Erasmus School of Accounting & Assurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus School of Accounting & Assurance"

Transcriptie

1 uit de opleidingen Erasmus School of Accounting & Assurance Nieuwe brochures 2009/2010 IT-Auditing en Internal/Operational Auditing De nieuwe brochures van de I/OA-en IT- Auditing-opleidingen staan op nl of zijn aan te vragen via eur.nl en Voorlichtingsavond dinsdag 9 juni 2009 ESAA organiseert voorlichtingsavonden voor geïnteresseerden in het aanbod van opleidingen, waaronder de postinitiële masteropleidingen Internal/Operational Auditing en IT-Auditing. Tijdens deze avond krijgt u uitleg over de inhoud en de opbouw van de opleiding. U kunt zich aanmelden per via of per telefoon: Inschrijving kopjaar IT-Auditing Afgestudeerde internal/operational auditors (RO s) en afgestudeerde RA s (tot en met het theoretisch examen) kunnen de opleiding IT-Auditing als kopjaar (één jaar) volgen. Een deficiëntieprogramma, waardoor ook RC s tot het kopjaar worden toegelaten, is in voorbereiding. Dit zal binnenkort aan de NOREA worden voorgelegd. Inschrijving kopjaar I/OA Naast de reguliere tweejarige opleiding gaat ook het kopjaar I/OA in september van start. Studenten die de IT-Auditingopleiding hebben gevolgd (RE s) alsmede afgestudeerde RA s (tot en met het theoretisch examen), RC s en CPC s kunnen instromen in het kopjaar van de opleiding Internal/Operational Auditing, wat betekent dat de studie in één jaar kan worden afgerond. Verdiepingsvakken en keuzemodule (PE-punten) In het tweede jaar van de IT-Auditing-opleiding worden de keuzevakken gegeven. Voor deze verdiepingsvakken is beperkte losse inschrijving mogelijk (PE-punten). Aan het einde van de I/OA-opleiding is er de keuzemodule waarin de student kan kiezen uit drie onderwerpen: auditing bij de overheid, auditing bij financiële instellingen en daarnaast integratie en IT-aspecten. Ook hiervoor is losse inschrijving per dagdeel mogelijk. Voor meer informatie zie of bel / ADVERTENTIE 42 de EDP-Auditor nummer

2 Ledenvergadering akkoord met Reglement Kwaliteitsbeheersing en nieuwe PE-richtlijn De ledenvergadering heeft op 10 december 2008 ingestemd met het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA en een her ziening van de Richtlijn Permanente Educatie. Het Reglement Kwaliteitsbeheersing regelt de uitgangspunten en grondbeginselen die IT-auditorganisaties moeten naleven ten aanzien van assurance- en andere opdrachten, zoals adviesopdrachten of overeengekomen specifieke werkzaamheden. Overeenkomstig de algemene uitgangspunten van de NOREA is de individuele IT-auditor (RE) tijdens de uitvoering van professionele diensten verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement. Het Reglement Kwaliteitsbeheersing geldt met ingang van 1 januari 2009 en het bestuur zal over een jaar een evaluatie (laten) uitvoeren naar de eventuele ervaringen en knelpunten van IT-auditorganisaties met betrekking tot dit reglement. Implicatie Het herzieningsvoorstel van de Richtlijn Permanente Educatie impliceert dat voortaan 120 uren PE in drie jaar moeten worden verantwoord met een minimum aantal van 20 gestructureerde PE-punten per kalenderjaar. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een tekort aan het aantal uren of punten in een volgend jaar in te halen of een overschot op te sparen voor een volgend jaar. Van de 120 PE-punten die per drie aaneengesloten kalenderjaren moeten worden behaald, dienen minimaal 100 PE-punten te bestaan uit gestructureerde (aantoonbare) PE-activiteiten, waarvan weer ten minste 30 punten moeten liggen op enkele kennistermen die specifiek in de richtlijn worden genoemd. In samenhang met de wijziging van de Richtlijn PE is ook de tekst van het Reglement Overstappers en Herintreders enigszins gewijzigd. Speerpunten De ledenvergadering heeft daarnaast ook ingestemd met enkele speerpunten voor het beleid in 2009 en de bijbehorende begroting. Deze speerpunten betreffen: een intensivering van het aanbod aan cursussen en activiteiten; een profilering door middel van PR-activiteiten en Young Professionals; een vaktechnische agenda en thema 2009: 'Change'; een voortzetting herziening beroepsregels en uitwerken invulling kwaliteitstoetsing; een uitwerking van een concreet samenwerkingsvoorstel ISACA-NOREA. Het contributietarief voor 2009 blijft ongewijzigd ten opzichte van van de NOREA Seminar 2009: evolutie van het auditberoep NOREA YOUNG PROFS MEETS NIVRA YOUNG PROFS Wat is het belang van IT-audit voor de accountantscontrole? Hoe kijken beide werelden naar elkaar? Onder de stelling: IT-auditor overbodig, of accountant niet nodig? zullen de NIVRA Young Profs met de NOREA Young Profs samenwerken en wordt gezamenlijk een seminar georganiseerd. Dit seminar, met zeer interessante gastsprekers, zal ingaan op de wijzigingen in de accountantscontrole als gevolg van de toenemende mate van automatisering. Er volgt dan een discussie waarbij prikkelende stellingen de revue zullen passeren. Nieuwsgierig? Kom dan donderdag 14 mei vanaf uur (kosteloos) naar dit seminar in het World Class Conference Centre Evoluon te Eindhoven. Meer informatie over het programma, de sprekers, de locatie en de borrel is te vinden op onder het kopje activiteiten. Hier staat tevens hoe u uzelf kunt aanmelden voor deze avond. de EDP-Auditor nummer

3 van de NOREA Nieuwe leden Van december 2008 tot en met januari 2009 zijn in het register van gekwalificeerde IT-auditors (RE s) ingeschreven: drs. S.K. Balraadjsing EMITA Boeier 1 Diemen S. van Berg Leliestraat 49 Leiden drs. M. Berghuijs Koningsweg 23 Alkmaar mevr. B.W.M. Brugman Graaf Hendrik III Plein 47A Breda ing. A. Calik Madame Gres 2 Rotterdam J.H. Companje Fellinilaan 13 Almere drs. W. Dalhuisen Schuilenburg 66 Raalte N.J. Ettema AA Frans Halsstraat 16 Volendam drs. G.J.A.M.J. Gerrits RA Boreel de Mauregnaultstraat 16 Grave ir. P.S. Geurtsen Normandiëlaan 23 Eindhoven drs. D.M. Hallemeesch Laan van Heestede 58 Puttershoek I. van der Heijden-Hageman bc Brahmslaan 313 Leiden ing. A.L.M. Helderman EMITA Violierstraat 28 Wijk en Aalburg drs. G.J. Kuipers MSc Prins Mauritshof 10 Terborg H.W. Laméris EMITA Breedweerlaan 2 Heemskerk C.M. Lee De Schans 1509 Lelystad ir. M.J. Montero Schout van Eijklaan 221 Leidschendam drs. J. Putters Slauerhofflaan 11 Uithoorn mevr. drs. G.K. Ramkisoen CIA Kerkmeesterstraat 24 Delfgauw N. van Roon Spaarne 99 Haarlem ing. J.I.M. Schilder Willem van den Bergstraat 10 Volendam mevr. drs. J.T.M. Smulders Dr. Bosmanshod 36 Huissen drs. G.L. Vleugels RA Assumburgweg 11c s-gravenhage R.G. Vonck RA CISA John F. Kennedylaan 251 Rijswijk drs. J. de Vries Barwerd 12 Groningen drs. M. Vrins Prinses Beatrixstraat 24 Kaatsheuvel drs. P. Weel Kempenlaan 144 Amsterdam drs. P. Wemmenhove RC CISA EMITA Obrechtlaan 32 Bilthoven ing. M.S. Woltjes Jac. Offenbachplantsoen 28 Utrecht RE s adviseren Eerste Kamer Afgelopen 11 november hebben NOREAleden Ard Niesen (werkzaam bij Deloitte) en Guill van den Boom (werkzaam bij Ernst & Young) deelgenomen aan een expertbijeenkomst van de vaste commissie van Justitie van de Eerste Kamer. Zij hebben als onafhankelijke en onpartijdige deskundigen de commissie geïnformeerd over een wetvoorstel dat mogelijk een grote impact gaat hebben voor Internet Service Providers (ISP s) en telefonieaanbieders, de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Vaak eenvoudigweg aangeduid als Bewaarplicht, behelst dit wetsvoorstel dat alle verkeersgegevens van internet en telefonie in Nederland voor een bepaalde tijd worden opgeslagen. De gegevens moeten door de aanbieders ter beschikking gehouden worden voor politie- en veiligheidsdiensten, om te helpen misdrijven op internet tegen te gaan en op te sporen. Onder de internetgemeenschap heerst nogal wat bezorgdheid over deze wetgeving, omdat velen twijfelen of die effectief is en de privacy van burgers niet te veel aantast. IT-details De Eerste Kamer heeft zich al eerder gebogen over de Bewaarplicht, maar zocht naar deskundigheid van buitenaf om een aantal IT-details nader toe te lichten. De NOREA is gevraagd hiervoor deskundigen voor te dragen, omdat typisch een IT-auditor het benodigde inzicht kan leveren én onafhankelijk is. Een twintigtal vragen van de leden van de commissie werden aan de twee deskundigen voorgelegd. Daarin kwamen twee hoofdthema s terug: wat is er technisch voor nodig om de Bewaarplicht te realiseren bij de aanbieders (en wat kost dat dan) en hoe gemakkelijk is het om met techni- Lees verder bovenaan pagina de EDP-Auditor nummer

4 sche middelen de Bewaarplicht alsnog te omzeilen, ook in het licht van de zich voortdurend ontwikkelende technologie? In een vraag- en antwoordsessie van ruim een uur hebben de heren Niesen en Van den Boom getracht alle vragen van de commissie te beantwoorden en de technische details ook voor niet IT-ers inzichtelijk te maken. Na afloop was het voor de commissieleden duidelijker dat met name voor de ISP s er een flinke technisch klus te wachten ligt, tegen hoge investeringen. Dat vooral deze groep geraakt wordt, is niet verwonderlijk. De gegevens die ze moeten gaan bewaren (op jaarbasis eerder petadan terabytes), gebruiken ze normaal gesproken niet in hun bedrijfsvoering. Ook bleek dat er nogal wat mogelijkheden zijn om een eenmaal ingestelde bewaarplicht te omzeilen. Met een ander communiceren zonder dat dit wordt opgemerkt door de opsporingsdiensten, zal waarschijnlijk nog lange tijd mogelijk blijven. Ook de vooruitgang, met de komst van bijvoorbeeld nieuwe technologie als IPv6 en nieuwe diensten zoals Twitter, maakt dat het lastig is om goed aan te tonen wie er nu met wie gecommuniceerd heeft. Vervolg Wat de bijdrage geweest is van de expertbijdrage van deze twee NOREA-leden aan het beslissingsproces in de Eerste Kamer, gaat de komende tijd duidelijk worden. Binnenkort wordt het wetvoorstel plenair behandeld en neemt de Kamer een beslissing of de Bewaarplicht in deze vorm kan worden ingevoerd. ARD NIESEN Samenwerking ISACA en NOREA De ISACA-NOREA samenwerkingscommissie (v.l.n.r.) Adri de Bruijn, Job Stierman, Wim Zethof, Wilfried Olthof, Fred Steenwinkel en Suzanne Janse. Op de foto ontbreekt Evert Koning. De besturen van ISACA NL Chapter en NOREA onderzoeken sinds het najaar van 2008 hoe de dienstverlening aan de leden van beide beroepsorganisaties kan worden verbeterd. ISACA en NOREA hebben in hoge mate een overeenkomstige doelstelling. In de afgelopen maanden hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen prominente leden en een afvaardiging van het bestuur. Aan de hand van een inventarisatie is de karakteristiek van de eigen organisatie opgesteld, met een voorzichtige SWOT-analyse. Tijdens de besprekingen, die in constructieve en plezierige sfeer verlopen, bleek dat het goed begrijpen van het hoe en waarom van elkaar enige tijd vergt. Momenteel wordt verder onderzocht waar de grootste overeenkomsten en verschillen bestaan. Dit gebeurt onder andere door te proberen de feitelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, in bijvoorbeeld ledenaantal, tarieven en kosten, diepgaand te analyseren en zo mogelijk in scenario s te prognosticeren. Vragen die rijzen hebben betrekking op trends in het aantal CISA s met of zonder lidmaatschap, andere certificaten, RE s die ook CISA zijn, geassocieerden en studenten en daarnaast de gevolgen voor de (samengestelde) tariefstelling. Voorts wordt nagedacht over een vervolgroute voor samenwerking, op basis van een bestaand raamwerk voor verandering. Het gaat dan bijvoorbeeld over het cursusaanbod, de ledenadministratie en de vorm en kosten van het lidmaatschap. Hierbij wordt geput uit de ervaring die VRO en IIA met samenwerking hebben opgedaan en worden de ontwikkelingen tussen NovAA en NIVRA nauwlettend in het oog gehouden. Er bestaan nog geen uitgewerkte plannen die aan de leden kunnen worden voorgelegd, daarvoor is de feitelijke onderbouwing thans onvoldoende. We streven ernaar de contouren daarvan komend voorjaar in de ledenvergadering te kunnen aanbieden. JOB STIERMAN EN WILFRIED OLTHOF de EDP-Auditor nummer

5 Colofon Colofon De EDP-Auditor is een uitgave van de NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Redactieraad drs. M.A. Bongers RE RA, drs. H.A. Kampert RE RA, drs. E. Koning RE RA CISA, prof. ir. E.F. Michiels prof. dr. ir. J.A.E.E. van Nunen, J.C. Vos RA, H. de Zwart RE RA Redactie A. Bouazza RE CISA, M. M. Buijs RE RI, drs. Th. M. J. Gerritse RE, drs. W.T. Houwert RE, prof. dr. G.J. van der Pijl RE, drs. E.J.M. Ridderbeekx RE CISA, ir. C. L. Wauters EMEA, drs. Th. Wijsman RE Hoofdredactie prof. dr. G.J. van der Pijl RE Adjunct-hoofdredacteur drs. Th.M.J. Gerritse RE Eindredactie Y.M. Kloppenburg MA LVB Networks Uitgever Heleen Kooistra, Reed Business bv Postbus 152, 1000 AD Amsterdam Tel.: , Abonnementen De EDP-Auditor wordt kosteloos aan de leden van de NOREA verzonden. De abonnementsprijs voor niet-leden bedraagt voor ,08 excl. btw. (Studentenprijs 31,80) De verzendtoeslag voor België bedraagt 7,37 en voor de Nederlandse Antillen en overige landen 22,85. De prijs van losse nummers is 26,45 excl. btw. Per jaar verschijnen 4 nummers. Een abonnement kan worden beëindigd door schriftelijk vóór 1 november van een lopend jaar op te zeggen. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement met een jaar verlengd. Bij betaling via acceptgiro zullen wij een bedrag van 2,50 (incl. btw) aan acceptgiro-kosten in rekening brengen. Afdeling Customer Contact Postbus 808, 7000 BA Doetinchem Telefoon , Fax Copyright Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen, schema s of tekeningen uit deze uitgave is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN Bijdragen De redactie nodigt lezers uit een bijdrage te leveren aan de EDP-Auditor. U kunt uw bijdrage sturen naar de eindredactie. Advertenties Reed Business Media Amsterdam Postbus 152,1000 AD Amsterdam Telefoonnummer Faxnummer Geldend advertentietarief Vormgeving Studio Putto BNO, De Rijp Agenda 29 april 2009: Seminar VUrORE/NOREA regio Amsterdam Management van IT in turbulente tijden (gevolgen voor IT-governance en IT-audit), Vrije Universiteit Amsterdam 14 mei 2009: Evolutie van het auditberoep, NOREA Young Profs meets NIVRA Young Profs, Evoluon te Eindhoven, vanaf uur 18 mei 2009: Opleidingenmarkt Informatiebeveiliging (ISACA, NGI, NOREA en PvIB), 2B-Home te Zoetermeer 17 juni 2009: NOREA ledenvergadering en voorjaarsymposium, Hotel Lapershoek te Hilversum 14 oktober 2009: Security Congres (ISACA, NOREA en PvIB), Reehorst te Ede 18 en 19 november 2009: NOREA/VERA Update on ICT & Control(e), Heerlickheijd te Ermelo. Selectie uit cursusaanbod voor IT-auditors 9 april 2009: Ontwerpen van Service Oriented Architecture, Nieuwegein Arrayseminars 16 april 2009: Best Practise in IT Management itsmf voorjaarscongres, Spant! Bussum 12 mei 2009: Content Portal & collaboration strategie, Hilversum Arrayseminars Zie ook: Dit overzicht wordt samengesteld door het NOREA-bureau. Daarbij wordt vooral geselecteerd op onderwerpen die mogelijk relevant zijn voor IT-auditors. NOREA is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of kwaliteit van de genoemde cursussen. Voor de beoordeling en weging van een cursus in verband met de PE-verplichting wordt in dit verband verwezen naar de toelichting bij de Richtlijn Permanente Educatie. 46 de EDP-Auditor nummer

Commissie Educatie: permanent actief

Commissie Educatie: permanent actief uit de opleidingen Commissie Educatie: permanent actief Sinds de restyling van de EDP-Auditor begin dit jaar wordt in deze rubriek aandacht geschonken aan het reilen en zeilen van een NOREA-commissie/werkgroep.

Nadere informatie

uit de opleidingen Nieuws Erasmus School of Accounting & Assurance: IT-Auditing & Advisory

uit de opleidingen Nieuws Erasmus School of Accounting & Assurance: IT-Auditing & Advisory uit de opleidingen Nieuws Erasmus School of Accounting & Assurance: IT-Auditing & Advisory NIEUWE NAMEN VOOR OPLEIDINGEN AUDITING Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) heeft de namen van haar

Nadere informatie

College Kwaliteitsonderzoek JAARVERSLAG 2016

College Kwaliteitsonderzoek JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Amsterdam, 16 mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. CKO en samenvatting werkzaamheden 5 3. Toelichting op de werkzaamheden CKO 6 4. Financiële aspecten kwaliteitsonderzoeken 8 5.

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP)

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP) 1. INLEIDING Het registerreglement Certified Crisis (CCMP ) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting

Nadere informatie

Begroting 2010. Versie 21-01-2010

Begroting 2010. Versie 21-01-2010 Begroting 2010 Versie 21-01-2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Doelstellingen NOREA 3 1.2 Accenten en speerpunten van beleid in 2010 4 2 Toelichting bij begroting 2010 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Baten

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009, bekendgemaakt in de Staatscourant van 21 december 2009, nr. 19043.en in

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Jaarvergadering. 27 april 2010

Jaarvergadering. 27 april 2010 Jaarvergadering 27 april 2010 Agenda Introductie Fusie NIVRA-NOvAA Finad en de NIVRA debatcyclus Blaffen of bijten 2009 Keurslijf of maatpak? 2010 Signalen aan verzekeraars 2010 Internationale netwerken

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! 1! 1. Introductie Agenda! 2. Stand van zaken in de Cyber Security wereld 3. Verschillende soorten

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Strategie NOREA December 2016

Strategie NOREA December 2016 December 2016 1 Samenvatting De Nederlandse Orde van Register EDP Auditors (NOREA) is in 1992 opgericht om te voorzien in een beroepskwalificatie voor Nederlandse IT-auditors, gebaseerd op een postacademisch

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

IT-based auditing. Post-hbo opleiding

IT-based auditing. Post-hbo opleiding Post-hbo opleiding IT-based auditing Als (theoretisch) afgestudeerd accountant kunt u zich met de post-hbo-opleiding IT-based auditing bekwamen in het toepassen van IT-audit technieken gericht op de financial

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Instituut Werken en Leren Postbus 5171, 6802 ED Arnhem Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem T (026) 369 13 09, F (026) 369 13 69 I www.han.nl/finance E info.finance@han.nl

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA

Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA 1. Inleiding Het Instituut van Internal Auditors (IIA) stelt zich als doel haar leden te faciliteren bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Het

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA

Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 De Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA 5 2.1 Grondslag 5 2.2 Doel

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

voorzitter NOREA Adri de Bruijn NIVRA-NOREA-aanpak privacy-certificering privacy-audit

voorzitter NOREA Adri de Bruijn NIVRA-NOREA-aanpak privacy-certificering privacy-audit Adri de Bruijn voorzitter NOREA NIVRA-NOREA-aanpak privacy-audit privacy-certificering Platform Informatiebeveiliging, 13 april 25 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Waarom een privacy-certificaat? Reden % Het aantoonbaar

Nadere informatie

Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao

Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao Details Cursusduur 2 dagen Datum en locatie 2, 3 november 2017 - Willemstad Tijd 12:30-18:00, 08:30-13:15 Prijs 390,00 (leden) / 390,00 (niet-leden) Kennisgebied

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Jacques Herman 21 februari 2013

Jacques Herman 21 februari 2013 KING bijeenkomst Audit- en Pentestpartijen Toelichting op de DigiD Rapportage template en de NOREA Handreiking DigiD ICT-beveiligingsassessments Jacques Herman 21 februari 2013 Samenvatting van de regeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Versie: 1 februari 2016 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin www.pwc.nl Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin Even voorstellen Maurice Steffin Maurice is Manager Privacy binnen het Privacy team. Hij combineert zijn privacy kennis

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders versie 14 oktober 2015 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

MKB-bijeenkomst: nieuwe Europese privacywetgeving in 2018

MKB-bijeenkomst: nieuwe Europese privacywetgeving in 2018 MKB-bijeenkomst: nieuwe Europese privacywetgeving in 2018 Waar en wanneer? Datum Dinsdag 19 december 2017 Tijd Ontvangst 14.30 uur, 15.00 17.00 uur Locatie Spant!, Bussum PE: 2 19 december 2017 Hoe beveilig

Nadere informatie

Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers

Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers Marcel Spruit Fred van Noord Opleidingenmarkt, 24 mei 2011 Onderzoek Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een (inter)nationaal kwalificatie-

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING KENPO KARATE UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING KENPO KARATE UTRECHT DOEL Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement beoogt, in samenhang met het bepaalde in andere reglementen, de relatie tussen de Stichting Kenpo Karate Utrecht (hierna: de Stichting ) en haar studenten en

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Registerreglement Chauffeur met toegevoegde beveiligingstaken (RCN) 3. BEGRIP CHAUFFEUR MET TOEGEVOEGDE BEVEILIGINGSTAKEN EN WERKZAAMHEDEN

Registerreglement Chauffeur met toegevoegde beveiligingstaken (RCN) 3. BEGRIP CHAUFFEUR MET TOEGEVOEGDE BEVEILIGINGSTAKEN EN WERKZAAMHEDEN 1. INLEIDING Het registerreglement Chauffeur met is op 18 augustus 2011 bij Notariële Akte van Fusie van 18 augustus 2011 overgenomen van de Stichting Registers Risicomanagement (NEROB). De in dit register

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Commissie voordracht en Toetsing

Commissie voordracht en Toetsing Commissie voordracht en Toetsing Een kijkje in de keuken van de VRI Door: Hans Jenniskens RI, Voorzitter CVT MISSIE De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel die

Nadere informatie

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp 2-daagse praktijktraining Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp Programma Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp De training Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

Informatie is overal: Heeft u er grip op?

Informatie is overal: Heeft u er grip op? Informatie is overal: Heeft u er grip op? Zowel implementatie als certificering Omdat onze auditors geregistreerd zijn bij de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA), kan Koenen en Co zowel

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 5 april 2012

Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Jaarplan 2013 Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Commissie Vaktechniek 1 Doel van de commissie De commissie Vaktechniek heeft tot doel de leden en het bestuur van IIA Nederland te ondersteunen op het

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

Format assurance over de juistheid van de collegeverklaring ENSIA 2017 van gemeente [naam gemeente]

Format assurance over de juistheid van de collegeverklaring ENSIA 2017 van gemeente [naam gemeente] Format assurance over de juistheid van de collegeverklaring ENSIA 2017 van gemeente [naam gemeente] Opdrachtbevestiging Versie [1.0] Datum [ ] Status [ ] 1 Colofon Titel Assurance over de juistheid van

Nadere informatie

10 december 2007 ET/TM / 7142496

10 december 2007 ET/TM / 7142496 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 10 december 2007 ET/TM / 7142496 Onderwerp Telemarketing In het Algemeen

Nadere informatie

ENSIA. Het audit perspectief. René IJpelaar Achmed Bouazza Werkgroep ENSIA. 4 juli 2017

ENSIA. Het audit perspectief. René IJpelaar Achmed Bouazza Werkgroep ENSIA. 4 juli 2017 ENSIA Het audit perspectief René IJpelaar Achmed Bouazza Werkgroep ENSIA 4 juli 2017 Agenda Even voorstellen Uitgangspunten ENSIA Auditproces ENSIA voor de IT auditor Aandachtspunten bij het auditproces

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Cursus informatie VCL & VTL

Cursus informatie VCL & VTL Cursus informatie VCL & VTL Update december 2014. Alle VCL en VTL basis cursussen voor het voorjaar (februari/maart) zijn gepland. De mogelijkheden kunt u vinden in de bijlage. Uitsluitend de ledenadministrateur

Nadere informatie

Pensioendesk Nederland biedt in samenwerking met Extendum. Vaktechnische bijeenkomsten 2013 One-stop-shopping: ieder kwartaal 2 vakgebieden

Pensioendesk Nederland biedt in samenwerking met Extendum. Vaktechnische bijeenkomsten 2013 One-stop-shopping: ieder kwartaal 2 vakgebieden Pensioendesk Nederland biedt in samenwerking met Extendum Vaktechnische bijeenkomsten 2013 One-stop-shopping: ieder kwartaal 2 vakgebieden Waardering voorjaar 2013 gem. 8.3 Als accountant in het MKB volgt

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Vermande Studiedagen Verdiepingscursus Bij aanmelding voor de hele cursus krijgt u bijna 400,- korting. Letselschade Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Hotel

Nadere informatie

Registers onder elkaar De samenwerking tussen taxateurs en accountants. Huub Wieleman Voorzitter NBA

Registers onder elkaar De samenwerking tussen taxateurs en accountants. Huub Wieleman Voorzitter NBA Registers onder elkaar De samenwerking tussen taxateurs en accountants Huub Wieleman Voorzitter NBA Start: behoefte aan sterkere signaalfunctie accountant "Individueel is de accountant beperkt in zijn

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Post Graduate IT Audit opleiding

Post Graduate IT Audit opleiding Post Graduate IT Audit opleiding Longitudinaal Colloquium vrije Universiteit amsterdam Drs Y.W. van Wijk RE RA 14 November 2006 1 Longitudinaal Colloquium Post Graduate IT Audit opleiding Overzicht Colloquium

Nadere informatie

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Eigenaar: RDW, Divisie R&I Versiebeheer: Internal Audit RDW Datum: 12 januari 2016 Versie: 1.3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 658 Wet toezicht accountantsorganisaties Nr. 30 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2005 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING!

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING! BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING! B BEDRIJFSMANAGEMENT voor goederen, bus en taxi 1 lesdag P PERSONEELSMANAGEMENT voor goederen, bus en taxi 1 lesdag C CALCULATIE voor goederen, bus en taxi 3 lesdagen

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Reglement 2015. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Reglement 2015. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting . Reglement 2015 Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippen..... 4 Hoofdstuk 2 Inschrijving... 5 Hoofdstuk 3 PE punten.... 7 Hoofdstuk 4 Permanente Educatie....

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

overblijven Voor een verantwoorde overblijf

overblijven Voor een verantwoorde overblijf overblijven Voor een verantwoorde overblijf De VOO is de grootste opleider in de tussenschoolse opvang op school en maakt zich sterk voor een professionele overblijf in het primair onderwijs. Kiest u voor

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

van alle BelanGrijKe OntwiKKelinGen

van alle BelanGrijKe OntwiKKelinGen & IURA ACTUA De uitdaging Als bedrijfsjurist weet u hoezeer het recht in beweging is. Voortdurende veranderingen in de rechtspraak en in de wet en regelgeving vragen uw aandacht. Van u wordt verwacht dat

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Masterclass Organisational Agility. Effectief inrichten van wendbare organisaties

Masterclass Organisational Agility. Effectief inrichten van wendbare organisaties Masterclass Organisational Agility Effectief inrichten van wendbare organisaties In een sterk veranderende markt is wendbaarheid een voorwaarde om te overleven. Om de continuïteit te waarborgen dient snel

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie