Schoolplan Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan Juni 2015"

Transcriptie

1 Schoolplan Juni 2015

2 Strategische thema s Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden bij de onderwijsconcepten basisontwikkeling en OGO. Ze hanteren het fasen model bij het uitwerken van een thema. Kennen de 5 didactische impulsen. Werken met onderzoeksvragen. En gebruiken de sociaal culturele werkelijkheid om te komen tot betekenisvolle thema s. Inzicht in onderdelen per vakgebied die geïntegreerd kunnen in thema. Dit in doorgaande lijn. Hele vakgebied geïntegreerd in thema aanbieden in doorgaande lijn. Onderwijs aanbod krijgt steeds meer vorm vanuit een ontwikkelingsgerichte aanpak; vakken worden in samenhang en geïntegreerd aangeboden binnen een thema, leervragen van kinderen hebben een belangrijke plek binnen deze aanpak. Overgang van voorschoolse opvang naar basisschool verloopt vloeiend vanuit doorgaande lijnen. Leerkrachten zijn zich bewust van de soorten vragen die ze aan kinderen stellen. Spreken dezelfde pedagogische taal binnen school en nemen organisaties binnen het centrum hierin mee. Klassenorganisatie die ruimte geeft voor gesprekken met leerlingen. Zelfde pedagogische taal/een pedagogische visie centrum breed. Leerlingen hebben eigen ontwikkelplan binnen portfolio Er zijn herkenbare doorgaande pedagogische, didactische en organisatorische lijnen binnen Violier centrum voor het kind die zorgen voor een brede ononderbroken ontwikkeling. Zo doen we dat op de Violier. Kinderen kennen hun eigen kwaliteiten/talenten en worden gestimuleerd deze verder te

3 ontwikkelen. Persoonlijk meesterschap en eigenaarschap bij kinderen. Alle leerkrachten hanteren coöperatieve werkvormen binnen hun dagelijkse praktijk. Er is een doorgaande lijn in instructie en begeleiding door de leerkracht. Overgang van voorschoolse opvang naar basisschool verloopt vloeiend vanuit doorgaande lijnen. Leerkracht ontwikkelt coachvaardigheden voor leerling gesprekken. Leerkrachten zijn professionals met verstand van leren en leerprincipes. Ze kunnen creatief denken en beschikken over goede reflecterende vaardigheden. Persoonlijk meesterschap en eigenaarschap sturen hun handelen. Ruimte voor leervragen van kinderen. Expertise groepen creëren praktijk die bijdraagt aan op weg naar meer ontwikkelingsgericht werken. Zie deelplannen. Bezinning op samenwerking met de gemeenschap komen tot doorgaande lijnen. Sociaal culturele wereld uit nabijheid leerling binnen halen passend bij ons onderwijs. Zichtbaar maken van samenwerking met de gemeenschap. Leerkrachten zijn meer coach, begeleider en mediator en zetten kennisoverdracht op maat in. Leren vindt plaats door de wereld in de school en buiten de school met elkaar te verbinden en samenwerking aan te gaan. ICT geletterdheid behoort tot de basisvaardigheid van iedere leerkracht. Iedere leerkracht ICT geletterd

4 Kwaliteit Iedere leerkracht is zich bewust van zijn pedagogische en didactische vaardigheden en kwaliteiten. De leerkracht is zich bewust van zijn rol als coach, begeleider, mediator en zet kennisoverdracht op maat in. Bewuste inzet eigen kwaliteiten en vaardigheden. Reflectie hierop in ontwikkelgesprekken en bouw/jaarlaag. Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten, vaardigheden en kennis. (piramide). Leerkrachten zijn professionals met verstand van leren en leerprincipes. Ze kunnen creatief denken en beschikken over goede reflecterende vaardigheden. Persoonlijk meesterschap en eigenaarschap sturen hun handelen. Leerkrachten zijn meer coach, begeleider, mediator en zetten kennisoverdracht op maat in. HGPD denken en doen is leidend. We creëren een beredeneerd aanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen, gebruik makend van leerlijnen, groepsplannen, ontwikkelperspectieven (OPP) en individuele plannen. Oriëntatie op leren/leren. Leerkrachten brengen onderdelen leren/leren in praktijk, experts zijn coach on the job. Reflectie in bouw en jaarlaag. Doorgaande lijnen zijn helder. We weten hoe we vanuit de praktijk opbrengsten kunnen verbeteren. Doorgaande lijn gecreëerd op het gebied van leren/leren, eigenaarschap, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. We werken vanuit een beredeneerd en opbrengstgericht aanbod afgestemd op onderwijsbehoeften. Kinderen kennen hun eigen kwaliteiten/talenten en worden gestimuleerd deze verder te ontwikkelen. Persoonlijk meesterschap en eigenaarschap bij kinderen.

5 Inzet co-teacher om leerkracht handelen te versterken. Samenwerking binnen het cluster Baarlo-Maasbree en de inzet van co-teachers draagt bij aan duurzaam versterken van leerkracht handelen. Leerlingpanel opzetten Professionele cultuur: Hoe realiseren we een professionele cultuur waarin individuele ontwikkeling verankerd is in de dagelijkse praktijk? We spreken uit, we spreken elkaar aan en we spreken af. Visie is leidend. Expertise groepen zijn samengesteld vanuit kwaliteiten, vaardigheden en kennis (piramide). Juiste persoon op de juiste plek. We kunnen leiding geven en ontvangen. Expertisegroepen zijn samengesteld vanuit kwaliteiten, vaardigheden en kennis (piramide). Doelen en acties zijn afgeleid uit onze visie en koers. We werken vanuit wederzijdse afhankelijkheid; iedereen is nodig en niemand kan gemist worden. We werken met een taakbeleid dat vanuit kwaliteiten en op basis van urenverdeling is vormgegeven. Collega s bezoeken regelmatig elkaar praktijk en kunnen verbindingen herkennen en benoemen met hun eigen praktijk. Collega s bezoeken regelmatig elkaar praktijk en kunnen verbindingen herkennen en benoemen met hun eigen praktijk en de visie van de Violier. Collega s kennen elkaars praktijk en geven die samen vorm vanuit de visie van de Violier.

6 Professionele ontmoetingen vinden plaats vanuit gezamenlijke schoolontwikkeling en eigen leervragen, zowel georganiseerd als op eigen initiatief. Iedereen heeft een persoonlijk actieplan. Dit is bekend bij teamleiders en directeur. (gesprekkencyclus) De gesprekkencyclus is verweven in onze dagelijkse praktijk. Op de Violier zijn we op weg naar één cultuur (van 3 1). Op de Violier is er één cultuur (van 3 1). Ouders worden meer betrokken bij schoolontwikkeling en de praktijk. Ouders hebben meer ruimte in de school. Ouders als partner. Nieuwe collega s worden goed meegenomen in de ontwikkeling van de Violier.

7 Uitwerking Eigentijds onderwijs Strategisch vraagstuk: Hoe bieden we uitdagend onderwijs dat aansluit op talenten en leerbehoeften van individuele leerlingen zodat we de kinderen voorbereiden op de maatschappij van morgen, waarbij leren-leren centraal staat? Doelen Onderwijs aanbod krijgt steeds meer vorm vanuit een ontwikkelingsgerichte aanpak; vakken worden in samenhang en geïntegreerd aangeboden binnen een thema, leervragen van kinderen hebben een belangrijke plek binnen deze aanpak. - Er zijn herkenbare doorgaande pedagogische, didactische en organisatorische lijnen binnen Violier centrum voor het kind die zorgen voor een brede ononderbroken ontwikkeling. Zo doen we dat op de Violier. - Kinderen kennen hun eigen kwaliteiten/talenten en worden gestimuleerd deze verder te ontwikkelen. Persoonlijk meesterschap en eigenaarschap bij kinderen. - Leerkrachten zijn professionals met verstand van leren en leerprincipes. Ze kunnen creatief denken en beschikken over goede reflecterende vaardigheden. Persoonlijk meesterschap en eigenaarschap sturen hun handelen. - Leerkrachten zijn meer coach, begeleider en mediator en zetten kennisoverdracht op maat in. - ICT geletterdheid behoort tot de basisvaardigheid van iedere leerkracht. - Leren vindt plaats door de wereld in de school en buiten de school met elkaar te verbinden en samenwerking aan te gaan. Doelen Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden bij de onderwijsconcepten basisontwikkeling en OGO. Ze hanteren het fasen model bij het uitwerken van een thema. Kennen de 5 didactische impulsen. Werken met onderzoeksvragen. En gebruiken de sociaal culturele werkelijkheid om te komen tot betekenisvolle thema s. 2. Alle leerkrachten hanteren coöperatieve werkvormen binnen hun dagelijkse praktijk. 3. Er is een doorgaande lijn in instructie en begeleiding door de leerkracht. 4. Leerkrachten zijn zich bewust van de soorten vragen die ze aan kinderen stellen. 5. Overgang van voorschoolse opvang naar basisschool verloopt vloeiend vanuit doorgaande lijnen. 6. Expertise groepen creëren praktijk die bijdraagt aan op weg naar meer ontwikkelingsgericht werken. Zie deelplannen. Wat/Hoe Wie Wanneer 2 en 3: Klassenbezoeken met coaching on the job door teamleiders Team Hele jaar en collegiale consultaties waarbij een eigen kijkvraag geformuleerd wordt of gebruik gemaakt wordt van een kijkwijzer. Met de focus op klassenmanagement, instructie en gebruik coöperatieve werkvormen. 1,2,3 en 4: Bij collegiale consultatie wordt gebruik gemaakt van de kijkwijzer. Team

8 1, 2, 3 en 4: Delen van en reflectie op dagelijkse praktijk tijdens individuele gesprekken en tijdens jaarlaag/ bouw/teambijeenkomsten. Toetsing aan koers en concept, verdieping door toevoeging van concepten en theorie. Komen tot verankering schoolbreed. 3: we ontwerpen samen een speelveld voor instructie en begeleiding in de groepen. Een start kader kan zijn: Instructie vindt plaats in de zone van naaste ontwikkeling passend bij de onderwijsbehoefte van het kind. Er wordt gewerkt met basisinstructie, verkorte instructie en verlengde instructie. Waarbij kinderen o.a. zelf kunnen kiezen welke instructie ze volgen. 1, 2, 3 en 4:Voorbereiden dagelijkse praktijk in jaarlaag/bouw/plein. (Binnen het thema van de groep is ruimte voor leervragen van kinderen die aansluiten bij hun zone van naaste ontwikkeling en/of hun kwaliteiten.) 5: (afvaardiging) leerkrachten 1-2 hebben structureel overleg met pedagogische medewerkers Hoera. De samenwerking en doorgaande lijnen staan beschreven in het document onderwijs het jonge kind De Violier. 6:Expertise groepen organiseren workshops waarin zij door hen ontwikkelde praktijk delen om vervolgens te komen tot schoolbrede verdieping en verankering. Team, BCO E.O.O. Met aandacht voor de rol van: -Co-teachers -LB leerkrachten Team E.O.O. team Expertgroep VVE Leerkrachten 1-2 en teamleider Expertise groepen Evaluatie Tijdens MT bijeenkomsten, bijeenkomsten expertise groepen onderwijsontwikkeling, teambijeenkomsten. Borging Tussenbalans december 2015, eindbalans juni 2016 Aanvullen/bijstellen van bestaande borgingsdocumenten. Document onderwijs jonge kind de Violier (of Violier centrum voor het kind) Evaluatie deelplannen expertise groepen. Opbrengsten/reflectie Hele jaar 4 teammomenten: 1 woensdag begin oktober 1 woensdag in maart Kermismaandag 1 woensdag in juni E.O.O. 2 weken voor ieder studie moment Cyclisch gepland in jaarplanner 3x per jaar expertisegroep VVE 1x avond team ½ en team Hoera 4x per jaar samenkomst en workshops

9 Kwaliteit Strategisch vraagstuk: Hoe kunnen we vanuit kwaliteitsbeleid impulsen geven die de effecten/opbrengsten van ons onderwijs versterken? Doelen Leerkrachten zijn professionals met verstand van leren en leerprincipes. Ze kunnen creatief denken en beschikken over goede reflecterende vaardigheden. Persoonlijk meesterschap en eigenaarschap sturen hun handelen. - Leerkrachten zijn meer coach, begeleider en mediator en zetten kennisoverdracht op maat in. - Samenwerking binnen het cluster Baarlo-Maasbree en de inzet van co-teachers draagt bij aan duurzaam versterken van leerkracht handelen. - Kinderen kennen hun eigen kwaliteiten/talenten en worden gestimuleerd deze verder te ontwikkelen. Persoonlijk meesterschap en eigenaarschap bij kinderen. - We werken vanuit een beredeneerd en opbrengstgericht aanbod afgestemd op onderwijsbehoeften. Doelen schooljaar Iedere leerkracht is zich bewust van zijn pedagogische en didactische vaardigheden en kwaliteiten. 2. De leerkracht is bewust van zijn rol als coach, begeleider, mediator en zet kennisoverdracht op maat in. 3. HGPD denken en doen is leidend. 4. We creëren een beredeneerd aanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen, gebruik makend van leerlijnen, groepsplannen, ontwikkelperspectieven (OPP) en individuele plannen. 5. Inzet co-teacher om leerkracht handelen te versterken 6. Iedere leerkracht kent de inhoud van het sop en draagt dit uit. 7. Leerlingpanel opzetten 8. Oriëntatie op leren/leren. Wat/Hoe Wie Wanneer 1, 8: Iedere leerkracht vult thermometer 2 en 3 (pedagogische en Team didactisch) in. Wordt zich bewust van wat kan ik al en wat heb ik nog nodig. Hij/zij gaat op zoek naar hoe meer te vertrouwen op de ontwikkelkracht van kinderen, hen eigen verantwoordelijkheid te geven en daarmee eigenaarschap bij kinderen te ontwikkelen. Vanuit thermometers delen met elkaar in bijeenkomsten en in ontwikkelgesprekken. (belangrijk is verbinding teammomenten en persoonlijke ontwikkeling) 1 en 2: Collegiale consultaties met kijkwijzer, structureel inplannen. Team MT plannen vanuit formatie Op iedere teambijeenkomst elevator speeches in plannen over persoonlijke ontwikkeling en thermometers. Hele schooljaar

10 1 en 2: Onderzoek klassen- management, Vanuit visie wat vinden we belangrijk, wat is er al en wat is er nog nodig? EOO zet dit op, team voert uit 1, 2 en 8: Inspirerende introductie over leren-leren, Team Studiedag oktober verantwoordelijkheid en eigenaarschap, daarna de verbinding met de Violier maken. 3 en 4: Opnieuw vormgeven groepsgesprekken/analyse gesprekken. Teamleiders 3x groepsgesprek plannen in Meer van en met elkaar leren (teamleren) in brengen. HGPD denken en doen vormen hiervoor de basis. 4: Violier manier van werken met het OPP, referentieniveaus en Teamleiders Samenkomst en/of teambijeenkomst groepsplannen. Vastleggen in een borgingsdocument 6: Updaten van SOP (ambities beschrijven) en delen met het team Teamleiders Start schooljaar (via mail) 5: Inzet co-teacher op basis van ondersteuningsbehoefte leerkracht Teamleiders en coteachers en leerling. De werkplek van co-teacher is meer binnen de groep. 1, 2, 3, 4, 5: Theorie koppelen aan dagelijkse praktijk MT Workshops en dagelijkse praktijk 7: leerling panel opzetten Expertisegroep SEO Voor december 2015 Evaluatie Tijdens MT bijeenkomsten, bijeenkomsten expertise groepen onderwijsontwikkeling, teambijeenkomsten. Centrale vragen zijn: -Doen we de goede dingen? -Doen we de goede dingen goed? -Hoe weten we dat? -Wat vinden anderen daarvan? -Wat doen we met die informatie? Borging Tussenbalans december 2015, eindbalans juni 2016 Aanvullen/bijstellen van SOP. Borgingsdocument zorgcyclus Violier Opbrengsten/reflectie

11 Professionele cultuur Strategisch vraagstuk: Hoe realiseren we een professionele cultuur waarin individuele en collectieve ontwikkeling verankerd is in de dagelijkse praktijk? Doelen We werken vanuit wederzijdse afhankelijkheid; iedereen is nodig en niemand kan gemist worden. - Expertisegroepen zijn samengesteld vanuit kwaliteiten, vaardigheden en kennis (piramide). Doelen en acties zijn afgeleid uit onze visie en koers. - We werken met een taakbeleid dat vanuit kwaliteiten en affiniteit is vormgegeven. - Collega s kennen elkaars praktijk en geven die samen vorm vanuit de visie van de Violier. - Professionele ontmoetingen vinden plaats vanuit gezamenlijke schoolontwikkeling en eigen leervragen, zowel georganiseerd als op eigen initiatief. - De gesprekkencyclus is verweven in onze dagelijkse praktijk en er vindt cyclisch een beoordeling plaats. - Op de Violier is er één cultuur. - Ouders als partner. - Nieuwe collega s zijn goed meegenomen in de ontwikkelingen van de Violier. Doelen We spreken uit, we spreken elkaar aan en we spreken af. Visie is leidend. 2. Expertisegroepen zijn samengesteld vanuit kwaliteiten, vaardigheden en kennis van collega s (piramide). Juiste persoon op de juiste plek. 3. We werken met een taakbeleid dat vanuit kwaliteiten en affiniteit is vormgegeven. 4. Collega s bezoeken regelmatig elkaars praktijk en kunnen verbindingen herkennen en benoemen met hun eigen praktijk en de visie van de Violier. 5. Professionele ontmoetingen vinden plaats vanuit gezamenlijke schoolontwikkeling en eigen leervragen, zowel georganiseerd als op eigen initiatief. 6. Op de Violier zijn we op weg naar één cultuur. (van 3 1) 7. Gesprekkencyclus: Iedereen heeft een persoonlijk actieplan. Dit plan is bekend bij MT. 8. Ouders worden meer betrokken bij schoolontwikkeling en de praktijk. 9. Nieuwe collega s zijn goed meegenomen in de ontwikkelingen van de Violier. Wat Wie Wanneer 1, 2, 3: Collega s worden gevraagd en/of bieden zich aan vanuit hun Team en OOP Hele jaar door kwaliteiten om professionele ontmoetingen (mee) te creëren.

12 6: Reflectie op professionele cultuur vanuit theoretisch kader. Team Teambijeenkomst in maart 4: Intervisiemomenten vanuit ontwikkelvragen. Team Vanuit de dagelijkse praktijk 1, 5, 6, 9: Ontmoetingen per plein, bouw, jaarlaag en met het hele team. Team, gefaciliteerd en op eigen initiatief Zie jaarplanning 3: Evaluatie taakbeleid. MT + Jolanda, Helen, Els, Rik, Wendy bereiden voor. Evalueren met team. 2: Onderzoeken of expertisegroepen portfolio en sociaal emotionele Susanne + collega s ontwikkeling verder samen kunnen in één expertisegroep portfolio. 2: Samenstellen expertisegroepen op basis van juiste persoon op de Team juiste plek. Studiedag in mei Expertisegroep momenten 7: Opstellen persoonlijk actieplan. Team en OOP 2, 4, 7: In kaart brengen piramide collega s Team Hele jaar 4 teammomenten: 1 woensdag begin oktober 1 woensdag in maart Kermismaandag 1 woensdag in juni E.O.O. 2 weken voor ieder studie moment 8: Oppakken onderzoek: Ruimte voor ouders in de school. EOO EOO moment in september Evaluatie Tijdens alle bijeenkomsten/ontmoetingen, bijeenkomsten expertise groepen onderwijsontwikkeling. Borging Tussenbalans december 2015, eindbalans juni 2016 Beschrijving Ruimte voor ouders in de school. Persoonlijke actieplannen collega s. Evaluatie deelplannen expertise groepen. Verslagen bijeenkomsten. Opbrengsten/reflectie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart Jaarplan 2016 2017 1. Kwaliteitszorg/opbrengsten Jaarplan 2016-2017: Doelen: 1.1 r worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 1.2 De inhoud en het gebruik hiervan

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 10 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap Actieplan 2015-2016 Samen leren Eigenaarschap Basisschool De Vendelier Schutsboom 67 Stepekolk-Oost 53 5706 KH Helmond 5706 LA Helmond www.devendelier.nl 0492-520434 0492-432326 info@devendelier.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Planmatig Opbrengstgericht Werken op schoolniveau en groepsniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen. Datum:29-05-2012 Bijeenkomst klankbordgroep Slim Fit Welkom Terug blik Slim Fit: Achtergronden en informatie. Moverende bewegingen: De school werkt opbrengstgericht. Kwaliteit meten. Een dynamisch project;

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Actieplan Naar excellent onderwijs

Actieplan Naar excellent onderwijs Actieplan 2016-2017 Naar excellent onderwijs Basisschool De Vendelier Schutsboom 67 Stepekolk-Oost 53 5706 KH Helmond 5706 LA Helmond www.devendelier.nl 0492-520434 0492-432326 info@devendelier.nl Actieplan

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. Algemeen beeld: Op 9 januari 2014 heeft de inspectie in het kader van VVE peuterspeelzaal Het Kompas en basisschool Van Rijckevorsel bezocht. Het onderstaande plan van aanpak bestaat uit twee delen: De

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Het Drieluik

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Het Drieluik SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Het Drieluik 1 Voorwoord Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van basisschool Het Drieluik. Hierin wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden,

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Basisschool Extralent, jaarplan Jaarplan

Basisschool Extralent, jaarplan Jaarplan Basisschool Extralent, jaarplan 2016-2017 1 Jaarplan 2016-2017 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2016-2017 van basisschool Extralent, een basisschool voor voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (voorheen

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Nadere informatie

I.K.C. De Verrekijker Ell

I.K.C. De Verrekijker Ell I.K.C. De Verrekijker Ell Basisschool, Peuterspeelzaal, Kinderopvang & Bibliotheek onder één dak DE VERREKIJKER is volop in ontwikkeling en daar zijn wij heel trots op! Dit willen we graag met ú delen.

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het (SOP) van basisschool Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sint Bernardus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sint Bernardus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sint Bernardus Plaats : Deventer BRIN nummer : 12JD C1 Onderzoeksnummer : 292202 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling : 20 maart 2017 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni Jaarplan 2016-2017 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 28 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 20-06-2016 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

JAARPLAN Dit plan hoort bij het strategisch beleidsplan

JAARPLAN Dit plan hoort bij het strategisch beleidsplan JAARPLAN 2016-2017 Dit plan hoort bij het strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inleiding Dit jaarplan heeft betrekking op het tweede jaar van het strategisch beleidsplan 2015/2019 van t Palet. In dit plan

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO Begeleidingsplan Hogeschool IPABO Versie september 2010 1. Inleiding Het handelingsgericht werken ín de groep, zorgt er voor dat zoveel mogelijk kinderen profiteren van het onderwijsaanbod. Deze werkvorm

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarplan OBS de Bogen. OBS de Bogen. Triasplein GC Harderwijk

Jaarplan OBS de Bogen. OBS de Bogen. Triasplein GC Harderwijk Jaarplan 2016-2017 OBS de Bogen OBS de Bogen Triasplein 7 3845 GC Harderwijk Jaarplan 2016-2017 OBS De Bogen VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie