DSB Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DSB Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 DSB Jaarverslag 2014

2

3

4

5 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag

6 Kwaliteitsbewust De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 'Verandering is de enige constante. De Surinaamsche Bank speelt al 150 jaar actief in op veranderingen om klanten en de Surinaamse samenleving optimaal van dienst te kunnen zijn. We streven naar een duurzame relatie met onze klanten en houden altijd rekening met hun wensen en behoeften. Daarbij zijn de kwaliteit van onze dienstverlening en producten van essentieel belang. Speciaal voor haar 150-jarig bestaan heeft DSB een documentaire uitgebracht. Daarin staan ondernemers uit de vier windstreken van Suriname centraal. Het beeldmateriaal in dit jaarverslag komt uit deze documentaire. Een ondernemer die van een bedrijf met één taxi gegroeid is naar een wagenpark met veertig auto s. Inmiddels is de bloeiende taxicentrale in handen van een zoon van de ondernemer. Een rijstondernemer die het bedrijf van zijn vader overnam en succes wist te boeken door rijst te exporteren. Een echtpaar dat hun woonplaats middenin de natuur ombouwde tot de eerste Jungle Camping in Suriname. Een gezin waarbij een ieder helpt in de zelfstandige onderneming. Stuk voor stuk zijn het ondernemers die DSB kiezen om hun bedrijf naar grote hoogten te tillen, ondernemers die kwaliteitsbewust zijn! 4 DSB Jaarverslag 2014

7 Inhoud Visie, Missie en Corporate Values 7 Organogram 9 Verslag van de Raad van Commissarissen 11 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 14 Verslag van de directie Macro-economische beschouwing 16 Het bedrijf van de bank 22 Jaarrekening 2014 Vennootschappelijke balans vóór winstverdeling per 31 december Vennootschappelijke balans na winstverdeling per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Geconsolideerde balans vóór winstverdeling per 31 december Geconsolideerde balans na winstverdeling per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Toelichting op de jaarrekening Activa vennootschappelijke en geconsolideerde balans na winstverdeling 50 Passiva vennootschappelijke en geconsolideerde balans na winstverdeling 52 Vennootschappelijke en geconsolideerde winst- en verliesrekening 54 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Overige informatie Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 57 Adressen 59 DSB Jaarverslag

8 6 DSB Jaarverslag 2014

9 DSB Visie De Surinaamsche Bank is de beste bank voor Suriname. DSB Missie Diep geworteld in de Surinaamse samenleving biedt De Surinaamsche Bank de beste financiële diensten aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden op een klantgerichte wijze. Deze klantgerichtheid is gebaseerd op onze kernwaarden en wordt uitgedragen door onze toegewijde en trotse medewerkers. Door onze activiteiten voegen wij te allen tijde waarde toe aan de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder aan onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders. DSB Corporate Values Betrokken Betrokken zijn is oprecht geïnteresseerd zijn. Echt willen weten wat er speelt. Geworteld zijn en onderdeel zijn van de Surinaamse samenleving en je willen inleven in de ander. Deelgenoot zijn van je gezin, betrokken bij collega s, bij klanten en samenleving, bij natuur en milieu. Door betrokken te zijn, raak je verweven met je omgeving, binnen de bank en buiten de bank. Dan ontstaat respect, vertrouwen en teamgevoel. Onderlinge raakvlakken worden zichtbaar en je bent altijd geïnteresseerd in het welzijn van anderen. Ambitieus Uitdaging is je drijfveer en de wil om te groeien, als bank en als persoon. Geprikkeld zijn om iets te betekenen voor anderen. Reeds sterke punten nog sterker maken, leidt tot professionaliteit. Trendsettend zijn door altijd op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Iedere vraag van een collega of klant wordt vertaald in vernieuwende ideeën. Ambitieus zijn is de dingen tot stand brengen en daadkracht tonen. Energiek zijn en je energie delen met een dynamisch team. Altijd voor de beste oplossingen gaan binnen de bank en in de markt is het resultaat, want ik ben ambitieus. Rechtvaardig Rechtvaardig zijn begint bij integer zijn, bij eerlijk handelen. Niet omdat het moet, maar omdat je het bent. Respect hebben voor elkaar. Respect hebben voor recht en waarheid. Transparant zijn zonder willekeur. Betrouwbaar zijn langs de lijnen van duidelijke, heldere en zichtbare normen en waarden. Afstand nemen van vooringenomenheid en willekeur. Rechtvaardig zijn betekent respect opbrengen voor en handelen naar wet- en regelgeving. Rechtvaardig zijn betekent ook afspraken nakomen. Professioneel Vraagstukken vanuit alle invalshoeken kunnen benaderen. Door te luisteren en je in te leven, worden beargumenteerde keuze s gemaakt. Vooruit zien en weten wat er op ons af kan komen. Je eigen beperkingen kennen en de dingen op een respectvolle manier zeggen. Kalmte bewaren en de mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen toelichten. Professionals zijn netwerkers in het creëren en vinden van hulpbronnen. Niet gericht op zichzelf, maar op collega s als teamworker, naar de klant en naar de samenleving. Ik ben professioneel betekent ook integer zijn naar je collega en naar je klant. Kwaliteitsbewust Je weet aan welke normen je werk moet voldoen en je handelt daarnaar. Je kijkt hoe de kwaliteit omhoog kan, wellicht door signalen van klanten en collega s. Kwaliteitsbewust zijn uit zich in snelheid en nauwkeurigheid. Onderzoeken en weten wat de klant verwacht, wat de klant wil en écht nodig heeft om tevreden te zijn. Door te luisteren en door te vragen. Beseffen dat maatwerk de vertaling is naar klanttevredenheid. Naar collega s toe betekent kwaliteitsbewust, alles in 1 keer goed te doen. Beseffen dat je onderdeel bent van het proces naar optimale dienstverlening. Alert zijn in je denken en doen, je werk controleren op netheid, op juistheid en op snelheid. DSB Jaarverslag

10 DSB Managementteam 8 DSB Jaarverslag 2014

11 DSB Organogram 1) Raad van Commisarissen drs. S. Smit, voorzitter J.J. Healy Jr. drs. M.J.A. Brahim Mw. Mr. R. Sohansingh drs. D.M.R. Currie Ir. R. Blufpand Chief Executive Officer drs. S.L.J. Proeve (A) Human Resources Internal Audit Mw. drs. K.C.A. Vaseur (A) Mw. drs. A. Ganpat-Kamta ²) Legal Affairs & Compliance Mr. P.A. Bhagwandin CAMS (A) Secretariaat Mw. S. Boetius Branch Nieuw Nickerie M. Kalipersad (A) Suritrust Mw. drs A. Bhola - Raghoebarsing MBA (A) Chief Financial Officer drs. M.P. Loor MA (A) Chief Operating Officer Ir. J.H. Lie-Tjauw MBA (A) Chief Commercial Officer Mr. H.L. Henar (A) Accounting & Reporting Mw. drs. W. Slagveer-Ramautarsing MBA Contract Handling Mw. drs. P. I. Heerenveen MBA (A) Corporate Banking Mw. Mr. U. Ketwaru - Boedhoe MBA (A) Risk Management A.A. Sabiran B.Sc. Payments & Settlements Mw. drs. G.A. Pawiroredjo - Tjon A Pauw (A) Retail Banking A.C.M. Oostburg (A) General Affairs Mw. H.A.J. Rellum (A) Treasury Mw. drs. G.H. Lo Fo Wong (A) ²) ICT Ing. J. Chen Poun Joe MBA Marketing Mw. van Diepenbos B.HA (B) Financial Restructuring & Recovery drs. I.H. Wong Chung MBA (A) ¹) Situatie per 9 maart 2015 ²) Deze functionaris is momenteel met de leiding van deze afdeling belast. A= Algemene procuratiebevoegdheid B= Beperkte procuratiebevoegdheid DSB Jaarverslag

12 DSB Raad van Commissarissen drs. S. Smit, voorzitter Mw. Mr. R. Sohansingh J.J. Healy Jr. drs. D.M.R. Currie Ir. R. Blufpand drs. M.J.A. Brahim 10 DSB Jaarverslag 2014

13 DSB Verslag van de Raad van Commissarissen Algemeen Met genoegen rapporteren wij over de activiteiten van de Raad van Commissarissen in DSB kan terugkijken op een succesvol jaar, waarin een belangrijk deel van de gestelde doelen is gehaald. De financiële positie is verder verstevigd door de groei van het geconsolideerde resultaat en de uitgifte van nieuwe aandelen. Werkzaamheden van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft zijn taken verricht met in achtneming van de statuten van de vennootschap en de geldende regelgeving in Suriname. De Raad heeft de directie geadviseerd over relevante zaken en toezicht gehouden op de verrichtingen van de directie in relatie tot de gestelde doelen. De directie heeft de Raad van Commissarissen regelmatig geïnformeerd, zowel mondeling als schriftelijk, over belangrijke transacties, investeringen en ontwikkelingen binnen de vennootschap. De Raad van Commissarissen is in het bijzonder geïnformeerd over de ontwikkeling van de resultaten, de financiële positie van het bedrijf en de risico s van de bedrijfsvoering. Corporate Governance DSB hecht groot belang aan een goede Corporate Governance. In het jaarverslag 2013 is de afronding van de Corporate Governance Code van DSB gemeld en zijn de belangrijkste aspecten van de Corporate Governance uiteengezet. In 2014 is de Corporate Governance Code van DSB op de website van de bank geplaatst. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een Corporate Governance Reglement. Daarin worden de principes en best practices die specifiek van toepassing zijn op DSB uitgewerkt. Overleg en besluitvorming De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar zestien vergaderingen gehouden. In de vergaderingen was regelmatig aandacht voor financiële rapportages en kredietrapportages, sectorlimieten, non-performing loans, solvabiliteit en funding. Andere onderwerpen waren: de management letter van de accountant, corporate governance, veiligheid, Legal & Compliance, Enterprise Risk Management, IT, strategische doelstellingen, de on site inspectie van de Centrale Bank van Suriname, de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, investeringen en het betreden van markten buiten Suriname. Speciale aandacht is besteed aan de versterking van het eigen vermogen. In dit kader is een claimemissie gehouden, waarbij aandeelhouders konden inschrijven op aandelen tegen een koers van SRD 45 per aandeel. Op een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn de aandeelhouders geïnformeerd over de claimemissie. In het verslag van de directie wordt nader ingegaan op de uitkomst van de emissie. In de vergadering van 27 november 2014 zijn de bedrijfsplannen en de begroting voor het boekjaar 2015 gepresenteerd en keurde de Raad van Commissarissen de kapitaalsbegroting voor dat boekjaar goed. Op 9 maart 2015 heeft de externe accountant de Raad van Commissarissen geïnformeerd over zijn bevindingen. De aanbevelingen van de accountant zijn vastgelegd in een managementletter. Op 9 januari 2014 heeft de Raad van Commissarissen - vertegenwoordigd door de Remuneratie- en Benoemingscommissie - de beloning van de directie geëvalueerd en aangepast. Remuneratie- en Benoemingscommissie De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit de leden S. Smit en R. Sohansingh. De commissie heeft in het verslagjaar drie vergaderingen gehouden. In deze vergaderingen zijn de beloning van de directie, het pensioenbeleid, het opvolgingsbeleid en de audit met betrekking tot de functiewaardering besproken. DSB Jaarverslag

14 Auditcommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een auditcommissie benoemd. De auditcommissie bestaat uit de leden M.J.A. Brahim en J.J. Healy. De commissie vergadert ten minste eens per kwartaal. In de vergaderingen komen onder meer aan de orde: het jaarplan, de capaciteit en bezetting van de afdeling Internal Audit, de auditrapporten, risicobeheersing, internal controls, compliance, vermogensbeheer, IT-governance & control, Enterprise Risk Management, Legal & Compliance en het on site inspectierapport van de Centrale Bank van Suriname. Op 26 februari 2014 is overlegd met de externe accountant over zaken die voortvloeien uit de accountantscontrole Op 24 februari 2015 is de accountantscontrole 2014 met de externe accountant besproken. Functioneren van de Raad van Commissarissen en de directie De vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden goed bezocht en de leden hebben actief geparticipeerd in de besluitvorming. In december 2014 heeft de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren geëvalueerd. De Raad is tevreden over zijn functioneren en het functioneren van de individuele leden. De Raad is ook tevreden over het functioneren van de directie. De Raad gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan strategische issues, risicobeheersing, het opvolgingsbeleid en het kredietbeleid. Het Meerjarenplan wordt volgens schema uitgevoerd. De belangrijkste strategische doelstellingen uit dit plan zijn: - Behoud en uitbouw van de leidende positie van DSB - Positionering op de regionale en internationale markt De directie heeft zich ten doel gesteld de bestaande risicobeheersstructuur te verbeteren. Hiertoe wordt een Enterprise Risk Management beleid geformuleerd dat na goedkeuring door de Raad van Commissarissen wordt geïmplementeerd. Dividendbeleid Het beleid van de vennootschap is geweest om ongeveer 35% van de nettowinst uit te keren als dividend. Door middel van de ingehouden winsten kan DSB het risicokapitaal op een niveau houden ter waarborging van de solvabiliteit en om de expansie van de vennootschap te financieren. Het is de intentie om dit beleid voort te zetten met dien verstande dat het dividend per aandeel verhoogd zal worden, in lijn met de winstgroei van de vennootschap. Het dividendbeleid is ondergeschikt aan de richtlijnen en voorschriften die door de Centrale Bank van Suriname worden uitgevaardigd. Jaarrekening en voorstel winstverdeling Wij voldoen conform artikel 22 van de statuten aan de plicht u te informeren over de jaarrekening 2014 van De Surinaamsche Bank N.V. Wij hebben de jaarrekening 2014 van De Surinaamsche Bank N.V. te Paramaribo laten controleren. De jaarrekening bestaat uit de vennootschappelijke- en geconsolideerde balans per 31 december 2014, de vennootschappelijke en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014, het geconsolideerde kasstroomoverzicht met de toelichting, alsook een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals die samen met de controleverklaring van BDO Assurance N.V. door de directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot decharge van de directie voor het bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Het geconsolideerde resultaat voor belastingen bedroeg SRD Na aftrek van belastingen ad SRD resteert ter verdeling SRD Bij goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel van de winstverdeling wordt over het boekjaar 2014 een contant dividend uitgekeerd van SRD ; dat is SRD 2,52 per aandeel van SRD 0,10. De Surinaamsche Bank N.V heeft in het kader van het 150-jarig bestaan gemeend haar aandeelhouders extra dividend uit te keren. De dividenduitkering kan als volgt worden toegelicht: SRD 2,00 (dividend 2014) en SRD 0,52 (jubileumdividend in het kader van 150 jaar DSB). Hiermee wordt de jarenlange trouw en ondersteuning van de aandeelhouder beloond. Een deel van het contante dividend, namelijk SRD 0,76 per aandeel, is reeds op 27 augustus 2014 betaalbaar gesteld als interim dividend. Als slotdividend zal daarom SRD in contanten worden uitgekeerd. 12 DSB Jaarverslag 2014

15 Met het voorstel van de directie om van de uit de jaarrekening blijkende nettowinst totaal SRD aan dividend uit te keren en het restant ten bedrage van SRD aan de reserve toe te voegen, verenigen wij ons. Wij adviseren u dan ook deze voorstellen goed te keuren. Benoemingen Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten, zijn aan de beurt om af te treden de heren Drs. M.J.A. Brahim en Drs. D.M.R. Currie. Zij stellen zich herkiesbaar. Wij stellen voor hen allebei te herbenoemen. Honorarium van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het honorarium van de Raad van Commissarissen vast. Het honorarium van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2014 in totaal SRD en is voor het laatst op 27 maart 2014 vastgesteld. Dankwoord Wij bedanken de directie, staf en overige medewerkers voor hun inzet en toewijding in Paramaribo, 9 maart 2015 Raad van Commissarissen Drs. S. Smit, voorzitter J.J. Healy Drs. M.J.A. Brahim RA Mv. Mr. R. Sohansingh Drs. D.M.R. Currie Ir. R. Blufpand DSB Jaarverslag

16 DSB Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers (In duizenden SRD m.u.v. de gegevens per aandeel) Resultaten Rente Overige baten Totale baten Bedrijfslasten Voorziening kredietrisico's Bedrijfsresultaat vóór belastingen Nettowinst Dividend Balans Kasmiddelen Bankiers (uitgezette gelden) Kredieten Overige activa Eigen vermogen Bankiers (opgenomen gelden) Toevertrouwde middelen Overige passiva Balanstelling Ratio's (in %) Return on Equity Return on Assets Exploitation ratio Verhouding personeelskosten/baten Verhouding personeelskosten/lasten Winstratio Capital ratio BIS-ratio 18,9 1, ,4 50,1 47,0 7,8 11,4 19,5 1, ,2 59,4 43,3 6,9 9,8 19,5 1, ,6 55,9 46,0 6,9 10,3 21,6 1, ,0 54,8 46,8 7,1 10,5 19,9 1, ,8 54,9 46,1 7,1 10,7 Gegevens per aandeel Nettowinst per aandeel Dividend per aandeel: contant in aandelen Dividend pay out ratio (in %) Eigen vermogen Beurskoers per ultimo Price/earnings ratio 6,34 2,52-39,75 37,05 56,00 8,84 5,40 1,88-34,83 29,86 68,00 12,60 4,47 1,60-35,79 25,13 96,75 21,55 4,10 1,44-35,09 20,70 71,00 17,32 3,15 1,10-34,90 17,25 40,00 12,70 Aantal medewerkers DSB Jaarverslag 2014

17 DSB Verslag van de directie Mr. H.L. Henar drs. M.P. Loor MA Ir. J.H. Lie-Tjauw MBA drs. S.L.J. Proeve DSB Jaarverslag

18 DSB Macro-economische beschouwing Algemeen Zoals gebruikelijk beschrijven wij in het jaarverslag de economische ontwikkelingen in Suriname. Ook belichten wij beknopt de mondiale economische ontwikkelingen. Internationale ontwikkelingen De wereldwijde economische groei zette in 2014 door. De wereldeconomie groeide met 3,3% volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vooral India en China droegen bij aan deze groei. De economie van de Verenigde Staten herstelde zich verder. De economie groeide met 2,4%, tegenover een groei van 2,2% in In de Caribische regio groeiden de economieën van Belize, Suriname en Guyana meer dan 3%, blijkt uit cijfers van de Caribische Ontwikkelings Bank (CDB). De CDB wijst in een recente publicatie op de noodzaak van verdere diversificatie van de economieën in het Caribisch gebied. Die worden nu vooral door het toerisme of de mijnbouwsector gedomineerd. Nationale ontwikkelingen Ook in 2014 groeide de Surinaamse economie, zij het minder dan in Naar verwachting komt de reële groei in 2014 uit op 3,3% (2013: 4%). De ontwikkelingen in de goudwinningssector, de aardoliesector en publieke infrastructuur spelen nog altijd een dominante rol in de Surinaamse economie. We pleiten daarom opnieuw voor daadkrachtige implementatie van het beleid voor verdere diversificatie van de Surinaamse economie. In mei 2014 bracht ratingbureau Standard & Poor s een rapport uit met positieve vooruitzichten voor de Surinaamse economie. Voor 2015 wordt een groei van 3,7% verwacht. Deze hogere groei wordt vooral toegeschreven aan de te verwachten kapitaalsinvesteringen van Newmont in het bedrijf Surgold voor de goudproductie in het Meriangebied. Tevens wordt verwacht dat de offshore aardolie-exploratie wordt uitgebreid. De informatie in het volgende deel van het jaarverslag is gebaseerd op documentatie van de Centrale Bank van Suriname, het ministerie van Financiën en het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Daarnaast zijn rapporten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Caribische Ontwikkeling Bank (CDB) en de ratingbureaus geraadpleegd. Hieronder lichten wij de volgende onderwerpen toe: Het buitenlands betalingsverkeer en de wisselkoersontwikkeling De monetaire ontwikkelingen De ontwikkeling van de betalingsbalans De overheidsfinanciën De staatsschuld Overige economische ontwikkelingen Het buitenlands betalingsverkeer en de wisselkoersontwikkeling Gedurende 2014 kenmerkte de vreemde valutamarkt zich vooral door toenemende druk op de wisselkoersen. Per ultimo 2014 was het verschil tussen de officiële USD-koers en de koers op de vrije markt ruim 15% en noteerde de USD/SRD circa 3,85. In 2014 was de koers van de euro ten opzichte van de USD erg volatiel. Begin 2014 was de EUR/USD-koers 1,37, aan het eind van 2014 noteerde de koers 1,21. De USD kwam vooral onder druk door verdere daling van de exportopbrengsten. De toename van de binnenlandse liquiditeitenmassa droeg ook bij aan de koersontwikkeling. Vanwege een verdere daling van de goudprijs in 2014 zag Suriname de deviezeninkomsten uit deze belangrijke exportsector drastisch dalen. Doordat de aardoliesector ook met een forse daling van de wereldmarktprijs werd geconfronteerd, was er een sterke afname van het aanbod van vreemde valuta. De valuta-interventies van de Centrale Bank van Suriname die in 2013 begonnen, werden in het verslagjaar voortgezet. Mede als gevolg van deze valuta-interventies kon Suriname op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Uiteraard hebben deze interventies een nadelig effect op de omvang van de monetaire reserve die per ultimo 2014 nog boven de kritieke grens van drie maanden import lag. 16 DSB Jaarverslag 2014

19 Tabel 1 Omschrijving 2014* Binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) (x SRD mln.) Inflatie in % 3,9 0,6 4,4 Gemiddelde USD-koers 3,35 3,35 3,35 Relatieve mutatie van de koers Bron: Centrale Bank van Suriname Algemeen Bureau voor de Statistiek * Voorlopige cijfers 9.520,2 Inflatie en koersontwikkeling ,3 3, , , , ,2 10,3 2,775 0 De monetaire ontwikkeling In het verslagjaar is de binnenlandse liquiditeitenmassa met ongeveer 5% toegenomen. Aan het eind van 2014 bedroeg deze SRD 9.520,2 miljoen. Het aandeel van de termijndeposito s in de liquiditeitenmassa steeg met meer dan 7%. Het totaal aan vreemde valuta deposito s van ingezetenen nam verder toe en bedroeg per ultimo 2014 SRD 4.536,8 miljoen (2013: SRD 4.274,3 miljoen). In het verslagjaar is het kasreserveregime ongewijzigd gebleven. Tabel 2 Omschrijving Deviezenvorderingen Goud Overige Omvang en samenstelling van de internationale reserve (in mln. USD) 2014* ,9 691,9 834,9 61,9 40,4 123,3 26,0 43,1 50, ,2 108,5 130, ,4 89,1 110,3 Totaal 621,8 775, ,4 816,9 690,8 Bron: Centrale Bank van Suriname * Voorlopige cijfers per ultimo december 2014 Tabel 3 Omschrijving Chartaal geld Giraal geld (Waarvan vreemde valuta) Totaal primaire liquiditeiten (M1) Overige deposito's Effecten Binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) Monetaire reserve in % van M1 M2 Binnenlandse liquiditeitenmassa (in mln. SRD) 2014* ,3 883,9 846,1 707,9 687, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 17,7 42,2 122, , , , , ,1 44,8 58,2 78,5 77,2 64,5 21,9 28,8 41,6 40,8 35,0 Bron: Centrale Bank van Suriname * Voorlopige cijfers per ultimo december 2014 De ontwikkeling van de betalingsbalans Het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans is verder verslechterd tot USD -386,2 miljoen (2013: USD -197,9 miljoen). Dat kwam mede door een aanzienlijke terugval in de exportwaarde van goederen en diensten. De ontwikkeling van de betalingsbalans had een duidelijk effect op de omvang van de monetaire reserves. Per ultimo december 2013 bedroegen de internationale reserves USD 775,4 miljoen; per ultimo december 2014 waren de reserves circa 20% lager en bedroegen USD 621,8 miljoen. Naast de bovengenoemde oorzaak is de daling van de internationale reserves ook toe te schrijven aan vreemde valuta interventies door de Centrale Bank van Suriname. De verwachtingen voor 2015 zijn positiever, omdat gerekend wordt op een instroom van vreemde valuta door de investeringen die Suriname Gold Company LLC (Surgold) zal plegen. Daarnaast hoeft minder brandstof geïmporteerd te worden, omdat de brandstofproductie van de nieuwe raffinaderij van Staatsolie Maatschappij Suriname een deel van de import vervangt. DSB Jaarverslag

20 Tabel 4 Betalingsbalans op kasbasis (in mln. USD) Omschrijving Goederen uitvoer Goederen invoer Saldo goederenrekening Saldo onzichtbaar verkeer ¹) Saldo lopende rekening Saldo financiële rekening 2014* 2.145, ,3 132,8-519,0-386,2 418, , ,7 220,6-418,5-197,9 385, , ,5 701,3-537,3 163, , ,1 787,6-536,5 251,1-84, , ,9 686,2-35,4 650,8-501,6 Mutatie internationale reserves 2 ) 150,1 152,1-180,1-124,1-35,0 Bron: Centrale Bank van Suriname *Voorlopige cijfers ¹) omvat diensten, primaire inkomens en inkomensoverdrachten ²) exclusief herwaarderingen van monetair goud en SRD s. Een minteken duidt op een toename in reserves. De overheidsfinanciën Op 1 oktober 2014 heeft President D.D. Bouterse de ontwerpbegroting voor 2015 aan De Nationale Assemblee aangeboden. De begroting, die bij het schrijven van dit verslag nog niet in behandeling was genomen, laat een stijging zien van zowel de inkomsten als de uitgaven. Opmerkelijk is dat de inkomsten vooral stijgen door schenkingen en leningen. In 2014 bedroegen schenkingen en leningen samen ruim SRD 1,5 miljard, terwijl deze post nu in de begroting staat voor SRD 3,2 miljard. De begrote uitgaven in de operationele sfeer stijgen met circa SRD 700 miljoen, terwijl de begrote kapitaalsuitgaven SRD 1,4 miljard bedragen. De staatsbegroting eindigt met een tekort op de totale rekening van SRD 667 miljoen. Het tekort is daarmee 80% hoger dan het jaar daarvoor. Volgens het ministerie van Financiën zal dit tekort 3,4% van het Bruto Binnenlands Product bedragen (2014: 2%). 18 DSB Jaarverslag 2014

21 Tabel 5 De ontwerpbegroting (x SRD 1 mln.) Omschrijving Ontvangsten en schenkingen Lopende Ontvangsten Totaal belastingontvangsten - Directe belastingen - Indirecte belastingen Niet belastingontvangsten Schenkingen/leningen , , , , , , ,1 2014* 6.882, , , , , , , , , , , , , ,2 Uitgaven en leningen Lopende Uitgaven - Lonen en salarissen - Overige goederen en diensten - Subsidies en Bijdragen - Interest 9.270, , , , ,3 94, , , , , ,4 141, , , , , ,0 70,0 Leningen Totale kapitaaluitgaven Kapitaaluitgaven Schenkingen Aflossingen leningen 3.625, ,0 68,8 190, , , , ,6 12,1 7,8 282,1 134,4 Tekort/surplus lopende rekening -62,0 570,7-48,9 Tekort/surplus totale rekening(incl. afl.) -666,5-372,4-999,4 BBP (x SRD 1 mln.) , , ,2 Tekort/surplus totale rekening in % v/h BBP -3,4-2,0-5,7 Bron: Ministerie van Financiën, Financiële Nota 2015 * gecorrigeerde cijfers DSB Jaarverslag

22 Tabel 6 De bruto binnenlandse schuld onderverdeeld naar verschillende schuldcomponenten over 2010-juni 2014 (in mln SRD) Omschrijving juni 2014* 2013* Schatkistpapier 542,9 411,8 304,3 209,0 221,6 Leningen w.o. voorschotten (ex.art 21 van de Bankwet) en andere kortlopende schulden bij de CBvS w.o. Geconsolideerde schuld bij de CBvS w.o. Lange termijn leningen bij het 535,7 100, ,7 102,8 915,7 108,3 744,4 113,9 761,2 119,5 Bankwezen 86,4 51,3 4,3 5,1 5,5 Schulden aan diverse binnenlandse bedrijven 192,8 235,2 313,7 273,5 186,6 Achterstallige betalingen aan bedrijven ,9 0,7 Afgeroepen garanties 1,6 1,6 6,9 0,8 0,8 Niet afgeroepen overheidsgaranties 1,6 21,2 20,6 27,0 22,6 Niet opgenomen committeringen op leningen 107,7 80,8 88,6 140,7 174,9 Niet opgenomen committeringen op garanties 3,0 64,4 7,3 7,9 6,6 Totale binnenlandse schuld in mln. SRD volgens de definitie in de Wet op de Staatsschuld 1.571, , , , ,3 Bron: Ministerie van Financiën, Financiële Nota 2015 *voorlopige cijfers De staatsschuld De Financiële Nota 2014 geeft goed inzicht in de schuldpositie van de Staat. Uit dit document blijkt dat de binnenlandse staatsschuld een significante daling per juni 2014 vertoont. Bedroeg de binnenlandse staatsschuld in juni 2013 nog SRD 2.134,9 miljoen, in juni 2014 was de schuld gezakt tot SRD 1.571,7 miljoen. Volgens de Financiële Nota 2015 is deze daling vooral toe te schrijven aan een rationalisatie van de rekeningen van de overheid bij de Centrale Bank van Suriname. Het aandeel van de buitenlandse staatsschuld in de totale schuldpositie van de overheid bedroeg per ultimo juni %. Per ultimo 2013 was dit 55%. De totale schuldpositie per ultimo juni 2014 bedroeg USD miljoen (juni 2013: USD 1.451,3 miljoen). De totale schuld zit binnen de wettelijk toegestane schuldratio s. De buitenlandse schuld mag conform de Wet op de Staatsschuld maximaal 35% van het BBP zijn. Per ultimo juni 2014 was deze 19,2% van het BBP. De norm voor de binnenlandse schuld is 25% van het BBP. Per juni 2014 bedroeg deze 9% van het BBP. De totale schuldpositie mag niet meer dan 60% van het BBP zijn. Deze was per juni ,2%. Tabel 7 Totale bruto binnenlandse en buitenlandse schuld (in min. USD) op kasbasis op basis van de Wet op de Staatsschuld Omschrijving juni 2014* 2013* Binnenlandse schuld Buitenlandse schuld Totaal Wisselkoers 469, , ,0 3,35 820,6 983, ,6 3,35 528,3 810, ,1 3,35 454,4 701, ,1 3,35 539,9 648, ,7 2,78 Bron: Ministerie van Financiën, Financiële Nota 2015 * Voorlopige cijfers 20 DSB Jaarverslag 2014

DSB Halfjaarrapport 2011

DSB Halfjaarrapport 2011 DSB Halfjaarrapport 2011 DSB Halfjaarrapport 2011 1 DSB Halfjaarrapport 2011 EEN VERNIEUWDE WEG Bewust van de nieuwe wereld om ons heen, is er een traject ingezet hoe we het merk van De Surinaamsche Bank

Nadere informatie

DSB Halfjaarrapport 2014

DSB Halfjaarrapport 2014 DSB Halfjaarrapport 2014 DSB Halfjaarrapport 2014 DSB Halfjaarrapport 2014 DSB Halfjaarrapport 2014 Inhoud Visie, Missie en Corporate Values i Voorwoord ii Verslag van de directie Macro-economische beschouwing

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie

DSB Halfjaarrapport 2013

DSB Halfjaarrapport 2013 DSB Halfjaarrapport 2013 DSB Halfjaarrapport 2013 DSB Halfjaarrapport 2013 Julianastraat 56 DSB Halfjaarrapport 2013 Inhoud Visie, Missie en Corporate Values i Voorwoord iii Verslag van de directie Macro-economische

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2012

DSB Jaarverslag 2012 DSB Jaarverslag 2012 Julianastraat 56 DSB Jaarverslag 2012 DSB Jaarverslag 2012 3 Betrokken Betrokken, deze corporate value geeft onze oprechte interesse in onze samenleving, natuur en milieu weer. Wij

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarrapport 2010

Halfjaarrapport 2010 Halfjaarrapport 2010 Inhoud Halfjaarrapport 2010 Voorwoord Verslag van de directie Macro-economische beschouwing Het bedrijf van de bank Halfjaarcijfers Geconsolideerde balans per 30 juni 2010 Geconsolideerde

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Datum: february 17 e kwartaal 16 Overzicht ontwikkelingen, vierde kwartaal 16 Het laatste kwartaal van 16 heeft enkele opmerkelijke

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Datum: 1 augustus 217 2 e kwartaal 217 Overzicht ontwikkelingen, tweede kwartaal 217 In het tweede kwartaal van 217 zijn

Nadere informatie

DSB Halfjaarrapport 2015

DSB Halfjaarrapport 2015 DSB Halfjaarrapport 2015 DSB Halfjaarrapport 2015 DSB Halfjaarrapport 2015 DSB Halfjaarrapport 2015 Inhoud Visie, Missie en Corporate Values i Voorwoord ii Verslag van de directie Macro-economische beschouwing

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2010

DSB Jaarverslag 2010 DSB Jaarverslag 2010 DSB Jaarverslag 2010 DSB Jaarverslag 2010 3 EEN VERNIEUWDE WEG Bewust van de veranderende wereld om ons heen, is er een traject ingezet hoe we het merk De Surinaamsche Bank kunnen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

DSB Jaarverslag DSB jaarverslag 2015

DSB Jaarverslag DSB jaarverslag 2015 DSB Jaarverslag 2015 DSB jaarverslag 2015 DSB Jaarverslag 2015 DSB Jaarverslag 2015 3 150 jaar De Surinaamsche Bank: verbonden, zichtbaar en betrokken Op 19 januari 2015 vierde DSB haar 150ste verjaardag.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 5 Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 5 tot en met 8) en een formuleblad. Informatiebron 5 geeft de balans per 1 januari 2007 en de balans per 31 december 2007 van

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Debt Sustainability Analysis (DSA)

Debt Sustainability Analysis (DSA) BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Debt Sustainability Analysis (DSA) Een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse Staatsschuld in 2014-2018 Malty Dwarkasing Sarajane Omouth

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Debt Sustainability Analysis (DSA)

Debt Sustainability Analysis (DSA) BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Debt Sustainability Analysis (DSA) Een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse Staatsschuld in 2013-2017 Malty Shanti-Devi Dwarkasing

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Update3 oktober 216 2 e kwartaal 216 Overzicht ontwikkelingen, tweede kwartaal 216 In het tweede kwartaal van 216 zijn er

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2015

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2015 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 215 Paramaribo, mei 216 1. Inleiding Aan het eind van 215 was de totale

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie