Het Venture Philanthropy Fonds. Impact Report 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Venture Philanthropy Fonds. Impact Report 2013"

Transcriptie

1 Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2013

2 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS COLOFON Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2013 Cette publication est également disponible en français sous le titre : Le Fonds Venture Philanthropy Rapport d impact 2013 This publication also exists in English under the title : The Venture Philanthropy Fund Impact report 2013 Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel AUTEUR VERTALING COÖRDINATIE VOOR DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING MET MEDEWERKING VAN FOTO S Patrick De Rynck Linguanet Benoît Fontaine, adviseur en secretaris van het Venture Philanthropy Fonds Delphine Saudoyer, assistente Olivier Furdelle, consulent Wim Maginelle, consulent Frank Toussaint GRAFISCH CONCEPT Tilt Factory Deze uitgave kan gratis worden gedownload van onze website Deze uitgave kan (gratis) besteld worden : on line via be, per naar of telefonisch bij het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting, tel , fax WETTELIJK DEPOT D/2893/2013/26 ISBN EAN BESTELBONNUMMER 3184 November 2013 Met de steun van de Nationale Loterij PAGINA 4 IMPACT REPORT 2013

3 Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2013 IMPACT REPORT 2013 PAGINA 5

4 PAGINA 6 IMPACT REPORT 2013

5 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS VOORWOORD In 2009 lanceerde de Koning Boudewijnstichting het Venture Philanthropy Fonds. Dit initiatief past in het opzet van de Stichting om haar filantropische instrumenten te diversifiëren en te moderniseren. De wil om te garanderen dat de fondsen die ons worden toevertrouwd een optimale impact zullen hebben, kenmerkt meer dan ooit ons optreden. Deze vorm van filantropie is afkomstig uit de Angelsaksische landen en heeft niet enkel tot doel financiële middelen naar de organisaties toe te leiden, maar ook externe knowhow in te brengen en netwerkvorming te bevorderen. Deze benadering levert een antwoord op een van de kritieken die de stichtingen soms krijgen, met name de neiging om uitsluitend op kortetermijnfinanciering van de organisaties te focussen aan de hand van een logica die de ondersteuning van gerichte projecten beoogt. De doelstelling hier is te werken aan een dynamiek op lange termijn en bij te dragen tot het versterken van de capaciteiten om aan de verenigingen een duurzame ondersteuning te bieden, dit door hen in staat te stellen een passend financieel model te ontwikkelen dat hun voortbestaan in de hand werkt. De rol van de directeur en de leden van de raad van bestuur is van essentieel belang om aan die wijzigingen en ontwikkelingen gestalte te geven en ze te sturen; daarom hecht het Fonds veel aandacht aan de talenten van deze mensen en hun leiderschapskwaliteiten. Bovendien herinnert de actualiteit ons geregeld aan het feit dat de overheidsmiddelen in onze huidige context meer dan ooit aan budgettaire beperkingen onderhevig zijn. Uiteraard zijn de stichtingen er niet om in de plaats van de Staat te treden in domeinen waar die tekort zou schieten. Niettemin kunnen zij, in dit geval de Koning Boudewijnstichting, verenigingen in hun omvorming en interne optimalisering ondersteunen en begeleiden. Dit gebeurt dan door de toekenning van financiële middelen waaraan voorwaarden verbonden zijn, of door een technische of strategische knowhow van buitenaf. Daar ligt de echte opdracht van Venture Philanthropy. In de volgende bladzijden ontdekt u hoe dit opzet op het terrein in de praktijk gebracht wordt, via de presentatie van de 22 organisaties die door het Venture Philanthropy Fonds ondersteund worden. Al die organisaties zijn actief in zeer diverse domeinen van algemeen belang. Degelijk bestuur is voor elke organisatie de sleutel tot een geslaagde ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het Venture Philanthropy Fonds : het zou niet kunnen functioneren zonder een Bestuurscomité en een Investeringscomité. Het Bestuurscomité dat de strategische koers van het Fonds bepaalt wordt voorgezeten door Olivier Marquet. Het Investeringscomité van zijn kant belast zich met de selectie van de organisaties en heeft Walter Verbeke als voorzitter. De Koning Boudewijnstichting betuigt haar hartelijke dank aan de vrijwillige leden voor de tijd, competentie en energie die ze aan het Fonds besteden. Ook dank aan de consulenten van wie sommigen erin toestemmen om bepaalde organisaties gratis te begeleiden : Bain & Company, Essensys, het One Child One Dream Fonds, en Accenture. Voor die ondernemingen is dit een manier om hun inzet ten bate van de gemeenschap te illustreren. Eind 2011 publiceerden wij de eerste resultaten van het Fonds met betrekking tot de eerste zeven organisaties die gesteund werden (zie de publicatie Het Venture Philanthropy Fonds : eerste resultaten ). Heden genieten 22 organisaties het voordeel van de begeleiding door het Fonds; wij nodigen u uit hun resultaten te ontdekken alsook de getuigenissen van hun leidinggevende personen en hun consulenten. Gelet op de groei van onze portefeuille zult u constateren dat de interviews van de onlangs geselecteerde organisaties bondiger zijn. Hetzelfde geldt voor de organisaties die reeds in het verslag van 2011 geportretteerd werden. Uiteraard zullen wij u tijdens de verdere ontwikkeling van het Fonds op de hoogte houden van de toekomstige resultaten. Veel leesgenot! De Koning Boudewijnstichting IMPACT REPORT 2013 PAGINA 7

6 PAGINA 8 IMPACT REPORT 2013

7 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS INHOUD Colofon 2 Voorwoord 4 Wat biedt het Venture Philanthropy Fonds aan? 8 Het Bestuurs- en het Investeringscomité 9 De voorzitters aan het woord 10 Portfolio van het Venture Philanthropy Fonds 12 Voorstelling van de ondersteunde organisaties - Selectie Flexpack 16 Buurtinitiatieven Kuurne (BIK) 18 De Kringwinkel Mechelen 20 Voorstelling van de ondersteunde organisaties - Selectie Schola ULB 24 Interface3 26 Fietsenwerk 28 De Kringwinkel Antwerpen 30 Voorstelling van de ondersteunde organisaties - Selectie Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 34 Broederlijk Delen 36 Vlaspit 38 Voedselteams 40 Bednet 42 Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) 44 Médecins Du Monde 46 Velt 48 Onafhankelijk Leven 50 Voorstelling van de ondersteunde organisaties - Selectie Tejo 54 Bos+ 55 De Kringwinkel Hageland 56 Infirmiers de rue 57 Fournipac 58 Bijkomende steun aan een organisatie uit de portfolio - Beslissing 2013 Kringwinkel Mechelen en Kringwinkel Wrak Willebroek 61 Voorstelling van de Stichting 62 IMPACT REPORT 2013 PAGINA 9

8 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS WAT BIEDT HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS AAN? Wat biedt het Venture Philanthropy Fonds aan? In overeenstemming met de manier van werken in venture philanthropy in het algemeen biedt het Fonds een structurele ondersteuning van minimum drie jaar aan verenigingen of ondernemingen in de sociale economie Financieren van Financieren van externe consultancy investeringen Netwerking en beeldvorming De versterking die het Fonds beoogt, krijgt concreet vorm volgens drie assen : 1) De toegekende steun neemt hoofdzakelijk de vorm aan van de financiering van externe consultancy voor de prioritaire werkvelden die de organisatie bepaalt, in akkoord met het Fonds; 2) Ook investeringen worden gefinancierd (geheel of gedeeltelijk) als ze leiden tot een versterking van de beoogde strategie en in overeenstemming zijn met de resultaten van de opdrachten van de consultancy; 3) Het netwerk van de Koning Boudewijnstichting dat in stelling wordt gebracht en ook de positieve beeldvorming rond de organisatie zijn belangrijke factoren in de ondersteuning. De financiering verloopt in de meeste gevallen in de vorm van een gift (niet terugbetaalbaar), maar in bepaalde situaties worden ook leningen (terug te betalen) toegekend. Hoe werkt het Venture Philanthropy Fonds? De selectie van de organisaties verloopt volgens de formele procedure van een projectop roep, die tot op heden jaarlijks plaatsvindt. De procedure gaat uit van een doorgedreven evaluatie door een onafhankelijk Investeringscomité dat op een pluralistische manier is samengesteld en waarvan de (vrijwillige) leden worden gevraagd op grond van hun professionele expertise en kwaliteiten. De selectie verloopt in verschillende fasen. Daar horen ook plaatsbezoeken aan de kandiderende organisaties bij en gesprekken met hun drijvende krachten. Behalve op de potentiële impact van de organisatie focust de procedure sterk op de leiderschapscapaciteiten van de sleutelpersonen (directeur, voorzitter van de raad van bestuur...) die de verandering in de schoot van de organisatie zullen belichamen en aansturen. De ervaring leert dat het succes van de begeleiding door het Fonds in grote mate afhangt van de competenties, de motivatie en de openheid voor verandering van deze personen en organen. Na de selectie zet het Fonds een opvolgingsmethodiek op met de geselecteerde organisaties. Concreet betekent dit dat er om de vier maanden een evaluatie plaatsvindt van enkele sleutelindicatoren (kwantitatief en kwalitatief) die samen met de organisatie worden vastgelegd en die moeten dienen om de impact van de ondersteuning te meten. Los van de selectieprocedure bepaalt een Bestuurscomité de strategische oriëntatie van het Fonds en superviseert het zijn activiteiten. Vooral het periodieke overzicht van de globale portfolio van de geselecteerde organisaties is daarin belangrijk. PAGINA 10 IMPACT REPORT 2013

9 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS HET BESTUURS- EN HET INVESTERINGS- COMITÉ Samenstelling van het Bestuurscomité Voorzitter : Olivier Marquet, directeur Triodos Bank Leden : Marie-Caroline Collard, directrice Solidarité des Alternatives Wallonnes (SAW) Stéphane Emmanuelidis, administrateur délégué INFINI SCRL à finalité sociale Monique Huyge, directeur Flexpack Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu (BBL) Sybille Mertens, professeur associé HEC-Management School Université de Liège Serge Raicher, co-fondateur de la European Venture Philanthropy Association (EVPA) Luc Tayart de Borms, gedelegeerd bestuurder Koning Boudewijnstichting Jean-Charles van den Branden, partner Bain&Company, vice-président du Comité d investissement Kristiaan Vander Velpen, consulent, docent innovatie en ondernemerschap in business schools Ignace Van Doorselaer, managing director Vandevelde Walter Verbeke, directeur Corporate Strategy Euroclear, voorzitter van het Investeringscomité Samenstelling van het Investeringscomité Voorzitter : Walter Verbeke, director Corporate Stategy Euroclear Ondervoorzitter : Jean-Charles van den Branden, partner Bain&Company Leden : Cécile de Préval, responsable formations, UNIPSO Kristel De Roy, adviseur Verso Ariane Dierickx, directrice Amazone Laure Lemaire, directrice Interface 3 Kurt Peleman, managing director European Venture Philanthropy Association (EVPA) Anne Peters, directrice L Entraide par le Travail Annemie Vandervorst, financieel verantwoordelijke Koning Kevin vzw Raph Verbruggen, lid van het management Committee SBS, docent HUB Danny Vercauteren, directeur Kringwinkel Antwerpen IMPACT REPORT 2013 PAGINA 11

10 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS DE VOORZITTERS AAN HET WOORD Olivier Marquet over de toekomst van het Fonds HET FONDS BLIJFT IN ONS LAND UNIEK IN ZIJN OPZET EN WERKING. Hoe is het Fonds sinds zijn oprichting in 2009 geëvolueerd? Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank en voorzitter van het Bestuurscomité van het Venture Philanthropy Fonds : Het aantal aanvragen blijft constant en de criteria zijn nauwelijks veranderd. We merken wel dat de indieners inmiddels goed hebben begrepen wat de bedoeling is : ze moeten een structurele verandering ambiëren, waar zowel de directie als de raad van bestuur achter staat en met als doel een grotere maatschappelijke impact te creëren. En zoals je in dit rapport kunt lezen : er is veel waardering voor de trajectbegeleiding door de consulenten en de Koning Boudewijnstichting. Die is in de loop van de jaren verfijnd. Heeft het Fonds een unique selling proposition? Olvier Marquet : Het Fonds blijft in ons land inderdaad uniek in zijn opzet en werking. Het bezet een boeiende marktplaats tussen het middenveld en de klassieke consultancy. Beide partijen wisselen knowhow uit en leren van elkaar. De meeste filantropische initiatieven richten zich op de dagelijkse werking en op projecten. Voor structurele verbetering is er veel minder aandacht. We zullen nu nagaan of er andere structurele schenkers willen meestappen in dit of een gelijkaardig Fonds. Daar zijn we stilaan aan toe : het Fonds heeft zijn efficiëntie bewezen. De rol van de Stichting als spil van het geheel, zowel bij de intake en de selectie als bij de opvolging, blijft daarbij absoluut nodig. Het is overigens een plezier dit te mogen doen : het gaat om boeiende organisaties en mensen die overtuigd zijn van hun project en gedreven zoeken naar instrumenten voor verbetering. Ze zijn bereid zichzelf en hun organisatie tegen het licht te houden. Hoe ziet u het Fonds evolueren? Olivier Marquet : We hebben een dubbele beleidslijn : de organisaties bepalen zelf hun agenda dat is zeer belangrijk maar tegelijk volgen we van nabij hoe ze de structurele verandering organiseren. Zomaar geld geven, dat is niet de bedoeling. Daarom meten we de resultaten en maken we ze ook bekend. Dat kan er in de toekomst toe leiden dat we een nieuwe, gestructureerde vorm van financiering van het middenveld ontwikkelen : het Fonds toont aan dat een beperkte geldelijke investering met consultancy pro bono en betaald tot wezenlijke verbeteringen leidt wat de maatschappelijke impact betreft. Dat blijft de hoofdbedoeling : de doelstellingen van algemeen belang blijven vooropstaan. Walter Verbeke over de rol van het Fonds in het maatschappelijk weefsel Wat is in uw ogen kenmerkend voor dit Fonds? Walter Verbeke is directeur corporate strategy and public affairs bij Euroclear en voorzitter van het Investeringscomité van het Fonds : De essentie is dat we de capaciteiten van organisaties structureel versterken in een partnership van twee tot drie jaar. Daar speelt dit Fonds in ons land een voortrekkersrol in, dankzij de durf van de Koning Boudewijnstichting om dit te lanceren. Als Investeringscomité doen we dan ook meer dan jureren op papier : zo bezoeken we de organisaties. Dat is motiverend voor de juryleden : ze bekijken de dossiers van zeer nabij. Het is een eerste consultancy. Je merkt dat de aanvragen in deze fase vaak geherformuleerd worden. De intense procedure zet ook de niet-geselecteerden aan het denken. Bij venture philanthropy liggen de antwoorden niet van bij het begin klaar, in tegenstelling tot bij projectfinanciering. Welke uitdagingen wachten het Fonds? Walter Verbeke : Als fonds hebben we in de eerste fase een portefeuille samengesteld en geleerd wat werkt en wat minder goed loopt. We kunnen die portefeuille nu herbekijken : welke sectoren hebben we en welke missen we? Waar zijn de noden aan capacity building urgent en waar minder? Die oefening wacht ons en de Koning Boudewijnstichting nu, net als de vraag hoe je, zonder al te kieskeurig te zijn, het Fonds kunt afstemmen op de beleidslijnen van de PAGINA 12 IMPACT REPORT 2013

11 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS DE VOORZITTERS AAN HET WOORD ALS HET MAATSCHAPPELIJK MINDER GOED GAAT, VIND JE ALTIJD MENSEN DIE MIDDELEN EN ENERGIE AAN DE SAMENLEVING WILLEN BESTEDEN. Stichting, om meer synergie te krijgen. Een vraag is ook : moeten we meer risico s nemen? Dat kan alleen als je al een stevige portefeuille hebt en de begeleiding intensief kan zijn, tot in de raad van bestuur toe. Welke rol is er voor de Koning Boudewijnstichting weggelegd? Walter Verbeke : Als je portefeuille ruimer wordt, kun je ook andere financiers zoeken. Er zijn in ons land genoeg mensen die iets willen terugdoen voor de samenleving, zonder goed te weten wat dat concreet kan zijn. Daar kunnen de Stichting en het Fonds met hun netwerken een rol in spelen. Zo werk je aan de versterking van het maatschappelijk weefsel, en dat is de essentie : er is een middenveld met noden aan capacity building dat zal de komende jaren alleen maar toenemen, gezien de toestand van de overheidsfinanciën en de generatiewissel en er zijn mensen met middelen en knowhow die iets willen doen : breng die samen. Dat is wat het Fonds kan doen, als een regisseur. Voor mij moet en kan venture philanthropy in de toekomst een prominentere vorm van financiering en consultancy worden, met stevige partnerships en betrokkenheid van wie financiert. Het biedt een antwoord op de vraag : hoe kun je de problemen die zich aandienen aanpakken en tegelijk het maatschappelijk weefsel versterken, zonder dat de overheid alles zelf moet doen? Ik zie daar kansen voor. Als het maatschappelijk minder goed gaat, vind je altijd mensen die middelen en energie aan de samenleving willen besteden. Daar heb je een katalysator voor nodig en dat kan de Stichting zijn. Januari 2009 November 2010 November 2011 Juni 2012 Mei 2013 Opstart Venture Philanthropy Fonds : Testoproep met 31 kandidaten en 3 geselecteerde organisaties 1 ste oproep met 136 kandidaten en 4 geselecteerde organisaties 2 de oproep met 149 kandidaten en 9 geselecteerde organisaties 3 de oproep met 83 kandidaten en 5 geselecteerde organisaties 4 de oproep met 144 kandidaten Samenstelling van een Investeringscomité en en monitoringscomité Partnerschappen pro bono consultancy met Essensys en Bain & Company November 2011 Publicatie van het 1 ste Impact Report Articulatie rollen en verantwoordelijkheden tussen een Investeringscomité en een Bestuurscomité December 2013 Publicatie van het 2 de Impact Report ENKELE CHRONOLOGISCHE STAPPEN April 2011 De Stichting wordt full member van EVPA Partnerschap pro bono consultancy met One Child One Dream Partnerschap pro bono consultancy met Accenture IMPACT REPORT 2013 PAGINA 13

12 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS PORTFOLIO VAN HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS Organisatie Sector Toegezegde financiële steun Gift ( ) Lening ( ) Bijkomende pro bono consultancy Selectie Sociale economie - Gehandicapten Essensys 2 3 de kringwinkel Mechelen Sociale economie - Beroepsintegratie Sociale economie - Beroepsintegratie - Milieu Opvoeding Bain & Company Selectie Opleiding werklozen Bain & Company 6 Mobiliteit de kringwinkel Antwerpen Sociale economie - Beroepsintegratie - Milieu Thuishulp Ontwikkelingssamenwerking Sociale economie - Beroepsintegratie Essensys Selectie Duurzame voeding Opvoeding One Child One Dream 13 Duurzame voeding Ontwikkeling Milieu Gehandicapten Geestelijke gezondheid One Child One Dream Selectie Milieu de kringwinkel Hageland Sociale economie - Beroepsintegratie - Milieu Accenture 20 Gezondheid - armoede Beschutte werkplaats Beslissing de kringwinkel Mechelen de kringwinkel Wrak Sociale economie - Beroepsintegratie - Milieu - - Essensys Toegezegd bedrag Totaal PAGINA 14 IMPACT REPORT 2013

13 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS Types opdrachten consultancy Opstart contract Einde contract Status (focus, follow-up, finished)* Visie en strategie - groei 30/11/ /12/2011 Follow-up Governance - stakeholders management - analytische boekhouding 1/12/2009 1/12/2012 Follow-up Governance - Communicatie - Kwaliteit 1/07/ /12/2012 Follow-up Strategie - IT 1/10/2010 1/10/2012 Follow-up Strategie - IT - Communicatie - Financieel beheer 1/09/2010 1/09/2012 Follow-up Strategie -governance 1/10/ /06/2013 Follow-up Lean management 30/09/ /09/2013 Focus Governance - Communicatie 1/06/ /12/2013 Focus Strategie - Herstructurering - Communicatie - Governance 1/09/ /12/2013 Focus Analytische boekhouding - klantenrelaties - rendabiliteit 1/06/ /10/2014 Focus Logistiek, IT 30/09/ /09/2014 Focus Groei : interne organisatie, process, IT 15/05/ /09/2014 Focus Commerciële skills en marketing - Relaties met ondernemingen in de distributiesector 30/09/ /12/2013 Focus IT, beheer en organisatie 15/09/ /12/2014 Focus Governance, Communicatie en marketing - interne organisationele structuur 30/09/ /09/2014 Focus Proces financieel beheer, human resources, communicatie 1/09/ /08/2014 Focus Social franchising 15/04/ /04/2016 Focus Relaties ondernemingen - communicatie via sociale media 1/04/2013 1/04/2016 Focus Organisatie strategie en HR 13/04/ /04/2016 Focus Woning consultancy, financiële strategie, juridische analyse 1/04/2013 1/04/2016 Focus Strategie 1/07/ /06/2016 Focus Strategie - operationele toenadering tussen beide structuren 1/07/ /12/2014 Focus * Focus : dichte en regelmatige opvolging. Kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren elke vier maanden gemeten. Follow-up : de organisatie heeft de vastgelegde doelstellingen bereikt. Jaarlijkse meting van de indicatoren (twee jaar na het einde van de ondersteuning). Finished : einde van de opvolging. IMPACT REPORT 2013 PAGINA 15

14 PAGINA 16 IMPACT REPORT 2013

15 VOORSTELLING VAN DE ONDERSTEUNDE ORGANISATIES SELECTIE 2009 IMPACT REPORT 2013 PAGINA 17

16 VOORSTELLING VAN DE ONDERSTEUNDE ORGANISATIES SELECTIE 2009 FLEXPACK is een toeleveringsbedrijf dat u een brede waaier aan verpakkingsmogelijkheden voor uw eindverpakking kan aanbieden. Een uitgebreid team zorgt ervoor dat een passende benadering, een efficiënte organisatie en optimale planning resulteren in het afleveren van kwalitatief hoogstaande producten. FLEXPACK is een onderneming met sociaal maatschappelijk engagement die volwaardige en aangepaste werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. INKOMSTEN (2012) VOLTIJDS EQUIVALENTEN 220 UITDAGINGEN VAN DE ORGANISATIE Het bedrijf profileert zich naar de buitenwereld als een regulier bedrijf. Toch werken ze met bijzondere mensen, maar de tijd is voorbij dat klanten vanuit een sociale motivatie naar een beschermde werkplaats komen. Ze eisen een goed product tegen een competitieve prijs, en dat vereist een ommekeer in het denken en een interne mentaliteitsverandering. TER BESCHIKKING GESTELDE MIDDELEN Toegezegde financiële steun : Renteloze lening van EUR, 100% uitgegeven. Bijkomende pro bono consultancy van Michel Van Hemele (Essensys). Periode van de steun : 30/11/ /12/2011 Status project : Follow-up DOELSTELLINGEN VAN DE STEUN VAN HET VP FONDS Een meer proactieve bedrijfscultuur op alle niveaus van de organisatie. Duurzaamheid verzekeren dankzij een grotere diversificatie in het klantenbestand en de producten. Groei van de werkgelegenheid en een beter human resourcebeleid. IMPACT KWANTITATIEVE INDICATOREN 49 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd (+17%). Het ziekteverzuim is fel gedaald ARBEIDSPLAATSEN 340 KWALITATIEVE INDICATOREN Partnerschap met een onderaannemer is gecreëerd. De lening is volledig terugbetaald PAGINA 18 IMPACT REPORT 2013

17 Monique Huyge Directrice Wat heeft de steun van het Fonds voor Flexpack betekend? Monique Huyge (MH) : Er is veel meer uit het traject gekomen dan wij aanvankelijk gedacht hadden. Het was voor ons letterlijk een eyeopener dat een externe consulent van hoog niveau Flexpack grondig onder de loep heeft genomen, te beginnen met een interne en externe bevraging. Daaruit is gebleken dat wij als directie te operationeel en niet structureel genoeg bezig waren. Dus hebben we onze directie versterkt, specifiek voor de facetten human resources en organisatie. Die nieuwe, structurele werking heeft een enorme invloed. Zo konden we gaan zoeken naar oorzaken van wat minder goed werkte, bijvoorbeeld in onze opstelling. Dat heeft geleid tot een interne reorganisatie. We hebben onze mensen competentietests laten afleggen en we starten nu vaste teams op. Onze consulenten drongen ook aan op meer samenwerking. Hierdoor hebben wij nu een feitelijke vereniging gevormd met twee andere beschutte werkplaatsen, waarvan één in Wallonië. Dat is een primeur in onze sector! Dankzij de krachtenbundeling kunnen wij nu veel meer diensten en producten aanbieden, wat dan weer nieuwe contracten heeft opgeleverd. VOOR ONS WAS HET NETWERK VAN HET FONDS PRIMORDIAAL, MEER DAN DE FINANCIERING ZELF. Wat is volgens u de specifieke kracht van het Fonds? (MH) : Wij hebben een lening gekregen van het Fonds, maar dat was eigenlijk niet het belangrijkste. We waren vooral op zoek naar andere toeleveringskanalen en naar consulenten die uit een heel andere omgeving kwamen. Voor ons was het netwerk van het Fonds primordiaal, meer dan de financiering zelf. Zonder het Fonds hadden wij nooit de kans gehad om met Michel Van Hemele van Essensys te werken en waren we weer in dezelfde sectorvijver van altijd gaan vissen. Die andere blik is essentieel gebleken. Het hele traject heeft ons hierdoor een gigantische stap voorwaarts doen zetten. IMPACT REPORT 2013 PAGINA 19

18 VOORSTELLING VAN DE ONDERSTEUNDE ORGANISATIES SELECTIE 2009 BuurtInitiatievenKuurne vzw is sinds 2000 een initiatief in de lokale diensteneconomie. Bij BIK gaan doelstellingen en instrumenten hand in hand : het scheppen van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen met dienstverleningsinitiatieven die beantwoorden aan noden en behoeften in de omgeving en die bijdragen tot de leefbaarheid en sociale cohesie. De activiteiten die BIK ontplooit zijn divers waaronder : huishoudelijke hulp, begeleid transport, kinderopvang, intercultureel centrum, biologische boerderij, buurtrestaurant, geschenkenwinkel, INKOMSTEN (2012) VOLTIJDS EQUIVALENTEN 70 UITDAGINGEN VAN DE ORGANISATIE BIK is in korte tijd enorm gegroeid en omvat een groot aantal activiteiten. BIK draaide rond één persoon. De vraag was Hoe veranker je dit initiatief en hoe maak je het steviger? TER BESCHIKKING GESTELDE MIDDELEN Toegezegde financiële steun : EUR, 100% uitgegeven. Periode van de steun : 01/12/ /12/2012 Status project : Follow-up DOELSTELLINGEN VAN DE STEUN VAN HET VP FONDS Erkenning van vzw BIK als medeactor binnen het lokaal en regionaal welzijns-en tewerkstellingsbeleid. Versterking van de interne organisatie en voorbereiding van de opvolging van de directeur. IMPACT KWANTITATIEVE INDICATOR Gemiddeld aantal doelgroep medewerkers is gestegen (+15%) AANTAL VTE (Doelgroep) 70 KWALITATIEVE INDICATOREN Strategisch plan is goedgekeurd. Een directiecomité werd opgericht, de verantwoordelijkheden worden beter verdeeld. De analytische boekhouding is operationeel. Formele samenwerkingsverbanden met diverse lokale besturen (Kuurne, Kortrijk, Lendelede, Wervik, Zwevegem, Wevelgem) rond bepaalde projecten en met andere actoren. Behalen EFS-kwaliteitslabel (EFQM gebaseerd) PAGINA 20 IMPACT REPORT 2013

19 Jean-Marie Viaene Algemeen coördinator Wat heeft de steun van het Fonds voor BIK betekend? Jean-Marie Viaene (JMV) : BIK wordt groter en stond voor de vraag waar we met de organisatie naartoe willen en hoe we het initiatief konden verankeren. Zeg maar : minder afhankelijk maken van één man. Het Fonds heeft ons sinds 2009 ertoe aangezet om die denkoefening structureel aan te pakken en ze niet langer uit te stellen. Zo hebben we onze missie en visie aangescherpt en geëxpliciteerd, en merk je dat bestuurders zich nauwer betrokken voelen bij de toekomstplannen. Er is op de diverse niveaus en in alle geledingen goed doorgepraat over de toekomst van de vzw. We hebben ook een meetinstrument ontwikkeld, de BIK-monitor, en we analyseren elk van onze diverse deelwerkingen financieel. Uit die analyse is gebleken dat we in 2012 ons grootste overschot sinds ons ontstaan in 2000 hebben geboekt in 2010 hadden we nog een klein verlies en dat de ratio s op het vlak van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit goed zijn : BIK is structureel gezond, al zijn er natuurlijk ook blijvende aandachtspunten, zoals onze afhankelijkheid van het dienstenchequesysteem. Ons personeelsbestand is de voorbije jaren ook gestegen tot 108 koppen of 70 vte s, wat betekent dat we een van onze doelstellingen, duurzame tewerkstelling voor kansengroepen, nu beter realiseren. Wat is volgens u de specifieke kracht van het Fonds? (JMV) : De steun van het Fonds biedt verschillende voordelen die voor BIK goed van pas kwamen. Dat je zelf het tempo mee kunt bepalen en mee de externe consulenten kiest, hoort daar zeker bij, net als het feit dat de methodiek niet vooraf is vastgelegd en gaandeweg wordt uitgetekend. Anderzijds is het ook goed dat je als organisatie op geregelde tijdstippen moet rapporteren en dat de opvolging en eventueel VOOR ONS WAS EN IS DIT EEN VERRIJKENDE EN ZEER EFFICIËNTE MANIER VAN WERKEN. bijsturing reëel is en ook werkt. Aangezien het bij ons om structurele ingrepen ging, hadden wij niet meteen projectsteun nodig, wel steun om onze reguliere werking eens goed onder de loep te nemen en daar een externe blik bij te halen inzake financieel management en stakeholderschap. Dat zijn niet altijd de sterkste kanten van het welzijnswerk... Het vereist natuurlijk dat de steun van het Fonds zich over een langere termijn uitstrekt, en ook dat is het geval. Voor ons was en is dit een verrijkende en zeer efficiënte manier van werken. IMPACT REPORT 2013 PAGINA 21

20 VOORSTELLING VAN DE ONDERSTEUNDE ORGANISATIES SELECTIE 2009 de kringwinkel Mechelen De Kringwinkel Mechelen is een sociaaleconomische, milieubewuste onderneming. Samen met partners en schenkers maakt hij drie doelen waar : Goedkoop kwaliteitsvolle tweedehandsgoederen aanbieden : meubelen, huisraad, kleding, boeken, speelgoed... Tewerkstelling bieden aan mensen die weinig kansen hebben in het reguliere arbeidscircuit of nood hebben aan een meer geborgen werkomgeving Afvalpreventie door inzameling en verkoop van herbruikbare goederen. INKOMSTEN (2012) VOLTIJDS EQUIVALENTEN 28,5 UITDAGINGEN VAN DE ORGANISATIE Kringwinkel Mechelen was het kleine broertje van zijn Antwerpse tegenhanger. De medewerkers moesten dringend hun resultaten omhoog krijgen, maar zaten vast in hun infrastructuur. De kringloopsector evolueerde met hoge snelheid maar zij stagneerden. Ze sleepten hun verleden mee als sociaal centrum. DOELSTELLINGEN VAN DE STEUN VAN HET VP FONDS Versterking van de governance. Stijging van het aantal kg hergebruik/inwoner. Verbetering van het beheer. Controle modellen (o.a. begrotingsmodellen op korte en lange termijn). TER BESCHIKKING GESTELDE MIDDELEN Toegezegde financiële steun : EUR, 100% uitgegeven. Periode van de steun : 01/07/ /12/2012 Status project : Follow -up IMPACT KWANTITATIEVE INDICATOREN Aantal kg hergebruik/inwoner (+51%). Aan de top in de sector qua hergebruik (76%). Aantal werknemers gestegen met 4,5 VTE. Omzet/maand : +49% ,18 AANTAL KG HERGEBRUIK/INWONER 4,8 KWALITATIEVE INDICATOREN Nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden in RvB. Nieuwe en aangepaste statuten. Actief begrotingsmodel. EFQM gecertifieerd Het Investeringscomité van het Fonds besliste in juni 2013 een reflectieproces te ondersteunen tussen KW Mechelen en KW Willebroek, dat tot synergieën tussen de twee structuren kan leiden (cfr. blz.61). PAGINA 22 IMPACT REPORT 2013

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Het Venture Philanthropy Fonds. Impact Report 2015

Het Venture Philanthropy Fonds. Impact Report 2015 Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2015 Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2015 Cette publication est également disponible en français sous le titre: Le Fonds Venture Philanthropy Rapport

Nadere informatie

Nieuwe businessmodellen voor de social profit sector?! Social Profit Day 2015 4 juni 2015 - Brussel

Nieuwe businessmodellen voor de social profit sector?! Social Profit Day 2015 4 juni 2015 - Brussel Nieuwe businessmodellen voor de social profit sector?! Social Profit Day 2015 4 juni 2015 - Brussel De social profit sector en ik Een brede kijk door de bril van verschillende organisaties Managing Director

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Fonds Vinci Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Financieel verantwoordelijke - Boekhouder

Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Vacaturebrochure Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Voltijds contract onbepaalde duur Indien u slaagt voor de selectieprocedure, wordt u in de wervingsreserve

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblik op 15 maanden ondersteuning van sociale en beschutte werkplaatsen 22 september 2015, Vlaams Parlement Individuele begeleiding van 148 maatwerkbedrijven Economische

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

De patiënt, partner in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid

De patiënt, partner in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid De patiënt, partner in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid Kennissessie Voka HC Tinne Vandensande Mechelen 27/04/2015 Gezondheidszorg is beter mét een actieve betrokken patiënt evidence based experience

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

De raad van bestuur en financiën

De raad van bestuur en financiën De raad van bestuur en financiën Intro en concept van de uiteenzetting 1 Belangrijkste eigenschappen van een goed functionerende raad van bestuur Financiële aandachtspunten voor de raad van bestuur Financieel

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Begin eraan!

Begin eraan! Volatile Uncertain Complex Ambiguous Change project Syntra AB wil meer kwaliteitsvolle opleidingen organiseren én verkopen, zodat professionele dromen ingevuld worden én vanuit onze kennis van de markt,

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het?

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 7 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiemaatschappij Vlaanderen - Innovatiemezzanine

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement.

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet is een stichting van openbaar nut die innoverende acties

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Propositie Fondsenwerving

Propositie Fondsenwerving Propositie Fondsenwerving Auteur: Onno Ebbens Leeuwarden, 20 juni 2011 Versie 2.0 Onno Ebbens is partner bij CrossOver Holding en heeft zich gespecialiseerd in de optimalisatie van klantcontacten in traditionele

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen)

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) KWALITEITSCHARTER Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) Bij AanZet kiezen we voor individuele coaching op maat, zodat we echt kunnen spreken

Nadere informatie

Indicatorenfiche: prioriteit 2

Indicatorenfiche: prioriteit 2 INTERVENTIELOGICA INTERREG 5 In de verordeningen voor de periode 2014-2020 legt de Europese Commissie de nadruk op de interventielogica van de s en op het belang van de selectie van de resultaat- en realisatiegebonden

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblik op 15 maanden ondersteuning van sociale en beschutte werkplaatsen 22 september 2015, Vlaams Parlement Individuele begeleiding van 148 maatwerkbedrijven Economische

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie