School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen"

Transcriptie

1 School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids

2 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding Beveiliging is onderdeel van de school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen. Dhr. H. Leenes is directeur van deze school. De opleidingen zijn verdeeld over diverse locaties. De opleiding Automotive is gevestigd in gebouw A in de Pop Dijkemaweg 88 en in de Euvelgunnerweg 25, de opleiding Logistiek in gebouw B in de Pop Dijkemaweg 88 en de opleiding Uniformberoepen, VeVa in de Melisseweg 17. Deze locatiegids is speciaal voor studenten van de opleiding Uniformberoepen, Beveiliging, die gevestigd is op de locatie Diamantlaan 16. Voor een aantal van jullie is dit de eerste kennismaking met het Noorderpoort en de school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen, waar de opleiding Beveiliging ondervalt. Anderen volgen al langere tijd een studie bij ons. Voor iedereen is het echter het begin van een nieuw schooljaar. In de locatie Diamantlaan zijn meerdere opleidingen gevestigd. Deze LOCATIEGIDS is dé wegwijzer voor je opleiding Beveiliging. Bewaar m goed. Vrijwel alle denkbare vragen worden er in beantwoord en veel informatie heb je bijna dagelijks nodig. De LOCATIEGIDS bestaat uit twee hoofdstukken. Daarnaast hebben we nog een aparte STUDIEGIDS voor je gemaakt. Hoofdstuk 1 Hierin tref je informatie aan over het Noorderpoort en de school voor Automotive, Logistiek en/ Uniformberoepen. Deze informatie geldt voor iedereen, ongeacht de opleiding die je volgt of locatie waar je les hebt. Hoofdstuk 2 Bestaat uit informatie over de locatie en de opleiding die je volgt. De organisatie van de afdeling wordt beschreven, de rechten en plichten van de studenten worden uit de doeken gedaan, er wordt aangegeven waar je terecht kunt met vragen en problemen en je vindt een lijst met gegevens van de docenten en het overige personeel. Tenslotte wordt in het kort iets verteld over het onderwijssysteem en de organisatie hiervan. Wij wensen je een plezierig en succesvol studiejaar. De heer H. Leenes directeur Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Om de tekst niet onnodig ingewikkeld te maken, hebben we overal waar vrouwen en mannen worden bedoeld, de mannelijke vorm aangehouden en schrijven we in de jij-vorm.

3 1 Algemene informatie over het Noorderpoort Het Noorderpoort en de school voor Automotive / logistiek / Uniformberoepen SCHOOLZAKEN Aanwezigheid/afwezigheid Absentieregeling Arbo-wet Boeken en syllabi Contacten buiten de opleiding Deelnemersraad adres Gedragscode Onaangepast gedrag Introductiedagen/excursies/lezingen Kantine/ Noorderpoortpas en kopiëren Kluisjes Lesgeld en cursusgeld/ Schoolkosten Lesuitval Medezeggenschap bij de school voor Business & Administratie Niveaus Noorderpoortjaarprijs Onderwijsovereenkomst Prestatiebeurs Privacyreglement Sportbenodigdheden (indien van toepassing) Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Studiefinanciering en verzuim Studiegids Studieplanner Tegemoetkoming studiekosten/studiefinanciering (niet voor BBL-opleidingen) Vakantieregeling Noorderpoort Verzekeringen Verzoeken/klachten over schoolzaken/beroep- en bezwaarschriften Huisregels Aansprakelijkheid Alcohol- en drugsgebruik Diefstal en geweld Eten en drinken Fraude Geluids- en filmbeelden Kauwgom Kleding en persoonlijke verzorging Lokalen/sanitair Mobiele telefoons Ongewenst gedrag Opvolgen van verzoeken Roken Schade Schorsing en verwijdering Wapenbezit Veilig en sociaal 19

4 1.5 Studie & Handicap/de Noorderpoort-faciliteitenpas/LGF en TRON 19 2 Informatie over de school en de opleiding die je volgt Interne organisatie Docenten van de opleiding die je volgt: Schooltijden, stalling en openingstijden Front Office (administratie) Kwaliteitszorg binnen de school Contacten met ouders 25

5 Informatie over locatie Diamantlaan ADRES, TELEFOONNUMMER en ADRES Diamantlaan 16, Postbus 2620, 9704 CP Groningen Telefoon Diamantlaan: (frontoffice / balie) ZIEK: Absentie doorbellen tussen: 8.00 en 9.30 uur (ook weer beter melden, ook vanaf je stage-adres!!) Je dient je naam en klas door te geven De school is met openbaar vervoer te bereiken vanaf het hoofdstation met de stadsbus, lijn 6 en 16. Parkeren / fietsenstalling Auto's dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaatsen naast het schoolgebouw of aan de voorkant op de straat. Het parkeerterrein aan de voorkant van de school is voor gasten. Fietsen, bromfietsen en scooters dienen uitsluitend gestald te worden in de daarvoor bestemde parkeerkeerplekken aan de zijkant van het gebouw. Buiten de stalling geparkeerde fietsen en brommers worden verwijderd! Receptie, schoolmanagement, locatiecoördinator, administratie, conciërges Leerlingen en medewerkers kunnen met alle vragen terecht bij de balie van de receptie. Voor veel antwoorden zal je doorverwezen worden naar de Front Office of naar anderen, die je vragen kunnen beantwoorden. Receptie / balie: Teammanager opleiding Beveiliging: Dhr. R. Averink tel Locatiecoördinator: Dhr. J. Dokter tel Conciërge: tel

6 1 Algemene informatie over het Noorderpoort 1.1 Het Noorderpoort en de school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Het Noorderpoort Het Noorderpoort is het grootste Regionale Opleidingen Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie in het Noorden van Nederland. Een ROC is een onderwijsorganisatie waarin alle vormen van MBO en Volwasseneneducatie onder één paraplu zijn gebracht met de bedoeling een breed onderwijsaanbod voor klanten in een regio te creëren. De klanten zijn studenten, bedrijven en andere organisaties. Het Noorderpoort heeft een breed aanbod van opleidingen en is daardoor geschikt voor studenten van alle niveaus. Het Noorderpoort is gevestigd in meerdere plaatsen in de provincie, zodat de kans groot is dat je redelijk dichtbij huis je opleiding kunt volgen. Vanzelfsprekend geldt natuurlijk wel dat de meer gespecialiseerde opleidingen wat minder verspreid over onze provincie aangeboden worden. Doelstellingen van het Noorderpoort Het Noorderpoort biedt onderwijs dat erop gericht is de studenten een optimale ontwikkeling te laten doormaken waarbij de loopbaan van de studenten centraal staat. Ons onderwijs is toegankelijk voor alle studenten die voldoen aan de gestelde toelatingseisen, ongeacht geslacht, godsdienst of levensbeschouwing, herkomst of seksuele voorkeur. Wij kennen een specifiek doelgroepenbeleid voor o.a. allochtonen, herintredende vrouwen, analfabeten en gehandicapten. De wensen van de student zijn uitgangspunt voor de inhoud en organisatie van het onderwijs. De student wordt gezien als een zelfstandig mens die actief handelend vorm geeft aan zijn leven in onze samenleving. Van de studenten wordt actief studiegedrag verlangd en verantwoordelijkheid voor de eigen studieresultaten. De school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Om het hele onderwijsaanbod overzichtelijk te houden, zijn de opleidingen die min of meer bij elkaar horen, in aparte scholen ondergebracht. Elke school heeft zijn eigen specifieke opleidingen. Momenteel heeft het Noorderpoort 15 scholen. Jouw opleiding, Beveiliging, is onderdeel van de school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Doelstellingen van de scholen De scholen van het Noorderpoort hebben een breed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit, dat aansluit bij de eisen die de veranderende samenleving aan het onderwijs stelt. Wij willen bereiken dat de student een passend diploma behaalt, goed kan functioneren in een vervolgstudie en goed kan functioneren in een steeds veranderende maatschappij. Hoe bereiken wij dit doel? Door goed onderwijs te geven Door studenten te begeleiden in hun studieproces, in hun vorming, in hun loopbaanoriëntatie en in hun culturele en sportieve ontwikkeling Door een breed onderwijspakket aan te bieden Door te zorgen voor een prettige werksituatie voor alle betrokkenen Door het onderwijs zo in te richten en andere activiteiten zo te organiseren dat je niet merkt dat je eigenlijk op een forse school zit. In de dagelijkse praktijk heb je eigenlijk alleen te maken met de studenten in jouw locatie. Hierdoor is er meer aandacht voor iedere student persoonlijk. 6

7 1.2 SCHOOLZAKEN Aanwezigheid/afwezigheid De docenten en het management van de opleiding Beveiliging gaan er vanuit dat studenten 100% aanwezig zijn. Jij, als student, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten verplichten je te zullen inspannen. De aanwezigheid van elke student wordt per lesuur of blokuur geregistreerd. Het spreekt dus voor zich, dat, als je onrechtmatig afwezig bent bij schoolactiviteiten, dit consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw docenten, coach of teammanager kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die maatregelen kunnen variëren van: het inhalen van lessen op door docenten vast te stellen tijd, het weigeren je toe te laten bij tentamens/examens, het weigeren je toe te laten bij presentaties, het weigeren verslagen in te nemen, het niet toelaten tot de stage. Ook als je vaak legaal afwezig bent, kunnen de maatregelen die hierboven staan van kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je lessen volgen op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht (zie ook: Absentieregeling). Leerplicht en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters) Sinds enige jaren zijn de leerplichtambtenaar en de RMC-trajectbegeleider aanwezig binnen de scholen. Deze ambtenaren houden spreekuur voor de studenten en de docenten. Het doel van het spreekuur is dat het beginnend verzuim zo snel mogelijk aangepakt en teruggedrongen wordt. De school meldt studenten aan voor het spreekuur, indien: - de student meer dan 6 keer te laat komt of - de student tot 16 uur in een periode van 4 weken heeft gespijbeld Het spreekuur geldt voor alle studenten van de school en vindt plaats, voordat er een officiële melding wordt gedaan bij het Verzuimportaal. Mocht uit het gesprek blijken dat er dermate veel problematiek achter het beginnend verzuim schuilgaat, dat een waarschuwingsgesprek niet afdoende is, wordt er melding bij de leerplicht/rmc, via het Verzuimportaal gedaan. Melding bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente: Studenten tot 18 jaar: Bij drie achtereenvolgende verzuimdagen, bij meer dan 16 uur in 4 weken en bij 10 keer te laat komen, wordt een student samen met zijn ouders uitgenodigd door de leerplichtambtenaar op het gemeentehuis van de woongemeente. Melding bij de RMC trajectbegeleider van de woongemeente: Studenten tussen 18 en 23 jaar: Bij verontrustend verzuim, motivatieproblemen en altijd als een student langer dan een maand zonder geldige reden niet op school is, wordt hij uitgenodigd door een trajectbegeleider van het RMC. Leerplichtwet en RMC wetgeving De leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat, verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk 7

8 gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende studenten te melden bij de leerplichtambtenaar, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school, wanneer de student gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan 16 uren verzuimt. Heeft een student nog geen startkwalificatie dan is hij volgens de wet verplicht tot zijn 18e verjaardag een opleiding te volgen. Gaat hij niet naar school en/of naar de opleidingsplaats (het werk) en of BPV (beroepspraktijkvorming), dan zijn ouders/verzorgers en de student strafbaar. De leerplichtambtenaar zal de student oproepen voor een gesprek over het verzuim. Deze ambtenaar kan ook proces-verbaal opmaken. De ouders en student zelf riskeren een boete, krijgen een leer- of taakstraf, Jeugdreclassering of in ernstige gevallen kun je zelfs in hechtenis worden genomen. Naast de leerplichtwet is de RMC wet van toepassing. Het centrale doel van het RMC is het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende plaats in het onderwijs of arbeidsmarkt te kunnen vinden. Er is sprake van voortijdig schoolverlaten wanneer een jongere nog geen 23 jaar is én: - geen vwo/havo of niveau 2 mbo diploma heeft én - gedurende een maand zonder geldige reden geen onderwijs meer heeft gevolgd of - bij de school wordt uitgeschreven of van school wordt verwijderd Absentieregeling Wij vinden het normaal dat iedereen elk ingeroosterd lesuur op school aanwezig is. Dat vinden niet alleen wij, maar dat vindt de overheid ook. Verplichte aanwezigheid is dan ook opgenomen in de ondertekende onderwijsovereenkomst. De aanwezigheid van elke student wordt per lesuur/blokuur geregistreerd. De regels omtrent absentie zijn als volgt: Ziekmelding: Bel met de Front Office van de school tussen 8.00 uur uur (ook graag weer beter melden!! Ook vanaf je stageadres.) Voor studenten jonger dan 18 jaar geldt dat ouders/verzorgers de ziekmelding doorgeven. Ziek naar huis: Je meldt je af bij de Front Office. Verlof aanvragen: Verlof, voor bijvoorbeeld doktersbezoek of wegens familieopstandigheden, ruim van tevoren aanvragen bij de coach of teammanager. Nooit op de dag zelf. We gaan ervan uit dat afspraken buiten de school (bijv. tandarts) niet tijdens de lessen worden gemaakt. Extra verlof buiten de vakanties om, kan op last van de onderwijsinspectie in principe niet worden toegestaan. Slechts indien er sprake is van zeer zwaarwichtige omstandigheden kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de teammanager. Die bepaalt of het verzoek wordt ingewilligd. Te laat komen: Te laat komen wordt niet geaccepteerd. (6 x te laat: er volgt een preventief gesprek en bij 10 x te laat wordt je aangemeld bij de leerplichtambtenaar). Het kan voorkomen dat je niet op tijd op de locatie aanwezig kunt zijn omdat je met het openbaar vervoer reist. Is dat het geval, bespreek dan de tijden van het openbaar vervoer met je coach of teammanager. Je kunt dan een te laat pas ontvangen. Ongeoorloofd afwezig (spijbelen): Hieronder verstaan we afwezigheid anders dan door ziekte of extra verlof. Het gaat dus om afwezigheid van één of meer uren zonder dat je je met geldige reden hebt afgemeld. De coach spreekt je aan op ongeoorloofde afwezigheid. (Zie ook: Aanwezigheid/ RMC, Studiefinanciering en Verzuim).

9 1.2.3 Arbo-wet Ook op scholen, o.a. in de praktijklokalen, is de Arbo-wet van toepassing. Hierin worden o.a. de veiligheid en de werkomstandigheden tijdens lessen in de praktijklokalen geregeld. Ook tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV of stage) val je als stagiair onder de Arbo-wet en moeten de veiligheidsvoorschriften die gelden in de bedrijven worden opgevolgd Boeken Iedereen ontvangt een boekenlijst van de gekozen opleiding. Wij verzoeken je de boekenlijst zorgvuldig te raadplegen. Elke locatie heeft haar eigen contacten met een boekhandel. De boeken kun je via internet bestellen bij boekhandel van Dijk (onderdeel van de Studieboekencentrale, Dit bedrijf kent de door ons gebruikte methodes en is daardoor in staat snel te leveren. Controleer de bestellijst goed! Bestel geen boeken die je al hebt of die je niet nodig hebt. Eenmaal bestelde boeken worden bijna nooit weer teruggenomen en moeten worden betaald Contacten buiten de opleiding Contacten met ouders/verzorgers We hebben studenten met verschillende achtergronden. Ook het verschil in leeftijd en daarmee veelal zelfstandigheid is groot. Daardoor zijn soms de ouders/verzorgers het aanspreekpunt voor de opleiding en soms de studenten zelf. Om het overzichtelijk te houden, hanteren we de volgende uitgangspunten: - voor studenten onder de 18 jaar zijn de ouders/verzorgers in eerste instantie het aanspreekpunt - ben je 18 jaar of ouder dan kun je zelf aanspreekpunt worden. Dit kun je aangeven bij je coach. Contacten met bedrijven De beroepspraktijkvorming (BPV) of stage maakt een belangrijk deel uit van de opleidingen. De bedrijven, waar de praktijk plaatsvindt zijn erkende leerbedrijven. De student is tijdens de BPV-periode verzekerd voor schade aan eigendommen van het bedrijf (zie ook: Verzekeringen) Deelnemersraad Binnen het Noorderpoort is er ook medezeggenschap voor leerlingen. Er is een deelnemersraad, ook wel studentenraad genoemd. De leden zijn zelf leerling/student op het Noorderpoort. De deelnemersraad komt op voor de belangen van de leerlingen. Als je meer wilt weten over de deelnemersraad, kun je contact met hen opnemen via de mail: adres Alle studenten ontvangen een individueel adres van het Noorderpoort. Het gebruik van dit adres is verplicht. Dat houdt in dat we verwachten dat je minstens één maal per (school)dag de inhoud van je mailbox checkt en indien nodig (als de school bijvoorbeeld aankondigt dat er een belangrijk bericht aan komt) vaker. We gaan er vanuit dat je verstandig met je account om gaat. Het is dus niet toegestaan om dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende berichten te versturen, kettingbrieven te versturen, pornografisch materiaal te verspreiden, illegale inhoud te verzenden, commerciële activiteiten te ontplooien, virussen of zgn. "wormen" te verspreiden of anderszins berichten te versturen die het Noorderpoort kunnen schaden Gedragscode Het Noorderpoort verwacht van alle medewerkers en studenten dat zij zich correct tegenover elkaar gedragen. Uitspraken of handelingen die kwetsend zijn voor een ander beschouwen we 9

10 als ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is: agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, pesten, schelden, bedreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik. Deze begrippen zijn nader omschreven in het document Klachtenregeling en de gedragscode Sociale Veiligheid. De volledige tekst van de regeling staat op onze website: (Zie ook: Klachtenregeling.) Onaangepast gedrag Wanneer een docent een student uit de les stuurt, dient de student het lokaal direct te verlaten. Na de les meldt de student zich bij de docent (of als de docent dat wenst bij de teammanager). In de dienstverlenende sector is het erg belangrijk hoe je met mensen omgaat. Wij leggen daarom veel nadruk op goede omgangsvormen. Niet alleen ten opzichte van de andere studenten, docenten en het overige personeel, maar ook tegenover de gasten en klanten die onze school bezoeken Introductiedagen/excursies/lezingen Gedurende het cursusjaar worden introductie activiteiten, bezoek aan de rechtbank en stageadressen georganiseerd in het kader van de opleiding. Tevens worden er ook lezingen gehouden. Geplande activiteiten vallen onder auspiciën van de school en leerlingen die niet deelnemen aan deze activiteiten zijn verplicht om vervangende opdrachten uit te voeren Kantine/ Noorderpoortpas en kopiëren/printen Kantine In onze kantine is een uitgebreid assortiment aan eet- en drinkwaren te koop. De verkoop gebeurt door middel van automaten en aan de balie. Voor alle automaten geldt: eerst een keuze maken en dan je pas invoeren. We ruimen in de kantine onze eigen spullen op en gedragen ons correct. Je kunt in de kantine (soms tegen kleine vergoeding) tafeltennissen en gebruik maken van de WII. Noorderpoortpas Voor de afrekening wordt gebruikgemaakt van een pas waarmee je via de automaten en aan de balie in de kantine kunt betalen. Dit pasje kun je via een automaat opwaarderen (dus zelf het bedrag bepalen dat je erop wilt zetten, maximaal bedrag is 50,00). De eerste pas wordt je gratis verstrekt. Verlies en diefstal van het pasje is voor eigen risico. Het saldo van het verloren pasje wordt niet vergoed. Een nieuwe Noorderpoortpas kost je 15,00. De Noorderpoortpas werkt binnen alle scholen van het Noorderpoort. Bij de opwaardeerautomaat na het inwerpen eerst oké knop indrukken daarna pas eruit halen. Vragen e.d. over de pas kun je stellen bij de conciërge. Kopieren/printen: Kopiëren kun je op de terminals die op diverse locaties in de school staat. De studenten van de school voor Automotive / Logistiek / Uniformberoepen zullen in schooljaar een bedrag van 15,00 op hun pastegoed geschreven krijgen. Dit is voor het gebruik van de kopieermachine. Houd er rekening mee dat kleurenkopieën erg duur zijn en dat je genoeg saldo op je pasje hebt staan als je moet kopiëren/printen tijdens je examen. Prijzen: Centrale Repro Repro op school Tikprijs A4 inclusief papier en btw Tikprijs A4 inclusief papier en btw Enkelzijdig zwart 0,0142 Enkelzijdig zwart 0,05 Enkelzijdig kleur 0,153 Enkelzijdig kleur 0,15 10

11 De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven Kluisjes In het gebouw van de opleiding is in principe voor elke leerling een kluisje beschikbaar. Deze kluisjes kunnen gehuurd worden, zodat je veilig je persoonlijke bezittingen kunt opbergen. Per jaar wordt voor het huren van een kluisje 8,00 in rekening gebracht. (Tussentijdse restitutie is niet mogelijk). Daarnaast betaal je een borg van 5,00 voor de sleutel. Dit geld wordt terugbetaald bij het inleveren van de sleutel (nadat je gestopt bent met de opleiding, na de diplomering en voor elke zomervakantie) door de conciërges. Als je gebruik wilt maken van een kluisje, dan kun je je melden bij de conciërge. Huurvoorwaarden bagagekluisjes: je bent als huurder verantwoordelijk voor het goede beheer van het gehuurde kluisje, de school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van iemands persoonlijke eigendommen (zie ook: Aansprakelijkheid), de schoolleiding zal, indien het vermoeden bestaat dat het kluisje niet naar behoren wordt gebruikt, deze openen, uitsluitend in aanwezigheid van de betreffende huurder. Indien de huurder geen gevolg geeft aan de oproep bij de opening aanwezig te zijn, zal de schoolleiding zonder aanwezigheid van de huurder tot opening van het kluisje overgaan, het eventuele verlies van de sleutel moet direct worden gemeld, waarna de huurder 5,00 in rekening zal worden gebracht voor het verstrekken van een nieuwe sleutel Lesgeld en cursusgeld/ Schoolkosten De lesgelden worden jaarlijks door het Ministerie vastgesteld en verschillen al naar gelang er gebruik wordt gemaakt van het aanbod. Studenten die op 1 augustus jaar of ouder zijn en volledig dagonderwijs volgen, moeten lesgeld betalen. Dit bedrag is voor het schooljaar ,00. DUO is verantwoordelijk voor het innen van het lesgeld. Studenten van de opleidingen Werken en leren betalen cursusgeld (BBL). De hoogte is afhankelijk van het niveau van de opleiding. Voor opleidingen op niveau 2 is dit voor het schooljaar : 232,00 Je kunt het lesgeld op verschillende manieren betalen: het volledige bedrag in een keer per acceptgiro, het bedrag in zes termijnen via automatische incasso, als je voor 1 januari bent ingeschreven of het bedrag in drie termijnen via automatische incasso, als je op of na 1 januari bent ingeschreven. Voor het eerst lesgeld betalen? Je krijgt een acceptgiro van DUO. Wil je in termijnen betalen? Dan moet je dat vóór de uiterste betalingsdatum die op de acceptgiro staat aan DUO doorgeven. Dit doe je in Mijn DUO. Anders kun je het volledige lesgeldbedrag alleen nog in één keer per acceptgirokaart betalen. Je kunt je ook wenden tot een regionaal Steunpunt Studiefinanciering. Diploma behaald Als je je diploma hebt behaald, heb je recht op studiefinanciering tot en met de maand, waarin de examencommissie beslist en bekendmaakt dat je geslaagd bent. Op die datum moet je school je ook uitschrijven. Dat kan dus een andere dag zijn dan de dag, waarop je je diploma krijgt of de dag dat jij voor het eerst hoort dat je geslaagd bent. N.B. Een leerling die verder gaat studeren in het mbo of hbo kan gebruik maken van een zogenaamde overbruggingsregeling. 11

12 Er is sprake van een overbrugging als je in de periode tussen je oude en je nieuwe opleiding financiering krijgt. Een overbrugging duurt maximaal vier maanden. Een overbrugging vanuit tegemoetkoming scholieren is een gift. Een overbrugging vanuit studiefinanciering is afhankelijk van de studiefinanciering die je voor de overbrugging ontving. Dus als je vóór de overbrugging een prestatiebeurs of een lening hebt, heb je dat ook tijdens de overbrugging. Teruggave lesgeld Soms kun je een gedeelte van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Je verzoek om teruggave van het lesgeld moet voor het einde van het schooljaar bij DUO binnen zijn. 31 juli is de laatste dag van het schooljaar. Uitgeschreven op eerste van de maand Als je op de eerste van de maand wordt uitgeschreven, sta je die maand niet meer ingeschreven en heb je over die maand ook geen recht meer op studiefinanciering en studentenreisproduct Lesuitval Bij afwezigheid van een docent kan er zelfstandig gewerkt worden in het lokaal. De leerstof voor het desbetreffende vak staat in de studieplanner aangegeven. Actuele informatie over leswijzigingen wordt verstrekt via het informatiescherm in de hal en via lesuitval: Medezeggenschap bij de school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen. Medezeggenschap op scholen is als wettelijke verplichting onder meer vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Op basis van deze wet heeft het Noorderpoort gekozen voor een vorm van decentrale medezeggenschap, met als consequentie dat ook de school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen zijn eigen schoolraad heeft. Per 1 februari 2011 is voor de medezeggenschap de wet op de Ondernemingsraden (WOR) van toepassing. De schoolraden zijn ingesteld door de ondernemingsraad (OR). Bij de OR worden onderwerpen geagendeerd die te maken hebben met het beleid van álle scholen en diensten. Dit noemen we centraal beleid. Heb je vragen of wil je de Schoolraad of OR iets laten weten, dan kan dat. Verderop staan de adressen en de telefoonnummers. Wat zijn de rechten en plichten van de Schoolraad? Het functioneren van de Schoolraad is gebaseerd op vier basisrechten: recht van advies, recht van instemming, recht van informatie en recht van initiatief. In het reglement van de Schoolraad worden deze rechten uitgewerkt. De taken/plichten van de Schoolraad kunnen als volgt worden samengevat: - medeverantwoordelijk voor het beleid van de school, - medeverantwoordelijk voor het algehele functioneren van de school, - advies- en/of instemmingsrecht betreffende kwaliteit van het onderwijs, - schoolbegroting, - formatieplan en taakbeleid, - toezien op het naleven van afspraken die voortvloeien uit de CAO, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. De Schoolraad wil het volgende bevorderen: - kwalitatief goed onderwijs, openheid en openbaarheid, goed werk- en leefklimaat voor docenten en studenten, 12

13 De schoolraad van de school voor Automotive bestaat uit: de heer J.J.C. de Ruijter, de heer G.F. Duitscher, de heer. R.J. Prins en de heer I. Bouma Je kunt ze bereiken via: Tel: Niveaus De opleidingen Beveiliging kent twee niveaus. Een niveau 2 opleiding voor Beveiliger 2, deze opleiding duurt 2 jaar en een niveau 3 opleiding voor Coördinator Beveiliging 3, deze opleiding duurt 3 jaar. De opleidingen verschillen van elkaar in moeilijkheid, studieduur, praktijkduur en ook het soort werk dat je er later mee kunt doen. Om met de opleiding Coördinator te beginnen moet je eerst de opleiding Beveiliger 2 hebben afgerond Noorderpoortjaarprijs Het Noorderpoort is trots op zijn studenten en wil dit graag laten blijken. Daarom reiken we één keer per jaar de Noorderpoortjaarprijs uit aan een geweldige student van ons. De winnende student voldoet aan een of meer van de volgende criteria: vakmanschap, inzet/ambitie/ijver, betrokkenheid, creativiteit, functioneren, doelgerichtheid en het tonen van een commerciële en/of dienstverlenende instelling. Het gaat er dus niet om wie de hoogste cijfers heeft behaald. Er zijn veel meer factoren die bepalen wie de prijs wint. De kandidaten worden voorgedragen door een nominatiecommissie van de school, waar zij de opleiding volgen. Elke school organiseert in april zijn eigen voorverkiezing. Zo worden uiteindelijk maximaal 15 kandidaten gekozen die genomineerd worden voor de Noorderpoortjaarprijs. In april/mei vindt dan de grote feestelijke uitreiking plaats. Niet iedereen komt in aanmerking; het gaat om een student die in 2014 het diploma behaalt. Mocht je hiertoe behoren, dan maak je kans dat je voorgedragen wordt. Wil je meer weten over de Noorderpoortjaarprijs, neem dan contact op met de dienst Marketing en Communicatie tel.: Onderwijsovereenkomst Elke student die een opleiding volgt van het Noorderpoort, dus ook van de school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen sluit een onderwijsovereenkomst met de school. Door het tekenen van een onderwijsovereenkomst wordt duidelijk wat jij van de school (opleiding) mag verwachten en wat de school (opleiding) van jou mag verwachten. Zo staat er in dat de school goed onderwijs moet verzorgen en aan welke spelregels de school zich moet houden, tijdens het verblijf van de student op school. Ook staat er in dat de student een inspanningsverplichting heeft. Dit houdt in het kort in dat de student zijn best moet doen om de opleiding op een juiste manier en met inzet te volgen. Ook zijn er artikelen opgenomen over bijvoorbeeld verlof, uitval van onderwijsactiviteiten, schorsing en bezwaar en beroep. Je ontvangt een kopie van deze onderwijsovereenkomst Prestatiebeurs Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt een voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), heb je als je aan alle voorwaarden voldoet recht op studiefinanciering. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag krijg je voor het eerst studiefinanciering. Gift of prestatiebeurs? Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt. Voor vragen kun je je wenden tot een regionaal Steunpunt Studiefinanciering. 13

14 Privacyreglement Het Noorderpoort registreert persoonsgegevens van bestuursleden, personeelsleden en studenten. We registreren alleen gegevens die nodig zijn vanuit onderwijskundig, financieel of organisatorisch oogpunt. Verder zijn we wettelijk verplicht een aantal gegevens te registreren ten behoeve van verslaglegging aan het Ministerie van Onderwijs en andere overheden. De persoonsgegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en alleen aan instanties buiten het Noorderpoort verstrekt als dit wettelijk verplicht is. Binnen het Noorderpoort kunnen alleen medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun werk erover beschikken. Zij kennen een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het Noorderpoort vind je in het Privacyreglement. Het reglement staat ook op onze website: Sportbenodigdheden (indien van toepassing): sportbroekje, sportschoenen (geen zwarte zolen binnen), t-shirt, handdoek (douchen na het sporten is gewenst), het dragen van sieraden en telefoons tijdens de sportlessen is niet toegestaan. Het meenemen van waardevolle spullen wordt ten zeerste afgeraden Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Dit Studiefonds is bedoeld voor degene die op geen enkele wijze in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de studiekosten en woonachtig is in de provincie Groningen (met uitzondering van inwoners uit de stad Groningen). Meestal moet je de aanvraag vóór aanvang van het studiejaar indienen. Downloaden van aanvraagformulieren kan via de site: Neemt u voor meer informatie contact op met het Studiefonds, telefoonnummer of of per (Zie ook: Tegemoetkoming Studiekosten/Studiefinanciering) Studiefinanciering en verzuim Je dient zelf contact met de school of je werkgever op te nemen indien je afwezig bent. Ook de school zal bij afwezigheid contact met je opnemen. Elk verzuim, waarvoor geen toestemming is verkregen, wordt aangemerkt als onrechtmatig verzuim, waartegen disciplinaire maatregelen genomen worden. Als scholier van 18 jaar of ouder ontvang je studiefinanciering en daar moet je natuurlijk wat voor doen. Studiefinanciering ontvang je voor het volgen van lessen. De school is verplicht om te controleren of je de lessen wel volgt. Als blijkt dat je van school wegblijft, dan zal de school contact met jou zoeken (zie: aanwezigheid/rmc). Ben je langer dan vijf weken afwezig en/of heb je geen geldige reden, dan meldt de school dit aan bij DUO. Dit kan gevolgen voor je studiefinanciering hebben. Ten eerste wordt met terugwerkende kracht je volledige beurs omgezet in een lening. Dit gaat in op de eerste dag van de maand na jouw afwezigheid. Ten tweede wordt je studiefinanciering ingetrokken in de maand nadat de melding van de afwezigheid werd doorgegeven aan DUO. Gelijktijdig verlies je ook het recht op de OV-studentenkaart. Je bent zelf c.q. ouder/verzorger verantwoordelijk voor een juiste afwikkeling van de eventuele uitschrijfprocedure en financiële afwikkeling met de studiefinanciering.dit alles geldt niet als je een goede reden hebt voor je afwezigheid. Ziekte en bijzondere familieomstandigheden zijn geldige redenen voor afwezigheid. Meld je dit op tijd aan de coach dan is er met je studiefinanciering niets aan de hand. 14

15 Studiegids Elk jaar ontvang je naast deze locatiegids een studiegids. Daarin staat hoe de opleiding die je gaat volgt in elkaar zit en informatie over o.a. het examenreglement, programmering examinering, cijferkaarten Studieplanner Goed studeren is vaak een zaak van goed plannen. Om je hierbij te ondersteunen ontvang je studieplanners. Daarin staat een omschrijving van de te behandelen en bestuderen leerstof, verdeeld over de periode tot aan de toets/examenonderdelen. Vaak staat er ook op aangegeven wat je als huiswerk moet doen en welke opdrachten eventueel op school moeten worden uitgewerkt Tegemoetkoming studiekosten/studiefinanciering (niet voor BBL-opleidingen) Tegemoetkoming Studiekosten 18-: Ben je jonger dan 18 jaar dan kunnen je ouders/verzorgers een tegemoetkoming studiekosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen, de schoolsoort, de te maken reiskosten en het feit of je al dan niet thuis woont. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de Front Office. Tegemoetkoming Studiekosten 18+: Deze regeling is bestemd voor studenten die aan het begin van een kwartaal 18 jaar zijn. De studiefinanciering moet je zelf aanvragen. Als je een tegemoetkoming studiekosten ontvangt krijg je automatisch bericht. Studiefinanciering moet drie maanden voordat je in aanmerking komt, worden aangevraagd. De studiefinanciering vervangt de kinderbijslag voor studenten van 18 jaar en ouder. Je ouders ontvangen als je recht hebt op studiefinanciering dus geen kinderbijslag meer. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de Front Office Vakantieregeling Noorderpoort Vakantie: periode: Herfstvakantie 13 oktober t/m 17 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2013 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 27 februari 2015 Goede Vrijdag en Pasen 2 april t/m 6 april 2014 Koningsdag 27 april Meivakantie 4 mei t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 15 mei 2014 Pinksteren 25 mei 2015 Zomervakantie juli t/m 21 augustus Verzekeringen Aansprakelijkheid Het Noorderpoort is verzekerd tegen de feitelijke wettelijke aansprakelijkheid. Er is derhalve alleen sprake van dekking in geval van onzorgvuldig of nalatig handelen. Schade te wijten aan het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen (o.a. auto s en bromfietsen), wordt niet door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Ook voor diefstal van persoonlijke eigendommen is het Noorderpoort niet aansprakelijk. Deze verzekering is met name relevant in geval van stage (BPV). Indien een stagiair tijdens werkzaamheden in opdracht van het leerbedrijf, schade krijgt of toebrengt in het leerbedrijf, dan is, in principe, het leerbedrijf hiervoor wettelijk verzekerd. 15

16 Ongevallen Het Noorderpoort heeft voor stagiairs en voor studenten, die een opdracht uitvoeren buiten de schoolgebouwen, een ongevallenverzekering afgesloten die uitsluitend dekking biedt gedurende de tijd dat de student met deze opdracht bezig is. Binnen- en buitenland Het Noorderpoort heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Deze verzekering kent een werelddekking. Let op: de ziektekostenverzekering van de reisverzekering is secundair. Dit betekent dat declaraties van ziektekosten eerst bij de eigen ziektekostenverzekering ingediend moeten worden Verzoeken/klachten over schoolzaken/beroep- en bezwaarschriften Het is mogelijk dat studenten een klacht of verzoek hebben over toetsing en examinering, ongewenst gedrag (van anderen) of klachten/verzoeken van algemene aard. Studenten dienen eerst in gesprek te gaan met de betreffende docent, de coach of de teammanager. Als je er dan nog niet uitkomt kun je afhankelijk van de soort klacht/verzoek vervolgstappen ondernemen. Een klacht/verzoek op het gebied van toetsing/examinering of een algemene klacht/een algemeen verzoek moet schriftelijk ingediend worden, onder vermelding van enkele basisgegevens: datum van je klacht/verzoek, naam, adres, postcode en woonplaats, opleiding, klas en handtekening. Daarnaast moet er relevante informatie verstrekt worden: datum van de gebeurtenis, het uitvoerig omschreven verzoek én een omschrijving van wat er al gedaan is om de klacht op te lossen. De brief kun je afgeven bij de Front Office, die ervoor zorgt dat je brief bij de juiste personen terechtkomt (directeur of examencommissie). Voor meer informatie kun je kijken op de site: Voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag is er een formulier Incidentenregistratie te verkrijgen bij de Front Office (of in het bakje naast de gele brievenbus waar je het formulier weer in kunt stoppen. Brievenbus hangt aan de kamer van de conciërge). 1.3 HUISREGELS Iedereen heeft rechten en plichten. Elke school kent zijn eigen regels. Het gaat hierbij om afspraken waaraan studenten en personeel zich moeten houden om op een plezierige en eerlijke wijze met elkaar om te gaan. Hiertoe zijn rechten en plichten van studenten o.a. opgenomen in de onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs. Naast deze algemene regels voor studenten, waaraan een ieder zich moet houden, is het denkbaar dat docenten tijdens hun lessen aanvullende regels stellen. Hierna volgt een aantal huisregels van onze school Aansprakelijkheid De school is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van studenten (zie ook Verzekeringen) Alcohol- en drugsgebruik Drugs, alcohol of andere geestverruimende middelen gebruiken we niet op school en ook niet in de buurt van school of tijdens andere schoolactiviteiten, zoals stage of excursies. Tevens mag je onder schooltijd niet onder invloed van deze middelen verkeren. Signalering van gebruik of verhandeling in of in de buurt van school betekent dat de student direct doorverwezen wordt naar de teammanager of de directie. Onmiddellijke schorsing of verwijdering volgt. 16

17 1.3.3 Diefstal en geweld Van elke vorm van diefstal en geweld op school wordt aangifte gedaan bij de politie. Studenten die geld of goederen van de school, van stagebedrijven, van medestudenten of van personeel ontvreemden, zullen onmiddellijk van school worden verwijderd Eten en drinken Het is toegestaan om te eten of te drinken in de kantine van de school Fraude Elke vorm van fraude tijdens examens (in de studiegids wordt aangegeven wat examentoetsen en wat voortgangstoetsen zijn) wordt gemeld aan de schoolexamencommissie. Deze commissie beslist welke sanctie er tegen de betrokken studenten wordt ondernomen. Zie ook de STUDIEgids Geluids- en filmbeelden Je mag op school in het bezit zijn van een mobiele telefoon, mits deze tijdens de lessen uitstaat. Je mag je mobiele telefoon niet gebruiken in/op de schoolgebouwen en -terreinen om beeld- of geluidsopnamen te maken. Overtreding wordt gestraft met inbeslagname van de mobiele telefoon, voor de rest van de (school)dag. Bij recidive (herhaling van overtreding) kan de mobiele telefoon een dag langer in beslag worden genomen. Ook kan aangifte worden bij de politie worden gedaan. Het maken van heimelijke beeld- en geluidsopnamen is namelijk strafbaar (artikelen 139a, 139b en 139f Wetboek van strafrecht) Op school gemaakte beeld- en geluidsopnamen dienen te worden verwijderd (uit de telefoon maar ook van eventuele andere gebuikte media). Weigering om gemaakte beeld- en geluidsopnamen te verwijderen, wordt gezien als ernstig wangedrag en kan leiden tot verwijdering van de school Kauwgom Het eten van kauwgom: liever niet Kleding en persoonlijke verzorging Na afloop van elke schooldag dienen jassen, sportkleding etc. mee naar huis genomen te worden, tenzij er een kluisje wordt gebruikt. Richtlijn gezichtsbedekkende kleding Met inachtneming van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving, de hierop gebaseerde jurisprudentie en de vigerende regelingen van het Noorderpoort, is het dragen van gezichtsbedekkende kleding door studenten en medewerkers in de gebouwen van het Noorderpoort of een andere aan het onderwijs gerelateerde locatie niet toegestaan. Het verbod is als volgt gemotiveerd: - kleding die het gezicht zodanig bedekt dat de gezichtsuitdrukking niet zichtbaar is en er dus van non verbale communicatie nauwelijks of geen sprake kan zijn, belemmert het onderwijsproces in ernstige mate - het niet kunnen waarnemen van het gezicht van een studiegenoot of medewerker is een ernstige aantasting van het gevoel van sociale veiligheid. Het staat haakt op de zorgfunctie van het Noorderpoort, zoals verwoord in de inleiding van de nota Sociale Veiligheid - beroepspraktijkvorming is bij de meeste opleidingen een essentieel onderdeel. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding zal het vinden van een BPV-plaats sterk bemoeilijken en een negatieve invloed hebben op het leerproces in de praktijksituatie. - het Noorderpoort heeft een belangrijke rol in het mede tot stand brengen van een positief sociaal en maatschappelijk klimaat, het bevorderen van integratie en het voorkomen van tweedeling. Het toestaan van gezichtsbedekkers is in strijd met deze maatschappelijke opdracht. - een correcte verzorging van het uiterlijk is voor elke student vereist. 17

18 1.3.9 Lokalen/sanitair Niet alleen de lokalen maar alle ruimten in de school dienen netjes gehouden te worden. Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken en aan het meubilair brengen we ook geen beschadigingen aan. ( Dus geen stickers, krassen en er NIET op schrijven). Eten en drinken doen we in de kantine. Na gebruik van het toilet en de douches dienen deze schoon achter gelaten te worden Mobiele telefoons Veel cursisten zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Het is goed te weten dat bereikbaarheid grenzen heeft. Op school geldt dat mobiele telefoons uit staan of tenminste op stil staan tijdens de lessen en worden dus zeker niet gebruikt in lokalen. Telefoneren dus graag buiten en/of in de pauze. In speciale gevallen kan de docent toestemming verlenen het toestel toch aan te laten staan. Vraag dit van tevoren. (film/beeldmateriaal zie: geluids- en filmbeelden) Ongewenst gedrag Wanneer een docent een student uit de les stuurt, dient de studenten het lokaal direct te verlaten. Wanneer de docent hierom verzoekt, meldt de student zich onmiddellijk bij de teammanager/coach. Na de les meld je je weer bij docent. In de zakelijke dienstverleningen en ICT is het erg belangrijk hoe je met mensen omgaat. Wij leggen daarom veel nadruk op goede omgangsvormen. Niet alleen ten opzicht van je medestudenten, docenten en overig personeel, maar ook tegenover gasten die onze school bezoeken. Het Noorderpoort verwacht van alle medewerkers en studenten dat zij zich correct tegenover elkaar gedragen. Uitspraken of handelingen die kwetsend zijn voor een ander beschouwen we als ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is: agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, pesten, schelden, bedreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik. Deze begrippen zijn nader omschreven in het document Klachtenregeling en gedragscode Sociale Veiligheid. De volledige tekst van de regeling staat op onze website: Opvolgen van verzoeken Verzoeken van docenten, conciërges of het ondersteunende personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd Roken Roken is binnen het schoolgebouw niet toegestaan. Buiten het gebouw kan het wel, maar wel op het terrein van de school, is dit uitsluitend toegestaan op de aangewezen plekken! Peuken en shag na gebruik graag opruimen in de daarvoor beschikbare prullen/peukenbak Schade Schade die aangebracht is kun je onmiddellijk melden bij de conciërge. Aan het schoolgebouw, aan de inventaris of aan eigendommen van medestudenten of personeel toegebrachte schade zal worden hersteld op kosten van degene die de schade heeft aangebracht. Zolang de kosten niet zijn betaald, kan de toegang tot de lessen worden ontzegd Schorsing en verwijdering Bij grove misdraging of wanneer een student zich herhaaldelijk schuldig maakt aan overtredingen of misdragingen, wordt de student geschorst en van school verwijderd. (Zie hiervoor ook de bepaling in de onderwijsovereenkomst.) 18

19 Wapenbezit Het is niet toegestaan om wapens (als bedoeld in de politieverordening of het Wetboek van strafrecht) mee te nemen in de school. Studenten die op school worden gesignaleerd met een verboden wapen, worden van school verwijderd. In alle gevallen wordt de politie gewaarschuwd en wordt er aangifte gedaan. 1.4 Veilig en sociaal Beleid Noorderpoort Veilig en sociaal, wat wil dat eigenlijk zeggen? Het Noorderpoort vindt een veilige sociale omgeving in en om de school belangrijk. Uitgangspunt is dat mensen alleen kunnen leren in een sfeer van veiligheid en plezier. Veiligheid wordt enerzijds geboden door materiële omstandigheden, zoals een schoon en warm gebouw met genoeg voorzieningen en anderzijds door de sociale omstandigheden, de mensen. We weten dat mensen zich veilig voelen als ze zich gezien, geaccepteerd, beschermd en ondersteund voelen. Het Noorderpoort doet van alles om zijn studenten en medewerkers een veilig gevoel te geven. Het instellen van vertrouwenspersonen is onderdeel van een overkoepelend beleid op het gebied van sociale veiligheid. Vertrouwenspersonen Op de school voor Business & Administratie locatie Diamantlaan zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld, die als speciaal aandachtsgebied sociale veiligheid hebben. Dit zijn mevrouw Teggatz en de heer.vacature. Af en toe gebeuren er dingen die voor overlast, verdriet, angst of ergernis zorgen. Denk aan ruzie, agressief optreden, (seksuele) intimidatie, (digitaal) pesten. Ook relatief kleine problemen worden serieus genomen want we willen voorkomen dat het grote problemen worden. Op school probeert degene die met de kwestie te maken krijgt deze zo goed mogelijk af te handelen. Dat zal vaak je mentor zijn, of de teammanager. Ook de vertrouwenspersonen kunnen daarin een rol spelen. Blijf dus niet zelf rondlopen met allerlei grote en kleine problemen maar roep tijdig hulp in. De vertrouwenspersoon behandelt de vraag van degene die zich meldt discreet en onderneemt geen actie zonder diens instemming. Voor contactgegevens over de vertrouwenspersonen: zie hoofdstuk 2. Wil je meer weten over sociale veiligheid, ga naar de website en kijk onder sociale veiligheid. Daar vind je ook formulieren waarmee je incidenten kunt melden, ook incidenten waarbij je zelf niet direct betrokken bent. De ingevulde formulieren kun je deponeren in de gele brievenbus die in de centrale hal hangt (aan de conciërgeloge). De vertrouwenspersoon neemt (als je dat wilt) dan contact met je op. 1.5 Studie & Handicap/de Noorderpoort-faciliteitenpas/LGF en TRON Studenten met een handicap of specifieke leerbeperking Het Noorderpoort/school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen wil studenten met een handicap of specifieke leerbeperking positief stimuleren en ondersteunen tijdens hun schoolloopbaan. Eén van de instrumenten hierbij is de NP-faciliteitenpas. Hiermee kan tijdens toepasselijke situaties op school de docent, surveillant, begeleider of coach erop gewezen worden, dat je recht hebt op de op de pas vermelde ondersteunende maatregelen. Het Noorderpoort/school voor Automotive / Logistiek / Uniformberoepen hoopt op deze wijze een deel van de leerbelemmeringen van studenten met een handicap, specifieke leerbeperking of chronische ziekte te verminderen en zo een gerichte bijdrage te leveren aan een succesvolle schoolloopbaan. Ook studenten, die van 19

20 oorsprong anderstalig zijn en korter dan 6 jaar in Nederland verblijven, kunnen een faciliteitenpas krijgen. Voor wie? Studenten, die door middel van een officiële medische of psychologische verklaring kunnen aantonen, dat zij behoefte hebben aan specifieke maatregelen bij lessen, opdrachten en toetsten/examens kunnen een faciliteitenpas krijgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je dyslectisch bent of door concentratieproblemen als gevolg van adhd of pdd-nos. Ook lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte kan ervoor zorgen, dat je behoefte hebt aan speciale afspraken of faciliteiten. Dit geldt eveneens voor anderstaligen, die korter dan zes jaar in Nederland zijn. Hoe kom ik eraan? De 2elijnsbegeleider van je opleiding zal beoordelen of je voor de faciliteitenpas in aanmerking komt. Hij vult in overleg met jou het aanvraagformulier faciliteitenpas in. De faciliteitenpas is persoonlijk. Om misbruik te voorkomen, moet je een recente pasfoto inleveren. Met een kopie van je medische of psychologische verklaring of een bewijs van je verblijfsduur in Nederland, wordt alles opgestuurd naar het Steunpunt Studie & Handicap CDV. Via de 2elijnsbegeleider krijg je vervolgens je faciliteitenpas uitgereikt. Om welke maatregelen gaat het meestal? - Extra tijd voor tentamens, examens en opdrachten. De algemene richtlijn voor het bieden van extra tijd bij toetsen en examens is 20%. In principe is dit aan te houden voor alle studenten met een pas. - Gebruik van hulpmiddelen, zoals computeraanpassingen, rekenmachine, regelkaarten, woordenboek. Daarbij gaat het er wel om dat het doel van de opdracht of tentamen/ kwalificatie blijft bestaan. Bijv. toestaan van gebruik van de computer met spellingscorrectie, een leespen of woordenlijsten voor dyslectische studenten. - Aangepast les- en tentamen/examenmateriaal. Studenten, die door hun handicap of leerbelemmering niet voldoende in staat zijn om het reguliere lesmateriaal te gebruiken, aanpassingen bieden. Dit kan bijv. gaan om vergrote teksten of mondelinge toetsen. - Aangepaste beoordeling. In teams zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de beoordeling van werkstukken, toetsen en andere opdrachten. - Aangepaste afname. Dit kan bijv. betekenen dat een student door concentratiemoeilijkheden beter in een rustige, aparte ruimte een tentamen/examen kan maken. Ook als het gaat om de hoeveelheid te maken opdrachten kan een aanpassing worden gedaan. LGF (student gebonden financiering) De 'Rugzak' heet officieel 'Student Gebonden Financiering' (LGF). Deze financiering is mogelijk dankzij de Wet op de Student Gebonden Financiering. Deze wet maakt het mogelijk dat studenten met een beperking die regulier onderwijs willen volgen een Student Gebonden Financiering (Rugzakje) kunnen krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat de student een indicatie heeft. Als er LGF is toegewezen, houdt dat in dat de school extra geld krijgt om de student extra te kunnen helpen. (De school moet melden dat er een rugzakkind is.) Uit de LGF wordt betaald: - extra formatie (uren personeel) - extra materiaal (leer- en hulpmiddelen). De school stelt in overleg met de student/ouders een handelingsplan op over doel en wijze waarop het ambulante begeleidingsonderwijs voor het kind wordt aangepast en 20

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie