BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 20 JULI 2011 N. 187 Openbare aanbesteding BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N Belgische Technische Cooperatie Belgische Technische Cooperatie Representatie DR Congo Immeuble CAP IMMO (ex SODIMCA) Croisement avenue Colonel Ebeya et avenue de l'hôpital n H1/1 Commune de la Gombe Kinshasa DR CONGO, CD Kinshasa Contact: DR Congo representatie Meneer Didier Pocet Tel: Adres van het kopersprofiel: Levering van materiaal voor bijstand en het terug op de rails zetten van locomotieven en treinwagons Belangrijkste plaats van levering: in de gebouwen van de Chemin de Fer Urbain (CFU) gelegen in de gebouwen van de SCTP (ex.onatra) Het betreft de levering van materiaal voor bijstand en het terug op de rails zetten van locomotieven en treinwagons. De levering gaat gepaard met de opleiding van vier technici en twee operatoren van de SCTP (ex ONATRA), dit in het kader van de uitvoering van het project "Chemin de Fer Inter Urbain de Kinshasa" met afkorting «CFI». II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: cfr bestek RDC /01 cfr bestek RDC /01 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: cfr bestek RDC /01 cfr bestek RDC /01 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/08/ :00 Datum: 23/08/ :00 Plaats: Belgische Technische Cooperatie, Immeuble CAP IMMO, croisement des avenues Colonel Ebeya et de l'hôpital, N H1/1, commune de la Gombe, Kinshasa Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: open VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011 STAD BRUSSEL, DEPARTEMENT STEDENBOUW-BOUWKUNST, CEL SPECIALE TECHNIEKEN N Stad Brussel, departement Stedenbouw-Bouwkunst, Cel Speciale Technieken Eikstraat, 8, BE-1000 Brussel Contact: MESSIAEN - GRAVELINES Tel: Fax: Dossier 10/2107 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Perceel I : in de gebouwen behorende tot het openbaar domein van de Stad Brussel en van de politiezone Brussel- Hoofdstad/Elsene (gezamenlijke opdracht) - Perceel II : in de gebouwen behorende tot het departement Handel en Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel. Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe elektrische installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken in de volgende gebouwen: Perceel I : gebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene (gezamenlijke opdracht). Perceel II : gebouwen die behoren tot het departement Handel en Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel I : gebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene (gezamenlijke opdracht). Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe elektrische installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken. Perceel 2: Perceel II : gebouwen die behoren tot het departement Handel en Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel. Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe

2 WOENSDAG 20 JULI p. 2 elektrische installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken. Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overeenkomstig art. 17bis, 1 van het K.B. van voor de Belgische inschrijver, of het attest overeenkomstig art. 17bis 2 voor de buitenlandse inschrijver moet bij de offerte gevoegd worden. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Voor perceel I, moet de aannemer voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de onder-categorie P1 klasse 5 of hoger. Voor perceel II, moet de aannemer voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de onder-categorie P1 klasse 2 of hoger. Voor perceel I, moet de aannemer voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de onder-categorie P1 klasse 5 of hoger. Voor perceel II, moet de aannemer voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de onder-categorie P1 klasse 2 of hoger. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 130,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Door storting op rekening nr van de Cel Speciale technieken, Eikstraat, 8 te 1000 Brussel IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/09/ :00 Datum: 06/09/ :00 Plaats: Administratief Centrum van de Stad Brussel, 9de verdieping, bureau 9/31, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel. VI.3. NADERE MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING EXPERTISE VERKEER EN TELEMATICA N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Koning Albert II-laan 20 bus 4, BE-1000 Brussel Contact: Geusens Nele Adres van het kopersprofiel: 34/02/1M 3D8C/11/001 - Elektrische energie Levering van elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: 34/02 1M 3D8C/11/001- perceel 1 - Antwerpen Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 1 - Antwerpen Perceel 2: 34/02 1M 3D8C/11/001 - perceel 2 - Limburg Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 2 - Limburg Perceel 3: 34/02/1M 3D8C/11/001 - perceel 3 -Oost-Vlaanderen Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 3 - Oost-Vlaanderen Perceel 4: 34/02/1M 3D8C/11/001 - perceel 4 - Vlaams-Brabant Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 4 - Vlaams-Brabant Perceel 5: 34/02/1M 3D8C/11/001 - perceel 5 - West-Vlaanderen Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 5 - West-Vlaanderen Perceel 6: 34/02/1M 3D8C/11/001 - perceel 6 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 6 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 7.50 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het verschuldigd bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op IBAN nummer: BE BIC code: GKCC BEBB Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegenbouwkunde Olympiadenlaan Brussel Als mededeling dient het besteknummer vermeld.

3 WOENSDAG 20 JULI p. 3 Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/09/ :00 Datum: 12/09/ :00 Plaats: lokaal 05.G40 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011 RTBF N AVIS DE MARCHE RTBF Boulevard A. Reyers, 52, BE-1044 BRUXELLES Contact:Service achats de la RTBF - Bte BRR024 - Local 11M26. Stéfan VAN DEN ABEELE, Conseiller-adjoint. Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: RTBF - Fourniture de gaz naturel. - APE II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures:wallonie et Bruxelles. BELGIQUE. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché public, pluriannuel, à lots, de fourniture de gaz naturel dans les implantations de la RTBF situées en Région Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:LOT 1. Fourniture du site alimenté en gaz Low-Cal (Bruxelles). Lot 2:LOT 2. Fourniture des sites alimentés en gaz High-Cal (Région wallonne). II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Le présent marché de fournitures, pluriannuel, ouvert, à lots, consiste en la conclusion d'une convention, d'une durée de 36 mois (janvier décembre 2014), ayant trait à la fourniture périodique, au profit de la RTBF, de gaz naturel à ses bâtiments situés en Région wallonne et à Bruxelles. Le marché est divisé en deux lots distincts : - la fourniture du site alimenté en gaz Low-Cal (Bruxelles), constituant le LOT 1. - la fourniture des sites alimentés en gaz High-Cal (Région wallonne), constituant le LOT 2. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1.Non-exclusion : «Conditions d'accès du marché - causes d'exclusion obligatoire» : Doit être exclu du présent marché tout candidat qui se trouve dans un des cas d'exclusion prévus à l'article 43, 1er, de l'ar du A cet égard, le candidat est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour : a)participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; b)corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; c)fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; d)blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. «Au niveau des conditions d'accès du marché - causes d'exclusion facultative» : Peut être exclu du présent marché tout candidat qui se trouve dans un cas d'exclusion prévus à l'article 43, 2 (et 43bis), de l'ar du A cet égard, le candidat est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur : a)une attestation récente de l'office National de Sécurité Sociale (ONSS) ou d'une institution équivalente d'un autre Etat membre de l'union européenne. Cette attestation doit être datée de l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation, et doit certifier que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, selon les dispositions légales du pays où il est établi ( 2, 5 ) ; b)une attestation récente émanant de l'administration des contributions directes ainsi qu'une attestation récente émanant de l'administration de la TVA. Ces attestations doivent certifier que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement des de ses impôts et taxes, selon les dispositions légales du pays où il est établi ( 2, 6 ) ; c)un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative (original) dont il résulte que le candidat n'est pas en état ou en cours de procédure de faillite, liquidation, cessation d'activités, concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales du pays où il est établi ( 2, 1 et 2 ) ; d)un extrait de casier judiciaire récent (original) prouvant que le candidat (en tant que personne morale ou personne physique) n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ( 2, 3 ); e)une attestation sur l'honneur attestant : a.qu'il n'a commis aucune faute professionnelle grave ( 2, 4 ); b.qu'il ne s'est pas rendu coupable de fausses déclarations en rapport avec les renseignements fournis pour apprécier sa situation et sa capacité ( 2, 7 ). Remarque : Conformément au dernier alinéa de l'article 43, «lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance». 2.Capacité professionnelle : La preuve de l'inscription de l'entreprise candidate au registre de la profession ou au registre de commerce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans le pays où la société se trouve établie (en Belgique : numéro d'entreprise repris à la banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie), conformément à l'article 46, 2, de l'ar du L'autorisation de fourniture de gaz naturel en Région Bruxelles-Capitale et/ou en Région Wallonne. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration du candidat concernant son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires spécifique relatif à la fourniture de produit semblable au présent marché, réalisés par l'entreprise au cours des trois derniers exercices, conformément à l'article 44, alinéa 1er, 3, de l'ar du Niveau spécifique minimal exigé : Compte tenu de l'ampleur financière du marché envisagé, le chiffre d'affaires spécifique précité devra à tout le moins atteindre, pour les trois dernières années (2008, 2009 et 2010), le montant annuel minimum suivant : ,00? HTVA. III.2.3. Capacité technique: Une liste des références (5 références de contrats minimum avec des entités au profil de consommation au moins équivalent à celui de la RTBF) mentionnant les principaux contrats de livraisons de fournitures, similaires au marché en objet, exécutés par la société au cours des trois dernières années, ainsi que leurs montants, dates, adresse des contacts et destinataires publics ou privés, ainsi que, le cas échéant, les certificats de satisfaction et/ou de bonne exécution, conformément à l'article 45, alinéa 1er, 1, de l'ar du ?S'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l'autorité compétente.?s'il s'agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l'acheteur ; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/09/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/09/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/09/ :30 Lieu: RTBF - Local 11M01 - Boulevard A. Reyers, BRUXELLES. BELGIQUE. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Toute personne représentant une entreprise ayant déposé offre endéans le délai imparti.

4 WOENSDAG 20 JULI p. 4 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS INSTRUCTIONS POUR OBTENIR LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. -Rechercher l'avis de marché publié, SOIT au Bulletin des Adjudications, SOIT au Journal Officiel de l'union Européenne (lorsqu'il a été publié au niveau européen). -Copier, au point I.1) de l'avis, rubrique «Adresse du profil d'acheteur», l'adresse URL qui s'y trouve reprise (de type -Coller cette adresse dans la barre d'outil de n'importe quel moteur de recherche Internet. -Lancer la recherche. Vous pouvez alors télécharger l'ensemble des fichiers constituant le cahier spécial des charges. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011 GEMEENTEBESTUUR VAN ELSENE N Gemeentebestuur van Elsene Elsensesteenweg, 168, BE-1050 Brussel Contact: Dienst van Openbare Werken Alan Foriez Tel: Fax: Huur van Kerstslingers in de straten van Elsene voor de eindejaarsperiode van 2011 Belangrijkste plaats van levering: Vandenbroeckstraat, 52 te 1050 Elsene De opdracht is een overheidsopdracht van levering met als voorwerp de huur van kerstlingers in de straten van Elsene.De aanneming bestaat uit de levering van eindejaarsverlichting voor bomen en hoofdwegen gedurende de eindejaarsperiode. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT De inschrijver die niet in orde is met zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid volgens de bepalingen van artikel 43bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 zal uitgesloten worden van deelname aan de opdracht in welk stadium ook van de procedure.hiervoor zal de aanbestedende overheid via elektronische middelen (Digiflow) overgaan tot een nazicht van de rekeningstoestand van de leverancier met betrekking tot zijn bijdrage inzake sociale zekerheid (RSZ). Zal van deelname aan de opdracht uitgesloten zijn de inschrijver die, aangaande beroepsmatige zaken, een grove fout heeft begaan die naar behoren werd vastgesteld via elk middel dat de Gemeente zal kunnen rechtvaardigen. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/08/ :00 Datum: 24/08/ :00 Plaats: Gemeentebestuur van Elsene - raadzaal gelegen te Elsensesteenweg 168 te 1050 Brussel, België. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: ja VI.3. NADERE Het bijzonder bestek en de aanvullende documenten kunnen worden afgehaald bij de administratieve dienst van de werken van de Gemeente Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 4A te 1050 Elsene. Zij kunnen per post worden verzonden (+ verzendingskosten: 4 eur) op eenvoudige aanvraag tegen voorafgaande betaling op postnummer n van de Heer Gemeenteontvanger. GEMEENTE SINT-GILLIS N Gemeente Sint-Gillis Van Meenenplein, 39, BE-1060 Sint-Gillis Contact: Mevrouw Aphentoula Piitis Tel: Fax: Openbare gemeentelijke gebouwen, gebouwen van de Regie voor Grondbeleid en van het OCMW. Levering van aardgas Belangrijkste plaats van levering: Openbare gemeentelijke gebouwen, gebouwen van de Regie voor Grondbeleid en van het OCMW Levering van laagcalorisch aardgas voor de openbare gemeentelijke gebouwen, de gebouwen van de Regie voor Grondbeleid en van het OCMW voor een duur van twee jaar vanaf 1 januari II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Jaarlijks geraamde totale levering van kwu. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

5 WOENSDAG 20 JULI p. 5 - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * een document dat aantoont dat hij op het ogenblik van de indiening van de offerte in het bezit is van een leveringsvergunning afgeleverd door de gerechtigde overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/9/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Bij voorkeur aan te vragen per . IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/9/ :00 Datum: 13/9/ :00 Plaats: In de Stadhuis MRMP-S/AC - DIRECTORATE GENERAL MATERIAL RESOURCES - PROCUREMENT DIVISION - SECTION "SUPPORT SYSTEMS N MRMP-S/AC - Directorate General Material Resources - Procurement Division - Section "Support Systems" - Ondersectie "Verwerving Klasse 1/ Medisch" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Jauniau Pascal Germain Laurent Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: Aankoop van een wasmachine dubbeldeur ten voordele van de sterilisatie afdeling (STERAP) van het Militair Hospitaal Koningin ASTRID. Belangrijkste plaats van levering: Militair Hospitaal Koningin ASTRID, Bruynstraat 1, 1120 BRUSSEL (NEDER-OVER-HEEMBEEK). Aankoop van een wasmachine dubbeldeur ten voordele van de sterilisatie afdeling (STERAP) van het Militair Hospitaal Koningin ASTRID. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Een wasmachine dubbeldeur, toebehoren inbegrepen, documentatie en opleiding. Artikel 43, 1ste, 1, 43, 1ste, 2, 43, 1ste, 3, 43, 1ste, 4 en 43, 2, 5 van het Koninklijk Besluit van 08 januari 199. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/09/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/09/ :30 Datum: 09/09/ :30 Plaats: Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Toegang C, Eversestraat 1, 1140 BRUSSEL, BELGIË Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011 VZW O.Z.C.S ZUID KEMPEN N vzw O.Z.C.S ZUID KEMPEN MGR DONCHELEI 5,, BE-2290 VORSELAAR Contact: architectenburo leon scholiers bvba V.Kegelsstraat Bornem Leon Scholiers Tel: eerste uitrusting kleuterklassen,inrichting en vaste bemeubeling Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: SINT CALAZANZINSTITUUT NONNENSTRAAT 21-NIJLEN eerste uitrusting en vaste bemeubeling en inrichting kleuterklassen II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: ,00 EUR.

6 WOENSDAG 20 JULI p. 6 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 145,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op rekening van architectenburo leon scholiers bvba V.Kegelsstraat Bornem IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/08/ :00 Datum: 29/08/ :00 Plaats: Vzw OZCS ZUID KEMPEN Zusters de Christelijke Scholen VORSELAAR Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare aanbesteding VI.3. NADERE VZW O.Z.C.S ZUID KEMPEN N vzw O.Z.C.S ZUID KEMPEN MGR DONCHELEI 5,, BE-2290 VORSELAAR Contact: architectenburo leon scholiers bvba V.Kegelsstraat Bornem Leon Scholiers Tel: / eerste uitrusting bordenen vaste bemeubeling Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: SINT CALAZANZINSTITUUT NONNENSTRAAT 21-NIJLEN leveren en plaatsen van digitale borden-werkbanken Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 45,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op rekening van architectenburo leon scholiers bvba V.Kegelsstraat Bornem IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/08/ :30 Datum: 29/08/ :30 Plaats: Vzw OZCS ZUID KEMPEN Zusters de Christelijke Scholen VORSELAAR Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare aanbesteding VI.3. NADERE IOK AFVALBEHEER N IOK Afvalbeheer Antwerpseweg 1, BE-2440 Geel Contact: Jonathan De Witte (Diensthoofd-Patrimoniumbeheer) Tel: Fax:

7 WOENSDAG 20 JULI p. 7 Bouwen van gebouw voor opslag van klein-gevaarlijk afval op containerpark van Dessel Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Dessel Bouwen van een constructie in metselwerk met houten dakstructuur voor de opslag van klein-gevaarlijk afval op het nieuw op de richten containerpark te Dessel III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie specificaties bestek zie specificaties bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/08/ :00 Datum: 31/08/ :00 Plaats: IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Bestek te verkrijgen na aanvraag per op of fax 014/ of telefonisch 014/ Bestek inclusief plannen wordt per post verzonden en is op aanvraag eveneens digitaal verkrijgbaar. MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING VLAAMS-BRABANT N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Diestsepoort 6 bus 81, BE-3000 Leuven Contact: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant ir. Oosters Raf Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: Doortocht Elewijt met structureel onderhoud in het kader van module 13 - Uitvoering Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zemst Doortocht Elewijt met structureel onderhoud in het kader van module 13 - Uitvoering De gemeente Zemst heeft in 2001 een projectbijakte met module 13 afgesloten voor de aanleg van fietspaden langs de N227 Tervuursesteenweg tussen de N270 Rubenslaan en de N267 Schumanlaan. Intussen heeft de gemeente de noodzakelijke onteigeningen quasi gefinaliseerd. Omdat de staat van de rijweg op dit wegvak ook te wensen overlaat, opteert AWV om gelijktijdig de rijweg volledig te vernieuwen. De aangrenzende doortocht van Elewijt was ook voorzien op eerdere meerjarenprogramma's. Daarom zijn deze drie projecten samengevoegd tot één integraal project, waarbij fiets- en voetpaden en een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd, de rijweg volledig vernieuwd wordt en de verkeersleefbaarheid in de doortocht van Elewijt verhoogd wordt. Uitsluitingsgronden van art. 17 en 17 bis van K.B. van 8/1/1996 zijn van toepassing III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Categorie C - Klasse 8 Zie erkenning Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/08/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Het totale bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekening nr van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, zelfde adres.als mededeling dient het besteknummer vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/08/ :30 Datum: 11/08/ :30 Plaats: : VAC LEUVEN Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus 81 Via-Vita zaal 6de verdiep Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN X21/N227/26-1M3D8F/11/2 Uitvoeringstermijn 180 werkdagen In de prijs van de bestekken zitten plannen inbegrepen. Alle documenten zijn te downloaden via Jepp VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011

8 WOENSDAG 20 JULI p. 8 SPAQUE N AVIS DE MARCHE SPAQUE Boulevard d'avroy, 38/6, BE-4000 LIEGE Contact:SPAQUE Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Site «CODAMI» - Fayt-Lez-Manage (Manage). Etude des faisabilités - CSC FAIS/AP/0711/Ht II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services:site «CODAMI» (Ht ) situé rue Joseph Wauters à 7170 Fayt-Lez-Manage. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché est un marché de services ayant pour objet la réalisation d'un complément d'investigations et d'une étude des faisabilités sur le site «CODAMI» (Ht ) situé rue Joseph Wauters, à Fayt-lez-Manage (Manage). Ce site présente une superficie d'environ 10 ha. L'objectif d'une étude des faisabilités est de sélectionner et dimensionner l'alternative optimale de réhabilitation pour un site, tenant compte des contraintes urbanistiques, socio-économiques et environnementales, ainsi que des impératifs techniques. Les alternatives de réhabilitation consistent en une combinaison de techniques d'assainissement et de mesures de sécurité et de suivi assurant l'élimination des pollutions préjudiciables au niveau des sols et des eaux souterraines. Le présent marché comporte 2 lots : - LOT 1 : réalisation d'une campagne d'investigations et de l'étude des faisabilités ; - LOT 2 : détail d'implémentation de l'alternative de réhabilitation retenue. Les forages et analyses chimiques font l'objet de marchés séparés. Il incombe cependant au Bureau d'etudes adjudicataire du présent marché : - d'assurer une bonne communication et coordination avec la société de forage et le laboratoire ; - de vérifier que la société de forage respecte les clauses techniques de son Cahier Spécial des Charges (CSC); - d'assurer un contrôle qualité des prestations du laboratoire et de la société de forages, tel que décrit dans leur Cahier Spécial des Charges et à l'article 19.2 de la partie 1 du CSC. Ce site a fait l'objet de plusieurs investigations, dont une étude de caractérisation. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:LOT 1 : réalisation d'une campagne d'investigations et de l'étude des faisabilités Lot 2:LOT 2 : détail d'implémentation de l'alternative de réhabilitation retenue II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Par le seul fait de participer à la procédure de passation de marché, le SOUMISSIONNAIRE atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. - Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler d'une part, que les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché et d'autre part, que les soumissionnaires sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). - L'attention du SOUMISSIONNAIRE est toutefois attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le POUVOIR ADJUDICATEUR peut l'inviter à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 69 précité. III.2.2. Capacité économique et financière: Les SOUMISSIONNAIRES sont invités à compléter, à signer et à faire parvenir obligatoirement et sous peine de nullité au POUVOIR ADJUDICATEUR l'ensemble des documents suivants utiles à prouver leur capacité financière : 1. une déclaration sur l'honneur concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à des services similaires réalisés au cours des trois derniers exercices (suivant le modèle fourni en ANNEXE 2 du Cahier Spécial des Charges) ; 2. une déclaration bancaire dûment complétée et signée émanant d'un organisme bancaire, attestant de leur capacité à assurer l'exécution du marché (suivant le modèle fourni en ANNEXE 2 du Cahier Spécial des Charges). Dans le cas d'une société momentanée, chaque associé veillera à présenter les documents mentionnés ci-dessus. III.2.3. Capacité technique: Les SOUMISSIONNAIRES sont invités à compléter, à signer et à faire parvenir obligatoirement et sous peine de nullité au POUVOIR ADJUDICATEUR l'ensemble des documents suivants utiles à prouver leur capacité technique : 1. la liste détaillée des personnes (avec qualifications) composant leur bureau et qui sont susceptibles d'être effectivement affectées à la réalisation de l'étude en objet du présent marché ; 2. la preuve (via la fourniture de CV) que le bureau d'études compte au minimum 3 personnes qualifiées pour réaliser le suivi des forages et la description de terrain. Les CV annexés seront ceux des 3 personnes susceptibles d'être présentes sur le terrain pour ce marché (personnes dont les qualifications sont les suivantes : bachelier en agronomie, master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, master en bioingénieur, master en géologie/hydrogéologie, master ingénieur civil des mines, master ingénieur civil géologue, ou équivalent), possédant AU MINIMUM 3 années d'expérience pour des prestations similaires ; une de ces 3 personnes peut être le Chargé d'études ; 3. la preuve (via la fourniture d'un CV) que le Chargé d'études, dont le rôle principal est d'assurer la gestion opérationnelle et journalière du projet, possède au minimum 5 ans d'expérience pour des prestations similaires à celles spécifiées dans ce présent marché. Le CV annexé sera celui d'une personne dont les qualifications sont au minimum de type universitaire ou d'enseignement de type long ; 4. la preuve (via la fourniture d'un CV) que la personne chargée de la réalisation du concept de réhabilitation possède au minimum 10 ans d'expérience pour des travaux similaires à ceux spécifiés dans ce présent marché. Le CV annexé sera celui d'une personne dont les qualifications sont au minimum de type universitaire ou d'enseignement de type long et possédant les qualités énoncées ci-dessus et devra démontrer que la personne a préparé au minimum 3 plans de réhabilitation pour des projets dont les coûts de réhabilitation dépassent les EUR, dont maximum un réalisé pour le compte du POUVOIR ADJUDICATEUR ; cette personne peut être le Chef de projet ; 5. la preuve (via la fourniture d'un CV) que le Chef de projet (Ingénieur expert dont le rôle principal est d'assurer la supervision du projet, le contrôle qualité et la direction technique) possède au minimum 10 ans d'expérience pour des travaux similaires à ceux spécifiés dans ce présent marché. Le CV annexé sera celui d'une personne dont les qualifications sont au minimum de type universitaire ou d'enseignement de type long et possédant les qualités énoncées ci-dessus et devra démontrer que la personne a supervisé au minimum 3 projets dont les coûts de réhabilitation dépassent les EUR, dont maximum un réalisé pour le compte du POUVOIR ADJUDICATEUR ; le Chef de projet peut, s'il possède les qualifications requises, également assurer la charge de la réalisation du concept de réhabilitation ; 6. la déclaration sur l'honneur relative (selon le modèle communiqué en ANNEXE 2 du CSC) à la «Réalisation de projets similaires», dûment remplie et permettant de prouver que le SOUMISSIONNAIRE a réalisé au cours des trois dernières années au minimum 3 projets similaires (dont au maximum un pour SPAQuE) sur des sites d'une superficie minimum de 5 hectares et ayant donné lieu à un rapport. L'ensemble des projets repris doit démontrer que le bureau d'études a exécuté des tâches similaires à celles reprises dans les clauses techniques du présent CSC. Chaque projet similaire proposé représentera un montant global des prestations intellectuelles supérieur à EUR hors TVA ; Au minimum les informations suivantes seront fournies : - Titre de l'étude - Localisation géographique - Superficie du site - Objet de l'étude - Maître d'ouvrage - Montant de l'étude - Nom des personnes affectées à la réalisation du travail - Dates et durées d'exécution - Une description sommaire (10 lignes) SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/08/ :00 Documents payants:oui. Prix:100 EUR. Conditions et mode de paiement: Le cahier spécial des charges sera disponible à partir du mardi 26 juillet 2011 et pourra être obtenu moyennant paiement de 100 EUR versés au préalable sur le compte de SPAQuE ou directement au siège de la société. Dans tous les cas, le paiement s'accompagnera de la demande préalable d'obtention du CSC soit par fax:04/ , soit par téléphone à Mme SPITS: 04/ ou à Mme DESCAMPS: 04/ ou 0494/ soit par mail: et ce, en mentionnant l'adresse de facturation et le numéro de TVA. En cas de paiement par virement bancaire, la demande du Cahier des charges devra être accompagnée de la preuve de paiement. En effet, le Cahier des charges ne sera remis ou envoyé que moyennant réception du paiemen IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 29/08/ :00 Lieu: SPAQuE 1er étage Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Une visite obligatoire du site est organisée le lundi 9 août 2011 à 10h00. Les bureaux d'études ne participant pas à cette visite ne seront pas autorisés à soumissionner. Le rendezvous est fixé à l'entrée du site, rue Joseph-Wauters 107 A à 7170 Fayt-Lez-Manage. Afin d'organiser au mieux cette visite, les soumissionnaires sont priés de prendre contact avec Madame Pierrette DESCAMPS (04/ ; 0494/ ; avant le 5 août VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011

9 WOENSDAG 20 JULI p. 9 SPAQUE N AVIS DE MARCHE SPAQUE Boulevard d'avroy, 38/6, BE-4000 LIEGE Contact:SPAQUE Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 Site «CODAMI» - Fayt-Lez-Manage (Manage). Etude des faisabilités - CSC FAIS/AP/0711/Ht II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services:site «CODAMI» (Ht ) situé rue Joseph Wauters à 7170 Fayt-Lez-Manage. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché est un marché de services ayant pour objet la réalisation d'un complément d'investigations et d'une étude des faisabilités sur le site «CODAMI» (Ht ) situé rue Joseph Wauters, à Fayt-lez-Manage (Manage). Ce site présente une superficie d'environ 10 ha. L'objectif d'une étude des faisabilités est de sélectionner et dimensionner l'alternative optimale de réhabilitation pour un site, tenant compte des contraintes urbanistiques, socio-économiques et environnementales, ainsi que des impératifs techniques. Les alternatives de réhabilitation consistent en une combinaison de techniques d'assainissement et de mesures de sécurité et de suivi assurant l'élimination des pollutions préjudiciables au niveau des sols et des eaux souterraines. Le présent marché comporte 2 lots : - LOT 1 : réalisation d'une campagne d'investigations et de l'étude des faisabilités ; - LOT 2 : détail d'implémentation de l'alternative de réhabilitation retenue. Les forages et analyses chimiques font l'objet de marchés séparés. Il incombe cependant au Bureau d'etudes adjudicataire du présent marché : - d'assurer une bonne communication et coordination avec la société de forage et le laboratoire ; - de vérifier que la société de forage respecte les clauses techniques de son Cahier Spécial des Charges (CSC); - d'assurer un contrôle qualité des prestations du laboratoire et de la société de forages, tel que décrit dans leur Cahier Spécial des Charges et à l'article 19.2 de la partie 1 du CSC. Ce site a fait l'objet de plusieurs investigations, dont une étude de caractérisation. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:LOT 1 : réalisation d'une campagne d'investigations et de l'étude des faisabilités Lot 2:LOT 2 : détail d'implémentation de l'alternative de réhabilitation retenue II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Par le seul fait de participer à la procédure de passation de marché, le SOUMISSIONNAIRE atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. - Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler d'une part, que les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché et d'autre part, que les soumissionnaires sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). - L'attention du SOUMISSIONNAIRE est toutefois attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le POUVOIR ADJUDICATEUR peut l'inviter à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 69 précité. III.2.2. Capacité économique et financière: Les SOUMISSIONNAIRES sont invités à compléter, à signer et à faire parvenir obligatoirement et sous peine de nullité au POUVOIR ADJUDICATEUR l'ensemble des documents suivants utiles à prouver leur capacité financière : 1. une déclaration sur l'honneur concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à des services similaires réalisés au cours des trois derniers exercices (suivant le modèle fourni en ANNEXE 2 du Cahier Spécial des Charges) ; 2. une déclaration bancaire dûment complétée et signée émanant d'un organisme bancaire, attestant de leur capacité à assurer l'exécution du marché (suivant le modèle fourni en ANNEXE 2 du Cahier Spécial des Charges). Dans le cas d'une société momentanée, chaque associé veillera à présenter les documents mentionnés ci-dessus. III.2.3. Capacité technique: Les SOUMISSIONNAIRES sont invités à compléter, à signer et à faire parvenir obligatoirement et sous peine de nullité au POUVOIR ADJUDICATEUR l'ensemble des documents suivants utiles à prouver leur capacité technique : 1. la liste détaillée des personnes (avec qualifications) composant leur bureau et qui sont susceptibles d'être effectivement affectées à la réalisation de l'étude en objet du présent marché ; 2. la preuve (via la fourniture de CV) que le bureau d'études compte au minimum 3 personnes qualifiées pour réaliser le suivi des forages et la description de terrain. Les CV annexés seront ceux des 3 personnes susceptibles d'être présentes sur le terrain pour ce marché (personnes dont les qualifications sont les suivantes : bachelier en agronomie, master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, master en bioingénieur, master en géologie/hydrogéologie, master ingénieur civil des mines, master ingénieur civil géologue, ou équivalent), possédant AU MINIMUM 3 années d'expérience pour des prestations similaires ; une de ces 3 personnes peut être le Chargé d'études ; 3. la preuve (via la fourniture d'un CV) que le Chargé d'études, dont le rôle principal est d'assurer la gestion opérationnelle et journalière du projet, possède au minimum 5 ans d'expérience pour des prestations similaires à celles spécifiées dans ce présent marché. Le CV annexé sera celui d'une personne dont les qualifications sont au minimum de type universitaire ou d'enseignement de type long ; 4. la preuve (via la fourniture d'un CV) que la personne chargée de la réalisation du concept de réhabilitation possède au minimum 10 ans d'expérience pour des travaux similaires à ceux spécifiés dans ce présent marché. Le CV annexé sera celui d'une personne dont les qualifications sont au minimum de type universitaire ou d'enseignement de type long et possédant les qualités énoncées ci-dessus et devra démontrer que la personne a préparé au minimum 3 plans de réhabilitation pour des projets dont les coûts de réhabilitation dépassent les EUR, dont maximum un réalisé pour le compte du POUVOIR ADJUDICATEUR ; cette personne peut être le Chef de projet ; 5. la preuve (via la fourniture d'un CV) que le Chef de projet (Ingénieur expert dont le rôle principal est d'assurer la supervision du projet, le contrôle qualité et la direction technique) possède au minimum 10 ans d'expérience pour des travaux similaires à ceux spécifiés dans ce présent marché. Le CV annexé sera celui d'une personne dont les qualifications sont au minimum de type universitaire ou d'enseignement de type long et possédant les qualités énoncées ci-dessus et devra démontrer que la personne a supervisé au minimum 3 projets dont les coûts de réhabilitation dépassent les EUR, dont maximum un réalisé pour le compte du POUVOIR ADJUDICATEUR ; le Chef de projet peut, s'il possède les qualifications requises, également assurer la charge de la réalisation du concept de réhabilitation ; 6. la déclaration sur l'honneur relative (selon le modèle communiqué en ANNEXE 2 du CSC) à la «Réalisation de projets similaires», dûment remplie et permettant de prouver que le SOUMISSIONNAIRE a réalisé au cours des trois dernières années au minimum 3 projets similaires (dont au maximum un pour SPAQuE) sur des sites d'une superficie minimum de 5 hectares et ayant donné lieu à un rapport. L'ensemble des projets repris doit démontrer que le bureau d'études a exécuté des tâches similaires à celles reprises dans les clauses techniques du présent CSC. Chaque projet similaire proposé représentera un montant global des prestations intellectuelles supérieur à EUR hors TVA ; Au minimum les informations suivantes seront fournies : - Titre de l'étude - Localisation géographique - Superficie du site - Objet de l'étude - Maître d'ouvrage - Montant de l'étude - Nom des personnes affectées à la réalisation du travail - Dates et durées d'exécution - Une description sommaire (10 lignes) SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/08/ :00 Documents payants:oui. Prix:100 EUR. Conditions et mode de paiement: Le cahier spécial des charges sera disponible à partir du mardi 26 juillet 2011 et pourra être obtenu moyennant paiement de 100 EUR versés au préalable sur le compte de SPAQuE ou directement au siège de la société. Dans tous les cas, le paiement s'accompagnera de la demande préalable d'obtention du CSC soit par fax:04/ , soit par téléphone à Mme SPITS: 04/ ou à Mme DESCAMPS: 04/ ou 0494/ soit par mail: et ce, en mentionnant l'adresse de facturation et le numéro de TVA. En cas de paiement par virement bancaire, la demande du Cahier des charges devra être accompagnée de la preuve de paiement. En effet, le Cahier des charges ne sera remis ou envoyé que moyennant réception du paiemen IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 29/08/ :00 Lieu: SPAQuE 1er étage Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Une visite obligatoire du site est organisée le mardi 9 août 2011 à 10h00. Les bureaux d'études ne participant pas à cette visite ne seront pas autorisés à soumissionner. Le rendezvous est fixé à l'entrée du site, rue Joseph-Wauters 107 A à 7170 Fayt-Lez-Manage. Afin d'organiser au mieux cette visite, les soumissionnaires sont priés de prendre contact avec Madame Pierrette DESCAMPS (04/ ; 0494/ ; avant le 5 août VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011

10 WOENSDAG 20 JULI p. 10 VILLE DE SERAING N AVIS DE MARCHE Ville de Seraing Place Communale, BE-4100 Seraing Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Maintenance Extraordinaire des bâtiments - Réfection de la toiture de l'hôtel de police (bâtiment central) situé rue de la Bouteille à Seraing II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:hôtel de Police - Rue de la Bouteille - Toiture (Bâtiment central) ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Ces travaux comportent, notamment, les opérations suivantes : - Installation de chantier; - Mise en place des systèmes de sécurité et de protection adéquats; - Démontage et évacuation des matériaux de couverture existants; - Démontage et évacuation des matériaux de structure existants; - Ragréage du support béton existant; - Pose d'un pare-vapeur en bitume flexible; - Pose d'une isolation en panneaux rigides et collés au support béton existant; - Pose d'une membrane d'étanchéité sous-couche sur l'isolant; - Pose d'une membrane d'étanchéité en revêtement de finition; - Réfection complète des chéneaux existants II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion prévues aux articles 17 (Travaux) de l'ar du 10 janvier * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: * Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années. * Un certificat VCA (LSC-Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement entreprises Contractantes) attestant que l'entrepreneur satisfait aux exigences minimales en matière de sécurité, santé et environnement, ou un document équivalent pour les soumissionnaires étrangers. * La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. * Attestation de visite. Agréation requise: D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 5/9/ :00 Documents payants:oui. Prix:30 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Prix du fascicule. Cahier des charges : 30,00 EUR Conditions d'obtention et mode de paiement. Soit par : - paiement en numéraire au secrétariat du service des Travaux, rue Bruno 191 à 4100 SERAING, du mardi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h00, - versement sur le compte à l'ordre de la Ville de Seraing, avec comme communication : «Réfection de la toiture plate à l'hôtel de police (Bâtiment central) rue de la Bouteille à Seraing». Les documents seront exclusivement retirés au Secrétariat des Travaux sur présentation de la preuve de paiement. Aucun document ne sera envoyé, ni par poste, ni par courrier électronique. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 8/9/ :00 Lieu: Service Juridique, place Communale 9-1er étage à 4100 Seraing SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: Ouverture des offres : Service Juridique (1er étage) Place Communale SERAING VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/7/2011 VILLE DE SERAING N AVIS DE MARCHE Ville de Seraing Place Communale, BE-4100 Seraing Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Enseignement - Maintenance extraordinaire des bâtiments II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:

11 WOENSDAG 20 JULI p. 11 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:ecole MORCHAMPS, rue Morchamps à 4100 Seraing ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comportent notamment : - Démolition des dalles 30x30 ainsi que leurs fondations, - Reconstruction de la fondation en béton maigre et pose d'un revêtement hydrocarboné, - Construction d'un filet d'eau en béton, pose de nouveaux avaloirs, - Construction d'une rampe d'accès pour les PMR, - Démolition de deux préaux en béton armé et évacuation des déchets, - Démolition de murs en briques et pose d'un couvre-mur en béton, - Fourniture et pose d'un nouveau préau métallique, - Déplacement et adaptation d'un escalier de secours métallique, - Construction d'un «jardinet», - Pose de diverses clôtures et barrière. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:204360,43 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une déclaration sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: C classe 2 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 5/9/ :00 Documents payants:oui. Prix:30 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Prix du fascicule 30 EUR Cahier des charges : Conditions d'obtention et mode de paiement. Soit par : - paiement en numéraire au secrétariat du service des Travaux, rue Bruno 191 à 4100 SERAING, du mardi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h00, le vendredi de 8h00 à 12h00 - versement sur le compte à l'ordre de la Ville de Seraing, avec comme communication : «Reconstruction de la cour de l'école Morchamps à Seraing». Les documents seront exclusivement retirés au Secrétariat des Travaux sur présentation de la preuve de paiement. Aucun document ne sera envoyé, ni par poste, ni par courrier électronique. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 8/9/ :00 Lieu: Service Juridique, place Communale 9-1er étage à 4100 Seraing SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: Ouverture des offres : Service Juridique (1er étage) Place Communale SERAING VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/7/2011 VILLE DE WAREMME N AVIS DE MARCHE Ville de Waremme Rue Joseph Wauters 2, BE-4300 Waremme Contact:Monsieur André Vanbrabant Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: REPARATIONS DE VOIRIES DIVERSES 2ème pie (Liaison Bovenistier-Waremme - chaussée de Nivelles (pie) - rue d'ellmette (pie) - Clos du verger - rue De Bettincourt - rue des Fontaines - rue du Moulin - Quartiers des 8 Bonniers - Au Fond Râce - rue de la Chapelle et rue Wachnet II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:(liaison Bovenistier-Waremme - chaussée de Nivelles - rue d'ellmette - Clos du verger - rue De Bettincourt - rue des Fontaines - rue du Moulin - Quartiers des 8 Bonniers - Au Fond Râce - rue de la Ch ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: REPARATIONS DE VOIRIES DIVERSES 2ème pie (Liaison Bovenistier-Waremme - chaussée de Nivelles (pie) - rue d'ellmette (pie) - Clos du verger - rue De Bettincourt - rue des Fontaines - rue du Moulin - Quartiers des 8 Bonniers - Au Fond Râce - rue de la Chapelle et rue Wachnet II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2. Capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer la capacité économique et financière : Joindre l'engagement d'une caisse de cautionnement d'un organisme agrée ou d'un organisme bancaire d'octroyer à l'entreprise candidate le cautionnement que celle-ci devra déposer si le marché lui est attribué ou encore tout document probant démontrant la capacité du candidat à constituer le cautionnement sur fonds propres. III.2.3. Capacité technique: Satifaire aux exigences de agréation en catégorie C (travaux routiers), classe1 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE:

12 WOENSDAG 20 JULI p. 12 IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/8/2011 Documents payants:oui. Prix:10 EUR. Conditions et mode de paiement: CSC Virement sur BE avec en référence "Réparations de voiries diverses 2ème partie" IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/8/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/8/ :00 Lieu: Bâtiments administratifs, Service Travaux, 1er étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/7/2011 COM. DE DALHEM N AVIS DE MARCHE Com. de Dalhem Rue de Maestricht 7, BE-4607 DALHEM Contact:la Commune de Dalhem Tél: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Aménagement d'une maison de l'enfance dans une partie des bâtiments de l'ancienne école à WARSAGE II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue Bassetrée, n 5 à 4608 WARSAGE ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Aménagement d'une Maison de l'enfance dans une partie des locaux de l'ancienne école de Warsage. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:travaux de maçonnerie, chapes, carrelage et menuiseries extérieures Description succincte: travaux de maconnerie, réalisation de chapes, pose de carrelage et pose de portes et fenêtres extérieures en PVC blanc Lot 2:Travaux de menuiseries intérieures, cloisons, faux-plafonds, parachèvements Description succincte: fourniture et placement de portes intérieures et travaux sur portes et fenêtres intérieures existantes,fourniture et placement de cloisons, de faux plafonds- peintures des menuiseries intérieures existantes, peintures murales,pose de vinyl... Lot 3:Electricité, sécurité, intrusion Description succincte: câblage, équipements, mise en service, contrôle, réception dispositif anti-vol et anti -intrusion... Lot 4:sanitaire, chauffage, ventilation. Description succincte: fourniture et pose de sanitaire, lavabo, baignoire, WC, lave-mains, robinetterie... mise en ordre du chauffage existant: raccordement, vanne thermostatique... ventilation en double flux Lot 5:Charpente et couverture Description succincte: menuiseries pour toiture plate-forme, callage de pente et voligeage - toiture chaude avec étanchéité multicouche à base de SBS - tuyaux de descente de toit, crapaudine... II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: - une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ). - autre(s) référence(s) probante(s): satisfaire aux exigences de l'agréation dans les classes et catégories selon les lots suivants : LOT 1 -classe 1 -cat.d - LOT 2 : classe 1 - cat. D, D4+D13+D25 - LOT 3 : Classe 1 - cat. P1 - LOT 4 - classe 1 - cat. D16+D17 - LOT 5 : classe 1 - cat. D8 III.2.3. Capacité technique: - la liste des 9 travaux équivalents ou similaires exécutés au cours des 5 dernières années, leur montant, leur date, et leur lieu d'exécution. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/08/ :00 Documents payants:oui. Prix:25 EUR. Conditions et mode de paiement: Prix d'un lot 25.-euros - prix pour le dossier complet 5 lots : 75.-euros - Versement au compte n de la Commune de 4607 DALHEM avec la mention du dossier et du lot souhaité(1,2,3,4 ou 5) ou en liquide auprès de Mme MP MERCENIER à la Commune de DALHEM, rue de Maestricht, n 7 à 4607 BERNEAU. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 30/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 30/08/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'auteur de projet est l'architecte Vincent VOOS, Avenue Albert 1ier, 13 à 4607 DALHEM- tél. 04/ ou GSM adresse mail : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011 RW-SPW-DGT2-DM-DIRECTION DE LA MAINTENANCE N AVIS DE MARCHE

13 WOENSDAG 20 JULI p. 13 RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur Contact:Mme Isabelle PETIT Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Maintenance des installations techniques du bâtiment II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services:rue Marché aux Herbes 25/27 à 1000 BRUXELLES ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet la maintenance et la conduite des équipements techniques implantés dans l'immeuble sis Rue Marché aux Herbes 25/27 à 1000 BRUXELLES. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que : * à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 69 précité ; * conformément à l'ar du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'ar du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler que : o les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office nationale de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché ; o les soumissionnaires sont dispensés de produire l'attestation de non faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Le soumissionnaire étranger doit joindre à son offre une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: * une liste de référence datée et signée d'au moins trois marchés similaires au présent marché exécutés au cours des trois dernières années. Les références mentionneront le montant, la date, le destinataire public ou privé, l'identification d'une personne de référence et seront accompagnées de l'attestation de bonne fin correspondante. Chaque marché similaire présenté doit concerner un montant annuel supérieur à ,00 HTVA ; * une déclaration datée et signée concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise au cours des trois derniers exercices, celui-ci ne peut être inférieur à ,00. III.2.3. Capacité technique: Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'obtention de l'agréation d'entrepreneur de travaux en : o classe 1 ou supérieure ; o sous catégories D17,D18 et P1. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/08/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/08/ :00 Lieu: Salle AUDIT 4 - bd du Nord 8 à 5000 NAMUR Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS La visite des lieux est obligatoire sous peine de nullité de l'offre. La durée du marché est de un an vraisemblablement à dater du 17 octobre Toutefois, en application de l'article 17, 2, 2, b, de la loi du 24 décembre 1993, le pouvoir adjudicateur se réserve à deux reprises le droit de confier des prestations similaires à l'adjudicataire du marché initial. Cette reconduction est subordonnée à une évaluation annuelle effectuée par le pouvoir adjudicateur. L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région Walonne dont l'adresse URL est la suivante: VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011 RW-SPW-DGO2-DVHC-DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHE RW-SpW-DGO2-DVHC-Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi Rue de Marcinelle, 88, BE-6000 Charleroi Contact:Monsieur ir D. BRASSEUR, Premier Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 Rénovation de locaux sociaux sur le site du plan incliné de Ronquières II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:canal Charleroi/Bruxelles - Plan incliné de Ronquières : tours amont et aval et station de turbinage ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation des locaux (sanitaires-vestiaires-douches-toilettes) et remplacement de planchers de portiques de manoeuvre II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'a.r. du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. - La vérification que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale se fera au moyen de l'application Digiflow pour les soumissionnaires belges. - Les soumissionnaires étrangers doivent fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations sociales selon les dispositions du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: - soit une déclaration bancaire établie exclusivement selon le modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21/05/2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (MB du 18/07/2001, page 24533). Le modèle est reproduit en annexe 1 du présent cahier spécial des charges; - soit une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21/05/2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (MB du 18/07/2001, page 24533). Le modèle est reproduit en annexe 2 du présent cahier spécial des charges. Cette attestation doit être une pièce originale. III.2.3. Capacité technique: - la preuve que le soumissionnaire est agréé dans la classe et la catégorie requises pour le présent marché; - une liste de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années,

14 WOENSDAG 20 JULI p. 14 justifiant l'expérience du soumissionnaire et de ses sous-traitants dans ce domaine de travaux. Pour les travaux les plus importants, le soumissionnaire joint une copie des certificats de bonne exécution. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/08/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/08/ :00 Lieu: Direction Voies Hydrauliques de Charleroi - rue de Marcinelle Charleroi Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Au point II.3, il faut lire 360 jours calendrier à compter de la date indiquée sur l'ordre de service. Au point IV.3.7, il faut lire 180 jours calendrier. - pour les avis de marchés du SPW (et OIP associés) publiés à partir du 1er janvier 2011 (cfr circulaire DMP n 3 du 17/12/2010): "L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : Le présent avis rectificatif remplace l'avis de marché publié le 08/06/2011 sous le numéro RWASPW au Bulletin des Adjudications. AVIS RECTIFICATIF N 1 Le présent avis rectificatif est publié pour modifier et/ou compléter le descriptif de plusieurs postes du métré : _ A la page 52 - Descriptif «17.16 Canalisations d'égout - matière synthétique», le texte de la rubrique «Exécution» est complété par une 5e puce dont le texte est le suivant : * Revêtement du sol : béton, asphalte, dolomie, gravier ; identique au revêtement existant. _ Concerne les postes n 12, 13, 14, 159, 160, 161 du métré A la page 79 - Descriptif «53.20 Revêtements de sol en bois - généralités», le texte de la première puce «la préparation de l'aire de pose» de la rubrique «Description» est nul et non avenu, et remplacé par le texte suivant : * la préparation de l'aire de pose, y compris la démolition et l'évacuation du plancher existant ainsi que la réparation ou le remplacement partiel des éléments de gîtage en bois ; _ Concerne les postes n 147, 148 du métré A la page 79 - Descriptif «53.21 Revêtements de sol en bois - panneaux» / «53.21.E», le texte de la rubrique «Application» est nul et non avenu, et remplacé par le texte suivant : Application: Support à fixer sur le support en gîtage existant pour le revêtement du sol des deux portiques. _ Concerne le poste n 147 du métré A la page Descriptif «61.12 Cuvettes de W-C et accessoires - suspendues», le texte de la rubrique «accessoires» est nul et non avenu, et remplacé par le texte suivant : Accessoires * Siège (lunettes et couvercles) : matière synthétique thermodurcissable. Couleur : blanc * Porte-rouleau pour papier : en acier inoxydable * Brosse et son récipient _ Concerne les postes n 58, 185 du métré A la page Descriptif «61.21 Lavemains/lavabos et accessoires - modèle mural / porcelaine sanitaire», le texte de la rubrique «accessoires» est nul et non avenu, et remplacé par le texte suivant : Accessoires * Miroir : format rectangulaire, même largeur que les lavabos ou les lave-mains, hauteur 60cm * Sèche-main électrique automatique : Caractéristiques principales du sèche-main électrique: - Séchage ultra rapide : 10 à 15 secondes - Séchage à température ambiante - Bac de récupération de l'eau - Capot en ABS Aluminium teintée dans la masse - Détection de la présence des mains par 3 capteurs - Diodes lumineuses réactives au passage des mains - Conforme CE - Intensité sonore inférieure à 65 db Caractéristiques techniques du sèchemain électrique: - Tension d'alimentation : 230 Volts - Puissance nominale : 1150 Watts maimum - Fréquence : 50 Hz - Classe II - Double isolation Dimensions et poids : - Largeur : 300 mm - Profondeur : 190 mm - Hauteur : 650 mm - Poids : 6 kg * Distributeur mural du savon liquide : Description Distributeur mural, en acier inoxydable. Conçu pour 1 recharge de 1 litre. Le distributeur est pourvu d'un levier de commande à pousser, d'un compartiment de réserve, d'une fenêtre et d'une serrure. - Les plaques d'acier sont soudées au lazer pour une finition impeccable - Pour augmenter la solidité de l'appareil, le couvercle n'est pas seulement attaché par la serrure, il se glisse dans une gouttière qui fait toute la largeur du support. Son dessus incliné empêche la pose d'objets - Un compartiment de réserve de 200ml - Levier de commande à pousser. Matériau : Le distributeur est en acier inoxydable ( AISI304) de 0,8mm d'épaisseur. Il est pourvu d'un levier de commande en acier inoxydable et d'un réservoir en plastique. Finition : en acier inoxydable brossé fin Dimensions + capacité : L 98 x H 333 x P 142 mm Dosage du produit : La pompe anti -goutte et obstruction libère 1,0 ml par pression. Placement : à fixer à une hauteur de _ 1000mm par 4 points Savon : Le distributeur s'utilise avec une recharge de 1 litre. * Distributeur mural de serviettes essuie-mains : Description Distributeur mural, en acier inoxydable. Modèle Mini. Conçu pour des serviettes essuie-mains en papier. L'appareil est pourvu d'une fenêtre et d'une serrure. - Les plaques d'acier sont soudées au lazer pour une finition impeccable - Pour augmenter la solidité de l'appareil, le couvercle n'est pas seulement attaché par la serrure, il se glisse dans une gouttière qui fait toute la largeur du support. Son dessus incliné empêche la pose d'objets. Le distributeur est en finition brossée. Matériau : Le distributeur est en acier inoxydable ( AISI304) de 0,8mm d'épaisseur. Dimensions + capacité : L 278 x H 200 x P 133 mm ( = capacité de _ 300 serviettes ). Placement : A fixer à une hauteur de +/- _1300mm. Serviettes pliées : L'appareil accepte tous les modèles de serviettes pliées. * Poubelles à suspendre : Description Poubelle en acier inoxydable, avec pédale. Capacité de 40 litres. A suspendre - Les plaques d'acier sont soudées au lazer pour une finition impeccable Référence / Article / Matériaux : Acier inoxydable ( AISI304) de 0,8mm d'épaisseur. Finitions : acier inoxydable brossé Dimensions + capacité : L 380 x H 680 x P 250 mm ( = 40 litres ). Placement : A suspendre à minimum 10cm du sol Sacs : Un sac en plastique augmente les conditions d'hygiène et facilite l'entretien. _ Concerne les postes n 61, 186 du métré Le soumissionnaire mentionne OBLIGATOIREMENT dans son offre qu'il a tenu compte du présent avis rectificatif n 1 sous peine de nullité de son offre. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011 RW-SPW-DGO1-DRC-DIRECTION DES ROUTES DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHE RW-SpW-DGO1-DRC-Direction des Routes de Charleroi rue de l'ecluse,22, BE-6000 Charleroi Contact:Madame Kathleen VOYEUX, Directrice f.f. Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Adjudication publique : DG01.42-District de Chimay-Bail d'entretien des ouvrages d'art II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:district de Chimay ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Entretien et réparation d'ouvrages d'art dans le district routier de Chimay II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Les travaux consistent essentiellement en l'entretien et la réparation d'ouvrages d'art dans le district de Chimay. Détails dans le C.S.C D92 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux. L'attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. - Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE).» III.2.2. Capacité économique et financière: consulter préalablement : -la circulaire fédérale du 10/02/1998 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 13/02/1998 ou Recueil "marchés publics). - la circulaire régionale du 21/05/2001 (Moniteur belge du 18/07/2001). III.2.3. Capacité technique: consulter préalablement : -la circulaire fédérale du 10/02/1998 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 13/02/1998 ou Recueil "marchés publics). - la circulaire régionale du 21/05/2001 (Moniteur belge du 18/07/2001). SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif

15 WOENSDAG 20 JULI p. 15 Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/08/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/08/ :00 Lieu: Direction des Routes de Charleroi, rue de l'ecluse, 22, Charleroi - salle du rez de chaussée Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, metré ou inventaires, plan y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeable sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : Tout renseignment au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de - ir S. HOUDART, tel 071/ fax 071/ Ing L. LION, tel 060/ route de Charlemagne, 4, 6464-Baileux DELAI D'EXECUTION : un an calendrier. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2 catégorie E VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011 SAMBRE ET BIESME, S.C.R.L. N AVIS DE MARCHE Sambre et Biesme, s.c.r.l. Rue du Roton, 4, BE-6240 FARCIENNES Contact:DAUVIN Nancy Monsieur Francis MOULIGNEAU, Directeur Gérant Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction de 10 logements moyens de plain-pied II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue Président John Kennedy 6250 AISEAU-PRESLES (Roselies) ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: construction de 10 logements moyens de plain-pied II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Construction de 10 logements moyens plain-pied SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: -Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. - Une attestion ONSS revêtue du tampon sec relative à l'avant dernier trimestre précedant la date de remise des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 31/08/ :00 Documents payants:oui. Prix:86,5 EUR. Conditions et mode de paiement: Virement sur le compte bancaire IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 05/09/ :00 Lieu: rue du Roton 4 à 6240 FARCIENNES Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Pour l'obtention du cahier spécial des charges et ses annexes, veuillez adresser un mail à Madame CLEMENT VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011 CPAS DE SAINT-GHISLAIN N AVIS DE MARCHE CPAS DE SAINT-GHISLAIN Parc communal, 1, BE-7331 BAUDOUR Contact:nicolas Bastien Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Réhabilitation d'une habitation avec commerce en cinq bureaux administratifs (rez-de-chaussée) et deux logements de transit avec partie commune (1er étage) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue Petre 5 & BAUDOUR ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: CopieRéhabilitation d'une habitation avec commerce en cinq bureaux administratifs (rez-de-chaussée) et deux logements de transit avec partie commune (1er étage) II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

16 WOENSDAG 20 JULI p. 16 III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier des charges III.2.3. Capacité technique: voir cahier des charges SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 07/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 07/09/ :00 Lieu: salle du conseil - parc communal BAUDOUR SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Introduire une demande auprès du cpas de Saint-Ghislain Mr BASTIEN Nicolas (absent du 08/08/2011 au 26/08/2011) Mme MOULIN Marilyn (absente du 20/07/2011 au 16/08/2011) Courriel : courriel: Tel. 065/ courriel : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/7/2011 GEMEENTE KOKSIJDE N Gemeente Koksijde Zeelaan 303, BE-8670 Koksijde Contact: De heer Wesley Dorné Tel: Fax: Aanleg van een gemeentelijk glasvezelnetwerk Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeente Koksijde Door de geografische spreiding van diensten en vestigingen wordt op vandaag gebruik gemaakt van netwerken opgebouwd uit dure huurlijnen bij telecomoperatoren. Deze openbare netten hebben veel mogelijkheden maar bieden geen maatwerk voor de ruime waaier aan behoeften binnen de gemeente. Meer nog, alle aansluitingen van de verschillende diensten samengeteld consumeren jaarlijks een flinke hap uit de budgetten.een strategische beslissing voor de aanleg in eigen beheer van een gemeentelijk glasvezelnetwerk tussen de gemeentediensten* is op lange termijn een renderende beslissing die naar dienstverlening aan het publiek én ook technisch wenselijk te implementeren is. Besluit: Hetgemeentebestuur doet deze investering omdat ze op termijn kostenbesparend is, zich vertaalt in een hogere efficiëntie, betrouwbaarheid en productiviteit, en nieuwe perspectieven voor een betere dienstverlening biedt. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: opvraag via - IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/9/ :00 Datum: 26/9/ :00 Plaats: de Abt Eliaszaal (3de verdiep gemeentehuis Koksijde) AFDELING BOVENSCHELDE N Afdeling Bovenschelde Nederkouter 28, BE-9000 Gent Contact: ir. Charlotte Beels Adres van het kopersprofiel: Seine - Schelde. Bouwen van een passeerstrook op de Leie te Machelen.

17 WOENSDAG 20 JULI p. 17 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Machelen Seine - Schelde. Bouwen van een passeerstrook op de Leie te Machelen. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting vol-gens art. 17. bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art en 2.; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de be-trokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 17bis. 2.; - Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstan-tie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de ope-ning van de offertes. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: categorie B, klasse 5 registratie vereist Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten kunnen bekomen worden tegen contante betaling (cash) van 128,67 euro bij Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 GENT en Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 WILLEBROEK. De aanbestedingsdocumenten kunnen bekomen worden na overschrijving van de som van 138,65 euro (incl. BTW), op rekeningnr van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 WILLEBROEK, met vermelding van besteknr. 16EGGE/10/43. De aanbestedingsdocumenten zullen u bezorgd worden na boeking van de overschrijving. De aanbestedingsdocumenten kunnen ook bekomen worden via de website van Waterwegen & Zeekanaal NV onder de rubriek "bestekken" ( tegen betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard); keuze uit "elektronische versie" of "elektronische en papieren versie". De samenvattende opmetingsstaat kan ook bekomen worden (na betaling ÓF overschrijving) via (tel.: ). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/08/ :00 Datum: 24/08/ :00 Plaats: Gent VI.3. NADERE INLICHTINGEN - uitvoeringstermijn: 100 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011 GEW. MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING N Gew. Maatschappij voor huisvesting Diederik Van Beverenlaan 11, BE-9120 Beveren Contact: Dhrs. L. Engels en G. Joos (Voorzitter en Directeur) Tel: Fax: Beveren - Maalderij Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: te 9120 Beveren - Maalderij Openbare aanbesteding op maandag 19 september 2011 te 14:00 uur, ter zetel van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, Diederik Van Beverenlaan 11 te 9120 Beveren voor het bouwen van 8 huurwoningen (houtskelet) te 9120 Beveren - Maalderij. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: ,88 euro Registratie : 11 Erkenning : categorie D klasse 5 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Registratie : 11 Erkenning : categorie D klasse 5 Registratie : 11 Erkenning : categorie D klasse 5 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 116,60 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De vermelde prijs van het bestek is BTW inclusief. Dossier af te halen bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting cvba, Diederik Van Beverenlaan 11 te 9120 Beveren, na overschrijving op PCR-rekening of tegen contante betaling. Bij vraag tot verzending 13,40 euro, port + verpakkingskosten bij te betalen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/09/ :00 VI.3. NADERE

18 WOENSDAG 20 JULI p. 18 Ex-It Architectuur, Kloosterstraat 33 te 9120 Beveren Na afspraak op tel. 03/ Oproep tot kandidaatstelling VLAAMSE GEMEENSCHAP N Vlaamse Gemeenschap Arenbergstraat 9, BE-1000 Brussel Contact: Sportfacilitator Karolien De Sadeleer Tel: Fax: DBFM geïntegreerd sportcomplex, site Schotte Aalst Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Vlaamse Gemeenschap Het Project, waarvoor deze selectieprocedure wordt georganiseerd, kadert in het Vlaams Sportinfrastructuurplan dat door middel van alternatieve financiering een inhaalbeweging in sportinfrastructuur wil realiseren. Het Project werd geselecteerd met het oog op het bekomen van een subsidie door de Aanbestedende Overheid. De Opdracht van de Opdrachtnemer behelst het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een multifunctioneel sportcomplex, gelegen op de site Schotte te Aalst. De exploitatie van het multifunctioneel sportcomplex, is niet inbegrepen in de Opdracht, uitgezonderd de exploitatie door de Opdrachtnemer van eigen werken. De Opdrachtnemer krijgt immers de nodige vrijheid om andere sportgerelateerde faciliteiten en accommodatie te voorzien, binnen de toepasselijke ruimtelijke bestemmingsvoorschriften, waarvoor hij de exploitatie zelf dient te voorzien. Het ontwerp van de omgevingswerken en de parking op de Projectsite is tevens inbegrepen in de Opdracht. De aanleg van de omgevingswerken en de parking op de Projectsite kan door de Opdrachtgever toevertrouwd worden aan de Opdrachtnemer omwille van de structurele en bouwtechnische verwevenheid van beide, alsmede gelet op de eenheid van bouw, zonder dat de Opdrachtgever hiertoe verplicht is. Deze werken worden alsdan behandeld als bijkomende werken. Het multifunctionele sportcomplex, meer in het bijzonder een geïntegreerd sportcomplex, zal in beginsel in overeenstemming zijn met het Basisbouwprogramma goedgekeurd door de bevoegde minister en zal minimaal omvatten: - een sportzaal geschikt voor zaalvoetbal, handbal, korfbal, basket, volleybal, badminton en tennis, muurkaatsen; - een danssportzaal, die ook kan gebruikt worden voor vechtsporten en schermen; - een vechtsportzaal; - een turnzaal; - een polyvalent lokaal, bedoeld voor vergaderingen, presentaties, eetfestijnen, persontmoetingen, etc. met een capaciteit van minstens 120 personen; - een berging voor school- en clubmaterialen, sporttoestellen, schoonmaak, publiciteitsmaterialen, etc.; - minstens 12 kleedkamers voor minimum 16 personen, 2 kleedkamers voor topcompetitieploegen, 2 scheidsrechterslokalen en 1 kleedkamer voor personen met een beperking; - tribunes; - een balie, als centraal verdeelpunt van het sportcomplex; - de burelen van de stedelijke sportdienst; en - een centrale EHBO-ruimte. De betrachting is dat het Project volledig gebruiksklaar ter beschikking moet worden gesteld tegen 1 maart Bij de uitbouw van het Project moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de inpasbaarheid ervan in de omgeving (zie bestek). De Opdrachtnemer zal in beginsel, zoals nader zal worden uitgewerkt in het Bestek, volgens de DBFM-formule instaan voor het ontwerpen, het bouwen, het financieren en het onderhouden van het sportcomplex. De Opdrachtnemer zal ter zake de desbetreffende risico's eigen aan de economische eigendom van het complex dragen. De Opdrachtnemer zal daartoe een beschikbaarheidsvergoeding betaald krijgen door de Opdrachtgever. De vereisten opgenomen in artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (zie bestek). III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De Deelnemer dient een voldoende financiële en economische draagkracht aan te tonen voor de uitvoering van het Project en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor de Opdrachtgever met zich mee te brengen. De Aanbestedende Overheid zal de financiële en economische draagkracht toetsen aan de hand van de hieronder vermelde criteria. De criteria aan de hand waarvan de Deelnemer diens financiële en economische draagkracht moet aantonen, zijn: (a) de criteria inzake omzet die vereist zijn voor een erkenning voor klasse 8 in de zin van de erkenningsreglementering; (b) de criteria inzake eigen vermogen die vereist zijn voor een erkenning voor klasse 8 in de zin van de erkenningsreglementering; en (c) een liquiditeits-, rentabiliteits- en schuldpositie die de financiële continuïteit van de Deelnemer niet in gevaar brengt, waarbij ook rekening zal worden gehouden met de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de financiële claims ingevolge nog hangende geschillen. Voor de over te leggen gegevens kan verwezen worden naar het bestek. De Deelnemer dient een Kandidaatstelling in met een team waarin een aantal disciplines verplicht aanwezig zijn, met name: - Projectontwikkeling en PPS - gebiedsontwikkeling - Architectuur - Landschapsarchitectuur - Bouw - Onderhoud In de Kandidaatstelling moet voor elk van deze disciplines informatie verschaft worden over het personeelsbestand en de studie en beroepskwalificaties van de in te zetten mensen. Verder zal de bekwaamheid van de Deelnemer in deze Disciplines worden aangetoond door middel van de over te leggen verklaringen en referenties: (a) Referenties ontwerp De Deelnemer moet de ervaring aantonen met het ontwerp van minstens drie multifunctionele sportcomplexen (waarvan minstens 1 sporthal), in de laatste zeven jaar voorafgaand aan de bekendmaking van deze selectieprocedure in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het ontwerp moet voltooid zijn naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, hetzij bevindt het ontwerp zich in de laatste fase van uitvoering, wat in beide gevallen door de Deelnemer kan worden aangetoond aan de hand van een certificaat van goede uitvoering. De referenties kunnen betrekking hebben op binnenlandse en op buitenlandse projecten. (b) Referenties bouw De Deelnemer moet de ervaring aantonen met de bouw van minstens drie multifunctionele sportcomplexen, waarvan minstens 1 sportcomplex met een gelijkaardige omvang als het Project, in de laatste zeven jaar voorafgaand aan de bekendmaking van deze selectieprocedure in het Publicatieblad van de Europese Unie. De bouw moet voltooid zijn (voorlopige oplevering of beschikbaarheidscertificaat volstaat) naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, wat door de Deelnemer kan worden aangetoond aan de hand van een certificaat van goede uitvoering. De referenties kunnen betrekking hebben op binnenlandse en op buitenlandse projecten. (c) Referenties onderhoud De Deelnemer moet aantonen in de laatste zeven jaar voorafgaand aan de bekendmaking van deze selectieprocedure in het Publicatieblad van de Europese Unie ten minste drie opdrachten betreffende het langdurig onderhoud, inbegrepen het onderhoud van de technische installaties (HVAC, elektriciteit, sanitair), van een multifunctioneel sportcomplex of multifunctioneel zwembad met een gelijkaardige omvang als het Project te hebben uitgevoerd,. Deze ervaring wordt aangetoond aan de hand van langdurige onderhoudscontracten waarbij de Deelnemer dient te omschrijven wat het onderhoud voor deze opdrachten concreet inhoudt. Het onderhoud moet voor ieder van deze projecten uitgevoerd zijn naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, wat door de Deelnemer kan worden aangetoond aan de hand van een certificaat van goede uitvoering. De referenties kunnen betrekking hebben op binnenlandse en op buitenlandse projecten. (d) Referenties financiering De Deelnemer moet de ervaring aantonen, in de periode van de laatste zeven jaar voorafgaand aan de bekendmaking van deze selectieprocedure in het Publicatieblad van de Europese Unie, met betrekking tot het financieren - hetzij zelf, hetzij via het aantrekken van financiering bij derden - van projecten met een vergelijkbare opzet (bouw, onderhoud) of een vergelijkbare financieringsbehoefte. (e) Referenties landschapsontwerp en gebiedsontwikkeling De Deelnemer moet de ervaring aantonen met het landschapsarchitecturaal ontwerp van minstens drie projecten met een gelijkaardige impact of ambitie, in de laatste zeven jaar

19 WOENSDAG 20 JULI p. 19 voorafgaand aan de bekendmaking van deze selectieprocedure in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het ontwerp moet voltooid zijn naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, hetzij bevindt het ontwerp zich in de laatste fase van uitvoering, wat in beide gevallen door de Deelnemer kan worden aangetoond aan de hand van een certificaat van goede uitvoering, De referenties kunnen betrekking hebben op binnenlandse en op buitenlandse projecten. Hier wordt verplicht, op straffe van onvolledigheid, een nota toegevoegd over de opportuniteiten en aandachtspunten voor de realisatie van het Project, gelet op de stedenbouwkundige voorschriften. De nota beslaat maximaal 5 A'4 pagina's en gaat uit van een (landschaps)architect. De Deelnemer moet aantonen te voldoen aan de erkenningsreglementering. Ter staving hiervan dient de Deelnemer (of, indien de Deelnemer een Consortium betreft, minstens 1 lid daarvan): (a) ofwel een attest over te maken zoals dit door de overheden ter beschikking wordt gesteld; (b) ofwel de bewijzen over te maken zoals dit wordt vereist door artikel van de wet van 20 maart 1991 (zie ook MB van 27 september 1991). Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/09/ :00 VI.3. NADERE Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: _Selectieleidraad_Aalst_final.pdf L'(LES) INTERCOMMUNALES(S) MIXTE(S) DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE (VOIR POINT VI.) N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE L'(les) intercommunales(s) mixte(s) de distribution d'énergie (voir point VI.) c/o Route du Grand Peuplier 12, BE-BE-7110 STREPY-BRACQUEGNIES Contact: Service Achats ORES s.c.r.l. Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ ii.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Fourniture de boîtes de dérivation avec remplissage de résine et fixation sur le câble (essais à réaliser selon la norme NBN EN sur un câble EAXVB sans étanchéité longitudinale), Clames et anneaux (VDE 0220-part. 3) de dérivation. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Région Wallonne ii.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: La fourniture de boîtes de dérivation avec remplissage de résine et fixation sur le câble (essais à réaliser selon la norme NBN EN sur un câble EAXVB sans étanchéité longitudinale), Clames et anneaux (VDE 0220-part. 3) de dérivation, découpé comme suit : Boîte de dérivation BT avec résine + fixation, 150/50 Anneau de dérivation BT tetrapolaire / Autres boîtes de dérivation BT avec résine Clame de dérivation et autres anneaux de dérivation BT II.1.8. Division en lots: Oui Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot1: Boîte de dérivation BT avec résine + fixation, 150/50 Description succincte: Boîte de dérivation BT avec résine + fixation, 150/50 Lot2: Anneau de dérivation BT tetrapolaire / Description succincte: Anneau de dérivation BT tetrapolaire / Lot3: Autres boîtes de dérivation BT avec résine Description succincte: Autres boîtes de dérivation BT avec résine Lot4: Clame de dérivation et autres anneaux de dérivation BT Description succincte: Clame de dérivation et autres anneaux de dérivation BT SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir VI.3 III.2.2. Capacité économique et financière: Voir VI.3 III.2.3. Capacité technique: Voir VI.3 SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/09/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT N Nationaal geografisch Instituut Abdij ter Kameren 13, BE-1000 Brussel Contact: Juridische Dienst Claire Stacino of Sophie Pourvoyeur Tel: Fax: ou Adres van het kopersprofiel:

20 WOENSDAG 20 JULI p. 20 Websitesysteem Cartesius Type opdracht: Diensten. Websitesysteem Cartesius zie beschrijvend document in bijlage op de website : enot.publicprocurement.be II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Selectie van de kandidaten: nodige inlichtingen en documenten De kandidaatstellingen moeten minimum twee referenties voorleggen van gelijkwaardige projecten (qua complexiteit of geografische functionaliteit) die in de loop van de laatste drie jaar werden uitgevoerd en waarvan minstens één van de referenties meer dan EUR bedraagt; de lijst waarin ze worden aangegeven vermeldt het specifiek aandeel van de dienstverlener voor de betrokken opdracht (dit betekent minstens het bedrag van de opdracht, de inhoud en het aantal mandagen (per profiel) van het gedeelte van de opdracht die de kandidaat zelf heeft uitgevoerd), de datum van oplevering (in voorkomend geval de datum van de voorlopige oplevering), en de afnemers (openbaar of privé) en die referenties worden als volgt gerechtvaardigd: a) als het gaat om diensten aan de overheid, wordt de rechtvaardiging geleverd door certificaten die zijn afgeleverd of meeondertekend door de bevoegde overheid; b) als het gaat om diensten aan natuurlijke of rechtspersonen, worden de prestaties gerechtvaardigd door deze personen of, als dat niet kan, wordt verklaard dat de dienstverlener ze heeft uitgevoerd. Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/08/2011 VI.3. NADERE INLICHTINGEN zie in bijlage : oproep tot kandidatuurstelling en beschrijvend document van de markt op de site : VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011 NATIONALE BANK VAN BELGIË N Nationale Bank van België de Berlaimontlaan 14, BE-1000 Brussel Contact: De heer Tom Plasschaert Tel: Fax: Oproep tot kandidaatstelling - Leveren van catering-diensten Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brussel De opdracht bestaat in: - het ten laste nemen van de "Backoffice" van het bedrijfsrestaurant van de Bank - de mogelijkheid om op een vliegend team een beroep te doen bij event caterings II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Bedrijfsrestaurant: +/ couverts per jaar Event catering: +/ couverts per jaar De refter strekt zich uit tot 1200 m² m² publieke zones - een verklaring dat de inschrijver zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 69 (KB van 8 januari 1996); - het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister III.2.2. Economische en financiële draagkracht: de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Solvabiliteit (> 20%), Liquiditeit (> 1), Eigen vermogen (positief), Bedrijfskapitaal (positief), Vervallen schulden t.o.v. belasting en RSZ (onbestaande) en Overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's die niet aan minstens 4 van deze ratio's voldoen zullen van ambtswege niet weerhouden worden. De technische bekwaamheid van de kandidaten zal geëvalueerd worden op basis van een in te dienen verslag dat hun acties, organisatie en werkmethoden beschrijft m.b.t. de hieronder vermelde elementen. Er wordt aan de kandidaten gevraagd dezelfde structuur als hieronder te volgen bij de opstelling van hun verslag. 1. Kwaliteit van het schoonmaak- /keukenpersoneel. Volgende informatie wordt gevraagd: a. Ervaring - welke relevante en erkende opleidingen worden ingericht? - informatie over de personeelsaantallen, het personeelsverloop en afwezigheidscijfers voor de voorbije drie jaar. b. Vaardigheden en capaciteiten: bewijs van de opleidings- en professionele kwalificaties van het management/uitvoerend personeel, met tijdstip en de plaats van gevolgde opleidingen. c. Selectie en rekrutering: gedetailleerde informatie over de gevolgde procedure bij de selectie en de rekrutering van het personeel. d. Arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid van de werknemers: - kopie van het globale preventieplan, het jaarlijkse actieplan en het laatste jaarrapport met betrekking tot de veiligheid. - informatie over het gezondheids- en veiligheidsbeleid en de procedures op dit vlak, die voor de werkers op de site van toepassing zijn. 2. Een referentielijst van soortgelijke diensten (schoonmaak van industriële keuken) uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren, met vermelding van de klant, de datum, het bedrag, één contactpersoon, details over de aard en omvang van de opdracht en resultaten van de audits "kwaliteitscontrole" indien beschikbaar. Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/8/ :00 VI.3. NADERE INLICHTINGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe)

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe) Neerlegging-Dépôt: 30/06/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128167/CO/115 I 1/3 I COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE (CP 115) Convention collective de travail du 26 juin 2015 relative à l'octroi

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie