DSB Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DSB Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 DSB Jaarverslag 2014

2

3

4

5 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag

6 Kwaliteitsbewust De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 'Verandering is de enige constante. De Surinaamsche Bank speelt al 150 jaar actief in op veranderingen om klanten en de Surinaamse samenleving optimaal van dienst te kunnen zijn. We streven naar een duurzame relatie met onze klanten en houden altijd rekening met hun wensen en behoeften. Daarbij zijn de kwaliteit van onze dienstverlening en producten van essentieel belang. Speciaal voor haar 150-jarig bestaan heeft DSB een documentaire uitgebracht. Daarin staan ondernemers uit de vier windstreken van Suriname centraal. Het beeldmateriaal in dit jaarverslag komt uit deze documentaire. Een ondernemer die van een bedrijf met één taxi gegroeid is naar een wagenpark met veertig auto s. Inmiddels is de bloeiende taxicentrale in handen van een zoon van de ondernemer. Een rijstondernemer die het bedrijf van zijn vader overnam en succes wist te boeken door rijst te exporteren. Een echtpaar dat hun woonplaats middenin de natuur ombouwde tot de eerste Jungle Camping in Suriname. Een gezin waarbij een ieder helpt in de zelfstandige onderneming. Stuk voor stuk zijn het ondernemers die DSB kiezen om hun bedrijf naar grote hoogten te tillen, ondernemers die kwaliteitsbewust zijn! 4 DSB Jaarverslag 2014

7 Inhoud Visie, Missie en Corporate Values 7 Organogram 9 Verslag van de Raad van Commissarissen 11 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 14 Verslag van de directie Macro-economische beschouwing 16 Het bedrijf van de bank 22 Jaarrekening 2014 Vennootschappelijke balans vóór winstverdeling per 31 december Vennootschappelijke balans na winstverdeling per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Geconsolideerde balans vóór winstverdeling per 31 december Geconsolideerde balans na winstverdeling per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Toelichting op de jaarrekening Activa vennootschappelijke en geconsolideerde balans na winstverdeling 50 Passiva vennootschappelijke en geconsolideerde balans na winstverdeling 52 Vennootschappelijke en geconsolideerde winst- en verliesrekening 54 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Overige informatie Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 57 Adressen 59 DSB Jaarverslag

8 6 DSB Jaarverslag 2014

9 DSB Visie De Surinaamsche Bank is de beste bank voor Suriname. DSB Missie Diep geworteld in de Surinaamse samenleving biedt De Surinaamsche Bank de beste financiële diensten aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden op een klantgerichte wijze. Deze klantgerichtheid is gebaseerd op onze kernwaarden en wordt uitgedragen door onze toegewijde en trotse medewerkers. Door onze activiteiten voegen wij te allen tijde waarde toe aan de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder aan onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders. DSB Corporate Values Betrokken Betrokken zijn is oprecht geïnteresseerd zijn. Echt willen weten wat er speelt. Geworteld zijn en onderdeel zijn van de Surinaamse samenleving en je willen inleven in de ander. Deelgenoot zijn van je gezin, betrokken bij collega s, bij klanten en samenleving, bij natuur en milieu. Door betrokken te zijn, raak je verweven met je omgeving, binnen de bank en buiten de bank. Dan ontstaat respect, vertrouwen en teamgevoel. Onderlinge raakvlakken worden zichtbaar en je bent altijd geïnteresseerd in het welzijn van anderen. Ambitieus Uitdaging is je drijfveer en de wil om te groeien, als bank en als persoon. Geprikkeld zijn om iets te betekenen voor anderen. Reeds sterke punten nog sterker maken, leidt tot professionaliteit. Trendsettend zijn door altijd op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Iedere vraag van een collega of klant wordt vertaald in vernieuwende ideeën. Ambitieus zijn is de dingen tot stand brengen en daadkracht tonen. Energiek zijn en je energie delen met een dynamisch team. Altijd voor de beste oplossingen gaan binnen de bank en in de markt is het resultaat, want ik ben ambitieus. Rechtvaardig Rechtvaardig zijn begint bij integer zijn, bij eerlijk handelen. Niet omdat het moet, maar omdat je het bent. Respect hebben voor elkaar. Respect hebben voor recht en waarheid. Transparant zijn zonder willekeur. Betrouwbaar zijn langs de lijnen van duidelijke, heldere en zichtbare normen en waarden. Afstand nemen van vooringenomenheid en willekeur. Rechtvaardig zijn betekent respect opbrengen voor en handelen naar wet- en regelgeving. Rechtvaardig zijn betekent ook afspraken nakomen. Professioneel Vraagstukken vanuit alle invalshoeken kunnen benaderen. Door te luisteren en je in te leven, worden beargumenteerde keuze s gemaakt. Vooruit zien en weten wat er op ons af kan komen. Je eigen beperkingen kennen en de dingen op een respectvolle manier zeggen. Kalmte bewaren en de mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen toelichten. Professionals zijn netwerkers in het creëren en vinden van hulpbronnen. Niet gericht op zichzelf, maar op collega s als teamworker, naar de klant en naar de samenleving. Ik ben professioneel betekent ook integer zijn naar je collega en naar je klant. Kwaliteitsbewust Je weet aan welke normen je werk moet voldoen en je handelt daarnaar. Je kijkt hoe de kwaliteit omhoog kan, wellicht door signalen van klanten en collega s. Kwaliteitsbewust zijn uit zich in snelheid en nauwkeurigheid. Onderzoeken en weten wat de klant verwacht, wat de klant wil en écht nodig heeft om tevreden te zijn. Door te luisteren en door te vragen. Beseffen dat maatwerk de vertaling is naar klanttevredenheid. Naar collega s toe betekent kwaliteitsbewust, alles in 1 keer goed te doen. Beseffen dat je onderdeel bent van het proces naar optimale dienstverlening. Alert zijn in je denken en doen, je werk controleren op netheid, op juistheid en op snelheid. DSB Jaarverslag

10 DSB Managementteam 8 DSB Jaarverslag 2014

11 DSB Organogram 1) Raad van Commisarissen drs. S. Smit, voorzitter J.J. Healy Jr. drs. M.J.A. Brahim Mw. Mr. R. Sohansingh drs. D.M.R. Currie Ir. R. Blufpand Chief Executive Officer drs. S.L.J. Proeve (A) Human Resources Internal Audit Mw. drs. K.C.A. Vaseur (A) Mw. drs. A. Ganpat-Kamta ²) Legal Affairs & Compliance Mr. P.A. Bhagwandin CAMS (A) Secretariaat Mw. S. Boetius Branch Nieuw Nickerie M. Kalipersad (A) Suritrust Mw. drs A. Bhola - Raghoebarsing MBA (A) Chief Financial Officer drs. M.P. Loor MA (A) Chief Operating Officer Ir. J.H. Lie-Tjauw MBA (A) Chief Commercial Officer Mr. H.L. Henar (A) Accounting & Reporting Mw. drs. W. Slagveer-Ramautarsing MBA Contract Handling Mw. drs. P. I. Heerenveen MBA (A) Corporate Banking Mw. Mr. U. Ketwaru - Boedhoe MBA (A) Risk Management A.A. Sabiran B.Sc. Payments & Settlements Mw. drs. G.A. Pawiroredjo - Tjon A Pauw (A) Retail Banking A.C.M. Oostburg (A) General Affairs Mw. H.A.J. Rellum (A) Treasury Mw. drs. G.H. Lo Fo Wong (A) ²) ICT Ing. J. Chen Poun Joe MBA Marketing Mw. van Diepenbos B.HA (B) Financial Restructuring & Recovery drs. I.H. Wong Chung MBA (A) ¹) Situatie per 9 maart 2015 ²) Deze functionaris is momenteel met de leiding van deze afdeling belast. A= Algemene procuratiebevoegdheid B= Beperkte procuratiebevoegdheid DSB Jaarverslag

12 DSB Raad van Commissarissen drs. S. Smit, voorzitter Mw. Mr. R. Sohansingh J.J. Healy Jr. drs. D.M.R. Currie Ir. R. Blufpand drs. M.J.A. Brahim 10 DSB Jaarverslag 2014

13 DSB Verslag van de Raad van Commissarissen Algemeen Met genoegen rapporteren wij over de activiteiten van de Raad van Commissarissen in DSB kan terugkijken op een succesvol jaar, waarin een belangrijk deel van de gestelde doelen is gehaald. De financiële positie is verder verstevigd door de groei van het geconsolideerde resultaat en de uitgifte van nieuwe aandelen. Werkzaamheden van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft zijn taken verricht met in achtneming van de statuten van de vennootschap en de geldende regelgeving in Suriname. De Raad heeft de directie geadviseerd over relevante zaken en toezicht gehouden op de verrichtingen van de directie in relatie tot de gestelde doelen. De directie heeft de Raad van Commissarissen regelmatig geïnformeerd, zowel mondeling als schriftelijk, over belangrijke transacties, investeringen en ontwikkelingen binnen de vennootschap. De Raad van Commissarissen is in het bijzonder geïnformeerd over de ontwikkeling van de resultaten, de financiële positie van het bedrijf en de risico s van de bedrijfsvoering. Corporate Governance DSB hecht groot belang aan een goede Corporate Governance. In het jaarverslag 2013 is de afronding van de Corporate Governance Code van DSB gemeld en zijn de belangrijkste aspecten van de Corporate Governance uiteengezet. In 2014 is de Corporate Governance Code van DSB op de website van de bank geplaatst. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een Corporate Governance Reglement. Daarin worden de principes en best practices die specifiek van toepassing zijn op DSB uitgewerkt. Overleg en besluitvorming De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar zestien vergaderingen gehouden. In de vergaderingen was regelmatig aandacht voor financiële rapportages en kredietrapportages, sectorlimieten, non-performing loans, solvabiliteit en funding. Andere onderwerpen waren: de management letter van de accountant, corporate governance, veiligheid, Legal & Compliance, Enterprise Risk Management, IT, strategische doelstellingen, de on site inspectie van de Centrale Bank van Suriname, de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, investeringen en het betreden van markten buiten Suriname. Speciale aandacht is besteed aan de versterking van het eigen vermogen. In dit kader is een claimemissie gehouden, waarbij aandeelhouders konden inschrijven op aandelen tegen een koers van SRD 45 per aandeel. Op een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn de aandeelhouders geïnformeerd over de claimemissie. In het verslag van de directie wordt nader ingegaan op de uitkomst van de emissie. In de vergadering van 27 november 2014 zijn de bedrijfsplannen en de begroting voor het boekjaar 2015 gepresenteerd en keurde de Raad van Commissarissen de kapitaalsbegroting voor dat boekjaar goed. Op 9 maart 2015 heeft de externe accountant de Raad van Commissarissen geïnformeerd over zijn bevindingen. De aanbevelingen van de accountant zijn vastgelegd in een managementletter. Op 9 januari 2014 heeft de Raad van Commissarissen - vertegenwoordigd door de Remuneratie- en Benoemingscommissie - de beloning van de directie geëvalueerd en aangepast. Remuneratie- en Benoemingscommissie De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit de leden S. Smit en R. Sohansingh. De commissie heeft in het verslagjaar drie vergaderingen gehouden. In deze vergaderingen zijn de beloning van de directie, het pensioenbeleid, het opvolgingsbeleid en de audit met betrekking tot de functiewaardering besproken. DSB Jaarverslag

14 Auditcommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een auditcommissie benoemd. De auditcommissie bestaat uit de leden M.J.A. Brahim en J.J. Healy. De commissie vergadert ten minste eens per kwartaal. In de vergaderingen komen onder meer aan de orde: het jaarplan, de capaciteit en bezetting van de afdeling Internal Audit, de auditrapporten, risicobeheersing, internal controls, compliance, vermogensbeheer, IT-governance & control, Enterprise Risk Management, Legal & Compliance en het on site inspectierapport van de Centrale Bank van Suriname. Op 26 februari 2014 is overlegd met de externe accountant over zaken die voortvloeien uit de accountantscontrole Op 24 februari 2015 is de accountantscontrole 2014 met de externe accountant besproken. Functioneren van de Raad van Commissarissen en de directie De vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden goed bezocht en de leden hebben actief geparticipeerd in de besluitvorming. In december 2014 heeft de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren geëvalueerd. De Raad is tevreden over zijn functioneren en het functioneren van de individuele leden. De Raad is ook tevreden over het functioneren van de directie. De Raad gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan strategische issues, risicobeheersing, het opvolgingsbeleid en het kredietbeleid. Het Meerjarenplan wordt volgens schema uitgevoerd. De belangrijkste strategische doelstellingen uit dit plan zijn: - Behoud en uitbouw van de leidende positie van DSB - Positionering op de regionale en internationale markt De directie heeft zich ten doel gesteld de bestaande risicobeheersstructuur te verbeteren. Hiertoe wordt een Enterprise Risk Management beleid geformuleerd dat na goedkeuring door de Raad van Commissarissen wordt geïmplementeerd. Dividendbeleid Het beleid van de vennootschap is geweest om ongeveer 35% van de nettowinst uit te keren als dividend. Door middel van de ingehouden winsten kan DSB het risicokapitaal op een niveau houden ter waarborging van de solvabiliteit en om de expansie van de vennootschap te financieren. Het is de intentie om dit beleid voort te zetten met dien verstande dat het dividend per aandeel verhoogd zal worden, in lijn met de winstgroei van de vennootschap. Het dividendbeleid is ondergeschikt aan de richtlijnen en voorschriften die door de Centrale Bank van Suriname worden uitgevaardigd. Jaarrekening en voorstel winstverdeling Wij voldoen conform artikel 22 van de statuten aan de plicht u te informeren over de jaarrekening 2014 van De Surinaamsche Bank N.V. Wij hebben de jaarrekening 2014 van De Surinaamsche Bank N.V. te Paramaribo laten controleren. De jaarrekening bestaat uit de vennootschappelijke- en geconsolideerde balans per 31 december 2014, de vennootschappelijke en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014, het geconsolideerde kasstroomoverzicht met de toelichting, alsook een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals die samen met de controleverklaring van BDO Assurance N.V. door de directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot decharge van de directie voor het bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Het geconsolideerde resultaat voor belastingen bedroeg SRD Na aftrek van belastingen ad SRD resteert ter verdeling SRD Bij goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel van de winstverdeling wordt over het boekjaar 2014 een contant dividend uitgekeerd van SRD ; dat is SRD 2,52 per aandeel van SRD 0,10. De Surinaamsche Bank N.V heeft in het kader van het 150-jarig bestaan gemeend haar aandeelhouders extra dividend uit te keren. De dividenduitkering kan als volgt worden toegelicht: SRD 2,00 (dividend 2014) en SRD 0,52 (jubileumdividend in het kader van 150 jaar DSB). Hiermee wordt de jarenlange trouw en ondersteuning van de aandeelhouder beloond. Een deel van het contante dividend, namelijk SRD 0,76 per aandeel, is reeds op 27 augustus 2014 betaalbaar gesteld als interim dividend. Als slotdividend zal daarom SRD in contanten worden uitgekeerd. 12 DSB Jaarverslag 2014

15 Met het voorstel van de directie om van de uit de jaarrekening blijkende nettowinst totaal SRD aan dividend uit te keren en het restant ten bedrage van SRD aan de reserve toe te voegen, verenigen wij ons. Wij adviseren u dan ook deze voorstellen goed te keuren. Benoemingen Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten, zijn aan de beurt om af te treden de heren Drs. M.J.A. Brahim en Drs. D.M.R. Currie. Zij stellen zich herkiesbaar. Wij stellen voor hen allebei te herbenoemen. Honorarium van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het honorarium van de Raad van Commissarissen vast. Het honorarium van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2014 in totaal SRD en is voor het laatst op 27 maart 2014 vastgesteld. Dankwoord Wij bedanken de directie, staf en overige medewerkers voor hun inzet en toewijding in Paramaribo, 9 maart 2015 Raad van Commissarissen Drs. S. Smit, voorzitter J.J. Healy Drs. M.J.A. Brahim RA Mv. Mr. R. Sohansingh Drs. D.M.R. Currie Ir. R. Blufpand DSB Jaarverslag

16 DSB Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers (In duizenden SRD m.u.v. de gegevens per aandeel) Resultaten Rente Overige baten Totale baten Bedrijfslasten Voorziening kredietrisico's Bedrijfsresultaat vóór belastingen Nettowinst Dividend Balans Kasmiddelen Bankiers (uitgezette gelden) Kredieten Overige activa Eigen vermogen Bankiers (opgenomen gelden) Toevertrouwde middelen Overige passiva Balanstelling Ratio's (in %) Return on Equity Return on Assets Exploitation ratio Verhouding personeelskosten/baten Verhouding personeelskosten/lasten Winstratio Capital ratio BIS-ratio 18,9 1, ,4 50,1 47,0 7,8 11,4 19,5 1, ,2 59,4 43,3 6,9 9,8 19,5 1, ,6 55,9 46,0 6,9 10,3 21,6 1, ,0 54,8 46,8 7,1 10,5 19,9 1, ,8 54,9 46,1 7,1 10,7 Gegevens per aandeel Nettowinst per aandeel Dividend per aandeel: contant in aandelen Dividend pay out ratio (in %) Eigen vermogen Beurskoers per ultimo Price/earnings ratio 6,34 2,52-39,75 37,05 56,00 8,84 5,40 1,88-34,83 29,86 68,00 12,60 4,47 1,60-35,79 25,13 96,75 21,55 4,10 1,44-35,09 20,70 71,00 17,32 3,15 1,10-34,90 17,25 40,00 12,70 Aantal medewerkers DSB Jaarverslag 2014

17 DSB Verslag van de directie Mr. H.L. Henar drs. M.P. Loor MA Ir. J.H. Lie-Tjauw MBA drs. S.L.J. Proeve DSB Jaarverslag

18 DSB Macro-economische beschouwing Algemeen Zoals gebruikelijk beschrijven wij in het jaarverslag de economische ontwikkelingen in Suriname. Ook belichten wij beknopt de mondiale economische ontwikkelingen. Internationale ontwikkelingen De wereldwijde economische groei zette in 2014 door. De wereldeconomie groeide met 3,3% volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vooral India en China droegen bij aan deze groei. De economie van de Verenigde Staten herstelde zich verder. De economie groeide met 2,4%, tegenover een groei van 2,2% in In de Caribische regio groeiden de economieën van Belize, Suriname en Guyana meer dan 3%, blijkt uit cijfers van de Caribische Ontwikkelings Bank (CDB). De CDB wijst in een recente publicatie op de noodzaak van verdere diversificatie van de economieën in het Caribisch gebied. Die worden nu vooral door het toerisme of de mijnbouwsector gedomineerd. Nationale ontwikkelingen Ook in 2014 groeide de Surinaamse economie, zij het minder dan in Naar verwachting komt de reële groei in 2014 uit op 3,3% (2013: 4%). De ontwikkelingen in de goudwinningssector, de aardoliesector en publieke infrastructuur spelen nog altijd een dominante rol in de Surinaamse economie. We pleiten daarom opnieuw voor daadkrachtige implementatie van het beleid voor verdere diversificatie van de Surinaamse economie. In mei 2014 bracht ratingbureau Standard & Poor s een rapport uit met positieve vooruitzichten voor de Surinaamse economie. Voor 2015 wordt een groei van 3,7% verwacht. Deze hogere groei wordt vooral toegeschreven aan de te verwachten kapitaalsinvesteringen van Newmont in het bedrijf Surgold voor de goudproductie in het Meriangebied. Tevens wordt verwacht dat de offshore aardolie-exploratie wordt uitgebreid. De informatie in het volgende deel van het jaarverslag is gebaseerd op documentatie van de Centrale Bank van Suriname, het ministerie van Financiën en het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Daarnaast zijn rapporten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Caribische Ontwikkeling Bank (CDB) en de ratingbureaus geraadpleegd. Hieronder lichten wij de volgende onderwerpen toe: Het buitenlands betalingsverkeer en de wisselkoersontwikkeling De monetaire ontwikkelingen De ontwikkeling van de betalingsbalans De overheidsfinanciën De staatsschuld Overige economische ontwikkelingen Het buitenlands betalingsverkeer en de wisselkoersontwikkeling Gedurende 2014 kenmerkte de vreemde valutamarkt zich vooral door toenemende druk op de wisselkoersen. Per ultimo 2014 was het verschil tussen de officiële USD-koers en de koers op de vrije markt ruim 15% en noteerde de USD/SRD circa 3,85. In 2014 was de koers van de euro ten opzichte van de USD erg volatiel. Begin 2014 was de EUR/USD-koers 1,37, aan het eind van 2014 noteerde de koers 1,21. De USD kwam vooral onder druk door verdere daling van de exportopbrengsten. De toename van de binnenlandse liquiditeitenmassa droeg ook bij aan de koersontwikkeling. Vanwege een verdere daling van de goudprijs in 2014 zag Suriname de deviezeninkomsten uit deze belangrijke exportsector drastisch dalen. Doordat de aardoliesector ook met een forse daling van de wereldmarktprijs werd geconfronteerd, was er een sterke afname van het aanbod van vreemde valuta. De valuta-interventies van de Centrale Bank van Suriname die in 2013 begonnen, werden in het verslagjaar voortgezet. Mede als gevolg van deze valuta-interventies kon Suriname op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Uiteraard hebben deze interventies een nadelig effect op de omvang van de monetaire reserve die per ultimo 2014 nog boven de kritieke grens van drie maanden import lag. 16 DSB Jaarverslag 2014

19 Tabel 1 Omschrijving 2014* Binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) (x SRD mln.) Inflatie in % 3,9 0,6 4,4 Gemiddelde USD-koers 3,35 3,35 3,35 Relatieve mutatie van de koers Bron: Centrale Bank van Suriname Algemeen Bureau voor de Statistiek * Voorlopige cijfers 9.520,2 Inflatie en koersontwikkeling ,3 3, , , , ,2 10,3 2,775 0 De monetaire ontwikkeling In het verslagjaar is de binnenlandse liquiditeitenmassa met ongeveer 5% toegenomen. Aan het eind van 2014 bedroeg deze SRD 9.520,2 miljoen. Het aandeel van de termijndeposito s in de liquiditeitenmassa steeg met meer dan 7%. Het totaal aan vreemde valuta deposito s van ingezetenen nam verder toe en bedroeg per ultimo 2014 SRD 4.536,8 miljoen (2013: SRD 4.274,3 miljoen). In het verslagjaar is het kasreserveregime ongewijzigd gebleven. Tabel 2 Omschrijving Deviezenvorderingen Goud Overige Omvang en samenstelling van de internationale reserve (in mln. USD) 2014* ,9 691,9 834,9 61,9 40,4 123,3 26,0 43,1 50, ,2 108,5 130, ,4 89,1 110,3 Totaal 621,8 775, ,4 816,9 690,8 Bron: Centrale Bank van Suriname * Voorlopige cijfers per ultimo december 2014 Tabel 3 Omschrijving Chartaal geld Giraal geld (Waarvan vreemde valuta) Totaal primaire liquiditeiten (M1) Overige deposito's Effecten Binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) Monetaire reserve in % van M1 M2 Binnenlandse liquiditeitenmassa (in mln. SRD) 2014* ,3 883,9 846,1 707,9 687, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 17,7 42,2 122, , , , , ,1 44,8 58,2 78,5 77,2 64,5 21,9 28,8 41,6 40,8 35,0 Bron: Centrale Bank van Suriname * Voorlopige cijfers per ultimo december 2014 De ontwikkeling van de betalingsbalans Het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans is verder verslechterd tot USD -386,2 miljoen (2013: USD -197,9 miljoen). Dat kwam mede door een aanzienlijke terugval in de exportwaarde van goederen en diensten. De ontwikkeling van de betalingsbalans had een duidelijk effect op de omvang van de monetaire reserves. Per ultimo december 2013 bedroegen de internationale reserves USD 775,4 miljoen; per ultimo december 2014 waren de reserves circa 20% lager en bedroegen USD 621,8 miljoen. Naast de bovengenoemde oorzaak is de daling van de internationale reserves ook toe te schrijven aan vreemde valuta interventies door de Centrale Bank van Suriname. De verwachtingen voor 2015 zijn positiever, omdat gerekend wordt op een instroom van vreemde valuta door de investeringen die Suriname Gold Company LLC (Surgold) zal plegen. Daarnaast hoeft minder brandstof geïmporteerd te worden, omdat de brandstofproductie van de nieuwe raffinaderij van Staatsolie Maatschappij Suriname een deel van de import vervangt. DSB Jaarverslag

20 Tabel 4 Betalingsbalans op kasbasis (in mln. USD) Omschrijving Goederen uitvoer Goederen invoer Saldo goederenrekening Saldo onzichtbaar verkeer ¹) Saldo lopende rekening Saldo financiële rekening 2014* 2.145, ,3 132,8-519,0-386,2 418, , ,7 220,6-418,5-197,9 385, , ,5 701,3-537,3 163, , ,1 787,6-536,5 251,1-84, , ,9 686,2-35,4 650,8-501,6 Mutatie internationale reserves 2 ) 150,1 152,1-180,1-124,1-35,0 Bron: Centrale Bank van Suriname *Voorlopige cijfers ¹) omvat diensten, primaire inkomens en inkomensoverdrachten ²) exclusief herwaarderingen van monetair goud en SRD s. Een minteken duidt op een toename in reserves. De overheidsfinanciën Op 1 oktober 2014 heeft President D.D. Bouterse de ontwerpbegroting voor 2015 aan De Nationale Assemblee aangeboden. De begroting, die bij het schrijven van dit verslag nog niet in behandeling was genomen, laat een stijging zien van zowel de inkomsten als de uitgaven. Opmerkelijk is dat de inkomsten vooral stijgen door schenkingen en leningen. In 2014 bedroegen schenkingen en leningen samen ruim SRD 1,5 miljard, terwijl deze post nu in de begroting staat voor SRD 3,2 miljard. De begrote uitgaven in de operationele sfeer stijgen met circa SRD 700 miljoen, terwijl de begrote kapitaalsuitgaven SRD 1,4 miljard bedragen. De staatsbegroting eindigt met een tekort op de totale rekening van SRD 667 miljoen. Het tekort is daarmee 80% hoger dan het jaar daarvoor. Volgens het ministerie van Financiën zal dit tekort 3,4% van het Bruto Binnenlands Product bedragen (2014: 2%). 18 DSB Jaarverslag 2014

21 Tabel 5 De ontwerpbegroting (x SRD 1 mln.) Omschrijving Ontvangsten en schenkingen Lopende Ontvangsten Totaal belastingontvangsten - Directe belastingen - Indirecte belastingen Niet belastingontvangsten Schenkingen/leningen , , , , , , ,1 2014* 6.882, , , , , , , , , , , , , ,2 Uitgaven en leningen Lopende Uitgaven - Lonen en salarissen - Overige goederen en diensten - Subsidies en Bijdragen - Interest 9.270, , , , ,3 94, , , , , ,4 141, , , , , ,0 70,0 Leningen Totale kapitaaluitgaven Kapitaaluitgaven Schenkingen Aflossingen leningen 3.625, ,0 68,8 190, , , , ,6 12,1 7,8 282,1 134,4 Tekort/surplus lopende rekening -62,0 570,7-48,9 Tekort/surplus totale rekening(incl. afl.) -666,5-372,4-999,4 BBP (x SRD 1 mln.) , , ,2 Tekort/surplus totale rekening in % v/h BBP -3,4-2,0-5,7 Bron: Ministerie van Financiën, Financiële Nota 2015 * gecorrigeerde cijfers DSB Jaarverslag

22 Tabel 6 De bruto binnenlandse schuld onderverdeeld naar verschillende schuldcomponenten over 2010-juni 2014 (in mln SRD) Omschrijving juni 2014* 2013* Schatkistpapier 542,9 411,8 304,3 209,0 221,6 Leningen w.o. voorschotten (ex.art 21 van de Bankwet) en andere kortlopende schulden bij de CBvS w.o. Geconsolideerde schuld bij de CBvS w.o. Lange termijn leningen bij het 535,7 100, ,7 102,8 915,7 108,3 744,4 113,9 761,2 119,5 Bankwezen 86,4 51,3 4,3 5,1 5,5 Schulden aan diverse binnenlandse bedrijven 192,8 235,2 313,7 273,5 186,6 Achterstallige betalingen aan bedrijven ,9 0,7 Afgeroepen garanties 1,6 1,6 6,9 0,8 0,8 Niet afgeroepen overheidsgaranties 1,6 21,2 20,6 27,0 22,6 Niet opgenomen committeringen op leningen 107,7 80,8 88,6 140,7 174,9 Niet opgenomen committeringen op garanties 3,0 64,4 7,3 7,9 6,6 Totale binnenlandse schuld in mln. SRD volgens de definitie in de Wet op de Staatsschuld 1.571, , , , ,3 Bron: Ministerie van Financiën, Financiële Nota 2015 *voorlopige cijfers De staatsschuld De Financiële Nota 2014 geeft goed inzicht in de schuldpositie van de Staat. Uit dit document blijkt dat de binnenlandse staatsschuld een significante daling per juni 2014 vertoont. Bedroeg de binnenlandse staatsschuld in juni 2013 nog SRD 2.134,9 miljoen, in juni 2014 was de schuld gezakt tot SRD 1.571,7 miljoen. Volgens de Financiële Nota 2015 is deze daling vooral toe te schrijven aan een rationalisatie van de rekeningen van de overheid bij de Centrale Bank van Suriname. Het aandeel van de buitenlandse staatsschuld in de totale schuldpositie van de overheid bedroeg per ultimo juni %. Per ultimo 2013 was dit 55%. De totale schuldpositie per ultimo juni 2014 bedroeg USD miljoen (juni 2013: USD 1.451,3 miljoen). De totale schuld zit binnen de wettelijk toegestane schuldratio s. De buitenlandse schuld mag conform de Wet op de Staatsschuld maximaal 35% van het BBP zijn. Per ultimo juni 2014 was deze 19,2% van het BBP. De norm voor de binnenlandse schuld is 25% van het BBP. Per juni 2014 bedroeg deze 9% van het BBP. De totale schuldpositie mag niet meer dan 60% van het BBP zijn. Deze was per juni ,2%. Tabel 7 Totale bruto binnenlandse en buitenlandse schuld (in min. USD) op kasbasis op basis van de Wet op de Staatsschuld Omschrijving juni 2014* 2013* Binnenlandse schuld Buitenlandse schuld Totaal Wisselkoers 469, , ,0 3,35 820,6 983, ,6 3,35 528,3 810, ,1 3,35 454,4 701, ,1 3,35 539,9 648, ,7 2,78 Bron: Ministerie van Financiën, Financiële Nota 2015 * Voorlopige cijfers 20 DSB Jaarverslag 2014

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Het directieteam van Finabank:

Het directieteam van Finabank: jaarverslag 2014 2 jaarverslag 2014 Het directieteam van Finabank: Van links naar rechts op de foto: Almar Giesberts, Chief Commercial Officer Eblein G. Frangie, Chief Executive Officer Coenraad Valk,

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Rabobank Groep Jaarverslag 2005 Rabobank Groep Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie