SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING"

Transcriptie

1 SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING

2 INHOUD Hoofdstuk Titel Pagina 12. Problemen oplossen De SD-1 kiest niet het nummer wat ik geprogrammeerd heb. Het nummer is niet juist gekozen Controleer of het te kiezen nummer juist geprogrammeerd is. 1 Overzicht mogelijkheden Opstarten met de SD Programmeren telefoonnummers Opnemen boodschappen Afspelen boodschappen Bevestigen doormelding SD Doormeldingen testen Test volledige activering Wijzigen bevestigen doormelding Bekijken log van laatste doormelding Een activering stoppen Problemen oplossen Wanneer ik een kiestest doe, geeft het display: NO REPLY. De oproep van de SD-1 werd niet beantwoord of bevestigd. Bel de ontvangende partij, en controleer of deze op de hoogte is van de bevestigingsprocedure. Wanneer ik een kiestest doe, geeft het display: ENGAGED De ontvangende partij is in gesprek. Wacht tot deze zijn gesprek beëindigd heeft en probeer opnieuw. Wanneer ik een kiestest doe, geeft het display: UNOBTAINABLE De SD-1 heeft het telefoonnummer gekozen, maar detecteert iets anders dan een normaal belsignaal of normale ingesprekstoon. Controleer het nummer, en bekijk of hierop een normaal telefoontoestel is aangesloten. De SD-1 is geactiveerd door de alarmcentrale, maar het display geeft nog steeds: -ON-. Dit is een normale situatie (het display geeft tijdens de activering geen mededelingen). Indien men wel mededelingen op het display wil laten verschijnen, volg dan de testprocedure. De Ontvangende partij kan de oproep van de SD-1 niet bevestigen De bevestigingsprocedure wordt niet goed uitgevoerd. Instrueer de ontvanger opnieuw (zie 6. bevestigen doormelding) Verkeerd type telefoontoestel. Bel de ontvanger op en vraag of deze, tijdens het gesprek de [8], voor de tijdsduur van 3 sec. ingedrukt wil houden. Indien men nu niet 3 sec. lang een toon hoort, is dit telefoontoestel niet geschikt om de SD-1 te bevestigen. (Eventueel is wel altijd het gebruik van een losse Tone-dialler mogelijk). Alhoewel de ontvanger de oproep bevestigd heeft, vervolgt de SD-1 met het kiezen van de 2de of 3de ontvangende partij. De Bevestiging doormelding staat op CLEARED BY ANY 2 of CLEARED BY ALL 3 Controleer de instelling (zie 9. Wijzigen bevestigen doormelding ) C Copyright: Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van de hierin opgenomen informatie mag gereproduceerd of gekopieerd worden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming door de Punt Security. De SD-1 geeft een piep iedere 30 sec. en het display geeft PLEASE RE-RECORD Op de SD-1 heeft een stroomonderbreking plaatsgevonden. Programmeer tel. nrs., boodschappen en instellingen opnieuw.

3 10. Bekijken log laatste doormelding Wanneer een telefonische doormelding met succes is bevestigd, bewaard de SD1 deze in zijn loggeheugen. Het log kan op de volgende manier bekeken worden: Zorg ervoor dat de SD1 is opgestart (programmeerstand)en dat het display geeft. ENTER 1-3 or 0-C Het display geeft de laatste doormelding, SENT A to [-2-] SENT A to [-2-] (Alarm op trigger ingang A, bevestigd door ontvanger 2). Wanneer het Druk op [ESC] display [---] geeft betekent dit dus dat geen enkele ontvanger de doormelding heeft bevestigd. 11. Doormelding na activering (trigger) stoppen Het kan gebeuren dat men de trigger ingang per ongeluk activeert, en dat er een ongewenste doormelding plaatsvindt. Wanneer dit voorkomt is het niet mogelijk het doormelden te stoppen door op [ESC] te drukken (of andere toetsen). Het doormelden stopt pas als er een bevestiging is ontvangen. Er zijn eventueel wel 2 mogelijkheden hier iets aan te doen: 1. Wanneer er parallel op de kiezer een telefoon is aangesloten, kan men de ontvanger door de boodschap heen duidelijk maken niet op deze alarmmelding te reageren. 1. Overzicht mogelijkheden SD1 Aansluitingen: De SD1 wordt aangesloten tussen de alarmcentrale en de telefoonlijn. De Alarmkiezer gedraagt zich hetzelfde als een normale telefoon en beïnvloed niet de werking van de telefoonlijn en de toestellen die er op aangesloten zijn. De SD1 behoeft zelf geen noodvoeding te hebben (accu) daar deze zijn voeding van de alarmcentrale krijgt. De SD1 heeft 3 trigger ingangen nl. A,B en C (bijv. A = inbraak, B = Brand en C = Paniek/Overval). Indien er op de alarmcentrale geen mogelijkheid is om verschillende ingangen aan te sturen, kan men ook bijv. een paniek/overval schakeling maken door de min via de paniekknop rechtstreeks te schakelen op de SD1. Ook heeft de alarmkiezer een aansluiting voor sabotage (in serie met andere sabotagelus aansluiten). Telefoonnummers: De SD1 kan 3 verschillende telefoonnummers, van elk maximaal 16 cijfers, kiezen. Boodschappen: De SD1 heeft een ingebouwde microfoon en speaker, zodat men boodschappen direct op de kiezer kan opnemen en afspelen. Wanneer de SD1 een nummer kiest laat deze bij beantwoorden van de ontvanger de gemeenschappelijke boodschap (boodschap 0) horen, en daarna boodschap A, B of C. Boodschap 0 geeft de algemene informatie weer zoals: Naam, adres etc.. Boodschap A, B en C geven aan om wat voor alarmmelding het gaat. Elke boodschap heeft een tijdsduur van 8 seconden, om zo een totaal van 16 seconden te krijgen (nl. 0 + A,B of C) Bevestiging: Wanneer men een melding krijgt van de SD1 bevestigt men deze door op de [8] van het ontvangende (TDK)telefoontoestel te drukken. De SD1 kan geprogrammeerd zijn om na de eerste bevestiging het kiezen te stoppen, of door te kiezen totdat 2 of 3 ontvangers de melding hebben bevestigd (indien geprogrammeerd). Wanneer er geen enkele bevestiging plaatsvindt, zal de kiezer de boodschap 4x herhalen alvorens te verbreken. Daarna zal het volgende nummer gekozen worden. De gehele procedure wordt 3x herhaald. Daarna stopt de kiezer. 2. Wanneer er parallel op de kiezer een telefoon is aangesloten, kan men deze gebruiken om zelf de bevestiging aan de kiezer te geven (het moet dan wel een zgn. toon toestel zijn).

4 2. Starten met de SD1 Wanneer de SD1 aangesloten wordt op de voeding, geeft het display PLEASE RE-RECORD en de kiezer piept elke 30 seconden. Dit geeft aan dat het kiezergeheugen volledig leeg is Stroom inschakelen Het display geeft PLEASE RE-RECORD wanneer de stroom voor de eerste keer wordt ingeschakeld. PLEASE RE-RECORD Houdt gedurende 4 sec. de [ENT] toets CODE ingedrukt. Het display geeft: CODE Toets nu de door u gewenste 6-cijferige pincode in, en druk op [ENT] om deze op te slaan. De SD1 staat nu in de programmeerstand. 9. Wijzigen bevestigen doormelding De bevestiging die de ontvanger moet geven indien deze een melding krijgt, kan men op de volgende manieren instellen. CLEARED BY ANY 1: CLEARED BY ANY 2: CLEARED BY ALL 3: Standaard instelling is CLEARED BY ANY 1. De SD1 stop met kiezen indien een bevestiging is ontvangen van één van drie ontvangers. De SD1 stop met kiezen indien een bevestiging is ontvangen van minimaal twee van de drie ontvangers. De SD1 stop met kiezen indien alle drie ontvangers een bevestiging hebben afgegeven. -ON- Indien de SD1 gedurende 1 minuut niet bediend wordt, keert deze terug in de ruststand. Het display geeft dan [-ON-]. (Druk dan indien gewenst weer 4 sec. op [ENT] om opnieuw te beginnen) WIJZIGEN: Zorg ervoor dat de SD1 is opgestart en dat op het display staat. 3. Programmeren van de telefoonnummers In de SD1 kan men tot 3 telefoonnummers van elk 16 cijfers programmeren. Druk op de [0] toets Zorg ervoor dat de kiezer is opgestart en dat op het display staat. toets CLEARED BY ANY 1 Druk op de [0] toets Door nu op 1,2 of 3 te drukken, kiest men ENTER 1-3 or 0-C het telefoonnummer 1,2 of C selecteert tekst 0,A,B of C. Kies nummer 1,2 of 3 (bijv. 1) Het display laat nu wissellend PHONE No. 1 PHONE No. 1 en het geprogrammeerde nummer zien. (Indien nog niets geprogrammeerd is, zal het display natuurlijk blanco zijn. Toets telefoonnummer in (bijv ) Door op de [A] te drukken kan men na het maken van een fout tijdens het intoetsen, het display weer leegmaken. voor acceptatie Herhaal deze procedure voor telefoonnummer 2 en 3. CLEARED BY ANY 2 Druk op de [0] toets CLEARED BY ALL 3 Druk op de [0] toets

5 8. Test volledige activering Wanneer de SD1 wordt geactiveerd op één van de ingangen A,B of C zal het display gedurende de meldingsprocedure -ON- blijven weergeven. Met deze test optie heeft men de mogelijkheid om één van de drie ingangen A,B of C te testen. In de testprocedure geeft het display de activiteiten van de SD1 weer. Het volgende voorbeeld simuleert de meldingsprocedure van een activering van ingang A. De bevestigen doormelding staat ingesteld op CLEARED BY ANY 1. De testprocedure kan ten alle tijden gestopt worden met de [ESC] toets. Programmering telefoonnummers (vervolg) De SD1 kiest standaard uit d.m.v. TDK kiezen (toon-kiezen) Indien men aangesloten is op een ouderwetse z.g.n. Puls-centrale, moet men voor het in te programmeren telefoonnummer een [B] intoetsen (= Puls). Toets [C] (= toon) voor TDK kiezen. (dus bijv. B ) 4. Opnemen boodschappen De SD1 heeft de mogelijkheid om 4 boodschappen, nl: A,B,C en een gemeenschappelijke boodschap 0 op te nemen. Elke boodschap heeft een maximale tijdsduur van 8 seconden. Zorg ervoor dat de SD1 is opgestart en dat op het display staat. Druk op [A] en daarna op [ENT] Melding A = boodschap 0 + boodschap A Melding B = boodschap 0 + boodschap B Melding C = boodschap 0 + boodschap C Telefoonnummer 1 aan het kiezen SENDING A to No. 1 De telefoon gaat over RINGING Melding (A) wordt afgespeeld PLAYING PHRASE 0 (= boodschap 0 + boodschap A) PLAYING PHRASE A Geen gehoor of geen bevestiging NO REPLY Telefoonnummer 2 aan het kiezen SENDING A to No. 2 Enzovoort CALL SUCCESFULL Oproep wordt bevestigd Indien alle drie de telefoonnummers geen gehoor of bevestiging geven herhaalt de SD1 de procedure voor de drie nummers 3x. Boodschap 0 wordt in het algemeen gebruikt om naam en adres te geven van het beveiligde pand, waarna boodschappen A, B en C aangeven wat voor soort alarm er is. Zorg ervoor dat de SD1 is opgestart en dat er in het display staat. Door nu op [0], [A], [B] of [C] te ENTER 1-3 or 0-C drukken kiest men de betreffende boodschap 0, A, B of C. Druk op [0], [A], [B] of [C] (bijvoorbeeld [0]) De inspreekafstand tot de SD1 be- RECORD PHRASE 0 draagt ongeveer cm. Indien men gereed is druk dan op om met op- [ENT] om het opnemen te starten, nemen te beginnen. spreek duidelijk. De SD1 telt de resterende secondes af. Indien de boodschap korter is dan 8 seconden RECORDING -8 kan men het opnemen beëindigen door op [ESC] te drukken. RECORDING -0

6 5. Afspelen boodschappen Wanneer de boodschappen zijn opgenomen, heeft men ook de mogelijkheid om deze via de ingebouwde speaker te beluisteren. Zorg ervoor dat de SD1 is opgestart en dat het display weergeeft. Het volgende voorbeeld geeft weer hoe men melding A moet beluisteren ( = Boodschap 0 + boodschap A) Druk op de [A] toets Het display geeft PLAYING PHRASE PLAYING PHRASE 0 0 en daarna PLAYING PHRASE A PLAYING PHRASE A Herhaal, indien nodig, deze procedure voor boodschap B en C. 6. Bevestigen doormelding SD1 Wanneer een doormelding door de ontvanger wordt beantwoord, zal de SD1 de boodschappen afspelen. Aan het einde hiervan geeft de SD1 een piep, waarna binnen 2 seconden een bevestiging gegeven moet worden door op de [8] van het telefoontoestel te drukken (TDK/Toon telefoontoestel). Wanneer de SD1 deze toon (van [8]) ontvangen heeft, zal deze nog een piep geven die op dezelfde wijze bevestigt moet worden. Indien beide bevestigingen met succes door de SD1 ontvangen zijn, zal deze een meertonig signaal laten horen. Indien niet ontvangen herhaalt de SD1 de procedure. Aantekeningen: 1. De SD1 accepteert geen bevestigingssignalen van puls kiezende telefoontoestellen. Controleer daarom ook of alle ontvangende partijen z.g.n. toon telefoontoestellen bezitten, en dat deze toestellen geen korte toontjes hebben, maar dat de toon continue is indien men de druktoesten vasthoudt. 2. Het is geen enkel probleem als men de melding van de SD1 niet bevestigt, daar de kiezer zijn boodschap gewoon 4x herhaalt en daarna verbreekt. 3. Het bevestigen van een melding van de SD1 zou door alle ontvangers, in de teststand, geoefend moeten worden. De [8] moet binnen 2 sec. na elke piep ingedrukt worden voor de tijdsduur van tot 1½ sec. Wanneer geen van de tonen door de SD1 gehoord worden, herhaalt de SD1 de boodschappen opnieuw. 7. Doormelding testen Het is mogelijk om elke boodschap gecombineerd met elk telefonnummer te testen. Bijv. men wil testen of boodschap A op telefoonnummer 1, en boodschap B op telefoonnummer 3 werkt. In dit geval is het wel belangrijk dat de ontvangende partij, op de hoogte is van de bevestigingsprocedure, om ervoor te zorgen dat de kiezer stopt met doormelden. Zorg ervoor dat de SD1 is opgestart en dat het display Druk op [A] en daarna op [1] Telefoonnummer 1 aan het kiezen SENDING A to No. 1 De SD1 wacht tot deze een telefoon over hoort gaan. Wanneer de kiezer het belsignaal detecteert geeft het display RINGING. Indien de kiezer geen belsignaal detecteert zal deze na 5 seconden starten met het afspelen van de boodschap. RINGING De kiezer speelt boodschap 0, PLAYING PHRASE 0 en daarna boodschap [A] af. PLAYING PHRASE A Aan het einde van boodschap A zal de ontvanger de bevestigingsprocedure uit moeten voeren. Wanneer de melding met succes is bevestigd, zal het display CALL SUCCESFULL geven. Indien de kiezer na boodschap 0 en A geen bevestiging heeft ont- CALL SUCCESFULL vangen zal deze de boodschap 4 keer herhalen, om zo de gelegenheid te geven het nogmaals te proberen. Wanneer aan het eind van de laatste poging van de SD-1 de oproep nog steeds niet bevestigd is, zal het display NO REPLY geven. De SD-1 zal daarna 6 sec stoppen en het 2 keer opnieuw proberen. Het testen kan op elk gewenst moment onderbroken worden door op [ESC] te drukken.

7 SD1 PV ALARMKIEZER EXTRA FUNCTIES

8 1- Stoppen van een doormelding: Indien de SD-1 PV geactiveerd is (door bijv een alarmcentrale) kan men de doormelding annuleren door de laatste 4 cijfers van de (6-cijferige) programmeercode in te toetsen. De SD-1 PV stopt dan direct en keert terug in de ruststand. 2- Oproepen van buzzer of numerieke semafoon De SD-1 PV biedt de mogelijkheid om in één belcyclus in willekeurige volgorde (en verhouding)bijv. eerst een buzzer op te roepen met elke gewenste buzzingcode, daarna een normaal telefoonnummer met een spraakmededeling te kiezen, en daarna een oproep te doen aan een numerieke semafoon, met weer een vrij keuze van in te voeren code. Programmering van buzzer of semafoonnummer (zie Hoofdstuk 3): Zorg ervoor dat de kiezer is opgestart en dat op het display staat. toets Door nu op 1,2 of 3 te drukken, kiest men ENTER 1-3 or 0-C het telefoonnummer 1,2 of C selecteert tekst 0,A,B of C. Kies nummer 1,2 of 3 (bijv. 1) Het display laat nu wisselend PHONE No. 1 PHONE No. 1 en het geprogrammeerde nummer zien. (Indien nog niets geprogrammeerd is, zal het display natuurlijk blanco zijn. Toets het volgende in: Buzzer/semafoonnummer [C] Buzzing/semafooncode Het display geeft bijvoorbeeld: Voor het programmeren van een Tone Only semafoonnummer, handelt u volgens de zelfde procedure maar voert u niets in na de P. Nummer en instelling! Nr.1 Nr. 2 Nr. 3 Noodzakelijke instelling Semaf./Buzzer X X CLEARED BY ANY 1 Semaf./Buzzer Semaf./Buzzer X CLEARED BY ANY 2 Semaf./Buzzer Semaf./Buzzer Semaf./Buzzer CLEARED BY ALL 3 Semaf./Buzzer Semaf./Buzzer Telefoon CLEARED BY ALL 3 Semaf./Buzzer Telefoon Telefoon CLEARED BY ANY 2 of ALL 3 Telefoon X X CLEARED BY ANY 1 Telefoon Telefoon X CLEARED BY ANY 1 of 2 Telefoon Telefoon Telefoon CLEARED BY ANY 1, 2 of ALL 3 Telefoon Telefoon Semaf./Buzzer CLEARED BY ANY 1, 2 of ALL 3 Telefoon Semafoon X CLEARED BY ANY 1 of 2 Telefoon Semafoon Telefoon CLEARED BY ANY 2 of ALL 3 Telefoon Semaf./Buzzer Semaf/Buzzer CLEARED BY ANY 2 of ALL 3 Zoals in bovenstaand schema aangegeven zal een semafoon- of Buzzeroproep altijd een bevestiging aan de kiezer geven. LET OP: De SD-1 PV heeft de ook de programmeermogelijkheid CLEARED BY NO 1. Deze biedt de mogelijkheid om de SD-1 PV, 1 telefoonnummer te laten kiezen en daarna direkt te stoppen (De oproep hoeft niet bevestigd te worden). Het tweede en derde ingeprogrammeerde nummer zal in dit geval ook niet gekozen worden P13131 Door op de [A] te drukken kan men na het maken van een fout tijdens het intoetsen, het display weer leegmaken. voor acceptatie In dit voor voorbeeld verschijnt op het display van de buzzer of semafoon alles wat er achter de P staat dus: C Copyright: Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van de hierin opgenomen informatie mag gereproduceerd of gekopieerd worden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming door Punt Security.

SD-1 PV+ PROGRAMMERING

SD-1 PV+ PROGRAMMERING SD-1 PV+ PROGRAMMERING Inhoud Omschrijving Pagina Starten: De SD-1 PV+ opties 2 Overzicht mogelijkheden 3-5 Initialiseren 5 Pincode wijzigen 6 Pincode type wijzigen 6 Programmeerbare uitgang 7 Doormeldingsroute

Nadere informatie

TSD402 LCD. 6 groepen alarmcentrale & spraak-alarmkiezer. Gebruikershandleiding

TSD402 LCD. 6 groepen alarmcentrale & spraak-alarmkiezer. Gebruikershandleiding TSD402 LCD 6 groepen alarmcentrale & spraak-alarmkiezer Gebruikershandleiding INHOUD Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding ------------------------------------------------------------------------ 2

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer V2.03

Handleiding GSM kiezer V2.03 Voor GSM kiezers geleverd vanaf augustus 2014 Plaatsen SIM kaart / Installatie PIN code van SIM kaart uitschakelen. Let erop dat de SIM kaart voldoende bel- en SMS-tegoed heeft. Tijdens opstartfase van

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm.

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2 Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Werking GSM kiezer TKGSM-431 Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd) Aantal ingangen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

TS790/TS & groepen Alarmcentrale. Beheerdershandleiding

TS790/TS & groepen Alarmcentrale. Beheerdershandleiding TS790/TS890 10-16 & 10-56 groepen Alarmcentrale Beheerdershandleiding Inhoud Hoofdstuk Omschrijving Pagina 0.1 Inschakelen alarmsysteem 2 0.2 Uitschakelen alarmsysteem 2 1.1 Sirene/flitser test 3 1.2 Looptest

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING. Gebruiksaanwijzing per 1 Januari 2014 1.

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER WERKING Iedere alarm ingang heeft een bijbehorend telefoonnummer een meldtekst en een afmeldcode. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig maakcontact of verbreekcontact)

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING.. Gebruiksaanwijzing per 1 augustus 2013 1.

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip Handleiding RD5060 II /V6ip RD5060 SPRAAKMODULE De RD5060 is een module die, in combinatie met een RD6201, boodschappen kan doorgeven naar semadigits of naar particulieren. In beide gevallen wordt gebruik

Nadere informatie

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME:

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd. Op deze SD-kaart staan een aantal files, inclusief een Engelstalige handleiding Het is aan te raden een kopie van deze SD-kaart

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 INLEIDING De TD8401 en TD8801 is een UNIVERSEEL toepasbare, vrij programmeerbare telefoonkiezer. De kiezer kan berichten doorgeven aan professionele meldkamers,

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-130 en Draadloze ED-131

INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-130 en Draadloze ED-131 INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-13 en Draadloze ED-131 Leest u, voordat u gaat monteren Deze installatiehandleiding aandachtig door? V.2.3 1 Inhoud: Pagina Uitleg van de

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

NEO Speech. Zorgtelefoon AANVULLENDE HANDLEIDING

NEO Speech. Zorgtelefoon AANVULLENDE HANDLEIDING Zorgtelefoon AANVULLENDE HANDLEIDING INHOUD 1 Introductie... 3 1.1 Over deze handleiding... 3 2 Spraakfunctionaliteit... 3 2.1 Instellingen... 3 2.2 Opdrachten... 3 2.3 Alarm groepen... 3 2.4 Reeds opgenomen

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

1900-7D. Handleiding. Vandaalbestendige analoge telefoon. Diamond Telecom Products BV Vennenweg EH Oostrum (L) Nederland

1900-7D. Handleiding. Vandaalbestendige analoge telefoon. Diamond Telecom Products BV Vennenweg EH Oostrum (L) Nederland 1900-7D Vandaalbestendige analoge telefoon Handleiding Diamond Telecom Products BV Vennenweg 7 5807 EH Oostrum (L) Nederland T: +31 (0)478 580 222 F: +31 (0)478 515 823 website email www.diamondtel.com

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

Handleiding. Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU

Handleiding. Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU Versie 1.0.0 Datum Mei 2009 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Faciliteiten 3 3 Systeem overzicht 5 4 Installatie 6 5 Instellingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie 2.3 AANSLUITINGEN Pagina 2 Het aansluiten van de alarm- en afmeldknoppen wordt gedaan door middel van een Matrix.

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

ESN bedieningsprocedure beveiliging

ESN bedieningsprocedure beveiliging ESN bedieningsprocedure beveiliging ESN bedieningsprocedure beveiliging Over ESN Dit deck is voorzien van ESN (Eclipse Security Network). Een voorgeregistreerde muziek CD (Key CD), veiligheidscode met

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale INHOUDSOPGAVE: Pagina Inschakelen van de centrale (AFWEZ)..Pag. 1 Inschakelen van de centrale met de hoofdgebruikers code...pag. 1 Inschakelen van de centrale met de

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

VERKORT PROGRAMMEER OPSTART HANDLEIDING GALAXY G2-20 en G2-44+ CONCEPT 2015V1

VERKORT PROGRAMMEER OPSTART HANDLEIDING GALAXY G2-20 en G2-44+ CONCEPT 2015V1 VERKORT PROGRAMMEER OPSTART HANDLEIDING GALAXY G2-20 en G2-44+ CONCEPT 2015V1 Als u alles heeft aangesloten zoals bedienpanelen, draadloze ontvanger, bedraden melders, sirene, flitser kunt u de centrale

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Bel de lifttelefoon, nadat de lifttelefoon heeft opgenomen toetst u in: #0000

Bel de lifttelefoon, nadat de lifttelefoon heeft opgenomen toetst u in: #0000 RUKRA LIFTTELEFOON vanaf firmwareversie 3.5 ARTIKELNR.: RK-2000 Gemonteerd door: Montagedatum: Telefoonnummer: Naam: Wijzigen 1 e alarmnummer: Wijzigen type alarmknop in liftcabine: U wilt het 1 e alarmnummer

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk ARTIKEL: GSM-4IN Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk max. 1 minuut) 4. 20 nummers in het geheugen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

DA-SYSTEMS 6/14- COM. Gebruikershandleiding

DA-SYSTEMS 6/14- COM. Gebruikershandleiding DA-SYSTEMS APLIQUE 6/14- COM Gebruikershandleiding 1. Display-uitleg 1.1. Inleiding 1.2. Klavier 1.3. Display 1.4. Gebruikersfuncties 1.4.1. Inschakelen 1.4.1.1. Volledig inschakelen 1.4.1.2. Gedeeltelijk

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Inhoud NL 1 Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De display 7 Informatie op

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Copyright RETEG b.v. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING... 3 2.2 MEER INFORMATIE... 3 3 MENU STRUCTUUR VAN HET DISPLAY...

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe GEBRUIKERSHANDLEIDING Elektronisch slot Multicode think safe Gebruikershandleiding elektronisch slot Multicode Algemeen Het slot werkt met een 6- of 7-cijferige code of een 6- of 7-letterige code. Elke

Nadere informatie

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Display keypad Gebruikshandleiding 675 07 11/09-01 PC Inhoud 1. Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De navigatietoetsen 7 De display 7 Hoofdscherm 7 Bij een alarmmelding

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER 1. Inleiding 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER Dank u voor uw aankoop! U heeft geen vergunning nodig voor dit handige toestel. Bovendien kunt u praten met om het even wie en u hoeft ook geen zendtijd te betalen!

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzi gingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen Laatste update: 1 maart 006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers*

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design 1. Algemene beschrijving De universele afstandsbediening is multifunctioneel. Deze biedt het volgende: 1. Mogelijkheid om 7 apparaten te bedienen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP Netwerk Systeem Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie 2.1 2 InterfaceType 3 SIP gebruiksaanwijzing INHOUD BLZ. Inhoud...........................................................................

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1 DMX ADRES INSTELLINGEN 1 Freekie Nederlandse handleiding Iedere fixture dat verbonden is met serial link moet voorzien worden van een DMX startadres, welke het eerste kanaal is dat de controller gebruikt

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530 MASTER MENU Het Master Menu geeft de bezitter van de Master Code toegang tot de volgende functies: Tijd en Datum instellen Tijdslot (T.S.) instellen (standaard week en bijzondere gebeurtenissen) Code wijzigen

Nadere informatie

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 HANDLEIDING MASTER ADVANCED Enkel systeem VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 Inschakelen met code/badge - CODE OF BADGE Volledig IN - CODE OF BADGE Gedeeltelijk IN 1 - CODE OF BADGE Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Bij 3in1 van SKP kunt u gebruikmaken van (digitale) telefonie. Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat uw nummer overgenomen (geporteerd) moet worden van uw oude provider,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. SmartLinQ GT100

Gebruikershandleiding. SmartLinQ GT100 Gebruikershandleiding SmartLinQ GT100 Het toestel SmartLinQ GT100 Batterij installeren Plaats de batterij correct in de groef. Schuif de batterij zoals wordt aangegeven door de pijl en klik de batterij

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LCD-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen. Uitgaand:

Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen. Uitgaand: algemeen Telefoneren draadloze handset: Telefoneren basis: Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen Uitgaand: voer via het toetsenbord het telefoonnummer in hoorn

Nadere informatie

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1 ADVISOR CD341 Manager Handleiding Software versie: vanaf V6. 14275999-1 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Programmeerprocedure - Eerste scherm

Programmeerprocedure - Eerste scherm SAGASAFE Gebruiksaanwijzingen voor de serie DCP Versie 7.0 U kunt tijdens de programmeerprocedure de functiecode opnieuw instellen. Hoe u de hotelkluis moet gebruiken en programmeren: lees zorgvuldig de

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Versie 1.3 Mei 2012 Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Inhoud Inleiding pag. 2 Instellen van de videotoestellen op Bibus II VOP: pag. 3 Instellen van de

Nadere informatie

PUNT MET-LOK Installatie & Programmering

PUNT MET-LOK Installatie & Programmering PUNT MET-LOK Installatie & Programmering INHOUD Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 ALGEMENE INFORMATIE ---------------------------------------------------- 2 1.1 Toepassing-------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Handleiding dect toestellen LG LDK

Handleiding dect toestellen LG LDK Handleiding dect toestellen LG LDK Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

DA SYSTEMS. Aplique. Gebruikershandleiding

DA SYSTEMS. Aplique. Gebruikershandleiding DA SYSTEMS Aplique Gebruikershandleiding 1.1. Inleiding De standaard gebruikerscode is 1234, bespreek samen met Uw installateur hoe U deze code kan wijzigen. 1.2. Klavier 1 2 3 7 8 Bespreek met uw installateur

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie