het nieuwe werken De komende

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het nieuwe werken De komende"

Transcriptie

1 Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen HET POLITIEVERHOOR Niet zoals op tv blz. 6 JENS MORTIER Zoekende tot 27 blz. 10 ANSEEL & DENYS Ons almachtige IQ blz. 3 het nieuwe werken De komende 8 jaar besparen we jaarlijks één miljoen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR jobs op jobat.be Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16

2 EDITO NIEUW De meest effectieve manier om iets plat te leggen, is niet staken, maar stiptheidsacties waarbij alle regels en procedures tot de letter toe gevolgd worden. Neen, dit zijn niet de spoorbonden op een creatief hoogtepunt, wel een zinsnede van Eckhart Wintzen, een inmiddels overleden Nederlandse succesondernemer en managementgoeroe. We verwijzen naar deze passage uit Eckhart s Notes, het boek waarmee hij zijn succesformule aan het nageslacht toevertrouwde, omdat ze treffend verwijst naar het nieuwe evenwicht tussen rigiditeit en flexibiliteit waar onze manier van werken dringend naar op zoek moet. Te veel moeten smoort elk initiatief op kantoor in de kiem, zoals Eckhart duidelijk aangeeft. Starre en strakke afspraken op en rond de De Befehl ist werkvloer kortsluiten ook steeds meer met de immer globaliserende, drukker wordende en meer technologiegedreven wereld en mindere waarin we én leven én prestaties tot onze job uitoefenen. Leg iemand maar eens uit waarom hij per se om halfnegen op kantoor moet zijn, en daar met de glimlach anderhalf uur in de file voor moet staan, terwijl hij dat anderhalf uur net zo goed productief - en een stuk meer relax - aan het werk kon geweest zijn, thuis voor de pc. Die Befehl ist Befehl -cultuur, met heel wat frustratie en mindere prestaties tot gevolg, moet weg van de werkvloer. Uit Nederland waait er sinds enkele jaren een fris alternatief van over de Moerdijk: Het Nieuwe Werken, in vakboekjes trendy afgekort als HNW. Drie letters die staan voor meer flexibele en vlakke organisaties die niet bevreesd zijn - hoe vreemd dat ook mag klinken - om werknemers hun gewicht in de schaal te laten leggen. Dat vergt vertrouwen, maar kweekt betrokkenheid. Tegelijk moet het voor medewerkers duidelijk zijn dat Het Nieuwe Werken geen vakantie is. Het is niet omdat je je job doet waar en wanneer je wil dat de doelstellingen in je contract vervagen. Als Het Nieuwe Werken moeite heeft om ons land te veroveren, zal dat veel met mentaliteit te maken hebben, zowel van werkgevers - die niet willen loslaten - als van werknemers - die niet durven opvangen. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Befehl -cultuur, met heel wat frustratie gevolg, moet weg van de werkvloer Tijdens je vrije tijd zulke acties steunen en in je werktijd binnen het systeem aan onderzoek doen, is niet consequent Vicerector Peter Marynen van de K.U.Leuven vindt dat de universitaire onderzoeker die het woord voerde tijdens de aardappelactie in Wetteren een veeg uit de pan verdient, in De Morgen. ARBEIDSVRAAG Heb ik recht op een dag klein verlet als ik verhuis? De wet kent aan de werknemers het recht toe om met behoud van hun normaal loon van het werk afwezig te blijven naar aanleiding van onder andere een aantal familiale gebeurtenissen. Zo heeft de werknemer het recht van het werk afwezig te blijven naar aanleiding van zijn huwelijk, de geboorte van een kind, het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), de plechtige communie van een kind... Deze betaalde afwezigheidsdagen worden gewoonlijk klein verlet genoemd. Ze schorsen gedurende één of meerdere dagen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, afhankelijk van de gebeurtenis. Verklaring op eer De gevallen en de duur tijdens dewelke je als werknemer klein verlet kan aanvragen zjin wettelijk bepaald. Verhuizen staat niet in het lijstje. Wat kan, is dat in de sector (paritair comité) waartoe jouw werkgever behoort, in het arbeidsreglement of in je arbeidsovereenkomst gunstigere bepalingen zijn voorzien. Is dat zo, dan moeten die worden toegepast. Deze regels kunnen zowel de duur van de afwezigheid verlengen en/of nieuwe motieven invoeren, zoals bijvoorbeeld: verhuis, getuige zijn bij een huwelijk... Zo wordt er - bij wijze van voorbeeld - in het PC 307 van de verzekeringsagentschappen en makelarij maximum één dag klein verlet op jaarbasis toegekend voor de verhuis van een werknemer (indien het gaat om zijn hoofdverblijfplaats), mits het voorleggen van een verklaring op eer of enig ander aanvaardbaar bewijsmiddel. De boodschap is dat je als werknemer altijd eerst moet nagaan of in de activiteitensector of binnen de onderneming waar je werkt geen gunstigere voorwaarden vastgelegd zijn, en meer in het bijzonder klein verlet wordt toegekend voor een verhuis. Is dit het geval, dan zal jij hier uiteraard ook recht op hebben. Is dit niet het geval, dan zijn de algemene regels van toepassing in welk geval je geen recht op klein verlet zal hebben voor een verhuis. Tot slot kunnen alle bedienden, arbeiders, huispersoneel, studenten en thuiswerkers (al of niet in een proefperiode), die voor onbepaalde of bepaalde duur tewerkgesteld zijn (voltijdse of deeltijds), genieten van het recht op klein verlet. IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT, INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Initiatieven zoals Ingenieur van het Jaar hebben eigenlijk niet zo héél veel zin Niet iedereen kan alles De Engelsen hebben er een mooie zin voor. There s an elephant in the room. Die stommelt ongemakkelijk rond en duwt alles omver. Hij heeft plaats tekort, stinkt en trompettert luid. Iedereen ziet het. Maar toch durft niemand te zeggen dat er een olifant in de kamer zit. Omdat het een beetje een taboe is. En omdat we wel weten dat de olifant ook niet zal verdwijnen. Het begon deze week met de vaststelling dat de knelpuntberoepen van vandaag bijna exact dezelfde zijn als 20 jaar geleden. Onthutsend, noemde een analist dat. Een ander onderzoek toonde tegelijkertijd aan dat drie van de tien aantrekkelijkste beroepen knelpuntenberoepen zijn. U kent ze ondertussen wel: ingenieurs, architecten, informatici. Diezelfde analist kijkt vervolgens héél strak nààst de olifant en vraagt zich af: Er zijn geen logische argumenten waarom schitterend verloonde beroepen als ingenieurs en informatici niet populair zijn. Waarom vertikken jongeren het om die studie te volgen? Laten we de olifant maar eens bij naam noemen. Intelligentie, heet hij. Als u aan een universiteit voor ingenieur, informatica of architectuur studeert, kan u maar beter over een stevige intellectuele motor beschikken. Met het risico me cijferfetisjisten op de nek te halen, dit betekent grofweg een IQ ergens rond 125. De cognitieve moeilijkheidsgraad van dergelijke studies is nu eenmaal niet van de poes. Intelligentie is bepalend Als je kijkt naar de totale bevolking, heeft slechts 5 procent van de mensen deze intellectuele capaciteiten. En dus moeten we voor die beroepen uit een heel kleine vijver vissen. Want het is natuurlijk bijlange niet zo dat die 5 procent ook allemaal interesse of motivatie hebben om die studies tot een goed einde te brengen. Beste analist, jongeren vertikken het dus niet om die studie te volgen; het is voor de overgrote meerderheid gewoon geen optie. Initiatieven, zoals Ingenieur van het Jaar, die middelbare studenten warm willen maken voor het mooie knelpuntberoep van ingenieur, hebben dan eigenlijk ook niet zo héél veel zin. Maar mensen horen niet graag dat intelligentie zo bepalend is. Intelligentie is immers grotendeels aangeboren. Het doet afbreuk aan ons rechtvaardigheidsgevoel dat niet iedereen in onze maatschappij met dezelfde kansen aan de start komt. We geloven liever dat iedereen alles kan bereiken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat intelligentie één van de belangrijkste ingrediënten is van professioneel succes. Andere vaardigheden zijn natuurlijk ook belangrijk. Maar misschien zijn die vaardigheden net iets minder schaars verdeeld dan intelligentie. Economisch gezien levert schaarste waarde op. Deze beroepen zullen dus altijd wel aantrekkelijk, maar ook een knelpunt blijven. Misschien heeft het daarom weinig zin om voortdurend al te nadrukkelijk op de olifant te wijzen. Maar voor één keer kan het wel! Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. BANDWERK

4 TREND België nog niet klaar voor Het Nieuwe Werken Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Joke Van Camp Het Nieuwe Werken (HNW) staat in België nog in zijn kinderschoenen, zo blijkt uit een bevraging van Kluwer Opleidingen bij meer dan 850 bedienden en vrije beroepen. Ook al beschikt 85 procent van de werkers over de technische middelen om thuis te werken, slechts twee op de tien bevraagden denkt dat zijn organisatie klaar is voor HNW. ons thuis wordt er wel degelijk iedere dag afgewassen, maar we hebben daar geen speciale functie voor. Laat staan Bij dat we een opperafwasser hebben, of een iso-gecertificeerde afwasser. Ik heb dat afwassen ook niet in een persoonlijk ontwikkelingsplan staan en ik doe daar geen competentiemanagement over. Ziedaar het beeld dat Fokke Wijnstra schetst van zijn huishouden. De vergelijking moet een idee geven van hoe de zaken eraan toe gaan bij Finext, een Nederlands consultancybedrijf dat financiële functies binnen organisaties ondersteunt. Finext opgericht in 1996 deed al aan Het Nieuwe Werken nog voor het concept een naam kreeg, zo laat Wijnstra niet zonder enige trots weten. In Nederland is HNW dan ook een pak bekender dan bij ons. 96 procent van de Nederlanders heeft al van het begrip gehoord. In België is dat slechts 42 procent, zo blijkt uit de enquête van Kluwer. Werken waar je wil Veel hangt af van wat je verstaat onder HNW, vermoedt Wijnstra. Het is niet omdat je een smartphone krijgt van je werk, dat je ermee bezig bent. Het is een totaalconcept waarbij je heel flexibel en dynamisch kan schakelen en eigenlijk op de dag zelf organiseert in plaats van je aan te passen aan een bestaande planning. Kluwer hanteert een gelijkaardige definitie. Wanneer organisaties hun arbeidstijd en werkomgeving flexibel instellen, werken zij volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Veel bedrijven ook in België bieden hun werknemers de mogelijkheid om flexibiliteit in te bouwen in hun professionele leven, zonder dat er daarom sprake is van een totaalconcept. Zo beweert 39 procent van de werkenden zelf te kunnen beslissen waar hij of zij werkt. Veel verantwoordelijkheid Mannen genieten over het algemeen meer vrijheid. De helft van de mannelijke bevraagden kiest zelf waar hij werkt, bij de vrouwen is dat minder dan een derde. 57 procent van de mannen beslist bovendien zelf wanneer hij werkt, tegenover 37 procent van de vrouwen. Hoe hoger men zich bevindt in de hiërarchie van een organisatie, hoe meer beslissingen men zelf neemt over plaats en arbeidstijd. Bij Finext hebben ze maar meteen helemaal komaf gemaakt met hiërarchie. We zijn van bij het begin uitgegaan van het principe van zelforganisatie. Mensen zijn wel degelijk in staat om heel veel verantwoordelijkheid te dragen. De motivatie van werknemers wordt gevoed doordat ze dingen doen die ze op eigen initiatief doen, weet Wijnstra. Als de baas zegt wat je wel en niet moet doen, is je energie al veel lager. Mijn ervaring heeft me juist geleerd dat veel dingen in een bedrijf gebeuren ondánks de baas. Geen bazen of managers te vinden bij Finext, dus. We hebben hier geen functies, maar wel veel rollen. Intern zijn we georganiseerd in teams die zichzelf hebben gevormd. Ze blijken uit acht tot twaalf man te bestaan dat is niet vastgelegd, maar het is zo gegroeid. Het resultaat van zo n team is ook zichtbaar in een soort winst- en verliesverhaal. Van cruciaal belang om Het Nieuwe Werken te doen slagen, is technologie. Bij Finext is alle informatie digitaal beschikbaar voor iedereen. Wijnstra: Als ik op vakantie ben

5 04 05 Eén miljoen besparen per jaar ICT-bedrijf Getronics nam twee jaar geleden de beslissing te verhuizen naar een nieuwbouw, en maakte meteen van de gelegenheid gebruik om heel wat andere veranderingen door te voeren. Dat levert het bedrijf nu de titel op van Facility Management Project of the Year e zijn eerst andere bedrijven gaan bezoeken Wdie Het Nieuwe Werken in het verleden geheel of gedeeltelijk hebben geïmplementeerd, vertelt Yvon Fischer, human capital director bij Getronics. Op basis daarvan hebben we een aantal mogelijkheden uitgewerkt voor onze medewerkers. We zorgden voor mooie en goed uitgeruste kantoren, flexibiliteit in de uurroosters, de mogelijkheid tot thuiswerk, enzovoort. Het nieuwe concept werd New World of Work gedoopt en bekroond door de IFMA, de International Facility Management Association. Fischer: We bieden flexibiliteit aan, maar verplichten niemand om van deze of gene mogelijkheid gebruik te maken. We hebben alles ter beschikking en de mensen kunnen kiezen. Voor zover dat natuurlijk past binnen de job. Het spreekt voor zich dat er nog wel heel de dag een receptioniste beschikbaar is aan de receptie. moeten we er goed op toezien dat de nodige resultaten behaald kunnen worden. Toen we hier op 1 oktober aankwamen, wist iedereen wel waar hij of zij aan toe was. Iedereen was goed voorbereid. Hebben jullie na zes maanden het idee dat het nieuwe beleid zijn vruchten afwerpt? We zien dat onze medewerkers graag gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden. Wanneer mensen zich vroeger niet lekker voelden, bleven ze een dag thuis en werkten ze niet. Nu kunnen ze eventueel van thuis werken. En op 23 december, de dag voor de kerstfeesten, lag er een dik pak sneeuw. Veel mensen werkten die dag thuis, zodat ze geen uren in de file hoefden te staan. Er was nog geen 20 procent aanwezig, maar iedereen was wel aan het werk. Als de baas zegt wat je wel en niet moet doen, is je energie al veel lager. Mijn ervaring leert me dat veel dingen in een bedrijf gebeuren ondánks de baas Fokke Wijnstra, Finext in Nieuw-Zeeland kan ik in een internetcafé zien of mijn collega Marjan bij T-Mobile een goede evaluatie heeft gehad, of dat het SAP-team drie maanden geleden winst heeft gemaakt, of wat het salaris is van Karel en wanneer die een salarisverhoging heeft gehad. Zelfs stagiairs kunnen die informatie inkijken. Contact met collega s Volgens het onderzoek van Kluwer vormt technologie in België geen grote hinderpaal in de evolutie naar Het Nieuwe Werken. 85 procent van de werkenden zou thuis over de nodige faciliteiten beschikken om te kunnen werken. Meer dan zeven op de tien werknemers hebben overal toegang tot hun zakelijke mail en bijna de helft van de bevraagden kan zowel thuis als op het werk kopiëren en printen. Toch blijven er vooralsnog enkele belangrijke drempels bestaan. Zo vinden acht op de tien werkenden dat HNW hen minder zichtbaar maakt voor collega s en het management. Twee op de drie vinden het direct contact met collega s belangrijker dan de voordelen van thuiswerken. En slechts 22 procent van de bevraagden denkt dat zijn organisatie nu al klaar is voor Het Nieuwe Werken. Geloofden jullie onmiddellijk in het concept? Getronics positioneert zich als de ICT Workspace Company. De zaken die we implementeren, zijn niet alleen voor ons, maar later ook vaak voor anderen. Wanneer we bijvoorbeeld Windows 7 bij een klant installeren, hebben we dat eerst al bij onszelf gedaan. Voor dit nieuwe werken geldt hetzelfde. Het gaf ons bedrijf de mogelijkheid iets toe te voegen aan onze salesportfolio. Jullie zijn dus jullie eigen proefkonijn? Inderdaad. Op die manier kunnen we ook naar een bedrijfsleider toestappen met ons eigen verhaal. Zij hebben ook vaak moeite om files het hoofd te bieden, onnodige kosten te vermijden, talent aan te trekken of om te evolueren tot een groen bedrijf met sociale verantwoordelijkheid. Wij kunnen hen een volledige aanpak bieden om al die uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken. Natuurlijk speelt IT daarbij ook een belangrijke rol, maar het gaat ons in de eerste plaats om het algemene concept. Het meest cruciale aspect is het beheer van de mentaliteitsverandering die er moet komen bij de werknemers en de managers. Is die mentaliteitsverandering er bij jullie snel gekomen? Op 1 oktober zijn we verhuisd naar Diegem, maar we zijn al veel eerder begonnen met de cultuur binnen ons bedrijf aan te pakken. We hebben onze managers opgeleid en onze medewerkers gesensibiliseerd. De objectieven van mensen moeten in de nieuwe aanpak meer gericht zijn op resultaten. Als we mensen niet meer effectief zien, of toch niet meer zo vaak, dan Kost zo n operatie niet heel veel geld? Er zijn twee luiken: enerzijds de investering die je doet om Het Nieuwe Werken te implementeren. Die investering kan je afschrijven in acht jaar. Anderzijds zijn er de dagelijkse kosten, waar we veel kunnen besparen dankzij die investering. In de komende acht jaar besparen we jaarlijks één miljoen. Door de verhuizing van het Brussels Gewest naar Vlaams- Brabant, betalen we een pak minder huur en belastingen. Daarnaast besparen we ook doordat werknemers niet langer elke dag naar ons kantoor komen. Zo vermijd je niet alleen files, maar verbruiken we ook minder brandstof. Ook voor het milieu is dat een goede zaak. Zet de nieuwe aanpak ook zoden aan de dijk in de war for talent? Daar ben ik van overtuigd. Het aantrekken van talent is cruciaal: in de IT-sector verdwijnt binnen de vijf jaar zowat een kwart van de mensen, nog eens boven op de die nu al tekort zijn. Daar moeten we iets aan doen. Bij de opening van ons gebouw hebben we een recruitement day georganiseerd. Alleen al gebaseerd op onze website kregen we 200 positieve antwoorden. 100 mensen hebben we uitgenodigd, en 91 zijn er komen opdagen. Zij waren stuk voor stuk onder de indruk, niet alleen van het gebouw, maar ook van ons verhaal. Zelf hebben we uiteindelijk 26 kandidaten uitgekozen met wie we graag verder willen gaan. Wanneer kandidaten een rondleiding hebben gehad in ons gebouw, zijn ze meestal overtuigd van onze aanpak.

6 INTERVIEW Chris Geirnaert: verhoorcoach Chris Geirnaert is rechercheur sinds Tot voor acht maanden was hij verantwoordelijk voor de unit mensenhandel bij de federale gerechtelijke politie van Gent. Momenteel volgt hij een opleiding tot verhoorcoach. Ook al heb ik dertig jaar ervaring, ik zal nog veel moeten leren. Tekst: Maud Oeyen U zal rechercheurs coachen die verdachten moeten verhoren? Dat is inderdaad de bedoeling. We zullen ons niet beperken tot de verhoren van zware criminelen of verdachten, maar we gaan onze collega s ook begeleiden bij het verhoren van bijvoorbeeld slachtoffers van zedenfeiten. Dat zal natuurlijk minder vaak gebeuren, omdat die verhalen over het algemeen betrouwbaarder zijn dan die van een verdachte. Iedere rechercheur heeft natuurlijk een eigen stijl en iedereen legt andere accenten tijdens een verhoor. Ik mag dan wel dertig jaar ervaring hebben in de recherche, die ervaring zal me als coach maar gedeeltelijk kunnen helpen. Voor de rest zal ik nog veel moeten leren, in overleg met collega s en de mensen die deze opleiding inrichten. Is de manier van verhoren door de jaren heen fel veranderd? Veel hangt af van de politieman in kwestie. Wanneer je begint als rechercheur kan je na vier à vijf jaar toch wel spreken van een persoonlijke stijl. Daar verandert men meestal nog weinig aan. Daar schuilt ook een beetje een gevaar: je mag niet vastroesten in die persoonlijke stijl. Je moet meegaan met de evoluties. Mensen communiceren ook op een andere manier dan vroeger. Dus je mag niet blijven stilstaan bij de tien of twintig jaar ervaring die je misschien al hebt. Een verhoor heeft tegenwoordig ook niet meer dezelfde dimensie als vroeger. Kijk bijvoorbeeld naar het juridischtechnische aspect. Toen ik begon als rechercheur, bestond het sporenonderzoek ook al, maar het heeft nooit zoveel kunnen aanbrengen als het de dag van vandaag kan. De middelen zijn er enorm op vooruitgegaan, de technieken zijn bijgestuurd. Ook internationale samenwerkingsverbanden kunnen ons helpen. Het verhoor wordt vaak vervolledigd door andere zaken, zoals DNAsporen of vingerafdrukken. Natuurlijk moeten we oppassen dat we daardoor niet het belang van een goed verhoor uit het oog verliezen. Terugvallen op het technische aspect mag ons niet lui maken. Als je een verhoor heel grondig kan doen, kan je eigenlijk het onderzoek ook op technisch vlak veel beter afbakenen. Dat bespaart tijd en geld. Als je een heel goede verklaring hebt, en je weet wat er voor, na en tijdens de feiten is gebeurd, kan je je onderzoek in de juiste richting oriënteren en net die ondersteuning zoeken waarvan je meent dat die nog ontbreekt. Wanneer je daarentegen een heel oppervlakkige bekentenis krijgt van de dader ik heb het gedaan dan moet je nog alle technische registers opentrekken om te kunnen aantonen hoe alles in zijn werk is gegaan. Het belang van een doorgedreven, gedetailleerd verhoor kan eigenlijk niet onderschat worden. Hoe word je een goede verhoorder? Je leert voortdurend bij. Je krijgt steeds nieuwe collega s die de zaken op een andere manier aanpakken, waardoor je zelf ook mee evolueert. Je leert ook veel van de feedback van het parket. Al we bijvoorbeeld eens inzage krijgen in de vonnissen, krijg je een beter idee van waar de rechter zich op baseert om een bepaalde beslissing te nemen, om bepaalde zaken als bewezen te beschouwen of om een bepaald bewijs te verwerpen. Dan weet je bijvoorbeeld dat een bepaalde, specifieke zin of zinsnede van de verdachte in zijn verklaring van groot belang kan zijn. Zo kom je als politieman te weten waar je tijdens een verhoor in het bijzonder aandacht voor moet hebben. Vroeger, ik spreek van zo n vijftien jaar geleden, kregen we die feedback niet. Je kreeg van de parketmagistraten nauwelijks informatie los over wat er nu precies belangrijk Foto: Bart De Waele Na een jaar of vier heb je een persoonlijke verhoorstijl. Daar verandert men niet veel meer aan, maar je mag er ook niet in vastroesten Chris Geirnaert, rechercheur en verhoorcoach in opleiding

7 06 07 Niet zoals op televisie Coaching hoort niet alleen thuis in de bedrijfswereld, maar ook bij de politie. Verhoorders die gecoacht worden, zijn empathischer en communicatiever. Dat ontdekte Lore Smets tijdens haar doctoraatsonderzoek aan de UGent. En net die zachte eigenschappen zijn van belang om de waarheid te achterhalen. is tijdens een verhoor. Daar zijn we de afgelopen jaren wel op vooruitgegaan. Moet er tegenwoordig altijd een advocaat aanwezig zijn tijdens een verhoor? Die richtlijn is er al, maar de wetgeving moet nog aangepast worden. We mogen er wel van uitgaan dat de bijstand van een advocaat naar aanleiding van een politieverhoor binnen afzienbare tijd een feit zal zijn. Wat op zich trouwens geen slechte zaak hoeft te zijn. In Nederland, waar de bijstand van een advocaat bij het politieverhoor al een feit is, zien ze juist dat het aantal bekentenissen na het eerste politieverhoor gestegen is. De invloed van een advocaat hoeft dus niet per definitie negatief te zijn. Dat blijkt nu al uit de cijfers. Lotte Smets, psychologe van opleiding en sinds kort ook doctor in de criminologie, ontdekte dat de methoden en technieken die rechercheurs krijgen aangeleerd, beter renderen als ze langdurig en individueel worden gecoacht. Dat klinkt logisch, maar hoewel er veel gebruik wordt gemaakt van coaching in de bedrijfswereld, werd het concept nooit eerder toegepast bij de politie. Uit onderzoek blijkt dat het leereffect van de training van politiemensen eigenlijk niet zo groot is wanneer ze niet worden opgevolgd, zegt Smets die zich in haar doctoraat concentreerde op de individuele begeleiding van rechercheurs. Geen standaardtraining dus, maar een op maat gemaakt programma voor elk individu. Het coachingexperiment werd opgezet in de politiepraktijk van de lokale en federale politie van Antwerpen, Gent en Mechelen. Televisieseries Een goed verhoor onderscheidt zich van een minder goed door de open, empathische verhoorhouding van de rechercheur. De verhoorder moet beginnen met contact te maken, op een niet-vooringenomen, rustige manier. Als je geen contact hebt, is er geen communicatie mogelijk en natuurlijk ook geen verhoor. Pas daarna kan de verhoorder zijn vragen stellen. Om zoveel mogelijk informatie te kunnen genereren, is het van belang dat die vragen algemeen en open zijn. We weten dat dat veel beter werkt dan de beschuldigende manier van verhoren zoals we die uit televisieseries kennen. Het is bewezen dat gesloten, suggestieve vragen ertoe kunnen leiden dat kwetsbare verdachten mensen die vatbaarder zijn voor suggestie zaken gaan verklaren die niet overeenstemmen met de waarheid. Met valse verklaringen en gerechtelijke dwalingen tot gevolg. Geheimzinnig De manier waarop de politie verdachten en getuigen verhoort, is in de afgelopen decennia enorm geëvolueerd. Halverwege de vorige eeuw bleef alles wat zich bij het verhoor afspeelde binnen vier muren, vertelt Lotte Smets. Niets lekte naar buiten en er werd erg geheimzinnig over gedaan. Vandaag merken we dat het verhoor veel transparanter verloopt, met bijvoorbeeld video-opnamen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besliste nog niet zo lang geleden om voortaan ook een advocaat aanwezig te laten zijn bij het verdachtenverhoor. Daarnaast merken we dat het verhoor tegenwoordig veel bewuster verloopt. Uit onderzoek weten we steeds beter hoe we het best kunnen verhoren om zo goed mogelijk de waarheid te achterhalen. Open vragen werken veel beter dan de beschuldigende manier van verhoren die we uit tv-series kennen Lotte Smets, doctor in de criminologie Zijn sommige verhoren moeilijker dan andere? Het is vooral bijzonder moeilijk voor een verhoorder wanneer je met bewijsmateriaal voor je neus ligt en de persoon in kwestie niet wil toegeven, ook al confronteer je hem of haar met het bewijsmateriaal. Dat is enorm frustrerend. Politiemensen zijn er vaak op uit en dat is de valkuil waar we soms te gemakkelijk intrappen om een bekentenis los te weken. Het is lang zo geweest dat we onszelf maten in functie van de bekentenissen die we kregen. Maar dat is natuurlijk niet de essentie. Je moet er eerst en vooral voor zorgen dat je zoveel mogelijk informatie loskrijgt. Dat hoeft niet eens noodzakelijk een bekentenis te zijn. Als er toch meer dan genoeg bewijsmateriaal is, waarom is het dan nog nodig dat de verdachte de feiten toegeeft? Wanneer wij al zeker zijn dat de verdachte de feiten heeft gepleegd, is het ook van belang dat hij toelicht in welke omstandigheden die zijn gebeurd en wat zijn drijfveer is geweest. Dat speelt allemaal mee. Voor de verdediging bijvoorbeeld, maar ook voor hoe de zaak beoordeeld zal worden door de rechter. Al die informatie is belangrijk en moet ook aanwezig zijn. Als de verdachte blokkeert en niets zegt, krijg je een verhaal dat vol gaten zit. Dan blijft er bij de rechercheurs een gevoel van onvrede achter: Ik weet wel dat hij het heeft gedaan, maar ik weet niet wat erachter zit. Op die momenten welt er toch wat ongenoegen bij ons op. In Vlaamse politieseries op televisie worden ook vaak verhoorscènes in beeld gebracht. Stemt dat meestal overeen met de werkelijkheid? Ik moet zeggen: als ik sommige acteurs bezig zie, vraag ik me toch af wat voor een beeld ze van politiemensen neerzetten. Nee, ik kan me vaak niet vinden in de manier waarop de zaken eraan toegaan in politiefeuilletons. De rechercheurs gedragen zich dominant en vrij arrogant. Ik heb het niet voor die stijl. Het is ook een beetje jammer: de kijker gaat zich toch afvragen wat voor een boemannen wij eigenlijk zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Trouwens, de advocaten die al eens een verhoor bijwonen zien ook wel dat wij op een totaal andere manier werken dan wat je op tv ziet.

8 WERKBEELD Diamantslijper Foto s: Bart Dewaele De diamantslijper nog steeds een ambachtelijk beroep heeft als taak een ruwe diamant om te vormen tot een sieraad. Geslepen diamanten kunnen verschillende vormen aannemen. Omdat diamant voor zover bekend het hardste natuurlijk materiaal is, gebeurde het slijpen van een diamant vroeger met diamant zelf. Tegenwoordig bestaan er ook kunstmatige slijpmiddelen die deze hardheid benaderen en als alternatief gebruikt worden. Voor het slijpen wordt een gietijzeren slijpschijf gebruikt die ingewreven is met diamantpoeder in olie. De diamant moet met precies de juiste druk en in de correcte groeirichting van de steen tegen de slijpschijf worden gedrukt. Gaat dat fout, dan wordt de schijf beschadigd en is het moeilijk om het slijpproces tot een goed einde te brengen. Het slijpen van een diamant tot de perfecte vorm is een zeer arbeidsintensief werk van lange duur. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit beroep

9 08 09 ACTUA Familiehulp pakt ziekteverzuim aan Controlearts heeft weinig effect Met een kortdurend ziekteverzuim van 4,1 procent voor verzorgenden zat Familiehulp ver boven het gemiddelde. De dienst voor thuiszorg werkte daarom experimentele maatregelen uit die op kleine schaal werden toegepast. Continuïteitsgesprekken blijken te werken, rechtstreekse ziektemelding niet. Tekst: Barbara Vandenbussche / Foto: Leo De Bock Al in 2009 startte Familiehulp met steun van het Europees Sociaal Fonds het project Ik wil er wel-zijn, om een integraal verzuimbeleid uit te bouwen. Van in het begin werd er gekozen voor een positieve aanpak die vertrekt van vertrouwen in de medewerker. Om het effect op de aanwezigheden te testen, experimenteerden we met continuïteitsgesprekken, rechtstreekse ziektemelding bij de leidinggevende, een verklaring op eer bij één dag ziekte in plaats van een doktersbriefje en stopzetting van het systeem met controleartsen, vertelt Bart Vandamme, directeur HRM bijfamiliehulp. Om de werkdruk in beeld te brengen, ontwikkelden we de TOM-score, wat staat voor Taken Op Maat. De continuïteitsgesprekken, die gevoerd worden wanneer een medewerker op één jaar tijd vier keer afwezig is geweest, gaan niet over de ziekte van de medewerker maar over het gebrek aan continuïteit. Leidinggevende en medewerker werken samen aan oplossingen, afspraken, acties, plannen... Emmy Allemeersch, projectmedewerker Ik wil er welzijn : Het is opvallend dat medewerkers die in 2009 continuïteitsgesprekken hebben gehad beduidend minder ziekteperiodes telden in De directe kostprijs (het De kostprijs van de controles bleek veel hoger dan de directe winst gewaarborgd loon en inkomsten die niet gegenereerd worden) van het kortdurend ziekteverzuim lag in 2010 naar schatting euro lager dan wat het geweest zou zijn indien dit percentage ongewijzigd was gebleven in vergelijking met 2008 en Wel blijken de opvolging van de afspraken en de ondersteuning door de leidinggevende hier cruciaal. Rechtstreekse melding In tegenstelling tot vroeger moesten werknemers van een bepaalde regio bij wijze van test hun ziekte rechtstreeks melden aan hun leidinggevende. Via het onthaal werden ze doorgeschakeld naar hun sectorverantwoordelijke. Maar hier werd geen rechtstreeks verband met een afnemend kortdurend ziekteverzuim vastgesteld, vertelt Emmy Allemeersch. De werkdruk van de sectorverantwoordelijken nam zelfs sterk toe, vooral omdat 46 procent van de doorschakelingen voor het begin van hun werkdag plaatsvindt. Omdat ook de telefoonkosten sterk toenemen, staat dit systeem niet in verhouding tot het resultaat. In één zorgregio werd medewerkers bij één dag ziekte niet langer gevraagd om een doktersattest binnen te brengen, maar wel om een verklaring op eer in te vullen. De groep medewerkers die een verklaring indiende in 2010 bleek vaker afwezig door ziekte dan in 2008 en 2009, maar ze bleven gemiddeld één dag minder ziek thuis. De sectorverantwoordelijken merkten dat het om medewerkers ging die voordien ook vaak afwezig waren, en vermoeden dat dit systeem het meest gebruikt wordt bij kleine kwaaltjes zoals migraine. Op één uitzondering na zien ze hier ook geen misbruik in. In één zorgregio werd geen beroep meer gedaan op controleartsen, in een andere werden ze veel intensiever ingezet. In 88 procent van de gevallen bleken de afwezigheden gewettigd. 5,5 procent kreeg het advies vervroegd hun werk te hervatten, en in de overige gevallen was controle onmogelijk door afwezigheid van de medewerker of was het resultaat onbekend. De kostprijs van de controles bleek uiteindelijk veel hoger dan de directe winst door die vervroegde hervattingen. Verschillen bleken veel meer gelinkt aan het al dan niet voeren van continuïteitsgesprekken Taken op maat Om een betere afstemming te krijgen tussen de draaglast (eigen aan de cliëntsituatie) en draagkracht (eigen aan de medewerker) werd ook de TOM-score ontwikkeld. Taken op Maat neemt een basisfoto van de belasting voor de basiswerker in een specifieke cliëntsituatie, zowel op fysiek, psychosociaal en organisatorisch vlak als door werkomstandigheden of tijdsdruk. Bij de planning kan men er zo onder meer rekening mee houden dat niet alle cliëntensituaties met bijvoorbeeld een hoge psychosociale beslasting bij dezelfde verzorgende terechtkomen. Je krijgt meer zicht op de arbeidsinhoud, -omstandigheden en -verhoudingen van de medewerker en kunt verbeteringen aanbrengen, zegt Bart Vandamme. Dat is in de thuiszorg niet evident, omdat de werkomgeving bij elke cliënt geheel anders is. Op 14 oktober organiseren Familiehulp, Prevent en ACT Désiron een studiedag om het project Ik wil er wel-zijn af te sluiten. Via de website van Familiehulp vind je hierover binnenkort meer informatie.

10 BEROEPSGEHEIM Foto: Ivan Put Reclamejongens zitten niet drie weken op een exotisch eiland na te denken over één zin Jens Mortier, reclamemaker k ben tot mijn 27ste zoekende geweest. Ik kreeg Ide tip dat ze bij een reclamebureau nog iemand zochten. Na 12 stielen en 13 ongelukken had ik eindelijk het gevoel: dit kan ik. Copywriter was echt iets voor mij. Omdat ik van thuis uit een liefde voor taal had meegekregen, kon ik er me geweldig in uitleven. Ik had ook het geluk dat ik bij Duval Guillaume bij een bureau met creatieve ambitie terechtkwam. Ik ben de mensen dankbaar die me daar onder de vleugels hebben genomen. Voor het eerst in mijn leven begon ik hard te werken, en mét plezier. Nooit tevreden Ik vormde een team met art director Philippe De Ceuster. Onze eerste grote bekommernis was: goed werk afleveren. We wilden de reclame heruitvinden. Toen was het gros van de reclame clichématig en irritant, met weinig respect voor de consument. Dat is, helaas, nu nog soms het geval. De attitude om het anders te doen, zit er bij ons ingebakken. We zoeken altijd naar frisse invalshoeken. Op systeempjes leunen, zou te fel wegen op de originaliteit. Om het landschap te kunnen veranderen, begonnen we uiteindelijk een eigen bureau. Een geheim is er niet. Tenzij: keihard werken. Reclamejongens zitten niet drie weken op een exotisch eiland na te denken over één zin. De mentaliteit bij al onze medewerkers is: alles kan beter. Alle details, zoals het ritme van een spotje, moeten juist zitten. Dat idee dat je nooit tevreden mag zijn, heb ik van mijn vader. Die zit ook tot de laatste seconde voor hij het podium op moet nog te schaven aan de teksten van zijn Humo s Pop Poll presentatie. Zo maak je het verschil. Daarvoor betalen merken ons ook: ons werk moet er bovenuit steken en resultaten halen. Softie Een opleiding tot zaakvoerder heb ik niet gevolgd. Managementboeken? Niet gelezen. Het is niet voor niets dat ik Mortierbrigade samen met drie andere vennoten leid. In mijn eentje zou ik er me nooit aan gewaagd hebben. Ik mag dan wel de grootste mond hebben, als people manager ben ik eigenlijk een softie. Het is een bewuste strategie om niet te groot te worden. Ik heb bij Duval Guillaume gezien hoe het is om té hard te gaan. Het bureau werd slachtoffer van zijn eigen structuur. Nee, laat ons maar klein en onafhankelijk blijven. Té strakke deadlines zijn vaak een obstakel. Reclame is geen exacte wetenschap. Je kan niet op commando, in één twee drie, een campagne bedenken. Om die reden stellen wij met onze klanten een plan voor een heel jaar samen. We wachten niet op de aankondiging van iets nieuws om het denkwerk te starten. Hoe dieper we in het hart van een bedrijf kunnen kijken, hoe beter. We willen niet enkel communiceren, maar ook mee de business ontwikkelen. We zijn vrij selectief in het soort klanten dat we aantrekken. Big moneymakers zullen we nooit worden, maar je hoort ons niet klagen. (pvd)

11 MIJN LOON Wat doe je voor job? Ik werk op de toeristische dienst van de provincie Vlaams-Brabant, en verzorg de informatie over wandelingen, logies, campings, hotels, picknickmogelijkheden... Ook de website onderhouden en meewerken aan onze toeristische brochures behoren tot mijn takenpakket. Op beurzen beman ik de stand van de provincie. Onlangs was dat op de fiets- en wandelbeurs in Amsterdam. Doe je je job graag? Het is een mooi product dat ik mag verkopen. Vlaams-Brabant slaat aan: de kunststad Leuven, fietsvakanties, het Hageland, het Zoniënwoud, het Kasteel van Gaasbeek... Mensen gaan vaak te ver weg, terwijl in hun eigen buurt veel te zien is. Ik woon zelf heel graag in Leuven: ik beleef alles zelf en kan de streek dan ook makkelijk promoten ROBIN DEKELVER (31), LEUVEN Beroep: medewerker provinciale toeristische dienst Privé: alleenstaand Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra s: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis toegang tot de provinciale domeinen, terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer Wat vind je van je inkomen? Het pakket vind ik heel goed. Ik heb nog bij een reisbureau gewerkt, daar verdiende ik minder. Nog een pluspunt: we zitten sinds enkele jaren aan het Leuvense station in een knap gebouw met een rustgevende tuin. Waar kan je echt geen geld aan geven? Een wagen interesseert me niet. Een tv-aansluiting en internet heb ik ook niet. Verre reizen maak ik ook niet zo veel. Al ga ik wel af en toe op citytrip, dan bekijk ik er altijd zeker de toeristische bureaus. Spaar je? Ja, dat lukt omdat ik geen wagen heb. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan boeken, dvd s, kledij, mijn sociaal leven. Ik ga graag naar de opera en het ballet kijken, ben actief in het Holebihuis en speel zelf toneel. Waar droom je van? Vijf jaar geleden ben ik naar Santiago de Compostela gestapt. Daarvoor heb ik 3,5 maanden loopbaanonderbreking genomen. Zo n lange, avontuurlijke reis zou ik wel nog eens willen doen. Een stapreis in Noorwegen bijvoorbeeld. (mr) LUNCH Koffietempel ***** Never drink black coffee at lunch; it will keep you awake all afternoon, zo schreef de Britse auteur Jilly Cooper ooit. Omdat ik een koffie rond het middaguur echter wel kan smaken en ik voorlopig nog geen slaapplannen heb, besluit ik een kijkje te nemen bij Koffie Onan. De deur piept behaaglijk wanneer ik de koffiebar betreed. Het is er druk maar rustig, de gemoedelijke sfeer wordt versterkt door het zachte, warme licht en de jazzy muziek. Een prachtige wandkast met allerhande soorten koffie, thee en serviesgoed neemt de volledige linkermuur van de bar in beslag. Aan de rechterkant is de muur dan weer beschilderd met een wat psychedelische tekening van een meisje dat ligt te baden in een koffiekop. Bij het raam liggen kleurrijke kussens, enkele gemaakt van juten zakken waar koffie in vervoerd werd. Er ligt een stapel kranten en tijdschriften voor wie hier even tussendoor in zijn eentje komt genieten van de met veel zorg bereide dranken. Omdat de kaart wel een bijbel lijkt en ik stiekem een koffieketter ben, laat ik me helpen door de meer dan hartelijke uitbaters van Koffie Onan. Drink je je koffie zwart? Mag het een beetje sterk afsmaken? Ik knik twee keer ja en de keuze valt op Jemen. Naar verluidt smaakt die een beetje houterig, een beetje noterig. Dat idee staat me wel aan en dus bestel ik een kopje. Bij de koffie krijg ik een zandloper. Wanneer die is doorgelopen, mag ik de filter op de koffiekop zetten zodat de koffie kan doorlopen. Voorwaar een origineel detail! Zandloper Koffie Onan voert zelf de groene bonen in en brandt dus ook zelf de koffie die het verkoopt. We branden de koffie per twee kilogram. Ieder zakje koffie heeft dus wel wat liefde gehad, lacht Hans Onan. Ook het proeven gebeurt ter plaatse, net zolang tot de koffie precies goed is. Wie koffiebonen koopt, kan die ook meteen laten malen. De koffie is niet goedkoop, maar wel eerlijk en duurzaam. Geen nood voor wie minder van koffie houdt, want gasten van Koffie Onan kunnen ook kiezen voor een warme of koude thee, of voor een van de meer dan dertig soorten chocolademelk. In de koeltoog schitteren verschillende zoetigheden, waaronder brownies met walnoot en muffins. Ik proef van de zeer geslaagde brownie met espresso. Wie een drankje bestelt, mag er meteen ook een stuk chocolade bij kiezen. Koffie Onan is geopend van 8.30 tot uur. Zondag is sluitingsdag. (mo) Koffie Onan Parijsstraat Leuven jobat.be/lunchtime

12 REGIO De grote diversiteit in de Oost-Vlaamse regio s Net als andere Vlaamse regio s wordt Oost-Vlaanderen geconfronteerd met de war for talent en het mobiliteitsvraagstuk. Maar elke subregio kent zijn eigen uitdagingen. Gent blijkt de sterkste van de klas, elders dreigen bedrijven te vertrekken omwille van het gebrek aan ruimte en mobiliteit. Tekst: Barbara Vandenbussche Eind april 2011 waren er volgens de VDAB in Vlaanderen niet-werkende werkzoekenden, 6,41procent van de beroepsbevolking. In de provincie Oost-Vlaanderen waren er werkzoekenden tegenover een jaar daarvoor, een daling met 8,4 procent. Aalst telt werkzoekenden, Gent , en Sint-Niklaas De tewerkstellingscijfers zijn gunstig voor jongeren en werknemers die qua leeftijd in de middengroep vallen, maar deze tendens zet zich niet door bij langdurig kortgeschoolde werklozen en 50-plussers, zegt Chris van de Wijgaert, gewestelijk secretaris ABVV Oost-Vlaanderen. We moeten dus alert blijven en meer werken aan competentieontwikkeling, niet alleen door opleidingsorganisaties, maar ook door de werkgevers. Met een lijst van knelpuntberoepen die van dag tot dag groeit, moet ook Oost-Vlaanderen werken aan de match tussen vraag en aanbod, stelt Wim Geirnaerdt, regiodirecteur UNIZO Gent-Meetjesland. Verder heeft elke subregio zijn eigen uitdagingen: in het Meetjesland zijn er meer laaggeschoolde vrouwen en ouderen onder de werkzoekenden, in het Gentse meer mensen van allochtone origine. Er zijn een aantal uitbreidingsprojecten van ambachtelijke zones en industriegebieden in de regio (Sint-Niklaas, Sint-Gillis, Lokeren, Stekene) die nieuwe arbeidskrachten vergen. Samen met de VDAB organiseren we roadshows voor werkgevers, met uitleg over federale en gewestelijke steunmaatregelen. Maar in de eerste plaats willen we werkgevers stimuleren om kansengroepen aan te werven en verder op te leiden. Enkel als het kapitaal aan beschikbare werkkrachten wordt benut, kan verdere economische groei gerealiseerd worden. Met 60 à studenten in hogeschool en universiteit is Gent de grootste kennisstad van België, zegt gedelegeerd bestuurder Geert Moerman van Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Dat heeft geleid tot heel wat spin-offs in IT, biotech, geologie, biologie, materialenbeheer en de gezondheidssector. Ook Chris van de Wijgaert wijst op de hoge concentratie van hoogopgeleid menselijk potentieel en hoogtechnologische bedrijven. Maar naast de sterke diversi- teit aan kmo s en grote bedrijven blijft er een stevige industriële basis bestaan die goed is voor vele duizenden arbeidsplaatsen. De toekomst van die bestaande industrie moeten we verzekeren. Daarnaast moeten we investeren: in bijkomende kwaliteitsvolle tewerkstelling - vooral groene industrie - met een focus op de kwaliteit van producten en diensten; in de zorgvoorzieningen, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar; en in onderzoek en ontwikkeling om het innovatiepotentieel van de regio te versterken en te komen tot concrete toepassingen van innovatieve ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Blijven hangen in Gent 46,2 procent van het Oost- Vlaamse bruto binnenlands product wordt gerealiseerd in Gent. Daarbuiten hinkt de regio wat achterop Gino Vijncke, regiodirecteur VKW Oost-Vlaanderen De verschillen binnen de subregio s zijn enorm, zegt Gino Vijncke, regiodirecteur VKW Oost-Vlaanderen. 46,2 procent van het Oost-Vlaamse bruto binnenlands product wordt gerealiseerd in Gent. De haven zorgt voor heel wat economische activiteit en is goed voor naar schatting directe en indirecte jobs. Bovendien hebben de samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en de kenniscentra in Gent tot heel wat spin-offs en innovatieve ondersteuning geleid. Maar als we Gent buiten beschouwing laten, hinkt Oost-Vlaanderen wat achterop. De tewerkstellingsgraad in het arrondissement Gent bedraagt 85 procent; in de regio Aalst en Dendermonde respectievelijk 55 en 56 procent. In Gent blijven vele jongeren - vooral uit West-Vlaanderen - hangen na hun studies, maar ze vinden niet allemaal werk, zegt Marc Buysse, ACV-verbondssecretaris Gent-Eeklo. Huisvesting en mobiliteit zijn een probleem, net als armoede. Werkgevers werken meer met tijdelijke en interimcontracten, waardoor het voor jongeren moeilijker is geworden om op eigen benen te staan. Ook vele Gentse allochtone jongens van de tweede of derde generatie vinden moeilijk een job. De jongste jaren stromen ook heel veel Bulgaren en Roemenen toe. Zij doen vaak werk dat sterk onderbetaald wordt en de concurrentiekracht van het reguliere circuit ondermijnt. Dat werkgevers na de crisis nog voorzichtig blijven bij het rekruteren van personeel, merkt ook Wim Geirnaerdt. Hoewel de grote schok wat wegdeemstert, is die nog niet definitief voorbij. Ook bij startende ondernemers niet. heel wat mensen starten in bijberoep, maar we zouden ook het statuut in hoofdberoep moeten aanmoedigen. Gino Vijncke: Het aantal mensen dat er aan denkt een bedrijf op te richten ligt in Vlaanderen sterk beneden het Europees gemiddelde. Het lage aantal is problematisch omdat men de komende jaren een sterke uitstroom van ondernemers op pensioengerechtigde leeftijd verwacht. Volgens schattingen zouden er in Oost-Vlaanderen jaarlijks duizend bedrijven van eigenaar veranderen, een cijfer dat waarschijnlijk nog zal toenemen. We moeten het ondernemerschap al van in de schoolbanken stimuleren, wat wij bijvoorbeeld doen door bedrijfsleiders voor de klas te laten vertellen over hun ervaringen. Weinig grote bedrijven In onze regio vind je heel weinig grote bedrijven, en voornamelijk kmo s, vertelt Jan De Bruycker, verbondssecretaris ACV Aalst-Oudenaarde. De laatste tien tot vijftien jaar zagen we veel bedrijven weggaan, en kwamen er maar weinig bij. Hoewel er heel weinig tewerkstelling is in onze streek zelf, bedraagt onze

13 12 13 COLUMN JOBAT.BE/COLUMN werkloosheidsgraad slechts 5,7 procent en daalde de werkloosheid hier veel meer dan in andere regio s. Willen we de lokale tewerkstelling echter terug naar omhoog krijgen, dan moet er dringend werk gemaakt worden van nieuwe industrieterreinen en van de verbindingswegen naar het zuiden richting Geraardsbergen (N42) en Ronse (N60). Strategische ligging Een frisse wind komt van de zorginnovatiecluster die recent in de regio werd opgericht. Die richt zich zowel naar zorginstellingen als toeleveringsbedrijven. We bekijken hoe we kunnen zorgen voor een goede uitbouw van zorg in de regio. Dat dit landelijk en rustig gebied is, kan in ons voordeel spelen. Piet Callens, ACV-verbondssecretaris Waas en Dender, ziet dat specifieke kansengroepen als kortgeschoolden, mensen met een arbeidshandicap en allochtonen het in de regio vandaag nog moeilijk hebben. Nochtans werd de logistiek in en rond de haven de jongste jaren sterk uitgebouwd, mede dankzij value added logistics, en daar zijn erg veel mogelijkheden. Zeker wanneer er een tweede zeesluis zou komen in de Waaslandhaven. Daarnaast zijn er nog industrieterreinen met onder meer metaal- en textielbedrijven, maar minder dan vroeger. We hebben het voordeel dat we dicht bij de ontwikkelingspool van de Antwerpse haven liggen, niet ver van de Gentse haven en van Brussel. Bovendien hebben we in de regio goede opleidingen op technisch vlak. Zo startte het GTI van Beveren enkele jaren geleden met een vervolmakingsjaar haventechniek. Met twee maritieme poorten en als kruispunt van belangrijke autowegen heeft Oost-Vlaanderen een strategische ligging. Willen we ons profileren als logistieke regio, dan moeten we enkele missing De Gentse haven zorgt voor heel wat economische activiteit en is goed voor naar schatting directe en indirecte jobs. links in het mobiliteitsnetwerk wegwerken, vindt Chris van de Wijgaert. De Waaslandhaven biedt een enorm groeipotentieel aan tewerkstelling, maar de af- en aanvoer van goederen via de bestaande infrastructuur zet hier een rem op. Er moet dringend werk gemaakt worden van een tweede zeesluis, de optimalisatie en het vervolledigen van de R4, de doortrekking van de N60 in Ronse, de N41 Dendermonde-Aalst en het stuk tussen Sint- Niklaas (E17) en Dendermonde, de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoernet, het goederentransport per spoor, een betere benutting van de waterwegen en een beslissing over de nieuwe Scheldeverbinding in Antwerpen. De stilstand in mobiliteitsdossiers treft hele regio s, vertelt ook Geert Moerman. Vele bedrijven vertrekken omwille van de logistieke problemen en het gebrek aan bedrijventerreinen. Een van de grootste troeven is onze logistieke poot, met Gent-Zeehaven en Antwerpen-Linkeroever, besluit Geert Moerman. Wanneer de tweede zeesluis in Terneuzen hopelijk binnenkort wordt goedgekeurd, zullen er tussen Nederland en Vlaanderen meer en grotere boten kunnen varen. En de Seine-Scheldeverbinding, waar Sarkozy recent over beslist heeft, zal heel Oost-Vlaanderen en het hinterland als logistieke regio aan belang doen winnen. Ook Marc Buysse verwijst naar de verregaande impact die een tweede zeesluis en de de Seine-Scheldeverbinding zullen hebben op de tewerkstelling. Maar we moeten ook in het noorden over de grens kijken. Wie in Nederland over de grens gaat werken, betaalt er een hogere sociale zekerheid, maar die wordt niet gecompenseerd omdat ze belastingen betalen in België. Dergelijke zaken zouden binnen Europa beter moeten worden afgestemd. Vind jouw job in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16 Ritme Ivo Basteels werkt in een andere tijdzone dan zijn collega s. Waar de anderen zo n vier telefoonoproepen en bestelbons afhandelen per uur, verwerkt hij er gemiddeld acht. Daar hij dubbel zo snel is, is het voor hem eigenlijk al 17u30 als het in het echt nog maar 13u is, meent Ivo. Voor de aardigheid draagt hij dan ook twee polshorloges, één die de werkelijke tijd aanduidt en één met zijn uur erop. En alsof dat nog niet genoeg is, berekent hij ook nog eens aan de hand van hun werkvorderingen, het tijdstip van zijn collega s. Zijn hoofd is als zo n muur vol klokken in een reiscafé. Met dat verschil dat er geen Moskou, Tokio, of New York onder de wijzerplaten staat, maar Patrick, Raoul en Elsje. Doorwerken tot 17u30 en dus dubbel zoveel werk verzetten voor hetzelfde loon als dat van de tragere werknemers, lijkt Ivo ontzettend onrechtvaardig. Nuchter als hij is, ziet hij maar twee oplossingen. Ofwel elke dag reeds om 13u naar huis mogen gaan, ofwel betaald worden volgens prestatie, volgens elke afgewerkte klant. Maar beide voorstellen vangen bot bij zowel de vakbond als de directie. Er zit voor Ivo dus niets anders op dan zelf een eerlijk systeem te bedenken waarin hij zich noch uitgebuit, noch ongeapprecieerd voelt. In wezen zou hij om terug quitte te staan met zijn collega s qua rendement, om de zes weken, evenveel weken ziekteverlof moeten nemen. Maar zulks lijkt Ivo, de redelijkheid zelve, nu wel wat overdreven. Hij besluit om zich één week ziek te melden om de anderhalve maand, een erg toegeeflijk compromis van zijn kant, vindt hij. Doch, na zijn derde keer thuisblijven, wordt hij voor luiaard aangezien. Woorden als parasiet, profiteur en paraceta- mol, ontgaan de immer tactvolle Ivo geenszins. Zoveel ondankbaarheid duldt zelfs de verdraagzaamste der verdraagzamen niet. Ivo slaat terug, meldt zich niet langer ziek om de zes weken, maar werkt net nog harder dan voorheen. Van s ochtends tot s avonds put hij zich uit om niet alleen zijn werk, maar dat van de godganse dienst te verrichten. Na nauwelijks drie weken heeft hij al Raouls klantendossiers in orde gebracht. Na twee maanden heeft hij zo n werkritme ontwikkeld dat hij ook Patrick en Elsje professioneel heeft opgeslokt. Op wat telefoons na, doet hij zo goed als alles. Figuren van bordkarton lijken de anderen wel, volkomen misbaar voor het bedrijf. Vol triomf observeert hij hun kleine nietsdoenerijen, gecamoufleerd als noeste arbeid. Tot de manager hem binnenroept en hem zijn C4 aanreikt. We moeten je laten gaan omdat niemand nog met je kan samenwerken, luidt het verdict. Maar er valt niets meer samen te werken, om de simpele reden dat er geen werk meer is voor hen, brult Ivo terwijl hij zijn extra polshorloge uittrekt en tegen de designklok boven het bureau van zijn baas keilt. De grote en kleine wijzer begeven het, houden meteen halt op de plaat, waarna een waas van vermoeidheid neerdaalt over Ivo Basteels, als een enorme, onoverkomelijke jetlag. Ruth Lasters werkt als leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.

14 Kan jij collega s inspireren? Aldi is als distributeur van levensmiddelen toonaangevend in zijn branche. Ons succes hebben wij te danken aan een duidelijke positio nering, een eenvoudige structuur en een consequente doorvoering van ons concept. Onze meer dan 400 winkels ressorteren in België onder 7 ondernemingen met elk een hoofdkantoor en een distributiecentrum. Voor Vlaanderen en Brussel zijn er ondernemingen in Rijkevorsel, Erpe-Mere, Roeselare, Heusden-Zolder en Zemst. Omwille van onze voortdurende expansie en onze permanente zoektocht naar talent met doorgroeimogelijkheden, hebben wij vacatures voor m/v: Districtmanagers Als districtmanager neem je een zevental Aldi-filialen onder je hoede. Daarbij krijg je de verantwoordelijkheid en voldoende vrijheid van handelen om de verkooppunten in alle facetten op koers te houden: financieel, commercieel en het volledige personeelsbeleid. Maar je gaat verder dan dat. Je aanstekelijke enthousiasme en aangeboren leiderskwaliteiten vergroten immers nog de betrokkenheid van je medewerkers. Verder vind je vlot je weg in de wereld van cijfers, analyses en professionele rapportering. Daartoe beschik je over een relevant hoger diploma, eventuele ervaring, maar vooral: een onge dwongen handen-uit-de-mouwen ingesteldheid. Kortom: je verstaat de kunst om collega s te inspireren. Daartegenover stellen wij: Een zeer aantrekkelijk salarispakket, inclusief bedrijfswagen. Een boeiende, verantwoordelijke functie in een gerenommeerd bedrijf. Uiteraard kan je rekenen op een grondige opleiding om met succes deze belangrijke job uit te bouwen. Klaar voor deze topjob? Stuur je sollicitatie brief en cv met pasfoto naar: Aldi nv, t.a.v. Dhr. Demeulemeester, Keerstraat 4, 9420 Erpe- Mere of mail naar Vermeld op de briefomslag de refe rentie 0411JO. Je sollicitatie wordt vanzelf spre kend discreet be handeld. Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. In de krantenmarkt zij we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille. We op zoek naar een (m/v): Research executive advertentiemarkten Functie: Je staat, in de eerste plaats, in voor de verzameling, verwerking en vooral analyse van de beschikbare marktgegevens. Daarnaast vormt het aanmaken, controleren en interpreteren van verkoopstatistieken een tweede belangrijk onderdeel van je takenpakket. Marktonderzoek vormt een derde luik. Dit gaat van het opstellen van de vragenlijsten, over de analyse van de resultaten, tot het geven van interne presentaties. Je zal de resultaten van al deze analyses verwerken tot duidelijke rapporten en vertalen naar bruikbare informatie voor je opdrachtgevers. Je vormt hierbij de brug tussen de marketing research afdeling en de interne klanten, die de door jou aangeleverde informatie en analyses gebruiken bij het uitzetten van hun commerciële politiek. Profiel: Je hebt een universitaire opleiding genoten of hogeschool van het lange type. Je bent accuraat en beschikt over sterke analytische vaardigheden. Je hebt een grondige kennis van excel. Je kan een eerste relevante ervaring voorleggen in het werken met statistische pakketten zoals SPSS. Ervaring met rapporteringstools zoals BusinessObjects is mooi meegenomen. Je houdt ervan gegevens klantgericht voor te stellen, door het effi ciënt gebruik van grafi sche presentatiepakketten. Je kan cijfergegevens vertalen in een commerciële argumentatie. Je beschikt over een sterke commerciële ingesteldheid. Aanbod: Een boeiende job binnen een dynamische omgeving. De mogelijkheid tot ontplooiing van je talent en het opnemen van bijkomende verantwoordelijkheden. Een aantrekkelijk salarispakket en extralegale voordelen. De plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Interesse? Aarzel niet en stuur uw sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via naar:

15 14 15 zoveel talent Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? ruimtelijk planner m/v statutair Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Planning Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit & Openbaar Domein Jouw functie: je werkt mee aan het ruimtelijk management van de Stad Gent. Naargelang de afdeling waar je aan de slag gaat, Vergunningen of Ruimtelijke Planning, werk je stedenbouwkundige projecten uit en/of analyseer je en bereid je de beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen voor. Je communiceert over stedenbouwkundige aangelegenheden of aanvragen aan de burger en aan bijzondere beroepsgroepen. Je neemt ook deel aan hoorzittingen, stuur- en werkgroepen en adviesorganen. Hierbij behartig je steeds de belangen van Stad Gent. Daarnaast geef je leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van Stad Gent. Voorwaarden: masterdiploma diploma voor ruimtelijk planner conform het ministerieel besluit van 4 juni 2009 Ons aanbod: een job in Gent met glijdende werkuren afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie voor ruimtelijk planner: brutostartloon van 2 815,01 euro per maand voor directeur onderhoud gebouwen: brutostartloon van 3 658,87 euro per maand eventueel meerekenen van relevante anciënniteit extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidings mogelijkheden gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding directeur - onderhoud gebouwen m/v statutair Dienst Onderhoud Gebouwen Departement Facility Management Jouw functie: je staat aan het hoofd van de Dienst Onderhoud Gebouwen, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van stadsgebouwen en de bijhorende installaties. De dienst bestaat uit 190 medewerkers, verdeeld over de Afdelingen Technieken, Bouw, Veiligheid en Planning & Administratie. Je organiseert en volgt de werking van je dienst op, zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch als financieel vlak. Daarbij stuur je de dienst van een overwegend curatieve werking naar een meer preventieve aanpak. Je geeft leiding aan je medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van Stad Gent. Voorwaarden: masterdiploma vier jaar relevante werkervaring Interesse? surf naar en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures solliciteer online ten laatste op 14 juni 2011 Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Opgericht in 1883 Groothandel in verven en decoratie Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding in ons Sikkens Service Center te Merelbeke een: COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE (m/v) Taakomschrijving : Na een grondige producttraining wordt u verantwoordelijk voor uw sector. U zal onze talrijke klanten en prospecten op een systematische wijze opvolgen. Gesteund door onze interne diensten, bouwt u via een onberispelijke klantenservice mee aan de constante groei binnen uw sector. Profiel: U bent de geschikte kandidaat indien U: - een opleidingsniveau A6/A1 heeft of evenwaardig door ervaring - een dynamisch en communicatief persoon bent - ambitie heeft om een eigen klantensector te beheren en verder uit te bouwen - woonachtig bent in de regio Oost-Vlaanderen Wij bieden voor deze functie: - een uitdagende en afwisselende job, in een toekomstgericht familiaal bedrijf - de mogelijkheid om in een professionele omgeving te werken - een competitief loon - een firmawagen Interesse? Stuur dan uw kandidatuur met bijhorend CV en recente pasfoto naar onderstaand adres t.a.v. Jean-Marie Laemont.. LONGERSTAEY NV Ambachtsweg Merelbeke Tel. 09/ In het kader van onze groei zoeken wij een medewerker met minimum 3 jaar ervaring of een bedrijfsrevisor. Profiel: Passie voor audit en fiscaliteit Dynamisch, teamgericht, verantwoordelijkheidszin en zelfstandig kunnen werken Adviesgericht voor onze klanten Aanbod: Aantrekkelijke vergoeding als zelfstandige Verdere doorgroeimogelijkheden binnen het kantoor Bij interesse uw c.v. richten aan: VCLJ BEDRIJFSREVISOREN, t.a.v. Ronny Joos of Jean-Paul Loots Leopoldstraat 37, 2000 Antwerpen Discretie gewaarborgd

16 OOST-VLAANDEREN Een nieuwe professionele uitdaging? Die vindt u zeker in uw regio! In uw regio zijn er op dit moment heel wat professionele uitdagingen. De tijd die vrijkomt door minder lang te pendelen, komt uw gezin, uw vrienden en zelfs uw hobby s ten goede. U vermijdt ook elke dag heel wat stress in het verkeer. Kortom: een uitdagende job in uw regio is de kortste weg naar professioneel geluk. Vandaag : jobs in regio Oost-Vlaanderen. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

17 Jobs OOST-VLAANDEREN 3 in 17 Met 73 fabrieken in 23 landen is Amcor Flexibles Europe & Americas, een divisie van het Australische Amcor, s werelds grootste leverancier van flexibele verpakkingen. Wij leveren innovatieve oplossingen voor verpakkingen en bieden verbeterde kwaliteit van producten voor de voeding-, dranken- en farmaceutische industrie en voor medische en industriële markten. AP ACCOUNTANT Met affiniteit Cost- & Inventory Accounting Je staat in voor boeking en volledige opvolging van de grondstoffen voor de fabricage van het eindproduct. Je zorgt voor reconciliatie van voorraden, eindproduct en wisselstukken. Vaste activa en investeringen boek je in SAP, je zorgt voor de maandelijkse afsluiting en stockanalyse, prijsaanpassingen en voor opvolging van de grondstoffen en aanpassingen van de wisselkoersen en valuta. Verder boek je facturen en kredietnota s (utilities, klachten en rabatten), bereid je Intrastat voor en analyseer en rapporteer je investeringsbudget en afschrijvingen. Als bachelor accountancyfiscaliteit heb je enige ervaring in een gelijkaardige functie binnen een productieomgeving. Als communicatieve, assertieve, flexibele en stressbestendig teamwerker ben je ook verantwoordelijk, zelfstandig en accuraat en je haalt je deadlines. Je bent betrokken, gedreven en gemotiveerd. Je beheerst vlot N/E/F en MS Office en hebt bij voorkeur kennis van de SAP FICO-module. AP ACCOUNTANT Je staat in voor het boeken en factureren van algemene kosten, transportkosten, nutsvoorzieningen en reiskosten. Je boekt bankafschriften en kijkt Intrastat na, je staat in voor de maandelijkse afsluiting en neemt diverse boekhoudkundige taken op. Als bachelor (accountancy-fiscaliteit) heb je enige ervaring als AP Accountant. Je bent een communicatieve, flexibele, stressbestendige en accurate teamwerker en je haalt je deadlines. Je bent betrokken, gedreven en gemotiveerd. Je beheerst vlot N/E/F, zeer vlot MS Office en hebt bij voorkeur kennis van de SAP FICO-module. Voor onze productievestiging in Gent, waar met een team van 380 medewerkers een omzet van 120 miljoen euro wordt gerealiseerd, zijn wij op zoek naar de volgende medewerkers (m/v): ERVAREN GL ACCOUNTANT Met affiniteit internationale rapportering Je staat in voor de operationele ondersteuning van AP/AR en GL-boekhouding. Daarnaast begeleid je mee de maand-/kwartaal-/jaarafsluitingen en sta je in voor budgetvoorbereiding, opmaak BTW en Intrastat, intercompanyfacturatie, banksalditransferatie en wekelijkse cashflowforecast. Ook fiscale aangiftes, Prodcom en voorbereiding en input van de (groeps)rapporteringen in Hyperion behoren tot je takenpakket. Als bachelor of master accountancy-fiscaliteit of handelswetenschappen heb je vijf jaar ervaring als GL Accountant binnen een (internationale) productieomgeving. Je bent een communicatieve, flexibele, stressbestendige, accurate teamwerker en je haalt je deadlines. Je bent betrokken, gedreven en gemotiveerd. Je beheerst vlot N/E/F, zeer vlot MS Office en hebt bij voorkeur kennis van de SAP FICO-module. Ons aanbod voor deze functies Je komt terecht in een aangename, stabiele, dynamische en internationale werkomgeving die opleiding en teamwork hoog in het vaandel draagt. Je mag rekenen op een competitief salaris en een uitgebreid pakket employee benefits. Deze rekrutering verloopt exclusief via Select Human Resources Kantoor Gent. Richt je kandidatuur naar Brian Vandenbroeke, mail: Vermeld duidelijk voor welke vacature je reageert. Meer details over de vacatures kan je verkrijgen via tel.: Virtuoze Human Resources Erk. VG496/BUO & W020 & B-AA AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1500 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat. AZ Maria Middelares heeft vacatures voor (m/v): HOOFDVERPLEEGKUNDIGE INTERNE GENEESKUNDE EN HIGH CARE voltijds VERPLEEGKUNDIGE ORTHOPEDIE deeltijds (20 uren per week) ZORGKUNDIGE GERIATRIE voltijds of deeltijds (30 uren per week) NACHTVERPLEEGKUNDIGE SECUNDAIRE WAAK deeltijds (35 uren per week) NACHTVERPLEEGKUNDIGE CARDIOCHIRURGIE deeltijds (20 uren per week) VERPLEEGKUNDIGE SPOEDAFDELING voltijds NACHTVERPLEEGKUNDIGE ALGEMENE WAAK deeltijds (35 uren per week) LOGISTIEK ASSISTENT CARDIOCHIRURGIE deeltijds (32 uren per week) NACHTVERPLEEGKUNDIGE ABDOMINALE CHIRURGIE deeltijds (20 uren per week) VERPLEEGKUNDIGE INTENSIEVE ZORGEN voltijds VERPLEEGKUNDIGE GERIATRIE voltijds of deeltijds (20 uren per week) VERPLEEGKUNDIGE OPERATIEKWARTIER voltijds VERPLEEGKUNDIGE INTERNE GENEESKUNDE voltijds of deeltijds (20 uren per week) VERPLEEGKUNDIGE OF MEDISCHE BEELDVORMER voltijds VERPLEEGKUNDIGE ALGEMENE HEELKUNDE C3 deeltijds (25 uren per week) Geïnteresseerd? Vul dan vandaag nog ons online sollicitatieformulier in op (rubriek jobs & stages / sollicitatieprocedure) of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met de personeelsdienst, tel Bezoek ook onze website voor meer info: of bezoek onze website

18 De Hörmann-groep is een expansieve, internationaal georiënteerde onderneming als toeleverancier van de bouwsector. In 14 uiterst gespecialiseerde productiebedrijven worden poorten, deuren, kozijnen en aandrijvingen geproduceerd voor de Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische markt. Met 5500 medewerkers bereiken we in ons voor 100% eigen familiebedrijf een omzet van meer dan 1 miljard euro. Voor onze Belgische verkooporganisatie zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding m/v: TECHNISCH-COMMERCIEEL ADVISEUR (M/V) OOST-VLAANDEREN Functie: na een degelijke interne opleiding word je verantwoordelijk voor de verkoop van industriedeuren en laadsystemen aan bedrijven, aannemers en overheidsinstanties in Oost-Vlaanderen. Je analyseert de noden van de klanten en vindt het een uitdaging om oplossingen op maat aan te reiken. Je verleent deskundig advies aan architecten en ingenieursbureaus. Je werkt van thuis uit. Profiel: Je bezit een bouwkundige opleiding en hebt aantoonbare commerciële ervaring in de bouwtechnische sector. Je bent voldoende assertief en bezit uitgesproken communicatieve vaardigheden. Je bent in staat om zelfstandig te werken en woont in de sector of bent bereid zich er te gaan vestigen. Ons aanbod: in ruil voor jouw vakkennis en enthousiasme krijg je de kans om te werken in een stabiel internationaal bedrijf. Je kan rekenen op een competitief salaris. Interesse? Stuur, fax of mail dan je motivatiebrief met cv naar: HÖRMANN BELGIUM NV/SA Vrijheidweg TONGEREN - Tel.: 012/ , Fax: 012/ De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met meer dan inwoners. Wij organiseren aanwervingsproeven en leggen een wervingsreserve aan voor M/V: AFDELINGSHOOFD PERSONEEL en FINANCIEEL ANALIST statutair, voltijds, A1a-A2a-A3a Wat de job inhoudt Afdelingshoofd personeel: leidinggeven aan team experten en administratief ondersteunenden en werking van personeelsdienst coördineren Financieel analist: beheers- en beleidscyclus voorbereiden en implementeren. Ondersteuning bij de opmaak van meerjarenplan, budget, jaarrekening en beleids-, strategische en financiële nota s Wie we zoeken Masterdiploma of gelijkwaardig. Slagen voor selectieproeven. Wat we bieden: aantrekkelijk salaris, nuttige relevante ervaring uit privésector kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit meetellen, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer Interesse? Solliciteer schriftelijk met kopie van diploma gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS. Ten laatste op 26 juli 2011 dienen sollicitaties op het stadhuis afgestempeld te worden. Meer inlichtingen? Personeelsdienst: selectie en organisatie: T 03/ of E De Stad Sint-Niklaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst. economie/werken/werken-voor-de-stad van alle markten thuis Het Gemeentebestuur van Lovendegem zoekt voor onmiddellijke indiensttreding en aanleg van een wervingsreserve die 3 jaar geldig is een (m/v): AFDELINGSHOOFD GRONDGEBIEDZAKEN A4a-A4b (tweede oproep) UW FUNCTIE: U geeft leiding aan de afdeling grondgebiedzaken waaronder volgende diensten ressorteren: ruimtelijke ordening en stedenbouw, de milieudienst en de technische dienst. Als afdelingshoofd verzekert u een optimale samenwerking tussen deze verschillende diensten. U bent eindverantwoordelijke voor de implementatie en verdere uitbouw van het gemeentelijk GIS. U volgt de uitbestede aanbestedingsdossiers op. Als lid van het managementteam verzorgt u de opmaak van een strategische beleidsplanning voor de afdeling en rapporteert u aan de gemeentesecretaris. UW PROFIEL: U hebt een masterdiploma in een technische richting, aangevuld met een master in de stedenbouw. Uw 4 jaar relevante ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie zorgen ervoor dat u een team kan leiden en stimuleren om goede resultaten te halen. U hebt kennis van de verschillende vakgebieden en een goede kennis op het vlak van overheidsopdrachten. U beschikt over een rijbewijs B. HOOFD TECHNISCH DIENST B1-B3 (tweede oproep) UW FUNCTIE: U hebt de algemene leiding over de technisch dienst. U bent een uitstekend people manager met een technische achtergrond. Het aansturen van de gemeentelijke arbeiders en ploegbazen evenals een technisch en administratief medewerker behoort tot één van uw hoofdopdrachten. Als expert staat u in voor het organiseren, coördineren en opvolgen van de werken in eigen beheer betreffende wegen, riolering, gebouwen, groen en waterlopen. U treedt op als veiligheidscoördinator en preventieadviseur. UW PROFIEL: U hebt een diploma hoger onderwijs korte type in een technische richting; bv. bachelor in de industriële wetenschappen (bouwkunde, elektromechanica, ), bachelor in de architectuur, bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur, Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten tot de selectieprocedure als ze samen met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen. U beschikt over een rijbewijs B. WIJ BIEDEN Statutaire functie. Voor de functie van afdelingshoofd grondgebiedzaken een brutomaandsalaris van 3.321,91 euro. Voor de functie van hoofd technische dienst een brutomaandsalaris van 2.185,13 euro. Functierelevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden voor het bepalen van het salaris. Maaltijdcheques van 7 euro, een hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. INTERESSE? Voelt u zich aangetrokken tot één van deze functies? Stuur dan tegen uiterlijk uw cv en uw sollicitatiebrief, samen met een kopie van uw diploma per post naar Gemeente Lovendegem, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 45 te 9920 Lovendegem of per mail naar De functiebeschrijving en het examenreglement kan opgevraagd worden per telefoon op het nummer of stuur een mail naar bovenstaand adres. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden nodig voor de functie, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW Zoekt op zeer korte termijn 1 OPBOUWWERKER (vt bep. duur) t.b.v. leefbaarheidsprojecten in Merelbeke en Aalst Standplaats Gent/Merelbeke Min. bachelor (menswet.) Brief + cv insturen vóór 17/06/2011 p/a Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent Info: profiel: Verder doorgroeien in jouw carrière. Alle tips op Werken in je eigen regio? Lees er alles over in de Jobat regiodossiers en vind meteen ook de job van je leven dicht bij huis! zaterdag 11 juni West-Vlaanderen Adverteren in dit regiodossier? Bel Jobat op 02/ of mail naar en vraag naar de speciale voorwaarden. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

19 Jobs OOST-VLAANDEREN 3 in 19 GA VOOR... EEN DUURZAME LOOPBAAN Alpro is op enkele jaren uitgegroeid tot Europees marktleider in een gezond gamma van sojadrinks, margarines, desserts, vleesvervangers, yoghurt- en roomalternatieven. Alpro heeft haar internationale hoofdzetel in Gent, naast commerciële en productievestigingen in Wevelgem (België), Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het talent en de inzet van onze meer dan 750 medewerkers, het gebruik van de meest vooruitstrevende technologie, de superieure kwaliteit van onze producten, de sterkte van onze merken Alpro soya en Provamel alsook onze filosofie van duurzaam ondernemen, dragen bij aan deze groei. Om deze groei mee te ondersteunen, zijn we momenteel op zoek naar nieuwe collega s (m/v) voor onze vestiging in Gent: Management Accountant Sales Manager Health Food International Product Manager International Science & Nutrition Communication Officer Technical & Administrative Packaging Specialist Interesse? Solliciteer bij voorkeur via onze site waar je meer informatie vindt over deze functies. Vergeet niet je CV toe te voegen bij je online registratie. Voor vragen, kan je terecht bij Ellen Roels, Alpro Headquarters, Kortrijksesteenweg 1093c, 9051 Gent. VOOR EEN DUURZAME CARRIÈRE SURF NAAR Libeco-Lagae (www.libeco.com), in Meulebeke, is actief in de productie en de verkoop van een hoog kwalitatief gamma linnen weefsels op de markt voor kledij, huishoudlinnen, ameublement, schilderslinnen en technische toepassingen. Vlas is hét ecologisch product bij uitstek. Wij dragen als bedrijf duurzaam ondernemen dan ook hoog in het vaandel. Binnen onze sector willen we leider worden in ecologie en duurzame ontwikkeling. Libeco-Lagae is de grootste vlaswever in België en realiseerde met een 180-tal medewerkers een omzet van ca. 30 miljoen euro in Om ons verkoopteam in de afdeling FABRICS te versterken, zoeken wij een (m/v) believe in linen AREA SALES MANAGER DE UITDAGING Na een grondige inwerkperiode binnen het bedrijf wordt u verantwoordelijk voor de verkoop van linnen stoffen voor interieurdecoratie, kledij en technische toepassingen in een aantal internationale markten. U bent verantwoordelijk voor de realisatie van uw verkoopdoelstellingen. U negotieert de verkooporders en volgt de uitvoering ervan op i.s.m. uw account manager in de binnendienst. Via deelname en bezoek aan diverse internationale beurzen houdt u voeling met de evoluties in de markt. U vertaalt de wensen van uw klanten naar commerciële oplossingen en wordt betrokken bij het bepalen van de productmix. U rapporteert aan de commercieel directeur. UW TALENT U bent een enthousiast, resultaatsgericht en ondernemend persoon met sterke affiniteit en een grote interesse in onze linnen producten. U genoot een hogere economische opleiding en kan een commerciële ervaring voorleggen bij voorkeur in een internationale textielomgeving. U houdt ervan een relatie met klanten op te bouwen en veelvuldig (+/- 30% van uw tijd) te reizen. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een vlotte kennis van Engels/Frans. Kennis van het Duits is een plus. ONS AANBOD Wij bieden een uitdagende functie waarbij u uw verkooptalent volledig kunt ontwikkelen binnen een stabiel bedrijf met wereldfaam. U krijgt een verantwoordelijke functie waarin commerciële vaardigheden en initiatiefname centraal staan. Er is een competitief verloningspakket met bedrijfswagen en extra legale voorwaarden voorzien dat in verhouding staat tot uw profiel en ervaring. INTERESSE? Stuur uw cv met vermelding van de referentie KD / naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. mevr. Katrien Decostere, Tel.: 056/

20 Jobs in sales & marketing Op zoek naar een interessante functie als Marketing Manager, Sales promotor, Key Account Manager? Zoek en vind jouw nieuwe uitdaging in deze Jobat. Surf ook naar voor nog meer jobs in sales en marketing Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

en verplicht heroriënteren

en verplicht heroriënteren Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9 SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 MIJN KANTOOR De schriftjes van Chantal Pattyn blz. 11 GUNNAR MICHIELSSEN Succes kan zo ontroerend

Nadere informatie

Betaal ik meer voor mijn slee?

Betaal ik meer voor mijn slee? Zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Ook in 2011 verkoos u Jobat.be tot Site van het Jaar Bezoek onze site en steun Music For Life

Nadere informatie

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat.

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011 BEROEPSGEHEIM Jan Eelen, regisseur van De Ronde blz. 10 EEN JOB IN HET BUITENLAND Eerst de werf,

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

Mijn job? L art du nu

Mijn job? L art du nu Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2 EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz.

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 6 - n r.23 d e c e m b e r 2008 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2009 23 A f

Nadere informatie

SCOOP + INTERVIEW ANS DE VOS SD WORX PROFESSORSHIP FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN OP MENS & WERK ONTSLAG ANDERS WERKEN IN DE PRAKTIJK

SCOOP + INTERVIEW ANS DE VOS SD WORX PROFESSORSHIP FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN OP MENS & WERK ONTSLAG ANDERS WERKEN IN DE PRAKTIJK SCOOP 34 OP MENS & WERK EEN UITGAVE VAN SD Worx DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT NOVEMBER 2011 De interesse voor human resources is zeer conjunctuurgebonden Ans De Vos FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW!

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW! 3 Weg van de WSW! Marieke Suurendonk-Land, administratief medewerkster, via de Gemeente Amsterdam ruim vier jaar als SW-gedetacheerde aan het werk bij Mentrum. Zit héél erg op haar plek en plukt de dag.

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com 33 Scoop op mens en werk D r iem a a ndelij k s t i j d s chrif t - Ui

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT 2014 ARTEVELDEHOGESCHOOL DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT Karijn Bonne, Reyhan Görgöz & Ayse Ergürbüz 2 INHOUDSTAFEL 1.Situering...5 Etnisch ondernemerschap en etnisch sociaal

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie