TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE"

Transcriptie

1 Oost-Vlaanderen Informatiebrochure TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE

2 Inhoudstafel. 1. Voorwoord. 2. Tips voor toegankelijke, geschreven communicatie. a. Toegankelijkheidscriteria voor tekst en lay-out opgemaakt door HINT. b. Charter voor het gebruik van eenvoudig geschreven Nederlands, opgemaakt door RISO Gent en ING. c. Klare Taal 3. Mondelinge communicatie a. Omgaan met mensen met een handicap makkelijker dan je denkt. Deze folder wordt uitgegeven door de stad Gent. b. Aandachtspunten als je praat met mensen met een verstandelijke beperking (opgemaakt door het VMG: Vormingswerk voor en met Mentaal Gehandicapten). 4. Toegankelijkheidsbrochures van gebouwen, opgemaakt door de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met vzw Toegankelijkheidsbureau. 5. Tips voor communicatie met doven en slechthorenden. 6. Tips voor communicatie met personen met een visuele handicap. 7. Modem: communicatie en computercentrum voor personen met een handicap.

3 1. Voorwoord. Je hebt bij HINT de infobrochure Toegankelijke Communicatie opgevraagd. Misschien gewoon uit interesse. Misschien omdat je nood hebt aan wat praktische informatie rond dit thema. Deze brochure is zeker niet volledig en allesomvattend. We hebben geprobeerd om algemene tips te verzamelen over toegankelijke communicatie voor de verschillende doelgroepen: mensen met een visuele, verstandelijke, motorische en auditieve beperking. Toegankelijkheid is meer dan: fysiek toegang hebben tot. Het betekent ook dingen eenvoudig maken of zeggen, iets kunnen begrijpen, Het betekent dat je in je communicatie en omgang met iemand, rekening houdt met zijn eigenheid. Bijvoorbeeld: ook een persoon met een beperking heeft liever dat je hem persoonlijk aanspreekt in plaats van zijn begeleider. Vraag hem wat je kan doen om jezelf verstaanbaar te maken. Ga na of hij jou begrijpt Een goede communicatie is immers belangrijk voor een goede dienstverlening. Heb je opmerkingen op of aanvullingen bij deze brochure, laat het ons weten. Heb je nog een andere vraag rond het thema handicap : neem dan vrijblijvend contact op met onze dienst en wij helpen je verder. Met vriendelijke groeten, Het Hint-team. Emanuel Hielstraat 83 Langestraat 12 Pr. Thuysbaertlaan Gentbrugge 9300 Aalst 9160 Lokeren tel: 09/ tel: 053/ tel: 09/ fax: 09/

4 Oost-Vlaanderen 2.a. Toegankelijkheidscriteria. Algemene regels voor een toegankelijke tekst : Gebruik eenvoudige, directe taal. Kies de eenvoudigste woorden en gebruik ze op een eenvoudige manier. Vermijd complexe structuren en abstracte begrippen. Wees duidelijk in je gedachtegang. Vermijd abstracte begrippen Indien je abstracte begrippen moet vermelden, gebruik dan concrete voorbeelden of vergelijkingen ter verduidelijking van dit begrip. Gebruik korte woorden uit de dagelijks taal Gebruik geen lange, moeilijk te lezen en uit te spreken woorden. Gebruik enkel woorden uit de dagelijkse taal van de mensen uit je doelgroep. Let wel! Gebruik volwassen taal als je schrijft voor volwassen mensen. Gebruik persoonlijke vormen Spreek je lezers aan in een directe en persoonlijke vorm. Je hebt het recht om is beter dan de gebruikers van de dienst hebben het recht om Gebruik praktische voorbeelden Praktische voorbeelden kunnen mensen helpen om abstracte begrippen te vatten en het verband te leggen tussen de informatie en hun eigen levensomstandigheden. Spreek de lezer aan met respect Gebruik volwassen taal als je schrijft voor volwassenen. Beslis voor jezelf of je de u -vorm of de je -vorm verkiest. Indien je aarzelt, vraag dan aan de personen zelf hoe ze het liefst worden aangesproken. Gebruik vooral korte zinnen Eén hoofdgedachte per zin Tracht het bij één onderwerp of thema per zin te houden.

5 Gebruik positieve taal Vermijd negatieve taal en ontkenningen, aangezien ze een verwarrend effect kunnen teweegbrengen Gebruik werkwoorden in de actieve vorm Stel je document zo dynamisch en interessant mogelijk op. Werkwoorden in de actieve vorm maken je tekst levendiger en minder moeilijk. Verwacht geen voorafgaande kennis over het onderw erp van je document Gebruik woorden op een consequente manier Gebruik steeds hetzelfde woord voor hetzelfde object, ook al val je in herhaling Hou de interpunctie eenvoudig Vermijd moeilijke leestekens zoals kommapunten, gedachtestreepjes en zelfs komma s. Vermijd het gebruik van de conjunctief De aanvoegende wijs ( zou gebeuren, zou moeten doen ) is vaag en verwarrend. Vermijd deze zoveel mogelijk. Let op met cijfers Lange of ingewikkelde getallen worden vaak niet begrepen. Gebruik vele in plaats van een lang getal zoals 3545, en weinig in plaats van en percentage zoals 14%. Voor een datum zoals 1867, schrijf je liever heel lang geleden. Indien je kleine getallen vermeldt, schrijf deze steeds in cijfers, niet in letters, bv. 3 in plaats van drie. Gebruik geen woorden uit vreemde talen Zelfs geen alledaagse woorden van vreemde oorsprong. Indien je zo n woord niet kan vermijden omdat het een veelgebruikte term is, verklaar deze dan. Vermijd verwijzingen naar andere documenten Vermeld indien nodig een contactadres of contactp ersoon Schrijf alle adressen zoals op een omslag. Schrijf geen adres op één lijn, met komma s tussendoor.

6 Vermijd jargon, afkortingen en initialen Beroepsjargon dient vermeden te worden. Het is onbegrijpelijk en irrelevant voor de meeste niet-ingewijden. Tracht afkortingen te vermijden en gebruik ze enkel indien je doelgroep ermee vertrouwd is. Verklaar ook steeds de betekenis. Algemene regels voor een toegankelijke lay-out: Gebruik nooit een beeld als achtergrond voor de t ekst Dit kan het lezen fel bemoeilijken (vooral voor mensen met een visuele beperking) Gebruik liefst mat papier Kies voor mat papier, liefst van degelijke kwaliteit. Dit geeft de contrasten goed weer. Glanspapier weerkaatst het licht. Vermijd te dun papier, waarbij de tekst aan de andere zijde doorschijnt. Tracht één zin op één regel te zetten Indien dit niet mogelijk is, tracht aparte zinsdelen over aparte regels te spreiden of verdeel de zin over verschillende regels met inachtneming van natuurlijke adempauzes, bv. Het is belangrijk dat personen met een handicap inspraak krijgen. Indien dit niet mogelijk is dan zouden hun ouders in hun naam moeten spreken. Hou de zinnen samen op één blad Prop je bladzijde niet vol met informatie Indien de tekst een nieuw idee inleidt, overweeg dan een nieuwe bladzijde te beginnen. De tekst moet logisch in elkaar zitten, mag niet kriskras over het blad verdeeld zijn of enkele bladzijden verder plots vervolgd worden. Gebruik maximum 2 lettertypes Je zou een lettertype kunnen aanwenden voor de tekst zelf en misschien een ander voor de titels. Gebruik duidelijke lettertypes Geef de voorkeur aan duidelijke lettertypes zoals Arial, Helvetica of Verdana.

7 Gebruik een groot lettertype Het letterformaat mag niet te klein zijn. 14 punten is het aangeraden minimum voor slechtzienden. Beklemtoon de tekst zorgvuldig Gebruik geen blokletters of cursief in de tekst. Gebruik eerder vette lettertypes of onderstreep om de nadruk te leggen. Gebruik nooit omgekeerde druk ( lichte tekst op donkere achtergrond). Donkere letters op licht papier zijn het makkelijkst te lezen. Gebruik indien mogelijk kleur voor beelden en vak jes Lijn de tekst niet aan de rechterzijde Een onregelmatige rechter kantlijn maakt een tekstkolom leesbaarder. Vermijd de splitsing van lange woorden aan de rec hter kantlijn Hou de woorden heel. Het gebruik van cijfers - Schrijf datums voluit Zaterdag, 26 september Splits telefoonnummers : of 053/ Schrijf steeds bedragen in cijfers, niet in letters. Dit geldt ook voor getallen kleiner dan Gebruik nooit Romeinse cijfers.

8 2.b. Charter voor het gebruik van eenvoudig geschreven Nederlands, opgemaakt door RISO Gent en ING. Dit taalcharter werd gemaakt naar aanleiding van een rondetafelgesprek over het thema communicatie. Dit gesprek werd georganiseerd door RISO Gent en ING. Het is een verzameling van taaltips die je vooral kan toepassen bij schriftelijke communicatie naar doelgroepen toe (folders, brochures, brieven, ) 1. Inhoud 1) Voor wie? Ga na voor wie de tekst bedoeld is. Het is belangrijk om duidelijk af te bakenen voor wie de tekst bedoeld is. Zo kun je de informatie afstemmen op de lezer. Iedereen moet ook kunnen volgen. Stel je lezer voor als een verstandig kind van 12 of als een buitenlander die even intelligent is als jij, maar het Nederlands niet goed beheerst. Formuleer zo eenvoudig en begrijpelijk als mogelijk is, zonder neerbuigend te doen of de inhoud te versimpelen. Ga niet uit van wat jij over het onderwerp weet, maar wat je doelpubliek ervan weet (of niet weet). Speel in op de leefwereld van de lezer. Ga na waar de raakvlakken zijn met het leven en de behoeften van de lezer. Een korte toelichting of situering van de tekst is meestal noodzakelijk. Ga ervan uit dat het publiek je bijdrage voor het eerst en maar één keer te zien krijgt. Hou rekening met voorkennis van de lezer. Niet alle lezers hebben een grote voorkennis. Ver van mijn bed onderwerpen verminderen de betrokkenheid van de lezer. Beperk de vereiste voorkennis tot een minimum. 2) Wat? Bepaal welke doelstelling je wil bereiken. Ga na welke soort informatie de tekst moet bevatten en wat je ermee wilt bereiken. Hou je informatie beknopt. Schrap wat niet bijdraagt tot de duidelijkheid. Scheid hoofd- en bijzaken. Besteed minder aandacht aan de bijzaken of laat ze weg. 3) Hoe? Gebruik eenvoudige taal. Probeer zo eenvoudig mogelijk te schrijven. Dit is niet hetzelfde als betuttelend of kinderlijk taalgebruik. Lezers hebben recht op volwaardige en volwassen informatie.

9 Toegankelijkheid. Bouw geen drempels in en zorg dat de tekst duidelijk is. Vermijd beeldspraak, let op met humor. Beeldspraak werkt vaak versluierend omdat het beeld niet aan de gedachtegang kan worden gekoppeld of omdat lezers woord per woord lezen en niet de uitdrukking in zijn geheel. Ook de betekenis van spreuken is vaak onbekend. Humor wordt niet altijd begrepen en kan ervoor zorgen dat de boodschap niet of verkeerd overkomt. Geef duidelijke instructies. Leg in de tekst nadruk op wat men moet doen, naar waar men moet gaan en wanneer, wat men moet meenemen, wie men kan contacteren voor informatie, Bouw herhaling in. Als je af en toe de essentie herhaalt, is de kans groter dat de boodschap overkomt en blijft hangen. 4) Garantie op succes. Test de tekst op voorhand eens bij enkele mensen. Bezorg de tekst op naam. Combineer schriftelijke informatie met mondelinge informatie. 2. Woorden Gebruik korte woorden. Korte woorden zijn gemakkelijk te lezen. Vermijd daarom woorden van meer dan drie lettergrepen. Omschrijf lange woorden op een gemakkelijke manier. Bijv: gemeenteraadsverkiezingen (verkiezingen voor de gemeenteraad). Alledaagse lange woorden mag je gebruiken, bijv.: tandenborstel. Vermijd vreemde woorden. Een Nederlands woord waarvan de betekenis te achterhalen is, is meestal meteen duidelijk. Bijv: vergadering ipv conferentie. Sommige vreemde woorden zijn bijna niet te vermijden, bijv: walkman, computer,.. Wetenschappelijke woorden (bijv: euthanasie) moeten in de tekst worden uitgelegd. Wees concreet. Sommige woorden blazen de stijl op. Gebruik gewone woorden. Bijv: geheel (niet globaal), probleem (niet problematiek) Vermijd moeilijke medeklinkers. Bijv: kerststronk, halssnoer, Gebruik geen lege en omslachtige woorden. Bijv: in feite, in principe, als gevolg van, door middel van, in het kader van,

10 Vermijd oubollige woorden Bijv: trouwen (niet: huwen), proberen (niet: trachten), maar (niet: echter), als (niet: indien) Vermijd omhaal van woorden. Omhaal van woorden houdt in dat je meer woorden gebruikt dan strikt noodzakelijk is om de informatie weer te geven. Een omslachtige formulering leest en luistert veel minder makkelijk dan een slanke formulering. Als je kunt kiezen tussen een lange en een korte versie, kies dan de korte versie. Die is directer, minder afstandelijk en meestal concreter. Bijv: Wij zijn de mening toegedaan dat we hier te maken hebben met gegevens waarvan de betrouwbaarheid nog niet voldoende genoemd kan worden. Het komt ons dan ook voor dat enige besluitvorming momenteel nog als prematuur moet worden beschouwd. Beter is: Wij vinden de gegevens nog niet betrouwbaar genoeg. Daarom nemen we voorlopig nog geen besluit. Gebruik geen letterwoorden. Deze zijn meestal onleesbaar of onbegrijpelijk. Schrijf ze daarom minstens 1 keer voluit met het letterwoord tussen haakjes. Bijv: De Verenigde Naties (VN) Vermijd afkortingen. Afkortingen zijn meestal niet leesbaar. Bijv: i.p.v. (in plaats van) Enkel afkortingen die goed gekend zijn, kan men gebruiken. Wel: WC Let op met eigennamen. Moeilijke eigennamen zijn moeilijk te lezen. Soms zijn ze niet te vermijden. Eens vermeld, kan je ze in de volgende zinnen vervangen door verwijswoorden. Bijv: Tsjetsjenië, wordt: het land. Gebruik cijfers. Cijfers lezen gemakkelijker dan voluit geschreven getallen. Bijv: 3 675, behalve als het getal groot is, bijv: 12 miljoen. Splits woorden zo weinig mogelijk. Splitsing van woorden verstoort het woordbeeld. 3. Zinnen. Schrijf zoals je vertelt. Als je een ingewikkelde boodschap moet overbrengen, doe dan een improvisatieoefening. Vertel wat je wilt zeggen en ga vooral niet meteen schrijven. Formuleer je ideeën met een luisteraar voor ogen die je goed kent. Hoe zou je bijv. door de telefoon tegen een collega of zus uitleggen wat je weet?

11 Let erop hoe je dat doet: welke zinnen en woorden gebruik je, hoe leg je accenten in je spontane verhaal? Op die manier krijg je een natuurlijke vertelstijl. Gebruik spreektaal. Als je eerst vertelt wat je wilt zeggen, dan krijg je bijna als vanzelfsprekend een aantrekkelijke spreektaal. Teksten mogen niet klinken als stadhuisteksten die bol staan van de clichés en de ouderwetse wendingen. We kiezen voor frisse, natuurlijke, aantrekkelijke en spontane taal. Dat lijkt makkelijker dan het is. Zodra je pen en papier grijpt en een tekst begint op te schrijven, kom je automatisch in het schrijftaalregister terecht. Hoewel niemand ooit slechts en echter zegt, staan die twee woorden binnen de kortste keren op papier. Spreektaal krijg je als je informele woorden en zinsconstructies gebruikt en hun formele varianten vermijdt. Gebruik bijvoorbeeld: Eerst, i.p.v. aanvankelijk Als, i.p.v. indien Daarna, i.p.v. nadien Al, i.p.v. reeds Als, i.p.v. wanneer Over, i.p.v. omtrent Ondanks, i.p.v. niettegenstaande Laat werkwoorden het werk doen. Vermijd naamwoordstijl. Dit is een stijl waarbij je van werkwoorden, naamwoorden maakt. Als je eenvoudig wil formuleren, moet je die proberen te vermijden. Niemand spreekt in naamwoordstijl, alleen in werkwoordstijl. Een natuurlijke stijl krijg je alleen als je werkwoorden vervoegt, als je een zin met een onderwerp en een persoonsvorm bouwt. Bijv: Het gebruik van stimulerende middelen door studenten is sterk toegenomen., wordt: Studenten gebruiken steeds meer stimulerende middelen. Schrijf actief Vermijd de lijdende vorm zoveel mogelijk. Gebruik actieve onderwerpen. Laat personen, landen, instanties, organisaties iets doen. Moffel ze niet weg in een handelend voorwerp. Al dat ge-word in passieve zinnen maakt je tekst hol, onpersoonlijk en afstandelijk. Een actieve zin is slanker, directer en daardoor helderder. Bijv: Op het voorstel van de directie werd door de vakbonden fel gereageerd., wordt: De vakbonden reageerden fel op het voorstel van de directie. Let op met dubbele negaties. Teveel negaties kunnen verwarrend zijn, vooral als het om een vraag gaat die door de lezer moet beantwoord worden. Denken we maar terug aan het referendum rond de Belfortparking. De vraag werd zodanig gesteld dat je ja moest antwoorden als je nee bedoelde. Bijv: In de wijk gaan bewoners niet akkoord omdat er niet gedacht werd aan de fietsers.

12 Maak korte zinnen, vermijd lintwormstijl. Als je veel informatie in één zin wilt stoppen, loop je het risico dat je bijzinnen in bijzinnen gaat schrijven. Zo n ingewikkelde structuur kan de lezer niet volgen. Hou alleen de belangrijkste informatie over en haal die naar voren op een prominente plaats in de zin. Meestal is het beter als je de bijzinstructuur vertaalt in een paar korte enkelvoudige zinnen. Als je eenvoudig wilt formuleren moet je zulke zinnen dus vermijden. Wanneer je veel informatie moet meegeven in de tekst, verdeel je die best over verschillende zinnen. Vermijd tangconstructies. Bij een tangconstructie sla je een forse wig tussen woorden die bij elkaar horen. Bijv: Ik heb je gisteravond voor het slapengaan nog een wandeling aan de rand van het water zien maken. Logischerwijze horen ik heb en zien maken bij elkaar. Ze omklemmen als de grijpers van een tang de rest van de zin. Vermijd inversie. Inversie krijg je wanneer je de gewone orde in een zin omkeert. Bijv: Naar school ga ik wordt, Ik ga naar school. 4. Structuur van de tekst. Zorg voor een logische structuur. Een tekst moet een stevige en duidelijke structuur hebben. Zorg voor een logisch opbouw die weerspiegeld wordt in de indeling van de tekst. Met rubrieken, tussentitels, alinea s en regelafstand wordt de structuur voor de lezer duidelijk. Tussen de rubrieken en alinea s worden zo denkpauzes ingelast. Hou de structuur eenvoudig. De inleiding mag niet te lang zijn. Hij moet de inhoud van de tekst situeren en /of interesse wekken. In de tekst mogen verwijzingen (vooruit of terug) niet te vaak voorkomen. Liefst ook niet teveel nieuwe feiten of gegevens in een kort bestek opvoeren. Vermijd een lange opbouw van redeneringen waarin veronderstellingen worden uitgedrukt. Gebruik duidelijke titels. Titels moeten meteen de aandacht van de lezer wekken. Hij moet nieuwsgierig maken en uitnodigen om verder te lezen. Een titel moet ook duidelijke aangeven waarover het artikel gaat. Eventueel kan een boventitel die informatie geven. Vermijd moeilijke of onbekende namen in de titel. Gebruik een volledige en duidelijke index. Zorg ervoor dat je inhoudstafel alle titels bevat om opzoekwerk te vergemakkelijken. Maak alinea s niet langer dan 6 á 7 zinnen. Hou alinea s zo beknopt mogelijk. Op die manier moet de lezer geen te grote stukken tekst ineens lezen en wordt er af en toe een pauze ingelast.

13 5. Vormgeving. Zorg voor een logische structuur. Een goed en voldoende groot lettertype verhoogt de leesbaarheid. Voorkeur gaat hierbij naar lettertypes met schreven en met een licht contrast (zowel dikkere als dunnere delen). Maak gebruik van eenzelfde lettertype. Goochel niet met verschillende lettertypes. Dit maakt de tekst onnodig druk. Gebruik geen hoofdletters. Maak liever gebruik van een grotere lettergrootte. Hoofdletters in een tekst maken de bladspiegel druk en nodigen niet uit tot lezen. Vermijd onderlijnen en cursieve tekst. Cursieve en onderlijnde tekst lezen gaat minder vlot. Als je iets wilt benadrukken, kan je beter gebruik maken van vette tekst. Gebruik illustraties. Foto s, tekeningen, cartoons trekken de aandacht van de lezer op emotioneel niveau. Zij zorgen voor een afwisseling en verluchten de tekst. Zorg voor een goed evenwicht tussen tekeningen en foto s. De illustratie is duidelijk, functioneel en begrijpelijk. Zorg voor een kort en duidelijk onderschrift bij de illustratie. Door de illustratie weet je meteen waarover de tekst gaat. Als de tekst over huisvesting gaat, kan je een cartoon of foto van een willekeurig huis gebruiken. Scanbaarheid. De informatie dient bij het doorbladeren de indruk van beheersbaar en vlot te zijn. Tekst in kolommen zetten vergemakkelijkt het lezen. Vermijd echter te smalle en te lange kolommen. Een overzichtelijk bladspiegel bekom je door een rand vrij te houden aan de vier zijden van het blad.

14 2.c. Klare Taal Een tekst in klare taal is eenvoudig om te lezen en te verstaan. Je lezer: -vindt wat hij nodig heeft na één keer lezen -kan ermee doen wat hij moet doen of wat hij van plan was. Er is geen toverformule voor klare taal. Een tekst is misschien duidelijk voor de ene, maar onbegrijpelijk voor iemand anders. Eenvoud is niet simpel. Deze tips van Klare Taal Punt Vlaanderen kunnen je helpen. (www.wablieft.be) 1. De lezer. Tip 1: bereid je goed voor, vóór je begint te schrijven. Begin niet zomaar te schrijven. Denk eerst na over: -Voor wie ga ik schrijven? (mensen met een verstandelijke handicap, het grote publiek, werklozen,?) -Waarom ga ik schrijven? (informeren, iets bevragen, overtuigen,?) -Wat ga ik schrijven? Dit hangt af van de twee voorgaande. -In welke volgorde ga ik het schrijven? Tip 2: Schrijf voor je lezers, niet voor je collega s. Zet jezelf in de schoenen van je lezers. Vraag je af wat ze moeten weten. Hou er rekening mee dat zij niet altijd evenveel van het onderwerp afweten als jij. Tip 3: Zoek naar de gepaste toon. De toon van een tekst bepaalt hoe je lezer tegenover de boodschap staat. -Een kille, verwijtende of té zakelijke toon kan je lezer doen afhaken. -Een familiaire toon komt vaak betuttelend over. Tip 4: Spreek je lezer aan. Gebruikt geen stadhuistaal maar schrijf zoveel mogelijk zoals je spreekt. Gebruik bijvoorbeeld: - over i.p.v. ten aanzien van of omtrent - voor i.p.v. ten behoeve van - maar i.p.v. doch - al i.p.v. reeds - om i.p.v. teneinde - daarom i.p.v. derhalve - eerst i.p.v. aanvankelijk - als i.p.v. indien

15 - daarna i.p.v. nadien - ondanks i.p.v. niettegenstaande Spreek voor één persoon en niet voor een groep. Stel je voor dat je lezer voor jou aan tafel zit. Vertel hem wat je wil vertellen. Spreek de lezer aan. Schrijf je of u. Gebruik wij of ik als je het over jezelf hebt. Tip 5: Zorg dat je lezer de antwoorden op zijn vragen vindt. Werk met vraag en antwoord. De vragen kunnen dienen als titel van een hoofdstuk of als tussentitel. Ze maken de structuur van je tekst duidelijk. Het geeft je meteen een inhoudsopgave. Geef onmiddellijk het antwoord op de vragen. 2. De Structuur. Tip 6: Zorg voor een duidelijke structuur en een logische opbouw. De structuur moet: -eenvoudig zijn -nuttig zijn voor je lezer. Zorg voor een logische opbouw, bijvoorbeeld: -Chronologisch. -Niet teveel verwijzen vooruit of terug. -Niet teveel info te kort na elkaar. -Belangrijke dingen bovenaan, minder belangrijke onderaan. Tip 7: Knip je tekst in korte stukjes. Gebruik tussentitels. Tussentitels en paragrafen maken de structuur van je tekst duidelijk voor de lezer. In de tussentitel staat de essentie van het volgende stukje tekst. Hou punten die bij elkaar horen bij elkaar. Eén thema = één alinea. Tip 8: Gebruik lijstjes en tabellen. Welke soorten lijsten bestaan er? a) Lijsten waarin elk punt een volledige zin is. Bijvoorbeeld: De spreker had het over drie elementen; -De regenwouden worden aan een enorm tempo verwoest.

16 -Duizenden plant- en diersoorten verdwijnen voorgoed. -De gulzigheid van de projectontwikkelaars zou de mensheid een fatale slag kunnen toebrengen. b) Lijsten die bestaan uit één volledige zin. Bijvoorbeeld: Ben je de laatste die het kantoor verlaat, kijk dan even na of je: -alle lichten doofde; -de buitendeur afsloot; -de sleutel deponeerde in de box. c) Lijsten die bestaan uit korte punten. Bijvoorbeeld: Wanneer je naar het examen komt, breng dan mee: een pen een potlood een lineaal een A4 blad. 3. Zinnen. Tip 9: Kies voor korte en grammaticaal eenvoudige zinnen. -Korte zinnen brengen de boodschap beter over. -Vraag je van ieder woord af of het echt nodig is. -Schrap overbodige woorden. -Gebruik niet meer dan 15 tot 20 woorden per zin. -Voor mensen die echt moeite hebben met lezen en schrijven: niet meer dan 10 woorden. -Varieer de lengte van je zinnen. Maak er geen gekapt stro van. -Pas op met samengestelde zinnen. Tip 10: Schrijf actieve zinnen. -Passieve zinnen zaaien verwarring en maken een tekst zwaar. -Actieve zinnen maken een tekst duidelijk -Actieve zinnen zijn meestal ook korter. -Soms kan een passieve zin wel. Bijvoorbeeld: -Uw rekening werd niet betaald. -Er wordt gestolen op de afdeling. Als het beter klinkt, kan het ook. Streef toch naar 80 tot 90% actieve zinnen. Tip 11: Schrijf in de tegenwoordige tijd. -Zinnen in de tegenwoordige tijd, lezen gemakkelijker. -Ze zijn meestal korter.

17 Tip 12: Vermijd de naamwoordvorm. -Dit herken je aan het voor een werkwoord. Je verandert dus een werkwoord in een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: Het drinken van een biertje is een leuke ontspanning. Wordt: Een biertje drinken is een leuke ontspanning Tijdens de wegenwerken voerde men een versmalling van de rijstroken in. Tijdens de wegenwerken werden de rijstroken versmald. Tip 13: Beveel! Gebruik de imperatief. Meestal kan je er lange zinnen korter mee maken. Geef instructies, wees duidelijk. Bijvoorbeeld: Gelieve een klacht te richten tot het hoofdkantoor in Brussel. Stuur uw klacht naar het hoofdkantoor in Brussel. 4. Woorden. Tip 14: Kies voor korte woorden. -Korte woorden zijn gemakkelijker om te lezen. -Vermijd woorden met meer dan 3 lettergrepen, tenzij ze heel alledaags zijn zoals tandenborstel. -Omschrijf lange woorden op een gemakkelijke manier. Bijvoorbeeld: gemeenteraadsverkiezingen wordt verkiezingen voor de gemeenteraad. Tip 15: Vermijd moeilijke woorden. -Vermijd synoniemen die verwarring zaaien. -Vermijd woorden uit een vreemde taal. Zoek het juiste Nederlands woord. -Sommige zijn zodanig ingeburgerd dat je ze niet kan vermijden, bijvoorbeeld: computer, walk-man, -Wetenschappelijke of administratieve begrippen moeten uitgelegd worden. -Zoek een alternatief voor woorden met moeilijke medeklinkercombinaties. Bijvoorbeeld: kerststronk -Zoek bij dezelfde betekenis het woord met een gemakkelijk woordbeeld. Bijvoorbeeld: direct of meteen i.p.v. onmiddellijk. -Spring vooral zuinig om met moeilijke eigennamen. Vermeld dit één keer en verwijs er dan naar. Bijvoorbeeld: Tsjetsjenië wordt dit land

18 Tip 16: Kies voor gewone alledaagse woorden. Schrijf zoveel mogelijk zoals je spreekt. Stel je voor dat je lezer voor je aan tafel zit en dat je hem vertelt wat te doen. Spreektaal is geen schrijftaal, maar gebruik toch liever alledaagse woorden dan stadhuistaal. (zie ook tip 4) Tip 17: Wees voorzichtig met afkortingen en letterwoorden. -Een afkorting is een woord dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, bijvoorbeeld: m.a.w., CLB, -Een letterwoord is een woord dat gevormd wordt met de beginletters van afzonderlijke woorden die we samen als één woord uitspreken: Bijvoorbeeld HIVA. -Ook de meer gangbare letterwoorden zoals CLB, ABVV, CAO, zijn vaak onleesbaar of onbegrijpelijk zonder voorkennis. -Als ze echt onvermijdelijk zijn, schrijf ze dan één keer voluit en zet het letterwoord tussen haakjes. Bijvoorbeeld: De Verenigde Naties (VN). -Andere kan je duidelijk maken door een omschrijving. Bijvoorbeeld: De VLD is de partij van de liberalen. -Heel bekende letterwoorden zijn meestal geen probleem, bijvoorbeeld: WC, VTM Tip 18: Wees voorzichtig met beeldspraak. Beeldspraak is vaak verwarrend. Tip 19: Vermijd jargon. Jargon is vaktaal die moeilijk te volgen is voor een buitenstaander. Gebruik geen jargon als je lezer niet in hetzelfde vak zit. 5. Klare Taal op het internet. Op het internet lees je anders dan op papier. Mensen willen geen grote stukken tekst lezen. Ze springen van het ene stukje naar het andere. Ze zoeken informatie. Ze willen snel een antwoord op hun vragen. -Deel je tekst op in meerdere onderwerpen. -Gebruik nog meer tussentitels. Zet er nog minder tekst onder. -Gebruik vragen als tussentitels. Dat helpt de lezer om snel te surfen. -Gebruik nog kortere paragrafen dan op papier. -Gebruik nog meer lijstjes. Maak ze niet te lang.

19 3.a. Omgaan met mensen met een handicap makkelijker dan je denkt. Deze folder werd uitgegeven door de stad Gent en opgemaakt in samenwerking met tal van andere organisaties die werken voor mensen met een beperking. 1. Inleiding Dag Lezer, Misschien voel jij je soms onwennig als je iemand met een handicap tegenkomt. Daar is geen enkele reden voor. Lees deze folder en je bent ongetwijfeld al een hele stap verder. 2. Mensen met een auditieve handicap. -Trek eerst de aandacht, bijvoorbeeld door een tikje op de schouder. -Laat je gezicht duidelijk zien -Geef bij het begin van het gesprek kort het onderwerp aan. -Articuleer zo goed mogelijk -Spreek traag en in korte zinnen. -Praat niet door elkaar. -Vermijd achtergrondgeluiden. -Ga na of alles goed begrepen is. -Laat ruimte voor vragen en opmerkingen. -Vergeet niet: een dove of slechthorende kan jou pas verstaan als hij/zij jouw mimiek kan zien en kan liplezen. 3. Mensen met een fysieke handicap. -Wees attent voor signalen van de persoon met een handicap wanneer die assistentie vraagt -Bied je iets aan, doe het dan binnen handbereik. -Vraag of je kan helpen bij het dragen van zware lasten. -Is de persoon slecht te been: ondersteun hem/haar maar neem de leiding niet over. -Bied een stoel aan wanneer iemand moeilijk kan blijven rechtstaan. -Kom op gelijke hoogte van een rolstoelgebruiker zodat oogcontact makkelijk is. -Laat de rolstoel steeds achterwaarts kantelen om een trede af te gaan. -Duw de rolstoel niet te vlug en rijd in het midden van het gangpad. -Zorg dat er rond de rolstoel steeds voldoende ruimte blijft. -Vergeet niet: je mag gerust meer uitleg vragen over de handicap. 4. Mensen met een verstandelijke handicap. -Gebruik eenvoudige taal. -Zijn er pictogrammen/symbolen in de kamer, wijs ze aan en leg ze uit. -Herhaal wat belangrijk is. -Benader de persoon als een gelijke, dat maakt het contact makkelijker. -Ontwijk de gehandicapte niet. Hij/zij hoort er graag bij.

20 -Neem voldoende tijd, wees niet ongeduldig. -Praat Algemeen Nederlands en geen dialect. -Praat traag en ondersteun dit met lichaamstaal. -Mensen met een verstandelijke handicap denken ook na. -Vergeet niet: onderschat de mogelijkheden van de persoon niet. 5. Mensen met een visuele handicap. -Trek de aandacht van betrokkene door even je hand op zijn/haar arm te leggen. -Stel jezelf voor -Bied de persoon jouw arm aan, maar duw hem/haar niet vooruit want dat geeft een onveilig gevoel. -In kleine en/of drukke plaatsen loopt de gehandicapte beter achter dan naast je. -Is er een trede: vertel of ze naar boven/beneden gaat en wanneer ze begint/stopt. -Zijn er trappen: ga steeds een trede voorop en leg de hand van de persoon op de trapleuning. -Is er een deur: zorg dat ze helemaal open of helemaal dicht is. Een half open deur is een gevaarlijk obstakel. En zeg of de deur naar binnen of naar buiten draait. -Plaats de hand van de persoon op de rugleuning van de zitplaats om te gaan zitten. -Een toiletbezoek: ga mee de toiletruimte binnen en kijk na of alles in orde is en beschrijf de ruimte. -Vergeet niet: laat steeds weten dat je weggaat. Niemand spreekt graag tegen de muren. 6. Algemene tips -Sluit iemand met een handicap niet uit bij een begroeting of gesprek. -Vraag of je kan helpen en op welke manier je dat best doet. -Richt je rechtstreeks tot de persoon met een handicap, ook als hij/zij in gezelschap is. -Bij indiscrete vragen zonder je je met de persoon in kwestie best af. -Wees niet beledigd als de betrokkene jouw assistentie weigert. -Vraag gerust om te herhalen wat je niet goed hebt begrepen. -Blijf de persoon niet nastaren. Dat is voor niemand prettig. -Neem geen betuttelende en/of familiaire houding aan.

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN Auteur: Hannelore Lambrighs Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright Hannelore Lambrighs CVA,

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

PRESENTEREN MTSO-INFO 22 DIMITRI MORTELMANS 2001

PRESENTEREN MTSO-INFO 22 DIMITRI MORTELMANS 2001 PRESENTEREN MTSO-INFO 22 DIMITRI MORTELMANS 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03) 820.28.82

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

begrijpelijke formulieren

begrijpelijke formulieren Schrijfwijzer begrijpelijke formulieren Inleiding Iedere dag vullen tienduizenden Nederlanders formulieren voor de overheid in. Om huurtoeslag te krijgen. Om belasting te betalen. Om een uitkering aan

Nadere informatie

referaathouder Bultheel Jo www.joict.be.tt

referaathouder Bultheel Jo www.joict.be.tt referaathouder Bultheel Jo www.joict.be.tt Regionaal aanspreekpunt West-Vlaanderen Universitaire Campus - A 122 Etienne Sabbelaan 53-8500 Kortrijk tel: 056 24 60 40 Fax: 056 24 64 11 renwv@kuleuven-kortrijk.be

Nadere informatie

- Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids'

- Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids' - Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids' Hans Sluijter en Jos Paulusse Syllabus City Guides Presentatietechniek m.m.v. Hans Sluijter en Jos Paulusse 1 INHOUDSOPGAVE 1. Presentatietechniek Algemeen...

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Colofon Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Assertief gedrag TFC TrainingsMedia Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Straight Talking In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie