REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)"

Transcriptie

1

2 REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding tot coach gecreëerd die van meet af aan en in elk contact ons weer inspireert. In deze opleiding komen onze eigen visie, kennis en brede ervaring in opleiding, advies en een meer dan 18-jarige bloeiende coachingspraktijk samen. Wij zijn alle drie geïnspireerd om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen en bezield te leven. We hebben werking en werkingsveld als resultaat van onze eigen ontwikkeling, persoonlijke leerproces en jarenlange praktijkervaring. Wij volgden verschillende en gevarieerde opleidingen: onder andere psychologie, Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie, Phoenix, organisatiekunde, spirituele scholing, Systemisch werken en mediation. Wij bieden bedding en veiligheid voor diepgaand zelfonderzoek als basis voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, altijd met respect voor persoonlijke grenzen van de deelnemers. Groen en Partners: Nelke Groen-Verlaan en Gerard Groen, oprichters en partners van Groen en Partners; bureau voor samenwerkingsvraagstukken, opleiding, coaching en mediation. Contactgegevens: Loolaan 554, 7315 AG Apeldoorn Tel Fax Energy4Change: Hans Frints, oprichter en eigenaar van Energy4Change; bureau voor organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Contactgegevens: Postbus 3188, 3760 DD Soest Tel , Fax Vervolgjaar - 1 -

3 REVIRESCE VERVOLGJAAR DE KUNST VAN HET COACHEN IN DE PRAKTIJK Het is een hele kunst is om mensen te helpen hun levenspad voluit te nemen, met alles wat zich daarop aandient. In het tweede jaar van Reviresce leer je de fijne kneepjes en liefde voor de ambachtelijkheid van het coachvak. We richten ons op verdieping en verbreding van je professionaliteit als coach met volle inzet van je potentie en eigenheid. Je leert aan de hand van theoretische verdieping en door reflectie op de coaching die je uitvoert of op je praktijk als coachend leidinggevende. Het basisjaar van Reviresce biedt de nodige input aan kennis en methodieken. Je leert zo je eigen pad te gaan als coach of coachend leidinggevende. Het vervolgjaar biedt de mogelijkheid tot reflectie op je eigen uitvoeringspraktijk en tot professionele en persoonlijke verdieping. Dit alles gericht op het zo concreet mogelijk kunnen helpen van mensen die bij je komen met vragen over zichzelf in relatie tot hun werk. Zo werkende weg ontmoeten we bezieling in en voor het coachen en leert de cliënt of medewerker zijn of haar specifieke toegevoegde waarde in het werk. Op deze wijze opleiden, dat inspireert ons tot het tweede jaar. Wat leer je in het vervolgjaar? Je leert een heleboel, zowel theoretisch als praktisch; in de kern richten we ons dit jaar op het vergroten van jouw vermogen: Om in de begeleiding van mensen te kunnen werken met de vraag achter de vraag. Het coachen van mensen in organisaties brengt met zich mee dat hulpvragen primair werk-gerelateerd zijn. Als coach of coachend leidinggevende is het van belang om vanuit deze werk-gerelateerde vraag na te gaan wat de persoonlijke component in deze vraag is. Het is een kunst om de cliënt of medewerker te helpen contact te maken met de onderliggende dynamiek en eigenheid. Dit betekent verdieping tot de essentiële thema s in iemands bestaan en raakt aan zin en zingeving. Het vraagt van de coach of leidinggevende om te interveniëren gericht op het vrijmaken van die eigenheid en kracht evenals leren omgaan met beperkingen (persoonlijk en organisatorisch). Het vraagt van de coach of leidinggevende een groot vermogen om te werken met deze vragen en thema s achter de primaire vraag. Vervolgjaar - 2 -

4 Iemand te helpen om zo volledig mogelijk aanwezig te zijn in het hier en nu. In het basisjaar heb je gemerkt hoe belangrijk het is om met iemand te kunnen werken aan een vraag in het concrete contact van het hier en nu. Vaak zitten mensen met wie je werkt echter nog gevangen in (emotionele) patronen. Daardoor zijn ze ook in de ontmoeting met jou als coach of leidinggevende niet helemaal aanwezig. Verandering kan echter alleen maar in het hier en nu plaatsvinden. Wanneer je in staat bent om je cliënten of medewerker te leren hoe ze zelf weggaan uit het contact in het hier en nu en hoe ze zichzelf weer kunnen terugbrengen in een heldere en aanwezige staat, is tenminste de helft van het werk gedaan. Daarvoor is het ook nodig dat je jezelf welkom kunt heten in de ontmoeting met je cliënten en medewerkers en dat je het vermogen ontwikkelt om er zelf helemaal te zijn en in contact te zijn. Werken in het contact op het scherpst van de snede vraagt om heel goed te kunnen onderscheiden welk appèl het onbewust handelen en de patronen van de medewerkers doen op die van jou als coach of leidinggevende en je daaruit steeds weer vrij te maken. Praktisch te kunnen coachen, altijd gericht op vertaling naar de werkpraktijk. Handelen brengt veranderen. Toepassen van de persoonlijke inzichten die in de coaching naar boven zijn gekomen in de praktijk van het werk, vraagt om specifieke vaardigheden van de coach. Je leert hiervoor onder meer specifieke interventies, werken met opdrachten voor cliënt en medewerker, doorbreken van bestaande interacties in het werkproces, herstellen van contact met collega s en leidinggevenden en inzetten van de eigen inzichten en kwaliteiten in de eigen taak. Waarop richten wij ons in het vervolgjaar van Reviresce? Dit vervolgjaar is gericht op de kunst van het coachen in de praktijk. Daar willen we je inspirerende input voor geven. Enerzijds door je op een dieper niveau te leren werken met jouw eigenheid, jouw grondtoon en eigen gevoeligheid in het werken in het contact met mensen. Met andere woorden: werken met jezelf als instrument. Jouw doorgaande ontwikkeling als mens, coach en coachend leidinggevende krijgt aandacht in het tweede jaar. Vervolgjaar - 3 -

5 We bieden professionele inzichten en methoden aan die je in de praktijk gaat toepassen. Daarbij gaat het onder meer om: Het kunnen maken van een helder contract en begeleidingsplan. Dat is een kader wat je houvast geeft in je diagnose en in het kiezen van je interventies. Daarin combineer je alles wat je hebt waargenomen en gevoeld in de intake en de gesprekken. Daarbij maak je gebruik van de karakterstructuren, de Transactionele Analyse enzovoorts. Je leert om dat meer planmatig in te zetten. Niet als een blauwdruk die precies moet worden gevolgd, maar als een kader waarop je terug kunt vallen en de voortgang toetsen. Verdiepen en verbreden van je kennis en eigen coachervaring met belangrijke thema s die je in het begeleiden van mensen vaak zult tegenkomen. Dan gaat het over thema s als macht, hiërarchie, projectie en overdracht en het omgaan met emoties. Al deze thema s spelen een rol als een cliënt nog vastzit in herhalende patronen. We leren je hierin beter te diagnosticeren en bieden je interventies waarmee je met je cliënt aan de slag kunt. Leren kijken en werken met Systemische kennis en methodieken. Wat speelt er op de achtergrond mee? Je gaat leren hoe je deze kennis en methodieken kunt toepassen in het coachingsgesprek; een bijzondere manier om te leren werken met datgene wat mogelijk op de achtergrond speelt als iemand zijn of haar vraag inbrengt. Theoretisch bieden we je een verdieping van drie belangrijke stromingen waar je in het eerste jaar ook al mee hebt leren werken: Karakterstructuren, Transactionele Analyse en het Systemisch Werk. De inzichten uit deze theorieën gaan we ook vertalen naar de toepassing in de coaching en werksituatie. Wat kenmerkt onze manier van opleiden? Ook het vervolgjaar van Reviresce is weer gebaseerd op ervaringsleren. De kunst van het coachen in de praktijk staat centraal en daarvoor zijn je eigen vragen en ervaringen de brandstof in de motor van je leerproces. Het totale programma bestaat uit zes trainingsblokken van elk twee dagen. Op de eerste dag van het blok behandelen we theorie en gaan de deelnemers deze theorie inoefenen. De tweede dag begint met een open plenair gedeelte; daarna werken we in kleine groepen (maximaal zes deelnemers per trainer) en geven supervisie op de verschillende coachingstrajecten die ieder uitvoert, alsmede op de eigen ontwikkeling als coach. Tijdens de blokken zijn minimaal twee trainers aanwezig waardoor er maximale en precieze aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele leerweg. Vervolgjaar - 4 -

6 Bij de start van de opleiding maak je een leercontract, waarin je aangeeft welke vragen je zowel persoonlijk als professioneel hebt en welke ontwikkeling je nastreeft. In de leergang is een individueel begeleidingsgesprek opgenomen met een van de docenten. Dit gesprek biedt de mogelijkheid voor uitdiepen van individuele vragen. Tussen de opleidingsblokken door komen de deelnemers in intervisiegroepen bij elkaar. Alle deelnemers worden geacht in hun dagelijkse werkpraktijk te coachen. Ook voor lijnmanagers geldt dat zij een substantieel deel van hun tijd coachende gesprekken voeren. De deelnemers maken van één coachingstraject een verslag, van de intake tot en met de eindevaluatie. In dat verslag komen diagnose, begeleidingsplan en alle stappen en interventies aan de orde, evenals de bereikte resultaten, dat wat niet gelukt is en de leerervaringen en professionele inzichten. Vervolgjaar - 5 -

7 INHOUD VAN DE OPLEIDINGSBLOKKEN Blok 1: Het maken van een begeleidingsplan Een belangrijk onderscheid voor grenzen, mogelijkheden en beperkingen bij het maken van diagnose en aanpak is de eigen relatie tot de cliënt. Het maakt een groot verschil of je externe of interne coach of leidinggevende bent. De werkgerelateerde vraag is uitgangspunt, de onderliggende persoonlijke vraag, oorzaken en levensthema s vormen de kern van het werk. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Verwachtingen, doelen, werkwijzen en resultaten. Eigen positie ten opzichte van de cliënt of medewerker. Begrenzing van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Belangenverstrengeling, verborgen contract en contract. Exploreren in de breedte en diepte van de vraag vanuit het werk en de werkgeschiedenis en omgevingsfactoren. Exploreren vanuit de persoon: ontwikkeling, levensthematiek, mogelijkheden en beperkingen. De vraag achter de vraag in beeld brengen. Opstellen van het contract en maken van het begeleidingsplan. Gedragscode en/of ethiek voor de coach. Blok 2: Vrij worden van herhalende patronen In dit blok leren we je onderscheid te maken tussen organisatie-aspecten die aan een vraag gerelateerd zijn en de meer persoonlijke aspecten die spelen. Eenmalige problemen kunnen door de organisatie veroorzaakt worden. Bij herhaling zitten de wortels in het verleden en niet in het hier en nu en zijn persoonlijke aspecten vaak de oorzaak van problemen rondom inhaken, conflicten, taak- en plekverwarring en positionele fricties. We leren hoe je met een cliënt op een dieper niveau werkt aan het onderkennen en vrij maken van beelden, inhaken, overdracht en tegenoverdracht, projectie, weerstand en negativiteit. Interventies op deze thematieken krijgen in dit blok ruimte en aandacht. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Inzichtelijk maken van deze theoretische en methodische onderwerpen in het hier en nu van het coachgesprek. Leiden en geleid worden in en met deze thema s als coach en hoe jezelf weer vrij te maken als je bent ingehaakt. Vervolgjaar - 6 -

8 Methodische toepassing van overdracht en tegenoverdracht in de coachrelatie. Werken in de coaching met conflicten van de cliënt of medewerker in de organisatie. Interveniëren en geven van verwerkingsopdrachten. Blok 3: Systemische coaching Systemisch coachen is een bijzondere manier om de vraag achter de vraag in beeld te brengen. Door Systemisch te werken kun je de cliënt of medewerker helpen in beeld te brengen wat tot nu toe onbewust was. Op deze wijze wordt inzichtelijk uit welke onbewuste ervaringen en gebeurtenissen in het (familie) verleden herhalende patronen in het hier en nu voortkomen. In dat inzicht is de bron en oplossingsrichting al aanwezig. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Leren kennen van de ordeningen van liefde in het familiesysteem. De wetten van plek, ordening en de balans tussen geven en nemen. Voeren van een Systemisch coachgesprek: onderwerpen, vraagstelling en diagnose, werken met symbolen. Interventies en kleine oefeningen in (bijvoorbeeld) nemen van het eigen lot of taak, innemen van de juiste plek, herstellen van de ordening en relatie met ouders, broers, zussen en kinderen. Verhelderen van de doorwerking hiervan naar het werk ten aanzien van taak en positie en werking in de rol van leider, projectleider en medewerker. Bevorderen dat de cliënt of medewerker de persoonlijke taak opneemt als krachtige stimulans om de positie in het werk in te nemen. Blok 4: Plaats geven aan gevoelens en emoties in de coaching Veel coachvragen gaan over hoe iemand weer in contact kan komen en kan omgaan met het eigen gevoel. Vaak bestaat in organisaties een taboe om emoties in het werk een plek te geven. Dit blok behandelt de diepere grondlagen van de menselijke emoties en hoe je de cliënt of medewerker kan leren zien dat onbesproken emoties de taak kunnen belemmeren. Het vermogen om op procesniveau vrij te durven en kunnen handelen en het constructief inzetten van gevoel en emotie in het werk komt in dit blok aan bod. Onmacht, weerstanden, negativiteit en stagnatie in persoonlijke ontwikkeling vormen thema s in dit blok. Hoe kan je cliënt of medewerker zichzelf staande houden tegen (collectieve) negativiteit in de organisatie? Hoe gaat hij of zij om met de emoties die dat oproept: angst, boosheid, vreugde, verdriet, verlies van functie of positie of beëindiging van carrière. Vervolgjaar - 7 -

9 Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Interventies, oefeningen en verwerkingsopdrachten in het analyseren, reflecteren en verwerken van emoties en doorbreken van stagnatie. Energetische oefeningen die bruikbaar zijn om in het coachingsgesprek met emotionele patronen en blokkades te helpen omgaan. Interventies om te leren bewegen in emotionele blokkades en trance en werken in en aan heldere aanwezigheid in het hier en nu van de cliënt of medewerker. Leren verduren (als coach en als cliënt of medewerker) van spanningen en emoties die (nog) niet te doorbreken of op te lossen zijn. Kenmerkende emotionele interacties tussen (mensen met) verschillende karakterstructuren en bruikbare interventies. Interventies en oefeningen in het doorbreken van negativiteit. Vrij blijven en je weer vrij maken van emotionele interactie in de coaching. Humor en spel in het omgaan met emoties en stagnatie. Blok 5: Beroepsethiek, normen en waarden met betrekking tot complexe hulpvragen Vroeg of laat krijg je in je coachings te maken met vragen over seksualiteit, suïcidaliteit, psychisch geweld, verslaving, echtscheiding, pesten op het werk. Het is van belang om te onderzoeken wat je eigen normen en waarden zijn die je bewust of onbewust in je werk als coach inzet. Soms kun je hierbij tegen persoonlijke en maatschappelijke ethische dilemma s aanlopen. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Man-vrouwverhouding, zowel privé als in de werkrelatie. Gender-specifieke vormen van macht. Normen en waarden, moraliteit en ethiek. In contact zijn en blijven met cliënten wanneer er sprake is van verschillende morele en ethische kaders. We onderzoeken diverse aspecten van persoonlijk geweten, groepsgeweten en spiritueel geweten en hoe zich deze verhouden tot de vraag van de cliënt alsmede tot de organisatie waar de cliënt deel van uitmaakt. Psychische en emotionele beschadigingen in de interactie tussen mensen op het werk. Ernstige psychische gevolgen bijvoorbeeld verslavingen, suïcidaliteit - van reorganisatie en/of ontslag. Vervolgjaar - 8 -

10 Blok 6: Eigenheid, kracht en verlangen In dit blok besteden we aandacht aan het door alles heen leren zien van zowel de eigen schoonheid als de beperkingen en natuurlijke geneigdheden van mensen; het gaat om het erkennen dat het leven ieder mens op een bepaalde wijze heeft gebakken. Een in zichzelf onveranderlijke essentie. Stilte, rust en aanvaarding. Verbinden met, zingeving in mogelijkheden en beperkingen van het leven. Ook het inbrengen van je persoonlijke zingeving en spiritualiteit in je coaching komt aan bod. Tot slot gaat dit blok over afronding en integratie en op de laatste dag ontvang je van ons richtinggevende feedback over je ontwikkeling als coach. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Werken met rust, stilte en inspirerende teksten. De weg naar binnen maken, stil worden en contact maken met de eigen essentie. Meditatieve werkvormen. Werken met humor en lichtheid in de coaching. Aandacht voor kleine en grote succesvolle stappen op het nieuwe pad. Consolidatie en verankering van prille vernieuwing. Werken met intimiteit, raken en geraakt worden in de coaching. Leiden en geleid worden in de coaching, vertrouwen houden in moeilijke momenten. Loslaten en weer toevertrouwen aan de eigen levensstroom, afronding van de coaching. Evalueren van het begeleidingstraject. Vervolgjaar - 9 -

11 PRAKTISCHE ZAKEN Locatie en data Alle opleidingsblokken vinden plaats in Conferentiecentrum Landgoed de Holthurnsche Hof te Berg en Dal op de volgende data: Blok 1: 6 en 7 maart 2008 Blok 2: 24 en 25 april 2008 Blok 3: 19 en 20 juni 2008 Blok 4: 18 en 19 september 2008 Blok 5: 6 en 7 november 2008 Blok 6: 11 en 12 december De ontvangst op de eerste dag is vanaf 9.00 uur en we starten met het programma om 9.30 uur. De laatste dag van ieder blok sluiten we om uur af. Groepsomvang We werken in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers. De eerste en laatste dag van de opleiding zijn alledrie de trainers actief, de overige blokken steeds een wisselend team van twee trainers. Tijdsbeslag Het opleidingsjaar bestaat uit zes blokken van twee dagen (vijf dagdelen). Deze vormen samen een geïntegreerd en afgerond geheel. Tevens is sprake van intervisiebijeenkomsten (in totaal minimaal vijf dagdelen, tussen de blokken door, te organiseren door de deelnemers zelf) en tijd voor voorbereiding op de blokken (voorbereidende opgaven en bestuderen van literatuur). Toetsing Aan het einde van het verdiepingsjaar maak je een reflectie, op je eigen leerproces en op je groei als coach. Tevens maak je een profielschets van jezelf als coach, met je sterke punten en je beperkingen of valkuilen. Van de trainers ontvang je richtinggevende feedback betreffende je ontwikkeling als coach. Inschrijving en toelating Deelname staat open voor personen met het certificaat van de basisopleiding van Reviresce. Tevens kunnen personen deelnemen die bekend zijn met theorie en toepassing van TA, Karakterstructuren en basiskennis van Systemisch Werk. Een en ander zal worden getoetst in een intakegesprek. Vervolgjaar

12 De mogelijkheid bestaat om door middel van individuele coachingsgesprekken met een van de trainers, eventuele ontbrekende kennis en vaardigheden op toelatingsniveau te brengen. Je kunt je inschrijven door het aanmeldingsformulier naar een van de op pagina 1 vermelde adressen te sturen of faxen of te mailen naar: Bellen kan uiteraard ook. Na je aanmelding zal zonodig contact met je worden opgenomen voor een intakegesprek met één van de trainers, waarin ook wordt ingegaan op je achtergrond en motivatie om deel te nemen aan de leergang. Op basis van dit gesprek beslissen we of je wordt toegelaten. Investering voor de opleiding, inclusief individueel gesprek (vrijgesteld van BTW) 150 voor literatuur voor verblijfskosten (inclusief BTW). Vervolgjaar

13 DE TRAINERS Gerard Groen Samenwerking begint bij benieuwdheid naar de ander en de bereidheid om jezelf dienstbaar te maken aan een gezamenlijk belang Vanaf 1987 werk ik als organisatieadviseur, trainer, coach en vanaf 2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend leidinggeven. Toepassen van het geleerde in de praktijk staat in mijn werk voorop. Handelen brengt veranderen. Als adviseur ontwerp ik de aanpak van cultuurverandering en begeleid ik de uitvoering. Veelvuldig coach ik managementteams en word ik gevraagd voor het oplossen van belemmeringen in de samenwerking of bij conflicten in teams en organisaties. Ik ondersteun mensen bij het ontwikkelen van hun eigen kracht en (persoonlijk) leiderschap. Belangrijk daarbij vind ik het leren kennen van de eigen grondtoon, ermee oefenen en daarin kwetsbaar durven zijn. Ik houd van echt contact en de humor daarin, van zeggen waar het op staat, zonder omhaal van woorden. Nelke Groen-Verlaan Aandacht voor jezelf vraagt meer dan een vluchtig moment. Je eigen gevoel en intuïtie serieus nemen levert vaak meer op dan het najagen van prestaties Vanaf 1988 werk ik als trainer, coach en organisatieadviseur en vanaf 2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend leidinggeven. Ik coach en train mensen bij het ontwikkelen van hun eigenheid en bij het loslaten van belemmeringen in het persoonlijk functioneren. Ik help mensen de plek in te nemen die hen toekomt. Dat betekent werken aan het vrij worden van belemmerende gedachten en denkbeelden. Ruimte maken voor en in contact komen met bezieling en de zin van het bestaan helpt mensen hun weg te vinden in hun werk en hun leven. Ik werk met rust, aandacht en humor. Mijn aanpak wordt gekenmerkt door duidelijkheid, mildheid en stevige confrontatie. Ik bied een veilig leerklimaat. Hans Frints Vraag niet aan de wereld, wat de wereld van jou wil. Vraag in plaats daarvan aan jezelf, wat jou echt tot leven brengt. En breng dat dan in de wereld Sinds 1995 werk ik als organisatieadviseur, trainer en coach. In mijn coaching maak ik verbinding tussen het zakelijke en professionele belang en persoonlijke groei. Ik help mensen in contact te komen met hun bezieling, verlangen en eigenheid. En met het bewust worden en loslaten van patronen die persoonlijke effectiviteit en werkplezier in de weg staan. In mijn ontmoeting met mensen word ik keer op keer weer geraakt door de kracht die mensen in zich hebben om zichzelf te ontwikkelen. Ik werk vanuit rust en reflectie, geef feedback over wat ik bij je zie, zowel verbaal als non-verbaal, prikkel en daag je steeds uit net even anders te kijken en er meer uit te halen. Vervolgjaar

14 AANMELDINGSFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voornamen. Geboorteplaats.. Huisadres. PC+plaats Evt. titels Roepnaam Geboortedatum Telefoon Mobiel ZAKELIJKE GEGEVENS Organisatie Adres PC+plaats Telefoon Fax INVESTERING 4250 voor de opleiding (vrijgesteld van BTW) 150 voor literatuur 1500 voor verblijfskosten (inclusief BTW) BETALING VAN DE KOSTEN VAN DEELNAME ZAL GESCHIEDEN DOOR o o De deelnemer (facturen worden gestuurd naar uw persoonlijk adres) Een andere instantie die zich door mede-ondertekening verplicht de kosten te betalen: Naam Organisatie Contactpersoon M/V Functie Adres PC + Plaats Ondergetekende schrijft zich in voor deelname aan Reviresce, opleiding tot coach, en gaat akkoord met de voorwaarden voor betaling, zoals bovenstaand vermeld. Handtekening deelnemer Handtekening betalende instantie Datum Datum BETALINGSVOORWAARDEN 1. Indien een tot de opleiding toegelaten deelnemer zich terugtrekt, kan deze plaats worden ingenomen door iemand anders uit dezelfde organisatie, mits deze voldoet aan de toelatingscriteria. Ook indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt blijven de volledige opleidingskosten verschuldigd. 2. De facturen voor deelnamekosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, is REVIRESCE bevoegd de deelnemer de toegang tot het programma te ontzeggen. Vervolgjaar

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Brochure Coaching Modules

Brochure Coaching Modules Brochure Coaching Modules Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische inbreng

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie