Verantwoordingsrichtlijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordingsrichtlijn"

Transcriptie

1 Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn

2 Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling SUWI schrijft voor dat de Suwipartijen zich jaarlijks aan de minister van SZW en IWI moeten verantwoorden over de beveiliging van Suwinet. Deze verantwoording moet worden afgelegd op basis van een edpaudit uitgevoerd door een register edp-auditor (RE). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: de verantwoording over de gegevensuitwisseling (rt. 6.4) de verantwoording over de gegevensverwerking (rt. 5.22) Voor de het ontwikkelen van een verantwoordingsrichtlijn en een gezamenlijk gedragen normenkader is de Werkgroep Verantwoordingsrichtlijn ingericht.

3 Missie Werkgroep Verantwoordingsrichtlijn Doel(stelling) van de verantwoording fzonderlijke verantwoording door de Suwipartijen en een evenwichtig totaaloverzicht over de beveiliging van Suwinet als geheel Betere bescherming van de bedrijfsgevoelige informatie en reduceren van beveiligingsrisico s Sneller en gemakkelijker herstel na een beveiligingsincident Betrokkenen bij de audit(s) CWI, UWV, IB, BKWI, IWI, min. SZW SIOD, CP/ICT en SVB Mijlpalen De verantwoordingsrichtlijn is in onderdelen ontwikkeld en als geheel opgeleverd

4 ctiviteiten van de werkgroep Stappenplan Starten van het project Definitie van het Informatiebeveiliging Beheersysteem Risico ssessment Risico afhandeling Opleiding en bewustwording udit voorbereiding udit Omschrijving Zorg voor commitment van de directie / Raad van Bestuur; Selecteer en kwalificeer (opleiding) de leden van het projectteam. Identificeren van de scope and reikwijdte van het framewerk voor Informatiebeveiligingbeheer is cruciaal voor het succes van het project. Identificeer en evalueer dreigingen en kwetsbaarheden; Bereken de waarde van bijkomstige risico s; Toets het niveau van naleving van het Normenkader; Inventariseer en evalueer de (bedrijfs)middelen die beschermd moeten worden. Ga na hoe welke controlemaatregelen geselecteerd en geïmplementeerd kunnen worden om de organisatie optimaal in staat te stellen de risico s te reduceren tot een acceptabel risico. Personeelsleden zijn veelal de zwakste schalek zijn in de informatiebeveiliging van de organisatie. Ruim voordat de edp-audit plaatsvindt kunnen een penetratietest en een quick-scan mogelijke zwakke plekken aan het licht brengen en verholpen worden. Neem lering uit meer over de uitgevoerde stappen van de edpauditor en certificeringinstanties.

5 Mijlpalen 29 Okt Verantwoordingsrichtlijn is vastgesteld 13 juli 2004 Het Normenkader is vastgesteld nov 2002 sept 2003 Oplevering eerste concept van de Verantwoordingsrichtlijn en het Normenkader Inrichting werkgroep voor de ontwikkeling van een Verantwoordingsrichtlijn

6 Wat is de Verantwoordingsrichtlijn Een richtlijn voor elk van de Suwipartijen met als doel: een evenwichtig beeld te kunnen geven over de beveiliging van het Suwinet als geheel Een handreiking voor de edp-auditor met: Opdracht aan de auditor Doelstelling van de audit fbakening van de audit Te hanteren criteria bij de audit De uitvoeringsnormen voor de audit Het format voor de rapportage

7 Voor wie is de richtlijn bedoeld? De Verantwoordingsrichtlijn is ontwikkeld voor de partijen binnen het Suwidomein. lle organisaties die gebruik maken van het Suwinet moeten zich verantwoorden volgens deze verantwoordingsrichtlijn. De Suwipartijen zijn: CWI, UWV, IB, GSD s, BKWI Organisaties die naar verwachting in de nabije toekomst aan zullen sluiten zijn: SIOD, SVB

8 Opbouw van de Verantwoordingsrichtlijn Er is bewust voor gekozen de Verantwoordingsrichtlijn, het Normenkader en de Rapportagemodellen te integreren, zodat één document aan de edp-auditor overhandigd kan worden. De Verantwoordingsrichtlijn beschrijft: De uitvoeringsnormen (eisen) aan de audit De afbakening van de scope en diepgang van het onderzoek De kwaliteitscriteria voor de toetsing Exclusiviteit, Integriteit, Beschikbaarheid en Controleerbaarheid De toetsing van Opzet, Bestaan en Werking De toetsing van de werking (Handreiking voor de auditor) De weging van de bevindingen De rapportage Rapportage door de Suwipartijen Model rapportage voor de Suwipartijen en voor het BKWI Model rapportage voor het Samenvattend Overzicht over de beveiliging van Suwinet

9 Onderdelen van de Verantwoordingsrichtlijn Het normenkader (in augustus vastgesteld) De essentiële normen (in september vastgesteld) De criteria voor het oordeel van de auditor (in september vastgesteld) De weging van de normen (in september vastgesteld) Het format van de rapportage (in september vastgesteld) De werking (operationeel per 2005, wordt nog uitgewerkt )

10 Schematische weergave van het Suwinet = Domein van de Suwipartij B = Deel van het domein van de Suwipartij dat: ondersteund wordt door de gegevensuitwisseling via Suwinet faciliteiten biedt ten behoeve van de gegevensuitwisseling via Suwinet C = Het Suwinet CWI B BKWI C B UWV B SVB B Gemeenten IB B SIOD

11 Reikwijdte van de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet CWI UWV SVB IB GSD s SIOD B B B B B C BKWI = omgeving van de Suwipartij B = deel van de omgeving van de Suwipartij dat: a) ondersteund wordt door de gegevensuitwisseling via Suwinet b) faciliteiten biedt ten behoeve van de gegevensuitwisseling via Suwinet C = Suwinet De verantwoording over de beveiliging van Suwinet volgens rt Regeling SUWI omvat de vlakken B en C

12 Reikwijdte (vervolg) lle aspecten die deel uitmaken van de gegevensuitwisseling via Suwinet vallen binnen de reikwijdte van het beveiligingsbeleid, het beveiligingsplan en de verantwoording voor Suwinet Suwinet Reikwijdte van het beleid

13 De tien aandachtsgebieden Strategisch 1. Beveiligingbeleid 2. Organisatie beveiliging 3.Classificatie & contrôle van (hulp)middelen 7. Toegangcontrole 10. Naleving 4. Personele beveiliging 5. Physical and environmental security Operationeel 8. Systeem ontwikkeling & onderhoud 6. Communicatie & operatieoneel beheer 9. Continuïteits beheer

14 Rapportage Jaarlijks op 15 maart moeten de Suwipartijen de eigen verantwoording en de Security Officer van het BKWI de Samenvattende Rapportage aangeleverd hebben aan IWI en ministerie. In de praktijk worden de rapportages van de Suwipartijen vlak voor de 15e vastgesteld en omdat de Samenvattende Rapportage op basis van de vastgestelde rapportage samengesteld moet worden, is dit vaak een probleem. De Verantwoordingsrichtlijn bevat modellen voor de afzonderlijke en gezamenlijke rapportages

15 Potentiële obstakels & succesfactoren Toegewezen personeel en middelen Externe expertise Ruime kennis van risicobeheerfuncties (beheer) en processen (operationeel beheer) ngst, weerstand voor veranderingen; Risico van continuïteit Verhoogde kosten; Ontoereikende kennis voor de geselecteerde aanpak; Schijnbaar onmogelijke taak Frequente communicatie Bewustwording van manager en personeelsleden; Betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het directie of Raad van Bestuur Gestructureerde aanpak

16 Voordelen De verantwoording op basis van een gezamenlijk normenkader biedt de mogelijkheid de beveiliging te structureren en biedt de basis voor: Verhoogd wederzijds vertrouwen tussen de partijen; Handvat voor de borging van de beveiliging. Verbeterde privacy praktijk en naleving van privacy wetgeving Potentieel lagere kosten voor computer risicoverzekeringen;

17 Toekomst Omdat de Verantwoordingsrichtlijn is ontwikkeld vanuit de Code voor Informatiebeveiliging, kunnen de Suwipartijen te zijner tijd besluiten tot het laten certtificeren van de beveiliging van Suwinet. Het audit proces kan door de volgende instanties worden uitgevoerd: Interne audit Dit is de basis om het beveiligingsproces binnen de eigen organisatie te borgen Externe audit Dit is de basis voor de verantwoording over uitbestede diensten (TPM-verklaring) Edp-audit door een BSI Register-auditor (officiële certificatie) Dit is de basis voor de verantwoording naar de minister

18 Geraadpleegde bronnen Regeling SUWI Stelselontwerp Suwinet (Bijlage XIII bij de Regeling SUWI) Beveiliging Suwinet, Bijlage XIV bij de Regeling SUWI Beveiligingsbeleid Suwinet Keten-SL Handleiding Oordelen van gekwalificeerde IT-auditors (uitgave van NORE de beroepsorganisatie van IT-auditors) Richtlijn ssurance-opdrachten (RC 100) NIVR Code voor Informatiebeveiliging 2000 (gebaseerd op de BS7799) chtergrondstudies en Verkenningen 23 Beveiliging van Persoonsgegevens (CBP)

19 Tot besluit Informatie over de Verantwoordingsrichtlijn edp-audit Suwinet en het Suwinet- Normenkader kunt u vinden op U kunt ook contact opnemen met de Security Officer van het BKWI:

20 Einde presentatie Hartelijk dank voor uw aandacht

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde Artikel Informatiebeveiliging gezien vanuit een Service Management perspectief Vincent Jentjens Service Management is het beheersen van alle aspecten die van invloed zijn op de ICT-dienstverlening op zodanige

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Auteur Team Collis/HEC Versie 1.0 Datum 8-03-2012 Status Definitief Documentgegevens Opdrachtgever Projectmanager Projectcode Document titel Bestandsnaam

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen Programmarapportage Informatieprocessen Colofon Programma Informatieprocessen Datum Augustus 2012 Nummer R12/01 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-253-0

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD IBD DIENSTENPORTFOLIO Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD Auteur IBD Datum september 2013 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Kernactiviteiten en diensten 4 1.1 Officieel aansluiten bij de IBD 6

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie