams kwam, steeg de productiviteit. Coachend leiderschap aan de top verspreidt zich als een olievlek door de hele organisatie. Vooral naar de onderdelen waar mensen contact hebben met de buitenwereld: verkoop, service, front-office werkplekken. Mensen leren in de ontstane ruimte beter communiceren en treden met meer overtuigingskracht naar buiten. Ook het communiceren via lichaamstaal verloopt veel vloeiender en overtuigender, een bij-effect in een omgeving van coachend leiderschap dat ik signaleerde, maar nog niet eerder tegenkwam in de vakliteratuur! Het invoeren van coachend leiderschap als nieuwe managementstijl is goed te vergelijken met het omschakelen op een geheel nieuwe productietechniek. Het werkelijk rendement is niet binnen een half jaar in de boeken af te lezen. In tegendeel zelfs, want de eerste periode van proefdraaien is dan net achter de rug. Na verloop van twee jaar zullen de vruchten van het coachend leidinggeven echter zichtbaar worden. Eenmaal in gang gezet, houdt het niet op. Coachend leiderschap zet een ontwikkeling in gang die zorgt voor blijvende verandering en aanpassing aan de markt. Het is een mentaliteit die winst oplevert, voor mens en organisatie. Met een coach ertegenaan Invoeren van coachend leiderschap moet goed worden voorbereid. Een directieve top-down benadering is natuurlijk uit den boze in deze tijd, maar je kunt ook teveel ruimte geven: Laten we maar eens een rondje houden over het introduceren van coachend leiderschap in de organisatie. Kijken hoe we daar met z n allen over denken, ik laat het aan jullie over Onder het mom van draagvlak in de organisatie ontstaan in dit vacuüm allerlei tegenkrachten. Als directie roep je zo indirect weerstanden op, nog voordat het experiment van start is gegaan. Er zijn altijd groepjes die de hakken in het zand zetten om alles bij het oude te houden. Het streven naar consensus is dus niet de juiste strategie als vernieuwing nodig is in een organisatie. Een coach kan de introductie van coachend leiderschap ondersteunen. De coach is dan primair bezig met de manager, om hem of haar te helpen om voortdurend voorbeeldgedrag te laten zien. On the job observeert de coach

5 het functioneren van de manager, maar ook van diens omgeving: het team en de andere leidinggevenden om hem of haar heen. Na iedere teambespreking, functioneringsgesprek, directieoverleg etc. bespreekt de coach met de manager wat hij heeft gezien, met het oog op het gestelde doel: de introductie van coachend leiderschap in de organisatie. De coach toetst vooral of de managementinterventies wel ontwikkelingsgericht zijn en of de manager zich voldoende kwetsbaar opstelt. Die feedback kan de manager meteen meenemen in de volgende stappen van het proces. Het gaat er bij deze coaching steeds om te spiegelen met de manager, waarbij niet alleen de invoering van de vernieuwing, maar juist ook de persoonlijke ontwikkeling van de manager een belangrijk doel is. Zo wordt het invoeren van het coachend leiderschap zowel het doel van de organisatie als het persoonlijk doel van de manager. Deze laat als voortrekker zien dat hij het echt meent en dat het hem zelf veel oplevert. Vervolgens is de stap veel makkelijker te zetten om de mogelijkheden aan te bieden aan de teamgenoten en in een sfeer van openheid elkaar ontwikkelingskansen te geven. Grenzen stellen Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Weerstanden blijven altijd opkomen, tegen iedere verandering of vernieuwing. Het is de kunst om als manager respectvol om te gaan met mensen die écht niet willen veranderen. Op den duur passen ze niet meer in de organisatie en rollen ze er vanzelf uit, de verkokerde eenlingen die vaak ook weigeren om hulp of coaching te accepteren. Met leeftijd heeft dat lang niet altijd te maken, soms wel met een traumatische ervaring of een burn-out die de weerbaarheid en flexibiliteit heeft aangetast. Iedere manager kent het probleem van mensen of groepen die ja zeggen, maar nee doen. Dit zijn de momenten waarop het aankomt op je leiderschap. Niet vanuit je autoriteit, maar vanuit je individuele taakafspraken. Geef duidelijk aan dat je ziet wat er (niet) gebeurt en dat iemand daarmee negatief scoort bij jou. Leg de verantwoordelijkheid voor het werk dat niet gebeurt bij de medewerker en vraag wat hem of haar belemmert om dit werk naar behoren te doen. Probeer dan goed te luisteren! Hoor je standaardsmoezen of is er werkelijk wat aan de hand? Zit deze medewerker wel op de goede plek? Loopt hij op zijn tenen of zit hij zich juist stierlijk te vervelen omdat hij onder zijn niveau werkt? Door intensief te luisteren, krijg je het verhaal compleet zodat je veel beter sturing kunt geven. Leef hartelijk mee, maar geef duidelijk aan dat het werk ook echt gedaan moet worden. Soms moet je overleven in een organisatie, of je nu wilt of niet. Als het werkende leven een reis is, dan trek je in zo n periode door een woestijn zonder dat je weet hoe lang de tocht duurt. De opgave voor de coachende leider is dan om oases te creëren.

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Themabundel Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN

STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN E-blog STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN In samenwerken Het is tijd voor een next level feedback geven; gewoon kijken naar het resultaat i.p.v. het gedrag. In dit blog 5 gedachtenkronkels

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie Passie Het is een mooie symboliek, maar ik ben het niet helemaal mee eens, want passie is juist werken. Werken om iets te bereiken, om iets te realiseren, om iets te creëren of om iets over te brengen.

Nadere informatie

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS INTRODUCTIE Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met een medewerker die niet functioneert zoals gehoopt. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

In gesprek met medewerkers over verzuim

In gesprek met medewerkers over verzuim TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. In gesprek met medewerkers over verzuim Inhoud 1. verzuim bespreken met medewerkers Het is belangrijk

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Een compliment werkt beter dan een bonus.

Een compliment werkt beter dan een bonus. 1 maart: Nationale Complimentendag Geef je collega s vandaag eens een compliment! Een compliment werkt beter dan een bonus. Je presentatie heb je net achter de rug en een collega geeft je een klopje op

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering Boek: John P. Kotter, 1998 ISBN-13: 9789052612317 ISBN-10: 9052612315 Samenvatting: Involve Inhoudsopgave Algemeen...2 De drijvende kracht achter geslaagde verandering...2 Stap

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum)

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) In het kader van uw sollicitatie willen we graag een zicht krijgen op de kerncompetenties die VDAB van haar leidinggevenden verwacht.

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!!

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!! Personal ARROW Van: Next Arrow Coachdiensten De positieve benadering richting gewenst resultaat!! De Personal Arrow van Next Arrow Next Arrow staat voor coachende begeleiding bij je volgende actie richting

Nadere informatie

boeien stoeien groeien

boeien stoeien groeien Opgesteld door: S. van Rooijen STUDIEDAG 110915 - HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF 1 SAMENWERKEN Werkplezier maak je voor een groot deel samen en voor een groot deel zelf. Een goed draaiend team en een prettige

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

Veranderbereidheid, aanspreekcultuur en weerstand

Veranderbereidheid, aanspreekcultuur en weerstand Veranderbereidheid, aanspreekcultuur en weerstand Veranderen Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden 9 december 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Zo worden veranderingen opgepakt

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd MOTIVEREN drs. E.M. van Nouhuys 1 SITUATIE Motiveren komt van het Latijnse 'movere' wat 'bewegen' of vrijer vertaald 'in beweging krijgen' betekent. Concreet betekent dit; redenen geven aan mensen zodat

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

ABC. Het. van. Sandra Djukanovic-Wolbers. Vitaal Vrouwelijk Leiderschap

ABC. Het. van. Sandra Djukanovic-Wolbers. Vitaal Vrouwelijk Leiderschap Het ABC Vitaal Vrouwelijk Leiderschap van Sandra Djukanovic-Wolbers Voorwoord Dat leiding geven niet altijd even makkelijk is, zul jij inmiddels wel door hebben. Waar je vroeger 'one of the girls' was,

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie