REGIONIEUWSBRIEF WADDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONIEUWSBRIEF WADDEN"

Transcriptie

1 REGIONIEUWSBRIEF WADDEN

2 Actieplan Vaarrecreatie Het Actieplan begint vorm te krijgen. Vanuit het Convenant Vaarrecreatie zijn vier onderdelen overgenomen om mee verder te gaan. Erecode Belangrijkste is de communicatie met als speerpunt de update van de Erecode. Dit project wordt getrokken door het Watersportverbond. Wij hechten eraan dat mensen weten wat ze doen als ze op het Wad verblijven. We varen daar bijna altijd zonder de natuur te verstoren. Maar als we niet weten wat verstorend kan zijn weten we ook niet hoe we ons moeten gedragen. Daarvoor is de Erecode. Je hoeft niet allemaal natuurgenieter te zijn, maar respect voor de kwetsbaarheid van die natuur kunnen we zeker wel allemaal hebben. Als je je aan de regels van de Erecode houdt zul je niet ernstig verstoren. De tekst van de nieuwe Erecode zetten we nu in deze nieuwsbrief, zodat die te publiceren is voor jaarboeken en andere publicaties van verenigingen vóór het vaarseizoen 2015 De nieuwe tekst staat in de bijlage Er zijn twee vormen van cursus voor Wadliefhebbers in voorbereiding. Het Watersportverbond is de trekker voor het project cursussen voor Wadliefhebbers vanuit het Actieplan. Doel is dat watersporters meer leren over wat er te beleven valt in de natuur van het Wad. Bovendien krijgen deelnemers zo meer inzicht in wat mensen en natuur samen wel kunnen zonder grote verstoring van de natuur. Er wordt verteld over diverse vogels en hun gedrag, over zeehonden en over schelpen, vissen etc. Er zijn twee vormen van cursus in voorbereiding: een ééndaagse cursus aan boord van een schip op het Wad met rondkijken op de droogvallende plaat en een tweedaagse cursus bij Ecomare op Texel. Jachthavens. Het tweede onderdeel van het Actieplan is de ontwikkeling van de jachthavens aan het Wad. Begin november is een nota verschenen met plannen voor de kleine havens in het oostelijk Wad. Bijvoorbeeld Noordpolderzijl en Schiermonnikoog hebben te kampen met ernstige dichtslibbing. Oorzaken zijn verschillend, oplossingen eveneens. Korte termijn oplossingen en hopelijk definitieve oplossingen in de verdere toekomst.

3 De meeste havens op de eilanden hebben plannen om uit te breiden. De drukte in de hoogzomer is een probleem in de meeste havens. Ook hier zijn verschillende oplossingen met diverse kansen. Gedacht wordt o.a. aan meerboeien buiten de haven om jachten op te vangen als de haven vol is. In samenhang met de andere elementen van het Actieplan zijn er nu kansen om, samen met de natuurorganisaties en overheden, tot aanpak van de overbevolkte jachthavens te komen. Dit is de eerste winst van het Actieplan! Want er ligt immers formeel nog steeds een verbod op uitbreiding van havencapaciteit via de PKB Waddenzee. Dynamische zonering. Er zijn drie pilots voor dynamische zonering aangewezen: Razende Bol, Balgzand en Blauwe Balg. Verschillende redenen hebben tot deze keuze geleid. Razende Bol is vooral nuttig omdat hier veel mensen uit de directe omgeving komen, die het strand gebruiken zoals de stranden aan de kustlijn ook worden gebruikt. Zonnen, volleyballen, hond laten spelen, barbecuen etc. Sommige van deze activiteiten zijn storend voor de kwetsbare natuur. Daarom wordt met inzet van gastheren aan bezoekers verteld wat hun gedrag veroorzaakt voor bijvoorbeeld de vogels en zeehonden op de Razende Bol. Als Watersportverbond zijn we deelgenoot in dit project. Het project Blauwe Balg wordt naast de formele trekker het ministerie van EZ, via de bemanning van de Krukel mede getrokken door de Vereniging van Wadvaarders. Hier willen we een andere doorgang van Ameland naar Terschelling v.v., zuidelijker dan de huidige Blauwe Balg gaan verkennen. Dit traject zal volgend jaar na de zoogperiode van zeehonden in dat gebied worden opengesteld. Dit kan met dezelfde voorwaarden als waarmee de huidige Blauwe Balg bevaren kan worden: varen rondom hoogwater en niet blijven liggen: het is een doorvaart. Reden voor deze tweede doorgang is dat de huidige oversteek aan de Amelander kant steeds meer naar het noorden schuift. Daardoor komen jachten met winden tussen noordwest en noordoost alsmaar meer in ruiger water, wat de veiligheid van vooral kleinere jachten bemoeilijkt. Monitoring. Het vierde onderdeel van het Actieplan is monitoring. Door de monitoring in eerdere jaren in het kader van het eerste Convenant is beter inzicht gekomen over bewegingen. We weten dat gedrag van de ene groep niet kenmerkend is voor de anderen. Daarmee hebben we al bereikt dat overheden en natuurorganisaties genuanceerder kijken naar recreatievaart. Immers een rondvaartboot is iets anders dan een kitesurfer of een kano of een snelvarende RIB. Door dit inzicht is helderder geworden wie waar op kan worden benaderd en hoe we eenieder kunnen benaderen. Maatwerk dus.

4 Gezamenlijke aanpak. Uit het hier bovenstaande kun je lezen dat alles met elkaar samenhangt. Kansen te over om samen aan deze elementen kunnen werken. Via het Actieplan hebben we, watersportorganisaties, overheden (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) en gezamenlijke natuurorganisaties ons geconformeerd aan dit Actieplan. Met de gezamenlijke positieve inzet moet er het een en ander te bereiken zijn zodat wij onze watersport op het Wad kunnen blijven behouden en waarschijnlijk ons vaargebied weer beter kunnen gebruiken. Overleg Rijkswaterstaat. Bij het periodieke overleg met Rijkswaterstaat hebben weer diverse zaken de revue gepasseerd: - Het fietspad, de route langs de Pollendam en vervolgens onder het Griend door aan de noordkant van de betonde geul, wordt door beide partijen als niet ideaal, maar wel een verbetering voor veiligheid van de vaart ervaren. Andere schepen mogen ook via dit fietspad varen, dat is betond met gele bakens. Jachten mogen ook nog altijd in de betonde geul varen. De scheiding van grote en of snelle vaart is vooral in het drukke vaarseizoen nuttig gebleken. - Ook Rijkswaterstaat heeft enorme bezuinigingsmaatregelen te verwerken. Soms nuttig want het dwingt tot herbezinning. Zoals over betonning. Zijn alle tonnen die op het Wad liggen nodig voor veilige vaart, of is het soms mogelijk ergens een ton minder te leggen, dan wel een doodlopend geultje niet langer te betonnen? Ook aan het Watersportverbond de vraag om hierover mee te denken. Dat doen we graag, ook jullie suggesties zijn welkom via Over de MZI s, de mosselzaadinvanginstallaties zijn we ook nog steeds niet uitgepraat: Er wordt het een en ander verlegd in het volgend seizoen. Er gaat wat uit en er komt iets nieuws bij. De locatie Burgzand wordt ingezet als nieuwe MZI locatie. Jammer misschien voor de keren dat we daar willen kruisen met zuidwesten of noordoosten wind. Maar ook wij zullen ons moeten neerleggen bij de aanwezigheid van die MZI s. Vissers hebben er meer problemen mee, maar ook hun bezwaren zijn niet doorslaggevend in dit proces. Waarschijnlijk kan de markering rondom de MZI s worden verbeterd. De procedure is nu dat RWS eerst de betonning moet uitleggen rondom het hele vergunde perceel. Daarna komt de visser die z n netten daar neerlegt. Meestal wordt niet het hele perceel vol gelegd met netten. De betonning ligt dan te wijd rondom het desbetreffende MZI, wat extra overlast voor de vaart betekent. RWS gaat kijken met het ministerie van EZ dat de vergunningen voor de percelen uitgeeft wat hieraan gedaan kan worden.

5 - Met de mensen van Rijkswaterstaat hebben we als Watersportverbondvertegenwoordigers de problemen met snelvaren op het Wad nog eens doorgenomen. Voor veel watersporters is dat een bron van ergernis. Snelvaren is immers toegestaan in de veerbootgeulen en de route naar zee en alleen bij daglicht. Verder niet. Met deze regels wordt op diverse plekken de hand gelicht. Doordat er weinig gehandhaafd kan worden is het en blijft het een groot probleem. We lossen het niet even op, maar het moet onder de aandacht blijven, het moet verbeteren. - Het Westgat Schiermonnikoog blijft een bron van zorg voor de nautisch verantwoordelijke mensen van RWS. Het Plaatgat is al een paar jaar niet meer betond. De geul is inmiddels verdwenen. Het systeem van het Westgat loopt sinds jaar en dag, al eeuwenlang in zo n 20 jaar van west naar oost. Dit keer niet De nieuwe geul opent zich niet. Waardoor het niet gebeurt blijft een raadsel. Er wordt gespeculeerd dat de zandsuppletie boven Ameland de oorzaak is of zelfs de zandmotor voor de Hollandse kust. Maar dat schijnt niet de boosdoener te zijn. De betonning is dit voorjaar verlegd naar een nieuwe lijn verder naar het noorden. Ook de verkenner is daarheen verlegd. De mensen op de vuurtoren hebben deze zomer vele uren tevergeefs geprobeerd contact te leggen met jachten (en anderen) die via de oude geul naar binnen wilden varen. De KNRM en bergers hebben er deze zomer handen vol werk aan gehad. Het Westgat Schiermonnikoog is ook voor jachten een punt van aandacht voor het volgend vaarseizoen: let op als je bij Schier naar binnen vaart: luister uit op VHF kan. 5 en roep de kustwachtpost Schiermonnikoog op bij twijfel. Roep ze op als je geen tonnen ziet! Afsluitdijk Het regioteam IJsselmeer houdt zich voornamelijk bezig met zaken rondom de vernieuwing van de Afsluitdijk. De meeste nieuwe ontwikkelingen zullen zich aan de kant van het IJsselmeer gaan afspelen. Soms raakt het ook aan de bemoeienis van het regioteam Wadden. Bijvoorbeeld zoals nu t.a.v. de sluiting van de sluis Den Oever. Nautin en waterkaarten. Nautin werd al in onze vorige nieuwsbrief genoemd. Dit digitale kaartupdate systeem levert meer dan alleen updates van betonning. Je kunt ook nuttige vaarweginformatie via die site vinden. Daarnaast zijn de getijtabellen en Quictide voor heel veel vaarders op het Wad een goed instrument om de tocht via een wantij te plannen. De site is dus inmiddels niet alleen nuttig voor gebruikers van digitale kaarten.

6 De papieren Waterkaarten Waddenzee West en Oost zijn in de loop van het vaarseizoen uitgekomen. Dat is jammer, want veel mensen zullen niet geïnteresseerd zijn om zo aan het eind van hun vaarseizoen die kaart te kopen. Er gaan trouwens geruchten dat er in mei 2015 opnieuw kaarten zullen worden uitgegeven. Niet overbodig, gezien de problemen die veel watersporters in de loop van deze zomer hebben ondervonden bij het aanlopen van het Westgat Schiermonnikoog. Op de oude kaart stond het Westgat aangegeven, met de plaats van de verkenningston. Die betonning is in februari verplaatst, daarna zijn in de loop van het jaar verder naar binnen nog diverse aanpassingen in de geul aangebracht. Zie ook hierboven de problemen aldaar onder de kop RWS. Dit staat nu al niet meer goed op de nieuwe papieren kaart! En verder. Bestuurlijk en beleidsmatig is er een aantal zaken dat aandacht van ons regioteam blijft eisen, zoals de Kaderrichtlijn Water en Natura Als Watersportverbond pleiten voor een integrale aanpak rekening houdend met de dynamiek van het hele Waddengebied en de aangrenzende binnenwateren en Noordzee. De bestuurlijke spaghetti van beheersorganisaties, gebruikers etc. blijft interessant. We hebben er veel mee te maken. Wij hebben als Watersportverbond zitting in het Toeristisch Overleg Waddenzee. Hier is de gezamenlijke aanpak uitgewerkt die is uitgemond in het eerste Convenant Vaarrecreatie en als vervolg nu het nieuwe Actieplan. We zijn Nederlands vertegenwoordiger in het Trilaterale WaddenSeaForum. We vragen hier op internationaal niveau aandacht voor de dichtslibbing van de jachthavens aan het Wad, door gezamenlijke kennis te delen en zo mogelijk gezamenlijk in te zetten. We pleiten samen met de Waddeneilander gemeenten en anderen voor betere beveiliging van containers op vrachtschepen. Het probleem lijkt vanuit de watersport gezien niet zo belangrijk, totdat er weer een container overboord gaat en de inhoud al drijvende het Wad opkomt en schroeven van jachten bedreigt. We willen een trilaterale aanpak van de natuurgebieden zoals wij die kennen als artikel 20 gebieden. En we zetten ons mee in voor de Werelderfgoed gedachte van de Waddenzee. December 2014 Janny du Bois-Minholts Regiovertegenwoordiger Wadden. En last but not least een voor ons aardig bewijs van de goede samenwerking die de laatste jaren z n vruchten afwerpt overgenomen uit de Waterkampioen van november: In een artikel met een mooie sfeerbeschrijving doet Jan Ellens van Staatsbosbeheer van de vogelwachters post op de Boschplaat van Terschelling de volgende uitspraak: We tellen vogelsoorten en zeehonden en geven uitleg aan bezoekers die hier over land of met hun boot komen. De watersporters die droogvallen met hun schip zijn vaak echte natuurliefhebbers. Het is hier letterlijk en figuurlijk een verademing voor hen. Ze houden goed rekening met de rust die vogels en zeehonden nodig hebben. In plaats van tegen elkaar afzetten nu de positieve kanten benadrukken.

7

Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad

Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad Toelichting bij de powerpointpresentatie over de campagne Ik pas op het Wad Vooraf Voor iedereen die iets wil vertellen over de campagne Ik pas op het Wad is een standaard presentatie gemaakt. Doel van

Nadere informatie

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018 Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018 Onze aanpak in vogelvlucht! NWEA, 10 maart 2014, Utrecht Leden Loodsteam: Bert ter Avest en Philip Drontmann 1 Natuur en recreatie belangen raken elkaar Deelnemers:

Nadere informatie

Het Wad en zeekanoën: Kanotochtengids voor het Wad. wadkanovaren.nl. Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad

Het Wad en zeekanoën: Kanotochtengids voor het Wad. wadkanovaren.nl. Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad pagina 1 van 5 wadkanovaren.nl Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad De kanotochten die op het Wad mogelijk zijn, worden hieronder aan de hand van de vertrekpunten van west naar oost kort omschreven.

Nadere informatie

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010).

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Definitief concept oktober 2010 Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Inleiding In Deel 4 van de pkb Derde Nota Waddenzee (januari 2007)

Nadere informatie

Wéér een rondje Schiermonnikoog,

Wéér een rondje Schiermonnikoog, Wéér een rondje Schiermonnikoog, Op zondag 25 sept. jl., het vaarseizoen was bijna voorbij, de jachthaven van Schiermonnikoog lag nog in diepe rust, maakten we in alle vroegte onze boten klaar om te vertrekken

Nadere informatie

Toezicht op de Waddenzee. Informatie

Toezicht op de Waddenzee. Informatie Toezicht op de Waddenzee Inleiding De handhaving van de regels die gelden voor de Waddenzee ligt in handen van zowel de gemeenten, de provincies als de landelijke overheid. De provincies krijgen steeds

Nadere informatie

Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen

Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen Inleiding In deze bijlage zijn de waarnemingen kort beschreven. Ze zijn gerubriceerd per waarnemende organisatie. Voor een uitgebreider verslag

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

Varen op zee is niet gevaarlijk, zolang je maar beseft dat het gevaarlijk is.

Varen op zee is niet gevaarlijk, zolang je maar beseft dat het gevaarlijk is. Varen op zee is niet gevaarlijk, zolang je maar beseft dat het gevaarlijk is. Regioteam Noordzee Isafety Fair 2017 1 april Programma Introductie regioteam leden Windparken en recreatievaart Natura 2000

Nadere informatie

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren,

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Op de omslag van de ANWB Waterkampioen van oktober prijkt deze foto. Wie niet

Nadere informatie

Rondje Eierlandse Gat

Rondje Eierlandse Gat Rondje Eierlandse Gat Het Eierlandse Gat stond al zo lang als ik op het Wad vaar op mijn verlanglijstje. Waarom eigenlijk? Misschien wel de belangrijkste reden is de waarschuwing op kaart 1811.7: Op mij

Nadere informatie

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST Reisvoorbereiding Ivar ONRUST Op ruim water is een andere voorbereiding nodig dan voor het varen op plassen en rivieren. Men heeft hier dan ook een andere uitrusting nodig van schip en bemanning Sinds

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2016

Rondje Noord-Holland 2016 Rondje Noord-Holland 2016 Naarden-IJmuiden-Den Helder-Makkum- Enkhuizen-Naarden Woensdag 4 mei tot/met zondag 8 mei De Aemilia in actie tijdens het Rondje Noord-Holland 2015 V1.1 Voorwaarden: - Deelname

Nadere informatie

Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011

Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011 Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011 Michiel Eijsvogel 1 2 3 Tochtplanning wan.j, diepte berekenen! 1. Keuze NAP of LAT 2. Bekijk met dieptetabel wat knelpunt is 3. Bereken

Nadere informatie

Genieten na een oversteek

Genieten na een oversteek Genieten na een Klaas Wiersma maakte een oversteek. Nee, niet op de Noordzee of de Atlantic. Het ging van Ameland naar Terschelling. Met de Cornish Crabber Urmiena. Geen sinecure met een dikke noordwester.

Nadere informatie

Wensen en visie van zeekanoërs met betrekking tot het Wad

Wensen en visie van zeekanoërs met betrekking tot het Wad Wensen en visie van zeekanoërs met betrekking tot het Wad Robbert van der Eijk Inleiding In 2013 ben ik bij diverse bijeenkomsten geweest van het Pact en Rede en bij bijeenkomsten voor het opstellen van

Nadere informatie

Gedrag vaarrecreanten op de Waddenzee. Nulmeting

Gedrag vaarrecreanten op de Waddenzee. Nulmeting Gedrag vaarrecreanten op de Waddenzee Nulmeting Eindrapport 10 maart 2010 Verantwoording Titel : Gedrag vaarrecreanten op de Waddenzee Subtitel : Nulmeting Projectnummer : 278810 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

wadkanovaren.nl Overzicht vaarroutes

wadkanovaren.nl Overzicht vaarroutes Overzicht vaarroutes wadkanovaren.nl Bijzonderheden bij de routes en aanlegplekken op het Wad laatst bijgewerkt: 19 september 2012 Eenmaal vertrokken van een van de startplaatsen, krijg je te maken met

Nadere informatie

Wat en waar zijn de wadden? Les met werkblad - topografie

Wat en waar zijn de wadden? Les met werkblad - topografie Les met werkblad - topografie Doel: De leerlingen kennen na afloop de namen van de waddeneilanden en de volgorde waarin ze liggen. Ze kunnen enkele belangrijke plaatsen rond het waddengebied aanwijzen

Nadere informatie

Enkele aspecten van de situatie rond Engelsmanplaat en Rif 2009; recreatie, geomorfologie, natuur, logistiek, beleidsaanbevelingen

Enkele aspecten van de situatie rond Engelsmanplaat en Rif 2009; recreatie, geomorfologie, natuur, logistiek, beleidsaanbevelingen Enkele aspecten van de situatie rond Engelsmanplaat en Rif 2009; recreatie, geomorfologie, natuur, logistiek, beleidsaanbevelingen Telgroep Engelsmanplaat, mei 2009 Vogelwachtershuisje Engelsmanplaat mei

Nadere informatie

Verantwoord droogvallen op de Waddenzee. Eindevaluatie

Verantwoord droogvallen op de Waddenzee. Eindevaluatie Verantwoord droogvallen op de Waddenzee Eindevaluatie Servicepunt Handhaving Waddenzee November 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 3. Uitgangspunt 3 4. Toetsing 3 5. Randvoorwaarden

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

wadkanovaren.nl pdf versie

wadkanovaren.nl pdf versie wadkanovaren.nl pdf versie waterdiepten bepalen a.h.v. de kaartdiepten laatst bijgewerkt: 24 april 2011 Waterhoogtes tussen doodtij en springtij en tussen laagwater en hoogwater, berekend aan de hand van

Nadere informatie

wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten

wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten pagina 1 van 8 wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten Waterhoogtes tussen doodtij en springtij en tussen laagwater en hoogwater, berekend aan de hand van de op de waterkaart opgegeven waterdieptes

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de

Nadere informatie

Samen aan de kust. Official Partner

Samen aan de kust. Official Partner Samen aan de kust Official Partner 2 Op 28 april 2010 is er een convenant getekend tussen het Watersportverbond en het NFB. Hierdoor kunnen individuele verenigingen op een flexibele wijze aansluiten bij

Nadere informatie

Samen meer voor de Waddenzee

Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018 Samen meer voor de Waddenzee Derde versie 9 september 2013 Bert ter Avest Nicole Bunschoten Philip Drontmann Anneke van Mispelaar Anne Bart Zwierstra Samenvatting

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Steef Engelsman December 2011

Steef Engelsman December 2011 Adviesrapport Natuurbeleving in het Waddengebied Steef Engelsman December 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Natuurbeleving en draagvlak voor de natuur 3. Het huidige aanbod van natuurbeleving - Het

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2015

Rondje Noord-Holland 2015 Rondje Noord-Holland 2015 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Harlingen-Lelystad- Naarden Woensdag 13 mei tot/met zondag 17 mei Versie: 1.0 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid. -

Nadere informatie

Naar ameland en schiermonnikoog

Naar ameland en schiermonnikoog Toervaart Waddenzee Naar ameland en schiermonnikoog Het waddengebied in 2016 gekozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland is een prachtig vaargebied, met ook voor motorboten een grote diversiteit aan

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Een tocht over de Vecht

Een tocht over de Vecht Een tocht over de Vecht Jaaroverzicht 2014 van de regio Vecht en Plassen Het gebied van de regio Vecht en Plassen strekt zich uit van Muiden in het noorden tot aan de Weertsluis in Utrecht in het zuiden.

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Havenvisie Wadden. Verantwoord Varen op het Wad

Havenvisie Wadden. Verantwoord Varen op het Wad Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad projectnr. 188898 revisie 04 26 maart 2010 Opdrachtgever Stuurgroep Uitvoering Convenant Mevr. M. van Kampen

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst. Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone

Welkom bij de informatiebijeenkomst. Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone Welkom bij de informatiebijeenkomst Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone 1 Natura 2000-beheerplan Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Beheerplan Waddenzee 3. Beheerplan Noordzeekustzone

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

April 2017 Regio Brabant Watersportverbond Nieuwsbrief mei 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: 1.

Nadere informatie

Samen door de bocht(en) Editie

Samen door de bocht(en) Editie Samen door de bocht(en) Editie 2011-2012 Samen door de bocht(en) In de bochten bovenstrooms Nijmegen tot aan de Pannerdensche Kop breidt Rijkswaterstaat in overleg met het Watersportverbond en de Koninklijke

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Besluit van de Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2012, tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE

Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE Verslag van Reint en Lotte Nieveen Voorbereidingen voor de reis: Brandstoffilters vernieuwen, kleppen motor gesteld, keerkoppelingolie ververst, marifoon geïnstalleerd.

Nadere informatie

Verslag Harlingen Terschelling race 2010

Verslag Harlingen Terschelling race 2010 Verslag Harlingen Terschelling race 2010 Donderdag 13 mei 2010, We hebben Klaas en Barbara Hofker van het voormalige reddingsschip Hilda bereid gevonden, ons via Terschelling naar Harlingen te brengen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Besluit van de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van 22 december 200, DRZ/0/442/BS/HG tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Faq s waterplanten Randmeren

Faq s waterplanten Randmeren Faq s waterplanten Randmeren Algemeen Wie heeft het beheer en wie is verantwoordelijk voor de Randmeren? Rijkswaterstaat is beheerder van (onder andere) de Randmeren. RWS is als waterbeheerder verantwoordelijk

Nadere informatie

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Diverse belangenorganisaties waaronder HISWA Vereniging en een aantal watersportondernemers waren op 18

Nadere informatie

Voorstel maaibeheer Hoornse Hop

Voorstel maaibeheer Hoornse Hop Voorstel maaibeheer Hoornse Hop Aan: Tolhuusberaad, 12 februari 2015 Via: ambtelijke werkgroep maaibeheer, 22 januari 2015 Van: Anja Ooms, provincie Noord-Holland Inleiding De waterkwaliteit van het Markermeer

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Wat was het bestuurlijke nieuws in februari 2014?

Wat was het bestuurlijke nieuws in februari 2014? Wat was het bestuurlijke nieuws in februari 2014? De Regiegroep Recreatie en Natuur De Regiegroep Recreatie en Natuur (RRN) is ook in februari volop in de lobbystand om te zorgen dat zowel voor de waterrecreatie-sector

Nadere informatie

In deze brochure vind je meer informatie over ons scholenaanbod voor het voortgezet onderwijs

In deze brochure vind je meer informatie over ons scholenaanbod voor het voortgezet onderwijs In deze brochure vind je meer informatie over ons scholenaanbod voor het voortgezet onderwijs Buitenprogramma s op Texel De natuur op Texel is het hele jaar door een belevenis. Zeehonden kijken, sleepnetvissen

Nadere informatie

Lesbrief Geogids september 2012 vmbo onderbouw Bewegende Wadden

Lesbrief Geogids september 2012 vmbo onderbouw Bewegende Wadden Lesbrief Geogids september 2012 vmbo onderbouw Bewegende Wadden Wegwijs [Bron foto: JH Bulthuis, copyright] Deze lesbrief gaat over de Wadden. Het waddengebied ligt tussen de Noordzee en het vasteland.

Nadere informatie

Aan de hand van dit gesprek zal er een definitieve offerte gemaakt kunnen worden. Met de juiste aantallen, trainingsinhoud en bedrijfscultuur.

Aan de hand van dit gesprek zal er een definitieve offerte gemaakt kunnen worden. Met de juiste aantallen, trainingsinhoud en bedrijfscultuur. OFFERTE Offerte no. : 2011.24.01.01 Organisatie : Opdrachtgever : Betreft Locatie Dagdelen Deelnemers Niveau Periode Trainer : Teambuilding twee-daagse Ameland : Ameland, Golden Tulip Hotel Noordsee :

Nadere informatie

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt.

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt. Meander Samenvatting groep 5 Thema 3 Waterland Samenvatting Langs de kust Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel. Heel vroeger woonden mensen dicht bij zee op terpen. Langs de kust beschermen

Nadere informatie

Tussenresultaten De Zandmotor: Aanjager van innovatief kustonderhoud

Tussenresultaten De Zandmotor: Aanjager van innovatief kustonderhoud Tussenresultaten 2011-2015 De Zandmotor: Aanjager van innovatief kustonderhoud De Zandmotor In 2011 is voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin De Zandmotor aangelegd: een grote kunstmatige zandbank in

Nadere informatie

Evaluatie convenant vaarrecreatie Waddenzee

Evaluatie convenant vaarrecreatie Waddenzee Logo Evaluatie convenant vaarrecreatie Waddenzee Managementsamenvatting Juli 2012 Doel van de evaluatie Doel van de evaluatie is het bestuurlijk inzichtelijk maken van de binnen het convenant in de periode

Nadere informatie

VERENIGING VOOR VRIJ EN VERANTWOORD VAREN OP DE WADDEN OKTOBER 2014 BERICHTEN 93 BERICHTEN 93 - OKTOBER 2014 PAG. 1

VERENIGING VOOR VRIJ EN VERANTWOORD VAREN OP DE WADDEN OKTOBER 2014 BERICHTEN 93 BERICHTEN 93 - OKTOBER 2014 PAG. 1 VERENIGING VOOR VRIJ EN VERANTWOORD VAREN OP DE WADDEN OKTOBER 2014 BERICHTEN 93 BERICHTEN 93 - OKTOBER 2014 PAG. 1 Opgericht: februari 1990 Secretariaat en ledenadministratie: BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS

Nadere informatie

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 wordt hard gewerkt om de haven uit te breiden.

Nadere informatie

Proef met de afsprakennotitie Verantwoord droogvallen op de Waddenzee Evaluatie 2003

Proef met de afsprakennotitie Verantwoord droogvallen op de Waddenzee Evaluatie 2003 Proef met de afsprakennotitie Verantwoord droogvallen op de Waddenzee Evaluatie 2003 Inhoud Hoofdstuk 1 Achtergrond 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Probleemstelling van de proefneming 3 1.2.1 Uitgangspunt van de

Nadere informatie

Overzicht marifoonkanalen, MF-frequenties en internetsites voor weerinformatie.

Overzicht marifoonkanalen, MF-frequenties en internetsites voor weerinformatie. Weerberichten voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren worden uitgezonden op VHF kanaal 23 en 83 op de vaste tijden (zie schema), zonder dat er een vooraankondiging komt op VHF kanaal

Nadere informatie

Een 72 uurs zeilmarathon rond het Zachtebed voor zeilende vissersschepen. Start en finish in Den Oever

Een 72 uurs zeilmarathon rond het Zachtebed voor zeilende vissersschepen. Start en finish in Den Oever DE STICHTING TOT BEHOUD VAN DE BU130 ORGANISEERT DE ZACHTEBED RACE Een 72 uurs zeilmarathon rond het Zachtebed voor zeilende vissersschepen. Start en finish in Den Oever Zoek en vind(t) het water om in

Nadere informatie

Foto-impressie van Varen en Fietsen op de Wadden

Foto-impressie van Varen en Fietsen op de Wadden Foto-impressie van Varen en Fietsen op de Wadden erdag 22 augustus 2009. Zat De Kolibri 560 'Chapeau' wordt ingepakt voor een reisje over het wad naar Ameland en misschien zelfs Schiermonnikoog, met als

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen Directie Regionale Zaken Zeehondencrèche Lenie t Hart t.a.v. Hoofdstraat 94a 9968 AG Pieterburen uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april 2007 - DRZ/07/3012/FB/HG 01-08-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Regionale Factsheets watersportsector. December 2011

Regionale Factsheets watersportsector. December 2011 Regionale Factsheets watersportsector December 2011 Regio s Gooi- en vechtstreek Amstelland-Meerlanden Amsterdam Haarlem Waterland Zaanstreek IJmond West-Friesland Alkmaar e.o. Kop van Noord-Holland Noordzeekustgebied

Nadere informatie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2013 en januari 2014

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2013 en januari 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Centrale Informatievoorziening Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en ederlandse kustwateren in november 2013 en januari 2014 Floor A. Arts RWS Centrale

Nadere informatie

Programma naar een Rijke Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee Programma naar een Rijke Waddenzee n Symposium Waddenacademie Kees van Es Inhoud presentatie 1. Aanleiding, opdracht en context 2. De mosseltransitie in het kort Kennisvragen 3. Streefbeeld: Wijze van

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2017

Rondje Noord-Holland 2017 Rondje Noord-Holland 2017 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Medemblik- Volendam-Naarden Woensdag 24 mei tot/met zondag 28 mei Rondje Noord-Holland 2016 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

wadkanovaren.nl pdf versie

wadkanovaren.nl pdf versie wadkanovaren.nl pdf versie Bijzonderheden per startpunt voor kanotochten op de Waddenzee laatst bijgewerkt: 23 februari 2014 Alle mij bekende vertrekpunten vanaf de vaste wal worden één voor één behandeld

Nadere informatie

Jasper Heslinga (European Tourism Futures Institute) Frans Sijtsma (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)

Jasper Heslinga (European Tourism Futures Institute) Frans Sijtsma (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen) 1 2 Verantwoording Titel: Gedrag vaarrecreanten op de Waddenzee seizoen 2016 Datum: Juni 2017 Auteurs: Jasper Heslinga (European Tourism Futures Institute) Frans Sijtsma (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit

Nadere informatie

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen.

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. WELLNESS HARBOUR T LEUKEN VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. Wellness harbour t Leuken Jachthaven t Leuken is een naam die al tientallen jaren een begrip is in de watersport. Gastvrijheid

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei uur

Examen HAVO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei uur Examen HAVO 204 tijdvak woensdag 4 mei.0-6.0 uur wiskunde B (pilot) Dit examen bestaat uit 9 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

Waddebat. Een internetdiscussie. voor het. Voortgezet Onderwijs. Cases. Steef Steeneken

Waddebat. Een internetdiscussie. voor het. Voortgezet Onderwijs. Cases. Steef Steeneken Waddebat Een internetdiscussie voor het Voortgezet Onderwijs Cases Steef Steeneken Casus 1: Wat gas winnen of niet Stand van zaken: De jaren zestig De minister van economische zaken verleent vergunningen

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID?

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID? Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM BOUWEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Faq s waterplanten Randmeren

Faq s waterplanten Randmeren Faq s waterplanten Randmeren Algemeen Wie heeft het beheer en wie is verantwoordelijk voor de Randmeren? Rijkswaterstaat is beheerder van (onder andere) de Randmeren. RWS is als waterbeheerder verantwoordelijk

Nadere informatie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Centrale Informatievoorziening Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015 Floor A. Arts, Sander

Nadere informatie

Badweg Hollum Torenstraat HE Nes Ameland.

Badweg Hollum Torenstraat HE Nes Ameland. Badweg 36-8 - Hollum Vraagprijs: 399.000 k.k. Omschrijving Op de uiterste westpunt van Ameland ligt, op slechts 100 meter van zee, deze zeer ruime 6-persoons rietgedekte recreatiewoning op ca. 334 m2 eigen

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 biologie CSE GL en TL Bijlage met informatie. 913-0191-a-GT-1-b De Waddenzee - Informatie Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 40 tot en met

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : G e m e e n t e l i j k e i n v e n t a r i s a t i e

B i j l a g e 1 : G e m e e n t e l i j k e i n v e n t a r i s a t i e B i j l a g e n B i j l a g e 1 : G e m e e n t e l i j k e i n v e n t a r i s a t i e W a d d e n z e e a l g e m e e n Overzicht MZI-gebieden Waddenzee Locatie: Ligging: Oppervlakte: Malzwin Tussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Regioteam Delta Noord

Nieuwsbrief Regioteam Delta Noord Nieuwsbrief Regioteam Delta Noord Secretariaat: Hans Mani, email: wg.deltanoord@watersportverbond.com Nieuwsbrief, verschijnt twee- of driejaarlijks, voorjaar, (zomer) en najaar Nieuwsbrief nr. 13. Voorjaar

Nadere informatie

In 72 uur rond het Zachtebed. Start en finish in Den Oever

In 72 uur rond het Zachtebed. Start en finish in Den Oever DE STICHTING TOT BEHOUD VAN DE BU130 ORGANISEERT DE ZACHTEBEDRACE In 72 uur rond het Zachtebed. Start en finish in Den Oever De enige 3 daagse zeilwedstrijd voor platbodems op het wad, als je het water

Nadere informatie

VKZ Voor en Door 2013

VKZ Voor en Door 2013 VKZ Voor en Door 2013 Er is niets zo de moeite waard als rondklooien in een Kolibri Eemnes 23 februari 2013 Ruim 10 jaar ervaring met Torretje, Kolibri 560 Sinds 2007 ervaringen met TOR, Kolibri 660 Doel

Nadere informatie

Regels bij aankomst volgschepen. Stremming Haven Harlingen

Regels bij aankomst volgschepen. Stremming Haven Harlingen Regels bij aankomst volgschepen Stremming Haven Harlingen - De Nieuwe Willemshaven / Vluchthaven wordt gestremd vanaf 08.15 tot 10.00u. Volgschepen moeten voor die tijd de haven verlaten of wachten tot

Nadere informatie

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Directie Regionale Zaken Noord Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus 116 4400 AC YERSEKE uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 15-12-2008 HVG DRZ/09/1084/JS/SM 16-03-2009

Nadere informatie

Stranden Ameland = recreatie en natuur

Stranden Ameland = recreatie en natuur Strandgebruik Ameland Inventarisatie Natura 2000 Gebruik stranden Gevolgen Stranden Ameland = recreatie en natuur Recreatie: badgasten, evenementen, strandrijden, paarden, vissen, excursies, strandpaviljoens,

Nadere informatie

Inhoud. 1 De Waddenzee: natuurgebied en vaargebied. 5 Navigeren. 2 Schip en uitrusting. 3 Getij en stroming op de Waddenzee. 4 Weer, wind en water

Inhoud. 1 De Waddenzee: natuurgebied en vaargebied. 5 Navigeren. 2 Schip en uitrusting. 3 Getij en stroming op de Waddenzee. 4 Weer, wind en water 4 Inhoud Erecode voor Wadliefhebbers...6 Woord vooraf... 7 1 De Waddenzee: natuurgebied en vaargebied Werelderfgoed Waddenzee...10 Natuur op het Wad...12 Het vaargebied Waddenzee... 14 Een Waddentocht

Nadere informatie

(De boodschap uit de verantwoorde chocolade reep die we alleen op de Engelsmanplaat eten.)

(De boodschap uit de verantwoorde chocolade reep die we alleen op de Engelsmanplaat eten.) (De boodschap uit de verantwoorde chocolade reep die we alleen op de Engelsmanplaat eten.) De verwachting is dat het voor wadwachters een drukke week wordt. Mooi weer voorspelt, veel vogels, hoog water

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk

Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk Varen Amsterdam Urk Het plan was om in één dag vanaf Amsterdam naar Urk te varen, maar de omstandigheden waren zeer dichte mist en geen wind.

Nadere informatie

Over deze nieuwsbrief

Over deze nieuwsbrief Paul Klaassen Over deze nieuwsbrief NIEUWSBRIEF 5 september 2010 Op 4 maart 2010 gaf Minister Gerda Verburg van LNV samen met de voorzitter van het RCW, Commissaris van de Koningin John Jorritsma, het

Nadere informatie

Texel (5 minuten) Het eiland Texel Op Texel schijnt de zon langer, regent het minder en waait het meer dan in de rest van Nederland. D. C........ D. K... D. W... O........ D.. H..... D.. B... O.........

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

Eiland voor een seizoen

Eiland voor een seizoen Eiland voor een seizoen Symbool voor een nieuwe kust Claire van Oeveren Kustbescherming weer aan de orde van de dag Naar een nieuw perspectief voor de Nederlandse kust De Kust heeft primair de functie

Nadere informatie

Routes over de Waddenzee

Routes over de Waddenzee 5 a 2011 Routes over de Waddenzee 5 6 7 8 4 D E L F Z I J L 3 L E E U W A R D E N G R O N I N G E N 2 D R A C H T E N W I N S C H O T E N S N E E K D E N H E L D E R 1 A S S E N E M M E N Voorwoord De

Nadere informatie

Meten om te weten: 2,5 jaar Zandmotor

Meten om te weten: 2,5 jaar Zandmotor : 2,5 jaar Carola van Gelder-Maas Projectmanager WVL Rijkswaterstaat 31 maart 2014 Hoe zat het ook alweer? Eroderende kustlijn NL kust 12 Mm³ zandsuppleties per jaar Zeespiegelstijging Zwakke schakels

Nadere informatie

Raadsvergadering van 16 oktober 2012 Agendapunt 7. Voorstel over het baggeren van de jachthaven in 2013 Schiermonnikoog, 4 oktober 2012

Raadsvergadering van 16 oktober 2012 Agendapunt 7. Voorstel over het baggeren van de jachthaven in 2013 Schiermonnikoog, 4 oktober 2012 Raadsvergadering van 16 oktober 2012 Agendapunt 7 Onderwerp: Voorstel over het baggeren van de jachthaven in 2013 Schiermonnikoog, 4 oktober 2012 Aan de Gemeenteraad 1. Onderwerp Voorstel over het baggeren

Nadere informatie

Bijlage 11 Samenvatting waarneming van effecten door terreinbeheerders/toezichthouders

Bijlage 11 Samenvatting waarneming van effecten door terreinbeheerders/toezichthouders Bijlage 11 Samenvatting waarneming van effecten door terreinbeheerders/toezichthouders Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer heeft een samenvattend rapport gepubliceerd over 4 jaar recreatie en natuur op het

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Natuur en recreatie op de Razende Bol Concept 18 juni 2012

Natuur en recreatie op de Razende Bol Concept 18 juni 2012 Natuur en recreatie op de Razende Bol Concept 18 juni 2012 Juni 2012 Elly Kuiper Landschap Noord-Holland Postbus 222 1850 AE Heiloo 088-0064400 www.landschapnoordholland.nl Natuur en recreatie op de Razende

Nadere informatie

Waterkracht Nieuwsbrief over het Beheerplan voor de Rijkswateren

Waterkracht Nieuwsbrief over het Beheerplan voor de Rijkswateren Waterkracht Nieuwsbrief over het Beheerplan voor de Rijkswateren Externe versie Nummer 3 2008 Van de redactie Rijkswaterstaat is bezig met het opstellen van het Beheerplan voor de Rijkswateren 2009-2015.

Nadere informatie

Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2009

Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2009 onderzoek en advies mariene ecologie, visserij en schepldierkweek Elkerzeeseweg 77 4322 NA Scharendijke tel./fax: 0111-671584 GSM: 06-44278294 e-mail: marinx@zeelandnet.nl RAPPORT 2009.79 - CONCEPT Inventarisatie

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomsten voor leden van Natuurmonumenten over het project Marker Wadden, in Hoorn op 17 januari en 21 februari 2013.

Verslag van de bijeenkomsten voor leden van Natuurmonumenten over het project Marker Wadden, in Hoorn op 17 januari en 21 februari 2013. Verslag van de bijeenkomsten voor leden van Natuurmonumenten over het project Marker Wadden, in Hoorn op 17 januari en 21 februari 2013. Voorlichting en discussie over Marker Wadden De districtscommissie

Nadere informatie