Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België Overeenkomstig artikel 27.1 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, hebben wij de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijk heid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, met een balanstotaal van duizenden EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van duizenden EUR. Op uw verzoek hebben wij eveneens een aantal bijkomende specifieke controles uitgevoerd. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de jaarrekening van de Nationale Bank van België. Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de Nationale Bank van België, alsook met de procedures van interne controle. De verantwoordelijken van de Nationale Bank van België hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de waarderings regels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de Nationale Bank van België maakte en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel, rekening houdend met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van toepassing op de jaarrekening van de Nationale Bank van België, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Nationale Bank van België en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting. 135

2 Bijkomende verklaringen Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen : De resultaatsverwerking die u wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die een inbreuk vormen op de organieke wet, de statuten of op de op de Nationale Bank van België toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die een inbreuk vormen op de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschiften met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de Nationale Bank van België. Brussel, 9 februari 2006 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (B 160) Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Marc Van Steenvoort Vennoot 136

3 GOEDKEURING DOOR DOOR DE DE REGENTENRAAD Goedkeuring door de Regentenraad De Regentenraad heeft de jaarrekening per 31 december 2005 onderzocht, die door het Directiecomité werd voorbereid op 31 januari 2006, overeenkomstig de in artikel 44 van de statuten vastgestelde bepalingen, en heeft kennis genomen van de verklaring zonder voorbehoud van de bedrijfsrevisor over het boekjaar In zijn vergaderingen van 15 en 22 februari 2006 heeft de Raad respectievelijk de jaarrekening en het verslag over de werkzaamheden van het boekjaar 2005 goedgekeurd. Hij heeft tevens het bestuur decharge verleend en definitief de winstverdeling voor dat boekjaar geregeld. De Regentenraad HH. Guy QUADEN, gouverneur Luc COENE, vice-gouverneur Jean-Pierre PAUWELS, directeur Mevr. Marcia DE WACHTER, directeur Dhr. Jan SMETS, directeur Mevr. Françoise MASAI, directeur HH. Jean HILGERS, directeur Peter PRAET, directeur Noël DEVISCH, regent Christian DUMOLIN, regent Gérald FRÈRE, regent Jacques FOREST, regent Luc CORTEBEECK, regent Mevr. Martine DUREZ, regent HH. André MORDANT, regent Rudi THOMAES, regent Christian VAN THILLO, regent Didier MATRAY, regent 137

4 OPENINGSTIJDEN EN ADRESSEN Openingstijden en adressen DIENSTEN VESTIGINGEN WAAR DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OPENINGSTIJDEN Bankbiljetten en muntstukken Rijkskassier Brussel, Antwerpen, Bergen, Hasselt, Kortrijk en Luik van 9 tot uur Balanscentrale Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, Antwerpen, Bergen, Hasselt, Kortrijk en Luik Gent en Namen (1) van 9 tot uur van 9 tot 13 uur en van 14 tot uur Wetenschappelijke bibliotheek Brussel van 9 tot 16 uur Museum Brussel van 10 tot 18 uur (alle dagen behalve maandag) Websiteadres : Inlichtingen : Tel : Contactpersoon pers : Kristin Bosman, dienst Communicatie, Tel : Fax : Contactpersoon voor de financiële dienst van de aandelen van de Bank : Luc Janssens, dienst Effecten, Tel : Fax : (1) Deze vestigingen bieden ook een beperkte dienst aan voor de omwisseling van Belgische biljetten. 139

5 Adressen : Brussel : de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Tel. : Fax : Bergen : avenue Frère Orban 26, 7000 Mons Tel. : Fax : Hasselt : Eurostraat 4, 3500 Hasselt Tel. : Fax : Luik : place St-Paul , 4000 Liège Tel. : Fax : Antwerpen : Leopoldplaats 8, 2000 Antwerpen Tel. : Fax : Gent : Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent Tel. : Fax : Kortrijk : President Kennedypark 43, 8500 Kortrijk Tel. : Fax : Namen : rue de Bruxelles 83, 5000 Namur Tel. : Fax : Departementen en diensten : zie website. 140

6 AFKORTINGEN Afkortingen BIB BBP Bank voor Internationale Betalingen bruto binnenlands product CBFA CESR CFS CIK CLS CPSS Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Committee of European Securities Regulators Comité voor financiële stabiliteit Interprofessionele effectendeposito- en girokas Continuous Linked Settlement Committee on Payment and Settlement Systems ECB EEA ELLIPS ERP ESA ESCB ESR EU Europese Centrale Bank European Economic Association Electronic Large-value Interbank Payment System Enterprise Resource Planning Euroclear NV Europees Stelsel van Centrale Banken Europees Systeem van Rekeningen Europese Unie FOD Federale overheidsdienst G-10 Groep van Tien IFRS IMF INR IOSCO International Financial Reporting Standards Internationaal Monetair Fonds Instituut voor de nationale rekeningen International Organisation of Securities Commissions NCB NIS Nationale centrale bank Nationaal Instituut voor de Statistiek OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling PFS Permanente follow-upstructuur 141

7 SDR SEPA SWIFT Special drawing right (bijzonder trekkingsrecht) Single Euro Payments Area Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication TARGET Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening XBRL Extensible Business Reporting Language 142

8 LIJST VAN KADERS, TABELLEN EN GRAFIEKEN Lijst van kaders, tabellen en grafieken KADERS 1 Bancaire rapportering en financiële-marktstatistieken 17 2 Beoordeling van de stabiliteit van het financiële systeem door het Internationaal Monetair Fonds 24 3 Internationaal Monetair Fonds, Wereldbank en Belgische constituency 26 4 Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen 33 5 Single Euro Payments Area 34 6 Geschiedenis van de Bank 37 7 Masterplannen en ontwikkeling van de werkgelegenheid 48 8 Rechtsgedingen 71 9 Vorming en verdeling van de resultaten Ontwikkeling van het resultaat Bezoldigingen en vergoedingen in TABELLEN 1 Comités van het Europees Stelsel van Centrale Banken 14 2 Voornaamste comités voor toezicht op of regulering van de financiële markten 25 3 Chartale omloop van niet ter omwisseling aangeboden Belgische franken 30 4 Activiteit van TARGET en van de Belgische interbancaire betalingssystemen 32 5 Bevoegdheidsverdeling in de Bank en in de gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen 55 GRAFIEKEN 1 Circulatie van eurobiljetten 29 2 Opvragingen en stortingen van bankbiljetten bij de Bank 30 3 Circulatie van euromunten 31 4 Activiteit van het effectenvereffeningsstelsel 35 5 Activiteiten van het systeem Centrale verwerking handelspapier 35 6 Kredietopeningen toegestaan aan ingezetenen door de kredietinstellingen en opnemingen in dat kader 42 7 Activiteiten van de Centrale voor kredieten aan particulieren 43 8 Vast personeelsbestand 47 9 Raadpleging van de website

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR INFO NOTA

TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR INFO NOTA INFO NOTA TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR De financiële crisis die in 2008 in alle hevigheid uitbarstte, maakte pijnlijk duidelijk dat er hiaten zaten in het toezicht op de financiële sector. Waarom werden

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Externe communicatie. Wie zijn wij?

Externe communicatie. Wie zijn wij? Externe communicatie Wie zijn wij? De Nationale Bank van België Bankbiljetten in omloop brengen, het monetair beleid ten uitvoer leggen en instaan voor de financiële stabiliteit zijn de voornaamste taken

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2009 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE 1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Naamloze vennootschap REGLEMENT VAN DE REKENINGEN-COURANT 01-08-2014 2 INHOUD 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT... 3 2. KREDIETEN OPGENOMEN

Nadere informatie

Missie Raad van Bestuur Auditors Management 3. Bericht aan de Aandeelhouders 4. Productoverzicht 7. Wereldkaart 12

Missie Raad van Bestuur Auditors Management 3. Bericht aan de Aandeelhouders 4. Productoverzicht 7. Wereldkaart 12 Missie Raad van Bestuur Auditors Management 3 Bericht aan de Aandeelhouders 4 Productoverzicht 7 Artwork Systems Nieuwe Producten Enfocus Producten Wereldkaart 12 Geselecteerde Financiële Gegevens 14 Bespreking

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. Joint Global Coordinators

Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. Joint Global Coordinators In het aanbod (het Aanbod ) worden gewone aandelen (de Aandelen ) van Belgacom NV/SA (de Vennootschap ), een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht, door ADSB Telecommunications B.V. ( ADSB

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE 1 Inhoud Inleiding en Algemene informatie 3 Structuur van het kapitaal en het aandeelhouderschap 4 Raad van Bestuur 4 Samenstelling 4 Werking 6 Dagelijks beheer 8 Gedragsregels binnen

Nadere informatie

financieel verslag 2013

financieel verslag 2013 financieel verslag 2013 DNS Belgium Financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van Bestuur en strategisch comité... 4 DNS Belgium personeel... 6 Financiële resultaten...

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

sinds 31 december 2012 3. WILLIAM G. McEWAN (1956)

sinds 31 december 2012 3. WILLIAM G. McEWAN (1956) GOVERNANCE 1. MATS JANSSON (1951) RAAD VAN BESTUUR Voorzitter sinds 2012 Bestuurder van Danske Bank Voormalig Voorzitter van ICA Detailhandel en Deputy CEO en Voorzitter van de Groep Voormalig CEO van

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID

BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID BANK DEGROOF NV BELONINGSBELEID 1 1. INLEIDING Dit document vormt het algemene beloningsbeleid van Bank Degroof NV (het Beloningsbeleid). 1.1 Toepassingsgebied De principes en bepalingen van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Single Euro Payments Area

Single Euro Payments Area HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE Opleiding Handelswetenschappen Single Euro Payments Area Wat is SEPA? - Impact van de SEPA Credit Transfer en Direct Debit op de Belgische

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2015 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie