Hoofdstuk 3. Herstructurering systemen sociale zekerheid Nr Naam Eigenaar Periode Totaal budget SEI middelen (Mede)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3. Herstructurering systemen sociale zekerheid Nr Naam Eigenaar Periode Totaal budget SEI middelen (Mede)"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3. Herstructurering systemen sociale zekerheid Aanpassing uitvoeringsbesluit voor onderstanduitkeringen Invoering beslastingkorting als prikkel Invoer en gebruik van Lei di Bion Overgang naar nieuw AOV en pensioenstelsel Elimineren betalingsachterstanden overheid DWI 2009 PM - DWI 2009 PM - DWI Eind 2008 PM - SVB, APNA Eind 2009 PM - EGC Eind 2008 PM - TOTAAL projecten Hoofdstuk 4. Goedgekeurde projecten Openbaar bestuur B09 B22 B A. Overheids financien Afronding onderzoek misbruik PP en onderstand Onderzoek upgrading van de controle organen van Pais Korsou Onderzoek upgrading van de interne controle organen van Pais Korsou Onderzoek naar toepasbaarheid Nederlandse regelingen DWI, SOAB 2008 PM - PMO ,000 75,000 PMO , ,000 DEZ , ,000 B. Inrichting Pais Korsou B10 Bestuursakademie EGC/PZCB ,000,000 - Opgenomen in IVB programma B15 Implementatietraject voorzieningenniveau PMO , ,000 B19 B20 B23 E40 Inrichten van een stelsel van basisregistraties Opstart optimalisering adressensituatie Curacao Reorganisatie ambtelijk apparaat Upgrading Basisregistratie Topografie BSB & V/DROV Begin eind 2010 DROV Begin eind 2010 BC Begin eind 2010 DOW april ,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 35,000,000 15,000,000 Eilandgebied Curacao 20M 1,800,000 1,800,000

2 E60 Closing the digital divide Logistical hub Begin ,600, ,000 Diverse private partijen ( ) TOTAAL 46,225,000 23,425, projecten Hoofdstuk 5. Goedgekeurde projecten economie Structuur a. research lange termijn economische ontwikkeling E90 Versterking milieucontrole en naleving bestaande Lange t termijn i economische strategie Macro economische modelbouw Milieudienst DEZ Vanaf medio medio , ,000 1,000,000 1,000,000 DEZ , ,000 b. verbeteren investeringsklimaat E01 Oprichting regulatory board DEZ , ,000 E02 Opstellen DEZ ,000 90,000 E06 Oprichting d di icuracao b l id Economic Development Board DEZ ,200,000 1,100,000 Cofinanciering Eilandgebied Curacao 1.1M B29 Operationalisering call center DCV Begin , ,000 voor vergunningen begin 2009 E07 Actualiseren vestigingsbeleid DEZ , ,000 E91 E08 Onderzoek red tape binnen het apparaat en maatregelen Facilieringsinstrumenten MKB DEZ ,000 90,000 KvK en VBC Begin ,000 - Private sector E92 Ombuiging fiscaal regiem KvK en VBC ,000 - Private sector c. bevorderen ondernemerschap E93 Opstellen van MKB beleid DEZ ,000 50,000 E68 Bevordereing levensvatbaarheid MKB KvK en VBC Begin ,800,000 1,800,000 d. investeren in de infrastructuur t.b.v de economische ontwikkeling

3 E09 Randvoorwaarde scheppend Horecatraining voor werkzoekenden CTB in samenwerkin g met CHATA E10 Tourism marketingplan CTB in samenwerking met CHATA E12 SOP Scharloo Abou SSV in samenwerking met NV Stadsherstel en andere partijen E21 Verbetering stadsentree Punda E22 Visboeien LVV Begin juli 2009 E33 Koud water techniek voor landbouw Verbetering ontsluiting Rifgebied ,520,000 2,700,000 Medegefinancierd door Eilandgebied Curacao en private sector (1,4M elk) ,300,000 9,000,000 Eilandgebied Curacao (15,3M) ,100,000 9,000,000 Private sector 11,1M (o.m. NV Stadsherstel); (*) SSV/MEP ,000,000 8,500,000 Private sector 1,5M Fund. Instituto Splikami E37 Masterplan Waaigat DOW in samenwerking met diverse private partijen E45 Aanpak knelpunten Caracasbaaiweg 270,000 - Medio ,000 50,000 DOW Begin eind 2009 medio sep 2010 DROV Begin medio ,500,000 1,500,000 5,000,000 1,000,000 Private sector 4M 250, ,000 E46 E50 Actualisering Bereikbaarheidsplan Binnenstad Bouw-en woonrijp maken toeristisch gebied Piscadera DROV Begin medio 2009 Domeinbeheer Medio eind 2009 Upgrading toeristische infrastructuur E14 Marine park Carmabi Mrt E20 Infrastructuur Scharloo SSV Begin , ,000 2,300,000 2,300, , ,000 3,500,000 3,500,000

4 E34 E43 Upgraden EEG-weg tot airport Hato Upgrading gebied Pietermaai smal E44 Bewegwijzeringborden DOW Medio eind 2010 E13 Overige investeringen Upgrading en nieuwbouw regionaal kenniscentrum Carmabi DOW/LVV ,000,000 5,000,000 Eilandgebied Curacao 2M DOW ,500,000 1,500,000 Carmabi Mrt mrt 2010 E24 Markthallen LVV/MEP Begin dec 2009 B01 Waterplan Curaçao DOW Begin sep 2009 E31 E32 E59 Optimaliseren zuiveringsinrichting Klein Hofje en gemalen Renovatie riolering Binnenstad Logistical Training Center and Human Resource Development Bank Upgraden infrastructuur Malpais landfill en waste dropoff center DOW Begin nov 2010 DOW medio sep 2010 Werkgroep Logistieke Hub Begin juni ,500,000 2,000,000 Eilandgebied Curacao 3.5M 2,417,000 2,000,000 Via private contributie: 0,4M 992, , , ,000 27,070,000 8,000,000 SEI financiert onrendabele top; overige financiering (19M) via commerciele lening 7,000,000 5,000,000 Eilandgebied Curacao 2M 850, ,000 Selikor ,050,000 1,550,000 Cofinanciering Selikor E62 Tweede megapier CPA ,000,000 - CPA via commerciele financiering en/of EU TOTAAL 179,138,000 72,371, projecten Hoofdstuk 6. Goedgekeurde projecten arbeidsmarkt a. verbetering aansluiting beroepsonderwijs op arbeidsmarkt Aanpassen arbeidswetgeving AJZ 2009 PM - Voortzetting en implementatie traject Arbeidsmarkt (Koloborativo) Kolaborativo Eerste helft 2008 PM -

5 E72 Duale Werktoeleiding Project Plataforma pa Korsou na Trabou E74 Sentro pa Merkado Laboral Plataforma pa Korsou na Trabou Begin Mrt mrt 2011 E78 Informatiesysteem DWI DWI Begin E80 Rumbo pa trabou DWI Begin E81 Humilde pero riku na mente DWI Begin E83 Di bou palu pa pal'i homber JVBSW&Z Dec E84 Schooladoptieplan JVBSW&Z Dec E87 Computervaardigheden voor Stimul-IT Begin tienermoeders S64/ S70/ S71 S Vakscholing tienerouders/vorming en ondersteuning risicogroepen/voorkoming sociaal isolement risicogroepen Aanvullende maatregelen volwasseneneducatie BVZ/Unidat di Bario 7,000,000 4,000,000 (*) 1,044,000 1,044, , ,000 1,000,000 1,000, , , , , , , , , , ,000 DCE 650, ,000 S101/ S104 S103 b. uitbouw van arbeidsgericht onderwijs(ago) SBO mogelijkheden en verruiming toegankelijkheid arbeidsmarkt voor drop outs en kansarme jongeren Inrichting vormingslokalen AGO c. rol hoger onderwijs Reservering voor bevorderen studeren in eigen land SAE/FIDE , ,000 SAE/FIDE , ,000 SAE , ,000 E82 E89 d. bevordering mobiliteit Optimaliseren routenetwerk openbaar vervoer Pilot optimaal en feilloos gebruik HRIS Human Resource Information system Afdeling Openbaar Vervoer Medio 2008 PM - DWI ,000 50,000 DEZ Dec , ,000

6 S Aanvullende maatregelen tbv Kinderopvang DWI/CHATA 1,500,000 1,500,000 TOTAAL 15,442,000 12,442, projecten Hoofdstuk 7. Goedgekeurde projecten sociale inhaalslag a. armoedebestrijding B02 Ondersteuning NGO veld Plataforma 1,330,000 1,330,000 NGO Korsou S72 Nunka mas den skuridat DWI Begin , ,000 S06 S08 b. Leefklimaat in de wijken Aanpak problematiek rechtstoestand gronden en illegale bouw Stimilering verbetering woningen voor lagere inkomens en renovatie van leegstaande woningen Voorlichting werk in de wijken Buurtgerichte cooperaties milieu en toeristische projecten Domeinbeheer FKP Vanaf medio 2008 Vanaf eind 2008 PM - PM - FKP/FFP DWI Begin ,000 80,000 BVZ , ,000 S65 Plan Sentro Social Suffisant Fepescu & , ,000 (*) Stichting Proteha S74 Toegankelijkheid bevordering DWI Begin ,000 40,000 wijkkantoren S75 Buurtprofielen SKC Sep , ,000 sep 2009 S76 Buurtmonitorsysteem SKC Begin ,000 50,000 S80 Awareness Programma Jongerenproblematiek DCE Begin , ,000 S82 Sociale Kaart Curacao SKC Begin ,000 - Eilandgebied Curacao: S52 Activiteiten Centra Ouderen Wit Gele , ,000 Kruis S84 Ondersteuning buurtvaders BVZ ,000 40,000 S85/S 86 Beschermd wonen adolescente meiden/beschermd wonen adolescente jongens BVZ , ,000

7 S89 Oudercursussen BVZ Begin S Aanvullende maatregelen sociale omgeving 50,000 50,000 2,500,000 - Nog beschikbare fondsen in het EU 9e fonds - Sportvoorzieningen S110 Open sporthal Barber DCE/ S111 Sportcomplex Teofilo Cuales DCE/ S112 Curaçao Little League Ball Park DCE/ S113 Open Sporthal Sta. Rosa DCE/ S114 Sentro Deportivo Korsou DCE/ E52 Gratis transport voor groepen scholieren en studenten naar sportcentra Reservering voor opleiden sportleiders Autobus Bedrijf Curacao , , , , , , , , ,500,000 1,500, , , , ,000 - Onderhoud scholen Programma Onderhoud Scholen SAE/SOS medio medio ,800,000 2,800,000 c. Jeugdbeleid S54 Ruman mayó PSI-Skuchami , ,000 S55 Opvoeding 2000: Awarenesscampagne S56 Opvoeding 2000: Training preventieve JGZ S63 Mayor ku konfianza: medische ouderondersteuning GGD , ,000 GGD , ,000 GGD ,000 - Eilandgebied Curacao: S66 Pleeggezinnencentrale BVZ , ,000 - Naschoolse opvang S03 Aktie nu met een blik op de toekomst Stichting Kristal S04 Huntu pa Dilanti Fundashon Desaroyo Y Progreso S05 Naschoolse aktiviteiten voor het speciaal onderwijs Ouderenvereniging Totolika , ,000 Begin , , ,000,000 1,000,000 - Cultuureducatie

8 S105 Museo Tula DCE/Kas di kultura S108 Union den diversidat DCE/Kas di kultura S109 Parke Kultural Edukativo Curaçaosch Museum , , , , ,000 80,000 S d. Migrantenbeleid Opstellen intergratiebeleid Maatregelen migrantenbeleid en integratie Sociaal Kennis Centrum Sociaal Kennis Centrum ,000 75, , ,000 B13 B16 S34 e. Gezondheidszorg Antillean Institute for Health Research Geintegreerd medisch specialistisch bedrijf (MSGB) Opstellen Structuurnota Zorgaanbod Stg Antillean Institute for Health research i.o./stg ISOG/Dr IG t bl th Raad voor de Volksgezondh eid voor Curacao en VMSC Raad voor de Volksgezondh eidszorg voor Curaçao ,000 75, , , , ,000 Eilandgebied Curacao: S36 Psychosociale Rehabilitatie PSI-Skuchami , ,000 S37 Electronisch clientendossier GGD , ,000 S48 Onderzoek psychosociale Stichting PSI , ,000 gesteldheid Curaçaose S Integrale Preventie GGD ,500,000 1,500,000 S Aanvullende maatregelen ouderenbeleid GGD ,000,000 2,000,000 TOTAAL 25,855,000 22,515, projecten

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

PROJECT OBESITAS PREVENTIE OP CURAÇAO

PROJECT OBESITAS PREVENTIE OP CURAÇAO PROJECT OBESITAS PREVENTIE OP CURAÇAO EINDRAPPORTAGE Deelproject 1 Een project van de GGD Curaçao, Afdelingen Epidemiologie & Onderzoek, Voeding & Diëtetiek en Jeugdgezondheidszorg, in samenwerking met

Nadere informatie

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan Pagina 1 1. Aanleiding: Veel ouders met een kind met een beperking vertrokken in het verleden

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad

De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad Brondocument: versie 14 april 2015 Agenda stad Nederland werkt aan een Agenda Stad. Terecht, want steden groeien en ondergaan fundamentele economische

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover?

Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover? Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover? Een onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad Februari 2012 Bart Golsteyn Netwerk Sociale Innovatie Universiteit

Nadere informatie

VIER KANT VOOR WERK. Emmen Coevorden Hardenberg Hoogeveen. Emmen. Hoogeveen. Coevorden. Hardenberg

VIER KANT VOOR WERK. Emmen Coevorden Hardenberg Hoogeveen. Emmen. Hoogeveen. Coevorden. Hardenberg VIER KANT VOOR WERK Emmen Coevorden Hardenberg Hoogeveen Hoogeveen Emmen Coevorden Hardenberg Voorwoord In ons stedelijk netwerk is veel moderne industrie die het ook goed doet. Toch is hier de werkloosheid

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Werk maken van Talent

Werk maken van Talent Werk maken van Talent BOARDPROGRAMMA HUMAN CAPITAL 2014 2020 Plan van aanpak 1 Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink Annelies Spork Viktor Bos November 2014 Lid Amsterdam Economic Board, portefeuille

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Loopbaanontwikkeling van burgers. Stand van zaken

Loopbaanontwikkeling van burgers. Stand van zaken Loopbaanontwikkeling van burgers Stand van zaken Inhoud Woord vooraf 5 Samenvatting 6 Afkortingen 8 Deel I: aanpak onderzoek 9 Achtergrond 9 Doelen van het onderzoek 9 Onderzoeksaanpak 9 Leeswijzer 10

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie