Beste student. We wensen je veel succes bij je verdere studieloopbaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste student. We wensen je veel succes bij je verdere studieloopbaan."

Transcriptie

1

2 Beste student In december 2008 sloten de Limburgse en de Leuvense associatie een belangrijk samenwerkingsakkoord. Een van de eerste realisaties daarvan is de gezamenlijke opleiding tot industrieel ingenieur die de XIOS Hogeschool Limburg (XIOS) en de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) aanbieden. Sinds het academiejaar begin je als student je opleiding binnen FI² wat staat voor: Faculteit Industrieel Ingenieur. We geloven voor de volle honderd procent in deze associatieoverschrijdende samenwerking. Ondersteund door de Universiteit Hasselt en de K.U.Leuven bieden XIOS en KHLim één gezamenlijke ingenieursopleiding aan waarin de wetenschappelijke expertisedomeinen en specialisaties van de instellingen elkaar onderling zullen versterken. 1+1 is immers meer dan 2. De intense samenwerking, de stevige wetenschappelijke onderzoeksbasis en de verwevenheid van het onderwijs met dit onderzoek garanderen een kwalitatief hoogstaande ingenieursopleiding in Limburg, en dragen bij tot de reputatie ervan, zowel in Vlaanderen als internationaal. Als je in Limburg industrieel ingenieur wil worden, kan je uit een breed gamma van acht afstudeerrichtingen kiezen: biochemie, bouwkunde, chemie, elektronica-ict, elektromechanica, elektrotechniek, nucleaire technologie en verpakkingstechnologie. Het eerste gedeelte van het programma (de eerste 94 studiepunten) is gemeenschappelijk voor alle industrieel ingenieurs; daarna heb je rechtstreeks toegang tot de verschillende afstudeerrichtingen. De ingenieursopleiding heeft ook een uitgesproken pluralistisch karakter: de instellingen werken samen met respect voor ieders levensbeschouwelijke eigenheid. Studenten van de bachelor industriële wetenschappen - ongeacht of ze zich inschrijven aan XIOS of aan de KHLim - volgen hetzelfde programma, krijgen les van dezelfde docenten en gebruiken dezelfde cursussen en handboeken. Als je afstudeert, krijg je een diploma dat gezamenlijk wordt afgeleverd door XIOS en KHLim. We wensen je veel succes bij je verdere studieloopbaan. Myriam Lynen departementshoofd IWT KHLim Roos Peeters departementshoofd TIW XIOS Dirk Franco algemeen directeur XIOS Willy Indeherberge algemeen directeur KHLim

3 Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen en termen 3 Organisatie van FI² 6 Academische kalender 9 Doorstromingstabel 10 Studietabellen 11 Algemeen 12 Bouwkunde 13 Chemie 14 Biochemie 15 Elektromechanica 16 Elektrotechniek 17 Elektronica-ICT 18 Nucleaire technologie 19 Verpakkingstechnologie 20 Algemene informatie 21 Onderwijs 21 Examens 22 Vakkentabel 1,2 & 3 aba 24 Competenties 42 ECTS-fiches 54 Bijlage 1: ECTS-fiches 1 aba Bijlage 2: ECTS-fiches 2 aba Bijlage 3: ECTS-fiches 3 aba 2

4 Gebruikte afkortingen en termen Afkorting instellingen KHLim K.U.Leuven UHasselt XIOS Term voluit Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Universiteit Leuven Universiteit Hasselt XIOS Hogeschool Limburg: expertisecentrum voor Innovatie, Industrie, Onderwijs, Onderzoek en Samenleving Afkorting Term voluit aba AC AWC BKV: O, L Coörd. Verantw. doo ECTS FI² academisch gerichte bachelorsopleiding academische competentie afstudeerrichting academisch wetenschappelijke competentie begeleide kennisverwerking coördinerende verantwoordelijke deelopleidingsonderdeel European Credit Transfer System Faculteit Industrieel Ingenieur graad Verduidelijking bachelorsopleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs en hebben een studieomvang van 180 studiepunten de Academische Competenties voor een academische bachelor en master die vastgelegd werden door de decreethouder een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang van ten minste 30 studiepunten de Academische Wetenschappelijke Competenties voor een academische bachelor en master die vastgelegd werden door de decreethouder contacturen waarbij de activiteiten van de studenten centraal staan, dit omvat oefeningen (O) en lab-labo (L) indien meerdere personeelsleden betrokken zijn bij de onderwijsactiviteiten van één opleidingsonderdeel wordt er één coördinerende verantwoordelijke aangeduid een deel van een opleidingsonderdeel van minimum 1 studiepunt De studiebelasting wordt uitgedrukt met het internationale ECTS-systeem waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. Een studiejaar komt overeen met 60 studiepunten. de gezamenlijke opleiding tot industrieel ingenieur die de XIOS Hogeschool Limburg en de Katholieke Hogeschool Limburg aanbieden de aanduiding van bachelor, master of doctor verleend op het einde van een opleiding c.q. na promotie met de uitreiking van een diploma 3

5 HT IWT KO L M MA OD OO(D) P S SBU SEM SP STP STPT halftijds programma Industriële Wetenschappen en Techologie kennisoverdracht (theorie) kwalificatie van een graad lab examen mondeling examen mastersopleiding overdracht opleidingsonderdeel permanente evaluatie schriftelijk examen studiebelastingsuren semester studiepunten een deel van een opleidingsprogramma van een structureel programmadeel (studiejaar) met een studieomvang van ten minste 27 en ten hoogste 33 studiepunten het departement van de KHLim waartoe de opleiding tot industrieel ingenieur behoort die contacturen waarbij de activiteiten van de docent centraal staat de toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding of voor wat de graad van doctor betreft, naar een vakgebied het betreft een vaardigheidstoets die nagaat of de student over bepaalde vaardigheden beschikt of bepaalde handelingen kan uitvoeren mondeling examen met schriftelijke voorbereiding of voorbereiding op digitale wijze sluit aan bij een academisch gerichte bachelorsopleiding en is zelf academisch gericht, met studieomvang van minimum 60 studiepunten overdracht van het behaalde cijfer naar een tweede examenperiode of bisjaar toe een deel van een opleiding binnen een bepaald structureel programmadeel (studiejaar), dat bestaat uit bepaalde onderwijsactiviteiten en bijbehorende studieactiviteit, en dat eindigt met een examen (omvat minimum 3 studiepunten) permanent evalueren betekent systematisch evalueren tijdens het onderwijsleerproces, dus niet tijdens de examenperiode volledig schriftelijk examen desgevallend op digitale wijze afgenomen ieder structureel programmadeel (studiejaar) bevat een samenhangend geheel van ten minste en ten hoogste uren onderwijs of andere studieactiviteiten. Dit noemt men de studiebelastingsuren of SBU een periode van 13 lesweken met daaropvolgend een examenreeks van 3 weken een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren (SBU) voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studie-omvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt 4

6 TIW TR WC ZS structureel programmadeel / opleidingsfase Toegepaste Ingenieurswetenschappen trimester wetenschappelijke competentie zelfstudie wat tot voor kort een studiejaar werd genoemd wordt binnen de BaMastructuur een structureel programmadeel genoemd (van 60 studiepunten) het departement van XIOS waartoe de opleiding tot industrieel ingenieur behoort een periode van 9 of 10 lesweken met daaropvolgend een examenreeks van 2 of 3 weken de Wetenschappelijke Competenties voor een academische bachelor en master die vastgelegd werden door de decreethouder het ingeschat aantal uren dat de student nog nodig heeft om zelfstandig te studeren, oefeningen te maken, examens voor te bereiden, etc. 5

7 Organisatie van FI² In de associatieoverschrijdende samenwerking ondersteund door de Universiteit Hasselt (UHasselt) en de K.U.Leuven zullen XIOS en KHLim één gezamenlijke ingenieursopleiding aanbieden onder de naam Faculteit Industrieel Ingenieur: FI². Deze pagina schets de organisatie van deze faculteit. (www.fi2.be) Instellingen KHLim (Katholieke Hogeschool Limburg) Departement IWT Universitaire Campus Agoralaan Gebouw B, 3590 Diepenbeek tel XIOS Hogeschool Limburg Departement TIW Universitaire Campus Agoralaan Gebouw H, 3590 Diepenbeek tel Gezamenlijk faculteitsbestuur Industriële Ingenieurswetenschappen Voorzitter: Marc D'Olieslaeger (UHasselt) Ondervoorzitter: Kris Willems (plv. Greet Langie) Vertegenwoordiger KHLim: Willy Indeherberge Myriam Lynen Johan Baeten Vertegenwoordigers XIOS: Dirk Franco Roos Peeters Ronald Thoelen Vertegenwoordiger UHasselt: Nicole Dekelver Onderwijsmanagementteams (OMT) OMT Bachelor Co-voorzitters: Els Goignard en Kris Aerts Vanuit de eerste 90 studiepunten: KHLim/KU Leuven XIOS/UHasselt: Maarten De Munck Kris Aerts Adèle Peeters Els Wieërs Giovanni Vanroelen Els Goignard Vanuit de afstudeerrichtingen (voorzitters OMT s Masters): KHLim/KU Leuven: Johan Baeten Leen Braeken Myriam Meyers NN (energie) XIOS/UHasselt: Ronald Thoelen Mieke Buntinx Wouter Schroeyers NN (bouwkunde) OMT Master Elektromechanica Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: Johan Baeten Johan Baeten John Bijnens Michaël Daenen Wim Deferme 6

8 OMT Master Elektronica-ICT Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: OMT Master Chemie Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: Ronald Thoelen Nele Mentens Kris Aerts Ronald Thoelen Ward De Ceuninck Leen Braeken Leen Braeken Myriam Lynen Jozefien De Keyzer Mieke Buntinx OMT Master Verpakkingstechnolofie Voorzitter: Mieke Buntinx KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: Bert Van Bael Roos Peeters Nadia Lepot Mieke Buntinx OMT Master Nucleaire Technologie Voorzitter: Wouters Schroeyers KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: OMT Master Biochemie Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: OMT Master Energie Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: Kristel Snigowski Wouter Schroeyers Herwig Janssens Robert Carleer Myriam Meyers Leen Thomassen Etienne Van Hoof Myriam Meyers Wanda Guedens Johan Baeten Johan Baeten Geert Vandensande Jeroen Lievens Michaël Daenen OMT Master Bouwkunde (voorlopige samenstelling in afwachting van nieuwe docenten bouwkunde) Voorzitter: a.i. Marc D Olieslaeger KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: NN Marc Van Moorsel Griet Verbeeck Marc D Olieslaeger Karine Evers Stef Maas 7

9 Examencommissie Voorzitter: Secretaris: Vertegenwoordigers KHLim: Vertegenwoordigers XIOS: Jaarcoördinatoren Jaarcoördinator KHLim: Jaarcoördinator XIOS: Ombudspersonen Onderwijs/examen-ombuds XIOS: Onderwijsombuds KHLim: Examenombuds KHLim: Ombudspersoon UHasselt: Myriam Lynen Roos Peeters Kris Aerts Johan Baeten Lieve Lemmens Evers Karine Lepot Nadia Wieërs Els Adèle Peeters Els Goignard Kathleen Bovin Adèle Peeters Martine Peetermans Marc Smeyers 8

10 Academische kalender Een academische kalender geeft een overzicht over de spreiding van de onderwijsactiviteiten, de examens en vakantieweken in het academiejaar. De eerste kalender geeft een overzicht per week, in de volgende kalender is een dagplanning weergegeven. Onderwijsactiviteiten tijdens de weken (trimestersysteem) 1 ABA FI² Onderwijsactiviteiten tijdens de weken (semestersysteem) 2 en 3 ABA FI² De week van maandag: september september oktober oktober oktober oktober 2012 Herfstvakantie Herfstvakantie 29 oktober november november november november 2012 EXAMEN december 2012 EXAMEN december december 2012 Kerstvakantie Kerstvakantie 24 december 2012 Kerstvakantie Kerstvakantie 31 december Blokweek 07 januari EXAMEN 14 januari EXAMEN 21 januari EXAMEN 28 januari februari 2013 Krokusvakantie Krokusvakantie 11 februari februari 2013ri februari maart 2013 EXAMEN 5 11 maart 2013 EXAMEN 6 18 maart maart 2013 Paasvakantie Paasvakantie 01 april 2013 Paasvakantie Paasvakantie 08 april april april april mei mei mei Blokweek 27 mei EXAMEN 03 juni 2013 EXAMEN EXAMEN 10 juni 2013 EXAMEN EXAMEN 17 juni 2013 EXAMEN, deliberatie, EXAMEN, deliberatie, 24 juni 2013 proclamatie proclamatie Zomervakantie (7 weken) Zomervakantie (7 weken) 01 juli 2013 EXAMEN (2e periode) EXAMEN (2e periode) 19 augustus 2013 EXAMEN (2e periode) EXAMEN (2e periode) 26 augustus 2013 EXAMEN (2e periode) EXAMEN (2e periode) 02 september 2013 EXAMEN deliberatie, proclamatie (2 e periode) EXAMEN deliberatie, proclamatie (2 e periode) 09 september

11 10

12 Studietabellen Een studietabel geeft een overzicht van de opleidingsonderdelen (OOD) die aan bod komen in de bachelor en master industriële wetenschappen en de hieraan gekoppelde studiepunten (stpt). Het eerste gedeelte van het programma van de ingenieursopleiding (de eerste 94 studiepunten) is gemeenschappelijk voor alle industrieel ingenieurs; daarna is er rechtstreeks toegang tot de verschillende afstudeerrichtingen. In de eerste tabel op de volgende bladzijde (bachelor in de industriële wetenschappen: algemeen) wordt dit programma weergegeven. Op de volgende bladzijden komen de studietabellen van de verschillende afstudeerrichtingen binnen de bacheloropleiding achtereenvolgens aan bod: o Bouwkunde o Chemie o Biochemie o Elektromechanica o Elektrotechniek o Elektronica-ICT o Nucleaire Technologie o Verpakkingstechnologie Naast een opsomming van de opleidingsonderdelen en het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel, worden ook de leerlijnen weergegeven. Een leerlijn is een opeenvolging van een aantal opleidingsonderdelen die ervoor zorgen dat de studenten stapsgewijs hun kennis uitbreiden, gaande van inleidend over uitdiepend tot gespecialiseerd. Deze leerlijnen worden in de tabellen horizontaal weergegeven. In deel 2 van de studiegids wordt elk opleidingsonderdeel van 1 aba, 2aba en 3 aba in detail weergegeven. In deze zogenaamde ECTS-fiches staan ondermeer de inhoud, het aantal uren les, de beoordelingscriteria, de werkvormen, de examenvormen, neergeschreven per (deel)opleidingsonderdeel. Volgende afkortingen worden gehanteerd in de studietabellen: aba = academisch gerichte bachelor OOD = opleidingsonderdeel stpt = studiepunten 1 studiepunt = 25-30u studietijd (contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen) stpt gem = studiepunt gemeenschappelijk stpt afst = studiepunt afstudeerrichting 11

13 Algemeen Bachelor industriële wetenschappen: algemeen 12

14 Bouwkunde Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting bouwkunde (BK) Master industriële wetenschappen: bouwkunde (BK) 13

15 Chemie Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting chemie: focus chemie (CE) Master industriële wetenschappen: chemie (CE) 14

16 Biochemie Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting chemie: focus biochemie (BIO) Master industriële wetenschappen: biochemie (BIO) 15

17 Elektromechanica Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting elektromechanica: focus elektromechanica (EM) en elektrotechniek (EL) Master industriële wetenschappen: elektromechanica (EM) 16

18 Elektrotechniek Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting elektromechanica: focus elektromechanica (EM) en elektrotechniek (EL) Master industriële wetenschappen: elektrotechniek (EL): afstudeerrichtingen elektrotechniek (EL) en automatisering (AUT) 17

19 Elektronica-ICT Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting elektronica-ict Master industriële wetenschappen: elektronica-ict 18

20 Nucleaire technologie Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting nucleaire technologie: focus nucleaire wetenschappen (NU) en milieuwetenschappen (MI) Master industriële wetenschappen: nucleaire technologie: afstudeerrichtingen milieutechnologie en radiochemie (MTRC), medischnucleaire technieken (MNT), nucleaire technieken (NTk) 19

21 Verpakkingstechnologie Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting verpakkingstechnologie (VT) Master industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie (VT) 20

22 Algemene informatie Deze paragraaf geeft de algemene informatie betreffende de organisatie van het onderwijs, de geldende regels bij examens en de aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement (OER) weer. Het volledige OER is terug te vinden op de website van FI² en omvat de onderwijsregeling, de examenregeling en de rechtspositie. Onderwijs De vakkentabel vermeldt de onderwijsvorm met de code KO of BKV welke respectievelijk staan voor kennisoverdracht (theorie) en begeleide kennisverwerking (oefeningen en lab). Dit geeft een administratieve indicatie van de werkvorm naar benodigde ruimtes en groepsgroottes. Heel wat theorielessen omvatten echter ook oefeningen. Heel wat labzittingen zijn mogelijk zelfstandig uit te voeren projecten. Enkel de ECTS-fiche geeft de volledige beschrijving van de werkvorm die van toepassing is voor het betreffend vak. Deeloverdrachten - Inschrijving De student schrijft zich steeds in voor alle studiepunten van het volledige opleidingsonderdeel ongeacht de reeds behaalde deeloverdrachten. Het gehele pakket, inclusief de studiepunten van de deeloverdrachten, wordt afgetrokken van het leerkrediet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van contacturen: kennisoverdracht en begeleide kennisverwerking. Bij kennisoverdracht (KO - theorie) staan de activiteiten van de docent centraal. Bij begeleide kennisverwerking (BKV) staan de activiteiten van de studenten centraal. Hier kan het gaan om verschillende soorten van coöperatief leren zoals groepswerk, projecten, of om het individueel werken aan oefeningen tijdens werkcolleges. Voor elk (deel)opleidingsonderdeel vermeldt de ECTS-fiche de contacturen van elk type. De totaal benodigde studietijd wordt vervolledigd met zelfstudie (ZS). Elk voltijds jaarprogramma omvat 60 studiepunten, die verdeeld worden over de verschillende opleidingsonderdelen volgens het aantal studie-uren dat aan een opleidingsonderdeel wordt besteed. In dit aantal studie-uren zijn zowel de contacturen (kennisoverdracht en begeleide kennisverwerking) als een schatting van de te verwachten zelfstudietijd (verwerking en instudering van de leerstof) begrepen. Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 studie-uren, wat per studiejaar (structureel programmadeel) tot een totaal aantal studie-uren van 1500 tot 1800 leidt. Deze studiepunten bepalen tevens de verdeling van de te behalen punten bij de evaluaties, m.a.w. het gewicht dat elk opleidingsonderdeel meekrijgt. De studiepunten, aan elk opleidingsonderdeel toegekend, staan vermeld in de programmatabellen en op de ECTS-fiches. Een structureel programmadeel (jaarprogramma) kan opgedeeld worden in drie periodes of trimesters of twee periodes of semesters. Elke periode wordt afgesloten met een examenreeks van minimum twee weken. Deze examens maken deel uit van de eerste examenperiode. Na de zomervakantie wordt de tweede examenperiode ingericht. Voor 1 aba is gekozen in trimesters te werken. De eerste examenperiode omvat bijgevolg drie examenreeksen. Op deze wijze wordt de examendruk gespreid. Vanaf 2 aba wordt gewerkt met het semestersysteem. De eerste examenperiode omvat hier dus slechts 2 examenreeksen. 21

23 Examens Deze paragraaf geeft een aantal algemeen gehanteerde regels als aanvulling op de bepalingen uit het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Deze informatie is ook terug te vinden op de website: Onder een examen wordt verstaan: elke evaluatievorm die nagaat in welke mate de student de beoogde competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, bereikt heeft. Examenvorm De vakkentabel vermeldt de examenvorm met de code P, L, S of M welke respectievelijk staan voor permanente evaluatie, labexamen, schriftelijk examen of mondeling examen (met schriftelijke voorbereiding). Mengvormen van deze vier komen eveneens voor. Enkel de ECTS-fiche geeft de volledige beschrijving van de examenvorm die van toepassing is voor het betreffend opleidingsonderdeel. Elk examen, schriftelijk of mondeling, voldoet aan de algemeen geldende criteria o.m. inzake betrouwbaarheid (nauwkeurigheid van het toetsinstrument) en validiteit (de mate waarin de toets aan zijn doel beantwoordt). 1. volledig schriftelijk examen desgevallend op digitale wijze afgenomen. Het examen bestaat uit gesloten en/of open vragen, multiple choice,. 2. mondeling examen met schriftelijke voorbereiding of voorbereiding op digitale wijze. Het examen bestaat uit open vragen. 3. permanente evaluatie: permanent evalueren betekent systematisch evalueren tijdens het onderwijsleerproces, dus niet tijdens de examenperiode. Het evalueren is m.a.w. geïntegreerd in het leerproces. De vorm van de permanente evaluatie sluit aan bij de opdrachten of taken die de studenten maken en dus bij het concept begeleide kennisverwerking. 4. lab examen: het betreft een vaardigheidstoets die nagaat of de student over bepaalde vaardigheden beschikt of bepaalde handelingen kan uitvoeren. 5. vervangend examen: examen ter vervanging van een permanente evaluatie. De mogelijkheid van een vervangend examen is niet steeds voorzien. Deze examenvorm kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden voorkomen bijvoorbeeld in het geval van herkansing voor een opleidingsonderdeel waarvoor enkel permanente evaluatie voorzien is. De ECTS-fiche geeft de concrete mogelijkheden van elk OO aan. Alle genoemde evaluatievormen, behalve de permanente evaluatie, hebben betrekking op examens afgenomen gedurende de voorziene examenweken. Labzittingen verplicht Deelname aan de labzittingen en practica is verplicht. Bij gewettigde afwezigheid kan de docent een inhaallab organiseren of een vervangopdracht aan de student opleggen. Het is echter aan de student om de afwezigheid tijdig aan de docent kenbaar te maken en naar een oplossing te vragen. Uitzonderingen staan vermeld in de ECTS-fiches. Tweede examenkans In principe heeft de student recht op twee examenkansen voor elk opleidingsonderdeel. De eerste examenkans ligt in de examenperiode na elke trimester (1 aba) of semester (2 en 3 aba), de tweede ligt in de augustus/september-examenperiode. Voor sommige opleidingsonderdelen (hetzij vakken of delen van de vakken) is er geen tweede examenkans mogelijk. Indien dit van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld in de ECTS-fiche. 22

24 Niet afleggen / Afwezig Afwezigheid op een examen, het niet afleggen van een examen (blanco) of het niet uitvoeren van een opdracht, welke deel uitmaakt van de evaluatie, resulteert in de quotering Niet Afgelegd. Dit heeft geen invloed op de deeloverdrachten voor de andere deelopleidingsonderdelen binnen het samengesteld opleidingsonderdeel. Wel verliest de student hierdoor de mogelijkheid dit opleidingsonderdeel in zijn tolerantiekrediet op te nemen. Examenombuds Studenten beschikken over ombudsen als aanspreekpunt (één op elke locatie). Voor onrechtmatigheden bij examens is dit de examenombuds. Ombudsen worden ad valvas bekendgemaakt. Voor meer informatie verwijzen we naar het onderwijs- en examenreglement. 23

25 Vakkentabellen 1, 2 en 3 aba Op de volgende pagina s staan de vakkentabellen voor het eerste, tweede en derde jaar Academische Bachelor in de Industriële Wetenschappen. Dit is telkens een tabel waarin per opleidingsonderdeel de specifieke kenmerken staan. Volgend voorbeeld illustreert hoe de tabellen gelezen moeten worden. Opleidingsonderdeel Chemie 1 (code FCHE1) 8 studiepunten (stpt) bestaat uit twee deelopleidingsonderdelen (doo): Chemie 1_1 (FCHE1_1) en Chemie 1_2 (FCHE1_1). Chemie 1_1 4 studiepunten De lessen en het examen staan geprogrammeerd in de eerste trimester, volgens de verdeling: 18u begeleide kennisverwerking (BKV); 9u lab (L). Er is een schriftelijk examen (S) voorzien voor BKV op het einde van trimester 1. Het lab wordt gequoteerd via permanente evaluatie (P). Chemie 1_2 4 studiepunten De lessen en het examen staan geprogrammeerd in de tweede trimester, volgens de verdeling: 18u begeleide kennisverwerking (BKV); 12u lab (L). Er is een schriftelijk examen (S) voorzien voor BKV op het einde van trimester 2. Het lab wordt gequoteerd via permanente evaluatie (P). Helemaal rechts in de tabel staat nog het volgende: o Het is mogelijk om voor Chemie 1 in te schrijven via een examencontract (e); o Er kan voor beide doo een overdracht (OD) bekomen worden door de aanduiding J (ja). o Het aantal studiepunten per doo is 4, wat overeenkomt met 40 punten voor dat doo. o Voor het totale OO Chemie 1 geeft dit 80 punten. Onderaan in de tabel worden nog een aantal totalen gegeven en afkortingen verduidelijkt. Goed om weten is nog het volgende: hoewel er in de eerste trimester 7 doo geprogrammeerd zijn, staan er slechts 4 examens geprogrammeerd op het einde van dat trimester nl. van de doo Chemie1_1, Analyse 1, Elektriciteit 1_1 en Mechanica 1_1. De andere 3 doo worden permanent beoordeeld, hier wordt dus geen examen van afgenomen in de examenperiode. 24

26 1ABA Stpt OO Code doo Coörd. Verantw. Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 OO Naam OO/dOO Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L FCHE1 Chemie 1 8 c 80 Chemie1_1 FCHE1_1 ThLe S/P J 4 40 Chemie1_ 2 FCHE1_2 ThLe S/P J 4 40 Differentiatie chemie (4,5) (4,5) FWIS1 Analyse 8 e 80 Analyse1 FWIS1_1 VnGi S ,5 J 4 40 Analyse2 FWIS1_2 VnGi S ,5 J 4 40 Differentiatie wiskunde (9) FALG1 Algebra en matlab 3 FALG1 VnGi S/P e matlab 8 FINF1 Informatica1 3 FINF1 AeKr P S/P e FELO1 Analoge elektronica 3 FELO1 ThRo S/P c FELI1 Elektriciteit1 6 c 60 Elektriciteit1_1 FELI1_1 DaMi S 3 13,5 16 J 3 30 Elektriciteit1_2 FELI1_2 DaMi S/P J 3 30 FFYS1 Fysica 1 5 FFYS1 WiEl S/P c FMEC1 Mechanica1 8 c 80 Mechanica1_1 FMEC1_1 DmuMa S 4 13,5 22,5 J 4 40 Mechanica1_2 FMEC1_2 DmuMa S/P J 4 40 FOCO1 Onderzoek en communicatie 1 6 FOCO1 DiHa P P P 2 18 c FMAT1 Materiaalkunde1 3 FMAT1 ScWo S/P c FGON1 Grafisch Ontwerpen/CAD1 4 FGON1 ThJo P 2 18 P 1 18 P 1 18 e FECO1 Algemene Economie 3 FECO1 VaMy S 3 13,5 13,5 e Totaal ,5 105, Aantal Opleid.Ond./Examens Contacturen per trim en gem per week Gemidd. Contacturen per week/jaar , , ,6 22 ECTS-punten/trimester aantal creditattesten KO: Kennisoverdracht ; BKV: Begeleide kennisverwerking; L : Lab(o) --- Contract: e: examencontract is mogelijk; c: geen examencontract mogelijk Ex: P: permanente evaluatie ; L: lab(o)-examen ; S: schriftelijk examen ; M: mondeling examen OO.: Opleidingsonderdeel --- OD: indien J: overdracht punten deelvak mogelijk Contract OD Stpt/dOO Punt/dOO Punten/OO 25

27 2ABA-CE Stpt OO Code doo OO Naam OO/dOO Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L Coörd. Verantw. Semester 1 Semester 2 Contract OD Stpt/dOO FCHE2 Chemie 2 3 FCHE2 MeMy S/P c Punt/dOO Punten/OO FWIS2 Numerieke Wiskunde en statistiek 4 FWIS2 VnGi S/P/M e FDIGE1 Digitale Elektronica 1 3 FDIGE1 SmDi S/P c FINF2 Informatica 2 3 FINF2 AeKr S/P e FFYS2 Fysica2 3 FFYS2 Wou St S e FFLUI Fluïdomechanica 3 FFLUI BaBr S/P/M c FTHE Thermodynamica 3 FTHE DeWi S/P/M c FOCO2 Onderzoek en communicatie 2 3 FOCO2 LeNa P c FSTVO1 Sterkteleer en vormgeving 1 6 SchPi e 60 Sterkteleer 1 FSTER1 SchPi S J 4 40 Vormgevingstechnieken 1 FVORM1 ThJo S J 2 20 FINGM1A Ingenieur & maatschappij 1A (*) 3 FINGM1A LeSy S 3 30 e FINGM1B Ingenieur & Maatschappij 1B (*) 3 FINGM1B ValSt P e Chemie FPCHE Industriële proceschemie 3 FPCHE LyMy M/P c FMAT2 Materiaalkunde 2 3 FMAT2 VaBe S/P/M c FANAL1 _CE Analytische Chemie 1 - CE 4 c 40 Volumetrie en gravimetrie FANAL1_1 PeAd S 3 24 J 3 30 Spectrofotometrische analyse FANAL1_2 VaEt S 1 12 J 1 10 FORG1_CE Organische Chemie 1 4 FORG1_CE VaEt S 4 36 c FBIOMO Biomoleculen 3 FBIOMO MeMy P/M c FCHEMLAB / FBOND FOCO CE Practicum chemie en basisonderzoeksvaardigheden 6 FCHEMLAB / FBOND FOCO CE PeAd P c FCING1 Chemische ingenieurstechnieken 1 3 FCING1 DkJo S/M e Totaal Aantal Opleid.Ond. -- Aantal examens Totaal aantal contacturen Gemidd. aantal contacturen / week ECTS-punten / semester Aantal creditattesten KO: Kennisoverdracht ; BKV: Begeleide kennisverwerking; L : Lab(o) Contract: e: examencontract is mogelijk; c: geen examencontract mogelijk (*) Keuze uit FINGM1A of FINGM1B Ex: P: permanente evaluatie ; L: lab(o)-examen ; S: schriftelijk examen ; M: mondeling examen OO: Opleidingsonderdeel --- OD: indien J: overdracht punten deelvak mogelijk 26

28 2ABA-EA-ICT Stpt OO Code doo OO Naam OO/dOO Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L Coörd. Verantw. Semester 1 Semester 2 Contract OD Stpt/dOO FCHE2 Chemie 2 3 FCHE2 MeMy S/P c Punt/dOO Punten/OO FWIS2 Numerieke Wiskunde en statistiek 4 FWIS2 VnGi S/P/M e FDIGE1 Digitale Elektronica 1 3 FDIGE1 SmDi S/P c FINF2 Informatica 2 3 FINF2 AeKr S/P e FFYS2 Fysica2 3 FFYS2 WouSt S e FFLUI Fluïdomechanica 3 FFLUI BaBr S/P/M c FTHE Thermodynamica 3 FTHE DeWi S/P/M c FOCO2 Onderzoek en communicatie 2 3 FOCO2 LeNa P c FSTVO1 Sterkteleer en vormgeving 1 6 SchPi e 60 Sterkteleer 1 FSTER1 SchPi S J 4 40 Vormgevingstechnieken 1 FVORM1 ThJo S J 2 20 FINGM1A Ingenieur & maatschappij 1A (*) 3 FINGM1A LeSy S 3 30 e FINGM1B Ingenieur & Maatschappij 1B (*) 3 FINGM1B ValSt P e Elektronica FSIGNS Signalen en Systemen 3 FSIGNS BaJo S e FMPELO Materialen & Processen in de elektronica 3 FMPELO GeJa M 3 24 e FMICELO Micro-elektronica 3 FMICELO ThRo S/P/M c FOCO_EA O & C DSP2 - Elektronica 3 FOCO_EA ThRo P 3 24 c FINF3 Informatica 3 3 FINF3 AeKr S/P e FELO2 Analoge Elektronica 2 6 FELO2 ThRo S/P/M c FINSTR Instrumentatie en automatisering 5 FINSTR ThRo S/P/M c Totaal Aantal Opleid.Ond. -- Aantal examens Totaal aantal contacturen Gemidd. aantal contacturen / week ECTS-punten / semester Aantal creditattesten KO: Kennisoverdracht ; BKV: Begeleide kennisverwerking; L : Lab(o) Contract: e: examencontract is mogelijk; c: geen examencontract mogelijk (*) Keuze uit FINGM1A of FINGM1B Ex: P: permanente evaluatie ; L: lab(o)-examen ; S: schriftelijk examen ; M: mondeling examen OO: Opleidingsonderdeel --- OD: indien J: overdracht punten deelvak mogelijk 27

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding Logopedie en Audiologie Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 1 Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleidingen Biologische Wetenschappen Biomedical Sciences Chemische Wetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Health Sciences Natuurwetenschappen en Bedrijf Neurowetenschappen

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma -- 8 11 12 1 17 19 21 2 2 28 0 2 8 2 8 0 8 0 2 8 70 7 77 79 82 8 87 90 9 9 98 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Een masterdiploma als

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie