Het verhaal. in moderne communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verhaal. in moderne communicatie"

Transcriptie

1 1

2 Het verhaal in moderne communicatie 2

3 Derde druk 2015 Dirk Hermans Vertelpunt Uitgevers ISBN Van Dirk Hermans verschenen eerder bij Vertelpunt Uitgevers: Help! Mijn engelbewaarder wil met brugpensioen Hoera! Mijn engelbewaarder is terug Schaak, een samenzwering tegen België Royal Bree FC 13 jaar Breekend Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, USB of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Wil u meer weten over de uitgaven van Vertelpunt Uitgevers, of wenst u zelf een boek uit te geven: In het boek wordt enkel de hij-vorm gebruikt. Dat is omwille van stilistische redenen. Gelieve telkens hij/zij te lezen. 3

4 Dirk Hermans Het verhaal in moderne communicatie hoe je bedrijf zichtbaar maken in een competitieve markt 4

5 De 21 ste eeuw is de eeuw van de verteller Herman Konings (trendwatcher) 5

6 Inhoud Inleiding 7 Overleven door verhalen 10 Soorten Verhalen 14 Moderne communicatie 15 Reclame verkoopt sfeerverhalen 21 Youtube 28 Tweet-eldie, tweet-eldom 30 Netwerken is een kunst 33 De vraag van 1 miljoen 36 Authentiek verhaal 39 Hoe schrijf je zo n verhaal? 40 Trucs van de foor 43 Publireportage 47 Elevator Pitch 50 Marketing duur? 55 De Database 56 Direct mailing 58 Nieuwsbrief 61 Wat in de krant staat is wáár 65 Investeren in de pers loont 70 Omgaan met de pers 75 Sociale Media 80 Do s & don ts voor internet copy 99 Je medewerker, je ambassadeur 102 Je werknemer, je interne klant 106 Het Event Report 112 Een copywriter te duur? 115 Non-verbale communicatie 118 6

7 Inleiding Dit boek is een verhaal op zich. Het verhaal van oude en moderne communicatie. Het relaas van een oude communicatievorm die in alle hevigheid terugkomt: het verhaal. Er was eens Hoe vaak hebt u niet ademloos geluisterd toen uw vader of moeder een verhaaltje begon te vertellen? En onderschat het verhaal niet. Je vertelt/aanhoort er dagelijks tientallen. Een collega of werknemer vertelt dat er iets is gebeurd onderweg. Een verhaal. Je praat met een collega over de Voka receptie van gisterenavond. Een verhaal. Je vertelt je vrouw hoe het was op kantoor. Een verhaal Kortom, het leven steekt vol verhalen, zelfs al beseffen we het niet. Zijn verhalen belangrijk? Ja, want onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van alles wat we weten tot ons gekomen is in de vorm van een verhaal. Dat komt omdat onze hersenen blijkbaar uitgerust zijn om verhalen op te nemen. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat we de informatie die we in de vorm van een verhaal toegediend krijgen, makkelijker in stukjes kunnen kappen en absorberen. We zijn dan ook gefocust op verhalen. U hebt het misschien zelf al meegemaakt dat u naar een lezing zat te luisteren en uw gedachten voelde wegdrijven. Tot de spreker plots zei: Laat me daar een mooi verhaal over vertellen. Prompt bent u met uw aandacht weer bij de zaak. 7

8 Toen ik begin jaren tachtig mijn eerste stappen zette in de (rock)journalistiek kwam MTV fel opzetten. Plots werd het beeld dominant, zelfs binnen de muziekindustrie. Gaandeweg veroverde het beeld een steeds grotere plaats in onze communicatie. Daar waar reclamegoeroes als Ogilvy and Mather in de jaren zestig en zeventig nog publi s maakten met flinke lappen tekst, verdween het geschreven woord hoe langer hoe meer uit het zicht. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, was het adagium. De beeldcultuur was geboren. De fotograaf en cineast verdrongen de verteller. Het internet veranderde dat weer. De massale doorbraak van de sociale media zorgde voor een rehabilitatie van het geschreven woord en meer bepaald van het verhaal. Facebook kwam, zag, overwon en zette het verhaal terug op de voorgrond. Zeker in professionele kringen is het immers superbelangrijk dat het verhaal dat je op Facebook, Linkedin of Twitter zet, klopt en boeiend is. Dat het de lezer aanspreekt en hem meeneemt op de 8

9 korte tocht die je voor hem in petto hebt. Zelfs bij een medium als Twitter, dat slechts een of twee zinnen toelaat, is het belangrijk dat het verhalend gehalte van die zinnen groot is. Plots is er dus weer ruimte voor de verhalenverteller. In 2001 vertelde trendwatcher Herman Konings mij al: De 21 ste eeuw wordt de eeuw van de Verteller. Zijn raad indachtig noemde ik in 2007 mijn communicatiebureau Vertelpunt. En legde ik mij, nog meer dan voorheen, toe op het schrijven van verhalen. Als auteur gaf ik intussen twee romans uit. Als uitgever begeleidde ik al tal van auteurs in het schrijven van hun boeken en als copywriter schreef ik al honderden bedrijfsreportages. En nu vond ik het tijd om al die ervaringen en inzichten op papier te zetten. Wees welkom en laat u leiden door de Eeuw van de Verteller. 9

10 Overleven door verhalen De mens loopt al zo n vier miljoen jaar rond op onze aarde. De oudste menselijke resten die in Europa zijn gevonden, waren zo n jaar oud. Sinds die tijd zijn we geëvolueerd. We deden ervaringen op en zetten die om in gedrag. We leerden uit onze fouten. We lieten ze onze beslissingen sturen en ons op de juiste weg zetten. En we gaven die ervaringen, lessen, waarheden en wijsheden door aan degenen die na ons kwamen. Zodat zij dezelfde fouten niet opnieuw hoefden te maken. Dat gebeurde in eerste instantie mondeling. De Ouden vertelden verhalen rond het kampvuur en de jongen luisterden, absorbeerden wat verteld werd en zetten het om in de praktijk. Aan haardvuren werden verhalen verteld met de bedoeling te entertainen, maar zeker ook om kennis over te dragen. Vertellers leerden de hele kennis van hun stam of volk van 10

11 buiten en gaven die door aan weer nieuwe vertellers. Het is dankzij de Verteller dat we de graad van beschaving bereikt hebben die we nu bezitten. Dat we ons ontwikkeld hebben tot moderne mensen en onszelf het vuur, het wiel, het geld, het rechtssysteem konden schenken. Zo n 6000 jaar geleden ontstond dan het schrift in Mesopotamië. Het diende in eerste instantie om handelsgoederen vast te leggen en transacties te noteren. Gaandeweg begon men ook de verhalen neer te schrijven. In het begin nog onbeholpen, met tekeningen en tekens. Gaandeweg gesofisticeerder op perkamenten rollen en boeken. En plots bleek dat boeken de wereld konden veranderen. Boeken die verhalen vertelden en die mensenmassa s in beweging hebben gezet. De Bijbel is een verhalenboek waarmee een groep mensen-met-een-missie hun ideeën en inzichten verspreidden onder hun medemensen. Met een verschroeiend gevolg. Het Oude Testament is echter niet meer dan een neerpennen van de overlevering, van de verhalen die de Joden aan hun kinderen vertelden. Verhalen die de wereld waarin ze leefden moesten verklaren. Het Nieuwe Testament zijn de geschriften van vier vertellers de Evangelisten zoals zij zich het leven en de woorden van Jezus herinnerden, dertig tot vijftig jaar na zijn dood. Het zijn de neerslagen van mondelinge overlevering. De Koran is volgens de islamitische overlevering in de periode in delen, beginnend met de Laylat al- Qadr, door de engel Djibriel aan Mohammed geopenbaard. De openbaringen werd vervolgens door 11

12 zijn volgelingen door middel van recitatie uit het hoofd geleerd en fragmentarisch opgeschreven op stukken perkament, hout en bot. Er wordt aangenomen dat Mohammed analfabeet was en dus zelf lezen noch schrijven kon. De Kama Sutra wordt beschouwd als het belangrijkste Indiase leerboek over de kunst van de liefde. Het werd samengesteld door Vatsyayana, vermoedelijk in de tweede eeuw n.c. Het behandelt tot in bijzonderheden op didactische wijze vele onderwerpen op het gebied van de erotiek. Het boek was een handleiding voor (pas)getrouwde stellen om elkaar te ontdekken en plezier te verschaffen in een tijd dat gearrangeerde huwelijken de romantiek ernstig konden verstoren. Het 12

13 leert de man om de vrouw die hij getrouwd is te behagen en zo haar liefde te winnen. En al die boeken zijn maar kunnen ontstaan doordat vertellers de verhalen hebben overgeleverd. De Verteller was heilig in die dagen. Het was een van de Ouderen die de wijsheid in pacht had. Hij werd geëerd. Tot de boekdrukkunst zijn taak uitholde. Toen werd hij schrijver. Die opnieuw verhalen vertelde, maar dan in schrift. 13

14 Soorten verhalen Verhalen worden verteld op verschillende niveaus. Je hebt het persoonlijke verhaal, het bedrijfsverhaal, het verhaal van een product en het verhaal van Corporate Leadership. Het persoonlijke verhaal houdt in dat je weet wat je moet vertellen over jezelf. Dat vergt enige aandacht want je moet je zorgen dat de ander hoort wat belangwekkend is voor het toekomstige zaken doen. Dat houdt in dat je je vaardigheden, je opleiding en je ervaringen in je verhaal steekt. Maar ook dingen die je als mensen typeren en die een positieve invloed hebben op het beeld dat iemand zich van je vormt. Ben je sociaal of sportief geëngageerd, was je vroeger leider bij een jeugdbeweging, zit je in vzw s die zich inzetten voor een goed doel. Het zijn allemaal dingen die jou op een of andere manier in positieve zin definiëren. Ook het merkverhaal is belangrijk. Het zorgt al voor een zekere emotie naar je bedrijf toe, vooraleer je ook maar aan zaken doen toe bent. De American Marketing Association definieert een merk als het beeld, waarneming of verhaal gemaakt van de accumulatie van zintuiglijke, emotionele en rationele contactmomenten die iemand heeft met het product. De kracht van een merk is gebaseerd op de verhalen die mensen vertellen over hun ervaringen, aannames en oordelen. Merkverhalen zijn ontworpen om emoties als verlangen en vertrouwen te creëren en om de harten en geesten van de klanten te winnen. 14

15 Moderne communicatie De mens heeft zijn communicatiemiddelen altijd maar verfijnd. Het schrift heeft heel lang als belangrijkste communicatiemiddel gediend om boodschappen te bewaren en over te brengen. Met Dirk Martens Duitsers zullen zeggen dat het Johannes Gutenberg was - kwam het boek opzetten als belangrijke drager van boodschappen. De boekdrukkunst zorgde ervoor dat de menselijke ontwikkeling in een stroomversnelling kwam. Was de bibliotheek van Alexandrië indertijd een heiligdom Bibliotheek van Alexandrië omdat het vele unieke geschriften bevatte en dus zo goed als de hele kennis van het mensdom beheerde, dan kon die kennis door de boekdrukkunst nu makkelijk op vele exemplaren 15

16 vermenigvuldigd en verspreid worden. Kennis en wetenschap werden toegankelijker. Met de uitvinding van de telegraaf en telefoon werd het overbrengen van boodschappen over grote afstanden en op een minimum van tijd mogelijk. Mensen konden snel met elkaar overleggen. De koppen konden makkelijker bij elkaar gestoken worden, kennis werd nog sneller gedeeld en de evolutie schakelde weer een versnelling hoger. De volgende gigantische stap was de ontwikkeling van de computer. Door de computer kon kennis nog meer vergaard en gedeeld worden. De laatste twintig jaar hebben we talloze keren meer kennis vergaard en doorgegeven dan in alle millennia voorheen. Het gaat razend snel. Het internet Maar de allergrootste stap in kennisdeling en communicatie die de mensheid ooit gezet heeft, is de introductie van het internet. Geleerden zullen later de periode omschrijven als cruciaal in de ontwikkeling van de mensheid. We beseffen het misschien nog niet helemaal, maar we leven in een tijd waarin alles op zijn kop gezet wordt, waarin het klassieke wereldbeeld langzaam maar zeker vervaagt en waarin zekerheden finaal onderuit gehaald worden. Het overaanbod aan informatie dat dankzij het internet mogelijk gemaakt is, zal maatschappelijk vérstrekkende gevolgen hebben. Op zakelijk vlak zullen ondernemingen en zelfs hele sectoren ten onder gaan, terwijl anderen dan weer zullen ontstaan en bloeiende bedrijven worden. Geert Noels heeft het in zijn boek Econoshock over de derde van de zes schokken die ons leven grondig overhoop 16

17 zullen halen. De demografische ontwikkelingen en het verschuiven van het zwaartepunt naar het Oosten zijn de twee eerste schokken. Het einde van de fossiele brandstoffen, het nieuwe kapitalisme en de groene economie zijn schokken vier, vijf en zes. Maar met een stip op drie: de informatie- en communicatietechnologie. Het is tevens de schok die al het hardst voelbaar is. Daar waar de demografische schok zich pas binnen dertig jaar zal doen gevoelen, is het volle effect van de nieuwe communicatie- en informatietechnologie nu al flink voelbaar. Content Excellence Een van de kenmerken van die nieuwe communicatietechnologie is, zoals ik al eerder schreef, het terug naar de voorgrond treden van de INHOUD. En dat het een evolutie is die in de reclamewereld ernstig genomen wordt, bewijst de nieuwe reclamestrategie van het bedrijf dat reclame bij wijze van spreken heeft uitgevonden: Coca-cola. Zij hebben een track record op vlak van publiciteit om u tegen te zeggen. Coca-cola was de eerste om het logo en de bedrijfsboodschap op andere plaatsen te zetten dan op het product zelf: asbakken, glazen deuren, spiegels allemaal droegen ze de Coca-colaboodschap. Ze waren verantwoordelijk voor de populariteit én het uitzicht van Santa Claus. Zij waren het ook die creativiteit in de reclame brachten. De Coke spotjes waren altijd om van te snoepen. En wat besluit men nu in Atlanta, waar het hoofdkwartier van het bedrijf gevestigd is en waar het Coca-cola museum een absolute must is voor iedereen die in de reclame zit? Zij gaan 17

18 van Creative Excellence naar Content Excellence. Inhoud is de sleutel tot moderne communicatie en advertising. Het doel van de Content Excellence is het creëren van "Ideeën" die zo besmettelijk zijn dat ze niet kunnen worden gecontroleerd en zich als vanzelf verspreiden over het internet. Dit is wat wordt genoemd "vloeibare inhoud". Sociale media maken het mensen gemakkelijk om ideeën, video's en foto s te delen. Zorg dat je hen inhoud levert die ze heel graag willen delen. Dus inhoud maken die smeekt om te worden gedeeld, of het nu een foto, een video of een artikel is. Zorg er voor dat deze ideeën relevant zijn voor de zakelijke doelstellingen van uw bedrijf, het merk en de belangen van de klant. Als ze daaraan beantwoorden heb je "Verbonden content. Inhoud die relevant is en verbonden is met de doelstellingen van het bedrijf en met het merk. Betrokkenheid Maar je staat er niet alleen voor. Coca-cola zag in dat de consument meer verhalen en ideeën kan opwerpen dan zij zelf ooit zullen kunnen en stimuleert hen daarom met de bedoeling om te provoceren en gesprekken op gang te brengen. Gesprekken die ze vervolgens 365 dagen per jaar monitoren. Door de nieuwe distributietechnologie van Facebook, Linkedin, Twitter en Youtube ontstaat er een enorme, wereldwijde verbondenheid tussen consumenten. Coca-Cola evolueert van "One Way Story Telling" naar "Dynamic Story Telling". Tot voor kort communiceerden ze vooral via traditionele media zoals kranten, tijdschriften en 18

19 televisie waar verhalen vertellen een statisch eenrichtingsverkeer was. Televisie en kranten riepen boodschappen naar je, maar je kon niet terugroepen. Er waren geen middelen van interactie. Coca-cola is tot het besef gekomen hun klassieke Story Telling verschoven is van statische en synchroon communiceren naar discussiëren via veelzijdige media met intensieve betrokkenheid van de consument. Arabische Lente Ook op maatschappelijk vlak zorgde de nieuwe technologieën voor een ommekeer. Het mooiste bewijs van de impact van het internet mochten we meemaken tijdens de Arabische Lente. Die werd geheel gedragen door de interactie tussen mensen via de sociale media. Wat decennia lang als ondenkbaar gold, gebeurde plots tegen lichtsnelheid, met dank aan Facebook en Twitter. Generatiekloof Ook de verhouding tussen ouders en kinderen is dezer dagen fel bepaald door het internet. De wereld heeft wee scharniermomenten gekend waarop er sprake was van een heuse generatiekloof: de jaren 60toen pa en ma niets meer begrepen van hun eigen kinderen. Ze zagen zich geconfronteerd met jongeren die totaal niet meer beantwoordden aan het beeld van henzelf toen zij jong waren. Tot hun afgrijzen en met kletterende ruzies zagen ze hun kroost hun haar lang laten groeien, werk(spijker)broeken dragen, joints roken, hopeloos opstandig en mondig worden. Zonen en dochters aanvaardden totaal geen gezag meer en 19

20 wezen hun - na de oorlog zorgvuldig opgebouwde en financieel veilige - consumptiemaatschappij drastisch van de hand. En nog het ergst van al, ze beleden de vrije liefde. De seksuele revolutie schokte de maatschappij tot in haar grondvesten. De tweede generatiekloof maken we nu mee. Ouders snappen niets meer van hun kinderen die zich op hun kamer opsluiten en enkel nog chatten, sms en en Facebooken. Ze spreken een heel eigen taal, hebben vrienden over heel de wereld, komen amper nog buiten en zijn een absoluut raadsel voor de ouders die opgegroeid zijn in het pre-computer tijdperk. Hun leven heeft niets meer te maken met dat van hun ouders en beide partijen verstaan elkaars verhaal niet meer. Het verhaal dat deze ouderen vertellen, wordt door de jongeren niet meer begrepen. 20

21 Reclame verkoopt sfeerverhalen En toch, verhalen worden steeds belangrijker. Dat kunnen we, onder andere, afleiden uit de moderne reclamespots. Daar waar vroeger met de prijs of de technische kwaliteiten van het product gegoocheld werd, zie je steeds meer spots waarin men over het product nog nauwelijks iets zegt. Men vertelt tegenwoordig een verhaal. Men creëert een sfeer. Men vangt mensen in een spannend, romantisch, vertederend of sportief verhaal. Autoreclame zegt niets meer over cilinderinhoud, snelheid van optrekken, roestbestendigheid van de carrosserie of het geringe onderhoud van de motor. Men roept een sfeer op. Merk X is de ideale gezinswagen waarbij het ultieme gezinsgeluk gekoppeld wordt aan een rit met de wagen. Of het is een wagen voor sportievelingen. Of eentje voor milieubewuste mensen. Kortfilmpjes Die boodschap wordt overgebracht via een uitgekiend verhaaltje. Een kortfilmpje als het ware, met een begin een midden en een slot. Als je er goed op let, zie je die indeling na verloop van tijd wel. En dán wordt reclame pas boeiend. Niet alleen omwille van de boodschap maar ook omwille van de subtiele manier waarop ze de boodschap verpakt en opgedrongen wordt. 21

22 A Dramatic Surprise Om de nieuwe televisiezender TNT te lanceren in België werd op een rustig plein een rode knop geplaatst met daarboven een pijl met de tekst: Push to add drama. Toen een nietsvermoedende fietser op de knop drukte ontrolde zich een ware Hollywoodprent met supersnelle actie van ambulanciers, rugbyspelers, boeven en politiemensen en een immense schietpartij. De verbouwereerde omstanders stonden erbij en gaapten er met open mond naar. Na afloop ontrolde zich een grootspandoek met de tekst: Your daily dose of drama From 10/04 on Telenet. TNT, we know drama. De spot werd in de eerste weken meer dan keer bekeken op Youtube en werd zo de tweede beste virale advertentie. 22

23 Let the Force be with you De meest bekeken clip was The Force van Volkswagen, een schitterende en vertederende publispot van de Volkswagen Passat met Darth Vader in de hoofdrol. Die video werd intussen al meer dan keer bekeken. Je kan je haast niet voorstellen wat dat gekost zou hebben aan televisietijd. Je vindt het filmpje op Youtube onder The Force: Volkswagen Commercial Den Schonen Hoek Héél opmerkelijk is dat zelfs spots voor wasproducten verhalen beginnen te vertellen. Tot voor kort waren zij het schoolvoorbeeld van ouderwetse reclame die jarenlang dezelfde ondertoon droeg. Vergelijkende reclame, weliswaar met een wit product. Geleerde heren in een witte stofjas voor een schoolbord met formules en moeilijke woorden legden in eenvoudige termen uit hoe goed dit waspoeder of deze tandpasta wel was. Of een vlotte verkoper in een supermarkt 23

24 die dames naar hun mening vraagt over Dash. Dash wast witter. Witter kan het niet. Jaar in, jaar uit. Ze waren er gewoonweg niet van af te branden. Tot Dash onlangs uitpakte met Den Schonen Hoek. En dat is een verhaal met heuse personages, een soap, een als grapje verpakte boodschap. Nike pakt uit met de slagzin Be free en toont een man die in de stad jogt. Hij voelt zich goed. Hij gaat en staat waar hij wil. Hij is sportief en gelukkig. Hij leeft gezond. En hij gaat joggen terwijl hij zijn vriendin aan de telefoon laat babbelen. Nergens wordt er reclame gemaakt voor schoenen. Maar de boodschap is loud and clear. Great Scotch, no rules Het reclamebureau van William Lawson s moest de dalende verkoopstrend van het merk ombuigen. William Lawson's verloor steeds meer terrein op Johnnie Walker en J&B en dreigde weg te zakken in de massa van kleinere aanbieders. Bovendien moest de prijs van William Lawson s whisky omhoog omdat die ver onder die van de concurrentie zat. De betrachting was om een sterk onderscheidend imago op te bouwen dat gestoeld moest zijn op o o o o A brand with guts A stylish brand A high quality brand Advertising that differs 24

25 Het bureau dokterde een campagne uit rond de sterke slogan Great Scotch, no rules en bedacht daar verhaaltjes bij die de slogan moesten onderbouwen. Je staat steevast verwonderd te kijken op het miniverhaaltje dat er telkens weer opgedist wordt. Het merk wordt vernoemd, de boodschap komt over (great Scotch) en het imago van vrijheid, van op z n Schots koppig doen waar je zin in hebt, wordt sterk in de markt gezet en is attractief voor heel wat whiskydrinkers. Het heeft hen geen windeieren gelegd. In een dalende markt slaagde William Lawson's erin om zijn verkoopvolume te verhogen met 51%. De evolutie van de marktaandelen was zelfs nog spectaculairder: in de periode van 2000 tot 2010 verhoogde William Lawson's zijn marktaandeel met maar liefst 73%. Dankzij het nieuwe opgebouwde imago kon de gemiddelde verkoopprijs geleidelijk aan opgetrokken worden (+23% in die 25

26 periode) om uiteindelijk het niveau van de concurrenten te evenaren. Die twee resultaten droegen bij aan de spectaculaire stijging van het zakencijfer van 86% De Feniks Maar hét mooiste voorbeeld van verhalen vertellen in publiciteit vinden wij die van onze eigenste Grimbergen. Deze bierbrouwer vertelt letterlijk een verhaal op radio en televisie en laat de kijker/luisteraar telkens een beetje op zijn honger zitten. Ze hebben er zelfs een roman rond gebouwd: De Legende van de Feniks. Het begint met een moord op een hoge politieman, een man die Grimbergen Blond drinkt en een voorliefde heeft voor dure oude boeken. Even later zitten de speurders in de bibliotheek van de abdij van Grimbergen waar de geschiedenis van de plek haarfijn uit de doeken wordt gedaan. De auteur weeft in het verhaal vleugjes Dan Brown en Umberto Eco: er worden spelletjes gespeeld met raadsels, 26

27 cryptogrammen en oude documenten waar geheime' formules op zouden staan. Geheime formules om bier te brouwen, dat spreekt voor zich. Het verhaal is ook op de radio - spannend, intrigerend, geeft het bier een aureool van geschiedenis, heftige gebeurtenissen, heropstanding en geloof in eigen kunnen. Je drinkt nooit meer zo maar een Grimbergen. Het bier kreeg door het verhaal én door de stem van Jan Decleir - een extra dimensie. We zouden zelfs durven zeggen: een vollere smaak, net zo rijk als zijn geschiedenis. En bij aanschaf van een bak Grimbergen kreeg je er zelfs het boek bij. Grimbergen zette deze campagne op samen met Boek.be. Daarnaast zal de brouwerij die in handen is van Alken-Maes en dus eigenlijk van Heineken - de Boekenbeurs, de Literaire Lente en de Zomer van het Spannende Boek op een actieve manier ondersteunen. De spot van Grimbergen werd overigens op Youtube ook al meer dan keer bekeken. 27

28 Youtube Het is tekenend dat heel veel reclame hoe langer hoe meer gericht is op Youtube en niet meer zozeer op televisie. Het internet wordt steeds belangrijker als drager van de publicitaire boodschappen en Youtube is daarvoor hét medium bij uitstek. Als je verhaal goed in elkaar steekt, catchy en speciaal is, maak je kans op een extended life. Dan gaat je filmpje rond op het net en krijg je een publicitaire bonus. Een klant van mij, de specialist in controle-, test- en meetapparatuur ESI-CIT, had tijdens de opening van het nieuwe bedrijfsgebouw een robot geprogrammeerd om een glas Duvel perfect in te schenken. 28

29 Het was een inslaand succes. Iemand van het bedrijf postte het filmpje op Youtube en tot op heden is dat al meer dan zesduizend keer bekeken. Je kan het zelf bekijken als je ESI-CIT Group pour the perfect Duvel intikt. Gaat dit de business van ESI-CIT (tegenwoordig T&M Solutions) doen boosten? Waarschijnlijk niet, want zij zitten in een high-end markt waar ze andere kwaliteiten uitspelen. Maar het imago van interessant bedrijf wordt er wel mee verhoogd en ingenieurs die een toffe job zoeken en dit filmpje tegenkomen op het internet, zullen zeker hun schreden richting Hasselt wenden. 29

30 Tweet-eldie, tweet-eldom Maar er is meer. De grootste verandering van de laatste jaren is dat we niet meer alleen op de wereld zijn. Vlaanderen, België, en zelfs Europa zijn niet meer alleen. De globale economie heeft ons industrieel verbonden. Het internet heeft ons persoonlijk verbonden. We doen zaken met mensen waar we enkele decennia geleden nog niet van gedroomd zouden hebben om er zaken mee te doen. We handelen met volkeren die totaal andere waarden hebben dan ons. We communiceren met mensen die niet op dezelfde manier denken en voelen als wij. Maar we kunnen niet anders meer omdat alles onderling verbonden is. Als in Mexico de Mexicaanse griep uitbreekt, hebben we hier een probleem. Lehman Brothers, een Amerikáánse bank gaat ten onder en ons spaargeld is verdampt of niets meer waard. Israel dropt enkele bommen op Gaza en de olieprijs schiet door het plafond wat dan weer een weerslag heeft op onze economie. Een of andere financiële goeroe in India laat een scheet en het stinkt op de beurs van Brussel. Communiceren tegen lichtsnelheid Het internet heeft gezorgd voor wereldwijde en supersnelle communicatie. Beurskoersen worden niet meer bepaald door mensen, maar door supercomputers die in nanoseconden reageren en de handel sturen zoals het hen uitkomt. 30

31 En in die veranderende wereld moeten we ons verhaal zien kwijt te geraken. In die woelige tijden moeten we zien dat we onze boodschap helder genoeg brengen zodat ze onmiddellijk opgepikt wordt en zeker niet mis verstaan kan worden. Want tegen de lichtsnelheid waarmee gecommuniceerd wordt, kan iedere foute interpretatie op een ramp uitdraaien. Verba volant, scripta manent Bij sociale media geldt wat ons vroeger op school al geleerd werd: Verba volant, scripta manent oftewel "Woorden vervliegen, het geschrevene blijft". Wat je op Facebook post krijg je er niet meer vanaf. Idem voor Twitter of Linkedin. En wat anderen over je posten kan je al helemaal niet ongedaan maken. Het is daarom ongemeen belangrijk dat we leren omgaan met deze media, dat we leren om de juiste boodschap, het juiste verhaal te brengen. Zet niet zomaar eender wat op je Facebookpagina. Maak een bedrijfs- of fanpagina aan en post daarop alleen dingen over je bedrijf die er echt toe doen. Op je persoonlijke pagina ga je eveneens omzichtig om met wat je er op post. Maak vriendengroepen aan met beperkte toegang. Want een foto van jezelf, dronken op een of andere barbecue, kon je zakelijk wel eens achtervolgen. 31

32 Het gevaar (van) Facebook Ik vind trouwens dat men in het leerprogramma van de middelbare school een cursus Omgaan met het internet en de sociale media moet organiseren. Teveel jonge mensen zullen binnen een aantal jaren achtervolgd worden door hun vrolijke posts die ze nu op Facebook zetten. Want tegenwoordig zijn de sociale media de perfecte instrumenten om iemand op voorhand al een beetje te screenen. En sommige dingen wil je écht niet dat je toekomstige schoonvader op het internet vindt. Laat staan een toekomstige werkgever. Maar ook voor de werkgever houdt het gevaar in. Misschien mis je een bijzonder goede kracht omdat je afgeschrikt wordt door een of andere stommiteit die in het lang en breed op Facebook staat uitgesmeerd. Probeer door het verhaaltje heen te prikken. Of geef de persoon in kwestie tenminste de kans om het echte en hele verhaal te vertellen. Ik schreef het al, de sociale media hebben het geschreven woord terug in de belangstelling gebracht. Beelden zeggen plots niet meer alles. Er moeten miniverhaaltjes bij geschreven worden. En dat gaat niet zomaar. Denk goed na eer je iets over je bedrijf op het internet website, Facebook, Linkedin, Xing, Twitter, blog zet. Zorg er voor dat je goed weet wat je wil communiceren. Wees er zeker van dat je een coherente boodschap hebt die niet fout kan begrepen worden. En schrijf je verhaal zodanig dat het boeit. Dat mensen niet na tien seconden wegzappen, want dan zie je ze nooit meer terug. 32

33 Netwerken is een kunst Iedereen is het er intussen over eens: netwerken is van levensbelang geworden voor de moderne zakenman. Sinds de jaren tachtig zijn we geëvolueerd van een productgerichte manier van zaken doen naar een klantgerichte strategie. We produceren niet alleen meer in de hoop dat er mensen zijn die onze producten willen afnemen. Nee, we kijken naar de markt, onderzoeken welke de behoeften binnen die markt zijn en passen ons daaraan aan. We definiëren klanten- of doelgroepen en kiezen voor maatwerk. Het mooiste voorbeeld is de auto-industrie. Iedere auto die van de band rolt, is besteld en samengesteld naargelang de wens van die ene, individuele klant. Benchmarking vanuit de luie stoel Deze manier van zaken doen veronderstelt ook een andere manier van marktbenadering. Zeker voor de KMO s die niet over gigantische marketingbudgetten beschikken. De tijd dat klanten vanzelf de weg vonden naar onze bedrijven is voorbij. De globalisering en het internet (alweer) hebben ervoor gezorgd dat iedereen vanuit zijn luie stoel aan benchmarking kan doen en zowel producten als producenten, dienstverleners en service kan vergelijken. Het is daarom belangrijk dat het verhaal dat je op het internet zet sexy is. Dat het aanspreekt, beklijft, overtuigingskracht heeft. Gelukkig is het buikgevoel nog niet helemaal weg in de zakenwereld. Persoonlijk contact is en blijft belangrijk. Zeker 33

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Persoonlijke verkoop. Alphonse Degryse, ADC commv

Persoonlijke verkoop. Alphonse Degryse, ADC commv PERSOONLIJKE VERKOOP VOLGENS V.E.R. COOPER Alphonse Degryse, ADC commv 1306 PERSOONLIJKE VERKOOP volgens V.E.R. Cooper ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Haal de kou uit koud bellen

Haal de kou uit koud bellen Haal de kou uit koud bellen Geheimen van webonderzoek Weet meer dan je ooit dacht te kunnen (of moeten) weten over jouw prospecten, klanten en concurrenten Sam Richter Bewerkt door Harmen Stevens 1e druk

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij!

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij! Verkopen? (n)iets voor mij! Jaargang 6 voorjaar 2010 Verkopen? (n)iets voor mij! voorwoord Ik wil een nieuwe auto! Op een zaterdagmiddag loop ik de showroom in van de zoveelste autodealer voor mijn zoektocht

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Het miljonairsbrein ontrafeld

Het miljonairsbrein ontrafeld 1 International bestseller New York Times, Wall Street Journal, USA Today and Singapore Times Het miljonairsbrein ontrafeld Beheers het mentale spel van rijkdom T. Harv Eker financiële ontwikkeling Het

Nadere informatie

Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing?

Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing? Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing? Yvon Verstappen 2167995 Manon Sentjens 2172828 Danielle van Gemert 2144458 Stefannie van den Bungelaar 2164022 1W 9 januari INHOUD 1. Inleiding 3 2. Wat

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Het verhaal van De Conversation Company

Het verhaal van De Conversation Company ......... Het verhaal van De Conversation Company......... Op dinsdag 13 maart werd mijn nieuwe boek officieel gelanceerd in Trouw Amsterdam. Het was super om aan 300 marcom-professionals en klanten van

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Durven en doorzetten

Durven en doorzetten 12 Gestaalde kaders 56 Durven en doorzetten 96 Business Dialogues 140 Four professionals had a dream 16 Leuk zeg, creativiteit 60 Ondernemen is pas eng 100 Plezier op het werk 144 Inspirerende organisaties

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal werk & carrière Een uitgave van LOI Hogeschool over arbeidsmarkt en carrièrekansen jaargang 4 2012 8 Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Filmmaker/presentatrice Fidan Ekiz Goed idee?

Nadere informatie