Agenda. Jaargang nr. 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2"

Transcriptie

1 Jaargang nr. 2 Schoolreisjes Alle schoolreisjes zijn gelukkig prima verlopen. Op de website kunt u onder het kopje, 'groepen' de verslagen en foto s van de verschillende groepen bekijken en lezen. Het schoolkamp was zelfs zo n succes, dat er tijdens de evaluatie naar voren kwam om het kamp niet eens in de twee jaar maar ieder jaar te houden. De schoolraad zal onderzoeken of dit haalbaar is. Agenda Oud papier oktober Groep 1 t/m 4 vrij t/m Herfstvakantie 15 en 17 oktober oudergesprekken 30 oktober Thema-avond SR: Hoe beleven kinderen het verkeer Oud papier november Volgende Bledsje Voorjaarsvakantie De juiste data voor de voorjaarsvakantie staan niet overal correct vermeld, vandaar even deze melding: deze vakantie is van zaterdag 22 februari t/m maandag 3 maart. Audit Om de kwaliteit op de diverse scholen van de Basis te waarborgen worden er op alle scholen dit jaar een tweetal audits afgenomen. Eerst wordt er een audit afgenomen op het gebied van zorg en begeleiding. Collega directeuren gaan de zorgstructuur bij ons op school onderzoeken en hier een verslag van maken met aanbevelingspunten. In november wordt de audit afgenomen bij ons op school. We zullen de ouders ook uitnodigen om hun mening over de zorg bij ons op school te geven middels een enquête. U ontvangt hiervan via de mail een uitnodiging om de enquête in te vullen. We vragen u dit zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk te doen, zodat wij als school een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de zorgstructuur bij ons op school. De verbeterpunten kunnen we dan weer als actiepunt opnemen in het volgende jaarplan. Scholing Het is in het onderwijs erg belangrijk dat je je als leerkracht blijft ontwikkelen middels scholing. Naast de teamscholingen volgen een aantal leerkrachten dit jaar individuele scholingen. Juf Nicole heeft net de opleiding voor intern begeleider afgerond. Juf Gelske is gestart met de opleiding voor rekencoördinator. In deze opleiding komen alle facetten van het rekenonderwijs aan de orde. Juf Mariëtte volgt een cursus voor lezen in groep 3. We willen de opbrengsten voor het vak lezen in groep 3 verbeteren. Gedurende deze cursus kijkt een specialist mee hoe we het leesonderwijs in groep 3 kunnen verbeteren. Juf Lysbeth volgt de opleiding audittraining II voor het kunnen afleggen van audits. De leerkrachten van de onderbouw volgen een opleiding voor de methode Onderbouwd. It Bledsje nieuwsbrief Albertine Agnes 1

2 Naast al deze scholingen worden er op het gebied van ICT diverse scholingen gevolgd, zoals werken met Snappet, Parnassys, digibord gebruik, gebruik ipads in de groep. Oudergesprekken De oudergesprekken worden gehouden op 15 en 17 oktober. Het zal gaan over het welbevinden van uw kind en niet over de resultaten. U heeft hier van de leerkrachten een uitnodiging voor ontvangen. Kinderboekenweek De Kinderboekenweek hebben we geopend met de hele school op woensdag 2 oktober. Het thema dit jaar is Sport en Spel met als motto 'Klaar voor de start!'. Ook dit jaar gaan we weer verschillende activiteiten rondom de Kinderboekenweek organiseren; er gaan groepen kennismaken met een auteur, er worden digibordlessen in de klassen gegeven en er worden diverse activiteiten in de klassen georganiseerd. Daarnaast hebben we van de bibliotheek diverse boeken te leen gekregen rondom dit thema. Behalve dat het erg leuk is om mee te doen voor onze kinderen, blijft het ontzettend belangrijk om veel te lezen! Ontruimingsoefening We hebben donderdag 26 september een ontruimingsoefening gehouden in samenwerking met de brandweer. In de hal was de brand uitgebroken en stond vol (echte)rook. Alle kinderen stonden vlot op het grasveld. Ook de peuters hebben meegedaan aan deze oefening. De brandweer heeft in alle groepen een gastles gegeven over de brandweer. Sommige kinderen wisten heel veel te vertellen over hoe je om moet gaan met brand en welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen. Pop in de school Afgelopen vrijdag zijn de groepen 5 en 6 o.l.v. Ateliers Majeur gestart met 'Pop in de school'. Gedurende blokken van vier weken krijgen de kinderen les in keyboard, zang, gitaar en drums. Daarna worden er bands gevormd en wordt er een eindpresentatie gegeven. LIO stagiaire Vanaf vandaag loopt Pascal Lamers LIO-stage bij ons op school in groep 8. Hij stelt zichzelf even voor hieronder: Aan de ouders en kinderen van de Albertine Agnesschool, Middels een stukje in de nieuwsbrief wil ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Pascal Lamers en ben woonachtig in Heerenveen. Met ingang van 8 oktober 2013 neem ik de helft van groep 7/8 over van Nicole Jaspers tot 15 maart Dit half jaar is voor mij mijn laatste stage, voordat ik mag afstuderen aan de pabo op de NHL in Leeuwarden. Ik heb enorm veel zin om deze rol te mogen vervullen en ben enthousiast over de mooie school waar ik de komende tijd in mag gaan werken. De dagen dat ik voor de klas sta zijn de maandag, dinsdag en vrijdag. De overige dagen is de groep bij Nicole. Heeft u nog vragen of wilt u even kennis maken met mij, komt u dan gerust even langs. Met vriendelijke groet, Pascal Lamers It Bledsje nieuwsbrief Albertine Agnes 2

3 Op maandag, dinsdag en vrijdag zullen de groepen 5,6,7 en 8 worden gesplitst. Meester Pascal staat voor groep 8, juf Nicole en juf Marjolein voor groep 7, juf Kristie voor groep 6 en juf Berrit en juf Anouk voor groep 5. Meester Pascal wordt begeleid door juf Nicole en juf Lysbeth. Nieuws uit de MR Gezocht: enthousiaste ouder voor in de Medezeggenschapsraad (MR) Als je het ook leuk lijkt om mee te denken over de toekomst van de Albertine Agnesschool en als ouder je jezelf erg betrokken voelt bij het reilen en zeilen op de school van jouw kind, dan is de schoolraad zeker iets voor jou. De schoolraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten en directie meedenkt en meepraat over de (toekomst) van onze school. De schoolraad op de Albertine Agnesschool bestaat uit MR-leden en Ouderraad (OR)-leden. Het woord zegt het eigenlijk al: een raad, die mee mag praten en denken om de school zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De leden waken over het gevoerde en het nog te voeren beleid op school. De MR-leden worden anders dan de OR-leden, gekozen door de ouders en hebben stemrecht. Na een periode van vier jaar de rol te hebben vervuld als voorzitter van de MR heeft zoals jullie mogelijk weten Martin Koopman zich niet herkiesbaar gesteld. Om deze reden zijn wij op zoek naar een ouder, die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de school en zich verkiesbaar wil stellen voor de MR. Er heeft zich op dit moment al één enthousiaste kandidaat aangemeld. Naast Martin Koopman zijn ook Gelske de Vries, Rolanda de Jager en Hester Walda lid van de MR. Hester Walda heeft net als Martin Koopman al 4 jaar in de MR gezeten, maar stelt zich herkiesbaar. Mocht je belangstelling hebben dan kun je dit kenbaar maken bij Hester Walda, Gelske de Vries of Rolanda de Jager Hopelijk tot snel, Schoolraad Albertine Agnesschool De Schoolraad bestaat uit leden van de MR en OR Medezeggenschapsraad (MR) : Hester Walda, Gelske de Vries en Rolanda de Jager Ouderraad (OR) : Marc Koperdraad, Joke Genee en Frans Kools Thema-avond MR De voormalige zakelijke ouderavond wordt vervangen door een themaavond. Tijdens deze avond wordt het financieel verslag en jaarverslag van de ouderraad besproken. Daarnaast zal er deze avond een thema centraal staan. Dit jaar wordt deze avond verzorgd door de verkeerscommissie. Onderwerp: Hoe beleven kinderen het verkeer. Datum: woensdag 30 oktober Speeltoestellen Het duikelrek is uit de grond gehaald, omdat het op de plek stond waar het amfitheater is geplaatst. Hierbij vragen we ouders die het duikelrek voor ons weer willen herplaatsen. U kunt zich opgeven bij juf Lysbeth. It Bledsje nieuwsbrief Albertine Agnes 3

4 Opvallend gedrag? Sommige kinderen gedragen zich anders dan andere. Als ze niet lekker in hun vel zitten kan hun gedrag meer aandacht vragen. Iets dat door de omgeving misschien ervaren wordt als lastig gedrag, kan voor het kind een uiting zijn van sociaal-emotionele problemen. Soms is dit duidelijk te zien: het kind heeft snel ruzie of is brutaal. In andere gevallen is het veel minder duidelijk. Dan is het kind stil, angstig en/of teruggetrokken. Het gedrag is vaak een antwoord op wat in een bepaalde situatie van hem of haar wordt gevraagd. Of het kind zich nu terugtrekt of reageert met agressie, in beide gevallen kunnen deze problemen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling. Voor dit soort gedrags- en sociaal-emotionele problemen zijn geen standaard oplossingen. Het is goed om het kind te begeleiden in zijn of haar sociale omgeving en het op praktische wijze te leren omgaan met de voor hem/haar moeilijke situatie. Een steun in de rug nodig? Ouders en scholen kunnen veel problemen zelf oplossen. Zo hebben veel scholen een programma voor de hele school voor sociaal-emotionele vaardigheden. Toch zijn er kinderen die daarnaast een extra steuntje in de rug behoeven. Timpaan Onderwijs organiseert de zorg rondom het kind, de ouders en/of de school snel, goed en laagdrempelig. Wij verzorgen Diverse groepsbehandelingen voor gedrag en/of individuele behandeling. Wij kijken wat het juist en het meest passend is voor je zoon/dochter zodat we met elkaar dat doen wat werkt voor het kind. 9 oktober 2013 gaan we van start met de groepsbehandeling sociaal krachtig! Wil je jouw zoon/dochter aanmelden voor deze groepsbehandeling? Neem contact op met: Timpaan Onderwijs, 'Juist omdat elke vraag een passend antwoord verdient'. Nynke Jonker-Wahle (088) of (06) It Bledsje nieuwsbrief Albertine Agnes 4

5 It Bledsje nieuwsbrief Albertine Agnes 5

6 Nieuwe leerlingen op school Levi de Vries Groep 1 Oud papier Er zal oud papier worden opgehaald op 8 oktober. Dhr. Westerhof (vader van Jente) en dhr. Westra (vader van Hidde en Mats) worden om uur bij school verwacht. De volgende keer is op 5 november. Dhr. Wever (vader van Manon) en dhr. Zeinstra (vader van Luca en Senna) worden om uur bij school verwacht. Van Omrin is een chauffeur met vrachtwagen aanwezig. Veiligheidsvestjes en schoenen liggen in school. Bij verhindering graag tijdig contact opnemen met Frans Kools (vader van Thijmen en Carlijn) telefoonnummer: De containers graag met de handgrepen naar de weg gegroepeerd neerzetten. Adressen oud papier schoolraad TSO Adres school contactpersoon: coördinatoren: voorzitter: Frans Kools Janette Wagenaar Martin Koopman tel Anna Holtrop tel Albertine Agnes Pr. Bernhardweg XC Oranjewoud It Bledsje nieuwsbrief Albertine Agnes 6

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2

Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2 OBS Kloosterveen, Dalton-onderwijs De Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: 0592 39 87 56 Email: post@obs-kloosterveen-assen.nl Website: www.obs-kloosterveen-assen.nl Jaargang 8 21 september 2011, nummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Intekenlijsten 10-minutengesprekken

Intekenlijsten 10-minutengesprekken Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2012 2013 Inhoud: 11 november 2012 Pagina 1: Digitale oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Informatieblad voor ouders en leerlingen. Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014. Juf Charlotte afwezig

Informatieblad voor ouders en leerlingen. Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014. Juf Charlotte afwezig Informatieblad voor ouders en leerlingen Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014 Agenda oktober Vrij. 3 inloop onderbouw Ma. 6 Dag van de leerkracht Ma. 6 inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige Ma. 6/7/8 juf

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015

Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015 Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015 Koningsdans en ontbijt De start was een beetje moeizaam, maar met alle kinderen van de school op het plein en veel ouders die nog even kwamen kijken hadden we

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Jaargang 14/ 15 Nr. 14 10 april 2015

Jaargang 14/ 15 Nr. 14 10 april 2015 Belangrijke data 16 april Theoretisch verkeersexamen gr.7 21 t/m 23 april Cito toets gr.8 24 april Koningsspelen, continurooster tot 14.00 uur Volgende nieuwsbrief 27 april Vrij i.v.m. Koningsdag 28 april

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie