AMSTERDAM - Ten minste duizend tot vijftienhonderd studenten per jaar krijgen onterecht een diploma van de. Hogeschool van Amsterdam. (HvA).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMSTERDAM - Ten minste duizend tot vijftienhonderd studenten per jaar krijgen onterecht een diploma van de. Hogeschool van Amsterdam. (HvA)."

Transcriptie

1 HBO magazine, Januari 2012 Tjongejonge, is dit hbo-niveau? Eén op de drie docenten aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) klaagt over een te laag niveau van de opleidingen. Datzelfde vinden ze van de afstudeerscripties van hun studenten. Bij de afdeling economie en management ( studenten) is de onvrede het grootst. De groeiende ontevredenheid blijkt uit een intern onderzoek onder docenten en andere medewerkers, dat in bezit is van de Volkskrant. Twee jaar eerder was één op de vier docenten ontevreden over het opleidingsniveau. Docenten klagen ook over het management, dat niet op de hoogte zou zijn van wat er zoal speelt op de werkvloer. Han Boels, voorzitter van de medezeggenschapsraad die docenten en studenten van de economie- en managementopleidingen vertegenwoordigt, zegt: Ik kom studenten tegen van wie ik denk: tjongejonge, is dat hbo-niveau? Maar ja, we hebben nu veel meer studenten en een hele andere instroom. Veel meer mbo ers en havisten komen de hogeschool binnen, vaak ook met een multiculturele achtergrond. Het zijn niet meer mensen die bij voorbaat geequipeerd zijn. Ondernemingsorganisaties willen wettelijke invloed op hbo Grotere invloed van het bedrijfsleven op het hoger beroepsonderwijs vermindert het risico van gesjoemel met examens. Een grotere betrokkenheid van ondernemers zorgt voor transparantie, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Examens en normeringen kunnen dan veel meer centraal worden vastgesteld. Dit zegt Rik Mooijweer, beleidsmedewerker van beide ondernemingsorganisaties, in een nieuwe aflevering van ForumVideo. Volgens Mooijweer maakt het bedrijfsleven zich terecht zorgen over de kwaliteit van sommige hbo-opleidingen. Tegelijk zegt hij de indruk te hebben dat de kwaliteit van de meeste opleidingen nog wel in orde is. Toch pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland voor een minder vrijblijvende invloed van het bedrijfsleven, dat de grootste en belangrijkste afnemer is van het onderwijsstelsel. Invloed voor ondernemers in het hbo zou -net als in het middelbaar beroepsonderwijs- het beste wettelijk kunnen worden vastgelegd. Bedrijven hebben in het hoger beroepsonderwijs op dit moment heel weinig te zeggen over het type en de inhoud van de opleidingen. Vreemd, volgens Mooijweer. Een ander probleem is dat hbo-instellingen gefinancierd worden op basis van aantallen studenten. Dat is niet goed; er is te weinig aandacht voor kwaliteit en voor prestaties, aldus Mooijweer in ForumVideo. Ook dat moet op basis van afspraken tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven veranderd worden. Diplomafraude bij Hogeschool van Amsterdam AMSTERDAM - Ten minste duizend tot vijftienhonderd studenten per jaar krijgen onterecht een diploma van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat meldt De Telegraaf zaterdag, zich beroepend op docenten van die instelling. Minstens zestig docenten van de grootste opleidingen, Economie en Management, hebben het vertrouwen in het bestuur opgezegd. Aan de instelling zou een angstcultuur heersen, waarbij docenten onder druk gezet worden door managers om studenten te laten slagen, ook al hebben ze niet het vereiste niveau. Ook zouden studenten soms onterecht een voldoende krijgen omdat niet duidelijk is hoe het eindcijfer tot stand is gekomen. Voortbestaan Het gesjoemel met diploma s betreft onder meer de International Business School en de Johan Cruijff University. Uit gesprekken en vertrouwelijke interne stukken zou blijken dat het voortbestaan van een aantal opleidingen in gevaar is. Een tussentijdse controle van de opleidingseisen was onvoldoende. De docenten willen dat de HvA orde op zaken stelt. Het college van bestuur, met voormalig PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker als rector, heeft een ultimatum gekregen. Dat loopt volgende week af. Onder druk Bussemaker bevestigt in de krant dat er veel problemen zijn. De kwaliteit van deze opleidingen staat onder druk. We schrappen daarom tussenlagen van mangers en er ligt een verbeterplan. Logisch dat docenten dit als onprettig ervaren. Signalen over gerommel met cijfers en onterecht afgegeven diploma s zijn inmiddels tot het college van bestuur doorgedrongen. Volgende week vindt een gesprek plaats. SP De SP wil staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) aan Het HBO - magazine is een krant voor HEAO- en HTS-studenten Deze krant is een uitgave van: PMi Uitgevers, de tand voelen over de kwestie. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk wil weten hoe het kan dat deze situatie kon ontstaan ondanks onderzoeken van de inspectie en eerdere accreditatie, en dringt aan op onderzoek en maatregelen. Vorig studiejaar raakte hogeschool Inholland in opspraak vanwege dubieuze afstudeerroutes. Studenten met studievertraging kregen simpele, alternatieve afstudeeropdrachten terwijl bestuurders onderwijsgelden opstreken. Aan die instelling werd oud- CNV-bestuurder Doekle Terpstra aangesteld om puin te ruimen. Door de sterk gedaalde studenteninstroom verdwijnen daar de komende jaren honderden arbeidsplaatsen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 Kwart cursussen en opleidingen gevolgd op MBO, HBO en WO Aanzienlijk deel cursisten weet niveau van de gevolgde cursus of opleiding echter niet te benoemen Gemert, Uit recent marktonderzoek in opdracht van cursuszoekmachine Cursusvoor. nl blijkt dat cursussen en opleidingen in een kwart van de gevallen gevolgd worden aan MBO-, HBO- en WO-instellingen (MBO 11,4%, HBO 12,9%, Universiteit 2,9%). In ongeveer 14,3% van de gevallen worden cursussen en opleidingen gevolgd via een thuisopleiding. Het overgrote deel wordt echter gevolgd op een ander instituut of via een ander bedrijf, namelijk 58,6%. De door 376 respondenten ingevulde enquête richtte zich tot inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, die momenteel geen voltijdopleiding volgen (of die reeds eerder een opleiding op MBO, HBO of WO hebben afgerond). Niveau opleiding Nederlanders hebben vaak geen idee wat het niveau is van de cursussen en/of opleidingen die ze volgen, of kunnen deze simpelweg niet in de standaardcategorieën indelen. Op de vraag tot welk niveau de in de afgelopen drie jaar gevolgde cursussen en opleidingen behoorden (MBO, HBO of WO niveau), antwoordde 16,5% van de ondervraagden dit niet te weten. Bovendien antwoordde 19% dat de cursus of opleiding niet tot de eerder genoemde opleidingsniveaus hoorde. Volgens de respondenten was 31% van de opleidingen en cursussen op MBO-niveau, terwijl 28,2 % aangaf een cursus of opleiding op HBO-niveau te volgen. Universitaire cursussen en opleidingen worden zelden gevolgd; slechts 5,2% van de respondenten gaf aan dat de opleiding of cursus een WO-niveau had. Opleidingen: duaal zeer populair bij MBO Wat betreft de gevolgde opleidingen in het onderzoek is ook uitgezocht in hoeverre er gekozen is voor een voltijd, deeltijd of duale opleiding. Dit levert de volgende resultaten op: De respondenten volgden de afgelopen 3 jaar in 11,1 % van de gevallen een voltijdopleiding. In 63% werd een deeltijdstudie gevolgd en in 25,9% werd duaal gestudeerd. Op MBO-niveau werd in ongeveer 3% van de gevallen voltijd gestudeerd. Veel populairder zijn deeltijdstudie (ruim 48%) en duaal studeren (48%). Op HBO-niveau werd in bijna 9% van de gevallen een voltijdstudie gevolgd en ruim 11% van de respondenten volgde een duale studie. Deeltijd studeren steekt er echter met kop en schouders bovenuit; 80% van de respondenten die op HBO-niveau studeerden, volgde een deeltijdstudie. Op WO / Universitair niveau werd in ongeveer 20% van de gevallen een voltijdstudie gevolgd. Duale studies werden door 10% van de WO-respondenten gevolgd. Ook hier was deeltijd favoriet; ongeveer 70% volgde een deeltijdstudie. Niet overal minder kunststudenten Kunsthogescholen gaan zwaarder selecteren, beter samenwerken en afspraken maken met het werkveld, beloven ze in hun sectorplan. Maar er moeten nog veel knopen worden doorgehakt. Dans- en beeldende kunstopleidingen gaan een kwart minder studenten opleiden, maakte de HBO-raad eerder deze week al bekend. Dat geldt ook voor de vormgevingsopleidingen en de theateropleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, blijkt uit het sectorplan voor het kunstonderwijs dat vanmiddag aan de staatssecretaris werd aangeboden. Maar lang niet alle opleidingen gaan hun studentenaantallen terugbrengen. Voor sommige disciplines (docentenopleidingen en film & tv) is zelfs ruimte voor groei, aldus het sectorplan. Elke hogeschool gaat nu voor de start van het nieuwe collegejaar het eigen aanbod onder de loep nemen en het profiel aanscher- De lengte van de opleidingen varieert enorm. In ongeveer 40% van de gevallen duurde de opleiding één jaar of korter. Bijna 11% studeerde twee jaar. Bijna 50% volgde een opleiding die minimaal drie jaar duurde (drie jaar: 21,7%, vier jaar: 26,1%, vijf jaar of langer: 2,2%). Men kiest in de meeste gevallen dus voor een relatief korte of relatief lange opleiding. Cursusvoor.nl Cursusvoor.nl is de grootste zoekmachine voor cursussen, opleidingen, trainingen en workshops in Nederland. Cursusvoor. nl doorzoekt het aanbod van ruim Nederlandse cursusaanbieders en combineert de ruim resultaten in een totaaloverzicht. Cursusvoor.nl analyseert en publiceert om de paar weken onderzoeksresultaten van het onderzoek. De uitkomsten van het totale onderzoek verschaffen Cursusvoor. nl een beter beeld van de (potentiële) bezoekers van de site, die interesse hebben in het volgen van opleidingen, cursussen, trainingen en workshops. pen, zegt een woordvoerder van de HBO-raad. Volgend voorjaar moeten op basis daarvan per hogeschool prestatieafspraken worden gemaakt met de staatssecretaris. Natuurlijk zal daar wel onderlinge afstemming plaatsvinden. Uit het sectorplan blijkt dat er op dat gebied nog veel moet gebeuren. De muziekopleidingen moeten het eens worden over de bundeling van instrumentgroepen of hele opleidingen. Ook moeten de hogescholen nog (onderling) bepalen welke masters zij gaan afstoten of juist moeten creëren. En instellingen die een vooropleiding hebben, gaan beter afstemmen hoe ze kunstenaars in spe klaarstomen voor de opleiding. Examencommissies aan de slag met deskundigheidsbevordering Bijna 200 leden van examencommissies en andere geïnteresseerden hebben vandaag deelgenomen aan de scholingsbijeenkomst De Dag van de examencommissies, georganiseerd door de HBO-raad. Zij ontvingen er de publicatie Geslaagd! - Handreiking examencommissies. Daarin doen hogescholen uit de doeken op welke de examencommissies en hun rol het best vorm kunnen krijgen. In de vorm van onder meer werksessies diepten de deelnemers aan de bijeenkomst de thema s uit de handreiking verder uit. Aan bod daarbij kwamen onder meer de invulling van de toetsdeskundigheid in examencommissies, hun onafhankelijkheid, de voorbereiding op de accreditatie, en de verslaglegging aan het instellingsbestuur. Behalve aan de deelnemers van de Dag van de examencommissies zal de HBO-raad de gedrukte versie van de Handreiking ook ter beschikking stellen aan 500 instituutsdirecteuren van hogescholen. Zij ontvangen binnenkort elk een aantal exemplaren voor verdere verspreiding binnen hun instituten. De Handreiking is ook als pdf te downloaden. Volgende bijeenkomsten Vanwege grote belangstelling organiseert de HBO-raad een tweede Dag van de examencommissies. De HBO-raad zal de deelnemers informeren over nadere details, zoals de nog te bepalen datum voor deze tweede Dag. De interesse voor deze tweede dag is zo groot, dat de inschrijving ervoor inmiddels is gesloten. Een alternatief is het jaarcongres van de HBO-raad op 19 april aanstaande. Deelnemers kunnen er over examencommissies en hun rol vragen stellen aan materiedeskundigen, waaronder de opsteller van Geslaagd! - Handreiking examencommissies. De Dagen van de examencommissies en de mogelijkheid om op het jaarcongres vragen te stellen zijn voorbeelden van scholing van examencommissies over dit onderwerp. Deskundigheidsbevordering van deze commissies is een van de aanbevelingen uit de handreiking. Hbo-ingenieur 2.0 Het hbo telt momenteel te veel specialistische techniekopleidingen. Een commissie adviseert hun aantal terug te brengen tot vier brede studies. Dat moet leiden tot dubbel zoveel ingenieurs, die bovendien beter op de toekomst zijn voorbereid. Het beroepsprofiel van de ingenieur is aan herijking toe, stelt de Verkenningscommissie hbo techniek in een vandaag gepresenteerd rapport. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller waardoor ingenieurs steeds vaker met veranderingen te maken krijgen. Dat vraagt om ingenieurs die zich hier comfortabel bij voelen, ondernemend zijn en die ook wereldwijd kunnen opereren. Daar komt bij dat ze maatschappelijke vraagstukken moeten oplossen die steeds vaker een integrale benadering vergen. De ingenieur van de toekomst werkt interdisciplinair, brengt mensen met verschillende belangen bij elkaar en weet wat er maatschappelijk speelt. Met dat beroepsprofiel voor ogen moeten hogescholen hun onderwijs en onderzoek herinrichten. Bij voorkeur in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven, adviseert de commissie waarin vijf vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zitting hebben. Ze pleiten ervoor dat hogescholen nog hooguit vier brede techniekstudies aanbieden, die corresponderen met de huidige vier domeinen binnen de technieksector: applied sciences, built environment, engineering en ICT. Voor elk van die vier domeinen moet er één bacheloropleiding, één associate degree en één professionele masteropleiding komen. Daarbinnen kunnen hogescholen opleidingsroutes ontwikkelen en ervoor kiezen om eerst breed op te leiden en later in de studie smal, maar omgekeerd mag ook. Beide modellen dragen eraan bij dat de toekomstige ingenieurs een brede blik krijgen. Per opleiding komen er landelijke afspraken over wat een ingenieur ten minste moet kennen en kunnen. Met de reorganisatie verwacht de commissie dat het aandeel afgestudeerden met een techniekprofiel zal groeien van 17 procent nu, naar veertig procent in Om te voorkomen dat de hogescholen in elkaars vaarwater terecht komen moeten ze samen tot een taakverdeling komen. Ze zullen daarin begeleid worden door een zogeheten programmamanagement. Zelf bepalen ze op welk gebied ze zich profileren. De commissie acht het van belang dat het regionale bedrijfsleven de keuze van de hogeschool steunt. Op 3 februari zullen de hogescholen een besluit nemen over de aanbevelingen in het rapport.

3 Wijdeven ontwikkelt en produceert inductieve systemen zoals transformatoren, lineaire motoren en is in toenemende mate actief op het gebied van electromagnetica. Zij legt de nadruk op kennis en innovatie en heeft mede daarom een uitstekende reputatie en marktpositie opgebouwd, zowel nationaal als internationaal. Klanten bevinden zich in de meest uiteenlopende sectoren, zoals semicon, healthcare, electronica, HVAC en industriële automatisering. Wijdeven heeft 70 jaar ervaring en telt ruim 100 medewerkers in Oirschot en Ter Apel.Wil jij in een moderne en dynamische onderneming werkzaam zijn, en samen met ons grenzen verleggen, dan mag je onderstaande vacature binnen de Business Unit Motion voor onze vestiging in Oirschot niet missen: Mechatronica Engineer (m/v) fulltime In deze uitdagende HBO/WO functie op de afdeling R&D ben je nauw betrokken bij het bedenken, ontwerpen en construeren van onderdelen in elektromagnetische modules voor de hightech machines. Tevens maak je berekeningen, die nodig zijn voor het optimaliseren van het ontwerp, en verzorg je de detail engineering. Geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je van harte uit om je schriftelijke sollicitatie te richten aan Wijdeven, t.a.v. Judith Verhoeven, postbus 77, 5688 ZH Oirschot, of per aan: Voor aanvullende informatie kun je haar of Marloes Kappert telefonisch benaderen op telefoonnummer Kijk op voor uitgebreide functieprofielen. Logo LINCO Food Systems LINCO Food Systems B.V. Doesburg maakt, samen met het Deense Linco Food Systems, deel uit van het Duitse bedrijf Nordischer Maschinenbau Rud. Baader gevestigd in Lübeck. De groep houdt zich bezig met de ontwikkeling, verkoop en installatie van machines voor de vis- en pluimvee-verwerkende industrie. Bij LINCO Food Systems B.V. werken ruim 65 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van machines voor de pluimveeverwerking. Deze machines worden wereldwijd geïnstalleerd. De machines en onderdelen worden in hoofdzaak in huis vervaadigd uit rvs en kunststof. Wij zijn op zoek naar een TEKENAAR / CONSTRUCTEUR wtb die onze afdeling R&D/ Engineering komt versterken. Functie eisen: - MTS+ of HTS wtb - nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken - goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de engelse taal Functie omschrijving: - afhankelijk van kennis en ervaring ben je betrokken bij, of verantwoordelijk voor, het ontwerpen, testen en optimaliseren van machines en/of machineonderdelen. - het intern begeleiden van projecten, inclusief het maken van tekeningen en stuklijsten. - reizen maakt incidenteel deel uit van je werkzaamheden Wij bieden: - afwisselend werk - salaris, passend bij opleiding en ervaring - goede secundaire arbeidsvoorwaarden Meer informatie? Neem contact op met Rudi Polman: Solliciteren? Stuur je motivatiebrief met CV naar: LINCO Food Systems B.V. ter attentie van de afdeling personeelszaken, Postbus 19, 6980 AA Doesburg of per VVV Nederland is de franchisegever voor de VVV s in Nederland en werkt aan web- en mobiele diensten voor consumenten. We ontwikkelen databanksystemen zoals de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur, internetsites, web shops en andere ICT toepassingen voor informatie over toerisme, recreatie en cultuur. Samen met ons netwerk van VVV organisaties zorgen we ervoor dat iedereen kan genieten van zijn of haar vrije tijd in Nederland. Wij zijn op zoek naar een; Business analist (met e-business focus) Bedrijf: VVV Nederland BV Standplaats: Leersum Stronger Bonds, Better Life Technical Accountmanager Industrie Bostik biedt een uitdagende en boeiende werkomgeving met een grote diversiteit aan contacten binnen de Benelux in de industriële markt. We zijn op zoek naar een resultaat gerichte team player die technische kennis combineert met commerciële daadkracht. Functie omschrijving Verantwoordelijk voor verkoop/omzet van lijmen & afdichtingsmiddelen In de industriële markten: Construction, Assembly en Tapes en Labels Adviseert en weet bruggen te slaan tussen relevante marktpartijen Weet zichzelf prima te bewegen in een technisch commerciële omgeving Functie eisen Technische opleiding op hbo-niveau aangevuld met commerciële opleiding Bijvoorkeur 3-5 jaar werkervaring in een technische B2B omgeving Commerciële drive en klantgericht Communicatief sterk, overtuigend, open, integer en enthousiasmerend Bostik BV - s-hertogenbosch - Sandra Holtkamp (0) Functieomschrijving Wat ga je bij ons doen? Als Business analist ben je de spin in het web van de nieuwe ontwikkelingen. Je hebt kennis van de gehele keten en borgt de compleetheid/juistheid van de oplossing en stemt dit af met alle betrokkenen. Jij zorgt bij ons voor * functionele specificaties en ondersteuning van de ontwikkelaars. * beschrijving en documentatie van de systeemdelen * de uitvoering van impactanalyses * het gebruikersacceptatie-testtraject * het opstellen en onderhouden van handleidingen voor gebruikers en developers en het mee ontwikkelen en onderhouden van het gebruikers- en developersplatform Functie-eisen Herken je jezelf hierin? * Minimaal drie jaar ervaring in functionele analyse, het schrijven van business cases, functionele documentatie waaronder Use Cases en handleidingen en het ontwikkelen van gebruikersacceptatie-testen * Afgeronde opleiding Bedrijfskundige Informatica of Informatiekunde * Een sterk ontwikkeld technisch-analytisch inzicht in inhoudelijke complexiteit en onderlinge afhankelijkheden binnen ICT ontwikkelingen * Ervaring met projectmatig werken en de kritische aspecten ervan (tijd, geld, scope en kwaliteit) * Ondernemend, proactief en communicatief vaardig Contactgegevens: VVV Nederland BV, Maarsbergseweg 20, 3956KW Leersum Paul Hemesath, Tel.: (0343) , Bostik_Advertentie_HBOMagazine.indd :20:50

4 Customs Officer The Company FEI is a leading diversified scientific instruments company. It is a premier provider of electron and ion-beam microscopes and tools for nanoscale applications across many industries: industrial and academic materials research, life sciences, semiconductors, data storage, natural resources and more. With a 60-year history of technological innovation and leadership, FEI has set the performance standard in transmission electron microscopes (TEM), scanning electron microscopes (SEM) and DualBeams(tm), which combine a SEM with a focused ion beam (FIB). FEI s imaging systems provide 3D characterization, analysis and modification/prototyping with resolutions down to the sub-angstrom (one-tenth of a nanometer) level. FEI s NanoPorts in North America, Europe and Asia provide centers of technical excellence where its world-class community of customers and specialists collaborate. FEI has approximately 1900 employees and sales and service operations in more than 50 countries around the world. The Mission Our overall mission for the Logistic department is a complete and timely delivery of client orders at lowest integral Logistics costs and being compliant with all legal requirements including customs & export control. The Position As Customs Officer you are responsible for support to the customs compliance specialist for the various customs related tasks. A snapsnot of these tasks are: Manage import/export customs clearance process in a way that relevant customs regulations are applied and company costs and risks minimized Examination of commercial invoices, shipping/entry documents, certifications and all other supporting import/export records to ensure accordance with regulations Perform audit of all documents issued by customs brokers, reports irregularities and takes correction actions Prepare and finalize monthly reports to Customs authorities Interface with internal and external customs, freight forwarders / customs brokers and other functional areas to ensure coordination of import and export customs activities Responsible for solving operational customs issues Provide various support concerning export compliance and export control Manage the administration of export licenses for dual use products Take part in projects involving customs and be proactive in reducing the company compliance risk Wil jij dit blad ook ontvangen? Surf naar en schrijf je in voor een nieuwe baan of wanneer je dit blad wilt ontvangen; vul hier uw volledige gegevens in en stuur deze HBO magazine - coupon dan naar: PMI Uitgevers, Postbus 19, 1950 AA Beverwijk Contribute to increase of customs and compliance awareness within the company The Requirements To be succesfull in this position it is required that you are familiar with Harmonized System of Classification, country of origin, export control, import/ export documentation requirements, incoterms, various customs duty draw back programs and customs administration. We expect you to possess the following combination of education and experience: An education on HBO level, preferably logistics, business administration or commercial level; At least 3 years working experience; Experienced in dealing with customs issues and in operating in an international environment. The Competencies: You have also the following personal skills: A cooperative, a team player with a strong sense of responsibility; flexible and proactive and always looking for opportunities to improve the quality of company s customs processes; Accurate, analytical and great eye for detail; Excellent organization skills; Result-driven problem-solver; Excellent communication and time management skills; Good knowledge of English language. Contact Information For more information please contact Gert Timmer ( or by mail For applications, please visit our career site at careers.fei.com Naam: Adres:...PC/Plaats:... Geb. datum: Opleiding: Afstudeerrichting: Naar een nieuwe generatie techniekopleidingen: HBO in BEDRIJF Nederland heeft veel meer hbo-techniek-ingenieurs nodig. De techniek-opleidingen behoeven een nieuw profiel. De hogescholen moeten daarvoor hun opleidingen anders inrichten en beter afstemmen op de topsectoren en de regionaal aanwezige kennis en bedrijven. Omdat er nu teveel smalle opleidingen zijn, moet het aantal opleidingen worden teruggebracht tot vier brede opleidingen Applied Science, Engineering, Built Environment en ICT. De samenwerking met het bedrijfsleven moet intensiever. Er moet worden geïnvesteerd in praktijkgericht onderzoek en in de vorming van zwaartepunten. Hogescholen stemmen hun opleidingsportfolio zowel onderling als met het bedrijfsleven af. Dit advies geeft de Verkenningscommissie HBO Techniek aan de HBO-raad (vereniging van hogescholen). Deze commissie werd in september ingesteld om te adviseren over de ontwikkeling van het hoger technisch onderwijs. De commissie staat onder voorzitterschap van Martin van Pernis (voorzitter Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA) en telt verder vijf leden uit het bedrijfsleven, een lid uit het Platform Bèta Techniek en een lid uit een hogeschoolbestuur. Brede en integrale benadering De maatschappelijke vraagstukken die de ingenieur van de toekomst moet oplossen, vergen volgens de commissie een brede en integrale benadering. De ingenieur van de toekomst moet steeds vaker expertise en mensen van verschillende gebieden bij elkaar brengen. Hij of zij moet zich bewust zijn van de interdisciplinaire en maatschappelijke context van het ingenieursvak. Dat veronderstelt niet alleen gedegen vakkennis maar ook een grote nieuwsgierigheid, een open blik, de mind set van een onderzoeker. Dit is één van de redenen waarom de commissie voor bredere opleidingen pleit, waarbij het generieke opleidingsdeel meer aandacht krijgt. Meer studenten techniek De herijking van de technische opleidingen moet ook leiden tot meer studenten die techniek gaan studeren. Dat is hard nodig om de concurrentiepositie van Nederland te behouden en te versterken. De commissie vindt het belangrijk dat het aantal studenten, dat een opleiding met een technisch profiel volgt, stijgt van 16% nu naar 40% in De HBO-raad is verheugd met het advies van de commissie. Onderschreven wordt de toenemende betekenis van breed opgeleide ingenieurs en het belang van een herijking van het ingenieursprofiel. Dat zal ook gevolgen hebben voor het opleidingsaanbod. De aanbevelingen voor meer flexibiliteit in de opleidingen, meer ruimte voor eigen hogeschool-beleid en voor vergroting van de betrokkenheid van het bedrijfsleven passen goed in de verenigingsagenda. Het rapport zal komende tijd worden besproken met partners uit het bedrijfsleven en in de HBO-raad (vereniging van hogescholen). Daarbij zal ook gekeken worden naar de relatie met het topsectorenbeleid van het kabinet. Naar verwachting zullen de hogescholen op 3 februari 2012 een besluit nemen over de aanbevelingen van de commissie en over het vervolg hierop. UITGEKLEED Mensen met een verstandelijke beperking gaan er steeds verder op achteruit. In inkomen, zorg en onder wijs. Fonds verstandelijk gehandicapten voert actie. Doe mee! Onderteken het manifest op En steun ons met uw bijdrage op giro

5 Bedrijf: Bamberger Polymers (Europe) BV Standplaats: Breda ACCOUNTMANAGER INBOUND m/v Functieomschrijving Selling products PE,PP, Prime and Offgrade in Western and Eastern Europa Visiting customers (5 days a month) Functie-eisen Well established account manager Experience in Plastic Industry (minimum 5 years) in the field of polyethylene, polypropylene, Prime and Offgrade Knowledge of Dutch/English and German Bedrijfsprofiel Bamberger Polymers Europe BV has been servicing resin buyers for more than three decades with Polyethylene, Polypropylene, branded prime, generic prime and off-grade resins. Ideally located between the ports of Rotterdam and Antwerp. We bring availability, value and customer support to the business. We are an informal organisation with 14 employees. Salary market-oriented, excellent secondary conditions (company car, laptop, smartphone, pension paid by employer), company outings (xmasdinner, bbq) Our mission is: quality products, on-time delivery, competitive prices and superior customer service. Industrie- en Handelsonderneming Huberts BV te Veghel importeert en verkoopt al meer dan 30 jaar met succes metaalbewerkings-machines voor de (semi-)professionele markt. Onder de merknaam Huvema heeft de ruim 20 medewerkers tellende ondernemening, met nevenvestigingen in Tsechië en Taiwan, zich ontwikkeld tot een belangrijke marktspeler, met name in West-Europa. Met als basis onze goede naam op het gebied van betrouwbaarheid, service en snelle levering, zijn er volop mogelijkheden om ons bedrijf verder uit te bouwen. Op het hoofdkantoor in veghel is een vacature ontstaan voor een: Service-monteur Functie-omschrijving: zelfstandig elektrische storingen analyseren/oplossen; CE-controle, in bedrijf stellen van machines montage uitleessystemen verzorgen van preventief onderhoud bijdrage leveren aan ontwikkeling en verbetering van machines Functie-eisen: MTS elektrotechniek, ervaren LTS er, evt. aangevuld met cursussen kennis metaalbewerkingsmachines is een pré kritische en positieve houding gewend zelfstandig en flexibel te werken commerciële instelling Wij bieden: een verantwoordelijke en zelfstandig baan ruimte voor initiatief een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket een gezonde ondernemeing met internationale uitstraling Interesse? Schrijf een brief naar Huberts BV, t.a.v. Dhr. A.L. Verberkt, Postbus 251, 5460 AG te Veghel Voor nadere informatie kunt u bellen met en vragen naar Dhr. Verberkt FIB Industries BV te Leeuwarden, een zelfstandig opererende werkmaatschappij binnen Andus Group BV, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, fabricage en montage van hoogwaardige, roestvaststalen industriële apparaten en (kelderbier)installaties. FIB heeft zich ontwikkeld tot een wereldspeler met klanten in de (petro) chemische, farmaceutische en milieu-, papier-, zuivel- en voedselverwerkende industrie. De activiteiten van FIB zijn ondergebracht in diverse afdelingen die ieder vanuit hun specialisme op projectbasis samenwerken. FIB is een innovatief, marktgericht bedrijf met circa 160 medewerkers. We zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: A N D U S G R O U P S E R V I N G T H E I N D U S T R Y SaleS Manager met internationale ervaring in een b-to-b-omgeving U bent verantwoordelijk voor de acquisitie en verkoop binnen onze bestaande en nieuwe marktsegmenten. Uw prioriteit ligt bij het uitbouwen van onze activiteiten in de apparaten-bouw voor de procesindustrie. Daarbij onderhoudt u een nauwe relatie met (potentiële) klanten en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van ons verkoopnetwerk. U ontwikkelt verkoopstrategieën en voert de regie over de verkoopinspanningen voor klanten. Uw commerciële kwaliteiten worden nationaal en internationaal ingezet. Ondernemende sales professional Wij zoeken een kandidaat met minimaal vijf jaar sales ervaring in een b-to-b-omgeving, een afgeronde hboopleiding en affiniteit met techniek. Een resultaatgericht onderhandelaar die bouwt aan langetermijnrelaties. U bent proactief, flexibel en in staat om te communiceren op alle niveaus. U bent bereid tot reizen. De Nederlandse en Engelse taal beheerst u vloeiend, een netwerk en/of ervaring met apparatenbouw voor de procesindustrie is een pre. U bent woonachtig op max. 1 uur reisafstand van Leeuwarden. Wat biedt FIB Industries? Een zelfstandige, verantwoordelijke functie in een hoogwaardige, technologische omgeving. Unieke (maatwerk) projecten voor een gevarieerde klantenkring. Een dynamische, internationaal georiënteerde organisatie met ruimte voor innovatie en ontwikkeling. Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Herkent u zich in bovenstaand profiel? Stuur dan uw CV plus motivatie binnen 10 dagen naar FIB Industries BV, t.a.v. afd. P&O, Postbus 314, 8901 BC Leeuwarden of Voor meer informatie kunt u bellen met dhr. G.J. Heida, directeur, tel Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

6 MET IKOB-BKB ER ACHTER, STAAT ZEKERHEID VOOROP Kom bouwen aan je eigen carrière bij IKOB-BKB IKOB-BKB heeft een vacature voor de functie van CERTIFICATIEMANAGER (M/V) Wat houdt de functie in? Als certificatiemanager ben je verantwoordelijk voor één van de drie sectoren binnen onze certificatie-instelling. Deze sector bedient producenten van bouwmaterialen, grondstoffen of bouwsystemen met specialistische diensten op het gebied van certificatie en kwaliteitszorg; met name KOMO productcertificaten en -Attesten. Hiermee worden onder andere de stapelbouw- en keramische sector maar ook producenten van bijvoorbeeld bindmiddelen, granulaten, toeslagmaterialen en isolatiematerialen bediend. Binnen de sector werkt een team van gespecialiseerde auditoren, attesteerders en keurmeesters. Naast de aansturing van dit team ben je verantwoordelijk voor de omzet en productiebewaking binnen de sector. Ook de kwaliteit van de certificatieregelingen en de dienstverlening verlies je niet uit het oog. Je rapporteert rechtstreeks aan de unitmanager certificatie en levert een pro-actieve bijdrage aan de beleidsvorming en -realisatie. In operationele zin ben je relatiebeheerder en voer je je eigen projecten uit als auditor of attesteerder, afhankelijk van jouw kwalificaties. Wat verwachten we van je? Je hebt een opleiding op minimaal HBO-niveau in bouwkundige richting. Constructieve kennis is een pré. Je hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals, bent bekend met (KOMO-) certificatie en weet de juiste balans te vinden tussen onafhankelijkheid en commercie. Je hebt de drive om binnen de bestaande of nieuw aan te boren klantgroepen ons brede dienstenpallet te vermarkten. Wat mag je van ons verwachten? Bij IKOB-BKB staat je een leidinggevende functie te wachten in een compact en plezierig team. Je salaris sluit aan bij je ervaring en kwaliteiten. IKOB-BKB heeft een pakket van uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een (e-)assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. Geïnteresseerd? Stuur dan je brief met CV binnen 10 dagen naar IKOB-BKB BV, t.a.v. Dhr. B. Benz, Postbus 298, 3990 GB Houten of stuur een naar: Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dhr. B. Benz via telefoonnummer Meer informatie over IKOB-BKB en ons dienstenpakket kun je vinden op: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. IKOBKB Hoe weten bedrijven in de bouw dat bouwpartners, producten en systemen betrouwbaar zijn? En hoe kan op de bouwplaats de kwaliteit van bouwprocessen worden gewaarborgd? Op die vragen krijgen opdrachtgevers bij IKOB-BKB een deskundig antwoord. Als certificerende instelling zijn we specialist in systeemcertificatie voor ISO, VCA, Arbo en Milieu en - als licentiehouder - het KOMO-keurmerk. Ook zijn we (mede-) initiatiefnemer van diverse erkenningsregelingen in bouw, zoals Erkend Onderhoudsbedrijf en de PPI-erkenning. Eigen onderzoeksfaciliteiten staan opdrachtgevers ten dienste om hun producten te testen. En ook op de bouwplaats is IKOB-BKB actief: een team van landelijk opererende inspecteurs is inzetbaar voor inspecties, expertises en projectcontroles. IKOB-BKB BV vormt samen met SKW Certificatie BV, Keurhuis Nederland BV, IKOB Laboratorium BV en ROWIQ Advies BV, de IKOB-groep, die onder de Stichting IKOB valt. Prijs per student? Nog even rekenen Hoeveel geld krijgen universiteiten eigenlijk per student? Dat gaan het ministerie van OCW en de universiteiten nu samen uitzoeken. Misschien luidt dit het einde van een lange twist in. Al jaren slaan de universiteiten en het ministerie van OCW elkaar om de oren met cijfers over de prijs per student. Naar eigen zeggen krijgen de universiteiten steeds minder geld, maar het ministerie houdt stug vol dat er feitelijk vrijwel niets is veranderd. Aan die vreemde situatie zal een einde moeten komen: de partijen gaan nu samen monitoren hoe de prijs per student zich ontwikkelt onder invloed van de stijgende studentenaantallen, het overheidsbeleid en het studietempo van studenten. De afspraak staat in het hoofdlijnenakkoord dat de universiteiten afgelopen vrijdag met het ministerie van OCW hebben gesloten. Daarin staan algemene afspraken over de prestaties die universiteiten moeten gaan leveren: ze moeten zorgen dat studenten meer les krijgen, dat ze sneller hun diploma halen en dat de kwaliteit omhoog gaat. Daar gaat een deel van hun bekostiging van afhangen. Het monitoren van de prijs per student valt onder de aanvullende afspraken. Begin volgend jaar willen universiteiten en ministerie knopen doorhakken over de definities die ze daarbij gaan hanteren: tellen bijvoorbeeld de dure geneeskundestudenten wel of niet mee in de berekening? De universiteiten beloven ook allemaal hun overhead openbaar te maken. De indirecte kosten voor onderwijs en onderzoek kun je op allerlei manieren berekenen, maar de universiteiten kiezen voor de definities van accountantsbureau Berenschot, die de kosten op grofweg vijfentwintig procent schatte. Staatssecretaris Zijlstra steunt die keuze, blijkt uit het hoofdlijnenakkoord. Onlangs kwamen actievoerende promovendi nog tot een andere slotsom: volgens hen gaat 31 procent van het totale universiteitsbudget naar managers, pr-medewerkers, beleidsmakers, administrateurs, schoonmakers enzovoorts. Zijlstra liet toen al merken dat hij aan de kant van de universiteiten en Berenschot stond. Scherp stellen op toptalent Kunsthogescholen komen met sectorplan Hogescholen zullen minder studenten opleiden tot beeldend kunstenaar of musicus. Daar staat extra aandacht voor toptalent, masters, onderzoek en aansluiting bij de creatieve industrie tegenover. De hogescholen kiezen voor zwaarder selecteren, onderlinge samenwerking en afspraken met de beroepspraktijk. Meer en betere cultuureducatie moet daarnaast zorgen voor een goed gevulde kweekvijver van toekomstig toptalent. De HBO-raad, de vereniging van hogescholen, heeft daartoe een meerjarig sectorplan kunstonderwijs opgesteld: Focus op toptalent. Donderdag 7 juli neemt staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW het in ontvangst. Minder kunstenaars, meer toptalent. Onze boodschap is duidelijk. Het gaat niet om bezuinigingen, maar om een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zegt HBO-raadvoorzitter Guusje ter Horst in een toelichting. Tibetaanse cultuur in gevaar Tashi Rabten verdween voor vier jaar achter de tralies. Zijn misdaad? Het schrijven van gedichten over de Chinese onderdrukking en de Tibetaanse cultuur. Kom nu in actie tegen deze nacht merrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223TIBETVERDWIJNT

7 HBO magazine De TMC groep is als geen ander in staat technisch specialisten aan zich te binden met haar werkondernemerschapsmodel, dat werken en ondernemen in een nieuwe arbeidsverhouding combineert. TMC kan zich, met meer dan 500 hoogopgeleide specialisten (werkondernemers), onderscheiden door schaarse competenties aan te bieden bij haar relaties, die door werkondernemers met ondernemende persoonlijkheden vertaald kunnen worden naar concrete oplossingen binnen de ontwikkeling van complexe producten en projecten. TMC draagt bij aan de projectcontinuïteit en flexibiliteit bij haar relaties en brengt nieuwe kennis in. Als groep werken wij voor opdrachtgevers gespecialiseerd in Hightech R&D, Manufacturing, Service, ICT en Bouw & Civiel. TMC Electronics BV, één van de gespecialiseerde businesscellen van de TMC Group, heeft de afgelopen jaren in de regio Zuid-Nederland een snelle groei doorgemaakt in de marktdomeinen Semicon, High Precision Equipement, Automotive en Medisch. Designer Computer Systems Electronics Locatie omgeving Eindhoven Functie-omschrijving In een multidisciplinair ontwerpteam, vooral samen met collega s van de softwareafdeling bepaal, documenteer en handhaaf je de vereisten van diverse producten van de computersystemen en elektronica. Je zorgt voor het tot stand brengen van de producten van de computersystemen op elektronica vlak. Je bepaalt, documenteert, en voert testen uit om ervoor te zorgen dat de producten van de computersystemen aan de vereisten voldoen. Je voert studies uit om het aangewezen implementatie scenario voor nieuwe of veranderde functies te bepalen. Je draagt bij tot de roadmap van computersystemen en building-blocks. Functie-Eisen Bachelor- of Masters Degree in Computer wetenschappen, Elektrotechniek of equivalent. 6+ jaren ervaring als ontwerper, met inbegrip van ervaring met multidisciplinair systeemontwerp. Kennis van en ervaring met: definitie en het tot stand brengen van multi-processor computer systemen en netwerken. Een brede technische kennis van: computer hardware (PC, Unix), bijbehorende operating systems, networks (ethernet, switched fabric), storage hardware, software ontwikkeling (C, scripting). Sollicitatieprocedure Hoe verloopt de sollicitatieprocedure? COTS solutions en het gebruiken van de industrienormen hebben de voorkeur. Je maakt de work breakdown en planning voor de diverse producten van de computersystemen elektronica en past die aan indien nodig voor andere gebruikers. Ook het managen en de outsourcing van gerelateerde onderdelen, de overdracht van kennis aan productie en de productie ingenieurs als ook het oplossen van problemen tijdens de eerste productintegratie behoren tot het taken pakket. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de ondersteuning en het oplossen van reliability issues bij bestaande klanten. Na ontvangst van jouw sollicitatie bekijken we jouw CV en beoordelen of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een gesprek. Voor meer informatie, neem contact op met Davy Mannaerts, of kijk op onze website Onze organisatie Tebodin is een onafhankelijk en internationaal advies- en ingenieursbureau met werknemers in twintig landen. Vanuit ons netwerk van kantoren bieden wij onze opdrachtgevers zowel internationale expertise als lokale know-how in vele technische vakgebieden. Wij voeren zowel grote als kleine projecten uit, in één of meerdere disciplines. Tot onze opdrachtgevers behoren de industrie, het bedrijfsleven en overheden in binnen- en buitenland. Kijk voor onze projecten op Consultant Veiligheid (Junior / medior / senior) Standplaats: Nederland Tebodin is op zoek naar consultants veiligheid, van junior tot senior niveau. Als Consultant veiligheid maak je deel uit van de adviesgroep Veiligheid, welke voor Tebodin op landelijk niveau opereert. Deze adviesgroep bestaat uit enthousiaste en ambitieuze medewerkers en adviseert klanten binnen de industrie en overheid. De consultant veiligheid is in staat alle standaarden en wetgeving te implementeren binnen industriële projecten. Je adviseert niet alleen maar bent ook betrokken bij de uitvoering. Daarnaast werk je nauw samen met andere afdelingen binnen de organisatie zoals Process, Mechanical en Instrumentatie. Je werkt dus multidisciplinair maar daarnaast geeft de functie ook veel zelfstandigheid. Zo ben je in staat je projecten zelfstandig te trekken en een eigen klantenkring op en uit te bouwen. Wat vragen wij van een Consultant Veiligheid? * Een afgeronde technische opleiding (minimaal HBO niveau) met een werktuigbouwkundige, chemische, of instrumentatie achtergrond * Ervaring binnen het vakgebied; Junior 0-3 jaar, Medior 3-8 jaar en senior minimaal 8 jaar. * Kennis en ervaring met HAZOP en SIL studies * Kennis, en/of bereidheid om een opleiding te volgen van Safeti, Exida, SIFPRO en PHA PRO * Affiniteit met veiligheid binnen de industrie Wat bieden wij een Consultant Veiligheid? Naast een collegiale werksfeer binnen een internationaal bedrijf bieden wij een compleet arbeidsvoorwaardenpakket dat onder andere bestaat uit: * Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring * Bonussysteem; de hoogte is afhankelijk van geleverde prestaties en ontwikkeling * Flexibele werktijden en parttime is mogelijk (4 dagen) * Pensioenregeling (BPF Bouw) en collectieve ziektekostenverzekering * 29 vakantiedagen\ * Ruime opleidingsmogelijkheden, gericht op je verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden Wil je meer informatie over de functie van Consultant Veiligheid? Neem contact op met Michiel Slot Consultant Environmental Management (junior, medior en senior) Standplaats: Nederland SCREEN is DE ona ankelijke Specialist op het gebied van Market Data Management voor de financiële markt. Op het hoofdkantoor in Den Bosch werken we met 35 enthousiaste professionals. We hebben daarnaast wereldwijd eigen kantoren en vertegenwoordigers. De applica e INFOmatch is een in-house ontwikkeld Market Data Management Informa e Systeem. Ter ondersteuning van onze INFOmatch klanten hebben we op ons hoofdkantoor dringend behoe e aan enthousiaste, senior en junior SERVICE SUPPORT SPECIALISTEN Func e: Je verleent support aan klanten op func oneel en technisch vlak en je bent mede verantwoordelijk voor alle kwalita eve aspecten van de applica e. Soms werk je op loca e voor trainingen, workshops of de implementa e van INFOmatch. Profiel: Je beschikt minimaal over HBO denk- en werkniveau en beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed. Je hebt affiniteit met 1e- en 2e-lijns customer support. Ervaring met het maken van queries is een pré. We zoeken tevens DELPHI PROGRAMMEURS Interesse? Meer weten? of neem contact op met Jan Langewouters op je CV binnen 10 dagen naar Tebodin is op zoek naar gedreven consultants environmental management, van junior tot senior niveau. Als consultant environmental management maak je deel uit van de adviesgroep Milieumanagement, welke voor Tebodin op landelijk en internationaal niveau opereert. Deze adviesgroep bestaat uit enthousiaste en ambitieuze medewerkers en adviseert vaak internationale klanten binnen de industrie enoverheid. Je adviseert opdrachtgevers bij vergunningstrajecten, compliance management en het optimaliseren van management- en productieprocessen, waarbij veiligheid en sustainability twee belangrijke kernpunten zijn. Het samenwerken met de consultancy en engineering afdelingen van Tebodin of van onze opdrachtgevers is een belangrijk onderdeel van deze functie. Wat vragen wij van een Consultant Environmental Management? * Een afgeronde technische milieu opleiding (minimaal HBO niveau) * Ervaring binnen het vakgebied; Junior 0-3 jaar, Medior 3-8 jaar en senior minimaal 8 jaar. * Gedegen kennis van de WABO en Waterwet * Drive om je netwerk uit te diepen en te vergroten * Zelfstandige instelling zodat je je eigen klanten weet te bedienen Wat bieden wij een Consultant Environmental Management? Naast een collegiale werksfeer binnen een internationaal bedrijf bieden wij een compleet arbeidsvoorwaardenpakket dat onder andere bestaat uit: * Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring * Bonussysteem; de hoogte is afhankelijk van geleverde prestaties en ontwikkeling * Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken (vier dagen is mogelijk) * Pensioenregeling (BPF Bouw) en collectieve ziektekostenverzekering * 29 vakantiedagen * Ruime opleidingsmogelijkheden, gericht op je verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden Wil je meer informatie over de functie van Consultant Environmental Management? Neem contact op met Natascha Schuttinga op nummer: Interesse? U kunt solliciteren via onze website of stuur uw cv met begeleidend schrijven naar onze recruitmentmanager Michiel Jongebreur;

8 EDP Auditor Het werkgebied: Ernst & Young IT Risk and Assurance (ITRA) is de gespecialiseerde adviesgroep van Ernst &Young die werkt op het snijvlak van bedrijfskunde en ICT. ITRA is een van de belangrijkste spelers in de markt geworden als het gaat om audit en advies gericht op betrouwbaarheid, beveiliging en effectiviteit van informatiesystemen. Door de voortdurende ontwikkeling van de informatietechnologie is ook het vakgebied van EDP Audit steeds in ontwikkeling. Ernst & Young ITRA, beschikt daartoe over vier gespecialiseerde afdelingen die gespecialiseerd zijn in een of meerdere soorten onderzoek, zoals information security management, legal hacking, (technische) beveiligingsarchitecturen, ERP, data analysis, data warehouses en business intelligence. De functie van EDP Auditor: Als EDP Auditor voer je (analyse)opdrachten voor verschillende klanten uit. Je ondersteunt de accountants bij de jaarrekeningcontrole en beoordeelt de betrouwbaarheid, beveiliging en effectiviteit van informatiesystemen. Je brengt de risico s in kaart en draagt actief oplossingen aan. Onder verantwoordelijkheid van een (senior) manager of partner beheer je een eigen, kleine klanten-projectenportefeuille. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan grote projecten bij gerenommeerde financiële instellingen. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de afdeling, de signalering van (vervolg) opdrachten en crossselling bij bestaande klanten. Ook signaleer je binnen projecten vakinhoudelijke en commerciële problemen en los je deze (in overleg met je team) op. Je bent medeverantwoordelijk voor een productgroep en wordt binnen de adviesgroep en bij klanten als expert gezien, onder andere omdat je vakinhoudelijke vragen adequaat afhandelt. Tot slot draag je proactief bij aan het specialisme door ontwerp en ontwikkeling van grensverleggende producten. Jouw profiel: HBO of WO opleiding in informatica, bestuurlijke informatiekunde, (technische) bedrijfskunde, accountancy of bedrijfseconomie. Bij voorkeur studerende voor of aangevuld met een postacademische opleiding (RE) Sterke affiniteit met automatisering Ervaring in de consultancy of sales is een pre Teamspeler Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van het Engels De ambitie om uit te groeien tot een toonaangevende professional op het gebied van IT Audit Ons aanbod: Wij bieden je een uitdagende en bijzondere baan. Door een groot aanbod aan opdrachten bij veel verschillende cliënten (zowel in binnen- als buitenland) beschik je al snel over veel praktijkervaring. In combinatie met een breed intern trainingsaanbod en de mogelijkheid tot het volgen van een postdoctorale opleiding kun je binnen onze organisatie snel groeien. Daarnaast beschikt Ernst & Young over een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. Belangstelling? Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Esteve Hartensveld, Ernst & Young Contactgegevens: System Administrator System Administrator /

Support Engineer There are no translations available.

Support Engineer There are no translations available. Support Engineer Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die goed kan luisteren en doorvragen om de klantvraag helder te krijgen en die de sociale vaardigheden heeft om de vele soorten klanten

Nadere informatie

SKALAR. Medewerker Salessupport. Laboratory & Process Analysis. De functie: De eisen: Wij bieden:

SKALAR. Medewerker Salessupport. Laboratory & Process Analysis. De functie: De eisen: Wij bieden: en internationale verkoop en aftersales. Voor de afdeling Salessupport, is Skalar op zoek naar een fulltime: Medewerker Salessupport - Opstellen van offertes - Adviseren en informeren van (potentiële)

Nadere informatie

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Bancair Verzekeringen Actuarieel Pensioen & Leven Inhoud Talent&Pro 3 Toonaangevende detacheerder 4 Al bijna vijftien jaar een

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN STUDENTEN EN HUN TOEKOMSTBEELD Industriële Ingenieurswetenschappen STUDENTEN EN HUN TOEKOMSTBEELD Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT!

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! 02 HÉT MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT VOOR ENGINEERS DOEN WAAR JE GOED IN BENT, JEZELF ONTWIKKELEN, GRENZEN VERLEGGEN

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries Organisatie- en functieprofiel Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries S13 CAO-HBO 0,8-1,0 fte Versie 30 november 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

EQF en leeruitkomsten

EQF en leeruitkomsten EQF en leeruitkomsten Een Introductie door André Huigens 06-12-2012 My school was: Bishop Luffa School http://www.bishopluffa.org.uk/ My grades were: Information and Communication Technology (ICT) - A

Nadere informatie

Experience the FedEx Difference. Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities

Experience the FedEx Difference. Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities Experience the FedEx Difference Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities KOERIER / CHAUFFEUR Oude Meer/ Schiphol Oost Ridderkerk Amersfoort Eindhoven Als gezicht van FedEx naar

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2013.08.01 Job profiel Web Analyst Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager Polyplastic BV Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners Mariëtte Hermens, Lotte Terwel 30 maart 2010 Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

INGENIEURSWETENSCHAPPEN

INGENIEURSWETENSCHAPPEN IN DE FACULTEIT ROLLENINDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Resultaten Werkveld & Studentenbevraging 2015 CONTEXT ROLLING Tijdens de opleiding tot Industrieel Ingenieur kunnen studenten al kiezen uit een

Nadere informatie

Join the Innovation Makers!

Join the Innovation Makers! Join the Innovation Makers! Personal development in hard and soft skills Many career opportunities Embedded & Technical software Connected Devices 4 locations in the Netherlands and Belgium Social after-work

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie Actuele vacatures Vind jij deze opgave leuk? Centrumgebieden veranderen. In de gemiddelde winkelstraat in Nederland is het aantal bezoekers in 10 jaar tijd met 20% gedaald. De uitdaging is om centrumgebieden

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

JOB OPENING DEVOPS ENGINEER

JOB OPENING DEVOPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken VACATURE INFORMATIE Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Alfen (gevestigd in Almere) levert al meer dan 75 jaar producten en diensten voor de distributie van elektrische energie zoals transformatorstations,

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Support(er) voor ondernemers?

Support(er) voor ondernemers? Support(er) voor ondernemers? Voor onze vestiging op Texel zijn wij per direct op zoek naar assistent-accountants van verschillende niveaus Je keuze kunnen maken? Stuur dan je sollicitatiebrief met je

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Je weet dat je vooruit wilt maar je zoekt

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

ECVET in mobiliteit. Nationaal team van ECVET experts in samenwerking met NCP 28-03-2013

ECVET in mobiliteit. Nationaal team van ECVET experts in samenwerking met NCP 28-03-2013 ECVET in mobiliteit Nationaal team van ECVET experts in samenwerking met NCP 28-03-2013 EQF en leeruitkomsten Een introductie door André Huigens 28-03-2013 My school was: Bishop Luffa School http://www.bishopluffa.org.uk/

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Hoofd (financieel) Beleid & Advies 22 december 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal (tot 8 januari) Marcel

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Contactcenter medewerker

Contactcenter medewerker Contactcenter medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Samen Scholen, Pure Winst! Benny Leijdsman Manager Employability Center Philips

Samen Scholen, Pure Winst! Benny Leijdsman Manager Employability Center Philips Samen Scholen, Pure Winst! Benny Leijdsman Manager Employability Center Philips Benny Leijdsman Manager Employability Center Philips Samen Scholen, Pure Winst!, Eindhoven 11 september 2009 Philips Company

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS SUCCESVOLLE MISSIE DIE VERDER REIKT DAN DE HORIZON WERELDS BEMIDDELT, VERBINDT EN ONTWIKKELT PROFESSIONALS IN DE FINANCE, SALES & TECHNIEK VAN MBO+ TOT EN MET WO

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Bedrijvendag 9 maart 2017

Bedrijvendag 9 maart 2017 Bedrijvendag 9 maart 2017 De kracht van Delft De Haagse Hogeschool Delft is een nevenvestiging van de hoofdlocatie in Den Haag. Onze bedrijvendagen zijn kleinschaliger van opzet en komen er minder studenten

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl Groningen 20 2014-2015 Maintenance www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze brochure

Nadere informatie