Executive Master of IT-Auditing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executive Master of IT-Auditing"

Transcriptie

1 Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement op IT-investeringen. Dat is wat ons vak bijzonder maakt. Edo Roos Lindgreen, programmadirecteur

2 Inhoudsopgave Hoogwaardig, toonaangevend 4 De opleiding 6 Kloppend financieel hart 11 Praktische informatie 12 Kosten en aanmelding 14 2 De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds haar oprichting in 1632 uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland, met ongeveer studenten en meer dan 5000 medewerkers. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA heeft een sterke portefeuille van Bachelor-, Master- en Executive-programma s op het gebied van business, accounting & control en finance. Deze programma s worden verzorgd door twee gerenommeerde opleidingsinstituten van de faculteit, de Amsterdam Business School en de Amsterdam School of Economics. De Amsterdam Business School biedt plaats aan academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van economie en bedrijfskunde. Zij bouwt voort op de succesvolle traditie van onderwijs in kleinschalige en interactieve seminars, waardoor studenten een maximaal rendement behalen. De praktijkgerichte aanpak via casestudies stimuleert hen tot intensief werken met de leerstof. In combinatie met de academische achtergrond bieden de opleidingen van de Amsterdam Business School de studenten een uit stekend carrièreperspectief. Coverfoto: Edo Roos Lindgreen (l) en Abbas Shahim.

3 Voorwoord Informatietechnologie is een integraal onderdeel van onze samenleving. Ondernemingen zijn sterk afhankelijk van informatietechnologie voor de meest uiteenlopende toepassingen, van het registreren van klantorders tot het uitwisselen van informatie met ketenpartners. Hierdoor neemt de behoefte aan zekerheid over de betrouwbaarheid van informatietechnologie toe. Voor het verschaffen van die zekerheid is ITauditing de onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van informatiesystemen een onmisbaar instrument. De opleiding Executive Master of IT- Auditing (EMITA) richt zich op professionals met een academische opleiding. Zij zijn binnen profit- en not-for-profitorganisaties verantwoordelijk voor de IT-auditfunctie of voeren deze IT-audits feitelijk uit. Het tweede jaar van de opleiding is tegelijkertijd een kopopleiding voor afgestudeerden aan de postdoctorale opleidingen Operational Auditing en Executive Master of Internal Auditing. De opleiding verschaft studenten de theoretische kennis, gewenste houdingsaspecten en praktische vaardigheden om de IT-auditfunctie op een kwalitatief hoogwaardige manier uit te voeren. 3 Wie kiest voor de EMITA-opleiding wordt beloond met een inspirerende kennis making met een uniek vakgebied, een waardevol relatienetwerk en uitstekende carrièreperspectieven. Prof. dr. Edo Roos Lindgreen RE

4 Hoogwaardig, toonaangevend 4 Peter Wemmenhove, partner Information Risk Management bij Atos Consulting Ik werk al een aantal jaren op het gebied van IT-auditing, control en security en merkte dat ik ondanks mijn CISA-examen toch behoefte had aan vakinhoudelijke verdieping. Mijn collega s en gesprekspartners bij klanten zijn veelal RE s, het praat dan makkelijker als je dezelfde achtergrond hebt. In 1996 heb ik de postdoctorale Controlleropleiding aan de UVA afgerond. De sfeer, kwaliteit en ondersteuning spraken mij toen erg aan. Ik heb ook andere opleidingen bekeken, maar kwam toch weer uit bij de UvA. De EMITA-opleiding is echt van topniveau. De kwaliteit van de input van de docenten en de interactie met de groep maken het ontzettend interessant. De studie is pittig, maar sluit nauw aan bij mijn werk. Daarom kost het me geen moeite tijd ervoor vrij te maken. En omdat de colleges op maandagmiddag en -avond worden gegeven, kan ik toch nog een deel van de dag werken. Dat vind ik ook een voordeel. Net als bij de andere opleidingen van de Amsterdam Business School staan bij de opleiding Executive Master of IT-Auditing kwaliteit en individuele aandacht centraal. In twee jaar tijd neemt een keur aan gerenommeerde docenten u mee naar de grenzen van onze kennis over IT-auditing in de breedst mogelijke zin. Zij inspireren en enthousiasmeren met interactieve hoorcolleges en alternatieve werkvormen. De individuele en gezamenlijke opdrachten sluiten aan bij uw praktijkervaringen en bereiden u voor op het schrijven en verdedigen van uw referaat. Zo maakt u zich kennis, attitudes en vaardigheden eigen die de informatiemaatschappij in toenemende mate van u verlangt. Academisch niveau en praktijkgericht Wij vinden het belangrijk IT-auditors op te leiden die in staat zijn een situatie te analyseren, interpreteren en toetsen, en die rekening houden met veranderingsprocessen in de context van het onderzoek. Daarom krijgt u in de opleiding een grondige kennis van processen, governance, internal control en auditing. Daarnaast besteden we aandacht aan de verdieping van kennis over informatiesystemen, de onderliggende infrastructuur en de beheerdomeinen. De nadruk ligt op informatiesystemen die vitaal zijn voor het functioneren van organisaties. Het is niet ons doel u op te leiden tot technisch specialist voor specifieke toepassingen of infrastructuren. Wel moet u weten wanneer de grenzen van uw kennis zijn bereikt en een specialist moet worden ingeschakeld. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor een IT-auditor onontbeerlijk om succesvol te functioneren. In de opleiding wordt daarom aandacht besteed aan uw persoonlijke effectiviteit en attitude, door u te trainen in conflicthantering, omgaan met weerstanden en presentatietechnieken. Kwaliteit boven volume Tijdens de EMITA-opleiding ontwikkelt u niet alleen uw expertise, maar ook de vaardigheid om die deskundigheid toe te passen. Om deze onderwijsdoelen te bereiken, hebben we bewust gekozen voor kwaliteit boven volume. Het onderwijs is kleinschalig, waarbij er voldoende tijd is voor persoonlijke aandacht voor de student. De groepsgrootte is daarom gemaximeerd op 25. Deze grootte bevordert de uitwisseling van beroepservaringen. Het onderwijs is bovendien interactief. Met cases en opdrachten ontwikkelt u vaardigheden om uw expertise effectief toe te passen. U kunt vraagstukken uit uw eigen organisatie als cases in het program ma inbrengen. De keuze voor kwaliteit boven volume komt ook tot uiting in de samenstelling van het docententeam. Veel van onze docenten zijn actief betrokken bij onderzoek en innovatie op het gebied van IT-auditing en publiceren hierover in vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Wij stimuleren de studenten aan de opleiding hetzelfde te doen.

5 d

6 De opleiding 6 Mona Mashaie, assistent-accountant bij PricewaterhouseCoopers en werkzaam in de Financial Audit praktijk Er is veel behoefte aan accountants die ook inzicht hebben in IT-auditing. Ik zie het als een leuke uitdaging om een brug te slaan tussen deze twee vakgebieden. In mijn werkgebied worden IT-auditors vaak ingezet in het kader van de jaarrekeningcontrole. Door deze studie volg ik met steeds meer interesse en begrip de werkzaamheden van mijn IT-audit collega s. Ik volg het eerste en het tweede jaar van de opleiding parallel. Het is flink aan poten, je moet de colleges en de stof goed bijhouden, maar ik vind het heel prettig dat deze optie er is. De docenten stimuleren vakinhoudelijke discussies en leggen steeds links met de praktijk. Ik kan mijn kennis zo direct vertalen naar mijn werk. En bovendien bouw ik een netwerk op van studiegenoten en docenten met verschillende achtergronden en kennisniveaus. Dat vind ik een grote toegevoegde waarde van de opleiding. Het programma van de opleiding bestrijkt twee jaar. Gedurende deze twee jaar volgt u één dag per week colleges. Een studiejaar bestaat uit drie trimesters van elk 10 collegeweken. De colleges worden aan het eind van elk trimester afgesloten met een of meer tentamens. Indeling collegejaar Het eerste jaar van de opleiding start in september en eindigt in juli. De colleges vinden plaats op maandag. Het tweede jaar van de opleiding start eveneens in september en eindigt in juli. De colleges vinden plaats op maandagmiddag en maandagavond. Flexibel rooster: instromen in september en januari U kunt zelf bepalen in welke volgorde u de opleiding wilt doorlopen. Instromen is hierdoor mogelijk in september en januari. Ook kunt u, indien u over de juiste vrijstellingen beschikt, het eerste en tweede jaar geheel of gedeeltelijk tegelijkertijd volgen. De keuze is aan u! Studiebelasting De studiebelasting van de opleiding bedraagt 78 EC s. 1 EC staat gelijk aan 25 studie-uren. De EC s zijn opgebouwd uit zowel de college-uren als de zelfwerkzaamheid die van u wordt verwacht, zoals het bijhouden van de collegestof en het uitvoeren van opdrachten en cases. Eén college-uur betekent drie uur zelfwerkzaamheid. Daarnaast moet u nog tijd besteden aan het voorbereiden en maken van tentamens. Multidisciplinaire opzet In de IT-auditfunctie werken diverse disciplines samen. Daarom staat de opleiding open voor personen met verschillende opleidingsachtergronden. Doordat deze verschillende vakgebieden binnen de colleges samenkomen en wij de stof vanuit diverse invalshoeken benaderen, ontstaat een multidisciplinaire aanpak. Deze aanpak vergroot de wetenschappelijke waarde van de opleiding en zorgt voor een betere aansluiting met de praktijk. Prominente deskundigen en praktijkdocenten De colleges worden gegeven door docenten die bijzondere erkenning genieten als prominent deskundige of als professional op hun kennis- of ervaringsgebied. Ook hebben zij voldoende affiniteit met aangrenzende vakgebieden om de onderlinge verbanden te kunnen schetsen. Naast de vaste docenten treden regelmatig externe inleiders op om de relatie met de dagelijkse praktijk nog indringender te kunnen leggen. Referaat In het derde trimester van het tweede jaar schrijft u een referaat over een aan IT-audit gerelateerd onderwerp. Het referaat kan binnen vier maanden worden afgerond. U kiest zelf uw begeleider. Ten slotte verdedigt u uw referaat voor de examencommissie. Deze commissie bestaat uit een aan de opleiding verbonden hoogleraar, aangevuld met een of twee kerndocenten en gecertificeerde IT-auditors die door de NOREA zijn geaccepteerd als externe deskundigen. Executive Master of IT-Auditing Na succesvolle afronding van het opleidingsprogramma ontvangt u van de Universiteit van Amsterdam de titel Executive Master of IT-Auditing. Register EDP-auditor (RE) De opleiding Executive Master of IT- Auditing is erkend door de Nederlandse Orde van EDP-Auditors (NOREA). Deze beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden, bevordert ontwikkelingen in het vakgebied en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden.

7 Eerste jaar EC s Studie uren Organisatie & Informatie Bestuurlijke informatieverzorging (BIV) Informatietechnologie Algemene auditing 3 75 Financial auditing 2 50 Uitvoeren van operational audits Adviesvaardigheden totaal Tweede jaar EC s Studie uren Risico s van informatietechnologie 2 50 Beheersingsmaatregelen 3 75 Grondslagen IT-auditing 3 75 Projecten 2 50 Processen en informatiesystemen 2 50 ERP-omgevingen 3 75 Management van informatietechnologie 2 50 Informatiebeveiliging 3 75 Infrastructuren IT-auditing en Financial Auditing 2 50 Vernieuwing 2 50 totaal Referaat Slotexamen totaal Als u bent afgestudeerd en ook voldoet aan de andere toelatingseisen van de NOREA, kunt u worden ingeschreven in het Register van EDP-auditors. U mag dan de titel Register EDP-auditor (RE) voeren. Alleen de NOREA kan dit keurmerk toekennen. Voor wie is de opleiding bestemd? De opleiding richt zich op professionals met een masteropleiding die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de IT-auditfunctie of de IT-audits feitelijk uitvoeren. Operational auditors, controllers en accountants komen in aanmerking voor vrijstellingen en kunnen de opleiding in verkorte tijd doorlopen. De beslissing om deze opleiding te gaan volgen, moet niet lichtvaardig worden genomen. De studielast is fors, zeker in combinatie met een werkweek van veertig uur of meer, en u moet bereid zijn persoonlijk te investeren. Profiel van de afgestudeerde Executive Master of IT Auditing U heeft diepgaande kennis van bedrijfsprocessen, administratieve organisatie en interne controle, informatiesystemen en infrastructuren, en van de ontwikkel- en beheerprocessen van deze omgevingen. U kent de beginselen en grondslagen van auditing, de audittypen, methoden en technieken, auditobjecten en auditaspecten. U weet welke mogelijkheden en beperkingen auditing heeft en aan welke normen het moet voldoen. En vanzelfsprekend kent u de relevante richtlijnen. U beheerst de vaardigheden om deze processen, controlemaatregelen, informatiesystemen en infrastructuren in kaart te brengen, te analyseren en te beoordelen. U bent kortom bekwaam in probleemanalyse, oordeelsvorming en communicatie. U werkt goed samen met accountants en operational auditors. Het carrièreperspectief van de IT auditor De IT-auditor vervult verschillende rollen. Soms is hij de specialist die de algemeen auditor ondersteunt met specifieke deskundigheid op het gebied van informatietechnologie. Soms opereert hij zelf als algemeen auditor met kennis van bedrijfsprocessen, interne controle en informatietechnologie. In andere ge vallen beoordeelt hij in opdracht van het management of een toezichthouder specifieke kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening of onderdelen daarvan. De IT-auditor voelt zich in elk van deze rollen thuis en is steeds in staat kwalitatief hoogwaardig onderzoek uit te voeren. Hij beperkt zich daarbij niet tot het beoordelen van aspecten van informatietechnologie, maar geeft hierover ook gevraagd en ongevraagd advies. De interne IT-auditor werkt vaak bij een interne accountantsdienst en levert een bijdrage aan financial en/of operational audits. Hij rapporteert via het hoofd van de interne accountantsdienst aan de Raad van Bestuur of de hoofddirectie. Niet alleen internationale ondernemingen, maar ook overheidsinstellingen, not-for-profit-organisaties en middelgrote ondernemingen hebben de toegevoegde waarde van de interne IT-auditor ontdekt. 7

8 De externe IT-auditor werkt doorgaans bij een accountantskantoor. Ondernemingen kunnen hem inschakelen als lid van het controleteam dat verantwoordelijk is voor de jaarrekeningcontrole. Hij kan ook direct worden ingeschakeld, bijvoorbeeld door een afdeling voor interne IT-audit of het lijnmanagement van de organisatie. Vakbeschrijvingen Adviesvaardigheden Communicatieve vaardigheden, omgaan met weerstand, creëren van betrokkenheid en het vormgeven van complexe veranderingsprocessen komen theoretisch en praktisch aan de orde. Algemene auditing In deze module wordt aandacht besteed aan de gemeenschappelijke aspecten van de verschillende auditvormen, zoals financial, compliance, operational, environmental en IT-audits. We gaan in op de wijze waarop het oordeel van de auditor totstandkomt en bespreken welke factoren de kwaliteit van deze oordeelsvorming negatief of positief beïnvloeden. Informatietechnologie U maakt kennis met de belangrijkste beginselen en toepassingen van informatietechnologie in de moderne organisatie. We gaan onder andere in op de levens cyclus van informatiesystemen, en de relatie tussen vraag en aanbod van IT en IT-diensten. Ook bespreken we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie, miniaturisering en mobiele communicatie. Uitvoeren van operational audits In deze module doet u theoretische kennis en praktijkervaring op inzake het uitvoeren van operational audits. U voert een operational audit in uw eigen werk omgeving uit. 8 30% van onze huidige studenten is alumnus van de UvA. Ze zijn werkzaam als operational auditor of IT-auditor in branches als financial services, overheid, telecommmunicatie, professional services, IT, accountancy. Hun leeftijd ligt tussen de 25 en 50 jaar. Bestuurlijke informatieverzorging (BIV) Een goed ingerichte administratieve organisatie kan ervoor zorgen dat beslissingen op het gebied van besturing en beheersing kunnen worden genomen op grond van betrouwbare informatie. Omdat alleen betrouwbare informatie harde informatie is, wordt aandacht besteed aan het onderwerp Interne controle. Financial auditing Deze module behandelt de hoofdlijnen van het vakgebied accountantscontrole op nationaal en internationaal terrein. U krijgt inzicht in de accountantsfunctie en de samenwerkingsvormen tussen auditor en externe accountant. Risico s van informatietechnologie In deze module staan de belangrijkste risico s rond informatietechnologie centraal. Ook wordt het proces van risicoanalyse uiteengezet en de hulpmiddelen die hierbij kunnen worden gebruikt. U voert zelf een risicoanalyse uit die betrekking heeft op uw werksituatie. Beheersingsmaatregelen We gaan in op de belangrijkste beheersingsmaatregelen die rond ICT kunnen worden getroffen. Tevens kijken we naar de initiatieven die de overheid, nationaal en internationaal, neemt in het kader van de beheersing van IT (Cybercrime, UN, OECD, EU, Nederland). Organisatie & Informatie De inrichting van organisaties en de bijbehorende vraagstukken van sturing en beheersing. Vertrekpunt vormen actuele trends en ontwikkelingen binnen en buiten organisaties. De consequenties daarvan worden uitgewerkt in praktisch toepasbare organisatie- en sturings modellen en -concepten. Grondslagen IT-auditing U maakt kennis met het vakgebied ITauditing. In de eerste serie colleges ligt de focus op het waarom, waarbij de toegevoegde waarde van de IT-auditor aan de hand van praktijkcases wordt gedemonstreerd. In de tweede collegereeks wordt dieper ingegaan op de vaktechnische aspecten van IT-auditing, en de organisatie van het beroep.

9 Projecten De essentie van deze module is het beantwoorden van de vraag hoe IT-auditing zekerheid kan geven bij automatiseringsprojecten en welke aanpak daarbij moet worden gevolgd. Bijzondere aandacht krijgen het onafhankelijkheidsvraagstuk en de beperkingen van project audits. Processen en informatiesystemen In deze module wordt behandeld hoe de IT-auditor snel een inventarisatie en analyse van hooggeautomatiseerde processtappen kan maken. Daarnaast bespreken we hoe hij middels een systeemaudit efficiënt de interne controle kan beoordelen, en tekortkomingen daarin kan oplossen. ERP omgevingen We behandelen de kenmerken, implementatie en inrichting van de belangrijkste ERP-systemen. Ook gaan we in op de inrichting en controle van autorisaties in complexe ERP-omgevingen. Hiervan worden in drie cases praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Management van informatietechnologie Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn onder andere de organisatie van IT-beheer, de processen waaruit IT-beheer is opgebouwd en de standaarden voor het inrichten van IT-beheer. Informatiebeveiliging In deze module staat informatiebeveiliging als een beheerst proces centraal. Aan de orde komen onder meer de kwetsbaarheids- en afhankelijkheidsanalyse, en de wettelijke, zakelijke en andere eisen die bepalend zijn voor het vereiste beveiligings niveau. Infrastructuren We gaan in op de infrastructuren die ten grondslag liggen aan onze moderne informatiesystemen, zoals TCP/IP-netwerken, operating systems en platforms, middleware en database managementsystemen. Beveiliging krijgt hierbij speciale aandacht. IT auditing en financial auditing In deze module staat de rol van de IT-auditor in de jaarrekeningcontrole centraal. Daarbij wordt aandacht besteed aan richtlijnen en regelgeving. Een belangrijk onderwerp is tevens de samenwerking tussen de accountant en de IT-auditor. Vernieuwing In deze module komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT aan de orde die voor de IT-auditor van groot belang zijn. De focus ligt daarbij op de wijze waarop organisaties deze ontwikkelingen benutten voor hun strategische positie of bedrijfsprocessen. Paul Overbeek, directeur Information Risk Management bij KPMG en gastdocent Ik heb 30 jaar ervaring met infor matiebeveiliging en risicomanagement. Ik ben begonnen aan de technische kant van informatiebeveiliging. Interessant, maar ik kwam erachter dat het nog boeien der was om mensen te ondersteunen bij de veilige omgang met informatie, met alle beperkingen die organisaties en techniek nu eenmaal hebben. Toen heb ik me gericht op auditing en consultancy. Ik wil de studenten even enthousiast maken voor informatiebeveiliging en risicomanagement als ik zelf ben. De maatschappij en de organisaties stellen steeds hogere eisen op dit vlak. Dat maakt het extra hard nodig om risicomanagement in te richten als een normaal managementproces. Het vakgebied is zich in razend tempo verder aan het professionaliseren. Daarom is het zo inspirerend dat studenten hun praktijkervaring naar deze studie meenemen. Dat maakt het leerproces tot een boeiende interactie waarin studenten én docenten van elkaar leren. 9

10

11 Kloppend financieel hart Amsterdam werd na 1534 belangrijk in de Nederlanden door zijn status als handelscentrum. De stad was een stapelmarkt waar noordelijke en zuidelijke producten werden opgeslagen, bewerkt en verkocht. Om deze handel heen groeiden bedrijfstakken als cartografie, drukkerij en bank- en verzekeringswezen. Vanuit Amsterdam werden de eerste tochten naar Indië ondernomen. Deze waren een gigantisch succes; ze leverden de aandeelhouders maar liefst vierhonderd procent winst op. Toen in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht, nam Amsterdam meer dan de helft van het benodigde kapitaal voor de nieuwe onderneming voor zijn rekening. De eerste aandelenbeurs, de eerste handelsvereniging en de eerste multinational ter wereld werden in Amsterdam opgericht. Tegenwoordig kent de stad een zeer gevarieerde economie, maar de belangrijkste sectoren zijn de zakelijke en financiële dienstverlening met meer dan banen. De Nederlandsche Bank, de Amsterdam Stock Exchange, de Europese Optiebeurs en de hoofdkantoren van vele Nederlandse en internationale banken maken Amsterdam tot kloppend financieel hart van Nederland. Amsterdam staat sinds mensenheugenis bekend om haar vrijheid van denken, die een stimulerende invloed heeft gehad op de internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek. De stad toont zichzelf keer op keer als een belangrijk centrum voor culturele, sociale en financiële ontwikkelingen. Voor studenten is het een zeer aantrekkelijke stad met een bloeiend cultureel leven. Musea, concerten, theaters, stand-up comedy, bioscopen en filmhuizen: het aanbod is enorm gevarieerd. De cafés in alle soorten en maten, al dan niet met een terras, vormen gezellige plekken om te ontspannen. De stad is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De Amsterdam Business School is gevestigd op het Roeterseiland, gelegen tussen Artis en het Weesperplein, vlakbij de binnenstad. 11

12 Praktische informatie 12 Paul Riemens, senior auditor bij Euronext, de pan-europese fusiebeurs De bedrijfsprocessen binnen Euronext zijn in hoge mate geautomatiseerd, dus ik word dagelijks geconfronteerd met het toenemend belang van IT. Als operational auditor voeg je meer waarde toe als je ook risico s van informatiesystemen kunt beoordelen en de taal van de IT-manager spreekt. De EMITA-opleiding was voor mij daarom een logisch vervolg op mijn postdoctorale Operational Audit opleiding, met name omdat je als operational auditor het verkorte programma van een jaar kan volgen. De leerstof is pittig, maar als je actief meedoet in de colleges zijn de tentamens goed te maken. Het onderwijs is laagdrempelig en dat leidde tot interessante interactie. We discussiërden veel en iedereen bracht werkervaringen in. Ik vond het heel nuttig om te zien hoe het er in andere bedrijven aan toe gaat. De opleiding stelt me nog beter in staat om zowel operational als IT-audits uit te voeren. De organisatie heeft zo minder geheimen voor me. Organisatie Programmadirecteur prof. dr. Edo Roos Lindgreen RE is eindverantwoordelijk voor de opleiding. Hij is tevens partner bij KPMG en adviseert organisaties op het gebied van informatietechnologie, beheersing, beveiliging en auditing. Hij is redactielid van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). Programmamanager dr. Abbas Shahim RE coördineert het curriculum, initieert en begeleidt initiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek, en onderhoudt de externe contacten. Hij is tevens verbonden aan KPMG en is bestuurslid van ISACA NL. Programmaraad De Programmaraad toetst de kwaliteit van de opleiding. De leden van deze raad zijn afkomstig uit vooraanstaande organisaties, overzien het gehele werkterrein van de IT-auditor en beschikken over relevante ervaring: n Drs. P. Grootendorst RO, Ministerie van Defensie n Prof. dr. R. Maes, Universiteit van Amsterdam n Drs. A. Molenkamp RO, Universiteit van Amsterdam n Prof. dr. A. Schilder RA, Universiteit van Amsterdam en De Nederlandsche Bank n Drs. R.B. Sweitser, ABN AMRO n Drs. P. Veltman RE RA, KPMG Locatie De colleges vinden plaats in het gebouw van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Roetersstraat 11, gebouwdelen E en H. In het gebouw bevinden zich ook de faculteitsbibliotheek met computerwerkruimte, het universitair restaurant Agora en café De Krater. Het faculteitsgebouw is toegankelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en uur en op maandag- en donderdagavond tot uur. De bibliotheek is op maandag en donderdag geopend van 8.45 tot uur; op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.45 tot uur. Het universitair restaurant Agora is van tot uur geopend. Er is een uitgebreid lunchassortiment te verkrijgen en van tot worden hier (op weekdagen) dagmenu s aangeboden. Bereikbaarheid De Amsterdam Business School is goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als buiten de spits per auto. Een routebeschrijving is verkrijgbaar bij het secretariaat van de opleiding. Wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen.

13

14 Kosten en aanmelding 14 Studiekosten Voor het eerste en tweede jaar bedraagt het cursusgeld _ 9500 per jaar. Voor een eventueel derde jaar bedraagt het cursusgeld _ In dit bedrag zijn inbegrepen de kosten van syllabi, de tentamens, de gezamenlijke lunches en het internationale thema seminar. Boeken en eventuele andere bijkomende kosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Eerstejaars studenten die geen BIV-vakken in het masterprogramma hebben gevolgd dienen het BIV-deficiëntievak te volgen. Hieraan zijn aanvullende kosten van circa _ 700 verbonden. Toelatingseisen U heeft een academische opleiding afgerond en heeft bij voorkeur enige jaren relevante werkervaring binnen een profit of non-profit organisatie. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het initiëren en leiden van de IT-auditfunctie of voert deze functie feitelijk uit. Register Accountants (RA), Register Controllers (RC) en Register Operational Auditors (RO) kunnen eveneens instromen en krijgen mogelijk een vrijstelling voor een of meer eerstejaars vakken. In de regel geldt dat studenten die de postinitiële opleiding Operational Auditing aan de UvA hebben voltooid, vrijstelling krijgen voor de vakken Organisatie & Informatie, BIV, Informatietechnologie, Algemene auditing, Financial auditing, Advies vaardigheden en Uitvoeren van operational audits. Zij kunnen direct het tweede jaar instromen. Studenten die de opleiding Accountancy hebben voltooid, krijgen in beginsel vrijstelling voor de eerstejaarsvakken BIV, Algemene auditing en Financial auditing. Aanmelding U meldt zich aan door het formulier Verzoek tot toelating in te vullen, een curriculum vitae en kopieën van relevante diploma s en getuigschriften naar het secretariaat van de EMITA-opleiding te sturen. Het formulier is via het secretariaat te verkrijgen en via onze website Aan de hand van uw verzoekformulier, curriculum vitae en de kopieën van diploma s wordt nagegaan of u voldoet aan de toelatingscriteria. Het intakegesprek Na behandeling van uw formulier krijgt u een intakegesprek met de leiding van de EMITA-opleiding waarbij mogelijk ook enkele andere studenten aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek gaan we nader in op de opleiding en op de verwachtingen die u van de opleiding heeft. Inschrijving Als u wordt toegelaten tot de opleiding, wordt u uitgenodigd zich officieel in te schrijven. Uw inschrijving wordt definitief zodra wij het volledig ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen. Dan wordt er voor u een plaats gereserveerd. Zie voor de overige voorwaarden het inschrijfformulier. Meer informatie Voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht bij: Amsterdam Business School EMITA Office - Maureen Slijngaard Roetersstraat WB Amsterdam T (020) F (020)

15 De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ontleend.

16 Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School EMITA Office Roetersstraat WB Amsterdam T (020) F (020)

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC)

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) Zet de volgende stap in uw carrière met de wetenschappelijke beroepsopleiding tot Register Controller (RC). Uw volgende stap Elke organisatie heeft

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

IT Audit van General IT Controls

IT Audit van General IT Controls 2-daagse praktijktraining IT Audit van General IT Controls Berheersing van de ICT ICT is tegenwoordig niet meer weg te denken bij de meeste organisaties. De processen rondom o.a. besluitvorming, communicatie,

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Instituut Werken en Leren Postbus 5171, 6802 ED Arnhem Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem T (026) 369 13 09, F (026) 369 13 69 I www.han.nl/finance E info.finance@han.nl

Nadere informatie

Executive Internal Auditing Programme

Executive Internal Auditing Programme Executive Internal Auditing Programme Inhoudsopgave EIAP samengevat 5 Waarom EIAP? 6 Hoe ziet de opleiding eruit? 8 Wat levert het EIAP op? 11 Waarom de ABS? 13 Kosten en aanmelding 14 2 De Universiteit

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt Controller-Adviseur Brochure studiejaar 2017 /2018 De controllersopleiding speciaal voor de professionals die werkzaam zijn als controller binnen de non-profit en publieke instellingen. Post-HBO opleiding

Nadere informatie

IT-based auditing. Post-hbo opleiding

IT-based auditing. Post-hbo opleiding Post-hbo opleiding IT-based auditing Als (theoretisch) afgestudeerd accountant kunt u zich met de post-hbo-opleiding IT-based auditing bekwamen in het toepassen van IT-audit technieken gericht op de financial

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc)

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Waarom Bedrijfskunde in deeltijd aan de Universiteit van Amsterdam? Bedrijfskunde in deeltijd is speciaal ontwikkeld voor professionals die naast hun werk een academische

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Master Accounting en Control in deeltijd

Master Accounting en Control in deeltijd Master Accounting en Control in deeltijd www.vu.nl/opleidingen Meer perspectief Meer dan cijfers en balansen: de dynamiek en uitdaging van complexe financiële processen. Meer perspectief Boekhoudschandalen:

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp 2-daagse praktijktraining Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp Programma Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp De training Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Nadere informatie

het Zijlstra Center for Public Control and Governance

het Zijlstra Center for Public Control and Governance Aedes en het Zijlstra Center bieden u aan: - Een op woningcorporaties toegesneden Leergang voor Controllers - Waarin alle relevante en actuele beleidsvelden en aspecten van het vak van controller aan de

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales- & Accountmanagement 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! 1! 1. Introductie Agenda! 2. Stand van zaken in de Cyber Security wereld 3. Verschillende soorten

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Postgraduaat in het Informaticamanagement

Postgraduaat in het Informaticamanagement Bijblijven & mee evolueren door permanente vorming bij de Hogeschool-Universiteit Brussel Postgraduaat in het Informaticamanagement Academiejaar 2008-2009 Groepscentrum Permanente Vorming Waarom kiezen

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie