SEQUENTIE-STRUCTUUR. Oefening: Dichtheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEQUENTIE-STRUCTUUR. Oefening: Dichtheid"

Transcriptie

1 SEQUETIE-STRUCTUUR Oefening: Dichtheid geef diameter vd bol(m) //Declaratie input variabelen double diameter; double soortmassa; //Declaratie variabelen voor tussenresultaten double volume; diameter //Declaratie output variabelen double massa; //Vraag diameter(m) aan gebruiker Console.Write("Geef de diameter v/d bol (m) :"); geef soortelijke massa van het materiaal(kg/m 3 ) //Lees diameter binnen in voorziene variabele diameter = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); soortmassa //Vraag soortelijke massa in kg/m³ Console.Write("Geef de soortelijke massa vd stof waaruit de bol is opgebouwd :"); soortmassa = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Bereken volume in m³ volume = (4.0 / 3) * Math.PI * Math.Pow((diameter / 2), 3); //Bereken massa in kg massa = volume * soortmassa; volume = (4/3).. (diameter/2) 3 //Toon massa op scherm Console.WriteLine("\n\nHet gewicht van de bol met volume " + volume + "m³" + "\nbedraagt :\n" + massa + "kg"); massa = volume. soortmassa //Wacht op ETER massa

2 SEQUETIE-STRUCTUUR Oefening: Draagkracht geef hoogte in cm hoogte geef breedte in cm breedte //input variabelen declareren double hoogte, breedte, lengte; //output variabelen declareren double maxgewicht; //Vraag hoogte in cm Console.Write("Geef hoogte in cm:"); //Lees hoogte binnen in de voorziene variabele hoogte = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Vraag breedte in cm Console.Write("Geef breedte in cm:"); //Lees breedte binnen in de voorziene variabele breedte = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Vraag lengte in cm Console.Write("Geef lengte in cm:"); //Lees lengte binnen in cm lengte = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); geef lengte in cm //Bereken maxgewicht maxgewicht = (19 * breedte * (Math.Pow(hoogte, 2))) / lengte; //Toon resultaat van de berekening Console.WriteLine("Het maximale gewicht die aan het uiteinde vd balk" + " kan worden gedragen\n= " + maxgewicht + "kg"); lengte //Wacht op ETER maxgewicht = (19 x breedte x (hoogte) 2 ) / lengte maxgewicht

3 SEQUETIE-STRUCTUUR Oefening: Even geef getal1 //input variabelen int getal1; int getal2; //output variabelen int restadeling; getal1 //Vraag getal1 Console.Write("Geef een geheel getal1 in :"); //Lees getal1 in getal1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); geef getal2 //Vraag getal2 Console.Write("Geef een geheel getal2 in(niet gelijk aan 0) :"); getal2 //Lees getal2 in getal2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //Bereken de rest na deling met de modulo-operator restadeling = getal1 % getal2; //Schrijf de rest na deling op het scherm Console.WriteLine("De rest na deling = " + restadeling); restadeling = getal1 mod getal2 //Wachten op ETER restadeling

4 SEQUETIE-STRUCTUUR Oefening: Kwadraat geef getal getal kwadraat = (getal) 2 //input variabelen declareren double getal; //output variabelen declareren double kwadraat; //Vraag de gebruiker om een getal Console.Write("Geef een getal:"); //Lees dit getal in getal = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Bereken kwadraat kwadraat = Math.Pow(getal, 2); //Toon het resultaat op het scherm Console.WriteLine("Het kwadraat van " + getal + " is " + kwadraat); kwadraat //Wacht op ETER

5 SEQUETIE-STRUCTUUR Oefening: Loon geef brutouurloon brutouurloon geef normaleuren normaleuren geef overuren overuren //inputvariabelen declareren double brutouurloon; double normaleuren; double overuren; //outputvariabelen declareren double brutoloon; //bruto uurloon vragen Console.Write("Geef je bruto uurloon in euro:"); //lees bruto uurloon binnen in de voorziene variabele brutouurloon = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //aantal 'normale' gewerkte uren vragen Console.Write("Geef je normale gewerkte uren:"); //lees aantal 'normaal' gewerkte uren binnen in de voorziene variabele normaleuren = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //aantal overuren vragen Console.Write("Geef het aantal overuren:"); //lees aantal overuren binnen in de voorziene variabele overuren = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //Effectieve brutoloon berekenen in 2 stappen(eerst normaal brutoloon //--> dan overuren erbij tellen) brutoloon = normaleuren * brutouurloon; brutoloon = brutoloon + (overuren * (brutouurloon * (1 + (5.0 / 10)))); // integer/integer=integer: 5/10=0 //Effectief brutoloon tonen op scherm Console.WriteLine("Uw effectieve bruto loon bedraagt : " + brutoloon + "EURO"); brutoloon = normaleuren x brutouurloon //Wachten op ETER brutoloon = brutoloon + [overuren x (brutouurloon(1+ 5/10))] brutoloon

6 SEQUETIE-STRUCTUUR Oefening: Som en gemiddelde geef getal1 getal1 geef getal2 getal2 som = getal1 + getal2 //4 variabelen declareren voor later gebruik //voor input double getal1; double getal2; //voor output double som; double gemiddelde; //Vraag een 1ste getal Console.Write("Geef getal1:"); //Sla zijn waarde op in de variabele met AAM getal1 getal1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Vraag een 2de getal Console.Write("Geef getal2:"); //Sla zijn waarde op in de variabele met AAM getal2 getal2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Bereken de som som = getal1 + getal2; //Bereken het gemiddelde gemiddelde = som / 2; //Schrijf de som Console.WriteLine("De som bedraagt:" + som); gemiddelde = som/2 //Schrijf het gemiddelde Console.WriteLine("Het gemiddelde is:" + gemiddelde); som //Deze regel zodat je het resultaat kan bekijken gemiddelde

7 SELECTIE-STRUCTUUR Oefening: Deling geef getal1 //Declaratie van inputvariabelen double getal1; double getal2; //Declaratie van output variabelen double resultaat; getal1 geef getal2 getal2 getal1 >= getal2 //Vraag een eerste getal Console.Write("Geef een eerste getal in:"); //Lees dit getal binnen in de variabele getal1 getal1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Vraag een tweede getal Console.Write("Geef een tweede getal in:"); //Lees dit getal binnen in de variabele getal2 getal2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); if (getal1 >= getal2) resultaat = getal1 / getal2; resultaat = getal2 / getal1; resultaat = getal1/getal2 resultaat = getal2/getal1 //Druk dit resultaat af op scherm Console.WriteLine("Het resultaat = " + resultaat); //Wacht op ETER resultaat

8 SELECTIE-STRUCTUUR geef beginuren Oefening: Duurtijd beginuren geef beginmin //declaratie input variabelen int beginuren; int beginmin; int duururen; int duurmin; beginmin //declaratie output variabelen -> GEE int einduren; int eindmin; duururen duururen duurmin duurmin beginuren + duururen > 24 //Vraag BEGIUUR in URE aan de gebruiker Console.Write("Geef BEGI URE: "); //Lees deze waarde binnen in de variabele beginuren beginuren = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //Vraag BEGIUUR in MIUTE aan de gebruiker Console.Write("Geef BEGI MIUTE: "); //Lees deze waarde binnen in de variabele beginmin beginmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //Vraag DUURTID in URE aan de gebruiker Console.Write("Geef DUURTID URE: "); //Lees deze waarde binnen in variabele duururen duururen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //Vraag DUURTID in MIUTE aan de gebruiker Console.Write("Geef DUURTID MIUTE: "); //Lees deze waarde binnen in variabele duurmin duurmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if ((beginuren + duururen) > 24) einduren = (beginuren + duururen) % 24; einduren = beginuren + duururen; einduren = (beginuren + duururen) MOD 24 beginmin + duurmin > 59 einduren = beginuren + duururen if ((beginmin + duurmin) > 59) einduren = einduren + ((beginmin + duurmin) / 60); eindmin = (beginmin + duurmin) % 60; eindmin = beginmin + duurmin; //Schrijf einduur en eindminuut Console.WriteLine("HET EID UUR = " + einduren +"H"+ eindmin+"m"); einduren = einduren + [(beginmin + duurmin)/60] eindmin = beginmin + duurmin //Wacht tot ETER eindmin = (beginmin + duurmin) MOD 60 einduren eindmin

9 geef getal1 SELECTIE-STRUCTUUR Oefening: Eenvoudige sortering getal1 geef getal2 getal2 geef getal3 getal3 getal1 > getal2 //Declaratie variabelen double getal1; double getal2; double getal3; double grootste; double middenste; double kleinste; //Schrijf getal 1 Console.Write("Geef een eerste getal:"); //Inlezen getal1 getal1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Schrijf getal 2 Console.Write("Geef een tweede getal:"); //Inlezen getal1 getal2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Schrijf getal 3 Console.Write("Geef een derde getal:"); //Declaratie van variabele getal 3 + Inlezen getal1 getal3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); grootste = getal1 kleinste = getal2 grootste = getal2 kleinste = getal1 /***********************/ if (getal1 > getal2) grootste = getal1; kleinste = getal2; grootste = getal2; kleinste = getal1; getal3 > grootste middenste = grootste getal3 > kleinste middenste = getal3 middenste = kleinste /***********************/ if (getal3 > grootste) middenste = grootste; grootste = getal3; if (getal3 > kleinste) middenste = getal3; middenste = kleinste; kleinste = getal3; grootste = getal3 kleinste = getal3 Console.WriteLine("GROOTSTE=" + grootste); Console.WriteLine("MIDDESTE=" + middenste); Console.WriteLine("KLEISTE=" + kleinste); Console.WriteLine("\n\n"); grootste - middenste - kleinste //Wacht op ETER

10 SELECTIE-STRUCTUUR Oefening: Examens geef punten Wiskunde op 10 puntenwis //Declaratie van de variabelen double puntwis; double puntfys; double puntchem; //Vraag om de punten voor Wiskunde Console.Write("Geef de punten voor wiskunde op 10: "); //Lees deze waarde binnen in de voorziene variabele puntwis = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); puntenwis >= 6 //Test een 1e voorwaarde tot slagen testen: Wiskunde >= 6 op 10 if (puntwis >= 6) //Vraag om de punten voor Fysica Console.Write("Geef de punten voor fysica op 10: "); //Lees deze waarde binnen in de voorziene variabele puntfys = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); geef punten Fysica op 10 iet geslaagd //Vraag om de punten voor Chemie Console.Write("Geef de punten voor chemie op 10: "); //Lees deze waarde binnen in de voorziene variabele puntchem = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); puntenfys geef punten Chemie op 10 puntenchem //Test de 2e voorwaarde: Fysica en chemie samen minstens 12 if (puntfys + puntchem >= 12) Console.WriteLine("Geslaagd!"); Console.WriteLine("iet geslaagd!"); Console.WriteLine("REDE: e behaalt geen 12/20 voor" + " fysica en chemie samen"); Console.WriteLine("iet geslaagd!"); Console.WriteLine("REDE: e behaalt geen 6/10 voor wiskunde"); puntenfys + puntenchem >= 12 //Wacht op ETER Geslaagd! iet geslaagd

11 SELECTIE-STRUCTUUR Oefening: Factuur geef bedrag bedrag bedrag > //variabelen declaratie double bedrag; //Vraag bedrag Console.Write("Geef bedrag : "); //Lees bedrag in bedrag = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Selectie-structuur: VRAAG? bedrag > if (bedrag > 10000) bedrag = bedrag * (1 - (3.0 / 100)); //Schrijf resultaat Console.WriteLine("Het factuur eindbedrag = " + bedrag); bedrag = bedrag x [1-(3/100)] //Wacht op ETER bedrag

12 geef aantal kinderen SELECTIE-STRUCTUUR Oefening: Kindergeld aantal geef maandloon loon bedrag = 25 x aantal //Declaratie variabelen int aantal; double loon; double bedrag; //Vraag aantal Console.Write("Geef aantal kinderen:"); //Lees waarde binnen in de voorziene variabele aantal = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //Vraag loon Console.Write("Geef maandloon:"); //Lees waarde binnen in de voorziene variabele loon = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //25 euro per kind bedrag = 25 * aantal; aantal >=3 bedrag = bedrag + [(aantal-2) x 12.50] aantal >= 5 bedrag = bedrag + [(aantal-4) x 7.50] //Selectie -> aantal>=3? if (aantal >= 3) bedrag = bedrag + ((aantal - 2) * 12.50); if (aantal >= 5) bedrag= bedrag + ((aantal-4)*7.5); //loon > 2000 of loon <= 500 if(loon <= 500) bedrag = bedrag * (1+(25.0/100)); if(loon > 2000) bedrag = bedrag * (1-(45.0/100)); //Schrijf bedrag Console.WriteLine("Het kindergeld bedraagt:" + bedrag + " euro"); loon <= 500 //Wacht op ETER bedrag = bedrag x [1+(25/100)] loon > 2000 bedrag = bedrag x [1-(45/100)] bedrag

13 SELECTIE-STRUCTUUR Oefening: Leeftijd geef leeftijd leeftijd //declaratie input variabelen int leeftijd; //declaratie output variabelen -> GEE //Vraag leeftijd aan de gebruiker Console.Write("Geef je leeftijd : "); //Lees deze waarde binnen in de variabele leeftijd leeftijd = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); leeftijd >= 18 Geen toegang voor minderjarigen if (leeftijd >= 18) Console.WriteLine("\nGeen toegang voor minderjarigen!"); //Wacht tot ETER

14 SELECTIE-STRUCTUUR Oefening: Rechthoek geef opp //Declaratie van de input-variabelen double opp; double breedte; //Declaratie van de output-variabelen double lengte; opp //Vraag de gebruiker de oppervlakte Console.Write("Geef de oppervlakte(m²):"); //Lees deze binnen in de variabele opp opp = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); geef breedte //Vraag de gebruiker de breedte Console.Write("Geef de breedte(m):"); breedte breedte!= 0 //Lees deze binnen in de variabele breedte breedte = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Test of de breedte 0 is. Delen door nul is niet mogelijk met een computer. if (breedte!= 0) lengte = opp / breedte; Console.WriteLine("Delen door 0 niet toegelaten!"); lengte = 0; lengte = opp/breedte lengte Delen door 0 niet toegelaten! //Schrijf het resultaat v/d berekening if (lengte!= 0) Console.WriteLine("De lengte van de rechthoek bedraagt:" + lengte + "m"); //Wacht op ETER

15 HERHALIG-STRUCTUUR Oefening: Gokken gokteller=1; teradengetal=5; gok; int teradengetal = 5; //het te raden getal = geheel getal tussen 1 en 10 int gokteller = 1; int gok; //hier gaan we de tussentijdse gok waarde bijhouden //Vraag een getal aan de gebruiker tussen 1 en 10 Console.WriteLine("Doe een gok tussen "); doe een gok tussen //Lees dit getal binnen in de integer: gok gok = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); gok //Test of dit een goeie gok is of niet? if (gok == teradengetal) Console.WriteLine("e gokte correct in " + gokteller + " beurten"); gok = teradengetal HERHAAL doe een gok tussen while (gok!= teradengetal) //Vraag een getal aan de gebruiker tussen 1 en 10 Console.WriteLine("Doe een gok tussen "); //Lees dit getal binnen in de integer: gok gok = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //Verhoog je lus teller met 1 gokteller = gokteller + 1; Console.WriteLine("e gokte correct in " + gokteller + " beurten"); //Wacht op ETER gok gokteller = gokteller + 1 gok!= teradengetal e gokte correct in gokteller beurten e gokte correct in gokteller beurten

16 HERHALIG-STRUCTUUR Oefening: Min en Max teller = 1; getal; grootste; kleinste; geef getal in: teller = teller + 1 geef getal in: getal teller = 10 getal getal > grootste grootste grootste = getal grootste = getal kleinste kleinste = getal getal < kleinste HERHAAL kleinste = getal 1 2 3

17 HERHALIG-STRUCTUUR Oefening: Min en Max //Declaratie en initialisatie van nodige variabelen int teller = 1; double getal; double grootste; double kleinste; //Vraag een eerste getal Console.Write("Geef getal in:"); //Lees getal binnen in de voorziene variabele //De voorziene variabele is een double (dus deze string converteren) getal = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Het eerst ingegeven getal beschouw ik als zowel het grootste als het kleinste grootste = getal; kleinste = getal; //while lus while (teller!= 10) Console.Write("Geef getal in:"); getal = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); if (getal > grootste) grootste = getal; if(getal < kleinste) kleinste = getal; //tel 1 op bij de variabele die het aantal doorlopen lussen bijhoudt teller = teller + 1; //We zijn nu uit de lus en schrijven de resultaten Console.WriteLine("Grootste getal=" + grootste); Console.WriteLine("Kleinste getal=" + kleinste); //Wacht op ETER

18 HERHALIG-STRUCTUUR Oefening: Reeks van Gregory lusteller=0; aantaltermen; noemer=1; result=0; temp; geef gewenst aantal termen: aantaltermen //Declaratie en initialisatie van variabelen int lusteller = 0; int aantaltermen; //double teller = 1; (is altijd getal 1!) double noemer =1; double result = 0; double temp; //Vraag input van de gebruiker. hoeveel termen? Console.Write("Geef gewenst aantal termen:"); aantaltermen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //We gaan de while lus binnen while (lusteller <= (aantaltermen 1)) temp = 1 / noemer; HERHAAL temp = 1/noemer lusteller mod 2 = 0 (oneven) if (lusteller % 2 == 0) //even? result = result + temp; //Console.Write("+" "/" + noemer); result = result temp; //Console.Write(" " "/" + noemer); noemer = noemer + 2; lusteller = lusteller + 1; (even) //Schrijf eindresultaat op het sherm Console.WriteLine("uw benadering van het getal PI = " + (4 * result)); result = result + temp result = result - temp //Wacht op ETER noemer = noemer + 2 lusteller = lusteller + 1 lusteller >= aantaltermen-1 resultaat

19 HERHALIG-STRUCTUUR Oefening: Teller WHILE teller = 0 int teller = 0; HERHAAL //While statement : 0 of meer keren uitgevoerd while (teller <= 99) teller = teller + 1; Console.WriteLine(teller); teller = teller + 1 teller //Wacht op enter teller <= 99 DO-WHILE ( Lus wordt minstens 1 keer uitgevoerd!) int teller = 0; //Do While Statement : wordt minstens 1 keer uitgevoerd do teller = teller + 1; Console.WriteLine(teller); while (teller <= 99); //Wacht op enter

20 posteller = 0; negteller = 0; nulteller = 0; sompos = 0; someg = 0; gempos = 0; gemeg = 0; HERHALIG-STRUCTUUR Oefening: Temperatuur geef temperatuur temp temp = 99 HERHAAL temp >= 0 posteller=posteller+1 negteller=negteller+1 sompos=sompos+temp someg=someg+temp gempos= sompos / posteller gemeg= someg / negteller temp = 0 nulteller=nulteller+1 geef temperatuur temp temp = 99 er werden geen temperaturen ingegeven posteller; negteller; nulteller; gempos; gemeg;

21 HERHALIG-STRUCTUUR //Declaratie en initialisatie van telvariabelen int posteller = 0; int negteller = 0; int nulteller = 0; //Declaratie en initialisatie van onze berekeningsparameters double sompos = 0; double someg = 0; double gempos = 0; double gemeg = 0; //Declaratie en initialisatie van een variabele voor tussentijdse opslag van waarden double temp = 0; //Vraag een eerste waarde aan de gebruiker Console.Write("Geef temperatuur in C : "); temp = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Oefening: Temperatuur //In geval de gebruiker onmiddellijk 99 mocht ingeven, dan moet je uit het programma gaan //en op je scherm afdrukken dat er geen waarden zijn ingegeven if (temp == 99) Console.WriteLine("Er werden geen temperaturen ingegeven"); //Is uw eerste ingave geen 99, dan wordt dit beschouwd als een temperatuur(positief of negatief) do if (temp >= 0) // test of onze ingave positief is (0 is ook positief getal, vandaar >= ) posteller = posteller + 1; //tel telkens 1 bij als temp>=0 sompos = sompos + temp; //de som van alle ingegeven positieve temperaturen(0 hoort bij de positieve getallen!) gempos = sompos / posteller; //Met de 2 voorgaande waarden kan je het gemiddelde berekenen //Is deze positieve temperatuur ook nog eens nul dan tellen we deze bij de aantal nul temperaturen teller if (temp == 0) nulteller = nulteller + 1; //is het wel een positief getal maar niet gelijk aan 0, dan doe je uiteraard niets! // blijkt dat onze ingave negatief is komen we hier terecht negteller = negteller + 1; //tel telkens 1 bij als temp<0 someg = someg + temp; //de som van alle ingegeven negatieve temperaturen gemeg = someg / negteller; //Met de 2 voorgaande waarden kan je het gemiddelde berekenen Console.Write("Geef temperatuur in C : "); temp = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); while (temp!= 99); //is de ingegeven temperatuur gelijk aan 99, dan is deze voorwaarde niet voldaan //dan vlieg je uit de lus, anders blijf je in de lus (ga je dus terug naar DO) //Ingeval je 99 hebt ingegeven bij voorgaande ingave ga je finaal //alle resultaten afdrukken op je scherm!! Console.WriteLine("Aantal positieve temperaturen : " + posteller); Console.WriteLine("Aantal negatieve temperaturen : " + negteller); Console.WriteLine("Aantal nulwaarden : " + nulteller); Console.WriteLine("Gemiddelde van de positieve temperaturen=" + gempos + " C"); Console.WriteLine("Gemiddelde van de negatieve temperaturen=" + gemeg + " C"); //Wacht op ETER

KENMERKENDE CIJFERS EN BENADERINGSREGELS

KENMERKENDE CIJFERS EN BENADERINGSREGELS Correctiesleutel 2.06-2.07 KENMERKENDE CIJFERS EN BENADERINGSREGELS 1 Geef telkens telkens het kenmerkend deel, het aantal kenmerkende cijfers en de meetnauwkeurigheid. [De volgorde van opgaven en oplossingen

Nadere informatie

Controle structuren. Keuze. Herhaling. Het if statement. even1.c : testen of getal even of oneven is. statement1 statement2

Controle structuren. Keuze. Herhaling. Het if statement. even1.c : testen of getal even of oneven is. statement1 statement2 Controle structuren De algemene vorm: 1 bloks door middel van indentatie Keuze Herhaling if expressie :...... In de volgende vorm is het else gedeelte weggelaten: if expressie :... Het if keuze- of conditioneel

Nadere informatie

Small Basic Console Uitwerking opdrachten

Small Basic Console Uitwerking opdrachten Opdracht 1 3 getallen => inlezen Gemiddelde uitrekenen Resultaat afdrukken TextWindow.WriteLine("Dit programma berekend het gemiddelde van drie door U in te voeren getallen.") TextWindow.Write("Voer getal

Nadere informatie

PROS1E1 Gestructureerd programmeren in C Dd/Kf/Bd

PROS1E1 Gestructureerd programmeren in C Dd/Kf/Bd Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Toekenning- en herhalingsopdrachten (for loop)... 2 2.1 De wet van Ohm... 3 2.2 De spaarrekening... 3 2.3 De transformator... 3 3 Keuze- en herhalingsopdrachten (if, switch,

Nadere informatie

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen:

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 1) Haakjes wegwerken 2) Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts 3) Optellen en aftrekken van links naar rechts Schrijf ALLE stappen ONDER

Nadere informatie

extra oefening algoritmiek - antwoorden

extra oefening algoritmiek - antwoorden extra oefening algoritmiek - antwoorden opgave "Formule 1" Maak een programma dat de gebruiker drie getal A, B en C in laat voeren. De gebruiker zorgt ervoor dat er positieve gehele getallen worden ingevoerd.

Nadere informatie

Small Basic Programmeren Text Console 2

Small Basic Programmeren Text Console 2 Oefening 1: Hoogste getal Je leest een reeks positieve gehele getallen in totdat je het getal 0 (nul) invoert. Daarna stopt de invoer en druk je een regel af met het hoogste getal uit de reeks. Voorbeeld:

Nadere informatie

van PSD naar JavaScript

van PSD naar JavaScript 2015 van PSD naar JavaScript F. Vonk versie 2 19-9-2015 inhoudsopgave 1. inleiding... - 2-2. ontwikkelomgeving... - 3-3. programmeerconcepten... - 4 - statement... - 4 - sequentie... - 4 - variabele en

Nadere informatie

1.1 Rekenen met letters [1]

1.1 Rekenen met letters [1] 1.1 Rekenen met letters [1] Voorbeeld 1: Een kaars heeft een lengte van 30 centimeter. Per uur brand er 6 centimeter van de kaars op. Hieruit volgt de volgende woordformule: Lengte in cm = -6 aantal branduren

Nadere informatie

Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub. Belgische Olympiades in de Informatica (duur : maximum 1u15 )

Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub. Belgische Olympiades in de Informatica (duur : maximum 1u15 ) OI 2010 Finale 12 Mei 2010 Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub VOORNAAM :....................................................... NAAM :..............................................................

Nadere informatie

De bouwstenen van het programmeren 1

De bouwstenen van het programmeren 1 De bouwstenen van het programmeren 1 I DE BOUWSTENEN VAN HET PROGRAMMEREN. Een programma is een beschrijving van acties (operaties, opdrachten) die moeten uitgevoerd worden. Deze acties spelen in op bepaalde

Nadere informatie

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO---

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO--- 3UREOHPHQRSORVVHQPHW9%$WRHSDVVLQJHQELMGHHO Naam. NR : Klas. PC : Datum. 23*$9( Hieronder vind je het algoritme om een bedrag in BEF om te rekenen naar EURO. Zet het algoritme om in programmacode. Noem

Nadere informatie

Basisvaardigheden algebra. Willem van Ravenstein. 2012 Den Haag

Basisvaardigheden algebra. Willem van Ravenstein. 2012 Den Haag Basisvaardigheden algebra Willem van Ravenstein 2012 Den Haag 1. Variabelen Rekenenis het werken met getallen. Er zijn vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Verder ken

Nadere informatie

Informatica: C# WPO 9

Informatica: C# WPO 9 Informatica: C# WPO 9 1. Inhoud Functies (functies met return-waarde) 2. Oefeningen Demo 1: Som Demo 2: Min en max of array Demo 3: Retourneer array van randomwaarden A: Absolute waarde A: Afstand A: Aantrekkingskracht

Nadere informatie

Oefeningen Java Oplossingen

Oefeningen Java Oplossingen Oefeningen Java en Opgave 1 Is de uitvoer van het volgende code-fragment (a), (b) of (c)? System.out.print("A"); System.out.println("B"); System.out.print("C\n"); System.out.print("D" + "E"); System.out.print("F");

Nadere informatie

Recursie: definitie. De som van de kwadraten van de getallen tussen m en n kan als volgt gedefinieerd worden:

Recursie: definitie. De som van de kwadraten van de getallen tussen m en n kan als volgt gedefinieerd worden: Recursie: definitie Een object wordt recursief genoemd wanneer het partieel bestaat uit of partieel gedefinieerd is in termen van zichzelf. Recursie wordt gebruikt bij wiskundige definities, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Oefeningen in verband met tweedegraadsvergelijkingen

Oefeningen in verband met tweedegraadsvergelijkingen Oefeningen in verband met tweedegraadsvergelijkingen l. e omtrek van een rechthoek is 8 m en de diagonaal 10 m. Welke afmetingen heeft deze rechthoek?. Bereken x zodat de opp van de rechthoek even groot

Nadere informatie

Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden.

Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden. 2 Programmeren 2.1 Computerprogramma s Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden. (=sequentie) Niet alle instructies

Nadere informatie

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Algemeen Een herhaal structuur een is programmeertechniek waarbij bepaalde Java instructies worden herhaald net zo lang tot een bepaalde voorwaarde is bereikt. Een

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, , Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2.

Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, , Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, 14.00-15.30, Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Dit tentamen bestaat uit twee delen. Deel 1 (14.00-14.45, gesloten

Nadere informatie

6.0 Voorkennis AD BC. Kruislings vermenigvuldigen: Voorbeeld: 50 10x. 50 10( x 1) Willem-Jan van der Zanden

6.0 Voorkennis AD BC. Kruislings vermenigvuldigen: Voorbeeld: 50 10x. 50 10( x 1) Willem-Jan van der Zanden 6.0 Voorkennis Kruislings vermenigvuldigen: A C AD BC B D Voorbeeld: 50 0 x 50 0( x ) 50 0x 0 0x 60 x 6 6.0 Voorkennis Herhaling van rekenregels voor machten: p p q pq a pq a a a [] a [2] q a q p pq p

Nadere informatie

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1]

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] 4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] Voorbeeld 1: 5 x 3 = 15 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15) Voorbeeld 2: 5 x -3 = -15 (-3 +-3 +-3 +-3 +-3 = -3-3 -3-3 -3 = -15) Voorbeeld 3: -5 x 3 = -15 Afspraak: In plaats

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

1. De afstand van onweer in kilometer bereken je door de tijd tussen bliksemflits en donder te delen door 3.

1. De afstand van onweer in kilometer bereken je door de tijd tussen bliksemflits en donder te delen door 3. Uitwerkingen practicum ontluikende algebra Vuistregels Geef de vuistregels weer met wiskundige symbolen.. De afstand van onweer in kilometer bereken je door de tijd tussen bliksemflits en donder te delen

Nadere informatie

Pascal uitgediept Data structuren

Pascal uitgediept Data structuren Pascal uitgediept Data structuren MSX Computer & Club Magazine nummer 68-juni/juli 1994 Herman Post Scanned, ocr ed and converted to PDF by HansO, 2001 In deze aflevering wordt bekeken hoe zelf een datastructuur

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Programmeren in Java les 3

Programmeren in Java les 3 4 september 2015 Deze les korte herhaling vorige week loops methodes Variabelen Soorten variabelen in Java: integer: een geheel getal, bijv. 1,2,3,4 float: een gebroken getal, bijv. 3.1415 double: een

Nadere informatie

5.1 Herleiden [1] Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) 2 = a 2 b 2

5.1 Herleiden [1] Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) 2 = a 2 b 2 Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) = a b 5.1 Herleiden [1] Voorbeeld 1: (a + 5)(a 6) (a + 5)(-a + 7) = a 6a + 5a 30 ( a + 14a 5a + 35) = a 6a + 5a 30

Nadere informatie

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Inhoud Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Operaties op numerieke datatypen Evaluatie van expressies, bindingssterkte Assignment operaties en short-cut operatoren Controle

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden enz 23/5/2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden enz 23/5/2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden enz 23/5/2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren:

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren: V. Arrays A. Wat zijn arrays? Een array is een verzameling van variabelen. Ze hebben allen dezelfde naam en hetzelfde type. Men kan ze van elkaar onderscheiden door een volgnummer, index genoemd. Enkele

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 5 e 5,00 e 3,70 e 6,58 5 e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 e 3,9) 5 e 5,00 3 e 5, 5 e 5,00 e 0,8 5 e,7 V-a 6 3 5 36 9 5 7 b 9 (5 ) 5 9 (5 ) 5 9 5 c 0 3 6 5 000

Nadere informatie

Zelftest Inleiding Programmeren

Zelftest Inleiding Programmeren Zelftest Inleiding Programmeren Document: n0824test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST INLEIDING PROGRAMMEREN Deze

Nadere informatie

Programmeeropgaven. Sem Prog DD

Programmeeropgaven. Sem Prog DD Programmeeropgaven Sem Prog DD EENVOUDIGE SEQUENTIES SomVanTweeGetallen Rechthoek Trein Trein: formulier Einstein Rapport Autokost Factuur CONSTANTEN Utopia Utopia KEUZESTRUCTUUR IF THEN ELSE END

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste Ronde. Vlaamse Wiskunde Olympiade 989-990: Eerste Ronde De eerste ronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen, opgemaakt door de jury van VWO Het quoteringssysteem werkt als volgt: een deelnemer start met 0 punten, per

Nadere informatie

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting?

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting? Inhoud Computervaardigheden Hoofdstuk 4 Scripting (Let op: dit is enkel voor studenten Biologie.) Dit hoofdstuk bekijkt heel kort de basis van scripting. - Opstellen van functies. - Conditionele code.

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

EXACT- Periode 1. Hoofdstuk Grootheden. 1.2 Eenheden.

EXACT- Periode 1. Hoofdstuk Grootheden. 1.2 Eenheden. EXACT- Periode 1 Hoofdstuk 1 1.1 Grootheden. Een grootheid is in de natuurkunde en in de chemie en in de biologie: iets wat je kunt meten. Voorbeelden van grootheden (met bijbehorende symbolen): 1.2 Eenheden.

Nadere informatie

2 REKENEN MET BREUKEN 3. 2.3 Optellen van breuken 6. 2.5 Aftrekken van breuken 9. 2.7 Vermenigvuldigen van breuken 11. 2.9 Delen van breuken 13

2 REKENEN MET BREUKEN 3. 2.3 Optellen van breuken 6. 2.5 Aftrekken van breuken 9. 2.7 Vermenigvuldigen van breuken 11. 2.9 Delen van breuken 13 REKENEN MET BREUKEN. De breuk. Opgaven. Optellen van breuken 6. Opgaven 8. Aftrekken van breuken 9.6 Opgaven 9.7 Vermenigvuldigen van breuken.8 Opgaven.9 Delen van breuken.0 Opgaven. Een deel van een deel.

Nadere informatie

OPDRACHT Opdracht 2.1 Beschrijf in eigen woorden wat het bovenstaande PSD doet.

OPDRACHT Opdracht 2.1 Beschrijf in eigen woorden wat het bovenstaande PSD doet. Les C-02: Werken met Programma Structuur Diagrammen 2.0 Inleiding In deze lesbrief bekijken we een methode om een algoritme zodanig structuur te geven dat er gemakkelijk programmacode bij te schrijven

Nadere informatie

POD1 - Hoofdstuk 1: Inleiding

POD1 - Hoofdstuk 1: Inleiding POD1 - Hoofdstuk 1: Inleiding 2/59 POD1 - Hoofdstuk 1: Inleiding Stijn Lievens (Stijn.Lievens@hogent.be) Noemie Slaats (Noemie.Slaats@hogent.be) Lieven Smits (Lieven.Smits@hogent.be) Martine Van Der Weeen

Nadere informatie

Online c++ leren programmeren:

Online c++ leren programmeren: Online c++ leren programmeren: Inhoud 1)Waar vind ik een c++ compiler?... 2 2)Hoe start ik een programma in c++?... 2 3)Een eerste c++ programma:... 3 Een eerste programma schrijven:... 3 Mijn eerste programma

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester.

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester. In onderstaande oefeningen zijn kleuren gebruikt. Deze dienen aleen om de structuren makkelijker terug te kunnen herkennen. Ze worden niet standaard zo gebruikt. De dunne rood/roze balken zijn ook geen

Nadere informatie

Onthoudboekje rekenen

Onthoudboekje rekenen Onthoudboekje rekenen Inhoud 1. Hoofdrekenen: natuurlijke getallen tot 100 000 Optellen (p. 4) Aftrekken (p. 4) Vermenigvuldigen (p. 5) Delen (p. 5) Deling met rest (p. 6) 2. Hoofdrekenen: kommagetallen

Nadere informatie

Project 2: LOTTO simulatie Programmeren I

Project 2: LOTTO simulatie Programmeren I Project 2: LOTTO simulatie Programmeren I K. van Assche - H. Gruyaert 1 Inleiding Schrijf een java programma dat het spel van de nationale loterij, de Lotto simuleert. De communicatie met de gebruiker

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde vmbo gl/tl 2008 - II OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter. oppervlakte cirkel = π straal 2

Eindexamen wiskunde vmbo gl/tl 2008 - II OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter. oppervlakte cirkel = π straal 2 OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter oppervlakte cirkel = π straal 2 inhoud prisma = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud kegel = 1 3 oppervlakte

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Deel C. Breuken. vermenigvuldigen en delen

Deel C. Breuken. vermenigvuldigen en delen Deel C Breuken vermenigvuldigen en delen - 0 Sprongen op de getallenlijn. De sprongen op de getallenlijn zijn even groot. Schrijf passende breuken of helen bij de deelstreepjes. 0 Welk eindpunt wordt bereikt

Nadere informatie

wiskunde CSE GL en TL

wiskunde CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten

Nadere informatie

Programmeren met de TI84

Programmeren met de TI84 Programmeren met de TI84 Dominiek Ramboer VTI Oostende De programmeertaal die gebruikt wordt om de rekenmachine te programmeren gelijkt goed op de programmeertaal BASIC. Daarom heet ze ook TI-BASIC. Een

Nadere informatie

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python.

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. 1 Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. Voordat je leert programmeren, moet je jouw pc zo instellen dat

Nadere informatie

[8] De ene 1 is de andere niet

[8] De ene 1 is de andere niet [8] De ene 1 is de andere niet Volg mee via 08_Types.py In de volgende leerfiche gaan we rekenen met Python. Dat kan je in een programma doen, maar dat kan je ook gewoon vanuit het Shell-venster doen.

Nadere informatie

Medische rekenen AJK

Medische rekenen AJK Medische rekenen AJK Herhaling Optellen, aftrekken en breuken Optellen Voorbeeld optellen 122

Nadere informatie

Jörg R. Hörandel Afdeling Sterrenkunde.

Jörg R. Hörandel Afdeling Sterrenkunde. Jörg R. Hörandel Afdeling Sterrenkunde http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1213 1 Alle mensen moeten op blackboard ingeschreven zijn! 2 http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1213 3 eindcijfer:

Nadere informatie

Programmeren met Arduino-software

Programmeren met Arduino-software Programmeren met Arduino-software De software waarin we programmeren is Arduino IDE. Deze software is te downloaden via www.arduino.cc. De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op C en

Nadere informatie

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2. Omschrijving Rekenen en Wiskunde Getallen 2

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2. Omschrijving Rekenen en Wiskunde Getallen 2 Getallen 2 Getallen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo worden aangeleerd, geoefend en toegepast. Doelgroep

Nadere informatie

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde

8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde 8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a 6b 8c = -720abc 1) Vermenigvuldigen cijfers (let op teken) 2) Letters op alfabetische volgorde Optellen: 5a + 3b + 2a + 6b = 7a + 9b 1) Alleen gelijksoortige

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni uur

Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni uur Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 7 punten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

Vergelijkingen met één onbekende

Vergelijkingen met één onbekende - 89 - Hoofdstuk 3: ergelijkingen met één onbekende Opgave boek pag 67 nr. 5: Los op in R a. 3 ( + ) 4 7.................. {... }... proef : 1 e lid :... e lid :... b. ( 3 ) + 7 5 ( )........................

Nadere informatie

schrijf "Geef een geheel getal" schrijf "Ik tel er 3 bij op" schrijf "De uitkomst is: ", UITKOMST schrijf "Wat is je voornaam?"

schrijf Geef een geheel getal schrijf Ik tel er 3 bij op schrijf De uitkomst is: , UITKOMST schrijf Wat is je voornaam? PSD-opdrachten bij de basisstructuur opeenvolging/sequentie 1. Een geheel getal inlezen en tel 3 bij op. schrijf "Geef een geheel getal" UITKOMST := GETAL + 3 schrijf "Ik tel er 3 bij op" schrijf "De uitkomst

Nadere informatie

Foutenberekeningen Allround-laboranten

Foutenberekeningen Allround-laboranten Allround-laboranten Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEERDOELEN :... 3 1. INLEIDING.... 4 2. DE ABSOLUTE FOUT... 5 3. DE KOW-METHODE... 6 4. DE RELATIEVE FOUT... 6 5. GROOTHEDEN VERMENIGVULDIGEN EN DELEN....

Nadere informatie

3.1 Haakjes wegwerken [1]

3.1 Haakjes wegwerken [1] 3.1 Haakjes wegwerken [1] Oppervlakte rechthoek (Manier 1): Opp. = l b = (a + b) c = (a + b)c Oppervlakte rechthoek (Manier 2): Opp. = Opp. Groen + Opp. Rood = l b + l b = a c + b c = ac + bc We hebben

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: functieverloop. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: functieverloop. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: functieverloop 22 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

1.3 Rekenen met pijlen

1.3 Rekenen met pijlen 14 Getallen 1.3 Rekenen met pijlen 1.3.1 Het optellen van pijlen Jeweetnuwatdegetallenlijnisendat0nochpositiefnochnegatiefis. Wezullen nu een soort rekenen met pijlen gaan invoeren. We spreken af dat bij

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Extra oefening - Basis B-a 5x + 6 7x + e 4x + 6 x + 6 x + 3x + 6 4 x 3x 5 x 4 : dus x x 5 : 3 dus x 5 b 9x + 0 34 + x f 8x + 5x + 38 8x + 0 34 3x + 38 8x 4 3x 6 x 4 : 8 dus x 3 x 6 : 3 dus x c 4x + 9 7x

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: Logaritmen en getal e. 23 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: Logaritmen en getal e. 23 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: Logaritmen en getal e 23 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 = 45

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 = 45 15 x 3 = 45 2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 is een product. 15 en 3 zijn de factoren van het product. 15 : 3 = 5 15 : 3 is een

Nadere informatie

Aanvullende tekst bij hoofdstuk 1

Aanvullende tekst bij hoofdstuk 1 Aanvullende tekst bij hoofdstuk 1 Wortels uit willekeurige getallen In paragraaf 1.3.5 hebben we het worteltrekalgoritme besproken. Dat deden we aan de hand van de relatie tussen de (van tevoren gegeven)

Nadere informatie

opdrachten algoritmiek - antwoorden

opdrachten algoritmiek - antwoorden opdrachten algoritmiek - antwoorden Dit zijn de voorbeelduitwerkingen behorende bij de oefeningen algoritmiek. Er zijn altijd veel mogelijke manieren om hetzelfde probleem op te lossen. De voorbeelduitwerking

Nadere informatie

Een topprogrammeur in het OO programmeren is Graig Larman. Hij bedacht de volgende zin:

Een topprogrammeur in het OO programmeren is Graig Larman. Hij bedacht de volgende zin: Java Les 2 Theorie Beslissingen Algemeen Net als in het dagelijks leven worden in software programma s beslissingen genomen, naast het toekennen van waarden aan variabelen zijn beslissingen één van de

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in COBOL - deel I

Zelftest Programmeren in COBOL - deel I Zelftest Programmeren in CBL - deel I Document: n1290test.fm 05/01/2016 ABIS Training & Consulting P.. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CNSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PRGRAMMEREN IN CBL -

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

1 Kettingbreuken van rationale getallen

1 Kettingbreuken van rationale getallen Kettingbreuken van rationale getallen Laten we eens starten met een breuk bijvoorbeeld 37/3 Laten we hier ons kettingbreuk algoritme op los, We concluderen hieruit dat 37 3 3 + 3 + + 37 3 + + + hetgeen

Nadere informatie

Spiekboekje. Knowledgebridge Onderwijs Hein v.d. Velden

Spiekboekje. Knowledgebridge Onderwijs Hein v.d. Velden Spiekboekje Knowledgebridge Onderwijs Hein v.d. Velden 1 rekenen tot 20 verliefde getallen verliefde getallen zijn samen 10 1+9= 2+8= 3+7= 10 4+6= 5+5= 0+10= 2 getallenlijn 20 + plus 7 + 6= 7 + 3 = 10

Nadere informatie

Wiskundige vaardigheden

Wiskundige vaardigheden Inleiding Bij het vak natuurkunde ga je veel rekenstappen zetten. Het is noodzakelijk dat je deze rekenstappen goed en snel kunt uitvoeren. In deze presentatie behandelen we de belangrijkste wiskundige

Nadere informatie

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4 Vaardigheden Wiskunde klas Inhoudsopgave. Breuken. Gelijksoortige termen samennemen. Rekenen met machten. Rekenen met wortels. Algebraïsche producten 6. Ontbinden in factoren 6 7. Eerstegraads vergelijkingen

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 3 maart 2008

Lab Webdesign: Javascript 3 maart 2008 H5: OPERATORS In dit hoofdstuk zullen we het hebben over de operators (of ook wel: operatoren) in JavaScript waarmee allerlei rekenkundige en logische bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Daarbij zullen

Nadere informatie

1 de jaar 2 de graad (2uur) Naam:... Klas:...

1 de jaar 2 de graad (2uur) Naam:... Klas:... Hoofdstuk 1 : Mechanica 1 de jaar de graad (uur) -1- Naam:... Klas:... 1. Basisgrootheden en hoofdeenheden In de Natuurkunde is het vaak van belang om de numerieke waarde van natuurkundige grootheden te

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 1

Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 1 Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 1 1. Inhoud Opfrissing syntax, programmeermethodes, datatypes, functies/procedures, tekenen in C#. Herhaling Informatica 1 ste bachelor. 2. Oefeningen Demo 1: Volume

Nadere informatie

REEKS I. Zaterdag 6 november 2010, 9u

REEKS I. Zaterdag 6 november 2010, 9u TEST INFORMATICA 1STE BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN - ACADEMIEJAAR 2010-2011 REEKS I Zaterdag 6 november 2010, 9u NAAM :... VRAAG 1: MINSTENS [5 PUNTEN] Schrijf een methode minstens(), met twee

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Getallen 1F Doelen Voorbeelden 2F Doelen Voorbeelden

Getallen 1F Doelen Voorbeelden 2F Doelen Voorbeelden A Notatie en betekenis - Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van, symbolen en relaties - Wiskundetaal gebruiken - de relaties groter/kleiner dan - breuknotatie met horizontale streep - teller, noemer,

Nadere informatie

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 2009 c Swier Garst - RGO Middelharnis 2 Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar 24/04/2013 Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar Sint-Ursula-Instituut Rekenprocedures eerste leerjaar Rekenen, hoe doe ik dat? 1. E + E = E 2 + 5 = 7 Ik heb er 2. Er komen er 5 bij. Dat is

Nadere informatie

Informatie over. 5VWO DT51: JavaLogo. Casper Bezemer. Toetsweek 1 13 oktober 2016

Informatie over. 5VWO DT51: JavaLogo. Casper Bezemer. Toetsweek 1 13 oktober 2016 Informatie over 5VWO DT51: JavaLogo Casper Bezemer Toetsweek 1 13 oktober 2016 1 Informatie Voor toets DT51 wordt jou gevraagd Java(Logo) programma s te schrijven. De eerste opdracht is een Krimpfiguur,

Nadere informatie

Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen:

Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen: Eerste stappen in C. Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen: /* Alles wat op meerdere lijnen staat zoals hier is commentaar. */ // Dit is commentaar op 1 lijn. Geldig tot einde

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

2004 Gemeenschappelijke proef Algebra - Analyse - Meetkunde - Driehoeksmeting 14 vragen - 2:30 uur Reeks 1 Notatie: tan x is de tangens van de hoek x, cot x is de cotangens van de hoek x Vraag 1 In een

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.

Nadere informatie

Programmeren (1) Examen NAAM:

Programmeren (1) Examen NAAM: Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien) en geef zowel klad als net af. Bij heel wat vragen moet je zelf Java-code schrijven. Hou dit kort en bondig. Je hoeft

Nadere informatie

handleiding pagina s 994 tot 1004 1 Handleiding 1.2 Huistaken huistaak 26: bladzijde 841 huistaak 29: bladzijde 919 2 Werkboek 3 Posters

handleiding pagina s 994 tot 1004 1 Handleiding 1.2 Huistaken huistaak 26: bladzijde 841 huistaak 29: bladzijde 919 2 Werkboek 3 Posters week 32 les 1 toets en foutenanalyse handleiding pagina s 994 tot 1004 nuttige informatie 1 Handleiding 1.1 Kopieerbladen pagina 808: tijd, afstand, snelheid pagina 840: oppervlakte berekenen (omstructureren)

Nadere informatie

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2 handleiding algebra inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De grote lijn 3 Bespreking per paragraaf 1 Routes in een rooster 4 2 Oppervlakte in een rooster 4 3 Producten 4 4 Onderzoek 5 Tijdpad 9 Materialen voor

Nadere informatie

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter. 70 blok 5 les 23 C 1 Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 60 981 540 C 2 Welke maten horen erbij? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Nadere informatie

7.1 Grafieken en vergelijkingen [1]

7.1 Grafieken en vergelijkingen [1] 7.1 Grafieken en vergelijkingen [1] Voorbeeld: Getekend zijn de grafieken van y = x 2 4 en y = x + 2. De grafieken snijden elkaar in de punten A(-2, 0) en B(3, 5). Controle voor x = -2 y = x 2 4 y = x

Nadere informatie