Curriculum Vitae Arold Sonke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Arold Sonke"

Transcriptie

1 Naam Drs. A.J.L. Sonke RE RA Kantoor Vondelstraat 89, 2513 EP Den Haag, Nederland Geboortedatum 31 mei 1967 Telefoon website Algemeen profiel Arold Sonke is een zeer ervaren Register Accountant en Register EDP-auditor. De meeste werkzaamheden heeft Arold uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met de auditdiensten binnen de Rijksdienst. Arold is in 1993 gestart als assistent accountant en na afstuderen en inschrijving als register accountant heeft hij zich vanaf 1996 gespecialiseerd in de IT-auditing. Arold is naast een degelijk auditor die het vak verstaat, ook pragmatisch ingesteld en waar nodig en gevraagd bereid te helpen om producten aan het gewenste kwaliteitsniveau te laten voldoen. Door zijn brede en jarenlange audit en projectervaring en de opgebouwde kennis en ervaring doorziet Arold grote projecten en complexe processen snel en weet witte vlekken en risico s snel te signaleren. Maar daarnaast is Arold ook bereid leemtes in te vullen die in projecten vallen. Zo heeft hij ervaring met het opstellen van blauwdrukken en het uitwerken van stelsels van beheersmaatregelen rondom geautomatiseerde systemen. Het invullen van de Quality Assurance rol is Arold s specialisme. Arold weet hier geheel zelfstandig of in goede samenwerking met de Auditdienst een gewaardeerde invulling aan te geven. In bijgevoegd Curriculum Vitae vindt u een nadere uitwerking van de kennis en ervaring van Arold. Hierbij is niet gepoogd een uitputtende beschrijving op te nemen, maar zijn de hoofdlijnen weer gegeven. Indien gewenst kunnen nadere referenties ingewonnen worden bij de opdrachtgevers waar Arold werkzaam is geweest. Specialisme Leiding geven aan en uitvoeren van IT en financiële audits Het invullen van de Quality Assurance rol binnen automatiseringsprojecten Het ondersteunen bij een beheerste implementatie en uitbreiding van systemen, in het bijzonder SAP, Oracle en Peoplesoft Ontwikkelen en implementeren van een control framework in complexe organisaties en het inrichten van een tool ter ondersteuning hiervan. Persoonlijke vaardigheden SAP SAP implementatieproject ondersteund vanuit een Quality Assurance rol vanaf de aanbesteding tot aan de overdracht naar de beheerorganisatie. Alle projectonderdelen en inrichtingsaspecten beoordeeld, waaronder blauwdrukken, AO/IC, functionele ontwerpen, inrichtingsdocumenten, autorisatie-inrichting, test en conversietrajecten. Ontwikkelen van een control framework in een SAP omgeving, ondersteund door Runbook. Geadviseerd bij verbeteringen in het gebruik, de inrichting en informatievoorziening vanuit SAP. Ervaring met Public Sector Management (PSM), Defense forces and public security, general ledger accounting (fi-gl), accounts payable (fi-ap), accounts receivable (fi-ar), bank accounting (fi-bl), purchasing (mm-pur), inventory management (mm-im), logistics invoice verification (mm-iv) en CSI autorisatie en audit tool. HR-systemen (Peoplesoft, Oracle HR, PeRCC/IPA, SAP Payroll) 1

2 Aan IT-audits leiding gegeven en uitgevoerd naar onder meer de projectorganisatie en aanpak tijdens de implementatie van HR-systemen, het testtraject, de gegevensconversie, de inrichting, de beveiliging en autorisatie-inrichting. Quality Assurance rol ingevuld in samenwerking met de Accountantsdienst in een project dat de aansluiting beoogd van Oracle HR op SAP Payroll en de inrichting van Oracle Absence. Alle opgestelde producten en processen getoetst en blauwdrukken opgesteld die een verantwoorder gebruik beoogden van het ERP-systeem in combinatie met de interfaces. Oracle EBS IT-audits uitgevoerd naar de inrichting (met name het betaaltraject) en autorisatie-inrichting en ondersteuning verleend bij het ontwikkelen van een control framework rondom Oracle EBS en rapportages uit Oracle EBS. Informatiebeveiliging Aan IT-audits leiding gegeven en uitgevoerd naar de implementatie van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst, uitgevoerde A- en K- analyses en beveiligingsplannen beoordeeld. Elektronisch Bankieren Als voorzitter van een interdepartementale werkgroep normeringen en adviezen ontwikkeld en aan audits leiding gegeven ter toetsing van de betrouwbaarheid van het betalingsverkeer, in het bijzonder in aansluiting op de financiële systemen. Control frameworks in een ERP-omgeving Beheersmaatregelen voor ERP-omgevingen ontwikkeld en zorg gedragen voor implementatie. Getoetst of de beheersmaatregelen toereikend zijn ingevoerd. Financieel Beheer Ruime ervaring met eisen die binnen de Rijksoverheid worden gesteld aan het financieel beheer en de financiële administratie. Ervaring met rechtmatigheidsissues en bezwaarprocedures Specialist op het gebied van het financieel beheer en de inrichting van ERP-systemen Wet- en regelgeving Veel kennis van wet- en regelgeving op het gebied van personeels- en financiële administraties en informatiebeveiliging, in het bijzonder binnen de Rijksoverheid. Conversie en testen Beoordelen en ondersteunen van gegevensconversies en testtrajecten Business Consultancy Adviseren bij en opstellen van een ERP-projectaanpak en binnen een ERP-omgeving op te leveren producten en in te richten processen. Opstellen van blauwdrukken en toetsen van de uitwerking in functioneel en technische ontwerpen en de realisatie daarvan. Opstellen en toetsen van de inrichting van autorisatiemodellen Service Level Agreements en outsourcing Beoordelen van outsourcingstrajecten en adviseren bij het opstellen van Servicel Level Agreements, zowel vanuit de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Leidinggevende ervaring 7 jaar ervaring bij EDP AUDIT POOL. Ik zorgde voor de samenstelling van het auditteam, plande de opdrachten, bewaakte de kwaliteit en voortgang 2

3 van de projecten voor de opdrachtgever. Voor de meeste audit projecten was ik projectmanager. Dit hield in dat ik leiding gaf aan een team van 2-5 professionals. 2 jaar ervaring als projectmanager in de taskforce Beter Verbeteren van de Hoofd Directe Financial Control van het Ministerie van Defensie. Opleidingen , Universiteit van Tilburg (Tilburg) Postdoctorale opleiding EDP auditing Afstudeeropdracht effectiviteit van Service Level Agreements ,Universiteit van Tilburg (Tilburg) Postdoctorale opleiding Accountancy ,Universiteit van Tilburg (Tilburg) Bedrijfseconomie Afstudeerrichting Marketing , Cobbenhage College (Tilburg) Ongedeeld VWO Vakkenpakket Nederlands, Engels, Economie 1, Wiskunde A, Scheikunde, Natuurkunde Biologie, Cursussen heden Vele conferenties bijgewoond op het gebied van IT- en financial audit, projectmanagement en risicobeheersing Opleidingen binnen de rijksoverheid op het gebied van auditing, AO/IC, wet- en regelgeving (waaronder comptabiliteitswet en het VIR) en adviesvaardigheden Auditing van ERP-systemen, waaronder Oracle EBS, Peoplesoft en SAP (MIS). Softwarebeheersing Microsoft Office applicaties: word, excel, access, powerpoint, outlook, publisher Apple applicaties SAP 3

4 Oracle EBS Peoplesoft Runbook Talen Woord Geschrift Engels goed goed Duits goed redelijk Nederlands uitstekend uitstekend Werk- en projectervaring 2004 heden Sonke Assurance Provider, Den Haag Zelfstandig gevestigd IT auditor / Accountant/ Business Consultant Eigenaar van de onderneming Aanbieden van Quality Assurance (QA), IT-audit, Financial audit en business consultancy werkzaamheden April 2009 juli 2011 Projectmanager in de taskforce Beter Verbeteren van de Hoofd Directe Financial Control van het ministerie van Defensie. Bijdragen aan de structurele verbetering van het financieel beheer binnen het ministerie Opstellen van plannen van aanpak voor complexe oplossingsrichtingen, met name die een relatie hebben met SAP / FINAD Het voeren van regie over dan wel ondersteunen bij de realisatie en invoering van de complexe oplossingsrichtingen Het bewaken van de voortgang, effectiviteit en efficiency van de oplossingsrichtingen Het signaleren van risico s bij de oplossingsrichtingen en consequenties daarvan voor het financieel beheer Klankbord voor de programma managers en het MT van HDFC voor wat betreft de oplossingsrichtingen in en rondom SAP Het in inrichten van een continue monitor op het financieel beheer met behulp van Runbook / SAP. Het ontwikkelen van indicatoren / KPI s waarmee de kwaliteit van het financieel beheer wordt gemeten. Bij het einde van het project is een monitor op het financieel beheer ingericht, ondersteunt door Runbook en wordt de monitor gebruikt door alle defensieonderdelen. Het beheer van de monitor is overgedragen aan de lijnorganisatie. November 2008 December 2009 Ministerie van Buitenlandse Zaken Ondersteunen bij een onderzoek naar de toepassing en uitvoering van (delen van) de rechtspositie van lokaal indienstgenomen werknemers Onderzoek doen naar het geautomatiseerde systeem op basis waarvan de loonschalen van de lokale medewerkers worden berekend. 4

5 November 2004 Maart 2009 Ministerie van Buitenlandse Zaken QA rol in het project dat aansluiting beoogd van het Ministerie op P-Direkt Het uitvoeren van een systeemaudit naar het Personeels Informatie Systeem (PINS). Vanaf maart 2006 invulling van de QA rol in het P-Direkt project waarmee aansluiting is beoogd van het PINS systeem op P-Direkt en het gebruik van Oracle Absence. Advisering van de projectleiding en onder meer ondersteuning bij het opstellen en invulling van projectplannen, blauwdrukken, vertaling naar functionele ontwerpen, het controleplan, de autorisatie-matrix, het conversieplan en draaiboek en testplannen. Het invullen van risico-management in het project Augustus 2005 februari 2006 Ministerie van Defensie AO/IC consultant SPEER Het opzetten van een control framework in het SPEER project. Opstellen van AO/IC matrices op basis van een risicoanalyse Aandragen van verbetervoorstellen voor de procesontwerpen op basis van deze risicoanalyse Adviseren bij de inrichting van SAP Mei 2004 juni 2007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid QA rol in het project dat SAP heeft geïmplementeerd op het departement Teken en verantwoordelijkheden: Het invulling geven aan de Quality Assurance rol in het SAP implementatie project (HERMES). Het project Hermes heeft het bestaande financiële systeem CAFAS en de bekostigingsprogrammatuur (BIAS) vervangen door SAP. Het opzetten van een control framework in en rondom Hermes EDP AUDIT POOL,Den Haag Senior IT auditor Leiding geven aan en uitvoeren van IT-audits en aanverwante adviesopdrachten Primaire Klanten: Rijksoverheid, vrijwel alle departementen Klantcontacten onderhouden met ERP leveranciers en banken Ervaring opgedaan met: Systeemaudits Millennium: projectorganisatie audits en audits van de betrouwbaarheid van de in het kader van dit project verstrekte informatie Euro: adviserende en toetsende rol binnen projectorganisaties; audit van aanpak en projectorganisatie, voortgang, uitvoering. 5

6 Normenkaders opgesteld die binnen de hele Rijksoverheid zijn gehanteerd. Invulling gegeven aan de Quality Assurance rol bij de implementatie van personeelsinformatiesystemen en het implementeren van een geheel nieuwe technische infrastructuur binnen een departement Audit logische toegangsbeveiliging in VAX open VMS en Windows omgeving Rekencentrum audits Beoordelen van de implementatie van de informatiebeveiliging binnen een ICT-beheerorganisatie, mede in relatie tot de invoering van ITIL Adviseren bij de inrichting van een beheerorganisatie voor een nieuw ontwikkeld vitaal informatiesysteem Onderzoeken naar de implementatie van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Beoordeling kwaliteitsbeheersingssysteem bij het uitvoeren van audits Beoordelen processen ICT organisatie, conform ITIL Ontwerpen van een elektronisch dossier Interdepartementale werkgroepen op het gebied van de invoering van de Euro, ERP-systemen en Elektronisch bankieren Interdepartementale normkaders opgesteld voor ERP-systemen en het gebruik van elektronisch bankieren Ministerie van Financiën, Den Haag Departementale Accountantsdienst Gestart als assistent accountant Laatste functie controleleider sector Generale Thesaurie Ervaring met: Uitvoeren van Financial Audits Zowel systeemgerichte als gegevensgerichte controles Rapportages van managementletters tot samenvattend accountantsrapport Controleobjecten onder meer Agentschap van het Ministerie van Financiën, De Nederlandse Munt, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Directie Financieringen en Domeinen Geadviseerd bij een systeemontwikkelingtraject 6

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. Kennis & Ervaring. Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM:

CURRICULUM VITAE. Personalia. Kennis & Ervaring. Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM: CURRICULUM VITAE Personalia Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM: P.H.W. (Paul) Willems RE CISA CCE 16 april 1969 Eigenaar van PiWi Consultancy B.V.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Maarten van Asveldt

Curriculum Vitae. Maarten van Asveldt Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: van Asveldt Maarten XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Geboortedatum: 26-08-1971 Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2014 1-8

Curriculum Vitae 2014 1-8 2014 1-8 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen en accreditaties. Ervaring

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen en accreditaties. Ervaring Curriculum Vitae Personalia drs. P.A. (Alex) Hoogteijling RE CISA MBCI (1975) Telefoonnummer: 0344 61 33 24 Mobiel nummer: 06 2060 2258 E-mail: alex@hoogteijling.nl Website http://www.hoogteijling.nl LinkedIn:

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 19 december 2013 Status Definitief Definitief Assurance-rapport en Verantwoording 2012

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Overheid en ERP: enkele thema s nader belicht

Overheid en ERP: enkele thema s nader belicht 34 Overheid en ERP: enkele thema s nader belicht Mw. ing. D. Hofland RO en drs. R. Lips RE RA De overheid en in het bijzonder de Rijksoverheid wordt geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die rijksbreed

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Tolen

Curriculum Vitae Peter Tolen Curriculum Vitae Peter Tolen Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Talen Opleiding Peter Tolen Peter 15 April 1971 Nieuw-Vennep Peter.Tolen@b-InIT.nl Nederlands, Engels, Duits VWO, afgerond

Nadere informatie

CV Ewen Wijmenga v1.1

CV Ewen Wijmenga v1.1 Ewen Wijmenga Eikesingel 58 9203 NZ, Drachten Nederland 06-37348707 11-08-1980 contact@you-n.nl Samenvatting Ervaren projectmanager en business consultant in Business Intelligence projecten in de Zorg,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Natascha Moonen

Curriculum Vitae Natascha Moonen Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: 06 51 14 77 70 Email: natascha@moonen-consultancy.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856

21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856 André Boeters 21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856 INTERIM MANAGER, KWALITEITSMANAGER, TESTMANAGER - PROFIEL Ik ben André Boeters, geboren op 21 juni 1958 en ik woon in Rhenen, samen met

Nadere informatie

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten;

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten; CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : De Kruif Voornamen : Reinier Vincent (René) Adres : Heuveloordstraat 32 Postcode en Woonplaats : 3741 WH Baarn Mobielnummer : 06-53884827 E-mail adres : renedekruif@dkfi.nl

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Brede Hilledijk 646 3072 NK, Rotterdam +316 480 67 547 furgill.wariman@icloud.com

Brede Hilledijk 646 3072 NK, Rotterdam +316 480 67 547 furgill.wariman@icloud.com FURGILL WARIMAN Brede Hilledijk 646 3072 NK, +316 480 67 547 furgill.wariman@icloud.com MOTIVATIE Na het lezen van de functieomschrijving raakte ik enorm geënthousiasmeerd omdat ik veel raakvlakken zie

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Ronald Plasmeijer. Curriculum Vitae. Personalia. Wie is Ronald? Referenties

Ronald Plasmeijer. Curriculum Vitae. Personalia. Wie is Ronald? Referenties Curriculum Vitae Personalia Naam: R.H.M. Plasmeijer (Ronald) Adres: Zebraspoor 395 Postcode en woonplaats: 3605 GW Maarssen Telefoon: 06-215 96 885 E-mail adres: ronald.plasmeijer@rpqa.nl Webadres: www.rpqa.nl

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek Personalia Naam Geboortedatum Huidig adres Telefoon e-mail website LinkedIn Egbert Theodorus Moen 26-12-1969 Schuttersweg 79 7314 LD APELDOORN 06-20132845 info@em-interim.nl www.em-interim.nl http://nl.linkedin.com/in/egbertmoen

Nadere informatie