ReSuMé. Colofon EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE NIEUWSBRIEF: RESUMÉ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ReSuMé. Colofon EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE NIEUWSBRIEF: RESUMÉ"

Transcriptie

1 ReSuMé Colofon Hoofdredacteur Angelique Weisscher (RSM Niehe Lancée), Eindredacteur Marcel Hoenderdos (HenK Communicatie), Medewerkers aan dit nummer Cora van Dijk (RSM Kooij + Partners), Peter Janssen (RSM Wehrens, Mennen & de Vries), Christian Dodemont (RSM Wehrens, Mennen & de Vries), Maarten Mennen (RSM Nederland), Annelies de Graaf (Pesman Advocaten), Vormgeving Studio Naskin, Haarlem, Fotografie Frans Spanjaard cover Arno Rutten pag. 4, 6 en 7, Eredivisie CV pag. 9, Overige fotografie Stock materiaal, Drukkerij LenoirSchuring, Amstelveen, Verschijningsdata 2007 Januari, mei, juli, oktober. RSM Niehe Lancée Accountants & Belastingadviseurs Robijnstraat 3, Postbus 366, 1800 AJ Alkmaar T F Burgemeester Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelveen T F EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE NIEUWSBRIEF: RESUMÉ Hilversumstraat 324, Postbus 36310, 1800 AJ Amsterdam T F Diakenhuisweg 11, Postbus 5037, 2000 CA Haarlem T F E I RSM Niehe Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten, The NL Trust, THW Accountants en Adviseurs en Pesman Advocaten en is aangesloten bij RSM International, het 7de netwerk van de wereld van zelfstandige accountants- en advieskantoren met vestigingen in 70 landen. Landelijk werkt RSM Niehe Lancée samen met RSM Kooij + Partners te Utrecht en RSM Wehrens, Mennen & de Vries met vestigingen in Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo. Deze fiscaaldenkers geven doordachte raad. En daar houd ik mij aan, jonge vriend! EEN NIEUWSBRIEF MET PAKKENDE ARTIKELEN, HEEFT EEN PAKKENDE NAAM NODIG. DAAROM HEBBEN WIJ ENIGE TIJD GELEDEN ALLE MEDEWERKERS VAN RSM NIEHE LANCÉE, RSM WEHRENS, MENNEN & DE VRIES EN RSM KOOIJ + PARTNERS GEVRAAGD NA TE DENKEN OVER EEN PAKKENDE NAAM VOOR ONZE GEZAMENLIJKE EXTERNE NIEUWSBRIEF. VEEL CREATIEVE OPLOSSINGEN HEBBEN WIJ GEKREGEN EN LYDIA DE BURGER VAN DE ALKMAARSE VESTIGING VAN RSM NIEHE LANCÉE MAG ZICH MET RESUMÉ DE TERECHTE WINNAAR NOEMEN. ZE MAG MET DE LUCHTBALLON VAN RSM WEHRENS, MENNEN & DE VRIES EEN TOUR DOOR DE LUCHT MAKEN. 2 RSM Nederland kiest voor heer van stand Onze cliënten worden er beter van 4 'Clubs hebben elkaar nodig' Wat te doen bij bezoek van de FIOD? 5 Werkgever aansprakelijk voor burn-out? Foutje? Bedankt! (over fiscale zaken)

2 Er is nieuws voor bazen en bovenbazen, met uw welnemen. RSM Nederland kiest voor heer van stand In april hebben RSM Niehe Lancée, RSM Wehrens, Mennen & de Vries en RSM Kooij + Partners een eerste gezamenlijke advertentie geplaatst. Landelijk werd gekozen voor een pagina in Het Financieele Dagblad en verder werden in de regionale dagbladen advertenties geplaatst. In deze advertenties is een hoofdrol weggelegd voor stripfiguur Ollie B. Bommel. RSM heeft voor deze campagne een 3-jarig contract afgesloten met de Stichting Toonder, die de belangen behartigt van de uitingen van Ollie B. Bommel. Reden voor deze mediacampagne is het onder de aandacht brengen van de landelijke samenwerking tussen de Nederlandse RSM-kantoren. Met deze samenwerking bedienen wij inmiddels een groot deel van de Nederlandse markt. Voor de tweede helft van 2007 staat het vervolg op de Bommel campagne gepland. Deze fiscaaldenkers geven doordachte raad. En daar houd ik mij aan, jonge vriend! Deze fiscaaldenkers geven doordachte raad. En daar houd ik mij aan, jonge vriend! Hier ligt een mooie taak voor kundige jaarrekenaars die van wanten weten. 3

3 Geen schrijf- of tikfout Wat te doen bij bezoek van de FIOD? Bij een normale controle van een inspecteur heeft de cliënt of de accountant of de adviseur een wettelijke verplichting tot medewerking. Dit is niet het geval als de FIOD voor de deur staat, omdat de aanwezigheid van de FIOD duidt op een verdenking dat een strafbaar feit is gepleegd. U moet dus weten of u als verdachte wordt aangemerkt, of als getuige. De FIOD houdt zich bezig met het opsporen van feiten die bij belastingwet strafbaar zijn gesteld, hetgeen in de praktijk zal betekenen het in beslag nemen van de administratie van een verdachte. De opsporingsbevoegdheid houdt in dat te allen tijde bevoegdheid bestaat tot inbeslagneming van alle tastbare voorwerpen. Alle dossiers die voor het grijpen liggen kunnen derhalve in beslag worden genomen. Liggen ze niet voor het grijpen, dan zal de FIOD om uitlevering vragen van dossiers, of zelf naar de administratie gaan zoeken. De voorkeur gaat dan uit naar de situatie dat de gevraagde stukken, als ze aanwezig zijn, zelf worden aangeleverd, om te voorkomen dat een FIOD ambtenaar andere dossiers gaat napluizen. Aanbevolen handelswijze bij een FIOD inval: Voorkom dat de FIOD ongestoord en ongezien het kantoor kan betreden. Staat de deur open, dan kan de FIOD, ongezien en ongestoord, zonder meer alles in beslag nemen wat zij tegenkomt. Is de deur dicht, dan zal de FIOD zich moeten melden (aanbellen of zich melden bij de receptie), de reden van zijn bezoek moeten aangeven en vragen naar de directie of een contactpersoon. Licht dan direct de directie in, zodat vóór betreding van het kantoor door de FIOD deze een advocaat kan raadplegen. Bewaar alle dossiers in afgesloten kasten: de FIOD kan alles meenemen wat zij tegenkomt, maar kan niet zonder meer afgesloten kasten forceren. Alleen onder nadrukkelijk protest toestemming aan de FIOD verlenen om het kantoor te betreden. Vraag naar legitimatie, noteer alle namen en doel van het bezoek. Probeer zo exact mogelijk vast te stellen wat het doel van het bezoek is van de FIOD. Probeer te achterhalen wat de status is van alle betrokkenen, ook van uzelf (getuige of verdachte?). Zolang geen duidelijk antwoord is gekregen, blijf doorvragen, en verklaar niets totdat een advocaat is geraadpleegd. Wordt u aangemerkt als getuige, weet dan dat u in het geheel niet verplicht bent om mee te werken aan een FIOD onderzoek. Wordt u aangemerkt als een verdachte, weet dan dat u u mag beroepen op het zwijgrecht. Als u toch een verklaring aflegt, dan geldt dat alles wat u zegt tegen u gebruikt kan worden. In een rechtszaak kan deze als belastend bewijsmiddel tegen u gebruikt worden. Ook al denkt u niets te verbergen te hebben of denkt u dat een gebruik van een zwijgrecht alleen maar meer verdenkingen oproept, besef dat op een later tijdstip nog voldoende mogelijkheden komen om, na beraad met de advocaat, een afgewogen verklaring af te leggen. Op dat moment is de eerste schrik van de inval van de FIOD verdwenen en weet u meestal al welke bewijzen de FIOD heeft. Door ten tijde van de FIOD inval geen verklaring af te leggen voorkomt u schade voor uzelf en voor anderen door het afleggen van onjuiste of onbedoelde verklaringen, veelal ontstaan door de hectiek en stress van de FIOD inval. Foutje? Bedankt! (over fiscale zaken) De door de belastingdienst gekozen werkwijze om grote aantallen aangiften geautomatiseerd af te wikkelen kan als gevolg hebben dat door een 67-jarige belastingplichtige gemaakte foute aftrek van (in plaats van 3.419) aan hypotheekrente niet zomaar door middel van navordering kan worden hersteld. Dit is immers geen schrijf- of tikfout van de inspecteur, maar van de belastingplichtige, en deze fout had de inspecteur bij het regelen van de aanslag moeten corrigeren, en niet door middel van een navordering. Eigen woning en bijleenregeling: aandachtspunt voor aangifte IB 2006 De bijleenregeling kan toepassing vinden als na 2003 een eigen woning is verkocht, in zijn algemeenheid is van een overwaarde bij verkoop (verschil verkoopopbrengst minus eigen woning schuld) en een nieuwe eigen woning is gekocht. Rente is alleen aftrekbaar over de lening voor het deel van de aankoopprijs van de nieuwe woning dat hoger is dan de overwaarde van de oude woning. De belastingdienst zal bij de behandeling van de aangifte 2006 extra aandacht besteden aan de toepassing van de bijleenregeling. Een rekenprogramma voor toepassing van de bijleenregeling is te vinden op de site van de belastingdienst. De bijleenregeling is overigens een zeer complexe regeling geworden, welke toepassing zal vinden bij miljoenen belastingplichtigen. De vraag is of al deze mensen in staat zullen zijn om de regeling juist toe passen in hun aangifte Dividend uitkeren aan AB-houders: maak gebruik van het eenmalige 22% AB tarief, maar let op de Box 3 heffing. In het jaar 2007 kunnen AB-houders gebruik maken van het verlaagde tarief van 22% bij een AB inkomen (dividend/verkoopwinst) tot Dit levert een eenmalig tariefvoordeel op van 3% of op jaarbasis. Heeft de AB-houder een fiscale partner, dan kan door toerekening van een deel van de AB inkomsten aan de partner, eveneens bij de partner tot maximaal groot het 22% tarief toegepast worden. In totaal is op deze wijze het 22% tarief toe te passen over een bedrag groot , oftewel een eenmalig tariefvoordeel van in totaal Let wel: het verkrijgen van netto dividend (in contanten) kan leiden tot een verhoging van het Box 3 inkomen per einde 2007/begin Rekening is derhalve te houden met een verhoging van de Box 3 belastingdruk van per saldo (over twee jaar bekeken) 1,2% x netto dividend. Stel bij een dividenduitkering van netto 85% x is deze belastingdruk Het tariefsvoordeel is daarmee niet per saldo , maar nog maar Overweging 1: Besluit tot dividenduitkering in december 2007, draag dividendbelasting af, maar laat het netto dividend (85%) schuldig blijven in rekening courant, en betaal pas in januari 2008 daadwerkelijk door overboeking naar een privérekening. Hierdoor wordt de hogere Box 3 belastingdruk per einde 2007 en begin 2008 voorkomen, terwijl de rente over het schuldig gebleven bedrag (stel rente over 1 maand) in 2008 leidt tot een beperkte belastingdruk in Box 1. Het uitkeren van dividend in de vorm van het naar privé halen van overtollige laagrenderende liquiditeiten hoeft overigens niet persé fiscaal voordelig te zijn. De box 3 belastingdruk gekoppeld aan het daadwerkelijk behaalde rendement is immers relatief hoog bij laagrenderende vermogensbestanddelen. Overweging 2: Vraag tijdig een verhoging aan van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2007 voor de verschuldigde aanmerkelijk belangheffing van 7% van het dividend. Over het dividend is 22% heffing verschuldigd, terwijl bij de uitkering van het dividend slechts 15% dividendbelasting wordt ingehouden. Dit bespaart heffingsrente en belastingdruk over Box 3 vermogen. 4 5

4 Professional Practices deelt kennis Onze cliënten worden er beter van Eén van de eerste concrete uitvloeisels van de samenwerking tussen de drie Nederlandse RSMkantoren is de zogeheten professional practices, een shared service center voor vaktechniek. Hierin worden zowel de specialisten van de kantoren als de cliënten via hun vertrouwde contacten ondersteund en geadviseerd. Drijvende kracht achter professional practices is Maarten Mennen. Hij geeft antwoord op een aantal prangende vragen. Waarom is professional practices belangrijk voor RSM Nederland én de cliënt? De samenwerking van RSM Niehe Lancée, RSM Kooij + Partners en RSM Wehrens, Mennen & de Vries betekent automatisch schaalvergroting. Samen hebben we zo n 450 medewerkers en hebben daarmee een belangrijke plek ingenomen na de top vier. Die schaalvergroting betekent tevens dat we een grotere diversiteit van cliënten kunnen bedienen en onze slagkracht groter is. Bij de kantoren los van elkaar zou dat minder goed mogelijk zijn. Sommige cliënten vragen soms ook om een andere aanpak, een andere vorm van dienstverlening die vaak verder gaat dan we bij andere cliënten gewend waren. Om alle cliënten op de best mogelijke manier te kunnen bedienen is er professional practices. Vanzelfsprekend profiteren hier in de eerste instantie onze eigen cliënten van. Het is overigens niet zo dat we ons nu enkel en alleen op bijvoorbeeld de grotere cliënten gaan richten. Onze kantoren zijn groot geworden op de lokale en regionale markten, en dat willen we ook in de toekomst zo houden. Maar waar we mogelijkheden zien om kennis te delen en onze specialisten op verschillende gebieden uit te wisselen, zullen we dat niet laten. Hoe ziet professional practices er uit? De basis is een gedegen businessplan dat is opgebouwd uit zes onderdelen. Allereerst is dat het kwaliteitsbeleid. Enorm belangrijk natuurlijk bij onze vorm van dienstverlening. Zo moeten we vanzelfsprekend voldoen aan de Wta (Wet toezicht accountants). Daarnaast hebben we te maken met de voorwaarden, regels en eisen van RSM International. Dat zijn pittige kwaliteitseisen. Daarmee kunnen wij trots zijn dat onze kantoren tot dit netwerk behoren, en dat kan alleen maar een positieve uitwerking hebben voor de cliënten. Het volgende onderdeel van het businessplan vormt het systeem voor kwaliteitsbeheersing en control, waarmee we te allen tijde grip houden op de verschillende fases van de dienstverlening inclusief een actieve monitoring daarop. Vervolgens is er de zogeheten audit support service. Hiermee worden onze specialisten ondersteund zowel direct (on site) als indirect om de cliënt adequaat te kunnen bedienen. Zo hebben we bijvoorbeeld een kennisdatabase op ons intranet ingericht waar al onze kantoren gebruik van kunnen maken. Het volgende onderdeel noemen we ondersteuning met behulp van tooling, waarmee we de efficiency en effectiviteit van onze werkzaamheden kunnen waarborgen en vergroten. Hierin worden niet alleen ondersteunende tools ter beschikking gesteld maar volgen wij ook nauw de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld XBRL. Daarnaast is de zogeheten audit advisory services in oprichting voor dienstverlening op het gebied van IT-audit en Riskmanagement. Tenslotte hebben we het onderdeel learning. Hierin lopen bijvoorbeeld de (permanente) educatieprogramma s, e-learning en persoonlijke vaardigheidstrainingen. Dit alles met als doel de kwaliteit van de dienstverlening verder te verhogen. Een opzet zoals deze is er naar mijn weten nog niet in Nederland. Daarmee onderscheiden we ons en zijn we er van overtuigd dat het echte en toegevoegde waarde heeft. Zowel intern maar veel belangrijker nog ook voor onze cliënten. Hoe werkt dat dan in de dagelijkse praktijk? Professional Practices is ondergebracht bij RSM Nederland. We hebben het kostenbewust opgezet, door onder leiding van een directeur vaktechniek en een office manager, gebruik te maken van inhuururen vanuit de kantoren. De aangesloten kantoren kunnen gebruik maken van onze kennis en van bijvoorbeeld de database die we hebben opgezet. Wat dat betreft neemt het delen van kennis een grote plaats in. In de praktijk kan het voorkomen dat een cliënt een hele specifieke vraag heeft die voor het betreffende kantoor mogelijk lastig te beantwoorden is. Dan komen wij in beeld en zoeken we gezamenlijk, en met gebruikmaking van ons interne intranet, naar de beste oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door een projectteam op te zetten. Ja, het zou kunnen voorkomen dat we ook een externe specialist moeten inhuren. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld een beroep doen op specialisten binnen het Nivra of RSM International. Nogmaals, het gaat erom dat de cliënt zo goed mogelijk wordt geholpen. En het is aan onze kant prettig dat de mogelijkheden om dat te bereiken enorm zijn uitgebreid. In mijn optiek hebben we een forse stap voorwaarts gezet. Professional Practices maakt gebruik van kennis en resources uit de bestaande organisaties, waardoor de aanpak niet significant afwijkend is van het vertrouwde. Daarnaast kunnen wij beter inspelen op de reeds van toepassing zijnde regelgeving om ook in de toekomst pro-actief te kunnen blijven handelen. Drs Maarten Mennen RA RE is werkzaam als directeur Professional Practices voor RSM Nederland BV. Daarnaast is hij werkzaam als docent aan de universiteit Nivra-Nyenrode. Als corrector en examinator is hij verbonden aan de UVA te Amsterdam. Maarten heeft naast zijn opleiding voor registeraccountant tevens de opleiding gevolgd tot register EDP-auditor. 6 7

5 Michael van Praag en Frank Rutte van de Eredivisie CV Clubs hebben elkaar nodig De Eredivisie CV (ECV) bestaat sinds Het doel was om naar Engels voorbeeld een eigen league op te richten voor alle clubs op het hoogste niveau van het Nederlandse betaalde voetbal. In eerste instantie richtte de ECV zich met name op de onderhandelingen omtrent de tv-rechten (en de verdeling daarvan onder de clubs) en de collectieve sponsoring. De jaren erna adviseert en bemiddelt de ECV onder andere ook op financieel, voetbaltechnisch en mediagebied. Een tweegesprek waarin directeur Frank Rutten en commissaris Michael van Praag hun licht laten schijnen op de branchevereniging voor de Nederlandse betaald voetbalorganisaties (BVO s). Van Praag: We hebben bijzonder goed contact met de andere organisaties die bij het betaalde voetbal betrokken zijn. Vanzelfsprekend met de KNVB maar ook met onze evenknie voor de eerste divisie en met de organisatie die de belangen van de werkgevers behartigt. We weten elkaar te vinden waar nodig en kunnen op elkaar vertrouwen. Rutten: De clubs varen er wel bij. Dat heeft vooral te maken met het delen van kennis waar onze organisatie voor zorgt. De clubs leren op allerlei gebieden van elkaar en staan veel meer open voor elkaar dan vóór de oprichting van de ECV. Frank Rutten Toen waren de clubs ook buiten het veld veel meer concurrenten van elkaar. Om een voorbeeld te geven: Het zou tien jaar geleden ondenkbaar zijn dat er een financiële benchmark tussen de clubs zou zijn. Die is er nu wel. En als er twee clubs zijn die gemiddeld evenveel bezoekers trekken, gaan ze samen om de tafel om vergelijkingen te maken en het over hun bedrijfsvoering te hebben. Kortom, nu is er op allerlei gebied veel overleg en komen de clubs elkaar veel meer tegen. Zo is er drie keer per jaar een bijeenkomst voor alle clubdirecteuren, en zijn er allerlei werkgroepen die als doel hebben om de clubs te informeren, adviseren en vooral om kennis te delen waar dat mogelijk is. En omdat we de specialisten van de clubs in die werkgroepen hebben, is de kwaliteit bij voorbaat gewaarborgd. Michael van Praag Van Praag: We moeten nooit vergeten dat voetbal een spel is en dat we het dan ook speels bekijken. Dat betekent niet amateuristisch. Integendeel. Waar kan worden geprofessionaliseerd moet dat ook gebeuren. Maar de essentie van voetbal is het spel, en daar worden mensen mee vermaakt. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Daarbij is concurrentie hard nodig, anders heb je geen competitie. Die concurrentie moet zich met name op het veld afspelen, daarbuiten is het heel normaal dat je gezamenlijk optrekt. En als je elkaar veel ziet, kunnen bepaalde zaken ook makkelijker worden gedaan. Onderlinge transfers zijn tegenwoordig ook veel meer aan de orde van de dag. In mijn tijd als voorzitter van Ajax ontstond er een enorme heisa toen we de spits van Vitesse, Machlas, overnamen. Dat is nu ondenkbaar, vanwege de betere samenwerking en onderlinge banden. 8 9

6 Rutten: De komende jaren willen we nog meer synergie bewerkstelligen voor de clubs. Zo willen we veel meer informatie via een extranet gaan delen. Als clubs bepaalde informatie of oplossingen willen, kunnen ze met hun eigen code inloggen op de site en daar de gegevens vinden die ze nodig hebben. Dat zien we echt als een toegevoegde waarde. Daarnaast zijn we met de KNVB bezig om bepaalde gremia in elkaar te schuiven. Zo heeft de KNVB net als wij een technisch platform en een financieel platform. Die kunnen heel goed samengaan met de platforms op dezelfde gebieden die wij hebben. Voor de clubs maakt dat het in ieder geval een stuk overzichtelijker. En natuurlijk moeten we, de KNVB en de ECV, zo nu en dan tegen elkaar aan blijven schoppen. Dat is onze rol als belangenbehartiger en dat houdt ons ook scherp. Maar we zullen altijd elkaars belangen respecteren. Van Praag: Je moet niet vergeten dat de ECV drie jaar geleden op sterven na dood was. Sinds het aantreden van Frank en Alex Tielbeke is er veel veranderd. Er wordt veel meer vanuit de clubs gedacht en je ziet dat er nu ook op bestuurlijk niveau vraagstukken worden opgepakt. Het bestaansrecht is nu wel bewezen en dat zal de komende jaren alleen maar verder worden uitgebouwd. Rutten: Nu zijn clubs formeel gezien nog vrij om lid te zijn van de ECV. Daar willen we verandering in brengen. Wat ons betreft wordt bij licentie geregeld dat clubs ook lid zijn van de ECV. We streven ernaar dat dat al met ingang van het seizoen 2007/2008 het geval is. Nu zijn alle clubs lid van de ECV, maar het is beter om dat formeel te hebben geregeld. Dan staan we sterker, en hoe je het wendt of keert: we hebben elkaar hard nodig. Van Praag: Ook op internationaal niveau zie je een steeds betere samenwerking. De ECV maakt deel uit van de EPFL, een internationaal platform waar kennis delen ook hoog in het vaandel staat. Wat wij internationaal gezien goed doen is het bij elkaar houden van de clubs. Daarover worden we regelmatig gevraagd door buitenlandse collega's. Vergeleken met andere landen is de samenwerking in Nederland goed, echt heel goed. League of Experience Naast onder andere zijn werk als commissaris voor de ECV heeft Michael van Praag sinds kort een nieuw bedrijf gestart: League of Experience. Dit bedrijf richt zich met name op bestuurders van betaalde voetbalorganisaties. Van Praag: De wereld verandert, de voetbalwereld verandert en wordt steeds professioneler. Bestuurders hebben vaak een niet-voetbalachtergrond en komen steeds meer op afstand te staan. Wij zorgen ervoor dat ze op velerlei gebieden kennis tot zich krijgen die uitermate nuttig is om als bestuurder in de voetballerij goed te kunnen en blijven functioneren. Daar hebben we een aantal specialisten voor ingehuurd die tijdens masterclasses worden ingezet. Zelf neem ik het omgaan met de media voor m n rekening. Raakvlakken ECV en RSM Het uiteindelijke doel van de ECV is om waar nodig als belangenbehartiger voor de BVO s op te treden, kennis te delen en zodoende de clubs beter te maken. Daar kan een parallel met de RSM-organisatie worden getrokken. De samenwerking van de drie kantoren (RSM Niehe Lancée, RSM Wehrens Mennen & de Vries en RSM Kooij + Partners) is er eveneens op gericht elkaar aan te vullen en te versterken waar dat kan. Samenwerken waar mogelijk om uiteindelijk de klant optimaal te kunnen bedienen, terwijl tevens via een internationale aansluiting ook over de grenzen heen geadviseerd kan worden. Werkgever aansprakelijk voor burn-out? Recentelijk heeft een uitspraak van de Rechtbank te Heerlen voor nogal wat commotie onder werkgevers gezorgd. De Rechtbank achtte een werkgever aansprakelijk voor de burn-out van zijn werknemer. Enige nuancering is op zijn plaats. Werkgevers kunnen voor de burn-out van hun werknemers aansprakelijk worden gesteld, zo blijkt uit de recente uitspraak van de Rechtbank, waarbij een werkgever veroordeeld is tot het betalen van schadevergoeding aan een werknemer met een burn-out. Deze uitspraak is voorafgegaan door een vergelijkbare uitspraak uit De Rechtbank baseert zijn beslissing in beide gevallen op de zorgplicht die de werkgever ten opzichte van zijn werknemer in acht dient te nemen. Deze zorgplicht is in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd en houdt onder meer in dat de werkgever zorg dient te dragen voor voldoende evenwicht tussen belasting en belastbaarheid in fysieke en psychische zin. Met andere woorden de werkgever dient de gezondheid en het welzijn van de werkgever te beschermen. Oorzaak burn-out In beide situaties ging het om werknemers die langdurig zeer zwaar belast zijn geweest. In de zaak waarover de Rechtbank te Heerlen moest beslissen, ging het om een werknemer die als servicemonteur bij een broodfabriek werkzaam was. De servicemonteur maakte extreem lange dagen. Zo werd hij vaak s avonds en s nachts thuis opgeroepen zonder dat dit gecompenseerd werd. Op een bepaald moment werd de druk voor hem te hoog en meldde hij zich ziek. Uit deskundigenonderzoek is vast komen te staan dat de burn-out van de werknemer is ontstaan door de overbelasting op zijn werk. Geen aanwijzingen werden gevonden om de klachten van de burn-out mede te verklaren door de privé-situatie van de werknemer of zijn persoon. De deskundigen waren van mening dat de burn-out waarschijnlijk niet ontstaan zou zijn, als de werknemer niet bij de broodfabriek had gewerkt. De beslissing De Rechtbank vond hiermee voldoende bewezen dat de werknemer de burn-out heeft gekregen door de overbelasting op zijn werk. De werkgever werd door de Rechtbank nog wel in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren De werkgever bleek niet in staat om aan te geven welke maatregelen hij had genomen om de overbelasting tegen te gaan. De Rechtbank veroordeelde de werkgever tot het betalen van schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding moet nog vastgesteld worden. Slotsom Niet iedere werknemer met een burn-out zal echter met succes zijn werkgever kunnen aanspreken. De uitspraak maakt duidelijk dat een werkgever het wel heel bont moet maken wil hij aansprakelijk worden gesteld voor de burn-out van zijn werknemer. Bovendien dient allereerst vastgesteld te worden waardoor de burn-out is ontstaan. Voornamelijk de uitgevoerde werkzaamheden dienen ten grondslag aan het ontstaan van de burn-out te liggen. Dit blijkt in de praktijk vaak moeilijk te bewijzen. Toch moeten werkgevers rekening houden met het feit, dat werknemers met een burn-out vaker naar de rechter zullen stappen. Waarschuwing is derhalve geboden; aanhoudende klachten omtrent de werkdruk dienen aangepakt te worden

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen nr 2 / 2005 Kees Oosterholt: Betere dienstverlening door effectenspecialisten met pit Frank van der Gun: Zorgplicht effectenverkeer vereist selectief aanbod van beleggingshypotheken 3 4 Leereffecten van

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 >

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Pakkend Nieuws Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Peter Veld probeert de mazen in het systeem

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie

nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie ALGEMEEN Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs, bestemd

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Reesultaat. De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto! Kantoornieuws. Van Beek Kaas

Reesultaat. De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto! Kantoornieuws. Van Beek Kaas Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Interview. In ons beroep is het vastleggen van de verrichte werkzaamheden steeds belangrij

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Januari 2008, bewaarnummer

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Project Besiendershuis

Project Besiendershuis DECEMBER 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Frank Delissen Project Besiendershuis Vier specialisten over compliance Naleving regels waarborgen Regeerakkoord Reactie op zes speerpunten 1 Twitteren met Mark

Nadere informatie

magazine Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen en vertellen in Audit thema:

magazine Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen en vertellen in Audit thema: AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2011 thema: Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen

Nadere informatie

De Afier. Leer ons kennen. Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren. Er is over en weer begrip voor de werkwijze die we nastreven

De Afier. Leer ons kennen. Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren. Er is over en weer begrip voor de werkwijze die we nastreven De Afier nummer 02 oktober 2013 dit is een uitgave van afier accountants + bedrijfsadviseurs MARC OEGEMA OVER DE ACCOUNTANT ANNO 2013 Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren Dirk mulder (HERINNERINGSCENTRUM

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie