Programma Vaktechniek The Independence Company

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company"

Transcriptie

1 Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company

2 Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis voor jouw werkzaamheden. Door continu op de hoogte te blijven van veranderingen onderscheid jij je van anderen en kun jij kwalitatief hoogwaardig werk blijven leveren. Als RA, AA en RC ben je verplicht te voldoen aan de Permanente Educatie regeling van jouw beroepsgroep. Om jouw vaktechniek state of the art te houden, organiseert The Independence Company (TIC) vaktechnische bijeenkomsten. PE-Punten In beginsel staat ieder uur wat je besteedt aan permanente educatie gelijk aan 1 PE-punt. Dit kan bijvoorbeeld het volgen van één uur seminar zijn of één uur voorbereidingstijd hieraan voorafgaand. Deelnemers krijgen na afloop een bewijs van deelname voor de registratie van activiteiten in het kader van Permanente Educatie. Het aantal PE-punten dat met de bijeenkomsten van TIC behaald kan worden varieert met de duur van een bijeenkomst. Bijeenkomsten vaktechniek De inhoud van het programma is bepaald door top professionals waardoor er een optimale link is met de dagelijkse praktijk. Op de volgende pagina s is kort de doelstelling en inhoud van de betreffende cursussen weergegeven evenals de spreker en duur. De te behalen PE-punten zijn vooralsnog onder voorbehoud. Dit hangt samen met een eventuele voorbereidingstijd per cursus waarvoor eveneens PE-punten verkregen kunnen worden. Voor wie bestemd? TIC werkt samen met een vooraanstaand bureau dat geaccrediteerd is om PE-punten aan cursussen toe te kennen, een door de NBA erkende onderwijsinstelling. Het vaktechnisch programma van TIC is bestemd voor alle RA s, AA s en RC s, waaronder: - Openbare accountants - Interne accountants - Overheidsaccountants - Accountants in business Wanneer? De 2012-bijeenkomsten zullen worden gehouden op de volgende data: 26 januari Strategie, Innovatie en Risk Management 8 maart KAD+, Auditen vanuit strategische keuzes 19 april - Professioneel kritische instelling (PKI) onderdeel 1 - IT Audit 21 juni PKI onderdeel 2 6 september PKI onderdeel 3 11 oktober Actualia Fiscaliteiten 13 december Actualia Verslaggeving/IFRS Pagina 2

3 26 januari 2012 Strategie, Innovatie en Risk Management Locatie: Kasteel De Vanenburg, Putten Ten tijden van sterke (technologische) veranderingen in de markt en economisch onheil worden veel organisaties geconfronteerd met strategische keuzes. Welke markten en producten zijn interessant? Investeren of juist niet? Gaan we alleen door of met anderen? Strategische afwegingen die significante gevolgen kunnen hebben voor de gehele organisatie. Strategievorming, innovatie en risicomanagement komen hierin te samen. De cursus gaat in op de relatie tussen strategie, innovatie en risicomanagement. Door middel van een concrete klantcasus, aangevuld met theoretische achtergronden wordt de onderlinge verwevenheden inzichtelijk gemaakt. Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat het strategievormingsproces te structureren, te analyseren en oplossingsrichtingen aan te reiken voor kritische keuzes binnen dit proces. De cursus Strategie, Innovatie en Risk Management zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE punten op. Spreker: drs. Urjan Claassen RA RE CIA Urjan is verbonden als vennoot aan Clascon Audit & Consulting, een gespecialiseerd adviesbureau voor risicomanagement. Hij adviseert profit en non profit organisaties op het gebied van risicomanagement, interne beheersing en governance. Daarnaast is Urjan universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit en adviseur voor het IFAC (International Federation of Accountants) te New York op het gebied van risk & control systems. 8 maart 2012 KAD+, Auditen vanuit strategische keuzes Locatie: Kasteel De Vanenburg, Putten Audit wordt nog te veel gerelateerd aan de financiële discipline alleen. Met KAD+ heeft de auditor een raamwerk waarmee hij de alignment kan beoordelen tussen strategische en de daaruit logisch af te leiden inrichtingskeuzes. Het leert de auditor nadrukkelijk te kijken door de bril van het management, zonder zijn specialisme te veronachtzamen. KAD+ is een voortzetting van het ruim 20 jaar oude KAD (Kwaliteit Administratieve Dienstverlening), dat bij de introductie de nieuwe AO/IC werd genoemd. Van KAD+ bestaat een managementversie, waarbij het woord risk en audit vermeden is, en een versie voor auditors die zich richten op het beoordelen van de management control. Tijdens deze bijeenkomst behandelen we highlights van KAD+ met enkele praktische uitwerkingen die auditors gemakkelijk in hun eigen praktijk kunnen toepassen. Deze cursus zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE-punten op. Spreker: Ron de Korte RA RE RO Ron is Managing partner van ACS te Driebergen en Zakelijk directeur van de post initiële auditopleidingen ITA en I/OA van de Erasmusuniversiteit (ESAA). Naast enthousiasmerend docent is Ron auditor, onderzoeker, coach en veranderaar. De laatste jaren wordt hij veel gevraagd om interne accountantsdiensten te helpen verbreden tot internal auditdiensten. Hij wordt daarbij gedreven door zijn eigen veranderervaringen en ziet toe op het behouden van de kracht van de bestaande afdelingen. Hij is lid van de beroepsgroepen NIvRA, NOREA, IIA/SVRO en OOA. Pagina 3

4 19 april, 21 juni en 6 september 2012 Professioneel Kritische Instelling (PKI) Locatie: Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel) Net als sommige andere beroepsgroepen, hebben accountants te maken met kritiek ten aanzien van de mate en diepgang van de professioneel kritische instelling (PKI). De NBA heeft het thema PKI als speerpunt benoemd voor de komende periode. Dit initiatief komt mede voort uit haar rapport Lessen uit de kredietcrisis, een plan dat beoogt een zwaardere invulling te bewerkstelligen van de poortwachtersfunctie die de accountant vervult. Versterking van de PKI van de accountant moet hieraan bijdragen. De NBA heeft de PKI als verplicht onderwerp aangewezen voor permanente educatie voor 2012 voor accountants die assurance verlenen, samenstellen of werkzaam zijn als intern of overheidsaccountant. We spreken van een training omdat het gedrag en de attitude van de deelnemer voorop staat. De training beoogt de bewustwording van de accountant, zijn begrip en de toepassing van zijn PKI te vergroten. De training bestaat uit drie onderdelen: 1. Pre-learning (19 april, 2 uur): voorbereiding op de training. Dit onderdeel bestaat uit drie opdrachten. Ten eerste een film waarin het onderwerp PKI door verschillende betrokkenen wordt toegelicht. Je leest drie artikelen en vervolgens werk je een vragenlijst uit die je uiterlijk één week voorafgaand aan de (dilemma)training retourneert. De pre-learning kun je op ieder gewenst moment via internet uitvoeren. Dit kunnen we eventueel plenair verzorgen, afhankelijk van de behoefte. We kunnen ons voorstellen dat flexibel omgaan met deze voorbereiding van 2 uur gewenst is. Let wel: registratie van deelname wordt online bijgehouden (door NBA/VERA/SRA). 2. Training (21 juni, 6 uur): in deze training wordt steeds een korte uitleg gegeven over een theoretisch aspect dat hoort bij de PKI, direct gevolgd door een discussie, casus of dilemma. De cases en dilemma s zijn ontleend aan assuranceopdrachten. Dit onderdeel bestaat uit o.a. de volgende onderwerpen: - Regelgeving en PKI - Acceptatie en behoud van opdrachten - Beoordelen en oordeelsvorming - Interne en externe gesprekssituaties - Borging van PKI in de praktijk - Praktijkgevallen en discussiemogelijkheden. 3. Follow-up (6 september, 4 uur): de followup gaat in op de verdieping van vaktechnische uitgangspunten en jouw ervaringen met het aanscherpen van jouw PKI. In deze workshop ligt de nadruk op de ervaringen bij het toepassen van de inhoud van de pre-learning en de trainingsuitvoering. Hierbij staan de borging van de PKI en communicatie-aspecten centraal. De cursus PKI zal in totaal 12 uur in beslag nemen en levert 12 PE-punten op. Deze totale sessie kunnen we voor een speciale prijs aanbieden. Neem hiertoe contact op met Jacob Kienstra. Spreker: Pieter Mansvelder RA Pieter is partner bij Kriton, een kantoor dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van vaktechnische en vaardigheidstrainingen voor accountants en financials. Tot 2005 was hij partner bij Deloitte. Pieter is coördinator van de postgraduate opleiding financial auditing aan de VU, verbonden aan Bureau Vaktechniek van SRA en lid van de VERA-stuurgroep VERITAS. Hij heeft jarenlange ervaring als controlerend accountant en als docent voor onder meer het NIVRA en SRA. Pieter zal deze training samen met een gedragstrainer/coach verzorgen. Pagina 4

5 Aankondiging 2013: Verplichte Training Beroepsethiek voor accountants in business Medio november 2010 verscheen het NBA rapport Lessen uit de kredietcrisis, Plan van Aanpak. Een van de kernthema s in het rapport is verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van accountants. Een onderdeel van dit beroepsbrede programma is verplichte educatie in de vorm van een training Beroepsethiek voor accountants in business. De training Beroepsethiek is gericht op gedragsverandering en is qua inhoud, doelstelling, werkwijze en omvang specifiek afgestemd op de pluriformiteit binnen de doelgroep accountants in business. De training beoogt (1) bewustwording, (2) het begrip en (3) de toepassing van ethische principes door de accountants in business te vergroten. De Verplichte Training Beroepsethiek bestaat uit twee delen: 1. Pre-learning: bestaat met name uit een online self-assessment. Dit assessment geeft inzicht in jouw huidige ethische stijl en achterliggende waarden: jouw sterke kanten en aandachtspunten. Na afloop ontvangt je een persoonlijk rapport. Je dient dit rapport mee te nemen naar de trainingsdag. 2. De inhoud van de training richt zich op de volgende vijf aspecten: - Ethiek en de Verordening Gedragscode - Inzicht krijgen in de eigen ethiek (deugden, waarden en principes) - Signaleren en hanteren van ethische dilemma s - De bevordering en borging van ethische principes in het eigen handelen van de werkomgeving/organisatie - In lastige situaties de rug recht houden en standvastig communiceren. De cursus Beroepsethiek zal in totaal 8 uur in beslag nemen en levert 8 PE-punten op. Spreker: Pieter Mansvelder RA Zie cursus PKI. 19 april 2012 vervolg IT Audit Locatie: Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel) Een organisatie zonder automatisering? Dat is niet meer voor te stellen. IT wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven en not for profit organisaties. Grote automatiseringsafdelingen worden ingericht om te waarborgen dat de processen van organisaties efficiënt en effectief doorgang kunnen vinden. Dit heeft een grote impact op verantwoordingsinformatie. Hoe gaan we hier als controller of accountant mee om? Tijdens deze cursus zullen zaken als beveiliging van de automatisering, kwetsbaarheid van de onderneming en betrouwbaarheid van informatie aan de orde worden gesteld. De cursus IT Audit zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE-punten op. Spreker: Peter Dekkinga RA RE Peter is mede-oprichter van Insite Advies. Hij richt zich voornamelijk op ondersteuning van lijn- en projectmanagers vanuit zijn deskundigheid als IT-auditor en registeraccountant op de financiële, kwalitatieve en verantwoordingsaspecten van organisaties en projecten. Doordat hij als registeraccountant een brede en kritische blik heeft kan hij voor opdrachtgevers niet alleen valkuilen en risico s signaleren maar ook oplossingen formuleren en implementeren. Uitgangspunt daarbij is voortdurend dat organisaties behoefte hebben aan praktische en creatieve oplossingen, aansluitend bij de behoeften en mogelijkheden van de organisatie. Pagina 5

6 11 oktober 2012 Actualia Fiscaliteiten Locatie: Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel) Naar aanleiding van Prinsjesdag worden elk jaar wijzigingen doorgevoerd in de fiscale weten regelgeving. Deze wijzigingen worden in deze cursus toegelicht en besproken. Ook is er aandacht voor vragen uit de praktijk; in het tweede deel van cursus wordt een aantal praktijksituaties belicht die door jullie zijn aangedragen. Resultaat: je bent op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving op gebied van de fiscaliteit en bijgepraat over relevante attentiepunten voor de praktijk. Tijdens deze cursus worden de wijzigingen in de wet- en regelgeving behandeld die betrekking hebben op inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, en overdrachtsbelasting. De cursus Actualia Fiscaliteiten zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE-punten op. Spreker: mr. Eugène Romijnders Eugène is zelfstandig adviseur en richt zich op het vanuit fiscale en juridische invalshoek concretiseren van ideeën, (mee) ontwikkelen van plannen, vormgeven van strategieën en waar nodig het oplossen van problemen. Hij studeerde Nederlands recht, bestuurswetenschappen, economie en fiscaal recht gestudeerd. Hij is als kerndocent verbonden geweest aan de MRE opleiding van TIAS/NIMBAS en heeft hij gastcolleges gegeven aan de Nyenrode Business Universtity. Naast Eugène Romijnders, die de bespreking van de fiscale wijzigingen en de praktijk situaties voor zijn rekening neemt, zal de heer Ali Karaça FB (Centuro Belastingadvies) de toelichting op de fiscale wetsvoorstellen die rondom Prinsjesdag 2012 bekend zijn gemaakt, voor zijn rekening nemen. 13 december 2012 Actualia Verslaggeving/IFRS Locatie: Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel) Elk jaar worden wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving omtrent jaarverslaggeving en controlestandaarden. Deze wijzigingen hebben betrekking op BW2 Titel 9, Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, IFRS en (nadere voorschriften) controlestandaarden. Resultaat: je bent op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving. Tijdens deze cursus worden de wijzigingen in de wet- en regelgeving behandeld die betrekking hebben op bovengenoemde en eventueel overige relevante onderwerpen. De cursus Actualia Verslaggeving/IFRS zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE-punten op. Spreker: Pieter Mansvelder RA Zie cursus PKI. Pagina 6

7 Aanmelden Per bijeenkomst kunnen ongeveer 25 tot 30 professionals deelnemen. Zo nodig organiseren we extra bijeenkomsten. Je kunt je op deze manier inschrijven: - Internet: Telefoon: De prijs van elke bijeenkomst is gunstig. In bijgaand overzicht zie je dat jouw investering per PE-punt daalt naarmate je aan meer sessies deelneemt: Aantal sessies (PE-punten) Prijs (EUR) Korting Prijs per PE-punt (EUR) 1 (4) 320 0% 80,00 2 (8) 640 0% 80,00 3 (12) 912 5% 76,00 4 (16) % 76,00 5 (20) % 72,00 6 (24) % 72,00 Je krijgt een korting van 5% als je aan 3 of meer bijeenkomsten deelneemt als je de totale vergoeding daarvan vóór 8 maart 2012 voldoet. De overige voorwaarden zijn opgenomen in de bijlage. Locatie en tijdstip De locatie van onze bijeenkomsten is vooralsnog Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel, of Kasteel De Vanenburg, Putten (www.vanenburg.nl). Gezien de duur van de bijeenkomsten zal tussentijds een luxe buffet maaltijd geserveerd worden. Het aanvangstijdstip is uur. Afsluiting Het Programma Vaktechniek 2012 is onderdeel van de dienstverlening van TIC aan TIC Professionals, RA s, AA s, RC s en overige finance professionals. Met dit programma wil TIC permanente vaktechnische educatie betaalbaar en toegankelijk houden en toesnijden op de dagelijkse praktijk van finance professionals. Mocht jij in jouw netwerk finance professionals kennen (al dan niet zelfstandig) voor wie het Programma Vaktechniek interessant en nuttig is, aarzel dan niet hem of haar te benaderen. Wij hopen je te mogen begroeten op een of meerdere bijeenkomsten! The Independence Company B.V., Jacob Kienstra RA Directeur Vaktechniek Pagina 7

8 Bijlage: algemene voorwaarden De volgende aanvullende voorwaarden gelden ten aanzien van de vaktechnische dienstverlening van TIC: Een deelnemer kan zich aanmelden op de manieren zoals vermeld in het programma. De overeenkomst tussen de deelnemer en TIC komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door TIC aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding. Aanmelding voor de bijeenkomsten is mogelijk tot tien dagen voor aanvang van de bijeenkomst. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien een deelnemer niet kan worden geplaatst ontvangt betrokken deelnemer daarvan schriftelijk of telefonisch bericht. Elke deelnemer ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebevestiging; Genoemde prijzen luiden in euro s en zijn exclusief BTW. TIC is niet gehouden aan druk- en zetfouten in eerder genoemde brochures, folders en andere commerciële uitingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer 100 procent van het cursusgeld uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, doch indien de cursus binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werkdag voorafgaand aan aanvang van de cursus te (laten) voldoen. Indien het verschuldigde opleidingsgeld niet tijdig is voldaan, heeft TIC het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringspercentages van toepassing zoals vermeld in volgende punten; Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk (per ) plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven; Indien een deelnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor of op de overeengekomen datum/data van uitvoering, dan is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd: tot 15 dagen voor de datum/data van de opleiding: 100 procent van het overeengekomen bedrag; 30 tot 16 dagen voor de datum/data van de opleiding: 50 procent van het overeengekomen bedrag; 31 dagen of langer voor de datum/data van de opleiding: kosteloos. Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingprijs verschuldigd. TIC heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie) aan te brengen in aangekondigde opleidingen en aangekondigde opleidingen af te gelasten. In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan TIC betaalde bedrag. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding wordt de deelnemer schriftelijk geïnformeerd. Tenzij anders overeengekomen, kan een deelnemer binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven betreffende de wijziging kosteloos annuleren door middel van een schrijven, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan TIC betaalde bedrag. TIC spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de cursus, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan de deelnemer wordt verstrekt. TIC sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens TIC en/of haar leidinggevenden. De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van TIC jegens de deelnemer aan een opleiding is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder niet begrepen indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en geldelijk verlies of geldelijke schade); met een maximum van het totaalbedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst aan een opleiding aan TIC heeft voldaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens TIC en/of haar leidinggevenden. De deelnemer vrijwaart TIC tegen alle vorderingen van derden waaronder begrepen doch niet beperkt tot de werkgever dan wel werknemers van de deelnemer - die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden. TIC verstrekt een deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding een deelnamebewijs indien de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent. Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van TIC worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens van personen die geen Registeraccountant zijn opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het TIC-opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van een separaat schrijven aangeven. De gegevens van een deelnemer worden niet zonder toestemming van de betrokken deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht. Het is niet toegestaan om enig(e) van of namens TIC in het kader van de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding is uitdrukkelijk verboden. Pagina 8

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod NBA Opleidingen Najaar 2012 Openbare accountants Permanente educatie voor RA s en AA s Voorheen VERA en Vedaa voorheen nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2014 Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte,

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte, Aan de heer/mevrouw Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten Geachte, Hierbij bieden wij u het rapport aan van onze bevindingen verband houdende met het verzoek om u inzicht en toelichting

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2013 jaargang 12 thema: Relatie IA en externe accountant Samen een olifant leren dansen Over een rapport dat NIET over internal

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie