100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen"

Transcriptie

1 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen

2 Return On Investment

3 pag.1 Flyer Individuele Training Vaardig Communiceren op de Werkplek Inhoud: Wie zijn wij?...2 Referenties...3 Het traject van de Individuele Training Vaardig Communiceren op de Werkplek 3 Voorbeeld van een Trainingsovereenkomst...4 Belangrijke randvoorwaarden van de training:... 5 Huidige stand van zaken en de te bereiken doelen. 6 Toetsing van de training... 6 Trainingslocatie... 6 Opdrachtbevestiging Individuele Training t.b.v. de heer P. Kandidaat kenmerk: IT-PK Maatwerk- en Trainingsvoorwaarden voor optimale samenwerking met People- Management B.V. augustus Het Mental Preference Profiel...9 Mensen die het Mental Preference Profiel gebruiken zijn succesvoller Het Mental Preference Profiel is makkelijk toepasbaar en toch diepgaand De Denkstijl: De Stressrespons: De Energietypologie: Het Mental Preference Profiel heeft een overzichtelijke en bondige rapportage Enkele toepassingen waarbij het Mental Preference Profiel gebruikt wordt: Relaties: Communicatie- en leerstijlen: Leiderschapsontwikkeling: Het organiseren van talent: Bedrijfsvoering: (Re)Organiseren; Werkwijze m.b.t. het laten verzorgen van Mental Preference Profielen Rapportage van de Profielen Investering en producten Mental Preference Profiel Mental Preference Quick Scan Mental Preference Virtual Scan Coaching Personeelswerving en selectie Alle in deze flyer vermelde investeringen zijn exclusief BTW en geldig gedurende Kijk voor actuele informatie altijd op onze site. Gildestraat 215 Tel: BTW nr: NL B.01 Rabobank * BIC: RABONL2U BW Naaldwijk Fax: K.v.K. Haaglanden IBAN: NL98 RABO

4 pag.2 Wie zijn wij? People-Management is opgericht in Bestaat uit 3 vaste medewerkers en 6 freelancers. Trainingsprogramma's zijn afgestemd op de persoonlijke leervragen en op de eisen van de dagelijkse praktijk. Van individuele coaching tot jaaropleidingen. Van open trainingen tot maatwerktrajecten. Meer dan 1000 mensen hebben inmiddels bij People-Management een training of opleiding gevolgd. Ervaring in zowel non-profit als profit sector. De jaaropleidingen kunnen worden afgesloten met een internationaal erkend Business NLP certificaat. (INLPTA) Wel vrijwillig - niet vrijblijvend..... Visie Ondanks alle technologie komt het uiteindelijk altijd weer neer op MENSEN. Doelen bereiken vereist persoonlijke groei. Want de persoonlijkheid is de meest essentiële en bepalende factor, hoe de kennis en kunde in de praktijk wordt toegepast. Iedere organisatieverbetering zal uiteindelijk dus op individueel menselijk niveau moeten plaatsvinden.... Missie Samenwerken = Samen-werken People-Management ondersteunt cursisten en bedrijven om hun eigen (scholings)doelstellingen te realiseren, door gerichte trainingen aan te bieden en het zodanig passend maken van het geleerde dat het resultaat meetbaar kan worden getoetst.... Doelen Voortbestaan = Groeien People-Management is gericht op het uitbouwen van de persoonlijkheid van mensen en organisaties om hun toegevoegde waarde te vergroten. People-Management richt zich in het bijzonder op mensen voor wie het noodzakelijk is een persoonlijke groeistap te maken. Van medewerker tot CEO.... Strategie Meten = Weten 1. Trainingsdoelen formuleren en tussentijdse evaluatoren benoemen. 2. Voorbereiden, training volgen, studeren, oefenen en toepassen in de praktijk. 3. Feedback verzamelen, evalueren en eventueel bijsturing. 4. Afsluiting van de training; resultaattoetsing a.d.h.v. de leervragen of het gevolgde programma met externe evaluatoren.... Gildestraat 215 Tel: BTW nr: NL B.01 Rabobank * BIC: RABONL2U BW Naaldwijk Fax: K.v.K. Haaglanden IBAN: NL98 RABO

5 op de Werkplek pag. 3 Referenties "Na een tweede burn-out in 3 jaar kwam ik in contact met Jan Lemmens. Het klikte direct en heel snel ontstond een vertrouwensbasis door de eigen wijze waarop de 'mens' Jan zich verdiepte in mijn persoonlijke situatie. De 'coach' Jan heeft mij, via zijn onnavolgbare en soms ook wel confronterende aanpak, inzicht gegeven in mijn wijze van denken en handelen en daarbij de blokkades zichtbaar gemaakt. Ik heb deze training ervaren als een zeer verrassende ontdekkingsreis door mijn eigen geest. Hierbij zijn mij de kennis en instrumenten aangereikt om het vervolg van mijn leven (zowel zakelijk als privé) prettiger te laten verlopen en te voorkomen dat ik een derde burn-out krijg. Peter van Zanen, senior consultant, Innovam Consult Referentiepersoon: vrouw, 29 jaar, werkzaam in de Marketing Om de hete brei heen draaien Ken je dat gevoel, continue (onbewust) om het kernprobleem heen blijven draaien? Je gaat van alles in je leven veranderen: nieuwe studies doen, allerlei soorten banen uitproberen via uitzendbureaus. Kortom geen rust in je kont. Uiteindelijk vind je een vaste baan. Je doet in 7,5 jaar tijd 3 soorten functies een organisatie, maar nog heb je het gevoel ik mis wat, ik voldoe ergens nog niet aan, kan er net niet aan tippen ook al doe ik zo mijn best. (lees meer op onze site) Het traject van de Individuele Training Vaardig Communiceren op de Werkplek Dit traject bestaat uit 5 onderdelen: 1) Kennismaking en inventarisatie; Dit vrijblijvende en kosteloze gesprek duurt gemiddeld 90 minuten en is ook (onder vergoeding van de reiskosten) op locatie te regelen. In dit gesprek wordten, met alle betrokkene(n), tenminste de volgende items in kaart gebracht: a. de huidige stand van zaken, de gewenste resultaten en de motieven. b. de trajectduur en de intervallen. c. de toetsingsmethode. (ROI) 2) Conceptovereenkomst uitwisseling; Betrokkene(n) ontvangt(en) het concept en voorziet(n) deze van eventuele ontbrekende of aanvullende informatie en retourneren deze. Dit wordt door ons verwerkt, waarna de overeenkomst ter controle wordt verzonden. 3) Accordering en toezending vragenlijst; Na goedkeuring van de inhoud van de overeenkomst tekent de opdrachtgever, parafeert da kandidaat wordt de overeenkomstbevestiging geretourneerd. Na ontvangst hiervan worden de data gepland en vastgelegd, de vragenlijst t.b.v. het Mental Preference Profiel verzonden en de training start. 4) De Individuele Training; Dit traject bestaat uit 5 trainingssessies van 90 minuten met een gemiddelde interval van 2-3 weken. De eerste sessie bestaat uit het duiden van het Mental Preference Profiel. Tussentijdse evaluatie; Tussen de 3e en 4e sessie evalueert de kandidaat met betrokkene(n) de stand van zaken. Deze informatie wordt in de volgende 2 sessies geïncorporeerd. Uiteraard is de mogelijkheid aanwezig om tussentijds telefonisch overleg met de trainer te hebben. 5) Eindevaluatie; In de eindevaluatie worden de gehaalde resultaten besproken en eventuele vervolgacties doorgenomen. Ook de eindevaluatie is, onder vergoeding van de reiskosten, op locatie te regelen.

6 op de Werkplek pag. 4 Voorbeeld van een Trainingsovereenkomst De bedoeling van dit voorbeeld is u inzicht te geven hoe zo n overeenkomst er in grote lijnen uitziet. De namen zijn verwijderd en de voorbeelden gefingeerd. VERTROUWELIJK en PERSOONLIJK Bedrijfsnaam t.a.v. de Opdrachtgever Postbus IT Plaatsnaam PER Naaldwijk, datum, Onderwerp: Kenmerk: Datum: Individuele Training Vaardig Communiceren op de Werkplek IT-PK november 2008 Beste Opdrachtgever, Zoals besproken hierbij de ingevulde trainingovereenkomst. Ik heb de gegevens erin gezet en als deze correct geformuleerd zijn wil je me dit laten weten dan kan ik je de geprinte versie, ter ondertekening, toesturen. Hierna zal de kandidaat, per , de Mental Preference Profiel vragenlijst ontvangen. Na invulling hiervan hij deze terug naar ons en wij zorgen voor de verdere verwerking ervan en zullen de dat plannen. Mocht je nog eventuele vragen of aanvullende informatie hebben dan verwacht ik daar een of telefoontje over. Ik ben veelal mobiel te bereiken op GSM of via ons kantoor Vertrouwende je hierbij correct te hebben geïnformeerd verblijf ik, met vriendelijke groet, Jan Lemmens

7 op de Werkplek pag. 5 Individuele Training P. Kandidaat kenmerk: IT PK-01 Inhoud: Belangrijke randvoorwaarden van de training... Huidige stand van zaken en de te bereiken doelen... Toetsing van de training... Trainingslocatie... Opdrachtbevestiging... Maatwerk- en trainingsvoorwaarden voor optimale samenwerking met People- Management B.V.... Belangrijke randvoorwaarden van de training: Er wordt alleen met onderwerpen getraind, conform de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever en de kandidaat zijn/haar toestemming hebben verleent. Alles wat inhoudelijk gedurende de training ter tafel komt valt onder de beroepsmatige geheimhoudingsplicht van de trainer. Openbaarmaking kan slechts na schriftelijke toestemming van de kandidaat. Opdrachtgever en kandidaat zullen deze verplichting respecteren. Schriftelijke evaluatie van de training wordt uitsluitend verstrekt indien dit vóóraf en door alle betrokkenen schriftelijk overeengekomen is. Alle informatie m.b.t. de kandidaat valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (Wpb) Dit houdt o.a. in dat de kandidaat aan het eind van de training zijn volledige dossier ontvangt dan wel dat het dossier vernietigt wordt waardoor er geen kopieën ten kantore achterblijven. Eventuele wijziging of annulering van geplande data dient door de kandidaat tenminste 3 werkdagen vóóraf te geschieden. Paraaf kandidaat voor gelezen, begrepen en akkoord; Naam: Paraaf:

8 op de Werkplek pag. 6 Huidige stand van zaken en de te bereiken doelen Hieronder worden de huidige gedragingen benoemd welke moeten veranderen en er wordt aangeven welk gedrag ervoor in de plaats moet komen. Dit vanuit twee gezichtspunten 1) vanuit de Kandidaat en 2) vanuit de Opdrachtgever. Voorbeeld van een formulering: Uit het intakegesprek met P. Kandidaat, G. Manager en/of (P&O) is naar voren gekomen dat: 1. P. Kandidaat zelf vindt dat hij moet werken aan de volgende verbeterpunten: 1.1. leren tot 10 te tellen voor hij iets onderneemt i.p.v. direct, impulsief en onnadenkend te reageren leren luisteren naar de ander en de ander uit te laten praten i.p.v. snel vinden dat hij al weet waar het overgaat of wat de ander bedoelt, en de ander veelvuldig te onderbreken leren strenger en duidelijker naar zijn medewerkers te communiceren en wil leren er boven te staan i.p.v. te makkelijk en te vaag te zijn en zich mee laten zuigen met de emoties van de ander. 2. G. Manager vindt dat P. Kandidaat de volgende verbeterpunten heeft en daaraan moet werken: 2.1. Controleren of de ander P. Kandidaat begrepen heeft zoals hij bedoelt i.p.v. aan te nemen dat zij wel zullen begrijpen wat hij bedoelt Eenduidige boodschappen te geven i.p.v. vage en/of dubbele boodschappen naar de verschillende gezelschappen of parijen te geven, zowel mondeling als schriftelijk I.p.v. problemen te constateren en over de schutting te gooien, zelf oplossingsgericht te reageren Constateringen maken op basis van geverifieerde feiten i.p.v. constateringen te maken op basis van zijn aannames Zijn verantwoordingen nemen i.p.v. voor zijn verantwoordingen weg te lopen of deze te ontwijken Positieve stemmingen maken en onderhouden i.p.v. negatieve stemmingen te maken en te onderhouden Leren zichzelf kwetsbaar en afrekenbaar op te stellen i.p.v. Koning Arthur te zijn I.p.v. hyperactieve gedragingen en reacties te geven, leren rustig en proactief te reageren. Dit leidt tot de constatering dat P. Kandidaat deze individuele training nodig heeft. Toetsing van de training Hieronder wordt aangegeven wie er toetst en a.d.h.v. wat er getoetst wordt. Maatstaven voor toetsing van het resultaat van de training zijn: 1 P. Kandidaat zal zijn resultaten toetsen a.d.h.v.: 1.1. het gevoel dat hij tintelende voeten noemt zijn gevoel van rust, ontspannenheid en agressiviteit zijn reflectie op zijn gedrag en reacties.. 2. G. Manager zal de resultaten toetsen a.d.h.v.: 2.1. De controle vragen die P. Kandidaat stelt De feedback welke G. Manager ontvangt van medewerkers en collegae over P.Kandidaat en de berichten welke P. Kandidaat verzend De tekstuele beschrijvingen in de ingebrachte stukken via het CMT Het man en paard benoemen idem als 2.3 en De uitspraken van P. Kandidaat en de reacties van de collegae en de omgeving Dat P. Kandidaat aangeeft wat hij wel en niet kan en de hulpvragen welke P. Kandidaat stelt De tijdsduur van reageren na de een zin van de ander. Trainingslocatie Gildestraat 215 te Naaldwijk.

9 op de Werkplek pag. 7 Opdrachtbevestiging Individuele Training t.b.v. de heer P. Kandidaat kenmerk: IT-PK-01 D.m.v. ondertekening van deze bevestiging geeft Bedrijfsnaam, bij monde van de heer G. Manager opdracht tot het ten uitvoer brengen van de individuele training. Aantal Omschrijving 1 Individuele Training Vaardig Com m uniceren op de W erkplek t.b.v dhr. P. Kandidaat 1.995, ,00 incl.:mental Preference Profiel 330,00 Totaal 1.995,00 Betalingstermijn: De bovenstaande tarieven worden vooruit gefactureerd. De Bedrijfsnaam zal er voor zorg dragen dat de factuur vóór de startdatum van de eerste trainingssessie is voldaan. Alle genoemde bedragen zijn in Euro s en exclusief BTW. Ondergetekende verklaart, d.m.v. ondertekening, bekend te zijn, begrepen te hebben én akkoord te gaan met dit voorstel en de op de laatste pagina vermelde Maatwerktrainings- en Coachingsvoorwaarden van People-Management B.V. Namens People-Management B.V. Naam: Coach of trainer Functie: Plaats: Naaldwijk Datum: Handtekening: Namens Afdeling: Naam: Functie: Plaats: Datum: Handtekening:

10 op de Werkplek pag. 8 Maatwerk- en Trainingsvoorwaarden voor optimale samenwerking met People-Management B.V. augustus People-Management, hierna te noemen P-M, verplicht zich: - De trainingen consequent af te stemmen op de doelstellingen zoals ze met de opdrachtgevers zijn overeengekomen. - De deelnemers als individu te trainen en rekening te houden met hun reële mogelijkheden. - Onze opdrachtgevers op omstandigheden opmerkzaam te maken die de training nadelig beïnvloeden. - Eenmaal vastgelegde data na te komen, behalve in geval van overmacht, waarbij wij ons het recht voorbehouden om bij verhindering van een trainer voor competente vervanging te zorgen. 2 Onze opdrachtgevers verplichten zich: - Geen P-M trainers, zowel in loondienst als freelance werkend, gedurende een periode van 2 jaar na de laatste trainingdag zonder onze schriftelijke toestemming in loondienst aan te stellen of opdrachten te geven voor het verzorgen van trainingen hetzij direct of indirect anders dan voor P-M. Indien opdrachtgever hierin nalatig is zal opdrachtgever de omzetderving en evt. hieruit voortvloeiende schade en kosten volledig aan P-M vergoeden. - Geen trainingsmaterialen of delen daaruit zonder schriftelijke toestemming van P-M op enigerlei wijze te reproduceren of aan derden ter beschikking te stellen. - Bij annulering van een overeenkomst tot 4 weken voor aanvang 25% van het trainingsbedrag te betalen, tussen 4 tot 2 weken voor aanvang 50% en vanaf 2 weken voor aanvang het totale trainingsbedrag te betalen, ongeacht de reden van annulering. - Annulering per brief met bevestiging van ontvangst te doen. - De door P-M verzonden factuur binnen de erop vermelde termijnen te voldoen. 3 Verder komen P-M en opdrachtgever overeen dat: - Door de training te annuleren of door niet op de training te verschijnen de overeenkomst niet ontbonden is noch dat de financiële verplichting ten opzichte van P-M vervalt; integendeel alle verplichtingen blijven intact. - Bij overschrijding van de betalingstermijn 2% boeterente per maand berekend mag worden over het openstaande saldo. - Bij eventuele meningsverschillen het Nederlandse Recht geldt. - Afspraken en verplichtingen m.b.t. Maatwerktrainingen, Mental Preference Analyses, Individuele Coachingen en Individuele trainingen slechts dan geldig zijn als de overeenkomst door beide partijen ondertekend is. - Al onze prijzen exclusief 19% BTW zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. - Wijziging in data conform de volgende regels zal plaatsvinden: o Annulering van Individuele Coaching ten kantore van P-M geschiedt tenminste 3 werkdagen vóór de geplande datum. o Wijzigingen van vastgelegde data zullen alleen in overleg én met toestemming van P-M aangepast worden. - P-M het recht heeft programma s van de training(en) aan te passen. - P-M het recht behoudt om in gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals bij ziekte, stakingen, barre weersomstandigheden e.d., de aanvangstijd of de datum van de training te wijzigen. Bij ziekte van een trainer zal P-M zorg dragen voor deskundige vervanging. - P-M niet verantwoordelijk is voor kosten of schade welke trainees en/of de opdrachtgever om welke reden dan ook zouden lijden. - Opdrachtgever en/of deelnemers P-M hiervoor zullen vrijwaren. - P-M alle rechten behoudt, met name auteursrecht, voor met betrekking tot de door P-M aan de opdrachtgever en/of trainees verstrekte methodieken en les- en leermiddelen. De opdrachtgever en/of de trainee is niet gerechtigd om welk trainingsmateriaal van P-M dan ook, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel voor eigen gebruik te exploiteren of te doen vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P-M. - Door ondertekening van de trainingsovereenkomst, de trainee en/of de opdrachtgever aangeeft bekend te zijn, begrepen te hebben én akkoord te gaan met deze Maatwerkt- en Trainingsvoorwaarden.

11 op de Werkplek pag. 9 Het Mental Preference Profiel Mensen die het Mental Preference Profiel gebruiken zijn succesvoller. Mensen nemen besluiten en doen voorspellingen over een breed scala van onderwerpen. Over harde onderwerpen; de feiten, cijfers, taken, acties, planningen, targets, en over zachte onderwerpen; het functioneren van zichzelf en van anderen. Voorspellingen doen en besluiten nemen over feiten wordt als makkelijker ervaren dan voorspellingen doen of besluiten nemen over gedragingen van mensen. Veelal gebruiken mensen hun intuïtie en ervaring als voorspellingsbasis over de zachte onderwerpen en dat gaat het regelmatig niet helemaal goed. Mensen die hun voorspellingsbasis over de zachte onderwerpen uitbreiden met de inzichten vanuit het Mental Preference Profiel voorspellen accurater en zijn succesvoller omdat ze zichzelf en de mensen om hen heen beter leren begrijpen en hun functioneren daarin. Anders dan de vele analyses voor intelligentie en gedragscompetenties, blijkt een Mental Preference Profiel een betrouwbare voorspeller voor succes. Het geeft aan waar een mens (individueel profiel) of een groep mensen (groepsprofiel) haar energie vandaan haalt, waar de referentiekaders liggen, waar de blinde vlekken zich bevinden en hoe daarop wordt gereageerd. Uitgaande van de paradox ieder mens is uniek, maar ook een beetje van hetzelfde, geeft het Mental Preference Profiel inzicht in de keuzemogelijkheden die mensen hebben om dié voorwaarden, rollen en plekken te claimen of in te vullen waarin zij zelf floreren en optimaal bijdragen aan het succes van de groep of organisatie. Het profiel geeft inzicht in welke hersendelen bij voorkeur worden gebruikt bij het ontvangen, verwerken, opslaan, terugvinden en zenden van informatie. Vooral de onbewuste beslissingen van mensen worden in hoge mate bepaald door deze voorkeur(en). Aangezien menselijk gedrag en omgang voor een groot deel, volgens sommigen tot wel 95%, uit onbewuste processen bestaat, biedt het profiel u de mogelijkheid om, als ook de randvoorwaarden worden begrepen waarbinnen u en anderen keuzen maken, deze beslissingen te begrijpen en te voorspellen. Bovendien leert u het denken van andere mensen herkennen, te begrijpen en daarnaar te handelen.

12 op de Werkplek pag. 10 Een Mental Preference Profiel kan gemaakt worden van 1 persoon, van een groep of van een iets waaraan mensen een identiteit, karakter of imago hebben gegeven. Het Mental Preference Profiel is geen test om te beoordelen of mensen ergens goed of slecht in zijn of om te testen of ze slim dan wel dom zijn. Naar kennis en vaardigheden wordt in deze analyse ook niet gekeken. Wel wordt gekeken naar de manier waarop iemand zijn verschillende hersendelen gebruikt. Het Mental Preference Profiel is makkelijk toepasbaar en toch diepgaand. Het Mental Preference Profiel is een metaforische vertaling van iemands denkstijl, stressrespons en energietypologie. De grondgedachte achter het Mental Preference Profiel is dat vanuit deze 3 elementen een vertaalslag gemaakt kan worden naar wat het gedrag is dat vanuit deze elementen wordt ontwikkeld en gebruikt. De kans is groot dat iemand zijn gedragscompetenties en -vaardigheden in overeenstemming met zijn voorkeuren heeft ontwikkeld en gebruikt en daarmee zijn natuurlijke stijl voortdurend voor zichzelf en zijn omgeving bevestigt. De Denkstijl: In de menselijke hersenen worden 2 verschillende grootheden onderscheiden: 1) de grote hersenen (neocortex) en 2) het limbisch systeem. Beide hebben een linker en rechterhelft en dat geeft in totaal 4 hersendelen. Neurologisch en gedragswetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze vier hersendelen eigen kenmerken hebben: (afb.1) 1) linker neocortex = logisch denken, 2) linker limbisch systeem = praktisch denken 3) rechter limbisch = emotioneel denken en 4) rechter neocortex = creatief denken. Het onderzoek laat zien dat mensen een eigen en normaliter nagenoeg levenslange voorkeur hebben in het gebruik van 1 of meerdere van deze verschillende hersendelen. Ook laat het onderzoek zien dat er in de mate van voorkeur per hersendeel gradaties aan te geven zijn; van heel graag via graag en neutraal naar vermijdend. De combinatie van voorkeuren en de gradaties waarin de vier zich tot elkaar verhouden wordt De Denkstijl genoemd. De denkstijl wordt in het profiel weergegeven met een ononderbroken zwarte lijn (afb.2). Afb. 1 Afb. 2 De Stressrespons: Nader onderzoek heeft aangetoond dat mensen een individuele reactie in de mate van hun voorkeur kunnen vertonen onder invloed van stress. De mate van respons gaat van laag via gemiddeld naar hoog. Stress wordt in deze gedefinieerd als: Gedwongen worden iets moeten doen waar het persoon niet zelf voor gekozen heeft. De stressrespons geeft inzicht in hoe iemand reageert op dwang en wordt weergegeven met een stippellijn (afb.2).

13 op de Werkplek pag. 11 De Energietypologie: Ook is gebleken dat mensen, in meer of mindere mate, ofwel energie zullen krijgen ofwel energie zullen verliezen tijdens het doen van bepaalde activiteiten. De energietypologie geeft in percentages aan in welke mate deze verdeling per hersendeel aanwezig is. Het geeft zodoende inzicht in de mate van flexibiliteit in het schakelen tussen de verschillende hersendelen (afb.3). Zeer flexibel = < 5. Flexibel = > 5 en < 10. Inflexibel = > 10. Afb. 3 Het Mental Preference Profiel heeft een overzichtelijke en bondige rapportage. De Mental Preference Profiel rapportage bestaat uit 3 onderdelen: 1) De Denkstijl en Stressrespons. (afb. 4) 2) De Energie typologie. (afb. 5) 3) De toelichting op A5 formaat (afb.6). Afb. 4 Afb. 5 Afb. 6 Enkele toepassingen waarbij het Mental Preference Profiel gebruikt wordt: Relaties: mensen gaan makkelijk en plezierig met elkaar om als ze de sterke en zwakke kanten van elkaar kennen en weten te respecteren. Veel relationele verstoringen ontstaan doordat mensen elkaar niet begrijpen omdat ze de ander(en) met zichzelf vergelijken. Het Mental Preference Profiel geeft een waardevrij inzicht in waarom en hoe mensen van elkaar verschillen en maakt daardoor makkelijker anderen te begrijpen, te waarderen en te respecteren. Communicatie- en leerstijlen: door de verschillende denkstijlen communiceren en leren mensen anders. Tamelijk rigide denkbeelden en misverstanden hierover maken dat leren en communiceren in veel situaties weinig effectief is. Het Mental Preference Profiel dient hierbij als een kader waarbij op maat voor ieder soort denkstijl een leer- en communicatiecontext kan worden gemaakt. Hierdoor wordt het rendement van leren voor een organisatie aanzienlijk vergroot.

14 op de Werkplek pag. 12 Leiderschapsontwikkeling: ieder mens is een leider op zijn/haar eigen manier. Het Mental Preference Profiel geeft inzicht in de natuurlijke stijl van leiderschap en dient tevens als analyse-instrument over de stijl van leiderschap die effectief is in een bepaalde gemeenschap of situatie. Afb. 7 Het organiseren van talent: de kunst van omgaan met mensen en samen iets (zinvols) in de markt zetten. Het proces van samen - werken is bijvoorbeeld als een voetbalwedstrijd iedere speler heeft niet alleen inzicht nodig in zichzelf, zijn eigen kennis, kunde en zijn, ook heeft hij dit inzicht nodig in de anderen, want zonder het vloeiend doorspelen van de bal wordt er niet gescoord. Het Mental Preference Profiel geeft inzicht in het potentieel van de talenten, geeft een kader voor de voorwaarden die nodig zijn deze talenten te ontplooien en benutten en geeft bovendien inzicht in hoe de bal te spelen (afb.7). Bedrijfsvoering: voor een goede bedrijfsvoering zijn alle facetten van menselijke potentie nodig. Missie moet worden omgezet naar visie, doelen, strategie, tactiek en praktijk. Resultaten komen voort uit menselijke motivatie. Het Mental Preference Profiel biedt inzicht in en een praktische toolkit om bedrijfsprocessen te organiseren en te managen (afb.8). (Re)Organiseren; Het benodigde Mental Preference Profiel of Groepsprofiel van de afdeling, het team, functie of project (laten) vaststellen en gebruiken als leidraad bij werving, selectie en teamsamenstelling. Werkwijze m.b.t. het laten verzorgen van Mental Preference Profielen door People-Management. 1. U geeft bij ons aan hoeveel profielen u wenst en wat het doel van de profielen is. 2. Wij zorgen ervoor dat u de benodigde vragenlijsten (Excel) ontvangt, welke moeten worden ingevuld door de te analyseren persoon(en), en bespreken de gewenste routing en afhandeling met u. 3. U zorgt dat de ingevulde vragenlijsten naar ons worden geretourneerd en wij zorgen voor de verwerking ervan. 4. Na verwerking zullen wij conform de besproken routing voor de verdere afhandeling zorgen. Rapportage van de Profielen. Rapportages kunnen op locatie gegeven worden zowel individueel als in groepsverband.

15 op de Werkplek pag. 13 Investering en producten (Alle in deze flyer vermelde investeringen zijn exclusief BTW en geldig gedurende Kijk voor actuele informatie altijd op onze site.) Mental Preference Profiel De investering per Mental Preference Profiel bedraagt 330,- voor zowel de individuele analyse als een groepsanalyse. De analyse is altijd gekoppeld aan apart te honoreren rapportage uren waarin het profiel toegelicht wordt. Ons honorarium is 180,- p/uur, m.b.t. de reiskosten berekenen we 0,28 p/km en voor de reistijd 90,- p/uur. Gemiddeld is de investering per Mental Preference Profiel 600,-. Mental Preference Quick Scan Een MPQS werkt met een verkorte vragenlijst. Bij een MPQS wordt in principe uitgegaan van minimaal 5 analyses per onderwerp omdat anders geen betrouwbare uitkomst is te verwachten. De prijs per scan bedraagt 65,- met een minimum van 5. Bij de rapportage wordt dan uitgegaan van een simpel advies. Als het advies complexer wordt, worden de uren in rekening gebracht. Mental Preference Virtual Scan Een MPVS wordt gemaakt door onze MPP deskundige (geaccrediteerd/gecertificeerd en gelicenceerd) van bijvoorbeeld een geschreven document, van een (beeld)merk, een organisatie of een niet aanwezige persoon. De prijs per scan hangt af van de complexiteit van het onderwerp en wordt gecalculeerd op basis van het uurtarief. Coaching Op basis van het Mental Preference Profiel wordt samen met de te coachen persoon een ontwikkelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Prijzen op aanvraag. Indicatief: uitgaande van een intake, 5 x 1½ uur coaching, eindevaluatie en een Mental Preference Profiel bedraagt deze investering 1995,-. Personeelswerving en selectie. De technieken van het Mental Preference Profiel kunnen worden ingezet in vele deeltrajecten van het werving- en selectieproces. Aan welke persoonlijkheidskenmerken wordt de voorkeur gegeven en hoe verhoudt zich dat tot de andere medewerkers? Wat zijn daarvan de consequenties voor de werving? Welke (advertentie) boodschap zenden we uit en in welke vorm? De investering hiervan is afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. BTW Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Het Mental Preference Profiel is eigendom van B. Schöne en Partners

16 op de Werkplek pag. 14

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie