Financie- en verzekeringswezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financie- en verzekeringswezen"

Transcriptie

1 financie- en verzekeringswezen: opbouw Financie- en verzekeringswezen Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen is een brede, maar tegelijkertijd zeer gespecialiseerde en zeer praktijkgerichte opleiding. Je verwerft namelijk om te beginnen een ruim inzicht in alle essentiële juridische en algemeen bedrijfseconomische materies. Die kennis vormt dan gelijk een ideaal fundament om een grondige knowhow op te bouwen rond alles wat met bankproducten en verzekeringen te maken heeft. En dit is een schot in de roos. De vraag naar goed geschoolde specialisten in beide branches is dan ook zeer groot: mensen met visie die zowel over verzekeringen als over bankproducten kunnen meepraten. Mensen die oplossingen kunnen aanreiken in beide materies. En slimme praktische beslissingen kunnen nemen. Wil je een echt goeie specialist worden in bankproducten en verzekeringen? Ga dan voor de afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen. Je hoeft voor deze afstudeerrichting niet over specifieke voorkennis te beschikken. Je moet wel geboeid zijn door de bewegingen op de financiële markten en alles willen weten en doorgronden over verzekeringen. De vraag 'wie is aansprakelijk voor dit ongeval, waarom en wat zijn de gevolgen?' fascineert je. Daar wil je jezelf in vastbijten. Opbouw Het eerste modeltraject bezorgt je een stevige basis van kennis en vaardigheden. Het eerste jaar omvat vooral basisvakken zoals economie, statistiek, recht en strategisch management. Op die manier verwerf je snel en grondig inzicht op economisch, bedrijfseconomisch en juridisch vlak. De perfecte basis voor de meer gespecialiseerde knowhow, waar je al in het eerste jaar een voorproefje van krijgt via een mooi pakket inleidende financiële en verzekeringsvakken. Natuurlijk komen communicatieve vaardigheden zoals toegepaste informatica, Nederlands, Frans en Engels grondig maar vooral ook heel praktisch aan bod. In het tweede modeltraject ligt de focus op het segment particulieren. Je leert de knepen en technieken van een behoefteanalyse en van commerciële technieken om het best passende advies in functie van het profiel van de particuliere klant te verstrekken. Natuurlijk is een grondige kennis van de regelgeving en de verschillende producten een absolute must. Je krijgt inzicht in een gevarieerde waaier aan strategische beleggingsproducten en past dit ook effectief toe in een project. Je leert ook heel wat particuliere verzekeringstakken begrijpen en krijgt technische tools aangereikt om klanten optimaal te adviseren. In de integrale projecten particulieren je dan reële praktijkcases uit waarbij je de technische tools aanwendt in een adviserend gesprek. Je verwerft knowhow in de verschillende die je in de projecten dan on-the-field toepast. Een continu aanbod van talen zorgt tot slot voor een verdere verrijking en uitbouw van je potentieel. Tijdens het derde modeltraject ligt de klemtoon op het segment ondernemingen met het integraal project ondernemingen als kers op de taart. Het is geen traditionele cursus, maar een echt businessproject waarbij je een onderneming doorlicht op het vlak van verzekeringen, risicobeheersing in het betalingsverkeer en financieel management. Daarbij neem je in team een grote verantwoordelijkheid in een zeer boeiende, zelfstandige en actieve zoektocht naar oplossingen voor problemen van echte bedrijven in een real life setting. En hier opnieuw worden je communicatieve talenten aangescherpt door de talen en zorgen workshops en praktijkervaringen voor een verdere uitdieping van je kennis en je vaardigheden en een attitude van levenslang leren. Je verwerft internationale en interculturele competenties en je behaalt een heus internationaal paspoort. Als sluitstuk kan je tijdens een stage van drie maanden de nodige praktijkervaring opdoen in een bank of financiële instelling, een verzekeringsmaatschappij of een zakenkantoor, naargelang je eigen interesses, talenten en loopbaanperspectief. 14

2 Bedrijfsmanagement 1 2 Financie- en verzekeringswezen totaal 60 Financiële en bedrijfskundige administratie I Strategisch management (keuze Nederlands/Engels) Statistiek ICT (keuze Nederlands/Engels) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht 1 5 partim Algemeen en burgerlijk recht partim Handelsrecht Economie Frans Engels Financiële en bedrijfskundige administratie II Communicatievaardigheden Financieel rekenen Beroepsgericht Frans en Engels I 2 5 partim Beroepsgericht Frans I 2 2 partim Beroepsgericht Engels I 2 2 Verzekeringsrecht Verzekeringstechniek Financiële instellingen en markten (keuze Nederlands/Engels) Integraal managementproject partim Managementproject 2 project partim Competentie- en talentmanagement I coaching totaal 60 Beurs en beleggingen Financiële analyse (keuze Nederlands/Engels) Brandverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekeringen Personenbelasting Kredieten aan particulieren Ongevallen-, ziekte en invaliditeitsverzekeringen Levensverzekeringen Successie- en vermogensplanning Beroepsgericht Frans II en III partim Beroepsgericht Frans II 1 1 Partim Beroepsgericht Frans III 2 2 Beroepsgericht Engels II en III partim Beroepsgericht Engels II 1 1 partim Beroepsgericht Engels III 2 2 financie- en verzekeringswezen: opleidingstabel

3 financie- en verzekeringswezen: opleidingstabel 2 3 vervolg vorige pagina Integraal project particulieren I partim Commerciële technieken 1 2 partim Verhandelen van effecten project partim Competentie- en talentmanagement II coaching Integraal project particulieren II 2 project 6 totaal 60 Kredieten aan ondernemingen Risk- en bankmanagement Toepassingen portefeuillebeheer Arbeidsongevallenverzekering Transport- en kredietverzekeringen Verzekeringen industriële risico's en aansprakelijkheidsverzekeringen Beroepsgericht Frans en Engels IV 1 5 partim Beroepsgericht Frans IV partim Beroepsgericht Engels IV 1 2 Sociale wetgeving FV3 - keuzeopleidingsonderdeel ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 european Insurance 1 of immobiliën studium Generale 1 of 2 lezingen 3 Internationaal Paspoort 2 project 3 Stage 2 veld 11 Bachelorproef: Integraal project ondernemingen J veld 8 Praktijkervaring en toegang tot het beroep partim Praktijkervaring en toegang 2 project tot het beroep partim Competentie- en talentmanagement III coaching De meest recente versies van de lestabellen vind je op 16

4 Bedrijfsmanagement Inhoud Verzekeringen Verzekeringsrecht en verzekeringstechniek In het eerste jaar bestudeer je al de basisprincipes van verzekeringsrecht en de technische tools van het verzekeringsvak, zodat je een stevige basis hebt om in de volgende studiejaren het samenspel en de complementariteit van de verschillende verzekeringstakken te begrijpen. Ook de basisprincipes van deontologie en de antiwitwaswetgeving worden je bijgebracht. Verzekeringen voor particulieren In het tweede jaar wordt gefocust op het particuliere segment. Je neemt alle facetten van de verzekeringswereld voor particulieren onder de loep, van A(ansprakelijkheidsverzekeringen) tot Z(iekteverzekeringen). Je leert de verschillende soorten aansprakelijkheden kennen en van elkaar onderscheiden. Je legt de link naar fout en schade en je leert de omvang van de schadevergoeding in concrete gevallen te berekenen. Je verwerft kennis van levensverzekeringen en leert dit ook fiscaal te hanteren. Ook de brandverzekeringen krijgen de nodige aandacht. Telkens vertrek je van een theoretische opbouw van de verschillende bestanddelen van de verzekeringen om het nodige inzicht in deze beroepsgerichte materie te verwerven. Via concrete voorbeelden, berekeningen en polisanalyse krijg je een praktijkgerichte vorming. Verzekeringen voor ondernemingen In het derde jaar ligt de klemtoon op het ondernemerssegment. Je verwerft inzicht in de arbeidsongevallenverzekering, aangevuld met recente rechtspraak en rechtsleer. Na de studie van de transport- en kredietverzekeringen moet je kunnen inspelen op de behoefte van ondernemingen om zich tegen risico s in te dekken. Ook de typische aansprakelijkheidsverzekeringen voor ondernemingen en de industriële risico s komen hier uitgebreid aan bod. Is de onderneming wel goed verzekerd tijdens de uitoefening van haar productieactiviteit? Aan de hand van toepassingen en casussen wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Financiën In het eerste jaar krijg je in het opleidingsonderdeel financiële instellingen en markten inzicht in de structuur van de financiële sector en van de vermogensmarkt. Je maakt ook kennis met de deontologische basisprincipes van financiële instellingen. Daarna analyseer je enkele spaarproducten die door de banken worden aangeboden. In financieel rekenen verwerf je de grondige kennis, inzicht en rekenvaardigheden die je nodig hebt voor andere cursussen en in de beroepspraktijk. In het tweede jaar wordt de kennis verder uitgediept in het opleidingsonderdeel beurs en beleggingen en bestudeer je de verschillende soorten financiële activa die op de financiële markten verhandeld worden en je leert ook een kritische houding aannemen tegenover dit aanbod. Daarnaast leer je ook wat de functie van de beurs is op de vermogensmarkt en hoe je informatie moet verzamelen over een materie die voortdurend in beweging is. In het integraal project particulieren ga je aan de slag als belegger die effecten leert verhandelen. Ook ga je op zoek naar fiscaal gunstige oplossingen voor een vermogensplanning. Aan de hand van concrete gevallenstudies geef je advies om een successie optimaal te regelen. In het derde jaar leer je dan in een concrete toepassing op een verantwoorde manier een portefeuille samenstellen en beheren. Bovendien leer je conclusies trekken door koersen, bedrijfsresultaten en macro-economische indicatoren op te volgen. Naast beleggingen komen ook kredieten uitgebreid aan bod. Je leert het consumentenkrediet en hypothecair krediet kennen in al zijn facetten: wetgeving, varianten, mogelijkheden, intrestberekeningen, fiscale optimalisatie,... In concrete praktijkgevallen leer je dan een gepast kredietadvies formuleren. In het segment ondernemingen leer je de financiële gezondheid van een onderneming beoordelen en een krediet onderhandelen volgens diverse uitgangssituaties van een bedrijf. Ook de vermogensstromen en kasstromen leer je analyseren en interpreteren om daaruit conclusies en prospecties voor de toekomstige financiële situatie af te leiden. financie- en verzekeringswezen:

5 financie- en verzekeringswezen: In het opleidingsonderdeel risk- en bankmanagement word je vertrouwd gemaakt met de verschillende technieken om risico s in de internationale handel te beperken, in te dekken en toe te passen in concrete situaties. Bovendien leer je ook verschillende technieken voor rente-indekking kennen. Economische en juridische vorming Een student Bedrijfsmanagement moet een minimale economische kennis hebben en moet een brug kunnen slaan tussen de economische theorie en de realiteit. In het opleidingsonderdeel economie leer je de economische informatie opsporen, selecteren, structureren en analyseren. In financiële en bedrijfskundige administratie word je vertrouwd met de documenten waarmee een onderneming geconfronteerd wordt. Vervolgens leer je op welke wijze de documenten die tot stand komen bij de voornaamste ondernemingsgebeurtenissen boekhoudkundig worden vert. Je krijgt een elementair inzicht in de boekhoudtechniek en de jaarrekening. Statistiek heeft een ondersteunende functie voor je onderzoeksvaardigheden. Via oefeningen wordt jouw denk- en redeneervermogen ontwikkeld en leer je informatie te veren. In algemeen, burgerlijk en handelsrecht verwerf je inzicht om onze sterk juridisch onderbouwde maatschappij te begrijpen. Je leert de belangrijkste principes van de juridisch voorgeschreven gedragsregels kennen en het praktische nut ervan inzien. Je leert de juridische aspecten van een situatie niet alleen herkennen en analyseren, maar ook elementaire juridische vraagstukken oplossen. In sociale wetgeving krijg je inzicht in het individuele en collectieve arbeidsrecht, de arbeidsregelgeving en de complexe wetgeving inzake sociale zekerheid. In personenbelasting raak je vertrouwd met de begrippen belastingplichtige, belastbare inkomsten, voorheffingen en voorafbetalingen, aftrekken die in mindering komen van het totale netto-inkomen, uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. Je leert de aangifte invullen, de belasting berekenen en adviezen verlenen voor een fiscale optimalisatie. Taal en communicatie Communicatievaardigheden biedt jou een theoretische basis rond efficiënt en effectief communiceren. Maar de nadruk ligt op praktische vaardigheid in professionele communicatie. Een training tot mondigheid en tot levenslang leren, doet de mens uitstijgen boven de techneut. In het project particulieren leer je de commerciële technieken om een verkoopgesprek voor te bereiden en te voeren en je leert dit plaatsen in het koopgedrag van de consument in de financiële en de verzekeringssector. Je traint de nodige vaardigheden om zo een verkoopgesprek te voeren. Voor Frans en Engels vormt het eerste de schakel tussen wat je leerde in het secundair onderwijs en de beroepsgerichte competenties die in het tweede en de verdere jaren zullen worden uitgebouwd. Je leert en oefent economische en commerciële woordenschat aan de hand van teksten of woordenlijsten over thema s die aan het beroepenveld gelinkt zijn. Er is aandacht voor vaardigheidsoefeningen en herhaling van de spraakkunst met extra oefeningen rond de knelpunten. ICT In ICT leer je essentiële professionele softwarepakketten snel en vakkundig te gebruiken. Dit is onontbeerlijk binnen een geïnformatiseerde omgeving. Je leert en met een tekstveringsprogramma, een presentatiepakket en het internet. Je maakt ook kennis met spreadsheets, met de bedoeling de software zo efficiënt mogelijk te gebruiken in bedrijfseconomische toepassingen. Daarnaast maak je ook kennis met de specifieke verzekeringssoftware. Projecten Wil je eens iets anders dan een hoorcollege of de opgelegde cursussen blokken? Wil je zelf tot actie overgaan en bij jezelf vaardigheden ontdekken die belangrijk zullen zijn in je beroepsloopbaan? Wil je de theorie nu eens daadelijk omzetten naar de praktijk? Wil je de ondernemerszin in jou ontdekken? Wil je geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen? In de projecten krijg je deze kansen. 18

6 Bedrijfsmanagement Zo is er in het eerste jaar een integraal managementproject waarbij je kennismaakt met strategische keuzes in de bancaire en de verzekeringswereld met ruime aandacht voor actuele en internationale ontwikkelingen. In dit project gebruik je onderzoeksvaardigheden zoals gericht relevante informatie verzamelen, informatie veren, de juiste bronnen raadplegen en conclusies formuleren en rapporteren. In het tweede bachelorjaar leer je in de integrale projecten particulieren effecten verhandelen als een volleerde belegger. Je leert ook de knepen en technieken van een behoefteanalyse en van commerciële technieken om het best passende advies in functie van het profiel van de particuliere klant te verstrekken. In een tweede project leer je de koppeling maken tussen productfiches en de behoeften en het profiel van de klant en je leert dit gebruiken in een verkoopgesprek. Doelgerichte vragen en omgaan met bezwaren zijn tips en trics om je vooropgestelde doel te bereiken. Je leert ook een woonkrediet in zijn totaliteit te benaderen. Wat is de interessantste formule, de noodzakelijke verzekeringen en hoe kan je fiscaal optimaliseren? Ook ga je op zoek naar fiscaal gunstige oplossingen voor een vermogensplanning. Aan de hand van concrete gevallenstudies geef je advies om een successie optimaal te regelen. In het integraal project ondernemingen in het derde jaar leer je heel wat vaardigheden ontdekken die in andere minder aan bod komen. Je zal een beroep moeten doen op je algemene kennis en op de verworven expertise op financieel- en verzekeringsvlak maar ook creativiteit, doorzettingsvermogen, enthousiasme, leergierigheid, samening in team en ondernemerszin zullen belangrijk zijn om tot een optimaal resultaat te komen. Je licht een reallifebedrijf door op het vlak van verzekeringen, risicobeheersing in het betalingsverkeer en financieel management. Internationalisering In de loop van je opleiding heb je de mogelijkheid om in het eerste jaar al Financial Markets en ICT samen met Erasmusstudenten te volgen. In het derde jaar kan je ook kiezen voor European Insurance waar je eens over de grenzen heen kijkt en de Europese verzekeringsmarkt op de voet volgt. Samen met de Erasmusstudenten vergelijk je brand- en autoverzekeringen uit verschillende landen. In het opleidingsonderdeel internationaal paspoort krijg je de kans om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door het contact met lesgevers, studenten, bedrijven, instellingen en organisaties in binnen- en buitenland verbreed je de kennis, inzichten en andere competenties die je al verworven hebt. Dit opleidingsonderdeel biedt je een grote meerwaarde op het vlak van intermenselijke, interculturele en communicatieve vaardigheden. Je bouwt een net op van internationale contacten die nuttig kunnen zijn in je latere professionele leven. Getuigenis El Khattabi Omar cliëntbeheerder Vanbreda Risk & Benefits "Mijn diploma bachelor in financie- en verzekeringswezen heeft voor mij vele deuren geopend. Tijdens mijn stage in een KBC-kantoor heb ik verschillende diensten doorlopen in de bank maar ook bij de verzekeringen. Dankzij deze leerrijke stage werd mijn voorkeur voor verzekeringen nogmaals bevestigd en ik wist op dat moment al welke richting ik zou uitgaan. Intussen ben ik tegesteld als 'cliëntbeheerder schade bij de op één na grootste verzekeringsmakelaars van België, zijnde Vanbreda Risk & Benefits'. De opleiding was dus voor mij een perfecte voorbereiding. Nu nog grijp ik soms naar de cursussen omdat ze zo overzichtelijk en leerrijk zijn opgesteld. Kortom, de opleiding is dé opleiding die je op zak moet hebben als je het wil maken in de financiële sector." financie- en verzekeringswezen:

7 financie- en verzekeringswezen: afgestudeerd en nu? Afgestudeerd. En nu? Verder studeren Ook als je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je overwegen om een extra opleiding te volgen. Continu bijscholen en specialiseren is immers een must, ook voor hogeropgeleiden. De HoGent biedt je tientallen mogelijkheden om je competenties te verbreden of zelfs een volledig nieuwe weg in te slaan. We bieden postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen en een hele resem navormingen aan. Op die manier verhoog je je kans op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt. Aan het Met je kennis van verzekeringen kan je mikken op een dynamische staffunctie in een verzekeringsmaatschappij in binnen- of buitendienst. Of je kan keyman of -woman worden in een makelaarskantoor. Dit zijn gevers die geregeld belangrijke en gevarieerde jobs aanbieden, vaak tegen een aantrekkelijke bezoldiging, aangevuld met extralegale voordelen. Een zelfstandige loopbaan als makelaar of professioneel verzekeringsagent is ook een veelgekozen optie. En je kunt natuurlijk aan de slag in gespecialiseerde functies in de verzekeringsafdeling van banken, grote bedrijven en overheidsinstellingen. Ook je banktechnische opleiding geeft je tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld in een commerciële of administratieve functie of ook hier in een staffunctie. Je kan als bediende aan de slag in een bank of een financiële instelling waar tal van interessante functies beschikbaar zijn zoals beleggingsadviseur, portefeuillebeheerder, risicoanalist, kredietanalist, medeer bij de arbitrage, enz. En met een aantrekkelijk salaris. Maar door je sterke financiële opleiding gecombineerd met je communicatieve & managementvaardigheden kan je evengoed kiezen voor een zelfstandige loopbaan als filiaalhouder van een financiële instelling en dan dus je eigen bankagentschap uitbaten. 20 Als bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen kan je ook in de dienstensector terecht waar je o.a. een commerciële functie kan invullen op het niveau van verkoop, productie, marketing en reclame. Daarnaast kan je ook voor een administratieve job gaan waar vooral het beheer van klantengegevens, financiële stromen en betalingen van uitkeringen centraal staan. Ten slotte kan je ook een technische functie bekleden, bijvoorbeeld m.b.t. het accepteren van risico's, als tarificatieverantwoordelijke, kredietanalist of beleggingsadviseur. Een greep uit de beroepsmogelijkheden: Adviseur kredieten, beleggingen, immobiliën Account manager Filiaalhouder Administratief bediende verzekeringen en bank: hoofdzetel, regionale zetel of lokaal kantoor; front office of back office Schadebeheerder verzekeringen Verzekeringsagent Verzekeringsmakelaar Medeer agentschap of makelaarskantoor Getuigenis Bruno Mestdagh personal banker bij ING "Sinds het begin van mijn studies was ik al geïnteresseerd in vermogensbeheer. Tijdens mijn stage kreeg ik als trader bij SG Private Banking een zitje in de marktenzaal op de optiedesk, waar ik heel actief werd ingeschakeld voor de plaatsingen in de markt en het uitschrijven van optietips. Na deze ongelofelijke ervaring wou ik die kennis meenemen om mij te richten tot het commerciële: advies, coaching & verkoop. Ik mocht starten bij ING als adviseur sparen & beleggen. Nu ik als personal banker, een functie die het ideale evenwicht nastreeft tussen advies, verkoop en relatie. Omgaan met verschillende collega s en klanten, de organisatie van het, de zelfstandigheid en het vertrouwen dat ik krijg: voor mij allemaal zeer motiverende factoren. De functie private banker is de volgende stap en ik voel al de drive om op hoger niveau mee te draaien. De doorgroeigesprekken zijn intussen begonnen. We zien wel wat de toekomst brengt, maar ik heb er alvast veel vertrouwen in."

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement Bedrijfsmanagement KMO-management Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent KMO-management is een praktijkgerichte & zeer boeiende all-round opleiding voor M/V met een uitgesproken ambitie om

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement

Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen KMO-management Logistiek management Marketing Milieumanagement Rechtspraktijk Aangeboden in Aalst & Gent 01

Nadere informatie

FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN

FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN UNIEK OPLEIDINGSCONCEPT FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2013-2014 Geel Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit wil.

Nadere informatie

Rechtspraktijk. Aangeboden op campus Mercator

Rechtspraktijk. Aangeboden op campus Mercator Rechtspraktijk Aangeboden op campus Mercator De afstudeerrichting rechtspraktijk is een brede, maar tegelijkertijd gespecialiseerde en sterk praktijkgerichte opleiding. De uitdaging is groot want de samenleving

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler-tolk

Bedrijfsvertaler-tolk Bedrijfsvertaler-tolk Basisopleidingsonderdelen Finaliteit specifieke opleidingsonderdelen modeltraject 1 60 studiepunten Nederlands Frans (+ taaltraining) Engels (+ taaltraining) ICT-toepassingen Economie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma)

Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma) Facultair reglement FBO - academiejaar 2014-2015 - bijlage 2 Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma) Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN

FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2013-2014 Mechelen Onze troeven Specialisatie op maat Al van bij de start van je opleiding kies je een specifieke afstudeerrichting.

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement

Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen KMO-management Logistiek management Marketing Milieu- en duurzaamheidsmanagement Rechtspraktijk Programma Gent

Nadere informatie

ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven

ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven. ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven Je start je traineeship met een opleiding in onze General Banking Sales Academy.

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN * Je ideale opleiding

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

HoGent. Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering

HoGent. Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering HoGent Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering 2015-2016 inhoud 03 voorwoord 05 tweede bachelor bedrijfsmanagement in studieomvangvermindering 06 studieomvangvermindering accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering

Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering HoGent Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering 2014-2015 inhoud 03 voorwoord 05 tweede bachelor bedrijfsmanagement in studieomvangvermindering 06 studieomvangvermindering accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT Of actie en organisatietalent? Ben je eerder te vinden voor actie en organisatie, dan denk je misschien aan een marketingdiploma (zie p. 20) of een diploma Logistiek Management (zie p. 22). In dat geval

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Rechtspraktijk Financial & tax

Rechtspraktijk Financial & tax Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

MoneyMatters Sponsorbrochure

MoneyMatters Sponsorbrochure MoneyMatters Sponsorbrochure 2 Inhoud Wie zijn wij?... 4 Organigram... 5 Wat houdt onze studierichting in?... 6 MoneyMatters... 7 Programma... 10 Locatie... 11 Route... 12 Publiek... 13 Wat krijgt u als

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement

Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement Bachelor xxx in het bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen KMO-management Marketing Programma Aalst 01 Studeren aan de HoGent 03 Bachelor in het bedrijfsmanagement 07

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Studeren in Antwerpen Dat Antwerpen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele cafeetjes,

Nadere informatie

Rechtspraktijk Business Law

Rechtspraktijk Business Law Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Business Law Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Business Law Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Rechtspraktijk Bank & insurance

Rechtspraktijk Bank & insurance Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Bank & insurance Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Bank & insurance Je ideale opleiding

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die... meer wil te weten komen over mens en samenleving; niet klakkeloos herkauwt,

Nadere informatie

Fiscaal Medewerker voor de Algemene Administratie van Fiscaliteit Deelname aan het project Talentontwikkeling Niveau C - Type Rosetta (contractueel)

Fiscaal Medewerker voor de Algemene Administratie van Fiscaliteit Deelname aan het project Talentontwikkeling Niveau C - Type Rosetta (contractueel) Fiscaal Medewerker voor de Algemene Administratie van Fiscaliteit Deelname aan het project Talentontwikkeling Niveau C - Type Rosetta (contractueel) Jobinhoud De Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK PCVO Limburg PCVO Handel + PCVO Maasland BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Marketing. Opbouw. Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent

Marketing. Opbouw. Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent marketing: opbouw Marketing Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent De afstudeerrichting Marketing is een brede, maar tegelijkertijd diepgaande en boeiende praktijkgerichte opleiding. Marketing

Nadere informatie

Bachelor bedrijfsmanagement

Bachelor bedrijfsmanagement Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering 2016 2017 hogent.be/fbo 01 Voorwoord 03 Tweede bachelor bedrijfsmanagement in studieomvangvermindering 04 Studieomvangvermindering accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Allerlei boekhoudkundige-, fiscale- en administratieve taken zodat de studenten zich kunnen oriënteren op de toekomstige beroepssituatie.

Allerlei boekhoudkundige-, fiscale- en administratieve taken zodat de studenten zich kunnen oriënteren op de toekomstige beroepssituatie. Een eerste werkervaring bieden, studenten zichzelf laten bewijzen op de werkvloer, dat is een essentieel onderdeel van onze opleidingen. Het departement zoekt jaarlijks een opportuniteit op maat voor haar

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Toegepaste fiscaliteit. Bachelor na bachelor

Toegepaste fiscaliteit. Bachelor na bachelor Toegepaste fiscaliteit Bachelor na bachelor 2017 2018 Fiscale deskundigen gegeerd De nood aan hoogopgeleid personeel in het domein van de belastingen is de laatste jaren sterk gestegen. Dat komt doordat

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Rechtspraktijk Social law. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Rechtspraktijk Social law. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Social law Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Social law Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

Rechtspraktijk Real estate

Rechtspraktijk Real estate Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2014/2015 uniek in Vlaanderen bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

ACCOUNTANCY- FISCALITEIT

ACCOUNTANCY- FISCALITEIT ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY- FISCALITEIT ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY- FISCALITEIT * Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Goed risicomanagement voor optimale zorg

Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Marktwerking, grote investeringstrajecten, kritische zorgverzekeraars en mondige consumenten maken de dagelijkse zorgpraktijk

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Management assistant sales

Management assistant sales Academiejaar 2015/2016 bachelor office management Management assistant sales Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant Sales Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 Agenda Info opleiding bachelor Retailmanagement Concept duaal leren & werkplekleren

Nadere informatie

Management assistant sales

Management assistant sales Academiejaar 2014/2015 bachelor office management Management assistant sales Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant Sales Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement. Bachelor via studieomvangvermindering

Bedrijfsmanagement. Bachelor via studieomvangvermindering Bedrijfsmanagement Bachelor via studieomvangvermindering 2017 2018 01 Voorwoord 03 Tweede bachelor bedrijfsmanagement in studieomvangvermindering 04 Studieomvangvermindering accountancy-fiscaliteit 07

Nadere informatie

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Campus Brussel - Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen

Nadere informatie

Management assistant Human resources

Management assistant Human resources Academiejaar 2015/2016 bachelor office management Management assistant Human resources Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant Human resources Je ideale opleiding

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 201 2014 Bachelor voor graduaatstudenten Combinatie werken / studeren PXL - Business PXL - IT vlot serieus 1 Bachelor voor graduaatstudenten Afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

COMPETENTIE- EN TALENTMANAGEMENT BINNEN BEDRIJFSMANAGEMENT. Danny Schepens, coördinator coaching Lut Van Mossevelde, lector duurzaam HRM

COMPETENTIE- EN TALENTMANAGEMENT BINNEN BEDRIJFSMANAGEMENT. Danny Schepens, coördinator coaching Lut Van Mossevelde, lector duurzaam HRM COMPETENTIE- EN TALENTMANAGEMENT BINNEN BEDRIJFSMANAGEMENT Danny Schepens, coördinator coaching Lut Van Mossevelde, lector duurzaam HRM Waarom competentie- en talentmanagement in BM? Opvolgen studieproces

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2014 201 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 2 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015

PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo Academiejaar 2014-2015 5 maart 2015 PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015 VACATURE 2014-2015/010 Junior accountant dossierbeheerder in een boekhoud-

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie