mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie"

Transcriptie

1 Partner in mobiliteit doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid rijbewijzen registratie door de RDW daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst Algemeen RDW-magazine 1

2 De RDW is graag partner in mobiliteit, op wie je kunt vertrouwen en die met je meedenkt. Hans van Santen Directeur Bedrijfsvoering RDW Johan Hakkenberg Algemeen directeur RDW De mobiliteit is in de afgelopen decennia enorm gegroeid De RDW zorgt ervoor dat het veilig blijft op de weg. Bovendien helpen we er graag aan mee om de milieuvervuiling door het verkeer zoveel mogelijk te beperken. aarom zijn we betrokken bij het opstellen van nieuwe regelgeving en zijn we erbij als de nieuwste auto s ontwikkeld worden. We zien erop toe dat ze schoon en veilig zijn, volgens de wettelijke normen. We keuren en testen, in binnen- en buitenland. En we helpen dag in dag uit automobilisten, overheidsdiensten, bedrijven en organisaties met onze documenten, kennis en database, waarin ontelbare gegevens zijn vastgelegd over alles wat er rijdt en vaart. De RDW is graag partner in mobiliteit, op wie je kunt vertrouwen en die met je meedenkt. Iedereen die bij ons aanklopt, moet kunnen rekenen op betrouwbare informatie en snelle service. Daarom zoeken we voortdurend naar innovaties voor betere producten, snellere communicatie, een efficiëntere dienstverlening en slimmere technologie voor de registratie van gegevens. Dankzij de nieuwste ontwikkelingen wordt steeds beter zichtbaar wat de RDW doet. Vroeger verliep onze dienstverlening vooral via gemeentehuizen, garagebedrijven, overheidsdiensten en postkantoren. Via internet komen we nu vaker zelf in contact met onze klanten. De computer, tablet en smartphone maken het mogelijk om onze registers te bereiken op een tijdstip dat het de klant het beste uitkomt. Het leidt ertoe dat we toegankelijker zijn en sneller onze diensten kunnen verlenen, terwijl ook nog eens kosten worden bespaard. In toenemende mate is de RDW ook internationaal actief. Grenzen vervagen door het verenigd Europa. Omdat de RDW een steeds voornamere rol speelt bij de bestrijding van fraude en criminaliteit, wisselen we meer dan ooit gegevens uit met de autoriteiten in andere landen. En omdat de regelgeving steeds vaker grensoverschrijdend in Brussel of Genève wordt opgesteld, zijn we ook daar aanwezig en geven we advies. Dit magazine laat zien waar we voor staan, wat we doen en hoe we georganiseerd zijn. Welkom bij de RDW! 202 Algemeen RDW-magazine

3 Welkom bij de RDW Inhoud Welkom bij de RDW Partner in mobiliteit Kerntaken De omgeving De organisatie Enkele cijfers Internationaal Omgevingsgeluiden Van schets tot schroot Samenwerken aan de truck van de toekomst Meer dan een cijfer- en lettercombinatie Van examen tot identificatie Een schat aan gegevens Service en advies Opsporing verzocht Voor een veiliger verkeer en schoner milieu RDW in Nederland 22 Redactie Tekst Fotografie Vormgeving Drukwerk Redactie-adres RDW, afdeling Communicatie Niek Schenk RDW, Sanne Donders, Target Press, DAF, Shutterstock X11 Creatie, Rijswijk Roto Smeets GrafiServices, Utrecht RDW, afdeling Communicatie Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer Zero emission 033

4 Missie RDW, partner in mobiliteit Partner: als betrouwbare en professionele medespeler zijn wij gericht op samenwerking en verlenen we diensten van hoge kwaliteit, tijdig en servicegericht, integer en onafhankelijk. Mobiliteit: in de gehele keten van verkeer en vervoer, veiligheid en milieu. Als dienstverlener leveren we toegevoegde waarde op het gebied van mobiliteit. Met de hoogst mogelijke snelheid en veel gevoel voor service op maat. We verbeteren de service richting onze klanten. We komen tegemoet aan de vraag naar nieuwe diensten op het gebied van mobiliteit, veiligheid en milieu. We bevorderen een slagvaardige samenwerking tussen de vele publieke en private partijen in de mobiliteitsketen. Niet alleen in Nederland, maar ook over de landsgrenzen heen. De RDW kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Efficiency in dienstverlening en de eigen organisatie. We investeren in de kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers. 404 Algemeen RDW-magazine

5 Kerntaken Namens de Nederlandse overheid voeren we een aantal kerntaken uit. Toelating Toezicht en controle Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt. Vanuit veiligheids- en milieuaspecten controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen. Handhaven van wet- en regelgeving en toezicht op bedrijven die publieke taken uitvoeren in de mobiliteitsketen, zoals garagebedrijven, importeurs, providers en verzekeringsmaatschappijen. Documentafgifte Registratie en informatieverstrekking Documenten afgeven in de voertuig- en rijbewijsketen: - kentekenbewijzen - rijbewijzen Registreren van rijbewijzen, voertuigen, voertuigkenmerken en voertuigeisen en hierover informatie verstrekken. 055

6 Omgeving voertuigfa werel europese overleggen nationale overleggen ap keur insta import- & exportbedrijven garagebedrijven europese overheid informatieproviders testhuizen Het werk van de RDW strekt zich uit over de hele mobiliteitsketen In deze keten werkt de RDW samen met andere partijen, nationaal en internationaal europese transportbranche kentekenloketten ECE-rege 606 Algemeen RDW-magazine

7 brikanten dwijd europese voertuigfabrikanten k- ingsnties nationale & lokale overheid burgers (Voertuig) fabrikanten europese testhuizen RDW in Nederland RDW in Europa RDW in de wereld eu-toelatingsinstanties demontagebedrijven verzekeringsen leasemaatschappijen (voertuig) branche- & belangenorganisaties lgeving 077

8 Organisatie Marc de Bruin Architect ICT Bedrijf in Groningen De RDW biedt mij goede ontwikkelingsmogelijk- heden. Daarnaast krijg ik de ruimte om een goede balans te creëren tussen werk en privé. Wat ons drijft Fleur Pullen Senior adviseur Afdeling Strategie en Externe Ontwikkelingen in Zoetermeer Koen Thielen Inspecteur Productbeoordeling divisie Voertuigtechniek in Zoetermeer Ik werk veel met collega s uit de Europese landen en ben regelmatig op pad. De uitdaging zit vooral in het samenbrengen van verschillende culturen, meningen en realiteiten. Metta Piening Facilitair medewerker Facilitair Service Punt in Veendam Bas Berkhout Ik reis veel, binnen en buiten Europa. Voor mij als autoliefhebber is het enorm boeiend om bezig te zijn met nieuwe auto s en de nieuwste techniek. Ik krijg voldoende ruimte om mijn inzichten en ideeën tot uiting te brengen ten behoeve van de interne klant. Senior projectmanager Divisie Registratie & Informatie in Veendam Ik stuur meerdere projectteams aan en zorg ervoor dat zij de projecten binnen de afgesproken tijd, kosten en kwaliteitseisen realiseren. 808 Algemeen RDW-magazine

9 divisie registratie divisie voertuigtechniek strategie & externe ontwikkelingen human resources financiën & control divisie registratie & informatie directie facilitair bedrijf RDW juridische & bestuurlijke zaken communicatie directiestaf ontwikkeling voertuigreglementering ict bedrijf 099

10 Cijfers AANTAL JAARLIJKS AFGEGEVEN DOCUMENTEN Bij het bezit en gebruik van voertuigen horen documenten: kentekenbewijs en rijbewijs. Ze zeggen iets over de kenmerken en identiteit van voertuigen en identiteit van rijbewijsbezitters REGISTRATIEBEWIJZEN SNELLE MOTORBOTEN RIJBEWIJZEN KENTEKEN DEEL 1A KENTEKEN DEEL 1B APK-KEURINGEN PER JAAR INDIVIDUELE KEURINGEN APK is er voor meer verkeersveiligheid en betere bescherming van het milieu. Het is in heel Europa wettelijk verplicht. De RDW laat ook voertuigen toe op individuele basis. Bijvoorbeeld voertuigen die vanuit het buitenland worden ingevoerd door particulieren PERSONENAUTO S EN LICHTE BEDRIJFSAUTO S VRACHTWAGENS, BUSSEN, ETC KENTEKENONDERZOEKEN INRICHTINGSKEURINGEN PERIODIEKE ONDERZOEKEN 10 Algemeen RDW-magazine

11 OPBOUW NEDERLANDSE VOERTUIGENPARK De RDW registreert voertuigen in het basisregister Voertuigen en verstrekt hierover informatie aan autoriteiten in binnen- en buitenland ,6% 8,9% 9,1% 5,7% 8,7% PERSONENAUTO S BEDRIJFSAUTO S AANHANGWAGENS MOTORFIETSEN BROMFIETSEN AFGEGEVEN ONTHEFFINGEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT Alle transporten die de wettelijke toegestane maten en/of gewichten overschrijden (te hoog, te breed, te zwaar of te lang) moeten, voor ze de openbare weg op mogen, in het bezit zijn van een ontheffing. De RDW is de centrale ontheffingverlener voor heel Nederland TYPEGOEDKEURINGEN Voordat een voertuig op de weg wordt toegelaten en bij eventuele wijzigingen achteraf, beoordeelt de RDW of is voldaan aan alle in Europa voorgeschreven veiligheids- en milieueisen. INFORMATIEVERSTREKKING UIT DE REGISTERS De RDW-registers zijn een belangrijke informatiebron voor andere overheden en private organisaties. De databanken bevatten gegevens van 11,5 miljoen voertuigen en hun eigenaren. Daarnaast registreert de RDW vaartuigen, verzekeringen en rijbewijzen INTERNATIONALE TYPEGOEDKEURINGEN 460 CONFORMITY OF PRODUCTION (COP) VOERTUIGBRANCHE OVERHEDEN PARTICULIEREN Genoemde aantallen zijn gemiddelden van de laatste jaren. In het jaarverslag van de RDW vindt u de meest actuele cijfers. Kijk hiervoor op jaarverslag.rdw.nl onder Over RDW. Of gebruik de QR-code. 11

12 Omdat Nederland geen grote auto-industrie heeft, kunnen wij ons heel onafhankelijk opstellen Grenzeloos vertrouwen in de RDW kees doornheim Manager Ontwikkeling Voertuigreglementering Wetten en regels zijn ook een internationale aangelegenheid. De RDW is nauw betrokken bij de ontwikkeling van internationale regelgeving. Fabrikanten willen graag in een vroeg stadium weten of hun nieuwe product aan de internationale eisen voldoet. De RDW helpt ze met advies. Regelmatig vergaderen lektrische aandrijving en intelligente transportsystemen en services zijn technieken die het rijden makkelijker, efficiënter en veiliger maken. De ontwikkelingen kunnen snel gaan in de auto-industrie. De RDW doet er alles aan om bij te blijven en liefst vooruit te kijken, vertelt Kees Doornheim. We volgen technische innovaties en bereiden ons erop voor als er een serieuze kans bestaat dat ze op de markt komen. Zo nemen we een voorsprong door alvast regels op te stellen waaraan het product straks moet voldoen. We houden nauw contact hierover met de fabrikant. Op die manier voorkomen we dat een product op de markt komt waar nog geen regelgeving voor bestaat. Dat zou leiden tot onduidelijkheid bij fabrikanten of zelfs onveiligheid voor consumenten. Doornheim en zijn collega s bij de Europese Unie in Brussel en Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties in Genève. De autoriteiten en fabrikanten komen dan bijeen om de nieuwste producten onder de loep te nemen. Natuurlijk hebben landen ook hun eigen wetgeving, maar die is steeds vaker gebaseerd op de ECE-regelgeving. Al in 1958 zijn door de Verenigde Naties in Genève afspraken gemaakt voor Europese kwaliteitsnormen van voertuigen. Inmiddels hebben ook landen als Japan, Nieuw-Zeeland en Australië zich daar bij gevoegd. Sinds 1998 wordt zelfs gewerkt aan een wereldwijde harmonisering. 12 Algemeen RDW-magazine

13 Internationaal De industrie is daar blij mee, want in toenemende mate willen fabrikanten hun producten over de hele wereld verkopen. Doornheim: We hebben in Genève zes werkgroepen die zich bezighouden met 132 reglementen die alle aspecten van een voertuig omvatten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het geluid, de verlichting of de uitstoot van voertuigen. We kijken ook naar de veiligheid, zoals de brandbaarheid van materialen in bussen of scherpe delen aan de buitenkant van een voertuig. De RDW heeft in het buitenland een goede reputatie. Omdat Nederland geen grote auto-industrie heeft, kunnen wij ons heel onafhankelijk opstellen. Bovendien is bijna nergens ter wereld het verkeer zo veilig als hier. Regelmatig krijgt de RDW daarom de vraag om voorzitter te zijn van internationale werkgroepen over de voertuigtechnische regelgeving. Hoe klein Nederland ook is, in de loop der jaren zijn we internationaal een belangrijke speler geworden. Al in 1958 zijn door de Verenigde Naties in Genève afspraken gemaakt voor Europese kwaliteitsnormen van voertuigen 13

14 Eucaris is ook te gebruiken in de strijd tegen belastingontduiking of terrorisme RDW als spin in het web bij Europese samenwerking: Eucaris en EReg Veel initiatieven voor samenwerking tussen verschillende landen vinden hun oorsprong bij de RDW. De RDW voert het secretariaat van EReg (European Association of Vehicle and Driver Registration Authorities). EReg is de koepel van Europese registratieautoriteiten. Deze bevordert nauwe samenwerking met de Europese zusterorganisaties van de RDW en onderhoudt tevens nauwe contacten met de Europese Commissie. Servi Beckers Manager Strategie en Externe Ontwikkelingen Doel van EReg is om samen met de zusterorganisaties van de RDW te komen tot een intensievere Europese samenwerking en kennisuitwisseling. Het volgen, identificeren en beïnvloeden van ontwikkelingen en regelgeving is daarbij van belang. Ook het bestuur van Eucaris (European Car and driving licence Information System) is bij de RDW ondergebracht. Dit is een Europees samenwerkingsverband om gegevens van voertuigen en rijbewijzen binnen Europa beschikbaar te stellen. De RDW nam eind vorige eeuw het initiatief hiervoor. Dankzij de uitwisseling van gegevens is het tegenwoordig lastiger om een gestolen auto in het buitenland te registreren. Ook de geldigheid van rijbewijzen kan met uitwisseling worden nagegaan, evenals gegevens die op een tachograafkaart staan inclusief de status- en afgiftegegevens van de kaart (gestolen, ingetrokken en dergelijke). Bovendien ontdekken steeds meer landen dat Eucaris ook te gebruiken is in de strijd tegen belastingontduiking of terrorisme. Het verdrag van Prüm, dat is opgewaardeerd naar een Europees Raadsbesluit, schrijft zelfs het gebruik van Eucaris door alle lidstaten voor. Dit verdrag beoogt een intensievere samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie. De deelnemende landen kunnen allerlei gegevens op het gebied van opsporing en justitie met elkaar uitwisselen. Eucaris omvat tegenwoordig dus veel meer dan alleen informatie over voertuigen en documenten van bestuurders. Steeds meer landen gebruiken het systeem ook voor verkeersovertredingen, kilometerstanden, verzekeringsinformatie of fiscale gegevens. Servi Beckers: Het mooie van Eucaris is dat het rekening houdt met de lokale wet- en regelgeving. Landen kunnen niet zomaar in elkaars database komen. Zij dienen als het ware een verzoek in en krijgen de gevraagde informatie, mits daar duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Het systeem houdt zo optimaal rekening met de wet- en regelgeving in de verschillende landen. 14 Algemeen RDW-magazine

15 Internationaal Europa Europa is belangrijk voor de RDW. De regelgeving komt grotendeels uit Brussel en heeft vaak directe gevolgen voor de Nederlandse voertuigbezitter. Daarom zet de RDW zich in om, samen met zusterorganisaties en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zijn kennis met Brussel te delen. Dit om de regelgeving zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de Nederlandse (en Europese) praktijk. Dankzij Eucaris is het tegenwoordig lastiger om een gestolen auto in het buitenland te registreren Ontwikkeling: ecall Het begrip ecall staat voor emergency call. Dit systeem zorgt er voor dat de auto tijdens of na een ongeluk, een noodoproep naar de meest dichtstbijzijnde 112-centrale stuurt. Dit kan gevraagd of automatisch gebeuren. Op basis van de gegevens in de noodoproep wordt op maat gesneden hulp geregeld. De noodoproep of ecall bevat onder andere de GPS-coördinaten van het ongeval en het chassisnummer van het voertuig. Gaat het om een buitenlands voertuig dan worden de technische voertuiggegevens met behulp van Eucaris binnen Europa opgevraagd. Economische diplomatie Sinds de jaren negentig heeft de RDW geïnvesteerd in internationale relaties. Door met toelatingsinstanties en registratiesautoriteiten uit andere landen samen te werken, is kennis vergaard en een internationaal netwerk opgebouwd

16 Stakeholders over de RDW Kees Pereboom coordinator techniek RAI Vereniging (Rijwiel & Automobiel Industrie) Door structureel en constructief overleg en door de samenwerking worden mogelijke problemen en knelpunten voortvarend en proactief opgepakt en opgelost door de RDW. 16 Algemeen RDW-magazine

17 Omgevingsgeluiden Petra de Roover beleidsadviseur Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving pakt de RDW doeltreffend op en de klant- gerichtheid is groot Renate Hemerik directeur VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) Het is een organisatie met korte lijnen, die altijd goed bereikbaar is. Ambro Smit beleidssecretaris TLN (Transport en Logistiek Nederland) De RDW helpt en denkt daadwerkelijk mee om procedures waar mogelijk te versnellen en de papieren rompslomp voor de transport- sector zoveel mogelijk te beperken 17

18 Ad Heil Arie de Jong waarnemend korpschef CEO Politie Brabant-Noord en voorzitter Strategische Beleidsgroep Verkeer van de Raad van Korpschefs ARN (voorheen Autorecycling Nederland) Juist omdat de RDW zoveel gegevens beheert en veel kennis in huis heeft, werken we ook steeds vaker samen bij grote opsporingsonder- zoeken in het kader van fraude en criminaliteit Voor ons is de RDW een sterke partner in de strijd tegen misstanden. Willem Klinkhamer voorzitter Servicehuis Parkeren Professionaliteit bij het omgaan met grote hoeveelheden data en grondige waarborging als het gaat om de privacy van gegevens, zo ervaar ik de RDW. Wat opvalt is de bereidheid tot samenwerking en het durven betreden van nieuwe paden. Terwijl dit soort organisaties in het buitenland nog wel eens stoffig willen zijn, is de RDW juist zeer modern Ferry Smith manager public affairs ANWB 18 Algemeen RDW-magazine

19 Koos Burgman algemeen directeur BOVAG De RDW is een moderne, zeer professionele uitvoeringsorganisatie van de overheid waarmee BOVAG over het algemeen prima kan schakelen 19

20 Van schets tot schroot Wie de weg op gaat, kan niet om de RDW heen 20 Algemeen RDW-magazine

21 Een nieuwe auto is één van de hoogtepunten in een mensenleven. Maar een autofabrikant mag een nieuw model in Nederland pas verkopen nadat een goedkeuring is verkregen als het veilig is en aan de milieueisen voldoet. Die keuring wordt verricht door de RDW of een andere Europese toelatingsinstantie. Wie in Nederland de weg op gaat, kan niet om de RDW heen. Iedere automobilist heeft een kentekenbewijs en een rijbewijs nodig. Het rijbewijs, dat ook een geldig identiteitsbewijs is, wordt geregistreerd door de RDW. Is een auto eenmaal in handen van de eigenaar, dan ziet de RDW erop toe dat deze goed geregistreerd staat, dat de auto verzekerd is en dat hij op tijd naar de APK gaat. Aan het einde van de levenscyclus van elke auto komt de RDW opnieuw in beeld. De RDW zorgt ervoor dat het te slopen voertuig als gesloopt in het kentekenregister komt te staan en ziet vervolgens toe op milieuvriendelijke recycling. Zo bewaakt de RDW de identiteit, de veiligheid en de milieutechnische kwaliteit van elke auto. Van schets tot schroot. 21

22 Toelating Samenwerken aan de truck van de toekomst In de wereld van het vrachtvervoer gaan de ontwikkelingen razendsnel. Vooral de toenemende vraag naar zuinige, schone trucks stelt hoge eisen aan de industrie. Grote truckfabrikanten, zoals DAF Trucks, vinden in de RDW een betrouwbare partner in de ontwikkeling van de vrachtauto van de toekomst. AF Trucks stond voor een grote uitdaging. Op 1 januari 2014 voldoet elke nieuw geregistreerde truck in de Europese Unie aan de strenge Euro 6-norm voor schoon uitlaatgas. De nieuwe generatie produceert dan zo n 97 procent minder roetdeeltjes en 95 procent minder stikstofoxiden (NOx) in vergelijking met de trucks van 15 jaar geleden. We komen met onze nieuwe dieselmotoren nagenoeg op het niveau van zero emission, zegt Ron Borsboom, directeur Productontwikkeling van DAF Trucks, met gepaste trots. De ontwikkeling van zo n nieuwe motorgeneratie kost bloed, zweet en tranen. En geld, heel veel geld. 22 Algemeen RDW-magazine

23 Zero emission Borsboom: Bij elke stap die we van de Euro 1-norm naar Euro 5 hebben gemaakt namen de ontwikkelingskosten en investeringen aanzienlijk toe. Bij de laatste stappen ging het zelfs om een factor 10. De stap naar Euro 6 is veruit de duurste. Dat zit hem niet alleen in het verminderen van de uitstoot, maar ook in de verplichte toepassing van On Board Diagnostics: de truck bewaakt zelf de kwaliteit van het uitlaatgas, om dit zo schoon mogelijk te houden. Met de hulp van de RDW lukt het de fabrikant om de certificeringskosten te beheersen, beamen Peter Kramer en John de Schrijver van DAF Trucks. Zij houden zich bezig met de regelgeving en certificering rond de nieuwe motorgeneratie. Kramer: De impact van de Euro 6-technologie op het gehele voertuig is groot. Dankzij de kennis en het vertrouwen van de RDW gaat het certificeringsproces sneller. De RDW kent ons door en door en weet uit ervaring hoe wij onze producten maken en hoe wij testen. Dit schept een wederzijds vertrouwen. Dat is belangrijk, want hoe sneller en efficiënter dit proces verloopt, des te minder geld het ons kost. 23

24 Toelating Sinds 1928 De RDW kent ons door en door... Peter Striekwold John de Schrijver: Gedurende het ontwikkelingsproces vragen we regelmatig aan de RDW of we met de interpretatie van de wet op de goede weg zijn. De definitie van nieuwe wetgeving is namelijk niet altijd even duidelijk. We willen voorkomen dat we aan het einde van het ontwikkelingstraject nog aanpassingen moeten doen. DAF Trucks en de RDW werken al meer dan 60 jaar samen. Peter Kramer: Wij waren ooit een van de eerste klanten van de RDW. En in 2009 hadden we gezamenlijk de Europese primeur van de allereerste Europese typegoedkeuring voor een complete truck. Aanvankelijk was de RDW nog echt een rijksdienst. DAF was er op aangewezen voor het registreren en de typegoedkeuring van de producten. Maar tegenwoordig kunnen we uit tal van keuringsinstanties kiezen. De keuze voor de RDW is een logische. Allereerst omdat het belangrijk is dat je elkaar volledig kunt vertrouwen. Maar ook omdat de RDW heel goed bekend is met nieuwe wetgeving en vooral internationaal erg goed op de hoogte is van wat er speelt. Dat is belangrijk omdat de wetgeving in de loop der jaren complexer is geworden. Er zijn steeds meer eisen op het gebied van milieu en veiligheid. En trucks hebben steeds meer nieuwe technologie aan boord, zoals een automatisch remsysteem. Logisch dat daar nieuwe en strenge regels voor gelden, want je wilt niet dat zo n truck zonder reden ineens uit zichzelf gaat remmen. Senior adviseur Divisie Voertuigtechniek Volgens Striekwold moet de deskundigheid van deze truckfabrikant niet worden onderschat: DAF Trucks is typisch zo n fabrikant waarbij we, als we hun producten gaan testen, meestal vooraf al kunnen inschatten dat het wel goed zit. Zij hebben nu eenmaal de kennis en de apparatuur in huis om ook zelf grondig te testen. Dat is anders bij bedrijven die daar niet over beschikken. Die betrekken ons liefst heel nauw bij het ontwikkelingsproces van een nieuw product, omdat zij van hun eventuele fouten willen leren. De RDW helpt ons tijdig en doeltreffend op alle veranderingen in de wetgeving in te spelen. Wij hebben de laatste jaren vooral ervaren dat de RDW ons hierbij als klant ziet. Het is niet meer alleen de autoriteit die toezicht houdt, maar echt een partner die voortdurend meepraat en meedenkt. Dat is ideaal....en weet uit ervaring hoe wij onze producten maken en hoe wij testen Algemeen RDW-magazine dit schept een wederzijds vertrouwen

25 Tweets keurig!! Morgen vroeg wil ik de eerste zijn bij het #rdw om hem in te voeren! Naar #rdw #douane geweest voor het invoeren van mijn mini, hoop vandaag het bpm bedrag nog te horen. Des te sneller op kenteken! Elke 10 min mijn mail checken en voor het eerst hopen op mail van #belastingdienst #bpm Zojuist bpm met spoed betaald, is er een mogelijkheid dat mijn kentekenpapieren vandaag nog verzonden Zodra de belastingdienst het akkoord doorgeeft aan de RDW, worden s nachts de kentekens geprint. Vandaag lukt dan niet meer. Individueel keuren Controle langs de weg Tijdens controles heeft de politie en inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de hulp en kennis van de RDW nodig. Dit is vooral nodig om technische inspecties uit te voeren langs de weg. Onveilige voertuigen kunnen hierdoor direct van de weg gehaald worden. Individueel onderzoek en keuring van voertuigen De RDW heeft zestien keuringsstations door het hele land waar voertuigen individueel worden onderzocht of gekeurd. Voertuigen vanuit andere EU-lidstaten krijgen daar een kenteken nadat een identiteitsonderzoek is gedaan. Voertuigen van buiten de EU krijgen pas een kenteken nadat het voertuig technisch is goedgekeurd. De RDW komt ook steeds vaker aan huis om te keuren. Dit gebeurt bij bussen en vrijwel alle voertuigen voor vervoer van gevaarlijke stoffen en andere specifieke voertuigen. Schade en wijzigingen aan het voertuig Schadevoertuigen moeten na herstel veilig zijn. Daarom onderzoekt de RDW deze voertuigen met geavanceerde apparatuur. Het komt ook voor dat een voertuigeigenaar zijn voertuig wijzigt door bijvoorbeeld de inbouw van een zwaardere motor of andere veranderingen. Ook dit soort wijzigingen en mutaties moet de RDW beoordelen en opnemen in het voertuigregister. maatschappelijke behoefte De wereld om ons heen verandert. Ook de techniek. Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en te werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, maakt de RDW zich sterk voor de toekomst. De RDW probeert hiermee in een maatschappelijke behoefte te voorzien. klassieke voertuigen Voor het kentekenen van klassieke voertuig van dertig jaar of ouder moet de eigenaar bij de RDW zijn. Specialisten keuren geïmporteerde klassieke voertuigen. Want moderne voertuigen lijken steeds meer op elkaar. De technische kloof met klassieke voertuigen is groot. Op de RDW-keuringsstations onderzoeken gespecialiseerde RDW-medewerkers het voertuig. Deze mensen zijn zelf liefhebbers van klassieke voertuigen. Bovendien hebben zij speciale kennis om de authenticiteit van onderdelen en documenten vast te stellen, de technische specificaties van onderdelen te beoordelen en te bepalen of er mogelijk sprake is van samengestelde voertuigen. Door deze werkwijze voorkomt de RDW identiteitsfraude en wordt de zuiverheid van het kentekenregister gegarandeerd. 25

26 Meer dan een cijfer- en lettercombinatie Het kenteken heeft zich ontwikkeld tot een slim paspoort voor de auto. Het helpt gestolen voertuigen terug te vinden en zorgt ervoor dat de eigenaar tijdig een waarschuwing krijgt voor de APK. De RDW geeft in Nederland alle kentekens uit en heeft de gegevens van bijna twaalf miljoen voertuigen en hun eigenaren in huis. Jur Vos, adviseur van de divisie Registratie & Informatie, is de kentekenspecialist van de RDW. Moet er een nieuw type kentekenplaat worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om diefstal lastiger te maken, dan gaat hij daarmee aan de slag. Samen met zijn collega s buigt hij zich ook over nieuwe letter- en cijfercombinaties, als de huidige series kentekens bijna op zijn. Vos: Zo n serie voor personenauto s gaat jaren mee. Een aantal lettercombinaties sluiten we uit, zoals SS of NSB. En we houden rekening met de associaties die mensen hebben met bepaalde lettercombinaties. Klinkers gebruiken we niet, om bijvoorbeeld scheld- en schuttingwoorden te voorkomen. De auto s van het Koninklijk Huis vormen een uitzondering: die hebben van oudsher de combinatie AA. De RDW registreert sinds 1951 alle kentekens die in Nederland worden afgegeven. Het kentekenregister bevat alle mogelijke gegevens over voertuigen met een Nederlands kenteken: merk en type, technische specificaties én de eigenaar. En niet alleen auto s, ook snelle motorboten, bromfietsen, motorfietsen en aanhangers worden door de RDW geregistreerd. Kentekencard met chip De nieuwe kentekencard met chip vervangt het tweedelige, papieren kentekenbewijs. Op de kentekencard staan de gegevens van zowel het voertuig als van de kentekenhouder. De kentekencard is gemakkelijk in gebruik, gaat langer mee en is lastig na te maken. Op de chip staan dezelfde gegevens als op de card. Dankzij het register krijgt de kentekenhouder tijdig een waarschuwing voor een APK of kan de politie natrekken of een auto verzekerd is. Ook weet het CJIB naar welk adres een bekeuring voor te hard rijden moet worden gestuurd. De toepassingen zijn door de steeds verdergaande automatisering flink toegenomen, vertelt Jur Vos. Vroeger werd steekproefsgewijs gecontroleerd of een auto de verplichte APKcontroles had ondergaan en of een auto verzekerd was. Tegenwoordig houdt het register dat bij en onderneemt actie zodra blijkt dat er iets niet klopt. De kentekenhouder krijgt dan een brief daarover. De RDW is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van Elektronische Voertuig Identificatie (EVI). Een beschikbare technologie is bijvoorbeeld Optical Character Reading (OCR): het analoog en digitaal analyseren van foto- en videobeelden waarbij software de combinatie van letters en cijfers natrekt in de database. Jur Vos en zijn collega s kijken echter niet alleen naar de toekomst, zij respecteren ook het verleden. Alle voertuigen die voor 1974 geproduceerd zijn en nieuw geregistreerd worden, krijgen automatisch een historisch kentekennummer. Zij mogen bovendien de ouderwetse, niet reflecterende donkerblauwe platen voeren. 26 Algemeen RDW-magazine

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT PROFIEL PROFIEL PARTNERS De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > Tussen regels en rijden nummer 1/2012 > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > LIV 10 jaar: krachtenbundeling tegen voertuigcriminaliteit > Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk > Bijzondere

Nadere informatie

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Tussen regels en rijden nummer 1/2014 > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015 > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Spannend: nieuwe kentekens > Oude liefde roest wél 14> 8 > 14> 17 > 4 > Proef:

Nadere informatie

Kentekencard, een jaar later

Kentekencard, een jaar later > Tussen regels en rijden nummer 2/2014 > Ab van Ravestein, nieuwe directeur RDW > VIN: Altijd controleren > Nieuw model rijbewijs > Kentekencard, een jaar later 8> Nieuwe directeur Ab van Ravestein 20

Nadere informatie

> Binnen 20 meter op 160 km/u

> Binnen 20 meter op 160 km/u > Tussen regels en rijden nummer 2/2012 > Spaanse APK voor Nederlandse voertuigen > Driverless car gaat zeker komen > Verkeerscontrole: veel meer dan even blazen > Binnen 20 meter op 160 km/u Over keuren

Nadere informatie

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014 extra uitgave > Tussen regels en rijden nummer 2/2013 > Kentekencard per 1 januari 2014 > Grondige voorbereiding wordt nu beloond > Tellerstand vaker doorgeven > De nieuwe kentekencard Toezichtsbeleidbrief

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit Jaarverslag Stichting VbV Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit 2013 Het Vermiste Auto Register (nu VbV-VAR) is één van de eerste

Nadere informatie

All the. w y 8. Bagdad haarscherp op de voorpagina Raymond Rutting enthousiast over satellietmodem

All the. w y 8. Bagdad haarscherp op de voorpagina Raymond Rutting enthousiast over satellietmodem Jaargang 4 - nummer mei 2004 @ w 8 - is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT, waarin de samenwerking tussen toonaangevende bedrijven rond het mobiele communicatieplatform Eagle Ee tot uiting komt.

Nadere informatie

Solutions. Mobiliteit in de toekomst. Inspelen op een veranderende vraag. De kentekencard doet in 2014 zijn intrede. De duurzame ambities van TBI

Solutions. Mobiliteit in de toekomst. Inspelen op een veranderende vraag. De kentekencard doet in 2014 zijn intrede. De duurzame ambities van TBI Solutions NUMMER 29 - november 2013 Mobiliteit in de toekomst Inspelen op een veranderende vraag De kentekencard doet in 2014 zijn intrede De duurzame ambities van TBI Athlon Mobiliteitscongres 2013: Rethinking

Nadere informatie

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5 Jaargang 2 - nummer juni 2002 @ w 5 - is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT, waarin de samenwerking tussen toonaangevende bedrijven rond het mobiele communicatieplatform Eagle Ee tot uiting

Nadere informatie

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Inhoudsopgave Inleiding Waarom dit keurmerk? 3 Interviews Will Reijnders, Stichting KBA 11 Wilko Stronks, Reeleezee 15 Theo Klarenbeek,

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal

Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal Vierde kwartaal 2014 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal Duurzame mobiliteit gaat verder dan hybride

Nadere informatie

Micpoint introduceert het VetBase platform Een eigentijdse oplossing voor de veterinaire markt

Micpoint introduceert het VetBase platform Een eigentijdse oplossing voor de veterinaire markt 17 Jaargang 9 mei 2009 All the-w@y is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT waarin de samenwerking tussen een aantal toonaangevende bedrijven op dit gebied en Micpoint Automotive Services vorm

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

B-style & Flex-i-Trans Compleet programma van voertuigaanpassingen. jaargang 8 nummer 4 Multimediaal vakblad voor de taxiondernemer

B-style & Flex-i-Trans Compleet programma van voertuigaanpassingen. jaargang 8 nummer 4 Multimediaal vakblad voor de taxiondernemer Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen jaargang 8 nummer 4 Multimediaal vakblad

Nadere informatie

vademecum 2011/2012 vademecum KLASSIEKER

vademecum 2011/2012 vademecum KLASSIEKER klassieker editie 2011/2012 KLASSIEKER 1 De auto blijven uitvinden. Sinds 1886. 125 jaar geleden vonden wij de auto uit. Met dezelfde passie als toen werken wij ook vandaag aan nieuwe ideeën, van elektrische

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Een onderzoek naar het in georganiseerd verband stelen en verhandelen van personenauto s of onderdelen

Nadere informatie

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten?

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten? desraadviseur magazine nr. 04 12 13 Jeroen Busscher: Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? 06 Andere tijden, andere vennoten? 12 Initiërende rol loonmedewerker 26 De robuuste familiebedrijfsaccountant interview

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Digitale expertise in de rechtszaal

Digitale expertise in de rechtszaal nr 2 augustus 2012 Digitale expertise in de rechtszaal incident response Snelheid, expertise en logfiles maken het verschil p4 geen vertraging Zelf digitaal bewijs analyseren met Tracks Inspector p18 for

Nadere informatie