Programma Vaktechniek The Independence Company

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company"

Transcriptie

1 Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company

2 Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis voor jouw werkzaamheden. Door continu op de hoogte te blijven van veranderingen onderscheid jij je van anderen en kun jij kwalitatief hoogwaardig werk blijven leveren. Als RA, AA en RC ben je verplicht te voldoen aan de Permanente Educatie regeling van jouw beroepsgroep. Om jouw vaktechniek state of the art te houden, organiseert The Independence Company (TIC) vaktechnische bijeenkomsten. PE-Punten In beginsel staat ieder uur wat je besteedt aan permanente educatie gelijk aan 1 PE-punt. Dit kan bijvoorbeeld het volgen van één uur seminar zijn of één uur voorbereidingstijd hieraan voorafgaand. Deelnemers krijgen na afloop een bewijs van deelname voor de registratie van activiteiten in het kader van Permanente Educatie. Het aantal PE-punten dat met de bijeenkomsten van TIC behaald kan worden varieert met de duur van een bijeenkomst. Bijeenkomsten vaktechniek De inhoud van het programma is bepaald door top professionals waardoor er een optimale link is met de dagelijkse praktijk. Op de volgende pagina s is kort de doelstelling en inhoud van de betreffende cursussen weergegeven evenals de spreker en duur. De te behalen PE-punten zijn vooralsnog onder voorbehoud. Dit hangt samen met een eventuele voorbereidingstijd per cursus waarvoor eveneens PE-punten verkregen kunnen worden. Voor wie bestemd? TIC werkt samen met een vooraanstaand bureau dat geaccrediteerd is om PE-punten aan cursussen toe te kennen, een door de NBA erkende onderwijsinstelling. Het vaktechnisch programma van TIC is bestemd voor alle RA s, AA s en RC s, waaronder: - Openbare accountants - Interne accountants - Overheidsaccountants - Accountants in business Wanneer? De 2012-bijeenkomsten zullen worden gehouden op de volgende data: 26 januari Strategie, Innovatie en Risk Management 8 maart KAD+, Auditen vanuit strategische keuzes 19 april - Professioneel kritische instelling (PKI) onderdeel 1 - IT Audit 21 juni PKI onderdeel 2 6 september PKI onderdeel 3 11 oktober Actualia Fiscaliteiten 13 december Actualia Verslaggeving/IFRS Pagina 2

3 26 januari 2012 Strategie, Innovatie en Risk Management Locatie: Kasteel De Vanenburg, Putten Ten tijden van sterke (technologische) veranderingen in de markt en economisch onheil worden veel organisaties geconfronteerd met strategische keuzes. Welke markten en producten zijn interessant? Investeren of juist niet? Gaan we alleen door of met anderen? Strategische afwegingen die significante gevolgen kunnen hebben voor de gehele organisatie. Strategievorming, innovatie en risicomanagement komen hierin te samen. De cursus gaat in op de relatie tussen strategie, innovatie en risicomanagement. Door middel van een concrete klantcasus, aangevuld met theoretische achtergronden wordt de onderlinge verwevenheden inzichtelijk gemaakt. Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat het strategievormingsproces te structureren, te analyseren en oplossingsrichtingen aan te reiken voor kritische keuzes binnen dit proces. De cursus Strategie, Innovatie en Risk Management zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE punten op. Spreker: drs. Urjan Claassen RA RE CIA Urjan is verbonden als vennoot aan Clascon Audit & Consulting, een gespecialiseerd adviesbureau voor risicomanagement. Hij adviseert profit en non profit organisaties op het gebied van risicomanagement, interne beheersing en governance. Daarnaast is Urjan universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit en adviseur voor het IFAC (International Federation of Accountants) te New York op het gebied van risk & control systems. 8 maart 2012 KAD+, Auditen vanuit strategische keuzes Locatie: Kasteel De Vanenburg, Putten Audit wordt nog te veel gerelateerd aan de financiële discipline alleen. Met KAD+ heeft de auditor een raamwerk waarmee hij de alignment kan beoordelen tussen strategische en de daaruit logisch af te leiden inrichtingskeuzes. Het leert de auditor nadrukkelijk te kijken door de bril van het management, zonder zijn specialisme te veronachtzamen. KAD+ is een voortzetting van het ruim 20 jaar oude KAD (Kwaliteit Administratieve Dienstverlening), dat bij de introductie de nieuwe AO/IC werd genoemd. Van KAD+ bestaat een managementversie, waarbij het woord risk en audit vermeden is, en een versie voor auditors die zich richten op het beoordelen van de management control. Tijdens deze bijeenkomst behandelen we highlights van KAD+ met enkele praktische uitwerkingen die auditors gemakkelijk in hun eigen praktijk kunnen toepassen. Deze cursus zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE-punten op. Spreker: Ron de Korte RA RE RO Ron is Managing partner van ACS te Driebergen en Zakelijk directeur van de post initiële auditopleidingen ITA en I/OA van de Erasmusuniversiteit (ESAA). Naast enthousiasmerend docent is Ron auditor, onderzoeker, coach en veranderaar. De laatste jaren wordt hij veel gevraagd om interne accountantsdiensten te helpen verbreden tot internal auditdiensten. Hij wordt daarbij gedreven door zijn eigen veranderervaringen en ziet toe op het behouden van de kracht van de bestaande afdelingen. Hij is lid van de beroepsgroepen NIvRA, NOREA, IIA/SVRO en OOA. Pagina 3

4 19 april, 21 juni en 6 september 2012 Professioneel Kritische Instelling (PKI) Locatie: Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel) Net als sommige andere beroepsgroepen, hebben accountants te maken met kritiek ten aanzien van de mate en diepgang van de professioneel kritische instelling (PKI). De NBA heeft het thema PKI als speerpunt benoemd voor de komende periode. Dit initiatief komt mede voort uit haar rapport Lessen uit de kredietcrisis, een plan dat beoogt een zwaardere invulling te bewerkstelligen van de poortwachtersfunctie die de accountant vervult. Versterking van de PKI van de accountant moet hieraan bijdragen. De NBA heeft de PKI als verplicht onderwerp aangewezen voor permanente educatie voor 2012 voor accountants die assurance verlenen, samenstellen of werkzaam zijn als intern of overheidsaccountant. We spreken van een training omdat het gedrag en de attitude van de deelnemer voorop staat. De training beoogt de bewustwording van de accountant, zijn begrip en de toepassing van zijn PKI te vergroten. De training bestaat uit drie onderdelen: 1. Pre-learning (19 april, 2 uur): voorbereiding op de training. Dit onderdeel bestaat uit drie opdrachten. Ten eerste een film waarin het onderwerp PKI door verschillende betrokkenen wordt toegelicht. Je leest drie artikelen en vervolgens werk je een vragenlijst uit die je uiterlijk één week voorafgaand aan de (dilemma)training retourneert. De pre-learning kun je op ieder gewenst moment via internet uitvoeren. Dit kunnen we eventueel plenair verzorgen, afhankelijk van de behoefte. We kunnen ons voorstellen dat flexibel omgaan met deze voorbereiding van 2 uur gewenst is. Let wel: registratie van deelname wordt online bijgehouden (door NBA/VERA/SRA). 2. Training (21 juni, 6 uur): in deze training wordt steeds een korte uitleg gegeven over een theoretisch aspect dat hoort bij de PKI, direct gevolgd door een discussie, casus of dilemma. De cases en dilemma s zijn ontleend aan assuranceopdrachten. Dit onderdeel bestaat uit o.a. de volgende onderwerpen: - Regelgeving en PKI - Acceptatie en behoud van opdrachten - Beoordelen en oordeelsvorming - Interne en externe gesprekssituaties - Borging van PKI in de praktijk - Praktijkgevallen en discussiemogelijkheden. 3. Follow-up (6 september, 4 uur): de followup gaat in op de verdieping van vaktechnische uitgangspunten en jouw ervaringen met het aanscherpen van jouw PKI. In deze workshop ligt de nadruk op de ervaringen bij het toepassen van de inhoud van de pre-learning en de trainingsuitvoering. Hierbij staan de borging van de PKI en communicatie-aspecten centraal. De cursus PKI zal in totaal 12 uur in beslag nemen en levert 12 PE-punten op. Deze totale sessie kunnen we voor een speciale prijs aanbieden. Neem hiertoe contact op met Jacob Kienstra. Spreker: Pieter Mansvelder RA Pieter is partner bij Kriton, een kantoor dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van vaktechnische en vaardigheidstrainingen voor accountants en financials. Tot 2005 was hij partner bij Deloitte. Pieter is coördinator van de postgraduate opleiding financial auditing aan de VU, verbonden aan Bureau Vaktechniek van SRA en lid van de VERA-stuurgroep VERITAS. Hij heeft jarenlange ervaring als controlerend accountant en als docent voor onder meer het NIVRA en SRA. Pieter zal deze training samen met een gedragstrainer/coach verzorgen. Pagina 4

5 Aankondiging 2013: Verplichte Training Beroepsethiek voor accountants in business Medio november 2010 verscheen het NBA rapport Lessen uit de kredietcrisis, Plan van Aanpak. Een van de kernthema s in het rapport is verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van accountants. Een onderdeel van dit beroepsbrede programma is verplichte educatie in de vorm van een training Beroepsethiek voor accountants in business. De training Beroepsethiek is gericht op gedragsverandering en is qua inhoud, doelstelling, werkwijze en omvang specifiek afgestemd op de pluriformiteit binnen de doelgroep accountants in business. De training beoogt (1) bewustwording, (2) het begrip en (3) de toepassing van ethische principes door de accountants in business te vergroten. De Verplichte Training Beroepsethiek bestaat uit twee delen: 1. Pre-learning: bestaat met name uit een online self-assessment. Dit assessment geeft inzicht in jouw huidige ethische stijl en achterliggende waarden: jouw sterke kanten en aandachtspunten. Na afloop ontvangt je een persoonlijk rapport. Je dient dit rapport mee te nemen naar de trainingsdag. 2. De inhoud van de training richt zich op de volgende vijf aspecten: - Ethiek en de Verordening Gedragscode - Inzicht krijgen in de eigen ethiek (deugden, waarden en principes) - Signaleren en hanteren van ethische dilemma s - De bevordering en borging van ethische principes in het eigen handelen van de werkomgeving/organisatie - In lastige situaties de rug recht houden en standvastig communiceren. De cursus Beroepsethiek zal in totaal 8 uur in beslag nemen en levert 8 PE-punten op. Spreker: Pieter Mansvelder RA Zie cursus PKI. 19 april 2012 vervolg IT Audit Locatie: Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel) Een organisatie zonder automatisering? Dat is niet meer voor te stellen. IT wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven en not for profit organisaties. Grote automatiseringsafdelingen worden ingericht om te waarborgen dat de processen van organisaties efficiënt en effectief doorgang kunnen vinden. Dit heeft een grote impact op verantwoordingsinformatie. Hoe gaan we hier als controller of accountant mee om? Tijdens deze cursus zullen zaken als beveiliging van de automatisering, kwetsbaarheid van de onderneming en betrouwbaarheid van informatie aan de orde worden gesteld. De cursus IT Audit zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE-punten op. Spreker: Peter Dekkinga RA RE Peter is mede-oprichter van Insite Advies. Hij richt zich voornamelijk op ondersteuning van lijn- en projectmanagers vanuit zijn deskundigheid als IT-auditor en registeraccountant op de financiële, kwalitatieve en verantwoordingsaspecten van organisaties en projecten. Doordat hij als registeraccountant een brede en kritische blik heeft kan hij voor opdrachtgevers niet alleen valkuilen en risico s signaleren maar ook oplossingen formuleren en implementeren. Uitgangspunt daarbij is voortdurend dat organisaties behoefte hebben aan praktische en creatieve oplossingen, aansluitend bij de behoeften en mogelijkheden van de organisatie. Pagina 5

6 11 oktober 2012 Actualia Fiscaliteiten Locatie: Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel) Naar aanleiding van Prinsjesdag worden elk jaar wijzigingen doorgevoerd in de fiscale weten regelgeving. Deze wijzigingen worden in deze cursus toegelicht en besproken. Ook is er aandacht voor vragen uit de praktijk; in het tweede deel van cursus wordt een aantal praktijksituaties belicht die door jullie zijn aangedragen. Resultaat: je bent op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving op gebied van de fiscaliteit en bijgepraat over relevante attentiepunten voor de praktijk. Tijdens deze cursus worden de wijzigingen in de wet- en regelgeving behandeld die betrekking hebben op inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, en overdrachtsbelasting. De cursus Actualia Fiscaliteiten zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE-punten op. Spreker: mr. Eugène Romijnders Eugène is zelfstandig adviseur en richt zich op het vanuit fiscale en juridische invalshoek concretiseren van ideeën, (mee) ontwikkelen van plannen, vormgeven van strategieën en waar nodig het oplossen van problemen. Hij studeerde Nederlands recht, bestuurswetenschappen, economie en fiscaal recht gestudeerd. Hij is als kerndocent verbonden geweest aan de MRE opleiding van TIAS/NIMBAS en heeft hij gastcolleges gegeven aan de Nyenrode Business Universtity. Naast Eugène Romijnders, die de bespreking van de fiscale wijzigingen en de praktijk situaties voor zijn rekening neemt, zal de heer Ali Karaça FB (Centuro Belastingadvies) de toelichting op de fiscale wetsvoorstellen die rondom Prinsjesdag 2012 bekend zijn gemaakt, voor zijn rekening nemen. 13 december 2012 Actualia Verslaggeving/IFRS Locatie: Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel) Elk jaar worden wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving omtrent jaarverslaggeving en controlestandaarden. Deze wijzigingen hebben betrekking op BW2 Titel 9, Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, IFRS en (nadere voorschriften) controlestandaarden. Resultaat: je bent op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving. Tijdens deze cursus worden de wijzigingen in de wet- en regelgeving behandeld die betrekking hebben op bovengenoemde en eventueel overige relevante onderwerpen. De cursus Actualia Verslaggeving/IFRS zal 4 uur in beslag nemen en levert 4 PE-punten op. Spreker: Pieter Mansvelder RA Zie cursus PKI. Pagina 6

7 Aanmelden Per bijeenkomst kunnen ongeveer 25 tot 30 professionals deelnemen. Zo nodig organiseren we extra bijeenkomsten. Je kunt je op deze manier inschrijven: - Internet: Telefoon: De prijs van elke bijeenkomst is gunstig. In bijgaand overzicht zie je dat jouw investering per PE-punt daalt naarmate je aan meer sessies deelneemt: Aantal sessies (PE-punten) Prijs (EUR) Korting Prijs per PE-punt (EUR) 1 (4) 320 0% 80,00 2 (8) 640 0% 80,00 3 (12) 912 5% 76,00 4 (16) % 76,00 5 (20) % 72,00 6 (24) % 72,00 Je krijgt een korting van 5% als je aan 3 of meer bijeenkomsten deelneemt als je de totale vergoeding daarvan vóór 8 maart 2012 voldoet. De overige voorwaarden zijn opgenomen in de bijlage. Locatie en tijdstip De locatie van onze bijeenkomsten is vooralsnog Chateauhotel en restaurant De Havixhorst, De Schiphorst (Meppel, of Kasteel De Vanenburg, Putten (www.vanenburg.nl). Gezien de duur van de bijeenkomsten zal tussentijds een luxe buffet maaltijd geserveerd worden. Het aanvangstijdstip is uur. Afsluiting Het Programma Vaktechniek 2012 is onderdeel van de dienstverlening van TIC aan TIC Professionals, RA s, AA s, RC s en overige finance professionals. Met dit programma wil TIC permanente vaktechnische educatie betaalbaar en toegankelijk houden en toesnijden op de dagelijkse praktijk van finance professionals. Mocht jij in jouw netwerk finance professionals kennen (al dan niet zelfstandig) voor wie het Programma Vaktechniek interessant en nuttig is, aarzel dan niet hem of haar te benaderen. Wij hopen je te mogen begroeten op een of meerdere bijeenkomsten! The Independence Company B.V., Jacob Kienstra RA Directeur Vaktechniek Pagina 7

8 Bijlage: algemene voorwaarden De volgende aanvullende voorwaarden gelden ten aanzien van de vaktechnische dienstverlening van TIC: Een deelnemer kan zich aanmelden op de manieren zoals vermeld in het programma. De overeenkomst tussen de deelnemer en TIC komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door TIC aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding. Aanmelding voor de bijeenkomsten is mogelijk tot tien dagen voor aanvang van de bijeenkomst. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien een deelnemer niet kan worden geplaatst ontvangt betrokken deelnemer daarvan schriftelijk of telefonisch bericht. Elke deelnemer ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebevestiging; Genoemde prijzen luiden in euro s en zijn exclusief BTW. TIC is niet gehouden aan druk- en zetfouten in eerder genoemde brochures, folders en andere commerciële uitingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer 100 procent van het cursusgeld uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, doch indien de cursus binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werkdag voorafgaand aan aanvang van de cursus te (laten) voldoen. Indien het verschuldigde opleidingsgeld niet tijdig is voldaan, heeft TIC het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringspercentages van toepassing zoals vermeld in volgende punten; Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk (per ) plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven; Indien een deelnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor of op de overeengekomen datum/data van uitvoering, dan is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd: tot 15 dagen voor de datum/data van de opleiding: 100 procent van het overeengekomen bedrag; 30 tot 16 dagen voor de datum/data van de opleiding: 50 procent van het overeengekomen bedrag; 31 dagen of langer voor de datum/data van de opleiding: kosteloos. Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingprijs verschuldigd. TIC heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie) aan te brengen in aangekondigde opleidingen en aangekondigde opleidingen af te gelasten. In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan TIC betaalde bedrag. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding wordt de deelnemer schriftelijk geïnformeerd. Tenzij anders overeengekomen, kan een deelnemer binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven betreffende de wijziging kosteloos annuleren door middel van een schrijven, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan TIC betaalde bedrag. TIC spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de cursus, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan de deelnemer wordt verstrekt. TIC sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens TIC en/of haar leidinggevenden. De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van TIC jegens de deelnemer aan een opleiding is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder niet begrepen indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en geldelijk verlies of geldelijke schade); met een maximum van het totaalbedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst aan een opleiding aan TIC heeft voldaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens TIC en/of haar leidinggevenden. De deelnemer vrijwaart TIC tegen alle vorderingen van derden waaronder begrepen doch niet beperkt tot de werkgever dan wel werknemers van de deelnemer - die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden. TIC verstrekt een deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding een deelnamebewijs indien de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent. Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van TIC worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens van personen die geen Registeraccountant zijn opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het TIC-opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van een separaat schrijven aangeven. De gegevens van een deelnemer worden niet zonder toestemming van de betrokken deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht. Het is niet toegestaan om enig(e) van of namens TIC in het kader van de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding is uitdrukkelijk verboden. Pagina 8

Programma Vaktechniek 2011. The Independence Company

Programma Vaktechniek 2011. The Independence Company Programma Vaktechniek 2011 The Independence Company Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis

Nadere informatie

Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling

Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling Verantwoording De NBA besteedt aandacht aan de bewustwording rond het thema professioneel-kritische instelling. Dit initiatief

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN Versie maart/april 2015 Inleiding definities Activiteiten: Een cursus, training, kortdurende opleidingen of congres met open inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen De onderneming A.G. Wennekes handelend onder de naam Kennis Up To Date, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2014

The Independence Company. Programma Trainingen 2014 The Independence Company Programma Trainingen 2014 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden.

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. De onderneming ten behoeve waarvan deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld: W.J. Oostwouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. Artikel 1. Definities TRAINING 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Academie CRK

Algemene voorwaarden Academie CRK Algemene voorwaarden Academie CRK 1-1-2017 Algemene voorwaarden voor Opleidingen, Trainingen en Coaching door Coaching rondom kanker, KvK 08183986, gevestigd te Apeldoorn. 1. Algemeen 1. Deze algemene

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland Artikel 1. Definities 1.1 Aanbieder: Taleninstituut Waterland, de Aanbieder van

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Artikel 1. Definities - ZelfSterk Training: leverancier van veiligheidscursussen wanneer communicatie en emotie van invloed zijn. Vermeld bij de Kamer

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS 2015 2016 Een goede samenwerking van Bibliotheek Theek 5 en de deelnemende collega bibliotheken is van belang om de organisatie en communicatie van het aanbod workshops zo

Nadere informatie

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen Baby Dilemma Algemene Voorwaarden Versie 1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik vorm. Waar ik of mijn staat wordt het bedrijf Baby Dilemma bedoeld. Baby

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan: Algemene Voorwaarden OVERDENKWERK OVERDENKWERK KvK-nummer: 63067404 BTW-nummer: NL138409961B02 IBAN: NL53RABO0396609597 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw*

Summer School Mens en Maatschappij Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Details Cursusduur 3 dagen Datum en locatie 22, 23, 24 augustus 2018 - Sint-michielsgestel Tijd 09:00-18:00,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden The Lean Six Sigma Company bvba

Leveringsvoorwaarden The Lean Six Sigma Company bvba Leveringsvoorwaarden The Lean Six Sigma Company bvba Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met The Lean Six Sigma Company bvba Artikel 1: Begripsbepalingen In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OSR

Algemene voorwaarden OSR Algemene voorwaarden OSR I. Algemene bepalingen 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: afnemer: degene die met OSR een overeenkomst heeft gesloten cursist: degene die aan een

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

Netwerken voor de Pensioenadviseur

Netwerken voor de Pensioenadviseur Training Netwerken voor de Pensioenadviseur Waar vindt de pensioenadviseur de toegang tot nieuwe pensioenrelaties? Een vaardigheid training. - Hoe kom ik met accountants in gesprek voor samenwerking? -

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere informatie

IM-Pact Opleidingen VOF. Algemene voorwaarden Opleidingen

IM-Pact Opleidingen VOF. Algemene voorwaarden Opleidingen IM-Pact Opleidingen VOF Algemene voorwaarden Opleidingen 1 A l g e m e e n 1. In deze algemene voorwaarden ('Algemene Voorwaarden') en de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IM-PACT OPLEIDINGEN worden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid

Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren

Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren Algemene voorwaarden 'Bliss your Body workshops voor particulieren Artikel 1. Definities Bliss your Body : de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Wendy Doeleman. Deelnemer: de natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Leidinggeven aan gedragsverandering

Leidinggeven aan gedragsverandering Leidinggeven aan gedragsverandering Details Cursusduur 2 dagen Datum en locatie 13 oktober 2017, 10 november 2017 - Eindhoven Tijd 09:00-18:00, 13:30-18:00 Prijs 695,00 (leden) / 795,00 (niet-leden) Kennisgebied

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evofenedex

Algemene Voorwaarden Evofenedex Algemene Voorwaarden Evofenedex Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27259635 Artikel 1. Definities 1. Evofenedex : de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVO Fenedex B.V., de werkorganisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden opleidingen Plein C 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Cursuscontract: de specifieke afspraken

Nadere informatie

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies Najaars 2daagse Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 2 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Je wilt deelnemen aan een activiteit van Corael Opleidingen met open inschrijving omdat je jezelf als professional en/of als individu wilt

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies SUMMER COURSE Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 4 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is aan

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: degene die met BijzonderStrafrecht.nl Academie een overeenkomst heeft gesloten.

Nadere informatie

Jaarvergadering Accountants in business en Kick off Ethiek

Jaarvergadering Accountants in business en Kick off Ethiek Jaarvergadering Accountants in business en Kick off Ethiek 19 april 2011 Agenda 18.00 uur Opening door Gabriël van de Luitgaarden - voorzitter ledengroep AIB Introductie Fusie NIVRA NOvAA Samenwerkingsverband

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

The Independence Company. Propositie TIC Professionals

The Independence Company. Propositie TIC Professionals The Independence Company Propositie TIC Professionals Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het jou op? 3 Ons aanbod 4 Als er een opdracht is 5 Waar staan we voor? 6 Wie zijn wij? 7 Voor wie

Nadere informatie

! ALGEMENE VOORWAARDEN

! ALGEMENE VOORWAARDEN ! ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Frits Philips jr. & Partners B.V. (hierna: FP&P ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leersum

Nadere informatie

Pensioen Update voor. Ondernemingsraden

Pensioen Update voor. Ondernemingsraden Training Pensioen Update voor Ondernemingsraden Binnen een dag helemaal bijgepraat over pensioen Training door ervaren pensioenconsultants Mogelijkheid tot inbrengen van bedrijfseigen casuïstiek Geen voorkennis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT

ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT ACT INSIGHT is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen, coaching of andere

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden New Business Lab, KvK , gevestigd te Hoofddorp

Algemene Leveringsvoorwaarden New Business Lab, KvK , gevestigd te Hoofddorp Algemene Leveringsvoorwaarden New Business Lab, KvK 54885493, gevestigd te Hoofddorp 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs The Independence Company Bedrijfspresentatie voor intermediairs Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het u op? 3 Ons aanbod 4 Wie zijn wij? 5 Welke RA s? 6 1 Wat doen wij? Sinds 2008 biedt The

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van Stichting het Shift Netwerk

Algemene leveringsvoorwaarden van Stichting het Shift Netwerk Algemene leveringsvoorwaarden van Stichting het Shift Netwerk Artikel 1. ALGEMEEN 1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting het Shift Netwerk, hierna te noemen de Stichting. 1.2. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage)

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Algemene voorwaarden Artikel 1 Identiteit van de ondernemer Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Bezoekadres: Edisonweg 53h, 4382 NV, Vlissingen E-mail adres: info@zeelandmassage.nl

Nadere informatie

Bijeenkomst cursusorganisaties

Bijeenkomst cursusorganisaties Verplichte PE 2014 Bijeenkomst cursusorganisaties Amsterdam, 23 oktober 2013 Welkom Marc Schweppe NBA Mobiel op stil a.u.b. Programma Introductie Anne-Marike van Arkel Zeg wat je ziet Willem Ouwehand Pauze

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009, bekendgemaakt in de Staatscourant van 21 december 2009, nr. 19043.en in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ga het Doen

Algemene voorwaarden Ga het Doen Algemene voorwaarden Ga het Doen INSCHRIJVEN VIA INTERNET Als je je aanmeldt voor een training bij GA HET DOEN, ontvang je daarvan een bevestiging per e- mail. Daarin staan de details van je aanmelding

Nadere informatie