Informatieboekje Onderhoudsproject Lelie-Flora-Kamillestraat Krimpen aan de Lek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Onderhoudsproject Lelie-Flora-Kamillestraat Krimpen aan de Lek"

Transcriptie

1 Informatieboekje Onderhoudsproject Lelie-Flora-Kamillestraat Krimpen aan de Lek Oktober 2015

2 Inleiding Op 12 mei 2015 organiseerden wij een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij u verteld wat er allemaal in uw woning gaat gebeuren en wat dit voor u betekent. Na de informatieavond hebben wij u in mei een renovatievoorstel gedaan. In juni bleek dat 92% van de huurders instemden met het voorstel. Daarom gaat QuaWonen het project bij alle woningen uitvoeren. In dit informatieboekje kunt rustig nalezen wat er allemaal gaat gebeuren. Alle werkzaamheden worden beschreven. Ook is aangegeven voor welke werkzaamheden u thuis moet zijn en hoeveel tijd de werkzaamheden in beslag nemen. Minimaal twee weken voordat we in uw woning aan de slag gaan, krijgt u van de aannemer de exacte planning van de werkzaamheden in uw woning. In hoofdstuk 1 vindt u een algemene omschrijving van het project. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 alle werkzaamheden behandeld. Van alle werkzaamheden staat overzichtelijk onder elkaar wat er gaat gebeuren, wat dit voor u betekent en hoe lang het duurt. Hoofdstuk 3 beschrijft de gang van zaken bij afronding van het project. In hoofdstuk 4 kunt u lezen hoe we omgaan met klachten en schades. Als laatste ziet u in hoofdstuk 6 wie uw contactpersonen zijn. 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Het project Globale planning Aannemer Werktijden 4 2. De werkzaamheden In de steigers Vloerisolatie Spouwmuurisolatie Dakisolatie van buitenaf Saneren asbest panelen Beglazing en ramen Nieuwe deuren Schilderwerkzaamheden 8 3. Einde werkzaamheden Opneming werkzaamheden Oplevering 8 4. Schade & klachten Schade Klachten 9 5. Contactpersonen 9 3

4 1. Het project 1.1. Globale planning De planning voor de onderhoudswerkzaamheden is bekend. In de week van 19 oktober wordt er een inspectie gedaan van uw kruipruimte. In de week 19 oktober start de aannemer met de isolatie van de vloeren. In de week 26 oktober start de aannemer met de isolatie van de spouwmuur. De week erna start het isoleren van de daken. Dit duurt 4 weken, dus van 2 t/m 27 november. In de week van 30 november wordt het asbest in de panelen van de kozijnen gesaneerd. Ook wordt in die week gestart met het vervangen van de ramen en beglazing en het paneel onder de kozijnen. Dit duurt totaal 3 weken, dus tot 18 december. In de week van 14 december worden de voordeuren geplaatst. Het schilderwerk vindt in de eerste twee weken van het nieuwe jaar plaats. Alle hierboven genoemde werkzaamheden worden steeds na elkaar uitgevoerd in de verschillende blokjes, waarbij steeds begonnen wordt met de Leliestraat, daarna de Florastraat en tenslotte de Kamillestraat. U ontvangt uiterlijk 2 weken voordat de werkzaamheden aan uw woning beginnen een brief van de aannemer met daarin een overzicht wat er wanneer in uw woning gedaan wordt. Let op: het bovenstaande is de voorlopige planning. Naar aanleiding van weersomstandigheden of andere overmacht situaties kan de planning wijzigen. Wanneer er wijzigingen zijn, hoort u dit van ons of van de aannemer. 1.2 Aannemer De werkzaamheden worden uitgevoerd door Houtman. De projectleider is Arie de Mooij. Uitvoerder is Cees Hoogendoorn, tel: Werktijden De werktijden van de werklieden zijn van 7:30 uur tot 16:30 uur. Wanneer er werkzaamheden aan uw woning worden verricht, kunt u de werklieden binnen deze tijd verwachten. 2. De werkzaamheden 2.1. In de steigers Tijdens dit project gaan we werkzaamheden aan het dak en aan de kozijnen uitvoeren. Om dit te kunnen doen worden er aluminium rolsteigers geplaatst. Aluminium rolsteigers worden geplaatst daar waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zowel aan de voor-,achter- en kopgevels. Voor de kozijnvervanging zullen de kozijnen tijdelijk op de stoep voor uw woning geplaatst worden. Zodra de werkzaamheden waar steigers voor nodig zijn gereed zijn, worden de steigers weggehaald en verplaatst naar de volgende woning. 4

5 U moet in uw voor- en achtertuin ruimte maken voor het plaatsen van de aluminium rolsteigers: 3 meter vanuit de gevel mogen geen bloempotten, tuinmeubelen en andere spullen staan. Spullen die u t.b.v. andere werkzaamheden moet verwijderen (bijv. zonneschermen i.v.m. vervangen van het glas, zie 2.6), moet u al weghalen voordat de steiger wordt geplaatst. De steiger wordt veelal buiten aangevoerd en opgebouwd. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Globaal staan er circa 6 weken plaatselijk aluminium rolsteigers ten behoeve van het aanbrengen van dakisolatie en de spouwisolatie Vloerisolatie Vooraf wordt het leidingwerk in de kruipruimte geïnspecteerd op eventuele lekkages en of deze juist is opgehangen. De vloer van de begane grondvloer wordt geïsoleerd door het aanbrengen van iso-chips. Tevens worden ventilatieroosters in de buitengevel aangebracht ten behoeve van het ventileren van de kruipruimte. De kruipruimte wordt volgespoten met iso-chips. Deze chips maken de kruipruimte droger en warmer, waardoor de vloer bij koud weer enkele graden warmer blijft en het huis minder snel afkoelt. De chips via het kruipluik met een speciale blaasmachine in de kruipruimte gespoten. De spuitploeg bestaat uit twee werklieden: één werkt met beschermende kleding en een masker in de kruipruimte, de ander houdt de wacht en bedient de regelapparatuur. U moet thuis zijn tijdens de werkzaamheden en zorgen dat het kruipluik toegankelijk is. Er komt een vrachtauto in de straat, die telkens zo wordt neergezet dat iedereen er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Het isoleren van de vloer met iso-chips duurt ca. 4 uur per woning Spouwmuurisolatie Een gewone spouwmuur bij bestaande woningen die niet geïsoleerd is, bestaat meestal uit een buitenmuur van 11 cm dik, dan 5 cm lucht (een luchtspouw genoemd) en een binnenmuur van 11 cm. Dit is de muur die u aan de binnenkant van de woning heeft gestuct of behangen. Bij spouwisolatie worden gaten in de voegen van de buitenmuur geboord. Via deze gaten wordt de luchtspouw gevuld met een PUR-schuim. Het materiaal wordt onder druk ingespoten, zodat het zich naar alle kanten zal verspreiden. Het effect van de isolatie is dat het energieverlies door de muur direct tot minder dan de helft wordt teruggebracht. 5

6 Wat betekent dit voor mij? Er komt een vrachtauto in de straat, die telkens zo wordt neergezet dat iedereen er zo min mogelijk hinder van ondervindt. In de voegen van de buitenmuur boren we meerdere gaatjes. We gebruiken een verrijdbare steiger. De spuitploeg bestaat uit twee werklieden. We dichten de gaten na het isoleren met specie. U hoeft hier niet voor thuis te zijn, de werkzaamheden zullen conform de nog te maken detail planning meelopen tijdens de renovatie. Per dag kunnen we bij ongeveer drie tot vier woningen spouwisolatie aanbrengen Dakisolatie van buitenaf Het hele dak wordt als het ware kaal gemaakt en van de nok tot en met de dakgoot. Er wordt aan de buitenzijde op het dakbeschot dakisolatieelementen aangebracht. Daar overheen komt folie, die damp doorlaat, maar water tegenhoudt. Het dak is dan waterdicht. Vervolgens kunnen de pannenlatten en de dakpannen aangebracht worden. Tevens worden de zinken dakgoten inclusief beugels en regenpijp vervangen. Per dag kan één dakvlak van een woning worden uitgevoerd. In een rijtje worden eerst alle dakvlakken aan één kant (bijv. de voorgevel) uitgevoerd, daarna worden de werkzaamheden aan de andere kant van het dakvlak uitgevoerd. Tussen de vervanging van de voor- en achterzijde kunnen dus bij één woning meerdere dagen zitten, afhankelijk van de ligging en de volgorde! Er zal stof vrijkomen en neerdalen. We controleren vervolgens of de dakconstructie tussen uw woning en die van de buren voldoende brandveilig is en nemen maatregelen indien nodig. Vervolgens worden de isolatie op maat gesneden en op het dakbeschot aangebracht. Kaal gemaakt dak Dakelementen aangebracht Dakpannen erop Ca. 1,5 week per blok afhankelijk van de weersomstandigheden. 6

7 2.5. Saneren asbest panelen In de panelen onder de kozijnen is asbest aanwezig. Dit moet worden gesaneerd. Dit wordt vanzelfsprekend gedaan door een gespecialiseerd bedrijf en conform alle geldende richtlijnen. De panelen worden ook voorzien van isolatie. U moet de ramen en de deuren aan de gevel waar gewerkt wordt sluiten. De asbestsaneerder zal een stuk van uw tuin afzetten met een rood-wit lint. U mag dit deel niet betreden. Dus wanneer de asbest aan de voorkant wordt gesaneerd, kunt u de woning alleen via de achterdeur verlaten en betreden en andersom. Als alle asbest is verwijderd en dit is gecontroleerd wordt het lint weer weggehaald. Uw weet dan dat u uw tuin weer veilig kunt betreden. 1 dag per blok Beglazing en ramen alle draaiende ramen worden vervangen en voorzien van HR++glas; de klepramen in de berging worden vervangen door een ventilatierooster; alle vaste glasvakken worden voorzien van HR++glas en waar nodig van een ventilatierooster; de bovenlichten verdwijnen, hier komt vast glas voor in de plaats. U moet thuis zijn, of ervoor zorgen dat er iemand in uw woning is om de deur open te doen voor de werklieden. U moet in de kamers de ramen of het glas wordt vervangen minimaal één meter vanaf het raam of de deur vrij maken van inboedel en gordijnen/vitrages. Zonneschermen en/of rolluiken die in de weg zitten moet u zelf verwijderen, voordat de werkzaamheden aanvangen. Als u twijfelt of uw zonnescherm in de weg zit kan de uitvoerder dit bij u komen beoordelen. Eigen betimmering aan de binnenzijde of buitenzijde moet u zelf verwijderen. U ervaart geluid- en stofoverlast. Ons advies is om inboedel af te dekken. Als u hiervoor afdekfolie wilt hebben, kunt u dat in de keet van de uitvoerder krijgen. Circa 1,5 dag per woning Nieuwe deuren U krijgt een nieuwe voor- en achterdeur met HR++glas. Deze deur is reeds ingemeten en wordt aan het einde van het project geplaatst. U heeft kunnen kiezen uit verschillende modellen voor- en achterdeuren, u krijgt de voordeur die u in uw rijtje het meest is gekozen. Bij alle drie de rijtjes is dat voordeurtype 2 (zie afbeelding). De achterdeur is bij de Lelie en kamillestraat type 1, bij de Florastraat type 2: U moet thuis zijn, of ervoor zorgen dat er iemand in uw woning is om de deur open te doen voor de werklieden. 1 dag per woning. 7

8 2.8. Schilderwerkzaamheden Het aanbrengen van nieuw schilderwerk op de deuren, deurkozijnen en de raamkozijnen. De deuren en draaiende ramen krijgen de kleur blauw die door de meeste bewoners is gekozen. Voor de Floraen Kamillestraat is dit blauw, voor de Leliestraat grijs. U moet thuis zijn, of ervoor zorgen dat er iemand in uw woning is om te zorgen dat de draaiende ramen die worden geschilderd open kunnen. Circa 3-4 dagen per blok afhankelijk van weersomstandigheden. Florastraat en kamillestraat: Leliestraat: 3. Einde werkzaamheden Wanneer de werkzaamheden bij u zijn afgerond, worden de volgende stappendoorlopen: 3.1. Opneming werkzaamheden Als de aannemer klaar is, komt de opzichter van QuaWonen langs om de werkzaamheden te controleren. Soms komt de aannemer mee. Dit noemen wij een opneming van uitgevoerde werkzaamheden. Moet er toch nog wat gebeuren? Dan noteert de opzichter de zogenaamde restpunten op het opnameformulier. De aannemer moet de restpunten afhandelen binnen de afgesproken termijn. De opzichter van QuaWonen informeert u over de restpunten en licht eventuele vragen toe. U ontvangt (desgewenst) een kopie van het opnameformulier Oplevering De aannemer meldt bij QuaWonen wanneer hij alle werkzaamheden uit het opnameformulier heeft afgerond. De opzichter controleert dit steekproefsgewijs. Wilt u graag dat de opzichter bij u langskomt? Neem dan contact op met QuaWonen om een afspraak te maken. Als de aannemer klaar is met de restpunten, ontvangt u van QuaWonen een brief. In deze brief geven wij aan dat de werkzaamheden volgens ons klaar zijn. Vindt u dat de werkzaamheden toch niet klaar zijn, heeft u vragen of op- of aanmerkingen? Meld dit dan binnen 2 weken na ontvangst van de brief bij QuaWonen. Wij komen langs voor een inspectie en geven zo nodig opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden. De aannemer moet deze werkzaamheden binnen 1 maand hebben uitgevoerd en QuaWonen controleert of dat naar tevredenheid is gebeurd. 8

9 4. Schade & klachten Schades en klachten zijn altijd vervelend, zowel voor u als voor ons. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u hier mee om kunt gaan en bij wie de schades en klachten gemeld moeten worden Schade De werklieden doen hun best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar hoe zorgvuldig er ook wordt gewerkt, wij kunnen schades door de uitvoering van de aannemer helaas nooit helemaal uitsluiten. Mocht u door de uitvoering van de werkzaamheden schade krijgen dan vragen wij u om direct (binnen 24 uur) contact op te nemen met de bewonersbegeleider of opzichter van dit project. Voor u zijn dit Barbera van Rossum en Dick Verburg. Alleen op deze manier weten wij dat u een schade hebt. Wij nemen de schade dan bij u op en dragen er zorg voor dat de aannemer bij u de schade afhandelt Klachten Mogelijk hebt u een klacht, bijvoorbeeld over opgelopen schade of overlast. In eerste instantie neemt u hierover contact op met de bewonersbegeleider (Barbera van Rossum) of opzichter (Dick Verburg). Heeft dat voor u niet het gewenste resultaat, dan vragen wij u deze klacht schriftelijk in te dienen. Wij antwoorden dan binnen 14 dagen. Bent u het niet eens met onze reactie, dan kunt u een geschil voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard, Postbus 79, 2920 AB Krimpen aan den IJssel. Dit is een onafhankelijke instantie die een advies uitbrengt over het geschil. 5. Contactpersonen Wie niet over internet beschikt ontvangt natuurlijk alle noodzakelijke informatie gewoon in de brievenbus via nieuwsbrieven of gewone brieven. Tussendoor kunt u met vragen altijd contact opnemen met Barbera van Rossum, de bewonersbegeleider van dit project. Uw vraag kan wellicht ook andere bewoners helpen! Contactpersonen QuaWonen: Contactpersoon Houtman: Barbera van Rossum Herman de Reuver Cees Hoogendoorn Bewonersbegeleider Opzichter Uitvoerder Beiden via telefoonnr: tel: of 9

Informatieboekje Onderhoudsproject Lommerrijk Schoonhoven

Informatieboekje Onderhoudsproject Lommerrijk Schoonhoven Informatieboekje Onderhoudsproject Lommerrijk Schoonhoven September 2015 Inleiding Op 11 mei juli organiseerden wij een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij u verteld wat er allemaal

Nadere informatie

Informatieboekje Energieproject Nic. Beetshof/straat. Nicolaas Beetstraat 36 t/m 50 Nicolaas Beetshof 74 t/m 98, Lekkerkerk

Informatieboekje Energieproject Nic. Beetshof/straat. Nicolaas Beetstraat 36 t/m 50 Nicolaas Beetshof 74 t/m 98, Lekkerkerk Informatieboekje Energieproject Nic. Beetshof/straat Nicolaas Beetstraat 36 t/m 50 Nicolaas Beetshof 74 t/m 98, Lekkerkerk Oktober 2015 Inleiding Op 23 juni organiseerden wij een informatieavond. Tijdens

Nadere informatie

Informatieboekje Onderhoud/energie. complex 203 Prinsesseweg 1 t/m 31 16 woningen te Lekkerkerk

Informatieboekje Onderhoud/energie. complex 203 Prinsesseweg 1 t/m 31 16 woningen te Lekkerkerk Informatieboekje Onderhoud/energie complex 203 Prinsesseweg 1 t/m 31 16 woningen te Lekkerkerk September 2015 Inleiding Op 29 juli organiseerden wij een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomsten hebben

Nadere informatie

Informatieboekje Onderhoud/energie

Informatieboekje Onderhoud/energie Informatieboekje Onderhoud/energie Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel Oktober 2015 Inleiding Wij hebben u voorafgaand aan de inloopbijeenkomst van 15 september schriftelijk geïnformeerd over

Nadere informatie

Informatieboekje Onderhoud/energie

Informatieboekje Onderhoud/energie Informatieboekje Onderhoud/energie Spirotoso e.o. Zwanenkade 67-101, Spiritoso 1-51, Toccata 2-26 en 80-130 Krimpen aan den IJssel November 2013 Inleiding In maart 2013 organiseerden wij een informatiemiddag

Nadere informatie

Informatieboekje Energieproject Kleine Vlietstraat. Kleine Vlietstraat 5 t/m 27 en 2 t/m 24, Krimpen aan den IJssel

Informatieboekje Energieproject Kleine Vlietstraat. Kleine Vlietstraat 5 t/m 27 en 2 t/m 24, Krimpen aan den IJssel Informatieboekje Energieproject Kleine Vlietstraat Kleine Vlietstraat 5 t/m 27 en 2 t/m 24, Krimpen aan den IJssel September 2016 Inleiding Op 5 juli organiseerden wij een informatieavond. Tijdens deze

Nadere informatie

Informatieboekje Renovatie Molukse wijk

Informatieboekje Renovatie Molukse wijk Informatieboekje Renovatie Molukse wijk December 2015 Inleiding Op 25 augustus organiseerden wij een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij u verteld wat er allemaal in uw buurt gaat gebeuren.

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden informatie CAVALJEPLEIN EN JHR VAN CITTERSPLEIN MAART 2015 Aan de slag Start werkzaamheden In januari ontving u van ons een brief dat een ruime meerderheid van de bewoners instemde met de werkzaamheden

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden nieuwsbrief HOORN NOORD FASE 1 JULI 2016 nr 1 Aan de slag Start werkzaamheden In april ontving u van ons een brief dat 77% van de bewoners instemde met de werkzaamheden en bijbehorende huurverhoging, ondertussen

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden nieuwsbrief HOORN NOORD FASE 2 SEPTEMBER 2016 nr 1 Aan de slag Start werkzaamheden In juli ontving u van ons een brief dat 72% van de bewoners instemde met de werkzaamheden en bijbehorende huurverhoging.

Nadere informatie

In deze brief geven wij een toelichting waarin staat welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en wanneer.

In deze brief geven wij een toelichting waarin staat welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en wanneer. A J Rennenstraat C. Kombrinkstraat KRAGGENBURG Behandeld door: de heer A.W.B. Rouhof Ons kenmerk: M380963 Datum: 28 juli 2015 Onderwerp: onderhoudswerkzaamheden Geachte heer, mevrouw, Op 11 augustus starten

Nadere informatie

Energiebesparende werkzaamheden. J.P. Thijssepark in Naarden

Energiebesparende werkzaamheden. J.P. Thijssepark in Naarden Energiebesparende werkzaamheden J.P. Thijssepark 34 104 in Naarden 1 19.15-19.30 uur ontvangst 19.30-20.15 uur presentatie Marvin de Jong Projectleider Henk Snoeks Architect 20.15-21.00 uur beantwoorden

Nadere informatie

Met deze brochure informeren wij u over het aanstaande onderhoud aan uw woning.

Met deze brochure informeren wij u over het aanstaande onderhoud aan uw woning. Voorwoord Vorig jaar zijn we met u in gesprek gegaan om gezamenlijk te overleggen wat we met uw woning gaan doen. Uit die gesprekken is veel informatie opgehaald. Er is een goed beeld ontstaan over de

Nadere informatie

Algemene informatie. Opname. Overlast. Planning. Asbestinventarisatie. Werken in een bewoond huis

Algemene informatie. Opname. Overlast. Planning. Asbestinventarisatie. Werken in een bewoond huis Algemene informatie Opname In de komende periode maakt de woonconsulent met u een persoonlijke afspraak voor de opname in uw woning. De uitvoerder komt bij u langs om de opname te doen, hij bekijkt enkele

Nadere informatie

Wie is Weijman Vastgoedonderhoud?

Wie is Weijman Vastgoedonderhoud? Geachte bewoner, In opdracht van Kleurrijk Wonen gaat Weijman Vastgoedonderhoud B.V. binnenkort onderhoudswerkzaamheden aan uw woning verrichten. Middels dit boekje informeren wij u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

Energiebesparende werkzaamheden J.W. Frisolaan 2 t/m 38 (even) J.W. Frisolaan 9 t/m 23 (oneven)

Energiebesparende werkzaamheden J.W. Frisolaan 2 t/m 38 (even) J.W. Frisolaan 9 t/m 23 (oneven) Energiebesparende werkzaamheden J.W. Frisolaan 2 t/m 38 (even) J.W. Frisolaan 9 t/m 23 (oneven) 7 februari 2018 Woningstichting Naarden telefoon 035-694 73 75 e-mail wsn@woningstichtingnaarden.nl 1 Programma

Nadere informatie

Informatie-avond Onderhoud & Energie. H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven

Informatie-avond Onderhoud & Energie. H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven Informatie-avond Onderhoud & Energie H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven Voorstellen Hans Harteveld: projectleider Beheer Ramona van den Berg: Bewonersbegeleider Dagelijks- en Planmatig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52 Onderhoudsproject de Donge 1 t/m 23, 30 t/m 52 Geachte bewoner(s) Met dit boekje willen we u als bewoner van de Donge informeren over het groot onderhoud dat Patrimonium Barendrecht laat uitvoeren aan

Nadere informatie

Onderhoudsproject Het Broek. De Willem Barendszstraat 25 t/m 53 en de Heemskerckstraat 24 t/m 70 in Arnhem

Onderhoudsproject Het Broek. De Willem Barendszstraat 25 t/m 53 en de Heemskerckstraat 24 t/m 70 in Arnhem Onderhoudsproject Het Broek De Willem Barendszstraat 25 t/m 53 en de Heemskerckstraat 24 t/m 70 in Arnhem Inleiding Binnenkort start het groot onderhoud aan uw woning in Het Broek. Het gaat om onderhoud

Nadere informatie

Onderhoudsproject Het Broek. Broekstraat 137 t/m 169 in Arnhem

Onderhoudsproject Het Broek. Broekstraat 137 t/m 169 in Arnhem Onderhoudsproject Het Broek Broekstraat 137 t/m 169 in Arnhem Inleiding Binnenkort start het groot onderhoud aan uw woning in Het Broek. Het gaat om onderhoud aan de buitengevel van de woning en diverse

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en

INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en A. Schweitzerslaan in Haarlem Informatie voor bewoners Aan dit boekje kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje Onderhoud/energie. H.A. Schreuderstraat e.o. Schoonhoven

Informatieboekje Onderhoud/energie. H.A. Schreuderstraat e.o. Schoonhoven Informatieboekje Onderhoud/energie H.A. Schreuderstraat e.o. Schoonhoven Augustus 2013 Inleiding In februari 2013 organiseerden wij een informatieavond. Tijdens deze avond hebben wij u verteld wat er allemaal

Nadere informatie

EnErgiE zuiniger van jouw woning

EnErgiE zuiniger van jouw woning EnErgiE zuiniger maken van jouw woning 2016 EnErgiE zuiniger maken van jouw woning, 2016 Inhoud 02 Waarom dit boekje? 04 Waarom jouw woning energiezuiniger? 04 Wat komen we bij jou doen: 1. Reeds geïsoleerde

Nadere informatie

Informatie-avond Onderhoud & Energie. Complex 041-76 woningen Spiritoso te Krimpen aan den IJssel

Informatie-avond Onderhoud & Energie. Complex 041-76 woningen Spiritoso te Krimpen aan den IJssel Informatie-avond Onderhoud & Energie Complex 041-76 woningen Spiritoso te Krimpen aan den IJssel Voorstellen Hans Harteveld: projectleider Beheer Barbera van Rossum: Bewonersbegeleider Agenda Resultaten

Nadere informatie

VOORWOORD. Met vriendelijke groeten, Mercatus

VOORWOORD. Met vriendelijke groeten, Mercatus VOORWOORD Voor u ligt een brochure wat voor onderhoud en isolatiemaatregelen we aan uw woning zullen uitvoeren. Wij begrijpen dat de werkzaamheden snel zullen opstarten in de brochure leggen we uit waarom.

Nadere informatie

Welkom op de bewonersavond dakrenovatie Het Veld d.d. 7 september 2016

Welkom op de bewonersavond dakrenovatie Het Veld d.d. 7 september 2016 Welkom op de bewonersavond dakrenovatie Het Veld d.d. 7 september 2016 1 Agenda van deze avond - Waarom de daken vervangen - Wat gaat er gebeuren? - Presentatie van de aannemer Van Dillen - Huurverhoging?

Nadere informatie

Kalender Woondekken en Rodebuurt, Zoetermeer

Kalender Woondekken en Rodebuurt, Zoetermeer Kalender Woondekken en Rodebuurt, Zoetermeer 12_ERA Renovatiekalender Woondekken april2017.indd 1 30/05/2017 10:35 Wat gebeurt er van dag tot dag in mijn woning? Veiligheid op nummer 1! Wij gaan werkzaamheden

Nadere informatie

Informatieboekje Onderhoud/energie. Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel

Informatieboekje Onderhoud/energie. Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel Informatieboekje Onderhoud/energie Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel Inhoud Inleiding Onderhoud en energiemaatregelen Uitvoering Planning Energiebeleid Werkwijze renovatievoorstel Vervolg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Voorstellen QuaWonen NBU John Bos Edward de Jager Floor Verdoorn Maarten Cornet Richard Buijs Ludo Peeters Agenda Resultaten Vragenlijsten Onderhoudsplan

Nadere informatie

Energiebesparende werkzaamheden Prinses Beatrixhof 1 t/m 103 (oneven) Prinses Beatrixhof 2 t/m 24 (even)

Energiebesparende werkzaamheden Prinses Beatrixhof 1 t/m 103 (oneven) Prinses Beatrixhof 2 t/m 24 (even) Energiebesparende werkzaamheden Prinses Beatrixhof 1 t/m 103 (oneven) Prinses Beatrixhof 2 t/m 24 (even) 17 januari 2019 Woningstichting Naarden telefoon 035-694 73 75 e-mail wsn@woningstichtingnaarden.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cluster 20

Nieuwsbrief Cluster 20 Het is zover! Na een periode van voorbereiding en overleg, starten wij begin september met het onderhoud aan uw woning. Nieuwsbrief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de onderhoud- en renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Zijpendaalstraat groot onderhoud

Zijpendaalstraat groot onderhoud Inhoud Wat komen we doen? Wie gaat het werk uitvoeren? Met wie heeft u contact? Planning Nieuwe sleutels Isolatieglas Steigers Wat doet de aannemer voor u? Wat wordt er van u verwacht? Rustwoning Bouwplaatsinrichting

Nadere informatie

Energiebesparende werkzaamheden

Energiebesparende werkzaamheden Energiebesparende werkzaamheden J. Schimmelstraat 1 t/m 23 (oneven) Smidtstraat 2 t/m 20 (even) Dubelaarstraat 1 t/m 23 (even) Dubelaarstraat 2 t/m 24 (oneven) Dobbestraat 2 t/m 16 (even) 24 januari 2019

Nadere informatie

Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen

Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen informatie CORNELIS DIRKSZOONLAAN OKTOBER 2015 Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen Wij nodigden u uit voor een bewonersavond. Tijdens deze Kenmerken project Cornelis Dirkszoonlaan

Nadere informatie

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners Groot onderhoud Flemingstraat 18-92 informatie voor bewoners Inhoud 1 Uw flat wordt opgeknapt 1 2 Welke werkzaamheden voeren we uit? 2 3 Vergoeding voor de werkzaamheden 2 4 Overlast tijdens de werkzaamheden

Nadere informatie

1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven)

1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven) 1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven) Etro Vastgoedzorg Handelsweg 15 1521NH Wormerveer 075-6280244 www.etro.nl Opdrachtgever: Hoogte

Nadere informatie

Groot onderhoud Heilige Stoel, Homberg, Kraaijenberg nieuws 1

Groot onderhoud Heilige Stoel, Homberg, Kraaijenberg nieuws 1 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over het groot onderhoud aan de Heilige Stoel, Homberg en Kraaijenberg in Wijchen. Op dit moment werkt Talis aan de voorbereidingen. Op 10 en 11 maart organiseerden wij

Nadere informatie

Vragenlijst onderhoud H.A. Schreuderstraat

Vragenlijst onderhoud H.A. Schreuderstraat Naam: Huisnummer: (Als u de enquête liever anoniem invult mag dit ook!) Rabe Wilt u een kruisje zetten in de kolom die voor u van toepassing is? Slechts één kruisje per regel! Vragenlijst onderhoud Kunststof

Nadere informatie

31 woningen Indische buurt. Bijeenkomst op 11 juni 2019.

31 woningen Indische buurt. Bijeenkomst op 11 juni 2019. 31 woningen Indische buurt Bijeenkomst op 11 juni 2019. Programma 1. Opening 2. Voorstellen 3. De projectcommissie 4. Stand van zaken 5. Wat gaan we doen? 6. De werkzaamheden 7. Wat betekent het voor u?

Nadere informatie

Onderhoudsplanner. Voor het verbeteren van uw huis aan de Karekietstraat, de Piersonstraat en De Savornin Lohmansstraat in Brummen.

Onderhoudsplanner. Voor het verbeteren van uw huis aan de Karekietstraat, de Piersonstraat en De Savornin Lohmansstraat in Brummen. Onderhoudsplanner Voor het verbeteren van uw huis aan de Karekietstraat, de Piersonstraat en De Savornin Lohmansstraat in Brummen. Wat gaat er gebeuren? In deze onderhoudsplanner leest u wat u kunt verwachten

Nadere informatie

Energiebesparende werkzaamheden Kloosterstraat 66 t/m 80 (even) Oostwalstraat 2 t/m 4 (even) Huizerpoortstraat 25 t/m 39 (oneven)

Energiebesparende werkzaamheden Kloosterstraat 66 t/m 80 (even) Oostwalstraat 2 t/m 4 (even) Huizerpoortstraat 25 t/m 39 (oneven) Energiebesparende werkzaamheden Kloosterstraat 66 t/m 80 (even) Oostwalstraat 2 t/m 4 (even) Huizerpoortstraat 25 t/m 39 (oneven) 5 maart 2018 Woningstichting Naarden telefoon 035-694 73 75 e-mail wsn@woningstichtingnaarden.nl

Nadere informatie

Informatieboekje, april 2014. Onderhoud en verbetering appartementen Stevensberg, Ketelberg en Meresberg

Informatieboekje, april 2014. Onderhoud en verbetering appartementen Stevensberg, Ketelberg en Meresberg Informatieboekje, april 2014 Onderhoud en verbetering appartementen Stevensberg, Ketelberg en Meresberg Waarom onderhoud? Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw appartement en dat u er

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning.

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Werk in uitvoering Nummer 4 - december 2013 Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Wat er vooraf ging. Bewonersbijeenkomst

Nadere informatie

Onderhoudsproject Talmaweg. 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97

Onderhoudsproject Talmaweg. 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97 Onderhoudsproject Talmaweg 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97 Geachte bewoner(s) Woningen zeggen niets, bewoners wel is een uitspraak van een van onze relaties. In dit boekje staat informatie

Nadere informatie

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst oktober 2014 Inleiding Misschien staat u er niet bij stil, maar het is heel goed mogelijk om in uw bestaande woning uw muren, dak en vloeren te isoleren. Welk comfort deze isolatie met zich meebrengt vertellen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Onderhoudsproject t Broek C1249

Informatiebrochure. Onderhoudsproject t Broek C1249 Informatiebrochure Onderhoudsproject t Broek C1249 Complex 1249: beneden- en bovenwoningen aan de Heemskerckstraat 4 t/m 22, Stadhoudersstraat 1 t/m 58 en de Willem Barendszstraat 1 t/m 23 te Arnhem Portaal

Nadere informatie

RENOVATIE KERSENWEIDE: TOELICHTING VOOR DE BEWONERS

RENOVATIE KERSENWEIDE: TOELICHTING VOOR DE BEWONERS RENOVATIE KERSENWEIDE: TOELICHTING VOOR DE BEWONERS Verloop renovatietraject Uitwerking voorontwerp/bouwaanvraag Werken proefwoning Financiering en goedkeuringen Zoektocht naar een aannemer (openbare aanbesteding)

Nadere informatie

Muiderkring. September 2011. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden aan de Muiderkring.

Muiderkring. September 2011. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden aan de Muiderkring. Muiderkring #9 Inhoud Buitenschilderwerk Werkvolgorde en vakantieperiode Werkzaamheden aan de verwarming Vervangen warmtemeters Stand van zaken binnenwerkzaamheden De stortkokers Klankbordgroep Algemene

Nadere informatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie Toelichting Aanpassingen aan gevels & dak en aanbrengen van isolatie U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Plaatst u tuindeuren, een schuifpui, een dakraam of een dakkapel? Dan moet

Nadere informatie

Groot onderhoud Opheusden. Informatiebijeenkomst 12 juli 2017

Groot onderhoud Opheusden. Informatiebijeenkomst 12 juli 2017 Groot onderhoud Opheusden Informatiebijeenkomst 12 juli 2017 Meer comfort, minder energie Onderhoud aan 100 woningen in Opheusden Behoud/verbeteren kwaliteit Verbeteren isolatiewaarde Keuze voor zonnepanelen

Nadere informatie

Leefbaarheid Grote Waal. Vervanging van de bergingen

Leefbaarheid Grote Waal. Vervanging van de bergingen Leefbaarheid Grote Waal Vervanging van de bergingen Waarom nodigden wij u uit? U ontving een uitnodiging van Intermaris Er is veel gepraat afgelopen jaren over uw buurt en nu gaan we aan de slag We starten

Nadere informatie

Nieuwsbrief bewoners. Treublaan 13a t/m 23b te Amersfoort

Nieuwsbrief bewoners. Treublaan 13a t/m 23b te Amersfoort Nieuwsbrief bewoners Treublaan 13a t/m 23b te Amersfoort Toelichting Renovatiewerkzaamheden 2018 Inhoud 1. Start werkzaamheden... 3 2. Vervangen dakpannen inclusief aanbrengen isolatie... 3 3. Plaatsen

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 62 woningen Kerkrade

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 62 woningen Kerkrade Bewonersinformatieboekje Energiesprong 62 woningen Kerkrade Inhoud 1. Inleiding 2. Contactpersonen 3. Toelichting op de woningverbetering en planning 4. Uitleg van de werkzaamheden 5. De woningverbetering

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden nieuwsbrief VENENLAANKWARTIER FASE 2 JANUARI 2016 nr 1 Aan de slag Start werkzaamheden In november ontving u van ons een brief dat maar liefst 92% van de bewoners instemde met de werkzaamheden en bijbehorende

Nadere informatie

Onderhoud We gaan beginnen!

Onderhoud We gaan beginnen! Onderhoud We gaan beginnen! Inhoud 1. We gaan beginnen... 3 2. Asbest verwijdering... 4 3. Start werkzaamheden... 5 4. Schotelantenne verwijderen... 7 5. Overlast... 8 6. Belangrijke telefoonummers...

Nadere informatie

BEWONERSINFORMATIE. Project: Groot onderhoud woningen: Complex en Complex te Amsterdam West

BEWONERSINFORMATIE. Project: Groot onderhoud woningen: Complex en Complex te Amsterdam West BEWONERSINFORMATIE & Groot onderhoud woningen: Witte de Withstraat 102-112 Van Kinsbergenstraat 50-52 Van Speijkstraat 90 118 (excl. 106) Van Kinsbergenstraat 32-36-38 Project: Complex 4105-1 en Complex

Nadere informatie

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten:

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Onderhoud 84 WONINGEN Sprundel De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Graaf Ansfriedstraat Benedictastraat Anna Leonorastraat Anna Salomestraat Koekoekstraat Noorderstraat 8 september

Nadere informatie

Comfortabel wonen in de Oosterparkwijk Informatie voor de bewoners van de woningen aan de Zaagmuldersweg 13 t/m 33b

Comfortabel wonen in de Oosterparkwijk Informatie voor de bewoners van de woningen aan de Zaagmuldersweg 13 t/m 33b Comfortabel wonen in de Oosterparkwijk Informatie voor de bewoners van de woningen aan de Zaagmuldersweg 13 t/m 33b 1 Inhoudsopgave 1. Zuiniger en comfortabeler 3 2. Wat gaat er precies gebeuren? 4 2.1

Nadere informatie

Over isoleren, besparen en comfort

Over isoleren, besparen en comfort Warm voor Weinig Over isoleren, besparen en comfort WARM VOOR WEINIG U woont in een huurwoning, en heeft er waarschijnlijk een aangename plek van gemaakt. Maar misschien kan het nog veel comfortabeler!

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen informatie KUIL WEST PAARDENSTEEG NOVEMBER 2016 Energiebesparende maatregelen Kenmerken van project Kuil West Paardensteeg In 2017 wil Intermaris bij 36 seniorenwoningen aan de Kuil, West en Paardensteeg

Nadere informatie

Meer comfort, lagere woonlasten

Meer comfort, lagere woonlasten informatie VENENLAANKWARTIER JANUARI 2015 Meer comfort, lagere woonlasten Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen In september nodigden wij u uit voor een eerste inloopavond. Tijdens deze

Nadere informatie

Graag informeren wij u nader over de start van de buiten werkzaamheden in uw complex en wat dit voor u gaat betekenen.

Graag informeren wij u nader over de start van de buiten werkzaamheden in uw complex en wat dit voor u gaat betekenen. Breda, 24 april 2017 Beste bewoner, Graag informeren wij u nader over de start van de buiten werkzaamheden in uw complex en wat dit voor u gaat betekenen. Wat gaan we doen? Komende periode starten we met

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Cavaljéplein.

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Cavaljéplein. informatie CAVALJEPLEIN EN JHR VAN CITTERSPLEIN NOVEMBER 2014 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 90 woningen aan het en Jonkheer

Nadere informatie

Onderhoud 246 woningen

Onderhoud 246 woningen Onderhoud woningen Sprookjesbuurt s-hertogenbosch In opdracht van woningcorporatie Zayaz Uitvoering door Moonen Onderhoud & Renovatie BV INHOUD WAAROM DIT BOEKJE? Waarom dit boekje? Even voorstellen Wat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR BEWONERS

INFORMATIEBROCHURE VOOR BEWONERS INFORMATIEBROCHURE VOOR BEWONERS RENOVATIEWERKZAAMHEDEN 143 WONINGEN CHRYSANTENSTRAAT E.O. GELEEN INLEIDING Beste bewoner(s), In deze brochure informeren wij u over de maatregelen in het kader van de wooncomfortverbetering

Nadere informatie

Comfortabel wonen in de Oosterparkwijk Informatie voor de bewoners van de woningen aan de Zaagmuldersweg 35 t/m 39 en Irislaan 1 t/m 9b

Comfortabel wonen in de Oosterparkwijk Informatie voor de bewoners van de woningen aan de Zaagmuldersweg 35 t/m 39 en Irislaan 1 t/m 9b Comfortabel wonen in de Oosterparkwijk Informatie voor de bewoners van de woningen aan de Zaagmuldersweg 35 t/m 39 en Irislaan 1 t/m 9b 1 Nijestee gaat onderhoud uitvoeren aan uw woning en woongebouw.

Nadere informatie

Modernisering 48 woningen te Swifterbant. Inhoudsopgave. Inleiding: Ontwerp. Plan van Aanpak: Hoe nu verder: - Voorstellen.

Modernisering 48 woningen te Swifterbant. Inhoudsopgave. Inleiding: Ontwerp. Plan van Aanpak: Hoe nu verder: - Voorstellen. Modernisering 48 woningen te Swifterbant Inhoudsopgave : - Voorstellen - Moderniseren : - Werkzaamheden - Routing - Planning - Communicatie - De overlast voor u : - Akkoordverklaring - Planning 1 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Groot onderhoud. Lievelde Vicariestraat 6 tot en met 16

Groot onderhoud. Lievelde Vicariestraat 6 tot en met 16 Groot onderhoud Lievelde Vicariestraat 6 tot en met 16 Groot onderhoud In deze informatiebrochure leest u meer over het groot onderhoud aan 6 woningen aan de Vicariestraat 6 tot en met 16 in Lievelde.

Nadere informatie

informatie grootonderhoud Oude Haven 1-27 en Oude Haven 76-93

informatie grootonderhoud Oude Haven 1-27 en Oude Haven 76-93 informatie grootonderhoud Oude Haven 1-27 en Oude Haven 76-93 Inleiding Vorig jaar hebben we u benaderd voor een woonbelevingsonderzoek omdat we aan uw woongebouw grootonderhoud laten uitvoeren. Daarna

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid informatie BOEKERIJ E.O. SEPTEMBER 2018 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2019 wil Intermaris bij 77 huurwoningen aan de Boekerij, Galerij en Binnenplaats

Nadere informatie

Bouwkundig onderhoud 9 appartementen

Bouwkundig onderhoud 9 appartementen Bouwkundig onderhoud 9 appartementen Voorstraat te Hedel In opdracht van Woonstichting De Kernen Uitvoering door Moonen Onderhoud & Renovatie BV INHOUD 3 WAAROM DIT BOEKJE? 5 EVEN VOORSTELLEN 7 IMPRESSIES

Nadere informatie

Warm en comfortabel wonen! Onderhoud van 43 huizen aan de Hackfortweg in Loenen.

Warm en comfortabel wonen! Onderhoud van 43 huizen aan de Hackfortweg in Loenen. Informatiebrochure september december 2018 Start onderhoud: 3 september 2018 Warm en comfortabel wonen! Onderhoud van 43 huizen aan de Hackfortweg in Loenen. Inleiding Voor u ligt de informatiebrochure

Nadere informatie

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat Onderhoud De Krijntjes Rucphen De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat De Krijntjes Jan van Eyckstraat Pieter Breughelstraat Rubensstraat van den Houtestraat

Nadere informatie

Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen

Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen informatie MARKGOUW OKTOBER 2014 Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen In september nodigden wij u uit voor een bewonersavond. Tijdens deze avond hebben wij bij u opgehaald welke werkzaamheden

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie Toelichting Aanpassingen aan gevels & dak en aanbrengen van isolatie U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Bouwt u een aanbouw, serre of erker, plaatst u tuindeuren, een schuifpui,

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015. Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden. Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen

Nieuwsbrief december 2015. Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden. Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen Nieuwsbrief december 2015 Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen Brief voor: EIGENAREN IN Gemengde BLOKKEN Inhoud Inleiding Uitvoeringsplanning

Nadere informatie

Project Hoevenbuurt. Informatiebrochure groot onderhoud. Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60

Project Hoevenbuurt. Informatiebrochure groot onderhoud. Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60 Afbeelding niet heel groot. Hebben jullie een grotere? Project Hoevenbuurt Informatiebrochure groot onderhoud Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60 December

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Bewonersinformatie. 10 woningen Westerrand te Espel

Bewonersinformatie. 10 woningen Westerrand te Espel Bewonersinformatie 10 woningen Westerrand te Espel 3 1. Voorwoord 2. Algemene informatie Contactgegevens, Van Wijnen en aanspreekpunt tijdens de onderhoudswerkzaamheden, Informatie over stellen van vragen

Nadere informatie

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135 Graag informeren wij u over de start van de saneringswerkzaamheden bij de dakrand van uw flat aan de Stanleylaan 17 t/m 135. Medewerkers van Mitros hebben u begin deze week gebeld om u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

Projectplan Van Deyssel Noord. Du Perronstraat 1 t/m 7 (even en oneven nummers)

Projectplan Van Deyssel Noord. Du Perronstraat 1 t/m 7 (even en oneven nummers) 1 Projectplan Van Deyssel Noord Du Perronstraat 1 t/m 7 (even en oneven nummers) Over deze brochure 2 3 Inhoud 1 Aanleiding voor de aanpak 4 2 Werkzaamheden in uw woning 5 3 Werkzaamheden buiten uw woning

Nadere informatie

Woenselse Heide. [ o k t o b e r , n i e u w s b r i e f n r. 1 7 ]

Woenselse Heide. [ o k t o b e r , n i e u w s b r i e f n r. 1 7 ] [ o k t o b e r 2 0 1 4, n i e u w s b r i e f n r. 1 7 ] Woenselse Heide We gaan starten met het groot onderhoud in de blokken 15 tot en met 24. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang.

Nadere informatie

dakrenovatie woningen Duinlustparkweg/C. Schulzlaan

dakrenovatie woningen Duinlustparkweg/C. Schulzlaan Nieuwsbrief 1 dakrenovatie woningen Duinlustparkweg/C. Schulzlaan Op woensdagavond 10 augustus 2016 organiseerden wij in het Dorpshuis in Bloemendaal een avond om de bewoners van de woningen van dit complex

Nadere informatie

Checklist voor montage

Checklist voor montage Checklist voor montage Binnenkort staat het Jouw Thuis Montageteam voor je deur om de door jou gekozen oplossingen aan te brengen. Het montageteam doet er alles aan om ervoor zorgen dat de werkzaamheden

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen in de Fruitbuurt

Energiebesparende maatregelen in de Fruitbuurt informatie JANUARI januari 2014 2013 nr 1 Energiebesparende maatregelen in de Fruitbuurt Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Dit jaar wil Intermaris bij alle 40 woningen in de Fruitbuurt

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Venenlaankwartier

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Venenlaankwartier informatie VENENLAANKWARTIER FASE 3 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 33 woningen in uw buurt in het Venenlaankwartier

Nadere informatie

informatiebrochure ZWANENVELD - NIJMEGEN Onderhoud 50 appartementen Complex Wetering

informatiebrochure ZWANENVELD - NIJMEGEN Onderhoud 50 appartementen Complex Wetering informatiebrochure ZWANENVELD - NIJMEGEN Onderhoud 50 appartementen Complex Wetering Inhoudsopgave Inleiding 5 Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via de projecttelefoon voor het onderhoud:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN groot onderhoud

SOCIAAL PLAN groot onderhoud SOCIAAL PLAN groot onderhoud Inhoud Uw thuis is ons werk Onderhoud aan uw woning Planning van werkzaamheden Voorzieningen tijdens de werkzaamheden Wat betekent dit voor uw portemonnee? Schade Plezierig

Nadere informatie

Warm & energiezuinig wonen!

Warm & energiezuinig wonen! Warm & energiezuinig wonen! Informatiebrochure Voorstel voor het verbeteren van uw huis aan de Karekietstraat, de Piersonstraat en De Savornin Lohmansstraat in Brummen. De 22 huizen aan de Karekietstraat,

Nadere informatie

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 32 woningen Kerkrade

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 32 woningen Kerkrade Bewonersinformatieboekje Energiesprong 32 woningen Kerkrade Inhoud 1. Inleiding 2. Contactpersonen 3. Toelichting op de woningverbetering en planning 4. Uitleg van de werkzaamheden 5. Besparing op uw woonlasten

Nadere informatie

Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen

Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen informatie ORANJEWIJK MAART 2015 nr 1 Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen In februari jl. nodigden wij u uit voor een bewonersavond. Tijdens deze avond hebben wij bij u opgehaald welke

Nadere informatie

BEWONERSINFORMATIE. Een nieuwe warme jas voor de Slachthuisbuurt

BEWONERSINFORMATIE. Een nieuwe warme jas voor de Slachthuisbuurt BEWONERSINFORMATIE Een nieuwe warme jas voor de Slachthuisbuurt Deel A: Patriarchstraat 2-20, Zomerstraat 32-42 & 33-41, Vijfhuizerstraat 1-5A, Zomervaart 54-62, Dorreboomstraat 1-31 (46 won.) Deel B:

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Het Oude Ambacht

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Het Oude Ambacht informatie HET OUDE AMBACHT MAART 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 118 woningen aan Het Oude Ambacht in Hoorn de vloer

Nadere informatie

12 woningen Tollebeek de Lavei en Jachthoornstraat

12 woningen Tollebeek de Lavei en Jachthoornstraat Bewonersinformatie 12 woningen Tollebeek de Lavei en Jachthoornstraat 3 1. Voorwoord 2. Algemene informatie Contactgegevens Mercatus, Van Wijnen en aanspreekpunt tijdens de onderhoudswerkzaamheden, Informatie

Nadere informatie

Koperskeuzes. 15 Buitendeuren. Project: Engelenweide Datum: Fase: Ruwbouw Woningtype: Engelenburg

Koperskeuzes. 15 Buitendeuren. Project: Engelenweide Datum: Fase: Ruwbouw Woningtype: Engelenburg 15 Buitendeuren 15.0.03 Dubbele deuren in de achtergevel (L). 3.150,00 Het leveren en aanbrengen van een kozijn met dubbele openslaande deuren en een kozijn met vast glas, in plaats van de standaard achtergevelkozijnen.

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Grote Waal Noord

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Grote Waal Noord informatie GROTE WAAL NOORD FEBRUARI 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 146 woningen in de Grote Waal Noord de vloer en het

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 21 december 2017 Agenda: 1. Opening 2. Terugkoppeling koude opnames 3. Uitgangspunten (technisch en sociaal) 4. Verslag vorige bijeenkomst

Nadere informatie

VvE en isolatie. Rotterdam, 5 oktober 2017 Frank Spruit

VvE en isolatie. Rotterdam, 5 oktober 2017 Frank Spruit VvE en isolatie Rotterdam, Frank Spruit Inhoud 1. Waarom isoleren? 2. Warmteverlies 3. Termen en aandachtspunten 4. De isolatiemaatregelen 5. Proces en offertes aanvragen VvE en Isolatie Dia 2 Isoleren

Nadere informatie