De drie kandidaten belangen te kunnen behartigen. studenten een aantrekkelijke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De drie kandidaten belangen te kunnen behartigen. studenten een aantrekkelijke"

Transcriptie

1 weekblad van de Universiteit Twente nummer 16 donderdag 22 mei 2008 UT De kandidaten van UReka 1. Rimmert van der Kooij, student TBK, en lijsttrekker UReka UReka is van mening dat je niet alleen kritisch naar beleid moet kijken maar ook beleid moet vormen! Dit blijkt uit de topcultuur regeling, verbetering tentamenmeubilair en het anti-rsi pakket voor elke student. Komend jaar gaan we ons inzetten voor: meer herkansingen voor actieve studenten, een vrije besteding van het vijfde semester. 2. Michaël Stekkinger, student psychologie Ik stel mij verkiesbaar omdat ik echt wat kan bereiken voor jou, zoals een positieve verandering van het onderwijs. Ik wil mij nu ook gaan inzetten voor Als actief lid van Euros wil ik Komend jaar wil ik gaan graag dat elke student op deze alle studenten op de universiteit. Graag roep ik iedereen kijken naar implementatie van basiskwalificatie lijk en naar eigen interesses kan op om op UReka af te stap- universiteit zich zo goed moge- onderwijs. Verder ben ik ook ontwikkelen. pen als je ergens mee zit of van mening bij master iets op of aan te merken hebt. de Engelse taalvaardigheid de 7. Ronald Kuin, kan worden meegenomen bij student civiele techniek 12. Floris van den Brink, de BKO, inclusief de spreekvaardigheid van docenten. student elektrotechniek 3. Thomas Ziehmer, student EDMM sterrenhemel Als eerste buitenlands bestuurslid heb ik me voor studievereniging Dimensie en studentenpartij UReka al ingezet voor de belangen van de internationale studenten. Ik wil goedkope taalcursussen en aandacht voor de campusgedachte. Het activisme op de campus heeft me gevormd. Ik leerde er te functioneren en het biedt me een netwerk. Zodoende kan ik ook later in Nederland aan de slag. 4. David van Dam, student TBK Ik wil komend jaar een mening hebben en weerwoord kunnen geven in zaken die alle studenten aangaan, maar waarover uiteindelijk andere mensen dan deze studenten beslissen. Ik wil kunnen meepraten over zoiets als de sintelbaan en het eten in de mensa. Ik wil me ook richten op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor studenten. 5. Wouter Koet, student psychologie Het leuke aan de universiteitsraad vind ik dat je echt wat voor studenten kan betekenen. Het komend jaar wil ik me inzetten voor studentvriendelijke methodes om rendementen te verhogen in plaats van de repressieve maatregelen zoals een BSA (bindend studieadvies). Daarnaast sta ik altijd open voor jullie suggesties, mail me dan even! Directeur 6. Rosalien van der Meer, student educational design, management & media. In de U-raad ben je de stem van de student naar het college van bestuur. UReka heeft mooie kernprojecten om het Enschedese studentenleven te verbeteren. Ik heb het afgelopen jaar in het bestuur van de Sportraad ingezet voor studentenbelangen. Dat ga ik nu in de U-raad doen. 8. Elger van der Wel, student telematica Ik heb door mijn bestuursfunctie een duidelijk beeld gekregen van wat er allemaal anders en beter kan op het gebied van onderwijs op de UT. 9. Robert Landheer, student technische natuurkunde Ik heb in de universiteitsraad al veel ervaring en nuttige contacten opgedaan. Je krijgt veel mee van wat zich op de UT afspeelt. Bestuurders horen graag je mening. Op wat langere termijn kunnen we veel voor studenten betekenen. Daarnaast doet UReka ook heel veel dingen voor studenten die je niet direct merkt. Zo hebben we ervoor gezorgd dat studenten tegenwoordig overal op de UT op computers kunnen inloggen. 10. Alex Trijselaar, student werktuigbouwkunde Stem op mij, want ik ga het komende jaar meehelpen de visie van UReka mogelijk te maken. En ik wil, voor jou als student, een luisterend oor zijn. 11. Janneke Tax, student CiT en TW Na bestuurswerk bij Scintilla en Thibats wil ik me dit jaar gaan inzetten bij UReka. Ik zit ook in de faculteitsraad van EWI. Ik ga proberen alle problemen die jij als student tegenkomt op te lossen of aan te kaarten bij het college van bestuur. 13. Harm-Jan Idema, student civiele techniek, lijstduwer Het is niet mijn ambitie om in de raad te komen, maar ik wil graag proberen de belangen van studenten te behartigen via UReka. 14. Berend Steenhuisen, student toegepaste wiskunde Na zo n drie jaar UT weet ik het zeker. Activisme is wat ons ondernemend maakt. Komend jaar ga ik me inzetten om dat ondernemende element zo levend mogelijk te houden. 2 N I E U W S UTNieuws weekblad van de Universiteit Twente 10/11 donderdag 22 mei 2008 zich op structurele oplossingen den met vrijblijvendheid. De voor belangrijke problemen. UT moet niet alleen voor Ik hoop vanuit de ondervertegenwoordigde EWI-hoek omgeving zijn, maar ook voor studenten een aantrekkelijke De drie kandidaten belangen te kunnen behartigen. Ik heb de afgelopen jaren tief personeelsbeleid kan bij- van Pro-UT medewerkers. Een construc- in verschillende functies al dragen aan het imago van de veel ervaring opgedaan. UT. We bereiken daarmee dat 1. Jann van Benthem, tent of een viskraam. Het meer talentvolle mensen bij coördinator van de TOPregeling, docent o.a. van neelsdiensten kunnen huma- management en de perso- 8. Karin van Ewijk, ons willen komen werken. student TBK het vak directievoering ner. Medewerkers groeien als De UT-bevolking krijgt van maandag 26 nen niet uitvoeren, zoals in het Overlegorgaan 2. Laura Franco Garcia, meer waardering voor onderwijs en onderwijsgevend per- bij het NIKOS (faculteit ontplooiing. Ook tijdelij- en afstudeerbegeleider ze de ruimte krijgen voor het instellen of opheffen Personeelszaken (OPUT). onderzoeker en projectmanager bij CSTM soneel op de UT. Mede door MB), commissaris bij ke medewerkers verdienen mei tot en met vrijdag 30 mei (12.00 uur) van opleidingen, wijziging In de zittende raad zijn de kans om studenten of medewerkersvertegenwoordigers in de universiteitsraad te kieling voor studenten en een woordigd: CC (Campus del krijgt het personeel bij Ons Belang te Hengelo goede carrièremogelijkheden. van de afstudeersteunrege- twee partijen vertegen- het huidige financieringsmo- woningbouwstichting behoorlijke werkplekken en reorganisatie van faculteiten of diensten. Daarnaast medewerkers als studengen/leerstoelen ongelijke car- voor promovendi en meer Coalitie, voor zowel verschillende studierichtin- en marathonschaatser. Meer kansen en faciliteiten zen. De uitslag wordt 30 mei om uur bekend gemaakt. heeft de UR informatie- ten) en UReka (alleen rièremogelijkheden. Dat moet werkplekken voor studenten. en initiatiefrecht. studenten). Nu, vlak voor anders. Mensen die hetzelfde Er moet een eind komen aan De raad overlegt en onderhandelt met het college in twee partijen bij gekomen: sen krijgen. de outsourcing van diensten. de verkiezingen, zijn daar presteren moeten gelijke kan- de zinloze reorganisaties en Wat doet de U-raad? De Het college van bestuur is universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsor- informeren en moet de overlegvergader ingen, ten voor de medewerkers- ik het een grote meerwaarde 6. Jan de Goeijen, op onze universiteit. verplicht de UR goed te de maandelijkse formele Pro-UT, dat drie kandida- Ik sta bij CC op de lijst, omdat We moeten trots kunnen zijn gaan van de UT en bestaat raad eerst advies vragen werkzaam bij ICTS VERKIEZINGEN EIND DEZE MAAND Wat doet de U-raad? uit 9 personeelsleden en 9 studenten. De studenten kiezen elk studiejaar hun vertegenwoordigers in de raad, het personeel doet dat eens per twee jaar. Eind mei zijn beide geledingen aan de beurt. Als kleine universiteit moeten we ons onderscheiden van de anderen. 15. Evelien Vogelzang, student BMT, fractievoorzitter van UReka. Het afgelopen jaar zat ik voor UReka in de raad en heb daar veel dingen voor studenten bereikt, zoals de gratis laptopsteunen voor eerstejaars en nieuw tentamenmeubilair. Ook komend jaar gaan we met UReka weer veel bereiken voor jou als student. Met daadkracht, doelgerichtheid en goede communicatie. over tal van onderwerpen, zoals de begroting, alvorens tot uitvoering over te gaan. De belangrijkste bevoegdheid van de UR is het instemmingsrecht: zonder zijn instemming mag het CvB bepaalde plan- Frits Lagendijk, voorzitter CVA (afstudeersteun) en stafmedewerker S&O (strategie en communicatie). De kandidaten van Campus Coalitie Studentenlijst: 1. Nelleke Poorthuis, student TCW Ik ga me vooral hard maken voor het verbeteren van het onderwijs op de UT. Er is zo veel meer mogelijk! We moeten er voor waken dat allerlei rendementsverhogende maatregelen (zoals het bindend studieadvies, de harde knip en de P-in-2 regeling) niet de kwaliteit van het onderwijs aantasten. Daarnaast vind ik ook dat het studentenactivisme niet beperkt mag worden. De Universiteit Twente moet maar ook in voorbereidende commissievergaderingen en andere bijeenkomsten met het CvB en ambtelijke ondersteuning. Daarnaast onderhoudt de UR contacten met de faculteits- en dienstraden en met de bonden Lijst Chairman een unieke, ondernemende universiteit blijven waar als student heel veel mogelijk is. 2. Nikolai Oudalov, student TN Ik wil in de universiteitsraad onder andere de vorderingen op het gebied van internationalisering nauwlettend gaan volgen. Er moeten veel meer internationale studenten worden aangetrokken. Ik wil een strategie ontwikkelen om de interesse in onze universiteit te verhogen. Met een duidelijk en aantrekkelijk imago. De UT heeft veel potentie. Ik heb mij intern kandidaat gesteld om onafhankelijk voorzitter te worden van de U-raad. Met mijn ruime werkervaring en betrokkenheid bij verschillende faculteiten en diensten kan ik in die functie bijdragen aan een goed functionerende medezeggenschap. Het moet naar buiten toe duidelijk zijn dat de voorzitter namens de gehele raad optreedt en intern een bindende factor vormt voor alle fracties. In de huidige situatie blijft de intern benoemde voorzitter participerend lid van een fractie met eigen inhoudelijke standpunten. Dat moet anders, alleen al om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Het verdient de voorkeur dat de voorzitter als vertegenwoordiger van de medezeggenschap wordt gekozen vanuit de UT-gemeenschap. Daarom is de eenmansfractie Chairman opgericht. 3. Kenneth Bijkerk, student CT Komend jaar wil ik de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, ondanks de veranderingen binnen de UT en de faculteiten. Ander punt is de doorkanteling. Hoe gaan de faculteiten en het CvB die uitvoeren? Ik wil ook dat de techniek binnen de universiteit zijn plaats behoudt. 4. Joris Hoogerdijk, student BK Voor mij is de universiteitsraad heel belangrijk omdat je daadwerkelijk invloed hebt op de koers van de UT. De keuze voor CC was voor mij eenvoudig: raadswerk staat voorop. Niet scoren op kleine punten, maar streven naar geleding heeft en de eenmansfractie Chairman van Frits Lagendijk. Op deze pagina s een presentatie van alle kandidaten. Samenstelling: Maaike Platvoet. de beste universiteit voor de gehele UT-gemeenschap. Actievoeren op z n tijd, maar liever constructief meedenken. 5. Rick Storcken, student TG Ik ben inmiddels derdejaars en heb het al tweeënhalf jaar uitstekend naar mijn zin op de UT. Naast voorlichting geven voor mijn studie ben ik actief in het bestuur van ZPV Piranha. Waarom CC? Vanwege de mix van medewerkers en studenten. 6. Yori Kamphuis, student TBK Vanuit de universiteitsraad zal CC bijdragen aan een betere UT op allerlei fronten. Met name het verbeteren van de onderwijskwaliteit en internationalisering vind ik belangrijk. Als lijstduwer van CC steun ik de lijsttrekkers dan ook in hun speerpunten. 7. Erik Hegeman, student INF Inspraak van studenten bij besluitvorming over universiteitsbrede vraagstukken is erg belangrijk. CC concentreert vindt dat de partij de belangen van alle stakeholders van onze universiteit behartigd. Daarbij focust CC zich op de lange termijn, waar moet de UT naar toe en hoe kan dat het beste bereikt worden? Als CC supporter/lijstduwer wil ik mijn steun uitspreken aan de eerste vier kandidaten. 9. Mary-Anne de Haan, student TBK Samen met het college van bestuur moeten we anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een constante verbetering van het onderwijs heeft onze aandacht. Als lijstduwer wil ik mijn steun tonen aan de CC. 10. Jan Lodewijks, student CiT Kies jij inhoud boven populisme? Durf jij een visie uit te dragen in plaats van een actieplan? Vind jij mopperen geesteloos en beleidsevaluatie een must? Stem dan op mij! CC: omdat actievoeren leuk is, maar ook omdat het om de inhoud gaat! Medewerkerslijst: 1. Clemens Pouw, opleidingsdirecteur bij de faculteit TNW Ik heb mij kandidaat gesteld voor de universiteitsraad om mijn kennis en ervaring in te zetten ten dienste van de UT vanuit het perspectief van de medewerker. Vanuit mijn huidige functie staat de kwaliteit van het onderwijs bovenaan de agenda. Academische vrijheid moet niet verward wor- Ik vind het belangrijk de nadruk te leggen op multidisciplinaire benadering en met andere mensen know-how te delen. Erg belangrijk vind ik het om internationale ervaringen in de studentenprogramma s te verwerken. Daarnaast wil ik graag helpen het platform voor professionele vrouwen sterker te maken. 3. Herman Poorthuis, hoofd Archief bij B&A In de universiteitsraad hou ik me voornamelijk bezig met personeelsbeleid. We moeten ons richten op de ontwikkeling van ál onze medewerkers en hen voldoende kansen bieden om steeds die bijdrage te leveren die nodig is. Als je dat samen doet ben je samen betrokken en gemotiveerd. Dan zal iedereen ook zeggen dat de UT een goede, betrouwbare en aantrekkelijke werkgever is. Dat is het sterkste marketinginstrument dat je in kunt zetten. Uiteraard moeten we als universiteit investeren in onderwijs. Maar de echte investering doe je in jonge, talentvolle mensen: studenten. 4. Andre Veenendaal, onderwijscoördinator Bedrijfskunde/ Business Administration Medezeggenschap vind ik een essentieel middel voor zowel de bestuurders als voor medewerkers. Ga dus sowieso stemmen! Ikzelf ga kritisch kijken naar de kwaliteit van vooral onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Als voormalig student, nu onderwijsondersteuner en straks aio herken ik verschillende belangen en inzichten. Van die kennis ga ik gebruik maken. 5. Alaaddin Al-Dhahir, docent toegepaste wiskunde, faculteit EWI De aansluiting met het vwo moet zodanig verbeterd worden dat de UT hiermee een vooraanstaande positie kan innemen en daardoor meer studenten aantrekt. Ik wil ook Ik ben verkiesbaar voor de universiteitsraad om mijn kennis en ervaring in te zetten om de UT nog beter te laten realiseren geweest zonder functioneren. Ik heb ervaring federatie? Nu lijkt de eens als bestuurslid en tevens heb ik zo zelfbewuste UT in een enkele jaren in een dienstraad identiteitscrisis terecht gekomen. Wat mij betreft moet gezeten. CC is een fijne club Verkiezingen: die bij mij past, mede omdat ze de UT snel haar eigen weg uit studenten en medewerkers gaan. Laat we weer flink aan bestaat. Ik hoop dat de nieuwe de weg timmeren. Met lef en DLWO/ELO van de UT er aan flair. Daarom: niet Pro-TU zal bijdragen dat de informatievoorziening richting student maar Pro-UT! alle beter wordt. 2. Jan van Alsté, opleidingsdirecteur biomedische technologie. 7. Wilma Dierkes, UD bij CTW/ETE (Elastomer Technology Engineering) voorzitster FFNT (Female Faculty Network kandidaten Twente) Voordat ik bij de UT kwam, heb ik in verschillende bedrijven - klein en groot - gewerkt. De gemeenschappelijke noemer van deze organisaties: veranderingen. Mijn overtuiging is dat de inbreng van medewerkers een positief effect heeft op het functioneren van de organisatie. Dat bevordert ook de werksfeer en motivatie. Ik wil mij in het bijzonder inzetten voor beter onderwijs, ik wil de vrouwen aan de UT vertegenwoordigen en de UT op wetenschappelijk gebied een topplaats geven in Nederland en daarbuiten. 8. Frans Houweling, arbocoördinator bij GW en arboconsulent bij EWI. Nadat ik een aantal jaren voor CC in de universiteitsraad heb gezeten, ben ik op dit moment lijstduwer. Evenals Dick Meijer ben ik een van de mensen die voor opvolging kunnen zorgen indien er zetels vacant komen. 3. Marije Telgenkamp, basisarts, geneeskunde gestudeerd in Groningen, sinds januari 2007 promovendus moleculaire Stem op mij. Dan geef je aan dat het de hoogste tijd celbiologie op gebied wordt de deelname aan de van stamcellen, faculteit 3TU-federatie grondig te 10/11 TNW. evalueren. Waar was het allemaal om begonnen en wat heeft het tot nu toe opgeleverd, deze vrijage met onze belangrijkste concurrenten. Was dat niet net zo goed te Stem op mij, want werken en studeren kan plezieriger dan nu het geval is. Dus minder aandacht voor gebouwen en organisatie, maar meer voor mensen. Het landelijke karakter van de campus moet bewaard blijven, eventueel opgefleurd met een friet- 9. Dick Meijer, docent toegepaste wiskunde, faculteit EWI Stem op mij als lijstduwer want de CC-fractie moet ook komend jaar weer groot en breed samengesteld zijn. In zo n fractie kunnen alle onderwerpen beter en evenwichtiger voorbereid worden. CC dus. Beter dan UReka, dat zich ontwikkeld heeft tot een club belangenbehartigers voor studentenzaken en beter ook dan de personeelsleden in pro-ut en de lijst Frits Lagendijk, waarvan geen inhoudelijke standpunten bekend zijn. CC staat garant voor een kritische en evenwichtige UR. Ik heb een frisse kijk op de gang van zaken aan de UT, want ik ben hier nog maar kort. Ik ga het huidige en toekomstige beleid analyseren en verbeteren. Geen ellenlange nota s, maar kort, bondig en duidelijk. Ik kom op voor de belangen van promovendi, een ondergewaardeerde, grote groep jonge wetenschappers die de toekomst van het onderzoek en onderwijs vormt. Zij verdienen het om een medewerkerstatus te hebben, in plaats van als student met een mager beursje! Binnen OPUT en P-NUT ben ik hier ook al uitgebreid mee bezig. Verder moet de informatievoorziening in het Engels voor buitenlandse medewerkers beter. En verder ben ik voorstander van betere automatenkoffie. Regelneef ook zelf van de partij 18 BRANDEN. De brand die vorige week dinsdag de bouwkundefaculteit van de TU Delft verwoestte (rechts) riep binnen de UT herinneringen op aan de brand die op 20 november 2002 het voormalige gebouw TW/RC in de as legde. De meest ontregelende factor was destijds het uitvallen van de internetvoorziening. Artikel op pagina 3. Twente ondermaats bij veni-subsidies De UT haalt slechts de helft van het aantal venisubsidies binnen, dat je op basis van de omvang van de universiteit mag verwachten. Dat blijkt uit de kerncijfers over wetenschap, die het ministerie van OCW deze week heeft vrijgegeven. Het ministerie vergeleek het aantal binnengehaalde subsidies in de jaren met de omvang van het wetenschappelijk personeel aan de universiteiten en toverde zo een getal tevoorschijn dat de relatieve toekenning voorstelt. In rangorde en geld is de vici-subsidie de meest prestigieuze onderscheiding. Twee universiteiten slepen relatief de meeste veni-, vidi- en vici-subsidies in de wacht: de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Hun toponderzoekers doen het goed bij onderzoeksfinancier NWO. De andere universiteiten presteren minder constant. Die behalen in de ene subsidievorm van de zogeheten vernieuwingsimpuls meer beurzen dan gemiddeld en in de andere minder. Delft, Wageningen en Groningen belanden zelfs in alledrie de categorieën onder het gemiddelde. Utrecht stijgt juist ongeveer eenderde boven het gemiddelde uit. In de vidi-beurzen is de Erasmus Universiteit de grote winnaar, terwijl de Vrije Universiteit onderaan bungelt. Twente scoort wel gemiddeld bij de vidi- en vici-subsidies. De grote kampioen van de prestigieuze vici-subsidies is de TU Eindhoven, die er twee keer zoveel verwerft als gemiddeld, terwijl de Vrije Universiteit en de Radboud Universiteit de hekkensluiters zijn met een score die ongeveer eenderde onder de maat ligt. Uitkijken met oversteken... werk maken van kennis UT krijgt virtueel Health-centrum Het thema gezondheid moet aan de UT vorm krijgen in een nieuw virtueel centrum. Dat maakte de leider van de klankbordgroep hoogleraar Maarten IJzerman, vorige week bekend tijdens een interne conferentie. Het startsein voor het nieuwe European Centre for Technology in Healthcare (ECTH, voorlopig de werktitel) wordt gegeven tijdens de opening van het komende academisch jaar, begin september. Voor dat moment is gekozen omdat minister Ab Klink van Volksgezondheid het Twentse academisch jaar 2008/2009 zal openen. Gezondheid is bovendien een van de speerpunten binnen Route 14 waarmee de UT zich wil gaan profileren. Het Healthcentrum moet een Europese uitstraling krijgen en een belangrijke rol gaan spelen op de Europese markt. IJzerman vertelt dat het ECTH gaat bestaan uit een UT-kern en partnerships wil aangaan met universitair medische centra in onder andere Groningen, Nijmegen en Münster. In een later stadium kan ook een samenwerking opgezet worden met andere Europese onderzoekscentra. Het ECTH moet zich volgens de klankbordgroep richten op drie hoofdthema s. Dat zijn de onderzoeksgebieden biomedical technology and technical medicine, health operations research en health promotion and technology. Bij alle thema s Bezoek minister Plasterk English Edition Onderwijsminister Plasterk brengt dinsdag 27 mei een bliksembezoek aan de gemeente Enschede en de UT. De minister begint met een wandeling door de wijk Roombeek en een kort bezoek aan het Rijksmuseum. Daarna staat om half drie (traditiegetrouw) MESA+ op het programma waar Plasterk de cleanroom bekijkt en kennis maakt met een aantal ondernemende wetenschappers die over hun onderzoek vertellen. In de Bastille gaat de minister langs drie studentondernemers die vanuit hun studie, respectievelijk werktuigbouwkunde, industrieel ontwerpen en elektrotechniek, een bedrijf zijn begonnen (Medet Solotions, Dynteq en Wame). Op het eind van de middag, tegen half vier, praat de politicus met ondernemende hoogleraren en wetenschappers in de Faculty Club over hoe belangrijk een universiteit is voor de economische ontwikkeling van een regio en volgt er een korte evaluatie van de middag. Foto: Wikepedia Page 6 moeten gedrag- en maatschappijwetenschappen en technologie samenwerken. Het centrum wil aansluiten bij maatschappelijke problemen zoals een toenemende zorgvraag tegenover een tekort aan personeel, en de steeds hogere kwaliteits- en veiligheidseisen. De oprichting van een Europees Healthcentrum vormt de uitkomst van een rapport dat de denktank (een overkoepeling van alles wat op de UT gebeurt op het gebied van gezondheid) al in 2007 presenteerde. In dat rapport constateerde de klankbordgroep dat de UT veel in huis heeft als het gaat om gezondheid. Een kwart van de hoogleraren heeft een leeropdracht waarin gewerkt wordt in het domein van gezondheid. Volgens IJzerman wordt dit echter nog onvoldoende als één geheel naar buiten uitgedragen. Er is nog een te grote mate van versnippering. Als we die kennis bundelen, kunnen we ons veel sterker positioneren en zijn we een stevigere partner voor andere partijen. Bewust kiest IJzerman er daarom voor om gezondheid op de UT te verenigen in een virtueel centrum, en niet in een instituut. Zes speerpuntinstituten zijn wel genoeg. We moeten een gezicht geven aan de bestaande expertise, maar niemand zit te wachten op een extra bureaucratische laag. Daarom zal het ECTH geen vaste plek krijgen in een van de UT-gebouwen, maar komt er een website (vooralsnog nl) als boegbeeld van het centrum. Er zullen mensen worden aangesteld die het centrum gaan coördineren en de onderzoekers ondersteunen bij het aanvragen van onderzoeksgelden en subsidies. Deze week ging bij de faculteit GW nog een ander nieuw onderzoekscentrum op het gebied van gezondheid van start. Dit Center for e-health research heeft als doel kennis te verzamelen over gezondheidszorg via technologie en valt onder de UT-brede koepel UT. Of het ook onderdeel wordt van het nieuw te vormen ECTH wordt in een later stadium bekeken. Wat vind jij van de campus? Geef je mening en ga naar het forum. route14.utwente.nl

2 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente 2 donderdag 22 mei 2008 jan van alsté nieuwe directeur sterrenwacht lattrop Het mag iets fraaier, de koepel moet weer glimmen Een heldere profilering, meer bezoekers én een stabiele financiële situatie, dat is de missie die Jan van Alsté (62) zich zelf oplegde toen hij in april directeur werd van het Cosmos Ontdekkingscentrum in Lattrop. Deze taak van ongeveer twee dagen in de week, doet hij naast zijn baan als opleidingdirecteur bij biomedische technologie aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Ik kom bij de sterrenwacht in een gespreid bedje, het moet alleen weer opgeschud worden, aldus Van Alsté. SANDRA POOL In de ontvangsthal van het Cosmos Ontdekkingscentrum voor weer- en sterrenkunde, natuur- en techniekeducatie, ook wel bekend als de Volkssterrenwacht Twente, begint Van Alsté aan zijn tweede kop koffie. Ik ben s morgens echt een koffiedrinker, zegt hij terwijl hij een koekje soldaat maakt. Sinds een maand drinkt Van Alsté zijn bakkie troost elke donderdag- en vrijdagmorgen in de knusse horecaruimte van het sterrencentrum, zijn nieuwe werkplek. Hij is nog maar net begonnen, maar de eerste vernieuwingen staan hem al helder voor ogen. Zo zou een flinke onderhoudsbeurt het hart van de sterrenwacht, de koepel met de telescoop, Jan van Alsté: Rustig langs het water, midden in het bos, dat wil toch iedereen? Foto: Arjan Reef. goed doen. Het mag allemaal wel iets fraaier, iets moderner, zegt Van Alsté. De koepel moet weer glimmen! Ook qua filosofie is er genoeg werk aan de winkel. De profilering van het centrum mag best wat duidelijker worden. De sterrenwacht is onze core business met als doel kinderen te leren zich te verwonderen over de uitgestrektheid van het heelal en de nietigheid van de mens. We proberen de wetenschappelijke attitude te prikkelen. In de doe-zaal, naast de expositieruimte waar tientallen telescopen van de bouwer Pieter Meesters staan, licht Van Alsté dit toe. Kinderen kunnen hier allerlei experimenten uitvoeren en zich verwonderen over de kosmos. Dit kan nóg actiever. Niet via de computer, maar door te kijken door een echte spiegelmicroscoop. Ze moeten hier hun energie kwijt, de ruimte beleven en al spelend erover leren. Op het dak van de sterrenwacht kijkt de nieuwe directeur met een big smile uit over de Lattropse weilanden. Dit is mooi hè?, lacht hij. De campus was vroeger ook zo. Je werkte midden in het groen. Nu zitten velen zoals ik in de Horst, ingeklemd tussen de gebouwen. Dit hier is pas natuur. Weer beneden, in de sterrentuin, legt Van Alsté al wandelend over het schelpenpad uit hoe hij op deze rustieke plek terecht is gekomen. De UT-opleidingsdirecteur maakte vijf jaar geleden gebruik van de ouderenregeling om van een fulltime functie langzaam af te bouwen naar een driedaagse werkweek. Maar daar kwam in de praktijk niets van terecht. Ik bouwde aan de nieuwe opleiding biomedische technologie. Ik had voldoende geld om verder te groeien, om adequaat personeel aan te nemen, maar in het kader van het reorganisatieproces blokkeerde de toenmalige faculteitsdecaan Alfred Bliek de personeeluitbreiding van mijn opleiding. Met als gevolg dat Van Alsté gedwongen werd om veel zelf te doen. In plaats van minder maakt hij evenveel uren, of meer. Ik wilde de deelname aan die ouderenregeling terugdraaien, maar de UT werkte niet mee. Ik tekende daarom bezwaar aan. Maar dat werd afgewezen waarop Van Alsté besloot daadwerkelijk twee dagen minder bij de UT te gaan werken. Ik heb het eigenlijk nooit helemaal begrepen, maar goed, de dingen liepen anders dan ik wilde. Dat is jammer, maar er is uitdaging genoeg dus zocht ik voor die uren iets nieuws. De sterrenwacht stond het verst van zijn UT-werk af. Daarom heb ik hiervoor gekozen. Ik heb niets met sterren. Lacht: Ik kijk graag vooruit en niet omhoog. Wél heeft hij iets met het opbouwen en neerzetten van een levensvatbare organisatie. Ik ben praktisch sterk. Het papierwerk probeer ik tot een minimum te beperken. Ik wil snel over gaan tot actie. Wat willen we en hoe bereiken we dat? En daar ook echt de consequenties aan verbinden. Van Alsté denkt bij de sterrenwacht de komende vijf jaar bezig te zijn met het bereiken van doelen, het creëren van draagvlak voor veranderingen en het uitvoeren ervan. Een hele mooie taak binnen een hartstikke leuk centrum, zegt hij en loopt naar een steiger aan de oever van de Dinkel. Is dit niet inspirerend? Het water kabbelt kalm langs de houten vlonder. Schoolkinderen doen hier proefjes met watermonsters in potjes en preparaten, ik zit er weleens om na te denken. Lekker rustig langs het water en midden in het bos, dat wil toch iedereen? utnieuws Onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente jaargang 46. Verschijnt donderdag op de campus; vrijdag/zaterdag buiten de UT. Oplage: exemplaren. Redactie-adres: Vrijhof kamers 215, 216, 217, 228, 219. Postadres: Postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoon: ( ) 2029 zie verder onder redactie. Fax: ( ) redactie: Internet: of via de homepage van de UT. Redactie: Bert Groenman (hoofdredacteur, 2030) Paul de Kuyper (4084) Maaike Platvoet (3815) Sandra Pool (tel. 2936) Office-management: Brigitte Boogaard (2029) Vaste medewerkers: Harold de Boer, Aryo Breton van Groll, Surpiyo Chatterjea, Hjalmar Haagsman, Henriëtte van Dorp, Robbin Engels, Anindita Ganguly, Miriam de Graaff, Bianca Hagen, Egbert van Hattem, Peter Hildering, Bas Klaver, Hans van de Kolk, Ashok Sridhar, Frans van der Veeken, Bauke Vermaas. Automatisering/internet: Martijn Baars Joris van Balen Ivar Engel Foto s: Arjan Reef / Gijs van Ouwerkerk Redactieraad: prof.dr. E.R. Seydel (vz). Advertenties: Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, Tel Site: www. bureauvanvliet.com. Advertentietarieven op aanvraag. HOP: UT-Nieuws is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Adreswijzigingen: Abonnees (ook studenten) dienen deze schriftelijk door te geven aan de redactie UT-Nieuws Postbus 217, 7500 AE Enschede of per Stage of buitenlands studieverblijf: studenten die op stage gaan of in het buitenland gaan studeren kunnen UT- Nieuws op schriftelijk verzoek opgestuurd krijgen. Wie prijs stelt op deze (gratis) service zendt een adreswijziging naar de redactie o.v.v. faculteit, stagelocatie en periode (zo nauwkeurig mogelijk). Kopij: Bestemd voor de Infomededelingenrubriek dient per maandag voor uur in het bezit te zijn van de redactie UT Nieuws. Abonnementen: Jaarabonnement: 37 euro. Abonnementen schriftelijk aan te vragen met vermelding van naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en bank-/girorekening. Abonnementen kunnen wekelijks ingaan. Betaling via factuur. Het jaarabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij men minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt. Technische vervaardiging: Wegener Huis aan Huiskranten B.V. Bezorging Campus: Motorsportgroep UT, coördinator Ivo Peters, tel Copyright UT Nieuws: Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen schema s foto s of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken in enigerlei vorm of wijze. Waar gaat dat heen...? Naam: Sara Ketzer (22) Studie: tweedejaars toegepaste communicatiewetenschap Op weg naar: werkcollege data-analyse en meetinstrumenten Ik heb een beetje haast, want ik ben eigenlijk al te laat. Ik heb zo werkcollege data, een soort statistiek, hier in de Spiegel. Ik zit nu in mijn tweede jaar van TCW en alles gaat eigenlijk wel goed met mijn studie. Het studeert ook wel prettig in Nederland, mooie campus hier. Ik kom zelf uit Duitsland, daar is het hele onderwijssysteem een beetje anders. Tentamens zijn maar een keer per half jaar, en het is eigenlijk veel minder persoonlijk. Dat komt waarschijnlijk ook omdat er hier op de UT maar een stuk of honderd studenten in mijn jaar zitten. Ik denk wel dat het hier in Nederland beter en leuker is. Naast mijn studie? Ik zwem nogal veel, hier op de campus en ook in Duitsland. Niet op hoog niveau hoor, het is gewoon hobby. Ik kom trouwens nog regelmatig in Duitsland. Vorige week nog, met Pinksteren, ben ik het hele weekend bij mijn ouders geweest. Samen met een paar anderen heb ik daar ook een afscheidsfeest bezocht van een vriend van me, die gaat een paar maanden naar Dubai. Of ik zelf ook naar het buitenland ga? Ik heb nog geen concrete ideeën eigenlijk, misschien na mijn bachelor of master, dat weet ik echt nog niet. Voorlopig ben ik nog wel even in Nederland. Maarre, schiet maar even op met die foto, want nu moet ik echt gaan! Foto: Arjan Reef.

3 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente donderdag 22 mei 2008 verzekeringskwestie na grote brand zeer complex geheel Twente biedt Delft haar expertise aan De grootste ramp in de geschiedenis van de universitaire gemeenschap. Zo noemde minister Plasterk de brand die vorige week Bouwkunde van de TU Delft verwoestte. De minister realiseerde zich kennelijk niet dat de UT op die memorabele woensdag 20 november 2002 totaal werd ontwricht door de zware brand die het voormalige TW/RC-gebouw (tegenwoordig Cubicus) teisterde. De schadepost bedroeg destijds 27 miljoen euro. Maaike Platvoet Die uitspraak van Plasterk is mij ontgaan, omdat ik elders in het land was, reageert rector magnificus Henk Zijm. Ook als bestuurder ben je flink van slag Maar ach, ik voel mij niet gepasseerd hoor. Ik zou die uitspraak laten voor wat-ie is. Destijds kreeg de UT ook wel reacties vanuit het ministerie. We hadden wel degelijk belangstelling van landelijke media, maar het komt nu gewoon anders in de pers. Op 20 november 2002 brak in het TW/RC-gebouw s ochtends om acht uur een brand uit, die twee vleugels van het pand volledig in as legde. Veel medewerkers zagen toen hun werkkamers en daarmee allerlei persoonlijke spullen, archieven en wetenschappelijk materiaal letterlijk in de vlammen opgaan. Henk Zijm was destijds decaan van de faculteit EWI en veel van zijn medewerkers waren getroffen door de brand. Toen ik vorige week de beelden zag van Delft, schrok ik behoorlijk. Wat me het allermeest is bijgebleven, was de ontreddering bij veel mensen. Net zoals bij de UT-brand van Toen heb ik ook heel wat huilende mensen op mijn kamer gehad. Voor de betrokkenen is de ramp in Delft afgrijselijk. Maar ook als bestuurder ben je flink van slag, geloof me. Natuurlijk hebben wij, als UT, wat van ons laten horen in Delft. Collegevoorzitter Anne Flierman heeft laten weten dat de UT inzake de verzekeringskwestie heel wat expertise in huis heeft. Hulp is dus aangeboden. Zes jaar na de UT-brand durft Foto: Gijs van Ouwerkerk Zijm rustig te zeggen dat de UT er in financiële zin niet slechter op is geworden. Met de verzekering hebben we alles uiteindelijk naar redelijke tevredenheid kunnen oplossen. Bedragen? Ik weet het echt niet meer. Vanuit het ministerie kwam enige financiële hulp, dat zal Delft waarschijnlijk ook tegemoet kunnen zien. Maar het was niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Wat mij, inzake de verzekeringskwestie, vooral is bijgebleven was de enorme complexiteit van alles. Zo moesten we aanstellingen van promovendi verlengen, omdat hun werk in de vlammen was opgegaan. Heel lastig om dat in geld aan te tonen voor de verzekeraar. Het grote verschil tussen de brand in Delft en de brand in Twente? Zijm: De oorzaak. In Delft was het kortsluiting in een koffieapparaat. Op de UT was de brand aangestoken, dat was al een drama op zich. Over de omvang van de schade in Delft is nog niets bekend. Studenten van de getroffen faculteit zijn ondergebracht in twee tenten, voor medewerkers worden nog twee tenten gebouwd. Het management van Bouwkunde heeft onderdak gevonden bij de faculteit Technische N a t u u r we t e n s c h a p p e n. Ook zijn er in Delft allerlei acties opgezet om de getroffenen te helpen. Zo heeft Ikea kantoormeubilair beschikbaar gesteld en leent de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule uit Aken al haar dubbele boeken uit aan de faculteit Bouwkunde. Studenten zijn daags na de brand de website gestart. Daarheen kunnen mensen hun meest speciale, grappige, mooie en bijzondere herinneringen in briefvorm opsturen. Jong geleerd, oud gedaan In het sportcentrum van de UT vind zaterdag 24 mei het vierde Nederlands Kampioenschap jongleren plaats. Ruim zestig deelnemers uit alle windstreken binden de strijd aan in tien verschillende competities. Zesdejaars TBK-er Menno Hoeksema komt samen met TN-student Mark- Jan van der Meulen uit in de categorie passing, een onderdeel waar jongleerduo s overgooien met kegels. Menno en Mark-Jan zijn al tien jaar verslingerd aan jongleren. Mijn broertje kreeg destijds drie balletjes van Sinterklaas, toen moest ik natuurlijk beginnen, vertelt Menno. En zo is dat eigenlijk verder gegroeid. Mark-Jan: Ik ben ook al tien jaar bezig, maar pas drie jaar echt actief bij Catch Up, de jongleervereniging hier in Enschede. Op het NK zullen zij samen deelnemen aan de passing - competitie. Bij dit onderdeel gooien twee jongleurs kegels over, terwijl zij de meest bijzondere capriolen uithalen. Het is een zogenaamd showonderdeel, waar niet alleen techniek een rol speelt. Er zijn drie technische competities, voor ballen, kegels en ringen. Daar heb je, net als bij schoonspringen, voor elk figuur een basiswaarde. Bij passing speelt dit ook mee, maar is presentatie minstens zo belangrijk. We maken een redelijke kans binnen deze competitie. Passing is onze specialiteit, ook van de vereniging trouwens, en we draaien mee met de top van Nederland. Of we veel oefenen voor zaterdag? Eigenlijk moeten we er veel meer aan doen. Maar we hebben ook de organisatie van het NK in handen. Dan schiet het er wel eens bij in, he! Inschrijven als bezoeker (kosten 5-) kan via CURSUS. In totaal kregen elf leden van de roei-, zeil- en kanovereniging Euros afgelopen maandag op het watersportcomplex aan de Aukevleerstraat een cursus bedrijfshulpverlening. Speciale aandacht van de tweedaagse training ging uit naar ongelukken die rondom het water kunnen gebeuren. Na de praktijkoefeningen werd de cursus afgesloten met een schriftelijk examen. vakbondsleden wijzen sociaal plan catering af Bal ligt bij dienstraad Is 3TU wel goed voor de UT? Meer Lef & Flair? Minder aandacht voor gebouwen en meer voor mensen? Maar ook: kan de koffie niet weer gewoon lekker? de actuele situatie: the present situation actuele onderwerpen: topical subjects TaalCoördinatiePunt English Tip Want more? See De vakbondsleden hebben deze week het sociaal plan voor de cateringmedewerkers definitief afgewezen en leggen de bal nu bij de dienstraad van het Facilitair Bedrijf. Als die raad de rug recht houdt stemt hij niet in met het reorganisatieplan, aldus de vakbonden. In dat geval kan de hele reorganisatie en de komst van een externe cateraar niet doorgaan. De dienstraad vermoedt echter een dubbele agenda bij de bonden. De vakbonden, verenigd in het OPUT, wilden al niet akkoord gaan met het eindbod van het college van bestuur, maar vorige week heeft ook een meerderheid van de leden het sociaal plan afgewezen. Oudere medewerkers kunnen volgens dit plan voor maximaal vijf jaar als UT-er gedetacheerd worden bij de nieuwe cateraar Sodexo. De bonden vinden deze termijn echter te kort en bovendien worden werknemers in hun ogen onvoldoende gecompenseerd op het moment dat ze verplicht uit dienst treden van de UT. De bonden zijn wel met het CvB overeengekomen dat het afgekeurde sociaal plan op individuele basis wordt aangeboden aan de cateringmedewerkers. Zij kunnen dan zelf beslissen of ze er gebruik van maken. Maar Rob Klapwijk, waarnemend voorzitter van het OPUT, acht het aannemelijk dat ook dan de meeste werknemers niet akkoord gaan. In dat geval is het mogelijk dat de hele reorganisatie niet doorgaat, aldus Klapwijk. De dienstraad van het Facilitair Bedrijf moet met het reorganisatieplan instemmen en heeft gezegd dit alleen te doen als er een sociaal plan ligt. Dat ligt er nu dus niet. Als de dienstraad zijn rug recht houdt, stemt hij niet in met het reorganisatieplan. Formeel mag het college de reorganisatie dan niet doorzetten en kan er geen nieuwe cateraar komen. Nou verwacht ik dat de UT het plan gewoon doorvoert, maar dan kunnen werknemers wel naar de rechter stappen. De vraag is echter of het zover komt. Volgens de voorzitter van de dienstraad, Vivian Liebers, is het namelijk niet vanzelfsprekend dat de raad het reorganisatieplan afwijst. Wij zijn van mening dat het helemaal niet zo n slecht sociaal plan is. Ik snap wel dat de bonden de bal bij ons leggen en hopen dat we de reorganisatie blokkeren, maar zij hebben ook duidelijk dubbele belangen. Als zij nu akkoord gaan met het sociaal plan catering, kunnen ze in de toekomst bij andere reorganisaties minder hoog inzetten. Liebers legt komende week het definitieve reorganisatieplan voor aan alle cateringmedewerkers. Daarna wordt afgewogen of de dienstraad instemt met de reorganisatie. Wij zullen luisteren naar onze achterban, maar we kijken ook naar andere belangen. We moeten bijvoorbeeld ook de voortgang van onze dienst in de gaten houden. Bovendien ketsen de medewerkers het plan niet per definitie af. Wij hebben een veel grotere achterban dan de bonden, dus misschien stemt bij ons wel een meerderheid voor. Paul de Kuyper

4 ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente donderdag 22 mei 2008 in memory of ephrem Blue card Het Centrum voor Europese Studies (CES) van de faculteit Management en Bestuur organiseert op vrijdag 30 mei in de Audiozaal van de Vrijhof een discussieavond over de invoering van de blue card waarmee hoogopgeleide kennismigranten zich tijdelijk in de EU mogen vestigen. Emine Bozkurt, europarlementarier voor de PvdA, en voorstander van de blue card, leidt de discussie over dit onderwerp in. Daarna volgt een debat met de zaal onder leiding van Ramses Wessel, opleidingsdirecteur van de opleiding Europese Studies. Het CEScafé begint om uur en is vrij toegankelijk. De Megajump. Foto: Gijs van Ouwerkerk. Megajump achter Horst Achter de Horst staat sinds deze week een heuse pretparkattractie: de megajump van Hennie van der Most, de ondernemer die diverse pretparken bezit. Dit prototype gold als voorbeeld voor een opdracht van eerstejaars studenten werktuigbouwkunde. Zij mochten voor Van der Most een attractie ontwikkelen waarin de bezoeker het gevoel krijgt echt te vliegen. De kans dat de ontwerpen van de studenten ook daadwerkelijk ontwikkeld gaan worden, is echter klein. Volgens begeleidend docent Matthijn de Rooij voldeden de megajumps van zijn studenten weliswaar aan de opdracht, maar waren ze voor Van der Most te ingewikkeld om er een rendabele attractie van te maken. Als beloning schonk de mega-ondernemer wel zijn prototype aan de studenten. De passagier wordt vast- gemaakt aan het uiteinde van de arm en aan de andere kant zit een variabel contragewicht dat gelijk wordt gesteld aan het gewicht van de passagier. Door af te zetten van de grond, kun je dan in een boog van een halve cirkel vrij rondvliegen. Als de megajump eenmaal gefundeerd is en een vaste plaats gekregen heeft, zal de attractie onder andere gebruikt worden tijdens voorlichtingsdagen. Ephrem Gezmu Liche was born on April 8, 1983 in Addis Ababa, Ethiopia, as the youngest of eight children. In August 2000 Ephrem obtained his high school diploma (equivalent of university entrance exam) with very great distinction. From 2000 to 2005 he attended the Bahir Dar University, Bahir Dar, Ethiopia. In July 2005 he obtained a BSc degree in Industrial Engineering, with distinction. During the last two years of his bachelor education Ephrem did volunteer work by supporting street children and giving HIV/AIDS awareness education at Bahir Dar. From 2005 to 2006 Ephrem teached at the Department of Industrial Engineering of the Bahir Dar University as Graduate Assistant. In 2006 Ephrem won a Royal Dutch Shell Centenary Scholarship, which enabled him to do a master s study at the University of Twente during the period In September 2006 Ephrem entered the Faculty of Management and Governance, as a master s student in Industrial Engineering and Management, within the track Production and Logistics Management. He completed his regular courses by mid February 2008, after which he began his final master s internship at CEVA Logistics in Hoofddorp. It was on April 22 that Ephrem did not show up at a crucial meeting in Hoofddorp with all his master s supervisors. Soon after, the police was alarmed. They conveyed the sad message that Ephrem had passed away in his room at an Amsterdam student flat. His death had a natural cause, most probably related with an epileptic seizure. Students who have known Ephrem characterize him as a kind, friendly person with a lot of friends. At first appearance he looked like a modest, quiet guy, who liked to sit in the back of the lecture room. A guy who would never raise his voice. A relaxed guy, also, all too often with a big smile on his face. He seemed very much at ease, wherever he was. Those who knew him better add a different dimension: Ephrem was a well organized man, hard working and ambitious. He was courageous and optimistic. He saw the pressure put on him by the tight two-year scholarship as a serious challenge which he should well control. He knew what he wanted in life. He was not easily influenced, but stuck to his principles. Ephrem was a religious man; the Holy Book was never far from his bed. He had a spirit for sports and was an able tennis player. Patiently and with a twinkle in his eyes he would answer questions about Ethiopia that might have seemed silly to him. If you would inquire about the Ethiopian language he would answer with a smile that there are nearly a hundred languages. Persisting your inquiry you would hear that Amharic and Oromifa were his native languages. He liked to travel a lot, stayed with his sister in Atlanta last summer. He toured through the US visiting friends from his bachelor study. With another sister, Etetu, he spent a fortnight in London around last Christmas. During that visit Ephrem had his first epi- leptic seizure. Another seizure occurred later in Enschede on the stairs of the Calslaan flat. Ephrem was brought to the MST. The medicine he received seemed to help. He realized that it might be dangerous to drive a car or to ride a bike, so, if possible, he walked. Did he realize that he was not even safe in his bed, where he was found, lying close to his Bible? Only 25 years old, Ephrem died. A dearly loved human being passed away. A promising future vanished in an instant. The only comfort, if any, is that Ephrem did not suffer any pain. The great loss remains. Our sincere condolences go to Ephrem s family, friends, and to all those who were close to Ephrem. We wish them all the strength to recover from this terrible shock and hope that wonderful memories of Ephrem Gezmu Liche will accompany them for the rest of their lives. Robert Muhizi, IEM student, friend of Ephrem, Peter Schuur, IEM lecturer, Ephrem s thesis supervisor De kamer van het secretariaat van de EWI-vakgroep Transducers Science and Technology (TST) is nog versierd met plastic bloemen en slingers ter ere van secretaressedag, een maand geleden. Hogekamp 7236 is het domein van Susan Janse (voor) en Judith Kuipers (beiden 39). Op het naambordje op de deur staat Miko s Angels. Susan: Dat is onze hoogleraar, Miko Elwenspoek. Op secretaressedag hebben de promovendi onze naambordjes omgedraaid. Wij zijn nu zijn engeltjes. Geweldig hè? Judith: Die oranje en rood-wit-blauwe slingers blijven nog wel even hangen. Tenzij Nederland het natuurlijk niet goed doet op het EK. Susan: Dan zijn ze zo weg. Judith: We delen deze kamer nu bijna een jaar, maar alleen op dinsdag en donderdag zijn we er allebei. Susan: Er wordt hier echt in- en uitgelopen. Judith: Nee hoor, storend is het niet. Ze willen gewoon dingen weten of ze hebben iets uit de kast nodig. Susan: Dat kunnen ze ook zelf pakken. Judith: Ja, maar vragen is altijd makkelijker, hè. Susan: Eigenlijk hebben we allebei onze eigen professor. Judith werkt voor Elwenspoek en ik voor Gijs Krijnen. Als we samen zijn dan doen we allebei onze eigen taken, maar op de dagen dat een van ons alleen is, neemt ze de telefoon en mail van de ander waar. Judith: Dat werkt heel goed, we doen dat over en weer zo. Susan: En anders kunnen we altijd nog elkaar bellen voor hulp. Judith is nooit te beroerd op haar vrije dag even met een vraag te helpen.we hebben natuurlijk ook liever dat alles goed loopt dan dat we de volgende dag klachten krijgen. Judith: We hebben allebei vanuit huis toegang tot onze werkplek. Ik ben er zelf bij hoor, maar dan schakel ik s avonds wel eens in en dan zit je ongemerkt toch te werken. Susan: Dat is het nadeel van een thuiswerkplek, ja. Kamergenoten Ook in Kamergenoten? Bel of mail met de redactie! Foto: Arjan Reef.

5 ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente donderdag 22 mei 2008 ad lagendijk schreef survival guide for scientists Soms schaam ik me voor dit boekje Spinoza-winnaar en natuurkundehoogleraar Ad Lagendijk, lid van de UT-vakgroep complex photonic systems, presenteerde vorige week zijn Survival Guide for Scientists. Hij schreef het boek om jonge onderzoekers, veelal promovendi, wegwijs te maken in de jungle van de wetenschap. Maar ook gevestigde wetenschappers raadt hij aan de gids ter hand te nemen. Het is verbazingwekkend dat ik me nog dagelijks, zelfs op topniveau, erger aan slechte voordrachten of schreeuwende powerpointslides. paul de kuyper Is de wetenschap echt zo n jungle? Er is een groot aanbod aan artikelen en ontdekkingen. Het is handig om dan de regeltjes te kennen, want dan accepteert een tijdschrift je eerder. Je hebt jaren aan iets moois gewerkt. Waarom zou je dan niet je best doen om het netjes te presenteren? In dit boek staan richtlijnen, en als je die volgt, heb je een veel grotere kans dat iets gepubliceerd wordt. En dus is dit handboek noodzakelijk? Er bestaan wel veel meer van dit soort boekjes, maar die hebben vaak lange saaie alinea s. Dit boek is een opsomming van allemaal korte regeltjes en tips. Je hebt het binnen twee uur uit, maar het is geen boek dat je achter elkaar door leest. Een van mijn eisen aan de uitgever was dat als je het boek openslaat, het ook open blijft liggen. Je moet het makkelijk kunnen lezen naast de pc. Veel adviezen uit de Survival Guide lijken vrij triviaal. Een conclusie is geen samenvatting, bijvoorbeeld. Of gebruik geen volledige zinnen op een slide. Is dit boek niet meer een handboek voor beginnende studenten? Ik zou het niet raar vinden als derdejaars dit boek als verplichte literatuur krijgen. Daar kunnen ze heel veel van leren. Maar voor eerstejaars is Hoe komt het dat ook zoveel ervaren wetenschappers volgens u nog de fout in gaan? Enerzijds was er in het verleden weinig aandacht voor wetenschapscommunicatie, hoe breng ik mijn werk onder het voetlicht. En anderzijds vindt er nauwelijks terugkoppeling plaats. Weinig mensen durven tegen hun hoogleraar te zeggen dat hun presentatie ronduit slecht De brand die vorige week dinsdag het faculteitsgebouw Bouwkunde van de TU Delft verwoestte, trok de hele dag vele nieuwsgierigen. Ook een groepje studenten zit in het gras te kijken. Ze hadden die ochtend een presentatie en waren al op de derde verdieping van het pand toen het brandalarm afging. We hadden niet door dat het ernstig was en hebben eerst rustig onze usb-sticks gepakt, vertelt één van hen. Studentassistent Tess Zandbergen zit er ook. Zij is bezig een conferentie te organiseren die in de aula van het gebouw gepland is. Wat mij betreft gaat het gewoon door. Cynisch voegt ze eraan toe: Ik heb het nooit een mooi gebouw gevonden. Nu al helemaal niet meer. Uit een peiling onder honderd RUG-studenten blijkt dat opvallend veel studenten (driekwart) tijdens de universiteitsraadsverkiezing stemt. Veertig van de ondervraagden stemt op een bekende. Ook werd geantwoord: Ik heb een ijsje van die jongen gekregen en beloofd om op hem te stemmen. Of: Ik heb op Valentijn gestemd omdat ik dat zo n mooie naam vond. De honderd deelnemers kregen ook een foto van hun CvB-voorzitter Simon Kuipers onder ogen. Slechts vier van hen wisten wie de wat oudere heer met bril was. De rest meende dat het Toon Hermans betrof, Mahatma Gandhi, een geleerde of die van defensie. het nog te vroeg. Je moet het wel kunnen gebruiken en weten waar je het moet toepassen. Je moet op het niveau zijn dat je een voordracht moet geven of bijvoorbeeld je eerste Engelstalige tekst moet inleveren. Maar ook voor hen zullen veel regels vanzelfsprekend zijn. Soms schaam ik me voor mijn eigen boekje, zo triviaal is het. Ik heb het in eerste instantie geschreven voor masterstudenten en promovendi, maar ik merk helaas nog dagelijks dat ook onderzoekers op topniveau het zouden kunnen gebruiken. Ik maak zo vaak mee dat presentaties overvolle slides bevatten of dat de informatie je met drie uitroeptekens wordt toegeschreeuwd. Of mensen zijn overenthousiast en vertellen zoveel dat de boodschap niet meer overkomt. Ik vraag me dan af wat ze daar mee willen bereiken. Het gaat om duidelijkheid en leesbaarheid, niet om aandachttrekkerij. De bladen Ad Lagendijk.' Foto: archief UT-Nieuws augustus was.voor een volle zaal moet je dat ook niet doen, maar ik vind wel dat je voor een belangrijke lezing een proefvoordracht moet houden waarin een paar mensen je genadeloos onderuit kunnen halen. Ik doe dat zelf ook en sta er dan wel eens van te kijken hoeveel er nog verbeterd kan worden. Met wat pech ben je nog een volle dag bezig je presentatie aan te passen. Maar waarom zou je het niet doen? Je krijgt misschien maar één keer de kans om op dat belangrijke congres een lezing te geven. Het boek is gebaseerd op uw ervaringen. Heeft u een dergelijke gids gemist aan het begin van uw carrière? Toen ik in 1973 promoveerde had je nog geen powerpoint en geen beamers, maar ik zou wel behoefte hebben gehad aan richtlijnen hoe je wetenschappelijke artikelen schrijft of hoe je omgaat met een refereerapport. Mijn grootste schade, of schande, is geweest dat ik een artikel heb opgestuurd naar een tijdschrift en dat de referee schreef dat het artikel niet deugde. Ik heb toen een boze brief terug geschreven die bijna langer was dan mijn artikel, waarin ik eigenlijk het hele artikel nog eens herhaalde. Dat moet je natuurlijk nooit doen. In mijn boek stel ik dat een referee het nooit fout heeft, en als dat wel zo is, dat je hem dat niet moet zeggen. Als ik dat destijds had geweten, was mijn artikel veel eerder geaccepteerd. Survival Guide for Scientists, Ad Lagendijk. Amsterdam University Press. 260 pagina s. 19,90 euro. Kinderradioloog dr. Simon Robben is door zijn studenten uitgeroepen tot de beste docent van geneeskunde. Hij heeft dat te danken aan zijn passie voor het vak, zijn inspirerende werkvormen, zijn feedback en humor. Robben zelf zegt geen aangeboren passie voor onderwijs te hebben. Ik had er niets mee. Lesgeven was een noodzakelijk kwaad. Studenten waren lastig en hielden je van je werk. De ommekeer kwam tijdens een praatje voor radiologen toen hij de moed had een grapje te maken. De zaal barstte in lachen uit. Sindsdien maakt Robben terloops grapjes tijdens zijn colleges. Hij lijkt op Herman Finkers, vinden de studenten. En dat dus niet alleen vanwege zijn snor. Communicatiewetenschapper Ben Tiggelaar vraagt zich af of hij wel in de rubriek Roem thuishoort. Ik heb niet de ambitie om BN er te worden. Dat hij door de media als managementgoeroe wordt gezien, laat hem koud. Wat mij aantrekkelijk maakt ten opzichte van anderen is mijn volstrekte nuchterheid. Grachtengordeltypes die elkaar met scherpe stukjes over en weer afserveren, vind ik nogal nikserig. Tiggelaar probeert managers te onderwijzen, te motiveren en te inspireren. Over bijeenkomsten van medewerkers op de hei om de klokken weer gelijk te zetten, is hij duidelijk. Zodra ergens de zinsnede valt: we gaan komend jaar een beetje meer letten op dit en dat, weet ik genoeg: dan komt er niets van terecht. Ceres is 130 jaar geworden. Iedereen die ooit iets met de Wageningse studentenvereniging te maken heeft gehad, verzamelt zich voor het bestuursgebouw. Oude Ceresdames en -heren knabbelen aan hemabroodjes en drinken appelsap in de zon, alsof het hun pils van vroeger is. Als de rijtuigen vol worden geladen, lijkt het zelfs een plechtige aangelegenheid te worden. De prachtige jurken en hoge hoeden dragen hieraan bij. Omstanders kijken verbaasd naar de stoet.twee internationale studenten zijn ervan overtuigd dat ze bij iets heel belangrijks aanwezig zijn. Een klein jongetje denkt daar anders over. Zijn moeder roept herhaaldelijk: Céres, niet circus. Schrijven met houtskool IO-student Jeroen van den Bosch (25) viel begin mei voor de tweede keer in een half jaar in de prijzen bij een ontwerpwedstrijd. In november bedacht hij voor Essent nog een veilige manier om gaskranen te verwijderen, dit keer ontwierp hij de zogenaamde Black Box, een instrument dat uit losse takjes schrijfgerei maakt. Hij won er een eervolle vermelding mee bij de internationale Marksman Design Award. Hoe werkt dat, van takjes een pen maken? Je kunt gewoon een takje uit de tuin in deze Black Box stoppen. Binnenin vindt pyrolyse plaats.twee waxinelichtjes verwarmen de takjes van onderaf. Als hout zonder dat er zuurstof bijkomt wordt verhit op een temperatuur boven de 300 ºC krijg je houtskool. En met die houtskoolstokjes kun je schrijven. Wat ouderwets, met houtskool schrijven. Het uitgangspunt van de wedstrijd was om de perfecte pen te ontwerpen, die gebruikt kan worden als relatiegeschenk. Maar als ik een pen krijg, denk ik meestal, goh wat leuk, en dan belandt-ie in een la. Daarom wilde ik iets bijzonders ontwerpen. Ik weet niet of de Black Box veel gebruikt zal worden, maar het is wel een object dat mensen op hun bureau zouden willen hebben staan. Het verdwijnt niet direct in een la. Wordt het ontwerp ook geproduceerd? Waarschijnlijk niet. Ik heb uiteraard wel testjes gedaan om te kijken of het principe van pyrolyse werkt. Dat bleek het geval. Het winnende ontwerp gaat in productie en misschien een enkel ander ontwerp, maar ik verwacht niet dat mijn Black Box gefabriceerd zal worden. De jury was heel tevreden, maar beschreef het wel als een nicheproduct. Dat is het ook, er is een te kleine markt voor. Hoogstens een paar kunstenaars gebruiken houtskool om mee te schrijven. Kunnen we binnenkort nog meer winnende ontwerpen van je verwachten? Ik heb kort geleden nog wel iets ingestuurd, dus wie weet. Ik doe dit vooral omdat ik het leuk vind. En het is goed voor mijn portfolio om een aantal producten te maken die buiten de opleiding vallen. Na mijn studie hoop ik op een klein ontwerpbureau te kunnen werken. Of een eigen bureautje. Dat zou helemaal mooi zijn.

6 ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente Thursday 22 May 2008 OPEN YOUR EYES TO THE WORLD AT THE LET S GO! FAIR Enhance learning by studying abroad Why bother to study abroad? In this global age, when some border crossings designate little more than parcels of land coupling two countries, loads of students are seizing new opportunities available to study abroad. It helps to develop language skills, future career prospects and social development, says Inge van Haare, the International Office coordinator for Exchange and Study programs at the University of Twente. Last week, van Haare traveled to Lisbon, Portugal to take part in the Erasmus Coordinators Conference (ERACON) at which current research showed, University students, who travel abroad to study or participate in an internship, generally have a better prospect of finding a job after graduation than students who never participate in a study-abroad program or internship. For students, opportunities to study abroad are readily available. The UT currently collaborates with 150 participating, partner universities, mainly within Europe, working closely with the European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Bilateral agreements are ar ranged through the International Office with ECIU univer sities in Denmark, Spain, Portugal, France, Germany, Sweden and the United Kingdom. Outside of Europe, the UT has established agreements with two associate ECIU members, the Swinburne University of Technology (Australia) and the Tecológico de Monterrey (Mexico). By far, the most popular study-abroad destinations for UT students, according to van Haare, are to Norway, Sweden and Australia. If students want to apply to a university outside of the EU, the International Office will send their application by express mail, she said. Almost any student, who wants to study abroad, can receive a scholarship. We really want to motivate students to travel and not let money be some sort of obstacle. Foremost, students have to take steps to define which study abroad program suits their specific personal needs, and which will enhance their pursuit of an academic degree. In advance of planning a trip, she advises students to begin, for example, by answering practical questions like, Where do I want to study abroad? and besides this, What are the possibilities in my field of study? or When will I travel and for how long?. Arguably the most advantageous studyabroad program in Europe, filled with enormous perks, is offered in collaboration with Erasmus partner universities. Dutch exchange students never have to pay tuition fees, nor do they need to worry about finding adequate accommodations. Host universities assist students and stimulate integration through the Erasmus Student Network, which provides support in the form of year-long activities, organized to gradually help students adapt to a new culture. This academic year, based on the number of applications and the increased interest from students, we anticipate a significant growth in the number of students going abroad, said van Haare. She attributes this rapid growth to the promotion efforts with ECIU partners and the upcoming Let s Go! Fair. In addition to workshops and an information market, representatives from ECIU universities will be on hand to answer questions. Students can also have the opportunity to talk with other students who have already traveled abroad, says van Haare. Ellen in England In August of 2007, UT student Ellen van Reuler, currently studying Industrial Engineering and Management, spent a year abroad at the University of Manchester in England. Like most students studying abroad, van Reuler experienced first hand what it felt like to be the minority, All my fellow students were British and during the introduction program for international students, I seemed to be the only one with relatively short, blonde hair. She stayed comfortably in a small studio apartment with other students, though she comments, A funny detail is that, although only post graduate and mature students lived in my building, we had two tutors who took care of us. While studying abroad, she joined the University of Wales Hiking Club and toured the Lake District, Yorkshire and the Peak District, claiming the views were beautiful. Her worst experience manifested on a day trip to the city of Blackpool, The beach, she remarks, was totally covered Coordinator: Robbin Engels/UT-Nieuws Contributors: Ashok Sridhar, Supriyo Chatterjea and Anindita Ganguly For comments and suggestions, For previous editions, see: Click on it! Link of the week: Visit this website, aptly named Dissertation Land, to manage and cope with the grueling process of finishing your dissertation. Explore tips on time management, look at sample dissertations, and laugh at the humorous anecdotes and reflections from current and former students. One PhD reflects, I learned that in the olden days, people kept their only copy of their dissertation in the freezer the last place to burn if there was a fire. Today, people keep copies of diskettes at their neighbors houses. with concrete. If you want to see the counterpart of British high culture than you should visit Blackpool. For van Reuler, a year spent studying abroad highlighted a few, though not many, cultural differences compared to her Dutch campus life. She was surprised to learn that in the academic program, every piece of course work is marked by two examiners and might later be seen by an external examiner, and that the library stays open for seven days a week, 24 hours each day. She also noted, students were not required to buy their own books. This was the second trip abroad Estafest jazz for van Reuler; she also participated in a summer internship to Australia in 2005, and both experiences lead her to the opinion, I would certainly recommend for people to go abroad for study purposes. Tjeerd in Ireland In 2007, Tjeerd Schuitemaker, a Mechanical Engineering student, mastering in Fluid Dynamics, went on a fourmonth internship to the Trinity College Dublin in Ireland. Allotting ample time outside his internship, he traveled to Houth on the peninsula coast, the Cliffs of Moher and the Connemara, noting along the way that the people of Ireland were really nice and hospitable. According to Schuitemaker, It is said that Irish people are the friendliest people in the world. As proof, Just go to a pub with live music and drink a pint of Guinness. You will soon discover what I mean. The Jazz Podium Drienerlo presents Estafest four the newly formed, fresh jazz quartet playing together with a wild force and offering moments of uncanny improvisations; each musician matching the other in combinations (duo, solo, trio and quartet). What happens to the music? Four utterly imaginative musicians are curling round each other and coloring each note together in an open, free-flowing musical structure. Audience members are guaranteed to be swept along with the powerful energy of the moment. How did the experience change him? He says, I think I now know more about the world, and I look at the world around me with a broader view. Monday, 26 May, 8:15pm, Vrijhof Amphitheater, 10-/ 6(students, UT personnel with Xtra-card), 4- (students with Xtra-card) For more information on Let s Go!, visit this website: nl/letsgo More information: lecture Eve s Apple Carla Millar, a former UT professor of International Marketing and Management at the School of Management and Governance, will give a lecture on May 28 in the Faculty Club (Bloomzaal). Her rousing talk, entitled Eve s Apple, will shed light on how the knowledge economy, looking at the university from a knowledge point of view, should lead to a better valuation of what to do in research and teaching, and how building reputation strengthens the international positioning of the university. The lecture will begin at 3:00pm, ending at 4:00pm with an opportunity for participants to enjoy a drink. If you would like to attend the lecture, respond by sending an to: For further details about the lecture, visit the FFNT website: Robbin Engels While on her study-abroad trip Ellen van Reuler took a short hike to the 250 meter high summit of Arthur s Seat, the long-extinct volcano, located to the east of Edinbugh, Scotland. The Edinburgh Castle is in the background. It s in bloom again Windmills, clogs and tulipsthese are all things that Holland is most famous for. So, it comes as no surprise that every year during the three months of spring, the 82 acres of land at Keukenhof, with its beautifully orchestrated beds of tulips, daffodils, orchids and other flowers, attract more than 700 thousand visitors from around the world. In the early part of the 15th century, the Keukenhof Gardens housed the castle of a countess of Holland. She cultivated a part of the land to grow fresh vegetables and herbs for her kitchen. That is how Keukenhof, translated as kitchen gardens, got its official name. The gardens first opened its gates to the public in 1949, thanks to the efforts of the then mayor of Lisse, who along with ten other leading bulb growers, conceived the idea of a permanent annual flower exhibition. Currently more than 100 companies supply the flower bulbs, which are then planted by approximately 30 gardeners, starting from the end of September. The bulbs are planted in such a manner that when one group of bulbs has withered away, the others are in full bloom. This ensures a continuous flow of colors throughout the season. The best time to visit these gardens are in the last week of April and the first week of May as that is when the most variety of bulbs are in bloom. It takes the better half of a day to go through the four main pavilions do justice the wide variety of flowers on offer. This year it is also possible to cycle within the park grounds. The park is open from 8am to 7.30pm every day, though the ticket offices close at 6pm. It is possible to purchase the tickets online. Places to eat and souvenir shops are within the garden grounds, though they are very expensive. For more practical information about the Keukenhof, visit the official Keukenhof website, Anindita Ganguly

7 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente donderdag 22 mei 2008 frits spoek stond aan de wieg van internationalisering Alles draait om netwerken Toen Frits Spoek (64) vijftien jaar geleden het International Office opzette, stelde het begrip internationalisering nog niet zoveel voor. Onder druk van Brussel was het in de jaren negentig vooral van belang om UT-studenten warm te maken voor een buitenlandse stage. Nu Spoek met pensioen gaat, liggen de prioriteiten anders: zoveel mogelijk internationale studenten moeten juist naar de campus toe. Maaike Platvoet Frits Spoek houdt vandaag (donderdag) zijn afscheidsreceptie in de Faculty Club. Een week geleden blikte hij alvast even terug op zijn vijftienjarig dienstverband op de UT, waarbij elke move in het teken stond van internationalisering. Eerst bij het toenmalige Centre for Advanced Education, later als hoofd International Office (IO) en uiteindelijk als stafmedewerker internationalisering. Toen ik in 1993 het International Office opzette, was dat vooral om studenten te stimuleren om een stage of afstuderen in het buitenland te doen. Brussel verstrekte namelijk subsidies, vertelt Spoek. Maar ook moest de UT meer doen aan haar internationale relaties. Uiteindelijk groeide het International Office uit tot de huidige organisatie van acht man. Hij kijkt met veel plezier op zijn periode bij het IO terug, al is er ook een schaduwzijde. In 2005 kwamen twee naaste medewerkers Gerrie Beumer en Suzanne van der Kolk vlak na elkaar te overlijden. Dat was vreselijk, het hakte er ongelooflijk diep in, verwoordt Spoek die moeilijke periode. Suzanne zou mij opvolgen, als hoofd van het IO. Het werk draaide bovendien gewoon volop door. En dan verlies je twee bijzondere mensen. Spoek verlaat daarna het IO Karin Paardenkooper volgt hem uiteindelijk op - en Lustrum Dimensie De studievereniging voor psychologie en EDMM liet haar vijfjarig bestaan afgelopen week niet onopgemerkt voorbijgaan. Tussen de openingslunch vorige week dinsdag en het slotfeest gisteravond stonden allerlei leuke activiteiten op het programma, zoals een filmavond en een dagje naar Moviepark Germany. Voor de mannelijke studenten die bij de vereniging relatief schaars zijn stond een avond gepland met allerlei stoere activiteiten zoals een eetwedstrijd en bierproeverij. De vrouwen werden op een andere dag juist verwend met massages, Foto: Frans van der Veeken. make-up workshops en een chocoladefontein. De lustrumcommissie zag in de mijlpaal van de vereniging een goede gelegenheid om ook eens iets te doen voor een goed doel en zamelde gedurende de week geld in voor de Clini Frits Spoek: Ooit halen de Aziaten ons in. Foto: Arjan Reef. wordt stafmedewerker internationalisering. Hoewel op het gebied van internationalisering veel veranderd en verbeterd is de laatste jaren, blijkt regelmatig dat bepaalde zaken toch niet voor elkaar zijn als een buitenlandse student of medewerker naar de campus komt. Spoek: Als je, zoals in mijn geval, op centraal niveau zit krijg je niet altijd mee hoe de faculteiten intern dingen regelen. Zo komt het dus nog wel eens voor dat een buitenlandse student Nederlandse studieboeken krijgt. Cultuurverschillen blijven ook een probleem. Nederlanders zijn nou eenmaal brutaler, informeler. Vooral studenten uit Aziatische landen hebben daar moeite mee. Zij zijn helemaal niet gewend om voor zichzelf op te komen. Jaarlijks komen er tussen de 200 en 300 master- en PhDstudenten naar de UT, weet Spoek. Collegevoorzitter Flierman wil dat aantal graag omhoog hebben, ook met het oog op het streefgetal van tienduizend UT-studenten in Om de buitenlandse student naar Enschede te krijgen, zijn vooral de relaties met internationale instellingen van belang, zegt Spoek. Neem China bijvoorbeeld. Daar was ik vorig jaar nog met rector Henk Zijm op werkbezoek. China stuurt graag studenten naar westerse landen op basis van hun contacten, informeel en formeel. Wil je dus meer Chinese studenten aantrekken, dan zal je moeten investeren in de relaties daar. Ja, dat is heel intensief. Maar internationalisering bestaat nu eenmaal voor tachtig procent uit netwerken. Over dat werkbezoek: Elke keer vertel ik eigenlijk hetzelfde. Dat de UT de enige campusuniversiteit van Nederland is, dat we goed zijn in onderzoek en dat we over veel faciliteiten voor studenten beschikken. Omdat veel zo niet alles draait om goede internationale relaties, spelen alumni in het buitenland een belangrijke rol vindt Spoek. Die vormen een van de belangrijkste bronnen op internationaliseringsgebied. De UT wordt nu actiever met haar alumnibeleid, maar het duurde wel lang voordat het op gang kwam. Nu bestaat er zelfs al een alumnikring in Vietnam. Ander toekomstig aandachtspunt is de relatie van PhDstudenten. Spoek denkt dat Clowns. Bijvoorbeeld door fietsen voor twee euro per stuk te pimpen. Met een stapel spuitbussenverf en potten hoogglans werden dan ook enkele saaie stalen rossen getransformeerd tot opvallende glimmende tweewielers. het voor het netwerk beter zou zijn als deze promovendi niet één aangesloten periode op de UT zijn, maar verspreid. Zeg maar, een jaar op de UT en een jaar in het thuisland. Dat stelt je namelijk in staat om een goed netwerk op te bouwen met die universiteiten. Dat de UT zich - in de slag om studenten - voor een groot deel op Azië richt, vindt Spoek wel logisch. Daar zit immers een groot potentieel aan studenten en de eigen landen bezitten onvoldoende knowhow om ze zelf op te leiden. Maar de technische ontwikkelingen in Azië gaan hard. Ooit halen ze ons in, dus moet de UT zich ook op andere gebiedsdelen richten. Voor elk werelddeel een gebiedsmanager bij het International Office zou daarom het meest ideaal zijn. En vergeet landen als Afghanistan, Irak en Iran niet. Hoewel het politiek allemaal wat lastiger ligt, moet je toch stimuleren dat ook mensen uit deze landen A.T. Kearney Training Conflicthantering hier kunnen komen studeren. Bovendien denk ik dat het opleiden van mensen helpt om deze landen ook daadwerkelijk te veranderen. In 3TU-verband zou veel meer gezamenlijk moeten worden geworven. Dat gebeurt veel te summier. Nederland is nou eenmaal een te klein land om met z n allen de buitenlandse markt te bestormen. Ook het afstemmen van subsidieprogramma s moet beter binnen de 3TU s. Spoek is blij dat internationalisering ook onderwerp van gesprek is binnen de Route 14 discussies. Want zonder internationalisering kan de universiteit niet draaien in deze globaliserende wereld. Internationalisering zorgt ervoor dat je een belangrijke rol speelt in de wereld. De Universiteit Twente moet een begrip zijn, misschien niet een die iedereen kent, maar wel een die uitstekend onderwijs en onderzoek verzorgt. Dat komt de rest vanzelf. Woensdag 11 juni 2008 van uur tot uur Universiteit Twente De A.T. Kearney Training Conflicthantering is speciaal bedoeld voor (oud)bestuurders van alle UT studentenverenigingen. Ben je in de laatste fase van je studie, actief en ambitieus en heb je in je bestuursjaar ervaren hoe belangrijk het is om goed om te gaan met meningsverschillen of zelfs conflictsituaties? Wil je leren beter om te gaan met verschillende conflictsituaties? Schrijf je dan in voor deze interactieve training en stuur je CV naar Er zal voor lunch worden gezorgd en we sluiten de dag af met een borrel in de Unionbar. De inschrijving sluit op 6 juni om uur. Diezelfde dag nog laten wij je weten of je geselecteerd bent. A.T. Kearney is een strategy consultant met een wereldwijd netwerk. We helpen onze klanten met het oplossen van complexe problemen, onder andere op het gebied van strategy en operations. Wat ons uniek maakt zijn de mensen die bij ons werken. Kenmerkend zijn de no-nonsense en down-to-earth mentaliteit, het pragmatisme en de gedrevenheid om het beste resultaat neer te zetten. We geven work hard, play hard ook werkelijk betekenis. Of we nu met z n allen gaan karten, squashen, skiën of naar Marrakech gaan: we gaan er met dezelfde gedrevenheid tegenaan!

8 S Want to push back your boundaries? Visit the Gasunie Project Challenge! Hogeschool Tio is gespecialiseerd in korte hbo- en mbo-opleidingen voor de eventsector, hotellerie en reiswereld. Inmiddels betreden jaarlijks 1400 afgestudeerde Tio-studenten de arbeidsmarkt. Daarmee is Tio in Nederland de grootste leverancier van nieuw personeel voor de wereld van hospitality en toerisme. Hogeschool Tio heeft geregeld interessante bijbanen voor studenten: STUDENTEN GEZOCHT Come to the Gasunie Project Challenge on 28 May, hrs at Gasunie s head office, Concourslaan 17, Groningen Wij zoeken studenten voor: Do you want to go further? Then come to Gasunie s head office in Groningen on 28 May. For Gasunie is a prime example of a company where you can actively explore your boundaries and realise your full potential. From London to Moscow, our infrastructure is one of the largest in Europe. The (international) projects that we are working on will fire the imagination of ambitious engineers, economists and lawyers. Exciting projects in which students, trainees and new entrants can be directly involved! You will work as part of multidisciplinary teams, so you can gain experience together and learn from each other. Come and get to know one of the leading companies in the Netherlands and find out where your chances and opportunities lie. If you want to sign in for the event and for more information please check out Wat hebben wij te bieden: takes gas transport further Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam / Rotterdam, Utrecht

9 ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente donderdag 22 mei 2008 Afscheid van een bootsman PRIJZEN. De Drienerlose atletiekvereniging Kronos veroverde op het NSK in Groningen drie gouden, één zilveren en vier bronzen plakken. Vooral Karin Gorter maakte indruk op de loopnummers. Zij pakte liefst twee keer goud. Eén maal op de 800 meter ( ) en één maal op de 1500 meter ( ). Brenda Pouw kreeg na afloop een gouden (speer), een zilveren (kogel) en een bronzen plak (discus) omgehangen. Voor Erik Mulderij was er brons bij het speerwerpen en ook Kirsten Pondman werd derde in Groningen op de 400 meter. Robert Hogerwerf completeerde het succes voor zijn vereniging met brons op de 5000 meter. Tweede Pinksterdag, maandag 12 mei 2008: er heerst een drukte van belang op Euroswatersportcomplex aan het Twentekanaal. De zon schijnt volop, er wordt gelachen, traantjes vloeien. Honderden mensen, waaronder tientallen alumni, zijn bijeen om feestelijk afscheid te nemen van Marinus Goedhart. De trouwe bootsman van de Eurosverenigingen gaat met pensioen. Vrijdag 30 mei neemt hij met een receptie ook afscheid van de UT. Sprekers bedanken Goedhart voor zijn tomeloze inzet, oude verhalen komen tot leven. Hoogtepunt van de middag is de presentatie van het boek De bootsman schrijft, waarin Marinus meer dan acht lustra vol Euros-herinneringen heeft verzameld. Goedhart leverde het materiaal, maar had er verder geen omkijken naar. Dat deed Euros voor hem. Marinus neemt die middag tientallen cadeaus en lovende woorden in ontvangst. De roeiers wijzen er nadrukkelijk op dat ze zonder de bootsman niet in staat zouden zijn geweest diverse grote prijzen te winnen. Als dank geven ze Marinus een fraaie fiets, waarmee hij nog vaak naar het watersportcomplex kan komen. De zeilvereniging merkt op dat vlaggenschip Ebenhaëzer zonder de bootsman niets dan een onbruikbaar karkas zou zijn en dankt Goedhart met een gereedschapskast voor in de nieuwe loods, opdat hij nog regelmatig kan komen klussen. Het kanogezelschap denkt terug aan de verandering van houten naar kunststof boten en geeft de scheidend bootsman een prachtige peddel met chique speeddating Smakelijk netwerken inscriptie, als dank voor zijn vele reparatiewerk. Marinus zelf heeft een speciale expositie ingericht waar vele Euros-herinneringen staan opgesteld. Zoals ansichten, geboortekaartjes en kalenders. Vanaf 1 juni is Lloyd van Hout de nieuwe man voor al het kluswerk aan het Twentekanaal. Zie ook website: utnieuws.utwente.nl Tekst en foto: Frans van der Veeken Regel je zaken goed op papier, vergeet de arbeidsongeschiktverzekering niet! En, ondernemen is heel wat anders dan een bedrijf runnen. Zo maar een paar uitspraken die dinsdagavond op tafel kwamen tijdens het zesgangen diner in de Faculty Club, bedoeld voor studentondernemers en georganiseerd door Kennispark Twente en USE (een commissie van de Student Union). Dertig starters schoven aan en praatten tussen de asperges en zalm door over belastingformulieren en de rompslomp van patenten. Het speeddating diner was een warming-up voor de studentondernemersdag die gisteren plaats had in het Ondernemingshuis Twente. Na elke gang wisselden de studenten van tafel. De één zat strak in pak - stropdas, colbert en glimmende schoenen - aan tafel. De ander simpel in spijkerbroek, t-shirt en trui. Underdressed? Gezien het geserveerde eten, ja. De chefkok creëerde de meest smakelijke culinaire hoogstandjes. Gezien de sfeer, nee. Die bleef aan tafel lekker informeel. Janarthanan Sundaram nipt van zijn witte wijn. De student elektrotechniek is hier om contacten te leggen, maar ook om zaken te doen. Ik probeer iedereen aan te sluiten bij mijn bedrijf 123 Telcom. We bieden scherpe beltarieven voor de vaste telefoon, in elk geval goedkoper dan de woekertarieven van de UT. Tafelgenoot Erik Snieders van Unipartners Twente toont interesse. Kaartjes worden vluchtig uitgewisseld, missie geslaagd. ELstudent Michiel Mentink van Qitech vraagt zich tijdens het lepelen van de pittige groentebouillon af of iemand wel eens een geheimhoudingsplicht heeft ondertekend. Zijn mede-eters zijn ermee bekend, maar een boete van tweehonderdduizend euro bij het schenden ervan, zoals Mentink schetst, is écht absurd. Daar zijn ze het snel over eens. Gilles Meijer van B&M Business Development tipt hem iemand die alles weet van contracten, plichten en rechten. Gretig slaat Mentink de naam op in zijn mobieltje. TBK-student Wim Faassen van PIP Advice krijgt een stevig vragenvuur over zich heen. De twee ervaringsdeskundigen van KPMG Accountants en ABN-AMRO willen het naadje van de kous weten van zijn bedrijf. Ze adviseren hem de zaken met contracten te regelen. Ik heb genoeg vriendschappen kapot zien gaan wanneer het grote geld binnen stroomt, aldus Peter Veltmaat van KPMG. Een eetgang later trekt Bob Boerrigter van de Kamer van Koophandel smakelijk een blik anekdotes open over startende ondernemers. Zonder enig overleg met het thuisfront komen ze allen optimistisch bij ons binnenstappen. Later blijkt dat hun echtgenote het er helemaal niet mee eens is. Ook de ware reden waarom ze voor zichzelf willen beginnen, is soms fabuleus: de buurman doet het ook of ik wil ook zo n mooie wagen. Tijdens de één-na-laatste gang deelt BMT-student Robert Schoot Uiterkamp maar wat graag zijn beginnerervaringen met het bedrijf Medet Solutions, slechts drie weken oud. Op de terugvlucht van mijn studiereis naar Brazilië heb ik samen met een studiegenootje de plannen uitgewerkt. Tja, anders zit je ook maar wat te kijken. We netwerken veel en moeten de eerste klanten binnenhalen. Ik heb net een bak vol visitekaartjes uitgedeeld tijdens een symposium! Het einde van het diner nadert. Na de laatste stoelendans keren de meeste gasten snel huiswaarts. Morgen wacht weer een dag vol netwerken tijdens de studentondernemersdag. Sandra Pool.JKO GBTDJOBUJF 4BNFOXFSLFO BBO OJFVXF PQMPTTJOHFO ;FMGTUBOEJH XFSLFO NBBS XFM CJOOFO FFO UFBN FO CJOOFO FFO IFDIU OFUXFSL WBO DPMMFHB T 3FTVMUBBUHFSJDIU TBNFOXFSLFO FMLBBS VJUEBHFO PN OJFVXF XFHFO JO UF TMBBO FO EF CFTUF PQMPTTJOHFO UF WJOEFO WPPS EF LMBOU %BU JT NJKO GBTDJOBUJF Het netwerkdiner wierp zijn vruchten af. Foto: Arjan Reef.

10 utnieuws week 10/11 donderdag 22 mei De kandidaten van UReka 1. Rimmert van der Kooij, student TBK, en lijsttrekker UReka UReka is van mening dat je niet alleen kritisch naar beleid moet kijken maar ook beleid moet vormen! Dit blijkt uit de topcultuur regeling, verbetering tentamenmeubilair en het anti-rsi pakket voor elke student. Komend jaar gaan we ons inzetten voor: meer herkansingen voor actieve studenten, een vrije besteding van het vijfde semester. 2. Michaël Stekkinger, student psychologie teitsraad vind ik dat je echt wat voor studenten kan betekenen. Het komend jaar wil ik me inzetten voor studentvriendelijke methodes om rendementen te verhogen in plaats van de repressieve maatregelen zoals een BSA (bindend studieadvies). Daarnaast sta ik altijd open voor jullie suggesties, mail me dan even! 6. Rosalien van der Meer, student educational design, management & media. re termijn kunnen we veel voor studenten betekenen. Daarnaast doet UReka ook heel veel dingen voor studenten die je niet direct merkt. Zo hebben we ervoor gezorgd dat studenten tegenwoordig overal op de UT op computers kunnen inloggen. 10. Alex Trijselaar, student werktuigbouwkunde Stem op mij, want ik ga het komende jaar meehelpen de visie van UReka mogelijk te maken. En ik wil, voor jou als student, een luisterend oor zijn. 11. Janneke Tax, student CiT en TW verkiezingen eind deze maand Wat doet de U-ra De UT-bevolking krijgt van maandag 26 mei tot en met vrijdag 30 mei (12.00 uur) de kans om studenten of medewerkersvertegenwoordigers in de universiteitsraad te kiezen. De uitslag wordt 30 mei om uur bekend gemaakt. Wat doet de U-raad? De universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en bestaat uit 9 personeelsleden en 9 studenten. De studenten kiezen elk studiejaar hun vertegenwoordigers in de raad, het personeel doet dat eens per twee jaar. Eind mei zijn beide geledingen aan de beurt. Het college van bestuur is verplicht de UR goed te informeren en moet de raad eerst advies vragen over tal van onderwerpen, zoals de begroting, alvorens tot uitvoering over te gaan. De belangrijkste bevoegdheid van de UR is het instemmingsrecht: zonder zijn instemming mag het CvB bepaalde plannen niet uitvoeren, zoals het instellen of opheffen van opleidingen, wijziging van de afstudeersteunregeling voor studenten en een reorganisatie van faculteiten of diensten. Daarnaast heeft de UR informatieen initiatiefrecht. De raad overlegt en onderhandelt met het college in de maandelijkse formele overlegvergader ingen, maar ook in voorbereidende commissievergaderingen en andere bijeenkomsten met het CvB en ambtelijke ondersteuning. Daarnaast onderhoudt de UR contacten met de faculteits- en dienstraden en met de bonden in P In tw w C m te st de tw P te ge m F O se te S M Komend jaar wil ik gaan kijken naar de implementatie van de basiskwalificatie onderwijs. Verder ben ik ook van mening er bij de master de Engelse taalvaardigheid kan worden meegenomen bij de BKO, inclusief de spreekvaardigheid van docenten. 3. Thomas Ziehmer, student EDMM Als eerste buitenlands bestuurslid heb ik me voor studievereniging Dimensie en studentenpartij UReka al ingezet voor de belangen van de internationale studenten. Ik wil goedkope taalcursussen en aandacht voor de campusgedachte. Het activisme op de campus heeft me gevormd. Ik leerde er te functioneren en het biedt me een netwerk. Zodoende kan ik ook later in Nederland aan de slag. 4. David van Dam, student TBK Ik stel mij verkiesbaar omdat ik echt wat kan bereiken voor jou, zoals een positieve verandering van het onderwijs. Ik wil graag dat elke student op deze universiteit zich zo goed mogelijk en naar eigen interesses kan ontwikkelen. 7. Ronald Kuin, student civiele techniek In de U-raad ben je de stem van de student naar het college van bestuur. UReka heeft mooie kernprojecten om het Enschedese studentenleven te verbeteren. Ik heb het afgelopen jaar in het bestuur van de Sportraad ingezet voor studentenbelangen. Dat ga ik nu in de U-raad doen. 8. Elger van der Wel, student telematica Ik heb door mijn bestuursfunctie een duidelijk beeld gekregen van wat er allemaal anders en beter kan op het gebied van onderwijs op de UT. Als actief lid van Euros wil ik mij nu ook gaan inzetten voor alle studenten op de universiteit. Graag roep ik iedereen op om op UReka af te stappen als je ergens mee zit of iets op of aan te merken hebt. 12. Floris van den Brink, student elektrotechniek Na bestuurswerk bij Scintilla en Thibats wil ik me dit jaar gaan inzetten bij UReka. Ik zit ook in de faculteitsraad van EWI. Ik ga proberen alle problemen die jij als student tegenkomt op te lossen of aan te kaarten bij het college van bestuur. 13. Harm-Jan Idema, student civiele techniek, lijstduwer Het is niet mijn ambitie om in de raad te komen, maar ik wil graag proberen de belangen van studenten te behartigen via UReka. Als kleine universiteit moeten we ons onderscheiden van de anderen. 15. Evelien Vogelzang, student BMT, fractievoorzitter van UReka. Het afgelopen jaar zat ik voor UReka in de raad en heb daar veel dingen voor studenten bereikt, zoals de gratis laptopsteunen voor eerstejaars en nieuw tentamenmeubilair. Ook komend jaar gaan we met UReka weer veel bereiken voor jou als student. Met daadkracht, doelgerichtheid en goede communicatie. Frits Lagendijk, voorzitter CVA (afstudeersteun) en stafmedewerker S&O (strategie en communicatie). Ik heb mij intern kandidaat gesteld om onafhankelijk voorzitter te worden van de U-raad. Met mijn ruime werkervaring en betrokkenheid bij verschillende facul- De kandidaten van Campus Coalitie Studentenlijst: 1. Nelleke Poorthuis, student TCW Lijst Chairman een unieke, ondernemende universiteit blijven waar als student heel veel mogelijk is. 2. Nikolai Oudalov, student TN teiten en diensten kan ik in die functie bijdragen aan een goed functionerende medezeggenschap. Het moet naar buiten toe duidelijk zijn dat de voorzitter namens de gehele raad optreedt en intern een bindende factor vormt voor alle fracties. In de huidige situatie blijft de intern benoemde voorzitter participerend lid van een fractie met eigen inhoudelijke standpunten. Dat moet anders, alleen al om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Het verdient de voorkeur dat de voorzitter als vertegenwoordiger van de medezeggenschap wordt gekozen vanuit de UT-gemeenschap. Daarom is de eenmansfractie Chairman opgericht. beteren, ondanks de veranderingen binnen de UT en de faculteiten. Ander punt is de doorkanteling. Hoe gaan de faculteiten en het CvB die uitvoeren? Ik wil ook dat de techniek binnen de universiteit zijn plaats behoudt. 4. Joris Hoogerdijk, student BK Ik wil komend jaar een mening hebben en weerwoord kunnen geven in zaken die alle studenten aangaan, maar waarover uiteindelijk andere mensen dan deze studenten beslissen. Ik wil kunnen meepraten over zoiets als de sintelbaan en het eten in de mensa. Ik wil me ook richten op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor studenten. 5. Wouter Koet, student psychologie Het leuke aan de universi- 9. Robert Landheer, student technische natuurkunde Ik heb in de universiteitsraad al veel ervaring en nuttige contacten opgedaan. Je krijgt veel mee van wat zich op de UT afspeelt. Bestuurders horen graag je mening. Op wat lange- 14. Berend Steenhuisen, student toegepaste wiskunde Na zo n drie jaar UT weet ik het zeker. Activisme is wat ons ondernemend maakt. Komend jaar ga ik me inzetten om dat ondernemende element zo levend mogelijk te houden. Ik ga me vooral hard maken voor het verbeteren van het onderwijs op de UT. Er is zo veel meer mogelijk! We moeten er voor waken dat allerlei rendementsverhogende maatregelen (zoals het bindend studieadvies, de harde knip en de P-in-2 regeling) niet de kwaliteit van het onderwijs aantasten. Daarnaast vind ik ook dat het studentenactivisme niet beperkt mag worden. De Universiteit Twente moet Ik wil in de universiteitsraad onder andere de vorderingen op het gebied van internationalisering nauwlettend gaan volgen. Er moeten veel meer internationale studenten worden aangetrokken. Ik wil een strategie ontwikkelen om de interesse in onze universiteit te verhogen. Met een duidelijk en aantrekkelijk imago. De UT heeft veel potentie. 3. Kenneth Bijkerk, student CT Komend jaar wil ik de kwaliteit van het onderwijs ver- Voor mij is de universiteitsraad heel belangrijk omdat je daadwerkelijk invloed hebt op de koers van de UT. De keuze voor CC was voor mij eenvoudig: raadswerk staat voorop. Niet scoren op kleine punten, maar streven naar

11 blad van de Universiteit Twente 2008 ad? het Overlegorgaan ersoneelszaken (OPUT). de zittende raad zijn ee partijen vertegenoordigd: CC (Campus oalitie, voor zowel edewerkers als studenn) en UReka (alleen udenten). Nu, vlak voor verkiezingen, zijn daar ee partijen bij gekomen: ro-ut, dat drie kandidan voor de medewerkersleding heeft en de eenansfractie Chairman van rits Lagendijk. p deze pagina s een prentatie van alle kandidan. amenstelling: aaike Platvoet. de beste universiteit voor de gehele UT-gemeenschap. Actievoeren op z n tijd, maar liever constructief meedenken. 5. Rick Storcken, student TG Ik ben inmiddels derdejaars en heb het al tweeënhalf jaar uitstekend naar mijn zin op de UT. Naast voorlichting geven voor mijn studie ben ik actief in het bestuur van ZPV Piranha. Waarom CC? Vanwege de mix van medewerkers en studenten. 6. Yori Kamphuis, student TBK Vanuit de universiteitsraad zal CC bijdragen aan een betere UT op allerlei fronten. Met name het verbeteren van de onderwijskwaliteit en internationalisering vind ik belangrijk. Als lijstduwer van CC steun ik de lijsttrekkers dan ook in hun speerpunten. 7. Erik Hegeman, student INF Inspraak van studenten bij besluitvorming over universiteitsbrede vraagstukken is erg belangrijk. CC concentreert zich op structurele oplossingen voor belangrijke problemen. Ik hoop vanuit de ondervertegenwoordigde EWI-hoek belangen te kunnen behartigen. Ik heb de afgelopen jaren in verschillende functies al veel ervaring opgedaan. 8. Karin van Ewijk, student TBK Ik sta bij CC op de lijst, omdat ik het een grote meerwaarde vindt dat de partij de belangen van alle stakeholders van onze universiteit behartigd. Daarbij focust CC zich op de lange termijn, waar moet de UT naar toe en hoe kan dat het beste bereikt worden? Als CC supporter/lijstduwer wil ik mijn steun uitspreken aan de eerste vier kandidaten. 9. Mary-Anne de Haan, student TBK Samen met het college van bestuur moeten we anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een constante verbetering van het onderwijs heeft onze aandacht. Als lijstduwer wil ik mijn steun tonen aan de CC. 10. Jan Lodewijks, student CiT Kies jij inhoud boven populisme? Durf jij een visie uit te dragen in plaats van een actieplan? Vind jij mopperen geesteloos en beleidsevaluatie een must? Stem dan op mij! CC: omdat actievoeren leuk is, maar ook omdat het om de inhoud gaat! Medewerkerslijst: 1. Clemens Pouw, opleidingsdirecteur bij de faculteit TNW Ik heb mij kandidaat gesteld voor de universiteitsraad om mijn kennis en ervaring in te zetten ten dienste van de UT vanuit het perspectief van de medewerker. Vanuit mijn huidige functie staat de kwaliteit van het onderwijs bovenaan de agenda. Academische vrijheid moet niet verward worden met vrijblijvendheid. De UT moet niet alleen voor studenten een aantrekkelijke omgeving zijn, maar ook voor medewerkers. Een constructief personeelsbeleid kan bijdragen aan het imago van de UT. We bereiken daarmee dat meer talentvolle mensen bij ons willen komen werken. 2. Laura Franco Garcia, onderzoeker en projectmanager bij CSTM Ik vind het belangrijk de nadruk te leggen op multidisciplinaire benadering en met andere mensen know-how te delen. Erg belangrijk vind ik het om internationale ervaringen in de studentenprogramma s te verwerken. Daarnaast wil ik graag helpen het platform voor professionele vrouwen sterker te maken. 3. Herman Poorthuis, hoofd Archief bij B&A In de universiteitsraad hou ik me voornamelijk bezig met personeelsbeleid. We moeten ons richten op de ontwikkeling van ál onze medewerkers en hen voldoende kansen bieden om steeds die bijdrage te leveren die nodig is. Als je dat samen doet ben je samen betrokken en gemotiveerd. Dan zal iedereen ook zeggen dat de UT een goede, betrouwbare en aantrekkelijke werkgever is. Dat is het sterkste marketinginstrument dat je in kunt zetten. Uiteraard moeten we als universiteit investeren in onderwijs. Maar de echte investering doe je in jonge, talentvolle mensen: studenten. 4. Andre Veenendaal, onderwijscoördinator Bedrijfskunde/ Business Administration Medezeggenschap vind ik een essentieel middel voor zowel de bestuurders als voor medewerkers. Ga dus sowieso stemmen! Ikzelf ga kritisch kijken naar de kwaliteit van vooral onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Als voormalig student, nu onderwijsondersteuner en straks aio herken ik verschillende belangen en inzichten. Van die kennis ga ik gebruik maken. 5. Alaaddin Al-Dhahir, docent toegepaste wiskunde, faculteit EWI De aansluiting met het vwo moet zodanig verbeterd worden dat de UT hiermee een vooraanstaande positie kan innemen en daardoor meer studenten aantrekt. Ik wil ook meer waardering voor onderwijs en onderwijsgevend personeel op de UT. Mede door het huidige financieringsmodel krijgt het personeel bij verschillende studierichtingen/leerstoelen ongelijke carrièremogelijkheden. Dat moet anders. Mensen die hetzelfde presteren moeten gelijke kansen krijgen. 6. Jan de Goeijen, werkzaam bij ICTS Ik ben verkiesbaar voor de universiteitsraad om mijn kennis en ervaring in te zetten om de UT nog beter te laten functioneren. Ik heb ervaring als bestuurslid en tevens heb ik enkele jaren in een dienstraad gezeten. CC is een fijne club die bij mij past, mede omdat ze uit studenten en medewerkers bestaat. Ik hoop dat de nieuwe DLWO/ELO van de UT er aan zal bijdragen dat de informatievoorziening richting student beter wordt. 7. Wilma Dierkes, UD bij CTW/ETE (Elastomer Technology Engineering) en voorzitster FFNT (Female Faculty Network Twente) Voordat ik bij de UT kwam, heb ik in verschillende bedrijven - klein en groot - gewerkt. De gemeenschappelijke noemer van deze organisaties: veranderingen. Mijn overtuiging is dat de inbreng van medewerkers een positief effect heeft op het functioneren van de organisatie. Dat bevordert ook de werksfeer en motivatie. Ik wil mij in het bijzonder inzetten voor beter onderwijs, ik wil de vrouwen aan de UT vertegenwoordigen en de UT op wetenschappelijk gebied een topplaats geven in Nederland en daarbuiten. 8. Frans Houweling, arbocoördinator bij GW en arboconsulent bij EWI. Nadat ik een aantal jaren voor CC in de universiteitsraad heb gezeten, ben ik op dit moment lijstduwer. Evenals Dick Meijer ben ik een van de mensen die voor opvolging kunnen zorgen indien er zetels vacant komen. De drie kandidaten van Pro-UT 1. Jann van Benthem, coördinator van de TOPregeling, docent o.a. van het vak directievoering en afstudeerbegeleider bij het NIKOS (faculteit MB), commissaris bij woningbouwstichting Ons Belang te Hengelo en marathonschaatser. Stem op mij. Dan geef je aan dat het de hoogste tijd wordt de deelname aan de 3TU-federatie grondig te evalueren. Waar was het allemaal om begonnen en wat heeft het tot nu toe opgeleverd, deze vrijage met onze belangrijkste concurrenten. Was dat niet net zo goed te realiseren geweest zonder federatie? Nu lijkt de eens zo zelfbewuste UT in een identiteitscrisis terecht gekomen. Wat mij betreft moet de UT snel haar eigen weg gaan. Laat we weer flink aan de weg timmeren. Met lef en flair. Daarom: niet Pro-TU maar Pro-UT! 2. Jan van Alsté, opleidingsdirecteur biomedische technologie. 9. Dick Meijer, docent toegepaste wiskunde, faculteit EWI Stem op mij als lijstduwer want de CC-fractie moet ook komend jaar weer groot en breed samengesteld zijn. In zo n fractie kunnen alle onderwerpen beter en evenwichtiger voorbereid worden. CC dus. Beter dan UReka, dat zich ontwikkeld heeft tot een club belangenbehartigers voor studentenzaken en beter ook dan de personeelsleden in pro-ut en de lijst Frits Lagendijk, waarvan geen inhoudelijke standpunten bekend zijn. CC staat garant voor een kritische en evenwichtige UR. Stem op mij, want werken en studeren kan plezieriger dan nu het geval is. Dus minder aandacht voor gebouwen en organisatie, maar meer voor mensen. Het landelijke karakter van de campus moet bewaard blijven, eventueel opgefleurd met een friettent of een viskraam. Het management en de personeelsdiensten kunnen humaner. Medewerkers groeien als ze de ruimte krijgen voor ontplooiing. Ook tijdelijke medewerkers verdienen behoorlijke werkplekken en goede carrièremogelijkheden. Meer kansen en faciliteiten voor promovendi en meer werkplekken voor studenten. Er moet een eind komen aan de zinloze reorganisaties en de outsourcing van diensten. We moeten trots kunnen zijn op onze universiteit. 3. Marije Telgenkamp, basisarts, geneeskunde gestudeerd in Groningen, sinds januari 2007 promovendus moleculaire celbiologie op gebied van stamcellen, faculteit TNW. Ik heb een frisse kijk op de gang van zaken aan de UT, want ik ben hier nog maar kort. Ik ga het huidige en toekomstige beleid analyseren en verbeteren. Geen ellenlange nota s, maar kort, bondig en duidelijk. Ik kom op voor de belangen van promovendi, een ondergewaardeerde, grote groep jonge wetenschappers die de toekomst van het onderzoek en onderwijs vormt. Zij verdienen het om een medewerkerstatus te hebben, in plaats van als student met een mager beursje! Binnen OPUT en P-NUT ben ik hier ook al uitgebreid mee bezig. Verder moet de informatievoorziening in het Engels voor buitenlandse medewerkers beter. En verder ben ik voorstander van betere automatenkoffie.

12 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente 12 donderdag 22 mei 2008 in gesprek met twee wegbereiders Van kennis naar business: andere mindset nodig Het thema ondernemerschap voor aio s stond gisteren op het programma tijdens de Twente Technology Week. Paul Nederkoorn, business accelerator van MESA+, gaf een presentatie over hoe hij nanotehnologie probeert om te zetten in economisch goed. Iddo Bante, zakelijk directeur van CTIT, stond aanvankelijk ook op de sprekerslijst, maar was verhinderd. UT-Nieuws sprak vooraf met hen over hun missie, aanpak, resultaten. En over de rol van de onderzoeker in het vermarkten van technologische kennis. Verbinden van twee werelden Paul Nederkoorn is algemeen directeur van MESA+ International Ventures, een publiekprivate samenwerking tussen de UT/MESA+ en de provincie Overijssel enerzijds en private investeerders anderzijds. De missie Het doel van MESA+ International Ventures is het realiseren van stevige spinoffs die interessant zijn voor extern participerende financiers. Ik begeef mij als business accelerator tussen de wereld van MESA+ met haar talentvolle wetenschappers, de techniek en de innovatie aan de ene kant, en aan de andere kant de markt met zijn klanten, producten, intellectueel eigendom en het streven naar winstmaximalisatie. Die twee werelden probeer ik met elkaar verbinden. De aanpak Ik kijk alleen naar aantrekkelijke nanotechnologie die ik het meest kansrijk acht voor de markt. De wetenschapper blijft essentieel: hij of zij heeft alle technologische kennis en ervaring in huis. Het vinden van deze veelbelovende nanotechnologie met commerciële potentie, de zogeheten parel, doe ik aan de hand van een door de markt gedreven scoringslijst. Ik moet er dus achter zien te komen wat potentiële klanten willen en op welke technologie zij zitten te wachten. De wetenschapper Het is ook mijn taak om de wetenschapper - doorgaans een promovendus - ervan te overtuigen om met mij in het commerciële avontuur te stappen. Ze hebben weinig tot geen relevante ervaring over zaken die bij commercialisatie komen kijken. Ik coach ze daarin. Doen ze mee, dan duurt het nog zo n twee jaar om een technologie interessant te maken voor externe financiers die nodig zijn om de spin-off ook echt te starten. Daarna wordt de aio meestal technisch directeur en komt er een commerciële man die de marketing voor zijn rekening neemt. De resultaten Op dit moment zit ik met vier wetenschappers om tafel. We zijn onder meer bezig met het verder ontwikkelen van nanotechnologie voor het opsporen van virussen en voor het verhogen van de lichtopbrengst van LEDlampen. Deze kennis willen Paul Nederkoorn, algemeen directeur van MESA+ International Ventures we als product in de markt zetten. Ik vind het belangrijk dat we binnen MESA+ onderzoek kunnen doorontwikkelen. Meestal stopt dat na één of meerdere publicaties, maar aan die ruwe onderzoeksresultaten heeft de markt in veel gevallen nog niks. Het is te prematuur. De rol van de UT Het is zeker niet betuttelend dat de UT aio s op weg helpt om een levensvatbare onderneming te starten. Vakgroepen moeten vroegtijdig melden wanneer ze een interessant resultaat hebben. Het is namelijk zeer belangrijk in het beginstadium het intellectueel eigendom vast te leggen. De UT mag best meer geld beschikbaar stellen voor kennisvalorisatie. Een TOP-regeling is een mooie start, maar vaak onvoldoende. Bij MESA+ gaat het vaak om een paar ton om een bepaalde technologie vanuit het lab zover te ontwikkelen dat deze daarna door de markt geaccepteerd en verder gefinancierd kan worden. Wanneer de UT, zeer selectief, bij enkele van zulke initiële technologieontwikkelingen zou kunnen bijspringen, verdient ze dat later dubbel en dwars terug. Iddo Bante is zakelijk directeur van het centrum voor telematica en informatietechnologie (CTIT). De missie Innovatie kent veel verschillende vormen. Voor het omzetten van kennis in producten en diensten is een mix van activiteiten nodig. Eén methode is het opzetten en stimuleren van spinoff bedrijven. Dat vergt een andere mindset van de betrokken wetenschappers. Die moeten verder leren kijken dan hun directe onderzoek, er is vaak meer uit te halen dan enkele goede wetenschappelijke publicaties. De aanpak Ik spreek vaak over effe (fff) innoveren: the first, the fastest and the fittest. Je moet de eerste, de snelste en de beste zijn. Allereerst moet het Intellectual Property (IP) via auteursrecht of patenten goed geregeld zijn, anders Tekst: Sandra Pool. Foto's: Arjan Reef We lopen echt voorop heb je geen stevige fundering waarop je een sterk bedrijf kunt bouwen. De time-tomarket moet zo kort mogelijk zijn. In de ICT-wereld gaan ontwikkelingen namelijk erg snel. Bij MESA+ gaat het om jaren, bij ICT-producten vaak over maanden. Een starter komt met een TOP-regeling een heel eind, maar voor de potentiële toppers zetten wij via onze business accelerator een professionele business developer in. De wetenschapper Onderzoekers moeten alleen enthousiast worden over het idee dat hun kennis business kan genereren. Binnen CTIT werken 475 onderzoekers. Een goed contact met hen is essentieel om te laten zien wat ze met hun kennis kunnen doen. Zien ze het echt niet zitten, dan pushen we ook niet verder. De wetenschapper die het bedrijf opstart begint meestal als algemeen directeur (CEO). Maar om het bedrijf te laten Iddo Bante, zakelijk directeur van CTIT doorgroeien, wordt hij vaak na enige tijd CTO (technisch directeur) terwijl tegelijkertijd iemand met meer marketing achtergrond als CEO wordt aangesteld. De resultaten Vorig jaar hebben we als CTIT negen spin-offs voortgebracht. Bijna niemand weet dat! Gemiddeld zitten we op zeven spin-offs per jaar. We doen het leuk, maar die bedrijven staan minder in the picture dan de spin-offs van, bijvoorbeeld MESA+. Dat vind ik wel jammer. Een ICT-bedrijf kan je, bij wijze van spreken, op je zolderkamer beginnen. De micro- en nanotechnologie bedrijven vestigen zich vaak rondom de voor hen zo belangrijke cleanroom. Daardoor zijn ze op de campus beter zichtbaar. Toch gaat het succes van CTIT niet onopgemerkt voorbij. Vorig jaar, bijvoorbeeld, won onze spin-off Ambient Systems de nationale ICT-innovatie award en de Van den Kroonenbergprijs. De rol van de UT Natuurlijk moeten aio s begeleid worden met het in de markt zetten van hun onderzoeksresultaten! Het gros van de ideeën voor nieuwe spin-offs komt van hen. Ook het vastleggen van de noodzakelijke IP moet al tijdens de onderzoeksfase gebeuren. Het is moeilijk om van software of van de toepassing ervan een patent te claimen. De UT moet dit voor aio s in goede banen leiden. De UT is een topper op het gebied van ondernemerschap. We doen het echt goed. Laatst was ik voor mijn werk in Zwitserland. Al pratende merkte ik opnieuw hoe sterk de UT hierin voorop loopt. Technologie en innovatie Innovatie-adviseur David Gann gaf op uitnodiging van het Institute for Governance Studies van de faculteit Management en Bestuur afgelopen donderdag in de Horst een lezing over hoe nieuwe technologieën de manier waarop innovatie plaatsvindt veranderen. Het hoofd van de Innovation and Entrepreneurship Group van het Imperial College in Londen schetste innovatievormen door de jaren. Hij eindigde met Innovation Technology (IvT) dat gebruik maakt van escience, virtual reality, simulaties en snel in elkaar gezette prototypes door middel van handige software. Het gevolg van deze nieuwe vorm is dat innovatie niet langer een taak is van specialisten David Gann. Foto: Arjan Reef. van de R&D-afdeling, maar dat het een core business is van grote ondernemingen waar zowel klanten, investeerders als aandeelhouders bij betrokken zijn.

13

14 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente 14 donderdag tegenslag op weg naar peking Spierscheurtje, diefstal en tegenwind Over 79 dagen starten in Peking de Olympische Spelen. Drie van de vijf UT ers met Olympische ambities maken nog steeds kans op plaatsing. Volleybalster Susan van den Heuvel slaagde er eerder niet in zich met het nationale team te kwalificeren en roeister Marjolijn Stenneke haakte begin deze maand noodgedwongen af. Tekst: Paul de Kuyper. Foto's: Arjan Reef Voor Simon Glazenborg, Tom Fugers en Joost van Bennekom zijn de komende weken de maand van de waarheid. In enkele of zelfs slechts één wedstrijd moet plaatsing worden afgedwongen. Allemaal hebben ze echter te kampen met kleine of grote tegenslag. Simon Glazenborg: tegenwind Tijdens de eerste wedstrijd van dit seizoen, de wereldbeker in München anderhalve week geleden, hadden we een lastig toernooi door de vele wind, aldus de student werktuigbouwkunde en roeier in de Holland Acht. De organisatie heeft zelfs de loting aangepast. Daarmee erkenden ze dat je in bepaalde banen nadeel van de wind had. We roeiden tegen vijf landen die al gekwalificeerd waren en tegen vier landen die zich net als wij nog willen plaatsen. Twee daarvan, Kroatië en Frankrijk, eindigden voor ons. We moeten dus nog beter roeien, maar over het algemeen ging het wel aardig. Over anderhalve week hebben we weer een wedstrijd en verder zijn we hard aan het trainen om nog net iets sneller te worden. Op het Olympisch Kwalificatietoernooi in Polen is nog een ticket te verdienen. We roeien dan sowieso tegen Zwitserland, Italië, Frankrijk en Kroatië. En misschien doen er ook nog boten mee uit Nieuw-Zeeland en Rusland. Ik schat onze kansen goed in. In München waren de verschillen ondanks de harde wind erg klein. Als we nog iets meer ritme hebben, denk ik zeker dat we ons kunnen plaatsen. Kwalificatiewedstrijd: 18 juni Olympisch Kwalificatietoernooi Poznan (Polen) Kwalificatie-eis: eerste plaats Tom Fugers: gestolen prothese Het stond er heel goed voor totdat op de laatste dag van mijn trainingsstage op Lanzarote mijn trainings- en wedstrijdprothese zijn gestolen. Niemand heeft er wat aan, want ze zijn speciaal voor mij gemaakt. Ze zaten in dezelfde tas als mijn laptop. Pure pech dus, vertelt de TBK-student die zich op de 400 meter hardlopen hoopt te plaatsen voor de Paralympics. Ik loop nu op een tijdelijke prothese, maar die staat anders afgesteld dan dat ik gewend ben. Gelukkig krijg ik ruim een week voor mijn eerste kwalificatiemoment de nieuwe prothese. Ik verwacht dan al bij de eerste wedstrijd, op 1 juni, de limiet te kunnen lopen. Dat zou heel mooi zijn, want dan is de druk eraf en kan ik in de weken erna me voorbereiden op Peking. De trainingstijden zijn heel positief, ik ben een stuk sneller dan vorig jaar. Bovendien kon ik een jaar geleden mijn trainingsmaatje niet bijhouden, terwijl ik hem nu tot 300 meter de baas ben. Dat zijn allemaal signalen dat het goed gaat komen. Kwalificatiewedstrijden: 1 juni Emmeloord, 7 juni Duisburg en 14 juni Berlijn Kwalificatie-eis: seconden Joost van Bennekom: spierscheurtje Al direct bij zijn eerste kwalificatiepoging, tijdens het NK meerkamp begin mei, wilde de onderzoeker membraantechnologie pieken. De atleet moest zich echter na twee onderdelen terugtrekken. Joost van Bennekom: Ik was in vorm, boekte goede resultaten in de trainingen, maar ik had al wel een tijdje last van mijn lies. Op echo s was niks te zien, het bleef dus onduidelijk wat er precies mankeerde. Op het NK had ik er zoveel last van dat ik niet verder kon. In het ziekenhuis bleek dat ik een scheur van twee bij een halve centimeter heb in een spier in mijn dijbeen. De eerste twee weken mag ik vrijwel niets doen en het hele herstel duurt vijf à zes weken. Het is fijn dat bekend is wat het precies is, maar verder is het huilen met de pet op. Stiekem hoop ik dat ik fit ben voor het laatste kwalificatiemoment, eind juni, maar dat is al een beetje tegen beter weten in. Bovendien heb ik daarvoor dan nauwelijks kunnen trainen. Dit is echt hartstikke zuur. Kwalificatiewedstrijden: 10/11 mei NK meerkamp Sittard, 7/8 juni Arles (Frankrijk) en 28/29 juni Hengelo Kwalificatie-eis: 8166 punten Marjolijn Stenneke: geen Spelen Voor Marjolijn Stenneke is de Olympische droom voorbij. De roeibond wil geen boot afvaardigen waar de TBK-studente in past. Het was de bedoeling dat we een dubbelvier zouden vormen, maar de bond wilde dit niet ondersteunen. Men wil puur met de vrouwen acht aan de slag. We hebben met vier dames nog aangeboden om het zelf te betalen met geld dat we via sponsors hadden verzameld, maar ook daar gaf de bond geen toestemming voor. En waarom niet? Dat moet je mij niet vragen, ik snap er helemaal niets van. Vanuit het NOC kan ik het me nog voorstellen, omdat we geen medaillekandidaat zijn, maar dat de roeibond ons tegenwerkt, daar kan ik niet bij. Ik ben heel teleurgesteld en het meest chagrijnig ben ik nog omdat ik niet eens de kans heb gehad om te varen. Als ik nou uitgeselecteerd was of als we het als ploeg niet gehaald hadden, had ik er mee kunnen leven. Na alle energie die ik hier in heb gestopt, ga ik de komende weken veel trainen in de skiff en het plezier in het roeien herontdekken. Misschien dat in het najaar het EK of het studenten WK er nog inzit. Chinese UT-studenten zetten hulpactie op Toen het nieuws over de aardbevingen in China de PhD-studenten Mingliang Jin, Xiao Zhang, Jiwu Lu en masterstudent Zijin Xu op de UT bereikte, waren ze in shock. Gelukkig was hun familie niets overkomen, maar via via druppelen nu wel de verhalen binnen over de tienduizenden gewonden, doden en verwoeste dorpen. Daarom besloten ze zelf, via de lokale Chinese Student Organisation, een hulpactie op gang te brengen. Als je die vreselijke beelden ziet, dan wil je eigenlijk direct naar China om er te gaan helpen, vertelt Mingliang Jin. Hij is vicevoorzitter van de Chinese Student Organisation in Enschede, waar de UT, Saxion en het ITC bij aangesloten zijn. Maar daar hebben ze behoefte aan professionele hulp, ik kan veel meer doen vanuit Enschede. Een dag na grote aardbeving in de provincie Sichuan, kwam het clubje bij elkaar om te bespreken wat ze dan wél konden doen om te helpen. We besloten om flyers te ontwerpen, met daarop rekeningnummers waar giften naar toe kunnen. Er is namelijk niet één rampgironummer. En wij denken dat veel Nederlanders best willen helpen, alleen niet weten hoe. Deze flyer schept duidelijkheid, vertelt Xiao Zhang. Afgelopen zaterdag deelden zo n dertig leden van de Chinese Student Organisation 1700, door hun zelf ontworpen, flyers uit in de stad aan het winkelende publiek. De reacties waren heel goed. Eén meisje trok zelfs direct haar portemonnee. Maar we hebben verteld dat ze beter het rechtstreeks kan overmaken op het gironummer. `Het laatste nieuws over China volgen ze op de voet. Hun indruk is dat China naast financiële hulp, ook behoefte heeft aan hulpuitrusting, speciale opsporingsapparatuur en medische voorzieningen. De teller staat nu op geïdentificeerde doden. De schatting is dat zo n anderhalf miljoen mensen getroffen zijn door de ramp. Lastig voor hulptroepen is vooral dat in het getroffen gebied alle infrastructuur is vernield. Je kunt de gewonden dus heel moeilijk bereiken, vertelt Mingliang. Geld doneren voor China? Dat kan op drie manieren, via: 1. Chinese Red Cross. Bank beneficiary (SWIFT): CIBKCNBJ100. Account number: Name beneficiary: Chinese Redcross. City: Beijing. Description: For SiChuan earthquake 2. Embassy of the People s Republic of China. Bank: ABN AMRO. Account No: Place: Den Haag. Description: Donation for SiChuan earthquake 3. The Netherlands Red Cross. Account No: 881. Name: The Netherlands Red Cross. Place: Den Haag. Description: slachtoffers aardbeving China. Europese identiteit Wat is jouw identiteit? En wat is de Europese identiteit? Deze vragen komen aan bod tijdens het driedaagse congres EUtopia dat vandaag op de UT begint en georganiseerd wordt door AEGEE-Enschede. Tijdens het congres praten de deelnemers in groepjes over de geschiedenis van de nationale identiteit, de relatie tussen burgerschap en identiteit, Europese integratie en de behoefte aan een Europese identiteit. Elk team sluit het congres af met een paper en een presentatie. Naast de workshops is er s avonds tijd voor sociale integratie met een barbecue en feest. Voor meer informatie en deelname:

15 6266UT pers.adv :20 Pagina 1 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente 6266UT 15 donderdag pers.adv 22 mei :20 Pagina 1 op zoek op zoek op zoek 6266UT pers.adv :20 Pagina 1 naar een andere baan? naar een andere baan? Vacatures interne werving naar een andere baan? 3 Vacatures medewerkers Skillslabmedewerker Tentamenbureau interne (08/ ) werving Gedragswetenschappen Technische Natuurwetenschappen (TNW) Skillslabmedewerker 2 UD s Vacatures Technische Curriculum- Natuurwetenschappen en Docentontwikkeling interne medewerker werving (TNW) + (38 Ontwerpen uur per week) van ICTrijke Leeromgevingen Construerende (08/ ) Technische Wetenschappen (CTW) Gedragswetenschappen Skillslabmedewerker Technische medewerker (38 uur per week) Technische Construerende UD Human Natuurwetenschappen Technische Resource Wetenschappen Management (TNW) Studieadviseur Masteropleiding Communication Studies (CTW) 1,0 fte (08/132) Bedrijf, Bestuur en Technologie (BBT) Gedragswetenschappen Technische UD Human medewerker Resource Management (38 uur per week) Construerende Bedrijf, Bestuur Technische en Technologie Wetenschappen (BBT) (CTW) Studieadviseur 1,0 fte (08/133) Construerende Technische Wetenschappen UD Human Resource Management Meer informatie en vacatures: Kwaliteitsmedewerker Bedrijf, Bestuur en opleiding Technologie Technische (BBT) Geneeskunde 32 uur per week (08/134) Technische Meer informatie Natuurwetenschappen en vacatures: PhD Governance of International Research Collaboration (08/135) Management Meer informatie and Governance en vacatures: Technisch Projectmedewerker Werktuigbouwkundige installaties 6266UT pers.adv /143 11:20 Pagina 1 Facilitair Bedrijf I n fo De ruimte voor mededelingen op deze INFO-pagina s is beperkt. De redactie wijst indieners van kopij erop dat hun mededelingen alleen worden geplaatst indien deze kort en bondig zijn. Aanleveren in Word, utwente.nl) bij de redactie op kamer 217 (Vrijhof). Lengte: maximaal 100 woorden, platte tekst (geen tekens, niet vet, niet onderstreept, woorden en/of zinnen niet in hoofdletters. Tekst zoveel mogelijk achter elkaar (geen returns gebruiken). Lever uw mededelingen zoveel mogelijk in één bestand aan en mail dit in één keer door naar de redactie. Info kopijsluiting voor de krant van donderdag: maandag uur. Kopij die later arriveert wordt in de wacht gezet voor de week daarna. Kleine wijzigingen zijn mogelijk tot dinsdagmiddag uur. PostDoc or Assistant Professor Governance of Science, Technology and Innovation (08/136) Management and Governance Senior Medewerker Informatiemanagement m/v (08/137) Technische Natuurwetenschappen PhD Tribology of Fiber Reinforced Elastomers and Thermoplastics (08/139) Engineering Technology Energiecoördinator (08/140) Facilitair Bedrijf Technisch Projectmedewerker Bouwkunde (08/141) Facilitair Bedrijf Technisch Projectmedewerker Regeltechniek (08/142) Facilitair Bedrijf Medewerker technisch tekeningenbeheer (1,0 fte) (08/144) Facilitair Bedrijf Coördinator op Reserveringsbureau zoek (1,0 fte) (08/145) Facilitair Bedrijf PhD project Conductivity Control in Metallic Nanolayers (08/146) Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science naar een andere baan? Staff member - Researcher AIDA (08/147) Engineering Technology Vacatures interne werving 2 Assistant Professors & Associate Professor Marketing Communication & Consumer Psychology (MCP) (08/148-08/149-08/150) Behavioural Skillslabmedewerker Sciences Technische Natuurwetenschappen (TNW) Universitair (Hoofd)Docent Overheidscommunicatie en ICT (08/151) Gedragswetenschappen Technische medewerker (38 uur per week) Universitair Construerende Docent Ontwerp Technische en evaluatie Wetenschappen van digitale (CTW) communicatie (08/152) Gedragswetenschappen UD Human Resource Management Communicatiemedewerker Bedrijf, Bestuur en voor Technologie 32 uur per (BBT) week (08/153) Gedragswetenschappen Meer informatie en vacatures: mededelingenrubriek A lgemeen ALGEMEEN Inschrijven op minors De inschrijving op minors is geopend. Inschrijven op een minor is verplicht, kan alleen via het Minor AanmeldSysteem Twente (MAST) en wel t/m vrijdag 13 juni. Zoals aangekondigd is de inschrijving op minors met een deelnamebeperking inmiddels gesloten. Zie voor alle details de Majorminorwebsite: IK2009 Vind jij het leuk om voor 1500 aankomende studenten, meer dan 100 verenigingen en 2000 studenten een groots evenement neer te zetten? Ben je creatief, kan je goed in teamverband werken en zie je in het organiseren van de introductie een grote uitdaging? Dan is de IK2009 iets voor jou. Meer weten? Kijk op: nl/ik. Voor vragen over de IK kun je altijd langskomen in de IKamer (Bastille kamer 335), bellen of mailen. # Kom ook langs bij ons Pre-Introductie-Feest op wo. 28 mei in de Aspen Valley. Vanaf 22:00 uur, gratis entree, bier 1 euro. Een welkomstdrankje en mensen verkleed als Flight Chicks & Cockpit Heroes zorgen voor de juiste Take Off van een geweldige intro. ORATIE prof.dr. C. von Birgelen, benoemd tot hoogleraar Cardiologie, in het bijzonder de toepassing van invasieve technieken aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen over Over perspectief en kransslagaders gesproken, donderdag 5 juni 2008, 16:00 uur, Grote Kerk, Oude Markt, Enschede. SPE Binnenkort start er een gespreksgroep rond rouwverwerking. Wil je hier aan deelnemen? Neem contact op met nl. # Iedere do. Diamantwegmeditatie, 20:00 uur, Vrijhof, Stiltecentrum 233. # Vieringen: Zo. 25 mei Oecumenische ochtendviering, UT, Vrijhof, Audiozaal, 10:30 uur. # Meer informatie en een overzicht van activiteiten zijn te vinden op # Alle activiteiten zijn vrijblijvend en kosteloos te bezoeken tenzij anders vermeld. Studentenpastor en secretaresse zijn aanwezig op di-wo-do middag in de Vrijhof 245/243, of 2369 of , mail nl. Loop vrijblijvend binnen voor een persoonlijk gesprek. OPUT Ook vakbondsleden wijzen sociaalplan catering af Enkele weken geleden werd door het CvB een eindbod voor een sociaalplan voor de UT catering op tafel gelegd. Hoewel de bonden CNV-Publieke Zaak, Abvakabo FNV, FBZ (AC- HOP) en Vawo hierover niet erg te spreken waren, hebben zij dit bod toch ter stemming aan hun leden voorgelegd. De uitslag van deze ledenraadpleging is nu bekend en laat geen ruimte voor twijfel: de overgrote meerderheid van de vakbondsleden wijst het eindbod van het CvB af. Duidelijk is dat de leden van mening zijn dat het bod onvoldoende is en geenszins voldoet aan de eis van materiële gelijkwaardigheid, zoals die eerder door de URaad werd geformuleerd. Men hecht aan het dienstverband bij de UT en ervaart het als zeer onrechtvaardig dat de leeftijdsgroep geboren voor voor maximaal 5 jaar nog in dienst mag blijven van de UT. BIBLIOTHEEK O raties S pe O put B ibliotheek Trial: Nieuwe Palgrave Dictionary of Economics De Universiteitsbiliotheek heeft t/m 28 mei een gratis trial op de New Palgrave Dictionary of Economics. Deze bevat meer dan 1850 artikelen van 1500 econometristen met internationale reputatie. Hoewel hoofdredacteuren Steven N. Durlauf en Lawrence E. Blume enkele klassieke artikelen hebben opgenomen uit de editie 1987, is 80 % nieuw/herschreven aangezien er gedurende de twee drukken veel gewijzigd is in dit vakgebied. De online versie is een dynamische bron, die informatie levert uit de voorhoede van een nieuwe generatie econometristen en een goed algemeen beeld geeft van het huidige economische klimaat, dat steeds meer impact heeft op maatschappij- en onderzoeksgebieden. Meer info: Peter Hommes, tel Library Lunch and Learning Endnote, hulpmiddel bij het schrijven van je thesis. Wil je weten hoe je eenvoudig zonder te typen gevonden artikelen kunt bewaren, referenties kunt opnemen in je paper, in elke referentiestijl die jij wilt? Gebruik dan Endnote. Di. 27 mei van 12:30 13:30 uur legt Marjolein Drent je uit hoe Endnote werkt. Gratis toegang, reserveren niet nodig. Locatie: Cubicus B 103. VESTINGBAR Every Tuesday, Pub Quiz night. Doors open: 21:00 hrs, admission: free # Elke dinsdag, na de pubquiz: ESN dansavond met live DJ. # Elke woensdag: 20 ct korting op speciaalbier uit fles. # Elke woensdag: Filmavond i.s.m. de Belletrie. Film begint om 21:00 uur. Programma: 28-5: L Auberge Espagnole, 4-6: Grave of the Fireflies, 11-6: Samaria # Elke donderdag: Pullenavond. Pul Grolsch 2,00, Korenwolf 2,50. # Di. 27 mei 21h: Mexican Night. Desperado s, Corona, Tequila, Mexicans! # Za. 31 mei: Green Vibrations afterparty vanaf 23:00 uur. # De Vestingbar zoekt diskjockeys, tappers en portiers. Interesse? Kom langs of mail naar vestingbar.nl. # Openingstijden: zo-di: 21:00 uur, wo: 20:30 uur, do-za: 22:00 uur. MEDISCH CENTRUM Campus huisartsenpraktijk, open voor nieuwe patiënten. tel # Tandarts H. Huizinga. Behandeling volgens afspraak. Inschrijving dagelijks. Openingstijden: mado van uur, tel Gebouw Langezijds 17 tweede verdieping. # Fysiotherapeut R. Polman. Behandeling volgens afspraak. Openingstijden: ma-vrij van uur, tel of Gebouw Langezijds 17 tweede verdieping, ALLE FACULTEITEN Promoties V estingbar Medisch centrum Alle faculteiten I.A. Burchitz (CTW) over Improvement of springback prediction in sheet metal forming, 22 mei 2008, 13:15 uur, SP2. Mw. Ir. H.P. Hendrikse (GW) over Wiskundig actief. Het ondersteunen van onderzoekend leren in het wiskundeonderwijs, 22 mei 2008, 15:00 uur, SP2. D. Radivojevic (TNW) over Lquid phase heterogeneous catalysis deeper insight; novel transient response technique with esi-ms as a detector, 23 mei 2008, 15:00 uur, SP2. C. Trionfetti (TNW) over New insight in oxidative conversion of alkanes exploring lipromoted MgO catalysts and plasme microreactors, 29 mei 2008, 15:00 uur, SP2. Ir. W. de Malsche (TNW/MESA+) over Solving advanced micromachining problems for ultra-rapid and ultra-high resolution on-chip liquid chromatography, 30 mei 2008, 13:15 uur, SP2. Mw. A.M. Dijkstra (GW) over Of publics and science. How publics engage with biotechnology and genomics, 30 mei 2008, 15:00 uur, SP2. Ir. M. van Otterlo (EWI) over The logic of adaptive behavior. Knowledge representation and algorithms for the Markov decision process framework in first order domains, 30 mei 2008, 16:45 uur, SP2. Drs. A. van Houselt (TNW/MESA+), titel volgt, 5 juni 2008, 15:00 uur, SP2. S. Uzunbajakau (TNW), titel volgt, 6 juni 2008, 15:00 uur, SP2. Drs. P.M. ten Klooster (GW), titel volgt, 6 juni 2008, 16:45 uur, SP2. Ir. H.G.A. Middel (MB), titel volgt, 12 juni 2008, 16:45 uur, SP2. Inschrijving Bachelor- en Mastervakken afdeling INF, semester 1, kwartiel 1 BIT/INF/TEL/CS/HMI. Wil je in het eerste kwartiel van het studiejaar onderwijs gaan volgen in de Bachelor- en/of Mastervakken aangeboden door de afdeling INF (21- en 26-vakcodes) dan kun je je in de periode van 2 juni t/m 18 juli 2008 hiervoor intekenen via TeleTOP. Let op: inschrijving is verplicht. Let ook op of je voldoet aan de eventueel geldende voorkenniseisen. Hierop wordt streng gecontroleerd.

16 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente 16 donderdag 22 mei 2008 CTW Afstudeercolloquium ThW M. van Bruggen over Exploratory study on thermal recovery of oil from oil sand, 22 mei 2008, 14:30 uur, N109. Afstudeercolloquium TS C.S. Boeije over Pitch angle and flow separation control for a wind turbine airfoil, 30 mei 2008, 14:00 uur, N109. EWI Afstudeercolloquia CS R.J. van den Berg over Interaction capabilities of Second Life A framework to determine Second Life s suitability for a 3D virtual world application, 23 mei 2008, 16:00 uur, CU B209. B. Dil over Self-adaptive localization in wireless sensor networks, 23 mei 2008, 15:00 uur, Citadel T300. N. Hoogma over Couple: a domain specific language for defining model composition operators, 29 mei 2008, 16:00 uur, SP6. Maher Ben Moussa over Facial animation & interaction during dialogues, 2 juni 2008, 11:00 uur, Citadel T300. Afstudeercolloquia EL V. Kruijver (doctoraal) over De nauwkeurigheid van stereovisie voor gezichtsherkenning, 23 mei 2008, 9:00 uur, HO T4. K. Verhaar (master) over An integrated embedded control software design case study using ptolemy II, 27 mei 2008, 14:30 uur, HO B1216. Integrand C TW E WI Kan jij php programmeren, en wil jij een bijbaan bij Monito? Monito is een creatieve en innovatieve organisatie in Enschede waar lokale overheid, nderzoeksinstellingen en bedrijven terecht kunnen voor advies, ontwerp en implementatie van huisstijl en internet toepassingen. Ze zijn op zoek naar een programmeur met ervaring met php voor het ontwerpen en programmeren van webapplicaties. Onze klanten vragen om innovatieve oplossingen. Daarom stellen wij zelfstandigheid en het inbrengen van eigen ideeën zeer op prijs. Zie opdracht 3976, of mail naar Intekening voor het Ontwerpproject (219910) INF B3. Van 2 juni t/m 18 juli 2008 is inschrijving mogelijk voor het Ontwerpproject in het eerste semester van de B3. Studenten die voldoen aan de voorkenniseisen kunnen zich inschrijven via het Weergaloos Opdrachten Registratie Systeem Twente, website Meer informatie is te vinden op cs.utwente.nl/~ontwproj. Let op: groepsleden moeten op de peildatum aan de verplichte voorkenniseisen voldoen, zijnde: P voltooid en SEM (213510) behaald. Hierop wordt streng gecontroleerd. Gewenste voorkennis: COIP (of COIP 1) of Inleiding MMI (of MMI-project). Inschrijving Bachelor- en Mastervakken afdeling INF, semester 1, kwartiel 1 BIT/INF/TEL/CS/HMI. Wil je in het eerste kwartiel van het studiejaar onderwijs gaan volgen in de Bachelor- en/of Mastervakken aangeboden door de afdeling INF (21- en 26-vakcodes) dan kun je je in de periode van 2 juni t/m 18 juli 2008 hiervoor intekenen via TeleTOP. Let op: inschrijving is verplicht. Let ook op of je voldoet aan de eventueel geldende voorkenniseisen. Hierop wordt streng gecontroleerd. GW G W Afstudeercolloquia EST A. Kicken over A study into the conditions concerning the quality of judgement processes of competence based assessments in the ICT-sector of the vocational education, 6 juni 2008, 14:00 uur, CU C238. L. van Otten over Visual knowledge building, 12 juni 2008, 16:00 uur, CU C238. Afstudeercolloquium PSY M. ter Horst over Inquiry learning, 29 mei 2008, 16:00 uur, CU B200a. Afstudeercolloquia TCW T. Kuiper over Digitale sociale kaarten in Noord-Holland Noord: een analyse van vraag en aanbod, 26 mei 2008, 15:00 uur, SP6. M. Mol over De invloed van relationship quality op de dimensies van brand-equity in de B2B-marketing, 26 mei 2008, 15:30 uur, HO B1220. Bob Witziers Award Bob Witziers passed away May at the age of 48. He was a beloved member of our department and we want to keep his name in our department in memory of him. Therefore from May the department will start a Bob Witziers Award for the best HRD master thesis. This award is presented on a yearly basis, and the winner will receive a prize in the amount of 500 euro. Criteria for the first Bob Witziers Award are: Only theses defended in the period between May and April can qualify; The thesis addresses significant theoretical and/ or practical concerns; The thesis contains a solid theoretical foundation. Reasoning, argumentation, and hypotheses are logical and well developed; The thesis employs a rigid method, and data analysis is sound; Results and conclusions give an insight to the HRD field of research or practice; The thesis is innovative, stimulating new ideas for future research; The thesis is well written. Students who want to apply for this award should send their thesis together with a cover letter in which they describe their motivation for submission. The letter and the thesis must be sent to the secretary of OP&HRD. If the thesis is written in Dutch, an extended English abstract is required. Integrand Afstuderen op een strategisch beleidsplan van een grote zorginstelling? Heb jij affiniteit met de zorgsector, en wil jij je op een strategisch beleidsplan werpen als afstudeerstage of werkopdracht? De Carint Reggeland Groep is een regionale instelling voor welzijn, wonen en zorg in de regio Midden-Twente, Noordwest-Twente en Noordoost-Twente. Recent is een strategisch beleidsplan voor de Carint Reggeland Groep opgesteld. Om het plan compleet te maken zoeken ze studenten voor o.a. doelgroep-, markt-, concurrentie- en trendanalyses betreffende de zorgsector in de regio Twente en Deventer. Zie opdracht 4131, of mail naar Gastcollege in het vak Relatiemanagement & Consumentenvertrouwen PSY/TCW. Guus Bollen, werkzaam als Database Marketing Analist bij Loyalty Management Netherlands B.V., zal ma. 2 juni iets komen vertellen over Airmiles, als instrument om loyaliteit bij klanten te bewerkstellingen. Hoewel dit vak in de Master Consument en Gedrag van Psychologie zit zijn ook andere Psychologiestudenten en Communicatiestudenten uitgenodigd. Tijd: 15:45-17:25 uur. Plaats: LA Onderzoek Concept Maps Voor een onderzoek naar de effecten voor voorkennis op het gebruik van Concept Maps zijn we op zoek naar deelnemers. We zoeken tweedejaars studenten PSY, TCW en EDMM. Het onderzoek duurt maximaal 2 uur en bij deelname ontvang je 2 proefpersoonpunten of 15 euro. Meer informatie via Wilco Bonestroo: nl, , nl/2008/. Geslaagde SSESR-student d.d. 22 april 2008 E.J. Leppink, Enschede, cum laude. MB MB Afstudeercolloquia BA Recent: B.T. Monaten over Sappi Limburg: Naar een proactieve maatschappelijke organisatie, 16 mei Recent: H.E. van Leuteren over Verbetering administratieve organisatie van het ROC Drenthe College, 20 mei S. Tijhuis over Monitoring supplier performance; design of a vendor rating system at ATAG Nederland B.V., 22 mei 2008, 15:45 uur, CU B103. W. Schouten over A decision criteria model in Application Outsourcing, 28 mei 2008, 13:45 uur, CU C238. T.J. Ooms over Kostprijsbesturing in ziekenhuizen, 30 mei 2008, 13:45 uur, CU B103. R.M. de Graaff over De vakbond van de 21ste eeuw, 4 juni 2008, 16:45 uur, CU B101. R. Slijkhuis over The internet: valid or flawed?, 6 juni 2008, 13:45 uur, SP7. Afstudeercolloquia BIT M.K. Deddens (master) over Toepasbaar risicomanagement in software ontwikkelingsprojecten, 22 mei 2008, 15:45 uur, SP7. C.M. van Baal (master) over Een model voor keteninformatisering in bovenschoolse zorgsituaties, 27 mei 2008, 16:15 uur, SP7. Afstudeercolloquia BK M.H.B. Schopman en R. Veerbeek over Een onderzoek naar een management informatie systeem voor Norma B.V., 30 mei 2008, uur, SP7. S. Scholten over Veiligheid aan het werk. Een onderzoek naar mogelijkheden voor VolkerRail SAFAC om haar dienstverlening in de toekomst te waarborgen., 30 mei 2008, 13:45 uur, CU B101. Afstudeercolloquium GZW 2008, 15:00 uur, HO B1220. W.C. B. Eijkelkamp over Samen Beter?! Een studie naar samenwerking tussen huisartsenpraktijken, (revalidatie) ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in de zorg voor mensen met COPD in de regio Twente, 2 juni 2008, 16:00 uur, HO B1220. Afstudeercolloquia IE&M Recent: R.G.A. Golbach over Production and logistics management, 16 mei B.I.M.L. van Golde over Reducing the energy and water consumption of Ten Cate Protect. Introducing process technology tools into the textile industry., 6 juni 2008, 16:00 uur, CU B209. Afstudercolloquia PA E. Gergin over Rijksheffing op directe lozingen. Voortzetting heffing in deze nog gerechtvaardigd?, 29 mei 2008, 15:45 uur, SP7. K. ter Morsche over als het echt gevaarlijk was, was ik wel verhuisd": een onderzoek naar risicogerelateerde migratie-intentie en de invloed van risicoperceptie, 2 juni 2008, 15:30 uur, HO B1216. T. Hoekstra over Niet-electorale politieke participatie van burgers van Turkse afkomst in drie Overijsselse gemeenten, 2 juni 2008, 16:15 uur, Vrijhof 5. L.A. Maathuis over Benchmark: de kunst van het afkijken. Onderzoek naar de doelmatigheid van de dienstverlening van het team administratie en het team uitvoering Arbeidsvoorwaarden., 10 juni 2008, 13:45 uur, SP7. Afstudeercolloquia TBK M. Girisch (doctoraal) over Prioriteitstelling via project portfolio management, 23 mei 2008, 14:00 uur, SP7. T. de Kort (doctoraal) over Onderzoek naar de kwaliteit van de verwerking van retourpakketten bij TNT Post Pakketservice, 23 mei 2008, 15:45 uur, SP6. C. van der Linden (doctoraal) over Veranderen van binnenuit. De werkzame ingrediënten van een effectieve leergang voor leidinggevenden, 23 mei 2008, 15:45 uur, CU C238. B.J.M. Janse (doctoraal) over Exploiting improvement potential in Reverse Logistics: Trends and management practices in the European consumer electronics industry, 29 mei 2008, 15:45 uur, Boerderij Bosch, UT. T.A. van den Broek (doctoraal) over How network context influences strategic information systems planning: two cases from Helsinki s metropolitan area, 30 mei 2008, 15:45 uur, SP7. M.A. Koster (doctoraal) over De wind in de lagers, 3 juni 2008, 15:45 uur, SP6/ J. Muijres over Het meten van winstkwaliteit, the accrual anomaly, 6 juni 2008, 13:45 uur, CU B103. Integrand 1)Kan jij php programmeren, en wil jij een bijbaan bij een creatieve en innovatieve organisatie waar lokale overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven terecht kunnen voor advies, ontwerp en implementatie van huisstijl en internet toepassingen? Zie onder EWI of opdracht )Afstuderen op een strategisch beleidsplan van een grote zorginstelling? Zie onder GW of opdracht Congres Samen Innoveren TBK/BIT. Technific, het programmabureau voor jongeren van alle onderwijsniveaus (4 tot 20 jaar) en techniek, is betrokken bij het congres Samen Innoveren dat op 22 mei a.s. is op Strijp-S te Eindhoven. I.s.m. Stichting Bielat organiseert Technific het ochtendprogramma van deze dag. Dit programma biedt aan 200 studenten een unieke kans: zij kunnen op een bijzondere manier in contact komen met 10 toonaangevende bedrijven zoals Atos Origin, Bosch en TomTom. Zie: student.bielat.nl. Voor meer informatie over het congres kunt u de website nl raadplegen. De techniekstudenten van de drie technische universiteiten zijn dus hartelijk welkom op dit gratis toegankelijke event. W. van de Heg over Medische laaggeletterdheid van chronisch zieke patiënten, 30 mei 2008, 13:45 uur, SP7. TNW T NW Afstudeercolloquia HM M.H. Jellema over Samen Beter?! Een studie naar samenwerking tussen huisartsenpraktijken, (revalidatie) ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in de zorg voor mensen met diabetes mellitus in de regio Twente, 2 juni Afstudeercolloquia TN Recent: T. Rozendal (master) over Simultaneous acoustical and optical measurements on single ultrasound contrast agent microbubbles, 14 mei 2008.DATUM: 14 mei 2008.

17 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente 17 donderdag 22 mei 2008 I.R. Peters (master) over T NW Impact of solid objects on water, 4 juni 2008, 15:00 uur, HR N109. Gezocht: Studentassistenten practicum Studentassistenten gezocht voor de eerstejaars practica TN, CT, AT in het eerste en tweede kwartiel. Bij interesse of voor info: stuur een mailtje naar Brigitte Tel utwente.nl). STUDENT UNION Bestuur Student Union Bestuursjaar bij de Student Union? De deadline voor de sollicitatiebrieven is 26 mei a.s. Meer informatie: # De deelnemersraadsvergadering begint om 19:00 uur in het Atrium. Thema: jaarverslag. # 1 juni: UT dance event met Armin van Buuren. Locatie: UT-terrein, toegang: gratis. # Het buitenzwembad is geopend van 11 mei tot 15 september De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van uur, zaterdag en zondag van uur. # De resultaten van de activismemonitor staan online. Kijk op utwente.nl/nlactivisme. # Wat is er te doen op de UT? # 21 mei naar de onder- nemersdag geweest? In de Bastille is nog 1 ruimte voor een ondernemer beschikbaar. Telefoonnummer # Broodje vd maand: broodje filet americain. STUDIEVERENIGINGEN S.V.A.T. Astatine Wo. 28 mei: Studentensoftbaltoernooi, doe mij met het Astatine team. # Do 29 mei: Excursie Fluor uitwerken van een multidisciplinaire case bij de vestiging in Haarlem # Di 3 juni: Symposium Artificial Evolution, where robots get new purposes. # Inschrijven en meer informatie op Stress Het afgelopen Stressfeest, vorige week woensdag bij Audentis, was een groot succes. Zet 4 juni alvast een groot kruis in je agenda, want dan is het volgende Stressfeest. Hou de Stress site in de gaten voor meer activiteiten. # Wil je meer dan alleen je studie op je CV zetten, kom eens langs voor meer informatie over onze commissiemogelijkheden. Interesse of vragen? Mail naar Freek op utwente.nl. W.S.G. Isaac Newton Afgelopen dinsdag is er een delegatie Newtonianen naar de fabriek van Mars gegaan. Dit was zeer interessant. # Vandaag vindt er een lunchlezing plaats van Sensata, een bedrijf dat is gespecialiseerd in sensoren. # Morgen, 23 mei, gaan we met een groep van 30 personen waterskiën op het Rutbeek. # Komende di. 27 mei is er weer een lunchlezing, dus ook weer gratis lunch, ditmaal van Van Oord. Het baggerbedrijf dat onder andere voor de palmeilanden in Dubai heeft gezorgd. Inschrijven kan nog bij de Newtonbalie. # Voor meer activiteiten komende weken zie www. isaacnewton.nl. S.V. Paradoks 22 mei is het Paradokssymposium Nanomedicine, the next big thing?. Voor geïnteresseerden zijn er nog enkele plekken vrij. # 23 mei heeft Paradoks een excursie naar de Twente Technology Week. # 28 mei is onze 2/3 ALV om 20:00 uur in de Horst. # 2 juni zullen de Paradoksleden zich uitsloven op de Sportdag. # 5 juni wordt er gebarbecued, gequized en geborreld met leden van Dimensie, psychologie. # 6 juni is de Ouderdag voor de eerstejaars. # 7 juni houdt de Studiereiscommissie een Symposium over hun reis en commissie. # Voor meer informatie en inschrijven voor activiteiten: ConcepT S tudieverenigingen 28 mei organiseert Bouwen met Staal de StudentenSTAALdag. Er zijn meerdere lezingen door architecten en constructeurs met aansluitend een rondvaart door de hoofdstad met project- en bouwplaatsbezoeken. # 29 mei wordt i.s.m. Goudappel Coffeng een casestudy georganiseerd. Deze casestudy is in het bijzonder bedoeld voor masterstudenten uit de verkeer en vervoerrichting, maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Tijdens de casestudy zal het A4-project Delft-Schiedam behandeld worden. # 30 mei is er een excursie naar Bornerbroek. Daar wordt een beek aangelegd om het water in Twente meer ruimte te geven. # Zie voor meer informatie en voor inschrijvingen. CULTUUR Shot Zo. 25 mei geeft het Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT) i.s.m. het groot orkest van Wilhelmina Glanerbrug een gratis concert op de Universiteit Twente. SHOT gaat voor het concert op repetitieweekend in Buurse waar veel gerepeteerd zal worden, maar er zal ook veel tijd zijn voor Cgezelligheid. ultuur Het concert is een feestelijke afsluiting van dit weekend en Wilhelmina draagt hier aan bij. Het concert is 25 mei om 14:00 uur in de Audiozaal van de Vrijhof. Er is vrije toegang voor het concert. Voor meer informatie kan je kijken op PAKKERIJ P akkerij C.S.V. Alpha Do. 22 mei is er een buitengewone sociëteitsavond en zullen we onze zusters in Delft met een bezoek vereren. Weer tijd voor goede grappen dus. # Do. 23 mei is er een huisfeest op de Vuige Bastards. # Zo. 25 mei is er een IKV. # Ma. 26 mei: thema-avond over seksualiteit. # Di. 27 en wo. 28 mei zijn er kringen. # Do. 29 mei is er een sociëteitsavond met kleinkunst. # C.S.V. Alpha, Diversiteit naast Universiteit. Interesse? Kom eens op donderdagavond langs in onze sociëteit Flux, check of mail naar Audentis Zo. 18 mei is de strijd tussen de voetballers van SVS en hockeyers van Heren X onbeslist geëindigd. Na een helft voetballen en helft hockeyen is het uiteindelijk 4-4 geworden # Di. 20 mei gingen Club 1 en Bokaal de strijd met elkaar aan tijdens een enerverende Bokaalavond. # Aankomende weken staan er weer veel borrels en feesten op het programma. Di. 27 mei is de eerste Tribunaal interesseborrel, wo. 28 mei op en onder de Oude Markt het Gatfeest en vr. 30 mei het Pimpelle Lustrumfeest. # Voor meer informatie: of bel/mail de Senaat ( of DIVERSEN Kivi Niria Kivi Niria organiseert een excursie naar De Doorbraak, Wolbes Landen 5 in Bornerbroek op 30 mei 2008 van 13:00-16:00 uur. Er wordt in Overijssel een uniek waterkundig plan ten uitvoering gebracht. Onder de naam De Doorbraak wordt er een 13 km lange beek aangelegd. De aanleg van de beek is nodig om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Kivi Niria nodigt u uit om net buiten Bornerbroek in en rond het informatiecentrum de huidige stand van zaken te komen aanschouwen. Informatie: Deelname: gratis, aanmelden bij Elfride Dijkstra via utwente.nl. CD-Uitleen C ultuur D iversen Nieuwe aankopen, voor iedereen te leen. Pop: 1.Isobel Campbell & Mark Lanegan-Sunday At Devil Dirt; 2.Elvis Costello-Momofuku; 3.Martha Wainwright-I Know You're Married...; 4.James Hunter-The Hard Way; 5.New Cool Collective-Out Of Office; 6.Notwist-The Devil, You & Me; 7.Cool Genius-Maybe You Should Do That Too; 8.Testament-The Formation Of Damnation; 9.Black Keys-Attack & Release; 10.Kane-Everything You Want; Blues: Arthur "Big Boy" Crudup-Rock Me Mama; Jazz:Tuck & Patti-I Remember You; Klassiek:Rimski- Korsakov-Orkestwerken; Wereld:Mickey Hart & Zakir Hussain-Global Drum Project; DVD: Blue Man Group-How To Be A Megastar Live. Deze en zo'n andere CD's, DVD's, SACD's en LP's, op de 1ste etage van de Openbare Bibliotheek, hartje Enschede. Koop en reserveer online. Zie: Tel.: SPORT Bridge Omdat er op de UT een groeiend enthousiasme is voor bridge organiseren we binnenkort een bridgedrive. Welkom is iedere student of (oud)medewerker die het spelletje (enigszins) beheerst. Deze bridgewedstrijd vindt plaats op maandagavond 2 juni, aanvang 19:30 uur. De deelname is gratis en over de locatie krijgen de deelnemers nog nader bericht. Aanmelding per en dat kan niet alleen als paar, maar je kunt je ook individueel aanmelden. Voor een (bridge)partner wordt dan gezorgd. D.Z.C. Vleugellam Wanneer komen jullie weer hierheen, dan zetten we onze overlandvloot alvast klaar, was het commentaar toen wij na drie dagen onder het Zeeuwse zonnetje weer moesten vertrekken. Normaal gesproken is het aan de kust niet erg thermisch, maar daar trokken wij ons weinig van aan. Met vluchten tot op ijzige hoogtes was het mogelijk om alle kanten van het eiland te bekijken en vuurtorens te tellen. Bovendien konden we nog een rondje boven de stormvloedkering maken. # Wil jij ook piloot worden? Wil jij alles weten over aerodynamica, constructie, meteorologie, navigatie? Kom dan bij ons vliegen. Kijk op onze website: of mail: Ludica De UT-kampioenschappen tennis zijn in volle gang. De eerste wedstrijden zijn al gespeeld. Deze spannende strijd om het kampioenschap zal afsluiten tijdens de finaledagen maandag en dinsdag. Naast het meedoen is er gelegenheid te kijken naar mooi tennis. Ook wordt er elke avond rond het thema Holland iets speciaals georganiseerd. Daarom geen reden om niet langs te komen als je zelf niet hoeft te spelen. # Het einde van de competitie is in zicht, nog twee weekenden en dan is het voorbij. Ludica wenst haar teams veel succes hiermee. # Voor meer informatie, zie nl of mail naar D.R.V. Euros Vorig weekend is er tweemaal geblikt in Harkstede: Eerstejaars Zwaar heeft de Martini Sprint gewonnen en Michelle de Groot won het DO1x veld, zij is hiermee overgangsroeister geworden. # Dinsdag was de traditionele quizborrel, het was een spannende strijd over allerlei feitjes en weetjes. # Zaterdag komen ouders, broertjes en zusjes naar Euros voor de Ouderdag. Een uitgebreide lunch, rondleiding, ergometerles en een zelfgemaakt diner. Wiens ouders gaan het snelste in de C4+?! # Di. 27 mei is er weer een Quicolunch. Schrijf je in via de site. # Voor meer informatie kunt u mailen of bellen ( ). TSAC Afgelopen zaterdag was de TSAC bij het NSK boulderen in Delft. Beste mannelijke TSAC'er werd Bob Giesbrechts (13de plaats). Bij de dames eindigde Marit Sanders op een 7de plek. # Komende week gaat de boulderstrijd verder onder de TSAC-leden bij de boulderclubkampioenschappen op 21 en 22 mei. # Bij de ABCD-sportklimwedstrijd afgelopen zondag in de Arque deed de TSAC goede zaken: Roel Aartsen werd de beste TSAC'er in de A- categorie (2de plek), TSAC'er Hans Boschker werd 1ste in de B-categorie. # Altijd eens willen klimmen? Van dinsdag t/m donderdag, 21:15 uur ben je welkom in de spelzaal van het sportcentrum # Meer informatie over de TSAC vind je op Euros Kano Sport Fantastische Lente Introductiedagen, nu nog op 26 & 28 mei: voor iedereen die de kanosport wil verkennen. Speciaal: intro dagen voor gewoon vlakwater kanoën en kanopolo onder professionele begeleiding. Speel je graag in een team, probeer dan zeker ook kanopolo. Neem de eerste stap naar wildwater- branding- toer- of competitiekanoën; test jezelf tijdens wildwaterkanoën of in de branding van de Noordzee. Ook voor dagtochten & geweldige kanovakanties (Slovenië & Zweden). Info & inschrijving: mail Onno of Remco euroskano.nl & UT-Catering Postbus 217, 7500 AE Enschede Studentenrestaurant Maandag 26 mei Boeren gehaktbal, Boeuf Stroganoff of Kaas-groenteschijf Jachtsaus of Stroganoffsaus Gebakken aardappelen of Aardappelpuree Rode bietjes of Broccoli mix Rauwkostsalade - Dessert naar keuze Dinsdag 27 mei Halskarbonade, Gebakken visfilet of Champignon omelet Espagnolesaus of Remouladesaus Gekookte aardappelen of Frites Snijboontjes of Gesuikerde worteltjes Rauwkostsalade - Dessert naar keuze Woensdag 28 mei Varkensoester, Boerenspies of Gevulde courgette Pepersaus of Stroganoffsaus Pommes noisette of Gebakken aardappelen Koolrabi of Prei à la crème Rauwkostsalade - Dessert naar keuze Donderdag 29 mei Verse worst, Kip cordon blue of Canneloni van broccoli Jus of Kaassaus Gekookte aardappelen of Gebakken aardappelen Rode kool of Broccoli Rauwkostsalade - Dessert naar keuze Vrijdag 30 mei Spareribs, Lasagne of Vegetarische lasagne Geraspte kaas Ketjapsaus of Tomatensaus Frites Pikante voorjaarsgroente of Doperwten Rauwkostsalade - Dessert naar keuze 'De Stek' Dinsdag 26 mei t/m vrijdag 30 mei Hap aan de Tap Gyros steak Frites en rauwkost Superhap Vispakketje met botersaus Pommes duchesse en rauwkost For the English menu: studentenrestaurant Openingstijden Studentenrestaurant: Ma. t/m vr. 11:30-19:00 uur. Warme maaltijden zijn verkrijgbaar tussen 12:00-13:30 uur en 17:00-19:00 uur. Openingstijden De Stek: Ma. t/m vr. 17:00-19:30 uur Voor meer informatie: UT-Catering: Reserveringen Faculty Club en De Stek online via

18 ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente 18 donderdag 22 mei 2008 Duitsers sterk op UT-triatlon Naam: Wijnand Bakker Leeftijd: 23 jaar Studie: International Business Management (Saxion) Sport: tennis Club: Ludica Rol: toernooicommissaris UT-toernooi (20-27 mei) Je bent voorzitter van de toernooicommissie van het UT tennistoernooi en je speelt zelf ook. Gaat dat samen? Ja hoor. Het toernooi duurt zeven dagen en ik ben niet zeven dagen lang alleen bezig met organiseren. Er is ruimte om zelf ook op de baan te komen. Sterker: ik zou het betreuren uitgerekend op ons eigen toernooi niet in actie te kunnen komen. En je hebt toch ook een titel te verdedigen? Vorig jaar heb ik het toernooi in mijn categorie inderdaad gewonnen en het zou wel aardig zijn die prestatie te herhalen. Prestige speelt altijd een rol bij tennis. Maar hoe ver ga jij voor een zege? Ik bedoel, fileer je je tegenstanders tot op het bot zodat je exact weet waar zijn zwakke punten zitten? Zo ver gaat het inderdaad wel. Althans bij mij. Gewoon een kwestie van je eigen kansen inschatten. Hoe hoger het niveau hoe belangrijker de details. Ik analyseer vooraf mijn tegen- Wijnand Bakker: Het mooie aan tennis is dat alleen jij verantwoordelijk bent voor succes of falen. Dat maakt het wel zo overzichtelijk. Foto: Gijs van Ouwerkerk. Titelhouder en regelneef stander en evalueer mijn wedstrijd na afloop. Maar je moet die eerzucht ook niet overdrijven, want de gezelligheid van het toernooi staat voorop. Hoeveel deelnemers hebben zich dit jaar ingeschreven? In totaal 140 en dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Ik doe al een paar jaar mee aan het toernooi en ik kan me heugen dat meer dan 140 deelnemers zich hebben ingeschreven. Volgens mij is dat een record en daar zijn we als organisatie gelukkig mee. En hoe verklaar je die toenemende animo? De verklaring is dat we in de aanloop naar het evenement behoorlijk actief hebben gepromoot. Van de mensen op onze ledenlijst hebben we zo n negentig procent weten te bereiken. Naast het posters plakken heeft die belronde volgens mij de meeste vruchten afgeworpen. Het toernooi is bovendien laagdrempelig. Je hoeft geen lid te zijn van een studentenvereniging. Alle studenten en medewerkers van de UT en Saxion konden zich de afgelopen weken inschrijven en dat is dus gelukkig vrij massaal gebeurd. Hoe goed tennis jij eigenlijk zelf? Redelijk op niveau. Ik speel samen met vijf andere Ludicanen landelijke competitie in de derde categorie of klasse. Er zijn negen categorieën. Met de eerste categorie als het hoogste De Finaliste Voor roeister Sanne Beukers (25) van Euros wordt het over tien dagen op de tweede wereldbekerwedstrijd in Luzern de dood of de gladiolen. Plaatst zij zich in Zwitserland voor de finale dan mag ze meedoen aan het kwalificatietoernooi voor de Spelen. Lukt dat niet, dan zijn haar kansen op Peking zo goed als verkeken. Op dit moment behoort Beukers tot de tien beste skiffeuses van de wereld, alleen geeft die klassering haar geen garantie voor het felbegeerde ticket naar China. De nationale roeibond wil vooral met medaillekandidaten afreizen naar het verre oosten. Over de medaillekansen van Beukers op eremetaal is de bond kennelijk nog niet overtuigd. Dat frustreert haar. Ze heeft de niveau en daarna aflopend tot niveau negen. Op de ranglijst staan we ergens in de middenmoot en ik denk dat we daar qua niveau ook thuishoren. Maar dat klinkt niet overambitieus? Je moet niet vergeten dat het verschil tussen de tweede en derde categorie groot is. Behalve dat ik voor het niveau van de tweede categorie minstens twee keer zo vaak moet trainen als ik nu doe, kom ik gewoon tekort. Bovendien biedt de competitie waarin ik nu uitkom voldoende uitdagingen. De krachtsverschillen in deze competitie zijn ook heel behoorlijk. zesde. Ik heb ook altijd gevoetbald, ook een mooie sport maar daar moest ik door alle andere bezigheden mee stoppen. Het mooie aan tennis is dat jij alleen verantwoordelijk bent voor je eigen succes en falen. Dat maakt het wel zo overzichtelijk. Wat is er zo mooi aan de sport? Ik tennis al vanaf mijn Nog even over het UT toernooi. Wat kenmerkt dit evenement? Pfff, lastig. Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als een tenniscultuur. Niet op het toernooi en ook niet bij de vereniging Ludica. We maken er gewoon een gezellig toernooi van met s avonds na elke speelronde een andere activiteit of uitje. Misschien kenmerkt juist dat ongedwongen karakter ons toernooi. afgelopen jaren alles gegeven voor Peking, maar of het voldoende is valt dus te bezien. Spelen of geen Spelen, zeker is in ieder geval dat dit het laatste roeiseizoen wordt voor de succesvolle atlete van Euros. Sanne Beukers: Op een gegeven moment begin je jezelf wel af te vragen wat je nog meer moet doen om de nationale bond te overtuigen.volgens de internationale roeinormen hoor ik er gewoon bij in Peking, maar de Nederlandse bond wil meer. Daar baal ik natuurlijk wel een beetje van. Ik werd twaalfde op de wereldbekerwedstrijd in München en op de Randstad Regatta (NK) heb ik zelfs toproeister Marit van Eupen verslagen. Volgens mij geef je dan een visitekaartje af, maar het is niet genoeg. Ik moet me in Luzern bij de eerste zes roeien en dat is mijn laatste kans op de Spelen. Of me dat lukt? Geen idee, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest de deelnemerslijst te bekijken. Als het veld even sterk is als in München wordt het een pittige dobber. Ik denk dat ik me in elk ander land geen zorgen meer zou hoeven te maken, maar in Nederland wel.voor mij is dit in ieder geval mijn laatste seizoen. Ik volg een opleiding op de politieacademie en die opleiding is best lastig te combineren met topsport. Natuurlijk neem ik bij voorkeur afscheid van het roeien in Peking, maar of dat lukt. geen idee. Sanne Beukers. Het Duitse PV Witten schreef afeglopen weekend de prestigieuze teamtriatlon (525 meter zwemmen, 20 km fietsen, 5 km lopen) van de UT Triathlon op haar naam ( ). De ploeg maakte indruk door zich van een vierde plek terug te vechten naar een eerste. Daarmee bleef deze ploeg de Groningse studenten van Tritanium met veertig seconden voor ( ). De derde plaats was een prooi voor team De BoerEnFrank ( ) ook uit Groningen. Winnaar PV Witten ontving de hoofdprijs na afloop uit handen van rector magnificus Henk Zijm. Zijm was onder de indruk van de teamtriatlon en sprak zijn waardering uit voor deze bijzondere variant in de sport. Triatlon is van oudsher een individuele sport, maar als ik zie hoe deelnemers elkaar bij zo n teamevenement opjutten is dat fantastisch. De teamtriatlon heeft wel een beetje mijn hart gestolen. En over de inbreng van de oosterburen: Het feit dat een aantal Duitse teams hier start zie ik als erkenning van de kwaliteit van deze wedstrijd, aldus de rector. Bij de dames won het Utrechtse Hellas Ladies de teamwedstrijd in een tijd van Verder schreef Uwe Kappelhoff de individuele achtste triatlon in een tijd van op zijn naam. Die hoofdprijs ging bij de dames naar Brigit Landewe in Titels voor turners Linea Recta Verschillende leden van de turnvereniging Ludica zijn op het NSK in de prijzen gevallen. Op het toernooi in het sportcomplex veroverden meerkamper Joran Sanders en Marion Grobben bij de veteranen het goud. Zilver was er voor Marjolein Martens het tweede team tumblingteam bij de heren. Verder boekte een Ludicateam succes op de plankkast door in dit veld als derde te eindigen. TSAC op NSK boulderen Leden van de Twentse Studenten Alpen Club (TSAC) kwamen afgelopen weekend in actie op het NSK boulderen in Delft. Deelnemers moesten in Delft een stijle wand beklimmen. Marit Sanders was met haar zevende plaats de best presterende deelneemster van TSAC. Bob Giesbrechts was dat met zijn dertiende plaats bij de heren. Degradatie dreigt voor Vakgericht Voor de korfballers van Vakgericht dreigt degradatie nu afgelopen weekend met werd verloren van het Arnhemse EKCA. De ploeg moet komende zondag tegen hekkensluiter DLKV uit Didam punten pakken om het onheil af te wenden. In de thuiswedstrijd tegen EKCA ging het lange tijd gelijk op, maar in de slotfase moest de UT-ploeg alsnog het hoofd buigen.voorvakgericht scoorden Wilma de Groot, Michiel Pot en Michiel Tromp drie maal.

19 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente 19 donderdag 22 mei 2008 Museumnacht Tijdens de Museumnacht aanstaande zaterdag bruist de Roombeek van de activiteiten. Op diverse locaties van de wijk verzorgen ensembles, solisten, bands en performers optredens. Bezoekers kunnen de collecties en tentoonstellingen van het Rijksmuseum Twenthe bezichtigen, maar ook genieten van een gevarieerd muzikaal programma in de Gobelinzaal. Het muziekprogramma wordt verzorgd door het Muziekkwartier. Deze productie is deel van Balenfestival Het volledige programma is te vinden op Zaterdag 24 mei, Rijksmuseum Twenthe / wijk Roombeek. Het museum is van tot gratis toegankelijk. Smulpapen Cabaretier Eric van Sauers lanceerde zichzelf rechtstreeks vanuit het stand-up comedy gezelschap De Comedytrain het Camaretten festival in, dat hij in 1997 glansrijk won. Met zijn vorige programma, Eric van Sauers Liegt, won hij de Neerlands Hoop, de cabaretprijs uitgereikt door de VSCD. En dan nu zijn vijfde programma Smulpapen. Milieu is het hoofdthema van zijn nieuwste theatershow. Het gaat niet goed met de wereld: de voorraden raken uitgeput en de mensheid verbruikt in hoog tempo alle grondstoffen op moeder aarde. Met vlotte anekdotes en rake typeringen schakelt Van Sauers moeiteloos van serieus over op hilarisch. Donderdag 29 mei 2008, Rabotheater Hengelo, uur. EUR 18/15. Dunya & Desie De roadmovie Dunya & Desie is gebaseerd op de gelijknamige succesvolle televisieserie over twee hartsvriendinnen uit Amsterdam Noord. Dunya is Marokkaans en Desie Hollands. Dunya wordt uitgehuwelijkt, waar ze weinig trek in heeft. Toch gaat ze met haar familie naar Marokko om hem te ontmoeten. Desie raakt zwanger van haar rijschoolleraar, die haar laat zitten. Ze gaat op zoek naar de biologische vader, die in Marokko blijkt te wonen. Onaangekondigd verschijnt ze in Marokko bij Dunya s familie. Dunya besluit Desie te helpen bij haar zoektocht en ontsnapt zo aan haar trouwplannen smedende familie. Samen maken ze een avontuurlijke reis. Cinestar Enschede, tijden + entree: zie Leden van Arabesque tijdens de repetities voor hun lustrumvoorstelling. Foto: Gijs van Ouwerkerk. voorstelling arabesque Dans met een verhaal Je probeert gewoon een beweging uit, dan zie je of die leuk is en bedenk je de volgende beweging. Op deze manier beschrijft Lotte van den Berg (20), de voorzitter van Arabesque, hoe een moderne dans stukje voor stukje zijn vorm krijgt. Komende zondag en maandag treedt ze op tijdens de verjaardagsvoorstelling Arabesque danst reflectie. Ze speelt onder andere de Zoete Aardappeldans. Paul de Kuyper Elke dans heeft een verhaal, vertelt Van den Berg, tweedejaars industrieel ontwerpen. Maar het publiek zal dat niet altijd eruit halen. Meestal is het abstract en kennen alleen de makers van de dans het verhaal dat erachter zit. Daarom schrijven we in het programma bij elk stuk ook een korte toelichting over de oorsprong. Bij een van de dansen die op het programma staat, is het verhaal wel heel duidelijk voor het publiek. Van den Berg: We hebben dit jaar een workshop Afrikaanse dans gedaan en tijdens de voorstelling voeren we de Zoete Aardappeldans op. In de dansbewegingen zie je echt de hele landbouwcyclus terug. Eerst moet je de grond bewerken, dan moet je zaaien, vervolgens kun je oogsten en uiteindelijk vieren de mensen feest omdat de oogst is gelukt. We dansen dat heel letterlijk, we maken echt zaaibewegingen met onze armen. En blijheid laat je meestal zien met grote, lange bewegingen. In de andere dansen is het verhaal minder expliciet aanwezig, maar volgens de Arabesque-voorzitter wordt wel duidelijk naar een climax toegewerkt. We hebben bijvoorbeeld een stuk dat heel rustig begint. Opeens gaat het stormen en ontaardt het in een chaos. Er gebeurt van alles op weg naar dat hoogtepunt, en de kunst is om ons dan weer te herpakken en het rustig uit te dansen. Arabesque danst reflectie is een lustrumvoorstelling, de UT-vereniging voor moderne dans bestaat vijftien jaar. Daarom is er onder andere een gastoptreden van vijf oud-leden en heeft docent Soosan Gilson een speciale dans geschreven met allemaal fragmenten uit voorstellingen van vorige jaren. Maar het is wel een helemaal nieuwe dans geworden, aldus Van den Berg. De mensen zullen het niet herkennen als een oud optreden. De andere dansen er staan er 13 op het programma waar in totaal 24 leden aan meedoen zijn allemaal door de leden zelf geschreven. Dat is moeilijk, vertelt Van den Berg. Maar omdat je ook heel vrij bent, kun je gewoon elke beweging uitproberen. Dat doe je met een paar mensen en als je dan ziet dat het leuk is, bedenk je wat een volgende beweging of pose moet zijn. Stukje voor stukje ontstaat dan een dans. Je kunt dat allemaal opschrijven, maar meestal onthou je het gewoon. Op een gegeven moment moet je het toch een keer uit je hoofd kennen. Arabesque danst reflectie. Agora (Vrijhof). Zondag 25 mei 14:00 uur, maandag 26 mei uur. Nominatie Alle culturele studentenverenigingen van de UT mogen UTstudenten nomineren voor de Schuijer Campus Cultuur Prijs. De prijs is uitdrukkelijk bedoeld voor individuele studenten en niet voor groepen of commissies. Een jury, bestaande uit professor Schuijer, Apollo en Vrijhof Cultuurcentrum, kijkt naar de uitzonderlijke culturele prestaties. In de nominatie moet staan: naam, studie en faculteit van de student, korte omschrijving van de culturele prestaties en waarom juist deze student de prijs verdient te winnen. De deadline is vrijdag 13 juni. Donderdag 26 juni 2008, uitreiking prijs en opening expositie Foton, uur, Grote expositieruimte Vrijhof. Nominatie naar: Apollo, Vrijhof kamer 30 of Concours In het thema Le Voyage de SHOT draagt het Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT) onder leiding van Ronny Buurink een deel van hun concoursrepertoire voor, deels als voorbereiding op het KNFM concours in juni. De 52 muzikanten staan dan op het podium in Neede, waar zij in de eerste afdeling, de hoogste divisie, strijden om het beste harmonie orkest van Nederland te worden. Zij spelen naast concoursstukken van Jules Strense en Maxime Aulio, ook enkele lichtere stukken. Donderdag 29 mei 2008, Agora Vrijhof, uur, EUR 5/3. Estafest Het jazzkwartet Estafest is lang niet altijd een kwartet. De vier leden musiceren solo, in duo s of trio en soms met zijn vieren. Jeroen van Vliet (piano), Oene van Geel (viool, cajón), Anton Goudsmit (gitaar) en Mete Erker (saxofoon) hebben met een originele visie én bezetting een boeiende formatie gevormd. Estafest trekt zich niets aan van de conventionele functies van een jazzband, maar improviseert zonder bas en drums. Het idee voor aanvang van elk nummer staat vast, maar de exacte inhoud en duur ontwikkelt zich op het podium. Maandag 26 mei 2008, organisatie: Jazz Podium Drienerlo, uur, Amphitheater Vrijhof, EUR 10/6/4. Donderdag 22 mei Cafe de Boemel: Stand-up comedy uur. Gratis entree. Tot en met vrijdag 23 mei Prismare, Roombeek: Quilttentoonstelling. Door quiltgroep De Hapscharen. Werkdagen: uur. Weekend: uur. Toegang gratis. Vrijdag 23 mei Folkclub Twente, De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede: Optreden band Gonnagles. Folkcollectief met oorsprong in Enschede dat o.a. Ierse muziek en Balfolkmuziek speelt uur. EUR 10/8. Zie Zaterdag 24 mei Rabotheater Hengelo: Finale Open Podium. Voorrondes waren op 12 april, 16 en 17 mei. Info: / Rijksmuseum Twenthe: Museumnacht, onderdeel van het Balenfestival 2008, doorlopend programma van tot uur, gratis toegankelijk. Zie deze pagina. Pop- en Cultuurpodium Metropool: The Reasoning. Progressieve rock uit de UK uur. EUR 16/13.50/10. Supportact: Mangrove, top van progrock uit Nederland. Zie www. metropool.nl. Openluchttheater De Brilmansdennen, Losser: Orkest van het Oosten. Symfonieorkest uur. EUR Zie www. ovho.nl / Zondag 25 mei Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat, Hengelo (Rabotheater Hengelo): Bombay. Toneelvoorstelling, vanaf 8 jaar. Over het grijpen van kansen en navolgen van dromen in de Indiase stad uur. EUR 9. Mystiek Theater, Raiffeisenstraat 25a, Enschede: Crazy Sunday Afternoon. Maandelijks event. Ditmaal met de Twentse formaties Dark Roasted Skin en Trapped uur. EUR 5. Tot en met zondag 25 mei Roombeek Enschede: Balenfestival 2008: info/programma: s t a d Donderdag 29 mei Rabotheater Hengelo: Eric van Sauers: Smulpapen. Cabaret. Winnaar cabaretprijs Neerlands Hoop en Camaretten festival uur. EUR 18/15. Muziekcentrum, Enschede: Orgelconcert Marcus Lehnert. Franse laatromantiek uur. EUR 12.50/10/9.50. Tot en met 31 mei SBK Hengelo, Molenstraat 16, Hengelo: Expositie tekeningen van Wim Izaks. Kunstuitleen. Wo. t/m vr uur. Za uur. Zaterdag 31 mei Poppodium Metropool, Hengelo: Voorronde zangwedstrijd Vanuit je Tenen. Bepaal mee wie de stem van 2008 heeft. Finale op vrijdag 13 juni uur. EUR 5. Zie Zondag 1 juni NiX BBBlues Club: Jamsession met drumstel uit 1968, gitaar, bas etc., speciaal met laag wattage versterker uur. Toegang gratis. Donderdag 5 juni Boekhandel Broekhuis: Karin Slaughter signeert. Schrijfster van de Sara Linton-reeks, met o.a. Onaantastbaar. Schreef voor de Maand van het Spannende Boek het geschenkenboekje Onbegrepen. Hengelo: uur. Enschede: uur. Donderdag 12 juni Metropool, Hengelo: Chris Chameleon on tour. Zuid-Afrikaanse zanger, 3x genomineerd bij South African Music Awards, uur. EUR 7. Tot en met zaterdag 14 juni Binnenstad Hengelo: Hengelose maand van de amateurkunst. Met o.a. Eénakterfestival op zo. 1 juni, en Vocaal Festival Amusing Hengelo met 125 koren op 7 juni. Volledige programma: homepage gemeente Hengelo: hengelo.nl/smartsite.dws?id= Donderdag 22 mei Amphitheater, Vrijhof: Contramime: De tragiek van de gezelligheid. Cabaret uur. EUR 5/3. Donderdag 22 mei t/m zondag 22 juni Amphitheater, Grote expositieruimte Vrijhof: Tentoonstelling Sipke Huismans Waterverf. Opening do. 22 mei door Maarten Binnendijk, uur. Zaterdag 24 mei De Batteur, Nijverdal: Musilon i.s.m. Popkorn. Sfeerconcert, bevat lustrumrepertoire van koor Musilon uit Enschede en een gezamenlijk stuk met koor Popkorn uit Nijverdal uur. Zaterdag 24 en zondag 25 mei Universiteit Twente: 4e Nederlandse Kampioenschap Jongleren. Za. competities. Zo. Act competitie en Twente Jongleerdag incl. workshops. EUR 15/10/5. Tot en met zondag 25 mei Amphitheater, Vrijhof, kleine expositieruimte: Dorothee Nijland. AKI eindexamen Speelse fotografie en verrassende beelden. Zondag 25 mei Audiozaal, Vrijhof: Studenten Harmonie Orkest Twente, concert i.s.m. het Wilhelmina Glanerbrug orkest. Feestelijke afsluiting van repetitieweekend met alle 50 muzikale studenten, uur. Toegang gratis. Zondag 25 en maandag 26 mei Agora, Vrijhof: Arabesque danst Reflectie, een verjaardagsvoorstelling. Zo uur. Ma uur. EUR 5/3. Zie deze pagina. Maandag 26 mei Amphitheater, Vrijhof: Jazz Podium Drienerlo: Estafest uur. EUR 10/6/4. Zie deze pagina. Donderdag 29 mei Agora, Vrijhof: Studenten Harmonie Orkest Twente: Le Voyages c a m p u s de SHOT. O.l.v. dirigent Ronny Buurink uur. EUR 5/3. Zie deze pagina. Donderdag 29 mei t/m zondag 22 juni Amphitheater, kleine expositieruimte Vrijhof: expositie werk cursisten culturele cursussen Vrijhof Cultuurcentrum. Opening do. 29 mei door Michiel Rutte en Moes Wagenaar uur. Zondag 1 juni Universiteit Twente: Citymoves. Met verschillende top-dj s, waaronder Marco V. en Erick E. Hoofdact: Armin van Buuren uur. Toegang gratis. Maandag 2 juni Audiozaal, Vrijhof: Licht en Luchtig: concert Kringzingers. Personeelskoor UT. I.h.k.v. jaarlijkse Cultuurestafette uur. EUR 5/3. Dinsdag 3 juni Agora, Vrijhof: Nest: De Vertrekhal. Toneelvereniging UT uur. EUR 5/3. Woensdag 4 juni Audiozaal, Vrijhof: Drienerloos Vocaal Ensemble (DVE): liederen uit de late middeleeuwen, renaissance, romantiek en de 20e eeuw uur. Toegang gratis. Donderdag 5 juni Amphitheater, Vrijhof: Pro Deo: Mixedtoernooi. Theatersportwedstrijd uur. EUR 5/3. Donderdag 26 juni Grote expositieruimte, Vrijhof: Uitreiking Schuijer Campus Cultuur Prijs. ca uur. Inschrijven mogelijk tot vrijdag 13 juni. Zie deze pagina. Tot en met vrijdag 15 augustus Universiteitsbibliotheek Vrijhof: Expositie optische instrumenten Bram Oostra. Tekeningen met Chinese inkt van oude microscopen, lenzen, telescopen, andere instrumenten. Ma. t/m vr uur. Za.: uur. Toegang gratis.

20 utnieuws weekblad van de Universiteit Twente 20 donderdag 22 mei 2008 Harold de Boer Profiel 3 Uit Het Lood Bij een sollicitatieprocedure wordt per definitie gediscrimineerd. De ene kandidaat krijgt de baan wel, de andere kandidaten niet. En dat is toch eerlijk, zolang de voorkeur op relevante gronden gebaseerd is. Van een chauffeur mag je verlangen dat hij een rijbewijs heeft, dat hij goed kan rijden, van de alcohol af kan blijven, zich goed kan oriënteren en, als hij op het buitenland moet rijden, een verstaanbaar woordje over de grens spreekt. Hij of zij had ik moeten zeggen. Want de inhoud van zijn slip doet er niet toe. Evenmin geaardheid, leeftijd, ras, huidskleur, godsdienst, politieke voorkeur, favoriete sport, of de omvang van zijn postzegelverzameling. Ofschoon iemand jonger dan achttien zeker geen rijbewijs zal hebben, vrouwen over het algemeen een minder goed oriëntatievermogen hebben, darters meer alcohol consumeren en Marokkanen doorgaans beter frans spreken. Dat zijn allemaal platte algemeenheden. De beste chauffeur verdient de baan, ongeacht wat. Daarom is het werkgevers niet toegestaan bij vacatures een voorkeur uit te spreken voor een jonge blanke man van katholieke huize, zelfs niet wanneer de gezochte persoon de Volkskrant moet gaan bezorgen in een priesteropleiding. Een werkgever die dergelijke voorkeuren opneemt in zijn advertentie, wordt door de Commissie Gelijkebehandeling op z n vingers getikt. En terecht. Rotterdam is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Dat begint met een profielschets. En omdat Rotterdam graag naar zijn burgers luistert dit lijkt me de laatste stad waar je dat moet doen mogen die dat profiel helpen opstellen. Via de website nl kan elke Rotterdammer, of wie dat wil, zijn voorkeur kenbaar maken. En dan gaat het er niet om dat de nieuwe burgemeester stressbestendig en integer moet zijn. Of dat hij boven de partijen moet staan. Nee, de burger wordt gevraagd naar de niet-relevante kenmerken: Jong? Man of vrouw? Sportief? Bij de laatste open vraag moet de belangrijkste eigenschap van de nieuwe burgemeester vermeld worden. Het antwoord lijkt me duidelijk. Het moet iemand zijn die het lef en de capaciteiten heeft de bewoners en bestuurders van Rotterdam ervan te overtuigen dat discrimineren niet mag. Ook niet als het gaat om de profielschets van een burgemeester. hoog Slaapmutsjes Studentenleven Het was een vrolijke combinatie tussen beddengoed en badslippers in de Aspen Valley, vorige week woensdag. Feestvierders werden op het door Inter-Actief georganiseerde Pyjama s op de Bahama s-feest ontvangen met een lekker slaapmutsje. Vrolijk uitgedoste vakantiegangers konden zich daarmee samen met andere, slaperig aandoende Inter-Actief-leden voorbereiden op de lange nacht die komen zou. Voor noodgevallen was gelukkig zelfs een strandwacht aanwezig. De fotosoap 3hoog volgt drie bewoners van een studentenhuis: Olivier, een verwaand balletje, Karlijn, een berekenende vamp en Pien, een sociaal bewuste feministe. Zoals iedereen die samenwoont worstelen zij met alledaagse problemen over de afwas en de afstandsbediening, maar ook met grotere vragen over seks, cultuur, politiek en religie. Olivier Pien Karlijn Door Ype Driessen Over en... Brand Iedereen heeft wel eens van die momenten. Een misplaatste opmerking tijdens een vergadering, koffie morsen bij een collega of een enorme pukkel op je kin. Gênant natuurlijk. Je schaamt je te pletter, wilt het liefst per direct emigreren of een acute winterslaap inlassen. Relax! Weekblad Intermediar bericht deze week over het zogenaamde spotlicht-effect. Waar we zelf onmiskenbaar zien dat ons haar de ene dag veel beroerder zit dan de andere, of dat we uren zitten te piekeren over die slome opmerking richting baas, zijn deze subtiele verschillen voor anderen volstrekt onzichtbaar. Niet alleen denken we dat anderen op ons letten, we denken ook dat het opvalt als we er niet zijn, aldus Intermediar. Als je bijvoorbeeld tijdens een vergadering de hele tijd je mond houdt, ben je geneigd te overschatten hoe opvallend dat is voor anderen. De verklaring voor het spotlicht-effect is dat we teveel met ons zelf bezig zijn. Rector Magnificus Henk Zijm snapt dat allemaal wel. Toen deze week de hele UT in rep en roer was, omdat minister Plasterk de brand in Delft de grootste ramp in de geschiedenis van de universitaire gemeenschap noemde, hield de rector het hoofd koel. Hij voelde zich niet gepasseerd, ook al kampte de UT in 2002 toch ook met een niet al te geringe ramp. Zijm bescheiden als ie is - snapt best dat noch het ministerie noch Delft wakker ligt van de universiteit ergens in de Achterhoek. Maar wij niet. Wij vinden dat de rookwolken uit 2002 grootser, dreigender en gevaarlijker ogen dan die van Delft. Oordeel zelf op de voorpagina van deze krant. En mail uw bevindingen vooral door aan minister Plasterk. Betere tijden Foto: Bas Klaver In vroeger tijden werd er in voetballand gesproken over Lucky Ajax. Door een scheidsrechterlijke dwaling, een zondagsschot, of een slippertje van de keeper van de tegenstander, wisten de Godenzonen uit De Meer jarenlang in de dying seconds toch weer te winnen. Tot afgrijzen van de bevolking van Rotterdam, Eindhoven en ook Enschede. Maar daarover klagen, nee hoor. Men verbeet zich en hoopte op betere tijden. En die kwamen. Na een dagje weg reden we afgelopen zondag met de intercity vanuit Deventer naar Enschede. Op station Hengelo vloeide het bier al rijkelijk, werd gezwaaid met rode sjaals en klonken kreten als helemaal niets in Amsterdam. In Enschede had de feestvreugde een nog groter omvang. Al op het station werden nietsvermoedende treinreizigers onthaald door een erehaag van supporters in Twente-shirts. Op de Oude Markt vierden naar schatting mensen het feestje mee. Al zingend, drinkend en dansend. En daar was alle reden voor, want na Willem II en SC Heerenveen kan FC Twente de derde club buiten de traditionele topdrie worden die meedoet in de Champions League. De trainer van Ajax riep meteen na de wedstrijd dat de gelukkigste had gewonnen. Met andere woorden: niet de beste. Lucky Twente dus? Nee hoor, in vier confrontaties met Ajax werd dit seizoen geen enkele keer verloren. Maar een mooie geuzennaam is het wel. Misschien moeten we hem maar gaan voeren. Kunnen ze zich in Amsterdam mooi achter de oren krabben als Lucky Twente zich begin augustus wél voor het hoofdtoernooi weet te plaatsen door een club van het kaliber FC Kopenhagen of Slavia Praag te verslaan....sluiten

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

ONDERWERP Samenvatting resultaten UT: Elsevier, De Beste Studies 2014 1. Ter introductie Weekblad Elsevier vergelijkt alle opleidingen in het hoger onderwijs. Het onderzoek is in de eerste plaats gebaseerd

Nadere informatie

Publications PUBLICATIONS

Publications PUBLICATIONS Publications 164 Publications PUBLICATIONS 1. Heemskerk B, Veltrop-Duits LA, van Vreeswijk T, ten Dam MM, Heidt S, Toes RE, van Tol MJ, Schilham MW. Extensive cross-reactivity of CD4 + adenovirus-specific

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week

Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week 2016-2017 Beste studenten, Nu ik hier sta, met jullie, met al die studenten, dan denk ik terug aan 1974, toen ik zelf in Leiden

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting!

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting! Tweetalig vwo op Eijkhagen That s interesting! Meer dan 75% van de lessen in het Engels Find out if TTO is right for you! Wat is tweetalig onderwijs? Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen

Nadere informatie

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Sheffield is de derde grootste stad van

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

CT Nieuws. Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48. Training Reis Veilig. International Office / Stagebureau

CT Nieuws. Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48. Training Reis Veilig. International Office / Stagebureau Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Onderwijs- en Studentenzaken CT Nieuws Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48 1 Training Reis Veilig 1 International Office / Stagebureau gesloten 2 Shell

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Dat zoeken we op! NIOC 2011. Paul.Jansen@tiobe.com

Dat zoeken we op! NIOC 2011. Paul.Jansen@tiobe.com Dat zoeken we op! NIOC 2011 Paul.Jansen@tiobe.com Wat komen gaat... Wie ben ik? Wat doe ik? Wat is het probleem? Basisschool - Geschiedenis, Nederlands en Aardrijkskunde Middelbare school - Informatica

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Dag! kennismaken. Ik ben Eric.

Dag! kennismaken. Ik ben Eric. Vocabulaire Oefening 1 Woordweb Dag! Waar kom je vandaan? groeten Goedemorgen! de ontmoeting Hoe heet je? kennismaken Hoi! mensen Hallo! Ik ben Eric. nieuw Ik kom uit Engeland. Hallo, ik ben Mila. Ik ben

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Kritisch denken over complexe politieke problemen Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Agenda Wat is kritisch denken en wat is het niet? Wat zijn complexe maatschappelijke

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Tijd voor jezelf Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer Ina Berlet

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS Uden, 11 september 2015 Beste ouders, De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is met een razende vaart begonnen. Afgelopen maandag zijn we enthousiast gestart met IPC en daar hoor ik al mooie geluiden over.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15/073 Aan : College van Bestuur Van : Universiteitsraad Onderwerp : Engelse spreekvaardigheid van docenten Status : Ter bespreking Behandeling in : Commissie OOS, 9 juni

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Inspraak? Maak er gebruik van!

Inspraak? Maak er gebruik van! Inspraak? Maak er gebruik van! Inspraak? Inspraak is invloed Iedereen heeft recht op inspraak, of je nu eerstejaars student of hoogleraar, secretaresse of laborant bent. Bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

CT Nieuws. 1 Masterclass Online samenwerken via een wiki nog plaatsen beschikbaar: tuded-lecturers-0910

CT Nieuws. 1 Masterclass Online samenwerken via een wiki nog plaatsen beschikbaar: tuded-lecturers-0910 Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Onderwijs- en Studentenzaken Inhoud 19/11/09 nummer 12 jaargang 44 1 Masterclass Online samenwerken via een wiki nog plaatsen beschikbaar: tuded-lecturers-0910

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Communicatievisie 2014 More Than a Degree

Communicatievisie 2014 More Than a Degree Communicatievisie 2014 More Than a Degree Definitielijst SU: Student Union SUb: Student Union bestuur Student: Student aan de Universiteit Twente UT: Universiteit Twente TOM: Twents Onderwijs Model MTAD:

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie