RFID verklarende woordenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RFID verklarende woordenlijst"

Transcriptie

1 RFID verklarende woordenlijst Actieve transponder, collisie, microgolftags en smartlabels...volgt u het nog? Wie aan de slag wil met RFID zal zich toch enkele van deze termen eigen moeten maken. Daarom: een heldere woordenlijst met begrijpelijke uitleg van dit RFID-jargon. Bron: afkomstig van Elsevier Vakkennis van Reed Business. Actieve tag Een RF-tag met een batterij die als krachtbron dient voor het interne circuit van de microchip en voor het verzenden van een signaal naar de RF-lezer. De batterij is vervangbaar of wordt ingegoten in de RF-tag. Actieve transponder Zie 'Actieve tag'. AIDC of 'automatic identification and data capture' Verzamelnaam voor een aantal technieken die de menselijke tussenkomst overbodig maken bij het identificeren van objecten en het verzamelen van data die aanwezig zijn op bepaalde gegevensdragers, zoals barcodes en RF-tags. AIM Algemeen gebruikte afkorting voor de Automatic Identification Manufacturer's Association (inclusief AIM Inc, AIM Europe). Air interface Een conductorvrij medium, meestal lucht, tussen tag en RF-lezer waarin datacommunicatie plaatsvindt door middel van een gemoduleerd inductief of gepropageerd elektromagnetisch veld. Amplitude De maximale absolute waarde van een periodieke curve, gemeten langs haar verticale as (de hoogte van de golf). AM of 'amplitudemodulatie' Voorstelling van data of signalen, aangegeven door de amplitude van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Waar de data voorkomen in binaire vorm, behandelt de modulatie twee amplitudeniveaus en wordt verwezen naar 'amplitude shift keying' (ASK). AMS of 'asset management system' Systeem om de activa van een onderneming te beheren. ANSI (American National Standards Institute) Organisatie in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor de definitie van nationale standaarden. Antenne De antenne is een geleidend element dat het ontvangen of zenden van elektromagnetische energie mogelijk maakt. Antibotsing Een verzamelterm voor de methoden die voorkomen dat de radiogolven van een toestel die van een ander toestel hinderen. Antibotsing algoritmen worden ook gebruikt om te voorkomen dat meerdere RF-tags in hetzelfde leesveld simultaan antwoorden. ASK of 'amplitude shift keying' Voorstelling van binaire data (0 en 1), aangegeven door de amplitude van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Auto-ID of 'automatische identificatie'

2 Soms ook 'automatische data-opvang' genoemd. Dit zijn methoden voor het vergaren van data en het direct registreren ervan in computersystemen zonder manuele tussenkomst. Technologieën die deel uitmaken van Auto-ID zijn barcodes, biometrie, RFID en stemherkenning. Auto-ID Center Een non-profitsamenwerking opgericht in 1999 aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de VS tussen bedrijven en instellingen, die de voortrekkersrol inneemt in de ontwikkeling van een wereldwijde infrastructuur voor het tracken van goederen door het gebruik van RF-tags. Backscatter Een communicatiemethode tussen RF-tags en RF-lezers. RF-tags die gebruik maken van backscattertechnologie weerkaatsen een deel van de radiogolven die zij ontvangen terug naar de RF-lezer. Het teruggekaatste signaal is gemoduleerd voor het verzenden van de data. RF-tags die gebruik maken van backscatter-technologie kunnen passief of actief zijn. Bandbreedte Het bereik van frequenties gedefinieerd in het elektromagnetisch spectrum voor een RF-systeem. Batch reading Het proces of de mogelijkheid van een RF-lezer om een aantal RF-tags tegelijk te lezen. Synoniem voor 'multiple reading'. Baud Een eenheid van verzendingssnelheid of signaalsnelheid uitgedrukt in een aantal events per tijd. Als het signaal een enkele bit voorstelt, is de baud gelijk aan de bit rate, uitgedrukt in bits per seconde (bps). BCC of 'block check character' Een foutmeldings karakter - gebaseerd op de verstuurde data - dat wordt toegevoegd aan data voor het detecteren van verzendingsfouten. Het BCC-karakter is het resultaat van de pariteitscontrole per blok (LRC of 'longitudinal redundancy check'). Bi-directional Engelse term om de mogelijkheid van het communiceren in twee richtingen aan te duiden. Bit Afkorting van binaire digit. Een enkel element (0,1) is een binair nummer. Bit rate De snelheid waarmee bits elektronisch doorgestuurd worden, uitgedrukt in bits per seconde. Byte Een groep van bits, meestal 8, gebruikt om karakters in een binair verwerkingssysteem uit te drukken. CEN (Comité Européen de Normalisation/European Committee for Standardization) Organisatie die in Europa verantwoordelijk is voor de definitie van de Europese standaarden. CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications / European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het efficiënt gebruik van het frequentiespectrum en de reguleringen in dit verband. Checksum De som van controledigits die gebruikt wordt om te bepalen of er een fout zit in de datatransmissie. Chiploze RF-tag Een RF-tag die geen geïntegreerde silicium microchip bevat. Closed-loop systemen RFID-trackingsystemen opgezet volgens normen en standaarden, gehanteerd binnen de grenzen

3 van één bedrijf. Aangezien het getraceerde item alleen door dit bedrijf wordt gevolgd, hoeft er niet gezorgd te worden voor een technologie die gebaseerd is op open standaarden. Collisie Term voor het gebeuren waarbij twee of meer datacommunicatiebronnen op hetzelfde ogenblik rivaliseren om aandacht, waardoor er een dataconflict ontstaat (zie ook bij 'anti-collisie'). Contactloze smartcard Zie 'smartcard'. CRC of 'cyclic redundancy check' Een controlegetal dat werd berekend via een bepaald algoritme, bedoeld voor de opsporing van mogelijke fouten bij het verzenden van data. Data Gegevens in de vorm van nummers en karakters. Data-encryptie Een manier om data te beveiligen, vaak toegepast op duidelijk leesbare tekst.de verzonden data worden omgezet in een formaat dat zonder sleutel voor decodering onbegrijpelijk is. Datatransfersnelheid In een RFID-systeem is dit de snelheid waarmee data gecommuniceerd worden tussen de RF-tag ('transponder') en de RF-lezer ('interrogator') uitgedrukt in baud, bits of bytes per seconde. Dataveld Een gedefinieerd gebied in het geheugen, gereserveerd voor een bepaald item of enkele items die data bevatten. De-tuning De afname in performance van de RF-tags en RF-lezers, veroorzaakt door de nabijheid van bijvoorbeeld metaal of water dat de resonantie van een elektronisch circuit beïnvloedt. Draagfrequentie De bij RFID-systemen gebruikte frequentie om data over te dragen door de modulatie van de draaggolf via onder meer 'amplitude shift keying' (ASK), 'frequency shift keying' (FSK) of 'phase shift keying' (PSK). EAI of 'enterprise application integration' Binnen een systeemarchitectuur is dit een middlewarelaag die gebruikt wordt om op een beheersbare manier verscheidene bedrijfsapplicaties met elkaar gegevens te laten uitwisselen. EAN of 'European article numbering' De barcodestandaard die gebruikt wordt in Europa, Azië en Zuid-Amerika. Deze wordt beheerd door EAN International. EAS of 'electronic article surveillance' Een eenvoudige elektronische RF-tag die aan- of uitgezet kan worden. Wanneer een item wordt gekocht of uitgeleend uit een bibliotheek, wordt de RF-tag uitgezet. Als iemand de uitgang passeert met een item met een RF-tag die niet werd uitgeschakeld, gaat een alarm. EAS-tags worden in de verpakking van de meeste farmaceutische producten ingebouwd. EIRP of 'equivalent isotropic radiated power' Het effectief uitgestraald vermogen van de zendinstallatie ten opzichte van een isotrope antenne (een antenne die in alle richtingen zendt). ERP of 'equivalent radiated power' Het effectief uitgestraald vermogen van de zendinstallatie ten opzichte van een halve golf dipoolantenne. EDI of 'electronic data interchange' Automatische communicatie van een databericht of -berichten tussen computers of

4 managementinformatiesystemen, hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijfstransacties. EEPROM of 'electrically erasable programmable read-only memory' Een niet-vluchtig opslagmechanisme op de microchips. Meestal kunnen bytes individueel gewist en geherprogrammeerd worden. Electronic label Synoniem voor RF-tag of transponder. Elektromagnetische koppeling of energie Het proces waarbij gemoduleerde data of energie van de ene systeemcomponent getransfereerd worden naar een andere (RFlezer of RF-tag) door middel van een elektromagnetisch veld. Elektromagnetisch spectrum De reikwijdte van elektromagnetische straling, uitgedrukt in frequentie of golflengte. EMC of 'electromagnetic compatibility' De Europese wettelijke richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat alle elektrische en elektronische apparaten voldoen aan mini-male emissie- en immuniteitseisen. Hierdoor kunnen elektronische toestellen naast elkaar werken zonder dat zij elkaar nadelig beïnvloeden. EMI of 'electromagnetic interference' De beïnvloeding van de werking van een elektronisch toestel door ongewenste signalen. EMI kan onaangenaam zijn (gestoorde televisiebeelden), onpraktisch (storingen in een telefoonconversatie) of zelfs gevaarlijk (storingen op medische apparatuur of in controleschakelingen van voertuigen). Er zijn twee soorten van elektromagnetische interferentie: EMI veroorzaakt door straling (het gestoorde toestel detecteert 'sterke radiogolven'). Dergelijke EMI wordt meestal RFI of 'radio frequency interference' genoemd. EMI veroorzaakt door conductie (via geleiders, bijvoorbeeld via het net of via telefoonleidingen). EPC of 'electronic product code' Een 96-bit code, gecreëerd door het Auto-ID Center. De EPC bevat cijfers voor het identificeren van de producent, de productcategorie en het individuele item. De code wordt gesteund door de United Code Council en EAN International, de twee belangrijkste organen voor de barcodestandaarden. ERM of 'enterprise resource management' Geïntegreerd bedrijfsbeheer. De term slaat vaak op het systeem dat deze taken ondersteunt. ERP of 'enterprise resource planning' Planningmodules van ERM. Vroeger ook gebruikt als synoniem voor ERM. Error correcting code Een code die bewaard wordt op een RF-tag en die de RF-lezer in staat stelt de vermiste of verknoeide bits te hervormen tot de correcte waarde. Dit is noodzakelijk omdat een RF-lezer bepaalde data op de RF-tag verkeerd kan interpreteren. Error correcting mode Een manier van datatransmissie tussen RF-tag en RF-lezer waarbij fouten of vermiste data automatisch worden gecorrigeerd. Error correcting protocol Een set van regels gebruikt door RF-lezers om data van de RF-tag correct te interpreteren. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) De Europese standaardisatie-organisatie verantwoordelijk voor de standaardisatie in telecommunicatie. Factory programming Sommige read-only RF-tags krijgen hun identificatienummer ingebed in de silicium microchip op het moment dat de chip wordt geproduceerd. Het proces van het schrijven van het nummer in de chip wordt 'factory programming' genoemd.

5 Fasemodulatie Zie 'PM'. FDX of 'full duplex' Een communicatieprotocol dat een kanaal in staat stelt om data tegelijkertijd te verzenden en te ontvangen. Field programming RF-tags die EEPROM gebruiken of een niet-vluchtig geheugen hebben, kunnen geprogrammeerd worden nadat de tag verscheept is uit de fabriek. FM of 'frequentiemodulatie' De voorstelling van data of signaalstatussen door het gebruik van verschillende transmissiefrequenties. Waar de data binair zijn, bestaat de modulatie uit twee transmissiefrequenties en wordt het omschreven als 'frequency shift keying' (FSK). FMCG of 'fast-moving consumer goods' Laagwaardige consumentenproducten op winkelniveau met een hoge omloopsnelheid. FMS of 'fleet management system' Bedrijfsapplicatie voor het beheer van een wagenpark (vrachtwagens, bestelwagens, servicewagens, ). Frequentie Het aantal herhalingen van een volledige golf in één seconde. 1 Hz is gelijk aan één complete sinusoïde golfvorm in één seconde. 1KHz is gelijk aan duizend golven in één seconde. RF-tags gebruiken lage, hoge, ultrahoge en microgolffrequenties. Elke frequentie heeft voor- en nadelen waardoor zij meer of minder geschikt is voor een bepaalde toepassing. FSK of 'frequency shift keying' Voorstelling van binaire data door het switchen van twee verschillende transmissiefrequenties. Geheugen De hoeveelheid data die kan worden bewaard op een RF-tag. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende types: 'random access memory' (RAM), 'readonly memory' (ROM), 'write onceread many' (WORM) en 'read/write' (RW). GEM of 'generic enterprise model' Model dat gebruikt wordt om de verschillende lagen van bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen aan te duiden in de context van veranderingsprojecten. GIAI of 'global individual asset identifier' EAN/UCCidentificatiesysteem om activa uniek te merken. GLN of 'global location number' EAN/UCC-identificatiesysteem om een locatie uniek te merken. GRAI of 'global returnable asset identifier' EAN/UCCidentificatiesysteem om een uitgeleend goed (bijvoorbeeld een RTI) uniek te merken. GTIN of 'global trade item number' EAN/UCC-identificatiesysteem om een handelseenheid uniek te merken. HAG (Hardware Action Group) De werkgroep van het Auto-ID Center die zich bezighoudt met de definitie en de specificatie van standaarden voor RFID-hardware. HDX of 'half duplex' Een communicatieprotocol dat een kanaal in staat stelt om data te verzenden in beide richtingen, maar niet tegelijkertijd. HF-tags of Hoogfrequentie tags

6 Deze RF-tags functioneren op 13,56 MHz. Ze kunnen gelezen worden op 1,5 meter afstand en verzenden data sneller dan laagfrequentie tags. Ze verbruiken echter meer vermogen. IC of 'integrated circuit Een micro-elektronische halfgeleider bestaande uit vele met elkaar verbonden transistoren en andere componenten. IEC (International Electrotecnical Commission) Een onderdeel van de ISO-commissie die zich bezighoudt met elektrotechnische onderwerpen, waaronder RFID. INCITS (International Committee for Information Technology Standards) Is de belangrijkste organisatie in de VS op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. In deze hoedanigheid maakt het INCITS deel uit van de technische adviesgroep van het ANSI (American National Standards Insitute). Inductieve koppeling Een methode voor het verzenden van data en energie tussen RF-tags en RF-lezers door middel van een variërend magnetisch veld. Interface Een fysieke of elektrische verbinding tussen communicerende toestellen. Interoperabiliteit De mogelijkheid dat systemen van verschillende leveranciers bi-directionele datatransferfuncties efficiënt uitvoeren. ISM-frequentieband ('industrial, scientific and medical) Een groep van licentievrije radiofrequentiebanden voor industriële, wetenschappelijke en medische toepassingen. ISO (International Standardization Organization) Is de belangrijkste internationale organisatie voor het definiëren van diverse standaarden. Het onderdeel IEC (International Electrotechnical Commission) legt de internationale standaarden vast op gebied van RFID en andere automatische identificatietechnologieën. LF-tags of laagfrequentie tags Deze RF-tags functioneren op 125 KHz. Het grootste nadeel van laagfrequentie tags is dat ze gelezen moeten worden op een afstand van minder dan 1 meter en dat de datatransfersnelheid laag is. Leesafstand De afstand waarbinnen een RF-lezer kan communiceren met een RF-tag. Actieve tags hebben een grotere leesafstand dan passieve tags omdat ze een batterij gebruiken voor het verzenden van signalen naar de RF-lezer. Bij passieve tags wordt de leesafstand beïnvloed door de frequentie, het outputvermogen van de RF-lezer, het type antenne, de methode van het opladen van de tag, evenals de omgevingsfactoren. Leessnelheid De maximumsnelheid waarmee gegevens van een RF-tag kunnen worden gelezen, uitgedrukt in bits of bytes per seconde. Leesveld Het bereik waarin een RF-tag kan worden gelezen. Lezen Het proces van het omzetten van radiogolven van een RF-tag in informatie die gebruikt kan worden door computersystemen. LRC of 'longitudinal redundancy check' Controlegetal gebaseerd op de pariteitscontrole per blok doorgestuurde data.

7 MES of 'manufacturing execution system' Bedrijfsbeheersysteem om de link te leggen tussen ERP ('enterprise resource planning') en de effectieve uitvoering hiervan op de werkvloer door machines. Microgolftags RF-tags die functioneren op 2,4 GHz. Ze hebben een zeer hoge datatransfersnelheid en kunnen worden gelezen op 10 meter afstand, maar ze verbruiken veel vermogen. Middleware Software die de data uit de RF-tags integreert in applicatiesoftware. Letterlijk betekent het 'tussenlaag', namelijk een softwarelaag die de communicatie verzorgt tussen twee onafhankelijke systeemcomponenten, zoals de tags enerzijds en de softwaretoepassing anderzijds. MIS of 'management information system' Informatiesysteem om gegevens uit de onderliggende beheersystemen van de bedrijfsvoering op een zinvolle manier te consolideren en te vertalen naar bruikbare managementinformatie. Modulatie Verandering van de frequentie of de amplitude van een golf voor het verzenden van data die worden omgezet in digitale vorm. Bijvoorbeeld: een golf met een normale amplitude (of hoogte) kan een '1' zijn in binaire code, en een golf met een lagere amplitude kan een '0' zijn. Multiplexer Een elektronisch toestel dat de RF-lezer in staat stelt om meer dan één antenne aan te sturen. Elke antenne scant het veld in een vooraf bepaalde volgorde. Nominale afstand De leesafstand waarbinnen de RF-tag betrouwbaar kan worden gelezen. Nulspot Het gebied in het veld van de RF-lezer dat geen radiogolven ontvangt. Dit is de blinde hoek van de RF-lezer. Het is een fenomeen dat voorkomt bij UHF-systemen. Omnidirectioneel Een beschrijving van de mogelijkheid om een RF-tag in elke richting te lezen. OMS of 'order management system' Het OMS verzorgt het beheer en de verwerking van (grote volumes) orders. ONS of 'object name service' Een systeem van het Auto-ID Center voor het opzoeken van elektronische productcodes, en om computers te sturen naar informatie over het item dat verbonden is met de code. Het is een wereldwijde internetservice (vergelijkbaar met 'domain name service' of DNS), die computers verwijst naar locaties op het internet waar de informatie over een bepaalde EPC-code te vinden is. Open systemen Systemen waarin de behandeling (inclusief verzameling), de opslag en de communicatie van data worden bepaald door afgesproken standaarden. Hierdoor kunnen verschillende gebruikers functioneren zonder te moeten voldoen aan een centrale controlefaciliteit. Pariteit Een eenvoudige techniek om datatransmissiefouten te detecteren, waarbij een extra bit (0 of 1) wordt toegevoegd aan elk binair voorgesteld karakter om een even aantal bits (even pariteit) of een oneven aantal bits (oneven pariteit) te verkrijgen. Door het checken van de pariteit van karakters, kunnen enkelvoudige fouten ontdekt worden. Hetzelfde principe geldt voor blokken binaire data. Passieve RF-tag Een RF-tag zonder batterij die alleen reageert wanneer deze wordt geactiveerd door een inductieve koppeling of elektromagnetische zendgolf afkomstig van de RF-lezer. De RF-tag zendt data, gemoduleerd op de draagfrequentie, terug. De RF-tag haalt vermogen uit het veld en is zodoende in staat om data uit het geheugen van de chip gemoduleerd op de draagfrequentie terug te zenden.

8 Passieve transponder Zie 'passieve RF-tag'. PM of 'phase modulation' Fasemodulatie, voorstelling van data of signalen door de fase van een vaste sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Waar data in binaire vorm voorkomen, ondergaat de modulatie een verschil van 180 tussen de binaire statussen en wordt er verwezen naar 'phase shift keying' (PSK). PML of 'physical markup language' Een methode ontwikkeld door het Auto-ID Center voor het beschrijven van producten op een manier die computers begrijpen. PML is gebaseerd op 'extensible markup language' (XML). PML-server Een server die antwoordt op vragen van PML-documenten gerelateerd aan elektronische productcodes (EPC). De PML-documenten en -servers worden door de fabrikant van het product onderhouden. Programmering Het schrijven van data op een RF-tag. Protocol Een set van regels die de wijze bepaalt waarop de transmissie van informatie via een netwerk of communicatiesysteem verloopt. PSK of 'phase shift keying' Voorstelling van binaire data (0 of 1) door de fase van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Een verschil van 180 wordt gebruikt om de verschillende waarden voor te stellen. RAM of 'random access memory' Geheugen waarin bepaalde gegevens kunnen worden weggeschreven. Het kan pas gebruikt worden wanneer er energie voorhanden is. Bij het wegvallen van de energie gaat ook de opgeslagen informatie verloren. Read-only tags RF-tags die onveranderbare data bevatten in een ROM-geheugen. Read/write tags RF-tags waarbij de mogelijkheid bestaat om informatie te herschrijven. RFID of 'radio frequency identification' Een identificatietechnologie die radiogolven gebruikt voor het automatisch identificeren van individuele items. RF(ID)-tag Een microchip gehecht aan een antenne die signalen van een RF-lezer oppikt en ernaar terugzendt. De RF-tag bevat een uniek serienummer maar kan ook andere informatie bevatten. Tags worden in vele vormen gemaakt, zoals smartlabels die aan dozen zijn gelijmd, smartcards om dingen te betalen of een doosje op de voorruit van de auto om tol te betalen zonder te stoppen. RF-tags kunnen actief, passief en semi-passief zijn. RF-lezer De RF-lezer (ook wel 'interrogator' genoemd) communiceert met de RF-tag via radiogolven en geeft de informatie in digitale vorm door aan een computersysteem. ROM of 'read only memory' Geheugen waarvan alleen kan worden gelezen. RTI of 'returnable transport items' Retourneerbare (herbruikbare) transporteenheden die gebruikt worden om te vervoeren objecten te verzamelen, onder meer om de beladingsgraad te verbeteren (bijvoorbeeld pallets, trolleys of containers).

9 Ruis Ongewilde vreemde elektromagnetische signalen die voortkomen uit de omgeving. Door hun invloed op de performance van een systeem vormen zij een mogelijke bron van fouten. Savant server RFID-middlewareserver die zorgt voor de verzameling van data uit de RF-lezers en de communicatie met de applicatiesoftware. SAW of 'surface acoustic wave' Een microgolf met een laag vermogen (2,4 GHz) wordt van de RF-lezer in de SAW-tag omgezet naar een ultrasone golf door het gebruik van piëzo-elektrisch materiaal. Het piëzoprincipe is de omzetting van een elektrische puls in een ultrasone golf door een lichte vervorming van het oppervlaktemateriaal van de SAW-tag. In het oppervlak van die RF-tag waar de geluidsgolf beweegt, bevinden zich reflectiestrips die een gedeelte van de golf terugkaatsen. Deze gereflecteerde golven worden vervolgens omgezet naar hoogfrequente pulsen die door de RF-lezer worden ontvangen. Deze reeks van pulsen wordt dan vertaald naar een binaire code. Schrijfsnelheid De snelheid waarmee informatie naar de RF-tag wordt verzonden, in het geheugen van de tag wordt geschreven en de juistheid ervan wordt gecontroleerd. SCM of supply chain management' Het integraal beheer van de goederen-, informatie- en geldstromen door de hele logistieke keten, van toeleveranciers, producent en distributeur, tot bij de klant. De beheersactiviteit omvat planning en controle. SCP of 'supply chain planning' Planningprocessen van de goederen-, informatie- en geldstroom die verbonden zijn met de afstemming van vraag en aanbod binnen de integrale logistieke keten. Semi-passieve tag Vergelijkbaar met de actieve RF-tag, maar de batterij wordt gebruikt om het interne circuit van de microchip te laten werken, niet om te communiceren met de RF-lezer. Sommige semi-passieve tags slapen tot ze ontwaken door het signaal van de RF-lezer, wat de levensduur van de batterij ten goede komt. SGTIN of 'serialised global trade item number' Één onderdeel van de EPC-standaard in versie 1.1 is de definitie van de nummering die in de EPCtag wordt opgenomen. Een van die nummers is de EAN-artikelcode (GTIN). In een EPC-tag wordt de EAN-artikelcode aangevuld met een serienummer, zodat elk artikel uniek te coderen is. Deze code wordt daarom 'serialised GTIN' of SGTIN genoemd. De GTIN wordt gebruikt om een handelseenheid uniek te merken. Bedrijven kunnen dus hun bestaande aansluitnummer en GTIN's blijven gebruiken in het EPC-netwerk. SKU of 'stock keeping unit' Eenheid waarin een referentie in voorraad wordt uitgedrukt. Smartcards De smartcard of chipkaart is een gewone kredietkaart met een ingebouwde microchip. Er bestaan twee verschillende soorten smartcards. De eenvoudigste is de memorycard, die geen verwerkingscapaciteit heeft maar wel informatie kan opslaan, zoals de telefoonkaart. De meer 'intelligente' categorie van kaarten heeft een microprocessor om lokale bewerkingen en algoritmen uit te voeren. De kaart wordt gelezen via een set van contacten. Die contacten zijn vaak een zwakke schakel in deze technologie. Daarom zijn er ook contactloze kaarten op de markt, waarbij de datatransmissie via een radiogolf gebeurt. Hetzelfde principe van gegevensoverdracht wordt gehanteerd bij RF-tags. Smartlabel Een label dat een RF-tag bevat. Het wordt als 'smart' of intelligent aangezien omdat het informatie kan opslaan zoals een uniek serienummer en kan communiceren met een RF-lezer. SOAP of 'simple object access protocol'

10 Een protocol dat programma's die met een bepaald operatingsysteem werken (bijvoorbeeld Windows 2000) in staat stelt om te communiceren met andere programma's die hetzelfde of een ander operatingsysteem hanteren (bijvoorbeeld Linux). Dit kan door gebruik te maken van HTTP ('world wide web's hypertext transfer protocol') en XML ('extensible markup language'). SSCC of 'serial shipping container code' EAN/UCCidentificatiesysteem om een te verschepen handelseenheid uniek te merken. Het nummer is 18 posities lang en bevat onder andere het aansluitnummer van de leverancier en een volgnummer van de logistieke eenheid. Tag Zie 'RF(ID)-tag'. TDMA of 'time division multiple access' Een methode voor het oplossen van een collisie tussen signalen van twee RF-lezers. Algoritmen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de RF-lezers de tags op verschillende tijdstippen lezen. TMS of 'transport management systeem' Bedrijfsbeheersysteem om het intern en extern transport binnen de bedrijfsvoering te ondersteunen. Transceiver TRANSmitter/reCEIVER-toestel dat gebruikt wordt voor het verzenden en ontvangen van data. Transmitter Een elektronisch toestel voor het lanceren van elektromagnetische golven of het afleveren van een elektromagnetisch veld, met als doel het verzenden of communiceren van energie of gemoduleerde data. Transponder Een elektronische TRANSmitter/res-PONDER, algemeen bekend als 'RF-tag'. UCC (Uniform Code Council) Een non-profitorganisatie die de 'uniform product code' (UPC) beheert, de barcodestandaard die in Noord-Amerika gebruikt wordt. UHF of 'ultrahoge frequentie' UHF RF-tags opereren tussen 866 MHz en 930 MHz. Ze kunnen informatie sneller en verder verzenden dan hoog- en laagfrequentie tags. Maar radiogolven op deze frequentie gaan niet door items met een hoog watergehalte, zoals fruit. UPC of 'uniform product code' De barcodestandaard die in Noord-Amerika gebruikt wordt. Deze wordt beheerd door de Uniform Code Council (UCC). Veldsterkte De intensiteit van een veld, gemeten in eenheden toegewezen aan het betreffende veld. Elektrische veldsterktes worden gemeten in volt per meter (V.m-1) en magnetische veldsterktes in ampères per meter (A.m-1). Vermogensniveau De hoeveelheid RF-energie die uitstraalt van een RF-lezer of een actieve tag. Hoe hoger de vermogensoutput, hoe groter de leesafstand. De meeste overheden reguleren echter de vermogensniveaus om zo interferentie met andere toestellen te voorkomen. VRC of 'vertical redundancy check' Controlegetal gebaseerd op de pariteitscontrole per karakter van de doorgestuurde data. WMS of 'warehouse management system' Bedrijfsbeheersysteem om voornamelijk de processen van voorraadbeheer, inslag, opslag en uitslag van goederen te ondersteunen.

11 WORM of 'write once read many' Een RF-tag die door de gebruiker in een eerste fase deels of geheel kan worden geprogrammeerd en die in een latere fase alleen kan worden gelezen. XML of 'extensible markup language' Een wijd verspreide en aanvaarde manier voor het delen van informatie op het Internet, waarbij computers de informatie kunnen gebruiken ongeacht hun besturingssysteem. XQL of 'XML query language' Een methode voor het ondervragen van een database gebaseerd op XML. Documenten die gecreëerd zijn met het gebruik van de 'physical markup language' (PML) van het Auto-ID Center, kunnen via XQL gezocht worden. YMS of 'yard management system' Bedrijfsbeheersysteem om het intern transport en het beheer van de bewegingen op de bedrijfsterreinen te ondersteunen.

Little RFI D. Wim de Rooij. Nedap N.V.

Little RFI D. Wim de Rooij. Nedap N.V. RFI D Little Wim de Rooij Nedap N.V. 2 Intro Toekomst Wat en Hoe Schoenen en Kleding case RFI D Smaken Privacy EPC Wanneer - Wat 3 Intro RFI D 4 Kennis van Technologie Kennis en begrip van de business

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

B A S I S K E N NI S R F I D

B A S I S K E N NI S R F I D B A S I S K E N NI S R F I D AGENDA Introductie Elincom RFID hoe en wat Voordelen/ kenmerken Frequenties NFC Tags Readers RFID toekomst Vragen " Wij geloven dat technische ontwerpen altijd beter kunnen

Nadere informatie

RFID. Radio Frequency IDentification

RFID. Radio Frequency IDentification RFID Radio Frequency IDentification Basis werking RFID Basis werking RFID 3 vormen RFID Aktief - Gevoed door batterij - Zend en ontvangt radiogolven - Afstand 100 meter tot paar kilometer - Zenden veelal

Nadere informatie

Modem en Codec. Telematica. Amplitude-modulatie. Frequentie-modulatie. Soorten modems. Fase-modulatie

Modem en Codec. Telematica. Amplitude-modulatie. Frequentie-modulatie. Soorten modems. Fase-modulatie Modem en Codec Telematica Data Transmissie (Fysieke laag) Hoofdstuk 6 t/m 8 Een modem gebruikt analoge signalen om digitale signalen te versturen Een codec gebruikt digitale signalen om analoge signalen

Nadere informatie

Kanaal: plaats waar de overdracht, transmissie vorm krijgt. Vb.: koperdraad voor elektrische signalen (elektrische stroom en spanning)

Kanaal: plaats waar de overdracht, transmissie vorm krijgt. Vb.: koperdraad voor elektrische signalen (elektrische stroom en spanning) 2.1 Signaaloverdracht Kanalen Electromagnetische golven Electromagnetisch spectrum Bandbreedte en bits per seconde Kanaalcodering en broncodering Elektromagnetisme Kanaal: plaats waar de overdracht, transmissie

Nadere informatie

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken In deze les staan we stil bij datacommunicatie op Ethernet netwerken en Wifi netwerken. 2.1 Wat is datacommunicatie? We spreken van datacommunicatie

Nadere informatie

Wat is communicatie het begrip Algemeen Het uitwisselen van informatie (van Dale) Opzettelijk of onopzettelijk zenden van een boodschap met als doel d

Wat is communicatie het begrip Algemeen Het uitwisselen van informatie (van Dale) Opzettelijk of onopzettelijk zenden van een boodschap met als doel d en netwerkstructuren Wim Slabbekoorn Wat is communicatie het begrip Algemeen Het uitwisselen van informatie (van Dale) Opzettelijk of onopzettelijk zenden van een boodschap met als doel de ander op één

Nadere informatie

T E C H N I D A T A M E D I C A L S O F T W A R E E N G I N E E R I N G. TECHNIDATA BENELUX BV OOSTERHOUT Wim G.M. Malcontent

T E C H N I D A T A M E D I C A L S O F T W A R E E N G I N E E R I N G. TECHNIDATA BENELUX BV OOSTERHOUT Wim G.M. Malcontent T E C H N I D A T A M E D I C A L S O F T W A R E E N G I N E E R I N G BENELUX BV OOSTERHOUT Wim G.M. Malcontent Radio Frequency Identification Ondersteuning bij Bloedafname en Bloedeenheden logistiek

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEDEN VAN RFID ALS TECHNOLOGIE VOOR TRACKING EN IDENTIFICATIE IR. BJORN VAN KEYMEULEN

DE MOGELIJKHEDEN VAN RFID ALS TECHNOLOGIE VOOR TRACKING EN IDENTIFICATIE IR. BJORN VAN KEYMEULEN DE MOGELIJKHEDEN VAN RFID ALS TECHNOLOGIE VOOR TRACKING EN IDENTIFICATIE IR. BJORN VAN KEYMEULEN 2 AGENDA RFID Standaardisatie Mogelijkheden Toepassingsvoorbeelden Integratiemogelijkheden textiel 3 RFID

Nadere informatie

De risico s van een RFID-systeem

De risico s van een RFID-systeem De risico s van een RFID-systeem Auteur: ir. Erica Zaaiman > Erica Zaaiman is als adviseur werkzaam bij de Security & Technology groep van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (e-mail: erica.zaaiman@nl.pwc.com)

Nadere informatie

www.kno-tech.com AlarmLocator

www.kno-tech.com AlarmLocator KnoTech biedt innovatieve oplossingen in productbeveiliging en RFID technologie voor: Detailhandel Industrie Bibliotheken/Mediatheken Periferie Logistiek AlarmLocator RFID antidiefstal systeem voor materialen,

Nadere informatie

Hoogfrequent technieken.

Hoogfrequent technieken. Hoogfrequent technieken. .. Inleiding. Hoofdstuk : Inleiding Mensen of machines moeten in sommige omstandigheden met elkaar communiceren. Door communicatie kan video, spraak en computer gegevens onderling

Nadere informatie

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Greencore Presentatie Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Introductie Greencore Opgericht in 1991 als onderdeel van de Ierse suiker industrie Core business

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne. Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg

Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne. Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg 1.Inleiding In ziekenhuizen en zorginstellingen moeten zorgverleners erover waken

Nadere informatie

communicatie is onderhevig aan fouten

communicatie is onderhevig aan fouten 1.1 Een communicatiemodel Algemeen communicatiemodel Model voor datacommunicatie Verschil datacommunicatie en telecommunicatie Communicatie schematisch communicatie is onderhevig aan fouten Datacommunicatie

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes RFID anti-diefstal systeem voor materialen, auto's, machines, enzovoort(s). RFID monitoring, het monitoren van patrouilles en looproutes van bewakers/beveiligingsmedewerkers. Eenvoudige bediening van het

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs PSK 31

Pajottenlandse Radio Amateurs PSK 31 Pajottenlandse Radio Amateurs PSK 31 ON3WAG ON3BL 05/02/2010 Waarvoor staat PSK 31? PSK 31 Gebruikte modulatievorm Datasnelheid (baudrate) Phase Shift Keying 31 Baud Wat is PSK 31? Digitale 2-weg amateur

Nadere informatie

RFID en Bibliotheken - terminologie

RFID en Bibliotheken - terminologie RFID en Bibliotheken - terminologie AFI Application Family Indicator: een blokje in het bovenste (systems) deel van het geheugen van de chip, bedoeld om verschillende toepassingsgebieden te kunnen onderscheiden.

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Electro Magnetische Compatibiliteit, hoe en waarom? 2. EMC fenomenen - Eigenschappen - Oorzaken - Gevolgen 3. Afschermen of filteren? 4. Bepalen van de opgewekte veldsterkte

Nadere informatie

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Dirk Vercammen, Director Europe - Region West 29 februari 2012 Agenda Euro Pool System? Tracking & tracing

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Uw producten altijd efficiënt geëtiketteerd? GEÏNTEGREERDE ETIKETTEEROPLOSSINGEN PRINT & APPLY / LABELLING / TOEBEHOREN / SERVICE ALWAYS A GOOD ID

Uw producten altijd efficiënt geëtiketteerd? GEÏNTEGREERDE ETIKETTEEROPLOSSINGEN PRINT & APPLY / LABELLING / TOEBEHOREN / SERVICE ALWAYS A GOOD ID Uw producten altijd efficiënt geëtiketteerd? GEÏNTEGREERDE ETIKETTEEROPLOSSINGEN PRINT & APPLY / LABELLING / TOEBEHOREN / SERVICE ALWAYS A GOOD ID Doeltreffend BETROUWBARE INTEGRATIE MET ERP/WMS/MES ROBUUSTE

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Bepalen van de opgewekte veldsterkte van een zender - Norm versus optredende velden 2. AM detectie - Hoe veroorzaakt een HF signaal problemen op LF apparatuur 3. Hoe lopen

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Frequentiebanden en technische eigenschappen toegestaan voor de verschillende klassen van radioamateurvergunningen.

Frequentiebanden en technische eigenschappen toegestaan voor de verschillende klassen van radioamateurvergunningen. en technische eigenschappen toegestaan voor de verschillende radioamateurvergunningen. HAREC-vergunningen CEPT HAREC Van Tot 1 W EIRP of ERP 0,1357 0,1378 S Alle klassen van 5 W EIRP 0,472 0,479 S zijn

Nadere informatie

Arduino en APRS EZHE Workshop April 2017, PD1DDK

Arduino en APRS EZHE Workshop April 2017, PD1DDK Arduino en APRS EZHE Workshop April 2017, PD1DDK Wat kunnen we met APRS? 1. Op kaarten aprs stations weergeven en hun gegevens opvragen. 2. Weerstation info opvragen. 3. Berichten uitwisselen met andere

Nadere informatie

Radio & Security. Complete Security BVBA. Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig!

Radio & Security. Complete Security BVBA. Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig! 2 Complete Security BVBA Radio & Security Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig! De meest gebruikte frequentie voor SRD (Short Range Device) is 433 MHz. Naast alarmsystemen wordt deze frequentie

Nadere informatie

Windows Basis - Herman Van den Borre 1

Windows Basis - Herman Van den Borre 1 Windows Vista Basis Herman Van den Borre Praktische zaken Lessen Vrijdagmorgen 9u00 11u45 Pauze 10u15-10u30 Handboek Windows Vista Basis Roger Frans Uitgeverij Campinia Media ISBN: 978.90.356.1212.9 Prijs:

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

Lt. Bruno de Ras Academiejaar 2010-2011. Hardware Study

Lt. Bruno de Ras Academiejaar 2010-2011. Hardware Study Koninklijke Militaire School Leerling-Officier STEYLAERTS 150e Promotie SSMW 1 Bachelor Lt. Bruno de Ras Academiejaar 2010-2011 Hardware Study de kaartlezer Met Open Office 1 2 Contents 1 Inleiding p.

Nadere informatie

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Waarschuwing Waarschuwing Medische, elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software. Advanced Menu

MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software. Advanced Menu MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software Advanced Menu Datum: 07-06-2011 Versie: V0.01 Auteur: Multimediabox.nl RVB Plaats: Eindhoven 1 Waarschuwing: In dit document kunnen instellingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Version 1.2

Gebruikershandleiding Version 1.2 Gebruikershandleiding Version 1.2 NE Copyright 2004, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding ScanIt NEN 3140 DIALOC ID reserves the right to modify the software described in this manual

Nadere informatie

Troubleshooting wireless. Werkt voor vernieuwers

Troubleshooting wireless. Werkt voor vernieuwers Troubleshooting wireless Werkt voor vernieuwers Inhoud Hoe werkt een WLAN? De beschikbare banden Wat gebeurt er in het spectrum Demping Welke problemen zien wij in het veld? Welke (algemene) tools zijn

Nadere informatie

Artikel 2. Elektronische berichten. Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel

Artikel 2. Elektronische berichten. Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel Artikel 2 Lid 1 Lid 2 Elektronische berichten Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel Bewijskracht van elektronische berichten Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten

Nadere informatie

Uiteindelijk draait het om..??

Uiteindelijk draait het om..?? Uiteindelijk draait het om..?? Uiteindelijk draait het om.. #wistjedat: 90% van alle planten worden door vrouwen gekocht GTIN maakt een merk sterk.. Louis Kester Westland, WUR, FloraHolland, Javado en

Nadere informatie

Track & Trace in productie en logistieke processen

Track & Trace in productie en logistieke processen Track & Trace in productie en logistieke processen V1.0 Mieloo & Alexander Sander Merkx 20 november 2014 2014 M&A - All rights reserved 1 2014 M&A - All rights reserved 2 Doel / opdracht / agenda Overzicht

Nadere informatie

Informatisering van logistieke zorgprocessen. Frank Barendregt - Business Developer Healthcare

Informatisering van logistieke zorgprocessen. Frank Barendregt - Business Developer Healthcare Informatisering van logistieke zorgprocessen Frank Barendregt - Business Developer Healthcare

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE Tentamen Computers bij fysische experimenten (3BB20) op dinsdag 25 oktober 2005 Het tentamen duurt 90 minuten en wordt gemaakt zonder

Nadere informatie

Technische Normen en Richtlijnen voor de Set Top Box Bedoeld voor DVB-T ontvangst

Technische Normen en Richtlijnen voor de Set Top Box Bedoeld voor DVB-T ontvangst Technische Normen en Richtlijnen voor de Set Top Box Bedoeld voor DVB-T ontvangst Focuspunt: Digitale televisie signaalontvangst Procesgebied: Willemstad, Curaçao Versie 1c: September 2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1

Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1 Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1 Copyright 2002, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 DIALOC reserves the right to modify the equipment described in

Nadere informatie

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom Efficiënter bestellen, leveren en factureren dankzij Order to Cash. Order to Cash Order to Cash is een toepassing van GS1 ecom. Het verwijst naar het elektronisch

Nadere informatie

P7 4D voortgangsregistratie

P7 4D voortgangsregistratie Het 4D Voortgangsregistratiesysteem is een systeem dat op elk gewenst moment van alle onderdelen inzicht kan geven waar ze zich bevinden en wat de status is. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie

Nadere informatie

Les D-04 Foutdetectie en correctie

Les D-04 Foutdetectie en correctie Les D-04 Foutdetectie en correctie In deze les staan we stil bij het ontdekken (detectie) van fouten bij datacommunicatie en bij het herstellen (correctie) van fouten bij datacommunicatie. We bespreken

Nadere informatie

RFID en AVM een match?

RFID en AVM een match? RFID en AVM een match? Vakgroep Muziekbibliothecarissen VVBAD Met dit document een stand van zaken wil de Vakgroep Muziekbibliothecarissen zowel de nieuwkomers op het RFID-terrein als degenen die al zijn

Nadere informatie

Hoe stel ik een logistiek etiket samen?

Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Ronny s Honey wil zijn honing verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn logistieke eenheden uniek identificeren. Zo weet Ronny s Honey immers steeds waar de logistieke

Nadere informatie

RFID, uitdagingen en oplossingen uit de praktijk. Geertjan Hendriks Field application engineer Michel van den Heuvel Sales Manager

RFID, uitdagingen en oplossingen uit de praktijk. Geertjan Hendriks Field application engineer Michel van den Heuvel Sales Manager RFID, uitdagingen en oplossingen uit de praktijk Geertjan Hendriks Field application engineer Michel van den Heuvel Sales Manager Agenda Introductie RFID Case studies, een kijkje achter de schermen Infrabel

Nadere informatie

Les A-02 Informatie: de barcode

Les A-02 Informatie: de barcode Les A-02 Informatie: de barcode In deze les bekijken we één uitgewerkt voorbeeld van een gestandaardiseerde informatiedrager, de barcode, en de afspraken die bij deze informatiedrager zijn gemaakt. 2.1

Nadere informatie

Gebruik van RFiD levert geld op Barcode kost geld! Gebruik van RFiD levert geld op! Geertjan Hendriks Field application engineer

Gebruik van RFiD levert geld op Barcode kost geld! Gebruik van RFiD levert geld op! Geertjan Hendriks Field application engineer Gebruik van RFiD levert geld op Barcode kost geld! Gebruik van RFiD levert geld op! Geertjan Hendriks Field application engineer Agenda Voor en nadelen Opbouw en werking Standaarden Readers, antennes,

Nadere informatie

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Nederlands Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8

Nadere informatie

Vermogenelektronica, propere technologie! Of toch niet zo evident?

Vermogenelektronica, propere technologie! Of toch niet zo evident? Vermogenelektronica, propere technologie! Of toch niet zo evident? Inhoudsopgave - De Frequentie Omvormer (FO) - Opbouw Frequentie Omvormer - Voordelen - Nadelen + oplossingen Inhoudsopgave - De Frequentie

Nadere informatie

Binair Binair = tweewaardig Beperkt aantal mogelijke waarden (discreet aantal in amplitude) Wij zijn gewoon aan decimaal (tiendelig)

Binair Binair = tweewaardig Beperkt aantal mogelijke waarden (discreet aantal in amplitude) Wij zijn gewoon aan decimaal (tiendelig) Binair Binair = tweewaardig Beperkt aantal mogelijke waarden (discreet aantal in amplitude) Wij zijn gewoon aan decimaal (tiendelig) In elektronische realisatie zijn 10 verschillende toestanden moeilijk

Nadere informatie

Leveranciershandleiding EDI

Leveranciershandleiding EDI Leveranciershandleiding EDI Versie : 2.6 Datum : 17 maart 2015 Auteur : HP van Hagen Afdeling : E-business Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 20 oktober 2008 S. van Zundert Initiële handleiding

Nadere informatie

Communicatie over kleine en grote afstanden

Communicatie over kleine en grote afstanden Inhoud Communicatie over kleine en grote afstanden... 2 Analoge datatransmissie... 3 Amplitudemodulatie... 4 Frequentiemodulatie... 8 Digitale datatransmissie... 10 Amplitudemodulatie... 10 Frequentiemodulatie...

Nadere informatie

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet.

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. Op veler verzoek heb ik me verdiept in het fenomeen 8,33 khz. Waarom komt dit op ons af, en wat betekent dit voor de techniek van zenders en ontvangers.

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Communicatie met een ruimtetuig

Communicatie met een ruimtetuig KU Leuven Communicatie met een ruimtetuig Student: Luc Van Leuven Jan Peeters Begeleiders: Patrick Colleman 1 mei 201x Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Communicatie met een ruimtemissie 5 2.1 Wat is het Deep

Nadere informatie

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek VTI St.- Laurentius Neem eerst de tekst in het boek door, doe dit enkele keren en probeer uiteraard te onthouden wat je leest. Los nadien de

Nadere informatie

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers WINDOWS 8 2012 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 8 T R A I N I N G V O O R 5 0 - P L U S S E R S A

Nadere informatie

Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen

Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten

Nadere informatie

COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN

COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN 3 e les Prof. Dr. Frank De Proft 12 oktober 2004 Tweede les : Inleiding Computerwetenschappen vs. computervaardigheden - Algoritmen 1 Derde les : Enkele basisbegrippen»

Nadere informatie

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing Meervoudige Smart-Card Duplicator Gebruiksaanwijzing Project Specificaties De Smart Card Duplicating PCB is kan zes verschillende type smartcards lezen en schrijven, die allemaal gebaseerd zijn op de microchip

Nadere informatie

Werkelijke Bi-directionele communicatie

Werkelijke Bi-directionele communicatie 1 2-Weg protocol: Communicatie tussen de toestellen en de Hub/panel is steeds gekend en gemonitord Alle boodschappen worden bevestigd (eveneens handzender commando s) 2 1 Werkelijke Bi-directionele communicatie

Nadere informatie

Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van

Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van 14.00-17.00 uur Studenten die in het nieuwe vak (5LL50) tentamen doen

Nadere informatie

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016)

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Tarieven GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Deze tarieven zijn geldig vanaf 16 november 2016 A. BASISBIJDRAGEN 1. Toetredingsbijdrage Op het ogenblik van

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Een computersysteem De twee meest gebruikte modellen computers zijn: * Desktop * Laptop Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm

Nadere informatie

Track & Trace. Digitaliseren van productdata

Track & Trace. Digitaliseren van productdata Track & Trace Digitaliseren van productdata Totally Integrated Automation Overzicht van de automatiserings oplossing Mobile Panel 2nd Generation incl. connection box Open Controller S7-1500F SITOP PSU8600

Nadere informatie

Inleiding RFID. 1. Fontys Hogeschool 2. RFID Kenniscentrum 3. Theorie RFID 4. Voorbeelden

Inleiding RFID. 1. Fontys Hogeschool 2. RFID Kenniscentrum 3. Theorie RFID 4. Voorbeelden Inleiding RFID 1. Fontys Hogeschool 2. RFID Kenniscentrum 3. Theorie RFID 4. Voorbeelden www.rfidkenniscentrum.nl 5. RFID testen uitgevoerd door het RFID Kenniscentrum 6. Subsidie / Vouchers Fontys Hogeschool

Nadere informatie

MIFARE. INDEX Inleiding Betaalsystemen Toegangscontrole Kaarten Sectoren Blokken Beveiliging Hacking Maatregelen

MIFARE. INDEX Inleiding Betaalsystemen Toegangscontrole Kaarten Sectoren Blokken Beveiliging Hacking Maatregelen MIFARE INDEX Inleiding Betaalsystemen Toegangscontrole Kaarten Sectoren Blokken Beveiliging Hacking Maatregelen Inleiding Dit document bevat 8 bladzijden over de ontwikkeling, eigenschappen, toepassing,

Nadere informatie

De computer als processor

De computer als processor De computer als processor DE FYSIEKE COMPUTER Componenten van de computerconfiguratie Toetsenbord Muis Scanner Microfoon (Extern geheugen) Invoerapparaten Uitvoerapparaten Monitor Printer Plotter Luidspreker

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Een Barcode. Afmetingen

Een Barcode. Afmetingen Een Barcode Veel plastic passen worden voorzien van barcodes. Belangrijkste reden is uiteraard bedieningsgemak. Barcodes bestaan echter in vele soorten. Voor je ligt een handig naslagwerk voor het maken

Nadere informatie

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving versie: 1. status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 25 aangepast: 19 februari 26 concept beschrijving DOLLYsms SMS server conceptbeschrijving V1. I N H O U D Inleiding... 3 DOLLYsms... 3

Nadere informatie

Toegangscontrolesystemen en identificatiemiddelen

Toegangscontrolesystemen en identificatiemiddelen 3 9 PIN 1 9 3 5 8 2 7 1 Toegangscontrolesystemen en identificatiemiddelen Toegangscontrole reguleert wie, waar en wanneer naar binnen mag in een organisatie. Een toegangscontrolesysteem maakt daarbij gebruik

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Als apparaten al niet met elkaar willen praten. Ad van Berlo Smart Homes a.vberlo@smart-homes.nl

Als apparaten al niet met elkaar willen praten. Ad van Berlo Smart Homes a.vberlo@smart-homes.nl Als apparaten al niet met elkaar willen praten Ad van Berlo a.vberlo@smart-homes.nl Ontwikkelingen in installaties 1900 1955 1955 1980 1980 2005 2005-2011 Elektra Water Gas Riool Rookkanaal Telefoon TV

Nadere informatie

Niet-lineair gedrag in een halfgeleider optische versterker en laser diode gebaseerd terugkoppelingsschema

Niet-lineair gedrag in een halfgeleider optische versterker en laser diode gebaseerd terugkoppelingsschema Niet-lineair gedrag in een halfgeleider optische versterker en laser diode gebaseerd terugkoppelingsschema Wouter D Oosterlinck Promotor: Prof. G. Morthier Photonics Research Group http://photonics.intec.ugent.be

Nadere informatie

Pindakaas met een unieke digitale code

Pindakaas met een unieke digitale code Compact 2005/3 Pindakaas met een unieke digitale code Ir. R. Heil CISSP Door misbruik van de technologie waar dit artikel over gaat is het mogelijk om te weten wat voor kleren iemand draagt of wat hij/zij

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Mobiele interactie met barcodes en andere tags

Mobiele interactie met barcodes en andere tags Mobiele interactie met barcodes en andere tags Verbinden van de reële en de virtuele wereld Barcodes, QR codes, Microsoft tags en Near Field Communication Er zijn een aantal ontwikkelingen die het verbinden

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Recycling 4 2 Uw SDV5120 5 Overzicht 5 3 Aan de slag 6 Installatie

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC Sweex Wireless LAN USB Adapter

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC Sweex Wireless LAN USB Adapter LC100040 Sweex Wireless LAN USB Adapter Inleiding Allereerst willen wij u bedanken voor de aanschaf van de Sweex Wireless LAN USB Adapter. Met deze USB Adapter kunt u snel en eenvoudige gebruik maken van

Nadere informatie

Het merkteken van het beest. Maatregelen bij het gebruik van RFID

Het merkteken van het beest. Maatregelen bij het gebruik van RFID Het merkteken van het beest Maatregelen bij het gebruik van RFID Erica Zaaiman mei 2006 Inhoud Samenvatting... iii 1 Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Doelstelling... 2 1.3 Werkwijze... 3 2 Techniek

Nadere informatie

-Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer)

-Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer) -Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer) De pc is bedacht in 1833 Door gebrek aan onderdelen kwam de eerst werkende PC 100 jaar later Gewicht: 35 ton (35.000 kilo!) en kamervullend. Zie de

Nadere informatie

Mobiele communicatie: reken maar!

Mobiele communicatie: reken maar! Mobiele communicatie: reken maar! Richard J. Boucherie Stochastische Operationele Research Toen : telefooncentrale Erlang verliesmodel Nu : GSM Straks : Video on demand Toen : CPU Processor sharing model

Nadere informatie

Module I - Informatica

Module I - Informatica Module I - Informatica 1) Iemand wilt een nieuwe auto aanschaffen. Gezien de gestegen brandstofprijzen wil de persoon een auto, die zuinig in brandstofgebruik is. Maak duidelijk hoe de persoon een weloverwogen

Nadere informatie

Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten Telefoonnetwerk

Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten Telefoonnetwerk TELECOMMUNICATIE Communicatie over grote afstand 5.1 Historisch perspectief *** lezen *** 5.2 Infrastructuren voor telecommunicatie Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

520JHKHXJHQV -DQ*HQRH.+/LP

520JHKHXJHQV -DQ*HQRH.+/LP 520JHKHXJHQV -DQ*HQRH.+/LP 1 6LWXHULQJ520JHKHXJHQV Geheugens Halfgeleider Geheugens Serieel toegankelijk geheugen Willekeurig toegankelijk geheugen Read Only Memory ROM Random Access Memory RAM Masker

Nadere informatie

DATALOGGERS. Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER

DATALOGGERS. Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER TECHNOLOG - CELLO 8-KANAALS Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER Volledig geïntegreerde SMS/GPRS datalogger Elk kanaal kan onafhankelijk geselecteerd worden voor digitale of

Nadere informatie