EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-A. (Van toepassing op examens vanaf januari 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-A. (Van toepassing op examens vanaf januari 2010)"

Transcriptie

1 EAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-A (Van toepassing op examens vanaf januari 2010)

2 Inhoudsopgave I. Examendoelstelling 3 II. Examenmethodiek 4 III. Exameneisen 6 Literatuurlijst NIMA/SMA Sales-A 2

3 I. Examendoelstelling Niveau en positionering NIMA/SMA Sales-A Het NIMA/SMA Sales-A examen toetst of kandidaten beschikken over de kennis, vaardigheden en persoonlijke en beroepscompetenties om binnen het domein van de Sales op operationeel niveau te kunnen opereren; ofwel kunnen zij volwaardig (gaan) functioneren als professioneel verkoper. Het NIMA/SMA Sales-A examen vormt de basis voor beroepsrollen op het gebied van professioneel verkoper en op niveau 4 van het Europese Marketingkwalificatieraamwerk, gebaseerd op de uitgangspunten van het European Qualification Framework. domein beroepsrollen contexten kerntaken deeltaken Figuur 1. Metastructuur NIMA Examens Beroepsrollen en contexten NIMA/SMA Sales-A NIMA/SMA Sales-A gediplomeerden werken als professioneel verkoper op Sales- of commerciële afdelingen. De aard van de bedrijven kan variëren van middenkleinbedrijf tot grote (multinationale) bedrijven. Deze bedrijven kunnen zowel profit als non-profit zijn en opereren in verschillende marktsegmenten, bijvoorbeeld in een retail-consumenten markt, of business-to-business markt. Van (aankomende) verkopers wordt verwacht dat zij beschikken over kennis en inzicht met betrekking tot algemene verkoopgrondslagen en principes, elementaire kennis hebben van marketingbegrippen en inzicht hebben in commerciële processen die toegespitst zijn op het kopen en verkopen van goederen en diensten. Veder wordt verwacht dat zij de vaardigheden bezitten om een verkoopgesprek te kunnen voeren en kunnen onderhandelen over de verkoop van producten en diensten. De professionele verkoper moet op operationeel verkoopniveau volwaardig kunnen functioneren in een verkooporganisatie. 3

4 Kerntaken van NIMA/SMA Sales-A De belangrijkste kerntaken van NIMA/SMA Sales-A gediplomeerden zijn: 1. Het beheersen van Commerciële basiskennis en vaardigheden Basis (commerciële) communicatie Algemene tools en modellen Basisbegrippen in de markt, organisatie en omgeving Het uitvoeren van commerciële calculaties 2. Het onderzoeken van de markt en het maken van plannen Opzetten van een (operationeel) actieplan, aansluitend op het salesplan Herkennen van business opportunities; mogelijkheden en onmogelijkheden Keuze maken omtrent uit te voeren Sales activiteiten 3. Het uitvoeren van een verkooptraject Uitvoeren van het gehele verkooptraject (leadgeneratie, identificatie, qualificatie, ontwikkelen, proposal, closing, delivery), inclusief input leveren voor adequate meting De waardepropositie laten aansluiten op de behoeften van de klanten en deze invullen binnen de randvoorwaarden van het bedrijf (bijvoorbeeld merk en portfolio) 4. Het opbouwen en onderhouden van klantrelaties Ontwikkelen en onderhouden van (DMU-) relaties op peer-to-peer niveau 5. Het samenwerken binnen de organisatie Samenwerken met aanpalende gebieden als marketing, financieel, juridisch, hrm, delivery (logistiek & service), portfolio ontwikkeling II. Examenmethodiek Het NIMA/SMA Sales-A examen bestaat uit twee modules: A1 wordt schriftelijk afgenomen en A2 wordt mondeling geëxamineerd. Getoetst wordt of de kandidaat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een professionele verkoper. Om in het bezit te komen van het NIMA/SMA Sales-A diploma dient de kandidaat voor beide modules (A1 en A2) een voldoende resultaat (cijfer >5,5) te hebben behaald. NIMA/SMA Sales-A1 De NIMA/SMA Sales-A1 module bestaat uit twee onderdelen: Onderdeel 1 van de A1-module (60 minuten) bestaat uit 30 meerkeuzevragen en toetst primair de kennis van de verschillende salesbegrippen en de daarbij benodigde rekenvaardigheden. Onderdeel 2 van de A1-module (60 minuten) bestaat uit 15 meerkeuzevragen die zijn opgebouwd rondom een beknopte casebeschrijving uit de Salespraktijk (minicase). Onderdeel 2 toetst naast kennis ook inzicht en rekenvaardigheden. De wegingsfactor van de onderdelen 1 en 2 bij het vaststellen van het eindcijfer voor de A1-module is 40% voor onderdeel 1 en 60% voor onderdeel 2. 4

5 NIMA/SMA Sales-A2 De NIMA/SMA Sales-A2 module is een mondeling examen van in totaal 60 minuten. De kandidaat wordt geacht een gestructureerd behoeftegericht verkoopgesprek te voeren naar aanleiding van opgelegde gegevens in een case. De indeling van het examen is als volgt: Verkoopgesprek: Overleg examinatoren: Evaluatie en beoordeling: 30 minuten 15 minuten 15 minuten Na inschrijving voor het examen wordt de kandidaat ter voorbereiding een week voorafgaand aan de examendatum de casuïstiek beschikbaar gesteld. Het is aan te raden eerst het schriftelijke examen af te leggen alvorens het mondeling examen te doen. Deze volgorde is echter geenszins dwingend. Na het behalen van een voldoende resultaat bij beide onderdelen ontvangt de kandidaat het NIMA/SMA Sales-A diploma. Toelatingsrichtlijnen en vrijstellingen Raadpleeg voor een actueel overzicht van de toelatingsrichtlijnen en standaard vrijstellingen voor het NIMA/SMA Sales-A examen. 5

6 III. Exameneisen 1. Commerciële basiskennis en vaardigheden van de markt, organisatie en de omgeving 1.1 Basis (commerciële) communicatie Kennis 1 De begrippen selectieve perceptie en cognitieve dissonantie en het ontstaan hiervan 2 hebben in de aard van gangbare klachten 3 Het algemene communicatiemodel en het 'two step flow' communicatiemodel 4 Communicatiestoringen (interne en externe ruis) 5 Interpretatie van non-verbale reacties 6 Belangrijkste aspecten van demonstraties 7 De principes van effectief telefoneren kennen 8 Weten welke vaardigheden nodig zijn om succesvol te kunnen functioneren als standbemanning op beurzen en tentoonstellingen 9 Effectief om kunnen gaan met klachten, zowel telefonisch, schriftelijk als mondeling 10 Doelgericht non verbaal kunnen communiceren 11 Effectief kunnen luisteren 12 In staat zijn om houdingen als instemming, onverschilligheid, weerstand en agressie aan non-verbale signalen te herkennen en er effectief op te reageren. 13 Doelstellingen voor een presentatie kunnen formuleren 14 Een presentatie kunnen voorbereiden en structureren 15 Effectief kunnen presenteren 16 De principes van effectief telefoneren kunnen toepassen in de praktijk 17 De gangbare vraagtechnieken kennen en ze effectief kunnen gebruiken 18 De gangbare luistertechnieken kennen en ze effectief kunnen gebruiken 19 De gangbare argumentatietechnieken kennen en ze effectief kunnen gebruiken 20 De wijze waarop met bezwaren kan worden omgegaan kennen en daadwerkelijk effectief op bezwaren kunnen reageren 21 De gangbare afsluittechnieken kennen en deze effectief kunnen inzetten 22 De elementen in communicatie die effectief communiceren belemmeren en stimuleren 23 De relatie tussen communicatiedoelen en de vormen van communicatie zoals diverterende, informatieve en persuasieve communicatie. 6

7 1.2 Algemene tools en modellen Kennis 1 De algemene principes van prospectrating en cliëntrating 2 Fasen in het inkoopproces en deze kunnen relateren aan het koopgedrag (Buy Grid) 3 Het principe van Vendor Rating en criteria voor leverancier selectie 4 Kenmerken en toepassingsmogelijkheden van de verschillende presentatiehulpmiddelen als sales organizers, flip-overs, overheadprojectoren etcetera. Weten in welke situaties deze het best tot hun recht komen 5 De principes van planning en planmatig werken 6 Om kunnen gaan Internet en met gangbare ICT programma's in een Windows omgeving 7 Eenvoudige cliëntrating systemen en het verband tussen deze systemen en gewenste verkoopacties in praktijkvoorbeelden kunnen aangeven 1.3 Basis begrippen in de markt, in de organisatie en in de omgeving Kennis 1 Het begrip just-in-time 2 De normen die het gedrag van de verkoper sturen en/of bepalen 3 Het onderscheid tussen producten en diensten 4 Het begrip organisatiestructuur en in staat zijn om een eenvoudige organisatiestructuur in schemavorm weer te geven 5 De betekenis van het begrip handel en van de onderscheiden functies van groot- en detailhandel in het bijzonder 6 Het begrip winkelformule en de verschillende aspecten daarvan 7 De verschillende vormen van winkelverkoop 8 De verschillende vormen van groothandel 9 De verschillende vormen van detailhandel in het algemeen en van onderlinge samenwerkingsvormen 10 De verschillende vormen van distributie en de verschillende type distributiekanalen 11 Het begrip missie van de onderneming 12 Verschillende vormen van ondernemingsdoelstellingen 13 De rol van persoonlijke verkoop en de relatie marketing & sales 14 De essenties van een eenvoudig marketingplan 15 Een aantal actuele marktinformatiebronnen ten aanzien van de markt en de verkoop met inbegrip van de soort geleverde informatie 16 Het algemene principe van de bedrijfskolom 17 Verschillende aspecten van het assortiment 7

8 1.4 Het uitvoeren van commerciële calculaties Kennis 1 Eenvoudige verkoopprijscalculaties 2 Eenvoudige break-even situaties en praktijkvoorbeelden daarvan kunnen uitwerken 3 Kostenopbouw van diensten en producten 4 Principes van omzet- en prijscalculaties, in het bijzonder van calculaties van kortingen en bonussen 18 Het begrip promotie en reclame, en de onderdelen antireclame, free publicity en sales-promoties in het bijzonder 19 Verschillende vormen van massa- en directe media 20 De hoofddimensies van de inkooptaak 21 De taken en verantwoordelijkheden van de inkoper 22 Het begrip inkoopportfolio 23 Inkoopvormen en basale inkoopstrategieën (machtafstemmingsamenwerking) 24 Internet ontwikkelingen in relatie tot commercie en inkoopgedrag bij klant 25 Ontwikkelingen op CRM gebied 26 De voornaamste wettelijke bepalingen en regelingen die van invloed zijn op het functioneren van een verkoper en op het afsluiten van verkooptransacties 27 Verschillende prijsstrategieën en in het bijzonder concurrentiegerichte prijsstellingen 28 De begrippen kredietlimiet en krediettermijn 29 Begrippen kwaliteit en kwaliteitsbeheersing in het algemeen en de commerciële aspecten ervan in het bijzonder 30 De algemene principes en de verschillende fasen van orderverwerking 31 De basis marketingbegrippen 32 Het productlevenscyclusconcept en dit kunnen relateren aan de verkoopfunctie 33 Het begrip service in het algemeen en van de begrippen after-sales service en klantenservice in het bijzonder 34 De functies van geautomatiseerde verkooprapportagesystemen en aan kunnen geven welke taken voor de verkoper in dergelijke systemen zijn weggelegd 8

9 2. Het onderzoeken van de markt en het maken van plannen 2.1 Opzetten van een actieplan, aansluitend op het salesplan Kennis 1 De algemene (eenvoudige) opzet van het verkoopplan, en de relaties met andere afdelingen hierbij kunnen aangeven 2 De opbouw van een verkoopdoelstelling 3 Eenvoudige wijze van verkoopbudgettering en de relatie hiervan met de individuele verkoop 4 De wijze waarop verkoopresultaten worden vastgesteld en de relatie kunnen aangeven met de wijze waarop kwantitatieve individuele prestatienormen worden geformuleerd 5 Een eigen verkoopactieplan kunnen vervaardigen 2.2 Het herkennen van business opportunities; mogelijkheden en onmogelijkheden Kennis 1 Weten hoe de verkoper een rol kan spelen bij of in de transactieservice-activiteiten 2 De algemene principes van marktonderzoek (doel, vormen, steekproefonderzoek) en de rol van de verkoper hierbij 3 Recente ontwikkelingen in de verkoop en in eenvoudige praktijksituaties aan kunnen geven welke invloed deze ontwikkelingen kunnen uitoefenen op het functioneren van de professionele verkoper 4 Het begrip concurrentie kennen en een eenvoudige concurrentieanalyse op productniveau kunnen uitvoeren 5 De variabelen die de marketing mix bepalen 2.3 Keuzes maken betreft de uit te voeren sales activiteiten / systemen Kennis 1 Verkoopsystemen en verschillende vormen van verkoop 2 Verschillende soorten kortings- en bonussystemen 3 De taken en verantwoordelijkheden van de individuele verkoper kennen 4 De ontwikkelingen van e-commerce en aan kunnen geven wat de invloed daarvan is op het functioneren van de verkoper 9

10 3. Het uitvoeren van het verkooptraject 3.1 Uitvoeren van het gehele verkooptraject Kennis 1 Verschillende methoden om leads te genereren en de voor- en nadelen van deze methoden in relatie tot de verkoopkansen 2 De principes van routeplanning en in staat zijn voorbeelden daarvan voor een individuele verkoper uit te werken 3 Belang van kwaliteit van delivery in klantwaarde 4 Gangbare methoden van persoonlijke verkoop 5 Het begrip attitude en van haar componenten en aan kunnen geven welke rol attitudes spelen in het overtuigingsproces (de attitude overtuiging driehoek) 6 De motivatietheorieën van Maslow en Hertzberg in relatie tot het verkoopproces 7 De verkoopcyclus en de bepalende variabelen hiervan. 8 Informatiebeschikbaarheid voor de klant omtrent eigen organisatie en product; inclusief de concurrent 9 Verloop van besluitvormingsproces & -cyclus bij klanten 10 Aan kunnen geven welke soorten achtergrondinformatie voorafgaand aan een verkoopgesprek verzameld kunnen worden en welke soorten bronnen de verkoper hiervoor ter beschikking staan 11 Persoonlijke verkoopmethoden kunnen toepassen 12 Herkennen en inspelen op klantgedrag op basis van klanttypologieën 13 De basisprincipes van onderhandelen en aan kunnen geven hoe ze gehanteerd dienen te worden 14 Een verkoopgesprek effectief kunnen openen 15 Aan individuele prospects, producten en diensten effectief kunnen presenteren en demonstreren 16 Voorafgaand aan een verkoopgesprek haalbare gespreksdoelstellingen kunnen formuleren 17 Op effectieve wijze telefonisch afspraken kunnen maken 18 Koopweerstanden kunnen herkennen en er effectief op kunnen reageren 19 Logische opbouw van het (behoefte gericht) verkoopgesprek kennen en kunnen demonstreren 20 Afsluittechnieken kennen en kunnen toepassen 21 Werkzaamheden efficiënt en effectief kunnen organiseren en uitvoeren 22 De essentie van unieke verkooppunten (Unique Selling Points) 23 De essentie van het verkopen 24 De verkoopvormen en het cyclische karakter van het verkoopproces 25 De rol van de verkoper in de relatie bedrijf - markt- inkoop en rollen in een Decision Making Unit (DMU) 10

11 3.2 De waardepropositie Kennis 1 De invloed van het merk op de waardepropositie van de producten 2 Waarde-elementen die een product of dienst bepalen 3 De doelstellingen, onderwerpen en indelingen van de offerte 4 Situaties waarin het uitbrengen van offertes wel of niet gewenst is en de motivatie daarvoor kunnen formuleren 5 Via vraagtechnieken de behoeften van een klant of prospect kunnen ontdekken waarop de verkoper zijn aanbod kan afstemmen 6 De verschillende eigenschappen van het aanbod kunnen vertalen in voordelen die op de behoeften van de klant/prospect aansluiten 7 Een sellogram kunnen vervaardigen 8 Koopmotieven van prospects kunnen herkennen aan hun reacties op gepresenteerde voordelen 9 Koopsignalen kunnen herkennen en er adequaat op reageren 10 In staat zijn verkoopbevorderend en in correct Nederlands gestelde offertes te schrijven 11 De relatie tussen behoeften en wensen 3.3 Klantrelaties Kennis 1 De principes die ten grondslag liggen aan effectieve klachtenbehandeling 2 De relaties in een organisatie aan kunnen geven met betrekking tot aankoopbeslissingsprocessen (DMU) 3 De functies van geautomatiseerde relatiebeheersystemen en de wijze waarop dergelijke systemen de activiteiten van de verkoper kunnen ondersteunen 4 Het begrip klantloyaliteit 5 Het begrip Customer life time value 6 In praktijksituaties de principes van effectieve klachtenafhandeling kunnen toepassen 7 Het begrip Decision Making Unit (DMU) 8 De algemene principes van accountmanagement en de voor- en nadelen ervan ten opzichte van andere verkoopmethoden aan kunnen geven 9 hebben in de efficiency en de effectiviteit van de verschillende verkoopmethoden 10 De essentie van customer service en de rol die deze vorm van service speelt in een effectief relatiebeheer 11 De waarde van duurzame relaties en de rol die de verkoper daarin heeft 11

12 4. Het samenwerken binnen de organisatie 4.1 Samenwerken Kennis 1 De algemene verschillen in verantwoordelijkheid en taken van lijn- en staffunctionarissen 2 Debiteurenbewaking- en invorderingsprocedures in het algemeen en aan kunnen geven welke rol de verkoper daarin kan spelen 3 Afstemming van werkzaamheden met leidinggevende 12

13 Literatuurlijst NIMA/SMA Sales-A Tak, A.A.M.M. (red), Verkoper & Verkoop. 2 e druk, Uitgeverij Noordhof, 2005, ISBN-10: Wijnberg, Dr. H.E., Mokkenstorm, J., Koning, W., Professioneel Verkopen. 2e druk, Samson, 2008, ISBN-13: Algemeen naslagwerk Smal, J.C.A., Tak, A.A.M.M. Marketing Kernstof-A. Noordhoff Uitgevers, 6 e druk 2008, ISBN Waarts, E., Lamperjee, N., Peelen, E., Koster, J.M.D. NIMA Marketing Lexicon. Noordhoff Uitgevers, 4 e druk 2004, ISBN

Exameneisen en literatuurlijst NIMA/SMA SALES A. Van toepassing op de examens vanaf september 2014

Exameneisen en literatuurlijst NIMA/SMA SALES A. Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Eameneisen en literatuurlijst NIMA/SMA SALES A Van toepassing op de eamens vanaf september 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inleiding... 2 2.1 Inhoud van dit document... 2 2.2 Niveau en positionering

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A1 Sales Medewerker. Van toepassing op de examens vanaf januari 2018

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A1 Sales Medewerker. Van toepassing op de examens vanaf januari 2018 Eameneisen en literatuurlijst NIMA A1 Sales Medewerker Van toepassing op de eamens vanaf januari 2018 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inleiding... 2 2.1 Inhoud van dit document... 2 2.2 Niveau en

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Sales Medewerker. Van toepassing op de examens vanaf januari 2018

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Sales Medewerker. Van toepassing op de examens vanaf januari 2018 Eameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Sales Medewerker Van toepassing op de eamens vanaf januari 2018 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inleiding... 2 2.1 Inhoud van dit document... 2 2.2 Niveau en

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Basiskennis Sales. Van toepassing op de examens vanaf januari 2018

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Basiskennis Sales. Van toepassing op de examens vanaf januari 2018 Eameneisen en literatuurlijst NIMA Basiskennis Sales Van toepassing op de eamens vanaf januari 2018 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Inhoud van dit document... 3 1.2 Niveau en positionering NIMA Basiskennis

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Commerciële vaardigheden 1

Branchetoetsdocument: Commerciële vaardigheden 1 pagina 1 van 6 Branchetoetsdocument: Commerciële vaardigheden 1 Versie 4.3, per 1-09-2009 vervangen door Commerciële Basiskennis, per 1-01-2011 vervallen Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave Het verkooptraject

Inhoudsopgave Het verkooptraject Inhoudsopgave Het verkooptraject Scoren.info Hoofdstuk 1 De verkoopcyclus 1.1 De verkoopcyclus 1.2 Prospectwerving 1.3 Activiteiten om van prospects klanten te maken 1.4 Het behouden van klanten 1.5 De

Nadere informatie

Behoeftegericht verkopen

Behoeftegericht verkopen TRAINING Behoeftegericht verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEHOEFTEGERICHT VERKOPEN Klanten kopen geen producten. Ze kopen wat die

Nadere informatie

EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B. (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010)

EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B. (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010) EENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010) Inhoudsopgave I. Examendoelstelling 3 II. Examenmethodiek 5 III. Exameneisen 12 Literatuurlijst NIMA/SMA Sales-B

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie Strategisch verkopen Inhoudsopgave Les 1 De verkoop/distributie in het totale marketingconcept 1. 1 Inleiding 1. 2 Definitie van marketing 1. 3 De strategische ondernemings- en marketingplanning 1. 4 Ontstaan

Nadere informatie

EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B. (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010)

EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B. (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010) EXENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010) Inhoudsopgave I. Examendoelstelling 3 II. Examenmethodiek 5 III. Exameneisen 12 Literatuurlijst NIMA/SMA

Nadere informatie

TRAINING. Showroomverkoop. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Showroomverkoop.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Showroomverkoop www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING SHOWROOMVERKOOP Het is eigenlijk een felicitatie waard, want het verkooptraject is

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden

Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden Versie 4.1 VERVALLEN per 1-11-2011 Deelbranche(s) Aanhangwagen Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

TRAINING Telefonisch verkopen

TRAINING Telefonisch verkopen TRAINING Telefonisch verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TELEFONISCH VERKOPEN Doordat de concurrentie toeneemt en je klant dus meer keuze

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Basis commerciële vaardigheden

Branchetoetsdocument: Basis commerciële vaardigheden pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Basis commerciële vaardigheden Versie 4.2, per 1-03-2010 vervangen door 425-Basiskennis Communicatie PA/BA, per 1-01-2011 vervallen Deelbranche(s) Bedrijfsauto Algemene

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Contractbeheer

Branchetoetsdocument: Contractbeheer pagina van 6 Branchetoetsdocument: Contractbeheer Versie 4. VERVALLEN per -0-20 Deelbranche(s) Bedrijfsauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kan offertes

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

TRAINING Account Management

TRAINING Account Management TRAINING Account Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ACCOUNT MANAGEMENT Steeds vaker blijkt dat ondernemingen het aantal toeleveranciers

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het zorgt voor veel discussies en veel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

TRAINING Beursdeelname

TRAINING Beursdeelname TRAINING Beursdeelname www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEURSDEELNAME Deelname aan een beurs is voor een bedrijf een uitgelezen moment om zich

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B1 Sales Manager. Van toepassing op de examens vanaf januari 2018

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B1 Sales Manager. Van toepassing op de examens vanaf januari 2018 Eameneisen en literatuurlijst NIMA B1 Sales Manager Van toepassing op de eamens vanaf januari 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA B Sales...

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Junior Accountmanager Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 93801 Dossiercode : 22164 Dossierjaar : 2012 Leerweg : BOL Cohort : 2012 2015

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement

Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement pagina 1 van 5 10-2-201 Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement Versie. VERVALLEN, per 1-06-2010 Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2016-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie

Prospecteren met succes

Prospecteren met succes TRAINING Prospecteren met succes www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PROSPECTEREN MET SUCCES De meeste verkopers hebben er een hekel aan en veel

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014 NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014 Antwoorden DEEL VERKOOPLEIDER DEEL VERKOOPLEIDER Totaal 61 punten Vraag 9 (10 punten) a. Franka wil meer als leider dan als manager opereren. Noem

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Omzet wordt het meest gebruikt voor de indeling van klanten maar is niet per se het beste selectiecriterium.

Omzet wordt het meest gebruikt voor de indeling van klanten maar is niet per se het beste selectiecriterium. Actieve marktbewerking in verkoopteams De binnendienst en de buitendienst groeien naar elkaar toe. In steeds meer bedrijven heeft de binnendienst een actieve, klant- en servicegerichte rol in het verkoopproces.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Commerciële Basiskennis

Branchetoetsdocument: Commerciële Basiskennis pagina 1 van 6 Branchetoetsdocument: Commerciële Basiskennis Versie Deelbranche(s) Bedrijfsauto Personenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar heeft de

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

TRAINING Doelgericht communiceren

TRAINING Doelgericht communiceren TRAINING Doelgericht communiceren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING DOELGERICHT COMMUNICEREN In de organisatie nemen de medewerkers van de binnendienst

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING HET VERKOPEN VAN DE PRIJS De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het

Nadere informatie

John Voorbeeld. Account manager Mobilia B.V. 29-3-2009

John Voorbeeld. Account manager Mobilia B.V. 29-3-2009 MDI-Success Insights Sales Skills Index Account manager Mobilia B.V. 29-3-2009 INTRODUCTIE De Sales Skills Index is een objectieve analyse van de kennis die een individu heeft, van strategieën die nodig

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen bij Novaka Academy

Trainingen en opleidingen bij Novaka Academy Trainingen en opleidingen bij Novaka Academy De kantoorvakhandel is in beweging. Toegenomen concurrentie, hogere verwachtingen van consumenten en een transparantere markt; het vraagt van kantoorvakhandels

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014 NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014 Antwoorden ALGEMEEN DEEL DEEL Totaal 100 punten Vraag 1 (10 punten) a. Clean+ kiest voor een klantwaardestrategie. Welke 3 mogelijke gevolgen heeft dat voor de

Nadere informatie

WELKOM! NASSAU INDUS Deur B.V. Presentatie. 6 November 2008. Marc van Bragt (MM) Salesmanager Service

WELKOM! NASSAU INDUS Deur B.V. Presentatie. 6 November 2008. Marc van Bragt (MM) Salesmanager Service WELKOM! Presentatie NASSAU INDUS Deur B.V. 6 November 2008 Marc van Bragt (MM) Salesmanager Service Introductie Trend Doelstelling Lifetime Klantwaarde Verbeterpotentieel IT Structuur Sofon Guided Selling

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

TSI Sales Skills Index. Victor Voorbeeld 12-3-2014

TSI Sales Skills Index. Victor Voorbeeld 12-3-2014 TSI Sales Skills Index 12-3-2014 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE De Sales Skills Index is een objectieve analyse van de kennis die een individu heeft, van strategieën

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

TRAINING Account Management

TRAINING Account Management TRAINING Account Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ACCOUNT MANAGEMENT Steeds vaker blijkt dat ondernemingen het aantal toeleveranciers

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten

Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten Uit verschillende onderzoeken in Europa en Amerika blijkt dat meer dan 80% van de organisaties geen gestructureerd en gestandaardiseerd verkoopproces

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel medewerker binnendienst Commercieel medewerker binnendienst Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij.

Nadere informatie

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved.

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved. Acquireren Salesadvies op maat. Sander Maarleveld februari 2013 De hierna volgende sheets zijn gebruikt bij een presentatie gegeven door Sander Maarleveld van ALECT voor het CJB Rotterdam op 13 februari

Nadere informatie

De doelgroep volgens de wolf en de hond Het aanbod volgens de wolf en de hond 24 25

De doelgroep volgens de wolf en de hond Het aanbod volgens de wolf en de hond 24 25 Inhoud Mijn droom 7 Waar zijn de verkopers? 9 Intro: De vip - Verkoop Identiteit Paradox 12 Het businessmodel volgens de wolf en de hond 14 15 De verkoopmantra volgens de wolf en de hond 16 17 Concurrentiestrijd

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN

KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN RESULTAAT Binnenkomende telefoongesprekken ombuigen naar proactieve commerciële gesprekken.

Nadere informatie

Exameneisen Mediaplanning 2013-2014

Exameneisen Mediaplanning 2013-2014 Exameneisen Mediaplanning 2013-2014 Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Mediaplanning

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Overzicht documenten 9. De snelste of de kortste route? 11. Inleiding: Waarom zelfstandig uw eigen verkoop managen de toekomst is 13

Overzicht documenten 9. De snelste of de kortste route? 11. Inleiding: Waarom zelfstandig uw eigen verkoop managen de toekomst is 13 INHOUD Overzicht documenten 9 De snelste of de kortste route? 11 Inleiding: Waarom zelfstandig uw eigen verkoop managen de toekomst is 13 01 DE SPIEGEL OP MEZELF: MIJN SELF SWOT-ANALYSE 21 A. Een persoonlijke

Nadere informatie

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN RESULTAAT Met succes communicatieve en commercieel technische vaardigheden in verkoop toepassen Meer rendement

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden

Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden Versie 4.0 VERVALLEN per 1-01-2011 Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

The John D. Eisenfelt Principle. Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com

The John D. Eisenfelt Principle. Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com Hogere gemiddelde orderwaarde Voorspelbare orderintake Hogere productiviteit sales The John D. Eisenfelt Principle

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

TRAINING Doelgericht communiceren

TRAINING Doelgericht communiceren TRAINING Doelgericht communiceren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING DOELGERICHT COMMUNICEREN In de organisatie nemen meer dan alleen de buitendienst

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Dossier: Commercie Examen: KE6 Sales en onderzoek

Dossier: Commercie Examen: KE6 Sales en onderzoek dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, communicatie en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. SALES VERKOOP

TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. SALES VERKOOP TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. COACHING ADVIES SALES VERKOOP Sales en klanten ondergaan een transformatie. Door de digitale realiteit van vandaag

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 2015 Cohort: 2014-2015

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 2015 Cohort: 2014-2015 Kerntaak 1: Voert beleid van de organisatie uit Kerntaak 2: Beheert goederenstroom en voorraad Kerntaak 3: Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit Kerntaak 5: Coördineert de verkoopafhandeling

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

VERKOPER REIZEN/MEDEWERKER CLIËNTENSERVICE

VERKOPER REIZEN/MEDEWERKER CLIËNTENSERVICE FUNCTIEPROFIEL MET UITGEBREID TAKENPAKKET EN VOORBEELDFUNCTIE WAJONG VOOR VERKOPER REIZEN/MEDEWERKER CLIËNTENSERVICE Of je nu bij een reisbureau of touroperator werkt, zakenreizen of vakantiereizen verkoopt:

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

SUCCESVOL IN SALES. Een leerweg voor sales & accountmanagement. Pieterman & Partners

SUCCESVOL IN SALES. Een leerweg voor sales & accountmanagement. Pieterman & Partners Een leerweg voor sales & accountmanagement WAAROM DEZE LEERWEG Sales is de fundering voor een gezonde organisatie. Het is van groot belang je relaties te beheren en uit te bouwen, doelstellingen te behalen

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context Inhoud Deel 1 Inleiding 1 en scenario s 1.1 Wat is consumentengedrag? 1.1.1 Beschrijven, verklaren en voorspellen van consumentengedrag 1.1.2 Waarop heet consumentengedrag betrekking? 1.1.3 Veranderend

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53 Inhoud Inleiding DEEL Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept. Marketing als concept. Ontwikkeling van de marketinggedachte. Marketinginstrumenten. Marketing in specifi eke situaties

Nadere informatie

Prospecteren met succes

Prospecteren met succes TRAINING Prospecteren met succes www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PROSPECTEREN MET SUCCES De meeste verkopers hebben er een hekel aan en veel

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie