VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2"

Transcriptie

1

2 VAN DE REDACTIE Dat hield de gemoederen wel bezig, die nieuwe omslag van Contact! Zowel binnen als buiten de redactie. Binnen de redactie vanwege het vergeten van de naam van een inzender in ons vorige voorwoord: ook Ans Kok nam de moeite een ontwerp in te zenden, waarvoor dank. En buiten de redactie? Het gebruiken van een foto van onze aanstaande Koningin schijnt onderhevig te zijn aan een fors pakket aan regels. Dorpsgenoten die betrokken waren bij het bezoek dat enkele leden van het koninklijk huis aan Gasselternijveen brachten, brachten ons hiervan op de hoogte. Dit deden zij nadat de vorige editie van Contact was verschenen. De redactie heeft niet stilgestaan bij deze regels en handelde in al haar onschuld en onwetendheid. Met het bestuur is afgesproken dat de omslag gehandhaafd kan blijven totdat er vanuit Den Haag en omstreken opmerkingen komen over het gebruik van de foto. Tot zover over de vorige en de huidige omslag: voor de komende omslagen willen we mensen uitnodigen om foto s aan te leveren! Het idee is om per boekje de drie kleinere foto s door te wisselen, en de grote foto één à twee keer per seizoen te wijzigen. Foto s mogen naar de redactie worden gestuurd (zie de colofon op pagina 48). Wat treffen jullie in deze editie van Contact aan? Een aantal nieuwe advertenties, een aantal advertenties in kleur, waarvoor dank aan de adverteerders én de sponsorcommissie onder leiding van Willem Volders en Corina Bokhorst. Daarnaast drie sterren van de maand in de verschillende leeftijdscategorieën, een terugblik op de benefietavond voor Alpe D Huzes deelnemer Kevin Hulshof en De Pen van Willem Volders. Vorige keer werd een vooraankondiging van een verslag van de seniorenreis geplaatst: de heren hebben woord gehouden, en dus is er een uitgebreid reisverslag te lezen. Tot slot hebben we de inmiddels vaste column van Corian Koops én een interview met Jan Dries, die we op dit moment vooral kennen als penningmeester van de Club van Honderd. Ten aanzien van de samenstelling van de redactie: twee personen, te weten Monique Wardenburg en Torsten Tuin hebben aangegeven interesse te hebben in een functie binnen de redactie. Tot het eind van het seizoen zullen we met hen afspraken hoe één en ander er uit zou kunnen gaan zien: positief nieuws derhalve!!! Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels Contact april 13-2

3 Contact april 13-3

4 VAN DE VOORZITTER Zoals jullie misschien wel weten heeft v.v. Gasselternijveen sinds het seizoen 2011/2012 een samenwerkingsovereenkomst met v.v. Gieterveen m.b.t. enkele jeugdteams. Aanvankelijk betrof het in 2011/2012 de B-junioren, maar in het huidige seizoen 2012/2013 wordt gespeeld met een gemeenschappelijk A-, B- en C-juniorenteam. Onlangs kwamen er zelfs enkele jeugdleden van v.v. GKC bij, zodat er behalve met een MD-team ook aan de competitie deelgenomen wordt met een MC-team. Naar verwachting zal de samenwerking in deze leeftijdscategorieën ook in het nieuwe seizoen voortgezet worden. Naar mijn idee verloopt de samenwerking tot dusverre heel goed. Behalve dat de beide verenigingen de meerwaarde van de samenwerking inzien, blijkt ook de samenwerking op het organisatorische vlak prima te verlopen. Dat was ook de reden voor de besturen om in november 2012 de v.v. GKC er bij te betrekken en gezamenlijk te gaan nadenken over een samenwerking tussen de drie verenigingen m.b.t. de gehele jeugdafdeling. De werkgroep is inmiddels, na instemming van de besturen, druk bezig een plan voor een SJO (Samenwerking Jeugd Opleidingen) verder uit te werken. De stip aan de horizon is 1 juli Op die datum hopen we met een gezamenlijke jeugdafdeling deel te nemen aan de competitie. Tijdens de planvorming moeten nog vele zaken geregeld worden. Er moet bijvoorbeeld een naam voor de SJO bedacht worden en ook moet er een oplossing komen voor het tenue waarin gespeeld moet worden. Op vragen als waar wordt gespeeld? en waar wordt getraind? moeten duidelijke antwoorden komen. Onlangs zijn er bij alle drie verenigingen voorlichtingsavonden georganiseerd. Op maandag 8 april jl. waren in onze kantine 25 personen naar de bijeenkomst gekomen, die voor heel goede input zorgden voor het vervolgoverleg van de werkgroep. Iedereen is uitgenodigd mee te denken over bijvoorbeeld de naam en het tenue voor de SJO. Een jury, bestaande uit wijze en gerespecteerde leden van alle drie verenigingen, zal uiteindelijk adviseren. Tot zover de stand van zaken: Ik neem echter aan dat jullie ook geïnteresseerd zijn naar de overwegingen om een plan voor een SJO te ontwikkelen. Misschien hebben jullie de startnotitie gelezen die geruime tijd op de website prijkte. Maar wellicht is het goed dat ik hierbij nog eens de belangrijkste overwegingen noem. Contact april 13-4

5 Contact april 13-5

6 VAN DE VOORZITTER Allereerst is er het gegeven dat alle drie verenigingen er niet meer in (zullen) slagen om zelfstandig jeugdteams in alle leeftijdscategorieën samen te stellen. Dat zou er toe kunnen leiden dat er helemaal niet meer gevoetbald kan worden door menig jeugdlid. Daarnaast stemmen de prognoses wat dat betreft ook bepaald niet voor veel optimisme. Het financiële beleid van de verenigingen komt steeds meer onder druk vanwege de te verwachten teruglopende ledenaantallen. Met andere woorden een verregaande samenwerking ligt eigenlijk voor de hand. We gaan nu de plannen voor een SJO, d.w.z. de jeugd, verder uit werken, maar wellicht moeten we ons binnenkort ook eens buigen over de (on)wenselijkheid van een eventueel geheel samengaan van de drie verenigingen. Het motto vooruit zien is regeren zou hierbij leidend moeten zijn, al besef ik heel goed dat het ook een heel nobel streven is om het 100-jarig van onze club te willen meemaken. Ik realiseer me heel goed dat voetbal heel veel emotie met zich meebrengt en dat het al dan niet voortbestaan van een trotse dorpsclub heel veel sentimenten kan oproepen. Toch hoop ik dat we met ons allen op een begripvolle en respectvolle manier het gesprek met elkaar willen aangaan over de toekomst van onze onvolprezen vereniging. Ik verneem graag jullie reacties. Piet Wolters, Voorzitter ONTWERP JUBILEUMSWEATER Onlangs heeft de jubileumcommissie besloten het idee voor de bedrukking van de jubileumsweater van Renate van Veen van het damesteam over te nemen. Vanaf 13 april hanger er pasmodellen in de kantine en kan er middels een intekenlijst besteld worden. Ook zal een sweater met de bedrukking getoond worden, zodat helemaal duidelijk wordt dat het een zeer fraaie sweater is. Bestellen kan tot en met 19 mei a.s. Wanneer je een trui besteld is het de bedoeling dat er wel direct word afgerekend: dit kan bij de kantinemedewerkers. Overigens kan de sweater door de medewerking van sponsor Harm Lemmen van Repro Service Lemmen voor slechts 25,00 euro worden aangeboden. De truien zullen uiterlijk 8 juni geleverd worden. Namens de jubileumcommissie, Piet Wolters Contact april 13-6

7 Contact april 13-7

8 NIEUWS INFORMATIE-BIJEENKOMST: JEUGDSAMENWERKING Op maandag 8 april jl. kwamen circa 25 ouders / leden / geïnteresseerden bijeen in de kantine voor een heuse informatiebijeenkomst. Onderwerp van gesprek: SJO Oostermoer. Namens de werkgroep die belast is met de taak samenwerking met buurverenigingen Gieterveen en GKC informeerden Piet Wolters en Rob Reintsema de aanwezigen over de stappen die tot nu toe gezet zijn. Ook kwam het vervolgproces aan de orde. In het hedendaagse amateurvoetbal schieten de SJO s als paddenstoelen uit de grond, maar wat is nu een SJO? Het is een afkorting voor Samewerkende Jeugd Opleiding. In normaal Nederlands: de jeugdafdelingen van een aantal verenigingen werken samen om in gezamenlijkheid alle jeugdvoetballers op een goede manier hun sport te laten beoefenen. En hoewel deze samenwerking al enige jaren aan de orde van de dag is, met name tussen Gieterveen en Gasselternijveen, achten de besturen van de drie genoemde verenigingen de tijd rijp om de samenwerking ook in een formeel jasje te gieten. Het voornemen is om met ingang van het seizoen de werkvorm SJO te gaan hanteren. Voordat het zo ver is, dient er echter nog het één en ander te gebeuren. Zo riep Piet Wolters alle aanwezigen op om mee te denken bij de naamgeving van de SJO, het ontwerpen van het shirt én het ontwerpen van een logo. En daarnaast zijn er natuurlijk nog praktische zaken waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Dan gaat het volgens de ouders met name om de plaats van spelen en trainen. Het oplossen van deze zaken zal volgens de leden van de werkgroep vooral in samenspraak met ouders gebeuren. Een punt op voetbaltechnisch vlak dat nog aandacht verdient is de benoeming van trainers. Echter, voor het zover is dient er nog een seizoen te worden samengewerkt, zonder dat de SJO als orgaan is opgetuigd. En in dit seizoen ( ) zullen alle voornoemde zaken geregeld moeten worden. Daarnaast dient er een besluit te worden genomen door de ledenvergadering. De planning is erop gericht de besluitvorming in oktober of november 2013 te laten plaatsvinden. De werkgroep gaf aan in de komende maanden verder te werken aan de vorming van de SJO, waarbij ook het overleg met de gemeente Aa en Hunze gezocht zal worden, hetgeen tot dit moment nog is gedaan. In september 2013 zal een tweede informatiebijeenkomst belegd worden. Een bijeenkomst die mogelijk in gezamenlijkheid met de twee andere verenigingen wordt georganiseerd. Contact april 13-8

9 Contact april 13-9

10 KEVIN HULSHOF: ALPE D HUZES Op 15 maart jl. hebben we een bijzondere voetbal avond gehad bij ons op de club. Patrick Beek had een geweldige avond voor Kevin Hulshof, oud voetballer van onze club en zoon van onze fanatieke vrijwilliger Jacob Hulshof, geregeld. Kevin gaat namelijk 6 juni de uitdaging met een zeer grote berg in Frankrijk aan: Alpe d Huez, die op die datum in het teken staat van Alpe d Huzes en en de strijd tegen kanker. Iedereen die daar fietst heeft iets met deze ziekte. Het kan zijn dat men zelf ziek is (geweest) of dat een familielid getroffen is door deze verschrikkelijke ziekte. Deze avond was dan ook georganiseerd om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Kevin. Onze sportieve wethouder de heer Bert Wassink was ook aanwezig en stond zelfs mee te voetballen en bood Kevin 100 euro aan namens de gemeente Aa en Hunze. Wij als voetbal vereniging hebben hem 250 euro aangeboden. Onze hoofdsponsor Op=Op Jos en Inge Venema verdubbelden het bedrag als hij zijn doel gaat halen. Super! Het was al met al een zeer geslaagde avond, het voetballen was erg leuk omdat je toch een hoop oud voetballers op het veld zag lopen, die door de sneeuw niet zo goed herkenbaar waren maar door hun loop of houding weer wel herkenbaar werden. Na de wedstrijd was het ook nog erg gezellig in de kantine, ik zeg een top avond! Ria, Egbert en Willem bedankt voor de bediening, alle gevers bedankt en Kevin erg veel succes!! Als jullie nog willen doneren aan Kevin dan kan dat er staat een box in de kantine waar u uw geld in kan doen en Kevin heeft ook een website waar hij op te volgen is. Corina Bokhorst, Penningmeester Contact april 13-10

11 Contact april 13-11

12 NIEUWS TERUG VAN WEG GEWEEST: STRATENVOETBAL Na jaren van afwezigheid zal op zaterdag 1 juni het Stratenvoetbaltoernooi weer georganiseerde worden. De aanleiding is onder meer het 350-jarig bestaan van Gasselternijveen. Het toernooi houdt in dat de bewoners van een straat of een combinatie van straten tegen elkaar zullen spelen. Er zullen aangepaste regels zijn en elke speler speelt op sportschoenen. Het toernooi zal worden verdeeld in twee categorieën, namelijk jeugdteams met spelers tot 13 jaar en teams met spelers van 14 jaar en ouder. Ook voor dames is er de mogelijkheid om mee te doen: ieder team wordt geacht twee dames in de gelederen te hebben. Wil je meedoen aan het toernooi? Opgave is tot uiterlijk 24 mei mogelijk bij de contactpersoon die voor jouw straat is aangesteld. Zie hieronder wie jou contactpersoon is, en houdt de website van de club in de gaten! Havenkade / Baptistenkade / Vaart / Dollard - Jan Bokhorst ( ) Tuinstraat / Parachutistenstraat / Elleboog / - René Meertens ( ) Oosterstraat / Koeriersterweg Boerdijk / Gasselterweg / Van Royenstraat / - Otto Torenbosch ( ) Hunzelaan / Plantsoenstraat Parallelweg / Kruisstraat / Vijverstraat / - Jörgen Nieboer ( ) Tjalkstraat / Schoenerstraat / Ceresstraat / Schuttevaerstraat Hoofdstraat / De Viermaster - Piet Wolters ( ) Eems / t Wad / Sont / Scheepvaartlaan - Roelof Heuten ( ) De Werf / Schoolstraat / Gaarlandtlaan - Rien Meertens ( ) Contact april 13-12

13 ADVERTEREN? Neem contact op met penningmeester Corina Bokhorst ( ) Contact april 13-13

14 MUTATIES EN VERJAARDAGEN AANMELDINGEN (tot en met 11 april 2013) David Smit Hoofdstraat 21a 8 februari 2002 Irma van Erp Zuidzijde 14, G mond 11 januari 1994 AFMELDINGEN (tot en met 11 april 2013) Rowena Aarts Koeriersterweg 4 21 april 1999 Andi Polloshka Parachutistenstraat november 1996 Nanno Meijer Burg. Gaarlandtlaan 17a 7 november 1968 Benno Trip Burg. Gaarlandtlaan juli 199 VERJAARDAGEN MEI Leeftijd Leeftijd 1 Fardien Dinmohamed Wouter Bos 11 5 Tristan Salomons Laura Hoving 30 5 Mark Deuring Guus van der Vries 7 7 Rob Reintsema Dennis Dijkhuis 10 8 Mathijs Jansen Tieme Koops 58 9 Thijs Malgrom Peter-Jan Blok Quinten Knol Arno Commies Siem Salomons Brandon Hulzebos Sahira-Naaz Dinmohamed Nico Kok Wesley Struik Jan-Willem Kamps Ronny Hadderingh Piet Poppinga Henk Jansen 51 Contact april 13-14

15 Contact april 13-15

16 INTERVIEW: JAN DRIES STEL VRIJWILLIGERSWERK VERPLICHT VOOR OUDERS! Jan Dries sluit het interview af met een gedurfde uitspraak. Een uitspraak waarmee het kader van onze voetbalvereniging aan het denken zal worden gezet. Is het een haalbaar streven van deze vrijwilliger in hart en nieren, of blijft het bij een droombeeld? De tijd zal het leren. De aanleiding om de uitspraak te doen is simpel: volgens Dries (63) is er een categorie mensen die v.v. Gasselternijveen ziet als een vereniging waar gevoetbald wordt. En uiteraard is dat ook zo, maar om dat week in, week uit mogelijk te maken dient er achter de schermen veel werk te worden verzet. En laat Jan een voorbeeld zijn van iemand die daar een grote rol in speelt.,,naast mijn werkzaamheden als wedstrijdsecretaris voor de seniorenteams, inclusief de Dames ben ik lid van de onderhoudsploeg. Dries doelt daarbij op het groepje heren, dat inmiddels wat op leeftijd is, maar standaard op maandag- en vrijdagochtend aanwezig is op het voetbalveld om onder meer groenonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.,,ik vind het heel belangrijk om toch sociale contacten te onderhouden nu ik gestopt ben met werken. En dat we daarbij iets kunnen betekenen voor de voetbalclub is alleen maar mooi meegenomen. Naar de smaak van Dries zou het bestuur er goed aan doen alle ouders verplicht mee te laten draaien binnen de vereniging.,,bijvoorbeeld twee keer per seizoen een dagdeel een kantinedienst draaien of een keer meehelpen bij de inzameling van oud papier kan al enorm bijdragen. Op deze manier zijn het immers niet steeds dezelfde mensen die opdraaien voor het werk. Op de vraag of een dergelijke regel niet moeilijk verplicht te stellen is antwoord Dries resoluut:,,wanneer men zijn of haar taak verzuimt zou een extra bijdrage van 25,- per jaar in rekening gebracht kunnen worden. Dat Jan Dries een echte clubman is blijkt ook wel uit het feit dat hij naast eerder genoemde functies ook nog de financiële man van de Club van Honderd is.,,samen met Willem Volders en Henk Nieboer hebben we een aantal jaren geleden het stokje overgenomen, en hebben we gewerkt aan een aantal succesvolle acties. Het meest succesvolle was wellicht het ledenbestand van de Club van Honderd dat in een aantal jaren steeg van dertig leden naar 68 op dit moment. Contact april 13-16

17 Contact april 13-17

18 INTERVIEW: JAN DRIES,,De maximum lijkt wel ongeveer bereikt, maar wanneer ook de jongere categorie lid wordt, kunnen we de komende jaren wellicht nog groeien naar 75 leden. In feite is een Club van Honderd onmisbaar voor een club als Gasselternijveen, want diverse zaken zijn tot stand gekomen door hun bemoeienis.,, Het jeugdstadion hebben we aan bijgedragen, het eerste elftal is voorzien van sweaters en jaarlijks organiseren we een feestavond. In de komende periode willen we inventariseren of we een rol kunnen spelen bij de renovatie van de kantine. Volgens Dries is dat op dit moment belangrijker dan het bouwen van een overdekte statibrune. Dit plan is dus (opnieuw) in de kast gelegd.,,door de ledenbijdragen hebben we een jaarlijks budget van circa 3.000,- dus daar kunnen we veel leuke dingen mee doen! Om onze club bekendheid te geven hebben we onder meer een flyer gemaakt, maar om leden te werven zullen we mensen toch persoonlijk moeten benaderen, zo werkt het nu eenmaal. Veel van de jongere garde zal Jan niet meer kennen als actief voetballer, maar toch sleepte hij diverse kampioenschappen in de wacht.,,met name in het midden van de jaren zeventig werden er veel feestjes gevierd. Zowel het eerste als het tweede elftal werd in die tijd regelmatig kampioen Dries speelde zelf voornamelijk in het tweede elftal van Gasselternijveen. Voor die periode speelde Dries in Exloo bij Hunso:,,Ik ben geboren in getogen in Exloo en speelde er zowel in de jeugd als bij de senioren. Regelmatig speelde ik twee wedstrijden per weekend, vooral in de laatste jaren van de jeugd. Aan het eind van de jaren zestig verhuisde Dries naar Gasselternijveen toen hij werkzaam werd bij de Rabobank. Daar liep hij Aaltje tegen het lijf.,,zonder dat collega s het wisten hadden Aaltje en ik al zeker een jaar een relatie, lacht Jan. Mede door zijn baan wist ook de voetbalvereniging hem te vinden.,,het was blijkbaar een logische stap om mij te benaderen voor de functie van penningmeester: men schatte mij in als iemand die goed met geld en cijfers was. In de jaren waarin Jan actief was als penningmeester maakte hij diverse voorzitters mee, waarbij de één wat meer op zijn strepen stond dan de andere:,,geert Salomons is me door de jaren bijgebleven als een hele goede en kundige voorzitter, maar ook Melchior Luis was een echte clubman. Het mag duidelijk zijn: Jan Dries is een echte clubman.,,de club is op een positieve manier in beweging, wat ook moet. Resultaat is interessant, maar belangrijker is het om randzaken goed geregeld te hebben zodat iedereen met een tevreden gevoel lid is van onze vereniging. Contact april 13-18

19 Contact april 13-19

20 DE PEN: WILLEM VOLDERS Ik word in juli 60 jaar en ben inmiddels bijna 40 jaar getrouwd met Afra Laan. We hebben twee dochters en twee kleinkinderen waarvan Albert Willem voetbalt in het D-team van SJS en Marloes is bij hockey. Ik ben in Vlagtwedde geboren en heb natuurlijk bij de plaatselijke vv Westerwolde gevoetbald. Groot gebracht in een gezin met vader, moeder en een oudere zus. Mijn zus is op de leeftijd van 33 jaar overleden aan Hepatitis. Zij werkte op de nierdialyse in Groningen waar ze is besmet door een geïnfecteerde naald. Op 18 jarige leeftijd ben ik met de opleiding voor verpleegkundige begonnen in het Sint Lucas Ziekenhuis in Winschoten waar ik ook op kamers ben gaan wonen. Tijdens het begin van mijn opleiding heb ik een aantal oefenwedstrijden gespeeld voor FC Groningen en hier kon ik een jeugdcontract tegemoet zien. Mijn vader gaf mij het advies om eerst mijn opleiding af te maken. Ik heb hem dit advies nooit kwalijk genomen maar achteraf had ik het voetballen bij FC Groningen graag willen ervaren. Ik mocht mijn opleiding afmaken alvorens ik militaire dienst moest. In diezelfde periode heb ik bij WVV gevoetbald.in die tijd speelde WVV eerste klas KNVB. Het hoogste amateur niveau, de hoofdklasse bestond nog niet. Tijdens mijn militaire periode werd ik voor het Noordelijk Militair elftal geselecteerd. Overdag trainen en af en toe een wedstrijd spelen. Ik leerde hier Herman Kerkhof kennen, hij speelde bij de profs van Veendam. Na een aantal oefenwedstrijden kon ik een B contact krijgen bij Veendam hetgeen inhield : vijf keer per week. trainen en op de maandagavond voetballen, tenzij je bij de eerste selectie zat. Inkomsten: 100 gulden per punt. Na een gesprek met de toenmalige trainer Joop Oldejans heb ik besloten hier niet op in te gaan en zo ben ik bij ASVB in Blijham gaan voetballen waar we ook zijn gaan wonen. Mijn eerste wedstrijd was in het vijfde team en ik werd in de rust gewisseld. Ik had de test doorstaan en werd toegevoegd aan de eerste selectie. Klaas Kirchoff kwam destijds van FC Groningen en moest in het zevende team starten alvorens hij aan de eerste selectie werd toegevoegd. We hebben hier later samen nog weleens smakelijk om zitten te lachen. Een mooie voetbalperiode en ook een periode waarin onze 2 dochters werden geboren. Contact april 13-20

21 Contact april 13-21

22 DE PEN: WILLEM VOLDERS Inmiddels was ik gestart met een opleiding in de Psychiatrie in Wagenborgen om hierna een carrière in de gezondheidszorg op te bouwen. Ik ben weer begonnen in het Sint Lucas Ziekenhuis waarin de opvang van spoedeisende patiënten een centrale rol speelde. Na het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen kwamen we als gezin terecht in Stadskanaal waar ik in het Refaja Ziekenhuis als hoofd van de poliklinieken werkzaam werd. Een prachtige baan en geen dag gelijk. Ook hier stond de spoedeisende hulp centraal met daarnaast een grote organisatorische verantwoordelijkheid die later uitmondde in een plaats in het management van het ziekenhuis. Dat was dan ook de reden waarom ik als voetballer dacht te moeten stoppen. Tijdens mijn psychiatrie opleiding had ik de cursus sportmassage gevolgd om zo nog bij het voetbal betrokken te kunnen blijven. Via een personeelslid van het ziekenhuis kwam ik bij de vv Musselkanaal terecht als verzorger. Na een paar keer meetrainen speelde ik al vrij snel in het eerste team (wat totaal niet de bedoeling was) en ik kreeg gelijk het advies om een cursus als trainer te volgen. Ik gaf als verzorger meer adviezen vanaf de bank dan de trainer. (was ik toen ook al zo eigenwijs?) Na een telefoontje van de vv Westerwolde om daar als trainer te starten was de cirkel rond. Ik twijfelde of dit wel mijn toekomst zou zijn en we maakten daarom dan ook de afspraak dat ik als speler/trainer zou starten en bij goed functioneren met de opleiding oefenmeester 111 zou beginnen. Het tweede jaar ben ik met de opleiding begonnen en dit was de start als trainer die uiteindelijk 25 jaar geduurd heeft. Ik zat meestal in de Groninger hoek waar ik mijn mooiste trainersperiode bij vv Hoogezand beleefd heb. Ik ben hier totaal 7 jaar trainer geweest en ik heb die periode afgesloten met een kampioenschap en promotie naar de eerste klasse. Mijn laatste club als trainer was de vv Gasselternijveen. Ik kreeg een telefoontje van Melchior Luis, toenmalige voorzitter van de club, met het verzoek om een gesprek en op de eerste vraag van Melchior wie Volders was gaf ik als antwoord: Dat moeten jullie weten anders hadden jullie niet gebeld waarop Melchior een map opende met meerdere krantartikelen met uitspraken van mijzelf. Hij was goed voorbereid en dit was de basis voor drie jaar met veel plezier werken als trainer bij deze club waarin we twee keer keer gespeeld hebben om promotiekampioenschappen en één keer werden we zelfs kampioen. Aan het einde van deze periode kreeg ik een hartinfarct,die een einde maakte aan het dienstverband bij de club en dit betekende tevens het einde van mijn trainersloopbaan. Tijdens mijn trainersperiode bezocht ik al regelmatig de woensdagavond om met de vaders van de toenmalige eerste elftal spelers te discussiëren over het wel en wee van de club. Dit gebeurt nog steeds al zijn we enige jaren ouder en ben ik nu ook een inwoner van Gasselternijveen en lid van de club. Contact april 13-22

23 DE PEN: WILLEM VOLDERS Menig initiatief ontstaat aan deze tafel en wanneer er iets moet gebeuren binnen de club staan deze mensen op. Het hart ligt bij de club en alles is positief bedoeld de discussies zijn echter vaak heftig en soms hebben we ook nog de indruk dat we beleid moeten maken. Anne Oud was dan de rustgevende factor, z n stoel is leeg en we missen hem. Momenteel besteed ik veel tijd aan het scouten van jeugdtalenten voor de FC Groningen hetgeen betekent dat ik behalve de woensdagmiddag en de zaterdag alle KNVB district-wedstrijden van de jeugd bezoek. Tot aan de B-Junioren scouten we in het Noorden en vanaf de B-junioren wordt landelijk gescout. Daarnaast ben ik twee dagdelen als sportmaatschappelijk sportcoach actief bij diezelfde club. Voor de club Gasselternijveen zet ik mij nu in als vrijwilliger op diverse fronten en ik wil besluiten met dat ik het gevoel heb dat deze club weer van de leden wordt. Natuurlijk wens ik iedereen veel voetbalplezier toe en een gezonde toekomst. Graag wil ik De Pen doorgeven aan iemand die als sponsor van het jeugdstadion een grote rol gespeeld heeft namelijk Martijn Woortman. Willem als trainer van v.v. Gasselternijveen (2004) Contact april 13-23

24 MIDDENBLAD Contact april 13-24

25 Contact april 13-25

26 MEER DAN ZEVENTIG FILIALEN IN NL! o.a. vestigingen in: Assen Hoogezand Beilen Emmen Groningen Hoogeveen Stadskanaal Ter Apel Winschoten Veendam Contact april 13-26

27 Contact april 13-27

28 REISVERSLAG: AC MILAN LAZIO ROMA Na 2 jaar geleden naar Barcelona te zijn geweest was er nu van 1 tot en met 4 maart de reis naar Milaan. De reis werd natuurlijk overschaduwd door het plotselinge en ongelooflijke overlijden van onze reismaat Anne Oud op 1 februari. Dit werd nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt door de lege stoel in het vliegtuig. Hierdoor werd de betrekkelijkheid van het leven weer eens aangetoond. In dit besef werd besloten de reis toch door te laten gaan. Vrijdagmorgen 1 maart was het verzamelen om uur in Gasselte bij Bram. Niemand vergeten deze keer. Onze eerste stop was traditioneel bij het AC-restaurant in t Harde voor de koffie, warme chocolademelk (Piet), saucijzenbroodje, appelgebak etc. Om ongeveer half twaalf arriveerden we in Rozenburg bij Quick Parking, waar de auto s werden geparkeerd. Willem had dit geregeld en als auto zijn Audi (kleur zwart) aangemeld. Zo kon het gebeuren dat de Toyota van Lukas en de Peugeot van Jan V. plotseling ook Audi waren geworden, niet zwart maar grijs. In twee busjes werden we naar Schiphol gebracht. Voor Willem kwam het goed uit dat Jakob met het tweede busje kwam, want hij kwam tot de ontdekking dat zijn telefoon nog in de auto lag. Na telefonisch contact kon Jakob de telefoon nog meenemen. Op Schiphol werd Jakob verrast door zoon Kevin en kleinzoon Hessel. Voor Jakob was het de eerste keer dat hij ging vliegen en Kevin en Hessel vonden dat ze op deze manier mentale steun konden bieden. Na een rustige vlucht landen we om uur op een zonovergoten Milaan-Malpensa. Met de pendelbus naar het hoofdstation van Milaan gebracht (45 min) en van hieruit per metro naar halte Moscova, 200 meter van ons hotel. Blijft altijd lastig om je boven de grond te oriënteren en dus de verkeerde kant op gelopen. Gelukkig spraken we een aardig mondje Italiaans, zodat we na zo n 20 min rondlopen uiteindelijk bij hotel Ritter binnen stapten. De kamers zagen er goed uit, maar helaas twee één-persoonsbedden, waardoor lepeltje-lepeltje liggen wat moeilijk werd. De badkamer was ook wat krapjes, maar half-gedraaid op het toilet lukte ook. Op aanraden van de receptioniste een leuk restaurantje gevonden. Voor het eten hier een toost op Anne uitgebracht. Na het eten kwamen we terecht in een Schotse bar, waarvan de barkeeper Inter-fan was. Het bezoek aan AC Milan werd ons aan het eind van de avond wel vergeven. De flesjes Beck s en het Guiness gingen er goed in. De avond leverde Willem, Lucas en Henk na lang aandringen van de verkoper nog een hoed op ( 2,00). De volgende ochtend vond Henk dat zijn hoed wel erg veel glinsterde. ( zondagavond als goed zakenman weer verkocht aan Tinus voor 1,00, die de hoed weer doorverkocht aan Jan B. voor 1,00). Contact april 13-28

29 REISVERSLAG: AC MILAN LAZIO ROMA Zaterdagochtend stond de stadiontour (stadion en museum) op het programma. We werden rondgeleid door de lieftallige Paula, gezien haar stem en gedrag waarschijnlijk een achternichtje van Mussolini. Toch kreeg Willem het voor elkaar een lachje op haar lippen te toveren door met de sjaal van de supportersvereniging samen met haar op de foto te gaan. Het stadion is een imposant bouwwerk, gebouwd in 1926 en kan momenteel toeschouwers herbergen. Het is de thuishaven van zowel AC Milan als Internationale Milan. Bij thuiswedstrijden van AC heet het stadion San Siro en worden de clubkleuren (rood-zwart) en embleem van AC Milan gevoerd. Bij thuiswedstrijden van Inter heet het Giuseppe Meazzi-stadion en worden de kleuren (blauw-zwart) en het embleem van Inter gevoerd. Doordat AC Milan s avonds thuis speelde konden we alleen de kleedkamer van Inter bekijken. Gezien de dure jongens die daar rondlopen was het redelijk eenvoudig. Het museum waar de geschiedenis van beide clubs wordt tentoongesteld viel een beetje tegen. In Barcelona waren we ook wel heel erg verwend. Natuurlijk hadden v. Basten, Gullit en Rijkaard er een eigen plekje. Op de terugweg vanaf het stadion maakten we kennis met de onlogische op- en afstapjes in Milaan. Dit leidde tot een imitatie grond kussen alà de Paus door Henk. De middag werd doorgebracht in het centrum, in, op en rond de Dom (Duomo). De dom van Milaan is de op twee na grootste kathedraal in Europa ( na de St. Pieter in Rome en de St. Paul s in Londen). De bouw begon in 1386 en nog steeds is men bezig met herstel, schoonmaak etc.. Het blijft verbazen dat men toen al in staat was zo n enorm en schitterend bouwwerk te realiseren. Behalve in de Dom was het mogelijk bovenop een kijkje te nemen. Vanaf het dakterras had je een geweldig uitzicht over de stad. Ondertussen bezochten een paar jongens de fanshop van Milan en Inter en deden hier wat inkopen. Voor de Dom ligt een enorm plein, het echte hart van Milaan. Vanaf het plein kun je via de Galleria Vittorio Emanuele, een overdekte winkelpromenade met prachtige gebouwen, genoemd naar de eerste koning van Italië, naar de tempel van de opera, het Scala. Dit muziektheater is wereldberoemd en alle grote sterren hebben hier opgetreden. Na zoveel informatie werd het wel tijd voor een drankje. Voor 10,00 voor een biertje ben je wel snel genezen. (kregen er wel chips en olijven bij!) Hierna nog even snel binnen gelopen bij een mooi klein kerkje, de Santa Marie Presso San Satiro. Het bijzondere hiervan was dat door ruimtegebrek een schijnkoor was gemaakt. Bij het binnen komen van de kerk leek het een volledige kerk. Bij het altaar aangekomen bleek de ruimte hierachter maar 97 cm diep te zijn. Een perfecte illusie. Na te hebben gegeten bij McDonalds (andere restaurants gaan pas na uur open) naar het stadion. Hier was het heel wat drukker dan s ochtends. Vele Panini s (Italië is een echt broodland) en kramen met fanartikelen wisselden elkaar af op het plein voor het stadion. Contact april 13-29

30 REISVERSLAG: AC MILAN LAZIO ROMA De wedstrijd AC Milan-Lazio Roma was van een hoog gehalte. Minstens zo interessant om naar te kijken was de beleving van de Milan-supporters. Enorme vlaggen en voortdurend gezang op de Z-side. Voor ons zat een supporter met een hoge Louis de Funès-factor. Wat een theater en zoveel drama in zijn beleving. Milan won de wedstrijd met 3-0. Bij elke goal stormde een groep supporters boven ons de tribune af om met 5-6 man dik op de hekken voor ons te klimmen en elkaar uitgebreid te knuffelen. Behalve van een goede wedstrijd genoten van het publiek. Zondagochtend beetje uitgeslapen en hierna via het Castello Sforzesco, een grandioze, met kantelen bekroonde en een enorme slotgracht omringde vesting (nu museum), naar het stadspark van Milaan, het Parco Sempione. Willem werd bijna gast op een Hindoestaanse bruiloft. In het uitgebreide park bevinden zich een permanente kermis ( helaas wilde niemand in de autoscooter), een Arena ( tot 1940 was dit het stadion van Inter), een Arc de Triomphe ( in 1807 opgericht ter ere van Napoleon) en een uitkijktoren. Deze Torre Branca werd in 1933 gebouwd in opdracht van Mussolini en is bijna 100m hoog. Uit respect voor de Kerk bleef de hoogte 10cm onder die van de Dom. Ook vanaf hier een mooi kijkje over de stad met een moderne skyline en de oudste wolkenkrabber van Milaan, het Pirelli-gebouw (1958), genoemd naar de bandenfabrikant. s Middags op een terras bij station Cadorna (flesjes Heineken van 0,66l voor 3,50, zonder chips en olijven) werden we door Egbert op de hoogte gehouden van de stand bij Roda JC- FC. Groningen. Werden we niet blij van. Gelukkig kregen we van Gert Jan en Patrick uit Heiligerlee betere berichten, 0-3 voor onze jongens. Hier nog even eentje op gedronken. Inmiddels was Tinus al geruime tijd uit beeld. Slaapmaatje Jakob ging op zoek en vond Tinus terug, opgesloten in het toilet. Niet handig als je de sleutel aan de buitenkant laat zitten. Het was hier zo schoon dat we na toiletbezoek onze schoenen even gingen afspoelen bij een naburig fonteintje. Aan het eind van de middag een bezoek gebracht aan de Sant Ambrogio, koningin en moeder van alle Romaanse kerken in Lombardije, de provincie waarvan Milaan de hoofdstad is. Deze kerk is gewijd aan de beschermheilige van Milaan, Ambrosius. Voor de Milanezen is deze kerk bijna van meer betekenis dan de Dom. De meeste trouwpartijen vinden in deze kerk plaats. Willem, Jakob en Tinus raakten hier tot hilariteit van de anderen verzeild in een kerkdienst. Ze hebben zich voorbeeldig gedragen ( op het juiste moment gaan zitten, staan en ernstig kijken). Gegeten werd er in de uitgaanswijk Navigli. Deze wijk ligt rondom een paar kanalen, met aan beide zijden van de kanalen diverse restaurantjes. Contact april 13-30

31 Contact april 13-31

32 REISVERSLAG: AC MILAN LAZIO ROMA Tijdelijk reisleider Tinus zag zich geconfronteerd met het gesloten zijn van de schotse kroeg waar we vrijdagavond waren geweest. Met behulp van een paar plaatselijke schonen heeft hij dit probleem fantastisch opgelost. Ook nu een gezellige kroeg waar we ook nog de verrichtingen van Maarten Stekelenburg bij AS Roma konden volgen. Zoals eerder vermeld werden hier de hoeden weer verhandeld. Maandagmorgen stond in het teken van de terugreis. Bijna hadden we Willem moeten achterlaten na een meningsverschil met de receptionist over het betalen van city tax. Deze dreigde Willem aan te geven, maar na tussenkomst van Voetbal on Tour, is alles netjes opgelost. Na deze commotie nog even een klein tripje gemaakt naar het Piazalle Loreto. Op dit plein werden in 1945 de lijken van de op de vlucht doodgeschoten Mussolini en zijn vrouw aan het volk getoond. Op een terras bij de Porta Venezia, een van de oude toegangspoorten van Milaan nog even genoten van het voorjaarszonnetje en koffie met gebak. Na de koffers bij het hotel te hebben opgepikt, met de metro naar het hoofdstation waar de bus naar Malpenza weer stond te wachten. Met een laatste blik op het majestueuze hoofdstation kwam er een eind aan het weekend Milaan. Als afsluiting nog gegeten bij Strand Nulde aan het Veluwemeer en al gedroomd over de volgende reis (Real Madrid?). Eerst nog maar nagenieten van de reis naar Milaan. Contact april 13-32

33 Contact april 13-33

34 STER VAN DE MAAND: BJORN VENEMA Naam: Bjorn Venema Leeftijd: 18 Woonplaats: Gasselternijveen Elftal: A1 School: Hanze Hogeschool Klas: 1e jaar Wat wil je later worden? Manager/eigen baas Favoriete speler vv Gasselternijveen: Gert Sterken Favoriete trainer/leider: Nanno Meijer Favoriete positie: laatste man Je sterkste punt: overzicht Je zwakste punt: Polletjes in het veld Favoriete club: Bayern Munchen Favoriete betaalde voetballer: Arjen Robben Favoriete bezigheid: Voetbal/websites onderhouden Favoriete film: Dude, where's my car Favoriete internetsite: Contact april 13-34

35 Contact april 13-35

36 STER VAN DE MAAND: LEAH KLOEZE Naam: Leah Kloeze Leeftijd: 13 Woonplaats: Gasselternijveen Elftal: MD1 School: Noorderpoort Klas: 2TL Wat wil je later worden? Iets met kinderen Favoriete speler vv Gasselternijveen: Demi Kloeze Favoriete trainer/leider: Johan en Rikus Favoriete positie: verdediger Je sterkste punt: sprinten en verdedigen Je zwakste punt: scoren Favoriete club: die heb ik niet Favoriete betaalde voetballer: die heb ik niet Favoriete bezigheid: computeren Favoriete film: Stargate Favoriete internetsite: Twitter Contact april 13-36

37 Contact april 13-37

38 JEUGDSTER VAN DE MAAND: NONA JOAN SIHISALE Naam: Nona Joan Sihisale Hoe oud ben je? 7 Waar woon je? Gasselternijveen, Plantsoenstraat 7 Heb je broers/zussen? Ja, één broer Naar welke school ga je? t' Kompas Wat wil je later worden? Fysiotherapeut Heb je huisdieren? Ja, één konijn Wat is je favoriete internetsite? Kinderen voor kinderen Naar welk TV programma kijk je het liefst? Voice Kids Wat eet je het liefst? Pannenkoeken Wat zijn je hobby's? Tekenen Wat is je favoriete club? Ajax Welke voetballer is je grootste voorbeeld? Simon Tahamata In welk team speel je? F2 Op welke positie speel je het liefst? voorin Wie is je favoriete trainer/leider? Otto & Mark Met welke voetballer speel je het liefst samen? Joris Contact april 13-38

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Marcel Dekker jeugdtrainer bij Wijhe 92 Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Ook in het seizoen 2013-2014 is Marcel Dekker als jeugdtrainer aan Wijhe 92 verbonden.

Nadere informatie

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV Nieuwe trainers Sporting Heerlen Sporting Heerlen heeft de technische staf voor het seizoen 2015/2016 compleet. Als trainer voor Sporting Heerlen 2 is Martè Streng aangesteld en als leider Wiel Ruminski.

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

RKVVM. Nieuwsbrief #01/14. Op weg naar RKVVM 2.0

RKVVM. Nieuwsbrief #01/14. Op weg naar RKVVM 2.0 www.rkvvm.nl RKVVM Nieuwsbrief #01/14 In deze editie RKVVM 2.0 Kort Nieuws AED-cursus in de kantine Van vrijwilligers voor vrijwilligers Vader en zoon in de picture! Uit de oude doos Op weg naar RKVVM

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Op Facebook, onder Batse voetbaltoernooi, kunnen jullie de (actie) foto s die gemaakt zijn van het toernooi terug vinden. Like dus de pagina

Op Facebook, onder Batse voetbaltoernooi, kunnen jullie de (actie) foto s die gemaakt zijn van het toernooi terug vinden. Like dus de pagina Beste sportvrienden! Blij dat jullie er weer zijn! Met jullie bedoel ik natuurlijk als eerste de spelers maar zeker ook de trainers, leiders, ouders en supporters. Welkom! Ook dit jaar gaan we voetballen

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleidersmap FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleider bij FC Blauw-Wit Amsterdam FC Blauw-Wit Amsterdam streeft naar het ontplooien van talenten en het verbinden van mensen uit Amsterdam die plezier hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

Siem de Jong en Piet de Gruijl: echte O.N.A.-vrienden

Siem de Jong en Piet de Gruijl: echte O.N.A.-vrienden Siem dit jaar 60 jaar lid en Piet al ruim 53 jaar lid over hun O.N.A. Siem de Jong en Piet de Gruijl: echte O.N.A.-vrienden Tijdsbeeld O.N.A. Periode 1955-1982 Siem de Jong begon zijn O.N.A.-loopbaan begin

Nadere informatie

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!!

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!! Juli 2014 Beste Gooiers, Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s). Natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg...

samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg... samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg... sponsorgids 2015 Huis & Hypotheek Al 10 jaar Hoofdsponsor. Huis & Hypotheek begon ruim 10 jaar

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat ik dit in mijn volleybalcarrière nog mee zou maken had

Nadere informatie

Paspoort Naam: Joeri Bommeljé Woonplaats: Middelburg Leeftijd: 20 jaar Favoriete club: Ajax

Paspoort Naam: Joeri Bommeljé Woonplaats: Middelburg Leeftijd: 20 jaar Favoriete club: Ajax Nieuw jaar, nieuwe maand en dus een nieuwe ik speel de bal naar... De bal rolt lekker, want we hebben in het eerste jaar al mooie verhalen mogen lezen over diverse voetbalperiodes. Dat is ook het uiteindelijke

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

Handbalvereniging Saturnus

Handbalvereniging Saturnus Handbalvereniging Saturnus Informatiefolder voor seniorleden, jeugdleden en hun ouders Geachte seniorleden, jeugdleden en hun ouders, U (of uw kind) wordt lid van Saturnus. Reden voor ons als bestuur om

Nadere informatie

SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER'

SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' vfv Pagina 1 17-10-2013Onderwerp: SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF No 2 November 2012

NIEUWSBRIEF No 2 November 2012 NIEUWSBRIEF No 2 November 2012! SAMENWERKINGSCLUSTER SCKlarenbeek VVVoorst SV Wilp SV Cupa t.b.v. meidenvoetbal SC Klarenbeek, VV Voorst, SV Cupa en SV Wilp zetten zich in om het meidenen meisjesvoetbal

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Ron Jans Spelers mogen falen, maar niet bang zijn om fouten te maken

Ron Jans Spelers mogen falen, maar niet bang zijn om fouten te maken Ron Jans Spelers mogen falen, maar niet bang zijn om fouten te maken Toen hij als achttienjarige het betaald voetbal binnenkwam bij zijn eigen vereniging PEC Zwolle, kreeg Ron Jans te maken met verbaal

Nadere informatie

Van de bestuursttafel

Van de bestuursttafel Nieuwsbrief december 2010 nieuwsbrief@vvbergambacht.nl Van de bestuursttafel Elke maand bepalen we met het bestuur wie de van de bestuurstafel schrijft. Evenals verleden jaar eis ik deze taak in november

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

RKVVM. Nieuwsbrief #04/13. Op weg naar RKVVM 2.0

RKVVM. Nieuwsbrief #04/13. Op weg naar RKVVM 2.0 www.rkvvm.nl RKVVM Nieuwsbrief #04/13 In deze editie Kort nieuws G-voetbaltoernooi bij RKVVM Column Jacques Marx Vader en zoon in de picture! Uit de oude doos Op weg naar RKVVM 2.0 Seizoen 2013 2014 Tijdens

Nadere informatie

v.v. Wardy Ferwert Sponsormap

v.v. Wardy Ferwert Sponsormap v.v. Wardy Ferwert Sponsormap ~ 1 ~ Tijd en geld Toen op 2 november 1945 de v.v. Wardy werd opgericht in Ferwert, speelde de commercie in de sport nog praktisch geen rol. Dat het gehele andere tijden waren

Nadere informatie

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering Sleen, november 2016 Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen 2015-2016 t.b.v. de Algemene ledenvergadering Kerngetallen In het seizoen 2015-2016 waren 170 jeugdleden actief verdeeld over 14 jeugdteams.

Nadere informatie

Besteding van het sponsorgeld

Besteding van het sponsorgeld Wij zijn ASW, de voetbalvereniging in het hart van Waddinxveen. Wij zetten ons op sportief en sociaal-maatschappelijk niveau in voor onze leden. Ondertussen hebben wij 750 leden die zijn onderverdeeld

Nadere informatie

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona Het Sponsorplan van RKSV Cluzona 01. Algemeen 02. Historie 03. Sponsoring en naamsbekendheid 04. Sponsoring en het beleid van de vereniging 05. Soorten sponsoring 06. Plichten t.o.v. sponsors 07. Rechten

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de drieëntwintigste muis van het hockeyseizoen 2012-2013. In deze muis : 115 jaar KNHB Dames 2 : zaalkampioen! DWF = Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Club van 100

Nieuwsbrief Club van 100 Nieuwsbrief Club van 100 Nr.8 /april 2015 Initiatiefnemers Club van 100 Kees Ruyter Adrie Droste Peter Vissie Paul Schroder Henk van Briemen ================================================================

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 900 leden waarvan

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 In deze nieuwsbrief onder andere: Uitnodiging nieuwjaarsborrel; Nieuwe secretaris, even voorstellen; Penningmeester gezocht; Lustrumcommissie gevuld. Agenda 9 januari start

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Sponsorbrochure BSV Boeimeer

Sponsorbrochure BSV Boeimeer Sponsorbrochure BSV Boeimeer 2014-2015 In dit document staat een korte introductie over de vereniging BSV Boeimeer en de bijbehorende sponsordoelen en mogelijkheden vermeld. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hoelang ben je al lid van RWB? Dit is mijn 10 e jaar

Hoelang ben je al lid van RWB? Dit is mijn 10 e jaar Vandaag hebben we alweer ons voorlaatste interview van dit seizoen. Alex is weer terug uit Zweden en er is gelukkig geen koffietafel bij Zus, zodat we weer op onze eigen stek het interview kunnen houden.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

De Babbeltjes. sepbember

De Babbeltjes. sepbember De Babbeltjes sepbember Voorbereiding selectie et seizoen staat op het punt om te beginnen. Morgen worden de eerste wedstrijden gespeeld van et Tweede en ons vlaggenschip tegen respectievelijk Dalto 6

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen Beste allen, Het seizoen 2016-2017 loopt op het eind. En het was een mooi jaar. Twee teams in JO11 zijn kampioen geworden. De JO11-1 in de hoofdklasse en de JO11-2 in

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

14 jan *** 2 editie ***

14 jan *** 2 editie *** 14 jan 2017 *** 2 editie *** 1 2 *** 2e editie *** Rigtersbleek Winter C Toernooi Welkomstwoord Joost ten Marvelde Jeugdvoorzitter v.v. Rigtersbleek 5 Namens het bestuur van v.v. Rigtersbleek, Arjan Kampman

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf.

De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. Verkopen staat gelijk aan inkomen Iedere dag ben je bezig met verkopen je verkoopt aan; jezelf familieleden je omgeving je partner

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière In de rubriek vertelt een (oud) prof-voetballer/voetbalster over zijn/haar voorste kruisband blessure. Vanaf het moment dat deze blessure werd opgelopen, de operatie, de revalidatie, de rentree en daarna.

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd Easterlittens, oktober 2017 Beste vrienden van VV Oosterlittens, Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor de meesten van jullie al weer begonnen. Enkele teams hebben de eerste bekerwedstrijden alweer gespeeld.

Nadere informatie

Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin,

Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin, 01-01-2017 Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin, Als vervanger van de voorzitter, die zich helaas moet verontschuldigen voor

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden Juliana Mill

Sponsormogelijkheden Juliana Mill Sinds 1919 speelt Juliana Mill een belangrijke maatschappelijke rol in de Millse gemeenschap. Juliana kan gezien worden als een ontmoetingsplek voor sporters, supporters en sponsors, die allen op hun eigen

Nadere informatie

Heb je nog leuke foto s voor de niewsbrief of website? Stuur deze dan met een korte beschrijving naar

Heb je nog leuke foto s voor de niewsbrief of website? Stuur deze dan met een korte beschrijving naar TVC Breda, NIEUWSBRIEF nr. 1, februari 2017 Beste jeugdleden van TVC Breda, De winter is ver voorbij, de feestneus kan uit de kast. Bij TVC is dit het moment om te gaan denken aan het volgende seizoen.

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-f spelen en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

WERKWIJZE MINIPUPILLEN

WERKWIJZE MINIPUPILLEN Achilles 1894 WERKWIJZE MINIPUPILLEN 1 Werkwijze mini-pupillen 1. Inleiding en aanleiding 2. Intake van een nieuwe mini-pupil 3. Het kader van Achilles 1894 m.b.t. de mini-pupillen 4. Hoe zijn de trainingen

Nadere informatie

Jan Weegink Memorial Cup. 20 & 22 Augustus Sportpark De Waarbeek

Jan Weegink Memorial Cup. 20 & 22 Augustus Sportpark De Waarbeek Jan Weegink Memorial Cup 20 & 22 Augustus 2015 Sportpark De Waarbeek Namens HVV Hengelo mag ik u van harte welkom heten op ons mooie sportpark De Waarbeek Dit jaar houden wij voor de 12 e keer ons tweedaagse

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 Editie 14

Nieuwsbrief maart 2015 Editie 14 Nieuwsbrief maart 2015 Editie 14 Van het bestuur De winterstop zit er op, de meeste elftallen beginnen of zijn weer begonnen met voetballen. Het eerste elftal heeft een klinkende overwinning behaald in

Nadere informatie

BELANGRIJK: de leiders halen s ochtends de kas en sleutels. Dat voorkomt misverstanden.

BELANGRIJK: de leiders halen s ochtends de kas en sleutels. Dat voorkomt misverstanden. Beste ouders en leiders van onze jeudgteams, Zoals jullie weten verzorgen de ouders en leiders van de jeugdteams (roulerend) het ochtendleiderschap en dat alles rondom de jeugdwedstrijden goed verloopt.

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie