REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)"

Transcriptie

1

2 REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding tot coach gecreëerd die van meet af aan en in elk contact ons weer inspireert. In deze opleiding komen onze eigen visie, kennis en brede ervaring in opleiding, advies en een meer dan 18-jarige bloeiende coachingspraktijk samen. Wij zijn alle drie geïnspireerd om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen en bezield te leven. We hebben werking en werkingsveld als resultaat van onze eigen ontwikkeling, persoonlijke leerproces en jarenlange praktijkervaring. Wij volgden verschillende en gevarieerde opleidingen: onder andere psychologie, Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie, Phoenix, organisatiekunde, spirituele scholing, Systemisch werken en mediation. Wij bieden bedding en veiligheid voor diepgaand zelfonderzoek als basis voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, altijd met respect voor persoonlijke grenzen van de deelnemers. Groen en Partners: Nelke Groen-Verlaan en Gerard Groen, oprichters en partners van Groen en Partners; bureau voor samenwerkingsvraagstukken, opleiding, coaching en mediation. Contactgegevens: Loolaan 554, 7315 AG Apeldoorn Tel Fax Energy4Change: Hans Frints, oprichter en eigenaar van Energy4Change; bureau voor organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Contactgegevens: Postbus 3188, 3760 DD Soest Tel , Fax Vervolgjaar - 1 -

3 REVIRESCE VERVOLGJAAR DE KUNST VAN HET COACHEN IN DE PRAKTIJK Het is een hele kunst is om mensen te helpen hun levenspad voluit te nemen, met alles wat zich daarop aandient. In het tweede jaar van Reviresce leer je de fijne kneepjes en liefde voor de ambachtelijkheid van het coachvak. We richten ons op verdieping en verbreding van je professionaliteit als coach met volle inzet van je potentie en eigenheid. Je leert aan de hand van theoretische verdieping en door reflectie op de coaching die je uitvoert of op je praktijk als coachend leidinggevende. Het basisjaar van Reviresce biedt de nodige input aan kennis en methodieken. Je leert zo je eigen pad te gaan als coach of coachend leidinggevende. Het vervolgjaar biedt de mogelijkheid tot reflectie op je eigen uitvoeringspraktijk en tot professionele en persoonlijke verdieping. Dit alles gericht op het zo concreet mogelijk kunnen helpen van mensen die bij je komen met vragen over zichzelf in relatie tot hun werk. Zo werkende weg ontmoeten we bezieling in en voor het coachen en leert de cliënt of medewerker zijn of haar specifieke toegevoegde waarde in het werk. Op deze wijze opleiden, dat inspireert ons tot het tweede jaar. Wat leer je in het vervolgjaar? Je leert een heleboel, zowel theoretisch als praktisch; in de kern richten we ons dit jaar op het vergroten van jouw vermogen: Om in de begeleiding van mensen te kunnen werken met de vraag achter de vraag. Het coachen van mensen in organisaties brengt met zich mee dat hulpvragen primair werk-gerelateerd zijn. Als coach of coachend leidinggevende is het van belang om vanuit deze werk-gerelateerde vraag na te gaan wat de persoonlijke component in deze vraag is. Het is een kunst om de cliënt of medewerker te helpen contact te maken met de onderliggende dynamiek en eigenheid. Dit betekent verdieping tot de essentiële thema s in iemands bestaan en raakt aan zin en zingeving. Het vraagt van de coach of leidinggevende om te interveniëren gericht op het vrijmaken van die eigenheid en kracht evenals leren omgaan met beperkingen (persoonlijk en organisatorisch). Het vraagt van de coach of leidinggevende een groot vermogen om te werken met deze vragen en thema s achter de primaire vraag. Vervolgjaar - 2 -

4 Iemand te helpen om zo volledig mogelijk aanwezig te zijn in het hier en nu. In het basisjaar heb je gemerkt hoe belangrijk het is om met iemand te kunnen werken aan een vraag in het concrete contact van het hier en nu. Vaak zitten mensen met wie je werkt echter nog gevangen in (emotionele) patronen. Daardoor zijn ze ook in de ontmoeting met jou als coach of leidinggevende niet helemaal aanwezig. Verandering kan echter alleen maar in het hier en nu plaatsvinden. Wanneer je in staat bent om je cliënten of medewerker te leren hoe ze zelf weggaan uit het contact in het hier en nu en hoe ze zichzelf weer kunnen terugbrengen in een heldere en aanwezige staat, is tenminste de helft van het werk gedaan. Daarvoor is het ook nodig dat je jezelf welkom kunt heten in de ontmoeting met je cliënten en medewerkers en dat je het vermogen ontwikkelt om er zelf helemaal te zijn en in contact te zijn. Werken in het contact op het scherpst van de snede vraagt om heel goed te kunnen onderscheiden welk appèl het onbewust handelen en de patronen van de medewerkers doen op die van jou als coach of leidinggevende en je daaruit steeds weer vrij te maken. Praktisch te kunnen coachen, altijd gericht op vertaling naar de werkpraktijk. Handelen brengt veranderen. Toepassen van de persoonlijke inzichten die in de coaching naar boven zijn gekomen in de praktijk van het werk, vraagt om specifieke vaardigheden van de coach. Je leert hiervoor onder meer specifieke interventies, werken met opdrachten voor cliënt en medewerker, doorbreken van bestaande interacties in het werkproces, herstellen van contact met collega s en leidinggevenden en inzetten van de eigen inzichten en kwaliteiten in de eigen taak. Waarop richten wij ons in het vervolgjaar van Reviresce? Dit vervolgjaar is gericht op de kunst van het coachen in de praktijk. Daar willen we je inspirerende input voor geven. Enerzijds door je op een dieper niveau te leren werken met jouw eigenheid, jouw grondtoon en eigen gevoeligheid in het werken in het contact met mensen. Met andere woorden: werken met jezelf als instrument. Jouw doorgaande ontwikkeling als mens, coach en coachend leidinggevende krijgt aandacht in het tweede jaar. Vervolgjaar - 3 -

5 We bieden professionele inzichten en methoden aan die je in de praktijk gaat toepassen. Daarbij gaat het onder meer om: Het kunnen maken van een helder contract en begeleidingsplan. Dat is een kader wat je houvast geeft in je diagnose en in het kiezen van je interventies. Daarin combineer je alles wat je hebt waargenomen en gevoeld in de intake en de gesprekken. Daarbij maak je gebruik van de karakterstructuren, de Transactionele Analyse enzovoorts. Je leert om dat meer planmatig in te zetten. Niet als een blauwdruk die precies moet worden gevolgd, maar als een kader waarop je terug kunt vallen en de voortgang toetsen. Verdiepen en verbreden van je kennis en eigen coachervaring met belangrijke thema s die je in het begeleiden van mensen vaak zult tegenkomen. Dan gaat het over thema s als macht, hiërarchie, projectie en overdracht en het omgaan met emoties. Al deze thema s spelen een rol als een cliënt nog vastzit in herhalende patronen. We leren je hierin beter te diagnosticeren en bieden je interventies waarmee je met je cliënt aan de slag kunt. Leren kijken en werken met Systemische kennis en methodieken. Wat speelt er op de achtergrond mee? Je gaat leren hoe je deze kennis en methodieken kunt toepassen in het coachingsgesprek; een bijzondere manier om te leren werken met datgene wat mogelijk op de achtergrond speelt als iemand zijn of haar vraag inbrengt. Theoretisch bieden we je een verdieping van drie belangrijke stromingen waar je in het eerste jaar ook al mee hebt leren werken: Karakterstructuren, Transactionele Analyse en het Systemisch Werk. De inzichten uit deze theorieën gaan we ook vertalen naar de toepassing in de coaching en werksituatie. Wat kenmerkt onze manier van opleiden? Ook het vervolgjaar van Reviresce is weer gebaseerd op ervaringsleren. De kunst van het coachen in de praktijk staat centraal en daarvoor zijn je eigen vragen en ervaringen de brandstof in de motor van je leerproces. Het totale programma bestaat uit zes trainingsblokken van elk twee dagen. Op de eerste dag van het blok behandelen we theorie en gaan de deelnemers deze theorie inoefenen. De tweede dag begint met een open plenair gedeelte; daarna werken we in kleine groepen (maximaal zes deelnemers per trainer) en geven supervisie op de verschillende coachingstrajecten die ieder uitvoert, alsmede op de eigen ontwikkeling als coach. Tijdens de blokken zijn minimaal twee trainers aanwezig waardoor er maximale en precieze aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele leerweg. Vervolgjaar - 4 -

6 Bij de start van de opleiding maak je een leercontract, waarin je aangeeft welke vragen je zowel persoonlijk als professioneel hebt en welke ontwikkeling je nastreeft. In de leergang is een individueel begeleidingsgesprek opgenomen met een van de docenten. Dit gesprek biedt de mogelijkheid voor uitdiepen van individuele vragen. Tussen de opleidingsblokken door komen de deelnemers in intervisiegroepen bij elkaar. Alle deelnemers worden geacht in hun dagelijkse werkpraktijk te coachen. Ook voor lijnmanagers geldt dat zij een substantieel deel van hun tijd coachende gesprekken voeren. De deelnemers maken van één coachingstraject een verslag, van de intake tot en met de eindevaluatie. In dat verslag komen diagnose, begeleidingsplan en alle stappen en interventies aan de orde, evenals de bereikte resultaten, dat wat niet gelukt is en de leerervaringen en professionele inzichten. Vervolgjaar - 5 -

7 INHOUD VAN DE OPLEIDINGSBLOKKEN Blok 1: Het maken van een begeleidingsplan Een belangrijk onderscheid voor grenzen, mogelijkheden en beperkingen bij het maken van diagnose en aanpak is de eigen relatie tot de cliënt. Het maakt een groot verschil of je externe of interne coach of leidinggevende bent. De werkgerelateerde vraag is uitgangspunt, de onderliggende persoonlijke vraag, oorzaken en levensthema s vormen de kern van het werk. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Verwachtingen, doelen, werkwijzen en resultaten. Eigen positie ten opzichte van de cliënt of medewerker. Begrenzing van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Belangenverstrengeling, verborgen contract en contract. Exploreren in de breedte en diepte van de vraag vanuit het werk en de werkgeschiedenis en omgevingsfactoren. Exploreren vanuit de persoon: ontwikkeling, levensthematiek, mogelijkheden en beperkingen. De vraag achter de vraag in beeld brengen. Opstellen van het contract en maken van het begeleidingsplan. Gedragscode en/of ethiek voor de coach. Blok 2: Vrij worden van herhalende patronen In dit blok leren we je onderscheid te maken tussen organisatie-aspecten die aan een vraag gerelateerd zijn en de meer persoonlijke aspecten die spelen. Eenmalige problemen kunnen door de organisatie veroorzaakt worden. Bij herhaling zitten de wortels in het verleden en niet in het hier en nu en zijn persoonlijke aspecten vaak de oorzaak van problemen rondom inhaken, conflicten, taak- en plekverwarring en positionele fricties. We leren hoe je met een cliënt op een dieper niveau werkt aan het onderkennen en vrij maken van beelden, inhaken, overdracht en tegenoverdracht, projectie, weerstand en negativiteit. Interventies op deze thematieken krijgen in dit blok ruimte en aandacht. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Inzichtelijk maken van deze theoretische en methodische onderwerpen in het hier en nu van het coachgesprek. Leiden en geleid worden in en met deze thema s als coach en hoe jezelf weer vrij te maken als je bent ingehaakt. Vervolgjaar - 6 -

8 Methodische toepassing van overdracht en tegenoverdracht in de coachrelatie. Werken in de coaching met conflicten van de cliënt of medewerker in de organisatie. Interveniëren en geven van verwerkingsopdrachten. Blok 3: Systemische coaching Systemisch coachen is een bijzondere manier om de vraag achter de vraag in beeld te brengen. Door Systemisch te werken kun je de cliënt of medewerker helpen in beeld te brengen wat tot nu toe onbewust was. Op deze wijze wordt inzichtelijk uit welke onbewuste ervaringen en gebeurtenissen in het (familie) verleden herhalende patronen in het hier en nu voortkomen. In dat inzicht is de bron en oplossingsrichting al aanwezig. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Leren kennen van de ordeningen van liefde in het familiesysteem. De wetten van plek, ordening en de balans tussen geven en nemen. Voeren van een Systemisch coachgesprek: onderwerpen, vraagstelling en diagnose, werken met symbolen. Interventies en kleine oefeningen in (bijvoorbeeld) nemen van het eigen lot of taak, innemen van de juiste plek, herstellen van de ordening en relatie met ouders, broers, zussen en kinderen. Verhelderen van de doorwerking hiervan naar het werk ten aanzien van taak en positie en werking in de rol van leider, projectleider en medewerker. Bevorderen dat de cliënt of medewerker de persoonlijke taak opneemt als krachtige stimulans om de positie in het werk in te nemen. Blok 4: Plaats geven aan gevoelens en emoties in de coaching Veel coachvragen gaan over hoe iemand weer in contact kan komen en kan omgaan met het eigen gevoel. Vaak bestaat in organisaties een taboe om emoties in het werk een plek te geven. Dit blok behandelt de diepere grondlagen van de menselijke emoties en hoe je de cliënt of medewerker kan leren zien dat onbesproken emoties de taak kunnen belemmeren. Het vermogen om op procesniveau vrij te durven en kunnen handelen en het constructief inzetten van gevoel en emotie in het werk komt in dit blok aan bod. Onmacht, weerstanden, negativiteit en stagnatie in persoonlijke ontwikkeling vormen thema s in dit blok. Hoe kan je cliënt of medewerker zichzelf staande houden tegen (collectieve) negativiteit in de organisatie? Hoe gaat hij of zij om met de emoties die dat oproept: angst, boosheid, vreugde, verdriet, verlies van functie of positie of beëindiging van carrière. Vervolgjaar - 7 -

9 Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Interventies, oefeningen en verwerkingsopdrachten in het analyseren, reflecteren en verwerken van emoties en doorbreken van stagnatie. Energetische oefeningen die bruikbaar zijn om in het coachingsgesprek met emotionele patronen en blokkades te helpen omgaan. Interventies om te leren bewegen in emotionele blokkades en trance en werken in en aan heldere aanwezigheid in het hier en nu van de cliënt of medewerker. Leren verduren (als coach en als cliënt of medewerker) van spanningen en emoties die (nog) niet te doorbreken of op te lossen zijn. Kenmerkende emotionele interacties tussen (mensen met) verschillende karakterstructuren en bruikbare interventies. Interventies en oefeningen in het doorbreken van negativiteit. Vrij blijven en je weer vrij maken van emotionele interactie in de coaching. Humor en spel in het omgaan met emoties en stagnatie. Blok 5: Beroepsethiek, normen en waarden met betrekking tot complexe hulpvragen Vroeg of laat krijg je in je coachings te maken met vragen over seksualiteit, suïcidaliteit, psychisch geweld, verslaving, echtscheiding, pesten op het werk. Het is van belang om te onderzoeken wat je eigen normen en waarden zijn die je bewust of onbewust in je werk als coach inzet. Soms kun je hierbij tegen persoonlijke en maatschappelijke ethische dilemma s aanlopen. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Man-vrouwverhouding, zowel privé als in de werkrelatie. Gender-specifieke vormen van macht. Normen en waarden, moraliteit en ethiek. In contact zijn en blijven met cliënten wanneer er sprake is van verschillende morele en ethische kaders. We onderzoeken diverse aspecten van persoonlijk geweten, groepsgeweten en spiritueel geweten en hoe zich deze verhouden tot de vraag van de cliënt alsmede tot de organisatie waar de cliënt deel van uitmaakt. Psychische en emotionele beschadigingen in de interactie tussen mensen op het werk. Ernstige psychische gevolgen bijvoorbeeld verslavingen, suïcidaliteit - van reorganisatie en/of ontslag. Vervolgjaar - 8 -

10 Blok 6: Eigenheid, kracht en verlangen In dit blok besteden we aandacht aan het door alles heen leren zien van zowel de eigen schoonheid als de beperkingen en natuurlijke geneigdheden van mensen; het gaat om het erkennen dat het leven ieder mens op een bepaalde wijze heeft gebakken. Een in zichzelf onveranderlijke essentie. Stilte, rust en aanvaarding. Verbinden met, zingeving in mogelijkheden en beperkingen van het leven. Ook het inbrengen van je persoonlijke zingeving en spiritualiteit in je coaching komt aan bod. Tot slot gaat dit blok over afronding en integratie en op de laatste dag ontvang je van ons richtinggevende feedback over je ontwikkeling als coach. Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: Werken met rust, stilte en inspirerende teksten. De weg naar binnen maken, stil worden en contact maken met de eigen essentie. Meditatieve werkvormen. Werken met humor en lichtheid in de coaching. Aandacht voor kleine en grote succesvolle stappen op het nieuwe pad. Consolidatie en verankering van prille vernieuwing. Werken met intimiteit, raken en geraakt worden in de coaching. Leiden en geleid worden in de coaching, vertrouwen houden in moeilijke momenten. Loslaten en weer toevertrouwen aan de eigen levensstroom, afronding van de coaching. Evalueren van het begeleidingstraject. Vervolgjaar - 9 -

11 PRAKTISCHE ZAKEN Locatie en data Alle opleidingsblokken vinden plaats in Conferentiecentrum Landgoed de Holthurnsche Hof te Berg en Dal op de volgende data: Blok 1: 6 en 7 maart 2008 Blok 2: 24 en 25 april 2008 Blok 3: 19 en 20 juni 2008 Blok 4: 18 en 19 september 2008 Blok 5: 6 en 7 november 2008 Blok 6: 11 en 12 december De ontvangst op de eerste dag is vanaf 9.00 uur en we starten met het programma om 9.30 uur. De laatste dag van ieder blok sluiten we om uur af. Groepsomvang We werken in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers. De eerste en laatste dag van de opleiding zijn alledrie de trainers actief, de overige blokken steeds een wisselend team van twee trainers. Tijdsbeslag Het opleidingsjaar bestaat uit zes blokken van twee dagen (vijf dagdelen). Deze vormen samen een geïntegreerd en afgerond geheel. Tevens is sprake van intervisiebijeenkomsten (in totaal minimaal vijf dagdelen, tussen de blokken door, te organiseren door de deelnemers zelf) en tijd voor voorbereiding op de blokken (voorbereidende opgaven en bestuderen van literatuur). Toetsing Aan het einde van het verdiepingsjaar maak je een reflectie, op je eigen leerproces en op je groei als coach. Tevens maak je een profielschets van jezelf als coach, met je sterke punten en je beperkingen of valkuilen. Van de trainers ontvang je richtinggevende feedback betreffende je ontwikkeling als coach. Inschrijving en toelating Deelname staat open voor personen met het certificaat van de basisopleiding van Reviresce. Tevens kunnen personen deelnemen die bekend zijn met theorie en toepassing van TA, Karakterstructuren en basiskennis van Systemisch Werk. Een en ander zal worden getoetst in een intakegesprek. Vervolgjaar

12 De mogelijkheid bestaat om door middel van individuele coachingsgesprekken met een van de trainers, eventuele ontbrekende kennis en vaardigheden op toelatingsniveau te brengen. Je kunt je inschrijven door het aanmeldingsformulier naar een van de op pagina 1 vermelde adressen te sturen of faxen of te mailen naar: Bellen kan uiteraard ook. Na je aanmelding zal zonodig contact met je worden opgenomen voor een intakegesprek met één van de trainers, waarin ook wordt ingegaan op je achtergrond en motivatie om deel te nemen aan de leergang. Op basis van dit gesprek beslissen we of je wordt toegelaten. Investering voor de opleiding, inclusief individueel gesprek (vrijgesteld van BTW) 150 voor literatuur voor verblijfskosten (inclusief BTW). Vervolgjaar

13 DE TRAINERS Gerard Groen Samenwerking begint bij benieuwdheid naar de ander en de bereidheid om jezelf dienstbaar te maken aan een gezamenlijk belang Vanaf 1987 werk ik als organisatieadviseur, trainer, coach en vanaf 2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend leidinggeven. Toepassen van het geleerde in de praktijk staat in mijn werk voorop. Handelen brengt veranderen. Als adviseur ontwerp ik de aanpak van cultuurverandering en begeleid ik de uitvoering. Veelvuldig coach ik managementteams en word ik gevraagd voor het oplossen van belemmeringen in de samenwerking of bij conflicten in teams en organisaties. Ik ondersteun mensen bij het ontwikkelen van hun eigen kracht en (persoonlijk) leiderschap. Belangrijk daarbij vind ik het leren kennen van de eigen grondtoon, ermee oefenen en daarin kwetsbaar durven zijn. Ik houd van echt contact en de humor daarin, van zeggen waar het op staat, zonder omhaal van woorden. Nelke Groen-Verlaan Aandacht voor jezelf vraagt meer dan een vluchtig moment. Je eigen gevoel en intuïtie serieus nemen levert vaak meer op dan het najagen van prestaties Vanaf 1988 werk ik als trainer, coach en organisatieadviseur en vanaf 2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend leidinggeven. Ik coach en train mensen bij het ontwikkelen van hun eigenheid en bij het loslaten van belemmeringen in het persoonlijk functioneren. Ik help mensen de plek in te nemen die hen toekomt. Dat betekent werken aan het vrij worden van belemmerende gedachten en denkbeelden. Ruimte maken voor en in contact komen met bezieling en de zin van het bestaan helpt mensen hun weg te vinden in hun werk en hun leven. Ik werk met rust, aandacht en humor. Mijn aanpak wordt gekenmerkt door duidelijkheid, mildheid en stevige confrontatie. Ik bied een veilig leerklimaat. Hans Frints Vraag niet aan de wereld, wat de wereld van jou wil. Vraag in plaats daarvan aan jezelf, wat jou echt tot leven brengt. En breng dat dan in de wereld Sinds 1995 werk ik als organisatieadviseur, trainer en coach. In mijn coaching maak ik verbinding tussen het zakelijke en professionele belang en persoonlijke groei. Ik help mensen in contact te komen met hun bezieling, verlangen en eigenheid. En met het bewust worden en loslaten van patronen die persoonlijke effectiviteit en werkplezier in de weg staan. In mijn ontmoeting met mensen word ik keer op keer weer geraakt door de kracht die mensen in zich hebben om zichzelf te ontwikkelen. Ik werk vanuit rust en reflectie, geef feedback over wat ik bij je zie, zowel verbaal als non-verbaal, prikkel en daag je steeds uit net even anders te kijken en er meer uit te halen. Vervolgjaar

14 AANMELDINGSFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voornamen. Geboorteplaats.. Huisadres. PC+plaats Evt. titels Roepnaam Geboortedatum Telefoon Mobiel ZAKELIJKE GEGEVENS Organisatie Adres PC+plaats Telefoon Fax INVESTERING 4250 voor de opleiding (vrijgesteld van BTW) 150 voor literatuur 1500 voor verblijfskosten (inclusief BTW) BETALING VAN DE KOSTEN VAN DEELNAME ZAL GESCHIEDEN DOOR o o De deelnemer (facturen worden gestuurd naar uw persoonlijk adres) Een andere instantie die zich door mede-ondertekening verplicht de kosten te betalen: Naam Organisatie Contactpersoon M/V Functie Adres PC + Plaats Ondergetekende schrijft zich in voor deelname aan Reviresce, opleiding tot coach, en gaat akkoord met de voorwaarden voor betaling, zoals bovenstaand vermeld. Handtekening deelnemer Handtekening betalende instantie Datum Datum BETALINGSVOORWAARDEN 1. Indien een tot de opleiding toegelaten deelnemer zich terugtrekt, kan deze plaats worden ingenomen door iemand anders uit dezelfde organisatie, mits deze voldoet aan de toelatingscriteria. Ook indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt blijven de volledige opleidingskosten verschuldigd. 2. De facturen voor deelnamekosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, is REVIRESCE bevoegd de deelnemer de toegang tot het programma te ontzeggen. Vervolgjaar

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar Programma Instrument voor hulp 1 e jaar 2017-2018 Blok 1 Instrumentschap, de basis van het werk als coach do 2 nov - vr 3 nov De basisprincipes en basishouding als coach leren kennen; aanwezig zijn in

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams www.scrumverdubbelaar.nl 1 / 13 IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN

Nadere informatie

Opleiding Dieptecoaching

Opleiding Dieptecoaching Opleiding Dieptecoaching Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Versterk je leiderschap als manager door doelgericht te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling Vergroot je coachingsvaardigheden

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

Opleiding Teamcoaching voor managers

Opleiding Teamcoaching voor managers Opleiding Teamcoaching voor managers Leer bouwen aan teamontwikkeling door te coachen op de bovenstroom én onderstroom Ga bewuster om met je systemische plek binnen het teamen organisatiesysteem Ontwikkel

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Interventies om voorbij stagnatie te komen. Je bent coach en je hebt met allerlei loopbaanvragen te maken. Je bent HRM-er en je werkt met loopbaanvragen van

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016 Secure Base Systemisch Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Voorjaar 2016 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 3a Opleiding Dieptecoach

Coachen met ziel en zakelijkheid 3a Opleiding Dieptecoach Coachen met ziel en zakelijkheid 3a Opleiding Dieptecoach Leer 4 verdiepende coachingsmethodieken: Gestalt, Transactionele Analyse, Familieopstellingen, Voice Dialogue Volg een opleiding voor coaches,

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! 2017 Klooster Nieuwkerk Goirle De verbinding kwijt Een burn-out: het lijkt iets van deze tijd te zijn. Meestal wordt het geweten aan langdurige werkstress en overbelasting.

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2016 2018 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid

Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid Word gediplomeerd trainer én coach Ben je op zoek naar een gedegen en inspirerende trainersopleiding én coachingsopleiding? Wil je met jouw training en coaching

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

Opleiding Equine Assisted Coach

Opleiding Equine Assisted Coach Je wilt van het werken met paarden en mensen je beroep maken? Jezelf, anderen en paarden beter leren kennen? Samen met paarden, mensen helpen? Opleiding Equine Assisted Coach De intuïtief ontwikkelde coach

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem 2016-2017 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders kunnen hebben. en dan was ik van

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie Speel eens met vuur Speel eens met vuur is een jong trainingsbureau met een uniek concept waarbij cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken worden gecombineerd. Theater heeft een belangrijke

Nadere informatie

BewustZijn & Intuïtie

BewustZijn & Intuïtie BewustZijn & Intuïtie Intuïtief coachen en adviseren in een zakelijke omgeving Intuïtie, de sleutel tot succes De succesfactor voor een topcoach, excellente adviseur of succesvolle interimmanager ligt

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken - intensieve, verrijkende en praktische leerervaring in systeemdynamisch werken - ervaringsgericht leertraject in vijf workshops met opdrachten

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING

CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 25 CPC deel 2 Leergang 24 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2016 VAKBEKWAAMHEID start op 01.12.2016 Professional coaching

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies

Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies Perspectief bij verandering Wie geleerd heeft verborgen verlies te signaleren en hanteren, zal zich zekerder voelen en het contact vol vertrouwen aangaan om zo

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Module 3. Zorg rondom het levenseinde En dan hoor je dat je dood gaat. De glimlach in de zorgverlening. Module 3 Zorg rondom het levenseinde 2013 1

Module 3. Zorg rondom het levenseinde En dan hoor je dat je dood gaat. De glimlach in de zorgverlening. Module 3 Zorg rondom het levenseinde 2013 1 Module 3 Zorg rondom het levenseinde En dan hoor je dat je dood gaat De glimlach in de zorgverlening Module 3 Zorg rondom het levenseinde 2013 1 Dialogic-care als sleutel tot het geven van integrale zorg

Nadere informatie

Leer verdiepend trainen bij persoonlijke veranderingsprocessen

Leer verdiepend trainen bij persoonlijke veranderingsprocessen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Vervolgopleiding Coachend trainen Post-HBO opleiding tot trainer persoonlijke effectiviteit, leiderschapsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Leer verdiepend trainen

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Werkplaats. Groeien in ambacht. Voor. Trainers. Adviseurs

Werkplaats. Groeien in ambacht. Voor. Trainers. Adviseurs Werkplaats Groeien in ambacht Voor Trainers Adviseurs De werkplaats Deze werkplaats is bedoeld voor trainers en adviseurs die zich willen buigen over beroepsvraagstukken. De aangeboden aanpak biedt een

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Opleiding Systemisch Werken met Paarden; in het open veld.

Opleiding Systemisch Werken met Paarden; in het open veld. Opleiding Systemisch Werken met Paarden; in het open veld. Inleiding Wat is systemisch werken? We leven allemaal in systemen waarvan het belangrijkste systeem ons systeem van herkomst; ons gezin. Maar

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt!

Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt! Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt! Wat is TimeOut? TimeOut is een indringend proces van persoonlijke leiderschapontwikkeling met rust, ruimte en diepgang als basis. TimeOut gaat door waar andere

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Secure Base Docentschap

Secure Base Docentschap Je effectief verbinden met jezelf en anderen Najaar 2017 Dominicanenklooster Huissen Onderwijs is de beweging van de duisternis naar het licht (Allan Bloom) Inhoud Het (professionele) leven van (startende)

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Leergang Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP - Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Er is veel meer dan voorheen het

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

De training Vechtkunst Play with Power

De training Vechtkunst Play with Power De training Vechtkunst Play with Power Wat houdt deze training concreet in? In de training Vechtkunst Play with Power onderzoek je op een fysieke manier hoe je je onder spanning gedraagt. Je gaat na zorgvuldige

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Systemische Jaaropleiding

Systemische Jaaropleiding Systemische Jaaropleiding Algemeen De Systemische Jaaropleiding is een basisopleiding voor hen die hun therapeutische kennis willen verbreden met Familie- en Organisatieopstellingen. Middels deze opleiding

Nadere informatie

Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen

Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen Wil jij liever slank zijn, zonder daarvoor dingen te moeten laten? Dat kan! Een dieet onderdrukt je natuurlijke verlangens.

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling

Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling Zoekt u ondersteuning bij het opzetten van een gedegen en gevarieerd loopbaanontwikkelingstraject?

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie. Voorjaar 2016

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie. Voorjaar 2016 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden bij transitie Voorjaar 2016 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen,

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten Ik vind de Mat therapeutisch heel sterk. Een waardevolle manier om een brug te slaan tussen cognitie en gevoel. Sandra Goedhart, psycholoog Clavisgroep. Werken op de Mat voor coaches & therapeuten een

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

MEDIATION EN FAMILIEOPSTELLINGEN. Verdiepingstraining

MEDIATION EN FAMILIEOPSTELLINGEN. Verdiepingstraining MEDIATION EN FAMILIEOPSTELLINGEN Verdiepingstraining Mediation en familieopstellingen Introductie Een effectieve mogelijkheid om helderheid en oplossingen te vinden voor vragen en problemen die u in uw

Nadere informatie