Valutabeheer drastisch herzien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Valutabeheer drastisch herzien"

Transcriptie

1 Valutabeheer drastisch herzien door Matt Richardson Directeur FX4Cash Als het gaat om buitenlandse valuta's blijken veel bedrijven opmerkelijk inefficiënt om te gaan met hun cash management. Zo hebben de meeste ondernemingen nog altijd bankrekeningen in elke valuta waarin zij betalingen verrichten of ontvangen, wat leidt tot breed verspreide kassaldi en almaar meer administratietaken voor treasurers. Ook kan zo'n decentrale valutastructuur doeltreffende verslaglegging en controle in het gedrang brengen, waardoor naleving van financiële regelgeving nog lastiger wordt. Het FX4Cash-platform van Deutsche Bank biedt de mogelijkheid zaken te doen in meer dan 120 valuta's, waarbij de transacties worden verricht via slechts één 'window', gebruikmakend van slechts één bankrekening. Dit platform is moeiteloos te integreren in een grootschalige cashbeheerstructuur, maar kan ook worden gebruikt door klanten die niet werken met Deutsche Bank als aanbieder van alledaagse cashbeheerdiensten. Inefficiency een halt toeroepen FX4Cash biedt niet alleen de mogelijkheid bankrekeningen te rationaliseren nieuwe gebruikers reduceren het aantal bankrekeningen met gemiddeld 30% maar het platform biedt ook belangrijke voordelen als het gaat om transparantie en inzichtelijkheid. Bedrijven die grote aantallen, relatief kleine cross-currency transacties verrichten, kunnen bijvoorbeeld het zicht verliezen op de koersen per transactie en op de kosten die de betrokken financiële instellingen aanrekenen. Met FX4Cash worden wisselkoersen echter op een transparante en verifieerbare manier bepaald alvorens de transactie wordt gestart, wat resulteert in een grotere

2 inzichtelijkheid voor de treasurer en daardoor een directere reconciliatie en rapportage vergemakkelijkt. Ondanks de knappe technische staaltjes van het platform, is het succes ervan alleen mogelijk dankzij de positie van Deutsche Bank als centrale actor in de wereldwijde valutahandel en als gespecialiseerde aanbieder van cashbeheerdiensten. De aanzienlijke schaalbesparingen die we bereiken als 's werelds grootste deviezenbank (naar volume gemeten) worden optimaal aangewend door het platform, dat deze besparingen vervolgens doorgeeft aan onze klanten. Het is precies déze krachtenbundeling op het gebied van cashmanagement én valutahandel die FX4Cash tot zo'n ijzersterk concept maakt. Complexe eisen Na in talrijke regio's een krachtige groei te hebben doorgemaakt, had het Italiaanse telecombedrijf Tinet behoefte aan meer overzicht en een betere controle op de door de hele groep verspreide kassaldi. Ook wilde Tinet de efficiency van zijn betalingsverkeer in vreemde valuta's vergroten. Tinet en Deutsche Bank implementeerde FX4Cash en combineerde dit met een grondig herziene cashbeheerstructuur, zowel lokaal als centraal. Naast de onmiddellijke efficiencywinst die het gebruik van FX4Cash opleverde, slaagde de klant er ook in voordeel te halen uit de nauwe integratie van zijn eigen ERP en systemen van Deutsche Bank. Aangezien Tinet actief is in veel van de meest complexe markten ter wereld regio's waar de financiële systemen vaak minder veerkrachtig zijn dan in rijpere economieën maakte deze nauwe integratie, gekoppeld aan de beschikbaarheid van de klantenservice en technische ondersteuning van Deutsche Bank, het mogelijk om uiteenlopende kwesties snel en doeltreffend op te lossen. Inderdaad, zelfs de meest geavanceerde ondernemingen, die op andere terreinen misschien een voorbeeldfunctie vervullen qua efficiency, beginnen nu het belang in te zien van een grondige herziening van hun valutabeleid om te komen tot kostenverlaging, om transparantie op dat vlak te verbeteren en om het pad te effenen voor een verdere rationalisering van rekeningstructuren. Werken met FX4Cash om die doelen te bereiken, impliceert dat klanten toegang hebben tot de slagvaardigheid van een van 's werelds meest vooraanstaande specialisten op het gebied van valutabeheer en cashmanagement.

3 SEPA: een goede voorbereiding is cruciaal door Karsten Becker Product Manager bij Global Transaction Banking, Frankfurt Nu de einddata voor de migratie naar de Single Euro Payments Area (SEPA) met rasse schreden naderen, zou de planning van de migratie ook in uw bedrijf al een aardig stuk op weg moeten zijn Naar verwachting wordt nog dit jaar een voorstel van de Europese Commissie van kracht dat de einddata voor de migratie naar SEPA vastlegt. Veel ondernemingen hebben daar vragen over. Wat houdt dit initiatief voor hen in en hoe kunnen ze zich optimaal voorbereiden? Het is duidelijk dat geen enkel bedrijf zich helemaal zal kunnen onttrekken aan de implicaties van de SEPA, maar de impact van één Europese betaalruimte kan van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen. Zo zal de impact voor een onderneming die hoofdzakelijk binnenlandse overschrijvingen verricht, misschien beperkt blijven tot het verkrijgen van IBAN- en BIC-codes. Bedrijven die echter ook in andere Europese rechtsgebieden actief zijn, zullen te maken krijgen met een hogere mate van complexiteit. Vragen om bij stil te staan Dankzij de harmonisering van grensoverschrijdende betalingsstructuren, geldt de SEPA als een extra factor die de trend richting meer gecentraliseerde betalingen en inningen bespoedigt. Als ondernemingen het initiatief vanuit een strategisch perspectief beschouwen, moeten ze de mogelijke voordelen van een overstap naar een betalingsen inningsstructuur onderzoeken, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan.

4 Een tweede kwestie die aandacht verdient, is de timing van de migratie. Hoewel er allerlei voordelen zijn te ontlenen aan de status van 'first mover', kunnen de meeste zakelijke klanten niet onmiddellijk migreren, omdat de overstap aanzienlijke voorbereidingen vereist. Daarom zal het overgrote deel van de SEPA-migratie naar verwachting geschieden in de loop van Een derde vraag die zorgvuldige bestudering vereist, houdt verband met de betalingsformat. SEPA-instrumenten werken met XML, dus ondernemingen die een ander bestandsformaat gebruiken, zullen óf moeten omschakelen óf moeten blijven werken met de omrekeningsdiensten van hun bank. Hoewel XML beslist het bestandsformaat van de toekomst is, zal de omschakeling van invloed zijn op de ERP-systemen van bedrijven en op andere zaken rond connectiviteit alleen al vanwege de grotere omvang van XML-bestanden ten opzichte van de meeste equivalenten voor binnenlands betalingsverkeer. Met de omschakeling kunnen kosten gemoeid zijn. Het is mogelijk dat bedrijven met een grootschalige en gevarieerde pan-europese structuur in het bijzonder ondernemingen die door middel van fusies en overnames zijn gegroeid opereren met een scala van verschillende ERP- of treasurysystemen. Een dergelijke situatie kan het voor een bedrijf moeilijker maken om bijvoorbeeld te analyseren of al hun systemen IBAN-codes en XML-bestanden aankunnen of dat daarvoor grootschalige upgrades nodig zijn. De migratie naar de SEPA zou voor zulke bedrijven de ideale gelegenheid kunnen zijn om bestaande treasury systemen te stroomlijnen en te versterken. De genoemde kwesties zijn maar enkele voorbeelden die onderstrepen dat een goede planning vereist is om ervoor te zorgen dat de SEPA-migratie zo soepel en doeltreffend mogelijk verloopt. En hoewel kleinere bedrijven de verandering wellicht met relatief weinig inspanning tot een goed einde kunnen brengen, zullen de meeste ondernemingen ondervinden dat de migratie een aanzienlijke mate van voorbereiding en planning vergt. Neem daarom contact op met uw relatiebeheerder voor uitvoeriger adviezen rond migratie.

5 Zakendoen met China: ontwikkelingen rond de RMB door Eric Koo Hoofd van Global Transaction Banking, Hong Kong Wie zaken wil doen op een nieuwe markt, weet dat grondige kennis van het regelgevingslandschap van vitaal belang is. China vormt beslist geen uitzondering op die regel. De belangrijkste, recente ontwikkeling hier is uiteraard het programma voor de afwikkeling van grensoverschrijdende handelstransacties in RMB. Dit artikel gaat in op de huidige stand van zaken rond de RMB in China en elders. Recente ontwikkelingen Mits goedkeuring van de People's Bank of China is verkegen en die wordt per geval verleend kunnen buitenlandse ondernemingen tegenwoordig in China RMBrekeningen openen waarop ze zowel in het land zelf als via buitenlandse banken RMB kunnen storten. Buitenlandse overschrijvingen kunnen op dit ogenblik worden verricht in twintig Chinese provincies en gemeenten: Beijing, Tianjin, Binnen-Mongolië, Liaoning, Jilin, Heilonjiang, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Hubei, Guangxi, Hainan, Chingqing, Sichuan, Yunnan, Tibet, Xinjiang, Shanghai en Guangdong. Ondernemingen kunnen onbeperkt offshore RMB-rekeningen openen, afhankelijk van de regelgeving in het land waar de rekening loopt. En er zijn geen beperkingen verbonden aan betalingen tussen zulke offshore rekeningen. Het overgrote deel van grensoverschrijdende betalingen geschiedt via het SWIFTnetwerk en met gebruikmaking van ISO-normen. De ISO-code voor cross-border

6 betalingen in RMB is 'CNY', terwijl de afkorting 'CNH' wordt gebruikt voor de offshore RMB-markt de 'H' staat voor Hong Kong. Op dit moment kan de code CNH echter niet worden gebruikt in SWIFT, omdat daarvoor een formele ISO-applicatie is vereist. Daarom worden alle grensoverschrijdende RMB-berichten die op dit moment via SWIFT worden verzonden, geïdentificeerd met 'CNY'. Voordelen van de RMB Er zijn tal van redenen om te kiezen voor de RMB voor het afwikkelen van handelstransacties. Denk aan FX en lagere rentevoeten, aan een natuurlijke hedging voor wie in beide richtingen zaken doet en aan de potentiële uitbreiding van een bestaande klantenkring op het Chinese vasteland. Ondernemingen die zich echter willen bedienen van de RMB voor cross-border transacties dienen zich ervan te verzekeren dat hun processen rond te betalen en te innen rekeningen optimaal zijn afgestemd op de Chinese munteenheid. Deutsche Bank biedt al een geheel op de RMB afgestemd dienstenpakket aan via haar vestigingen in China zelf en elders in de regio. De plaatselijke franchise van Deutsche Bank is sinds eind 2010 'RMB-ready' en in de loop van 2011 zullen ook andere landen in staat zijn RMB-diensten aan te bieden. Zo kunnen ondernemingen met RMBrekeningen bij vestigingen van Deutsche Bank in Duitsland sinds januari 2011 zowel inkomende als uitgaande transacties in RMB verrichten, terwijl de rekeningen zelf kunnen worden opgenomen in binnenlandse cashconcentratiestructuren. Wat betreft de dienstverlening inzake handelsfinanciering en valutahandel zijn in Europa de eerste RMB-exportkredietbrieven al verwerkt en naar verwachting zal op korte termijn ook de uitgifte van importkredietbrieven een aanvang nemen. De CNHvalutamarkt ontwikkelt zich snel met de RMB die onbeperkt verhandeld kan worden in Hong Kong en de volumes nemen gestaag toe nu zowel buitenlandse als Chinese ondernemingen obligaties in RMB uitgeven. En sinds februari dit jaar is offshore RMB (CNH) trading mogelijk via Autobahn, het elektronisch FXhandelsplatform van Deutsche Bank.

7 Hoe social media uw treasury beter laat presteren door Rhomaios Ram Hoofd Product Management, Global Transaction Banking Het is echt onvermijdelijk. Als treasury manager zult u vroeg of laat de kracht van social media aanwenden om uw prestaties op te voeren. In dit artikel zetten we uiteen waarom we daar zo zeker van zijn en laten we zien hoe sommige treasury managers nu al werken met sociale media om de prioriteitstelling bij de productontwikkeling van Deutsche Bank te beïnvloeden. Ook maakt u kennis met een al even eenvoudige als doeltreffende manier om de sociale media te verweven in uw treasury activiteiten. Iedereen doet het Social media hebben de wereld stormenderhand veroverd: hun reikwijdte en kracht zijn duizelingwekkend. Neem nu Facebook. Sinds de start in 2004 heeft dit social netwerk al ruim 600 miljoen leden aangetrokken.* LinkedIn, de vooral zakelijk georiënteerde site voor social networking, telt zo'n 90 miljoen leden.** En Twitter, de webservice voor social networking en microblogging bedient inmiddels circa 175 miljoen gebruikers.*** Nog verbluffender is het aantal uren dat mensen aan deze netwerken besteden. Voor velen heeft Facebook de televisie vervangen als voornaamste vrijetijdsbesteding.

8 Wat betekent dit voor u als financieel professional? De sociale media zullen van invloed zijn op de mensen in de financiële wereld met wie u dagelijks communiceert, op de wijze waarop zij met u interageren en op hun kijk op de wereld. Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat u de sociale netwerken niet nodig zult hebben voor uw zakelijke communicatie. Alsof u tien jaar geleden zou hebben volgehouden dat u, ook al was iedereen begonnen met mailen, toch van plan was om brieven op papier te blijven schrijven als voornaamste communicatiemiddel richting collega's en zakenpartners! Het is gewoon een feit: de mensen zullen almaar maar meer gebruik maken van social media. Drive DB! Toen wij bij Deutsche Bank tot dat besef waren gekomen, zijn wij eind 2010 een campagne gestart rond social media met de bedoeling nauwer te communiceren met onze klanten over onze productontwikkeling. Gedurende twee maanden nodigden we klanten uit om in het kader van het initiatief 'Drive DB!' een website te bezoeken om vóór of tegen allerlei ideeën op het gebied van productontwikkeling te stemmen. We hadden er een spel van gemaakt: elk idee nam de gedaante aan van een racewagen, en als klanten vóór dat idee stemden, schoof die auto een stukje op richting finish. Wat social media zo geschikt maakte voor deze campagne, was dat er in twee richtingen kon worden gecommuniceerd. Daarom vroegen we klanten niet alleen om voor of tegen ontwikkelingsideeën te stemmen, maar ook om zelf met ideeën te komen, waarna klanten ook daarover weer konden stemmen. Social media hebben ons dus een zoveelste instrument aangereikt om een van de kerngedachten achter Deutsche Bank praktische invulling te geven, namelijk dat klanten onze prioriteiten op het gebied van productontwikkeling en het ontwerp van producten dienen aan te sturen. En bezien vanuit het perspectief van onze klanten, was het initiatief 'Drive DB!' een voorproefje van de wijze waarop social media naar alle waarschijnlijkheid een revolutie gaan betekenen voor de manier waarop zij in komende jaren zullen communiceren met hun banken en andere zakenpartners. Waarom start u geen Treasury Wiki? Een aantal treasury managers maakt gebruik van sociale netwerken zoals LinkedIn om hun zegje te doen in specifieke discussiefora. Maar los daarvan kom je maar weinig treasury professionals tegen die de kracht van social media inzetten in hun dagelijks werk.

9 Een suggestie om de eerste stappen op dat pad te zetten? Zet een wiki op voor uw treasury afdeling! Een wiki is een website die gebruikers de gelegenheid biedt om in groepsverband content aan te maken, te redigeren en op te slaan. Informatie die wordt 'gepost' op een wiki kan worden gecategoriseerd en doorzoekbaar worden gemaakt. Wiki's zijn een prima manier om instructieve documenten en s en andere informatie die anders ondergesneeuwd of vergeten zou worden op te slaan en toegankelijk te maken voor iedereen binnen een divisie. Als u een grote treasury afdeling hebt, zou u een wiki kunnen opzetten om daar informatie te posten over de systemen en processen die u gebruikt en over de voor uw activiteiten relevante regelgeving. Ook informatie over programma's rond bijvoorbeeld verkoopbeleid of kostenbesparing zouden er een plaats kunnen vinden. Als iemand, zoals een nieuwe werknemer op de treasury afdeling, een vraag heeft, dan zal die persoon in negen van de tien gevallen het antwoord kunnen vinden op uw eigen wiki. De revolutie van social media is volop gaande. Waarom zou u er als treasurer niet meteen de vruchten van plukken? * ** ** ***

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Online betalen 2011. Een markt volop in beweging

Online betalen 2011. Een markt volop in beweging Online betalen 2011 Een markt volop in beweging 1 De e-commercemarkt is continu in beweging met tal van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in online betalen. Online betalen 2011 is een compleet vernieuwd

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet!

MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet! REIN KIEVIET MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet! Het Nederlandse betalingsverkeer staat voor grote uitdagingen. Binnen enkele jaren moeten de Nederlandse betaalmiddelen zijn vervangen door

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Een whitepaper van Oracle Februari 2012. Zeven powerlessen voor leiders in klantervaring

Een whitepaper van Oracle Februari 2012. Zeven powerlessen voor leiders in klantervaring Een whitepaper van Oracle Februari 2012 Zeven powerlessen voor leiders in klantervaring Inleiding Klantervaring - de totale som van alle interacties die een klant met uw services en producten heeft gedurende

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen

Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen gebaseerd op The Global CX Wakeup Call: een onderzoeksrapport van SDL over de customer experience, waarin een beeld wordt

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

INTERNET TOPICS ONDERNEMERS ZONDER EEN INTERNET STRATEGIE MISSEN DE BOOT WILLEM VERMEEND EN REMCO TOMEÏ. www.internettopics.nl

INTERNET TOPICS ONDERNEMERS ZONDER EEN INTERNET STRATEGIE MISSEN DE BOOT WILLEM VERMEEND EN REMCO TOMEÏ. www.internettopics.nl INTERNET TOPICS ONDERNEMERS ZONDER EEN INTERNET STRATEGIE MISSEN DE BOOT WILLEM VERMEEND EN REMCO TOMEÏ www.internettopics.nl Voorwoord De smartphone-tablet economie Internationale economische ontwikkelingen,

Nadere informatie

Realities. Jong en realistisch. Bedrijfsgeheim Eindhoven. Het gemak van SEPA. Deutsche Bank

Realities. Jong en realistisch. Bedrijfsgeheim Eindhoven. Het gemak van SEPA. Deutsche Bank Deutsche Bank Realities De financiële aspecten van zakendoen Jong en realistisch Daniel Ropers (bol.com) Floris van Bommel Quirijn Bolle (Marqt) Yfke Sturm Bedrijfsgeheim Eindhoven Hoe Deutsche Bank waarde

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken

De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken Praktische methoden voor de transformatie van het organisatie-dna via nieuwe werkmethoden Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie