Blu-ray Disc TM speler. BDX2400KE BDX3400SE Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blu-ray Disc TM speler. BDX2400KE BDX3400SE Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Blu-ray Disc TM speler BDX2400KE BDX3400SE Gebruikershandleiding 1

2 Inhoud 1 Belangrijk Veiligheid en belangrijke opmerking...3 Verwijdering van oude producten en batterijen...3 Kennisgeving over Handelsmerk Uw product Regio codes...5 Productoverzicht...6 Afstandsbediening Aansluitingen Ansluiten van een TV...8 Sluit aan op digitale versterker/ontvanger...8 Aansluiten op een netwerk Aansluiten USB-apparaat...9 Voeding aansluiten Voorbereidingen...10 Afstandsbediening gebruiksklaar maken De speler instellen Weergave Weergavefuncties Voorkeurinstellingen Audio Systeem Netwerk Taal Beveiliging Informatie Afspelen Scherm Netwerk functiebeschrijving Specificatie Problemen oplossen Woordenlijst

3 1 Belangrijk Veiligheid en belangrijke opmerking Verantwoordelijk voor CE-markering is TOSHIBA EUROPE GMBH Hammfelddamm 8, Neuss, Germany. Waarschuwing: Gevaar van oververhitting! Het toestel niet in een afgesloten ruimte installeren. Laat altijd minimaal 10 cm ruimte rondom het apparaat vrij voor ventilatie. Voorkom dat gordijnen of andere voorwerpen de ventilatiegaten van het apparaat kunnen blokkeren. Het apparaat, de afstandsbediening of the batterijen nooit blootstellen aan open vuur, warmtebronnen of direct zonlicht. Dit toestel alleen binnenshuis gebruiken. Het toestel uit de buurt houden van water, vocht en met water gevulde voorwerpen. Plaats dit apparaat nooit op andere electonische apparatuur. Blijf tijdens onweer uit de buurt van het apparaat. Als een stekker of stroomschakelaar gebruikt wordt om het toestel uit te schakelen, moet deze goed toegankelijk zijn. LASER OPGELET: GEBRUIK VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN OF FUNCTIES VAN HET APPARAAT DIE NIET OVEREENKOMEN MET DE AANWIJZINGEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN LIJDEN TOT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. OPGELET: GEVAAR VOOR ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING ALS HET APPARAAT GEOPEND WORDT EN DE BEVEILIGINGEN TENIET WORDEN GEDAAN. NIET DIRECT IN DE STRAAL KIJKEN. LOCATIE: BINNENZIJDE, BIJ HET DECKMECHANISME. EU Conformiteistsverklaring Dit product is gelabeld met de CE-markering volgens de gerelateerde Europese Verordeningen, namelijk Laagspanningsverordening 2006/95/EC Elektromagnetische Comptabiliteit Verordening 2004/108/EC en RoHS-verordening 2011/65/EU. Verder voldoet het product aan de Ecodesign Verordening 2005/32/EC (EuP) en 2009/125/EC (ErP) en de gerelateerde geïmplementeerde maatregelen. Verwijdering van oude producten en batterijen De onderstaande informatie geldt alleen voor landen van de EU: Verwijdering van producten Het symbool van de doorkruiste afvalcontainer op wielen betekent dat producten apart van het normale huisvuil moeten worden ingezameld. Ingebouwde accu s en accumulators kunnen samen met het product verwijderd worden. Deze worden gescheiden in recyclingcentra. De zwarte streep geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht. Door deel te nemen aan het gescheiden inzamelen van producten en batterijen helpt u ervoor te zorgen dat producten en batterijen op de juiste manier worden verwerkt waardoor mogelijke schadelijke invloed op het milieu en de menselijke gezondheid wordt voorkomen. Voor meer bijzonderheden over de inzamel-en recyclingprogramma s die in uw land beschikbaar zijn, kunt contact opnemen met de leverancier waar het product werd gekocht. Verwijdering van batterijen en/of accumulators Het symbool van de doorkruiste afvalcontainer betekent dat batterijen en/of accumulators apart van het normale huisvuil worden ingezameld en verwerkt. Als de batterij of accumulator meer dan de gespecificeerd waardes van lood (Pb), kwik (Hg), en/of cadmium (Cd) bevatten zoals gedefinieerd in the Richtlijn Batterijen (2006/66/EC), dan staan de chemische symbolen voor lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) onder het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer. Door deel te namen aan het gescheiden inzamelen van batterijen helpt u ervoor te zorgen dat batterijen op de juiste manier worden verwerkt waardoor mogelijke schadelijke invloed op het milieu en de menselijke gezondheid wordt voorkomen. Voor meer bijzonderheden over de inzamel-en recyclingprogramma s die in uw land beschikbaar zijn, kunt contact opnemen met de leverancier waar het product werd gekocht. Pb, Hg, Cd Indien dit product is uitgerust met een geïntegreerde Wireless LAN-functie, dan is de Radio-apparatuur en Telecommunicatie Terminal Apparatuur Verordening 1999/5/EC eveneens van toepassing. 3

4 Kennisgeving over Handelsmerk AVCHD Gerelateerde logo s zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. DVD Video is een handelsmerk van DVD Format/ Logo Licensing Corporation. Blu-ray Disc TM, Blu-ray TM, BD-Live TM, BONUSVIEW TM, en de logo s zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association. De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen. OVER DIVX VIDEO: DivX is een digitaal videoformaat gecreëerd door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX-Certified apparaat dat DivX video afspeelt. Ga naar divx.com voor nadere bijzonderheden en software tool om uw bestanden te converteren naar DivX video. OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX-Certified toestel moet geregistreerd worden om DivX Video-on-Demand (VOD) films te kunnen afspelen. Om de registratiecode te verkrijgen gaat u naar het DivX VOD hoofdstuk in het instelmenu. Ga naar vod.divx.com voor nadere bijzonderheden over het voltooien van de registratie. DivX, DivX Certified en geassocieerde logo s zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt. DivX Certified voor het afspelen van DivX video tot HD 1080p, inclusief premium content. DLNA TM en DLNA CERTIFIED TM zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik is verboden. Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of zijn gelieerde bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Picasa is een handelsmerk van Google, Inc. YouTube is een geregistreerd handelsmerk van Google, Inc. Het Wi-Fi CERTIFIED Logo is een gelicenseerd teken van Wi-Fi Alliance. De Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark is een Mark van de Wi-Fi Alliance. De Wi-Fi Direct TM is een markering van de Wi-Fi Alliance. De Miracast TM is een markering van de Wi-Fi Alliance. Opmerking: - Alleen voor model BDX3400SE. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-d-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vervaardigd onder licentie van Amerikaanse Patentnummers: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other Amerikaanse en wereldwijde patenten verstrekt en aangevraagd. DTS-HD, het Symbool, & DTS-HD en het Symbool alsmede de geregistreerde handelsmerken & DTS-HD Master Audio Essential is een handelsmark van DTS, Inc. Product is inclusief software. DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. 4

5 2 Uw product Regio codes Regio Blu-ray TM discs die afgespeeld kunnen worden De Blu-ray Disc TM speler en de discs zijn per regio gecodeerd. Deze regiocodes moeten met elkaar overeenkomen om de disk te kunnen afspelen. Als de codes niet overeenkomen, kan de disc niet afgespeeld worden. De Regionummer voor deze Blu-ray Disc TM speler player is aangegeven op het achterpaneel van de Blu-ray Disc TM speler. Regio VS en Canada regio s DVD discs die afgespeeld kunnen worden Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-amerika, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong en Zuid-Osst Azië. Europa, Groenland, Franse gebieden, Modden-Oosten, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. India, China, Rusland, Midden en Zuid-Azië. VK en Europese regio s en Japan Asia Pacific, Taiwan, Korea Australië, Nieuw-Zeeland, Latijs Amerika Rusland en India regio s China, Calcos Islands, Walls en Futuna Islands Belangrijk eigenschappen High-Definition entertainment Geniet van high-definition discs met HDTV (High Definition Televisie). Sluit het toestel aan op een snelle HDMI-kabel. Geniet van uitstekende beeldkwaliteit tot 1080p resolutie met een framesnelheid van 24 frames per seconden met progressive scan-uitvoer. BD-Live TM Sluit de speler aan op de filmstudio s website via de LAN-aansluiting om toegang te krijgen tot een grote keuze uit up-to-date inhoud (waaronder de nieuwste previews en exclusieve special features). Blu-ray Disc TM Java Blu-ray Disc TM Java (BD-J) toepassing Het BD- ROM formaat ondersteunt Java voor interactieve functies. BD-J biedt inhoudaanbieders een bijna onbeperkte functionaliteit bij het creëren van interactieve BD-ROM-titels. 5

6 Productoverzicht Hoofdcomponent NR Functie Werking 1 Discstation Laden van een disc in de disc drive. 2 IR Sensor Richt de afstandsbediening op de IR sensor. 3 Open of sluiten van discstation. 4 Stopt weergave. 5 Weergave/Pauze. 6 Schakel de voeding in (indicator brandt groen) of herstel het toestel naar de stand-by modus (indicator is uit). 7 USB-aansluiting Voor aansluiten van een USB flash drive NR Functie Werking 1 Netsnoer Voor aansluiting op een normaal stopcontact. 2 COAXIAL DIGITAL aansluiting 3 HDMI OUT-aansluiting 4 LAN-aansluiting Uitvoer van digital audiosignalen wanneer aangesloten op de coaxiale digitale kabel. Uitvoer van video/audio-signalen naar een aangesloten TV, monitor of AV ontvanger/versterker. Voor aansluiting op een TV, monitor of AV ontvanger/versterker voorzien van HDMI input. Dit gebruiken om een netwerkverbinding te maken met een always-on breedbandverbinding. Het is gereserveerd voor toekomstig gebruik van BD-Live TM, bonus inhoud, Mediaserver Zoeken, Picasa, YouTube en Miracast TM. 6

7 Afstandsbediening OPEN/CLOSE Schijfstation openen/sluiten Number Buttons Indrukken om rechtstreeks track/ hoofdstuk/titelnummer/ toegangscode in te voeren GOTO Om naar een titel, hoofdstuk, track of speeltijd te gaan Clear Een instelling of bookmark en programma wissen REV/ FWD Snel doorspoelen/snel terugspoelen PLAY/PAUSE Weergave starten/pauzeren HOME Druk voor het openen van het HOME-scherm SETTING Voor het openen van het instellingenscherm EXIT Voor het afsluiten van het huidige menu STEP/SLOW Video in de pauzestand beeld-voor-beeld vooruit Langzaam vooruit tijdens normale weergave PROGRAM Programmalijst openen DIGEST Tijdens weergave JPEG thumbnails bekijken ZOOM In- en uitzoomen BOOKMARK Tijdens weergave op elk gewenst moment een bookmark plaatsen SUB (Ondertitel) Selecteer de ondertitel; herhaaldelijk indrukken om verschillende ondertitels op uw disc te selecteren REPEAT A-B Herhalen van A tot B REMOTE SIGNAL EMITTER Richt de afstandsbediening op de sensor op het voorpaneel POWER Schakelt de Blu-ray Disc -speler AAN of in de standby-modus OSC Het schermmenu openen TOP MENU Tijdens weergave de disctitel oproepen PIP (Picture in Picture) De secundaire video aan of uitschakelen POP UP/MENU Een beschikbaar menu op Blu-ray Disc /DVD video discs openen SKIP / Verspringen naar vorige/ volgende hoofdstuk/titel/track STOP Stop weergave / / / Navigatie/Cursor toetsen voor verplaatsing naar links/rechts/hoger/lager Druk tijdens JPEG-weergave op / om foto s te roteren; de JPEG-weergave wordt pauzeert OK Bekrachtigen/Bevestigen van menukeuze RETURN Terug naar het vorige menu HOME Druk voor het openen van het HOME-scherm AUDIO Selecteer de audiostream; herhaaldelijk indrukken om verschillende audiostreams op uw disc te selecteren 2nd. AUDIO Schakelt de secundaire audio of secundaire video (PIP) aan of uit ANGLE Verander de kijkhoek tijdens weergave REPEAT Selecteer verschillende herhaalstanden DISPLAY Druk voor het weergeven van de gebruiksstatus 7

8 3 Aansluitingen Maak de onderstaande aansluitingen om het toestel in gebruik te nemen. Ansluiten van een TV Optie 1: Aansluiten via bekabelde router Sluit een netwerkkabel aan op de LAN-aansluiting van het apparaat en de LAN-aansluiting van het netwerksysteem Sluit een HDMI-kabel aan van de HDMI-aansluiting van dit apparaat op de HDMI-aansluiting van uw TV. Een HDMI-kabel wordt gebruikt voor het verzenden van zowel video- als audiosignalen. U hoeft geen extra audio-aansluiting te maken als u gebruik wilt maken van de luidsprekers van de TV. LAN-kabel (niet geleverd) hub of breedbandrouter HMDI-kabel (niet geleverd) Sluit aan op digitale versterker/ontvanger Verbind het geluid van deze speler met een andere apparaat voor betere geluidsweergave. Sluit een coaxiale kabel van de COAXIAL-aansluiting van dit product en op de COAXIAL-aansluiting van het apparaat. digitale versterker/ ontvanger Opmerkingen : Sluit geen modulaire telefoonkabel aan op de LANingang. Volg de instructies voor aanslutingsconfiguratie van uw telecommunicatieprovider of Internetservice provider. Optie 2: Aansluiting via een Wi-Fi adapter en wireless access point of router (voor model BDX2400KE) Sluit de USB Wi-Fi adapter van TOSHIBA aan op de USB-ingang aan de rechterkant van de Blu-ray Disc -speler en stel de opties voor het draadloze netwerk in. Geen fysieke aansluiting op de draadloze router is vereist. Digitale audio coax-kabel (niet geleverd) Wireless access point (draadloos toegangspunt) Aansluiten op een netwerk Optie 1: Aansluiten via bekabelde router Optie 2: Aansluiting via een Wi-Fi adapter en wireless access point of router (voor model BDX2400KE) Aansluiting via het ingebouwde Wi-Fi toestel en een wireless access point of router (voor model BDX3400SE) 8 Wi-Fi adapter van TOSHIBA (niet geleverd) 1. Uw speler configureren voor toegang tot het draadloze access point of router. 2. De netwerkconfiguratie en verbindingsmethode kan per apparaat en per netwerkomgeving verschillende zijn. Uw Blu-ray Disc TM speler is uitgerust met een IEEE n draadloze module die ondersteuning biedt voor de standaarden a/b/g/n. Wij adviseren gebruik van een IEEE n gecertificeerd Wi-Fi netwerk (access point of draadloze router) voor optimale prestaties.

9 Opmerkingen: Een USB Wi-Fi adapter is vereist voor een draadloze verbinding. Dit toestel is alleen compatibel met TOSHIBA s USB Wi- Fi adapter (Modelnaam: WLM-12EB1). Zie de gebruikershandleiding van de WLM-12EB1 voor nadere bijzonderheden. Aansluiting via het ingebouwde Wi-Fi toestel en een wireless access point of router (voor model BDX3400SE) Uw Blu-ray Disc -speler heeft een geïntegreerd Wi-Fi toestel en een antenne. Geen fysieke aansluiting op de draadloze router is vereist. Aansluiten USB-apparaat De USB-aansluiting ondersteunt USB flash drive, USB Wi-Fi adapter van TOSHIBA (Modelnaam: WLM-12EB1) en USB HUB met vier aansluitingen. Een USB flash drive biedt extra geheugen voor software upgrade en voor het weergeven van BD- Live TM bonus inhoud. U kunt ook genieten van MP3/JPEG/MPEG4/DivX bestanden die opgeslagen zijn op de USB flash drive. Wireless access point (draadloos toegangspunt) 1. Uw speler configureren voor toegang tot het draadloze access point of router. 2. De netwerkconfiguratie en verbindingsmethode kan per apparaat en per netwerkomgeving verschillende zijn. Uw Blu-ray Disc TM speler is uitgerust met een IEEE n draadloze module die ondersteuning biedt voor de standaarden a/b/g/n. Wij adviseren gebruik van een IEEE n gecertificeerd Wi-Fi netwerk (access point of draadloze router) voor optimale prestaties. Opmerkingen: U dient gebruik te maken van een draadloze IPdeler die IEEE a/b/h/n ondersteunt. (n wordt aanbevolen voor stabiel gebruik van het draadloze netwerk.) Draadloze LAN kan, vanwege de aard hiervan, storingen veroorzaken, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (AP-prestaties, afstand, obstakels, storingen door andere radio-toestellen, etc.). Stel de draadloze IP-deler in op de modus Infrastructuur. Ad hoc modus wordt niet ondersteund. Alleen het volgende wordt ondersteund bij het toepassen van de beveiligingssleutel voor de AP (draadloze IP-deler). 1. Authenticatie aan Modus: WPAPSK, WPA2PSK 2. Coderingstype: WEP, TKIP, AES Opmerkingen: Gebruik een USB flash drive van 1 GB of meer voor uw eigen opslag om van BD-Live TM bonus inhoud te genieten. Voor sommige Blu-ray TM discs met BD-Live TM functies is het mogelijk dat u de USB flash drive moet aansluiten voordat u de disc laadt. Anders is het mogelijk dat de disc niet wordt afgespeeld. TOSHIBA garandeert geen 100% compatibiliteit met alle USB flash drives. USB-HUB wordt gebruikt indien de USB flash drive en de USB Wi-Fi adapter van TOSHIBA samen gebruikt worden. Voeding aansluiten USB flash drive De USB flash drive nof USB Wi-Fi adapter van TOSHIBA aansluiten op de USB-ingang van dit product. Sluit de het netsnoer aan op het stopcontact. Het toestel kan nu ingesteld worden voor gebruik. Opmerkingen: Zorg ervoor dat alle andere aansluitingen gemaakt zijn voordat u het netsnoer aansluit. Gevaar van schade aan het toestel! Controleer of the spanning van het lichtnet overeekomt met de spanning die op de achterkant van het toestel is aangegeven. Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het toestel. 9

10 4 Voorbereidingen De aanwijzingen in dit hoofdstuk in de aangegeven volgorde uitvoeren. Opmerking: - Gebruik van bedieningselementen of modificaties, of het uitvoeren van procedures die niet in deze handleiding beschreven zijn, kan lijden tot blootstelling aan gevaarlijke straling en andere gevaar. Afstandsbediening gebruiksklaar maken 1. Open het batterijcompartement. 2. Plaats twee AAA-batterijen met de correcte polariteit (+/-), zoals aangegeven. De speler instellen Zoek de gewenste broninvoer 1. Druk op om het toestel in te schakelen. 2. De TV inschakelen en de juiste video-invoer selecteren (zie de handleiding van de TV voor het instellen van de juiste invoer). Eerste instelling Het systeem zal u vragen om een Eenvoudige Setup uit te voeren als u dit toestel voor de eerste keer start, of nadat u alle instellingen hebt teruggezet naar de fabrieksinstellingen. 1. Volg de instructies op het scherm voor het naar uw voorkeur aanpassen van de volgende instellingen: OSD-taal Resolutie Beeldverhouding 2. Druk, na het instellen, ter bevestiging en afsluiting op OK. 3. Sluit het batterijcompartement. Opmerkingen: - Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. - Geen oude en nieuwe of verschillende type batterijen samen gebruiken. - Gevaar van explosie! Houd batterijen uit de buurt van warmtebronnen, zonlicht of open vuur. Batterijen nooit in open vuur gooien. Gebruik het INSTELLINGEN menu 1. Druk op SETTING voor het weergeven van het instellingenscherm in stop modus of geen schijf afspelen. Gebruik het HOME menu 1. Druk op HOME voor het weergeven van het Home-scherm in stop modus of geen schijf afspelen. Het maximale bereik van het toestel is als volgt. - Recht lijn: ongeveer 7 meter - Rechts of links van het midden: ongeveer 5 meter binnen 30 - Van boven: ongeveer 5 meter binnen 30 - Van onderen: ongeveer 5 meter binnen 30 5 m 7 m 5 m 10

11 5 Weergave Weergavefuncties Normale weergave 1. Druk op de toets op het voorpaneel of the afstandsbediening om uw Blu-ray Disc TM speler in te schakelen. 2. De TV inschakelen en de invoerinstelling op de TV selecteren die overeenkomt met de instelling die u gekozen hebt bij het aansluiten van de speler. 3. Druk op OPEN/CLOSE om het discstation te openen. 4. Plaats een disk in het station met het etiket naar boven gericht en druk vervolgens op OPEN/ CLOSE om het discstation te sluiten. De tijd van het laden hangt af van het type disk die u gebruikt; het laden van een Blu-ray Disc TM duurt langer. 5. Het afspelen start automatisch na het laden van een schijf. 6. Als een Blu-ray disc TM of DVD-menu getoond wordt, gebruik dan de cursor-toetsen en selecteer PLAY. Druk vervolgens op OK om te bevestigen. 7. Druk om een disc uit te werpen op OPEN/CLOSE. Instant Search en Instant Replay 1. Tijdens het afspelen de toets ingedrukt houden om 30 seconden vooruit te springen. 2. Tijdens het afspelen de toets ingedrukt houden om de laatste 10 seconden direct te herhalen. Vorige en Volgende 1. Druk tijdens het afspelen op de toets om terug te gaan naar het vorige hoofdstuk of vorige track. Elke keer als de toets ingedrukt wordt gaat u terug naar een vorig hoofdstuk of track totdat u het begin van de disc bereikt. 2. Druk tijdens het afspelen op de toets om naar het volgende hoofdstuk of de volgend track te gaan. Langzaaam vooruit 1. Druk op STEP/SLOW tijdens normale weergave. De langzaam vooruit-snelheid is standaard 1/ Om de langzaam vooruit-snelheid te wijzigen drukt u herhaaldelijk op STEP/SLOW en de voorwaartse snelheid zal stapgewijs veranderen in onderstaande volgorde: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, normaal. 3. Druk op om de langzaam vooruit-snelheid te verlaten en normale weergave te hervatten. Weergave pauzeren 1. Druk op om weergave te pauzeren. Het geluid wordt gedempt. 2. Druk op om weergave te hervatten. Pauze Uit Druk op het afspelen te hervatten vanuit pauze uit modus. Weergave stoppen 1. Druk een keer op de toets STOP om weergave te hervatten; het TV-scherm toont het hervattensymbool. Druk op om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar het afspelen gestopt is. 2. Druk twee keer op STOP om het afspelen volledig te stoppen, het instellingenscherm wordt geopend. Gebruik / voor het selecteren van BD/DVD, en druk op OK om het afspelen te starten vanaf het begin van de schijf. Niet alle Blu-ray TM discs ondersteunen deze hervat-functie. Doorspoelen en Terugspoelen 1. Druk op om snel vooruit te spoelen. De doorspoelsnelheid neemt toe als u vaker op de toets drukt. 2. Druk op om terug te spoelen door de disc. De snelheid van het terugspoelen neemt toe als u vaker op de toets drukt. De snelheid wordt op onderstaande manier verhoogd: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X. 3. Druk op om weergave te hervatten. Stap vooruit Gebruik deze functie om de video beeld-voorbeeld te bekijken. 1. Druk tijdens normale weergave op waarna de pauzestand ingeschakeld wordt. 2. Druk herhaaldelijk op STEP/SLOW om video beeld-voor-beeld weer te geven. 3. Druk op om weergave te hervatten. Geavanceerde weergave GOTO Druk tijdens weergave op de toets GOTO om Titel, Hoofdstuk en Tijd te bewerken. Druk op / en de OK-toets op de afstandsbediening om de Titel, Hoofdstuk of Tijd te selecteren. Druk vervolgens op de numerieke toetsen of / en dan op OK. De weergave verspringt naar de gewenste plaats. Om op tijd te zoeken drukt u op / en selecteert u Titel of Hoofdstuk. TOP MENU U kunt op elk gewenst moment op deze toets drukken om het disc-weergavemenu van Blu-ray Disc TM of DVD te openen. POP UP/MENU Druk tijdens weergave van Blu-ray Disc TM op POP UP/ MENU om de titel van de disc op te roepen; weergave blijft doorgaan terwijl het menu op het scherm verschijnt. 11

12 RETURN Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige schermmenu in het Externe geheugen informatie, Oudercontrole, enz. Druk bij MP3/JPEG-weergave een keer op RETURN. U keert terug naar de pagina Media Center. PROGRAM Tijdens DVD/CD weergave kunt u op deze knop drukken en de volgorde van de playlist bewerken. DIGEST Druk tijdens weergave van een JPEG disc op de knop DIGEST om een pagina met 12 kleine afbeelding op te roepen. - Gebruik / / / om een afbeelding te selecteren. Druk op OK om het geselecteerd beeld op het volledige scherm te tonen; de resterende beelden worden vervolgens automatisch afgespeeld. - Druk op / om het vorige of volgende overzichtscherm te openen. ZOOM Druk herhaaldelijk op de ZOOM-toets om bij videoweergave in en uit te zoomen. Zoommodus: Zoom 2x -> Zoom 3x -> Zoom 4x -> Zoom 1/2 -> Zoom 1/3 -> Zoom 1/4. BOOKMARK Tijdens weergave, druk op de knop BOOKMARK om een bookmark toe te voegen; enkele seconden ingedrukt houden om de lijst van bookmarks die eerder werden gemaakt op te roepen, en vervolgens op de OK-toets drukken om het bookmark te kiezen of druk op de toets CLEAR om het bookmark te wissen. SUB Druk herhaaldelijk op deze toets en het scherm toont X/ XX XXX of Uit. De X duidt op het huidige nummer van deze taal; XX duidt op het totale aantal talen; XXX duidt op de taal. Het aantal beschikbare talen is afhankelijk van de disc. AUDIO Druk op de AUDIO-toets op de afstandsbediening om de audiostreams in de Blu-ray TM of DVD disc te selecteren. Het display toont: AUDIO: X / XX XXX XXXX X - Het huidige Audiostream-nummer XX - Het totale aantal Audiostreams XXX - Audiotaal XXXX - Audiotechnologie ANGLE Druk tijdens weergave op deze toets om de kijkhoek van het beeld te wijzigen. Het scherm toont Hoek X/X. De eerste X duidt op het huidige nummer van de kijkhoek en de tweede X duidt op het totaalnummer van de kijkhoek. Niet alle Blu-ray TM of DVDs hebben meerdere kijkhoeken. Het duurt ongeveer 5 seconden voordat de kijkhoek veranderd is. 12 PIP Sommige Blu-ray schijven hebben een PIP-functie waarmee u secundaire video in de primaire video kunt weergeven. U kunt, als de scène secundaire video bevat, deze oproepen door te drukken op de PIP-toets. Kijk voor afspeelinstructies in de documentatie die met de schijf geleverd werd. 1. Schakel de secundaire video in door op de PIP-toets te drukken. 2. Druk 2nd. AUDIO voor het inschakelen van de audio voor de secundaire video (PIP). De PIP-functie van de disc moet ingeschakeld zijn om de secundaire audio te horen. 3. Druk nogmaals op de PIP-toets om de secundaire video uit te schakelen. Primaire video Secundaire video met secundair geluid Deze functie is niet beschikbaar als de primaire video in de standen Zoeken, Slow-Motion, Beeldvoor-beeld of Doorspoelen/Terugspoelen staat. Om naar de secundaire audio te luisteren moet de digitale audio-uitvoer ingesteld worden op Bitstream, Re-encode of PCM. Anders is alleen de primaire audio te horen. Opmerkingen: - Niet alle Blu-ray TM discs ondersteunen deze functie. - High Definition PIP (Secundaire video) wordt niet ondersteund. REPEAT Druk herhaaldelijk op de toets REPEAT om verschillende functies te selecteren. Blu-ray Disc TM : Herhaal hoofdstuk en titel. DVD: Herhaal hoofdstuk, titel en Alles. CD-DA/JPEG/MP3: Herhaal track en Alles. A-B Om een bepaald gedeelte van een video of muzieknummer af te spelen, drukt u op de A-B toets om het beginpunt te selecteren. Druk nogmaals op de A-B toets om het eind te selecteren en de instelling te voltooien. Het geselecteerde gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld. Druk een derde keer op de A-B toets om de functie uit te schakelen. Het eindpunt kan niet ingesteld worden totdat minstens 5 seconden verstreken zijn na het beginpunt. Niet alle Blu-ray TM discs ondersteunen deze A-B functie. DISPLAY Door op deze knop te drukken toont het scherm informatie over de disc, waaronder: Titelnummer,

13 Hoofdstuknummer, Tracknummer, Verstreken tijd, Mode, Audio, Hoek, en Ondertiteltaal. Druk nogmaals op de toets om het informatiescherm te sluiten. OSC Druk tijdens weergave op OSC om het Schermmenu te openen. In dit menu kunt u bepaalde weergavefuncties bedienen. Het schermmenu heeft de onderstaande onderdelen: [Titel]: De titel die momenteel wordt afgespeeld/ titels in totaal. Selecteer de gewenste titel voor weergave. [Hoofdstuk]: Het hoofdstuk dat momenteel wordt afgespeeld/hoofdstukken in totaal. Selecteer de gewenste hoofdstuk voor weergave. [Tijd]: De verstreken/resterende weergavetijd van titel/hoofdstuk oproepen. Gebruik / voor het oproepen van: de verstreken afspeeltijd van de titel, de resterende afspeeltijd van de titel, de verstreken afspeeltijd van het hoofdstuk, en de resterende afspeeltijd van het hoofdstuk op te roepen. [Modus]: Selecteer de weergavemodus uit de standen shuffle, random en normaal. [Audio]: De geluidstrack van de Blu-ray Disc TM /DVD disc taal. Gebruik / om de beschikbare audio op de disc op te roepen, en selecteer het gewenste type audio. [Hoek]: De kijkhoek van de huidige weergave/hoeken in totaal. Gebruik / om de gewenste kijkhoek te selecteren. [Ondertiteling]: De ondertititels van de huidige weergave. Gebruik / om de beschikbare ondertitels op de disc op te roepen, de gewenste ondertiteling te selecteren, of uit te schakelen. Opmerking: - De beschikbare ondertitels zijn afhankelijk van de discs. Zoals Midden-Europa Cyrillisch Latin I Grieks Turks Hebreeuws [Ondertitelingsstijl]: Wanneer u Blu-ray Disc TM of DVD-disc afspeelt met externe ondertitels, ziet u het schermmenu in OSC. [Tweede video]: TIn-/Uitschakelen van secundaire video. [Tweede audio]: In-/Uitschakelen van secundaire audio. [Bitrate]: Gebruik / om audio of video-bitrate te selecteren. [Stilstaand Uit]: De Stil-functie sluiten. Bij sommige Blu-ray Disc TM of DVD discs kan een videobeeld bevriezen als stilstaand beeld tijdens weergave om de gebruiker in staat te stellen een bepaald beeld beter te bekijken. Selecteer Stil Uit om weergave te hervatten. [Instant zoeken]: Met Snel zoeken verspringt het beeld elke keer met 30 seconden. [Instant afspelen]: Herhaal de weergave vanaf 10 terug. Tips: - De beschreven functie is afhankelijk van het type disc dat afgespeeld wordt. Sommige functies zijn alleen beschikbaar als deze door de disc worden ondersteund. - De DivX ondertitel-bestandsnaam (.sub) moet opgeslagen worden met dezelfde bestandsnaam als de movie(.avi) in dezelfde map (b.v. Map A: abc.avi en abc.sub). Afspelen van MP3/JPEG/MPEG4/DivX bestanden U kunt MP3/JPEG/MPEG4/DivX bestanden die zijn opgenomen op een schijf of USB flash drive afspelen op de Blu-ray Disc -speler. 1. Plaats een schijf of USB flash drive met MP3/ JPEG/MPEG4/DivX bestanden. 2. Druk in het instellingenscherm op / voor het selecteren van Video, Muziek, of Foto en druk op OK. Het menu Mediacenter wordt op het scherm weergegeven. Bijv. 3. Druk op / voor het selecteren van Gegevensschijf or USB1, en druk op OK. 4. Druk op / voor het selecteren van een bestand (of map) en druk op OK of voor het starten van het afspelen. Dit moet overeenkomen met de selectie in het instellingenscherm. (Als u Video heeft geselecteerd in het instellingenscherm, dan moet u hier ook Video selecteren.) Opmerking: - Niet alle mediaformaten worden ondersteund. Watermerk Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel gemaakte films en video s en hun soundtracks te beperken. Wanneer verboden gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt wordt, verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of kopiëren onderbroken. Meer informatie over Cinavia technologie is verkrijgbaar bij het Cinavia Online Klanteninformatiecentrum op Indien u aanvullende informatie over Cinavia per post wenst te ontvangen, stuur dan een briefkaart met uw postadres aan: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA 13

14 6 Voorkeurinstellingen Dit gedeelte beschrijft de verschillende instellingsmogelijkheden van deze Blu-ray Disc TM - speler. Als de instellingsoptie grijs is, dan is het niet mogelijk de instelling te veranderen. 1. Druk op de knop SETTING in de stop modus voor het openen van het instellingenscherm. 2. Druk op OK voor het openen van het Instelling menu. 3. Selecteer een optie met / en druk op OK. 4. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. Audio 1. Gebruik, in het Instelling menu, / voor het selecteren van Audio en druk op OK. 2. Selecteer een optie door te drukken op / en druk op OK. 3. Selecteer de gewenste audio-instelling met / en druk op OK. 4. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. [SPDIF] De opties, als u een audiosysteem aansluit op de COAXIAL DIGITAL uitgang, zijn: {Bitstream} - Selecteert Bitstream-uitgang als uw receiver SPDIF (Coaxial) IN Dolby of DTS of PCM audiosignaal ondersteunt. {PCM} - Selecteert PCM-uitgang als uw receiver SPDIF (Coaxial) IN alleen PCM stereo audiosignaal ondersteunt. {Re-encode} - Selecteert Re-encode-uitgang als uw receiver SPDIF (Coaxial) IN Dolby of DTS ondersteunt en u wilt zowel PIP-audio als de audio van de film horen op Blu-ray video. {Uit} - Er zal geen audio uitgevoerd worden via de COAXIAL DIGITAL uitgang. [HDMI] De beschikbare opties bij het aansluiten van een HDMI-toestel op de HDMI OUT-ingang zijn: {Bitstream} - Selecteert Bitstream-uitgang als uw receiver HDMI IN Dolby of DTS of PCM audiosignaal ondersteunt. {PCM} - Selecteert PCM-uitgang als uw receiver HDMI IN alleen PCM audiosignaal ondersteunt. {Re-encode} - Selecteert Re-encode-uitgang als uw receiver HDMI IN Dolby of DTS ondersteunt en u wilt zowel PIP-audio als de audio van de film horen op Blu-ray video. {Uit} - Er zal geen audio uitgevoerd worden via HDMI OUT uitgang. [Down_samp] Selecteer de digitale audiosignaal sampling frequentie. (Alleen Coaxiaal) {48k} - Voor discs opgenomen met een sampling rate van 48kHz. {96k} - Voor discs opgenomen met een sampling rate van 96kHz. {192k} - Voor discs opgenomen met een sampling rate van 192kHz. [Dolby DRC] Selecteer de Dynamic Range Control-modus welke het mogelijk maakt naar een film met laag volume te luisteren zonder verlies aan geluidshelderheid. {Uit} - Non-dynamic bereik compressie. {Aan} - Dynamic bereik compressie. {Automatisch} - Aanpassen van de DRC aan de invoeraudio. De Automatische instelling is effectief voor Dolby TrueHD. [Stereo Down Mix] Selecteert of een downmix van de audio over meerdere kanalen naar minder kanalen uitgevoerd moet worden. {Stereo} - Downmix van de audio over meerdere kanalen naar stereo over twee kanalen. Selecteer of de Blu-ray Disc -speler aangesloten is op apparatuur die geen virtual surround functie, zoals Dolby Pro Logic, ondersteunt. {Surround gecodeerd (Lt/Rt)} - Downmix van de audio over meerdere kanalen naar surround compatibele stereo. Selecteer of de Blu-ray Disc -speler aangesloten is op apparatuur die virtual surround functie, zoals Dolby Pro Logic, ondersteunt. Systeem 1. Gebruik, in het Instelling menu, / voor het selecteren van Systeem en druk op OK. 2. Selecteer een optie door te drukken op / en druk op OK. 3. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. 14

15 [Schermbeveiliging] De screensaver aan- en uitschakelen. Dit helpt om uw TV-scherm te beschermen. {Aan} - De screensaver wordt na ongeveer 5 minuten geactiveerd als geen toetsen ingedrukt worden. - De Blu-ray Disc TM -speler schakelt automatisch in de stand-by als er geen toetsen ingedrukt worden en de screensaver ongeveer 20 minuten geactiveerd is. {Uit} - Schakelt het pauze scherm uit. De Blu-ray Disc TM speler schakelt niet automatisch over naar de standby-modus. [Automatisch afspele...] De automatische discweergave aan- of uitschakelen. {Aan} - De disc wordt na het laden automatisch afgespeeld. {Uit} - Automatische discweergave uitschakelen. [CEC] Deze speler ondersteunt REGZA-LINK die gebruik maakt van het HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protocol. U kunt met één afstandsbediening alle REGZA-LINK-compliant apparatuur bedienen die op de HDMI-ingangen zijn aangesloten. {Aan} - Schakelt de REGZA-LINK functies in. - Als CEC ingeschakeld is, de TV in standby staat en de Blu-ray Disc TM -speler is ingeschakeld, drukt u op SETTING, PLAY/PAUSE om de TV in te schakelen. Wanneer u de TV uitschakelt, wordt dit toestel automatisch uitgeschakeld. {Uit} - De REGZA-LINK functies uitschakelen. [Standaard laden] Zet alle instellingen van de Blu-ray Disc TM -speler terug in de originele staat. - Volg de aanwijzingen op het TV-scherm om de standaard instellingen te herstellen. [Deactiveer instelling] Voor het toepassen van de deactivering, trekt u de speler na het deactiveren uit. [Upgrade] Met deze optie kunt u uw productsoftware updaten via een Schijf, USB-opslag of Netwerk. [Extern geheugen] Extern geheugen wordt gebruikt in de BD-Live TM functie. Wanneer u een USB-kaart aansluit met minimaal 1 GB vrije ruimte om de BD-Live TM functie te gebruiken, maakt de Blu-ray Disc TM automatisch een directory aan met de naam BUDA. De Media-informatie toont de vrije ruimte. - Druk op OK voor het selecteren van Fmt buda, de gegevens in de BUDA-map zullen gewist worden. [DivX(R) VOD DRM] De DivX(R) VOD DRM betekent DivX(R) Video on Demand Digital Right Management. DivX is de naam van een revolutionair nieuwe videocodec die gebaseerd is op de nieuwe MPEG-4 compressiestandaard voor video. U kunt het DivX formaat op deze speler afspelen. U kunt alleen DivX video s afspelen die gehuurd of gekocht werden met de DivX registratiecode van dit product. Selecteer de DivX(R) VOD DRM optie; daar vindt u de registratiecode van dit toestel. Meer bijzonderheden vindt u op Netwerk 1. Gebruik, in het Instelling menu, / voor het selecteren van Netwerk en druk op OK. 2. Selecteer een optie door te drukken op / en druk op OK. 3. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. [Internetverbinding] Activeren-/uitschakelen van de internetverbinding. [Interface] Kies de manier waarop het netwerk via Ethernet of Draadloos verbinding maakt. [Aansluitingstest] Door verbindingstest te selecteren, zal de speler proberen te communiceren met uw thuisnetwerk en, indien succesvol, met een bekend internetadres. Uw netwerkverbinding is goed als beide pogingen succesvol zijn. Indien de speler succesvol verbonden is met uw thuisnetwerk, maar niet met het bekende internetadres, dan is uw internetservice misschien uitgevallen, of blokkeert u firewall toegang van de speler tot internet. [IP-instelling] {Automatisch} - Automatisch netwerkinformatie verkrijgen. {Manueel} - Handmatig instellen netwerk informatie. [Wi-Fi Direct TM ] Hiermee kunt u een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen de Blu-ray Disc TM -speler en een Wi-Fi Direct TM compatibel toestel (bijv. een smartphone) zonder gebruik te maken van een access point (alleen voor model BDX3400SE). {Activeren} - Inschakelen van de functies van Wi-Fi Direct TM. {Uitschakelen} - Uitschakelen van de functies van Wi-Fi Direct TM. [Wi-Fi Direct TM Setting] Om een Wi-Fi Direct TM compatibel toestel, bijv. een smartphone, te scannen en aan te sluiten (alleen voor model BDX3400SE). [Informatie] Toont alle netwerkinformatie. 15

16 [BD-Live verbinding] {Toegestaan} - Tijdens afspelen van BD-Live TM disc kan de disc automatisch alle informatie van het aangewezen netwerk downloaden. {Gedeeltelijk toegestaan} - Tijdens weergave van een BD-Live TM disc kan de disc automatisch een deel van de informatie van het aangewezen netwerk downloaden. {Verboden} - Downloading informatie van netwerk uitschakelen. [Mediaserver Zoeken] De functie Mediaserver Zoeken stelt u in staat om een netwerk met meerdere gebruiksmogelijkheden aan te maken met andere toestellen voor het delen van programma s, gebaseerd op een netwerk. Kijk voor meer informatie over Mediaserver Zoeken op pagina 18. Taal 1. Gebruik, in het Instelling menu, / voor het selecteren van Taal en druk op OK. 2. Selecteer een optie door te drukken op / en druk op OK. 3. Selecteer de gewenste taal met /. 4. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. [OSD] Selecteer de taal voor het menu op het scherm. [Menu] Selecteer de taal voor het schijfmenu. [Audio] Selecteer de door u gewenste audiotaal. [Ondertiteling] Selecteer de door u gewenste taal voor ondertiteling. Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u uw huidige wachtwoord wissen door het invoeren van het standaard wachtwoord. [Oudercontrole] Beperkt toegang tot discs die niet geschikt zijn voor kinderen. Deze discs moeten opgenomen zijn met een rating. 1. Gebruik de nummertoetsen om het in te voeren. 2. Selecteer een rating niveau en druk dan op OK. Items Beschrijving 1 [Kinderveilig] Veilig voor kinderen 2 [G] Alle kinderen en onder toezicht 3 [GP] Ouderlijk toezicht 4 [GP-13] Ouderlijk toezicht voor kinderen onder 13 5 [GP-R] Ouderlijk toezich aanbevolen 6 [R] Beperkte toegang 7 [NC-17] Verboden voor kindern onder de 17 8 [Volwassene] Alleen volwassenen Opmerkingen: - Rated discs boven het niveau dat u hebt ingesteld in [Oudercontrole] vereisen dat een paswoord wordt ingevoerd. - De ratings zijn afhankelijk van het land. Selecteer Uit om het afspelen van alle discs toe te staan. Informatie 1. Gebruik, in het Instelling menu, / voor het selecteren van Informatie en druk op OK. 2. De huidige Software versie, MAC-adres en Netflix ESN zullen getoond worden. 3. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. Beveiliging 1. Gebruik, in het Instelling menu, / voor het selecteren van Beveiliging en druk op OK. 2. Selecteer een optie door te drukken op / en druk op OK. 3. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. [Wachtwoord wijzigen] Volg de instructie op het TV-scherm voor het wijzigen van het wachtwoord voor vergrendelde schijven en het afspelen van beperkte Blu-ray TM - schijven/dvd s. 1. Gebruik de nummertoetsen om het oude viercijferige paswoord in te voeren. Het standaard paswoord is Het nieuwe paswoord invoeren. 3. Het nieuwe paswoord nogmaals invoeren om te bevestigen. 16 Afspelen 1. Gebruik, in het Instelling menu, / voor het selecteren van Afspelen en druk op OK. 2. Selecteer een optie door te drukken op / en druk op OK. 3. Selecteer Aan/Uit met behulp van / en druk ter bevestiging op OK. 4. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. [Hoekmarkering] Sommige Blu-ray TM discs/dvds hebben scenes die zijn opgenomen uit meerdere hoeken, waardoor het mogelijk is video s uit verschillende kijkhoeken te zien; daarom is de kijkhoek markering alleen aanwezig als de Blu-ray Disc TM /DVD disc ondersteuning biedt voor meerdere kijkhoeken en de kijkhoek markering ingesteld is op AAN.

17 {Aan} - De hoekmarkering tonen. {Uit} - De hoekmarkering verbergen. [PIP-markering] De Beeld-in-beeld (PIP) modus toont gelijktijdig twee beelden op het TV-scherm; het volledige venster is het hoofdvenster en het kleine venster is secundaire venster. Het PIP-mark is zichtbaar als de PIP-modus en het PIP-mark op Aan staat. {Aan} - De PIP-markering tonen. {Uit} - De PIP-markering verbergen. [Secundaire audio] {Aan} - Toont het Secundaire audio. {Uit} - Verbergt het Secundaire audio. [Laatste geheugen] Als u het discstation opent of deze Blu-ray Disc TM speler in de standby schakelt tijdens normale weergave, kan de Blu-ray Disc TM de speler het laatste eindpunt van de weergave onthouden, en weergave begint de volgende keer van het vastgelegde punt. {Aan} - Laatste geheugen-functie aan. {Uit} - Laatste geheugen-functie uit. Opmerking: - Niet alle Blu-ray TM discs ondersteunen deze functie. Scherm 1. Gebruik, in het Instelling menu, / voor het selecteren van Scherm en druk op OK. 2. Selecteer een optie door te drukken op / en druk op OK. 3. Selecteer de gewneste optie met / en druk ter bevestiging op OK. 4. Druk op of de RETURN knop voor het terugkeren naar het vorige scherm. [TV-scherm] Selecteer het schermformaat afhankelijk van de instelling die u wilt maken voor het beeld op de TV. {16:9 Full} - Voor een disc met een beeldverhouding van 4:3 wordt de video verbreed tot het volledige 16:9 scherm. {16:9 Normaal} - Voor een disc met een beeldverhouding van 4:3 wordt het beeld automatisch vertikaal aangepast aan het scherm. {4:3 Pan&Scan} - Voor standaard TV Toont een breed beeld over het gehele scherm en snijdt onnodige delen af. {4:3 Letterbox} - Voor standaard TV, toont een breed beeld met twee zwarte balken aan de bovenen onderkant van het 4:3 scherm. [Resolutie] Selecteer een videoresolutie die compatibel is met de resolutie van uw TV-scherm. {Automatisch} - Selecteert de meest geschikte resolutie voor uw TV. {480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p} - Selecteert een videoresolutie die het best door uw TV wordt ondersteund. Zie de handleiding van de TV voor bijzonderheden. [Kleurruimte] Selecteert een voorgedefinieerd kleurinstelling of beeld. {RGB} - Selecteert RGB kleurinstelling. {YCbCr} - Selecteert YCbCr kleurinstelling. {YCbCr422} - Selecteert YCbCr422 kleurinstelling. {Full RGB} - Selecteert Full RGB kleurinstelling. [HDMI Deep Color] Deze functie is alleen beschikbaar als het toestel is aangesloten met een HDMI kabel en als het ondersteuning biedt aan Deep Color. {Aan} - Activeren van de HDMI Deep Color. {Uit} - Deactiveren van de HDMI Deep Color. [HDMI 1080/24p] {Aan} /24p videoresolutie inschakelen. {Uit} /24p videoresolutie uitschakelen. Opmerkingen over HDMI 1080/24p: Als u 1080/24p uitvoer wilt, moet aan de onderstaande 3 voorwaarden worden voldaan: 1. De TV ondersteunt 1080/24p display; 2. Speler kiest de 1080/24p optie in het instelmenu; 3. Media moet aangeboden worden in 1080/24p video. Opmerking: - Deze resolutie wordt alleen geactiveerd als Blu-ray Disc TM inhoud een filmbron ise. [Video-aanpassing] {Helderheid} - Druk op / om de helderheid in te stellen; naar links is donker, naar recht is lichter. {Contrast} - Druk op / om het contrast in te stellen; naar links is minder contrast, naar rechts is meer contrast. {Kleur} - Druk op / om de kleur bij te stellen; naar links verlaagt de toon, naar rechts verhoogt de toon. {Verzadiging} - Druk op / om de verzadiging bij te stellen; naar links geeft minder verzadiging, naar recht geeft meer verzadiging. [Scherpte] Selecteer het scherpteniveau: Laag, Middel, Hoog. {Laag} - Selecteer Laag scherpteniveau. {Middel} - Selecteer Medium scherpteniveau. {Hoog} - Selecteer Hoog scherpteniveau. 17

18 7 Netwerk functiebeschrijving Gebruik van het Portal-menu Mediaserver Zoeken Wanneer deze speler op een netwerk is aangesloten, kunt u video-, muziek- en fotobestanden vanaf de server afspelen. 1. Sluit deze speler aan op een servernetwerk en stel Mediaserver Zoeken in op Activeren. Zie Netwerk op pagina 16 voor meer informatie. 2. Druk op SETTING voor het openen van het instellingenscherm en gebruik / voor het selecteren van Video, Muziek, of Foto, en druk op OK. Het menu Mediacenter wordt op het scherm weergegeven. 3. Druk op / voor het selecteren van Mediaserver Lijst, en druk op OK. 4. Druk op / voor een mediatype (foto, muziek, video) en druk op OK. Dit moet overeenkomen met de selectie in het instellingenscherm. (Als u Video heeft geselecteerd in het instellingenscherm, dan moet u hier ook Video selecteren.) 5. Druk op / voor het selecteren van een bestand (of map) en druk op OK of voor het starten van het afspelen. Opmerking: - Niet alle mediaformaten worden ondersteund. Miracast TM Een nieuwe service op Cloud-basis waarmee inhoud (csp, video, foto, muziek, instellingen, etc.) via het internet bekeken en gedeeld kunnen worden met behulp van een eenvoudige interface. OPMERKING: U dient, voordat u gebruik kunt maken van deze functie, een thuisnetwerk te configureren. 1. Druk op HOME of selecteer Portal in het instellingenscherm voor het openen van het HOME-scherm. 2. Druk op / om het gewenste pictogram te selecteren en druk op OK. Opmerkingen: - Voor sommige functies is het noodzakelijk dat de breedband internetverbinding altijd aan staat, firmware-update en/ of extra bandbreedte die aan die product toegewezen is. Internetservices van derden kunnen op ieder moment beëindigd of beperkt worden. Toshiba verstrekt geen garanties, vertegenwoordigingen of beloften over de inhoud, beschikbaarheid of functionaliteit van inhoud of services van derden. Het gebruik van internetservices van derden kan voorschrijven dat u zich registreert via een computer en/of dat er kosten in rekening gebracht worden of dat u lid moet worden. Niet alle diensten of inhoud is op dit product, in uw land of in uw taal beschikbaar. Om te kunnen genieten van alle mogelijkheden van dit product is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van een toestel dat volledig compatibel is. Kijk voor meer informatie op - Deze service kan Gedwongen geblokkeerd worden volgens de situatie van CSP -service. Stelt u in staat om te genieten van video s, muziek en foto s op uw Miracast TM compatibel toestel (bijv. smartphone) via een Wi-Fi Direct TM verbinding, zonder gebruik te maken van een access point (alleen voor model BDX3400SE). 1. Schakel uw Miracast TM compatibel toestel (bijv. smartphone) in en stel Wi-Fi Direct TM in op Aan. 2. Instellen van deze Blu-ray Disc -speler. 1) Voor het openen van het Netwerk menu en instellen van Wi-Fi Direct TM op Activeren. 2) Voer vervolgens Wi-Fi Direct TM Setting in om uw Miracast TM compatibel toestel te scannen en te selecteren en druk op OK. Zie Netwerk op pagina 15 voor meer informatie. 3. Zoek op uw Miracast TM compatibel toestel naar TOSHIBA BDPL in de lijst met gevonden toestellen en selecteer deze. Het kan een paar seconden duren voordat het toestel en Miracast TM compatibel toestel verbinding maken. 4. Na een succesvolle Verbinding kunt u genieten van video s, muziek en foto s op uw Miracast TM compatibel toestel vanaf het toestel. 18 Films met YouTube bekijken 1. Druk op HOME of selecteer Portal in het instellingenscherm voor het openen van het HOME-scherm. 2. Selecteer YouTube met behulp van / / / en druk ter bevestiging op OK. 3. Geniet van de inhoud. Door foto s bladeren met Picasa Aanmelden bij uw account Om foto s te tonen in uw webalbum op het scherm, moet u zich aanmelden met uw Picasa-account. 1. Druk op HOME of selecteer Portal in het instellingenscherm voor het openen van het HOME-scherm. 2. Selecteer Picasa met behulp van / / / en druk ter bevestiging op OK. 3. Voer met behulp van het virtuele toetsenbord uw gebruikersnaam in en druk op de OK-toets als [OK] op het scherm geselecteerd is.

19 4. Voer met behulp van het virtuele toetsenbord het wachtwoord in en druk op de OK-toets als [OK] op het scherm geselecteerd is. Uw webalbum wordt op het scherm getoond. Een nieuwe Picasa-account op uw PC aanmaken Bezoek voor het aanmaken van een nieuwe account. 19

20 8 Specificatie Afspeelbare media Dit toestel kan de volgende media afspelen: Blu-ray Disc TM -Video, BD-ROM Ver Profile1.1 (True BD Player en PinP, Virtual File Systeem Ondersteuning), BD-R Ver 1.1/1.2/1.3 - BD-ROM modus (BDMV Opname), BD-RE Ver BD- ROM modus (BDMV Opname) DVD, DVD-ROM (Single/Dual Layer), DVD-R (Single/Dual Layer bij voltooide schijf), DVD-RW (Single Layer bij voltooide schijf), Audio CD, DTS-CD, CD-R/CD-RW USB flash drive Video Signaal systeem: PAL/NTSC HDMI uitvoer: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080/24p. Audio Digitale uitvoer (Coaxial): 0.5 Vp-p (75 ohm) HDMI uitvoer LAN LAN terminal 100BASE-T USB USB terminal: 5V 500mA USB 1.1/USB 2.0 Full-speed/USB 2.0 High-speed Ondersteund bereik: USB Mass Storage Class Device, TOSHIBA s USB Wi-Fi adapter (Model naam: WLM-12EB1), 4 poorten USB HUB, Kaartlezer, Flash disc. Ondersteunde bestandsystemen: FAT32 Ondersteuning voor maximaal: 2000GB (HDD vereist eigen voeding) Ondersteunt HDD zonder voeding niet Meegeleverd toebehoren Afstandsbediening Twee AAA-batterijen Simple IB Compatibele bestandsformaten MP3 tracks Ondersteunde bestandsextensies:.mp3 Ondersteunde audio codec: MP3 Ondersteunde corresponderen bitrate: 8kbps-320 kbps Ondersteunde sampling frequencies: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz JPEG Ondersteunde bestandsextensies:.jpg of.jpeg HD JPEG - Uitvoer in de resolutie van de bron (720p en 1080p) JPEG/ISO formaat Ondersteunt Picture CD niet DivX Ondersteunde bestandsextensies:.divx DivX HD MKV Ondersteunde bestandsextensies:.mkv Ondersteunde video codec: H264 MP/HP, DivX, MPEG4 SP/ASP, MPEG1, MPEG2 Ondersteunde audio codec: AAC 2ch & 5.1ch, MP3, AC3, DTS, LPCM Ondersteunde ondertitels: Text/UTF8, SSA, SMI, SUB, SRT, ASS Weergave van MKV bestanden in CD-R/RW zijn mogelijk niet compatibel Sommige discs in het MKV-formaat kunnen mogelijk niet afgespeeld worden, afhankelijk van de videoresolutie en framerate conditie Hoofdcomponent Voeding: 220V-240V 50Hz Stroomverbruik: 12W Stroomverbruik in de standby-modus: <0.5W Afmetingen (w x h x d): (mm) Netto gewicht: 0.82 kg Bedrijfstemperatuur: 5 C tot 35 C Vochtigheid: Minder dan 80 % (geen condensatie) Andere formaten MP4 (.mp4,.mov ), AVI (.avi ), MPEG (.mpg,.mpeg ) 20

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP325

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome BDP8000. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome BDP8000. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome BDP8000 Gebruiksaanwijzing Philips Consumer Lifestyle SGP-1031-CE-BDP8000/12 CE2010...... (Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW

GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE 50248891 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TITAN. Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN

Gebruikershandleiding TITAN. Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN Gebruikershandleiding TITAN Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger Model ID: TITAN 1 Gebruikershandleiding CONTENTS 1. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.3 2.

Nadere informatie

EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android

EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android 2 NEDERLANDS EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding MED500X2 High Definition Multimedia Player TM INHOUDS OPGAVE pagina 1 Inhouds Opgave pagina 2 Introductie pagina 3 Algemeen Overzicht pagina 4 Installeren Interne Harddisk pagina

Nadere informatie

Systeem voor personal audio

Systeem voor personal audio Systeem voor personal audio Gebruiksaanwijzing Aan de slag Een cd beluisteren Luisteren naar de radio Een bestand op een USBapparaat beluisteren Muziek beluisteren met optionele audiocomponenten Muziek

Nadere informatie

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-955-42(2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ20 2007 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen.

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Basishandelingen Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Nadere informatie

WD TV. LIVE Speler voor streaming media. Gebruikershandleiding

WD TV. LIVE Speler voor streaming media. Gebruikershandleiding WD TV LIVE Speler voor streaming media Inhoud 1 Belangrijke gebruikersinformatie............... 1 Belangrijke veiligheidsinstructies............................ 1 WD-service en -ondersteuning.............................

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 Series 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 Gebruikershandleiding Inhoud 1 TV-rondleiding 4 1.1 Android TV 4 1.2 Apps 4 1.3 Films

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series 48PFS8109 48PFS8109 48PFS8159 48PFS8159 55PFS8109 55PFS8109 55PFS8159 55PFS8159 Gebruikershandleiding Inhoud 1 TV-rondleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Gebruikershandleiding 49PUS7909 55PUS7909 Inhoud 6.7 Batterijen 28 6.8 Schoonmaken 29 1 TV-rondleiding 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Nadere informatie

Network Speaker. Gebruiksaanwijzing. Aan de slag. Netwerkverbindingen

Network Speaker. Gebruiksaanwijzing. Aan de slag. Netwerkverbindingen Network Speaker Gebruiksaanwijzing Aan de slag Netwerkverbindingen Luisteren naar audiocontent via uw thuisnetwerk Genieten van Sony multiple-room producten Overige Problemen oplossen SA-NS300 WAARSCHUWING

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

M-CR610. Cd-ontvanger. Gebruiksaanwijzing. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier.

M-CR610. Cd-ontvanger. Gebruiksaanwijzing. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Cd-ontvanger M-CR610 U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Gebruiksaanwijzing Voorpaneel Achterpaneel Afstandsbediening Inhoud Accessoires 5 De batterijen plaatsen 6 Werkingsbereik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCF2-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 2 Basisinformatie computer 3 Veiligheid en comfort... 3 Veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen... 3 Kennismaking

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

22LED2005TD 22LED2015TDW

22LED2005TD 22LED2015TDW LED KLEUREN TV 22LED2005TD 22LED2015TDW GEBRUIKERSHANDLEIDING (NL) LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit symbool geeft aan dat dit product gevaarlijke spanning gebruikt,

Nadere informatie