Beste student. We wensen je veel succes bij je verdere studieloopbaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste student. We wensen je veel succes bij je verdere studieloopbaan."

Transcriptie

1

2 Beste student In december 2008 sloten de Limburgse en de Leuvense associatie een belangrijk samenwerkingsakkoord. Een van de eerste realisaties daarvan is de gezamenlijke opleiding tot industrieel ingenieur die de XIOS Hogeschool Limburg (XIOS) en de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) aanbieden. Sinds het academiejaar begin je als student je opleiding binnen FI² wat staat voor: Faculteit Industrieel Ingenieur. We geloven voor de volle honderd procent in deze associatieoverschrijdende samenwerking. Ondersteund door de Universiteit Hasselt en de K.U.Leuven bieden XIOS en KHLim één gezamenlijke ingenieursopleiding aan waarin de wetenschappelijke expertisedomeinen en specialisaties van de instellingen elkaar onderling zullen versterken. 1+1 is immers meer dan 2. De intense samenwerking, de stevige wetenschappelijke onderzoeksbasis en de verwevenheid van het onderwijs met dit onderzoek garanderen een kwalitatief hoogstaande ingenieursopleiding in Limburg, en dragen bij tot de reputatie ervan, zowel in Vlaanderen als internationaal. Als je in Limburg industrieel ingenieur wil worden, kan je uit een breed gamma van acht afstudeerrichtingen kiezen: biochemie, bouwkunde, chemie, elektronica-ict, elektromechanica, elektrotechniek, nucleaire technologie en verpakkingstechnologie. Het eerste gedeelte van het programma (de eerste 94 studiepunten) is gemeenschappelijk voor alle industrieel ingenieurs; daarna heb je rechtstreeks toegang tot de verschillende afstudeerrichtingen. De ingenieursopleiding heeft ook een uitgesproken pluralistisch karakter: de instellingen werken samen met respect voor ieders levensbeschouwelijke eigenheid. Studenten van de bachelor industriële wetenschappen - ongeacht of ze zich inschrijven aan XIOS of aan de KHLim - volgen hetzelfde programma, krijgen les van dezelfde docenten en gebruiken dezelfde cursussen en handboeken. Als je afstudeert, krijg je een diploma dat gezamenlijk wordt afgeleverd door XIOS en KHLim. We wensen je veel succes bij je verdere studieloopbaan. Myriam Lynen departementshoofd IWT KHLim Roos Peeters departementshoofd TIW XIOS Dirk Franco algemeen directeur XIOS Willy Indeherberge algemeen directeur KHLim

3 Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen en termen 3 Organisatie van FI² 6 Academische kalender 9 Doorstromingstabel 10 Studietabellen 11 Algemeen 12 Bouwkunde 13 Chemie 14 Biochemie 15 Elektromechanica 16 Elektrotechniek 17 Elektronica-ICT 18 Nucleaire technologie 19 Verpakkingstechnologie 20 Algemene informatie 21 Onderwijs 21 Examens 22 Vakkentabel 1,2 & 3 aba 24 Competenties 42 ECTS-fiches 54 Bijlage 1: ECTS-fiches 1 aba Bijlage 2: ECTS-fiches 2 aba Bijlage 3: ECTS-fiches 3 aba 2

4 Gebruikte afkortingen en termen Afkorting instellingen KHLim K.U.Leuven UHasselt XIOS Term voluit Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Universiteit Leuven Universiteit Hasselt XIOS Hogeschool Limburg: expertisecentrum voor Innovatie, Industrie, Onderwijs, Onderzoek en Samenleving Afkorting Term voluit aba AC AWC BKV: O, L Coörd. Verantw. doo ECTS FI² academisch gerichte bachelorsopleiding academische competentie afstudeerrichting academisch wetenschappelijke competentie begeleide kennisverwerking coördinerende verantwoordelijke deelopleidingsonderdeel European Credit Transfer System Faculteit Industrieel Ingenieur graad Verduidelijking bachelorsopleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs en hebben een studieomvang van 180 studiepunten de Academische Competenties voor een academische bachelor en master die vastgelegd werden door de decreethouder een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang van ten minste 30 studiepunten de Academische Wetenschappelijke Competenties voor een academische bachelor en master die vastgelegd werden door de decreethouder contacturen waarbij de activiteiten van de studenten centraal staan, dit omvat oefeningen (O) en lab-labo (L) indien meerdere personeelsleden betrokken zijn bij de onderwijsactiviteiten van één opleidingsonderdeel wordt er één coördinerende verantwoordelijke aangeduid een deel van een opleidingsonderdeel van minimum 1 studiepunt De studiebelasting wordt uitgedrukt met het internationale ECTS-systeem waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. Een studiejaar komt overeen met 60 studiepunten. de gezamenlijke opleiding tot industrieel ingenieur die de XIOS Hogeschool Limburg en de Katholieke Hogeschool Limburg aanbieden de aanduiding van bachelor, master of doctor verleend op het einde van een opleiding c.q. na promotie met de uitreiking van een diploma 3

5 HT IWT KO L M MA OD OO(D) P S SBU SEM SP STP STPT halftijds programma Industriële Wetenschappen en Techologie kennisoverdracht (theorie) kwalificatie van een graad lab examen mondeling examen mastersopleiding overdracht opleidingsonderdeel permanente evaluatie schriftelijk examen studiebelastingsuren semester studiepunten een deel van een opleidingsprogramma van een structureel programmadeel (studiejaar) met een studieomvang van ten minste 27 en ten hoogste 33 studiepunten het departement van de KHLim waartoe de opleiding tot industrieel ingenieur behoort die contacturen waarbij de activiteiten van de docent centraal staat de toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding of voor wat de graad van doctor betreft, naar een vakgebied het betreft een vaardigheidstoets die nagaat of de student over bepaalde vaardigheden beschikt of bepaalde handelingen kan uitvoeren mondeling examen met schriftelijke voorbereiding of voorbereiding op digitale wijze sluit aan bij een academisch gerichte bachelorsopleiding en is zelf academisch gericht, met studieomvang van minimum 60 studiepunten overdracht van het behaalde cijfer naar een tweede examenperiode of bisjaar toe een deel van een opleiding binnen een bepaald structureel programmadeel (studiejaar), dat bestaat uit bepaalde onderwijsactiviteiten en bijbehorende studieactiviteit, en dat eindigt met een examen (omvat minimum 3 studiepunten) permanent evalueren betekent systematisch evalueren tijdens het onderwijsleerproces, dus niet tijdens de examenperiode volledig schriftelijk examen desgevallend op digitale wijze afgenomen ieder structureel programmadeel (studiejaar) bevat een samenhangend geheel van ten minste en ten hoogste uren onderwijs of andere studieactiviteiten. Dit noemt men de studiebelastingsuren of SBU een periode van 13 lesweken met daaropvolgend een examenreeks van 3 weken een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren (SBU) voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studie-omvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt 4

6 TIW TR WC ZS structureel programmadeel / opleidingsfase Toegepaste Ingenieurswetenschappen trimester wetenschappelijke competentie zelfstudie wat tot voor kort een studiejaar werd genoemd wordt binnen de BaMastructuur een structureel programmadeel genoemd (van 60 studiepunten) het departement van XIOS waartoe de opleiding tot industrieel ingenieur behoort een periode van 9 of 10 lesweken met daaropvolgend een examenreeks van 2 of 3 weken de Wetenschappelijke Competenties voor een academische bachelor en master die vastgelegd werden door de decreethouder het ingeschat aantal uren dat de student nog nodig heeft om zelfstandig te studeren, oefeningen te maken, examens voor te bereiden, etc. 5

7 Organisatie van FI² In de associatieoverschrijdende samenwerking ondersteund door de Universiteit Hasselt (UHasselt) en de K.U.Leuven zullen XIOS en KHLim één gezamenlijke ingenieursopleiding aanbieden onder de naam Faculteit Industrieel Ingenieur: FI². Deze pagina schets de organisatie van deze faculteit. (www.fi2.be) Instellingen KHLim (Katholieke Hogeschool Limburg) Departement IWT Universitaire Campus Agoralaan Gebouw B, 3590 Diepenbeek tel XIOS Hogeschool Limburg Departement TIW Universitaire Campus Agoralaan Gebouw H, 3590 Diepenbeek tel Gezamenlijk faculteitsbestuur Industriële Ingenieurswetenschappen Voorzitter: Marc D'Olieslaeger (UHasselt) Ondervoorzitter: Kris Willems (plv. Greet Langie) Vertegenwoordiger KHLim: Willy Indeherberge Myriam Lynen Johan Baeten Vertegenwoordigers XIOS: Dirk Franco Roos Peeters Ronald Thoelen Vertegenwoordiger UHasselt: Nicole Dekelver Onderwijsmanagementteams (OMT) OMT Bachelor Co-voorzitters: Els Goignard en Kris Aerts Vanuit de eerste 90 studiepunten: KHLim/KU Leuven XIOS/UHasselt: Maarten De Munck Kris Aerts Adèle Peeters Els Wieërs Giovanni Vanroelen Els Goignard Vanuit de afstudeerrichtingen (voorzitters OMT s Masters): KHLim/KU Leuven: Johan Baeten Leen Braeken Myriam Meyers NN (energie) XIOS/UHasselt: Ronald Thoelen Mieke Buntinx Wouter Schroeyers NN (bouwkunde) OMT Master Elektromechanica Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: Johan Baeten Johan Baeten John Bijnens Michaël Daenen Wim Deferme 6

8 OMT Master Elektronica-ICT Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: OMT Master Chemie Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: Ronald Thoelen Nele Mentens Kris Aerts Ronald Thoelen Ward De Ceuninck Leen Braeken Leen Braeken Myriam Lynen Jozefien De Keyzer Mieke Buntinx OMT Master Verpakkingstechnolofie Voorzitter: Mieke Buntinx KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: Bert Van Bael Roos Peeters Nadia Lepot Mieke Buntinx OMT Master Nucleaire Technologie Voorzitter: Wouters Schroeyers KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: OMT Master Biochemie Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: OMT Master Energie Voorzitter: KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: Kristel Snigowski Wouter Schroeyers Herwig Janssens Robert Carleer Myriam Meyers Leen Thomassen Etienne Van Hoof Myriam Meyers Wanda Guedens Johan Baeten Johan Baeten Geert Vandensande Jeroen Lievens Michaël Daenen OMT Master Bouwkunde (voorlopige samenstelling in afwachting van nieuwe docenten bouwkunde) Voorzitter: a.i. Marc D Olieslaeger KHLim/KU Leuven: XIOS/UHasselt: NN Marc Van Moorsel Griet Verbeeck Marc D Olieslaeger Karine Evers Stef Maas 7

9 Examencommissie Voorzitter: Secretaris: Vertegenwoordigers KHLim: Vertegenwoordigers XIOS: Jaarcoördinatoren Jaarcoördinator KHLim: Jaarcoördinator XIOS: Ombudspersonen Onderwijs/examen-ombuds XIOS: Onderwijsombuds KHLim: Examenombuds KHLim: Ombudspersoon UHasselt: Myriam Lynen Roos Peeters Kris Aerts Johan Baeten Lieve Lemmens Evers Karine Lepot Nadia Wieërs Els Adèle Peeters Els Goignard Kathleen Bovin Adèle Peeters Martine Peetermans Marc Smeyers 8

10 Academische kalender Een academische kalender geeft een overzicht over de spreiding van de onderwijsactiviteiten, de examens en vakantieweken in het academiejaar. De eerste kalender geeft een overzicht per week, in de volgende kalender is een dagplanning weergegeven. Onderwijsactiviteiten tijdens de weken (trimestersysteem) 1 ABA FI² Onderwijsactiviteiten tijdens de weken (semestersysteem) 2 en 3 ABA FI² De week van maandag: september september oktober oktober oktober oktober 2012 Herfstvakantie Herfstvakantie 29 oktober november november november november 2012 EXAMEN december 2012 EXAMEN december december 2012 Kerstvakantie Kerstvakantie 24 december 2012 Kerstvakantie Kerstvakantie 31 december Blokweek 07 januari EXAMEN 14 januari EXAMEN 21 januari EXAMEN 28 januari februari 2013 Krokusvakantie Krokusvakantie 11 februari februari 2013ri februari maart 2013 EXAMEN 5 11 maart 2013 EXAMEN 6 18 maart maart 2013 Paasvakantie Paasvakantie 01 april 2013 Paasvakantie Paasvakantie 08 april april april april mei mei mei Blokweek 27 mei EXAMEN 03 juni 2013 EXAMEN EXAMEN 10 juni 2013 EXAMEN EXAMEN 17 juni 2013 EXAMEN, deliberatie, EXAMEN, deliberatie, 24 juni 2013 proclamatie proclamatie Zomervakantie (7 weken) Zomervakantie (7 weken) 01 juli 2013 EXAMEN (2e periode) EXAMEN (2e periode) 19 augustus 2013 EXAMEN (2e periode) EXAMEN (2e periode) 26 augustus 2013 EXAMEN (2e periode) EXAMEN (2e periode) 02 september 2013 EXAMEN deliberatie, proclamatie (2 e periode) EXAMEN deliberatie, proclamatie (2 e periode) 09 september

11 10

12 Studietabellen Een studietabel geeft een overzicht van de opleidingsonderdelen (OOD) die aan bod komen in de bachelor en master industriële wetenschappen en de hieraan gekoppelde studiepunten (stpt). Het eerste gedeelte van het programma van de ingenieursopleiding (de eerste 94 studiepunten) is gemeenschappelijk voor alle industrieel ingenieurs; daarna is er rechtstreeks toegang tot de verschillende afstudeerrichtingen. In de eerste tabel op de volgende bladzijde (bachelor in de industriële wetenschappen: algemeen) wordt dit programma weergegeven. Op de volgende bladzijden komen de studietabellen van de verschillende afstudeerrichtingen binnen de bacheloropleiding achtereenvolgens aan bod: o Bouwkunde o Chemie o Biochemie o Elektromechanica o Elektrotechniek o Elektronica-ICT o Nucleaire Technologie o Verpakkingstechnologie Naast een opsomming van de opleidingsonderdelen en het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel, worden ook de leerlijnen weergegeven. Een leerlijn is een opeenvolging van een aantal opleidingsonderdelen die ervoor zorgen dat de studenten stapsgewijs hun kennis uitbreiden, gaande van inleidend over uitdiepend tot gespecialiseerd. Deze leerlijnen worden in de tabellen horizontaal weergegeven. In deel 2 van de studiegids wordt elk opleidingsonderdeel van 1 aba, 2aba en 3 aba in detail weergegeven. In deze zogenaamde ECTS-fiches staan ondermeer de inhoud, het aantal uren les, de beoordelingscriteria, de werkvormen, de examenvormen, neergeschreven per (deel)opleidingsonderdeel. Volgende afkortingen worden gehanteerd in de studietabellen: aba = academisch gerichte bachelor OOD = opleidingsonderdeel stpt = studiepunten 1 studiepunt = 25-30u studietijd (contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen) stpt gem = studiepunt gemeenschappelijk stpt afst = studiepunt afstudeerrichting 11

13 Algemeen Bachelor industriële wetenschappen: algemeen 12

14 Bouwkunde Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting bouwkunde (BK) Master industriële wetenschappen: bouwkunde (BK) 13

15 Chemie Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting chemie: focus chemie (CE) Master industriële wetenschappen: chemie (CE) 14

16 Biochemie Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting chemie: focus biochemie (BIO) Master industriële wetenschappen: biochemie (BIO) 15

17 Elektromechanica Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting elektromechanica: focus elektromechanica (EM) en elektrotechniek (EL) Master industriële wetenschappen: elektromechanica (EM) 16

18 Elektrotechniek Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting elektromechanica: focus elektromechanica (EM) en elektrotechniek (EL) Master industriële wetenschappen: elektrotechniek (EL): afstudeerrichtingen elektrotechniek (EL) en automatisering (AUT) 17

19 Elektronica-ICT Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting elektronica-ict Master industriële wetenschappen: elektronica-ict 18

20 Nucleaire technologie Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting nucleaire technologie: focus nucleaire wetenschappen (NU) en milieuwetenschappen (MI) Master industriële wetenschappen: nucleaire technologie: afstudeerrichtingen milieutechnologie en radiochemie (MTRC), medischnucleaire technieken (MNT), nucleaire technieken (NTk) 19

21 Verpakkingstechnologie Bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting verpakkingstechnologie (VT) Master industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie (VT) 20

22 Algemene informatie Deze paragraaf geeft de algemene informatie betreffende de organisatie van het onderwijs, de geldende regels bij examens en de aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement (OER) weer. Het volledige OER is terug te vinden op de website van FI² en omvat de onderwijsregeling, de examenregeling en de rechtspositie. Onderwijs De vakkentabel vermeldt de onderwijsvorm met de code KO of BKV welke respectievelijk staan voor kennisoverdracht (theorie) en begeleide kennisverwerking (oefeningen en lab). Dit geeft een administratieve indicatie van de werkvorm naar benodigde ruimtes en groepsgroottes. Heel wat theorielessen omvatten echter ook oefeningen. Heel wat labzittingen zijn mogelijk zelfstandig uit te voeren projecten. Enkel de ECTS-fiche geeft de volledige beschrijving van de werkvorm die van toepassing is voor het betreffend vak. Deeloverdrachten - Inschrijving De student schrijft zich steeds in voor alle studiepunten van het volledige opleidingsonderdeel ongeacht de reeds behaalde deeloverdrachten. Het gehele pakket, inclusief de studiepunten van de deeloverdrachten, wordt afgetrokken van het leerkrediet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van contacturen: kennisoverdracht en begeleide kennisverwerking. Bij kennisoverdracht (KO - theorie) staan de activiteiten van de docent centraal. Bij begeleide kennisverwerking (BKV) staan de activiteiten van de studenten centraal. Hier kan het gaan om verschillende soorten van coöperatief leren zoals groepswerk, projecten, of om het individueel werken aan oefeningen tijdens werkcolleges. Voor elk (deel)opleidingsonderdeel vermeldt de ECTS-fiche de contacturen van elk type. De totaal benodigde studietijd wordt vervolledigd met zelfstudie (ZS). Elk voltijds jaarprogramma omvat 60 studiepunten, die verdeeld worden over de verschillende opleidingsonderdelen volgens het aantal studie-uren dat aan een opleidingsonderdeel wordt besteed. In dit aantal studie-uren zijn zowel de contacturen (kennisoverdracht en begeleide kennisverwerking) als een schatting van de te verwachten zelfstudietijd (verwerking en instudering van de leerstof) begrepen. Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 studie-uren, wat per studiejaar (structureel programmadeel) tot een totaal aantal studie-uren van 1500 tot 1800 leidt. Deze studiepunten bepalen tevens de verdeling van de te behalen punten bij de evaluaties, m.a.w. het gewicht dat elk opleidingsonderdeel meekrijgt. De studiepunten, aan elk opleidingsonderdeel toegekend, staan vermeld in de programmatabellen en op de ECTS-fiches. Een structureel programmadeel (jaarprogramma) kan opgedeeld worden in drie periodes of trimesters of twee periodes of semesters. Elke periode wordt afgesloten met een examenreeks van minimum twee weken. Deze examens maken deel uit van de eerste examenperiode. Na de zomervakantie wordt de tweede examenperiode ingericht. Voor 1 aba is gekozen in trimesters te werken. De eerste examenperiode omvat bijgevolg drie examenreeksen. Op deze wijze wordt de examendruk gespreid. Vanaf 2 aba wordt gewerkt met het semestersysteem. De eerste examenperiode omvat hier dus slechts 2 examenreeksen. 21

23 Examens Deze paragraaf geeft een aantal algemeen gehanteerde regels als aanvulling op de bepalingen uit het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Deze informatie is ook terug te vinden op de website: Onder een examen wordt verstaan: elke evaluatievorm die nagaat in welke mate de student de beoogde competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, bereikt heeft. Examenvorm De vakkentabel vermeldt de examenvorm met de code P, L, S of M welke respectievelijk staan voor permanente evaluatie, labexamen, schriftelijk examen of mondeling examen (met schriftelijke voorbereiding). Mengvormen van deze vier komen eveneens voor. Enkel de ECTS-fiche geeft de volledige beschrijving van de examenvorm die van toepassing is voor het betreffend opleidingsonderdeel. Elk examen, schriftelijk of mondeling, voldoet aan de algemeen geldende criteria o.m. inzake betrouwbaarheid (nauwkeurigheid van het toetsinstrument) en validiteit (de mate waarin de toets aan zijn doel beantwoordt). 1. volledig schriftelijk examen desgevallend op digitale wijze afgenomen. Het examen bestaat uit gesloten en/of open vragen, multiple choice,. 2. mondeling examen met schriftelijke voorbereiding of voorbereiding op digitale wijze. Het examen bestaat uit open vragen. 3. permanente evaluatie: permanent evalueren betekent systematisch evalueren tijdens het onderwijsleerproces, dus niet tijdens de examenperiode. Het evalueren is m.a.w. geïntegreerd in het leerproces. De vorm van de permanente evaluatie sluit aan bij de opdrachten of taken die de studenten maken en dus bij het concept begeleide kennisverwerking. 4. lab examen: het betreft een vaardigheidstoets die nagaat of de student over bepaalde vaardigheden beschikt of bepaalde handelingen kan uitvoeren. 5. vervangend examen: examen ter vervanging van een permanente evaluatie. De mogelijkheid van een vervangend examen is niet steeds voorzien. Deze examenvorm kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden voorkomen bijvoorbeeld in het geval van herkansing voor een opleidingsonderdeel waarvoor enkel permanente evaluatie voorzien is. De ECTS-fiche geeft de concrete mogelijkheden van elk OO aan. Alle genoemde evaluatievormen, behalve de permanente evaluatie, hebben betrekking op examens afgenomen gedurende de voorziene examenweken. Labzittingen verplicht Deelname aan de labzittingen en practica is verplicht. Bij gewettigde afwezigheid kan de docent een inhaallab organiseren of een vervangopdracht aan de student opleggen. Het is echter aan de student om de afwezigheid tijdig aan de docent kenbaar te maken en naar een oplossing te vragen. Uitzonderingen staan vermeld in de ECTS-fiches. Tweede examenkans In principe heeft de student recht op twee examenkansen voor elk opleidingsonderdeel. De eerste examenkans ligt in de examenperiode na elke trimester (1 aba) of semester (2 en 3 aba), de tweede ligt in de augustus/september-examenperiode. Voor sommige opleidingsonderdelen (hetzij vakken of delen van de vakken) is er geen tweede examenkans mogelijk. Indien dit van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld in de ECTS-fiche. 22

24 Niet afleggen / Afwezig Afwezigheid op een examen, het niet afleggen van een examen (blanco) of het niet uitvoeren van een opdracht, welke deel uitmaakt van de evaluatie, resulteert in de quotering Niet Afgelegd. Dit heeft geen invloed op de deeloverdrachten voor de andere deelopleidingsonderdelen binnen het samengesteld opleidingsonderdeel. Wel verliest de student hierdoor de mogelijkheid dit opleidingsonderdeel in zijn tolerantiekrediet op te nemen. Examenombuds Studenten beschikken over ombudsen als aanspreekpunt (één op elke locatie). Voor onrechtmatigheden bij examens is dit de examenombuds. Ombudsen worden ad valvas bekendgemaakt. Voor meer informatie verwijzen we naar het onderwijs- en examenreglement. 23

25 Vakkentabellen 1, 2 en 3 aba Op de volgende pagina s staan de vakkentabellen voor het eerste, tweede en derde jaar Academische Bachelor in de Industriële Wetenschappen. Dit is telkens een tabel waarin per opleidingsonderdeel de specifieke kenmerken staan. Volgend voorbeeld illustreert hoe de tabellen gelezen moeten worden. Opleidingsonderdeel Chemie 1 (code FCHE1) 8 studiepunten (stpt) bestaat uit twee deelopleidingsonderdelen (doo): Chemie 1_1 (FCHE1_1) en Chemie 1_2 (FCHE1_1). Chemie 1_1 4 studiepunten De lessen en het examen staan geprogrammeerd in de eerste trimester, volgens de verdeling: 18u begeleide kennisverwerking (BKV); 9u lab (L). Er is een schriftelijk examen (S) voorzien voor BKV op het einde van trimester 1. Het lab wordt gequoteerd via permanente evaluatie (P). Chemie 1_2 4 studiepunten De lessen en het examen staan geprogrammeerd in de tweede trimester, volgens de verdeling: 18u begeleide kennisverwerking (BKV); 12u lab (L). Er is een schriftelijk examen (S) voorzien voor BKV op het einde van trimester 2. Het lab wordt gequoteerd via permanente evaluatie (P). Helemaal rechts in de tabel staat nog het volgende: o Het is mogelijk om voor Chemie 1 in te schrijven via een examencontract (e); o Er kan voor beide doo een overdracht (OD) bekomen worden door de aanduiding J (ja). o Het aantal studiepunten per doo is 4, wat overeenkomt met 40 punten voor dat doo. o Voor het totale OO Chemie 1 geeft dit 80 punten. Onderaan in de tabel worden nog een aantal totalen gegeven en afkortingen verduidelijkt. Goed om weten is nog het volgende: hoewel er in de eerste trimester 7 doo geprogrammeerd zijn, staan er slechts 4 examens geprogrammeerd op het einde van dat trimester nl. van de doo Chemie1_1, Analyse 1, Elektriciteit 1_1 en Mechanica 1_1. De andere 3 doo worden permanent beoordeeld, hier wordt dus geen examen van afgenomen in de examenperiode. 24

26 1ABA Stpt OO Code doo Coörd. Verantw. Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 OO Naam OO/dOO Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L FCHE1 Chemie 1 8 c 80 Chemie1_1 FCHE1_1 ThLe S/P J 4 40 Chemie1_ 2 FCHE1_2 ThLe S/P J 4 40 Differentiatie chemie (4,5) (4,5) FWIS1 Analyse 8 e 80 Analyse1 FWIS1_1 VnGi S ,5 J 4 40 Analyse2 FWIS1_2 VnGi S ,5 J 4 40 Differentiatie wiskunde (9) FALG1 Algebra en matlab 3 FALG1 VnGi S/P e matlab 8 FINF1 Informatica1 3 FINF1 AeKr P S/P e FELO1 Analoge elektronica 3 FELO1 ThRo S/P c FELI1 Elektriciteit1 6 c 60 Elektriciteit1_1 FELI1_1 DaMi S 3 13,5 16 J 3 30 Elektriciteit1_2 FELI1_2 DaMi S/P J 3 30 FFYS1 Fysica 1 5 FFYS1 WiEl S/P c FMEC1 Mechanica1 8 c 80 Mechanica1_1 FMEC1_1 DmuMa S 4 13,5 22,5 J 4 40 Mechanica1_2 FMEC1_2 DmuMa S/P J 4 40 FOCO1 Onderzoek en communicatie 1 6 FOCO1 DiHa P P P 2 18 c FMAT1 Materiaalkunde1 3 FMAT1 ScWo S/P c FGON1 Grafisch Ontwerpen/CAD1 4 FGON1 ThJo P 2 18 P 1 18 P 1 18 e FECO1 Algemene Economie 3 FECO1 VaMy S 3 13,5 13,5 e Totaal ,5 105, Aantal Opleid.Ond./Examens Contacturen per trim en gem per week Gemidd. Contacturen per week/jaar , , ,6 22 ECTS-punten/trimester aantal creditattesten KO: Kennisoverdracht ; BKV: Begeleide kennisverwerking; L : Lab(o) --- Contract: e: examencontract is mogelijk; c: geen examencontract mogelijk Ex: P: permanente evaluatie ; L: lab(o)-examen ; S: schriftelijk examen ; M: mondeling examen OO.: Opleidingsonderdeel --- OD: indien J: overdracht punten deelvak mogelijk Contract OD Stpt/dOO Punt/dOO Punten/OO 25

27 2ABA-CE Stpt OO Code doo OO Naam OO/dOO Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L Coörd. Verantw. Semester 1 Semester 2 Contract OD Stpt/dOO FCHE2 Chemie 2 3 FCHE2 MeMy S/P c Punt/dOO Punten/OO FWIS2 Numerieke Wiskunde en statistiek 4 FWIS2 VnGi S/P/M e FDIGE1 Digitale Elektronica 1 3 FDIGE1 SmDi S/P c FINF2 Informatica 2 3 FINF2 AeKr S/P e FFYS2 Fysica2 3 FFYS2 Wou St S e FFLUI Fluïdomechanica 3 FFLUI BaBr S/P/M c FTHE Thermodynamica 3 FTHE DeWi S/P/M c FOCO2 Onderzoek en communicatie 2 3 FOCO2 LeNa P c FSTVO1 Sterkteleer en vormgeving 1 6 SchPi e 60 Sterkteleer 1 FSTER1 SchPi S J 4 40 Vormgevingstechnieken 1 FVORM1 ThJo S J 2 20 FINGM1A Ingenieur & maatschappij 1A (*) 3 FINGM1A LeSy S 3 30 e FINGM1B Ingenieur & Maatschappij 1B (*) 3 FINGM1B ValSt P e Chemie FPCHE Industriële proceschemie 3 FPCHE LyMy M/P c FMAT2 Materiaalkunde 2 3 FMAT2 VaBe S/P/M c FANAL1 _CE Analytische Chemie 1 - CE 4 c 40 Volumetrie en gravimetrie FANAL1_1 PeAd S 3 24 J 3 30 Spectrofotometrische analyse FANAL1_2 VaEt S 1 12 J 1 10 FORG1_CE Organische Chemie 1 4 FORG1_CE VaEt S 4 36 c FBIOMO Biomoleculen 3 FBIOMO MeMy P/M c FCHEMLAB / FBOND FOCO CE Practicum chemie en basisonderzoeksvaardigheden 6 FCHEMLAB / FBOND FOCO CE PeAd P c FCING1 Chemische ingenieurstechnieken 1 3 FCING1 DkJo S/M e Totaal Aantal Opleid.Ond. -- Aantal examens Totaal aantal contacturen Gemidd. aantal contacturen / week ECTS-punten / semester Aantal creditattesten KO: Kennisoverdracht ; BKV: Begeleide kennisverwerking; L : Lab(o) Contract: e: examencontract is mogelijk; c: geen examencontract mogelijk (*) Keuze uit FINGM1A of FINGM1B Ex: P: permanente evaluatie ; L: lab(o)-examen ; S: schriftelijk examen ; M: mondeling examen OO: Opleidingsonderdeel --- OD: indien J: overdracht punten deelvak mogelijk 26

28 2ABA-EA-ICT Stpt OO Code doo OO Naam OO/dOO Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L Coörd. Verantw. Semester 1 Semester 2 Contract OD Stpt/dOO FCHE2 Chemie 2 3 FCHE2 MeMy S/P c Punt/dOO Punten/OO FWIS2 Numerieke Wiskunde en statistiek 4 FWIS2 VnGi S/P/M e FDIGE1 Digitale Elektronica 1 3 FDIGE1 SmDi S/P c FINF2 Informatica 2 3 FINF2 AeKr S/P e FFYS2 Fysica2 3 FFYS2 WouSt S e FFLUI Fluïdomechanica 3 FFLUI BaBr S/P/M c FTHE Thermodynamica 3 FTHE DeWi S/P/M c FOCO2 Onderzoek en communicatie 2 3 FOCO2 LeNa P c FSTVO1 Sterkteleer en vormgeving 1 6 SchPi e 60 Sterkteleer 1 FSTER1 SchPi S J 4 40 Vormgevingstechnieken 1 FVORM1 ThJo S J 2 20 FINGM1A Ingenieur & maatschappij 1A (*) 3 FINGM1A LeSy S 3 30 e FINGM1B Ingenieur & Maatschappij 1B (*) 3 FINGM1B ValSt P e Elektronica FSIGNS Signalen en Systemen 3 FSIGNS BaJo S e FMPELO Materialen & Processen in de elektronica 3 FMPELO GeJa M 3 24 e FMICELO Micro-elektronica 3 FMICELO ThRo S/P/M c FOCO_EA O & C DSP2 - Elektronica 3 FOCO_EA ThRo P 3 24 c FINF3 Informatica 3 3 FINF3 AeKr S/P e FELO2 Analoge Elektronica 2 6 FELO2 ThRo S/P/M c FINSTR Instrumentatie en automatisering 5 FINSTR ThRo S/P/M c Totaal Aantal Opleid.Ond. -- Aantal examens Totaal aantal contacturen Gemidd. aantal contacturen / week ECTS-punten / semester Aantal creditattesten KO: Kennisoverdracht ; BKV: Begeleide kennisverwerking; L : Lab(o) Contract: e: examencontract is mogelijk; c: geen examencontract mogelijk (*) Keuze uit FINGM1A of FINGM1B Ex: P: permanente evaluatie ; L: lab(o)-examen ; S: schriftelijk examen ; M: mondeling examen OO: Opleidingsonderdeel --- OD: indien J: overdracht punten deelvak mogelijk 27

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel 1. Master (MA) Algemeen deel FI²

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel 1. Master (MA) Algemeen deel FI² Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel 1 Algemeen deel Master (MA) Academiejaar 2012-2013 Inleiding

Nadere informatie

Beste student. We wensen je veel succes bij je verdere studieloopbaan.

Beste student. We wensen je veel succes bij je verdere studieloopbaan. Beste student In december 2008 sloten de Limburgse en de Leuvense associatie een belangrijk samenwerkingsakkoord. Een van de eerste realisaties daarvan is de gezamenlijke opleiding tot industrieel ingenieur

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

15/06/2015. Academiejaar 2014-2015 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER. Semester 2

15/06/2015. Academiejaar 2014-2015 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER. Semester 2 Academiejaar 014-0 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER Semester /06/0 ba ind. wet. chemie 3 ba ind. wet. chemie ma ind. wet. biochemie ma ind. wet. chemie opleidingsonderdelen industriële wetenschappen

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

Academische Bachelor (3ABA)

Academische Bachelor (3ABA) Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel 1 Algemeen deel Academische Bachelor (3ABA) Schakel

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

03/04/2017. Academiejaar Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER. Semester 2

03/04/2017. Academiejaar Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER. Semester 2 Academiejaar 2016-2017 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER Semester 2 03/04/2017 2 ba ind. wet. 3 ba ind. wet. ma ind. wet. opleidingsonderdelen industriële wetenschappen schakel ind. wet. BK

Nadere informatie

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur van professionele bachelor naar industrieel ingenieur Greet Langie, Verderstudeerbeurs 24 februari 2017 2 Ervaringen van (ex) schakelstudenten Film: interviews met schakelstudenten 3 Wat wil je te weten

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen Nieuwe dagopleiding sinds 01 01 Uniek in Vlaanderen Thomas More Kempen, Geel EM HBO5 luc.moonen@hik.be 1 Dagopleiding ook ism VDAB (OKOT-trajecten) Campus Geel Meer info: luc.moonen@hik.be ELEKTROMECHANICA

Nadere informatie

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 SCH-CE. Schakelprogramma Industriële Wetenschappen Chemie. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 SCH-CE. Schakelprogramma Industriële Wetenschappen Chemie. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel2 Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen SCH-CE

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20161020 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls schakel TW ELO sem 1 sem 2 Schakel ELO Algemene vakken Fysica (schakelprogramma) 1,5 0,5 0 5 Fysica 1,5 2 2 Fysica oef. 0,5 Wiskunde (schakelprogramma) 1 2 0 6 Wiskunde 1 1 1 Wiskunde oef. 2 2 2 Wiskunde

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Studiegids 2 aba - VT

Studiegids 2 aba - VT Studiegids 2 aba - VT 2ABA-VT Stpt d Coörd. Verantw. Semester 1 Semester 2. Naam./d Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L Contract OD Stpt/d FCHE2 Chemie 2 3 FCHE2 MeMy S/P 3 3 15 9 c 3 30 30 Punt/d Punten/

Nadere informatie

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN BIOCHEMIE BOUWKUNDE CHEMIE ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT ENERGIE! ren Uniek in Vlaande NUCLEAIRE TECHNOLOGIE! Uniek in

Nadere informatie

Extra informatie over de dagopleiding HBO5 Elektromechanica: Document 1: Voorstelling van de opleiding: allerlei info

Extra informatie over de dagopleiding HBO5 Elektromechanica: Document 1: Voorstelling van de opleiding: allerlei info Extra informatie over de dagopleiding HBO Elektromechanica: Document 1: Voorstelling van de opleiding: allerlei info Document : Jaarplanning dagopleiding Document : Lessenrooster (1-1) Document : Modeltraject

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

Aanvulling opleidingsbrochure. Master en Schakel in de industriële wetenschappen

Aanvulling opleidingsbrochure. Master en Schakel in de industriële wetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel Aanvulling opleidingsbrochure Master en Schakel in de industriële wetenschappen 1-1 WAAROM EEN MASTEROPLEIDING NA EEN PROFESSIONELE BACHELOR? Tijdens

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

Deeloverdrachten OVER het academiejaar - Technologiecampus De Nayer Academiejaar

Deeloverdrachten OVER het academiejaar - Technologiecampus De Nayer Academiejaar YI0555 Bedrijfskunde Economie YI0555 Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement YI0583 Biochemie YI6155 - Biochemie 1 (1s) YI0583 Biochemie YI6156 - Biochemie 2 (2s) YI0583 Biochemie YI6157 - Biochemie: laboratoria

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN Uniek in Vlaanderen! Uniek in Vlaanderen! BIOCHEMIE BOUWKUNDE CHEMIE ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT ENERGIE NUCLEAIRE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 SCH-EA-ICT. Schakelprogramma Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 SCH-EA-ICT. Schakelprogramma Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel2 Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen SCH-EA-ICT

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma Opleidingsprogramma 2013-2014 Instelling: Straat + nr.: Zeedijk 101 Gemeente + nr.: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 8400 Oostende Instellingsnr.: Studiegebied: IW&T Opleiding: Bachelor in de elektronica-ict

Nadere informatie

Niet-herkansbaar onderdee. Totaalpunt of deelpunt. Dovd binnen acjaar Dovd over acjaar

Niet-herkansbaar onderdee. Totaalpunt of deelpunt. Dovd binnen acjaar Dovd over acjaar YI0478 Meet- regel en stuurtechniek, laboratori Aj TOTAAL 1-20 YI0583 Biochemie (1011ABAcheBIO301) Aj TOTAAL 1-20 YI0583 Biochemie (1011ABAcheBIO301) Aj X OLA 01 YI6155 - Biochemie 1 (1s) 1-20 YI0583 Biochemie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar Bijlage goedgekeurd op POC PB NR

Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar Bijlage goedgekeurd op POC PB NR Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar 2015-2016 Bijlage goedgekeurd op POC PB NR 20150527 Deze bijlage beschrijft de minimale inschrijvingspakketten voor startende studenten, zoals aangegeven

Nadere informatie

3e jaar Academische Bachelor in de Industriële Wetenschappen in Nucleaire Technologie, focus Nucleaire Wetenschappen. Code doo. Verantw. Coörd.

3e jaar Academische Bachelor in de Industriële Wetenschappen in Nucleaire Technologie, focus Nucleaire Wetenschappen. Code doo. Verantw. Coörd. Studiegids 3 aba-nu 3e jaar Academische Bachelor in de Industriële Wetenschappen in Nucleaire Technologie, focus Nucleaire Wetenschappen 3ABA-NU Semester 1 Stpt d O.O. Naam O.O./ Vak Ex Stpt KO/BKV Lab

Nadere informatie

Stages in de watersector

Stages in de watersector Infobrochure Stages in de watersector Overzicht van stagemogelijkheden binnen de opleidingen aangeboden door de buitengewone leden van TNAV: a) HOGENT (professionele bachelor Chemie) b) Karel de Grote

Nadere informatie

Extra informatie over de dagopleiding HBO5 Elektromechanica

Extra informatie over de dagopleiding HBO5 Elektromechanica Campus Geel Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel 014 56 23 22 info@hik.be Extra informatie over de dagopleiding HBO5 Elektromechanica Document 1: Voorstelling van de opleiding met allerlei info Document 2: Jaarplanning

Nadere informatie

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster:

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster: Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk Studie-Cluster: Fysica (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) Bijgaand schema, opgesteld

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Professionele bachelor elektromechanica

Professionele bachelor elektromechanica 1ste jaar (semester 1 en 2) 1ste jaar - gemeenschappelijk traject "Een stevige basis" 2de jaar (semester 3 en 4) 2de jaar - gemeenschappelijk traject "Een technologiebad" 3de jaar (semester 5 en 6) Afstudeerrichting

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN Prof. bachelor Elektromechanica: 1ste jaar REG - OPO 1 Elektrotechnieken: OLA 1 Elektrotechnieken - 1 Schemalezen EM-1-JLWD7-00 1 Oefeningen in schemalezen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

2014-2015 Industriële ingenieurswetenschappen Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2014-2015 Industriële ingenieurswetenschappen Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2014-2015 Industriële ingenieurswetenschappen Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK WELKOM Welkom 1 Overstap

Nadere informatie

Informatiesessie Chemie studeren. KU Leuven

Informatiesessie Chemie studeren. KU Leuven Informatiesessie 2016-2017 Chemie studeren aan de Faculteit Wetenschappen KU Leuven Ununtrium, Ununpentium, Ununseptium, Ununoctium http://www.ptable.com/ http://www.rsc.org/chemistryworld/2016/01/new-elements-periodic-table-seventh-row-iupac

Nadere informatie

INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2017-2018 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INHOUD Welkom 1 Van secundair onderwijs naar universitair onderwijs 4 Bachelor en

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

1.1 Inleiding. Gehanteerde input. - referentiekaders van de opleidingen:

1.1 Inleiding. Gehanteerde input. - referentiekaders van de opleidingen: Uittreksel uit het visitatierapport iw: elektromechanica, 7 december 2009 Het domeinspecifieke referentiekader academisch gerichte bachelor Industriële wetenschappen: elektromechanica en de academisch

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011

Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011 Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching 1e jaars Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs Algemene chemie 1 Wiskunde 1 Project

Nadere informatie

Masteropleidingen industriële wetenschappen

Masteropleidingen industriële wetenschappen faculteit industriële ingenieurswetenschappen 2013-2014 Masteropleidingen industriële wetenschappen BOUWKUNDE BIOCHEMIE CHEMIE ELEKTRONICA-ICT ELEKTROMECHANICA ENERGIE! NUCLEAIRE TECHNOLOGIE Uniek in Vlaanderen!

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw;

Nadere informatie

Industrieel ingenieur worden op Technologiecampus Geel

Industrieel ingenieur worden op Technologiecampus Geel Industrieel ingenieur worden op Technologiecampus Geel Studie-aanbod en studiebegeleiding Geert Van Ham Onderwijsvoorzitter Technologiecampus Geel Inhoud Opleidingen industrieel ingenieur Opbouw opleidingen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

KHLim. Katholieke Hogeschool Limburg

KHLim. Katholieke Hogeschool Limburg KHLim Katholieke Hogeschool Limburg KHLim 1995, fusie van 9 katholieke hogescholen 6 departementen Media en Design Academie (master) Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen

Nadere informatie

Facultaire informatie Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (voltijds/deeltijds)

Facultaire informatie Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (voltijds/deeltijds) Facultaire informatie Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (voltijds/deeltijds) Taal : N Studiepunten : 180 Algemene informatie De studenten

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

H0J12A Bedrijfskunde 6 pt. 47,0 u. L. Gelders Bedrijfskunde 36,5 u. L. Gelders Bedrijfskunde: oefeningen en seminaries 10,5 u. L.

H0J12A Bedrijfskunde 6 pt. 47,0 u. L. Gelders Bedrijfskunde 36,5 u. L. Gelders Bedrijfskunde: oefeningen en seminaries 10,5 u. L. Facultaire informatie Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot de studies van burgerlijk scheikundig ingenieur is een diploma

Nadere informatie

ECTS-fiche HBO5 100 %

ECTS-fiche HBO5 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Thermodynamica Code 7366 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100 % aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen.

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen. code AHO-IND-IND 1/7 Klemtonen Industriële wetenschappen beoogt de verschillende aspecten van de techniek diepgaand theoretisch wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk te doorgronden. De klemtoon

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Versie 12-09-2011_Studiegids 2 pba elektromechanica_2011-2012 1. Professionele bachelor in de elektromechanica

Versie 12-09-2011_Studiegids 2 pba elektromechanica_2011-2012 1. Professionele bachelor in de elektromechanica Versie 12-09-2011_Studiegids 2 pba elektromechanica_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de elektromechanica afstudeerrichting automatisering afstudeerrichting elektromechanica afstudeerrichting

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Academiejaar 2008-2009 Programmagids Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Maatschappelijke vorming 4.0 1+2 Deeltijds (OA) Filosofie 0.0 2 Deeltijds

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis Opleiding Elektromechanica Code + officiële benaming van de module Da3 PLC2 Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba elektromechanica_2011-2012 1. Professionele bachelor in de elektromechanica

Versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba elektromechanica_2011-2012 1. Professionele bachelor in de elektromechanica Versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba elektromechanica_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de elektromechanica afstudeerrichting automatisering afstudeerrichting elektromechanica afstudeerrichting

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Studiegids 3 aba - EA-ICT

Studiegids 3 aba - EA-ICT Studiegids 3 aba - EA-ICT 3ABA-EA-ICT 3e jaar Academische Bachelor in de Industriële Wetenschappen in Elektronica-ICT Stpt d Naam /d Ex Stpt KO BKV L Ex Stpt KO BKV L Coörd. Verantw. Semester 1 Semester

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

LIJST VOOR STUDENTEN - Per vak, vaknummer en adres ombuds

LIJST VOOR STUDENTEN - Per vak, vaknummer en  adres ombuds LIJST VOOR STUDENTEN - Per vak, vaknummer en e-mailadres ombuds GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN VAN DE BACHELOR 1 H01A8A Algemene en technische scheikunde ombuds.studentenbegeleiding@eng.kuleuven.be 1 H01B0A

Nadere informatie