Meer marketing, betere performance?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer marketing, betere performance?"

Transcriptie

1 Meer marketing, betere performance? Een onderzoek naar vastgoedmarketing van planmatig ontwikkelde winkelcentra in Nederland ASRE-MRE Masterproof drs. M.M.B. Snelder

2 INHOUDSOPGAVE...BLZ. VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET Aanleiding Probleemstelling Doelstelling Vraagstelling Aanpak Onderbouwing Onderzoeksstrategie HOOFDSTUK 2 THEORETISCH KADER Wat is marketing? Marketingstrategie Wat is vastgoedmarketing? Van marketing naar vastgoedmarketing Winkelcentrummerk Conclusie HOOFDSTUK 3 VASTGOEDMARKETING EN NEDERLANDSE WINKELCENTRA Corío Nederland Retail Kerngegevens Corío en de theorie over marketing Rodamco Europe Kerngegevens Rodamco Europe en de theorie over marketing Delta Lloyd Vastgoed Kerngegevens Delta Lloyd Vastgoed en de theorie over marketing Fortis Vastgoed Beleggingen Kerngegevens Fortis Vastgoed Beleggingen en de theorie over marketing Conclusie HOOFDSTUK 4 VASTGOEDMARKETING EN WINKELCENTRA IN DE VERENIGDE STATEN Algemene kenmerken consumentenmarkt Verenigde Staten Kenmerken verhuur winkelcentra in de Verenigde Staten Beleggers in winkelcentra in de Verenigde Staten en de theorie over marketing Simon Property Group Simon en de theorie over marketing The Mills Corporation Mills en de theorie over marketing Westfield America Inc Westfield en de theorie over marketing Conclusie... 44

3 HOOFDSTUK 5 BEOORDELING VAN VASTGOEDMARKETING IN DE VERENIGDE STATEN EN NEDERLAND Overeenkomsten en verschillen Vergelijking kerngegevens Vergelijking op basis van de theorie Wat kunnen we hier in Nederland van leren? HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE Meer marketing, betere performance? BIJLAGEN I LITERATUURLIJST II DEFINITIES EN BEGRIPPEN III LIJST MET GEÏNTERVIEWDEN IV STANDAARD INTERVIEW V TOP 50 OWNERS OF NORTH AMERICAN SHOPPING CENTERS, ICSC 2004 VI ICSC SHOPPING CENTER DEFINITIONS 2

4 VOORWOORD Bij aanvang van de MRE studie heb ik me voorgenomen geen dingen naast de studie te ondernemen die een grote verandering met zich meebrengen. De studie op zich is al zwaar genoeg. Twee jaar later, op de drempel van afstuderen, ben ik vorig jaar getrouwd, zijn we dit voorjaar verhuisd en zijn we een echt gezin geworden met de geboorte van Tim. Ondanks de onvermijdelijk offers die het volgen van een MRE studie vergt, kan ik niet anders oordelen dat de studie een echte verrijking is gebleken. Niet alleen vakinhoudelijk maar met name ook door de contacten met mijn klasgenoten. Met betrekking tot deze scriptie wil ik graag mijn begeleiders Ed Nozeman en Willem Veldhuizen danken voor hun kritische doch opbouwende opmerkingen en voor de scherpe en verhelderende blik op het onderwerp van deze masterproof. Speciale dank gaat natuurlijk ook uit naar mijn collega s voor het geduld dat ze met me hebben gehad tijdens de afgelopen twee jaar. Merlijn, dank voor alle liefde, steun en vooral ruimte die je me gegeven hebt tijdens de studie. Laten we wat leuks gaan doen in het weekend. Ik beloof je: ik doe het nooit meer! En Tim, papa heeft tijd om met je te spelen hoor Amsterdam, 14 september

5 SAMENVATTING De afgelopen jaren waren bovengemiddelde rendementen op winkelvastgoed in Nederland eerder regel dan uitzondering. Onder invloed van achterblijvend kwalitatief goed aanbod en een aanhoudende vraag naar deze vorm van beleggingsvastgoed, de planvoorraad voor de komende jaren en ontwikkelingen op verschillende niveaus in de detailhandel is een einde gekomen aan deze vanzelfsprekendheid. Beleggers in winkelvastgoed zullen de rendementen op hun belegging op peil willen houden en de concurrentie blijvend willen outperformen, alleen de vraag is hoe. Verondersteld wordt dat vastgoedmarketing hierin een rol speelt of kan spelen. Met andere woorden: een betere vastgoedmarketing leidt tot een betere performance. In dit kader is het gegeven interessant dat retailontwikkelingen in de Verenigde Staten over het algemeen 10 tot 15 jaar eerder plaats vinden voordat ze in Nederland voet aan de grond krijgen. In de Verenigde Staten is de concurrentie tussen winkelgebieden en winkelcentra al jaren zeer stevig gelet op het grote aantal retail vierkante meters per hoofd van de bevolking. Dit leidt tot de tweede veronderstelling van dit onderzoek dat meer concurrentie en minder beperkingen in regelgeving leiden tot betere vastgoedmarketing en daarmee tot het behalen van betere resultaten dan concurrerende winkelcentra. Deze veronderstellingen leiden tot een aantal vragen met als hoofdvraag: Is het op een consequente manier toepassen van de theorie over vastgoedmarketing de methode voor beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra in Nederland om beter te presteren dan de concurrentie? Om deze vraag te beantwoorden is eerst onderzoek gedaan naar de theorie over marketing en vastgoedmarketing. Dit heeft geleid tot een verwachtingspatroon waar de marketing van winkelcentra aan dient te voldoen teneinde succesvol te zijn. Samengevat behelst dit verwachtingspatroon voor ieder winkelcentrum de aanwezigheid van een marketingplan. In dit marketingplan staat in ieder geval: - De plannen voor het komende jaar; - Marktonderzoek, inclusief: 1. Doelgroepanalyse; 2. Concurrentieanalyse; - De te volgen strategie plus het daarvoor benodigde budget; - Duidelijk omschreven meetbare doelen; - De marketingmix (middelen die ter beschikking staan). Naast het marketingplan mag van beleggers ook uitspraken verwacht worden over: - Branding van het winkelcentrummerk (naamsbekendheid, imago); - Harde of zachte branding; - Het management dat de plannen moet uitvoeren. Beleggers in Nederlandse winkelcentra Op basis van dit verwachtingspatroon is gekeken of beleggers in Nederlandse winkelcentra voldoen aan dit verwachtingspatroon in het gevoerde beleid en in de praktijk. Voor alle beoordeelde beleggers in Nederlandse winkelcentra geldt eigenlijk hetzelfde: de praktijk is vaak anders dan het in woord en schrift beleden beleid. In het beleid en vaak ook mondeling komt het verwachtingspatroon op basis van de theorie redelijk uit. Ook het gegeven dat 4

6 marketing bij de meeste organisaties nog in de kinderschoenen staat betekent dat de komende jaren pas echt zullen uitwijzen welke gevolgen het gevoerde beleid heeft op de praktijk en uiteindelijk op de behaalde rendementen. Een voorbeeld van goed uitgevoerd beleid betreft de speciality leasing van Rodamco dat al bewezen resultaten heeft opgeleverd. Daarnaast doet Rodamco op het gebied van marketing en omzethuur natuurlijk veel ervaring op met Batavia Stad. Zwak punt van marketing en branding blijft het meten van het resultaat; meten is weten wordt veelvuldig verkondigd, maar hoe? Vaak wordt aangegeven dat omzethuur een aardige tool zou zijn maar dat de huurwetgeving daar in Nederland niet op is ingericht. De conclusie kan getrokken worden dat investeren in marketing (nog) niet zo nodig hoeft in Nederland. Pas als de concurrentie dusdanige vormen aanneemt dat de rendementen echt onder druk komen te staan, door bijvoorbeeld voldoende betere alternatieven op de (winkel)beleggingsmarkt, zou de noodzaak pas daar kunnen zijn. Op dit moment outperformen beleggers die in beleid verder zijn met marketing de concurrentie ook niet substantieel. Helaas is dat niet aan te tonen met cijfers omtrent de marketinguitgaven van beleggers, bijvoorbeeld als percentage van de huurinkomsten. Bovengenoemde conclusie wordt versterkt door het feit dat uit de gesprekken naar voren komt dat uitgebreid met integrale marketing bezig zijn overkomt als missiewerk binnen de bekeken organisaties. Zeker is dat een professionele geïntegreerde marketingbenadering van winkelcentra bij de onderzochte beleggers in de kinderschoenen staat. In het beleid komt een integrale marketingbenadering steeds meer naar voren terwijl de praktijk vaak nog een ander beeld laat zien. Beleggers in Amerikaanse winkelcentra Naar aanleiding van de tweede veronderstelling is ook een aantal beleggers in Amerikaanse winkelcentra met het theoretische verwachtingspatroon bekeken en is nader ingegaan op de consumenten- en verhuurmarkt in de Verenigde Staten. In het algemeen kan men zeggen dat de mentaliteit van de Amerikaanse consument veel meer consumptiegedreven is. Daarnaast zorgt het systeem van wet- en regelgeving op het gebied van huurrecht en ruimtelijke ordening er voor dat concurrentie en ondernemerschap gestimuleerd worden. Dit samenspel betekent voor beleggers (en ontwikkelaars en beheerders) in Amerikaanse winkelcentra dat verslapping dodelijk is. Indien er niet alles aan wordt gedaan om de klant te pleasen gaat deze op zoek naar een alternatief. Na bestudering van drie beleggers in Amerikaanse winkelcentra aan de hand van het theoretische verwachtingspatroon is maar één conclusie op zijn plaats: deze beleggers voldoen volledig aan het verwachtingspatroon. Het integrale marketing denken komt duidelijk terug in alle uitingen die de beleggers naar haar klanten doen. Opvallend is ook de openheid waarmee beleggers te werk gaan. Westfield publiceert zelfs de cap rates van de verschillende bij haar in bezit zijnde winkelcentra. Hoewel de vertaling van het beleid naar de praktijk niet is onderzocht, zorgt het Amerikaanse systeem er voor dat het niet waarmaken van wat neergeschreven is in het beleid, op diverse fronten (aandeelhouders, retailers en consumenten), keihard zal worden afgestraft. 5

7 Wat kunnen we in Nederland leren van de Amerikaanse praktijk? Het antwoordt is simpel: een heleboel, maar er is een aantal obstakels. Beleggers in Nederlandse winkelcentra worden door een aantal omstandigheden niet aangezet meer te doen aan marketing dan op dit moment het geval is. Allereerst het feit dat er minder concurrentie is in Nederland. Hierdoor ontbreekt de noodzaak tot branding in de meeste gevallen. De aanwezigheid van concurrerende winkelcentra of succesvolle marketingcampagnes van concurrenten kunnen de noodzaak doen ontstaan. Beleggers in Nederlandse winkelcentra kunnen bij wijze van spreken in de Nederlandse situatie nog steeds redelijk achteroverleunen. Met het sluiten van een tien jarige huurovereenkomst met een gerenommeerde huurder zit je als belegger nog steeds redelijk gebakken. Theoretisch zou het zo kunnen zijn dat je de huurder pas weer spreekt tegen de tijd dat zijn huurovereenkomst expireert. Een ander obstakel is de wet- en regelgeving in Nederland. Deze is in ruimtelijke zin vooral gericht op behoud van het bestaande. Ook van omzethuur wordt weinig gebruik gemaakt. Veel beleggers zijn er huiverig voor in verband met handhaving en controle van de aangeleverde gegevens, de onbekendheid en niet te vergeten de bescherming van de vaste huurprijzen. Daarmee is niet gezegd dat huurders wel staan te springen om openheid te geven over de omzetcijfers. Tenslotte is een groot obstakel het gegeven dat fiscale beleggingsinstellingen (FBI s) niet zelf mogen ontwikkelen, tenminste als ze de verworven fiscale status willen behouden. In de Verenigde Staten mogen Real Estate Investment Trusts (REIT s), vergelijkbaar met de Nederlandse FBI status, wel tegelijk ontwikkelen en beleggen. Wat zouden beleggers in Nederlandse winkelcentra moeten overnemen van hun Amerikaanse collega s? Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie in Nederland dus inclusief de genoemde obstakels. Voor beleggers in Nederlandse winkelcentra verdient het aanbeveling: 1. Bij de aankoop van een bestaand winkelcentrum naar het marketingplan van het winkelcentrum te vragen en het daaraan gekoppelde budget. Voor nieuwe winkelcentra geldt dit natuurlijk ook alleen is het dan de vraag of de ontwikkelaar een marketingplan voor het winkelcentrum heeft geschreven met een daaraan gekoppeld budget waarmee het winkelcentrum een goede start kan maken in het verzorgingsgebied; 2. De naam van het specifieke winkelcentrum te branden. Alleen Corío gaat in Nederland nog verder en zet er bij de externe communicatie in het klein bij dat het een Corío winkelcentrum betreft. De werking zal in Nederland hooguit een business-to-business doel hebben want de meeste consumenten zegt de naam Corío niets. Het verder professionaliseren van de positionering (inclusief promotie) is iets wat ten zeerste aan te raden is. Specialty leasing of brand alliances kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de marketingkas maar bovenal het rendement op het winkelcentrum; 3. Met de toenemende concurrentie tussen winkels en winkelgebieden het onderscheidend vermogen van het specifieke winkelcentrum helder te communiceren. Voor sommige gebieden, gebieden met veel concurrentie en projecten met een groot verzorgingsgebied, bestaat de noodzaak vaak nu al om veel aan marketing te doen. Bijvoorbeeld Woonmall Villa ArenA en Woonmall Alexandrium voeren landelijke (kostbare) campagnes en ook Batavia Stad begeeft zich op dit gebied. Voor deze 6

8 centra verdient het aanbeveling aan de hand van de theorie over marketing de huidige marketing door te lichten en vooral goed te kijken naar de Amerikaanse collega s. Voor het overige ontbreekt de noodzaak voor beleggers op dit moment simpelweg om meer te doen, om meer te investeren in marketing. Marketing kost geld, zeker als er een achterstand ingehaald dient te worden ten opzichte van de concurrentie. Uiteindelijk blijft het rendement op het geïnvesteerde vermogen leidend. Conclusie Bij de auteur heeft het onderzoek de overtuiging opgeleverd dat marketing in het hele proces van een organisatie geïntegreerd dient te zijn. Wie zijn de klanten, wat speelt er zich af bij deze klanten en met welke processen hebben zij te maken. In welke markt opereer je en met welke concurrentie heb je te maken? Na beantwoording van deze vragen bepaal je de strategie en wordt de marketingmix ontwikkeld. Dit alles onder de assumptie dat een effectieve marketing leidt tot een winstgevender resultaat en tot meer tevreden klanten. Maar, dit is de mening van de auteur. Geldt dit ook voor beleggers in Nederlandse winkelcentra? Hiermee zijn we bij de beantwoording van de centrale vraag aangekomen, welke luidde: Is het op een consequente manier toepassen van de theorie over vastgoedmarketing dé methode voor beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra in Nederland om beter te presteren dan de concurrentie? Nee, op dit moment in Nederland niet, om twee redenen: A. Omdat het integrale marketing denken bij beleggers in Nederlandse winkelcentra pas nu vorm begint te krijgen. Over een aantal jaren zal moeten blijken of dit integrale marketing denken tot aantoonbaar beter resultaat heeft geleid dan de concurrentie en; B. Omdat de consumenten en verhuurmarkt in Nederland op dit moment zodanig is ingericht dat de noodzaak bij beleggers in Nederlandse winkelcentra in de meeste gevallen nu nog niet aanwezig is om veel tijd en vooral geld aan marketing te besteden. Toegegeven, vooraf had ik niet gedacht dat dit het antwoord op de centrale vraag zou zijn. De vraagstelling suggereert het en het klinkt ook logisch dat meer marketing tot een betere performance leidt. De diverse obstakels in Nederland leiden echter op dit moment tot een andere conclusie. Het advies aan beleggers in Nederlandse winkelcentra luidt wel om de aanbevelingen van hun Amerikaanse collega s over te nemen. 7

9 Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet Inleiding In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek behandeld. Vanuit de aanleiding worden de probleem-, doel- en vraagstelling van het onderzoek geformuleerd. 1.1 Aanleiding Sinds het einde van vorige eeuw mag vastgoed zich in een stijgende belangstelling van beleggers verheugen. Niet alleen de achterblijvende rendementen op aandelen maar ook de lage rente en de introductie van buitenlandse open-end fondsen hebben de druk op de Nederlandse (vastgoed) beleggersmarkt doen toenemen. 1 Ook particulieren roeren zich onder andere door middel van C.V. s en maatschappen nadrukkelijk op deze markt. Naast de interesse voor direct vastgoed laten cijfers van ROZ/IPD zien dat ook het indirect beleggen in vastgoed sinds 2002 sterk is toegenomen. Onder andere door het inzakken van de kantorenmarkt is de interesse van beleggers voor met name winkelvastgoed sterk geïntensiveerd. Gevolg is een sterke daling van de aanvangsrendementen die nog steeds niet tot stilstand is gekomen. Zelfs kwalitatief minder winkelvastgoed gaat voor de hoofdprijs de deur uit. Winkels en winkelcentra laten het eerste kwartaal van 2005 een direct rendement van 7,3% zien, 2 waarbij winkels op A1 gebied voor onder de 5% bruto aanvangsrendement de deur uit gaan. Wil men eigenaar worden van een kwalitatief redelijk winkelcentrum, zal rekening gehouden dienen te worden met een aanvangsrendement van ruim onder de 7% (Tabel 1). Tabel 1: Rendementen vastgoed Nederland Uit de Thermometer winkels 2005 van de Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers blijkt dat de winkelmarkt in navolging van de kantorenmarkt te kampen heeft met oplopende leegstand. Sinds 2002 is de leegstand verdubbeld onder invloed van 1 Property Research Quarterly, juli ROZ/IPD Quarterly Index 2005 Q1 8

10 teruglopende consumentenbestedingen en nieuwbouwproductie. Nederland telt op dit moment bijna winkels met een totaal winkeloppervlak van ruim 25 miljoen vierkante meter. Dit is anderhalve vierkante meter per hoofd van de bevolking. Aan bouwplannen staat nog eens 3,2 miljoen vierkante meter op stapel. Natuurlijk is het de vraag hoeveel van deze plannen daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, maar het is veilig de conclusie te trekken dat de concurrentie zal toenemen. Qua winkelcentrumoppervlakte heeft Nederland na Noorwegen en Zweden al de grootste hoeveelheid winkelcentrumoppervlakte per inwoner van Europa. 3 Berucht zijn de verhalen uit de Verenigde Staten waar PricewaterhouseCoopers al in 2000 constateerde dat één vijfde van alle regionale malls stervend of ernstig verwaarloosd is. In het kader van dit onderzoek is het ook van belang melding te maken van een aantal ontwikkelingen in de detailhandel. Steeds vaker klinken er geluiden dat de Nederlandse fijnmazige detailhandelsstructuur achterhaald is. Differentiatie in aanbod en plaats waar ruimte is voor verschillende, elkaar aanvullende, winkelmilieus is een ontwikkeling die de toekomst lijkt te hebben. Belangrijke issue bij elke winkelconcentratie is bereikbaarheid en parkeren. Punt van zorg blijft de kwakkelende economie in Nederland. Volgens cijfers van het CBS uit juli 2005 krimpt de koopkracht al drie jaar op rij door de stijgende werkloosheid en oplopende pensioenpremies. Als gevolg daarvan hebben winkeliers al geruime tijd te kampen met krimpende omzetten waardoor de leegstand van winkels zoals hierboven al genoemd sterk toeneemt. Dit blijkt ook uit de opnamecijfers van DTZ Zadelhoff uit juli De opname van winkelruimte in Nederland is in het eerste half jaar van 2005 met enkele tientallen (!) procenten gedaald ten opzichte van dezelfde periode in Op winkelniveau zet de trend van filialisering en schaalvergroting zich gestaag voort. Nederlandse filiaalbedrijven en buitenlandse retailers zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de huidige vraag naar winkelruimte. Ook de steeds vaker optredende branchevervaging lijkt niet te stoppen (IKEA verkoopt food en Intratuin huishoudelijke artikelen in de shop-in-the-shop formule Aan de dis ). Het gevecht om de consument speelt zich steeds vaker op centrumniveau af. De focus van de marketing richt zich in belangrijke mate op de USP s van een centrum dat zich door middel van differentiatie en specialisatie probeert te onderscheiden. Wat betreft ontwikkelingen op retailgebied lopen de Verenigde Staten over het algemeen 10 tot 15 jaar voor op het vaste land van Europa. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ontstonden daar al de eerste shopping malls. In Nederland moesten we hier tot begin jaren 70 op wachten. Ook de ontwikkeling van Factory Outlet Centers in de VS begin jaren 80 liep ver voor op Nederland. Het eerste outlet center in Nederland (Batavia Stad) is pas in 2001 geopend. Buiten het feit dat ontwikkelingen zich eerder voordoen, is ook de concurrentie tussen winkelgebieden en winkelcentra veel groter. Per hoofd van de bevolking bedraagt het aantal winkel vierkante meters ruim twee. 4 In Nederland is dit ongeveer anderhalve vierkante meter per hoofd van de bevolking. Desondanks zijn de directe rendementen in winkelvastgoed in de Verenigde Staten ongeveer een procentpunt hoger dan in Nederland (Tabel 2). 5 3 Cushman Wakefield & Healey Baker, Shopping Centre Development Baker, M. (2004), ICSC White paper, Shopping Center Industry Benchmarks An international perspective on the collection, analysis and dissemation of operating statistics 5 CB Richard Ellis (2004), Retail Insight, Retail Services, Year end

11 Tabel 2: Rendementen vastgoed Amerika Real Estate Capital Markets Scoreboard: Survey of Initial Capitalization Rates Multi- Family CBD Office Suburban Office Retail- Mall Retail- Neighborhood Retail- Power Industrial- Warehouse Industrial- R&D 2Q98 8.5% 8.5% 8.6% 8.3% 9.1% 9.2% 8.7% 8.8% 4Q98 8.8% 8.7% 8.9% 8.6% 9.5% 9.6% 8.9% 9.1% 4Q99 8.8% 8.9% 9.0% 8.5% 9.2% 9.6% 9.0% 9.3% 4Q00 8.7% 8.6% 9.3% 8.9% 9.4% 10.1% 8.9% 9.3% 4Q01 8.6% 9.2% 9.8% 8.9% 9.5% 10.2% 9.1% 9.7% 4Q02 8.0% 9.0% 9.7% 8.7% 9.2% 9.5% 8.9% 9.7% 4Q03 7.6% 8.4% 9.0% 7.9% 8.2% 8.4% 8.4% 9.2% 4Q04 7.2% 8.1% 8.5% 7.6% 7.7% 8.0% 8.0% 8.9% 1Q05 6.9% 7.8% 8.3% 7.3% 7.5% 7.7% 7.8% 8.6% YTD -0.3% -0.3% -0.2% -0.3% -0.2% -0.3% -0.2% -0.3% Source: Real Estate Research Corp. (www.rerc.com). Het onderzoek wordt beperkt tot planmatig ontwikkelde winkelcentra in handen van één eigenaar. Voorbeelden hiervan in Nederland zijn het Stadshart Amstelveen, Hoog Catharijne, GDV/PDV locaties en Factory Outlet Centres. Dit betekent overigens niet dat winkelcentra in handen van meerdere eigenaren geen succesvolle vastgoedmarketing kunnen bedrijven. Er gaat echter vaak een ander proces aan vooraf dat buiten het kader van dit onderzoek valt Probleemstelling De afgelopen jaren waren bovengemiddelde rendementen op winkelvastgoed in Nederland eerder regel dan uitzondering. Onder invloed van achterblijvend kwalitatief goed aanbod en een aanhoudende vraag naar deze vorm van beleggingsvastgoed, de planvoorraad voor de komende jaren en ontwikkelingen op verschillende niveaus in de detailhandel is een einde gekomen aan deze vanzelfsprekendheid. Beleggers in winkelvastgoed zullen de rendementen op hun belegging op peil willen houden en de concurrentie blijvend willen outperformen, alleen de vraag is hoe. Verondersteld wordt dat vastgoedmarketing hierin een rol speelt of kan spelen. Met andere woorden: een betere vastgoedmarketing leidt tot een betere performance. In dit kader is het gegeven interessant dat retailontwikkelingen in de Verenigde Staten over het algemeen 15 tot 20 jaar eerder plaats vinden voordat ze in Nederland voet aan de grond krijgen. In de Verenigde Staten is de concurrentie tussen winkelgebieden en winkelcentra al jaren zeer stevig gelet op het grote aantal retail vierkante meters per hoofd van de bevolking. Dit leidt tot de tweede veronderstelling van dit onderzoek dat meer concurrentie en minder beperkingen in regelgeving leiden tot betere vastgoedmarketing en daarmee tot het behalen van betere resultaten dan concurrerende winkelcentra. Deze veronderstellingen leiden tot een aantal vragen. Allereerst de vraag naar hoe Nederlandse beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra de theorie over marketing in de praktijk brengen. En, zijn er verschillen tussen beleggers in Nederlandse winkelcentra wanneer het gaat om vastgoedmarketing? Vervolgens de vraag naar hoe vastgoedmarketing in de Verenigde Staten wordt toegepast wanneer gekeken wordt naar de gangbare theorieën over marketing. Wat zijn de verschillen tussen de Verenigde Staten en Nederland en is de manier waarop er in de Verenigde Staten met marketing wordt omgegaan een manier om ook in Nederland betere resultaten te behalen dan de concurrentie? 10

12 1.1.2 Doelstelling Doelstelling van dit onderzoek is te verifiëren of bovengenoemde veronderstellingen op waarheid berusten. Daartoe zal in de eerste plaats inzicht verkregen dienen te worden in de theorie over marketing en vastgoedmarketing van planmatig ontwikkelde winkelcentra. Vervolgens zal onderzocht dienen te worden of en hoe beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra in de Verenigde Staten en Nederland de theorie over marketing toepassen. Een ander doel van dit onderzoek is om vast te stellen wat de verschillen zijn tussen beleggers in Nederlandse winkelcentra onderling en tussen beleggers in winkelcentra in de Verenigde Staten onderling, waarin een onderscheid wordt gemaakt naar beleid en praktijk. Het laatste doel van dit onderzoek is vaststellen wat de verschillen zijn in benadering van vastgoedmarketing in deze twee landen en beoordelen of de manier waarop beleggers in de Verenigde Staten met marketing omgaan ook de manier is voor beleggers in Nederlandse planmatig ontwikkelde winkelcentra om betere rendementen te behalen dan de concurrentie Vraagstelling Uit het voorgaande kan de hoofdvraag worden geformuleerd: Is het op een consequente manier toepassen van de theorie over vastgoedmarketing de methode voor beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra in Nederland om beter te presteren dan de concurrentie? Teneinde deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. De onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in deelvragen: 1. Welke theorie ligt er ten grondslag aan vastgoedmarketing? - Wat is marketing? - Wat is vastgoedmarketing? 2. Wat is het beleid van grote beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra in Nederland ten aanzien van vastgoedmarketing en hoe werkt dit uit in de praktijk? - Passen beleggers in planmatig ontwikkelde Nederlandse winkelcentra de theorie over marketing toe? - Hoe werkt dit uit in het beleid ten aanzien van vastgoedmarketing? - Hoe werkt dit uit in de praktijk? 3. Wat is het beleid van grote beleggers in de Verenigde Staten in planmatig ontwikkelde winkelcentra ten aanzien van vastgoedmarketing en hoe werkt dit uit in de praktijk? - Passen beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra in de Verenigde Staten de theorie over marketing toe? - Hoe werkt dit uit in het beleid ten aanzien van vastgoedmarketing? - Hoe werkt dit uit in de praktijk? 4. Hoe en onder welke voorwaarden kan of moet vastgoedmarketing zoals door beleggers in de Verenigde Staten toegepast, worden overgenomen door beleggers in Nederland? - Wat zijn de verschillen tussen de manier waarop beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra in de Verenigde Staten en Nederland de theorie over vastgoedmarketing toepassen? 11

13 - Wat zijn de gevolgen hiervan in beleid en praktijk? - Moet de manier waarop beleggers in winkelcentra in de Verenigde Staten met marketing omgaan worden overgenomen door beleggers in Nederlandse winkelcentra? Zo ja, hoe en onder welke voorwaarden? 1.2 Aanpak In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet uiteen gezet. Hoofdstuk 2 gaat in op de theoretische achtergrond van (vastgoed)marketing. Eerst wordt marketing in paragraaf 2.1 van verschillende kanten belicht, waarbij het onderwerp strategie in paragraaf verder wordt uitgediept. Paragraaf 2.2 gaat in op de vraag wat vastgoedmarketing is en in paragraaf wordt de verbinding tussen marketing en vastgoedmarketing gelegd. Wat er wordt geschreven over het onderwerp winkelcentrummerk komt in paragraaf aan bod. In paragraaf 2.3 wordt het verwachtingspatroon weergegeven waar de marketing van winkelcentra op basis van de theorie aan dient te voldoen om succesvol te zijn. In hoofdstuk 3 wordt beschreven of beleggers in Nederlandse winkelcentra voldoen aan het verwachtingspatroon uit paragraaf 2.3 en hoe de theorie wordt toegepast in het beleid van de belegger en hoe dit uitwerkt in de praktijk. In totaal worden vier verschillende beleggers in Nederlandse winkelcentra op deze manier bekeken. Of beleggers in planmatig ontwikkelde winkelcentra in de Verenigde Staten aan het verwachtingspatroon uit paragraaf 2.3 voldoen komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Omdat Nederland en de Verenigde Staten niet zomaar te vergelijken zijn, wordt in paragraaf 4.1 een aantal algemene kenmerken van de consumentenmarkt in de Verenigde Staten benoemd en volgen in paragraaf 4.2 de kenmerken van verhuur van winkelcentra in de Verenigde Staten. Paragraaf 4.3 beschrijft van een drietal beleggers in winkelcentra in de Verenigde Staten of deze aan het theoretische verwachtingspatroon voldoen en hoe dit uitwerkt in het beleid en in de praktijk van deze beleggers. Hoofdstuk 5 combineert de resultaten en bevindingen uit hoofdstuk 4 met die uit hoofdstuk 3. In het laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. 1.3 Onderbouwing Zeer veel factoren spelen een rol op de winkel(beleggings)markt. Vastgoedmarketing is slechts één van de factoren die invloed uitoefent. Het kan echter in termen van rendement een heel belangrijke factor zijn. De wetenschappelijke waarde van dit onderzoek wordt gewaarborgd door vanuit de theorie over marketing en vastgoedmarketing een link te leggen naar de praktijk door empirisch onderzoek. Wordt deze theorie beter toegepast door eigenaren van winkelcentra in de Verenigde Staten dan door eigenaren van winkelcentra in Nederland en welke gevolgen heeft dit in de praktijk? Uit deze bevindingen worden conclusies getrokken ten aanzien van de marketing van winkelcentra in Nederland. 12

14 1.4 Onderzoeksstrategie Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt door middel van een literatuurstudie het theoretische kader van het onderzoek geschetst. De theorieën van marketinggoeroe Philip Kotler dienen hiervoor als basis. Het feitelijke, empirische onderzoek is het tweede deel van dit onderzoek en dient ter beantwoording van de hoofdvraag. Dit onderzoek vindt plaats door het bestuderen van jaarverslagen, websites, artikelen en publicaties van en over een aantal grote beleggers in Nederlandse winkelcentra en beleggers in winkelcentra in de Verenigde Staten. Naast bovengenoemde methode is als extra toets een aantal interviews gehouden. Interviews met Corío Nederland Retail en Rodamco Nederland Winkels zijn gehouden vanwege de omvang van hun winkelportefeuilles en vanwege het feit dat bekend is dat ze actief met marketing van hun vastgoed bezig zijn. Delta Lloyd is geïnterviewd omdat zij in het verleden ook onderscheiden succes behaald heeft met de herontwikkeling van winkelcentra. Fortis Vastgoed is een relatieve nieuwkomer op de beleggingsmarkt voor winkelcentra, maar is de laatste jaren fors aan het inkopen. Het is daarom interessant om de mening van deze belegger over marketing te horen. Het Urban Land Institute in Washington is geraadpleegd over de Amerikaanse markt. Om de retail kant van het verhaal te belichten zijn interviews gehouden met Channel Panel Retail Consultants en met het Retail Management Center. 13

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER IR. S.BUVELOT MSRE OKTOBER 2013 AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE MRE JAARGANG 2011-2013 BEGELEIDER ASRE: DR. H. VELDMAN BEGELEIDER CORIO: DRS.

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

De leegstand van kantoren

De leegstand van kantoren De leegstand van kantoren Motieven van beleggers om niet te investeren in de renovatie, transformatie of herontwikkeling van leegstaand kantorenvastgoed. 1 Colofon Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden

Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Drs. ing. Piet Hein Erdman Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Betreft: Masterproof

Nadere informatie

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate Kantorenbeleggingen aan de Amsterdamse grachten, puur emotie of een goed rendement? Zijn de factoren op grond waarvan in kantoorpanden aan de Amsterdamse grachten wordt belegd strikt rationeel, strikt

Nadere informatie

De klant centraal? Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006. Auteur: Colinda A.J. Hendrikx

De klant centraal? Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006. Auteur: Colinda A.J. Hendrikx Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006 Auteur: Colinda A.J. Hendrikx Inhoudsopgave Voorwoord...3 Conclusies en aanbevelingen...4 Hoofdstuk 1 Opzet...5 1.1 Inleiding...5

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Vastgoedmarketing Op weg naar marktgerichtheid

Vastgoedmarketing Op weg naar marktgerichtheid Vastgoedmarketing Op weg naar marktgerichtheid Colofon Auteur W.H.K. De Lathauwer Begeleiders prof. dr. E.F. Nozeman ir. J.C.M.W. Jaske MRE Datum 28 maart 2005 Instituut Amsterdam School of Real Estate

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Beleving, Beleving, Beleving! Onderzoek naar de aanwezigheid van betekenisvolle beleving bij kantoorgebouwen.

Beleving, Beleving, Beleving! Onderzoek naar de aanwezigheid van betekenisvolle beleving bij kantoorgebouwen. Beleving, Beleving, Beleving! Onderzoek naar de aanwezigheid van betekenisvolle beleving bij kantoorgebouwen. Auteur: ing. M.H. van den Heuvel Senior Leasing Officer Benelux Prologis Benelux Gustav Mahlerplein

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking.

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. , voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Auteur Begeleider ASRE Ir B.M. Jonker Prof. dr. E.F. Nozeman Amsterdam School of Real Estate MRE scriptie jaargang 2008-2010 31 maart 2011

Nadere informatie

Servicekosten bij verhuur van kantoren

Servicekosten bij verhuur van kantoren Servicekosten bij verhuur van kantoren Dealbreaker of Dealmaker? Esther Irene Verkerk MSRE 2012 Colofon Titel rapport Servicekosten bij verhuur van kantoren Dealmaker of Dealbreaker? Opdracht Master thesis

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Orthopedisch Schoen Bedrijf

Orthopedisch Schoen Bedrijf Orthopedisch Schoen Bedrijf Waardeonderzoek bij de zorgverzekeraar Een studie over hoe de zorgverzekeraar de verschillende attributen van het zorgproduct van Orthopedisch Schoen Bedrijf waardeert BACHELORSCRIPTIE

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie