ReSuMé. Colofon EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE NIEUWSBRIEF: RESUMÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ReSuMé. Colofon EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE NIEUWSBRIEF: RESUMÉ"

Transcriptie

1 ReSuMé Colofon Hoofdredacteur Angelique Weisscher (RSM Niehe Lancée), Eindredacteur Marcel Hoenderdos (HenK Communicatie), Medewerkers aan dit nummer Cora van Dijk (RSM Kooij + Partners), Peter Janssen (RSM Wehrens, Mennen & de Vries), Christian Dodemont (RSM Wehrens, Mennen & de Vries), Maarten Mennen (RSM Nederland), Annelies de Graaf (Pesman Advocaten), Vormgeving Studio Naskin, Haarlem, Fotografie Frans Spanjaard cover Arno Rutten pag. 4, 6 en 7, Eredivisie CV pag. 9, Overige fotografie Stock materiaal, Drukkerij LenoirSchuring, Amstelveen, Verschijningsdata 2007 Januari, mei, juli, oktober. RSM Niehe Lancée Accountants & Belastingadviseurs Robijnstraat 3, Postbus 366, 1800 AJ Alkmaar T F Burgemeester Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelveen T F EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE NIEUWSBRIEF: RESUMÉ Hilversumstraat 324, Postbus 36310, 1800 AJ Amsterdam T F Diakenhuisweg 11, Postbus 5037, 2000 CA Haarlem T F E I RSM Niehe Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten, The NL Trust, THW Accountants en Adviseurs en Pesman Advocaten en is aangesloten bij RSM International, het 7de netwerk van de wereld van zelfstandige accountants- en advieskantoren met vestigingen in 70 landen. Landelijk werkt RSM Niehe Lancée samen met RSM Kooij + Partners te Utrecht en RSM Wehrens, Mennen & de Vries met vestigingen in Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo. Deze fiscaaldenkers geven doordachte raad. En daar houd ik mij aan, jonge vriend! EEN NIEUWSBRIEF MET PAKKENDE ARTIKELEN, HEEFT EEN PAKKENDE NAAM NODIG. DAAROM HEBBEN WIJ ENIGE TIJD GELEDEN ALLE MEDEWERKERS VAN RSM NIEHE LANCÉE, RSM WEHRENS, MENNEN & DE VRIES EN RSM KOOIJ + PARTNERS GEVRAAGD NA TE DENKEN OVER EEN PAKKENDE NAAM VOOR ONZE GEZAMENLIJKE EXTERNE NIEUWSBRIEF. VEEL CREATIEVE OPLOSSINGEN HEBBEN WIJ GEKREGEN EN LYDIA DE BURGER VAN DE ALKMAARSE VESTIGING VAN RSM NIEHE LANCÉE MAG ZICH MET RESUMÉ DE TERECHTE WINNAAR NOEMEN. ZE MAG MET DE LUCHTBALLON VAN RSM WEHRENS, MENNEN & DE VRIES EEN TOUR DOOR DE LUCHT MAKEN. 2 RSM Nederland kiest voor heer van stand Onze cliënten worden er beter van 4 'Clubs hebben elkaar nodig' Wat te doen bij bezoek van de FIOD? 5 Werkgever aansprakelijk voor burn-out? Foutje? Bedankt! (over fiscale zaken)

2 Er is nieuws voor bazen en bovenbazen, met uw welnemen. RSM Nederland kiest voor heer van stand In april hebben RSM Niehe Lancée, RSM Wehrens, Mennen & de Vries en RSM Kooij + Partners een eerste gezamenlijke advertentie geplaatst. Landelijk werd gekozen voor een pagina in Het Financieele Dagblad en verder werden in de regionale dagbladen advertenties geplaatst. In deze advertenties is een hoofdrol weggelegd voor stripfiguur Ollie B. Bommel. RSM heeft voor deze campagne een 3-jarig contract afgesloten met de Stichting Toonder, die de belangen behartigt van de uitingen van Ollie B. Bommel. Reden voor deze mediacampagne is het onder de aandacht brengen van de landelijke samenwerking tussen de Nederlandse RSM-kantoren. Met deze samenwerking bedienen wij inmiddels een groot deel van de Nederlandse markt. Voor de tweede helft van 2007 staat het vervolg op de Bommel campagne gepland. Deze fiscaaldenkers geven doordachte raad. En daar houd ik mij aan, jonge vriend! Deze fiscaaldenkers geven doordachte raad. En daar houd ik mij aan, jonge vriend! Hier ligt een mooie taak voor kundige jaarrekenaars die van wanten weten. 3

3 Geen schrijf- of tikfout Wat te doen bij bezoek van de FIOD? Bij een normale controle van een inspecteur heeft de cliënt of de accountant of de adviseur een wettelijke verplichting tot medewerking. Dit is niet het geval als de FIOD voor de deur staat, omdat de aanwezigheid van de FIOD duidt op een verdenking dat een strafbaar feit is gepleegd. U moet dus weten of u als verdachte wordt aangemerkt, of als getuige. De FIOD houdt zich bezig met het opsporen van feiten die bij belastingwet strafbaar zijn gesteld, hetgeen in de praktijk zal betekenen het in beslag nemen van de administratie van een verdachte. De opsporingsbevoegdheid houdt in dat te allen tijde bevoegdheid bestaat tot inbeslagneming van alle tastbare voorwerpen. Alle dossiers die voor het grijpen liggen kunnen derhalve in beslag worden genomen. Liggen ze niet voor het grijpen, dan zal de FIOD om uitlevering vragen van dossiers, of zelf naar de administratie gaan zoeken. De voorkeur gaat dan uit naar de situatie dat de gevraagde stukken, als ze aanwezig zijn, zelf worden aangeleverd, om te voorkomen dat een FIOD ambtenaar andere dossiers gaat napluizen. Aanbevolen handelswijze bij een FIOD inval: Voorkom dat de FIOD ongestoord en ongezien het kantoor kan betreden. Staat de deur open, dan kan de FIOD, ongezien en ongestoord, zonder meer alles in beslag nemen wat zij tegenkomt. Is de deur dicht, dan zal de FIOD zich moeten melden (aanbellen of zich melden bij de receptie), de reden van zijn bezoek moeten aangeven en vragen naar de directie of een contactpersoon. Licht dan direct de directie in, zodat vóór betreding van het kantoor door de FIOD deze een advocaat kan raadplegen. Bewaar alle dossiers in afgesloten kasten: de FIOD kan alles meenemen wat zij tegenkomt, maar kan niet zonder meer afgesloten kasten forceren. Alleen onder nadrukkelijk protest toestemming aan de FIOD verlenen om het kantoor te betreden. Vraag naar legitimatie, noteer alle namen en doel van het bezoek. Probeer zo exact mogelijk vast te stellen wat het doel van het bezoek is van de FIOD. Probeer te achterhalen wat de status is van alle betrokkenen, ook van uzelf (getuige of verdachte?). Zolang geen duidelijk antwoord is gekregen, blijf doorvragen, en verklaar niets totdat een advocaat is geraadpleegd. Wordt u aangemerkt als getuige, weet dan dat u in het geheel niet verplicht bent om mee te werken aan een FIOD onderzoek. Wordt u aangemerkt als een verdachte, weet dan dat u u mag beroepen op het zwijgrecht. Als u toch een verklaring aflegt, dan geldt dat alles wat u zegt tegen u gebruikt kan worden. In een rechtszaak kan deze als belastend bewijsmiddel tegen u gebruikt worden. Ook al denkt u niets te verbergen te hebben of denkt u dat een gebruik van een zwijgrecht alleen maar meer verdenkingen oproept, besef dat op een later tijdstip nog voldoende mogelijkheden komen om, na beraad met de advocaat, een afgewogen verklaring af te leggen. Op dat moment is de eerste schrik van de inval van de FIOD verdwenen en weet u meestal al welke bewijzen de FIOD heeft. Door ten tijde van de FIOD inval geen verklaring af te leggen voorkomt u schade voor uzelf en voor anderen door het afleggen van onjuiste of onbedoelde verklaringen, veelal ontstaan door de hectiek en stress van de FIOD inval. Foutje? Bedankt! (over fiscale zaken) De door de belastingdienst gekozen werkwijze om grote aantallen aangiften geautomatiseerd af te wikkelen kan als gevolg hebben dat door een 67-jarige belastingplichtige gemaakte foute aftrek van (in plaats van 3.419) aan hypotheekrente niet zomaar door middel van navordering kan worden hersteld. Dit is immers geen schrijf- of tikfout van de inspecteur, maar van de belastingplichtige, en deze fout had de inspecteur bij het regelen van de aanslag moeten corrigeren, en niet door middel van een navordering. Eigen woning en bijleenregeling: aandachtspunt voor aangifte IB 2006 De bijleenregeling kan toepassing vinden als na 2003 een eigen woning is verkocht, in zijn algemeenheid is van een overwaarde bij verkoop (verschil verkoopopbrengst minus eigen woning schuld) en een nieuwe eigen woning is gekocht. Rente is alleen aftrekbaar over de lening voor het deel van de aankoopprijs van de nieuwe woning dat hoger is dan de overwaarde van de oude woning. De belastingdienst zal bij de behandeling van de aangifte 2006 extra aandacht besteden aan de toepassing van de bijleenregeling. Een rekenprogramma voor toepassing van de bijleenregeling is te vinden op de site van de belastingdienst. De bijleenregeling is overigens een zeer complexe regeling geworden, welke toepassing zal vinden bij miljoenen belastingplichtigen. De vraag is of al deze mensen in staat zullen zijn om de regeling juist toe passen in hun aangifte Dividend uitkeren aan AB-houders: maak gebruik van het eenmalige 22% AB tarief, maar let op de Box 3 heffing. In het jaar 2007 kunnen AB-houders gebruik maken van het verlaagde tarief van 22% bij een AB inkomen (dividend/verkoopwinst) tot Dit levert een eenmalig tariefvoordeel op van 3% of op jaarbasis. Heeft de AB-houder een fiscale partner, dan kan door toerekening van een deel van de AB inkomsten aan de partner, eveneens bij de partner tot maximaal groot het 22% tarief toegepast worden. In totaal is op deze wijze het 22% tarief toe te passen over een bedrag groot , oftewel een eenmalig tariefvoordeel van in totaal Let wel: het verkrijgen van netto dividend (in contanten) kan leiden tot een verhoging van het Box 3 inkomen per einde 2007/begin Rekening is derhalve te houden met een verhoging van de Box 3 belastingdruk van per saldo (over twee jaar bekeken) 1,2% x netto dividend. Stel bij een dividenduitkering van netto 85% x is deze belastingdruk Het tariefsvoordeel is daarmee niet per saldo , maar nog maar Overweging 1: Besluit tot dividenduitkering in december 2007, draag dividendbelasting af, maar laat het netto dividend (85%) schuldig blijven in rekening courant, en betaal pas in januari 2008 daadwerkelijk door overboeking naar een privérekening. Hierdoor wordt de hogere Box 3 belastingdruk per einde 2007 en begin 2008 voorkomen, terwijl de rente over het schuldig gebleven bedrag (stel rente over 1 maand) in 2008 leidt tot een beperkte belastingdruk in Box 1. Het uitkeren van dividend in de vorm van het naar privé halen van overtollige laagrenderende liquiditeiten hoeft overigens niet persé fiscaal voordelig te zijn. De box 3 belastingdruk gekoppeld aan het daadwerkelijk behaalde rendement is immers relatief hoog bij laagrenderende vermogensbestanddelen. Overweging 2: Vraag tijdig een verhoging aan van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2007 voor de verschuldigde aanmerkelijk belangheffing van 7% van het dividend. Over het dividend is 22% heffing verschuldigd, terwijl bij de uitkering van het dividend slechts 15% dividendbelasting wordt ingehouden. Dit bespaart heffingsrente en belastingdruk over Box 3 vermogen. 4 5

4 Professional Practices deelt kennis Onze cliënten worden er beter van Eén van de eerste concrete uitvloeisels van de samenwerking tussen de drie Nederlandse RSMkantoren is de zogeheten professional practices, een shared service center voor vaktechniek. Hierin worden zowel de specialisten van de kantoren als de cliënten via hun vertrouwde contacten ondersteund en geadviseerd. Drijvende kracht achter professional practices is Maarten Mennen. Hij geeft antwoord op een aantal prangende vragen. Waarom is professional practices belangrijk voor RSM Nederland én de cliënt? De samenwerking van RSM Niehe Lancée, RSM Kooij + Partners en RSM Wehrens, Mennen & de Vries betekent automatisch schaalvergroting. Samen hebben we zo n 450 medewerkers en hebben daarmee een belangrijke plek ingenomen na de top vier. Die schaalvergroting betekent tevens dat we een grotere diversiteit van cliënten kunnen bedienen en onze slagkracht groter is. Bij de kantoren los van elkaar zou dat minder goed mogelijk zijn. Sommige cliënten vragen soms ook om een andere aanpak, een andere vorm van dienstverlening die vaak verder gaat dan we bij andere cliënten gewend waren. Om alle cliënten op de best mogelijke manier te kunnen bedienen is er professional practices. Vanzelfsprekend profiteren hier in de eerste instantie onze eigen cliënten van. Het is overigens niet zo dat we ons nu enkel en alleen op bijvoorbeeld de grotere cliënten gaan richten. Onze kantoren zijn groot geworden op de lokale en regionale markten, en dat willen we ook in de toekomst zo houden. Maar waar we mogelijkheden zien om kennis te delen en onze specialisten op verschillende gebieden uit te wisselen, zullen we dat niet laten. Hoe ziet professional practices er uit? De basis is een gedegen businessplan dat is opgebouwd uit zes onderdelen. Allereerst is dat het kwaliteitsbeleid. Enorm belangrijk natuurlijk bij onze vorm van dienstverlening. Zo moeten we vanzelfsprekend voldoen aan de Wta (Wet toezicht accountants). Daarnaast hebben we te maken met de voorwaarden, regels en eisen van RSM International. Dat zijn pittige kwaliteitseisen. Daarmee kunnen wij trots zijn dat onze kantoren tot dit netwerk behoren, en dat kan alleen maar een positieve uitwerking hebben voor de cliënten. Het volgende onderdeel van het businessplan vormt het systeem voor kwaliteitsbeheersing en control, waarmee we te allen tijde grip houden op de verschillende fases van de dienstverlening inclusief een actieve monitoring daarop. Vervolgens is er de zogeheten audit support service. Hiermee worden onze specialisten ondersteund zowel direct (on site) als indirect om de cliënt adequaat te kunnen bedienen. Zo hebben we bijvoorbeeld een kennisdatabase op ons intranet ingericht waar al onze kantoren gebruik van kunnen maken. Het volgende onderdeel noemen we ondersteuning met behulp van tooling, waarmee we de efficiency en effectiviteit van onze werkzaamheden kunnen waarborgen en vergroten. Hierin worden niet alleen ondersteunende tools ter beschikking gesteld maar volgen wij ook nauw de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld XBRL. Daarnaast is de zogeheten audit advisory services in oprichting voor dienstverlening op het gebied van IT-audit en Riskmanagement. Tenslotte hebben we het onderdeel learning. Hierin lopen bijvoorbeeld de (permanente) educatieprogramma s, e-learning en persoonlijke vaardigheidstrainingen. Dit alles met als doel de kwaliteit van de dienstverlening verder te verhogen. Een opzet zoals deze is er naar mijn weten nog niet in Nederland. Daarmee onderscheiden we ons en zijn we er van overtuigd dat het echte en toegevoegde waarde heeft. Zowel intern maar veel belangrijker nog ook voor onze cliënten. Hoe werkt dat dan in de dagelijkse praktijk? Professional Practices is ondergebracht bij RSM Nederland. We hebben het kostenbewust opgezet, door onder leiding van een directeur vaktechniek en een office manager, gebruik te maken van inhuururen vanuit de kantoren. De aangesloten kantoren kunnen gebruik maken van onze kennis en van bijvoorbeeld de database die we hebben opgezet. Wat dat betreft neemt het delen van kennis een grote plaats in. In de praktijk kan het voorkomen dat een cliënt een hele specifieke vraag heeft die voor het betreffende kantoor mogelijk lastig te beantwoorden is. Dan komen wij in beeld en zoeken we gezamenlijk, en met gebruikmaking van ons interne intranet, naar de beste oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door een projectteam op te zetten. Ja, het zou kunnen voorkomen dat we ook een externe specialist moeten inhuren. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld een beroep doen op specialisten binnen het Nivra of RSM International. Nogmaals, het gaat erom dat de cliënt zo goed mogelijk wordt geholpen. En het is aan onze kant prettig dat de mogelijkheden om dat te bereiken enorm zijn uitgebreid. In mijn optiek hebben we een forse stap voorwaarts gezet. Professional Practices maakt gebruik van kennis en resources uit de bestaande organisaties, waardoor de aanpak niet significant afwijkend is van het vertrouwde. Daarnaast kunnen wij beter inspelen op de reeds van toepassing zijnde regelgeving om ook in de toekomst pro-actief te kunnen blijven handelen. Drs Maarten Mennen RA RE is werkzaam als directeur Professional Practices voor RSM Nederland BV. Daarnaast is hij werkzaam als docent aan de universiteit Nivra-Nyenrode. Als corrector en examinator is hij verbonden aan de UVA te Amsterdam. Maarten heeft naast zijn opleiding voor registeraccountant tevens de opleiding gevolgd tot register EDP-auditor. 6 7

5 Michael van Praag en Frank Rutte van de Eredivisie CV Clubs hebben elkaar nodig De Eredivisie CV (ECV) bestaat sinds Het doel was om naar Engels voorbeeld een eigen league op te richten voor alle clubs op het hoogste niveau van het Nederlandse betaalde voetbal. In eerste instantie richtte de ECV zich met name op de onderhandelingen omtrent de tv-rechten (en de verdeling daarvan onder de clubs) en de collectieve sponsoring. De jaren erna adviseert en bemiddelt de ECV onder andere ook op financieel, voetbaltechnisch en mediagebied. Een tweegesprek waarin directeur Frank Rutten en commissaris Michael van Praag hun licht laten schijnen op de branchevereniging voor de Nederlandse betaald voetbalorganisaties (BVO s). Van Praag: We hebben bijzonder goed contact met de andere organisaties die bij het betaalde voetbal betrokken zijn. Vanzelfsprekend met de KNVB maar ook met onze evenknie voor de eerste divisie en met de organisatie die de belangen van de werkgevers behartigt. We weten elkaar te vinden waar nodig en kunnen op elkaar vertrouwen. Rutten: De clubs varen er wel bij. Dat heeft vooral te maken met het delen van kennis waar onze organisatie voor zorgt. De clubs leren op allerlei gebieden van elkaar en staan veel meer open voor elkaar dan vóór de oprichting van de ECV. Frank Rutten Toen waren de clubs ook buiten het veld veel meer concurrenten van elkaar. Om een voorbeeld te geven: Het zou tien jaar geleden ondenkbaar zijn dat er een financiële benchmark tussen de clubs zou zijn. Die is er nu wel. En als er twee clubs zijn die gemiddeld evenveel bezoekers trekken, gaan ze samen om de tafel om vergelijkingen te maken en het over hun bedrijfsvoering te hebben. Kortom, nu is er op allerlei gebied veel overleg en komen de clubs elkaar veel meer tegen. Zo is er drie keer per jaar een bijeenkomst voor alle clubdirecteuren, en zijn er allerlei werkgroepen die als doel hebben om de clubs te informeren, adviseren en vooral om kennis te delen waar dat mogelijk is. En omdat we de specialisten van de clubs in die werkgroepen hebben, is de kwaliteit bij voorbaat gewaarborgd. Michael van Praag Van Praag: We moeten nooit vergeten dat voetbal een spel is en dat we het dan ook speels bekijken. Dat betekent niet amateuristisch. Integendeel. Waar kan worden geprofessionaliseerd moet dat ook gebeuren. Maar de essentie van voetbal is het spel, en daar worden mensen mee vermaakt. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Daarbij is concurrentie hard nodig, anders heb je geen competitie. Die concurrentie moet zich met name op het veld afspelen, daarbuiten is het heel normaal dat je gezamenlijk optrekt. En als je elkaar veel ziet, kunnen bepaalde zaken ook makkelijker worden gedaan. Onderlinge transfers zijn tegenwoordig ook veel meer aan de orde van de dag. In mijn tijd als voorzitter van Ajax ontstond er een enorme heisa toen we de spits van Vitesse, Machlas, overnamen. Dat is nu ondenkbaar, vanwege de betere samenwerking en onderlinge banden. 8 9

6 Rutten: De komende jaren willen we nog meer synergie bewerkstelligen voor de clubs. Zo willen we veel meer informatie via een extranet gaan delen. Als clubs bepaalde informatie of oplossingen willen, kunnen ze met hun eigen code inloggen op de site en daar de gegevens vinden die ze nodig hebben. Dat zien we echt als een toegevoegde waarde. Daarnaast zijn we met de KNVB bezig om bepaalde gremia in elkaar te schuiven. Zo heeft de KNVB net als wij een technisch platform en een financieel platform. Die kunnen heel goed samengaan met de platforms op dezelfde gebieden die wij hebben. Voor de clubs maakt dat het in ieder geval een stuk overzichtelijker. En natuurlijk moeten we, de KNVB en de ECV, zo nu en dan tegen elkaar aan blijven schoppen. Dat is onze rol als belangenbehartiger en dat houdt ons ook scherp. Maar we zullen altijd elkaars belangen respecteren. Van Praag: Je moet niet vergeten dat de ECV drie jaar geleden op sterven na dood was. Sinds het aantreden van Frank en Alex Tielbeke is er veel veranderd. Er wordt veel meer vanuit de clubs gedacht en je ziet dat er nu ook op bestuurlijk niveau vraagstukken worden opgepakt. Het bestaansrecht is nu wel bewezen en dat zal de komende jaren alleen maar verder worden uitgebouwd. Rutten: Nu zijn clubs formeel gezien nog vrij om lid te zijn van de ECV. Daar willen we verandering in brengen. Wat ons betreft wordt bij licentie geregeld dat clubs ook lid zijn van de ECV. We streven ernaar dat dat al met ingang van het seizoen 2007/2008 het geval is. Nu zijn alle clubs lid van de ECV, maar het is beter om dat formeel te hebben geregeld. Dan staan we sterker, en hoe je het wendt of keert: we hebben elkaar hard nodig. Van Praag: Ook op internationaal niveau zie je een steeds betere samenwerking. De ECV maakt deel uit van de EPFL, een internationaal platform waar kennis delen ook hoog in het vaandel staat. Wat wij internationaal gezien goed doen is het bij elkaar houden van de clubs. Daarover worden we regelmatig gevraagd door buitenlandse collega's. Vergeleken met andere landen is de samenwerking in Nederland goed, echt heel goed. League of Experience Naast onder andere zijn werk als commissaris voor de ECV heeft Michael van Praag sinds kort een nieuw bedrijf gestart: League of Experience. Dit bedrijf richt zich met name op bestuurders van betaalde voetbalorganisaties. Van Praag: De wereld verandert, de voetbalwereld verandert en wordt steeds professioneler. Bestuurders hebben vaak een niet-voetbalachtergrond en komen steeds meer op afstand te staan. Wij zorgen ervoor dat ze op velerlei gebieden kennis tot zich krijgen die uitermate nuttig is om als bestuurder in de voetballerij goed te kunnen en blijven functioneren. Daar hebben we een aantal specialisten voor ingehuurd die tijdens masterclasses worden ingezet. Zelf neem ik het omgaan met de media voor m n rekening. Raakvlakken ECV en RSM Het uiteindelijke doel van de ECV is om waar nodig als belangenbehartiger voor de BVO s op te treden, kennis te delen en zodoende de clubs beter te maken. Daar kan een parallel met de RSM-organisatie worden getrokken. De samenwerking van de drie kantoren (RSM Niehe Lancée, RSM Wehrens Mennen & de Vries en RSM Kooij + Partners) is er eveneens op gericht elkaar aan te vullen en te versterken waar dat kan. Samenwerken waar mogelijk om uiteindelijk de klant optimaal te kunnen bedienen, terwijl tevens via een internationale aansluiting ook over de grenzen heen geadviseerd kan worden. Werkgever aansprakelijk voor burn-out? Recentelijk heeft een uitspraak van de Rechtbank te Heerlen voor nogal wat commotie onder werkgevers gezorgd. De Rechtbank achtte een werkgever aansprakelijk voor de burn-out van zijn werknemer. Enige nuancering is op zijn plaats. Werkgevers kunnen voor de burn-out van hun werknemers aansprakelijk worden gesteld, zo blijkt uit de recente uitspraak van de Rechtbank, waarbij een werkgever veroordeeld is tot het betalen van schadevergoeding aan een werknemer met een burn-out. Deze uitspraak is voorafgegaan door een vergelijkbare uitspraak uit De Rechtbank baseert zijn beslissing in beide gevallen op de zorgplicht die de werkgever ten opzichte van zijn werknemer in acht dient te nemen. Deze zorgplicht is in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd en houdt onder meer in dat de werkgever zorg dient te dragen voor voldoende evenwicht tussen belasting en belastbaarheid in fysieke en psychische zin. Met andere woorden de werkgever dient de gezondheid en het welzijn van de werkgever te beschermen. Oorzaak burn-out In beide situaties ging het om werknemers die langdurig zeer zwaar belast zijn geweest. In de zaak waarover de Rechtbank te Heerlen moest beslissen, ging het om een werknemer die als servicemonteur bij een broodfabriek werkzaam was. De servicemonteur maakte extreem lange dagen. Zo werd hij vaak s avonds en s nachts thuis opgeroepen zonder dat dit gecompenseerd werd. Op een bepaald moment werd de druk voor hem te hoog en meldde hij zich ziek. Uit deskundigenonderzoek is vast komen te staan dat de burn-out van de werknemer is ontstaan door de overbelasting op zijn werk. Geen aanwijzingen werden gevonden om de klachten van de burn-out mede te verklaren door de privé-situatie van de werknemer of zijn persoon. De deskundigen waren van mening dat de burn-out waarschijnlijk niet ontstaan zou zijn, als de werknemer niet bij de broodfabriek had gewerkt. De beslissing De Rechtbank vond hiermee voldoende bewezen dat de werknemer de burn-out heeft gekregen door de overbelasting op zijn werk. De werkgever werd door de Rechtbank nog wel in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren De werkgever bleek niet in staat om aan te geven welke maatregelen hij had genomen om de overbelasting tegen te gaan. De Rechtbank veroordeelde de werkgever tot het betalen van schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding moet nog vastgesteld worden. Slotsom Niet iedere werknemer met een burn-out zal echter met succes zijn werkgever kunnen aanspreken. De uitspraak maakt duidelijk dat een werkgever het wel heel bont moet maken wil hij aansprakelijk worden gesteld voor de burn-out van zijn werknemer. Bovendien dient allereerst vastgesteld te worden waardoor de burn-out is ontstaan. Voornamelijk de uitgevoerde werkzaamheden dienen ten grondslag aan het ontstaan van de burn-out te liggen. Dit blijkt in de praktijk vaak moeilijk te bewijzen. Toch moeten werkgevers rekening houden met het feit, dat werknemers met een burn-out vaker naar de rechter zullen stappen. Waarschuwing is derhalve geboden; aanhoudende klachten omtrent de werkdruk dienen aangepakt te worden

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Alles, behalve zwart-wit

Alles, behalve zwart-wit Alles, behalve zwart-wit Regionaal betrokken, wereldwijd bekend U kent het spel. Maar niet zoals wij het spelen Accountants en belastingadviseurs: het zijn dienstverleners op een speelveld dat u bekend

Nadere informatie

WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT

WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT Een onaangekondigd bezoek van een overheidsfunctionaris brengt zelden iets positiefs. Vaak is de kern van het bezoek

Nadere informatie

VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007.

VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007. ReSuMé 1 9 E I N D E J A A R S T I P S! GEACHTE RELATIE, VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007. HEEFT U

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Laat de fiscus helpen!

Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk? Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk Laat de fiscus helpen! De Financiën Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. Alles kost geld: gebouwen, energie,

Nadere informatie

Meer dan kennis alleen. Next

Meer dan kennis alleen. Next Meer dan kennis alleen Next Ambitie Uitdaging Ontwikkeling Shift Ambitie Een ambitieus accountantskantoor heeft meer in huis dan alleen kennis van zaken. Bij Horlings dagen we elkaar voortdurend uit om

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering

Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering Wanneer keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit? De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert uit bij arbeidsongeschiktheid. Daarbij wordt naar het

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Sinds 1 juli 2009 kan de Belastingdienst ook een bestuurlijke boete opleggen aan de accountant en belastingadviseur. Een belangrijke uitbreiding

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF Januari 2016 Opmaken van de balans voor de werkkostenregeling 2015 Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u vergoedingen

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN Een goede keuze! Informatiebrochure Introductie in onze financiële dienstverlening. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3 Wat bieden wij? 4. Waarom een service-abonnement?

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 08-02-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 06/8362 IB/PVV Belastingrecht

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN Hulp bij omgaan met geld Mijn geld in vertrouwde handen Mijn geld in vertrouwde handen Hulp bij omgaan met geld SBB Zorginstellingen is een volledig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00396

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND U bent uitgenodigd om te investeren in aandelen SPIE in het kader van het SPIE Groep werknemers aandelen aanbod SHARE FOR YOU 2015. Hieronder

Nadere informatie

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Het bankgeheim staat onder druk. Diverse staten, waaronder Zwitserland en Liechtenstein, verklaarden zich recent bereid om internationale

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF November 2017 RSM informeert u graag over de fiscale actualiteiten. Neemt u gerust contact op met uw RSM-adviseur als

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters?

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Universiteit Utrecht Grondslagen van het recht Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Auteur: Nick Verboom Docent:

Nadere informatie

SPEEDDATE. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

SPEEDDATE. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf i n l i c h t i n g e n f o r m u l i e r SPEEDDATE Wij verzoeken u dit inlichtenformulier zorgvuldig in te vullen. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 1 personalia gegevens aanvrager Achternaam Voornaam

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders 1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders Ieder kind heeft recht op een goede sfeer en iedere ouder wil vanzelfsprekend dat zijn/haar kind het naar de zin heeft op school. De inwerkingtreding

Nadere informatie

nieuwsbrief Ondernemers en intellectueel eigendom Colofon Inbreuk Vragen?

nieuwsbrief Ondernemers en intellectueel eigendom Colofon Inbreuk Vragen? nieuwsbrief Ondernemers en intellectueel eigendom Inbreuk Indien u meent dat inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten dan kunnen diverse (juridische) maatregelen worden getroffen. In

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord: Codering antwoord: Gewenst (09): 1, 2 en 3 Acceptabel (06): 1 Onacceptabel (01):

Vraag 1. Antwoord: Codering antwoord: Gewenst (09): 1, 2 en 3 Acceptabel (06): 1 Onacceptabel (01): Vraag 1 Ik bezit een aantal aandelen en altijd als ik de aangifte doe komt de vraag voorbij of ik aanmerkelijk belang heb. Ik weet eigenlijk niet of ik dat heb ja of nee. Kunt u mij vertellen wanneer je

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan. Met deze beschikking

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 Rapport Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet bereid is om hem ter zake van de afkoop van een lijfrenteverzekering een vrijwaringsbewijs

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie