Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%"

Transcriptie

1 1

2 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: miljoen euro (+ 12,%) Omzet: 835 miljoen euro (+ 7,2%) Orderportefeuille: miljoen euro (+ 10,3%) Handhaving vooruitzichten: toename bedrijfsresultaat over 2005 Verdere groei Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) heeft in 2005 een goed eerste halfjaar achter de rug. Zowel de EBITA als het netto resultaat namen toe. Ook de bedrijfsopbrengsten en omzet lieten een verdere groei zien. De orderportefeuille bereikte een voor Imtech historisch hoog niveau. In de Benelux lieten België en Luxemburg goede resultaten zien, terwijl in Nederland sprake was van een gering lager resultaat. Duitsland, de UK en Spanje kenmerkten zich door een goede toename van het resultaat. Ook de ICT & Technology activiteiten lieten per saldo een hoger resultaat zien. In alle clusters was sprake van een verdere toename van de activiteiten op het gebied van technologische upgrading, renovatie, onderhoud en beheer. Daarnaast zijn in de eerste helft van 2005 de volgende bedrijven, passend in de Imtech-strategie, overgenomen: In april: Mavisa (Mantenimiento y Montaje de Tuberiás), een Spaanse industriële technische dienstverlener (omzet 200 circa 100 miljoen euro, 700 medewerkers); In juni: Goodmarriott & Hursthouse, een multidisciplinaire technische dienstverlener in de markten utiliteit en industrie in de UK (omzet 200 circa 35 miljoen euro, 220 medewerkers); Diverse Belgische infra-onderhoudscontracten van Arduco (totale jaaromzet circa 7 miljoen euro, 50 medewerkers). De totale aankoopsom van deze acquisities bedroeg 50,9 miljoen euro, waarvan 35,7 miljoen euro werd verantwoord als goodwill. In deze aankoopsom is een earn-out van maximaal 8,5 miljoen euro begrepen, die afhankelijk van realisatie van vooraf vastgestelde doelstellingen achteraf wordt betaald. Het reeds betaalde vaste gedeelte van de koopsom is in contanten voldaan. Resultaten eerste helft 2005 Met ingang van het eerste halfjaar van 2005 rapporteert Imtech verplicht op basis van (International Financial Reporting Standards). Alle bedragen (inclusief de vergelijkende cijfers over 200) die in dit halfjaarbericht worden genoemd, zijn bepaald op basis van de nieuwe verslaggevingregels. In een separate bijlage wordt ingegaan op de transitie van de oude grondslagen naar. Technologie in nieuwe Stadion Arsenal Emirates, Londen Arsenal Emirates, één van de meest bekende voetbalclubs ter wereld, realiseert een nieuw stadion in Londen met een totale investering van ruim 515 miljoen euro. Op een 17 hectare groot terrein verrijst een hypermodern bijna 2 meter hoog stadion met een capaciteit van ruim toeschouwers en 150 VIP-boxen. Op het gebied van kwaliteit, comfort, veiligheid en marketing wil Arsenal met het nieuwe stadion een brug naar de toekomst slaan. Het door Imtech overgenomen Goodmarriott & Hursthouse verzorgt een deel van de technologie in dit nieuwe stadion. De EBITA nam met 5,6 miljoen euro toe tot 36,2 miljoen euro (eerste helft 200: 30,6 miljoen), een toename van 18,3%. Het netto resultaat nam met 1,9 miljoen euro (10,2%) toe tot 20,5 miljoen euro. De bedrijfsopbrengsten namen met 117 miljoen euro toe tot miljoen euro, een toename van 12,% (eerste helft 200: 96 miljoen). De omzet nam met 7,2% toe tot 835 miljoen euro (eerste helft 200: 779 miljoen). De orderportefeuille groeide met 10,3% tot miljoen euro en bereikte hiermee een historisch hoog niveau voor Imtech (eerste helft 200: 2.11 miljoen euro). Met deze cijfers bewijst Imtech dat het, conform haar strategische doelstellingen, de weg naar verdere groei duidelijk heeft ingezet, ondanks het feit dat de omstandigheden in een aantal marktsegmenten nog altijd niet gunstig zijn. De nettowinst per aandeel voor amortisatie nam toe van 0,73 euro naar 0,82 euro (een toename van 12,3%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de eerste helft van het jaar. 2

3 HALFJAARBERICHT 2005 Hieronder volgt een meer gedetailleerde toelichting op de gang van zaken in de drie te onderscheiden clusters: Benelux Duitsland / UK / Spanje ICT & Technology Benelux Imtech heeft zich in de Benelux per saldo minder positief ontwikkeld. Bij een toename van de bedrijfsopbrengsten met 1,% tot 365 miljoen euro (eerste helft 200: 319 miljoen euro) en met een met 8,5% gedaalde omzet naar 268 miljoen euro (eerste helft 200: 293 miljoen euro) bedroeg de EBITA 10, miljoen euro, tegen 11,2 miljoen euro in de eerste helft van 200, een afname van 7,1%. De orderportefeuille in deze cluster nam met 9,3% toe tot 952 miljoen euro (eerste helft 200: 871 miljoen euro). In België en Luxemburg is sprake van een stabiele markt, waarin Imtech een voortgaande groei realiseerde. In Nederland is op de markt van technische dienstverlening nog steeds sprake van moeilijke omstandigheden met aanzienlijke prijsconcurrentie, waardoor de marges onder het gewenste niveau zijn. Omdat Imtech hierop al een aantal jaren geleden heeft geanticipeerd door de focus te leggen op vroegtijdige betrokkenheid bij projecten (onder meer door Publiek Private Samenwerking) en concentratie van activiteiten in een aantal groeiende segmenten (zorg, integrale veiligheid en onderwijs) werd in Nederland slechts een beperkt lager resultaat gerealiseerd. In België en Luxemburg ontwikkelde Imtech zich positief. In de utiliteitsmarkt is Imtech als technologiepartner betrokken bij een vastgoedontwikkeling van ruim m 2 in Antwerpen. In de industrie is Imtech betrokken bij een uitbreiding van farmaceut Pfizer, een upgrading bij Total Fina en bij diverse automatiseringsprojecten van Volvo en Opel. Het aandeel van de orders in technologische renovatie en onderhoud nam toe, bijvoorbeeld door additionele vastgoedprojecten in opdracht van de Stad Brussel. Ook in Luxemburg ontwikkelde Imtech zich goed. Een nieuwe opdracht was de technologie in het m 2 grote kantoor Espace Petrus Le Dôme. Optimaal voorraadbeheer en just-in-time levering voor Yamaha Met een innovatieve software ontwikkelde Imtech (Eniac) samen met IBM een wereldwijd dekkende ERP-oplossing (Enterprise Resource Planning) voor voorraad en distributie van alle (onderdelen van) motortypen van Yamaha. Dit maakt optimaal voorraadbeheer en justin-time levering naar Yamaha-verkoopunten mogelijk, hetgeen leidt tot aanzienlijk lagere kosten. van een aantal jaren geleden zijn, werd in dit segment in de eerste helft van 2005 voor bijna 50 miljoen euro aan opdrachten verworven, onder meer voor de hoofdkantoren van Essent en NAM, alsmede het provinciehuis in Zwolle. Ook in de industrie was deze markttrend zichtbaar. Zo werd een opdracht voor een upgrading bij Friesland Coberco Dairy Foods verworven. In de groeimarkten zorg, integrale veiligheid en onderwijs werd goede progressie geboekt. Met eigen competentiecentra met specialistische domeinkennis van deze markten weet Imtech opdrachtgevers hier toegevoegde waarde te bieden. Bovendien was op de markt van technisch onderhoud en beheer sprake van verdere groei, bijvoorbeeld met een onderhoudscontract voor gebouwen van Rijkswaterstaat. De Nederlandse inframarkt is als uitermate scherp te kwalificeren. Desondanks wist Imtech opdrachten te krijgen voor onder andere de uitbreiding van een verkeerscentrale, de implementatie van een landelijk informatiesysteem op het gebied van verkeersmanagement en voor de renovatie en upgrading van de complete technische infrastructuur op het vliegveld Leeuwarden, dat daardoor aan de NAVOnormen voldoet. In België werden diverse infra-onderhoudscontracten in de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg van Arduco overgenomen, waarmee de positie op de inframarkt in Vlaanderen werd versterkt. In Nederland constateerde Imtech in de markten van de utiliteit en industrie een voorzichtig herstel, waarbij met name de vraag naar technologische renovatie, upgrading en uitbreiding in zowel private als publieke gebouwen aantrekt. Hoewel ook hier de marges nog niet op het niveau Duitsland / UK / Spanje In de cluster Duitsland / UK / Spanje presteerde Imtech uitstekend. Dit heeft mede te maken met de overname van het Spaanse Mavisa. De EBITA nam met 1,7% sterk toe tot 20, miljoen euro tegen 1, miljoen euro in de eerste helft 3

4 HALFJAARBERICHT 2005 Internationale groei maritieme activiteiten, onder andere in China De maritieme activiteiten vertonen snelle internationale groei. De toenemende mondialisering van de maritieme industrie maakt China tot een belangrijk concentratiepunt voor export. Imtech werkt voor Westerse eigenaren die schepen bij Chinese werven bestellen maar high-quality maritieme technologie aan boord willen hebben. Imtech bezit een Chinese opdrachtenportefeuille voor technologische oplossingen aan boord van ruim 130 schepen met een totale waarde van 80 miljoen euro. van 200. De bedrijfsopbrengsten namen met 13,6% toe tot 59 miljoen euro (eerste helft 200: 0 miljoen euro). De omzet liet een toename van 22,5% zien en groeide naar een niveau van 386 miljoen euro (eerste helft 200: 315 miljoen euro). De orderportefeuille vertoonde een gezonde ontwikkeling met een toename van 6,6% naar miljoen euro (eerste helft 200: 1.11 miljoen euro). In alle landen kwam een goede progressie tot stand. In Duitsland is nog steeds sprake van moeilijke marktomstandigheden. De sterke marktpositie van Imtech maakt het mogelijk hier toch verdere groei te boeken, met name op het gebied van onderhoud en beheer. Mede in het licht van de als matig tot slecht te kwalificeren kantorenmarkt richt Imtech zich met succes meer op complex een grootschalige utilitaire projecten, zoals hotels, stadions en expositie- en beursgebouwen. Voorbeelden waren orders voor technologische oplossingen in het Holiday Inn Hotel in München en nieuwe multifunctionele (ijs)stadions in Mannheim en Düsseldorf. Daarnaast focust Imtech zich meer op de industrie. De nadruk lag hier op het aanbieden van technologische totaaloplossingen, bijvoorbeeld voor een distributiecentrum van Volkswagen en in een nieuwe productiehal voor Bosch. Bovendien is Imtech succesvol op het gebied van Energy Contracting. Hierbij neemt Imtech op meerjarenbasis de complete verantwoordelijkheid op zich voor de energieleveringen, het installeren en upgraden van de technologie, alsmede het volledige onderhoud en beheer. Daardoor besparen opdrachtgevers aanzienlijk op energiekosten. Van Rheinische Kliniken, een zorgcentrum in Bonn, werd hiervoor een Award ontvangen. De vorig jaar bereikte overeenkomst voor Energy Contracting met halfgeleiderproducent Infineon werd uitgebreid. Vanuit Duitsland is Imtech samen met bestaande Westerse opdrachtgevers steeds vaker actief in een aantal landen in Oost-Europa. Voor de cash- en carrymarket Selgros verzorgde Imtech de complete contracting (gebouwen én technologie) in een groot aantal vestigingen in Polen en Roemenië. In deze landen was Imtech ook verantwoordelijk voor de technologie in twee sigarettenfabrieken van BAT (British American Tobacco). In de UK presteerde Imtech goed. De brede scope van activiteiten in de regio Groot London biedt continuïteit en maakt verdere groei mogelijk. Zo kon geprofiteerd worden van de aantrekkende markten van retail, (zeer) luxe appartementen en hotels. Voor de supermarktketen Makro werd bijvoorbeeld de complete technologie in een nieuwe vestiging verzorgd. Ook op het gebied van water- en afvalwaterzuivering werd opnieuw succes geboekt met een meerjarencontract voor South Staffs Water. Met de overname van Goodmarriott & Hursthouse versterkte Imtech in de UK haar positie in de markt van technische dienstverlening. Naast een sterke positie in de regio Groot Londen is Imtech nu ook één van de grotere technische dienstverleners in de regio Midlands, waarmee het geografische werkgebied aanzienlijk werd uitgebreid. Momenteel verzorgt Goodmarriott & Hursthouse een deel van de technologie in het in aanbouw zijnde nieuwe voetbalstadion van Arsenal Emirates. Ook Spanje vertoonde een positief beeld. In de utiliteit wordt de focus met succes verlegd van de in volume afnemende kantorenmarkt naar hotels, winkelcentra, musea en expositieruimten. Zo werd de technologie verworven in de winkelcentra Plenilunio in Madrid en Vialia Málaga in Málaga. In Barcelona verwierf Imtech orders voor technische oplossingen in het nieuwe hotel Paseo de Gracia en in de grootschalige expositie Fira. Daarnaast werd met succes de industriële markt bewerkt met opdrachten voor onder meer Renault en farmaceut GlaxoSmithKline. Teneinde de positie op de groeiende industriële markt in Spanje te vergroten, werd Mavisa overgenomen. Mavisa heeft een sterke positie in Spanje in de markt van technisch industriële dienstverlening. De activiteiten zijn geconcentreerd in de (petro)chemie en staalindustrie, maar ook in andere industriesectoren is Mavisa actief. Mavisa werkt onder andere voor belangrijke nationale en internationale opdrachtgevers als Repsol-YPF,

5 HALFJAARBERICHT 2005 Cepsa, BP, GE Plastics, Aceralia (Grupo Arcelor), BASF en Acerinox. De overname van Mavisa maakt Imtech met een totaal aan bedrijfsopbrengsten van circa 150 miljoen euro tot een belangrijke speler in Spanje. ICT & Technology Dit cluster heeft zich op onderdelen minder positief ontwikkeld. In ICT en Telecom kwam minder progressie dan verwacht tot stand, terwijl in Technology en Maritiem verdere groei werd gerealiseerd. Per saldo was sprake van een hoger resultaat. De EBITA bedroeg 10,6 miljoen euro, tegen 9,5 miljoen euro in de eerste helft van 200, een toename van 11,6%. De bedrijfsopbrengsten kwamen met 239 miljoen euro 7,2% hoger uit dan in de eerste helft van 200 (223 miljoen euro). De omzet steeg met 5,8% tot 181 miljoen euro (eerste helft 200: 171 miljoen euro). De orderportefeuille groeide met 22,1% sterk tot 520 miljoen euro (eerste helft 200: 26 miljoen euro). In de nog steeds niet gemakkelijke Nederlandse ICT-markt presteerde Imtech bij een licht groeiend resultaat onder verwachting. Met name de activiteiten op het gebied van Software Services lieten - ondanks bijvoorbeeld opdrachten voor Hoek Loos en ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) - een tegenvallende performance zien. De activiteiten op het gebied van projectmanagement en consultancy presteerden daarentegen naar verwachting. De vorig jaar overgenomen ondernemingen BrightHouse en Eniac ontwikkelden zich binnen Imtech positief. Bijvoorbeeld voor waterbedrijf Vitens werd een nieuw ERPsysteem (Enterprise Resource Planning) voor administratie, projectmanagement, voorraadbeheer, het verwerken van storingen en digitale aansturing van de buitendienst verzorgd. De activiteiten op het gebied van ICT-infrastructuur (bedrijfstelefonie, datacommunicatie, ICT-netwerken en servertechnologie) wisten de sterke positie op de markt te handhaven. Vooral in het onderwijs en de zorg wist Imtech zich goed te ontwikkelen. In de telecommarkt ontwikkelden de activiteiten in België, Duitsland, de UK en Scandinavië zich goed. Imtech verzorgde samen met strategisch partner Juniper onder meer de technologie voor het universitaire kennisnet Dante in de UK. In Nederland had Imtech last van discontinuïteit in de orderstroom. Imtech Telecom concentreert zich volledig op de ontwikkeling van kennisbedrijf met toegevoegde waarde. Dit past ook goed bij de markt, die snel tendeert naar volledige integratie van TV, internet, vaste telefonie en mobiele telefonie (GSM en UMTS). In de markt van Technology vertoonden de activiteiten op het gebied van procestechnologie een voorspoedige internationale ontwikkeling. Ook de activiteiten op het gebied van toegangs- en brandbestrijdingstechnologie ontwikkelden zich goed. Integrale veiligheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Grote opdrachten waren de toegangscontrole in het nieuwe Euroborg Stadion van FC Groningen en de Philips Hightech Campus. De parkeeractiviteiten vertoonden een eerste herstel ten opzichte van het magere jaar 200. In België werd de positie versterkt en in Nederland werd een grote order gescoord met de inrichting van de volledige parkeertechnologie in de parkeergarage Mosae Forum in Maastricht. De maritieme activiteiten van Imtech vertoonden wederom een positief beeld. De tendens naar verdere internationalisering van de activiteiten zette zich onverminderd voort. De samenwerking met het vorig jaar overgenomen HST wierp zijn vruchten af. Naast een omvangrijke orderomvang in Duitsland heeft Imtech zowel op eigen kracht als via een joint venture van HST de positie op de Chinese maritieme markt versterkt. Mede onder invloed van de toenemende internationale vraag naar olie en gas werd ook de positie in de offshoremarkt verstevigd. Ook in de markt voor de kustvaart in Noord-West Europa versterkte Imtech haar positie. Een grote order was de technologische renovatie van de platformautomatisering aan boord van vier high-speed veerboten van Stena Line. Vermogen en financiering De verhouding groepsvermogen : totaal passiva bedroeg per 30 juni ,0% (ultimo ,%). Energiezuinige kantoortoren Skyper, Frankfurt am Main In Frankfurt am Main verzorgde Imtech de complete technische infrastructuur in de 135 meter hoge kantoortoren Skyper, één van de hoogste en meest energiezuinige gebouwen in de stad. De opdracht vertegenwoordigde een waarde van ruim 35 miljoen euro. 5

6 HALFJAARBERICHT 2005 De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 25, miljoen euro negatief tegenover 33,6 miljoen euro negatief in het eerste half jaar 200. De kasstroom uit financieringsactiviteiten werd voornamelijk veroorzaakt door de dividendbetaling (1,07 euro per aandeel). In het eerste halfjaar zijn aandelen verkocht door de vennootschap waarmee een bedrag was gemoeid van 3,7 miljoen euro. De verkoop hield verband met de uitoefening van personeelsopties. De onderneming had ultimo juni 2005 een netto schuldpositie van 28 miljoen euro (ultimo juni 200 een netto kaspositie van 1 miljoen euro). Deze afname houdt verband met het uitgekeerde dividend (1,07 per gewoon aandeel), betaalde overnamesommen voor de overgenomen ondernemingen en de grotere behoefte aan werkkapitaal door de groei van de activiteiten. De liquide middelen bedroegen 198 miljoen euro (ultimo juni 200: 261 miljoen euro). Medewerkers Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni ten opzichte van ultimo 200, een toename van 9,7%. Deze toename komt met name voort uit de overgenomen bedrijven. Omdat Imtech opdrachtgevers steeds vaker hoge toegevoegde waarde biedt, neemt de behoefte aan medewerkers met een hoge(re) technische opleiding toe. Beheersing van het zorgproces Imtech Care & Cure biedt complete technologische oplossingen voor ziekenhuizen en zorgcentra met als doel een betere beheersing van het zorgproces. Zo krijgt de patiënt optimale zorg, is het prettig werken voor de professionals en blijft de zorg betaalbaar. Imtech is onder meer betrokken bij domotica voor de Zorgcluster Leidschenveen, IP Telephony in het Diaconessenhuis Leiden, de complete technologie in de privé-kliniek Haaglanden en de technologische inrichting van een polikliniek in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Bovendien is door de groeiende orderportefeuille sprake van een toenemende vraag naar personeel. Acquisities De totale waarde van de overgenomen activa en passiva van alle in het eerste halfjaar van 2005 gerealiseerde acquisities is voorlopig vastgesteld en is nog vatbaar voor aanpassingen als de koopsomverdeling daar aanleiding toe geeft. Sinds de overname hebben de acquisities een bedrijfsopbrengst gerealiseerd van 26,1 miljoen euro. Op jaarbasis is de hoogte van de omzet 12 miljoen euro. Strategie In haar strategie - die gericht is op verdere groei, zowel autonoom als door middel van acquisities - streeft Imtech naar hogere toegevoegde waarde bij een verdere expansie in Europa. Enerzijds door het acquireren van hoogwaardige diensten met bijbehorende marge in informatie- en communicatietechnologie, ontwerp en advies (consultancy) en technisch onderhoud en beheer, anderzijds door positieversterking in met name de UK, Spanje en Oost-Europa. De combinatie van een breed aanbod aan hoog technologische vaardigheden, een platte en flexibele organisatie die dicht op de markt zit en sterke marktposities, maakt dat Imtech voor de toekomst goed is gepositioneerd voor verdere groei. Vooruitzichten Op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2005 handhaaft de Raad van Bestuur de in maart 2005 gegeven verwachting dat het bedrijfsresultaat over 2005 zal toenemen. Gouda, 16 augustus 2005 Raad van Bestuur Financiële kalender Publicatie jaarcijfers 2005: 28 februari 2006 (vóór beurs) Pers- en analistenbijeenkomst jaarcijfers 2005: 28 februari 2006 (Hilton, Amsterdam) Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 11 april 2006 (De Doelen, Rotterdam) 6

7 1) Financiële gegevens over het eerste halfjaar 2005 (op basis van ) Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 1 e halfjaar e halfjaar 200 Jaar 200 Netto omzet Wijziging in onderhanden werk en overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten 835, 227, ,0 779,0 166,9 95, ,9-50, ,3 Bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet in boekjaar 200 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen Afschrijving/waardevermindering materiële vast activa EBITA ,0 5,0-8,8 36,2-906,5 39, -8,8 30, ,7 90,6-17,9 72,7 Amortisatie/waardevermindering immateriële vaste activa Bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet -0,9 - -0, - -1, -8,0 Bedrijfsresultaat Rentebaten Rentelasten Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 35,3 11, -16,9 0,5 30,3 30,2 12,0-15,2 0,5 27,5 63,3 25,1-32,2 0,8 57,0 Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ná belastingen -9,2 21,1-8,3 19,2-19,1 37,9 Toekomend aan: Aandeelhouders Derden 20,5 0,6 18,6 0,6 36,7 1,2 Gegevens per gewoon aandeel van 2,0 nominaal (in euro) Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen toekomend aan aandeelhouders Idem vóór amortisatie immateriële vaste activa Kasstroom ,78 0,82 1, ,72 0,73 1, ,72 1,78 2,16 2) 2) Verkorte geconsolideerde balans (in miljoen euro) 30 juni 2005 Pro forma 3) 30 juni 200 Pro forma 3) 31 december december 200 Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Overige vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa exclusief liquide middelen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Minderheidsbelang Groepsvermogen Personeelsbeloningen Voorzieningen Latente belasting verplichtingen Langlopende schulden Totaal langlopende verplichtingen Banken en kortlopende leningen Crediteuren en overige passiva Totaal kortlopende verplichtingen Totaal passiva ) Op het halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast. 2) Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. 3) In de pro forma balansen zijn de liquide middelen en kortlopende bankschulden in rekening courant niet gesaldeerd. Hierdoor is een betere vergelijking mogelijk met de balans medio

8 Mutaties in het eigen vermogen (in miljoen euro) 1 e halfjaar e halfjaar 200 Jaar 200 Stand per 1 januari Netto resultaat Dividend Uitoefenen opties Overige vermogensmutaties Stand ultimo Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in miljoen euro) 1 e halfjaar e halfjaar 200 Jaar 200 Netto resultaat Afschrijvingen van materiële vaste activa Amortisatie van immateriële vaste activa Mutatie personeelsbeloningen Mutatie voorzieningen Mutatie latente belastingverplichtingen Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 20,5 8,8 0,9 2, -0,9 0,6-57,7-25, 18,6 8,8 0, 2,1 1, 0,1-65,0-33,6 36,7 17,9 1, 3,6-6,8-7,3 1,5 7,0 Netto-investeringen in vaste activa Verwerving en verkoop van groepsmaatschappijen en deelnemingen Overige vermogensmutaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6,6-50,9 1,1-56, -,0 0,0 0,8-3,2-3,9-3,2-0, -38,5 Saldo inkoop eigen aandelen Uitoefening opties gewone aandelen Mutatie langlopende leningen Mutatie aandeel derden Dividend voorgaand verslagjaar Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0,0 3,7-6, 0,2-27,9-30, 0,3 1,5-0,2 0,6-27,8-25,6 0,3 3,2-1,3-0,1-27,8-25,7 Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen in verworven deelnemingen Geldmiddelen begin periode Geldmiddelen einde periode -112,2-7,5 115,0 -,7-62, 0,0 127,1 6,7-17,2 5,1 127,1 115,0 Specificatie per cluster Omzet, EBITA en marge per halfjaar (in miljoen euro) Benelux Duitsland / UK / Spanje ICT & Technology Subtotaal Holdingkosten Totaal 1 e halfjaar e halfjaar 200 Omzet EBITA Marge , 3,9% , 5,3% ,6 5,9% 835 1, 5,0% - -5, ,2,3% Omzet EBITA Marge 52 12,6 2,8% ,5,3% 26 8,5 3,2% ,6 3,6% - -,5 ) ,1 3,2% 1 e halfjaar 200 Omzet EBITA Marge ,2 3,8% 315 1,,6% 171 9,5 5,6% ,1,5% - -, ,6 3,9% Bedrijfsopbrengsten en EBIT per halfjaar (in miljoen euro) Benelux Duitsland / UK / Spanje Geografische activiteiten ICT & Technology Subtotaal Holdingkosten Totaal 1 e halfjaar e halfjaar e halfjaar 200 Bedrijfsopbrengsten EBIT , 59 20, , , ,5 - -5, ,3 Bedrijfsopbrengsten EBIT 32 12, , , , , , ,1 Bedrijfsopbrengsten EBIT ,2 0 1, , ,2 96 3,7 - -, ,2 ) Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. 8

9 BIJLAGE BIJ IMTECH HALFJAARCIJFERS 2005 TRANSITIE VAN NAAR Inleiding Imtech heeft tot en met 200 de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (). Met ingang van 2005 is Imtech verplicht de geconsolideerde jaarrekening op te stellen in overeenstemming met 1. De wijziging is van toepassing op de financiële verslaglegging over de verslagperioden die aanvangen na 1 januari In concreto betekent dit met ingang van het halfjaarbericht over het 1e halfjaar De jaarrekening 2005 zal de eerste jaarrekening van Imtech zijn die volledig overeenkomstig wordt opgesteld. Imtech neemt in de rapportages de vergelijkende cijfers van de (corresponderende) voorgaande verslagperiode op. Voor de rapportages over 2005 zijn de vergelijkende cijfers van 200 herrekend van naar. De informatie in dit transitiedocument is gebaseerd op de -standaarden die naar verwachting ultimo 2005 van kracht zijn. Hierin kunnen echter nog wijzigingen optreden, vanwege de International Accounting Standards Board (uitgifte en interpretatie van de richtlijnen) respectievelijk de Europese Unie (beoordeling en vaststelling). Er is geen accountantscontrole op de informatie in deze notitie toegepast. De bedragen in deze notitie zijn derhalve voorlopig. Samenvatting gevolgen overgang naar De overgang van naar heeft geen invloed op de operationele bedrijfsvoering van Imtech en dientengevolge ook niet op de cash flow. De veranderingen beperken zich voornamelijk tot de financiële verslaggeving. Bij de eerste toepassing van is sprake van een (eenmalig) effect op het eigen vermogen per 1 januari 200 van ongeveer 56 miljoen euro negatief. Op grond van gewijzigde inzichten is dit cijfer aangepast ten opzichte van eerdere publicaties. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het in de balans opnemen van de -verplichtingen uit hoofde van de pensioenregelingen en verwerking van claims/meerwerk. In vergelijking met is onder sprake van enkele nieuwe aspecten die het jaarresultaat beïnvloeden. Dit betreft: - het vervallen van de jaarlijkse goodwillafschrijving; - de (eventuele) jaarlijkse aanpassing van de pensioenverplichtingen; - kosten van optieplan en aandelenregeling. De overige effecten van op het jaarlijks resultaat zijn van relatief beperkte omvang. In overeenstemming met, worden de grondslagen voor financiële instrumenten (IAS 32/39) toegepast met ingang van 1 januari De verdere opbouw van deze bijlage is als volgt: samenvatting gevolgen overgang naar ; beschrijving belangrijkste wijzigingen ; aansluiting en. De gewijzigde presentatie van de werken in uitvoering en de toepassing van IAS 32 zorgt voor een aanzienlijk verlenging van het balanstotaal. Voornamelijk als gevolg van de balansverlenging en van de eenmalige impact op het 1 Deze afkorting wordt gebruikt ten behoeve van de leesbaarheid van de notitie. Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat worden bedoeld: International Financial Reporting Standards (), International accounting Standards (IAS) en de officiële interpretaties van IFRIC en SIC. 1

10 eigen vermogen per 1 januari 200 daalt de solvabiliteit door de -transitie van ongeveer 3% naar circa 21%. Beschrijving belangrijkste wijzingen Goodwill ( business combinations ) Vanaf 2002 is goodwill betaald bij acquisities geactiveerd en systematisch afgeschreven over de economische levensduur. Onder toepassing van 3 zal de goodwill niet worden afgeschreven. Wel zal jaarlijks een impairmenttest worden uitgevoerd. 3 wordt niet toegepast met terugwerkende kracht. Dit betekent dat de voor 2002 afgeboekte goodwill niet in de balans wordt opgenomen. Materiële vaste activa Imtech verhuurt materiële vaste activa voor een beperkt bedrag. Deze verhuur wordt gekwalificeerd als een financial lease. Om pragmatische redenen werden deze activa als materiële vaste activa verantwoord. Onder worden deze contracten als leasevorderingen behandeld. De materiële vaste activa dalen hierdoor met 5,8 miljoen euro op 1 januari 200. Een voor een huur van grond en een gebouw opgerichte bijzondere vennootschap wordt met ingang van 1 januari 200 onder geconsolideerd. Dit leidt tot een verhoging van de materiële vaste activa en leningen van 12,1 miljoen euro op 1 januari 200. Voorts zijn enkele leasecontracten geherrubriceerd als een financial lease, hetgeen leidt tot een verhoging van de post materiële vaste activa met miljoen euro op 1 januari 200. Imtech maakt gebruik van de optie om voor enkele gebouwen en de daarbij behorende grond, de reële waarde op 1 januari 200 als deemed cost te hanteren. Het effect hiervan is een afwaardering van 12 miljoen euro. Op beperkte schaal werden onder de oude waarderingsgrondslagen kosten van software geactiveerd. Dit betrof met name ERP-projecten. Deze kosten werden gerubriceerd onder materiële vaste activa. Onder worden deze kosten (2,1 miljoen euro op 1 januari 200) begrepen onder immateriele vaste activa. Immateriële vaste activa De wijziging ten opzichte van de Nederlandse grondslagen betreft de rubricering van ERP-software als immaterieel actief. Er is een nieuwe categorie immateriële vaste activa ontstaan als gevolg van de introductie van die met name betrekking heeft op de activa die bij acquisities werden overgenomen, zoals klantenbestanden. Onderhanden werken en handelsvorderingen De waardering en presentatie van onderhanden werken worden in overeenstemming gebracht met IAS 11 (constructie onderhanden werken) respectievelijk IAS 18 (overig onderhanden werk). Tot nu toe werd slechts op projecten met een aanneemsom groter dan 2 miljoen euro en een looptijd langer dan één jaar winst genomen naar rato van de voortgang. Onder wordt voor alle projecten groter dan euro winst genomen naar rato van de voortgang. Voor projecten met een aanneemsom groter dan 2 miljoen euro wordt in beginsel pas winst genomen nadat 25% van de kosten gemaakt zijn, aangezien bij deze complexere projecten de winst pas dan betrouwbaar te schatten is. Het effect hiervan is een 9,1 miljoen euro hoger eigen vermogen op 1 januari 200 (vóór belastingeffect). IAS 11 kent verder een belangrijke wijziging van de waardering van meerwerk en claims op opdrachtgevers. IAS 11 onderscheidt opbrengsten uit hoofde van het hoofdcontract, wijzigingen op het hoofdcontract ( variations ), claims en incentives. Onder claims worden onder meer begrepen kosten van vertragingen die zijn ontstaan door de opdrachtgever, fouten in specificaties en ontwerp en betwiste wijzigingen in het contractwerk. Onder Nederlandse grondslagen kunnen claims worden gewaardeerd tot het bedrag waarvoor het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd. Onder IAS 11 geldt een extra voorwaarde, namelijk dat de onderhandelingen met de opdrachtgever in een vergevorderd stadium zijn en het waarschijnlijk is dat de opdrachtgever de claim zal accepteren. Met name in Duitsland is het usance dat 2

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Persbericht halfjaarcijfers 2014 Datum 20 augustus 2014 Pagina s 1 van 21 Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Highlights:

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot 4.514 miljoen euro, prima basis voor 2009 2008 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Persbericht 11 maart 2015 Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Stern Groep N.V., Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over 2014: Operationeel bedrijfsresultaat

Nadere informatie