Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : Kennis Opleidingen : Atheneum-B NIVRA opleiding tot Register Accountant Postdoctorale opleiding EDP Auditing Opleiding professionalisering interim management binnen het SIOO (8 maanden). Betrof o.a. beïnvloedingsstijlen, verandermanagement en crisismanagement. Cursussen : IFRS, USGAAP en Nederlandse verslaggeving Strategisch financieel management, werkkapitaal en Basel III Corporate recovery SAS70 en Sarbanes Oxley Persoonlijke effectiviteit Talenkennis : Engels (mondeling en schriftelijk goed/vloeiend) Duits (mondeling en schriftelijk goed/vloeiend) Nederlands (moedertaal) Frans (basis) IT kennis : IT-audit General en application controls MS Office, Word, Excel, powerpoint ERP (Oracle,BPCS) Consolidatie (SAP-BPC, Oracle) Financieel (Oracle Financials, BPCS, Coda Financials) Samenvatting Van 1985 tot en met 2002 werkzaam in vast dienstverband als financieel directeur, group chief accountant en (senior)manager bij de big-four accountantskantoren. Van 2002 tot en met heden werkzaam als zelfstandig financieel interim manager voor diverse type bedrijven en organisaties (zowel profit als non-profit, zowel nationaal als internationaal). Profit betrof o.a. logistieke organisaties, service en installatie, banken, engineering, productie, pensioenfondsen, etc.. Non-profit betrof o.a. woningcorporatie, zorgverzekeraar en (minder recent) ziekenhuizen en gemeentes. Vanuit dat perspectief ook gewend om te gaan met diverse culturen. In de hoedanigheid als interim manager zijn diverse rollen vervuld: interim manager finance en ICT, CFO werkmaatschappij, financial en business control, project management, reporting manager, risk manager en programmamanager. Ruime ervaring opgedaan op het gebied van financial (o.a. TNT, VGZ, European Mail) en business control (o.a. Honeywell, Holland Railconsult, Woningcorporatie Rentre), opzetten en verbeteren van planning en control, stroomlijnen en verbeteren van financiële afdelingen en processen (o.a. Impress Metal Packaging, VGZ, Honeywell, woningcorporatie Rentree, European Mail), risk management (o.a. werkzaamheden PwC en Ernst & Young, Rabobank Nederland, IAK, Syntrus Achmea, etc.), opzetten en implementeren financieringsplannen (o.a. Woningcorporatie Rentree, werkzaamheden PwC), doorvoeren kostenbesparingen (o.a. Woningcorporatie Rentree, European Mail Networks, Honeywell, Impress Metal Packaging), IFRS en US GAAP verslaggeving (TNT, Bateman Litwin, European Mail, Holland Railconsult, Honeywell, Impress Metal Packaging en werkzaamheden PwC), financial, IT en operational audit (PwC, Ernst & Young, Akzo NV), financial due diligence (Holland Railconsult, PwC), bedrijfswaardering (TNT (t.b.v. goodwill impairment testing), Holland Railconsult, PwC), selectie en implementatie van financiële systemen (Honeywell, VGZ, Impress Metal Packaging en tijdens werkzaamheden voor Ernst & Young consultancy en IT-audit) en het verbeteren van administratieve organisatie en interne controle (nagenoeg alle opdrachten). Selectie en implementatie van pakketten betrof projectaccounting, financieel en consolidatie. Vanuit opdrachtgevers wordt aangegeven: doelgericht, stressbestendig, gedegen, humorvol, analytisch, overtuigingskracht, bruggenbouwer, baken van rust. 1

2 Ervaring Sinds april 2002 Zelfstandig gevestigd als interim manager vanuit eigen onderneming (besloten vennootschap) Uitgevoerde interimopdrachten : December huidig Hoofdkantoor TNT Express te Hoofddorp TNT Express is een wereldwijde, logistieke organisatie met medewerkers wereldwijd. Functie: Financial reporting manager afdeling Global Reporting & Consolidation. Coördinatie jaarverslaggeving, (IAS 34 deel) persberichten, rapportages Raad van Commissarissen. Afhandelen van complexe IFRS vraagstukken en guidance t.b.v. controllers in de wereld. Vertalen van de gevolgen van de gewijzigde organisatie structuur naar externe rapportages. Liaison met externe accountant. Juli september 2012 VGZ zorgverzekeringen te Arnhem Grote, nationale zorgverzekeraar met ca. Euro 11 miljard omzet. Functie: Teammanager afdeling Rapportage en Kwaliteitscontrole (9 fte). Verantwoordelijk voor opstellen en verbeteren van relevante externe verantwoordingsinformatie en informatie t.b.v. o.a. afrekeningen met het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) en de jaarrekening. - Binnen het Financial Service center aansturen, ontwikkelen en professionaliseren (training, onderlinge uitwisselbaarheid, processen en systemen, leggen van relaties met andere partijen binnen VGZ, etc.). - Lid van het management team van Financial Services. - Naar aanleiding van organisatie wijziging verankeren van nieuwe koers binnen het team. - Resultaten zijn verder een verbeterde kwaliteit van het afsluit- en consolidatieproces en de rapportages intern en naar externe toezichthouders waardoor ook belangrijke besparingen konden worden gerealiseerd. - Nemen van de nodige personele besluiten door het vervangen van een aantal medewerkers. - Opstellen en bewaken van de financiële kaders van de eigen afdeling. - Betrokkenheid en ondersteuning bij projecten zoals Solvency ii, Fast close en implementatie consolidatie systeem. Februari 2011 juni 2011 IAK verzekeringen te Eindhoven. Betreft een assurantietussenpersoon (gevolmachtigde) met circa 350 personeelsleden. Functie: Extern projectmanager risicomanagement Voor de business unit Zorg het opzetten van risicomanagement (invoeren gerichte risico analyses, verbetermaatregelen, training teammanagers, etc.). Starten van de transitie van de afdeling Audit en Controle naar een internal audit functie. Betrokken bij het opzetten van een service level agreement t.b.v. de uitbesteding van dataverwerking aan Polen. 2

3 Juli december 2010 Woningstichting Rentree te Deventer Woningcorporatie met ca verhuureenheden en een balanstotaal van ca. E 250 miljoen. Functie: Manager Financiën en ICT/lid van het management team Na schorsing en ontslag van de bestuurder werden vanuit het Ministerie de nodige aanwijzingen gegeven welke onder andere behelsden het opstellen en invoeren van een financieel plan om de organisatie weer gezond te maken, opvolging forensisch onderzoek en een specifieke aanwijzing omtrent een project. Samen met de interim bestuurder verantwoordelijk geweest voor het opstellen en invoeren van een strategisch financieel plan. Hierbij veelvuldig overleg gehad met CFV, WSW, banken en 2- wekelijks RvT en bewindvoerder vanuit het Ministerie. - Financieel herstelplan opgesteld dat de goedkeuring kreeg van het Ministerie. - Terugbrengen van het aantal verbindingen (10 BV s naar 2 BV s) door middel van juridische herstructurering en het verbeteren van de interne beheersing. - Leidinggeven aan 13 medewerkers (controlling, financiële administratie, huuradministratie en incasso, service/stookkosten, ICT). Verder trainen van medewerkers. - Procuratie t.a.v. de verkoop van woningen. - Verder professionaliseren van de planning & control cyclus, kaders en procesbegeleiding. - Verantwoordelijk voor compliance met fiscale wet- en regelgeving. - Opzetten management informatie inclusief KPI s. advisering van het management. - Verbeteren van de kostenbeheersing hetgeen heeft geleid tot een significante kostenreductie. - Verbeteren financiële projectbeheersing, herfinanciering organisatie, terugvorderen significante bedragen omzetbelasting, begeleiding forensisch onderzoek, etc.. - Substantiële opschoning balans voorgaande jaren, terugbrengen relevante kostenniveaus. Oktober juni 2009 Syntrus Achmea Uitvoeringsorganisatie (onderdeel Achmea-concern) voor diverse grote pensioenfondsen. Functie: Programmamanager Taken/verantwoordelijkheden/resultaten. Implementatie van interne controle maatregelen naar aanleiding van externe en interne accountantscontrole en het communiceren hieromtrent met Fondsbesturen en externe en interne accountants. Interne rapportage en communicatie met management team Syntrus Achmea. Actieve communicatie met betrokkenen op de werkvloer om tijdig bottlenecks te identificeren en op te lossen. Aantal verbeterpunten voor locatie De Meern is teruggebracht van 120 medio oktober tot 40 eind april. Rol is uiteindelijk overgedragen naar afdeling Risico Management September 2007 september 2008 European Mail Networks te Duitsland (onderdeel TNT Post) Organisatie met circa 280 miljoen omzet verspreid over een dertigtal vestigingen in Duitsland. 3

4 Functie: Manager Finance - opzetten van een separate control afdeling (5fte) en verder verbeteren van de financiële processen en de kwaliteit- en integriteitscontroles hieromtrent. Werven en opleiden van medewerkers. - opzetten interne management rapportages, KPI s en veelvuldige afstemming met de business. - verantwoordelijk voor consolidatie en rapportage (IFRS) aan de groep. - beoordeling investeringsvoorstellen en doen van voorstellen tot het wel/niet accepteren van de aangedragen investeringen. - coördinatie budgetten, actuals en forecast. Maart - september 2007 TNT Headoffice Grote, wereldwijde logistieke organisatie (TNT Post, TNT Express en Freight) Functie: Financial controller - opstellen plan van aanpak ter verdere verbetering van de legal reporting binnen TNT wereldwijd ter aanvulling op de bedrijfseconomische rapportages. - vertalen van informatiewensen naar reporting systeem en stakeholders. Oktober maart 2007 TNT Headoffice Grote, wereldwijde logistieke organisatie (TNT Post, TNT Express en Freight) Functie: Financial controller - beoordelen investeringsvoorstellen > 1 miljoen voor de grootste divisie van het toenmalige TNT. - afstemming hieromtrent met de Group business controller en CFO van TNT. - behandeling IFRS verslaggevingsvraagstukken en vertaling naar accounting manual. - coördinatie en ondersteuning ten aanzien de wereldwijde jaarrekening en 20-F voor TNT (beurs Amsterdam en New York). Maart - oktober 2006 Rabobank Nederland Functie: Projectleider risico management lokale banken - betreft de implementatie van operationeel risico management binnen het geheel van de lokale banken (ca. 200 banken) teneinde per 1 januari 2007 te kunnen voldoen aan Basel II. Afstemming met interne accountantsdienst en lokale banken. - ondersteuning bij de implementatie van governance gebaseerd op Sarbanes Oxley. Maart 2006 Luxemburgse vennootschap - opstellen IFRS jaarrekening. Januari - februari 2006 Bateman Litwin (olie en technologie branche) Functie: Group business controller 4

5 - primaire taak is om samen met de financiële afdeling in Israël zorg te dragen voor een tijdige en betrouwbare, geconsolideerde IFRS rapportage ten behoeve van de geplande beursgang in London. Afstemming met externe accountant. - continue communicatie met de entiteiten in Kazakhstan, Zwitserland en Israël Bedrijfspensioenfonds Thomassen & Drijver Verblifa Functie: Compliance officer - toezien op compliance met Autoriteit Financiële Markten. Het toezicht betreft het Effecttypisch Gedragstoezicht. - Periodiek overleg met de voorzitter van het bestuur en de directeur van het pensioenfonds. Oktober 2004 december 2005 Holland Railconsult B.V. (huidig: Movares) Groot ingenieursbureau (1400 werknemers) gespecialiseerd in de spoorweg sector. Functie: Interim controller International Augustus 2003 oktober aansturing van de controllers en administraties in Polen, Duitsland, Nederland en Portugal. - verantwoordelijk voor het opzetten van de planning- en control processen met de betreffende landen (budget, reviews, formats, actuals, tijdslijnen, etc.) van het internationale deel van Holland Railconsult BV (financial en business control). - opzetten en invoeren van management rapportages per entiteit inclusief KPI s. - bedrijfseconomische analyse en doen van voorstellen ter verbetering winstgevendheid aan het centrale management en het management in de landen. - invoering accounting manual en procedures. - opzetten branche in Portugal (fiscaal, financieel) etc.. - opstellen implementatieplan IFRS voor de gehele onderneming. - financiële due diligence en waardering van Poolse acquisitie en opzetten financieel integratieplan voor de Poolse operaties. - uitvoeren van waarderingen voor mogelijke acquisitie targets. - stroomlijnen administratieve organisatie en interne controle. Honeywell Europe Onderdeel van een wereldwijde organisatie gericht op installatie en onderhoud van klimaatregeling, beveiliging en industrial solutions. Functie: Interim projectmanager Voor een groot Europees project (14 regio s, 29 landen) met betrekking tot re-engineering en standaardisatie van financiële processen en toepasbaarheidsonderzoek met betrekking tot de vervanging van de diverse legacy systemen door 1 standaard applicatie (Oracle Projects). Hierbij zijn ook de relevante controle maatregelen gedefinieerd teneinde compliance met SOX te waarborgen. Juni - augustus 2003 Honeywell Benelux Onderdeel van een wereldwijde organisatie gericht op installatie en onderhoud van klimaatregeling, beveiliging en industrial solutions. 5

6 - uitvoeren van een separaat onderzoek naar de winstgevendheid van de Nederlandse service organisatie van Honeywell, inclusief het formuleren van verbeter-voorstellen. December mei 2003 Honeywell Benelux Onderdeel van een wereldwijde organisatie gericht op installatie en onderhoud van klimaatregeling, beveiliging en industrial solutions. Honeywell Benelux is een organisatie met circa 480 medewerkers, 5 locaties en 80 miljoen omzet). Functie: Regional Finance Leader/local CFO - dagelijkse leiding van Nederlandse en Belgische afdeling. - verantwoordelijk voor planning en control en het verder verbeteren hiervan. Opzetten en bewaking cash flow en resultaat prognoses. - rapporteren aan en adviseren van regional general manager en European Finance director. - lid van het Benelux Management Team en mede bepaling beleidskaders. - Liaison/begeleiding externe en interne accountantscontrole. - verdere verbetering winstgevendheid en werkkapitaal. - voorstellen met betrekking tot kostenbesparingen. - verbetering interne controles en Sarbanes Oxley. - training en ontwikkeling bestaande Finance afdeling. - opschoning van diverse significante balans issues en communicatie hieromtrent met senior Europees en US management en Nederlandse Raad van Commissarissen. April - november 2002 Impress Metal Packaging Voor een internationale fabrikant van metaal verpakkingen zijn diverse projecten uitgevoerd met betrekking tot: - opzetten en uitvoeren van financial reviews in een aantal Oost- en Zuid-Europese landen. - ondersteuning budgetteringsproces geven van trainingen aan Nederlandse en Duitse plant controllers met betrekking tot US GAAP. - verbetering interne organisatie ten aanzien van intercompany transacties en analyse en afhandeling van zeer significante intercompany verschillen (circa 10 miljoen) inclusief de fiscale implicaties. Voor een klein reclamebureau: - ondersteuning en advisering met betrekking tot de ontwikkeling van een financieel business plan en mogelijke verkoop van een klein reclame bureau. - advies met betrekking tot kostenbesparingen, strategie, informatie memorandum. Werkervaring in : vast dienstverband Impress Metal Packaging Grote producten van metaalverpakkingen ten behoeve van de FMCGindustrie. Circa E 1 miljard omzet wereldwijd. Functie: Financieel directie Nederland (ca medewerkers) en group chief accountant gehele groep. - als finance director de rechterhand van algemeen directeur Impress BV. - communicatie/overleg financiële cijfers met Raad van 6

7 Commissarissen, Centrale Ondernemings Raad en vakbonden. - als group chief accountant verantwoordelijk voor aansturen consolidatie en management accounting, SEC rapportages, holding administraties en budgetten, etc.. - liaison voor external auditors en belastingdienst. - direct leidinggeven aan 13 medewerkers. - integratie van een aantal financiële afdelingen. Vervangen van een aantal werknemers. Proces heeft geleid tot een verdere reductie in personeel. - Voorts zijn onder andere het ERP systeem opnieuw geïmplementeerd, consolidatie tools verbeterd, accounting gestandaardiseerd (door middel van onder andere het wereldwijd implementeren van een accounting manual) en is de betrouwbaarheid van de financiële gegevens verbeterd. - Projectmanager voor kritische projecten in 3 landen (circa personen) ten aanzien van het opruimen van een aantal significante accounting problemen en het zorgdragen dat procedures en processen hierop worden aangepast PricewaterhouseCoopers NV Eén van de big-four accountantskantoren. Functie: Senior manager - werkzaam voor met name nationale en internationale cliënten in het middelgrote en grote segment (bijvoorbeeld handelsbedrijven, scheepswerf, productie, zakelijke dienstverlening, et cetera). - verantwoordelijk voor eigen cliënt portefeuille en het genereren van additionele dienstverlening. - werkzaamheden bestaan daarnaast voor circa 20% uit het doen van financial due dilligence reviews. - voorts de nodige opdrachten uitgevoerd in het kader van business recovery. - binnen het kantoor in Deventer en Hengelo verantwoordelijk voor de planning (circa 40 personeelsleden) en het werven en selecteren van nieuw personeel. - daarnaast periodiek fungeren als docent voor een aantal internationale cursussen op het gebied van audit en IT waarbij risico-analyse en beheersing centraal staan Moret Ernst & Young te Apeldoorn/Nijmegen Eén van de big-four accountantskantoren. Functie: Manager Audit/consultancy AKZO NV Functie: EDP auditor - opzetten, beschrijven van en ondersteunen bij implementatie van administratieve organisatie en interne controle bij diverse bedrijven en non-profit organisaties. Een en ander op basis van risico analyse en definiëren van beheersingsmaat-regelen. - deelname aan stuurgroepen. Dit betrof o.a. de IT-organisatie van een grote bank. - opzetten en implementeren van management informatie systemen, definiëren van key-performance-indicatoren, etc. - beoordelen van logistieke en financiële pakketten ten einde vast te stellen dat risico s op een adequate wijze worden beheerst. - specifiek belast met het uitbouwen van IT-audit activiteiten voor het kantoor in Nijmegen. - werkzaam als senior consultant voor Moret Ernst & Young Management Consultants in Utrecht. - begeleiden van ondernemingen bij de selectie en implementatie van financiële pakketten. 7

8 Taken en verantwoordelijkheden: - diverse EDP- en Operational Audits binnen AKZO in binnen- en buitenland uitgevoerd Moret Ernst & Young Accountants Functie: gevorderd assistent accountant en tevens lid van de Ondernemingsraad. Overig Universitair docent en examinator NIvRA-Nyenrode voor het vak Advanced Auditing. Lid van de werkgroep ISO-9000 van het NIvRA, resulterend in een studierapport. Lid van ISA-netwerk. 8

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken.

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken. Curriculum vitae Personalia Naam : D.R.A. Kauw RA Roepnam : Dennis Geboortedatum : 18 februari 1976 Nationaliteit : Nederlandse Adres : K. ter Laanstraat 9 Postcode/woonplaats : 9951 NN WINSUM (gn) Telefoonnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 45 28 63 13 E-mail m.maathuis@gustosfinance.nl

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller CV van Tom Profiel Tom is een ervaren financial met meer dan 10 jaar ervaring, toch wil hij zich constant blijven ontwikkelen. Dit door diverse opdrachten met succes af te ronden, maar ook door het volgen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. Kennis & Ervaring. Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM:

CURRICULUM VITAE. Personalia. Kennis & Ervaring. Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM: CURRICULUM VITAE Personalia Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM: P.H.W. (Paul) Willems RE CISA CCE 16 april 1969 Eigenaar van PiWi Consultancy B.V.

Nadere informatie

Frank Bredius INZICHT IN CIJFERS ZICHT OP ZAKEN GRIP OP PROCESSEN

Frank Bredius INZICHT IN CIJFERS ZICHT OP ZAKEN GRIP OP PROCESSEN Frank Bredius INZICHT IN CIJFERS ZICHT OP ZAKEN GRIP OP PROCESSEN Profiel Resultaatgerichte Financieel Directeur (CFO) met veelzijdige business - en management-ervaring bij middelgrote (project-) organisaties.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist CV van Lennart Profiel Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae M. de Pooter

Curriculum Vitae M. de Pooter Curriculum Vitae M. de Pooter Volledige naam Huidige functie Adres Mobiele telefoon Emailadres Geboorteplaats Geboortedatum Nationaliteit Status Talenkennis Expertisegebieden Marinus de Pooter Eigenaar,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten;

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten; CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : De Kruif Voornamen : Reinier Vincent (René) Adres : Heuveloordstraat 32 Postcode en Woonplaats : 3741 WH Baarn Mobielnummer : 06-53884827 E-mail adres : renedekruif@dkfi.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. E.M. Moen. Personalia. Opleidingen. Geboortedatum: 01-02-1970

Curriculum Vitae. E.M. Moen. Personalia. Opleidingen. Geboortedatum: 01-02-1970 Curriculum Vitae E.M. Moen Personalia Naam: Moen Voornamen: Edwin Martien Geboortedatum: 01-02-1970 Geboorteplaats: Hilversum Adres: Sprengenberg 48, 3825 GB Amersfoort Vestigingsadres B.V.: Midden Engweg

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014

Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014 Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de buitengewone vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Beursvennootschappen worden in verschillende landen geconfronteerd met codes voor corporate governance. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance

Nadere informatie

PROFIELSCHETS WERKERVARING (SAMENVATTEND) Kerncompetenties en ervaring

PROFIELSCHETS WERKERVARING (SAMENVATTEND) Kerncompetenties en ervaring JACOB VAN RIJN Adres: Graslelie 22, 2224 JV Katwijk Geboortedatum: 30 april 1960 Burgerlijke staat: gehuwd E-mail: info@rhenesco.nl Website: www.rhenesco.nl Telefoon: 06-27063112 PROFIELSCHETS Kwaliteiten

Nadere informatie