Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van Driel, M. Geurts, A. van Grinsven, R. van Haaren, R. van de Heijden, T. van de Heijden, M. van de Hurk, R. van de Hurk, M. Jansen van Rosendaal, A. Keinemans, A. Kocken, N. Kop, S. Leijten, E. Lensen, E. Mamak, M. van Leuken, J. Nijs, H. van Orsouw, B. van de Put, J. van der Putten, S. van der Putten, F. Reijkers, A. de Reuver, T. van Roosmalen, W. Steenmeijer, B. Stevens, A.-M. Thielens-Seelen, T. van Uden, C. Vissers-Spanjers, M. van de Vossen, B. van Vlijmen, R. van Weerdenburg, W. van de Wiel, M. van der Wielen, P Ijzermans, 1) Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten op het Stadion waar we weer te gast mogen zijn. Vanavond terugblik op 2012, een geweldig jubileumjaar, en veel aandacht voor het lopende verenigingsjaar. Ik noemde jubileum: de jubileumcommissie is al bedankt voor de inzet, maar hier wil ik het ook nog een keer gezegd hebben: Dank voor jullie inzet, het was een geweldig jaar. En zoals zovelen hier weet ik dat zoiets niet vanzelf komt, maar dat er hard voor gewerkt moet worden! In 2012 was er natuurlijk ook weer het nodige lief en leed, daar ontkom je niet aan bij een zo n grote vereniging. Ik wil met name het overlijden van ons ere-lid Theo van der Heijden niet onvermeld laten. Na een lang ziekbed is hij op 3 oktober overleden. We hebben geprobeerd als RBO steun te geven aan de familie. Zijn naam zal een plaats krijgen in de reddingsboei die op Triton hangt. Gelukkig waren er ook weer heel veel mooie momenten, we kijken daar vandaag naar terug. En zoals gezegd naar nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de kaderborrel is afscheid genomen van Vera van Loon, die de ledenadministratie heeft overgegeven aan Anita Keinemans. We hebben in de eerste maanden van 2013 gemerkt dat Anita haar taak voortvarend heeft aangepakt en dat de overdracht van een zo n belangrijke taak soepel is verlopen. Een goede ledenadministratie is voor een vereniging van cruciaal belang!

2 2) Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2012 De notulen hebben op internet gestaan. Aan te notulen ontbreekt nog de mededeling dat B. van Vlijmen een presentatie gegeven heeft over het jubileum jaar. Dit zal toegevoegd worden. B. van Vlijmen: Wat is de status van de samenwerking met Den Bosch waar over gesproken wordt? Deze is uiteindelijk niet doorgegaan. R. van Driel: Kunnen we Auto te Water apart inzichtelijk maken in de begroting? Ja, bij de behandeling van de financiële cijfers zal dit besproken worden. 3) Mededeling en Ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken 4) Activiteitenverslag van de secretaris over 2012 B. van Vlijmen geeft een presentatie over de jubileumactiviteiten die na de ALV 2012 plaats hebben gevonden. De secretaris vult aan met alle activiteiten die ook nog plaats hebben gevonden. Het volledige verslag is op de website te vinden. 5) Verslag van de Kascommissie De kascommissie is bij elkaar geweest op 4 maart. Bij afwezigheid van de voorzitter van de kascommissie neemt lid J. van Antwerpen het woord. Alle stukken lagen klaar. Het was prima georganiseerd en alles klopte. De voorzitter vraagt aan de ALV om in de notulen vast te laten leggen dat de boeken goed bevonden zijn. De ALV stemt per acclamatie in. 6) Verkiezingen voor de Kascommissie J. van Antwerpen heeft de periode van drie jaar in de kascommissie er op zitten. De voorzitter vraag of er vrijwilligers zijn die J. van Antwerpen willen opvolgen. W. vd Wiel meld zich en wordt door de ALV in de kascommissie benoemd.

3 7) Financieel verslag 2012 De penningmeester licht het verslag toe. B. van de Put: Het jubileum presentje is zeer positief ontvangen! Voorstel aan de ALV om het overschot van 1050,= over de verschillende takken te verdelen. De ALV stemt hier mee in per acclamatie. C. Vissers-Spanjers: Wat is er gebeurd met de opbrengst van de Grote Clubactie? De animo wordt minder. Dit jaar heeft het euro opgeleverd. Het is ingezet ter financiering van het jubileum presentje en het is gebruikt om de aanschaf van 25/40 jarig lidmaatschap presentjes te bekostigen. A. de Reuver: Bij ons in de wijk is er een voetbal vereniging die al weken eerder begint. Helaas kunnen we daar als vereniging weinig aan doen, maar het is echt te vroeg. W. vd Wiel: Zitten bij de lasten van auto te water ook de badhuur? Nee, die zitten bij de totale huur. R. v. Dijk: Wat zijn de kosten voor een uur badhuur? 107 euro minus 45% per uur H. vd Berg: In de reserves zie je de mutaties niet terug. Klopt, de R2 is daar uit betaald. M. v. Leuken: Is het een idee om dit een volgende keer inzichtelijk te maken? Als er meer uitgaven gaan gebeuren zullen we het aangeven. B. v. Vlijmen: Hoeveel heeft de R2 gekost? 9000 euro B.v. Vlijmen: Hoe hoog laten we de reserve oplopen? Er is een groot materiaal vervangingsplan als onderbouwing. B. vd Put: Vanaf welke leeftijd mag men lootjes verkopen? 5-6 jaar is erg jong om langs de deuren te gaan. Voor de allerjongste is het meer de bedoeling dat er in huiselijke kring verkocht wordt.

4 T. v. Uden: Het wedstrijdteam is groeiende. Waarom zien we dat niet terug in een stijgende begroting? Als uitgaven stijgen is er aanleiding om bij te stellen. Maar ook een vooraf ingediende begroting kan aanleiding zijn voor discussie. C. Spanjers: Hoeveel geld staat er op de bank? euro. 140% van de begroting 8) Begroting 2013 / 2014 en vaststelling contributie 2014 R van Dijk Hoe gaat het met incasso s? Goed, wel machtigingen die niet te innen zijn. Eind 2012 hadden we 125 euro open staan. Als mensen niet betaald hebben, mogen ze ook niet op examen. B. vd Put: Hoe goed werkt dat onthouden van het examen als drukmiddel? 100% R. v Dam: Kunnen verzekeringen ook via de bond? Ja, R2 is via de bond. Rest wordt nog bekeken. A. de Reuver: Hoe zit het met de verwachting van het aantal leden? We hebben het verloop van 2012 doorgetrokken. We laten het SEC meekijken naar manieren om het aantal leden te laten stijgen. Het voorstel wordt gedaan om de contributie met de maximale prijsindex te verhogen tot 106 euro. De ALV gaat per acclamatie akkoord. 9) Verkiezingen bestuur: R. van Dijk: Kunnen de vacatures eerder bekend gemaakt worden zodra ze bekend zijn? Ja. Periodiek aftredend zijn de bestuursleden Hans van Orsouw, Ralph van Weerdenburg en Willem Steenmeijer. Hans van Orsouw en Ralph van Weerdenburg stellen zich herkiesbaar. Willem Steenmeijer is niet herkiesbaar. Hans van Orsouw en Ralph van Weerdenburg worden per acclamatie herkozen. Tussentijds aftredend is Mark vd Hurk.

5 De voorzitter spreekt Willem toe met de volgende woorden: Willem, de afgelopen drie jaar zijn, mag ik zeggen, best een uitdaging geweest voor je. Een uitdaging die je vol verve bent aangegaan en waarvoor je je volop hebt ingezet. Toch heb je me aangegeven dat het werk als bestuurslid niet datgene is waar je je helemaal in kwijt kunt. Dat gekoppeld aan een situatie waarin je voor je werk nogal vaak weg bent, ook avonden, en een prive situatie waarin de afgelopen jaren nogal wat gebeurd is, maakt dat je hebt gekozen voor het stoppen met je bestuurswerk. Je hebt dit ruim op tijd gemeld en we zijn op zoek gegaan naar een waardig opvolger/ster. Dat dit mogelijk uiteindelijk gelukt is (dat blijkt later) moet je met tevredenheid stemmen. Je vond het namelijk maar niets dat er mogelijk geen opvolger zou zijn. Dat tekent je en ik wil je vanaf deze plaats hartelijk danken voor je tomeloze inzet en je bijdragen aan het bestuur en het bouwen aan de RBO. Dat wil ik onderstrepen met een bloemetje en deze envelop. De voorzitter spreekt Mark toe met de volgende woorden: Wat misschien voor sommigen als een verrassing kwam, het tussentijds aftreden van Mark, was mij al wat langer bekend. Mark heeft vorig jaar, bij zijn herverkiezing aan het bestuur aangegeven wel herkiesbaar te zijn, maar dat hij mogelijk de termijn niet zou afmaken. Gezien de ontwikkeling die Mark doormaakt is dat een te verwachten en verstandige keuze. Nadat Mark namelijk TL varen en later, via allerlei naamsveranderingen TL waterhulpverlening is geworden, is hij ook actiever geworden binnen de bond en is hij nu de grote man in het RVR Brabant Noord. Daarover horen jullie later nog meer. Dit is niet te combineren met bestuurswerk van de RBO, vooral niet omdat Mark, maar dat weten jullie, zich niet beperkt tot zijn TL werk. Werkelijk overal waar je kijkt kom je Mark tegen. Bij materialen, bij de website, bij de auto, bij examens, bij vul maar in. We zullen Mark dan ook node missen in het bestuur. Iedereen die hem een beetje kent weet dat Mark wars is van allerlei titels, ophef en overdreven aandacht. Zo heeft Mark fijntjes laten weten geen beheofte te hebben aan een lidmaatschap van verdienste of iets dergelijks. `Laat mij maar gewoon lekker contributie betalen` Toch menen wij als bestuur dat Mark wel degelijk, vanwege zijn grote inzet en betekenis voor de RBO een lidmaatschap van verdienste zou verdienen. Het betalen van contributie mag dan natuurlijk altijd op vrijwillige basis, giften zijn altijd welkom. Vandaar dat we als bestuur de ALV willen voorstellen Mark de titel Lid van Verdienste te verlenen, en als jullie het daar mee eens zijn dit te laten blijken door een welverdiend applaus voor Mark! De ALV stemt per acclamatie in met de benoeming van Mark tot lid van Verdienste. Mark, daarmee is dat geregeld. Voor de vrijwillige bijdrage per jaar kun je met Casper afspraken maken. Wij vonden namelijk dat je dit dik en dik verdiend hebt. En ja, we weten dat je van plan bent nog heel veel te gaan doen: daar kijken we naar uit en daar hopen we ook wel een beetje op. Dank je wel voor je werk voor de RBO! Ook voor jou een bos bloemen en een envelop.

6 Als bestuurskandidaten hebben zich gemeld Sabrina vd Putten en Mirte Jansen van Rozendaal. Voor deze verkiezing wordt een kiescommissie ingericht zodat er schriftelijk gestemd kan worden. Sabrina wordt gekozen met 34 stemmen voor, 2 tegen en 8 blanco stemmen. Mirte wordt in het bestuur gekozen met 41 stemmen voor, 0 tegen stemmen en 3 blanco stemmen. 10) Bespreking brigade-activiteiten 2013 H. van Orsouw: De examens zijn weer geweest van de 125 zijn er 2 gezakt. Zaterdag is er een TOB. B. Stevens: Doel is om het lifesaving team groter te maken. Op 6 april wordt er een clinic georganiseerd met EHAD, Ilse en wedstrijdploeg onderdelen. Sportieve doelen zijn deelname aan het NK Lifesaving, ongeveer 5 marathons. Ook wil men aan de EHaD competitie meedoen. De trainingen daarvoor worden ook opgezet. NK Ocean wordt ook overwogen. Ilse wedstrijden hebben een lagere prioriteit bij de senioren. Bij de junioren zijn de Ilse onderdelen juist speerpunt. M. vd Hurk: Er staan 9 bewakingen op de planning naast de vaste GP bewaking. Op 27 april staan de lifeguard examens gepland. Ook de alarmploeg krijgt weer de nodige aandacht en er zal een KVB2 cursus georganiseerd worden voor alle mensen die een omzetting moten doen. W. Steenmeijer: De verschillende evenementen zullen via de agenda en nieuwsbrief bekend gemaakt worden. Maar de nieuwjaarsduik is al geweest. En alle andere feesten volgen ook snel. Daarnaast wordt ook het bezoek van St Nicolaas georganiseerd. S. Leijten: De data van de herhalingslessen komen er aan. Het Lifeguard weekend wordt weer met een bezoek vereerd en dit jaar zal er weer een basisopleiding georganiseerd worden. Auto te water zal de nodige aandacht krijgen. R. vd Hurk: Auto te Water kent een moeizame start. We zijn 1,5 jaar verder en we zijn nog niet in bedrijf. VVN heeft geholpen om een lier aan te schaffen. Op korte termijn verwachten we operationeel te zijn. Het cursus materiaal is sterk verbeterd. Er wordt gewerkt aan foto en film materiaal voor promotie. Komende maand moet dit klaar zijn. Samen met het SEC wordt gekeken naar promotie mogelijkheden.

7 11) Rondvraag: De voorzitter geeft aan dat we dit jaar voor een iets andere opzet kiezen. Eerst worden alle vragen geinventariseerd waarna er kort geschorst wordt zodat het bestuur zich even voor kan bereiden op de vragen. R. van Driel: Het is helder dat bij Auto te Water de kosten voor de baten uit gaan. Maar hoe lang laten we dat voortduren? We zijn vlakbij de start en de eerste cursus is inmiddels verkocht. We zijn dus aan het draaien. Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. VVN heeft veel geinvesteerd. Na dit jaar gaan we evalueren. We voelen de druk en vinden het erg jammer dat het zo gelopen is. T. van Roosmalen: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de communicatie vanuit het bestuur beter verloopt? Bijvoorbeeld Auto te Water. Hier is met Mark over gesproken. We gaan ook een aantal zaken in kaart brengen. Nu Mirte in het bestuur zit zal zij ook daar aan kunnen bijdragen. T. van Uden: Wat is de voortgang met het sponsorbeleid? Afgelopen jaar is er veel gedaan. Voor evenementen is er wel naar sponsoring gekeken maar niet structureel. Er wordt weer naar gekeken. Maar als je ideeen hebt kom er dan mee. R. van de Hurk: Zelfde vraag over sponsorbeleid. 12) Sluiting met drankje en hapje. De voorzitter nodigt iedereen uit en sluit daarmee de vergadering af.

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon 24

Inhoudsopgave. Colofon 24 Inhoudsopgave 1. Van de voorzitter 2 2. JFN Update 5 2.1 Postex 2013 5 2.2 Dag van de Jeugdfilatelie 2014 7 2.2.1 Filamarathon 2014 8 2.2.2 Mijn favoriete postzegel 10 2.2.3 Regels voor de verzorging 10

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie