100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen"

Transcriptie

1 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen

2 Return On Investment

3 pag.1 Flyer Individuele Training Vaardig Communiceren op de Werkplek Inhoud: Wie zijn wij?...2 Referenties...3 Het traject van de Individuele Training Vaardig Communiceren op de Werkplek 3 Voorbeeld van een Trainingsovereenkomst...4 Belangrijke randvoorwaarden van de training:... 5 Huidige stand van zaken en de te bereiken doelen. 6 Toetsing van de training... 6 Trainingslocatie... 6 Opdrachtbevestiging Individuele Training t.b.v. de heer P. Kandidaat kenmerk: IT-PK Maatwerk- en Trainingsvoorwaarden voor optimale samenwerking met People- Management B.V. augustus Het Mental Preference Profiel...9 Mensen die het Mental Preference Profiel gebruiken zijn succesvoller Het Mental Preference Profiel is makkelijk toepasbaar en toch diepgaand De Denkstijl: De Stressrespons: De Energietypologie: Het Mental Preference Profiel heeft een overzichtelijke en bondige rapportage Enkele toepassingen waarbij het Mental Preference Profiel gebruikt wordt: Relaties: Communicatie- en leerstijlen: Leiderschapsontwikkeling: Het organiseren van talent: Bedrijfsvoering: (Re)Organiseren; Werkwijze m.b.t. het laten verzorgen van Mental Preference Profielen Rapportage van de Profielen Investering en producten Mental Preference Profiel Mental Preference Quick Scan Mental Preference Virtual Scan Coaching Personeelswerving en selectie Alle in deze flyer vermelde investeringen zijn exclusief BTW en geldig gedurende Kijk voor actuele informatie altijd op onze site. Gildestraat 215 Tel: BTW nr: NL B.01 Rabobank * BIC: RABONL2U BW Naaldwijk Fax: K.v.K. Haaglanden IBAN: NL98 RABO

4 pag.2 Wie zijn wij? People-Management is opgericht in Bestaat uit 3 vaste medewerkers en 6 freelancers. Trainingsprogramma's zijn afgestemd op de persoonlijke leervragen en op de eisen van de dagelijkse praktijk. Van individuele coaching tot jaaropleidingen. Van open trainingen tot maatwerktrajecten. Meer dan 1000 mensen hebben inmiddels bij People-Management een training of opleiding gevolgd. Ervaring in zowel non-profit als profit sector. De jaaropleidingen kunnen worden afgesloten met een internationaal erkend Business NLP certificaat. (INLPTA) Wel vrijwillig - niet vrijblijvend..... Visie Ondanks alle technologie komt het uiteindelijk altijd weer neer op MENSEN. Doelen bereiken vereist persoonlijke groei. Want de persoonlijkheid is de meest essentiële en bepalende factor, hoe de kennis en kunde in de praktijk wordt toegepast. Iedere organisatieverbetering zal uiteindelijk dus op individueel menselijk niveau moeten plaatsvinden.... Missie Samenwerken = Samen-werken People-Management ondersteunt cursisten en bedrijven om hun eigen (scholings)doelstellingen te realiseren, door gerichte trainingen aan te bieden en het zodanig passend maken van het geleerde dat het resultaat meetbaar kan worden getoetst.... Doelen Voortbestaan = Groeien People-Management is gericht op het uitbouwen van de persoonlijkheid van mensen en organisaties om hun toegevoegde waarde te vergroten. People-Management richt zich in het bijzonder op mensen voor wie het noodzakelijk is een persoonlijke groeistap te maken. Van medewerker tot CEO.... Strategie Meten = Weten 1. Trainingsdoelen formuleren en tussentijdse evaluatoren benoemen. 2. Voorbereiden, training volgen, studeren, oefenen en toepassen in de praktijk. 3. Feedback verzamelen, evalueren en eventueel bijsturing. 4. Afsluiting van de training; resultaattoetsing a.d.h.v. de leervragen of het gevolgde programma met externe evaluatoren.... Gildestraat 215 Tel: BTW nr: NL B.01 Rabobank * BIC: RABONL2U BW Naaldwijk Fax: K.v.K. Haaglanden IBAN: NL98 RABO

5 op de Werkplek pag. 3 Referenties "Na een tweede burn-out in 3 jaar kwam ik in contact met Jan Lemmens. Het klikte direct en heel snel ontstond een vertrouwensbasis door de eigen wijze waarop de 'mens' Jan zich verdiepte in mijn persoonlijke situatie. De 'coach' Jan heeft mij, via zijn onnavolgbare en soms ook wel confronterende aanpak, inzicht gegeven in mijn wijze van denken en handelen en daarbij de blokkades zichtbaar gemaakt. Ik heb deze training ervaren als een zeer verrassende ontdekkingsreis door mijn eigen geest. Hierbij zijn mij de kennis en instrumenten aangereikt om het vervolg van mijn leven (zowel zakelijk als privé) prettiger te laten verlopen en te voorkomen dat ik een derde burn-out krijg. Peter van Zanen, senior consultant, Innovam Consult Referentiepersoon: vrouw, 29 jaar, werkzaam in de Marketing Om de hete brei heen draaien Ken je dat gevoel, continue (onbewust) om het kernprobleem heen blijven draaien? Je gaat van alles in je leven veranderen: nieuwe studies doen, allerlei soorten banen uitproberen via uitzendbureaus. Kortom geen rust in je kont. Uiteindelijk vind je een vaste baan. Je doet in 7,5 jaar tijd 3 soorten functies een organisatie, maar nog heb je het gevoel ik mis wat, ik voldoe ergens nog niet aan, kan er net niet aan tippen ook al doe ik zo mijn best. (lees meer op onze site) Het traject van de Individuele Training Vaardig Communiceren op de Werkplek Dit traject bestaat uit 5 onderdelen: 1) Kennismaking en inventarisatie; Dit vrijblijvende en kosteloze gesprek duurt gemiddeld 90 minuten en is ook (onder vergoeding van de reiskosten) op locatie te regelen. In dit gesprek wordten, met alle betrokkene(n), tenminste de volgende items in kaart gebracht: a. de huidige stand van zaken, de gewenste resultaten en de motieven. b. de trajectduur en de intervallen. c. de toetsingsmethode. (ROI) 2) Conceptovereenkomst uitwisseling; Betrokkene(n) ontvangt(en) het concept en voorziet(n) deze van eventuele ontbrekende of aanvullende informatie en retourneren deze. Dit wordt door ons verwerkt, waarna de overeenkomst ter controle wordt verzonden. 3) Accordering en toezending vragenlijst; Na goedkeuring van de inhoud van de overeenkomst tekent de opdrachtgever, parafeert da kandidaat wordt de overeenkomstbevestiging geretourneerd. Na ontvangst hiervan worden de data gepland en vastgelegd, de vragenlijst t.b.v. het Mental Preference Profiel verzonden en de training start. 4) De Individuele Training; Dit traject bestaat uit 5 trainingssessies van 90 minuten met een gemiddelde interval van 2-3 weken. De eerste sessie bestaat uit het duiden van het Mental Preference Profiel. Tussentijdse evaluatie; Tussen de 3e en 4e sessie evalueert de kandidaat met betrokkene(n) de stand van zaken. Deze informatie wordt in de volgende 2 sessies geïncorporeerd. Uiteraard is de mogelijkheid aanwezig om tussentijds telefonisch overleg met de trainer te hebben. 5) Eindevaluatie; In de eindevaluatie worden de gehaalde resultaten besproken en eventuele vervolgacties doorgenomen. Ook de eindevaluatie is, onder vergoeding van de reiskosten, op locatie te regelen.

6 op de Werkplek pag. 4 Voorbeeld van een Trainingsovereenkomst De bedoeling van dit voorbeeld is u inzicht te geven hoe zo n overeenkomst er in grote lijnen uitziet. De namen zijn verwijderd en de voorbeelden gefingeerd. VERTROUWELIJK en PERSOONLIJK Bedrijfsnaam t.a.v. de Opdrachtgever Postbus IT Plaatsnaam PER Naaldwijk, datum, Onderwerp: Kenmerk: Datum: Individuele Training Vaardig Communiceren op de Werkplek IT-PK november 2008 Beste Opdrachtgever, Zoals besproken hierbij de ingevulde trainingovereenkomst. Ik heb de gegevens erin gezet en als deze correct geformuleerd zijn wil je me dit laten weten dan kan ik je de geprinte versie, ter ondertekening, toesturen. Hierna zal de kandidaat, per , de Mental Preference Profiel vragenlijst ontvangen. Na invulling hiervan hij deze terug naar ons en wij zorgen voor de verdere verwerking ervan en zullen de dat plannen. Mocht je nog eventuele vragen of aanvullende informatie hebben dan verwacht ik daar een of telefoontje over. Ik ben veelal mobiel te bereiken op GSM of via ons kantoor Vertrouwende je hierbij correct te hebben geïnformeerd verblijf ik, met vriendelijke groet, Jan Lemmens

7 op de Werkplek pag. 5 Individuele Training P. Kandidaat kenmerk: IT PK-01 Inhoud: Belangrijke randvoorwaarden van de training... Huidige stand van zaken en de te bereiken doelen... Toetsing van de training... Trainingslocatie... Opdrachtbevestiging... Maatwerk- en trainingsvoorwaarden voor optimale samenwerking met People- Management B.V.... Belangrijke randvoorwaarden van de training: Er wordt alleen met onderwerpen getraind, conform de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever en de kandidaat zijn/haar toestemming hebben verleent. Alles wat inhoudelijk gedurende de training ter tafel komt valt onder de beroepsmatige geheimhoudingsplicht van de trainer. Openbaarmaking kan slechts na schriftelijke toestemming van de kandidaat. Opdrachtgever en kandidaat zullen deze verplichting respecteren. Schriftelijke evaluatie van de training wordt uitsluitend verstrekt indien dit vóóraf en door alle betrokkenen schriftelijk overeengekomen is. Alle informatie m.b.t. de kandidaat valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (Wpb) Dit houdt o.a. in dat de kandidaat aan het eind van de training zijn volledige dossier ontvangt dan wel dat het dossier vernietigt wordt waardoor er geen kopieën ten kantore achterblijven. Eventuele wijziging of annulering van geplande data dient door de kandidaat tenminste 3 werkdagen vóóraf te geschieden. Paraaf kandidaat voor gelezen, begrepen en akkoord; Naam: Paraaf:

8 op de Werkplek pag. 6 Huidige stand van zaken en de te bereiken doelen Hieronder worden de huidige gedragingen benoemd welke moeten veranderen en er wordt aangeven welk gedrag ervoor in de plaats moet komen. Dit vanuit twee gezichtspunten 1) vanuit de Kandidaat en 2) vanuit de Opdrachtgever. Voorbeeld van een formulering: Uit het intakegesprek met P. Kandidaat, G. Manager en/of (P&O) is naar voren gekomen dat: 1. P. Kandidaat zelf vindt dat hij moet werken aan de volgende verbeterpunten: 1.1. leren tot 10 te tellen voor hij iets onderneemt i.p.v. direct, impulsief en onnadenkend te reageren leren luisteren naar de ander en de ander uit te laten praten i.p.v. snel vinden dat hij al weet waar het overgaat of wat de ander bedoelt, en de ander veelvuldig te onderbreken leren strenger en duidelijker naar zijn medewerkers te communiceren en wil leren er boven te staan i.p.v. te makkelijk en te vaag te zijn en zich mee laten zuigen met de emoties van de ander. 2. G. Manager vindt dat P. Kandidaat de volgende verbeterpunten heeft en daaraan moet werken: 2.1. Controleren of de ander P. Kandidaat begrepen heeft zoals hij bedoelt i.p.v. aan te nemen dat zij wel zullen begrijpen wat hij bedoelt Eenduidige boodschappen te geven i.p.v. vage en/of dubbele boodschappen naar de verschillende gezelschappen of parijen te geven, zowel mondeling als schriftelijk I.p.v. problemen te constateren en over de schutting te gooien, zelf oplossingsgericht te reageren Constateringen maken op basis van geverifieerde feiten i.p.v. constateringen te maken op basis van zijn aannames Zijn verantwoordingen nemen i.p.v. voor zijn verantwoordingen weg te lopen of deze te ontwijken Positieve stemmingen maken en onderhouden i.p.v. negatieve stemmingen te maken en te onderhouden Leren zichzelf kwetsbaar en afrekenbaar op te stellen i.p.v. Koning Arthur te zijn I.p.v. hyperactieve gedragingen en reacties te geven, leren rustig en proactief te reageren. Dit leidt tot de constatering dat P. Kandidaat deze individuele training nodig heeft. Toetsing van de training Hieronder wordt aangegeven wie er toetst en a.d.h.v. wat er getoetst wordt. Maatstaven voor toetsing van het resultaat van de training zijn: 1 P. Kandidaat zal zijn resultaten toetsen a.d.h.v.: 1.1. het gevoel dat hij tintelende voeten noemt zijn gevoel van rust, ontspannenheid en agressiviteit zijn reflectie op zijn gedrag en reacties.. 2. G. Manager zal de resultaten toetsen a.d.h.v.: 2.1. De controle vragen die P. Kandidaat stelt De feedback welke G. Manager ontvangt van medewerkers en collegae over P.Kandidaat en de berichten welke P. Kandidaat verzend De tekstuele beschrijvingen in de ingebrachte stukken via het CMT Het man en paard benoemen idem als 2.3 en De uitspraken van P. Kandidaat en de reacties van de collegae en de omgeving Dat P. Kandidaat aangeeft wat hij wel en niet kan en de hulpvragen welke P. Kandidaat stelt De tijdsduur van reageren na de een zin van de ander. Trainingslocatie Gildestraat 215 te Naaldwijk.

9 op de Werkplek pag. 7 Opdrachtbevestiging Individuele Training t.b.v. de heer P. Kandidaat kenmerk: IT-PK-01 D.m.v. ondertekening van deze bevestiging geeft Bedrijfsnaam, bij monde van de heer G. Manager opdracht tot het ten uitvoer brengen van de individuele training. Aantal Omschrijving 1 Individuele Training Vaardig Com m uniceren op de W erkplek t.b.v dhr. P. Kandidaat 1.995, ,00 incl.:mental Preference Profiel 330,00 Totaal 1.995,00 Betalingstermijn: De bovenstaande tarieven worden vooruit gefactureerd. De Bedrijfsnaam zal er voor zorg dragen dat de factuur vóór de startdatum van de eerste trainingssessie is voldaan. Alle genoemde bedragen zijn in Euro s en exclusief BTW. Ondergetekende verklaart, d.m.v. ondertekening, bekend te zijn, begrepen te hebben én akkoord te gaan met dit voorstel en de op de laatste pagina vermelde Maatwerktrainings- en Coachingsvoorwaarden van People-Management B.V. Namens People-Management B.V. Naam: Coach of trainer Functie: Plaats: Naaldwijk Datum: Handtekening: Namens Afdeling: Naam: Functie: Plaats: Datum: Handtekening:

10 op de Werkplek pag. 8 Maatwerk- en Trainingsvoorwaarden voor optimale samenwerking met People-Management B.V. augustus People-Management, hierna te noemen P-M, verplicht zich: - De trainingen consequent af te stemmen op de doelstellingen zoals ze met de opdrachtgevers zijn overeengekomen. - De deelnemers als individu te trainen en rekening te houden met hun reële mogelijkheden. - Onze opdrachtgevers op omstandigheden opmerkzaam te maken die de training nadelig beïnvloeden. - Eenmaal vastgelegde data na te komen, behalve in geval van overmacht, waarbij wij ons het recht voorbehouden om bij verhindering van een trainer voor competente vervanging te zorgen. 2 Onze opdrachtgevers verplichten zich: - Geen P-M trainers, zowel in loondienst als freelance werkend, gedurende een periode van 2 jaar na de laatste trainingdag zonder onze schriftelijke toestemming in loondienst aan te stellen of opdrachten te geven voor het verzorgen van trainingen hetzij direct of indirect anders dan voor P-M. Indien opdrachtgever hierin nalatig is zal opdrachtgever de omzetderving en evt. hieruit voortvloeiende schade en kosten volledig aan P-M vergoeden. - Geen trainingsmaterialen of delen daaruit zonder schriftelijke toestemming van P-M op enigerlei wijze te reproduceren of aan derden ter beschikking te stellen. - Bij annulering van een overeenkomst tot 4 weken voor aanvang 25% van het trainingsbedrag te betalen, tussen 4 tot 2 weken voor aanvang 50% en vanaf 2 weken voor aanvang het totale trainingsbedrag te betalen, ongeacht de reden van annulering. - Annulering per brief met bevestiging van ontvangst te doen. - De door P-M verzonden factuur binnen de erop vermelde termijnen te voldoen. 3 Verder komen P-M en opdrachtgever overeen dat: - Door de training te annuleren of door niet op de training te verschijnen de overeenkomst niet ontbonden is noch dat de financiële verplichting ten opzichte van P-M vervalt; integendeel alle verplichtingen blijven intact. - Bij overschrijding van de betalingstermijn 2% boeterente per maand berekend mag worden over het openstaande saldo. - Bij eventuele meningsverschillen het Nederlandse Recht geldt. - Afspraken en verplichtingen m.b.t. Maatwerktrainingen, Mental Preference Analyses, Individuele Coachingen en Individuele trainingen slechts dan geldig zijn als de overeenkomst door beide partijen ondertekend is. - Al onze prijzen exclusief 19% BTW zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. - Wijziging in data conform de volgende regels zal plaatsvinden: o Annulering van Individuele Coaching ten kantore van P-M geschiedt tenminste 3 werkdagen vóór de geplande datum. o Wijzigingen van vastgelegde data zullen alleen in overleg én met toestemming van P-M aangepast worden. - P-M het recht heeft programma s van de training(en) aan te passen. - P-M het recht behoudt om in gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals bij ziekte, stakingen, barre weersomstandigheden e.d., de aanvangstijd of de datum van de training te wijzigen. Bij ziekte van een trainer zal P-M zorg dragen voor deskundige vervanging. - P-M niet verantwoordelijk is voor kosten of schade welke trainees en/of de opdrachtgever om welke reden dan ook zouden lijden. - Opdrachtgever en/of deelnemers P-M hiervoor zullen vrijwaren. - P-M alle rechten behoudt, met name auteursrecht, voor met betrekking tot de door P-M aan de opdrachtgever en/of trainees verstrekte methodieken en les- en leermiddelen. De opdrachtgever en/of de trainee is niet gerechtigd om welk trainingsmateriaal van P-M dan ook, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel voor eigen gebruik te exploiteren of te doen vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P-M. - Door ondertekening van de trainingsovereenkomst, de trainee en/of de opdrachtgever aangeeft bekend te zijn, begrepen te hebben én akkoord te gaan met deze Maatwerkt- en Trainingsvoorwaarden.

11 op de Werkplek pag. 9 Het Mental Preference Profiel Mensen die het Mental Preference Profiel gebruiken zijn succesvoller. Mensen nemen besluiten en doen voorspellingen over een breed scala van onderwerpen. Over harde onderwerpen; de feiten, cijfers, taken, acties, planningen, targets, en over zachte onderwerpen; het functioneren van zichzelf en van anderen. Voorspellingen doen en besluiten nemen over feiten wordt als makkelijker ervaren dan voorspellingen doen of besluiten nemen over gedragingen van mensen. Veelal gebruiken mensen hun intuïtie en ervaring als voorspellingsbasis over de zachte onderwerpen en dat gaat het regelmatig niet helemaal goed. Mensen die hun voorspellingsbasis over de zachte onderwerpen uitbreiden met de inzichten vanuit het Mental Preference Profiel voorspellen accurater en zijn succesvoller omdat ze zichzelf en de mensen om hen heen beter leren begrijpen en hun functioneren daarin. Anders dan de vele analyses voor intelligentie en gedragscompetenties, blijkt een Mental Preference Profiel een betrouwbare voorspeller voor succes. Het geeft aan waar een mens (individueel profiel) of een groep mensen (groepsprofiel) haar energie vandaan haalt, waar de referentiekaders liggen, waar de blinde vlekken zich bevinden en hoe daarop wordt gereageerd. Uitgaande van de paradox ieder mens is uniek, maar ook een beetje van hetzelfde, geeft het Mental Preference Profiel inzicht in de keuzemogelijkheden die mensen hebben om dié voorwaarden, rollen en plekken te claimen of in te vullen waarin zij zelf floreren en optimaal bijdragen aan het succes van de groep of organisatie. Het profiel geeft inzicht in welke hersendelen bij voorkeur worden gebruikt bij het ontvangen, verwerken, opslaan, terugvinden en zenden van informatie. Vooral de onbewuste beslissingen van mensen worden in hoge mate bepaald door deze voorkeur(en). Aangezien menselijk gedrag en omgang voor een groot deel, volgens sommigen tot wel 95%, uit onbewuste processen bestaat, biedt het profiel u de mogelijkheid om, als ook de randvoorwaarden worden begrepen waarbinnen u en anderen keuzen maken, deze beslissingen te begrijpen en te voorspellen. Bovendien leert u het denken van andere mensen herkennen, te begrijpen en daarnaar te handelen.

12 op de Werkplek pag. 10 Een Mental Preference Profiel kan gemaakt worden van 1 persoon, van een groep of van een iets waaraan mensen een identiteit, karakter of imago hebben gegeven. Het Mental Preference Profiel is geen test om te beoordelen of mensen ergens goed of slecht in zijn of om te testen of ze slim dan wel dom zijn. Naar kennis en vaardigheden wordt in deze analyse ook niet gekeken. Wel wordt gekeken naar de manier waarop iemand zijn verschillende hersendelen gebruikt. Het Mental Preference Profiel is makkelijk toepasbaar en toch diepgaand. Het Mental Preference Profiel is een metaforische vertaling van iemands denkstijl, stressrespons en energietypologie. De grondgedachte achter het Mental Preference Profiel is dat vanuit deze 3 elementen een vertaalslag gemaakt kan worden naar wat het gedrag is dat vanuit deze elementen wordt ontwikkeld en gebruikt. De kans is groot dat iemand zijn gedragscompetenties en -vaardigheden in overeenstemming met zijn voorkeuren heeft ontwikkeld en gebruikt en daarmee zijn natuurlijke stijl voortdurend voor zichzelf en zijn omgeving bevestigt. De Denkstijl: In de menselijke hersenen worden 2 verschillende grootheden onderscheiden: 1) de grote hersenen (neocortex) en 2) het limbisch systeem. Beide hebben een linker en rechterhelft en dat geeft in totaal 4 hersendelen. Neurologisch en gedragswetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze vier hersendelen eigen kenmerken hebben: (afb.1) 1) linker neocortex = logisch denken, 2) linker limbisch systeem = praktisch denken 3) rechter limbisch = emotioneel denken en 4) rechter neocortex = creatief denken. Het onderzoek laat zien dat mensen een eigen en normaliter nagenoeg levenslange voorkeur hebben in het gebruik van 1 of meerdere van deze verschillende hersendelen. Ook laat het onderzoek zien dat er in de mate van voorkeur per hersendeel gradaties aan te geven zijn; van heel graag via graag en neutraal naar vermijdend. De combinatie van voorkeuren en de gradaties waarin de vier zich tot elkaar verhouden wordt De Denkstijl genoemd. De denkstijl wordt in het profiel weergegeven met een ononderbroken zwarte lijn (afb.2). Afb. 1 Afb. 2 De Stressrespons: Nader onderzoek heeft aangetoond dat mensen een individuele reactie in de mate van hun voorkeur kunnen vertonen onder invloed van stress. De mate van respons gaat van laag via gemiddeld naar hoog. Stress wordt in deze gedefinieerd als: Gedwongen worden iets moeten doen waar het persoon niet zelf voor gekozen heeft. De stressrespons geeft inzicht in hoe iemand reageert op dwang en wordt weergegeven met een stippellijn (afb.2).

13 op de Werkplek pag. 11 De Energietypologie: Ook is gebleken dat mensen, in meer of mindere mate, ofwel energie zullen krijgen ofwel energie zullen verliezen tijdens het doen van bepaalde activiteiten. De energietypologie geeft in percentages aan in welke mate deze verdeling per hersendeel aanwezig is. Het geeft zodoende inzicht in de mate van flexibiliteit in het schakelen tussen de verschillende hersendelen (afb.3). Zeer flexibel = < 5. Flexibel = > 5 en < 10. Inflexibel = > 10. Afb. 3 Het Mental Preference Profiel heeft een overzichtelijke en bondige rapportage. De Mental Preference Profiel rapportage bestaat uit 3 onderdelen: 1) De Denkstijl en Stressrespons. (afb. 4) 2) De Energie typologie. (afb. 5) 3) De toelichting op A5 formaat (afb.6). Afb. 4 Afb. 5 Afb. 6 Enkele toepassingen waarbij het Mental Preference Profiel gebruikt wordt: Relaties: mensen gaan makkelijk en plezierig met elkaar om als ze de sterke en zwakke kanten van elkaar kennen en weten te respecteren. Veel relationele verstoringen ontstaan doordat mensen elkaar niet begrijpen omdat ze de ander(en) met zichzelf vergelijken. Het Mental Preference Profiel geeft een waardevrij inzicht in waarom en hoe mensen van elkaar verschillen en maakt daardoor makkelijker anderen te begrijpen, te waarderen en te respecteren. Communicatie- en leerstijlen: door de verschillende denkstijlen communiceren en leren mensen anders. Tamelijk rigide denkbeelden en misverstanden hierover maken dat leren en communiceren in veel situaties weinig effectief is. Het Mental Preference Profiel dient hierbij als een kader waarbij op maat voor ieder soort denkstijl een leer- en communicatiecontext kan worden gemaakt. Hierdoor wordt het rendement van leren voor een organisatie aanzienlijk vergroot.

14 op de Werkplek pag. 12 Leiderschapsontwikkeling: ieder mens is een leider op zijn/haar eigen manier. Het Mental Preference Profiel geeft inzicht in de natuurlijke stijl van leiderschap en dient tevens als analyse-instrument over de stijl van leiderschap die effectief is in een bepaalde gemeenschap of situatie. Afb. 7 Het organiseren van talent: de kunst van omgaan met mensen en samen iets (zinvols) in de markt zetten. Het proces van samen - werken is bijvoorbeeld als een voetbalwedstrijd iedere speler heeft niet alleen inzicht nodig in zichzelf, zijn eigen kennis, kunde en zijn, ook heeft hij dit inzicht nodig in de anderen, want zonder het vloeiend doorspelen van de bal wordt er niet gescoord. Het Mental Preference Profiel geeft inzicht in het potentieel van de talenten, geeft een kader voor de voorwaarden die nodig zijn deze talenten te ontplooien en benutten en geeft bovendien inzicht in hoe de bal te spelen (afb.7). Bedrijfsvoering: voor een goede bedrijfsvoering zijn alle facetten van menselijke potentie nodig. Missie moet worden omgezet naar visie, doelen, strategie, tactiek en praktijk. Resultaten komen voort uit menselijke motivatie. Het Mental Preference Profiel biedt inzicht in en een praktische toolkit om bedrijfsprocessen te organiseren en te managen (afb.8). (Re)Organiseren; Het benodigde Mental Preference Profiel of Groepsprofiel van de afdeling, het team, functie of project (laten) vaststellen en gebruiken als leidraad bij werving, selectie en teamsamenstelling. Werkwijze m.b.t. het laten verzorgen van Mental Preference Profielen door People-Management. 1. U geeft bij ons aan hoeveel profielen u wenst en wat het doel van de profielen is. 2. Wij zorgen ervoor dat u de benodigde vragenlijsten (Excel) ontvangt, welke moeten worden ingevuld door de te analyseren persoon(en), en bespreken de gewenste routing en afhandeling met u. 3. U zorgt dat de ingevulde vragenlijsten naar ons worden geretourneerd en wij zorgen voor de verwerking ervan. 4. Na verwerking zullen wij conform de besproken routing voor de verdere afhandeling zorgen. Rapportage van de Profielen. Rapportages kunnen op locatie gegeven worden zowel individueel als in groepsverband.

15 op de Werkplek pag. 13 Investering en producten (Alle in deze flyer vermelde investeringen zijn exclusief BTW en geldig gedurende Kijk voor actuele informatie altijd op onze site.) Mental Preference Profiel De investering per Mental Preference Profiel bedraagt 330,- voor zowel de individuele analyse als een groepsanalyse. De analyse is altijd gekoppeld aan apart te honoreren rapportage uren waarin het profiel toegelicht wordt. Ons honorarium is 180,- p/uur, m.b.t. de reiskosten berekenen we 0,28 p/km en voor de reistijd 90,- p/uur. Gemiddeld is de investering per Mental Preference Profiel 600,-. Mental Preference Quick Scan Een MPQS werkt met een verkorte vragenlijst. Bij een MPQS wordt in principe uitgegaan van minimaal 5 analyses per onderwerp omdat anders geen betrouwbare uitkomst is te verwachten. De prijs per scan bedraagt 65,- met een minimum van 5. Bij de rapportage wordt dan uitgegaan van een simpel advies. Als het advies complexer wordt, worden de uren in rekening gebracht. Mental Preference Virtual Scan Een MPVS wordt gemaakt door onze MPP deskundige (geaccrediteerd/gecertificeerd en gelicenceerd) van bijvoorbeeld een geschreven document, van een (beeld)merk, een organisatie of een niet aanwezige persoon. De prijs per scan hangt af van de complexiteit van het onderwerp en wordt gecalculeerd op basis van het uurtarief. Coaching Op basis van het Mental Preference Profiel wordt samen met de te coachen persoon een ontwikkelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Prijzen op aanvraag. Indicatief: uitgaande van een intake, 5 x 1½ uur coaching, eindevaluatie en een Mental Preference Profiel bedraagt deze investering 1995,-. Personeelswerving en selectie. De technieken van het Mental Preference Profiel kunnen worden ingezet in vele deeltrajecten van het werving- en selectieproces. Aan welke persoonlijkheidskenmerken wordt de voorkeur gegeven en hoe verhoudt zich dat tot de andere medewerkers? Wat zijn daarvan de consequenties voor de werving? Welke (advertentie) boodschap zenden we uit en in welke vorm? De investering hiervan is afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. BTW Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Het Mental Preference Profiel is eigendom van B. Schöne en Partners

16 op de Werkplek pag. 14

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Buro Kort&Krachtig Durendaal 52 6715 JR Ede info@burokortenkrachtig.nl www.burokortenkrachtig.nl KvK: 09179673 BTW nummer: NL

Nadere informatie

Op overeenkomsten aangaande het trainen en coachen zijn algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders besproken en schriftelijk vastgelegd.

Op overeenkomsten aangaande het trainen en coachen zijn algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders besproken en schriftelijk vastgelegd. Op overeenkomsten aangaande het trainen en coachen zijn algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders besproken en schriftelijk vastgelegd. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRAININGEN, GROEPSWERK, TEAMCOACHING,

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Inschrijfformulier hondenworkshop

Inschrijfformulier hondenworkshop Inschrijfformulier hondenworkshop Locatie: Datum: Gegevens deelnemer: Naam: Telefoon: E-mail: Gegevens hond indien u deze mee wilt brengen: Naam: Leeftijd: Ras: Geslacht: Kan uw hond bij andere honden:

Nadere informatie

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent. Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden Tekst- en communicatiebureau Roux Communicatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65043960, levert diensten op het gebied

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer hun

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer hun Algemene "opdrachtgever" Voorwaarden DVE voor Bedrijfscoaching, overeenkomsten hierna tussen te noemen opdrachtgevers "opdrachtnemer". en coachees, hierna te noemen bij 1. Artikel Met "opdrachtnemer" 1.

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten. JB Loopbaancoach

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten. JB Loopbaancoach Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten JB Loopbaancoach 1 van 5 Art.1 Definities: begrippen in deze algemene voorwaarden 1.1 Met JB Loopbaancoach wordt steeds bedoeld: De heer J.A.C.L. Bartels,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Wat is Breinvoorkeuren NBI?

Wat is Breinvoorkeuren NBI? Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments www.breinvoorkeuren.nl Wat is Breinvoorkeuren NBI? En hoe is Breinvoorkeuren NBI te gebruiken? Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW:

Nadere informatie

edifference digital agency

edifference digital agency Algemene voorwaarden E-DIFFERENCE B.V. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van E-DIFFERENCE B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door JoinCoaching.nl

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door JoinCoaching.nl Algemene voorwaarden 8253HA Dronten info@joincoaching.nl www.joincoaching.nl KvK Gooi-,Eem- en Flevoland: 54702410 BTW nummer: NL117520196B01 Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door JoinCoaching.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Op overeenkomsten aangaande het trainen en coachen zijn algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders besproken en schriftelijk vastgelegd.

Op overeenkomsten aangaande het trainen en coachen zijn algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders besproken en schriftelijk vastgelegd. Op overeenkomsten aangaande het trainen en coachen zijn algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders besproken en schriftelijk vastgelegd. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRAININGEN, GROEPSWERK EN TEAMCOACHING

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

1.1 Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan: MNK Communicatie.

1.1 Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan: MNK Communicatie. Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden MNK Communicatie Artikelen 1. Definities 2. Algemeen 3. Geheimhouding 4. Aanbiedingen 5. Overeenkomsten 6. Opdrachten en termijn van uitvoering 7. Honorarium, kosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Verhaallijnen

Algemene Voorwaarden van Verhaallijnen Algemene Voorwaarden van Verhaallijnen Overeenkomst Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als: U zich aanmeldt voor een online of offline training, cursus, programma, persoonlijke coaching (1 op

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Haarstraat 1 Bank: NL75 RABO 0161 4426 92 4157 GP Enspijk BTW nr.: NL116199441B02 Tel.: 06 48 52 47 72 VAR: 0144/116199441/4 mail@guidovermeeren.nl K.v.K.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden.

Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden. Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden. 1. Toepassing Op alle aanbiedingen en offertes van Aarden met Paarden alsmede alle met Aarden met Paarden afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas Algemene Vooraarden KomPas 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOMPAS Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan KomPas een opdracht

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tekstbureau Glasheldere Taal Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau Glasheldere Taal zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zelfontwikkelaar Samenvatting

Algemene Voorwaarden Zelfontwikkelaar Samenvatting Algemene Voorwaarden Zelfontwikkelaar Samenvatting Om deze algemene voorwaarden zo gemakkelijk mogelijk te maken heb ik hieronder de belangrijkste punten samengevat. Om ze ook juridisch zo goed mogelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 -

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid... 3 3. Geldigheid... 3 4. Offertes... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Facturering en betaling... 5 7. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Cursussen & Consulting

Cursussen & Consulting Cursussen & Consulting 2016 Masterclass Leidingsystemen Een juist gedimensioneerde zuigleiding en persleiding geven de pomp de mogelijkheid op een efficiënte manier de gewenste hoeveelheid vloeistof te

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Marije Miltenburg Coach Trainer Schrijver

Marije Miltenburg Coach Trainer Schrijver Marije Miltenburg Coach Trainer Schrijver Website www.theappletree.nl Telefoon 06 2427 6457 Mail Marije@TheAppleTree.nl Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Marije Miltenburg van het bedrijf The Apple

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dpt Wiskunde

Algemene voorwaarden dpt Wiskunde Algemene voorwaarden dpt Wiskunde Welkom bij dpt Wiskunde In al onze diensten verwijzen we naar deze algemene voorwaarden. Het is daarom van harte aan te bevelen de inhoud volledig door te nemen om latere

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid 1. Algemeen 1.1 Degene die met Libel kinder-jongerencoach een overeenkomst voor advies of coaching aangaat, wordt verder cliënt genoemd. 1.2 Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010 Bremmer Company VOF Artikel 1. DEFINITIES a. Opdrachtnemer Bremmer Company VOF. Hierna te noemen Bremmer Company b. Opdrachtgever De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kindercoaching OP WEG

Algemene voorwaarden Kindercoaching OP WEG Algemene voorwaarden Kindercoaching OP WEG Algemeen OP WEG is opgericht door Lianne Smits en is gevestigd te Overloon. OP WEG richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Radan klassikale trainingen voorjaar 2015

Radan klassikale trainingen voorjaar 2015 Radan klassikale trainingen voorjaar 2015 Radan B.V. hecht grote waarde aan een goede opleiding en ondersteuning. Daarom heeft Radan B.V. een uitgebreid programma opgesteld met klassikale en bedrijfsspecifieke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Lelystad, 28.04.2015-1 - Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 1.1. Training Training, opleiding, cursus, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden G-kr8

Algemene voorwaarden G-kr8 Algemene voorwaarden G-kr8 ARTIKEL 1: VOORFASE Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan, zijn deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van toepassing. ARTIKEL 2: GELDIGHEID

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Advieswerkzaamheden/Coach contract 2015

Advieswerkzaamheden/Coach contract 2015 Advieswerkzaamheden/Coach contract 2015 Ondergetekenden: Bedrijfsnaam/opdrachtgever (tevens factuuradres) met juiste rechtsvorm: Adres:.. Postcode en woonplaats:. Tel: GSM: Fax: E-mail:. Ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Alexander Concept

Aanmeldingsformulier Alexander Concept Voorkeur trainingsdatum: Stuurt u deze vragen geheel ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wanneer wij dit formulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om samen met u te bespreken of u klaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Van SelectiePunt Franchise, gevestigd te 6852 JP Huissen, Wildzang 28, hierna te noemen SelectiePunt dan wel opdrachtnemer. Artikel 1: Algemeen Opdrachtnemer SelectiePunt

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden van HousingSpots zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem 1. Algemeen Algemene Voorwaarden BabyMama Massage 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; BabyMama Massage

Nadere informatie