Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht"

Transcriptie

1 Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht

2 Inhoudsopgave Inleiding:...3 Onderzoeksopzet:...3 Buurt:...3 Werkwijze en responds:...3 Vergelijking eerdere onderzoeken...3 Conclusies Buurtaanpak Koele Nacht...4 Uitkomsten enquête kwaliteitsteam Buurtaanpak Koele Nacht...5 Wat vond u van de rol van het kwaliteitsteam binnen de Buurtaanpak?...5 Wat vond u van de rol van de gemeente binnen de Buurtaanpak?...5 Wat vond u van de rol van de politie binnen de Buurtaanpak?...6 Wat vond u van de rol van Maasdelta binnen de Buurtaanpak?...6 Wat vond u van de rol van Stichting PUSH binnen de Buurtaanpak?...7 Wat vond u van de rol van DOCK binnen de Buurtaanpak?...7 Hoe heeft u het contact met de gemeente tijdens de Buurtaanpak ervaren?...8 Hoe heeft u het contact met het ingenieursbureau Geo Infra ervaren tijdens de Buurtaanpak?...8 Hoe heeft u het contact met de aannemer Oomen ervaren tijdens de Buurtaanpak?...9 Hoe heeft u tijdens de Buurtaanpak de contacten tussen bewoners onderling ervaren?...9 Is er iets veranderd in de contacten die u met buurtbewoners heeft?... 1 Wat vond u van de informatievoorziening vanuit de gemeente?... 1 Wat vond u van de informatievoorziening vanuit de gemeente? Wat vond u van de duur en het tempo van de Buurtaanpak? Wat vond u van de manier waarop de Buurtaanpak is afgesloten? Wat vond u van het eindresultaat? Wat vond u van het eindresultaat? Tijdens de uitvoering zijn er bromfietsdrempels op het Trambaanpad aangebracht. Helpt deze aanpassing om de snelheid op dit deel van het Trambaanpad te verlagen? Bij de start van de Buurtaanpak is een enquête gehouden. Zijn de punten die naar voren kwamen als aandachts- of verbeterpunten ook daadwerkelijk verbeterd? Als u de leefbaarheid in uw buurt na de Buurtaanpak een rapportcijfer moet geven, welk cijfer zou dat dan zijn? Bijlage 1: Buurtkaart Buurtaanpak Koele Nacht Bijlage 2: Leefbaarheidsmonitor Koele Nacht Bijlage 3: Enquête ter evaluatie van de Buurtaanpak Koele Nacht Bijlage 4 Respons bewonersenquête

3 Inleiding: In een deel van buurt Koele Nacht (wijk de Kooistee) is in 214 een Buurtaanpak gestart. In samenwerking tussen het zogeheten Kwaliteitsteam van bewoners, het Wijkbeheer en de externe begeleiding van ontwerpbureau Geo Infra is voor de herinrichting van de openbare ruimte een nieuw ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is in mei 216 in uitvoering gebracht door aannemersbedrijf Gebr. Oomen b.v. uit Sprundel. In april 217 is de Buurtaanpak afgerond met de bewoners en is er weer regulier onderhoud. Onderzoeksopzet: De vragenlijst (zie bijlage 3) die aan het kwaliteitsteam van bewoners is voorgelegd, gaat in op de ervaringen met het proces van de Buurtaanpak. Daarbij is de rol van de verschillende betrokken partijen bevraagd. Daarnaast zijn vragen gesteld over de leefbaarheid in de wijk en hebben we bewoners gevraagd om een totaaloordeel over de leefbaarheid te geven na de Buurtaanpak. Voor de genoemde aspecten is de deelnemers gevraagd om aan te geven of zij het zeer slecht, slecht, neutraal, goed of zeer goed vonden. Buurt: De Buurtaanpak Koele Nacht bestaat uit de straten Melkweg, Kosmos, Zenit, Andromeda en Komeet. In totaal staan er 37 woningen waarvan ongeveer de helft ééngezinswoningen is. De verdeling van koop- en huurwoningen is 5% koop en 5% huur via Maasdelta. Werkwijze en respons: De bewoners uit het kwaliteitsteam van bewoners is gevraagd om de enquête in te vullen. Deze groep bestond uit 39 huishoudens die actief meegedacht heeft tijdens de verschillende ontwerpsessies. Er zijn in totaal 39 enquêtes verspreid via de post en per mail. Bewoners hebben ongeveer 3 weken de mogelijkheid gekregen om de enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben veertien bewoners de enquête ingevuld, wat een respons van 36% betekent. Deze respons is klein maar voldoende om betrouwbare resultaten te formuleren in lijn met evaluaties van andere Buurtaanpakken zoals Nieuwenhoorn en Dorp en Hoonaart. 13 bewoners hebben de enquête per post teruggestuurd en 1 bewoner heeft de enquête digitaal teruggestuurd. Uitgezet Schriftelijk Online Totaal Percentage % Vergelijking eerdere onderzoeken De resultaten uit dit rapport zullen vergeleken worden met de evaluaties van de Buurtaanpakken in Nieuwenhoorn en Dorp en Hoonaart. Van dit vergelijkingsonderzoek is ook een rapportage opgesteld. 3

4 Conclusies Buurtaanpak Koele Nacht De evaluatie van Buurtaanpak Koele Nacht scoort volgens het kwaliteitsteam van bewoners op alle aspecten die de leefbaarheid in de buurt verbeteren ruim voldoende tot goed. Bewoners beoordelen de totale leefbaarheid in de buurt met een 7,4, dit is,9 punt hoger dan op het moment dat de Buurtaanpak in 214 begon (bijlage 4 bewonersenquête 214). De bewoners beoordelen hun rol bij de Buurtaanpak zeer positief, 71% geeft zijn eigen rol een goed. Het contact tussen bewoners onderling wordt door 43% beoordeeld als neutraal en 5% geeft het contact een goed. Slechts van de bewoners geeft aan dat het contact slecht was. De goede contacten hebben ertoe geleid dat er een Buurtaanpak gerealiseerd is die kan rekenen op veel draagvlak van bewoners uit de buurt. Daarbij geeft 78% van de bewoners aan dat de fysieke Buurtaanpak gelukt is. Van de sociale aanpak in de wijk geeft 93% aan dat de leefbaarheid en sociale cohesie neutraal zijn. 35% van de bewoners geeft daarbij aan dat er nu meer contact met buurtbewoners is dan voor de Buurtaanpak. Over het contact dat bewoners met de gemeente hadden zijn bewoners zeer positief. Het contact wordt door 86% positief beoordeeld. Bewoners geven aan goed geïnformeerd te zijn tijdens de bijeenkomsten en ook de nieuwsbrief werd door 78% als goede informatievoorziening ervaren. De rol van de verschillende partijen binnen het Wijkbeheer (PUSH, Maasdelta, DOCK, Politie en gemeente) is door de bewoners neutraal tot goed gewaardeerd. Het jongerenwerk van DOCK is daar met een goede beoordeling van 59% een mooi voorbeeld van. Tijdens de Buurtaanpak is in de ontwerpfase gebruik gemaakt van een ontwerpbureau (Geo Infra). Alle bewoners (1%) geven aan tevreden te zijn met de rol die Geo Infra binnen de Buurtaanpak gespeeld heeft. Tijdens de uitvoering is gebruik gemaakt van een aannemersbedrijf (Gebr. Oomen). Bewoners ervaren het contact met de aannemer als zeer positief, 43% geeft het contact zelfs een zeer goed. Tot slot geven bewoners aan dat ze de duur en het tempo van de Buurtaanpak goed vonden. Door de heldere structuur is het proces goed te volgen geweest en heeft het project voor veel draagvlak in de buurt gezorgd. Dit is vooral tot uiting gekomen in de goede opkomsten van bijeenkomsten en evenementen. Naast deze kleine enquête is er in 218 weer het grote Lemon leefbaarheidsonderzoek in Hellevoetsluis. Wijkbeheer hoopt dat bewoners in grote getalen meedoen aan dit onderzoek. We volgen de resultaten van Koele Nacht met extra veel belangstelling waarbij we verwachten dat de Koele Nacht een positieve score op leefbaarheid zal halen. 4

5 Uitkomsten enquête kwaliteitsteam Buurtaanpak Koele Nacht Wat vond u van de rol van het kwaliteitsteam binnen de Buurtaanpak?,8,7 Rol kwaliteitsteam 72%,6,5,4,3,2,1 14% 14% Een belangrijke graadmeter voor de participatie bij de Buurtaanpak is dat bewoners een belangrijke rol hebben bij het herinrichten van hun wijk. Bewoners hebben aangegeven dat zij in hoge mate goed tevreden zijn geweest over hun rol in het kwaliteitsteam. Wat vond u van de rol van de gemeente binnen de Buurtaanpak?,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Rol gemeente Hellevoetsluis 79% 14% Over de rol van de gemeente zijn bewoners in overgrote meerderheid positief. 8% van de bewoners geeft aan minimaal tevreden te zijn met de rol die de gemeente gespeeld heeft in deze Buurtaanpak. 79% vindt de rol zelfs goed. 5

6 Wat vond u van de rol van de politie binnen de Buurtaanpak?,6 Rol Politie 5,5,4 36%,3,2,1 Bewoners beoordelen de rol van de politie binnen deze Buurtaanpak neutraal (36%) tot goed (5). Hoewel bewoners de rol van de politie lager beoordelen dan de gemeente is het een goede score. Volgens bewoner ligt er ruimte voor verbetering door meer aanwezig te zijn bij de verschillende bijeenkomsten. Wat vond u van de rol van Maasdelta binnen de Buurtaanpak?,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Rol Maasdelta 43% 36% 21% De rol van Maasdelta wordt in meerderheid beoordeeld als goed. Dat bewoners goed tevreden zijn over de rol van Maasdelta kan te verklaren zijn doordat Maasdelta een aantal grote verbeteringen aan de woningen heeft doorgevoerd. 6

7 Wat vond u van de rol van Stichting PUSH binnen de Buurtaanpak?,7,6,5,4,3,2 Rol Push 29% 64%,1 De rol die Stichting PUSH gespeeld heeft wordt de bewoners met goed tot zeer goed beoordeeld (71%). Deze goede score kan verklaard worden met de hoge mate van betrokkenheid bij de activiteiten en het helpen opzetten en ondersteunen van activiteiten rondom het sportveld. Wat vond u van de rol van DOCK binnen de Buurtaanpak?,6 Rol Dock Jongerenwerk 5,5,4 43%,3,2,1 De bewoners uit het kwaliteitsteam beoordelen de rol van DOCK neutraal tot goed. De score kan verklaard worden doordat er veel met jongeren gesproken is over het vernieuwen van de sportplek en het aanleggen van Calisthenics. Verder was er in de buurt geen overlast van hangjongeren. 7

8 Hoe heeft u het contact met de gemeente tijdens de Buurtaanpak ervaren? 6% Contact gemeente Hellevoetsluis 5 5% 4% 3% 2% 1% 14% 14% 14% % Net als met de rol van de gemeente, zijn bewoners ook goed tevreden over het contact dat zij met de gemeente hadden. De samenwerking tussen bewoners en gemeente is daarmee door bewoners in grote meerderheid als goed ervaren. Slechts 14% vond het contact slecht. Verklaringen voor de goede contacten kunnen gevonden worden in de methodiek van de Buurtaanpak waarbij bewoners een grote inbreng hebben bij het inrichten van de buurt. Hoe heeft u het contact met het ingenieursbureau Geo Infra ervaren tijdens de Buurtaanpak?,6 Contact Geo Infra 5,5,4 36%,3,2,1 De begeleiding van het ingenieursbureau Geo Infra is door bewoners neutraal (5) tot goed (36%) ervaren. Door goed te luisteren en door te vragen naar de klachten van bewoners heeft het bureau een ontwerp kunnen maken dat draagvlak heeft gekregen van de buurt waarbij niemand ontevreden was. 8

9 Hoe heeft u het contact met de aannemer Oomen ervaren tijdens de Buurtaanpak?,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Contact Gebr. Oomen 43% 43% 14% De uitvoering van de Buurtaanpak heeft altijd grote impact een wijk. Bewoners geven aan dat het contact met de Gebr. Oomen over de werkzaamheden goed (43%) tot zeer goed (43%) is geweest. Het aannemersbedrijf scoort daarmee het hoogste van alle partijen. De uitvoering in buurt kan daarmee op het onderdeel communicatie van de aannemer als zeer succesvol worden bestempeld. Hoe heeft u tijdens de Buurtaanpak de contacten tussen bewoners onderling ervaren? 6% Contact bewoners onderling 5% 4% 43% 5% 3% 2% 1% % De Buurtaanpak kenmerkt zich doordat bewoners met elkaar in gesprek gaan over verbeteringen in hun buurt. Goed onderling contact is belangrijk voor een gezamenlijk en gedragen wijkvernieuwingsplan. 93% van de bewoners geeft daarbij aan dat het contact onderling neutraal tot goed was. 9

10 Is er iets veranderd in de contacten die u met buurtbewoners heeft? Verandering contacten 65% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 21% 14% % Ja Nee Gedeeltelijk Tijdens de Buurtaanpak hebben bewoners vrij intensief contact met elkaar. 35% van de bewoners geeft aan dat er iets in de contacten veranderd is. Tijdens de Buurtaanpak viel op dat bewoners in Koele Nacht de buren uit de straat vrij goed kennen waardoor er al vrij goed contact was. Zo is er een bewonersvereniging aan de Zenit. Wat vond u van de informatievoorziening vanuit de gemeente?,8,7 Informatievoorziening - nieuwsbrief 72%,6,5,4,3,2,1 21% Tijdens de Buurtaanpak Koele Nacht zijn er 9 nieuwsbrieven uitgebracht. Bewoners beoordelen deze vorm van informatievoorziening zeer positief. 1

11 Wat vond u van de informatievoorziening vanuit de gemeente?,8,7 Informatievoorziening - bijeenkomst 72%,6,5,4,3,2,1 21% Tijdens de Buurtaanpak heeft het Kwaliteitsteam een groot aantal bijeenkomsten bijgewoond. Deze bijeenkomsten mogen als vruchtbaar bestempeld worden. 71% geeft aan dat de bijeenkomsten goed waren. Wat vond u van de duur en het tempo van de Buurtaanpak? 6% Duur en Tempo Buurtaanpak 58% 5% 4% 3% 28% 2% 1% % De Buurtaanpak is voor bewoners een proces van de lange adem. Van de startbijeenkomst tot start van de uitvoering heeft 2 jaar en 8 maanden gezeten. De bewoners ervaren de duur en het tempo neutraal tot goed (93%). Oorzaken hiervan kunnen gevonden worden in de heldere structuur van de Buurtaanpak en het geduld van bewoners om een goed ontwerp te maken dat op draagvlak van de buurt kan rekenen. 11

12 Wat vond u van de manier waarop de Buurtaanpak is afgesloten?,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Afsluiting Buurtaanpak 43% 43% 14% De Buurtaanpak is 2 april 217 feestelijk met de bewoners afgesloten door wethouder Hans van Lith. Bewoners zijn positief over de afsluiting van het project dat in totaal bijna 3 jaar in beslag genomen heeft. Wat vond u van het eindresultaat? Eindresultaat- Fysiek 65% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 14% 14% % Bewoners beoordelen de aanpassingen die in de wijk gedaan zijn (fysieke aanpak) in grote meerderheid goed. Slechts geeft aan dat de fysieke aanpak slecht gelukt is. Enkele bewoners verklaring hierover dat niet alle straten voorzien werden van nieuwe stenen. Met een tevredenheid van 93% mag wel gesteld worden dat de Buurtaanpak volgens de bewoners van het kwaliteitsteam qua maatregelen en aanpassingen in de wijk geslaagd is. 12

13 Wat vond u van het eindresultaat? 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Eindresultaat- Sociaal 43% 43% De resultaten van de sociale aanpak in de wijk zijn neutraal tot positief te noemen. Net als bij de fysieke aanpak zijn bewoners ook over de sociale aanpak in grote mate tevreden met het eindresultaat. Opvallend is dat bijna niemand ontevreden is met de sociale aanpak. Oorzaken hiervoor zijn aan te wijzen door de hoge waardering voor de contacten tussen bewoners onderling en de rol die het kwaliteitsteam gespeeld heeft tijdens de Buurtaanpak. Tijdens de uitvoering zijn er bromfietsdrempels op het Trambaanpad aangebracht. Helpt deze aanpassing om de snelheid op dit deel van het Trambaanpad te verlagen? 4% 35% 3% Aanbrenging bromfietsdrempel 36% 29% 25% 2% 15% 1% 5% 14% 21% % 13

14 Bij de start van de Buurtaanpak is een enquête gehouden. Zijn de punten die naar voren kwamen als aandachts- of verbeterpunten ook daadwerkelijk verbeterd? 6% 5% 4% Aandachtspunten verbeterd 43% 5% 3% 2% 1% % Ja Nee Gedeeltelijk Het grootste deel van de bewoners geeft aan dat de wijk gedeeltelijk verbeterd is conform de aandachtspunten uit de inventarisatie. Slechts ziet geen verbetering. Een verklaring waarom bewoners aangeven dat de punten gedeeltelijk zijn verbeterd is dat er ondanks de 3km-zone nog steeds te hard gereden wordt in de straten. Als u de leefbaarheid in uw buurt na de Buurtaanpak een rapportcijfer moet geven, welk cijfer zou dat dan zijn? 12% 1% Cijfer leefbaarheid na Buurtaanpak 1% 8% 6% 5 4% 29% 2% % 6 7 Gemiddeld: 7,4 8 9 Bewoners van het kwaliteitsteam geven de leefbaarheid in hun buurt nu een 7,4. Dit is een mooie voldoende waarbij positief opvalt dat niemand een cijfer onder de 6 geeft. Een mooi resultaat dat vergeleken kan worden met de Lemon leefbaarheidsmonitor van 218. Bewoners gaven in 216 een 6,8 voor de leefbaarheid in de Koele Nacht. In Hellevoetsluis ligt het gemiddelde op 7,4. Je zou daarmee kunnen stellen dat de leefbaarheid in dit deel van de Koele Nacht na jaren van lage waarderingen weer op het niveau van een vitale leefbare Hellevoetse buurt is. 14

15 Bijlage 1: Buurtkaart Buurtaanpak Koele Nacht 15

16 Bijlage 2: Leefbaarheidsmonitor Koele Nacht

17 Bijlage 3: Enquête ter evaluatie van de Buurtaanpak Koele Nacht De gemeente Hellevoetsluis heeft in samenwerking met u, de politie, Maasdelta, Stichting Push en Stichting DOCK (voormalig SWS Welzijn) uw buurt aangepakt. Hierbij is geprobeerd in de wijk te investeren op zowel fysiek als sociaal niveau. De Buurtaanpak is inmiddels volbracht en wij kijken graag samen met u nog eens terug op het hele proces. Als lid van het Kwaliteitsteam heeft u dit immers van begin tot eind van dichtbij meegemaakt. Wilt u bij onderstaande vragen uw antwoord aankruisen. Bij voorbaat dank. 1. Wat vond u van de rol van het Kwaliteitsteam binnen de Buurtaanpak? 2. Wat vond u van de rol van de gemeente binnen de Buurtaanpak? 3. Wat vond u van de rol van de overige betrokken partijen binnen de Buurtaanpak? Politie: Maasdelta: Stichting Push: DOCK jongerenwerk: 4. Hoe heeft u het contact met de gemeente tijdens de Buurtaanpak ervaren? 17

18 5a. Hoe heeft u het contact met het ingenieursbureau Geo Infra ervaren tijdens de Buurtaanpak? 5b. Hoe heeft u het contact met de aannemer Oomen ervaren tijdens de Buurtaanpak? 6. Hoe heeft u tijdens de Buurtaanpak de contacten tussen bewoners onderling ervaren? Is het contacten die u met buurtbewoners heeft verbeterd? Ja Nee Gedeeltelijk 7. Wat vond u van de informatievoorziening vanuit de gemeente over de Buurtaanpak (denk bijvoorbeeld aan frequentie en kwaliteit)? Nieuwsbrief: Bijeenkomsten: 8. Wat vond u van de duur en het tempo van de Buurtaanpak? 9. Wat vindt u van de manier waarop de Buurtaanpak is afgesloten? 18

19 1. Wat vindt u van het eindresultaat van de Buurtaanpak? Fysieke buitenruimte: Sociale cohesie en leefbaarheid: 11. Tijdens de uitvoering zijn er bromfietsdrempels op het Trambaanpad aangebracht. Helpt deze aanpassing om de snelheid op dit deel van het Trambaanpad te verlagen? 11. Bij de start van de Buurtaanpak is een enquête gehouden. Zijn de punten die naar voren kwamen als aandachts- of verbeterpunten ook daadwerkelijk verbeterd? Ja Nee Gedeeltelijk Zo niet, welke punten zijn volgens u blijven liggen? 12. Als u de leefbaarheid in uw buurt na de Buurtaanpak een rapportcijfer moet geven, welk cijfer zou dat dan zijn? Heeft u opmerkingen, tips voor toekomstige Buurtaanpakken? Vriendelijk bedankt voor uw deelname. 19

20 Bijlage 4 Respons bewonersenquête 214 Voor het onderzoek Buurtaanpak Melkweg-Kosmos-Zenit zijn in totaal 288 bewoners benaderd. De vragenlijsten zijn waar mogelijk persoonlijk overhandigd andere bewoners hebben de vragenlijst in de brievenbus gekregen. Alle vragenlijsten zijn schriftelijk afgenomen. Op het onderzoek reageerden uiteindelijk 137 bewoners, een respons van 48%. Woonachtig in de buurt > 2 jaar 1-2 jaar 5-1 jaar 2-5 jaar <2 jaar % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% De respondenten hebben aangegeven hoelang zij woonachtig zijn in de buurt. Ruim de helft van de bewoners (59%) heeft aangegeven meer dan 1 jaar in de buurt woonachtig te zijn. In totaal geeft de helft van de respondenten aan dat zij huurt en de andere geeft aan dat zij eigenaar-bewoner zijn. Dit percentage is gelijk aan de gegevens uit de BAG waaruit blijkt dat er 18 huurwoningen en 188 koopwoningen in de buurt aanwezig zijn. Woningen 5% 5% Koop Huur 2

21 Positief in de buurt Niets Net en Schoon Verlichting Speelplekken Onderhoud openbare ruimte Groen Fiets - en wandelpaden Verkeersveiligheid Parkeermogelijkheden % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Op de vraag waar bewoners het meest positief over zijn in hun buurt is de top 3: parkeermogelijkheden (24%), groen (18%) en verlichting (1). Fysieke verbeterpunten Niets Net en Schoon Verlichting Speelplekken Onderhoud openbare ruimte Groen Bestrating Verkeersveiligheid Parkeermogelijkheden % 5% 1% 15% 2% 25% Op de vraag op welk vlak bewoners graag fysieke verbeteringen willen in de buurt is de top 3: bestrating (21%), verkeersveiligheid (18%) en net en schoon (1). 21

22 Totaaloordeel Verkeersveiligheid Voorzieningen Omgang bewoners Verlichting Groenvoorziening Betrokkenheid Contacten Onderhoud groen Speelvoorzieningen Overlast personen Parkeermogelijkheden Wegen, paden en pleintjes Sociale verbeterpunten Niets Anders Gevoel van veiligheid Sociale contacten Betrokkenheid onderling Sfeer in de buurt % 5% 1% 15% 2% 25% Op de vraag waar bewoners sociale verbeterpunten zien scoren: gevoel van veiligheid, betrokkenheid onderling en sfeer in de buurt het hoogst (22%) ,5 4,7 6,5 6 6,6 6,1 5,3 6,8 5,6 5,7 5,4 6,5 4,6 Buurtaanpak Koele Nacht 212 Gemeente 212 De buurt Koele Nacht is één van de minder goed scorende buurten in Hellevoetsluis. Het totaaloordeel is voor de leefbaarheid in de buurt met een 6,9 lager dan gemiddeld. Het gebied waar de buurtaanpak gaat plaatsvinden scoort daarbij nog lager met een 6,5. Dit geldt ook voor de verkeersveiligheid, betrokkenheid en onderhoud van wegen, paden en plein. Daarnaast krijgen onderhoud groen (5,6), voorzieningen (6,6) overlast van personen (5,4) en speelvoorzieningen ondergemiddelde scores. Geen van de scores ligt bovengemiddeld van de buurt en/of de gemeente. 22

23 Vergelijking meting Buurtaanpak Koele Nacht: De leefbaarheidsmonitor wordt sinds 21 uitgevoerd. Inmiddels is er een vervolgmeting in 212 uitgevoerd en wordt momenteel de meting 214 uitgezet onder bewoners. Aangezien het wijkbeheer aan de slag gaat in een deel van de buurt Koele Nacht is een eigen leefbaarheidsmeting uitgevoerd. De uitkomsten zullen we vergelijken met een vervolgmeting na afloop van deze Buurtaanpak. 23

NIEUWSBRIEF BUURTAANPAK

NIEUWSBRIEF BUURTAANPAK NIEUWSBRIEF BUURTAANPAK 2015/12591 2016006355 Bloemen- en Plantenbuurt Oost Februari 2016 Startbijeenkomst Buurtaanpak goed bezocht Op dinsdagavond 1 december 2015 heeft de startavond van de Buurtaanpak

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE SLEUTELBLOEM BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE PLATAAN BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Plataan.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 PANTA RHEI BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool Panta Rhei.

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE WESTBROEK BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Westbroek.

Nadere informatie

Analyse Het Zomerparadijs

Analyse Het Zomerparadijs Analyse Het Zomerparadijs 1 Gemeente Rotterdam, november 2017 Aan de totstandkoming van dit rapport is uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen en voor eventuele gevolgschades,

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel RIGO rapport Leefbaarheid in Lansingerland (Lemon-vervolgmeting 2016) 15 wijken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE LUNETTEN BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Lunetten.

Nadere informatie

Leefbaarheid in De Bunders

Leefbaarheid in De Bunders Leefbaarheid in De Bunders Inhoud Introductie Lemon de leefbaarheidsmonitor Achtergrond en opzet Resultaten onderzoek Werkwijze Leefbaarheidsmonitor Lemon meet de beleving van leefbaarheid op buurtniveau;

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Hellevoetsluis

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Hellevoetsluis RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Hellevoetsluis Lemon vervolgmeting 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE ANJELIER BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Anjelier.

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g

S a m e n v a t t i n g S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 116288 ouders en verzorgers van

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Achtervang Publicatienummer: 1537 Datum: Maart 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch maatschappelijk

Nadere informatie

Evaluatie proces Groot onderhoud Schrijverswijk

Evaluatie proces Groot onderhoud Schrijverswijk Evaluatieverslag proces groot onderhoud mei 2013 Evaluatie proces Groot onderhoud Schrijverswijk Om onze wijken aantrekkelijk te houden voor bewoners vindt elke 35 jaar groot onderhoud plaats in de wijk.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

WAT VINDT UTRECHT-ZUID?

WAT VINDT UTRECHT-ZUID? WAT VINDT UTRECHT-ZUID? Wijkraadpleging Utrecht-Zuid December 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Onderzoek en advies, voor overheid en non-profit 7 de bureau van Nederland (nr. 1 bij overheid)

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BUURTAANPAK

NIEUWSBRIEF BUURTAANPAK NIEUWSBRIEF BUURTAANPAK Bloemen- en Plantenbuurt Oost November 2015 Uitnodiging start Buurtaanpak Informatie voor bewoners van de volgende straten: Egelantier Parnassialaan Gentiaan Helmstraat (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Vervolgmeting 2009 Eindrapportage In opdracht van Kleurrijk Wonen / Gemeente Leerdam Nynke den Herder Esther Cozijnsen augustus 2009 Rapportnummer: P10330 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE HOEKSTEEN BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Hoeksteen.

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017 Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 December 2017 DATUM December 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Heemskerk Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE ZEEAREND BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Zeearend.

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Hellevoetsluis

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Hellevoetsluis RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Hellevoetsluis Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Beverwijk December 2017

Burgeronderzoek gemeente Beverwijk December 2017 Burgeronderzoek gemeente Beverwijk 2017 December 2017 DATUM December 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Beverwijk 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Beverwijk Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Lotte Reneman Ilse Giesbers juli 2006 Rapportnummer: 91190 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2 EVALUATIE BREDE SCHOOL 2008 Inhoudsopgave: Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Evaluatie. 3 1.1 Instrumenten 1.2 Respons Hoofdstuk 2: Resultaten vragenlijst personeel. 4 Hoofdstuk 3: Resultaten vragenlijst besturen..

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE WILGEROOS BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Wilgeroos.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hellevoetsluis

Leefbaarheid in Hellevoetsluis RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in Hellevoetsluis Lemon vervolgmeting 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld. Herbergier Oldeberkoop. Rapportage kwaliteitstoetsing. Drs. M. Cardol Dr. C.P. van Linschoten

Cliëntervaringen in beeld. Herbergier Oldeberkoop. Rapportage kwaliteitstoetsing. Drs. M. Cardol Dr. C.P. van Linschoten Cliëntervaringen in beeld Herbergier Oldeberkoop Rapportage kwaliteitstoetsing Drs. M. Cardol Dr. C.P. van Linschoten oktober 2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 1 SP Wijkrapport Gesworen Hoek Inleiding De SP is in november de Gesworen Hoek in geweest om in gesprek te komen met de bewoners.

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Beemster, Edam, Purmerend, Waterland, Zeevang en Schermer In opdracht van Wooncompagnie Lotte Reneman Annika Janse Jan Scheele René Schulenberg Mei 2007 Rapportnummer: 94720 RIGO

Nadere informatie

Leefbaarheid Tilburg 2007

Leefbaarheid Tilburg 2007 Leefbaarheid Tilburg 2007 Vervolgmeting In opdracht van: Gemeente Tilburg Tiwos Tilburgse woonstichting t Heem TBV Wonen WonenBreburg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder januari 2008 Rapportnummer:

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Bewonersonderzoek Mozaïek Wonen

Bewonersonderzoek Mozaïek Wonen Bewonersonderzoek Mozaïek Wonen 1 mei 2017 Inhoud Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 1: Onderzoeksverantwoording pag. 4 Hoofdstuk 2: Overzicht wijken pag. 5 Hoofdstuk 3: Woning pag. 10 Hoofdstuk 4: Woonomgeving

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE VRIJHEIT BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Vrijheit.

Nadere informatie

SAMENSPRAAK ONDERNEMERS

SAMENSPRAAK ONDERNEMERS SAMENSPRAAK ONDERNEMERS Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Noortje van Zanten, Afdelingshoofd Communicatie JABO/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Lemon Lansingerland. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. Lotte Reneman Nynke den Herder. maart Rapportnummer: 96550

Lemon Lansingerland. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. Lotte Reneman Nynke den Herder. maart Rapportnummer: 96550 Lemon Lansingerland In opdracht van Stadsregio Rotterdam Lotte Reneman Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 96550 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11

Nadere informatie

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond kennis- en adviescentrum Postbus 3389 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Lemon Niedorp De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

KTO Sportparken, Dienstverlening Sport050, zwembaden en Kardinge 2017 A.J. Boekema. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

KTO Sportparken, Dienstverlening Sport050, zwembaden en Kardinge 2017 A.J. Boekema. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN KTO Sportparken, Dienstverlening Sport050, zwembaden en Kardinge 2017 A.J. Boekema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 63 70 3 6689652 13-12-2017 - Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie