Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +"

Transcriptie

1 Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens + Pagina 23 verkeerslichten LES 5 Kruispunten en de voorrang Pagina 28 LES 6 Afslaan en van richting Pagina 29 veranderen LES 7 Situaties Pagina 36 LES 8 Stilstaan + parkeren Pagina 37 LES 9 Inhalen, tegenkomen en Pagina 43 voorbijgaan LES 10 Snelheid+ auto(snel)wegen Pagina 46 LES 11 Verlichting, Signalen+militaire Pagina 54 Colonne LES 12 Erf, Rotonde, Spoorweg Pagina 61 LES 13 Verkeersinzicht en Milieu Pagina 66 Samenvatingen Pagina 68 1

2 LES 1 Begrippen + Diversen Wegen verkeer Wet (WVW 1994) Doel van de wegenverkeerswet: A. Het waarborgen van de veiligheid op de weg. B. Het beschermen van weggebruikers en passagiers. Een van de belangrijkste artikelen van de wegen verkeers wet is : Artikel 5. Het zogenaamde veiligheidsartikel. R V V Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels Dit is het reglement waarin de verkeersregels staan die ons vertellen hoe wij ons op de weg dienen te gedragen. B A B W Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer Hierin staat hoe en waar verkeersborden, situatie s, etc, eruit moeten zien. V R Voertuig Reglement Hierin staat waaraan een voertuig dient te voldoen, wat er op en aan een voertuig moet zitten, de inrichtingseisen dus. K R Kenteken Reglement In deze wet staat waaraan een kenteken(bewijs) moet voldoen. R R Rijbewijs Reglement Hierin staat aan welke eisen een rijbewijs moet voldoen. Weggebruikers (verkeer) Dat is iedereen die gebruik maakt van de weg. Verdeeld in 2 groepen zijn dat: Voetgangers en Bestuurders. Voetgangers Dit zijn alle personen die zich te voet voortbewegen. Onder voetgangers wordt ook verstaan: A. Personen die een fiets, bromfiets, motorfiets of een dergelijk klein voertuig aan de hand meevoeren. B. Personen die zich voortbewegen met rollerskates, autopets, skateboards etc. Een kind op een kinderfietsje wordt ook als voetganger beschouwd. C. Een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, als zij op het voetpad of trottoir rijden of zij van het ene voetpad of trottoir oversteken. Bestuurders (Alle weggebruikers behalve voetgangers) Verdeeld in drie groepen zijn dat: A. Bestuurders van motorvoertuigen a. Zijn alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Bijvoorbeeld; b. personenauto`s c. motormaaiers d. tractoren e. SRV-wagens f. Veegwagens e.d. 2

3 B. Bestuurders van trams en Overige bestuurders a. - fietsers b. bromfietsers c. - bestuurders van bespannen en onbespannen wagens d. bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Als de bestuurder van het gehandicaptenvoertuig gebruik maakt van het voetpad of trottoir e. of van het ene voetpad of trottoir oversteekt, valt hij onder de categorie voetgangers. - ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Aanwijzingen, Verkeerstekens & Verkeersregels om verwarring te voorkomen dienen deze drie onderdelen als volgt te worden opgevolgd; 1e Aanwijzingen. Deze kunnen worden gegeven door; Politie, verkeersbrigadiers, spoorwegpolitie, douanebeambten, etc. 2e Verkeerstekens. Deze kunnen we onderverdelen in;verkeerslichten, verkeersborden en verkeerstekens op het wegdek, deze dienen dan ook in de voorgenoemde volgorde te worden opgevolgd. 3e Verkeerregels. Deze zijn vastgelegd in de wet. Motorrijtuigen en Motorvoertuigen Alle voertuigen met een motor, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen. Behalve Tram, een bromfiets, snorfiets, brommobiel en gehandicaptenvoertuigen met een motor. BV.Motorfiets - auto - tractor - vrachtauto - autobus - trolleybus motorgrasmaaier wals srv wagen etc Bromfiets: bromfietsen zijn voorzien van een eigen gele kentekenplaat met een maximumsnelheid 45 km/uur 3

4 Snorfiets is een Bromfiets die is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km/uur. Vanaf 2006 moeten snorfietsen zijn voorzien van een eigen blauwe kentekenplaat. Motorfiets: Motorvoertuig op twee wielen, al dan niet met zijspan of aanhangwagen. Het blijft een motorvoertuig op twee wielen. Een motorfiets heeft ook een eigen kentekenplaat. Gehandicaptenvoertuig Het is om het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter, met of zonder een motor, waarvan de bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km/uur bedraagt en geen bromfiets is. Brommobiel: Een brommobiel is een bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie. Brommobielen worden qua gedragsregels in het verkeer gelijkgesteld aan motorvoertuigen. Het blijft wel een bromfiets. Dus voor bestuurders van brommobielen gelden dezelfde gedragsregels als voor bestuurders van motorvoertuigen en dus niet de regels van bromfietsen. We beschouwen de brommobiel dus als een auto. Vrachtauto Motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg. Autobus Motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, excl. de bestuurder. Dus uw personenauto mag niet meer dan 8 zitplaatsen hebben, de bestuurdersstoel daaronder niet begrepen. Lijnbus Voertuig, gebezigd voor openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer. 4

5 Voorrangsvoertuigen Motorvoertuig met de voorgeschreven optische en geluidssignalen ten dienste van; politie of Koninklijke Marechaussee Brandweer ambulance explosieve opruimingscommando of andere hulpverleningsdiensten door onze Minister aangewezen. Zij voeren optisch én geluidssignaal Optisch signaal: blauw zwaai- of knipperlicht Geluidssignaal: twee- of drietonige hoorn Let op een dierenambulance is nooit een voorrangsvoertuig. Slepen Aanhangwagens zijn; voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen, of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen. Slepen: Aanhangwagens zijn; voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen, of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen. Dus ook een personenauto die gesleept wordt, wordt als aanhangwagen beschouwd. De bestuurder in het gesleepte motorvoertuig moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dat op zijn naam staat. Als u een andere auto wil gaan slepen, dan mag de tussenruimte tussen beide voertuigen niet meer bedragen dan 5 meter. Vreemd genoeg heeft de wetgever het niet over een minimale afstand tussen beide voertuigen. De weg: is van gevel tot gevel en van sloot tot sloot. Inculsief berm, fietspad, trottoir en rijbaan. Hij is verdeeld in hoofdonderdelen: Weg rijbaan rijstrook 5

6 Overige onderdelen van de weg: Fietsstrook: Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan, waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht 6

7 Fiets-suggestiestrook: Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan. Hierop zijn geen afbeeldingen van een fiets aangebracht. Rijbanen: Elk weggedeelte bestemd voor rijdende voertuigen, met uitzondering van fietspaden en de fiets-/bromfietspaden. Opmerking: Als de rijbanen zijn gescheiden door een middenberm, dan horen beide rijbanen tot één en dezelfde weg en mag uitsluitend de rechterrijbaan worden gebruikt. Als dit onduidelijkheid geeft, plaatst de wegbeheerder meestal borden. Zie tekeningen. Busstrook Busbaan Door doorgetrokken of onderbroken Rijbaan waarop het woord BUS of 7

8 strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord BUS of LIJNBUS is aangebracht. LIJNBUS is aangebracht. Alleen bestuurders van bussen en taxi s mogen busbanen en busstroken gebruiken. Verdrijvingsvlak: Gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht. Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken niet gebruiken. Parkeerhaven en parkeerstrook Langs de rijbaan gelegen verharding, die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen. Een parkeerhaven is aan beide zijde gesloten. Een parkeerstrook is aan beide zijde open. Personenvervoer Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets. 8

9 Dus het is ook verboden personen te vervoeren in een auto die niet op een normale zitplaats zijn gezeten. Bijvoorbeeld achter in een stationwagen niet zijnde in een stoel. Als bestuurder van een personenauto mag u tijdens het deelnemen aan het verkeer geen telefoon vasthouden. Bushalte: Bestuurders moeten alle autobussen die bij een halte willen wegrijden hen daartoe gelegenheid geven. Dit geldt alleen binnen de bebouwde kom. Dus zodra een autobus bij een bushalte zijn richtingaanwijzer in werking stelt om weg te rijden, dient u hem in de bebouwde kom voor te laten gaan. Buiten de bebouwde kom hoeft u de autobus niet voor te laten gaan, omdat daar uw snelheid hoger ligt. Tramhalte: Bestuurders die een stilstaande tram of autobus willen voorbijrijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen, moeten aan hen daartoe gelegenheid geven. Dit geldt alleen als de passagiers op de rijbaan uitstappen. Belastingen: Als motorrijtuigen op de openbare weg rijden of staan, dan is de eigenaar verplicht om voor het betreffende motorvoertuig de wegenbelasting te voldoen. Verzekeringen Als motorrijtuigen op de openbare weg rijden of staan, dan is de eigenaar verplicht het motorvoertuig minimaal te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) De WA verzekering is bedoeld om andere weggebruikers financieel te beschermen tegen aanrijdingen door uw schuld.* all-risk (volledig casco) verzekering Zorg bij eventuele schade dat u altijd het Europees schadeformulier bij u hebt, zodat u vlug alle gegevens van de betrokken partijen verzameld heeft. Als er gewonden bij betrokken zijn, bel dan het nationale alarmnummer

10 Blinden & personen die zich moeilijk voortbewegen. Als bestuurder moet u blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan. Onder moeilijk voortbewegen wordt verstaan, bv. iemand op krukken of met een rollator. Iemand in een rolstoel valt daar niet onder. Voetgangersoversteekplaats Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan te doen, voor laten gaan. Let op; deze regel is dus al van toepassing als de voetganger of de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig bij een voetgangers-oversteekplaats staat te wachten. Bijzondere manoeuvres: Als u met uw auto een bijzondere manoeuvre wilt uitvoeren zoals bv; * wegrijden vanuit stilstand * het uit een uitrit de weg oprijden * van een weg een inrit oprijden * achteruitrijden * keren op de weg * in- of uitvoegen * rijstrook wisselen. 10

11 dan dient u al het overige verkeer voor te laten gaan. Tevens moet u een teken geven met uw richtingaanwijzer bij; * wegrijden vanuit stilstand * het inhalen van een ander motorvoertuig * in- of uitvoegen * rijstrook wisselen * een belangrijke zijdelingse verplaatsing. ABS Wat betekent het als uw auto is voorzien van ABS? Het Anti Blokkeer Systeem heeft als voordeel dat de wielen bij het remmen niet blokkeren, waardoor de auto bestuurbaar blijft. Alcohol, drugs en medicijnen Het is aan ieder voorboden: een voertuig te besturen of als bestuurder als hij onder invloed verkeert van een stof (alcoholhoudende drank, drugs, medicijnen, etc) waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten (sticker op medicijnen) dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, zodat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. Achter de stuur met Alcohol op. Mag u rijden als u alcohol genuttigd hebt? Het antwoord is helaas Ja. Hoeveel? Tot 0,5 promille? (circa 2 glazen) Voor beginnende automobilisten 0,2 promille. In het algemeen mag iemand gemiddeld 2 glazen alcoholische drank nuttigen, om nog te mogen rijden. (beginners 1 glas.) Als bij een alcoholcontrole blijkt dat u meer heeft genuttigd dan 0,5 promille of 0,2 promille bij beginners, dan kan de politie u een rijverbod opleggen. U bent bij een alcoholcontrole verplicht uw volledige medewerking te verlenen. Een rijverbod kan worden opgelegd voor ten hoogste 24 uur. Een rijverbod kan ook worden opgelegd als u alcohol genuttigd hebt en aanstalten maakt om te gaan rijden. Bij het rijden onder invloed bent u niet verzekerd. Dat koffie of iets anders het alcohol in uw bloed sneller afbreekt is helaas niet waar. Medicijnen: Een aantal geneesmiddelen kunnen dezelfde invloed hebben als alcohol (gele 11

12 waarschuwings- sticker). Zij beïnvloeden het reactievermogen meestal negatief. Drugs De meeste drugs beïnvloeden uw rijvaardigheid negatief. Mocht u aangehouden worden bij een verkeerscontrole dan is het moeilijk controleerbaar of u drugs gebruikt heeft. Mocht er een vermoeden ontstaan dat u drugs hebt gebruikt, dan wordt er meestal bloed afgenomen op het politiebureau. Doorrijden na een ongeval Ieder Die bij een verkeersongeval is betrokken of veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: 1. Bij dat ongeval, hij weet of vermoedt dat iemand gedood, letsel of schade aan een ander is toegebracht. 2. Daardoor, naar hij weet of vermoedt, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten. A geldt niet als: U uw identiteit en voor zover u een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig naar behoren hebt achtergelaten. Met de plaats van het ongeval verlaten wordt bedoeld: Weggaan met of zonder voertuig alsof er niets aan de hand is na gestopt te hebben wegrijden vóórdat zijn gegevens bekend zijn gemaakt bij de politie of de tegenpartij. Gevaarlijke stoffen U mag met uw personenauto als u door een tunnel rijdt niet meer dan 60 liter reserve-brandstof vervoeren. Als u meer dan 60 liter reserve-brandstof vervoert, mag u niet door tunnels rijden en bent u verplicht de aangegeven route te volgen. Route voor het vervoer voor gevaarlijke stoffen. 12

13 Hier moet u de autobus binnen de bebouwde kom de gelegenheid geven om weg te rijden. Hier moet u de touringcar binnen de bebouwde kom de gelegenheid geven om weg te rijden. Hier hoeft u de autobus buiten de bebouwde kom niet de gelegenheid te geven om weg te rijden. Tramhaltes Hier moet u de uitstappende passagiers de gelegenheid geven het trottoir te bereiken. Hier hoeft u de uitstappende passagiers niet voor te laten gaan, omdat zij op een bordes uitstappen. Wegrijden vanuit stilstand. Het inhalen van een ander motorvoertuig. Van een uitrit de weg oprijden. Een belangrijke zijdelingse verplaatsing. Aanwijzingen gegeven door een verkeersagent 13

14 Toelichting op de nieuwe autogordelwet Welk kinderzitje voor welk kind? Is uw kind groter of kleiner dan 1,35 meter? Groter: uw kind moet de autogordel gebruiken (voor zover beschikbaar). Als de gordel over de hals loopt in plaats van over de borst of als het heupgedeelte over de buik loopt (dat is vrijwel altijd het geval als het kind onderuit gezakt moet zitten om de knieën te kunnen buigen), gebruik dan ook een zittingverhoger. Hoe zwaar is uw kind? Minder dan 13 kg Tussen 9 en 18 kg Tussen 15 en 36 kg Meer dan 36 kg Babyautostoeltje Kinderautostoeltje Zittingverhoger Autogordel, eventueel met zittingverhoger of afzonderlijke gordelgeleider (gordelclip/gordelklem) Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting 14

15 LES 2 Rijbewijzen + Kentekenbewijzen Er zijn 5 categorieën rijbewijzen A rijbewijs = Motorfiets B rijbewijs = Personenauto (mag nooit wegen meer dan اقل من 3500 kg) Het rijbewijs B geldt voor het besturen van een personenauto voor max. 8 personen zonder de bestuurder. Op het rijbewijs zelf kan een aantekening staan. Bijvoorbeeld; alleen automaat. C rijbewijs = Vrachtauto D rijbewijs = Autobus E rijbewijs = Aanhangwagen Geldigheidsduur: Een rijbewijs heeft een geldigheid van 10 jaar na datum afgifte en 5 jaar als je 65 of ouder Theorie certificaat Het theorie-examen mag pas worden afgelegd als de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Het theorie-certificaat is 1 jaar geldig. Ontzegging van de rijbevoegdheid Als het rijbewijs is ingevorderd mag u op dat moment geen motorrijtuig meer besturen. (dus ook geen bromfiets) U mag dus ook geen rijlessen nemen op dat moment. Een aanhangwagen achter uw personenauto? Mag u een aanhangwagen achter uw auto trekken met uw B rijbewijs? Natuurlijk JA. Kentekens personenauto`s Het kenteken bestaat uit; Kentekenplaten 2- Kentekenbewijs Het kentekenbewijs bestaat uit deel 1A, 1B en het deel2. (voorheen het overschrijvingsbewijs). Deel 1A Dit bevat de technische gegevens van het voertuig. Origineel deel Deel 1B Bevat de gegevens van de eigenaar of houder. origineel deel Deel 2. Dit deel heeft u nodig als u uw auto wil gaan verkopen. Dit deel dient u dan ook thuis goed bergen. Kentekens aanhangwagens 15

16 Aanhangwagens hebben in bepaalde gevallen een eigen kentekenplaat. Aanhangwagen TMM is minder dan 750 kg, dan moet hij voorzien zijn van een witte kentekenplaat met dezelfde letters en cijfers als het trekkend voertuig. Deze plaat geldt ook voor fietsendragers PG- NR Aanhangwagen TMM is meer dan 750 kg, dan moet hij voorzien zijn van een gele kentekenplaat met een eigen kentekenbewijs HH - GG N Toegestane maximum massa wil zeggen: Het eigen gewicht van de aanhangwagen + wat de aanhangwagen maximaal aan gewicht mag laden. Een aanhangwagen achter uw personenauto? JUIST, u mag met uw B rijbewijs een aanhangwagen trekken achter uw auto. U mag met een B rijbewijs altijd een aanhangwagen trekken met een Toegestane maximum massa van 750 kg*. Uitzondering Als uw auto zwaarder is dan 750 kg. In dit geval mag de (TMM) Toegestane maximum massa van de aanhangwagen meer bedragen dan 750 kg, maar niet meer dan het gewicht van de auto. Als uw auto en aanhangwagen(tmm) samen meer wegen dan 3500 kg, dan is het BE rijbewijs verplicht. Toegestane maximum massa wil zeggen; Het eigen gewicht van de aanhangwagen + wat de aanhangwagen maximaal aan gewicht mag laden. Voorbeelden E achter B: N 16

17 Beginnerrijbewijs Je rijbewijs voor het eerst gehaald?. dan val je onder de nieuwe regeling. de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Je krijgt een strafpunt als je aangehouden bent vanwege bumperkleven, een snelheid meer dan 30km/u, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen. Het rijbewijs wordt geschorst als je voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Beginnersrijbewijs staat niet op uw rijbewijs vermeld, maar staat geregistreerd. 17

18 LES 3 Inrichting, belading en slepen van voertuigen Inrichting Een voertuig op de weg moet aan bepaalde wettelijke eisen ten aanzien van de inrichting voldoen. De belangrijkste verplichte inrichtingseisen voor een personenauto: 1. Snelheidsmeter: Deze moet goed werken en afleesbaar zijn. Moet bij nacht goed afleesbaar zijn. 2. Claxon: Deze moet goed werken en 1 toonhoogte hebben. 3. Achteruitrij-inrichting: Deze is uiteraard verplicht.als deze is ingeschakeld moeten tevens 1 of 2 achteruitrijlichten branden. 4. Mistachterlicht: Hiervan is er minimaal 1 van verplicht. (2 mag) 5. Uitlaat: Deze moet goed zijn bevestigd en gasdicht zijn over de hele lengte. 6. Ruitenwissers: Voor 2 goedwerkende ruitenwissers. (1 mag mits hij de gehele ruit wist) Een achterruitenwisser is niet verplicht. 7. Banden: Alle banden moeten voldoende lucht en profiel (1,6 mm) hebben. 8. Reserve wiel: Het reservewiel moet ook voldoende lucht en profiel (1,6 mm) hebben. 9. Spiegels: Verplicht zijn minimaal 1 binnenspiegel en een 1 linkerbuitenspiegel. Is het zicht door het achterraam onvoldoende bv. door sneeuw of lading, dan is ook een rechterbuitenspiegel verplicht. Ruitensproeier: De ruitensproeier is alleen verplicht als de auto een voorruit heeft.uiteraard moet er steeds voldoende ruitensproeiervloeistof aanwezig zijn. Inrichting, Lading en slepen van voertuigen: 18

19 De A.P.K. (Algemene Periodieke Keuring) De A.P.K.( Algemene Periodieke Keuring)De A.P.K. is een autokeuring moet elke auto elk jaar ondergaan om de veiligheid op de weg meer te waarborgen. De eerste keuring hoeft pas plaats te vinden nadat de auto 3 jaar oud is. Het keuringsbewijs moet men altijd bij zich hebben als men gaat rijden. Aanhangwagens en caravans die niet zwaarder zijn dan 3500 kg T.M.M. hoeven niet op de A.P.K keuring te verschijnen. Eisen aan lading: Als men lading gaat vervoeren moet men met veel dingen rekening houden, zoals; de lading moet goed worden bevestigd. de lading mag het uitzicht van de bestuurder niet belemmeren. de lading mag de verlichting en kentekenplaat niet bedekken. als de lading voor het voertuig of meer dan 1 meter achter het voertuig uitsteekt moet deze gemarkeerd worden met een markeringsbord. Een rode vlag is niet toegestaan. de lading mag bij personenauto`s niet meer dan 20 cm aan de zijkanten uitsteken. Tot een maximum van 2,55 meter. Deelbare lading: Mag niet voor het voertuig uitsteken: Mag maximaal 1 meter achter het voertuig uitsteken, tot een maximum van 5 meter achter de achterste as. 19

20 Ondeelbare lading; planken, leidingen, platen, etc. Deze lading mag wel voor het voertuig uitsteken. nl; 3,5 meter vanaf het stuur gemeten Mag maximaal 5 meter achter de achterste as uitsteken. Scherpuitstekende lading; leidingen, etc. Deze lading mag niet uitsteken. De lading mag wel uitsteken, als u de lading afschermt. Minimaal 2 meter boven het wegdek uitsteekt. 20

21 Fietsdrager Als u achterop uw auto een fiets wilt vervoeren let dan op dat u een goedgekeurde fietsdrager koopt. Uw kentekenplaat en verlichting moet altijd goed zichtbaar blijven. Daklast: U mag op het dak van uw auto last vervoeren. Houdt u wel rekening met de maximale daklast. Hoeveel de maximale daklast is kunt u terug vinden in het instructieboekje van uw auto. Lading op een aanhangwagen Als men lading gaat vervoeren met een aanhangwagen, dan moet u aan de volgende eisen voldoen. De aanhangwagen mag niet breder zijn dan 2,55 meter inclusief de lading. Let op; zodra de lading bij aanhangwagens meer dan 10 cm aan de zijkant uitsteekt, zijn deze markeringsplaten verplicht. Als de verplichte verlichting gevoerd moet worden, moeten ook deze platen verlicht zijn. Achter rood licht en voor wit licht. 21

22 Lading op een aanhangwagen De lading mag bij aanhangwagens aan de achterzijde tot 5 meter achter de as uitsteken. Let op; zodra de lading bij aanhangwagens meer dan 1 meter aan de achterzijde uitsteekt, zijn deze markeringsplaten verplicht. Als de verplichte verlichting gevoerd moet worden, moeten ook deze platen verlicht zijn. Achter rood licht en voor wit licht. Bij aanhangwagens mag de lading nooit aan de voorzijde uitsteken. (voorzijde is midden trekoog). Hulpkoppeling De hulpkoppeling is een stalen kabel, die ervoor zorgdraagt, dat de aanhangwagen, indien deze onder het rijden losraakt, aan het voertuig blijft verbonden. De hulpkoppeling moet deugdelijk zijn bevestigd en mag niet vervormd of overmatig versleten zijn. Wanneer de aanhangwagen al voorzien is van een losbreekreminrichting, is een hulpkoppeling niet toegestaan Losbreekreminrichting: Een losbreekreminrichting is een reminrichting die ervoor zorgdraagt dat de rem van de aanhangwagen vanzelf in werking treedt, zodra de verbinding tussen de aanhangwagen en het trekkende voertuig wordt verbroken. 22

23 LES 4 Borden, verkeerstekens en verkeerslichten 3 kleurige verkeerslichten: Rood stoppen Geel Stoppen, bestuurders die het licht zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijker wijs niet meer mogelijk is doorgaan. Groen: doorgaan Verkeerslichten: A- 3 kleurig verkeerslichten: Als er in een verkeerslicht een pijl als symbool is aangebracht, dan geldt de pijl alleen voor de aangegeven richting. Let op: In zo'n geval heeft het overige rechtdoorgaand verkeer rood. Dat geldt ook indien u linksaf slaat. De fietsers hebben nu dus rood. B- 2 kleurig verkeerslichten: Deze lichten zijn meestal uitgeschakeld. En worden pas geactiveerd indien nodig. Worden vaak geplaatst bij bruggen. Als ze bij bruggen worden geplaatst kan het langer duren voordat deze lichten weer uit gaan. Zet dan uw motor uit. 23

24 Deelstrepen op het wegdek Deelstrepen hebben als doel om de rijbaan te verdelen in rijstroken. Deze strepen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Naarmate de openingen tussen de strepen kleiner worden, wordt het inhalen gevaarlijker. Zie voorbeelden: Deelstrepen op het wegdek Een streep kan ook helemaal doorgetrokken zijn. Bij deze streep geldt dan ook: Bestuurders mogen deze streep niet overschrijden, ook niet om linksaf te slaan. Indien de rijbaan is verdeeld in dubbele strepen, dan telt de streep die het dichtst links naast u ligt. 24

25 wel Niet Niet Kantlijn Als de doorgetrokken streep een kantlijn betreft, dan mag u deze streep uiteraard gewoon overschrijden. 25

26 Gele strepen Tijdens werkzaamheden worden strepen die de rijbaan in rijstroken verdelen vaak geel gemaakt Verdrijvingsvlakken Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken niet gebruiken. Veer Een veer wordt meestal aangebracht om bestuurders te waarschuwen voor gevaar. Het is dan ook verstandig om uw snelheid te verminderen. Andere vormen zijn ook mogelijk. Zie voorbeeld. Voorsorteervakken De nadering van voorsorteervakken kan worden aangegeven met een bord. Als men in een voorsorteervak rijdt en men bevindt zich tussen de doorgetrokken strepen dan mag men niet meer van rijstrook wisselen. 26

27 Voorsorteervakken De nadering van voorsorteervakken kan worden aangegeven met een bord. Als men in een voorsorteervak rijdt en men bevindt zich tussen de doorgetrokken strepen dan mag men niet meer van rijstrook wisselen. U mag nu niet meer naar de rechterrijstrook. Let op; als er in een voorsorteervak het volgende symbool is aan gebracht, dan mag u de eerste weg niet inrijden. 27

28 LES 5 Kruispunten en Voorrang onverhard onverhard onverhard Een kruispunt is; een kruising of splitsing van wegen en kan gevormd worden door, 2 verharde wegen, 2 onverharde wegen, 2 fietspaden onderling, 1 verharde weg en een fietspad, 1 onverharde weg en een fietspad. Zie tekeningen. Voorrang verlenen: Voorrang verlenen houdt in; Het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen. Van belang is dat u het kruispunt nadert met aangepaste snelheid, zodat de andere bestuurders het vertrouwen krijgen en houden dat u hen voorrang zult verlenen. Nadert u een kruispunt met een te hoge snelheid dan is er geen sprake van voorrang verlenen in de zin van de wet en bent u dus strafbaar. Als u moet stoppen, doe dit dan voor het kruispunt. Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren. Dat u een kruispunt niet mag blokkeren geldt ook voor oversteekplaatsen voor (brom)fietsers en voetgangers. Als er op het kruispunt een opstelmogelijkheid is, mag u op het kruispunt stoppen. Uiteraard moet de opstelruimte voldoende breed zijn. 28

29 LES 6 Afslaan en van richting veranderen Twee Hoofdregels bij het afslaan Hoofd regel 1 (de rechtdoorregel) Bestuurders die links of rechts afslaan moeten al het verkeer wat op dezelfde weg rechtdoor gaat ( waar u op rijdt) voor laten gaan. in volgende voorbeelden Moet de rode auto wachten en andere verkeer voor laten gaan. De rechtdoorregel geldt ook als uzelf op een verharde weg rijdt en het tegemoetkomend verkeer van een onverharde weg komt, het is en blijft dezelfde weg. Ook hier geldt de rechtdoorregel. De blauwe auto mag eerst. Let op: Als iemand een uitrit verlaat geldt de rechtdoorregel niet. De rode auto mag nu eerst. Hoofdregel 2 (de korte bocht gaat voor de lange bocht ) Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan In de volksmond spreken we van: de korte bocht gaat voor de lange bocht 29

30 Voorbeelden. In beide links gevallen mag de blauwe auto eerst. Let op: Als iemand een uitrit verlaat geldt de korte bochtregel niet. De rode auto mag nu eerst. 1 Uitzondering op de hoofdregel bij het afslaan. De 2 eerder genoemde hoofdregels bij het afslaan gelden niet voor bestuurders van trams. In beide gevallen mag de tram dus eerst. 30

31 Voorsorteren Voorsorteren is wettelijk niet verplicht, maar als u niet voorsorteert en daardoor het overige verkeer onnodig hindert bent u wel strafbaar. Als er pijlen op het wegdek liggen is men wel verplicht deze op te volgen. Als u rechtsaf slaat ga dan zoveel mogelijk rechts rijden Als u links afslaat ga dab zoveel mogelijk tegen de as van de weg rijden. NB als het om eenrichtingsweg gaat moet je uiterst links voorsorteren met al dan niet rekening houden met uitzondering van Fiets/bromfietsen Voorsorteren in een éénrichtingsweg. In een volledige éénrichtingsweg kunt u het beste helemaal links van de rijbaan voorsorteren. Overige weggebruikers kunnen dan makkelijker inhalen. In een beperkte éénrichtingsweg kunt u het beste tegen de as van de weg voorsorteren. Helemaal links voorsorteren is hier verboden. 31

32 Voorsorteren op een rijbaan met éénrichtingsverkeer Op een rijbaan waar u geen tegenliggers hoeft te verwachten, kunt u het beste helemaal links van de rijbaan voorsorteren. Voorsorteren op of naast een fietsstrook. Als u rechtsaf wil slaan terwijl er een fietsstrook rechts naast u ligt, mag u in bepaalde gevallen op een fietsstrook voorsorteren. Op een fietsstrook met doorgetrokken streep. Mag u niet op voorsorteren Op een fietsstrook bij verkeerslichten. Mag u niet op voorsorteren 32

33 Op een fietsstrook met een onderbroken streep. Mag, hoeft niet. Als u linksaf slaat krijgt u vaak te maken met verkeer uit tegenovergestelde richting. U zult dan moeten beslissen of u voor elkaar langs gaat of om elkaar heen. In de meeste gevallen kunt u het beste voor elkaar langs gaan, tenzij anders aangegeven. In onderstaande voorbeelden kunt u zien dat u in situatie 1 weinig hinder van elkaar heeft, terwijl u in situatie 2 een moeilijke situatie creëert. Voorbeeld 1 heeft hier dus de voorkeur. Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 33

Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

Theorie samenvatting voor de B-Rijbewijs

Theorie samenvatting voor de B-Rijbewijs Theorie samenvatting voor de B-Rijbewijs Inhoud LES 1 Begrippen + Diversen Inhoud Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Kentekenbewijzen Pagina 14 LES 3 Inrichting, belading en slepen van voertuigen Pagina 18 LES

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs B

Theorieboek. rijbewijs B Theorieboek rijbewijs B 1 1. Begripsbepalingen hfst1 In de verkeerswetgeving zijn diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden.

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 27 STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 STOPPEN : STOPPEN IS IETS WAT JE NIET VRIJWILLIG DOET, MAAR OMDAT HET MOET. BIJVOORBEELD OM VOORRANG TE VERLENEN OF EEN VOETGAN- GER EEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OVER TE

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto Eisen aan bestuurder Geen gebruik maken van autogordels: 120,00 Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel:

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 2

Brommertheorieboek Deel 2 Brommertheorieboek Deel 2 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

7 C U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien.

7 C U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien. Examen 13 1 U nadert een kruispunt waar u voorrang moet verlenen. Uw snelheid is weliswaar laag maar voor u slaat de bestelauto rechtsaf en deze moet voorrang verlenen aan de bestuurder van de van links

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen. 2. Verkeersborden. 3. Verkeerslichten. 4. Verkeerstekens op het wegdek

1. Algemene bepalingen. 2. Verkeersborden. 3. Verkeerslichten. 4. Verkeerstekens op het wegdek RVV 1990 HOOFDSTUK I Begripsbepalingen HOOFDSTUK II Verkeersregels 1. Plaats op de weg 2. Inhalen 3. Files 4. Oprijden van kruispunten 5. Verlenen van voorrang HOOFDSTUK III VERKEERSTEKENS 1. Algemene

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 4 1.1 Gedragsregels 4 Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2017

De verkeersboetes in 2017 De verkeersboetes in 2017 1 EURO GOEDKOPER Nu moet je niet meteen per 1 januari je gaspedaal dieper in gaan trappen, want snelheidsovertredingen worden slechts één euro goedkoper. Dat betekent dat je voor

Nadere informatie

Veldhovense Rij-instructeurs Opleiding RVV RVV

Veldhovense Rij-instructeurs Opleiding RVV RVV RVV Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs B Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016

Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016 Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 078 Naam Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 9 juni 2004 (raadsvoorstel nummer

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990

REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 Samenstellers: R.K. Coobs, Nationale Politie, Eenheid Den Haag J.J. Bommezijn, VVN District Zuid Holland Uitgave: Februari 2014 In deze uitgave zijn alle

Nadere informatie

Wegsleepverordening 2003

Wegsleepverordening 2003 Wegsleepverordening 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling Wegsleepverordening 2003 Citeertitel Wegsleepverordening 2003

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

VERKEERSDEELNEMERS BESTUURDERS : ALLE WEGGEBRUIKERS BEHALVE VOETGANGERS.

VERKEERSDEELNEMERS BESTUURDERS : ALLE WEGGEBRUIKERS BEHALVE VOETGANGERS. 1 BEGRIPSBEPALINGEN LES 1 - REGELS ZIJN NODIG OM HET VERKEER VLOT EN VEILIG TE LATEN VERLOPEN. VERKEERSDEELNEMERS VERKEER : ALLE WEGGEBRUIKERS. BESTUURDERS : ALLE WEGGEBRUIKERS BEHALVE VOETGANGERS. 2 GROEPEN

Nadere informatie

: Gemeente Bronckhorst. Verkeersbesluit

: Gemeente Bronckhorst. Verkeersbesluit gemeente Bronckhorst Verkeersbesluit Besluit, 18 november 2016 Wij verlenen een ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste

Nadere informatie

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52 Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober 2016 10:16:52 Laten we met het goede nieuws beginnen: de verkeersboetes zijn in 2017

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31 1. Geen geldige APK 90 2. rijbewijs is verlopen 60 3. het rijbewijs niet kunnen tonen 60 4. het kentekenbewijs of APK keuringsbewijs niet kunnen tonen 30 5. rijden zonder rijbewijs 220 6. rijden zonder

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen.

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen. Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het R. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. ij deze vragen wordt u steeds de vraag gesteld:

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 75 Besluit van 23 november 2010 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 2 3 Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 6 1.1 Gedragsregels 6 Reglement verkeersregels

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B.

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. 1 PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. Herkomst van dit theorieboek Dit digitale auto theorieboek is te downloaden op www.rijschool-alex.nl. Ook maakt dit theorieboek onderdeel uit van onze eigen

Nadere informatie

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1 8 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 8. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Tekst geldend op: 22-05-2015) Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 640 Besluit van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting. Begripsomschrijvingen. In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikelsgewijze toelichting. Begripsomschrijvingen. In deze verordening wordt verstaan onder: Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990 : Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; b. wet : de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 2 Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 3 Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 6 1.1 Gedragsregels 6 Reglement verkeersregels

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 555 Besluit van 8 oktober 2005 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Wegsleepverordening Dordrecht

Wegsleepverordening Dordrecht Wegsleepverordening Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie